Merge branch 'master' into notes
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ainali
5 # Author: Balp
6 # Author: Cohan
7 # Author: Cybjit
8 # Author: Grillo
9 # Author: Jas
10 # Author: Jopparn
11 # Author: Liftarn
12 # Author: Lokal Profil
13 # Author: Luen
14 # Author: Magol
15 # Author: Nemo bis
16 # Author: Per
17 # Author: Pladask
18 # Author: Poxnar
19 # Author: Sannab
20 # Author: Sendelbach
21 # Author: Sertion
22 # Author: The real emj
23 # Author: Ufred
24 # Author: VickyC
25 # Author: WikiPhoenix
26 # Author: Zvenzzon
27 sv: 
28   activerecord: 
29     attributes: 
30       diary_comment: 
31         body: Brödtext
32       diary_entry: 
33         language: Språk
34         latitude: Latitud
35         longitude: Longitud
36         title: Rubrik
37         user: Användare
38       friend: 
39         friend: Vän
40         user: Användare
41       message: 
42         body: Brödtext
43         recipient: Mottagare
44         sender: Avsändare
45         title: Rubrik
46       trace: 
47         description: Beskrivning
48         latitude: Latitud
49         longitude: Longitud
50         name: Namn
51         public: Offentlig
52         size: Storlek
53         user: Användare
54         visible: Synlig
55       user: 
56         active: Aktiv
57         description: Beskrivning
58         display_name: Visningsnamn
59         email: E-post
60         languages: Språk
61         pass_crypt: Lösenord
62     models: 
63       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
64       changeset: Ändringsset
65       changeset_tag: Etikett till ändringsset
66       country: Land
67       diary_comment: Dagbokskommentar
68       diary_entry: Dagboksinlägg
69       friend: Vän
70       language: Språk
71       message: Meddelande
72       node: Nod
73       node_tag: Nodtagg
74       notifier: Meddelande
75       old_node: Gammal nod
76       old_node_tag: Gammal nodtagg
77       old_relation: Gammal relation
78       old_relation_member: Gammal relationsmedlem
79       old_relation_tag: Gammal relationstagg
80       old_way: Gammal sträcka
81       old_way_node: Gammal sträcknod
82       old_way_tag: Gammal vägtagg
83       relation: Relation
84       relation_member: Medlem i relation
85       relation_tag: Relationstagg
86       session: Session
87       trace: Spår
88       tracepoint: Spårpunkt
89       tracetag: Spåretikett
90       user: Användare
91       user_preference: Användarinställningar
92       user_token: Användarnyckel
93       way: Sträcka
94       way_node: Sträcknod
95       way_tag: Vägtagg
96   application: 
97     require_cookies: 
98       cookies_needed: Du verkar ha inaktiverat cookies - aktivera cookies i din webbläsare innan du fortsätter.
99     require_moderator: 
100       not_a_moderator: Du måste vara administratör för att utföra åtgärden.
101     setup_user_auth: 
102       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
103       need_to_see_terms: Din tillgång till API:t är tillfälligt avstängd. Logga in på webbgränssnittet för att se bidragsvillkor. Du behöver inte godkänna dem, men du måste se dem.
104   browse: 
105     changeset: 
106       changeset: "Ändringsset: %{id}"
107       changesetxml: XML för ändringsset
108       feed: 
109         title: Ändringsset %{id}
110         title_comment: Ändringsset %{id} - %{comment}
111       osmchangexml: osmChange XML
112       title: Ändringsset
113     changeset_details: 
114       belongs_to: "Tillhör:"
115       bounding_box: "Omslutande område:"
116       box: box
117       closed_at: "Avslutad:"
118       created_at: "Skapad:"
119       has_nodes: 
120         one: "Innehåller följande nod:"
121         other: "Innehåller följande %{count} noder:"
122       has_relations: 
123         one: "Har följande %{count} relationer:"
124         other: "Innehåller följande %{count} relationer:"
125       has_ways: 
126         one: "Har följande %{count} sträcka:"
127         other: "Innehåller följande %{count} sträckor:"
128       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
129       show_area_box: Visa boxarea
130     common_details: 
131       changeset_comment: "Kommentar:"
132       deleted_at: "Raderad:"
133       deleted_by: "Raderad av:"
134       edited_at: "Redigerad:"
135       edited_by: "Redigerad av:"
136       in_changeset: "I ändringsset:"
137       version: "Version:"
138     containing_relation: 
139       entry: Relation %{relation_name}
140       entry_role: Relation %{relation_name} (som %{relation_role})
141     map: 
142       deleted: Borttaget
143       edit: 
144         area: Redigera område
145         node: Redigera nod
146         relation: Redigera relation
147         way: Redigera väg
148       larger: 
149         area: Se området på en större karta
150         node: Se noden på en större karta
151         relation: Se relationen på en större karta
152         way: Se sträckan på en större karta
153       loading: Läser in...
154     navigation: 
155       all: 
156         next_changeset_tooltip: Nästa ändringsset
157         next_node_tooltip: Nästa nod
158         next_relation_tooltip: Nästa relation
159         next_way_tooltip: Nästa väg
160         prev_changeset_tooltip: Föregående ändringsset
161         prev_node_tooltip: Föregående nod
162         prev_relation_tooltip: Föregående relation
163         prev_way_tooltip: Föregående väg
164       user: 
165         name_changeset_tooltip: Se redigeringar av %{user}
166         next_changeset_tooltip: Nästa redigering av %{user}
167         prev_changeset_tooltip: Föregående redigering av %{user}
168     node: 
169       download_xml: Ladda hem XML
170       edit: Redigera nod
171       node: Nod
172       node_title: "Nod: %{node_name}"
173       view_history: Visa historik
174     node_details: 
175       coordinates: "Koordinater:"
176       part_of: "Del av:"
177     node_history: 
178       download_xml: Ladda ner XML
179       node_history: Nodhistorik
180       node_history_title: "Nodhistorik: %{node_name}"
181       view_details: Visa detaljer
182     not_found: 
183       sorry: "%{type}en med id %{id} kunde inte hittas"
184       type: 
185         changeset: ändringsset
186         node: nod
187         relation: relation
188         way: väg
189     paging_nav: 
190       of: av
191       showing_page: Visar sida
192     redacted: 
193       message_html: Version %{version} av denna %{type} kan inte visas då den har tagits bort. Se %{redaction_link} för detaljer.
194       redaction: Redaktering %{id}
195       type: 
196         node: nod
197         relation: relation
198         way: väg
199     relation: 
200       download_xml: Ladda ner XML
201       relation: Relation
202       relation_title: "Relation: %{relation_name}"
203       view_history: Visa historik
204     relation_details: 
205       members: "Medlemmar:"
206       part_of: "Del av:"
207     relation_history: 
208       download_xml: Ladda hem XML
209       relation_history: Relationhistorik
210       relation_history_title: "Relationshistorik: %{relation_name}"
211       view_details: Visa detaljer
212     relation_member: 
213       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
214       type: 
215         node: Nod
216         relation: Relation
217         way: Väg
218     start_rjs: 
219       data_frame_title: Data
220       data_layer_name: Bläddra kartdata
221       details: Detaljer
222       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av %{user} %{timestamp}
223       hide_areas: Göm område
224       history_for_feature: Historik för %{feature}
225       load_data: Ladda data
226       loaded_an_area_with_num_features: "Du har läst in ett område som innehåller %{num_features} objekt. En del webbläsare klarar vanligtvis inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Vanligtvis arbetar webbläsare bäst när den visar mindre än %{max_features} objekt samtidigt: Genom att göra någonting annat kan få din webbläsare att bli långsam eller frysa sig. Om du är säker på att du vill visa denna data kan du göra det genom att klicka på knappen nedan."
227       loading: Laddar...
228       manually_select: Välj en annan area manuellt
229       object_list: 
230         api: Hämta detta område från API:t
231         back: Visa objektlista
232         details: Detaljer
233         heading: Objektlista
234         history: 
235           type: 
236             node: Nod %{id}
237             way: Väg %{id}
238         selected: 
239           type: 
240             node: Nod %{id}
241             way: Väg %{id}
242         type: 
243           node: Nod
244           way: Väg
245       private_user: privat användare
246       show_areas: Visa område
247       show_history: Visa historik
248       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området %{bbox_size} är för stort (den måste vara mindre än %{max_bbox_size})"
249       wait: Vänta...
250       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
251     tag_details: 
252       tags: "Taggar:"
253       wiki_link: 
254         key: Wiki-beskrivningssidan för %{key} taggen
255         tag: Wiki-beskrivningssidan för %{key}=%{value}-taggen
256       wikipedia_link: Artikeln om %{page} på Wikipedia
257     timeout: 
258       sorry: Tyvärr tog data för %{type} med id %{id} för lång tid att hämta.
259       type: 
260         changeset: ändringsset
261         node: nod
262         relation: relation
263         way: väg
264     way: 
265       download_xml: Ladda hem XML
266       edit: Redigera väg
267       view_history: Visa historik
268       way: Väg
269       way_title: "Väg: %{way_name}"
270     way_details: 
271       also_part_of: 
272         one: också del av väg %{related_ways}
273         other: också del av vägarna %{related_ways}
274       nodes: "Noder:"
275       part_of: "Del av:"
276     way_history: 
277       download_xml: Ladda hem XML
278       view_details: Visa detaljer
279       way_history: Väghistorik
280       way_history_title: "Väghistorik: %{way_name}"
281   changeset: 
282     changeset: 
283       anonymous: Anonym
284       big_area: (stor)
285       no_comment: (ingen)
286       no_edits: (inga ändringar)
287       show_area_box: visa område
288       still_editing: (redigerar fortfarande)
289       view_changeset_details: Visa detaljer om ändringsset
290     changeset_paging_nav: 
291       next: Nästa »
292       previous: « Föregående
293       showing_page: Visar sida %{page}
294     changesets: 
295       area: Area
296       comment: Kommentar
297       id: ID
298       saved_at: Sparad
299       user: Användare
300     list: 
301       description: Senaste ändringar
302       description_bbox: Changesets inom %{bbox}
303       description_friend: Changesets av dina vänner
304       description_nearby: Changesets av närliggande användare
305       description_user: Ändringsset av %{user}
306       description_user_bbox: Ändringsset av %{user} inom %{bbox}
307       empty_anon_html: Inga redigeringar har gjorts ännu
308       empty_user_html: Det verkar som om du ännu inte har gjort några redigeringar. För att komma igång, kolla <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Nybörjarguiden</a>.
309       heading: Ändringsset
310       heading_bbox: Ändringsset
311       heading_friend: Changesets
312       heading_nearby: Changesets
313       heading_user: Ändringsset
314       heading_user_bbox: Ändringsset
315       title: Ändringsset
316       title_bbox: Changesets inom %{bbox}
317       title_friend: Changesets av dina vänner
318       title_nearby: Changesets av närliggande användare
319       title_user: Ändringsset av %{user}
320       title_user_bbox: Ändringsset av %{user} inom %{bbox}
321     timeout: 
322       sorry: Kunde tyvärr inte lista begärda ändringsset. Begäran tog för lång tid att hämta.
323   diary_entry: 
324     comments: 
325       ago: "%{ago} sedan"
326       comment: Kommentar
327       has_commented_on: "%{display_name} har kommenterat följande dagboksinlägg"
328       newer_comments: Nyare kommentarer
329       older_comments: Äldre kommentarer
330       post: Inlägg
331       when: När
332     diary_comment: 
333       comment_from: Kommentar från %{link_user}, %{comment_created_at}
334       confirm: Bekräfta
335       hide_link: Dölj denna kommentar
336     diary_entry: 
337       comment_count: 
338         one: 1 kommentar
339         other: "%{count} kommentarer"
340         zero: Inga kommentarer
341       comment_link: Kommentera denna anteckning
342       confirm: Bekräfta
343       edit_link: Redigera denna anteckning
344       hide_link: Dölj den här posten
345       posted_by: Skrivet av %{link_user} den %{created} på %{language_link}
346       reply_link: Svara på denna anteckning
347     edit: 
348       body: "Meddelandetext:"
349       language: "Språk:"
350       latitude: "Latitud:"
351       location: "Plats:"
352       longitude: "Longitud:"
353       marker_text: Plats för inlägg
354       save_button: Spara
355       subject: "Ärende:"
356       title: Redigera dagboksanteckning
357       use_map_link: använd karta
358     feed: 
359       all: 
360         description: Senaste dagboksinlägg från användare av OpenStreetMap
361         title: OpenStreetMap-dagboksinlägg
362       language: 
363         description: Senaste dagboksinlägg från användare av OpenStreetMap på %{language_name}
364         title: Openstreetmap dagboksinlägg på %{language_name}
365       user: 
366         description: Senaste dagboksinlägg på OpenStreetMap från %{user}
367         title: OpenStreetMap dagboksinlägg för användaren %{user}
368     list: 
369       in_language_title: Dagböcker på %{language}
370       new: Ny dagboksanteckning
371       new_title: Skapa inlägg i din användardagbok
372       newer_entries: Nyare anteckningar
373       no_entries: Inga dagboksanteckningar
374       older_entries: Äldre anteckningar
375       recent_entries: "Aktuella dagboksanteckningar:"
376       title: Användardagböcker
377       title_friends: Vänners dagböcker
378       title_nearby: Närliggande användares dagböcker
379       user_title: "%{user}s dagbok"
380     location: 
381       edit: Redigera
382       location: "Plats:"
383       view: Visa
384     new: 
385       title: Ny dagboksanteckning
386     no_such_entry: 
387       body: Tyvärr finns inget inlägg med id %{id}. Kontrollera stavning eller så är länken du klickade på felaktig.
388       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: %{id}"
389       title: Ingen sådan dagboksanteckning
390     view: 
391       leave_a_comment: Lämna en kommentar
392       login: Inloggning
393       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} för att lämna en kommentar"
394       save_button: Spara
395       title: "%{user}s dagbok | %{title}"
396       user_title: Dagbok för %{user}
397   editor: 
398     default: Standard (för närvarande %{name})
399     potlatch: 
400       description: Potlatch 1 (redigera i webläsaren)
401       name: Potlatch 1
402     potlatch2: 
403       description: Potlatch 2 (redigera i webläsaren)
404       name: Potlatch 2
405     remote: 
406       description: Fjärrstyrning (JOSM eller Merkaartor)
407       name: Fjärrstyrning
408   export: 
409     start: 
410       add_marker: Lägg till markör på kartan
411       area_to_export: Yta som ska exporteras
412       embeddable_html: Inbäddad HTML
413       export_button: Exportera
414       export_details: Data från OpenStreetMap har gjorts tillgänglig under licensen  <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
415       format: "Format:"
416       format_to_export: Format för export
417       image_size: "Bildstorlek:"
418       latitude: "Lat:"
419       licence: Licens
420       longitude: "Lon:"
421       manually_select: Välj ett annat område manuellt
422       map_image: Kartbild (visar vanliga lager)
423       max: max
424       options: Alternativ
425       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
426       output: Utdata
427       paste_html: Klistra in HTML för att bädda in på webbplats
428       scale: Skala
429       too_large: 
430         body: Detta område är för stort för att exporteras som OpenStreetMap XML-data. Vänligen zooma in eller välja ett mindre område.
431         heading: For stort område
432       zoom: Zooma
433     start_rjs: 
434       add_marker: Lägg till markör på kartan
435       change_marker: Ändra markörposition
436       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
437       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
438       export: Export
439       manually_select: Välj ett annat område manuellt
440       view_larger_map: Visa större karta
441   geocoder: 
442     description: 
443       title: 
444         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
445         osm_nominatim: Plats från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
446       types: 
447         cities: Städer
448         places: Platser
449         towns: Samhällen
450     direction: 
451       east: öst
452       north: norr
453       north_east: nordöst
454       north_west: nordväst
455       south: syd
456       south_east: sydöst
457       south_west: sydväst
458       west: väst
459     distance: 
460       one: ungefär 1 km
461       other: ungefär %{count} km
462       zero: mindre än 1 km
463     results: 
464       more_results: Fler resultat
465       no_results: Hittade inget.
466     search: 
467       title: 
468         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
469         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
470         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
471         osm_nominatim: Resultat från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
472         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
473         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
474     search_osm_nominatim: 
475       prefix: 
476         aeroway: 
477           aerodrome: Flygplats
478           apron: Ramp
479           gate: Gate
480           helipad: Helikopterplatta
481           runway: Landningsbana
482           taxiway: Taxibana
483           terminal: Terminal
484         amenity: 
485           WLAN: WiFi-åtkomst
486           airport: Flygplats
487           arts_centre: Konstcenter
488           artwork: Konstverk
489           atm: Bankomat
490           auditorium: Auditorium
491           bank: Bank
492           bar: Bar
493           bbq: BBQ
494           bench: Bänk
495           bicycle_parking: Cykelparkering
496           bicycle_rental: Cykeluthyrning
497           biergarten: Ölträdgård
498           brothel: Bordell
499           bureau_de_change: Växlingskontor
500           bus_station: Busstation
501           cafe: Kafé
502           car_rental: Biluthyrning
503           car_sharing: Bilpool
504           car_wash: Biltvätt
505           casino: Kasino
506           charging_station: Laddningsstation
507           cinema: Biograf
508           clinic: Klinik
509           club: Klubb
510           college: Gymnasium
511           community_centre: Användarcenter
512           courthouse: Tingshus
513           crematorium: Krematorium
514           dentist: Tandläkare
515           doctors: Läkare
516           dormitory: Studenthem
517           drinking_water: Dricksvatten
518           driving_school: Körskola
519           embassy: Ambassad
520           emergency_phone: Nödtelefon
521           fast_food: Snabbmat
522           ferry_terminal: Färjeterminal
523           fire_hydrant: Brandpost
524           fire_station: Brandstation
525           food_court: Food Court
526           fountain: Fontän
527           fuel: Bränsle
528           grave_yard: Begravningsplats
529           gym: Fitnesscenter / Gym
530           hall: Samlingslokal
531           health_centre: Vårdcentral
532           hospital: Sjukhus
533           hotel: Hotell
534           hunting_stand: Jakttorn
535           ice_cream: Glass
536           kindergarten: Dagis
537           library: Bibliotek
538           market: Torghandel
539           marketplace: "\nMarknad"
540           mountain_rescue: Fjällräddning
541           nightclub: Nattklubb
542           nursery: Förskola
543           nursing_home: Vårdhem
544           office: Kontor
545           park: Park
546           parking: Parkeringsplats
547           pharmacy: Apotek
548           place_of_worship: Plats för tillbedjan
549           police: Polis
550           post_box: Brevlåda
551           post_office: Postkontor
552           preschool: Förskola
553           prison: Fängelse
554           pub: Pub
555           public_building: Offentlig byggnad
556           public_market: Marknadsplats
557           reception_area: Reception
558           recycling: Återvinningsstation
559           restaurant: Restaurang
560           retirement_home: Äldreboende
561           sauna: Bastu
562           school: Skola
563           shelter: Hydda
564           shop: Affär
565           shopping: Handel
566           shower: Dusch
567           social_centre: Nöjescenter
568           social_club: Social klubb
569           studio: Studio
570           supermarket: Stormarknad
571           swimming_pool: Simbassäng
572           taxi: Taxi
573           telephone: Telefonkiosk
574           theatre: Teater
575           toilets: Toaletter
576           townhall: Rådhus
577           university: Universitet
578           vending_machine: Varumaskin
579           veterinary: Veterinär
580           village_hall: gemensamhetslokal
581           waste_basket: Papperskorg
582           wifi: WiFi-åtkomst
583           youth_centre: Ungdomscenter
584         boundary: 
585           administrative: Administrativ gräns
586           census: Folkräkningsgräns
587           national_park: Nationalpark
588           protected_area: Skyddat område
589         bridge: 
590           aqueduct: Akvedukt
591           suspension: Hängbro
592           swing: Svängbro
593           viaduct: Viadukt
594           "yes": Bro
595         building: 
596           "yes": Byggnad
597         highway: 
598           bridleway: Ridstig
599           bus_guideway: Spårbussväg
600           bus_stop: Busshållplats
601           byway: Omfartsväg
602           construction: Väg under konstruktion
603           cycleway: Cykelspår
604           emergency_access_point: Utryckningsplats
605           footway: Gångväg
606           ford: Vadställe
607           living_street: Gårdsgata
608           milestone: Milstolpe
609           minor: Mindre väg
610           motorway: Motorväg
611           motorway_junction: Motorvägskorsning
612           motorway_link: Påfart/avfart till motorväg
613           path: Stig
614           pedestrian: Gågata
615           platform: Perrong
616           primary: Riksväg (primär väg)
617           primary_link: På-/avfart till primär väg (riksväg)
618           raceway: Tävlingsbana
619           residential: Bostäder
620           rest_area: Rastplats
621           road: Väg
622           secondary: Länsväg (sekundärväg)
623           secondary_link: På-/avfart till sekundär väg (större länsväg)
624           service: Serviceväg
625           services: Rastplats-väg
626           speed_camera: Trafiksäkerhetskamera
627           steps: Trappa
628           stile: Stätta
629           tertiary: Landsväg
630           tertiary_link: Landsväg
631           track: Traktorväg
632           trail: Vandringsled
633           trunk: Motortrafikled
634           trunk_link: På-/avfart till stamväg/motortrafikled
635           unclassified: Oklassificerad väg
636           unsurfaced: Oasfalterad väg
637         historic: 
638           archaeological_site: Arkeologisk plats
639           battlefield: Slagfält
640           boundary_stone: Gränssten
641           building: Byggnad
642           castle: Slott
643           church: Kyrka
644           fort: Fort
645           house: Hus
646           icon: Ikon
647           manor: Herrgård
648           memorial: Minnesmärke
649           mine: Gruva
650           monument: Monument
651           museum: Museum
652           ruins: Ruin
653           tower: Torn
654           wayside_cross: Landmärke
655           wayside_shrine: Vägkants-helgedom
656           wreck: Vrak
657         landuse: 
658           allotments: Kolonilotter
659           basin: Bassin
660           brownfield: Outvecklat område
661           cemetery: Begravningsplats
662           commercial: Kommersiellt område
663           conservation: Skyddat
664           construction: Byggarbetsplats
665           farm: Bondgård
666           farmland: Jordbruksmark
667           farmyard: Gårdstun
668           forest: Skog
669           garages: Garage
670           grass: Gräs
671           greenfield: Outvecklat område
672           industrial: Industriområde
673           landfill: Soptipp
674           meadow: Äng
675           military: Militärområde
676           mine: Gruva
677           nature_reserve: Naturreservat
678           orchard: Plantering
679           park: Park
680           piste: Pist
681           quarry: Stenbrott
682           railway: Järnväg
683           recreation_ground: Rekreationsområde
684           reservoir: Reservoar
685           reservoir_watershed: Dammbyggnad
686           residential: Bostadsområde
687           retail: Detaljhandel
688           road: Vägområde
689           village_green: Landsbypark
690           vineyard: Vingård
691           wetland: Våtmark
692           wood: Skog
693         leisure: 
694           beach_resort: Badort
695           bird_hide: Fågelnäste
696           common: Allmänning
697           fishing: Fiskevatten
698           fitness_station: Gym
699           garden: Trädgård
700           golf_course: Golfbana
701           ice_rink: Isrink
702           marina: Marina
703           miniature_golf: Minigolf
704           nature_reserve: Naturreservat
705           park: Park
706           pitch: Idrottsplan
707           playground: Lekplats
708           recreation_ground: Rekreationsområde
709           sauna: Bastu
710           slipway: Stapelbädd
711           sports_centre: Sporthall
712           stadium: Stadium
713           swimming_pool: Simbassäng
714           track: Löparbana
715           water_park: Vattenpark
716         military: 
717           airfield: Militärt flygfält
718           barracks: Kaserner
719           bunker: Bunker
720         natural: 
721           bay: Bukt
722           beach: Strand
723           cape: Udde
724           cave_entrance: Grottmynning
725           channel: Kanal
726           cliff: Klippa
727           crater: Krater
728           dune: Sanddyn
729           feature: Funktioner
730           fell: Fjäll
731           fjord: Fjord
732           forest: Skog
733           geyser: Gejser
734           glacier: Glaciär
735           heath: Ljunghed
736           hill: Kulle
737           island: Ö
738           land: Land
739           marsh: Träsk
740           moor: Hed
741           mud: Lera
742           peak: Topp
743           point: Punkt
744           reef: Rev
745           ridge: Bergskam
746           river: Flod
747           rock: Klippa
748           scree: Taluskon
749           scrub: Buskskog
750           shoal: Sandbank
751           spring: Källa
752           stone: Sten
753           strait: Sund
754           tree: Träd
755           valley: Dal
756           volcano: Vulkan
757           water: Vatten
758           wetland: Våtmark
759           wetlands: Våtmark
760           wood: Skog
761         office: 
762           accountant: Revisor
763           architect: Arkitekt
764           company: Företag
765           employment_agency: Bemanningsföretag
766           estate_agent: Fastighetsmäklare
767           government: Statligt kontor
768           insurance: Försäkringskassa
769           lawyer: Advokat
770           ngo: Icke-statligt kontor
771           telecommunication: Telefonbolag
772           travel_agent: Resebyrå
773           "yes": Kontor
774         place: 
775           airport: Flygplats
776           city: Stad
777           country: Land
778           county: Län
779           farm: Bondgård
780           hamlet: By
781           house: Hus
782           houses: Hus
783           island: Ö
784           islet: Holme
785           isolated_dwelling: Enslig bostad
786           locality: Läge
787           moor: Hed
788           municipality: Kommun
789           postcode: Postnummer
790           region: Region
791           sea: Hav
792           state: Delstat
793           subdivision: Underavdelning
794           suburb: Förort
795           town: Ort
796           unincorporated_area: Kommunfritt område
797           village: Mindre ort
798         railway: 
799           abandoned: Övergiven järnväg
800           construction: Järnväg under anläggande
801           disused: Nedlagd järnväg
802           disused_station: Nedlagd järnvägsstation
803           funicular: Bergbana
804           halt: Tågstopp
805           historic_station: Historisk Järnvägsstation
806           junction: Järnvägsknutpunkt
807           level_crossing: Plankorsning
808           light_rail: Spårvagn
809           miniature: Miniatyrjärnväg
810           monorail: Enspårsbana
811           narrow_gauge: Smalspårsjärnväg
812           platform: Tågperrong
813           preserved: Bevarad järnväg
814           spur: Sidospår
815           station: Tågstation
816           subway: Tunnelbanestation
817           subway_entrance: Tunnelbaneingång
818           switch: Järnvägsväxel
819           tram: Spårväg
820           tram_stop: Spårvagnshållplats
821           yard: Bangård
822         shop: 
823           alcohol: Systembolag
824           antiques: Antikviteter
825           art: Konstaffär
826           bakery: Bageri
827           beauty: Skönhetssalong
828           beverages: Dryckesbutik
829           bicycle: Cykelaffär
830           books: Bokhandel
831           butcher: Slaktare
832           car: Bilhandlare
833           car_parts: Bildelar
834           car_repair: Bilverkstad
835           carpet: Mattaffär
836           charity: Välgörenhetsbutik
837           chemist: Apotek
838           clothes: Klädbutik
839           computer: Datorbutik
840           confectionery: Godisbutik
841           convenience: Närköp
842           copyshop: Kopieringsfirma
843           cosmetics: Parfymeri
844           department_store: Varuhus
845           discount: Lågprisbutik
846           doityourself: Gör-det-själv
847           dry_cleaning: Kemtvätt
848           electronics: Elektronikbutik
849           estate_agent: Egendomsmäklare
850           farm: Gårdsbutik
851           fashion: Modebutik
852           fish: Fiskhandlare
853           florist: Blommor
854           food: Mataffär
855           funeral_directors: Begravningsbyrå
856           furniture: Möbler
857           gallery: Galleri
858           garden_centre: Trädgårdshandel
859           general: Landhandel
860           gift: Presentaffär
861           greengrocer: Grönsakshandlare
862           grocery: Livsmedelsbutik
863           hairdresser: Frisör
864           hardware: Järnhandel
865           hifi: Hi-Fi
866           insurance: Försäkring
867           jewelry: Guldsmed
868           kiosk: Kiosk
869           laundry: Tvättservice
870           mall: Köpcentrum
871           market: Marknad
872           mobile_phone: Mobiltelefonbutik
873           motorcycle: Motorcykelhandlare
874           music: Musikaffär
875           newsagent: Tidningskiosk
876           optician: Optiker
877           organic: Ekologiska livsmedelsaffär
878           outdoor: Friluftsbutik
879           pet: Djuraffär
880           photo: Fotoaffär
881           salon: Salong
882           shoes: Skoaffär
883           shopping_centre: Köpcentrum
884           sports: Sportaffär
885           stationery: Pappershandel
886           supermarket: Snabbköp
887           toys: Leksaksaffär
888           travel_agency: Resebyrå
889           video: Videobutik
890           wine: Alkoholbutik
891         tourism: 
892           alpine_hut: Fjällbod
893           artwork: Konstverk
894           attraction: Attraktion
895           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
896           cabin: Stuga
897           camp_site: Campingplats
898           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
899           chalet: Stuga
900           guest_house: Gäststuga
901           hostel: Vandrarhem
902           hotel: Hotell
903           information: Turistinformation
904           lean_to: Skjul
905           motel: Motell
906           museum: Museum
907           picnic_site: Picknickplats
908           theme_park: Nöjespark
909           valley: Dal
910           viewpoint: Utsiktspunkt
911           zoo: Djurpark
912         tunnel: 
913           "yes": Tunnel
914         waterway: 
915           artificial: Artificiellt vattendrag
916           boatyard: Båtvarv
917           canal: Kanal
918           connector: Förbindelsepunkt för farled
919           dam: Damm
920           derelict_canal: Nerlagd kanal
921           ditch: Dike
922           dock: Docka
923           drain: Avlopp
924           lock: Sluss
925           lock_gate: Slussport
926           mineral_spring: Mineralvattenskälla
927           mooring: Förtöjning
928           rapids: Fors
929           river: Älv
930           riverbank: Älvbank
931           stream: Ström
932           wadi: Uttorkad flod
933           water_point: Vattenpunkt
934           waterfall: Vattenfall
935           weir: Överfallsvärn
936   javascripts: 
937     map: 
938       base: 
939         cycle_map: Cykelkarta
940         standard: Standard
941         transport_map: Transportkarta
942     site: 
943       edit_disabled_tooltip: Zooma in för att redigera kartan
944       edit_tooltip: Redigera kartan
945       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
946       history_disabled_tooltip: Zooma in för att kunna se karteringshistorik för detta område
947       history_tooltip: Visa ändringar för detta område
948       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karteringshistorik.
949   layouts: 
950     community: Användare
951     community_blogs: Communitybloggar
952     community_blogs_title: Bloggar från OpenStreetMap-medlemmar
953     copyright: Upphovsrätt & licens
954     documentation: Dokumentation
955     documentation_title: Projektdokumentation
956     donate: Donera till OpenStreetMap med en %{link} till hårdvarufonden.
957     donate_link_text: donation
958     edit: Redigera
959     edit_with: Redigera med %{editor}
960     export: Exportera
961     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
962     foundation: Stiftelsen
963     foundation_title: OpenStreetMap stiftelsen
964     gps_traces: GPS-spår
965     gps_traces_tooltip: Visa, ladda upp och ändra GPS-spår.
966     help: Hjälp
967     help_centre: Hjälpcentral
968     help_title: Hjälpsida för projektet
969     history: Historik
970     home: hem
971     home_tooltip: Gå till hempositionen
972     inbox_html: inkorg %{count}
973     inbox_tooltip: 
974       one: Du har ett oläst meddelande
975       other: Du har %{count} olästa meddelanden
976       zero: Du har inga olästa meddelanden.
977     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
978     intro_2_create_account: Skapa ett användarkonto
979     intro_2_download: ladda ner
980     intro_2_html: Informationen är fri att %{download} och %{use} under dess %{license}. %{create_account} för att förbättra kartan.
981     intro_2_license: Öppna licens
982     intro_2_use: använda
983     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Using_OpenStreetMap
984     log_in: logga in
985     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
986     logo: 
987       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
988     logout: logga ut
989     logout_tooltip: Logga ut
990     make_a_donation: 
991       text: Donera
992       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
993     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
994     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
995     partners_bytemark: Bytemark Hosting
996     partners_html: Hosting via %{ucl}, %{ic} och %{bytemark}, med flera %{partners}.
997     partners_ic: Imperial College London
998     partners_partners: partners
999     partners_ucl: UCL VR Center
1000     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
1001     sign_up: registrera
1002     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
1003     tag_line: Den fria wiki-världskartan
1004     user_diaries: Användardagböcker
1005     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
1006     view: Visa
1007     view_tooltip: Visa kartan
1008     welcome_user: Välkommen %{user_link}
1009     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
1010     wiki: Wiki
1011     wiki_title: Wiki-webplats för projektet
1012   license_page: 
1013     foreign: 
1014       english_link: det engelska originalet
1015       text: I händelse av en konflikt mellan denna översatta sida och %{english_original_link} har den engelska texten företräde
1016       title: Om denna översättning
1017     legal_babble: 
1018       attribution_example: 
1019         alt: Exempel på hur en webbsida kan ange OpenStreetMap som källa
1020         title: Exempel på källhänvisning.
1021       contributors_at_html: "<strong>Österrike</strong>: Innehåller data från\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (under licensen\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> och\nLand Tirol (under licensen <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med ändringar</a>)."
1022       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Innehåller data från\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural\n   Resources Canada), och StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada)."
1023       contributors_footer_1_html: "För ytterligare detaljer om dessa och andra källor som använts\nför att förbättra OpenStreetMap, var god se <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">sidan om bidragsgivare</a>\npå OpenStreetMaps Wiki."
1024       contributors_footer_2_html: "  Införandet av uppgifter i OpenStreetMap innebär inte att den ursprungliga \n  datagivaren stödjer OpenStreetMap, ger någon som helst garanti eller\n  tar på sig något ansvar."
1025       contributors_fr_html: "<strong>Frankrike</strong>: Innehåller data\n   från Direction Générale des Impôts."
1026       contributors_gb_html: "<strong>Storbritannien</strong>: Innehåller Ordnance\nSurvey data &copy; Crown copyright and database right\n2010-12."
1027       contributors_intro_html: "Våra bidragsgivare är tusentals individer. Vi inkluderar också\nöppen data från nationella karttjänster,\nbland annat från:"
1028       contributors_nl_html: "<strong>Nederländerna</strong>: Innehåller © AND data, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1029       contributors_nz_html: "<strong>Nya Zeeland</strong>: Innehåller data från\nLand Information New Zealand. Crown Copyright reserved."
1030       contributors_title_html: Våra bidragsgivare
1031       contributors_za_html: "<strong>Sydafrika</strong>: Innehåller data från\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\nNational Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1032       credit_1_html: "Vi kräver att din källhänvisning består av &ldquo;&copy; OpenStreetMaps\nbidragsgivare&rdquo;."
1033       credit_2_html: "Du måste också göra klart att datat är tillgängligt under licensen\nOpen Database License, och om du använder våra kartrutor, att kartografin är\ntillgängligt under licensen CC-BY-SA. Du kan göra detta genom att länka till\n<a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">denna sida om upphovsrätt</a>.\nAlternativt, och som krav om du distribuerar OSM i dataform, kan du namnge\noch länka direkt till licenserna. I media där länkar ej är möjliga\n(t.ex. tryckt material), förslår vi att du hänvisar dina läsare till openstreetmap.org\n(förslagsvis genom att expandera 'OpenStreetMap' till hela denna adress), till opendatacommons.org,\noch om relevant till creativecommons.org."
1034       credit_3_html: "För en navigerbar elektronisk karta, ska källhänvisningen synas i ena hörnet av kartan.\nTill exempel:"
1035       credit_title_html: Hur du anger OpenStreetMap som källa
1036       infringement_1_html: "Bidragsgivare till OSM påminns om att aldrig lägga till data från\nupphovsrättsskyddade källor (t.ex. Google Maps och tryckta kartor) utan\nuttryckligt tillstånd från upphovsrättsinnehavarna."
1037       infringement_2_html: "Om du tror att upphovsrättsskyddat material felaktigt\nlagts in i OpenStreetMaps databas eller till denna webbsidan, var god se\nvårt <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">borttagningsförfarande</a>\neller fyll direkt i vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online-formulär</a>."
1038       infringement_title_html: Upphovsrättsintrång
1039       intro_1_html: "OpenStreetMap är <i>öppen data</i>, gjord tillgänglig under licensen <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1040       intro_2_html: "Du är fri att kopiera, distribuera, överföra och anpassa vår data,\nså länge du anger OpenStreetMap och dess bidragsgivare som källa.\nOm du ändrar eller bygger vidare på vår data kan du\nendast distribuera resultatet under samma licens. Den\nfullständiga <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiska\ntexten</a> förklarar dina rättigheter och skyldigheter."
1041       intro_3_html: "Kartografin i våra kartrutor, och vår dokumentation, är\ntillgängliga under licensen <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\nCommons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1042       more_1_html: "Läs mer om användning av vår data, och hur du anger oss som källa, på vår <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridisk\nFAQ</a>."
1043       more_2_html: "Även om OpenStreetMap är öppen data, kan vi inte tillhandahålla något\ngratis kart-API för tredjepartsutvecklare.\nSe våran <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">användningspolicy för API</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">användningspolicy för kartrutor</a>\noch <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">användningspolicy för Nominatim</a>."
1044       more_title_html: Mer information
1045       title_html: Upphovsrätt och licens
1046     native: 
1047       mapping_link: börja kartlägga
1048       native_link: Svensk version
1049       text: Du tittar på den engelska versionen av sidan om upphovsrätt. Du kan gå tillbaka till %{native_link} på den här sidan eller sluta läsa om upphovsrätt och %{mapping_link}.
1050       title: Om denna sida
1051   message: 
1052     delete: 
1053       deleted: Meddelande raderat
1054     inbox: 
1055       date: Datum
1056       from: Från
1057       messages: Du har %{new_messages} och %{old_messages}
1058       my_inbox: Min inbox
1059       new_messages: 
1060         one: "%{count} nytt meddelande"
1061         other: "%{count} nya meddelanden"
1062       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon %{people_mapping_nearby_link}?
1063       old_messages: 
1064         one: "%{count} gammalt meddelande"
1065         other: "%{count} gamla meddelanden"
1066       outbox: utbox
1067       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
1068       subject: Ärende
1069       title: Inbox
1070     mark: 
1071       as_read: Meddelandet markerat som läst
1072       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
1073     message_summary: 
1074       delete_button: Radera
1075       read_button: Markera som läst
1076       reply_button: Svar
1077       unread_button: Markera som oläst
1078     new: 
1079       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
1080       body: Brödtext
1081       limit_exceeded: Du har skickat många meddelanden på kort tid.  Var god vänta en stund innan du försöker igen.
1082       message_sent: Meddelande skickat
1083       send_button: Skicka
1084       send_message_to: Skicka nytt meddelande till %{name}
1085       subject: Ärende
1086       title: Skicka meddelande
1087     no_such_message: 
1088       body: Det finns inget meddelande med det ID-et.
1089       heading: Inget sådant meddelande
1090       title: Inget sådant meddelande
1091     outbox: 
1092       date: Datum
1093       inbox: inbox
1094       messages: 
1095         one: Du har %{count} skickat meddelande
1096         other: Du har %{count} skickade meddelanden
1097       my_inbox: Min %{inbox_link}
1098       no_sent_messages: Du had ing a skickade meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon av de  %{people_mapping_nearby_link}?
1099       outbox: utbox
1100       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
1101       subject: Ärende
1102       title: Utbox
1103       to: Till
1104     read: 
1105       back_to_inbox: Åter till inbox
1106       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
1107       date: Datum
1108       from: Från
1109       reading_your_messages: Läser dina meddelanden
1110       reading_your_sent_messages: Läser dina skickade meddelanden
1111       reply_button: Svara
1112       subject: Ärende
1113       title: Läs meddelande
1114       to: Till
1115       unread_button: Markera som oläst
1116       wrong_user: Du är inloggad som '%{user}' men meddelandet du har bett om att få läsa skickades inte till eller av den användaren. Logga in som korrekt användare för att läsa det..
1117     reply: 
1118       wrong_user: Du är inloggad som '%{user}' men meddelandet du har beth om att besvara skickades inte till den användaren. Logga in som den användaren för att svara.
1119     sent_message_summary: 
1120       delete_button: Radera
1121   notifier: 
1122     diary_comment_notification: 
1123       footer: Du kan också läsa kommentaren på %{readurl} och du kan kommentera på %{commenturl} eller svara på %{replyurl}
1124       header: "%{from_user} har lämnat kommentar till ditt OpenStreetMap dagboksinlägg med rubriken %{subject}:"
1125       hi: Hej %{to_user},
1126       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterade din dagboksanteckning"
1127     email_confirm: 
1128       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
1129     email_confirm_html: 
1130       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
1131       greeting: Hej,
1132       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress för %{server_url} till %{new_address}.
1133     email_confirm_plain: 
1134       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta ändringen.
1135       greeting: Hej,
1136       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) skulle vilja ändra sina e-postadress vid
1137       hopefully_you_2: "%{server_url} till %{new_address}."
1138     friend_notification: 
1139       befriend_them: Du kan också lägga till dem som en vän på %{befriendurl}.
1140       had_added_you: "%{user} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
1141       see_their_profile: Du kan se deras profil på %{userurl}.
1142       subject: "[OpenStreetMap] %{user} lade till dig som en vän"
1143     gpx_notification: 
1144       and_no_tags: och inga taggar.
1145       and_the_tags: "och följande taggar:"
1146       failure: 
1147         failed_to_import: "misslyckats med att importera. Här är felet:"
1148         more_info_1: Mer information om GPX importfel och hur man undviker dem
1149         more_info_2: "de kan hittas på:"
1150         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
1151       greeting: Hej,
1152       success: 
1153         loaded_successfully: inläst med %{trace_points} av %{possible_points} möjliga punkter.
1154         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
1155       with_description: med beskrivningen
1156       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
1157     lost_password: 
1158       subject: "[OpenStreetMap] Begäran om återställning av lösenord"
1159     lost_password_html: 
1160       click_the_link: Om detta är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
1161       greeting: Hej,
1162       hopefully_you: Någon (kanske du) har bett att lösenordet för kontot hos openstreetmap.org som tillhör den här e-postadressen återställs.
1163     lost_password_plain: 
1164       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
1165       greeting: Hej,
1166       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) vill återställa lösenordet för denna
1167       hopefully_you_2: email adress openstreetmap.org konto.
1168     message_notification: 
1169       footer1: Du kan också läsa meddelandet på %{readurl}
1170       footer2: och du kan svara på %{replyurl}
1171       header: "%{from_user} har skickat ett meddelande via OpenStreetMap med ämnet %{subject}:"
1172       hi: Hej %{to_user},
1173     signup_confirm: 
1174       confirm: "Innan vi gör något annat, måste vi bekräfta att denna begäran kom från dig. Om den gjorde det, var vänligen klicka på länken nedan för att bekräfta ditt konto:"
1175       created: Någon (förhoppningsvis du) skapade just ett konto på %{site_url}.
1176       greeting: Hej där!
1177       subject: "[OpenStreetMap] Välkommen till OpenStreetMap"
1178       welcome: Vi välkomnar dig och vill ge dig ytterligare information om hur du kommer igång.
1179     signup_confirm_html: 
1180       ask_questions: Du kan ställa vilken fråga du vill om OpenStreetMap på vår <a href="http://help.openstreetmap.org/">frågor- och svarsida</a>.
1181       current_user: En lista över nuvarande användare i kategorier, baserat på var i världen de är, finns på <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1182       get_reading: Kom igång med OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a>, blir uppdaterad om de senaste nyheterna via <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMaps blogg</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, eller skumma genom OpenStreetMaps grundare Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> för en kortfattad historisk genomgång, som också har en <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">poddradio att lyssna på</a>!
1183       introductory_video: Du kan titta på en %{introductory_video_link}.
1184       more_videos: Det finns %{more_videos_link}.
1185       more_videos_here: fler videoklipp här
1186       user_wiki_page: "Det rekommenderas att du skapar en användarsida som innehåller kategoritaggar som visar var befinner dig, såsom <a href=\"\nhttp://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London\">[[Category:Users_in_London]]</a>."
1187       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
1188       wiki_signup: Du kan också <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">registrera dig på OpenStreetMap-wikin</a>.
1189     signup_confirm_plain: 
1190       ask_questions: "Du kan ställa valfria frågor om OpenStreetMap på vår frågesida:"
1191       blog_and_twitter: "Håll dig uppdaterad med de sensate nyheterna via OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1192       current_user: "En lista över användare i kategorier, baserad på var i världen de befinner sig, är tillgänglig från:"
1193       introductory_video: "Du kan titta på en introduktionsvideo till OpenStreetMap här:"
1194       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
1195       opengeodata: "OpenGeoData.org är OpenStreetMap-grundarens Steve Coasts blogg, och den har även podcasts:"
1196       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
1197       user_wiki_page: Det rekommenderas att du skapar en användarsida på wikin innehållandes kategori som visar var du är, till exempel [[Category:Users_in_Stockholm]].
1198       wiki_signup: "Du kan också registrera dig på OpenStreetMap wikin på:"
1199   oauth: 
1200     oauthorize: 
1201       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
1202       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
1203       allow_to: "Tillåt applikation att:"
1204       allow_write_api: ändra på kartan.
1205       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
1206       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
1207       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
1208       request_access: För att programmet %{app_name} ska få tillgång till ditt konto måste du godkänna att det får tillgång till att göra ändringar i ditt namn. Du kan välja eller ta bort hur många val du vill.
1209     revoke: 
1210       flash: Du tagit bort OAuth-nyckel för %{application}
1211   oauth_clients: 
1212     create: 
1213       flash: Informationen registrerades framgångsrikt
1214     destroy: 
1215       flash: Annulerade registreringen av klientapplikationen
1216     edit: 
1217       submit: Redigera
1218       title: Redigera ditt tillägg
1219     form: 
1220       allow_read_gpx: läs deras privata GPS-spår.
1221       allow_read_prefs: läs deras användarinställningar.
1222       allow_write_api: ändra kartan.
1223       allow_write_diary: skapa dagboksinlägg, kommentarer och hitta vänner.
1224       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
1225       allow_write_prefs: ändra deras användarinställningar.
1226       callback_url: Återkopplingsadress
1227       name: Namn
1228       requests: "Be om följande behörigheter från användaren:"
1229       required: Nödvändigt
1230       support_url: Support URL
1231       url: Programmets huvudadress
1232     index: 
1233       application: Applikationsnamn
1234       issued_at: Utfärdad
1235       list_tokens: "Följande token har utfärdats till program i ditt namn:"
1236       my_apps: Mina klientprogram
1237       my_tokens: Mina auktoriserade program
1238       no_apps: Har du ett program som du vill registrera för att användas med oss med % {oauth} standard? Innan du kan göra OAuth-begäranden till den här tjänsten måste du registrera din webbapplikation.
1239       register_new: Registrera din applikation
1240       registered_apps: Du har följande klientapplikationer registrerade.
1241       revoke: Återkalla!
1242       title: Mina OAuth-detaljer
1243     new: 
1244       submit: Registrera
1245       title: Registrera ett nytt program
1246     not_found: 
1247       sorry: Tyvärr kunde inte %{type} hittas.
1248     show: 
1249       access_url: Adress för åtkomst-Token
1250       allow_read_gpx: läs deras privata GPS-spår
1251       allow_read_prefs: Läs deras användarinställningar.
1252       allow_write_api: ändra kartan.
1253       allow_write_diary: skapa dagboksinlägg, kommentarer och hitta vänner.
1254       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
1255       allow_write_prefs: ändra deras användarinställningar.
1256       authorize_url: "Godkänn URL:"
1257       confirm: Är du säker?
1258       delete: Ta bort klient
1259       edit: Redigera detaljer
1260       key: "Konsumentnyckel:"
1261       requests: "Begär följande behörigheter från användaren:"
1262       secret: "Konsumenthemlighet:"
1263       support_notice: Vi stödjer HMAC-SHA1 (rekommenderas) såväl som oformaterad text i SSL-läge.
1264       title: OAuth-detaljer för %{app_name}
1265       url: Begäran av Token-adress
1266     update: 
1267       flash: Uppdaterade klientinformationen framgångsrikt
1268   redaction: 
1269     create: 
1270       flash: Redaktering skapad.
1271     destroy: 
1272       error: Det uppstod ett fel när redakteringen skulle förstöras.
1273       flash: Redaktering förstörd.
1274       not_empty: Redakteringen är inte tom. Avredaktera alla versioner som tillhör denna redaktering innan den förstörs.
1275     edit: 
1276       description: Beskrivning
1277       heading: Redigera redaktering
1278       submit: Spara redaktering
1279       title: Redigera redaktering
1280     index: 
1281       empty: Inga bortredigeringar att visa.
1282       heading: Lista över redakteringar
1283       title: Lista över redakteringar
1284     new: 
1285       description: Beskrivning
1286       heading: Ange information för ny redaktering
1287       submit: Skapa redaktering
1288       title: Skapa ny redaktering
1289     show: 
1290       confirm: Är du säker?
1291       description: "Beskrivning:"
1292       destroy: Ta bort denna redaktering
1293       edit: Redigera denna redaktering
1294       heading: Visa redaktering "%{title}"
1295       title: Visa redaktering
1296       user: "Skapad av:"
1297     update: 
1298       flash: Ändringarna sparade.
1299   site: 
1300     edit: 
1301       anon_edits_link_text: Ta reda på varför det är så.
1302       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
1303       no_iframe_support: Din webbläsare stöder inte HTML iframe, som är nödvändiga för den här funktionen.
1304       not_public: Du har into ändrat statusen på dina ändringar till offentliga.
1305       not_public_description: Du kan inte längre redigera kartan om du inte gör det. Du kan göra dina redigeringar offentliga från din %{user_page}.
1306       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har inte konfigurerats - se http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 för mer information
1307       potlatch2_unsaved_changes: Du har osparade ändringar. (För att spara i Potlatch 2, bör du klicka på Spara.)
1308       potlatch_unsaved_changes: Du har osparade ändringar. (För att spara i Potlatch, bör du avmarkera den nuvarande vägen eller markeringen om du redigerar i realtidsläge, eller klicka på Spara om du har en Spara-knapp.)
1309       user_page_link: användarsida
1310     index: 
1311       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
1312       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
1313       license: 
1314         copyright: Upphovsrätten tillhör OpenStreetMap och bidragsgivare, under en öppen licens
1315       permalink: Permanent länk
1316       remote_failed: Redigering misslyckades - kontrollera att JOSM eller Merkaartor är inläst och fjärrkontrollsalternativet är aktiverat
1317       shortlink: Kortlänk
1318     key: 
1319       map_key: Kartnyckel
1320       map_key_tooltip: Symbolförklaring
1321       table: 
1322         entry: 
1323           admin: Administrativ gräns
1324           allotments: Koloniträdgårdar
1325           apron: 
1326             - Flygplatsplatta
1327             - terminal
1328           bridge: Svarta kantar = bro
1329           bridleway: Ridstig
1330           brownfield: Förfallen industritomt
1331           building: Viktig byggnad
1332           byway: Förbifart
1333           cable: 
1334             - Linbana
1335             - stollift
1336           cemetery: Begravningsplats
1337           centre: Idrottsanläggning
1338           commercial: Kommersiellt område
1339           common: 
1340             - Allmänning
1341             - äng
1342           construction: Vägar som byggs
1343           cycleway: Cykelväg
1344           destination: Förbjuden genomfart
1345           farm: Bondgård
1346           footway: Gångväg
1347           forest: Kulturskog
1348           golf: Golfbana
1349           heathland: hed
1350           industrial: Industriellt område
1351           lake: 
1352             - Sjö
1353             - vattenmagasin
1354           military: Militärområde
1355           motorway: Motorväg
1356           park: Park
1357           permissive: Endast tillträde för behöriga
1358           pitch: Bollplan
1359           primary: Primär väg (riksväg)
1360           private: Privat tillgång
1361           rail: Järnväg
1362           reserve: Naturreservat
1363           resident: Bostadsområde
1364           retail: Område för Detaljhandel
1365           runway: 
1366             - Landningsbana
1367             - taxibana
1368           school: 
1369             - Skola
1370             - universitet
1371           secondary: Sekundär väg (större länsväg)
1372           station: Järnvägsstation
1373           subway: Tunnelbana
1374           summit: 
1375             - Höjd
1376             - topp
1377           tourist: Turistattraktion
1378           track: Spår
1379           tram: 
1380             - Snabbspårväg
1381             - spårväg
1382           trunk: Nationell stamväg/motortrafikled
1383           tunnel: Streckade kanter = tunnel
1384           unclassified: Oklassificerad väg
1385           unsurfaced: Oasfalterad väg
1386           wood: Naturskog
1387     markdown_help: 
1388       alt: Alt-text
1389       first: Första objektet
1390       heading: Rubrik
1391       headings: Rubriker
1392       image: Bild
1393       link: Länk
1394       ordered: Sorterad lista
1395       second: Andra objektet
1396       subheading: Underrubrik
1397       text: Text
1398       title_html: Tolkat med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1399       unordered: Osorterad lista
1400       url: Webbadress
1401     richtext_area: 
1402       edit: Redigera
1403       preview: Förhandsgranska
1404     search: 
1405       search: Sök
1406       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
1407       submit_text: Gå
1408       where_am_i: Var är jag
1409       where_am_i_title: Beskriv den aktuella platsen med hjälp av sökmotorn
1410     sidebar: 
1411       close: Stäng
1412       search_results: Sökresultat
1413   time: 
1414     formats: 
1415       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1416   trace: 
1417     create: 
1418       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
1419       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1420     delete: 
1421       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
1422     edit: 
1423       description: "Beskrivning:"
1424       download: ladda ner
1425       edit: redigera
1426       filename: "Filnamn:"
1427       heading: Redigerar spår %{name}
1428       map: karta
1429       owner: "Ägare:"
1430       points: "Punkter:"
1431       save_button: Spara ändringar
1432       start_coord: "Startkoordinat:"
1433       tags: "Taggar:"
1434       tags_help: kommaseparerad
1435       title: Redigerar spår %{name}
1436       uploaded_at: "Uppladdad:"
1437       visibility: "Synlighet:"
1438       visibility_help: vad betyder detta?
1439     list: 
1440       empty_html: Ingenting här ännu. <a href='%{upload_link}'>Ladda upp ett nytt spår</a> eller lär dig om GPS-spår på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikin</a>.
1441       public_traces: Publika GPS-spår
1442       public_traces_from: Publika GPS-spår från %{user}
1443       tagged_with: " taggad med %{tags}"
1444       your_traces: Dina GPS-spår
1445     make_public: 
1446       made_public: Spår offentliggjort
1447     offline: 
1448       heading: GPX förvaring är offlien
1449       message: GPX-uppladdningssystemet är för närvarande inte tillgängligt.
1450     offline_warning: 
1451       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
1452     trace: 
1453       ago: "%{time_in_words_ago} sedan"
1454       by: av
1455       count_points: "%{count} punkter"
1456       edit: Redigera
1457       edit_map: Redigera karta
1458       identifiable: IDENTIFIERBAR
1459       in: i
1460       map: karta
1461       more: mer
1462       pending: BEHANDLAS
1463       private: PRIVAT
1464       public: PUBLIK
1465       trace_details: Visa spårdetaljer
1466       trackable: SPÅRBAR
1467       view_map: Visa karta
1468     trace_form: 
1469       description: "Beskrivning:"
1470       help: Hjälp
1471       tags: "Taggar:"
1472       tags_help: kommaseparerad
1473       upload_button: Uppladdning
1474       upload_gpx: "Ladda upp GPX-fil:"
1475       visibility: "Synlighet:"
1476       visibility_help: vad betyder detta?
1477     trace_header: 
1478       see_all_traces: Se alla GPS-spår
1479       see_your_traces: Visa alla dina spår
1480       traces_waiting: Du har %{count} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
1481       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1482     trace_optionals: 
1483       tags: Taggar
1484     trace_paging_nav: 
1485       newer: Nyare spår
1486       older: Äldre spår
1487       showing_page: Visar sida %{page}
1488     view: 
1489       delete_track: Radera detta spår
1490       description: "Beskrivning:"
1491       download: ladda ner
1492       edit: redigera
1493       edit_track: Redigera detta spår
1494       filename: "Filnamn:"
1495       heading: Visar spår %{name}
1496       map: karta
1497       none: Ingen
1498       owner: "Ägare:"
1499       pending: VÄNTANDE
1500       points: "Punkter:"
1501       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1502       tags: "Taggar:"
1503       title: Visar spår %{name}
1504       trace_not_found: Spår hittades inte!
1505       uploaded: "Uppladdad den:"
1506       visibility: "Synlighet:"
1507     visibility: 
1508       identifiable: Identifierbar (visas i GPS-spårlistan och som ordnade punkter med tidsstämpel)
1509       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
1510       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
1511       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
1512   user: 
1513     account: 
1514       contributor terms: 
1515         agreed: Du har godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
1516         agreed_with_pd: Du har också förklarat att du anser att dina redigeringar är inom Public Domain.
1517         heading: "Användarvillkor:"
1518         link text: vad är detta?
1519         not yet agreed: Du har ännu inte godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
1520         review link text: Följ denna länk när du har tid att granska och godkänna de nya bidragsvillkoren.
1521       current email address: "Nuvarande E-postadress:"
1522       delete image: Ta bort nuvarande bild
1523       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
1524       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
1525       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
1526       gravatar: 
1527         gravatar: Använd Gravatar
1528         link text: vad är detta?
1529       home location: "Hemposition:"
1530       image: "Bild:"
1531       image size hint: (kvadratiska bilder på minst 100x100 fungerar bäst)
1532       keep image: Behåll nuvarande bild
1533       latitude: "Breddgrad (latitud):"
1534       longitude: "Längdgrad (longitud):"
1535       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
1536       my settings: Mina inställningar
1537       new email address: "Ny e-postadress:"
1538       new image: Lägg till en bild
1539       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
1540       openid: 
1541         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1542         link text: vad är detta?
1543         openid: "OpenID:"
1544       preferred editor: "Önskat redigeringsprogram:"
1545       preferred languages: "Föredraget språk:"
1546       profile description: "Profilbeskrivning:"
1547       public editing: 
1548         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
1549         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
1550         enabled: Aktiverat, du är inte anonym och kan redigera data.
1551         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1552         enabled link text: vad är detta?
1553         heading: "Publik redigering:"
1554       public editing note: 
1555         heading: Offentlig redigering
1556         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen, klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
1557       replace image: Ersätt nuvarande bild
1558       return to profile: Återvänd till profil
1559       save changes button: Spara ändringar
1560       title: Redigera konto
1561       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
1562     confirm: 
1563       already active: Detta konto har redan bekräftats.
1564       before you start: "Vi vet att du knappt kan bärga dig med att komma igång att börja mappa, men först får du gärna fylla i mer information om dig själv i nedanstående formulär:"
1565       button: Bekräfta
1566       heading: Bekräfta ett användarkonto.
1567       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
1568       reconfirm: Om det gått ett tag sedan du registrerade dig kan du behöva <a href="%{reconfirm}">skicka ett nytt bekräftelsemail</a> till dig själv.
1569       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
1570       unknown token: Den token tycks inte existera.
1571     confirm_email: 
1572       button: Bekräfta
1573       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
1574       heading: Bekräfta byte av e-postadress
1575       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
1576       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
1577     confirm_resend: 
1578       failure: Användaren %{name} hittades inte.
1579       success: Vi har skickat ett nytt bekräftelsemeddelande till %{email} och så snart du bekräftat ditt konto kommer du kunna börja kartlägga.<br><br>Om du använder ett antispamsystem som skickar bekräftelsebegäranden se till att du vitlistar webmaster@openstreetmap.org då vi inte kan svara på några sådana begäranden.
1580     filter: 
1581       not_an_administrator: Du måste vara administratör för att få göra det.
1582     go_public: 
1583       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
1584     list: 
1585       confirm: Bekräfta valda användare
1586       empty: Inga användare hittades
1587       heading: Användare
1588       hide: Göm valda användare
1589       showing: 
1590         one: Visar sida %{page} (%{first_item} av %{items})
1591         other: Visar sida %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1592       summary: "%{name} skapades från %{ip_address} den %{date}"
1593       summary_no_ip: "%{name} skapad %{date}"
1594       title: Användare
1595     login: 
1596       account is suspended: "Tyvärr har ditt konto stängts av på grund av tvivelaktig aktivitet.<br />Kontakta <a href=\"%\n{webmaster}\">webbansvarig</a> om du vill diskutera saken."
1597       account not active: Ditt konto är inte aktivterat.<br />Vänligen klicka på länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto, eller <a href="%{reconfirm}">begär ett nytt bekräftelsebrev</a>.
1598       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
1599       create account minute: Skapa ett konto. Det tar bara en minut.
1600       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
1601       heading: Inloggning
1602       login_button: Logga in
1603       lost password link: Glömt ditt lösenord?
1604       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1605       no account: Har du inget konto?
1606       openid: "%{logo} OpenID:"
1607       openid invalid: Tyvärr verkar din OpenID vara felaktigt formaterad.
1608       openid missing provider: Kunde inte nå din OpenID leverantör
1609       openid_logo_alt: Logga in med ett OpenID
1610       openid_providers: 
1611         aol: 
1612           alt: Logga in med ett AOL OpenID
1613           title: Logga in med AOL
1614         google: 
1615           alt: Logga in med ett Google OpenID
1616           title: Logga in med Google
1617         myopenid: 
1618           alt: Logga in med myOpenID OpenID
1619           title: Logga in med myOpenID
1620         openid: 
1621           alt: Logga in med ett OpenID-URL
1622           title: Logga in med OpenID
1623         wordpress: 
1624           alt: Logga in med Wordpress OpenID
1625           title: Logga in med Wordpress
1626         yahoo: 
1627           alt: Logga in med ett Yahoo OpenID
1628           title: Logga in med Yahoo
1629       password: "Lösenord:"
1630       register now: Registrera dig nu
1631       remember: "Kom ihåg mig:"
1632       title: Logga in
1633       to make changes: För att göra ändringar i OpenStreetMaps data måste du ha ett konto.
1634       with openid: "Du kan även använda ditt OpenID-konto för att logga in:"
1635       with username: "Har du redan ett OpenStreetMap konto? Logga in med ditt användarnamn och lösenord:"
1636     logout: 
1637       heading: Logga ut från OpenStreetMap
1638       logout_button: Logga ut
1639       title: Logga ut
1640     lost_password: 
1641       email address: "E-postadress:"
1642       heading: Glömt lösenord?
1643       help_text: Ange e-postadressen du använde för att registrera dig så skickar vi en länk till den som du kan använda för att återställa ditt lösenord.
1644       new password button: Återställ lösenord
1645       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
1646       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
1647       title: Förlorat lösenord
1648     make_friend: 
1649       already_a_friend: Du är redan vän med %{name}.
1650       button: Lägg till som vän
1651       failed: Misslyckades med att lägga till %{name} som vän.
1652       heading: Lägg till %{user} som en vän?
1653       success: "%{name} är nu din vän."
1654     new: 
1655       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
1656       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1657       contact_webmaster: Kontakta <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastern</a> för att få ett konto skapat - vi kommer att behandla ansökan så snabbt som möjligt.
1658       continue: Fortsätt
1659       display name: "Namn som visas:"
1660       display name description: Ditt offentligt visade användarnamn. Du kan ändra detta senare i inställningarna.
1661       email address: "E-postadress:"
1662       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
1663       flash create success message: Tack för att du registrerade dig. Vi har skickat ett bekräftelsebegäran till %{email} och så snart du bekräftat ditt konto kommer du kunna kartlägga.<br /><br />Använder du ett antispamsystem som skickar bekräftelsebegäranden se till att du vitlistar webmaster@openstreetmap.org då vi inte kan svara på några bekräftelsebegäranden.
1664       flash welcome: Tack för att du valt att bli medlem. Vi har skickat ett välkomstmeddelande till %{email} med lite tips på hur man kommer igång.
1665       heading: Skapa ett användarkonto
1666       license_agreement: När du bekräftar ditt konto måste du samtycka till <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">bidragsgivarvillkoren</a> .
1667       no_auto_account_create: Tyvärr kan vi för närvarande inte kan skapa ett konto åt dig automatiskt.
1668       not displayed publicly: Visas inte offentligt (se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikins sekretesspolicy inklusive avsnittet om e-postadresser">sekretesspolicyn</a>)
1669       openid: "%{logo} OpenID:"
1670       openid association: "<p>Ditt OpenID är ännu inte associerad med ett OpenStreetMap konto</p>\n<ul>\n<li>Om du är ny på OpenStreetMap, skapa ett nytt konto med hjälp av formuläret nedan.</li>\n<li>\n   Om du redan har ett konto kan du logga in till ditt konto på vanligt sätt\n   med hjälp av ditt användarnamn och lösenord, för att sedan associera kontot\n   med ditt OpenID i användarinställningarna.\n</li>\n</ul>"
1671       openid no password: Med OpenID behövs inget lösenord, men en del extra verktyg och vissa servrar kan fortfarande behöva en.
1672       password: "Lösenord:"
1673       terms accepted: Tack för att du accepterar de nya vilkoren för bidrag till kartan
1674       terms declined: Vi beklagar att du bestämt dig för att inte acceptera de nya användarvillkoren. För mer information, se <a href="%{url}">denna wikisida</a>.
1675       title: Skapa konto
1676       use openid: Alternativt, använd %{logo} OpenID för att logga in
1677     no_such_user: 
1678       body: Det finns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
1679       heading: Användaren %{user} finns inte
1680       title: Ingen sådan användare
1681     popup: 
1682       friend: Vän
1683       nearby mapper: Användare i närheten
1684       your location: Din position
1685     remove_friend: 
1686       button: Ta bort som vän
1687       heading: Ta bort %{user} som vän?
1688       not_a_friend: "%{name} är inte en av dina vänner."
1689       success: "%{name} togs bort från dina vänner."
1690     reset_password: 
1691       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1692       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
1693       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
1694       heading: Återställ lösenord för %{user}
1695       password: "Lösenord:"
1696       reset: Återställ lösenord
1697       title: Återställ lösenord
1698     set_home: 
1699       flash success: Hemposition sparad
1700     suspended: 
1701       body: "<p>\n  Ditt konto har tyvärr stängts av på grund av\n  tvivelaktig aktivitet.\n</p>\n<p>\n  Detta beslut kommer granskas av en administratör inom kort, eller\n  så kan du kontakta %{webmaster} om vill diskutera saken.\n</p>"
1702       heading: Kontot avstängt
1703       title: Kontot avstängt
1704       webmaster: Webbmaster
1705     terms: 
1706       agree: Jag godkänner
1707       consider_pd: Utöver ovan nämnda avtal, anser jag att mina bidrag är inom Public Domain.
1708       consider_pd_why: vad är det här?
1709       decline: Avslå
1710       guidance: "Information som hjälper dig förstå dessa termer: en <a href=\"%{summary}\">lättläst sammanfattning</a> och några <a href=\"%{translations}\">informella översättningar</a>"
1711       heading: Vilkor för bidrag till kartan
1712       legale_names: 
1713         france: Frankrike
1714         italy: Italien
1715         rest_of_world: Resten av världen
1716       legale_select: Välj din vistelseort
1717       read and accept: Läs avtalet nedan och klicka på knappen Godkänn för att bekräfta att du godkänner villkoren i detta avtal för dina befintliga och framtida bidrag.
1718       title: Villkor för deltagare
1719       you need to accept or decline: Läs igenom och Godkänn eller Avböj de nya bidragsvillkoren för att fortsätta.
1720     view: 
1721       activate_user: aktivera denna användare
1722       add as friend: lägg till som vän
1723       ago: (%{time_in_words_ago} sedan)
1724       block_history: tilldelade blockeringar
1725       blocks by me: blockeringar av mig
1726       blocks on me: mina blockeringar
1727       comments: kommentarer
1728       confirm: Bekräfta
1729       confirm_user: bekräfta denna användare
1730       create_block: blockera denna användare
1731       created from: "Skapad från:"
1732       ct accepted: Godkända för %{ago} sedan
1733       ct declined: Avböjda
1734       ct status: "Användarvillkor:"
1735       ct undecided: Oavgjorda
1736       deactivate_user: deaktivera denna användare
1737       delete_user: radera denna användare
1738       description: Beskrivning
1739       diary: dagbok
1740       edits: redigeringar
1741       email address: "E-post:"
1742       friends_changesets: Bläddra igenom alla ändringsset bland vänner
1743       friends_diaries: Bläddra igenom alla dagboksinlägg av vänner
1744       hide_user: dölj denna användare
1745       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din %{settings_link}-sida.
1746       km away: "%{count}km bort"
1747       latest edit: "Senaste redigering %{ago}:"
1748       m away: "%{count}m bort"
1749       mapper since: "Karterar sedan:"
1750       moderator_history: utdelade blockeringar
1751       my comments: mina kommentarer
1752       my diary: min dagbok
1753       my edits: mina redigeringar
1754       my settings: mina inställningar
1755       my traces: mina GPS-spår
1756       nearby users: Andra användare nära dig
1757       nearby_changesets: Bläddra igenom alla ändringsset av närbelägna användare
1758       nearby_diaries: Bläddra igenom alla dagboksinlägg av närbelägna användare
1759       new diary entry: nytt dagboksinlägg
1760       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
1761       no nearby users: Det är inga andra användare som uppgett att de mappar i ditt område ännu.
1762       oauth settings: oauth inställningar
1763       remove as friend: ta bort vän
1764       role: 
1765         administrator: Den här användaren är en administratör
1766         grant: 
1767           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
1768           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
1769         moderator: Den här användaren är en moderator
1770         revoke: 
1771           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
1772           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
1773       send message: Skicka meddelande
1774       settings_link_text: inställningar
1775       spam score: "Spambeömmning:"
1776       status: "Status:"
1777       traces: spår
1778       unhide_user: sluta dölja användaren
1779       user location: Användarposition
1780       your friends: Dina vänner
1781   user_block: 
1782     blocks_by: 
1783       empty: "%{name} har inge gjort några blockeringar än."
1784       heading: Lista blockeringar av %{name}
1785       title: Blockeringar av %{name}
1786     blocks_on: 
1787       empty: "%{name} har inte blockerats än."
1788       heading: Lista blockeringar på %{name}
1789       title: Blockeringar på %{name}
1790     create: 
1791       flash: Skapat en blockering av användare %{name}.
1792       try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
1793       try_waiting: Försök att ge användaren en rimlig svarstid innan denna blockeras.
1794     edit: 
1795       back: Visa alla blockeringar
1796       heading: Redigera blockering på %{name}
1797       needs_view: Behöver användaren logga in innan blockeringen upphör?
1798       period: Hur lång tid, från och med nu, som användaren ska vara blockerad från API.
1799       reason: Anledningen till varför %{name} blockeras. Var så lugn och resonabel som möjligt, ge så många detaljer du kan om situationen. Tänk på att inte alla användare förstår community-jargongen, så försök att använda lekmannatermer.
1800       show: Visa denna blockering
1801       submit: Uppdatera blockering
1802       title: Redigera blockering på %{name}
1803     filter: 
1804       block_expired: Blockeringen har redan upphört att gälla och kan inte redigeras.
1805       block_period: Blockeringsperioden måste ha ett av värdena i rullgardinslistan.
1806     helper: 
1807       time_future: Slutar om %{time}.
1808       time_past: Avslutades för %{time} sedan.
1809       until_login: Aktiv till dess användaren loggar in.
1810     index: 
1811       empty: Inga blockeringar har gjorts ännu.
1812       heading: Lista över blockerade användare
1813       title: Användarblockeringar
1814     model: 
1815       non_moderator_revoke: Måste vara en moderator för att återkalla en blockering.
1816       non_moderator_update: Måste vara en moderator för att skapa eller uppdatera en blockering.
1817     new: 
1818       back: Visa alla blockeringar
1819       heading: Skapa blockering på %{name}
1820       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen kommer att upphöra.
1821       period: Hur lång tid, från och med nu, användaren ska vara blockerad från API.
1822       reason: Anledning till varför %{name} blockeras. Var så lugn och resonabel som möjligt, ge så så många detaljer som du kan om situationen med vetskapen att meddelandet kommer vara offentligt i bakhuvudet. Tänk på att inte alla användare förstår community-jargongen, så försök att använda lekmannatermer.
1823       submit: Skapa blockering
1824       title: Skapa blockering på %{name}
1825       tried_contacting: Jag har kontaktat användaren och bett honom sluta.
1826       tried_waiting: Jag har gett en rimlig tidsfrist för användaren att svara på dessa meddelanden.
1827     not_found: 
1828       back: Tillbaka till index
1829       sorry: Tyvärr, användarblockeringen med ID %{id} kunde inte hittas.
1830     partial: 
1831       confirm: Är du säker?
1832       creator_name: Skapare
1833       display_name: Blockerad användare
1834       edit: Ändra
1835       next: Nästa »
1836       not_revoked: (Inte återkallat)
1837       previous: « Föregående
1838       reason: Orsak till blockering
1839       revoke: Återkalla!
1840       revoker_name: Återkallad av
1841       show: Visa
1842       showing_page: Visar sida %{page}
1843       status: Status
1844     period: 
1845       one: 1 timma
1846       other: "%{count} timmar"
1847     revoke: 
1848       confirm: Är du säker på att du vill återkalla denna blockering
1849       flash: Denna blockering har återkallats.
1850       heading: Återkalla blockering på %{block_on} av %{block_by}
1851       past: Detta block avslutades %{time} sedan och kan inte återkallas nu.
1852       revoke: Återkalla!
1853       time_future: Denna blockering kommer att avslutas inom %{time}.
1854       title: Upphäv blockering av %{block_on}
1855     show: 
1856       back: Se alla blockeringar
1857       confirm: Är du säker?
1858       edit: Ändra
1859       heading: "%{block_on} blockerad av %{block_by}"
1860       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
1861       reason: "Anledning för blockering:"
1862       revoke: Återkalla!
1863       revoker: "Återställare:"
1864       show: Visa
1865       status: Status
1866       time_future: Upphör om %{time}
1867       time_past: Slutade %{time} sedan
1868       title: "%{block_on} blockerad av %{block_by}"
1869     update: 
1870       only_creator_can_edit: Bara moderatorn som skapade denna blockering kan redigera den.
1871       success: Blockering uppdaterad.
1872   user_role: 
1873     filter: 
1874       already_has_role: Användaren har rollen %{role}.
1875       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen %{role}.
1876       not_a_role: Strängen `%{role}' är inte en korrekt roll.
1877       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
1878     grant: 
1879       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `%{role}' till användaren `%{name}'?
1880       confirm: Bekräfta
1881       fail: Kunde inte ge rollen "%{role}" till användare "%{name}". Kontrollera att användare och roll båda är korrekta.
1882       heading: Bekräfta rolltilldelning
1883       title: Bekräfta rolltilldelning
1884     revoke: 
1885       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "%{role}" från användaren "%{name}"?
1886       confirm: Bekräfta
1887       fail: Kunde inte avlägsna rollen "%{role}" från användaren "%{name}". Kontrollera att användaren och rollen båda är korrekta.
1888       heading: Bekräfta återkallning av roll
1889       title: Bekräfta återkallning av roll