Update to iD v2.15.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / bs.json
1 {
2     "bs": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "Područje",
6                 "description": "Dodajte karti parkove, zgrade, jezera ili druga područja.",
7                 "tail": "Kliknite na kartu da bi ste počeli crtati područje, kao što je park, jezero ili zgrada."
8             },
9             "add_line": {
10                 "title": "Linija",
11                 "description": "Dodajte puteve, ulice, pješačke staze, kanale ili druge linije na kartu.",
12                 "tail": "Kliknite na kartu da počnete crtati cestu, stazu ili rutu."
13             },
14             "add_point": {
15                 "title": "Tačka",
16                 "description": "Dodajte restorane, spomenike, poštanske urede ili druge tačke na kartu.",
17                 "tail": "Kliknite na kartu da počnete crtati cestu, stazu ili rutu."
18             },
19             "browse": {
20                 "title": "Pretražite",
21                 "description": "Pomičite i uvećavajte kartu."
22             },
23             "draw_area": {
24                 "tail": "Kliknite da dodate čvorove Vašem području. Kliknite na prvi čvor da završite područje."
25             },
26             "draw_line": {
27                 "tail": "Kliknite da dodate više čvorova liniji. Kliknite na druge linije da bi ste ih povezali, i dva puta kliknite na kraj linije."
28             }
29         },
30         "operations": {
31             "add": {
32                 "annotation": {
33                     "point": "Dodana tačka.",
34                     "vertex": "Dodan čvor putanji.",
35                     "relation": "Dodana relacija."
36                 }
37             },
38             "start": {
39                 "annotation": {
40                     "line": "Započeta linija.",
41                     "area": "Započeto područje."
42                 }
43             },
44             "continue": {
45                 "key": "A",
46                 "title": "Nastaviti",
47                 "description": "Nastaviti ovu liniju.",
48                 "not_eligible": "Ovdje nijedna linija ne može biti nastavljena",
49                 "multiple": "Ovdje nekoliko linija mogu biti nastavljene. Da odaberete liniju, pritisnite tipku \"Shift\" i kliknite na nju za odabir.",
50                 "annotation": {
51                     "line": "Nastavljena linija.",
52                     "area": "Nastavljeno područje."
53                 }
54             },
55             "cancel_draw": {
56                 "annotation": "Otkazano crtanje."
57             },
58             "change_role": {
59                 "annotation": "Izmijenjena uloga člana relacije."
60             },
61             "change_tags": {
62                 "annotation": "Izmijenjene oznake."
63             },
64             "circularize": {
65                 "title": "Zaokružite",
66                 "description": {
67                     "line": "Napravite ovu liniju kružnom.",
68                     "area": "Napravite ovo područje kružnim."
69                 },
70                 "key": "O",
71                 "annotation": {
72                     "line": "Napravite liniju kružnom.",
73                     "area": "Napravite područje kružnim."
74                 },
75                 "not_closed": "Ovo se ne može napraviti kružnim jer to nije petlja."
76             },
77             "orthogonalize": {
78                 "title": "Kvadrat",
79                 "description": {
80                     "line": "Oblikovati uglove ove linije u kvadrat.",
81                     "area": "Oblikovati uglove ovo područje u kvadrat."
82                 },
83                 "annotation": {
84                     "line": "Ispravljeni uglovi linije.",
85                     "area": "Ispravljeni uglovi područja."
86                 },
87                 "not_squarish": "Ovo se ne može napraviti kvadratom jer nema kvadratnu formu."
88             },
89             "straighten": {
90                 "title": "Ispraviti",
91                 "key": "Oblikovati",
92                 "too_bendy": "Ovo ne može biti ispralvjeno jer se previše savija."
93             },
94             "delete": {
95                 "title": "Izbrišite",
96                 "annotation": {
97                     "point": "Izbrisana tačka.",
98                     "vertex": "Izbrisan čvor sa putanje.",
99                     "line": "Izbrisana linija.",
100                     "area": "Izbrisano područje.",
101                     "relation": "Izbrisana relacija."
102                 }
103             },
104             "add_member": {
105                 "annotation": "Dodan član relacije."
106             },
107             "delete_member": {
108                 "annotation": "Uklonjen član iz relacije."
109             },
110             "disconnect": {
111                 "title": "Prekinite vezu.",
112                 "description": "Razdvojite ove linije/ područja jedne od drugih.",
113                 "key": "D",
114                 "annotation": "Razdvojene linije/ područja.",
115                 "not_connected": "Ne postoji dovoljno linija/ područja da bi se prekinula veza."
116             },
117             "merge": {
118                 "title": "Spojite",
119                 "key": "C",
120                 "not_eligible": "Ove značajke ne mogu biti spojene."
121             },
122             "move": {
123                 "title": "Pomaknite",
124                 "key": "M",
125                 "annotation": {
126                     "point": "Pomaknuta tačka.",
127                     "vertex": "Pomaknut čvor u putanji.",
128                     "line": "Pomaknuta linija.",
129                     "area": "Pomaknuto područje."
130                 }
131             },
132             "rotate": {
133                 "title": "Rotirajte",
134                 "key": "R",
135                 "annotation": {
136                     "line": "Rotirana linija.",
137                     "area": "Rotirano područje."
138                 }
139             },
140             "reverse": {
141                 "title": "Obrnuto",
142                 "description": "Promijeniti smjer ove linije.",
143                 "key": "V",
144                 "annotation": "Obrnuta linija."
145             },
146             "split": {
147                 "title": "Razdvojite",
148                 "description": {
149                     "line": "Podijelite ovu liniju na dva dijela na ovom čvoru.",
150                     "area": "Podijelite granicu ovog područja na dva dijela.",
151                     "multiple": "Podijelite linije/ područje na dva dijela na ovom čvoru."
152                 },
153                 "key": "X",
154                 "annotation": {
155                     "line": "Razdvojite liniju.",
156                     "area": "Razdvojite granicu područja.",
157                     "multiple": "Razdvojite {n} linija/granica područja."
158                 },
159                 "not_eligible": "Linije ne mogu biti razdvojene na njihovom početku i kraju.",
160                 "multiple_ways": "Ovdje postoji previše linija za razdvajanje."
161             }
162         },
163         "undo": {
164             "tooltip": "Poništiti: {action}",
165             "nothing": "Ništa za poništiti."
166         },
167         "redo": {
168             "tooltip": "Obnoviti: {action}",
169             "nothing": "Ništa za vratiti."
170         },
171         "tooltip_keyhint": "Prečica:",
172         "translate": {
173             "translate": "Prevesti",
174             "localized_translation_language": "Izaberite jezik",
175             "localized_translation_name": "Naziv"
176         },
177         "loading_auth": "Povezivanje na OpenStreetMap...",
178         "status": {
179             "error": "Nemoguće povezati na API.",
180             "offline": "API nije na mreži. Molimo pokušajte uređivati kasnije.",
181             "readonly": "API je samo za čitanje. Moraćete sačekati da sačuvate Vaše promjene."
182         },
183         "commit": {
184             "upload_explanation": "Promjene koje postavite će biti vidljive na svim kartama koje koriste OpenStreetMap podatke.",
185             "upload_explanation_with_user": "Promjene koje postavite kao {user} će biti vidljive na svim kartama koje koriste OpenStreetMap podatke.",
186             "cancel": "Otkažite",
187             "warnings": "Upozorenja",
188             "modified": "Izmijenjeno",
189             "deleted": "Izbrisano",
190             "created": "Napravljeno"
191         },
192         "contributors": {
193             "list": "Uređivanja korisnika {users}",
194             "truncated_list": "Uređivanja korisnika {users} i {count} drugih"
195         },
196         "geocoder": {
197             "search": "Globalna pretraga...",
198             "no_results_worldwide": "Nema pronađenih rezultata"
199         },
200         "geolocate": {
201             "title": "Pokazati moju lokaciju"
202         },
203         "inspector": {
204             "show_more": "Prikazati više",
205             "view_on_osm": "Pogledajte na stranici openstreetmap.org",
206             "all_tags": "Sve oznake",
207             "all_members": "Svi članovi",
208             "all_relations": "Sve relacije",
209             "new_relation": "Nova relacija...",
210             "role": "Uloga",
211             "choose": "Odaberite tip svojstva",
212             "results": "{search} dala {n} rezultata",
213             "back_tooltip": "Promijeniti značajku",
214             "remove": "Uklonite",
215             "search": "Pretraga",
216             "unknown": "Nepoznato",
217             "incomplete": "<nije preuzeto>",
218             "feature_list": "Značajke pretrage",
219             "edit": "Urediti značajku",
220             "none": "Ništa"
221         },
222         "background": {
223             "title": "Pozadina",
224             "description": "Podešavanja pozadine",
225             "none": "Ništa",
226             "custom": "Prilagođena pozadina",
227             "reset": "ponovo postavite"
228         },
229         "save": {
230             "title": "Sačuvajte",
231             "no_changes": "Nema promjena za sačuvati.",
232             "unsaved_changes": "Imate promjene koje nisu spašene"
233         },
234         "source_switch": {
235             "live": "uživo",
236             "lose_changes": "Imate nespremljenih promjena. Mijenjanje servera karte će ih odbaciti. Sigurni ste da želite promijeniti servere?",
237             "dev": "razvojno"
238         },
239         "tag_reference": {
240             "description": "Opis",
241             "on_wiki": "{tag} na wiki.osm.org",
242             "used_with": "Korišteno sa {type}"
243         },
244         "cannot_zoom": "Ne može se umanjiti više u trenutnom načinu.",
245         "help": {
246             "title": "Pomoć"
247         },
248         "intro": {
249             "graph": {
250                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
251                 "county": "<value for addr:county>",
252                 "district": "<value for addr:district>",
253                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
254                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
255                 "province": "<value for addr:province>",
256                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
257                 "state": "<value for addr:state>",
258                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
259                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
260                 "countrycode": "ba"
261             },
262             "navigation": {
263                 "title": "Navigacija"
264             },
265             "points": {
266                 "title": "Tačke"
267             },
268             "areas": {
269                 "title": "Područja"
270             },
271             "lines": {
272                 "title": "Linije"
273             },
274             "startediting": {
275                 "title": "Počnite uređivati",
276                 "save": "Ne zaboravite da često spašavate Vaše promjene!",
277                 "start": "Počnite uređivati kartu!"
278             }
279         },
280         "presets": {
281             "fields": {
282                 "access": {
283                     "options": {
284                         "designated": {
285                             "title": "Namjenski"
286                         },
287                         "destination": {
288                             "title": "Odredište"
289                         },
290                         "no": {
291                             "title": "Zabranjeno"
292                         },
293                         "permissive": {
294                             "title": "Propustljiv"
295                         },
296                         "private": {
297                             "title": "Privatan"
298                         },
299                         "yes": {
300                             "title": "Dozvoljeno"
301                         }
302                     },
303                     "types": {
304                         "bicycle": "Bicikli",
305                         "foot": "Pješke",
306                         "horse": "Konji",
307                         "motor_vehicle": "Motorna vozila"
308                     }
309                 },
310                 "address": {
311                     "label": "Adresa",
312                     "placeholders": {
313                         "city": "Grad",
314                         "street": "Ulica"
315                     }
316                 },
317                 "admin_level": {
318                     "label": "Administrativni nivo"
319                 },
320                 "aerialway": {
321                     "label": "Vrsta"
322                 },
323                 "aerialway/access": {
324                     "label": "Pristup"
325                 },
326                 "aerialway/bubble": {
327                     "label": "Balon"
328                 },
329                 "aerialway/capacity": {
330                     "label": "Kapacitet (po satu)",
331                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
332                 },
333                 "aerialway/duration": {
334                     "label": "Trajanje (u minutama)",
335                     "placeholder": "1, 2, 3..."
336                 },
337                 "aerialway/heating": {
338                     "label": "Zagrijano"
339                 },
340                 "aerialway/occupancy": {
341                     "label": "Zauzeće",
342                     "placeholder": "2, 4, 8..."
343                 },
344                 "aerialway/summer/access": {
345                     "label": "Pristup (ljeto)"
346                 },
347                 "aeroway": {
348                     "label": "Vrsta"
349                 },
350                 "amenity": {
351                     "label": "Vrsta"
352                 },
353                 "artist": {
354                     "label": "Javna umjetnost"
355                 },
356                 "artwork_type": {
357                     "label": "Vrsta"
358                 },
359                 "atm": {
360                     "label": "Bankomat"
361                 },
362                 "backrest": {
363                     "label": "Naslon za leđa"
364                 },
365                 "barrier": {
366                     "label": "Vrsta"
367                 },
368                 "bicycle_parking": {
369                     "label": "Vrsta"
370                 },
371                 "boundary": {
372                     "label": "Vrsta"
373                 },
374                 "building": {
375                     "label": "Građevina"
376                 },
377                 "building_area": {
378                     "label": "Građevina"
379                 },
380                 "capacity": {
381                     "label": "Kapacitet",
382                     "placeholder": "50, 100, 200..."
383                 },
384                 "collection_times": {
385                     "label": "Vremena skupljanja"
386                 },
387                 "construction": {
388                     "label": "Vrsta"
389                 },
390                 "country": {
391                     "label": "Zemlja"
392                 },
393                 "covered": {
394                     "label": "Pokriveno"
395                 },
396                 "crossing": {
397                     "label": "Vrsta"
398                 },
399                 "denomination": {
400                     "label": "Vjeroispovjest"
401                 },
402                 "denotation": {
403                     "label": "Označavanje"
404                 },
405                 "description": {
406                     "label": "Opis"
407                 },
408                 "elevation": {
409                     "label": "Nadmorska visina"
410                 },
411                 "emergency": {
412                     "label": "Hitna"
413                 },
414                 "entrance": {
415                     "label": "Vrsta"
416                 },
417                 "fax": {
418                     "label": "Faks",
419                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
420                 },
421                 "fee": {
422                     "label": "Provizija"
423                 },
424                 "fixme": {
425                     "label": "Popravi me"
426                 },
427                 "generator/method": {
428                     "label": "Način"
429                 },
430                 "generator/source": {
431                     "label": "Izvor"
432                 },
433                 "generator/type": {
434                     "label": "Vrsta"
435                 },
436                 "handicap": {
437                     "label": "Hendikep",
438                     "placeholder": "1-18"
439                 },
440                 "highway": {
441                     "label": "Vrsta"
442                 },
443                 "historic": {
444                     "label": "Vrsta"
445                 },
446                 "iata": {
447                     "label": "IATA"
448                 },
449                 "icao": {
450                     "label": "ICAO"
451                 },
452                 "incline": {
453                     "label": "Nagib"
454                 },
455                 "information": {
456                     "label": "Vrsta"
457                 },
458                 "internet_access": {
459                     "label": "Internet pristup",
460                     "options": {
461                         "terminal": "Terminal",
462                         "wired": "Kablovski",
463                         "wlan": "WiFi"
464                     }
465                 },
466                 "landuse": {
467                     "label": "Vrsta"
468                 },
469                 "lanes": {
470                     "label": "Saobraćajne trake",
471                     "placeholder": "1, 2, 3..."
472                 },
473                 "layer": {
474                     "label": "Sloj"
475                 },
476                 "leisure": {
477                     "label": "Vrsta"
478                 },
479                 "levels": {
480                     "label": "Nivoi",
481                     "placeholder": "2, 4, 6..."
482                 },
483                 "lit": {
484                     "label": "Osvijetljeno"
485                 },
486                 "location": {
487                     "label": "Lokacija"
488                 },
489                 "man_made": {
490                     "label": "Vrsta"
491                 },
492                 "maxspeed": {
493                     "label": "Ograničenje brzine",
494                     "placeholder": "40, 50, 60..."
495                 },
496                 "name": {
497                     "label": "Naziv",
498                     "placeholder": "Uobičajeni naziv (ukoliko postoji)"
499                 },
500                 "natural": {
501                     "label": "Prirodno"
502                 },
503                 "network": {
504                     "label": "Mreža"
505                 },
506                 "note": {
507                     "label": "Bilješka"
508                 },
509                 "office": {
510                     "label": "Vrsta"
511                 },
512                 "oneway": {
513                     "label": "Jednosmjerno"
514                 },
515                 "oneway_yes": {
516                     "label": "Jednosmjerna"
517                 },
518                 "opening_hours": {
519                     "label": "Sati"
520                 },
521                 "operator": {
522                     "label": "Operator"
523                 },
524                 "par": {
525                     "label": "Par",
526                     "placeholder": "3, 4, 5..."
527                 },
528                 "park_ride": {
529                     "label": "Podsticaj parkiranja"
530                 },
531                 "parking": {
532                     "label": "Vrsta"
533                 },
534                 "phone": {
535                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
536                 },
537                 "piste/difficulty": {
538                     "label": "Težina"
539                 },
540                 "piste/grooming": {
541                     "label": "Održavanje"
542                 },
543                 "piste/type": {
544                     "label": "Vrsta"
545                 },
546                 "place": {
547                     "label": "Vrsta"
548                 },
549                 "power": {
550                     "label": "Vrsta"
551                 },
552                 "railway": {
553                     "label": "Vrsta"
554                 },
555                 "relation": {
556                     "label": "Vrsta"
557                 },
558                 "religion": {
559                     "label": "Religija"
560                 },
561                 "restriction": {
562                     "label": "Vrsta"
563                 },
564                 "route": {
565                     "label": "Vrsta"
566                 },
567                 "route_master": {
568                     "label": "Vrsta"
569                 },
570                 "service": {
571                     "label": "Vrsta"
572                 },
573                 "shelter": {
574                     "label": "Sklonište"
575                 },
576                 "shelter_type": {
577                     "label": "Vrsta"
578                 },
579                 "shop": {
580                     "label": "Vrsta"
581                 },
582                 "structure": {
583                     "label": "Struktura",
584                     "options": {
585                         "bridge": "Most",
586                         "cutting": "Usjek",
587                         "embankment": "Nasip",
588                         "tunnel": "Tunel"
589                     },
590                     "placeholder": "Nepoznato"
591                 },
592                 "supervised": {
593                     "label": "Pod nadzorom"
594                 },
595                 "surface": {
596                     "label": "Površina"
597                 },
598                 "toilets/disposal": {
599                     "label": "Način odlaganja otpada iz toaleta"
600                 },
601                 "tourism": {
602                     "label": "Vrsta"
603                 },
604                 "trail_visibility": {
605                     "label": "Vidljivost traga"
606                 },
607                 "water": {
608                     "label": "Vrsta"
609                 },
610                 "waterway": {
611                     "label": "Vrsta"
612                 },
613                 "website": {
614                     "label": "Internet stranica"
615                 },
616                 "wetland": {
617                     "label": "Vrsta"
618                 },
619                 "wheelchair": {
620                     "label": "Prilaz za invalidska kolica"
621                 },
622                 "wikipedia": {
623                     "label": "Wikipedia"
624                 }
625             },
626             "presets": {
627                 "address": {
628                     "name": "Adresa",
629                     "terms": "adresa,prebivalište"
630                 },
631                 "aerialway/gondola": {
632                     "name": "Gondola"
633                 },
634                 "aeroway": {
635                     "name": "Avio-put"
636                 },
637                 "aeroway/aerodrome": {
638                     "name": "Aerodrom",
639                     "terms": "aerodrom,zračna luka"
640                 },
641                 "aeroway/apron": {
642                     "name": "Stajanka",
643                     "terms": "stajanka,betonirani teren aerodroma"
644                 },
645                 "aeroway/hangar": {
646                     "name": "Hangar",
647                     "terms": "hangar"
648                 },
649                 "aeroway/helipad": {
650                     "name": "Heliodrom",
651                     "terms": "heliodrom,sletište/uzletište za helikopter"
652                 },
653                 "aeroway/runway": {
654                     "name": "Pista",
655                     "terms": "pista,sletište/uzletište za avione"
656                 },
657                 "aeroway/taxiway": {
658                     "name": "Staza za vožnju",
659                     "terms": "rulna staza,staza za vožnju aviona"
660                 },
661                 "amenity": {
662                     "name": "Pogodnost"
663                 },
664                 "amenity/arts_centre": {
665                     "name": "Centar za umjetnost",
666                     "terms": "centar za umjetnost,umjetnički centar,art centar"
667                 },
668                 "amenity/atm": {
669                     "name": "Bankomat",
670                     "terms": "bankomat,bankovni automat za novac"
671                 },
672                 "amenity/bank": {
673                     "name": "Banka",
674                     "terms": "banka"
675                 },
676                 "amenity/bar": {
677                     "name": "Bar",
678                     "terms": "bar,gostionica,pivnica"
679                 },
680                 "amenity/bench": {
681                     "name": "Klupa",
682                     "terms": "klupa,klupica"
683                 },
684                 "amenity/bicycle_parking": {
685                     "name": "Parking bicikala",
686                     "terms": "parking bicikala,mjesto za parkiranje bicikla"
687                 },
688                 "amenity/bicycle_rental": {
689                     "name": "Iznajmljivanje bicikala",
690                     "terms": "iznajmljivanje bicikala,najam bicikla"
691                 },
692                 "amenity/boat_rental": {
693                     "name": "Iznajmljivanje plovila",
694                     "terms": "iznajmljivanje čamaca,iznajmljivanje brodova,iznajmljivanje plovila"
695                 },
696                 "amenity/cafe": {
697                     "name": "Kafe",
698                     "terms": "kafe,kafana,kafe-bar"
699                 },
700                 "amenity/car_rental": {
701                     "name": "Rent-a-car",
702                     "terms": "Iznajmljivanje automobila,najam automobila,rent-a-car"
703                 },
704                 "amenity/car_sharing": {
705                     "name": "\"Car Sharing\"",
706                     "terms": "razmjena automobila,dijeljenje automobila"
707                 },
708                 "amenity/car_wash": {
709                     "name": "Autopraonica",
710                     "terms": "autopraonica,samouslužna autopraonica,praonica automobila"
711                 },
712                 "amenity/cinema": {
713                     "name": "Kino",
714                     "terms": "kino,kino dvorana,multipleks"
715                 },
716                 "amenity/clinic": {
717                     "name": "Klinika"
718                 },
719                 "amenity/courthouse": {
720                     "name": "Sudnica",
721                     "terms": "sudnica,zgrada suda"
722                 },
723                 "amenity/dentist": {
724                     "name": "Zubar",
725                     "terms": "zubar,stomatolog"
726                 },
727                 "amenity/drinking_water": {
728                     "name": "Voda za piće",
729                     "terms": "voda za piće,pitka voda"
730                 },
731                 "amenity/embassy": {
732                     "name": "Ambasada"
733                 },
734                 "amenity/fast_food": {
735                     "name": "Fast Food",
736                     "terms": "fast food,restoran brze hrane"
737                 },
738                 "amenity/fire_station": {
739                     "name": "Vatrogasna stanica",
740                     "terms": "vatrogasna stanica,zgrada vatrogasne službe"
741                 },
742                 "amenity/fountain": {
743                     "name": "Fontana",
744                     "terms": "fontana,česma,vodoskok"
745                 },
746                 "amenity/fuel": {
747                     "name": "Benzinska pumpa",
748                     "terms": "benzinska pumpa,pumpa za gorivo"
749                 },
750                 "amenity/grave_yard": {
751                     "name": "Groblje",
752                     "terms": "groblje,greblje,mezarje"
753                 },
754                 "amenity/library": {
755                     "name": "Biblioteka",
756                     "terms": "biblioteka,knjižnica"
757                 },
758                 "amenity/marketplace": {
759                     "name": "Tržnica",
760                     "terms": "tržnica,pijaca"
761                 },
762                 "amenity/place_of_worship": {
763                     "name": "Bogomolja",
764                     "terms": "Božja kuća,bogomolja,mjesto za molitvu,hram"
765                 },
766                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
767                     "name": "Budistički hram",
768                     "terms": "budistički hram,budistička bogomolja"
769                 },
770                 "amenity/police": {
771                     "name": "Policija",
772                     "terms": "policija,milicija,organi reda"
773                 },
774                 "amenity/post_box": {
775                     "name": "Poštansko_sanduče",
776                     "terms": "poštansko sanduče,poštanski sandučić"
777                 },
778                 "amenity/post_office": {
779                     "name": "Pošta",
780                     "terms": "pošta,poštanski ured,ispostava pošte"
781                 },
782                 "amenity/pub": {
783                     "name": "Pub",
784                     "terms": "pub,kafana,pivnica"
785                 },
786                 "amenity/ranger_station": {
787                     "name": "Stanica rendžerske službe",
788                     "terms": "rendžerska služba,stanica rendžerske službe,rendžerska stanica"
789                 },
790                 "amenity/restaurant": {
791                     "name": "Restoran",
792                     "terms": "restoran,gostionica"
793                 },
794                 "amenity/shelter": {
795                     "name": "Sklonište",
796                     "terms": "sklonište,zaklon"
797                 },
798                 "amenity/studio": {
799                     "name": "Studio"
800                 },
801                 "amenity/swimming_pool": {
802                     "name": "Bazen"
803                 },
804                 "amenity/taxi": {
805                     "name": "Taxi stajalište",
806                     "terms": "taxi štand,taxi stajalište"
807                 },
808                 "amenity/telephone": {
809                     "name": "Telefon",
810                     "terms": "telefon,telefonska govornica"
811                 },
812                 "amenity/theatre": {
813                     "name": "Pozorište",
814                     "terms": "teatar,pozorište"
815                 },
816                 "amenity/toilets": {
817                     "name": "Toaleti",
818                     "terms": "kupatila,toaleti,wc-i"
819                 },
820                 "amenity/townhall": {
821                     "name": "Gradska vijećnica",
822                     "terms": "gradska vijećnica,vijećnica"
823                 },
824                 "amenity/waste_basket": {
825                     "name": "Kanta za otpatke",
826                     "terms": "kanta za otpatke,posuda za otpatke,kanta za smeće"
827                 },
828                 "area": {
829                     "name": "Područje",
830                     "terms": "područje,zona,oblast"
831                 },
832                 "barrier": {
833                     "name": "Barijera",
834                     "terms": "barijera,prepreka,pregrada"
835                 },
836                 "barrier/block": {
837                     "name": "Blok",
838                     "terms": "blok"
839                 },
840                 "barrier/bollard": {
841                     "name": "Bitva",
842                     "terms": "bitva,ormarić s priključcima"
843                 },
844                 "barrier/cattle_grid": {
845                     "name": "Rešetke za stoku",
846                     "terms": "rešetke za stoku,ograda za stoku"
847                 },
848                 "barrier/city_wall": {
849                     "name": "Gradski zid",
850                     "terms": "zid grada,gradski zid"
851                 },
852                 "barrier/cycle_barrier": {
853                     "name": "Biciklistička prepreka",
854                     "terms": "barijera za bicikle,prepreka za bicikle"
855                 },
856                 "barrier/entrance": {
857                     "name": "Ulaz"
858                 },
859                 "barrier/fence": {
860                     "name": "Ograda",
861                     "terms": "ograda,plot"
862                 },
863                 "barrier/gate": {
864                     "name": "Kapija",
865                     "terms": "vrata,kapija"
866                 },
867                 "barrier/hedge": {
868                     "name": "Živa ograda",
869                     "terms": "ograda,živica"
870                 },
871                 "barrier/kissing_gate": {
872                     "name": "Kapija (sa dvoje vrata)",
873                     "terms": "kapija sa dvoje vrata"
874                 },
875                 "barrier/lift_gate": {
876                     "name": "Kapija (koja se podiže)",
877                     "terms": "kapija koja se podiže,podižuća kapija"
878                 },
879                 "barrier/retaining_wall": {
880                     "name": "Potporni zid",
881                     "terms": "potporni zid,zid za zadržavanje"
882                 },
883                 "barrier/stile": {
884                     "name": "Prelaz preko ograde",
885                     "terms": "prelaz,prelaz preko ograde"
886                 },
887                 "barrier/toll_booth": {
888                     "name": "Naplatna rampa",
889                     "terms": "naplatna rampa,naplatna kućica"
890                 },
891                 "barrier/wall": {
892                     "name": "Zid",
893                     "terms": "zid,zidić,bedem"
894                 },
895                 "boundary/administrative": {
896                     "name": "Admninistrativna granica",
897                     "terms": "administrativna granica, administrativna linija"
898                 },
899                 "building": {
900                     "name": "Građevina",
901                     "terms": "zgrada,građevina,kuća"
902                 },
903                 "building/commercial": {
904                     "name": "Poslovna zgrada",
905                     "terms": "poslovna zgrada,zgrada firme"
906                 },
907                 "building/garage": {
908                     "name": "Garaža",
909                     "terms": "garaža"
910                 },
911                 "building/house": {
912                     "name": "Kuća",
913                     "terms": "kuća,dom"
914                 },
915                 "building/hut": {
916                     "name": "Koliba",
917                     "terms": "koliba,brvnara"
918                 },
919                 "building/industrial": {
920                     "name": "Industrijska građevina",
921                     "terms": "industrijska građevina,pogon"
922                 },
923                 "building/residential": {
924                     "name": "Stambena zgrada",
925                     "terms": "stambena zgrada,zgrada za stanovanje"
926                 },
927                 "craft/beekeeper": {
928                     "name": "Pčelar"
929                 },
930                 "craft/blacksmith": {
931                     "name": "Kovač"
932                 },
933                 "craft/boatbuilder": {
934                     "name": "Brodograditelj"
935                 },
936                 "craft/bookbinder": {
937                     "name": "Knjigovezac"
938                 },
939                 "craft/brewery": {
940                     "name": "Pivara"
941                 },
942                 "craft/carpenter": {
943                     "name": "Stolar"
944                 },
945                 "craft/caterer": {
946                     "name": "Ugostitelj"
947                 },
948                 "craft/clockmaker": {
949                     "name": "Proizvođač satova"
950                 },
951                 "craft/dressmaker": {
952                     "name": "Izrada haljina"
953                 },
954                 "craft/electrician": {
955                     "name": "Električar"
956                 },
957                 "craft/gardener": {
958                     "name": "Vrtlar"
959                 },
960                 "craft/hvac": {
961                     "name": "HVAC"
962                 },
963                 "craft/insulator": {
964                     "name": "Izolator"
965                 },
966                 "craft/jeweler": {
967                     "name": "Zlatar"
968                 },
969                 "craft/key_cutter": {
970                     "name": "Izrada ključeva"
971                 },
972                 "craft/locksmith": {
973                     "name": "Bravar"
974                 },
975                 "craft/metal_construction": {
976                     "name": "Metalne konstrukcije"
977                 },
978                 "craft/optician": {
979                     "name": "Optičar"
980                 },
981                 "craft/photographer": {
982                     "name": "Fotograf"
983                 },
984                 "craft/plumber": {
985                     "name": "Vodoinstalater"
986                 },
987                 "craft/pottery": {
988                     "name": "Grnčarija"
989                 },
990                 "craft/roofer": {
991                     "name": "Krovopokrivač"
992                 },
993                 "craft/saddler": {
994                     "name": "Sedlar"
995                 },
996                 "craft/stonemason": {
997                     "name": "Klesar"
998                 },
999                 "craft/tailor": {
1000                     "name": "Krojač"
1001                 },
1002                 "craft/window_construction": {
1003                     "name": "Izrada prozora"
1004                 },
1005                 "embankment": {
1006                     "name": "Nasip"
1007                 },
1008                 "emergency/ambulance_station": {
1009                     "name": "Stanica hitne pomoći",
1010                     "terms": "stanica hitne pomoći,hitna pomoć,hitna medicinska pomoć"
1011                 },
1012                 "emergency/fire_hydrant": {
1013                     "name": "Hidrant za požar",
1014                     "terms": "hidrant,hidrant za požar"
1015                 },
1016                 "emergency/phone": {
1017                     "name": "Telefon za hitne slučajeve",
1018                     "terms": "telefon za hitne slučajeve,hitna telefonska linija"
1019                 },
1020                 "golf/bunker": {
1021                     "name": "Pješčana zamka",
1022                     "terms": "pješčana zamka,pješčana klopka,bunker"
1023                 },
1024                 "golf/fairway": {
1025                     "name": "Fairway",
1026                     "terms": "osnovni dio golf terena, glavni teren za golf"
1027                 },
1028                 "golf/green": {
1029                     "name": "Putting Green",
1030                     "terms": "područje golf terena najbliže rupi"
1031                 },
1032                 "golf/hole": {
1033                     "name": "Rupa za golf",
1034                     "terms": "golf rupa,rupa za golf loptice"
1035                 },
1036                 "golf/rough": {
1037                     "name": "Rough",
1038                     "terms": "područje \"divlje\" trave van igre,trava van golf terena"
1039                 },
1040                 "golf/tee": {
1041                     "name": "Tee Box",
1042                     "terms": "\"Tee\" kutija,kutija područja na početku rupe"
1043                 },
1044                 "highway": {
1045                     "name": "Put"
1046                 },
1047                 "highway/bridleway": {
1048                     "name": "Konjska staza",
1049                     "terms": "konjska staza,konjička staza,konjski trag"
1050                 },
1051                 "highway/cycleway": {
1052                     "name": "Biciklistička staza",
1053                     "terms": "biciklistička staza,staza za bicikle"
1054                 },
1055                 "highway/footway": {
1056                     "name": "Pješačka staza",
1057                     "terms": "pješačka staza,staza,ugažena staza"
1058                 },
1059                 "highway/living_street": {
1060                     "name": "Stambena ulica",
1061                     "terms": "ulica u stambenom naselju"
1062                 },
1063                 "highway/mini_roundabout": {
1064                     "name": "Mini kružni tok",
1065                     "terms": "mali kružni tok,mini kružni tok"
1066                 },
1067                 "highway/motorway": {
1068                     "name": "Autoput",
1069                     "terms": "autoput,autocesta"
1070                 },
1071                 "highway/motorway_link": {
1072                     "name": "Poveznica na autoput",
1073                     "terms": "poveznica na autoput,poveznica na autocestu"
1074                 },
1075                 "highway/path": {
1076                     "name": "Staza",
1077                     "terms": "staza,puteljak"
1078                 },
1079                 "highway/primary": {
1080                     "name": "Primarna cesta",
1081                     "terms": "glavna cesta,cesta od glavnog značaja"
1082                 },
1083                 "highway/primary_link": {
1084                     "name": "Primarna poveznica",
1085                     "terms": "primarna poveznica,poveznica na primarnu cestu"
1086                 },
1087                 "highway/residential": {
1088                     "name": "Rezidencijalna cesta",
1089                     "terms": "rezidencijalna cesta,cesta kroz naselje"
1090                 },
1091                 "highway/road": {
1092                     "name": "Nepoznata cesta",
1093                     "terms": "nepoznata cesta,nepoznat put"
1094                 },
1095                 "highway/secondary": {
1096                     "name": "Sekundarna cesta",
1097                     "terms": "sekundarna cesta,cesta od sekundarnog značaja"
1098                 },
1099                 "highway/secondary_link": {
1100                     "name": "Sekundarna poveznica",
1101                     "terms": "poveznica na sekundarnu cestu,poveznica na cestu sekundarnog značaja"
1102                 },
1103                 "highway/service": {
1104                     "name": "Servisna cesta",
1105                     "terms": "servisna cesta,cesta za opsluživanje"
1106                 },
1107                 "highway/service/alley": {
1108                     "name": "Uska ulica",
1109                     "terms": "uska ulica,uličica"
1110                 },
1111                 "highway/service/drive-through": {
1112                     "name": "Drive-in",
1113                     "terms": "drive-in,usluge za vozače"
1114                 },
1115                 "highway/service/driveway": {
1116                     "name": "Prilaz",
1117                     "terms": "prilaz,pristupna cesta"
1118                 },
1119                 "highway/service/emergency_access": {
1120                     "name": "Pristup za hitne slučajeve",
1121                     "terms": "pristup za hitne slučajeve,prilaz u slučaju nužde"
1122                 },
1123                 "highway/service/parking_aisle": {
1124                     "name": "Prolaz kroz parking",
1125                     "terms": "prolaz kroz parking,parkiralište"
1126                 },
1127                 "highway/steps": {
1128                     "name": "Stepenice",
1129                     "terms": "stepenice,stube"
1130                 },
1131                 "highway/stop": {
1132                     "name": "Znak stop",
1133                     "terms": "znak stop,saobraćajni znak stop,saobraćajni znak zaustavljanja"
1134                 },
1135                 "highway/tertiary": {
1136                     "name": "Tercijarna cesta",
1137                     "terms": "tercijarna cesta,cesta od tercijarnog značaja"
1138                 },
1139                 "highway/tertiary_link": {
1140                     "name": "Tercijarna poveznica",
1141                     "terms": "poveznica na tercijarnu cestu,poveznica na cestu od tercijarnog značaja"
1142                 },
1143                 "highway/traffic_signals": {
1144                     "name": "Saobraćajna signalizacija",
1145                     "terms": "saobraćajna signalizacija,semafori,saobraćajni znakovi"
1146                 },
1147                 "highway/trunk": {
1148                     "name": "Brza cesta",
1149                     "terms": "brza cesta,državna cesta"
1150                 },
1151                 "highway/trunk_link": {
1152                     "name": "Poveznica na brzu cestu",
1153                     "terms": "poveznica na brzu cestu,poveznica na državnu cestu"
1154                 },
1155                 "highway/turning_circle": {
1156                     "name": "Krug za okretanje",
1157                     "terms": "krug za okretanje,polukružno okretanje"
1158                 },
1159                 "historic": {
1160                     "name": "Historijsko mjesto",
1161                     "terms": "historijsko nalazište,historijsko područje"
1162                 },
1163                 "historic/archaeological_site": {
1164                     "name": "Arheološko područje",
1165                     "terms": "arheološko nalazište,arheološko područje"
1166                 },
1167                 "historic/boundary_stone": {
1168                     "name": "Granični kamen",
1169                     "terms": "granični kamen,međaš"
1170                 },
1171                 "historic/castle": {
1172                     "name": "Dvorac",
1173                     "terms": "dvorac,zamak"
1174                 },
1175                 "historic/memorial": {
1176                     "name": "Memorijal",
1177                     "terms": "memorijalni spomenik,memorijal"
1178                 },
1179                 "historic/monument": {
1180                     "name": "Spomenik",
1181                     "terms": "spomenik"
1182                 },
1183                 "historic/ruins": {
1184                     "name": "Ruševine",
1185                     "terms": "ruševine,historijske ruševine"
1186                 },
1187                 "historic/wayside_cross": {
1188                     "name": "Krajputaš ili stećak",
1189                     "terms": "krajputaš,stećak,krst kraj puta"
1190                 },
1191                 "historic/wayside_shrine": {
1192                     "name": "Hram pored puta",
1193                     "terms": "znamenje kraj puta,kapelica"
1194                 },
1195                 "landuse/basin": {
1196                     "name": "Sliv"
1197                 },
1198                 "landuse/cemetery": {
1199                     "name": "Groblje",
1200                     "terms": "groblje,greblje,mezarje"
1201                 },
1202                 "landuse/construction": {
1203                     "name": "Građevinsko područje",
1204                     "terms": "građevinsko područje,područje gradnje"
1205                 },
1206                 "landuse/farmyard": {
1207                     "name": "Seosko dvorište",
1208                     "terms": "seosko dvorište,dvorište imanja"
1209                 },
1210                 "landuse/grass": {
1211                     "name": "Travnjak",
1212                     "terms": "trava,travnjak"
1213                 },
1214                 "landuse/meadow": {
1215                     "name": "Livada",
1216                     "terms": "livada,prirodni travnjak"
1217                 },
1218                 "landuse/orchard": {
1219                     "name": "Voćnjak",
1220                     "terms": "voćnjak,uzgoj voća"
1221                 },
1222                 "landuse/quarry": {
1223                     "name": "Rudnik",
1224                     "terms": "kamenolom,vađenje kamena"
1225                 },
1226                 "landuse/vineyard": {
1227                     "name": "Vinograd",
1228                     "terms": "vinograd,uzgoj grožđa"
1229                 },
1230                 "leisure": {
1231                     "name": "Rekreacija"
1232                 },
1233                 "leisure/common": {
1234                     "name": "Uobičajeno",
1235                     "terms": "uobičajeno,uobičajeno ime,uobičajeni naziv"
1236                 },
1237                 "leisure/dog_park": {
1238                     "name": "Igralište za pse",
1239                     "terms": "igralište za pse,park za pse"
1240                 },
1241                 "leisure/garden": {
1242                     "name": "Vrt",
1243                     "terms": "vrt,bašta"
1244                 },
1245                 "leisure/golf_course": {
1246                     "name": "Golf teren",
1247                     "terms": "golf teren,igralište za golf"
1248                 },
1249                 "leisure/marina": {
1250                     "name": "Marina",
1251                     "terms": "marina,vrsta pristaništa"
1252                 },
1253                 "leisure/park": {
1254                     "name": "Park",
1255                     "terms": "park,održavana zelena površina"
1256                 },
1257                 "leisure/pitch": {
1258                     "name": "Sportsko igralište",
1259                     "terms": "sportsko igralište,sportski teren"
1260                 },
1261                 "leisure/pitch/american_football": {
1262                     "name": "Polje za američki fudbal",
1263                     "terms": "Polje za američki fudbal,igralište za američki fudbal"
1264                 },
1265                 "leisure/pitch/basketball": {
1266                     "name": "Košarkaški teren",
1267                     "terms": "košarkaški teren,igralište za košarku"
1268                 },
1269                 "leisure/pitch/skateboard": {
1270                     "name": "Poligon za skateboard",
1271                     "terms": "poligon za skateboard,park za skateboard,poligon za klizanje"
1272                 },
1273                 "leisure/pitch/soccer": {
1274                     "name": "Fudbalski teren",
1275                     "terms": "fudbalski teren,igralište za fudbal"
1276                 },
1277                 "leisure/pitch/tennis": {
1278                     "name": "Teniski teren",
1279                     "terms": "teniski teren,igralište za tenis"
1280                 },
1281                 "leisure/pitch/volleyball": {
1282                     "name": "Odbojkaški teren",
1283                     "terms": "odbojkaški teren,igralište za odbojku"
1284                 },
1285                 "leisure/playground": {
1286                     "name": "Igralište",
1287                     "terms": "igralište,dječje igralište"
1288                 },
1289                 "leisure/slipway": {
1290                     "name": "Navoz",
1291                     "terms": "navoz,navoz na šine"
1292                 },
1293                 "leisure/stadium": {
1294                     "name": "Stadion",
1295                     "terms": "stadion,sportsko borilište"
1296                 },
1297                 "leisure/swimming_pool": {
1298                     "name": "Bazen",
1299                     "terms": "bazen,bazen za plivanje,plivački bazen"
1300                 },
1301                 "line": {
1302                     "name": "Linija",
1303                     "terms": "linija"
1304                 },
1305                 "man_made": {
1306                     "name": "Napravljeno ljudskom rukom"
1307                 },
1308                 "man_made/breakwater": {
1309                     "name": "Lukobran",
1310                     "terms": "lukobran,valolom,utvrda obale"
1311                 },
1312                 "man_made/cutline": {
1313                     "name": "Prosjek",
1314                     "terms": "šumski prosjek,prosjek kroz šumu"
1315                 },
1316                 "man_made/embankment": {
1317                     "name": "Nasip"
1318                 },
1319                 "man_made/flagpole": {
1320                     "name": "Jarbol",
1321                     "terms": "jarbol,jarbol za zastavu"
1322                 },
1323                 "man_made/lighthouse": {
1324                     "name": "Svjetionik",
1325                     "terms": "svjetionik,toranj za svjetlosnu navigaciju"
1326                 },
1327                 "man_made/pier": {
1328                     "name": "Pristanište",
1329                     "terms": "pristanište,mol"
1330                 },
1331                 "man_made/pipeline": {
1332                     "name": "Cjevovod",
1333                     "terms": "cjevovod,sistem cijevi za prenos materijala"
1334                 },
1335                 "man_made/survey_point": {
1336                     "name": "Izviđačnica",
1337                     "terms": "izviđačnica,tačka izviđanja"
1338                 },
1339                 "man_made/tower": {
1340                     "name": "Toranj",
1341                     "terms": "toranj,kula"
1342                 },
1343                 "man_made/wastewater_plant": {
1344                     "name": "Postrojenje za obradu otpadnih voda",
1345                     "terms": "postrojenje za obradu otpadnih voda,prerada otpadnih voda"
1346                 },
1347                 "man_made/water_tower": {
1348                     "name": "Vodo-toranj",
1349                     "terms": "vodo-toranj,vodeni toranj"
1350                 },
1351                 "man_made/water_works": {
1352                     "name": "Vodosnadbjevanje",
1353                     "terms": "vodosnadbjevanje,snadbjevanje vodom"
1354                 },
1355                 "natural": {
1356                     "name": "Prirodno područje"
1357                 },
1358                 "natural/bay": {
1359                     "name": "Zaliv",
1360                     "terms": "zaliv,vodena površina okružena kopnom sa tri strane"
1361                 },
1362                 "natural/beach": {
1363                     "name": "Plaža",
1364                     "terms": "plaža,obala za kupanje"
1365                 },
1366                 "natural/cliff": {
1367                     "name": "Litica",
1368                     "terms": "litica,hrid,stijena"
1369                 },
1370                 "natural/coastline": {
1371                     "name": "Obala",
1372                     "terms": "obala,obalno područje"
1373                 },
1374                 "natural/fell": {
1375                     "name": "Planinska golet",
1376                     "terms": "nekultivirana zemlja na visokim nadmorskim visinama,neobrađena zemlja,visoki pašnjak"
1377                 },
1378                 "natural/glacier": {
1379                     "name": "Glečer",
1380                     "terms": "glečer,ledenjak"
1381                 },
1382                 "natural/grassland": {
1383                     "name": "Pašnjak",
1384                     "terms": "pašnjak,prirodni travnjak"
1385                 },
1386                 "natural/heath": {
1387                     "name": "Vrijes",
1388                     "terms": "vrijes,vrijesište"
1389                 },
1390                 "natural/peak": {
1391                     "name": "Vrh",
1392                     "terms": "vrh,kota"
1393                 },
1394                 "natural/scree": {
1395                     "name": "Osulina",
1396                     "terms": "sipar,sipina,osulina,nakupina osutog oštrobridnog materijala"
1397                 },
1398                 "natural/scrub": {
1399                     "name": "Gustiš",
1400                     "terms": "gustiš,šipražje,nisko raslinje"
1401                 },
1402                 "natural/spring": {
1403                     "name": "Izvor",
1404                     "terms": "izvor,početak vodenog toka"
1405                 },
1406                 "natural/tree": {
1407                     "name": "Drvo",
1408                     "terms": "drvo,stablo"
1409                 },
1410                 "natural/water": {
1411                     "name": "Voda",
1412                     "terms": "voda"
1413                 },
1414                 "natural/water/lake": {
1415                     "name": "Jezero",
1416                     "terms": "jezero,vodom ispunjena kopnena depresija"
1417                 },
1418                 "natural/water/pond": {
1419                     "name": "Ribnjak",
1420                     "terms": "ribnjak,bara,plitka vodena masa"
1421                 },
1422                 "natural/water/reservoir": {
1423                     "name": "Rezervoar",
1424                     "terms": "rezervoar,spremište vode"
1425                 },
1426                 "natural/wetland": {
1427                     "name": "Močvara",
1428                     "terms": "močvara,tresetište,mrtvaja"
1429                 },
1430                 "natural/wood": {
1431                     "name": "Šuma",
1432                     "terms": "šuma,drvo"
1433                 },
1434                 "office": {
1435                     "name": "Ured",
1436                     "terms": "ured,uslužni ured"
1437                 },
1438                 "office/administrative": {
1439                     "name": "Administrativni ured"
1440                 },
1441                 "office/educational_institution": {
1442                     "name": "Obrazovna institucija",
1443                     "terms": "obrazovna institucija,institucija obrazovanja,institucija za obrazovanje"
1444                 },
1445                 "office/employment_agency": {
1446                     "name": "Agencija za zapošljavanje",
1447                     "terms": "agencija za zapošljavanje,ured za zapošljavanje,agencija za posredovanje u zapošljavanju"
1448                 },
1449                 "office/estate_agent": {
1450                     "name": "Agencija za nekretnine",
1451                     "terms": "agencija za nekretnine,agencija za posredovanje u prodaji nekretnina"
1452                 },
1453                 "office/financial": {
1454                     "name": "Finansijski ured",
1455                     "terms": "finansijski ured,ured za finansije"
1456                 },
1457                 "office/government": {
1458                     "name": "Vladin ured",
1459                     "terms": "ured vlade,vladin ured"
1460                 },
1461                 "office/insurance": {
1462                     "name": "Ured za osiguranje",
1463                     "terms": "ured za osiguranje,kancelarija za osiguranje"
1464                 },
1465                 "office/lawyer": {
1466                     "name": "Pravni ured",
1467                     "terms": "pravni ured,pravna kancelarija"
1468                 },
1469                 "office/ngo": {
1470                     "name": "Ured NVO",
1471                     "terms": "Nevladin ured,ured NVO,NVO kancelarija"
1472                 },
1473                 "office/physician": {
1474                     "name": "Ljekar"
1475                 },
1476                 "office/political_party": {
1477                     "name": "Politička stranka",
1478                     "terms": "politička stranka,politička partija,ured političke partije"
1479                 },
1480                 "office/research": {
1481                     "name": "Ured za istraživanje",
1482                     "terms": "ured za istraživanje,istraživački ured,istraživačka kancelarija"
1483                 },
1484                 "office/telecommunication": {
1485                     "name": "Ured telekoma",
1486                     "terms": "ured telekoma,ured telekom operatera,kancelarija telekom operatera"
1487                 },
1488                 "office/travel_agent": {
1489                     "name": "Putnička agencija"
1490                 },
1491                 "place": {
1492                     "name": "Mjesto"
1493                 },
1494                 "place/city": {
1495                     "name": "Grad",
1496                     "terms": "grad,urbano naselje"
1497                 },
1498                 "place/hamlet": {
1499                     "name": "Zaselak",
1500                     "terms": "seoce,malo selo,zaselak"
1501                 },
1502                 "place/island": {
1503                     "name": "Ostrvo",
1504                     "terms": "ostrvo,kopno okruženo vodom"
1505                 },
1506                 "place/isolated_dwelling": {
1507                     "name": "Izolirano stanovanje",
1508                     "terms": "izolirano stanovanje,udaljene kuće"
1509                 },
1510                 "place/locality": {
1511                     "name": "Lokalitet",
1512                     "terms": "lokalitet,specifično mjesto"
1513                 },
1514                 "place/town": {
1515                     "name": "Gradić",
1516                     "terms": "gradić,mali grad,manje urbano područje"
1517                 },
1518                 "place/village": {
1519                     "name": "Selo",
1520                     "terms": "selo, veće selo"
1521                 },
1522                 "point": {
1523                     "name": "Tačka",
1524                     "terms": "tačka"
1525                 },
1526                 "power": {
1527                     "name": "Energija"
1528                 },
1529                 "power/generator": {
1530                     "name": "Generator električne energije",
1531                     "terms": "generator el. energije,generator"
1532                 },
1533                 "power/line": {
1534                     "name": "Energetski vod",
1535                     "terms": "energetski vod,naponski vod,elektroenergetska linija"
1536                 },
1537                 "power/minor_line": {
1538                     "name": "Manji energetski vod",
1539                     "terms": "manji energetski vod,mali energetski vod"
1540                 },
1541                 "power/pole": {
1542                     "name": "Naponski stub",
1543                     "terms": "naponski stub,stub el. napajanja"
1544                 },
1545                 "power/sub_station": {
1546                     "name": "Trafo stanica"
1547                 },
1548                 "power/tower": {
1549                     "name": "Visokonaponski dalekovod",
1550                     "terms": "visokonaponski dalekovod,visokonaponski toranj"
1551                 },
1552                 "power/transformer": {
1553                     "name": "Transformator",
1554                     "terms": "transformator,transformator el. energije"
1555                 },
1556                 "railway": {
1557                     "name": "Željeznička pruga"
1558                 },
1559                 "railway/abandoned": {
1560                     "name": "Napuštena željeznica",
1561                     "terms": "napuštena željeznička pruga,napuštena željeznica"
1562                 },
1563                 "railway/disused": {
1564                     "name": "Nekorištena željeznica",
1565                     "terms": "nekorištena željeznička pruga,nekorištena željeznica"
1566                 },
1567                 "railway/monorail": {
1568                     "name": "Pruga sa jednim kolosijekom",
1569                     "terms": "pruga sa jednim kolosijekom,jednošinska pruga"
1570                 },
1571                 "railway/rail": {
1572                     "name": "Šina",
1573                     "terms": "šine,šinski put"
1574                 },
1575                 "railway/subway": {
1576                     "name": "Podzemna željeznica",
1577                     "terms": "podzemna željeznica,metro"
1578                 },
1579                 "railway/subway_entrance": {
1580                     "name": "Ulaz u podzemnu željeznicu",
1581                     "terms": "ulaz u podzemnu željeznicu, ulaz podzemne željeznice"
1582                 },
1583                 "railway/tram": {
1584                     "name": "Tramvaj",
1585                     "terms": "tramvaj,električni tramvaj"
1586                 },
1587                 "relation": {
1588                     "name": "Relacija",
1589                     "terms": "relacija,odnos objekata u skupu"
1590                 },
1591                 "route/ferry": {
1592                     "name": "Trajektna ruta",
1593                     "terms": "trajektna ruta,ruta trajekta"
1594                 },
1595                 "shop": {
1596                     "name": "Prodavnica",
1597                     "terms": "prodavnica,mjesto za prodaju roba i usluga"
1598                 },
1599                 "shop/alcohol": {
1600                     "name": "Prodavnica alkoholnih pića",
1601                     "terms": "prodavnica alkohola,prodavnica alkoholnih pića"
1602                 },
1603                 "shop/bakery": {
1604                     "name": "Pekara",
1605                     "terms": "pekara,proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda"
1606                 },
1607                 "shop/beauty": {
1608                     "name": "Salon ljepote",
1609                     "terms": "salon ljepote,kozmetički salon"
1610                 },
1611                 "shop/beverages": {
1612                     "name": "Prodavnica pića",
1613                     "terms": "prodavnica pića,radnja za prodaju pića"
1614                 },
1615                 "shop/bicycle": {
1616                     "name": "Prodavnica bicikala",
1617                     "terms": "prodavnica bicikala,radnja za prodaju bicikala"
1618                 },
1619                 "shop/boutique": {
1620                     "name": "Butik"
1621                 },
1622                 "shop/butcher": {
1623                     "name": "Mesar",
1624                     "terms": "mesar,radnja za prodaju mesa"
1625                 },
1626                 "shop/car": {
1627                     "name": "Salon automobila",
1628                     "terms": "salon automobila,dileri za prodaju automobila"
1629                 },
1630                 "shop/car_parts": {
1631                     "name": "Prodavnica auto dijelova",
1632                     "terms": "radnja za prodaju autodijelova,prodaja dijelova za automobile"
1633                 },
1634                 "shop/car_repair": {
1635                     "name": "Auto servis",
1636                     "terms": "auto servis,radnja za popravku automobila"
1637                 },
1638                 "shop/clothes": {
1639                     "name": "Prodavnica odjeće",
1640                     "terms": "prodavnica odjeće,radnja za prodaju odjeće"
1641                 },
1642                 "shop/computer": {
1643                     "name": "Prodavnica računara",
1644                     "terms": "radnja za prodaju računara,prodaja računara i računarske opreme"
1645                 },
1646                 "shop/convenience": {
1647                     "name": "Bakalnica",
1648                     "terms": "bakalnica,dragstor,prodavnica,granap"
1649                 },
1650                 "shop/deli": {
1651                     "name": "Delikatese",
1652                     "terms": "delikatese,prodavnica delikatesa"
1653                 },
1654                 "shop/department_store": {
1655                     "name": "Robna kuća",
1656                     "terms": "robna kuća,prodajni centar"
1657                 },
1658                 "shop/doityourself": {
1659                     "name": "Sve za kuću",
1660                     "terms": "sve za kuću,prodaja dijelova za \"uradi sam\" radove"
1661                 },
1662                 "shop/electronics": {
1663                     "name": "Prodavnica elektronike",
1664                     "terms": "prodavnica elektronike,radnja za prodaju elektronskih uređaja"
1665                 },
1666                 "shop/farm": {
1667                     "name": "Štand proizvodnje",
1668                     "terms": "štand proizvodnje,štand proizvođača"
1669                 },
1670                 "shop/fishmonger": {
1671                     "name": "Ribarnica"
1672                 },
1673                 "shop/florist": {
1674                     "name": "Cvjećar",
1675                     "terms": "cvjećara,radnja za prodaju cvijeća"
1676                 },
1677                 "shop/furniture": {
1678                     "name": "Salon namještaja",
1679                     "terms": "prodavnica namještaja,radnja za prodaju namještaja"
1680                 },
1681                 "shop/garden_centre": {
1682                     "name": "Centar za baštovanstvo",
1683                     "terms": "centar za baštovanstvo,centar za vrtlarstvo"
1684                 },
1685                 "shop/gift": {
1686                     "name": "Prodavnica suvenira",
1687                     "terms": "prodavnica suvenira,prodavnica poklona"
1688                 },
1689                 "shop/greengrocer": {
1690                     "name": "Zelenara",
1691                     "terms": "zelenara,radnja za prodaju zeleni"
1692                 },
1693                 "shop/hairdresser": {
1694                     "name": "Frizer",
1695                     "terms": "frizer,frizerski salon"
1696                 },
1697                 "shop/hardware": {
1698                     "name": "Prodavnica željezarije",
1699                     "terms": "prodavnica željezarije,gvožđara"
1700                 },
1701                 "shop/hifi": {
1702                     "name": "HiFi prodavnica",
1703                     "terms": "HiFi prodavnica,radnja za prodaju HiFi uređaja"
1704                 },
1705                 "shop/laundry": {
1706                     "name": "Praonica",
1707                     "terms": "praonica,servis za pranje rublja"
1708                 },
1709                 "shop/locksmith": {
1710                     "name": "Bravar",
1711                     "terms": "bravar,kopiranje ključeva,bravarija"
1712                 },
1713                 "shop/mall": {
1714                     "name": "Tržni centar",
1715                     "terms": "tržni centar,supermarket,hipermarket"
1716                 },
1717                 "shop/mobile_phone": {
1718                     "name": "Prodavnica mobilnih uređaja",
1719                     "terms": "prodavnica mobilnih uređaja,radnja za prodaju mobitela"
1720                 },
1721                 "shop/motorcycle": {
1722                     "name": "Salon motocikala",
1723                     "terms": "salon motocikala,radnja za prodaju motocikala"
1724                 },
1725                 "shop/music": {
1726                     "name": "Muzička prodavnica",
1727                     "terms": "muzička prodavnica,prodaja muzičke opreme i muzike"
1728                 },
1729                 "shop/optician": {
1730                     "name": "Optičar",
1731                     "terms": "optičar,optičarska radnja"
1732                 },
1733                 "shop/pet": {
1734                     "name": "Prodavnica kućnih ljubnimaca",
1735                     "terms": "prodavnica kućnih ljubimaca,prodaja hrane za kućne ljubimce"
1736                 },
1737                 "shop/photo": {
1738                     "name": "Fotografska radnja",
1739                     "terms": "fotografska radnja,fotograf,izrada fotografija"
1740                 },
1741                 "shop/shoes": {
1742                     "name": "Prodavnica obuće",
1743                     "terms": "prodavnica obuće,salon obuće,prodavnica cipela"
1744                 },
1745                 "shop/sports": {
1746                     "name": "Prodavnica sportske opreme",
1747                     "terms": "prodavnica sportske opreme,radnja za prodaju sportske opreme"
1748                 },
1749                 "shop/stationery": {
1750                     "name": "Prodavnica kancelarijske opreme",
1751                     "terms": "prodaja kancelarijske opreme,radnja za prodaju kancelarijskog materijala"
1752                 },
1753                 "shop/supermarket": {
1754                     "name": "Supermarket",
1755                     "terms": "supermarket,prodaja robe široke potrošnje"
1756                 },
1757                 "shop/toys": {
1758                     "name": "Prodavnica igračaka",
1759                     "terms": "prodavnica igračaka, radnja za prodaju igračaka"
1760                 },
1761                 "shop/travel_agency": {
1762                     "name": "Putnička agencija",
1763                     "terms": "putnička agencija,turistička agencija"
1764                 },
1765                 "shop/tyres": {
1766                     "name": "Prodavnica guma",
1767                     "terms": "prodavnica guma, radnja za prodaju auto-guma"
1768                 },
1769                 "shop/vacant": {
1770                     "name": "Prodavnica za iznajmljivanje"
1771                 },
1772                 "shop/variety_store": {
1773                     "name": "Prodavnica mješovite robe",
1774                     "terms": "prodavnica mješovite robe,radnja za prodaju mješovite robe"
1775                 },
1776                 "shop/video": {
1777                     "name": "Video klub",
1778                     "terms": "videoklub,videoteka"
1779                 },
1780                 "tourism": {
1781                     "name": "Turizam"
1782                 },
1783                 "tourism/alpine_hut": {
1784                     "name": "Planinski dom",
1785                     "terms": "alpska koliba,planinarski dom,planinarska kuća"
1786                 },
1787                 "tourism/artwork": {
1788                     "name": "Umjetničko djelo",
1789                     "terms": "umjetničko djelo,umjetnina"
1790                 },
1791                 "tourism/attraction": {
1792                     "name": "Turistička atrakcija",
1793                     "terms": "turistička atrakcija,spomenici kulture i prirode"
1794                 },
1795                 "tourism/caravan_site": {
1796                     "name": "Kamp park",
1797                     "terms": "kamp park,autokamp"
1798                 },
1799                 "tourism/guest_house": {
1800                     "name": "Gostinjska kuća",
1801                     "terms": "gostinjska kuća,gostinjski dom"
1802                 },
1803                 "tourism/hostel": {
1804                     "name": "Hostel",
1805                     "terms": "hostel,prenoćište"
1806                 },
1807                 "tourism/hotel": {
1808                     "name": "Hotel",
1809                     "terms": "hotel,svratište"
1810                 },
1811                 "tourism/information": {
1812                     "name": "Informacije",
1813                     "terms": "informacije,turističke informacije"
1814                 },
1815                 "tourism/motel": {
1816                     "name": "Motel",
1817                     "terms": "motel,motor hotel"
1818                 },
1819                 "tourism/museum": {
1820                     "name": "Muzej",
1821                     "terms": "muzej,ustanova za čuvanje i izlaganje starina"
1822                 },
1823                 "tourism/picnic_site": {
1824                     "name": "Izletište",
1825                     "terms": "izletište,mjesto za piknik"
1826                 },
1827                 "tourism/theme_park": {
1828                     "name": "Tematski park",
1829                     "terms": "tematski park,park sa posebnim sadržajima"
1830                 },
1831                 "tourism/viewpoint": {
1832                     "name": "Vidikovac",
1833                     "terms": "vidikovac,pogled"
1834                 },
1835                 "tourism/zoo": {
1836                     "name": "Zoološki vrt",
1837                     "terms": "zoološki vrt,zoo vrt"
1838                 },
1839                 "type/boundary": {
1840                     "name": "Granica",
1841                     "terms": "granica,linija,linija razgraničenja"
1842                 },
1843                 "type/boundary/administrative": {
1844                     "name": "Admninistrativna granica",
1845                     "terms": "administrativna granica,administrativna linija"
1846                 },
1847                 "type/multipolygon": {
1848                     "name": "Multipoligon"
1849                 },
1850                 "type/restriction": {
1851                     "name": "Zabrana",
1852                     "terms": "zabrana,zabrana za vozila"
1853                 },
1854                 "type/route": {
1855                     "name": "Ruta",
1856                     "terms": "ruta,trasa,maršruta"
1857                 },
1858                 "type/route/bicycle": {
1859                     "name": "Biciklistička ruta",
1860                     "terms": "biciklistička trasa,biciklistička ruta"
1861                 },
1862                 "type/route/bus": {
1863                     "name": "Bus ruta",
1864                     "terms": "autobuska trasa,autobuska ruta"
1865                 },
1866                 "type/route/detour": {
1867                     "name": "Ruta zaobilaznice",
1868                     "terms": "zaobilazna trasa,zaobilazna ruta"
1869                 },
1870                 "type/route/ferry": {
1871                     "name": "Trajektna ruta",
1872                     "terms": "trajektna trasa,trajektna ruta"
1873                 },
1874                 "type/route/foot": {
1875                     "name": "Pješačka ruta",
1876                     "terms": "pješačka trasa,pješačka ruta"
1877                 },
1878                 "type/route/hiking": {
1879                     "name": "Planinarska ruta",
1880                     "terms": "planinarska ruta,pješačka ruta,ruta za šetnju"
1881                 },
1882                 "type/route/pipeline": {
1883                     "name": "Cjevovodna ruta",
1884                     "terms": "cjevovodna trasa,cjevovodna ruta"
1885                 },
1886                 "type/route/power": {
1887                     "name": "Energetska ruta",
1888                     "terms": "trasa napajanja,ruta napajanja"
1889                 },
1890                 "type/route/road": {
1891                     "name": "Cestovna ruta",
1892                     "terms": "cestovna trasa,cestovna ruta"
1893                 },
1894                 "type/route/train": {
1895                     "name": "Željeznička ruta",
1896                     "terms": "željeznička trasa,željeznička ruta,trasa voza"
1897                 },
1898                 "type/route/tram": {
1899                     "name": "Tramvajska ruta",
1900                     "terms": "tramvajska trasa,tramvajska ruta"
1901                 },
1902                 "type/route_master": {
1903                     "name": "Informacije o rutama",
1904                     "terms": "informacije o rutama,informacije o trasama"
1905                 },
1906                 "waterway": {
1907                     "name": "Vodotok"
1908                 },
1909                 "waterway/canal": {
1910                     "name": "Kanal",
1911                     "terms": "kanal,prokop"
1912                 },
1913                 "waterway/dam": {
1914                     "name": "Brana",
1915                     "terms": "brana,ustava,nasip"
1916                 },
1917                 "waterway/ditch": {
1918                     "name": "Jarak",
1919                     "terms": "jarak,rov,prokop"
1920                 },
1921                 "waterway/drain": {
1922                     "name": "Odvod",
1923                     "terms": "odvod,slivnik"
1924                 },
1925                 "waterway/river": {
1926                     "name": "Rijeka",
1927                     "terms": "rijeka,riječni tok"
1928                 },
1929                 "waterway/riverbank": {
1930                     "name": "Riječno korito"
1931                 },
1932                 "waterway/stream": {
1933                     "name": "Potok",
1934                     "terms": "potok,manji vodotok"
1935                 },
1936                 "waterway/weir": {
1937                     "name": "Ustava",
1938                     "terms": "ustava,barijera preko rijeke"
1939                 }
1940             }
1941         }
1942     }
1943 }