Merge branch 'master' into copyright
[rails.git] / vendor / plugins / rails-i18n / locale / gl-ES.yml
1 # Galician (Spain) for Ruby on Rails
2 # by Marcos Arias Pena (markus@agil-e.com)
3
4 gl-ES:
5   # action_view
6   number:
7     # Usado en number_with_delimiter()
8     format:
9       separator: "," 
10       delimiter: "." 
11       precision: 2
12     
13     # Usado en number_to_currency()
14     currency:
15       format:
16         # %u é a unidade monetaria, %n o número
17         # 1 euro sería 1.00 €
18         format: "%n %u" 
19         unit: "€" 
20         separator: "," 
21         delimiter: "." 
22         precision: 2
23     
24     # Usado en number_to_percentage()
25     percentage:
26       format:
27         # separator: 
28         delimiter: "" 
29         # precision: 
30     
31     # Usado en number_to_precision()
32     precision:
33       format:
34         # separator:
35         delimiter: "" 
36         # precision:
37     
38     # Usado en number_to_human_size()
39     human:
40       format:
41         # separator: 
42         delimiter: "" 
43         precision: 1
44       # Se estás a usar Rails <= 2.2.2
45       # storage_units: [Bytes, KB, MB, GB, TB]
46       # Se estás a usar Rails >= 2.3
47       storage_units:
48         # Formato de saida de unidades de almacenamento
49         # %u é a unidade de almacenamento
50         # %n é o número (por defecto: 2 MB)
51         format: "%n %u"
52         units:
53           byte:
54             one:   "Byte"
55             other: "Bytes"
56           kb: "KB"
57           mb: "MB"
58           gb: "GB"
59           tb: "TB"
60   
61   # active_support
62   date:
63     formats:
64       default:  "%e/%m/%Y"
65       short:    "%e %b"
66       long:     "%A %e de %B de %Y"
67       # Podes engadir máis formatos nesta lista ou cambiar os aquí definidos
68     day_names:        [Domingo, Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres, Sábado]
69     abbr_day_names:   [Dom, Lun, Mar, Mer, Xov, Ven, Sab]
70     month_names:      [~, Xaneiro, Febreiro, Marzo, Abril, Maio, Xuño, Xullo, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Decembro]
71     abbr_month_names: [~, Xan, Feb, Mar, Abr, Mai, Xuñ, Xul, Ago, Set, Out, Nov, Dec]
72     order:            [:day, :month, :year]
73
74   time:
75     formats:
76       default:    "%A, %e de %B de %Y ás %H:%M"
77       time:       "%H:%M"
78       short:      "%e/%m, %H:%M"
79       long:       "%A %e de %B de %Y ás %H:%M"
80       # Podes engadir máis formatos nesta lista ou cambiar os aquí definidos
81     am: ''
82     pm: ''
83   
84   # Usados en distance_of_time_in_words(), distance_of_time_in_words_to_now(), time_ago_in_words()
85   datetime:
86     distance_in_words:
87       half_a_minute: 'medio minuto'
88       less_than_x_seconds:
89         zero: 'menos dun segundo'
90         one: '1 segundo'
91         few: 'poucos segundos'
92         other: '{{count}} segundos'
93       x_seconds:
94         one: '1 segundo'
95         other: '{{count}} segundos'
96       less_than_x_minutes:
97         zero: 'menos dun minuto'
98         one: '1 minuto'
99         other: '{{count}} minutos'
100       x_minutes:
101         one: '1 minuto'
102         other: '{{count}} minuto'
103       about_x_hours:
104         one: 'aproximadamente unha hora'
105         other: '{{count}} horas'
106       x_days:
107         one: '1 día'
108         other: '{{count}} días'
109       x_weeks:
110         one: '1 semana'
111         other: '{{count}} semanas'
112       about_x_months:
113         one: 'aproximadamente 1 mes'
114         other: '{{count}} meses'
115       x_months:
116         one: '1 mes'
117         other: '{{count}} meses'
118       about_x_years:
119         one: 'aproximadamente 1 ano'
120         other: '{{count}} anos'
121       over_x_years:
122         one: 'máis dun ano'
123         other: '{{count}} anos'
124       now: 'agora'
125       today: 'hoxe'
126       tomorrow: 'mañá'
127       in: 'dentro de'
128   
129   support:
130     array:
131       # Se estás a usar Rails <= 2.2.2
132       # sentence_connector: e
133       # Se estás a usar Rails >= 2.3
134       words_connector: ", "
135       two_words_connector: " e "
136       last_word_connector: " e "
137
138   # active_record
139   activerecord:
140     models:
141     # Traduce nomes de modelos. Usado en Model.human_name()
142     # Por exemplo
143     # model:
144     #   user: "Nota"
145     #   traducirá o modelo User como "Nota"
146
147     attributes:
148     # Traduce nomes de atributos de modelos. Usado en Model.human_attribute_name(attribute)
149     # Por exemplo
150     # attributes:
151     #   user:
152     #     login: "Aceso"
153     #     traducirá o atribute login do modelo User como "Aceso"
154     
155     errors:
156       template:
157         header:
158           one: "1 erro evitou que se poidese gardar o {{model}}"
159           other: "{{count}} erros evitaron que se poidese gardar o {{model}}"
160         # A variable :count tamén está dispoñible aquí
161         body: "Atopáronse os seguintes problemas:"
162       messages:
163         inclusion: "non está incluido na lista"
164         exclusion: "xa existe"
165         invalid: "non é válido"
166         confirmation: "non coincide coa confirmación"
167         accepted: "debe ser aceptado"
168         empty: "non pode estar valeiro"
169         blank: "non pode estar en blanco"
170         too_long: "é demasiado longo (non máis de {{count}} carácteres)"
171         too_short: "é demasiado curto (non menos de {{count}} carácteres)"
172         wrong_length: "non ten a lonxitude correcta (debe ser de {{count}} carácteres)"
173         taken: "non está dispoñible"
174         not_a_number: "non é un número"
175         greater_than: "debe ser maior que {{count}}"
176         greater_than_or_equal_to: "debe ser maior ou igual que {{count}}"
177         equal_to: "debe ser igual a {{count}}"
178         less_than: "debe ser menor que {{count}}"
179         less_than_or_equal_to: "debe ser menor ou igual que {{count}}"
180         odd: "debe ser par"
181         even: "debe ser impar"
182         # Engade aquí os teus propios mensaxes de erro ou no ámbito modelo/atributo
183         
184         # Podes definir os teus propios erros para modelos ou para os atributos dun modelo
185         # Os valores :model, :attribute e :value están sempre dispoñibles para a interpolación
186         #
187         # Exemplos avanzados
188         # models:
189         #   user:
190         #     blank: "Esta é unha mensaxe personalizada para o modelo {{model}}: {{attribute}}"
191         #     attributes:
192         #       login:
193         #         blank: "Esta é unha mensaxe personalidaza para o modelo Usuario: login"