Update to iD v2.15.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / lt.json
1 {
2     "lt": {
3         "icons": {
4             "download": "atsisiųsti",
5             "information": "info",
6             "remove": "pašalinti",
7             "undo": "sugrąžinti",
8             "zoom_to": "padidinti iki",
9             "copy": "kopijuoti",
10             "open_wikidata": "atverti wikidata.org"
11         },
12         "modes": {
13             "add_area": {
14                 "title": "Plotas",
15                 "description": "Pridėkite parkus, pastatus, ežerus ar kitas vietas į žemėlapį.",
16                 "tail": "Spauskite ant žemėlapio, kad pradėtumėte braižyti plotą: parką, ežerą, pastatą ar pan."
17             },
18             "add_line": {
19                 "title": "Linija",
20                 "description": "Pridėti greitkelius, gatves, pėsčiųjų takus, kanalus ar kitas linijas į žemėlapį.",
21                 "tail": "Spauskite ant žemėlapio, kad pradėtumėte braižyti kelią, taką ar maršrutą."
22             },
23             "add_point": {
24                 "title": "Taškas",
25                 "description": "Pridėti restoranus, paminklus, pašto dėžutes ar kitus taškus į žemėlapį.",
26                 "tail": "Spustelėkite žemėlapį, norėdami pridėti tašką."
27             },
28             "add_note": {
29                 "title": "Pastaba",
30                 "description": "Pastebėjai problemą? Duok kitiems žymėtojams sužinoti.",
31                 "tail": "Spausk ant žemėlapio, kad pridėtum pastabą."
32             },
33             "browse": {
34                 "title": "Naršyti",
35                 "description": "Perkelti ir padidinti žemėlapį."
36             },
37             "draw_area": {
38                 "tail": "Spauskite, kad pridėtumėte taškus jūsų plote. Spauskite ant pirmo taško, kad baigtumėte plotą."
39             },
40             "draw_line": {
41                 "tail": "Spauskite, kad pridėtumėte daugiau taškų linijoje. Spauskite ant kitų linijų, kad jas sujungtumėte. Spauskite du kartus, kad baigtumėte linijos piešimą."
42             },
43             "drag_node": {
44                 "connected_to_hidden": "Šito negalima keisti, nes prijungta prie paslėpto geoobjekto."
45             }
46         },
47         "operations": {
48             "add": {
49                 "annotation": {
50                     "point": "Taškas pridėtas.",
51                     "vertex": "Viršūnė pridėta prie kelio.",
52                     "relation": "Ryšys pridėtas.",
53                     "note": "Pastaba pridėta."
54                 }
55             },
56             "start": {
57                 "annotation": {
58                     "line": "Pradėta linija.",
59                     "area": "Pradėtas plotas."
60                 }
61             },
62             "continue": {
63                 "key": "A",
64                 "title": "Tęsti",
65                 "description": "Tęsti šią liniją.",
66                 "not_eligible": "Čia negalima tęsti jokios linijos.",
67                 "multiple": "Čia galima tęsti daugiau nei vieną liniją. Norėdami parinkti liniją, spauskite Shift ir parinkite liniją.",
68                 "annotation": {
69                     "line": "Pratęsta linija.",
70                     "area": "Pratęstas plotas."
71                 }
72             },
73             "cancel_draw": {
74                 "annotation": "Nutrauktas braižymas."
75             },
76             "change_role": {
77                 "annotation": "Pakeista ryšio nario rolė."
78             },
79             "change_tags": {
80                 "annotation": "Pakeistos žymos."
81             },
82             "circularize": {
83                 "title": "Apvalinti",
84                 "description": {
85                     "line": "Suapvalinti šią liniją.",
86                     "area": "Suapvalinti šį plotą."
87                 },
88                 "key": "O",
89                 "annotation": {
90                     "line": "Suapvalinta linija.",
91                     "area": "Suapvalintas plotas."
92                 },
93                 "not_closed": "Negalima suapvalinti, nes linija nėra uždara.",
94                 "too_large": "Negalima suapvalinti, nes nepilnai matoma",
95                 "connected_to_hidden": "Negalima suapvalinti, nes yra prijungtas prie paslėpto objekto."
96             },
97             "orthogonalize": {
98                 "title": "Statūs kampai",
99                 "description": {
100                     "line": "Keisti šios linijos kampus stačiais.",
101                     "area": "Keisti šio ploto kampus stačiais."
102                 },
103                 "annotation": {
104                     "line": "Keisti linijos kampus stačiais.",
105                     "area": "Keisti ploto kampus stačiais."
106                 },
107                 "not_squarish": "Negalima pakeisti kampų stačiais, nes jie labai nestatūs.",
108                 "too_large": "Negalima kvadratizuoti, nes nepilnai matoma",
109                 "connected_to_hidden": "Negalima kampų paversti stačiais, nes yra prijungtas prie paslėpto objekto."
110             },
111             "straighten": {
112                 "title": "Tiesinti",
113                 "key": "S",
114                 "too_bendy": "Ši negali būti ištiesinta, nes ji per daug išlenkta."
115             },
116             "delete": {
117                 "title": "Ištrinti",
118                 "description": {
119                     "single": "Galutinai ištrinti objektą.",
120                     "multiple": "Galutinai ištrinti objektus."
121                 },
122                 "annotation": {
123                     "point": "Taškas ištrintas.",
124                     "vertex": "Viršūnė pašalinta iš kelio.",
125                     "line": "Linija ištrinta.",
126                     "area": "Teritorija ištrinta.",
127                     "relation": "Pašalintas ryšys.",
128                     "multiple": "Ištrinti {n} objektai."
129                 },
130                 "too_large": {
131                     "single": "Negalima ištrinti šio objekto, nes nepakankama jo dalis yra matoma.",
132                     "multiple": "Šių objektų negalima ištrinti, nes nepakankama jų dalis šiuo metu matoma."
133                 },
134                 "incomplete_relation": {
135                     "single": "Šio objekto negalima ištrinti, nes jis nebuvo pilnai atsiųstas.",
136                     "multiple": "Šių objektų negalima ištrinti, nes jie nebuvo pilnai atsiųsti."
137                 },
138                 "part_of_relation": {
139                     "single": "Šio objekto negalima ištrinti, nes jis yra didesnio ryšio dalis. Iš pradžių turite išimti jį iš ryšio.",
140                     "multiple": "Šių objektų negalima ištrinti, nes jie yra didesnio ryšio dalis. Jūs turite iš pradžių išimti juos iš ryšio."
141                 },
142                 "connected_to_hidden": {
143                     "single": "Šio objekto negalima ištrinti, nes jis susietas su paslėptu objektu.",
144                     "multiple": "Šių objektų negalima ištrinti, nes kai kurie iš jų susieti su paslėptais objektais."
145                 }
146             },
147             "add_member": {
148                 "annotation": "Narys pridėtas prie ryšio."
149             },
150             "delete_member": {
151                 "annotation": "Narys pašalintas iš ryšio."
152             },
153             "connect": {
154                 "annotation": {
155                     "from_vertex": {
156                         "to_point": "Prijungti kelią prie taško.",
157                         "to_vertex": "Prijungti kelią prie kito.",
158                         "to_line": "Prijungti kelią prie linijos.",
159                         "to_area": "Prijungti kelią prie ploto.",
160                         "to_adjacent_vertex": "Sujungti gretimi taškai kelyje.",
161                         "to_sibling_vertex": "Kelias prijungtas prie savęs."
162                     },
163                     "from_point": {
164                         "to_point": "Taškas sulietas su kitu.",
165                         "to_vertex": "Taškas sulietas su tašu kelyje.",
166                         "to_line": "Taškas perkeltas į liniją.",
167                         "to_area": "Taškas perkeltas į plotą."
168                     }
169                 },
170                 "relation": "Šie geoobjektai negali būti sujungti, nes jie turi konfliktuojančias ryšio roles.",
171                 "restriction": "Šių objektų sujungti negalima, nes tai pažeis ryšį „{relation}“."
172             },
173             "disconnect": {
174                 "title": "Atskirti",
175                 "description": "Atjungti šias linijas/plotus vieną nuo kito.",
176                 "key": "D",
177                 "annotation": "Atjungtos linijos/plotai.",
178                 "not_connected": "Nepakankamai linijų/plotų, kad būtų galima atjungti.",
179                 "connected_to_hidden": "Tai negali būti atjungta, nes yra prijungta prie paslėpto objekto.",
180                 "relation": "Tai negali būti atjungta, nes jungia ryšio narius."
181             },
182             "merge": {
183                 "title": "Sujungti",
184                 "description": "Sulieti šiuos objektus.",
185                 "key": "C",
186                 "annotation": "Sulieti {n} objektai.",
187                 "not_eligible": "Šie geoobjektai negali būti sulieti.",
188                 "not_adjacent": "Šių objektų negalima sulieti, nes jų pabaigos taškai nėra sujungti.",
189                 "restriction": "Šių objektų sulieti negalima, nes tai pažeis ryšį „{relation}“.",
190                 "incomplete_relation": "Šie objektai negali būti sujungti, nes ne visi pilnai atsiųsti.",
191                 "conflicting_tags": "Šių objektų negalima sulieti, nes kai kurios iš jų žymų turi nesuderinamas reikšmes."
192             },
193             "move": {
194                 "title": "Perkelti",
195                 "description": {
196                     "single": "Perkelti šį objektą į kitą vietą.",
197                     "multiple": "Perkelti šiuos objektus į kitą vietą."
198                 },
199                 "key": "M",
200                 "annotation": {
201                     "point": "Taškas perkeltas.",
202                     "vertex": "Perkeltas taškas kelyje.",
203                     "line": "Linija perkelta.",
204                     "area": "Perkeltas plotas.",
205                     "multiple": "Perkelti keli objektai."
206                 },
207                 "incomplete_relation": {
208                     "single": "Šio objekto negalima perkelti, nes jis nebuvo pilnai atsiųstas.",
209                     "multiple": "Šių objektų perkelti negalima, nes jie nebuvo pilnai atsiųsti."
210                 },
211                 "too_large": {
212                     "single": "Šio objekto negalima perkelti, nes nepakankama dalis objekto šiuo metu matoma.",
213                     "multiple": "Šių objektų negalima perkelti, nes nepakankama jų dalis šiuo metu matoma."
214                 },
215                 "connected_to_hidden": {
216                     "single": "Šio objekto negalima perkelti, nes jis susietas su paslėptu objektu.",
217                     "multiple": "Šių objektų negalima perkelti, nes kai kurie iš jų susieti su paslėptais objektais."
218                 }
219             },
220             "reflect": {
221                 "title": {
222                     "long": "Apsukti pagal ilgą",
223                     "short": "Apsukti pagal trumpą"
224                 },
225                 "description": {
226                     "long": {
227                         "single": "Apsukti šį objektą ties ilgąja ašimi.",
228                         "multiple": "Apsukti šiuos objektus ties ilgąja ašimi."
229                     },
230                     "short": {
231                         "single": "Apsukti šį objektą ties trumpąja ašimi.",
232                         "multiple": "Apsukti šiuos objektus ties trumpąja ašimi."
233                     }
234                 },
235                 "key": {
236                     "long": "T",
237                     "short": "Y"
238                 },
239                 "annotation": {
240                     "long": {
241                         "single": "Apsukti objektą pagal ilgąją ašį.",
242                         "multiple": "Keli objektai apsukti ties jų ilgosiomis ašimis."
243                     },
244                     "short": {
245                         "single": "Apsukti objektą pagal trumpąją ašį.",
246                         "multiple": "Keli objektai apsukti ties jų trumposiomis ašimis."
247                     }
248                 },
249                 "incomplete_relation": {
250                     "single": "Šio objekto negalima apsukti, nes jis nebuvo pilnai atsiųstas.",
251                     "multiple": "Šių objektų negalima apsukti, nes jie nebuvo pilnai atsiųsti."
252                 },
253                 "too_large": {
254                     "single": "Šio objekto negalima apsukti, nes nepakankama jo dalis šiuo metu matoma.",
255                     "multiple": "Šių objektų negalima apsukti, nes nepakankama jų dalis šiuo metu matoma."
256                 },
257                 "connected_to_hidden": {
258                     "single": "Šio objekto negalima apsukti, nes jis susietas su paslėptu objektu.",
259                     "multiple": "Šių objektų negalima apsukti, nes kai kurie iš jų susieti su paslėptais objektais."
260                 }
261             },
262             "rotate": {
263                 "title": "Pasukti",
264                 "description": {
265                     "single": "Sukti šį objektą apie jo centro tašką.",
266                     "multiple": "Sukti šiuos objektus ties jų centro tašku."
267                 },
268                 "key": "R",
269                 "annotation": {
270                     "line": "Linija pasukta.",
271                     "area": "Pasuktas plotas.",
272                     "multiple": "Sukti kelis objektus."
273                 },
274                 "incomplete_relation": {
275                     "single": "Šio objekto negalima sukti, nes jis nebuvo pilnai atsiųstas.",
276                     "multiple": "Šių objektų negalima siųsti, nes jie nebuvo pilnai atsiųsti."
277                 },
278                 "too_large": {
279                     "single": "Šio objekto negalima sukti, nes nepakankama jo dalis šiuo metu matoma.",
280                     "multiple": "Šių objektų negalima sukti, nes nepakankama jų dalis šiuo metu matoma."
281                 },
282                 "connected_to_hidden": {
283                     "single": "Šio objekto negalima sukti, nes jis susietas su paslėptu objektu.",
284                     "multiple": "Šių objektų negalima sukti, nes kai kurie iš jų susieti su paslėptais objektais."
285                 }
286             },
287             "reverse": {
288                 "title": "Atstatyti",
289                 "description": "Pakeisti linijos kryptį.",
290                 "key": "V",
291                 "annotation": "Pakeista linijos kryptis."
292             },
293             "split": {
294                 "title": "Padalinti",
295                 "description": {
296                     "line": "Dalinti šią liniją į dvi ties šiuo tašku.",
297                     "area": "Dalinti šio ploto kontūrą į du.",
298                     "multiple": "Dalinti linijų/plotų kontūrus į du ties šiuo tašku."
299                 },
300                 "key": "X",
301                 "annotation": {
302                     "line": "Dalinti liniją.",
303                     "area": "Dalinti ploto kontūrą.",
304                     "multiple": "Dalinti {n} linijų/plotų kontūrus."
305                 },
306                 "not_eligible": "Linijos negali būti dalinamos ties jų pradžia ar pabaiga.",
307                 "multiple_ways": "Čia yra per daug linijų, kurias galima dalinti.",
308                 "connected_to_hidden": "Tai negali būti padalinta, nes yra prijungta prie paslėpto objekto."
309             },
310             "restriction": {
311                 "annotation": {
312                     "create": "Posūkio apribojimas pridėtas",
313                     "delete": "Posūkio apribojimas panaikintas"
314                 }
315             }
316         },
317         "restriction": {
318             "controls": {
319                 "distance": "Atstumas",
320                 "distance_up_to": "Iki {distance}",
321                 "via": "Per",
322                 "via_node_only": "Tik taškas",
323                 "via_up_to_one": "Iki 1 linijos",
324                 "via_up_to_two": "Iki 2 linijų"
325             },
326             "help": {
327                 "indirect": "(ne tiesioginis)",
328                 "from": "IŠ",
329                 "via": "PER",
330                 "to": "Į"
331             }
332         },
333         "undo": {
334             "tooltip": "Atstatyti: {action}",
335             "nothing": "Nėra ką atstatyti."
336         },
337         "redo": {
338             "tooltip": "Pakartoti: {action}",
339             "nothing": "Nėra ką pakartoti."
340         },
341         "tooltip_keyhint": "Kombinacija:",
342         "browser_notice": "Šis redaktorius veikia Firefox, Chrome, Safari, Opera ir Internet Explorer 11 bei naujesnėse naršyklėse. Prašome atnaujinti naršyklę arba naudoti Potlatch 2 žemėlapio redagavimui.",
343         "translate": {
344             "translate": "Versti",
345             "localized_translation_language": "Pasirinkti kalbą",
346             "localized_translation_name": "Pavadinimas"
347         },
348         "zoom_in_edit": "Priartinti redagavimui",
349         "login": "Prisijungti",
350         "logout": "Atsijungti",
351         "loading_auth": "Jungiamasi prie OpenStreetMap...",
352         "report_a_bug": "Pranešti apie klaidą",
353         "help_translate": "Padėkite versti",
354         "feature_info": {
355             "hidden_warning": "{count} paslėptų objektų",
356             "hidden_details": "Šie objektai šiuo metu paslėpti: {details}"
357         },
358         "status": {
359             "error": "Nepavyksta prisijungti prie API.",
360             "offline": "API išjungtas. Bandykite redaguoti vėliau.",
361             "readonly": "API yra tik skaitymo režime. Prieš įrašydami savo pakeitimus turėsite palaukti.",
362             "rateLimit": "API riboja anoniminius prisijungimus. Galite tai išspręsti prisijungdami."
363         },
364         "commit": {
365             "title": "Įkelti į OpenStreetMap",
366             "upload_explanation": "Jūsų įkeliami pakeitimai bus matomi visuose žemėlapiuose, naudojančiuose OpenStreetMap duomenis.",
367             "upload_explanation_with_user": "Pakeitimai, kuriuos jūs įkeliate kaip naudotojas {user} bus matomi visuose žemėlapiuose, naudojančiuose OpenStreetMap duomenis.",
368             "request_review": "Aš norėčiau, kad kažkas patikrintų mano keitimus.",
369             "save": "Įkelti",
370             "cancel": "Atšaukti",
371             "changes": "{count} Pakeitimai",
372             "download_changes": "Atsiųsti osmChange rinkmeną",
373             "warnings": "Įspėjimai",
374             "modified": "Pakeista",
375             "deleted": "Ištrinta",
376             "created": "Sukurta",
377             "about_changeset_comments": "Apie pokyčių komentarus",
378             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
379             "google_warning": "Šiame komentare paminėjote Google: atsiminkite, kad kopijuoti iš Google Maps yra griežtai draudžiama."
380         },
381         "contributors": {
382             "list": "Keitėjai {users}",
383             "truncated_list": "Keitėjai {users} ir {count} kitų"
384         },
385         "info_panels": {
386             "key": "I",
387             "background": {
388                 "key": "B",
389                 "title": "Fonas",
390                 "zoom": "Priartinimas",
391                 "source": "Šaltinis",
392                 "description": "Aprašymas",
393                 "resolution": "Rezoliucija",
394                 "accuracy": "Tikslumas",
395                 "unknown": "Nežinoma"
396             },
397             "history": {
398                 "key": "H",
399                 "title": "Istorija",
400                 "selected": "{n} pasirinkta",
401                 "version": "Versija",
402                 "last_edit": "Paskutinis keitimas",
403                 "edited_by": "Redagavo ",
404                 "changeset": "Pakeitimai",
405                 "unknown": "Nežinoma",
406                 "link_text": "Istorija per openstreetmap.org",
407                 "note_no_history": "Jokios istorijos (Nauja pastaba)",
408                 "note_comments": "Komentarai",
409                 "note_created_date": "Sukurimo data",
410                 "note_created_user": "Sukurta",
411                 "note_link_text": "Pastaba openstreetmap.org"
412             },
413             "location": {
414                 "key": "L",
415                 "title": "Vieta",
416                 "unknown_location": "Nežinoma vieta"
417             },
418             "measurement": {
419                 "key": "M",
420                 "title": "Apskaičiavimas",
421                 "selected": "{n} pasirinkta",
422                 "geometry": "Geometrija",
423                 "closed_line": "uždara linija",
424                 "closed_area": "uždaras plotas",
425                 "center": "Centras",
426                 "perimeter": "Perimetras",
427                 "length": "Nuotolis",
428                 "area": "Plotas",
429                 "centroid": "Centroidas",
430                 "location": "Vieta",
431                 "metric": "Metrinis",
432                 "imperial": "Imperinis",
433                 "node_count": "Taškų kiekis"
434             }
435         },
436         "geometry": {
437             "point": "taškas",
438             "vertex": "viršūnė",
439             "line": "linija",
440             "area": "plotas",
441             "relation": "ryšys",
442             "note": "pastaba"
443         },
444         "geocoder": {
445             "search": "Ieškoti visam pasaulyje...",
446             "no_results_worldwide": "Nėra rezultatų"
447         },
448         "geolocate": {
449             "title": "Rodyti mano vietą",
450             "locating": "Ieškoma, prašome palaukti..."
451         },
452         "inspector": {
453             "show_more": "Rodyti daugiau",
454             "view_on_osm": "Žiūrėti svetainėje openstreetmap.org",
455             "all_fields": "Visi laukai",
456             "all_tags": "Visos žymos",
457             "all_members": "Visi nariai",
458             "all_relations": "Visi ryšiai",
459             "new_relation": "Naujas ryšys...",
460             "role": "Rolė",
461             "choose": "Parinkite geoobjekto tipą",
462             "results": "{n} paieškos {search} rezultatai",
463             "back_tooltip": "Keisti objektą",
464             "remove": "Pašalinti",
465             "search": "Ieškoti",
466             "multiselect": "Pažymėti objektai",
467             "unknown": "Nežinoma",
468             "incomplete": "<neatsiųsta>",
469             "feature_list": "Ieškoti objektų",
470             "edit": "Keisti objektą",
471             "check": {
472                 "yes": "Taip",
473                 "no": "Ne",
474                 "reverser": "Keisti kryptį"
475             },
476             "radio": {
477                 "structure": {
478                     "type": "Tipas",
479                     "default": "Numatytasis",
480                     "layer": "Sluoksnis"
481                 }
482             },
483             "add": "Pridėti",
484             "none": "Jokio",
485             "node": "Taškas",
486             "way": "Kelias",
487             "relation": "Ryšys",
488             "location": "Vieta",
489             "add_fields": "Pridėti lauką:"
490         },
491         "background": {
492             "title": "Fonas",
493             "description": "Fono nustatymai",
494             "key": "B",
495             "backgrounds": "Fonai",
496             "none": "Jokio",
497             "best_imagery": "Geriausia žinoma ortofotografija šiai vietai",
498             "switch": "Persijungti atgal į šį foną",
499             "custom": "Savas",
500             "reset": "iš naujo",
501             "display_options": "Fono Pasirinkimai",
502             "brightness": "Šviesumas",
503             "contrast": "Kontrastas",
504             "saturation": "Saturacija",
505             "sharpness": "Aštrumas",
506             "minimap": {
507                 "description": "Rodyti mini žemėlapį",
508                 "tooltip": "Rodyti atitolintą žemėlapį, kad būtų lengviau rasti šiuo metu rodomą vietą.",
509                 "key": "/"
510             },
511             "fix_misalignment": "Keisti fono poslinkį",
512             "offset": "Tempkite bet kur pilkoje zonoje, kad keistumėte orotofotografijos poslinkį, arba įvesktie poslinkių reikšmes metrais."
513         },
514         "map_data": {
515             "title": "Žemėlapio duomenys",
516             "description": "Žemėlapio duomenys",
517             "key": "F",
518             "data_layers": "Duomenų sluoksniai",
519             "layers": {
520                 "osm": {
521                     "tooltip": "Žemėlapio duomenys iš OpenStreetMap",
522                     "title": "OpenStreetMap duomenys"
523                 },
524                 "notes": {
525                     "tooltip": "Pastabos duomenys iš OpenStreetMap",
526                     "title": "OpenStreetMap pastabos"
527                 },
528                 "custom": {
529                     "title": "Pasirinktiniai žemėlapio duomenys",
530                     "zoom": "Priartinti duomenims"
531                 }
532             },
533             "fill_area": "Pildyti plotus",
534             "map_features": "Žemėlapio savybės",
535             "autohidden": "Šie objektai buvo automatiškai paslėpti, nes ekrane tektų rodyti per daug. Galite didinti, jei norite juos keisti."
536         },
537         "feature": {
538             "points": {
539                 "description": "Taškai",
540                 "tooltip": "Lankytinos vietos"
541             },
542             "traffic_roads": {
543                 "description": "Eismo keliai",
544                 "tooltip": "Greitkeliai, gatvės ir pan."
545             },
546             "service_roads": {
547                 "description": "Aptarnaujantys keliai",
548                 "tooltip": "Aptarnavimo, stovėjimo aikštelės keliai, miško/laukų keliai ir pan."
549             },
550             "paths": {
551                 "description": "Takai",
552                 "tooltip": "Šaligatviai, pėsčiųjų takai, dviračių takai ir pan."
553             },
554             "buildings": {
555                 "description": "Pastatai",
556                 "tooltip": "Pastatai, pastogės, garažai ir pan."
557             },
558             "landuse": {
559                 "description": "Žemėnaudos objektai",
560                 "tooltip": "Miškai, dirbama žemė, parkai, gyvenamosios, komercinės zonos ir pan."
561             },
562             "boundaries": {
563                 "description": "Ribos",
564                 "tooltip": "Administracinės ribos"
565             },
566             "water": {
567                 "description": "Vandens objektai",
568                 "tooltip": "Upės, ežerai, prūdai, tvenkiniai ir pan."
569             },
570             "rail": {
571                 "description": "Gelžkelio objektai",
572                 "tooltip": "Geležinkeliai"
573             },
574             "power": {
575                 "description": "Energetikos objektai",
576                 "tooltip": "Elektros linijos, jėgainės, pastotės ir pan."
577             },
578             "past_future": {
579                 "tooltip": "Siūloma, statoma, apleista, nugriauta ir pan."
580             },
581             "others": {
582                 "tooltip": "Visa kita"
583             }
584         },
585         "area_fill": {
586             "wireframe": {
587                 "description": "Be užpildymo (tik rėmai)",
588                 "tooltip": "Įjungus rėmo režimą galima fone geriau matyti nuotraukas.",
589                 "key": "W"
590             },
591             "partial": {
592                 "description": "Dalinis užpildymas",
593                 "tooltip": "Plotai paišomi užpildant tik vietas ties vidiniais kampais. (Rekomenduojama pradedantiems žymėtojams)"
594             },
595             "full": {
596                 "description": "Pilnas užpildymas",
597                 "tooltip": "Plotai paišomi pilnai užpildant"
598             }
599         },
600         "settings": {
601             "custom_background": {
602                 "tooltip": "Redaguoti pasirinktinį foną",
603                 "template": {
604                     "placeholder": "Įveskite šablono nuorodą"
605                 }
606             },
607             "custom_data": {
608                 "file": {
609                     "label": "Naršyti failus"
610                 },
611                 "or": "Arba",
612                 "url": {
613                     "placeholder": "Įveskite nuorodą"
614                 }
615             }
616         },
617         "save": {
618             "title": "Išsaugoti",
619             "help": "Peržiūrėkite jūsų pakeitimus ir įkelkite juos į OpenStreetMap, taip padarydami juos matomais kitiems naudotojams.",
620             "no_changes": "Nėra pakeitimų.",
621             "error": "Bandant įrašyti įvyko klaidos.",
622             "status_code": "Serveris grąžino būsenos kodą {code}",
623             "unknown_error_details": "Prašome įsitikinti, kad esate prisijungęs prie interneto.",
624             "uploading": "Pakeitimai įkeliami į OpenStreetMap...",
625             "conflict_progress": "Tikrinami konfliktai: {num} iš {total}",
626             "unsaved_changes": "Turite neįrašytų pakeitimų",
627             "conflict": {
628                 "header": "Sutvarkykite konfliktuojančius pakeitimus",
629                 "count": "Konfliktas {num} iš {total}",
630                 "previous": "< Ankstesnis",
631                 "next": "Kitas >",
632                 "keep_local": "Palikti mano",
633                 "keep_remote": "Naudoti jų",
634                 "restore": "Atstatyti",
635                 "delete": "Palikti ištrintus",
636                 "download_changes": "Arba atsisiųsk osmChange rinkmeną",
637                 "done": "Visi konfliktai išspręsti!",
638                 "help": "Kitas naudotojas pakeitė kai kuriuos iš jūsų pakeistų žemėlapio objektų.\nSpauskite ant kiekvieno objekto žemiau, kad gautumėte daugiau informacijos apie konfliktą, ir parinkite ar palikti\njūsų pakeitimus, ar kito naudotojo pakeitimus.\n"
639             }
640         },
641         "merge_remote_changes": {
642             "conflict": {
643                 "deleted": "Šį objektą ištrynė naudotojas {user}.",
644                 "location": "Šį objektą perkėlėte ir jūs, ir naudotojas {user}.",
645                 "nodelist": "Taškus pakeitėte ir jūs, ir {user}.",
646                 "memberlist": "Ryšio narius pakeitėte ir jūs, ir {user}.",
647                 "tags": "Jūs pakeitėte <b>{tag}</b> žymą į „{local}“, o {user} pakeitė ją į „{remote}“."
648             }
649         },
650         "success": {
651             "help_link_text": "Detalės",
652             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F",
653             "view_on_osm": "Rodyti pakeitimus OSM",
654             "changeset_id": "Tavo pakeitimai #: {changeset_id}",
655             "like_osm": "Patinka OpenStreetMap? Susipažink su kitais:",
656             "more": "Daugiau",
657             "events": "Renginiai",
658             "languages": "Kalbos: {languages}",
659             "missing": "Ar kažko trūksta šiame sąraše?",
660             "tell_us": "Pranešk mums!"
661         },
662         "confirm": {
663             "okay": "Gerai",
664             "cancel": "Nutraukti"
665         },
666         "source_switch": {
667             "live": "gyva",
668             "lose_changes": "Turite neįrašytų pakeitimų. Perjungiant žemėlapio stotį jie bus panaikinti. Ar tikrai norite pakeisti žemėlapių stotį?",
669             "dev": "dev"
670         },
671         "version": {
672             "whats_new": "Kas naujo iD {version}"
673         },
674         "tag_reference": {
675             "description": "Aprašymas",
676             "on_wiki": "{tag} svetainėje wiki.osm.org",
677             "used_with": "naudojama su {type}"
678         },
679         "zoom": {
680             "in": "Priartinti",
681             "out": "Atitolinti"
682         },
683         "cannot_zoom": "Negalima atitolinti šiame režime.",
684         "full_screen": "Perjungti pilną ekraną",
685         "streetside": {
686             "tooltip": "Gatvės nuotraukos iš Microsoft",
687             "report": "Pranešti privatumo rūpestį su šiuo paveiksliuku",
688             "view_on_bing": "Peržiūrėti per Bing Maps",
689             "hires": "Aukšta rezoliucija"
690         },
691         "mapillary_images": {
692             "tooltip": "Gatvės lygio nuotraukos iš Mapillary"
693         },
694         "mapillary": {
695             "view_on_mapillary": "Žiūrėti šią nuotrauką per Mapillary"
696         },
697         "openstreetcam": {
698             "view_on_openstreetcam": "Peržiūrėti per OpenStreetCam"
699         },
700         "note": {
701             "note": "Pastaba",
702             "title": "Redaguoti pastabą",
703             "anonymous": "anonimiškas",
704             "closed": "(Uždarytas)",
705             "commentTitle": "Komentarai",
706             "status": {
707                 "opened": "atidarytas {when}",
708                 "reopened": "iš naujo atidarytas {when}",
709                 "commented": "pakomentuotas {when}",
710                 "closed": "uždarytas {when}"
711             },
712             "newComment": "Naujas komentaras",
713             "inputPlaceholder": "Įvesk komentarą ir pasidalink su kitais vartotojais.",
714             "close": "Uždaryti pastabą",
715             "open": "Atidaryti pastabą",
716             "comment": "Komentaras",
717             "close_comment": "Uždaryti ir komentuoti",
718             "open_comment": "Atidaryti iš naujo ir komentuoti",
719             "report": "Pranešti",
720             "new": "Nauja pastaba",
721             "newDescription": "Aprašyk problemą.",
722             "save": "Išsaugoti pastabą",
723             "login": "Jūs privalote prisijungti, kad pakeistumėte pastabos komentarą.",
724             "upload_explanation": "Tavo komentarai bus viešai prieinami OpenStreetMap vartotojams."
725         },
726         "help": {
727             "title": "Pagalba",
728             "key": "H",
729             "help": {
730                 "title": "Pagalba",
731                 "open_data_h": "Atviri duomenys",
732                 "before_start_h": "Prieš pradėdami",
733                 "open_source_h": "Atviras kodas"
734             },
735             "overview": {
736                 "title": "Apžvalga",
737                 "navigation_h": "Navigacija",
738                 "features_h": "Žemėlapio Ypatybės"
739             },
740             "editing": {
741                 "title": "Redagavimas ir saugojimas",
742                 "select_h": "Pasirinkti",
743                 "multiselect_h": "Pasirinkti kelis",
744                 "undo_redo_h": "Atšaukti ir atstatyti",
745                 "save_h": "Išsaugoti",
746                 "upload_h": "Įkelti",
747                 "backups_h": "Automatinės kopijos",
748                 "keyboard_h": "Spartieji klavišai"
749             },
750             "feature_editor": {
751                 "title": "Ypatybių Redagavimas",
752                 "type_h": "Ypatybės Tipas",
753                 "fields_h": "Laukai",
754                 "tags_h": "Žymės"
755             },
756             "points": {
757                 "title": "Taškai",
758                 "add_point_h": "Taškų pridėjimas",
759                 "move_point_h": "Taškų perkėlimas",
760                 "delete_point_h": "Taškų naikinimas"
761             },
762             "lines": {
763                 "title": "Linijos",
764                 "add_line_h": "Linijų pridėjimas",
765                 "modify_line_h": "Linijų redagavimas",
766                 "connect_line_h": "Linijų sujungimas",
767                 "disconnect_line_h": "Linijų atskyrimas",
768                 "move_line_h": "Linijų perkėlimas",
769                 "delete_line_h": "Linijų naikinimas"
770             },
771             "areas": {
772                 "title": "Plotai",
773                 "point_or_area_h": "Taškai ar plotai?",
774                 "add_area_h": "Plotų pridėjimas",
775                 "square_area_h": "Kvadratiniai kampai",
776                 "modify_area_h": "Plotų redagavimas",
777                 "delete_area_h": "Plotų naikinimas"
778             },
779             "relations": {
780                 "title": "Ryšiai",
781                 "edit_relation_h": "Ryšių redagavimas",
782                 "maintain_relation_h": "Ryšių prižiūrėjimas",
783                 "relation_types_h": "Ryšių tipai",
784                 "multipolygon_h": "Multipoligonai",
785                 "turn_restriction_h": "Posūkio apribojimai",
786                 "route_h": "Maršrutai",
787                 "boundary_h": "Ribos"
788             },
789             "notes": {
790                 "title": "Pastabos",
791                 "add_note_h": "Pastabų pridėjimas",
792                 "update_note_h": "Uždarymas, iš naujo atidarymas ir komentavimas",
793                 "save_note_h": "Pastabų išsaugojimas"
794             },
795             "streetlevel": {
796                 "title": "Gatvių-lygio nuotraukos",
797                 "using_h": "Gatvių-lygio nuotraukų naudojimas"
798             },
799             "field": {
800                 "restrictions": {
801                     "title": "Posūkio apribojimų pagalba",
802                     "about": {
803                         "title": "Apie"
804                     },
805                     "inspecting": {
806                         "title": "Tikrinimas"
807                     },
808                     "modifying": {
809                         "title": "Redagavimas"
810                     },
811                     "tips": {
812                         "title": "Patarimai"
813                     }
814                 }
815             }
816         },
817         "intro": {
818             "done": "baigta",
819             "ok": "Gerai",
820             "graph": {
821                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
822                 "city": "Trys upės",
823                 "county": "<value for addr:county>",
824                 "district": "<value for addr:district>",
825                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
826                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
827                 "postcode": "49093",
828                 "province": "<value for addr:province>",
829                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
830                 "state": "<value for addr:state>",
831                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
832                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
833                 "countrycode": "lt",
834                 "name": {
835                     "1st-avenue": "1-a alėja",
836                     "2nd-avenue": "2-a alėja",
837                     "4th-avenue": "4-a alėja",
838                     "5th-avenue": "5-a alėja",
839                     "6th-avenue": "6-a alėja",
840                     "6th-street": "6-a gatvė",
841                     "7th-avenue": "7-a alėja",
842                     "8th-avenue": "8-a alėja",
843                     "9th-avenue": "9-a alėja",
844                     "10th-avenue": "10-a alėja",
845                     "11th-avenue": "11-a alėja",
846                     "12th-avenue": "12-a alėja",
847                     "access-point-employment": "Darbo Birža",
848                     "adams-street": "Adomo gatvė",
849                     "andrews-elementary-school": "Algirdo pradinė mokykla",
850                     "andrews-street": "Algirdo gatvė",
851                     "armitage-street": "Ermitažo gatvė",
852                     "barrows-school": "Pilkapių mokykla",
853                     "battle-street": "Mūšio gatvė",
854                     "bennett-street": "Beneto gatvė",
855                     "bowman-park": "Lankininkų parkas",
856                     "collins-drive": "Kolinso greitkelis",
857                     "conrail-railroad": "Vytauto gelžkelis",
858                     "conservation-park": "Draustinis",
859                     "constantine-street": "Ūlos gatvė",
860                     "cushman-street": "Aludarių gatvė",
861                     "dollar-tree": "Pinigų medis",
862                     "douglas-avenue": "Kęstučio alėja",
863                     "east-street": "Rytų gatvė",
864                     "elm-street": "Guobų gatvė",
865                     "flower-street": "Gėlių gatvė",
866                     "foster-street": "Šaltuko gatvė",
867                     "french-street": "Prancūzų gatvė",
868                     "garden-street": "Sodų gatvė",
869                     "grant-avenue": "Gedimino alėja",
870                     "hoffman-pond": "Mažvydo kūdra",
871                     "hoffman-street": "Mažvydo gatvė",
872                     "hook-avenue": "Kablio alėja",
873                     "jefferson-street": "Žemaitės g.",
874                     "kelsey-street": "Sodų g.",
875                     "lafayette-park": "Vingio Parkas",
876                     "lincoln-avenue": "Palangos g.",
877                     "main-street": "Vytauto g.",
878                     "maple-street": "Dariaus ir Girėno g.",
879                     "marina-park": "Pasakų Parkas",
880                     "market-street": "Aušros g.",
881                     "memory-isle-park": "Jaunimo Parkas",
882                     "michigan-avenue": "Šermukšnių g.",
883                     "middle-street": "Birutės g.",
884                     "millard-street": "Gėlių g.",
885                     "moore-street": "S. Nėries g.",
886                     "morris-avenue": "Pilies g.",
887                     "mural-mall": "Akropolis",
888                     "pealer-street": "Kęstučio g.",
889                     "pine-street": "J. Basanavičiaus g.",
890                     "portage-avenue": "Savanorių pr.",
891                     "portage-river": "Širvintos upė",
892                     "railroad-drive": "Žiedo g.",
893                     "river-drive": "Simno kel.",
894                     "river-road": "Žaliasis kel.",
895                     "river-street": "Gedimino g.",
896                     "riverside-cemetery": "Miesto Kapinės",
897                     "riviera-theatre": "Marijampolės dramos teatras",
898                     "rocky-river": "Nemuno upė",
899                     "saint-joseph-river": "Nevėžio upė",
900                     "scidmore-park": "Klausučių Parkas",
901                     "scouter-park": "Reformatų Parkas",
902                     "south-street": "V. Kudirkos g.",
903                     "southern-michigan-bank": "Šiaulių Bankas",
904                     "spring-street": "Maironio g.",
905                     "sturgeon-river-road": "Vilniaus kel.",
906                     "three-rivers-city-hall": "Vilniaus Miesto Rotušė",
907                     "walnut-street": "J. Janonio g.",
908                     "washington-street": "P. Cvirkos g.",
909                     "water-street": "J. Biliūno g.",
910                     "west-street": "Mindaugo g.",
911                     "wheeler-street": "S. Daukanto g.",
912                     "wood-street": "M. Valančiaus g."
913                 }
914             },
915             "welcome": {
916                 "title": "Sveiki atvykę",
917                 "welcome": "Sveiki! Šios pamokėlės parodys OpenStreetMap redagavimo pagrindus.",
918                 "practice": "Visi šių pamokėlių duomenys skirti tik bandymams, jokie pakeitimai nebus įrašyti.",
919                 "words": "Šios pamokėlės supažindins su keliais naujais žodžiais ir sąvokomis. Kai pateikiamas naujas žodis, mes naudojame *pasvirusį* šriftą.",
920                 "mouse": "Galite naudoti bet kokį įvesties įrenginį žemėlapio redagavimui, bet šios pamokėlės tikisi, kad turite pelę su kairiu ir dešiniu mygtuku. **Jei norite prijungti pelę, taip ir padarykite, o tada spauskite Gerai.**",
921                 "leftclick": "Kai šios pamokėlės jūsų paprašo spausti vieną ar du kartus, mes turime omenyje kairįjį mygtuką. Pelės laukelyje tai gali reikšti vieną paspaudimą arba vieno piršto spustelėjimą. **Kairys paspaudimas {num} kartų.**"
922             },
923             "navigation": {
924                 "title": "Navigacija",
925                 "selected_street": "Puiku! {name} dabar yra pasirinktas."
926             },
927             "points": {
928                 "title": "Taškai",
929                 "choose_cafe": "**Pasirink {preset} iš sąrašo.**"
930             },
931             "areas": {
932                 "title": "Plotai",
933                 "search_playground": "**Ieškoti '{preset}'.**",
934                 "choose_playground": "**Pasirink {preset} iš sąrašo.**",
935                 "choose_field": "**Pasirink {field} iš sąrašo.**"
936             },
937             "lines": {
938                 "title": "Linijos",
939                 "choose_category_road": "**Pasirink {category} iš sąrašo.**"
940             },
941             "buildings": {
942                 "title": "Pastatai",
943                 "choose_category_building": "**Pasirink {category} iš sąrašo.**",
944                 "search_tank": "**Ieškoti '{preset}'.**",
945                 "choose_tank": "**Pasirink {preset} iš sąrašo.**"
946             },
947             "startediting": {
948                 "title": "Pradėti redagavimą",
949                 "save": "Nepamirškite periodiškai įrašyti savo pakeitimų!",
950                 "start": "Pradėkite žymėjimą!"
951             }
952         },
953         "shortcuts": {
954             "toggle": {
955                 "key": "?"
956             },
957             "key": {
958                 "alt": "Alt",
959                 "backspace": "Backspace",
960                 "cmd": "Cmd",
961                 "ctrl": "Ctrl",
962                 "delete": "Delete",
963                 "del": "Del",
964                 "end": "End",
965                 "enter": "Enter",
966                 "esc": "Esc",
967                 "home": "Home",
968                 "option": "Option",
969                 "pause": "Pause",
970                 "pgdn": "PgDn",
971                 "pgup": "PgUp",
972                 "return": "Return",
973                 "shift": "Shift",
974                 "space": "Space"
975             },
976             "gesture": {
977                 "drag": "tempti"
978             },
979             "or": "-arba-",
980             "browsing": {
981                 "title": "Naršymas",
982                 "navigation": {
983                     "title": "Navigacija",
984                     "zoom": "Priartinti / Atitolinti",
985                     "zoom_more": "Priartinti / Atitolinti daug"
986                 },
987                 "help": {
988                     "title": "Pagalba",
989                     "help": "Rodyti pagalbą/dokumentaciją"
990                 },
991                 "display_options": {
992                     "title": "Rodyti pasirinkimus",
993                     "background": "Rodyti fono pasirinkimus",
994                     "background_switch": "Sugražinti paskutinį foną",
995                     "map_data": "Rodyti žemėlapio duomenų pasirinkimus",
996                     "fullscreen": "Įjungti viso ekrano režimą"
997                 }
998             },
999             "editing": {
1000                 "title": "Redagavimas",
1001                 "drawing": {
1002                     "title": "Piešimas",
1003                     "add_point": "'Pridėti tašką' režimas",
1004                     "add_line": "'Pridėti liniją' režimas",
1005                     "add_area": "'Pridėti plotą' režimas",
1006                     "add_note": "'Pridėti pastabą' režimas",
1007                     "place_point": "Pridėti tašką arba pastabą",
1008                     "stop_line": "Baigti piešti liniją arba plotą"
1009                 },
1010                 "operations": {
1011                     "title": "Veiksmai",
1012                     "reverse": "Pakeisti linijos kryptį",
1013                     "circularize": "Cirkuliarizuoti uždarą liniją arba plotą"
1014                 },
1015                 "commands": {
1016                     "title": "Komandos",
1017                     "undo": "Atstatyti paskutinį veiksmą",
1018                     "redo": "Pakartoti paskutinį veiksmą",
1019                     "save": "Išsaugoti pasikeitimus"
1020                 }
1021             },
1022             "tools": {
1023                 "title": "Įrankiai",
1024                 "info": {
1025                     "title": "Informacija"
1026                 }
1027             }
1028         },
1029         "units": {
1030             "feet": "{quantity} ft",
1031             "miles": "{quantity} mi",
1032             "square_feet": "{quantity} ft²",
1033             "square_miles": "{quantity} mi²",
1034             "acres": "{quantity} ac",
1035             "meters": "{quantity} m",
1036             "kilometers": "{quantity} km",
1037             "square_meters": "{quantity} m²",
1038             "square_kilometers": "{quantity} km²",
1039             "hectares": "{quantity} ha",
1040             "area_pair": "{area1} ({area2})",
1041             "arcdegrees": "{quantity}°",
1042             "arcminutes": "{quantity}′",
1043             "arcseconds": "{quantity}″",
1044             "north": "Š",
1045             "south": "P",
1046             "east": "R",
1047             "west": "V",
1048             "coordinate": "{coordinate}{direction}",
1049             "coordinate_pair": "{latitude}, {longitude}"
1050         },
1051         "presets": {
1052             "categories": {
1053                 "category-barrier": {
1054                     "name": "Kliūčių objektai"
1055                 },
1056                 "category-building": {
1057                     "name": "Pastatų objektai"
1058                 },
1059                 "category-landuse": {
1060                     "name": "Žemėnaudos objektai"
1061                 },
1062                 "category-restriction": {
1063                     "name": "Apribojimo objektai"
1064                 },
1065                 "category-route": {
1066                     "name": "Maršrutų objektai"
1067                 },
1068                 "category-utility": {
1069                     "name": "Naudingi objektai"
1070                 }
1071             },
1072             "fields": {
1073                 "access": {
1074                     "label": "Leidžiamas priėjimas",
1075                     "options": {
1076                         "designated": {
1077                             "description": "Priėjimas galimas remiantis ženklais ir savitais vietos įstatymais",
1078                             "title": "Skirtas"
1079                         },
1080                         "destination": {
1081                             "description": "Priėjimas leistinas tik atvykti į tikslą",
1082                             "title": "Tikslinis"
1083                         },
1084                         "dismount": {
1085                             "description": "Priėjimas leidžiamas, bet dviratininkas turi nulipti nuo dviračio",
1086                             "title": "Nulipti"
1087                         },
1088                         "no": {
1089                             "description": "Priėjimas draudžiamas plačiajai visuomenei",
1090                             "title": "Draudžiamas"
1091                         },
1092                         "permissive": {
1093                             "description": "Priėjimas leistinas, kai savininkas konkrečiu laiku panaikina draudimą",
1094                             "title": "Leistinas"
1095                         },
1096                         "permit": {
1097                             "description": "Priėjimas leistinas tik turint galiojantį leidimą arba lincensiją",
1098                             "title": "Leidimas"
1099                         },
1100                         "private": {
1101                             "description": "Priėjimas leistinas tik su savininko leidimu",
1102                             "title": "Privatus"
1103                         },
1104                         "yes": {
1105                             "description": "Priėjimas leidžiamas įstatymų; pirmumo teisė",
1106                             "title": "Leidžiamas"
1107                         }
1108                     },
1109                     "placeholder": "Nenurodyta",
1110                     "types": {
1111                         "access": "Visi",
1112                         "bicycle": "Dviračiai",
1113                         "foot": "Pėstieji",
1114                         "horse": "Arkliai",
1115                         "motor_vehicle": "Motorinis transportas"
1116                     }
1117                 },
1118                 "access_simple": {
1119                     "label": "Leidžiamas priėjimas"
1120                 },
1121                 "address": {
1122                     "label": "Adresas",
1123                     "placeholders": {
1124                         "city": "Miestas",
1125                         "city!vn": "Didmiestis/miestas",
1126                         "conscriptionnumber": "123",
1127                         "country": "Valstybė",
1128                         "county": "Valstybė",
1129                         "county!jp": "Rajonas",
1130                         "district": "Rajonas",
1131                         "floor": "Aukštas",
1132                         "hamlet": "Viensėdis",
1133                         "housename": "Namo pavadinimas",
1134                         "housenumber": "123",
1135                         "neighbourhood": "Kaiminystė",
1136                         "place": "Vietovė",
1137                         "postcode": "Pašto kodas",
1138                         "province": "Provincija",
1139                         "province!jp": "Prefektūra",
1140                         "state": "Valstija",
1141                         "street": "Gatvė",
1142                         "subdistrict": "Seniūnija",
1143                         "suburb": "Priemiestis",
1144                         "unit": "Vienetas"
1145                     }
1146                 },
1147                 "admin_level": {
1148                     "label": "Administracinis lygis"
1149                 },
1150                 "aerialway": {
1151                     "label": "Tipas"
1152                 },
1153                 "aerialway/access": {
1154                     "label": "Prieiga",
1155                     "options": {
1156                         "both": "Abu",
1157                         "entry": "Įėjimas",
1158                         "exit": "Išėjimas"
1159                     }
1160                 },
1161                 "aerialway/bubble": {
1162                     "label": "Keltuvas"
1163                 },
1164                 "aerialway/capacity": {
1165                     "label": "Talpa (per valandą)",
1166                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
1167                 },
1168                 "aerialway/duration": {
1169                     "label": "Trukmė (minutėmis)",
1170                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1171                 },
1172                 "aerialway/heating": {
1173                     "label": "Šildomas"
1174                 },
1175                 "aerialway/occupancy": {
1176                     "label": "Keleivių kiekis",
1177                     "placeholder": "2, 4, 8..."
1178                 },
1179                 "aerialway/summer/access": {
1180                     "label": "Prieiga (vasarai)",
1181                     "options": {
1182                         "both": "Abu",
1183                         "entry": "Įėjimas",
1184                         "exit": "Išėjimas"
1185                     }
1186                 },
1187                 "aeroway": {
1188                     "label": "Tipas"
1189                 },
1190                 "agrarian": {
1191                     "label": "Produktai"
1192                 },
1193                 "amenity": {
1194                     "label": "Tipas"
1195                 },
1196                 "animal_boarding": {
1197                     "label": "Gyvūnams"
1198                 },
1199                 "animal_breeding": {
1200                     "label": "Gyvūnams"
1201                 },
1202                 "animal_shelter": {
1203                     "label": "Gyvūnams"
1204                 },
1205                 "area/highway": {
1206                     "label": "Tipas"
1207                 },
1208                 "artist": {
1209                     "label": "Menininkas"
1210                 },
1211                 "artwork_type": {
1212                     "label": "Tipas"
1213                 },
1214                 "atm": {
1215                     "label": "ATM"
1216                 },
1217                 "backrest": {
1218                     "label": "Atlošas"
1219                 },
1220                 "barrier": {
1221                     "label": "Tipas"
1222                 },
1223                 "bath/open_air": {
1224                     "label": "Atvira Erdvė"
1225                 },
1226                 "bath/sand_bath": {
1227                     "label": "Smėlio vonia"
1228                 },
1229                 "bath/type": {
1230                     "label": "Ypatybė",
1231                     "options": {
1232                         "foot_bath": "Vonia kojoms",
1233                         "hot_spring": "Karštas šaltinis",
1234                         "onsen": "Japoniškas Onsenas"
1235                     }
1236                 },
1237                 "bench": {
1238                     "label": "Suolas"
1239                 },
1240                 "bicycle_parking": {
1241                     "label": "Tipas"
1242                 },
1243                 "bin": {
1244                     "label": "Šiukšliadėžė"
1245                 },
1246                 "blood_components": {
1247                     "label": "Kraujo komponentai",
1248                     "options": {
1249                         "plasma": "plazma",
1250                         "platelets": "plateletės",
1251                         "stemcells": "kamieninių ląstelių pavyzdžiai",
1252                         "whole": "visas kraujas"
1253                     }
1254                 },
1255                 "board_type": {
1256                     "label": "Tipas"
1257                 },
1258                 "boules": {
1259                     "label": "Tipas"
1260                 },
1261                 "boundary": {
1262                     "label": "Tipas"
1263                 },
1264                 "brand": {
1265                     "label": "Markė"
1266                 },
1267                 "bridge": {
1268                     "label": "Tipas",
1269                     "placeholder": "Numatytas"
1270                 },
1271                 "bridge/support": {
1272                     "label": "Tipas"
1273                 },
1274                 "building": {
1275                     "label": "Pastatas"
1276                 },
1277                 "building_area": {
1278                     "label": "Pastatas"
1279                 },
1280                 "bunker_type": {
1281                     "label": "Tipas"
1282                 },
1283                 "cables": {
1284                     "label": "Kabeliai",
1285                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1286                 },
1287                 "camera/direction": {
1288                     "label": "Kryptis (Laipsniai pagal laikrodžio rodyklę)",
1289                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1290                 },
1291                 "camera/mount": {
1292                     "label": "Kameros Sutvėrimas"
1293                 },
1294                 "camera/type": {
1295                     "label": "Kameros tipas",
1296                     "options": {
1297                         "dome": "Kupolas",
1298                         "fixed": "Pritvirtinta"
1299                     }
1300                 },
1301                 "capacity": {
1302                     "label": "Talpumas",
1303                     "placeholder": "50, 100, 200..."
1304                 },
1305                 "castle_type": {
1306                     "label": "Tipas"
1307                 },
1308                 "clothes": {
1309                     "label": "Drabužiai"
1310                 },
1311                 "club": {
1312                     "label": "Tipas"
1313                 },
1314                 "collection_times": {
1315                     "label": "Surinkimo laikas"
1316                 },
1317                 "colour": {
1318                     "label": "Spalva"
1319                 },
1320                 "comment": {
1321                     "label": "Pakeitimo komentaras"
1322                 },
1323                 "communication_multi": {
1324                     "label": "Komunikacijos tipai"
1325                 },
1326                 "construction": {
1327                     "label": "Tipas"
1328                 },
1329                 "contact/webcam": {
1330                     "placeholder": "http://pavyzdys.lt/"
1331                 },
1332                 "content": {
1333                     "label": "Turinys"
1334                 },
1335                 "conveying": {
1336                     "label": "Judėjimo Kryptis",
1337                     "options": {
1338                         "backward": "Atgal",
1339                         "forward": "Pirmyn"
1340                     }
1341                 },
1342                 "country": {
1343                     "label": "Šalis"
1344                 },
1345                 "covered": {
1346                     "label": "Padengta"
1347                 },
1348                 "craft": {
1349                     "label": "Tipas"
1350                 },
1351                 "crane/type": {
1352                     "label": "Krano tipas"
1353                 },
1354                 "crop": {
1355                     "label": "Pasėliai"
1356                 },
1357                 "crossing": {
1358                     "label": "Tipas"
1359                 },
1360                 "cuisine": {
1361                     "label": "Kulinarija"
1362                 },
1363                 "currency_multi": {
1364                     "label": "Valiutų tipai"
1365                 },
1366                 "cutting": {
1367                     "label": "Tipas",
1368                     "placeholder": "Numatytas"
1369                 },
1370                 "cycle_network": {
1371                     "label": "Tinklas"
1372                 },
1373                 "cycleway": {
1374                     "label": "Dviračių juostos",
1375                     "options": {
1376                         "lane": {
1377                             "description": "Dviračių juosta atskirta nuo automobilių eismo nubrėžta linija",
1378                             "title": "Standartinė dviračių juosta"
1379                         },
1380                         "none": {
1381                             "description": "Nėra dviračių juostos",
1382                             "title": "Nėra"
1383                         },
1384                         "opposite": {
1385                             "description": "Abiejų krypčių dviračių juosta vienpusėje gatvėje",
1386                             "title": "Dviračių juostos kryptis prieš eismą"
1387                         },
1388                         "opposite_lane": {
1389                             "description": "Dviračių juosta, kuria eismas vyksta priešinga kryptimi.",
1390                             "title": "Priešinga dviračių juosta"
1391                         },
1392                         "share_busway": {
1393                             "description": "Dviračių juosta yra kartu su autobusų juosta",
1394                             "title": "Dviračių juosta kartu su autobusų"
1395                         },
1396                         "shared_lane": {
1397                             "description": "Dviračių juosta be atskirties nuo automobilių eismo",
1398                             "title": "Bendra dviračių juosta"
1399                         },
1400                         "track": {
1401                             "description": "Dviračių juosta, atskirta nuo eismo fiziniu barjeru",
1402                             "title": "Dviračių takas"
1403                         }
1404                     },
1405                     "placeholder": "nėra",
1406                     "types": {
1407                         "cycleway:left": "Kairė pusė",
1408                         "cycleway:right": "Dešinė pusė"
1409                     }
1410                 },
1411                 "dance/style": {
1412                     "label": "Šokių stiliai"
1413                 },
1414                 "date": {
1415                     "label": "Data"
1416                 },
1417                 "delivery": {
1418                     "label": "Pristatymas"
1419                 },
1420                 "denomination": {
1421                     "label": "Pavadinimas"
1422                 },
1423                 "denotation": {
1424                     "label": "Žymėjimas"
1425                 },
1426                 "description": {
1427                     "label": "Aprašymas"
1428                 },
1429                 "design": {
1430                     "label": "Dizainas"
1431                 },
1432                 "devices": {
1433                     "label": "Įrenginiai",
1434                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1435                 },
1436                 "diaper": {
1437                     "label": "Galimas vystyklų keitimas"
1438                 },
1439                 "direction": {
1440                     "label": "Kryptis (Laipsniai pagal laikrodžio rodyklę)",
1441                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1442                 },
1443                 "direction_cardinal": {
1444                     "label": "Kryptis",
1445                     "options": {
1446                         "E": "Rytai",
1447                         "ENE": "Rytų-šiaurės rytų",
1448                         "ESE": "Rytų-pietryčių",
1449                         "N": "Šiaurės",
1450                         "NE": "Šiaurės rytų",
1451                         "NNE": "Šiaurės-šiaurės rytų",
1452                         "NNW": "Šiaurės-šiaurės vakarų",
1453                         "NW": "Šiaurės vakarų",
1454                         "S": "Pietų",
1455                         "SE": "Pietryčių",
1456                         "SSE": "Pietų-pietryčių",
1457                         "SSW": "Pietų-pietų vakarų",
1458                         "SW": "Pietvakarių",
1459                         "W": "Vakarų",
1460                         "WNW": "Vakarų-šiaurės vakarų",
1461                         "WSW": "Vakarų-pietvakarių"
1462                     }
1463                 },
1464                 "direction_clock": {
1465                     "label": "Kryptis",
1466                     "options": {
1467                         "anticlockwise": "Prieš laikrodžio rodyklę",
1468                         "clockwise": "Pagal laikrodžio rodyklę"
1469                     }
1470                 },
1471                 "direction_vertex": {
1472                     "options": {
1473                         "backward": "Atgal",
1474                         "both": "Į abi puses / visas",
1475                         "forward": "Pirmyn"
1476                     }
1477                 },
1478                 "distance": {
1479                     "label": "Atstumas"
1480                 },
1481                 "dock": {
1482                     "label": "Tipas"
1483                 },
1484                 "drive_through": {
1485                     "label": "Pravažiavimas"
1486                 },
1487                 "duration": {
1488                     "label": "Trukmė",
1489                     "placeholder": "00:00"
1490                 },
1491                 "electrified": {
1492                     "label": "Elektrifikacija",
1493                     "options": {
1494                         "contact_line": "Kontaktinė linija",
1495                         "no": "Ne",
1496                         "rail": "Elektrifikuoti bėgiai",
1497                         "yes": "Taip (nepatikslinta)"
1498                     },
1499                     "placeholder": "Kontaktinė linija, elektrifikuoti bėgiai..."
1500                 },
1501                 "elevation": {
1502                     "label": "Aukštis"
1503                 },
1504                 "email": {
1505                     "label": "El. paštas",
1506                     "placeholder": "pavyzdys@pavyzdys.lt"
1507                 },
1508                 "embankment": {
1509                     "label": "Tipas",
1510                     "placeholder": "Numatytas"
1511                 },
1512                 "emergency": {
1513                     "label": "Avarinis"
1514                 },
1515                 "entrance": {
1516                     "label": "Tipas"
1517                 },
1518                 "except": {
1519                     "label": "Išimtys"
1520                 },
1521                 "fax": {
1522                     "label": "Faksas",
1523                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
1524                 },
1525                 "fee": {
1526                     "label": "Mokestis"
1527                 },
1528                 "fence_type": {
1529                     "label": "Tipas"
1530                 },
1531                 "fire_hydrant/type": {
1532                     "options": {
1533                         "pillar": "Kolona/antžeminė",
1534                         "underground": "Požeminis",
1535                         "wall": "Siena"
1536                     }
1537                 },
1538                 "fireplace": {
1539                     "label": "Laužavietė"
1540                 },
1541                 "fitness_station": {
1542                     "label": "Įrengimų Tipas"
1543                 },
1544                 "fixme": {
1545                     "label": "Sutvarkyk Mane"
1546                 },
1547                 "flag/type": {
1548                     "label": "Vėliavos tipas"
1549                 },
1550                 "ford": {
1551                     "label": "Tipas",
1552                     "placeholder": "Numatytas"
1553                 },
1554                 "frequency": {
1555                     "label": "Naudojamas dažnis"
1556                 },
1557                 "fuel": {
1558                     "label": "Degalai"
1559                 },
1560                 "fuel_multi": {
1561                     "label": "Kuro tipai"
1562                 },
1563                 "gauge": {
1564                     "label": "Matuoklis"
1565                 },
1566                 "gender": {
1567                     "label": "Lytis",
1568                     "options": {
1569                         "female": "Moteris",
1570                         "male": "Vyras",
1571                         "unisex": "Abiejų lyčių"
1572                     },
1573                     "placeholder": "Nežinoma"
1574                 },
1575                 "generator/method": {
1576                     "label": "Metodas"
1577                 },
1578                 "generator/output/electricity": {
1579                     "label": "Energijos išvesties galia",
1580                     "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW..."
1581                 },
1582                 "generator/source": {
1583                     "label": "Šaltinis"
1584                 },
1585                 "generator/type": {
1586                     "label": "Tipas"
1587                 },
1588                 "government": {
1589                     "label": "Tipas"
1590                 },
1591                 "handicap": {
1592                     "label": "Neįgaliesiems",
1593                     "placeholder": "1-18"
1594                 },
1595                 "handrail": {
1596                     "label": "Turėklai"
1597                 },
1598                 "hashtags": {
1599                     "label": "Siūlomos grotelių žymos",
1600                     "placeholder": "#pavyzdys"
1601                 },
1602                 "healthcare": {
1603                     "label": "Tipas"
1604                 },
1605                 "healthcare/speciality": {
1606                     "label": "Ypatybės"
1607                 },
1608                 "height": {
1609                     "label": "Aukštis (metrais)"
1610                 },
1611                 "highway": {
1612                     "label": "Tipas"
1613                 },
1614                 "historic": {
1615                     "label": "Tipas"
1616                 },
1617                 "historic/civilization": {
1618                     "label": "Istorinė civilizacija"
1619                 },
1620                 "historic/wreck/date_sunk": {
1621                     "label": "Nuskendimo data"
1622                 },
1623                 "hoops": {
1624                     "label": "Ratlankiai",
1625                     "placeholder": "1, 2, 4..."
1626                 },
1627                 "horse_dressage": {
1628                     "options": {
1629                         "equestrian": "Taip",
1630                         "undefined": "Ne"
1631                     }
1632                 },
1633                 "horse_riding": {
1634                     "options": {
1635                         "horse_riding": "Taip",
1636                         "undefined": "Ne"
1637                     }
1638                 },
1639                 "horse_stables": {
1640                     "options": {
1641                         "stables": "Taip",
1642                         "undefined": "Ne"
1643                     }
1644                 },
1645                 "iata": {
1646                     "label": "IATA"
1647                 },
1648                 "icao": {
1649                     "label": "ICAO"
1650                 },
1651                 "incline": {
1652                     "label": "Nuolydis"
1653                 },
1654                 "incline_steps": {
1655                     "label": "Įkalnė",
1656                     "options": {
1657                         "down": "Žemyn",
1658                         "up": "Aukštyn"
1659                     }
1660                 },
1661                 "industrial": {
1662                     "label": "Tipas"
1663                 },
1664                 "information": {
1665                     "label": "Tipas"
1666                 },
1667                 "intermittent": {
1668                     "label": "Nepastovus"
1669                 },
1670                 "intermittent_yes": {
1671                     "label": "Nepastovus"
1672                 },
1673                 "internet_access": {
1674                     "label": "Interneto prieiga",
1675                     "options": {
1676                         "no": "Ne",
1677                         "terminal": "Terminalas",
1678                         "wired": "Laidinis internetas",
1679                         "wlan": "Belaidis internetas",
1680                         "yes": "Taip"
1681                     }
1682                 },
1683                 "internet_access/fee": {
1684                     "label": "Nemokama interneto prieiga"
1685                 },
1686                 "kerb": {
1687                     "label": "Bordiūras"
1688                 },
1689                 "label": {
1690                     "label": "Pavadinimas"
1691                 },
1692                 "lamp_type": {
1693                     "label": "Tipas"
1694                 },
1695                 "landuse": {
1696                     "label": "Tipas"
1697                 },
1698                 "lanes": {
1699                     "label": "Juostos",
1700                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1701                 },
1702                 "language_multi": {
1703                     "label": "Kalbos"
1704                 },
1705                 "layer": {
1706                     "label": "Sluoksnis",
1707                     "placeholder": "0"
1708                 },
1709                 "leaf_cycle": {
1710                     "label": "Lapų ciklas",
1711                     "options": {
1712                         "deciduous": "Nukrintantis",
1713                         "evergreen": "Amžinai žaliuojantis",
1714                         "mixed": "Mišrus",
1715                         "semi_deciduous": "Pusiau-nukrentantis",
1716                         "semi_evergreen": "Pusiau-amžinai žaliuojantis"
1717                     }
1718                 },
1719                 "leaf_cycle_singular": {
1720                     "label": "Lapų ciklas",
1721                     "options": {
1722                         "deciduous": "Lapuočiai",
1723                         "evergreen": "Visžaliai",
1724                         "semi_deciduous": "Pusiau lapuočiai",
1725                         "semi_evergreen": "Pusiau visžaliai"
1726                     }
1727                 },
1728                 "leaf_type": {
1729                     "label": "Lapų tipas",
1730                     "options": {
1731                         "broadleaved": "Plačialapiai",
1732                         "leafless": "Belapiai",
1733                         "mixed": "Mišrūs",
1734                         "needleleaved": "Spygliuočiai"
1735                     }
1736                 },
1737                 "leaf_type_singular": {
1738                     "label": "Lapų tipas",
1739                     "options": {
1740                         "broadleaved": "Plačialapiai",
1741                         "leafless": "Belapiai",
1742                         "needleleaved": "Spygliuočiai"
1743                     }
1744                 },
1745                 "leisure": {
1746                     "label": "Tipas"
1747                 },
1748                 "length": {
1749                     "label": "Ilgis (metrais)"
1750                 },
1751                 "level": {
1752                     "label": "Lygis"
1753                 },
1754                 "levels": {
1755                     "label": "Lygiai",
1756                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1757                 },
1758                 "lit": {
1759                     "label": "Apšvietimas"
1760                 },
1761                 "location": {
1762                     "label": "Vieta"
1763                 },
1764                 "location_pool": {
1765                     "label": "Vieta"
1766                 },
1767                 "man_made": {
1768                     "label": "Tipas"
1769                 },
1770                 "manhole": {
1771                     "label": "Tipas"
1772                 },
1773                 "map_size": {
1774                     "label": "Aprėptis"
1775                 },
1776                 "map_type": {
1777                     "label": "Tipas"
1778                 },
1779                 "maxheight": {
1780                     "label": "Maksimalus aukštis",
1781                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1782                 },
1783                 "maxspeed": {
1784                     "label": "Greičio limitas",
1785                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1786                 },
1787                 "maxspeed/advisory": {
1788                     "label": "Rekomenduojamas greičio limitas",
1789                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1790                 },
1791                 "maxstay": {
1792                     "label": "Maksimalus buvimo laikas"
1793                 },
1794                 "maxweight": {
1795                     "label": "Maksimalus svoris"
1796                 },
1797                 "memorial": {
1798                     "label": "Tipas"
1799                 },
1800                 "monitoring_multi": {
1801                     "label": "Stebėjimas"
1802                 },
1803                 "mtb/scale": {
1804                     "label": "Sudėtingumas kalnų dviračiais",
1805                     "options": {
1806                         "0": "0: Kietas žvyrius/suspaustos žemės, jokių kliūčių, platūs vingiai",
1807                         "1": "1: Šiek tiek pairusi danga , mažos kliūtys, platūs vingiai",
1808                         "2": "2: Daug netvirto paviršiaus, didelės kliūtys, lengvi posūkiai",
1809                         "3": "3: Slidus paviršius, didelės kliūtys, siauri posūkiai",
1810                         "4": "4: Netvirtas paviršius ar rieduliai, pavojingi posūkiai",
1811                         "5": "5: Didžiausias sudėtingumas, riedulių laukai, nuošliaužos",
1812                         "6": "6: Pravažiuojama tik patiems geriausiems kalnų dviratininkams"
1813                     },
1814                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1815                 },
1816                 "mtb/scale/imba": {
1817                     "label": "IMBA maršruto sudėtingumas",
1818                     "options": {
1819                         "0": "Lengviausias (baltas apskritimas)",
1820                         "1": "Lengvas (žalias apskritimas)",
1821                         "2": "Vidutinis (mėlynas apskritimas)",
1822                         "3": "Sunkus (juodas rombas)",
1823                         "4": "Ypač sunkus (dvigubas juodas rombas)"
1824                     },
1825                     "placeholder": "Lengvas, vidutinis, sunkus..."
1826                 },
1827                 "mtb/scale/uphill": {
1828                     "label": "Kalnų dviračių sudėtingumas",
1829                     "options": {
1830                         "0": "0: Vid. kilimas <10%, gruntas, suspausta žemė, be kliūčių",
1831                         "1": "1. Vid. kilimas <15%, gruntas, suspausta žemė, keli smulkūs objektai",
1832                         "2": "2. Vid. kilimas <20%, stabilus paviršius, kumščio dydžio akmenys/šaknys",
1833                         "3": "3: Vid. kilimas <25%, kintantis paviršius, kumščio dydžio akmenys/šaknys",
1834                         "4": "4: Vid. įkalnė <30%, prastos būklės, dideli akmenys/šaknys",
1835                         "5": "5: Labai status, dviratį pagrinde reikia stumti arba nešti"
1836                     },
1837                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1838                 },
1839                 "name": {
1840                     "label": "Pavadinimas",
1841                     "placeholder": "Pagrindinis pavadinimas (jeigu yra)"
1842                 },
1843                 "natural": {
1844                     "label": "Normalus"
1845                 },
1846                 "network": {
1847                     "label": "Tinklas"
1848                 },
1849                 "network_bicycle": {
1850                     "label": "Tinklo tipas",
1851                     "options": {
1852                         "icn": "Tarptautinis",
1853                         "lcn": "Vietinis",
1854                         "ncn": "Nacionalinis",
1855                         "rcn": "Regioninis"
1856                     },
1857                     "placeholder": "Vietinis, Regioninis, Nacionalinis, Tarptautinis"
1858                 },
1859                 "network_foot": {
1860                     "label": "Tinklo tipas",
1861                     "options": {
1862                         "iwn": "Tarptautinis",
1863                         "lwn": "Vietinis",
1864                         "nwn": "Nacionalinis",
1865                         "rwn": "Regioninis"
1866                     },
1867                     "placeholder": "Vietinis, Regioninis, Nacionalinis, Tarptautinis"
1868                 },
1869                 "network_horse": {
1870                     "label": "Tinklo tipas",
1871                     "options": {
1872                         "ihn": "Tarptautinis",
1873                         "lhn": "Vietinis",
1874                         "nhn": "Nacionalinis",
1875                         "rhn": "Regioninis"
1876                     },
1877                     "placeholder": "Vietinis, Regioninis, Nacionalinis, Tarptautinis"
1878                 },
1879                 "network_road": {
1880                     "label": "Tinklas"
1881                 },
1882                 "note": {
1883                     "label": "Pastaba"
1884                 },
1885                 "office": {
1886                     "label": "Tipas"
1887                 },
1888                 "oneway": {
1889                     "label": "Vienpusis eismas",
1890                     "options": {
1891                         "no": "Ne",
1892                         "undefined": "Numatytai, kad Ne",
1893                         "yes": "Taip"
1894                     }
1895                 },
1896                 "oneway_yes": {
1897                     "label": "Vienpusis eismas",
1898                     "options": {
1899                         "no": "Ne",
1900                         "undefined": "Numatytai, kad Taip",
1901                         "yes": "Taip"
1902                     }
1903                 },
1904                 "opening_hours": {
1905                     "label": "Valandos"
1906                 },
1907                 "operator": {
1908                     "label": "Operatorius"
1909                 },
1910                 "outdoor_seating": {
1911                     "label": "Sėdimos vietos lauke"
1912                 },
1913                 "par": {
1914                     "label": "Par",
1915                     "placeholder": "3, 4, 5..."
1916                 },
1917                 "park_ride": {
1918                     "label": "Palik automobilį ir važiuok"
1919                 },
1920                 "parking": {
1921                     "label": "Tipas",
1922                     "options": {
1923                         "carports": "Stoginės",
1924                         "garage_boxes": "Garažai",
1925                         "lane": "Kelkraštis",
1926                         "multi-storey": "Daugiaaukštis",
1927                         "sheds": "Pašiūrės",
1928                         "surface": "Danga",
1929                         "underground": "Požeminis"
1930                     }
1931                 },
1932                 "payment_multi": {
1933                     "label": "Mokėjimo tipai"
1934                 },
1935                 "phases": {
1936                     "label": "Fazės",
1937                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1938                 },
1939                 "phone": {
1940                     "label": "Telefonas",
1941                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
1942                 },
1943                 "piste/difficulty": {
1944                     "label": "Sudėtingumas",
1945                     "options": {
1946                         "advanced": "Pažengęs",
1947                         "easy": "Lengvas",
1948                         "expert": "Ekspertas",
1949                         "extreme": "Ekstremalus",
1950                         "freeride": "Laisvo važiavimo",
1951                         "intermediate": "Vidutinis",
1952                         "novice": "Naujokui"
1953                     },
1954                     "placeholder": "Lengvas, vidutinis, sudėtingas..."
1955                 },
1956                 "piste/difficulty_downhill": {
1957                     "label": "Sudėtingumas"
1958                 },
1959                 "piste/difficulty_nordic": {
1960                     "label": "Sudėtingumas"
1961                 },
1962                 "piste/difficulty_skitour": {
1963                     "label": "Sudėtingumas"
1964                 },
1965                 "piste/grooming": {
1966                     "label": "Priežiūra",
1967                     "options": {
1968                         "classic": "Klasikinis",
1969                         "scooter": "Motoroleris/Sniegomobilis",
1970                         "skating": "Čiuožimas"
1971                     }
1972                 },
1973                 "piste/grooming_downhill": {
1974                     "options": {
1975                         "classic": "Klasikinis"
1976                     }
1977                 },
1978                 "piste/grooming_nordic": {
1979                     "options": {
1980                         "classic": "Klasikinis"
1981                     }
1982                 },
1983                 "piste/type": {
1984                     "label": "Tipas",
1985                     "options": {
1986                         "connection": "Ryšys",
1987                         "hike": "Žygis",
1988                         "ice_skate": "Ledo čiuožimas",
1989                         "playground": "Vaikų žaidimų aikštelė",
1990                         "sled": "Rogės",
1991                         "snow_park": "Sniego parkas"
1992                     }
1993                 },
1994                 "place": {
1995                     "label": "Tipas"
1996                 },
1997                 "plant/output/electricity": {
1998                     "label": "Energijos išvesties galia"
1999                 },
2000                 "playground/baby": {
2001                     "label": "Vaiko sostas"
2002                 },
2003                 "playground/max_age": {
2004                     "label": "Maksimalus amžius"
2005                 },
2006                 "playground/min_age": {
2007                     "label": "Minimalus amžius"
2008                 },
2009                 "population": {
2010                     "label": "Gyventojų skaičius"
2011                 },
2012                 "power": {
2013                     "label": "Tipas"
2014                 },
2015                 "power_supply": {
2016                     "label": "Elektros šaltinis"
2017                 },
2018                 "product": {
2019                     "label": "Produktai"
2020                 },
2021                 "railway": {
2022                     "label": "Tipas"
2023                 },
2024                 "railway/signal/direction": {
2025                     "options": {
2026                         "backward": "Atgal",
2027                         "both": "Į abi puses / visas",
2028                         "forward": "Pirmyn"
2029                     }
2030                 },
2031                 "rating": {
2032                     "label": "Galios įvertinimas"
2033                 },
2034                 "recycling_accepts": {
2035                     "label": "Priima"
2036                 },
2037                 "recycling_type": {
2038                     "label": "Tipas"
2039                 },
2040                 "ref": {
2041                     "label": "Šaltinio kodas"
2042                 },
2043                 "ref/isil": {
2044                     "label": "ISIL kodas"
2045                 },
2046                 "ref_aeroway_gate": {
2047                     "label": "Vartų numeris"
2048                 },
2049                 "ref_highway_junction": {
2050                     "label": "Sankryžos numeris"
2051                 },
2052                 "ref_platform": {
2053                     "label": "Platformos numeris"
2054                 },
2055                 "ref_road_number": {
2056                     "label": "Kelio numeris"
2057                 },
2058                 "ref_route": {
2059                     "label": "Maršruto numeris"
2060                 },
2061                 "ref_runway": {
2062                     "label": "Pakilimo tako numeris"
2063                 },
2064                 "ref_stop_position": {
2065                     "label": "Sustojimo numeris"
2066                 },
2067                 "ref_taxiway": {
2068                     "label": "Takelio numeris"
2069                 },
2070                 "relation": {
2071                     "label": "Tipas"
2072                 },
2073                 "religion": {
2074                     "label": "Religija"
2075                 },
2076                 "restriction": {
2077                     "label": "Tipas"
2078                 },
2079                 "restrictions": {
2080                     "label": "Posūkio apribojimai"
2081                 },
2082                 "rooms": {
2083                     "label": "Kambariai"
2084                 },
2085                 "route": {
2086                     "label": "Tipas"
2087                 },
2088                 "route_master": {
2089                     "label": "Tipas"
2090                 },
2091                 "sac_scale": {
2092                     "label": "Žygio sudėtingumas",
2093                     "options": {
2094                         "alpine_hiking": "T4: Alpių žygiai",
2095                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Varginantys alpių žygiai",
2096                         "demanding_mountain_hiking": "T3: Varginantys kalnų žygiai",
2097                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Sudėtingi alpių žygiai",
2098                         "hiking": "T1: Žygiai",
2099                         "mountain_hiking": "T2: Kalnų žygiai"
2100                     },
2101                     "placeholder": "Kalnų žygiai, Alpių žygiai..."
2102                 },
2103                 "seamark/beacon_isolated_danger/shape": {
2104                     "label": "Forma"
2105                 },
2106                 "seamark/beacon_lateral/category": {
2107                     "label": "Kategorija",
2108                     "options": {
2109                         "port": "Portas"
2110                     }
2111                 },
2112                 "seamark/beacon_lateral/colour": {
2113                     "options": {
2114                         "green": "Žalia",
2115                         "grey": "Pilka",
2116                         "red": "Raudona"
2117                     }
2118                 },
2119                 "seamark/beacon_lateral/shape": {
2120                     "label": "Forma"
2121                 },
2122                 "seamark/beacon_lateral/system": {
2123                     "label": "Sistema",
2124                     "options": {
2125                         "other": "Kita"
2126                     }
2127                 },
2128                 "seamark/buoy_lateral/category": {
2129                     "label": "Kategorija",
2130                     "options": {
2131                         "port": "Portas"
2132                     }
2133                 },
2134                 "seamark/buoy_lateral/colour": {
2135                     "options": {
2136                         "green": "Žalia",
2137                         "green;red;green": "Žalia-raudona-žalia",
2138                         "green;white;green;white": "Žalia-balta-žalia-balta",
2139                         "red": "Raudona",
2140                         "red;green;red": "Raudona-žalia-raudona",
2141                         "red;white;red;white": "Raudona-balta-raudona-balta",
2142                         "white": "Balta",
2143                         "yellow": "Geltona"
2144                     }
2145                 },
2146                 "seamark/buoy_lateral/shape": {
2147                     "label": "Forma"
2148                 },
2149                 "seamark/buoy_lateral/system": {
2150                     "label": "Sistema",
2151                     "options": {
2152                         "other": "Kita"
2153                     }
2154                 },
2155                 "seamark/mooring/category": {
2156                     "label": "Kategorija"
2157                 },
2158                 "seamark/type": {
2159                     "label": "Plūduras"
2160                 },
2161                 "seamark/wreck/category": {
2162                     "label": "Kategorija"
2163                 },
2164                 "seasonal": {
2165                     "label": "Sezoninis"
2166                 },
2167                 "second_hand": {
2168                     "options": {
2169                         "no": "Ne",
2170                         "only": "Tik",
2171                         "yes": "Taip"
2172                     },
2173                     "placeholder": "Taip, ne, tik"
2174                 },
2175                 "service": {
2176                     "label": "Tipas"
2177                 },
2178                 "service/bicycle": {
2179                     "label": "Paslaugos"
2180                 },
2181                 "service_rail": {
2182                     "label": "Tarnybos tipas",
2183                     "options": {
2184                         "siding": "Atsarginis kelias",
2185                         "spur": "Atšaka",
2186                         "yard": "Kiemas"
2187                     }
2188                 },
2189                 "service_times": {
2190                     "label": "Paslaugų laikas"
2191                 },
2192                 "shelter": {
2193                     "label": "Prieglobstis"
2194                 },
2195                 "shelter_type": {
2196                     "label": "Tipas"
2197                 },
2198                 "shop": {
2199                     "label": "Tipas"
2200                 },
2201                 "siren/purpose": {
2202                     "label": "Tikslas"
2203                 },
2204                 "siren/type": {
2205                     "label": "Tipas",
2206                     "options": {
2207                         "electronic": "Elektroninė",
2208                         "other": "Kita",
2209                         "pneumatic": "Pneumatinė"
2210                     }
2211                 },
2212                 "site": {
2213                     "label": "Tipas"
2214                 },
2215                 "site_type": {
2216                     "label": "Stovyklavietės Tipas"
2217                 },
2218                 "smoking": {
2219                     "label": "Rūkymas",
2220                     "options": {
2221                         "dedicated": "Skirta rūkantiems (pvz.: rūkančiųjų klubas)",
2222                         "isolated": "Rūkymo vietose, fiziškai izoliuota",
2223                         "no": "Draudžiama rūkyti",
2224                         "outside": "Leidžiama lauke",
2225                         "separated": "Rūkymo vietose, neizoliuota fiziškai",
2226                         "yes": "Leidžiama visur"
2227                     },
2228                     "placeholder": "Ne, Atskirta, Taip..."
2229                 },
2230                 "smoothness": {
2231                     "label": "Tikslumas",
2232                     "options": {
2233                         "impassable": "Nepravažiuojama / jokiam ratuotam transportui"
2234                     }
2235                 },
2236                 "social_facility": {
2237                     "label": "Tipas"
2238                 },
2239                 "source": {
2240                     "label": "Šaltiniai"
2241                 },
2242                 "sport": {
2243                     "label": "Sportas"
2244                 },
2245                 "sport_ice": {
2246                     "label": "Sportas"
2247                 },
2248                 "sport_racing_motor": {
2249                     "label": "Sportas"
2250                 },
2251                 "sport_racing_nonmotor": {
2252                     "label": "Sportas"
2253                 },
2254                 "stars": {
2255                     "label": "Žvaigždutės"
2256                 },
2257                 "start_date": {
2258                     "label": "Pradžios data"
2259                 },
2260                 "step_count": {
2261                     "label": "Laiptų kiekis"
2262                 },
2263                 "stop": {
2264                     "label": "Sustojimo tipas",
2265                     "options": {
2266                         "all": "Visi keliai",
2267                         "minor": "Mažas Kelias"
2268                     }
2269                 },
2270                 "structure": {
2271                     "label": "Struktūra",
2272                     "options": {
2273                         "bridge": "Tiltas",
2274                         "embankment": "Pylimas",
2275                         "ford": "Brasta",
2276                         "tunnel": "Tunelis"
2277                     },
2278                     "placeholder": "Nežinoma"
2279                 },
2280                 "structure_waterway": {
2281                     "label": "Struktūra",
2282                     "options": {
2283                         "tunnel": "Tunelis"
2284                     },
2285                     "placeholder": "Nežinoma"
2286                 },
2287                 "studio": {
2288                     "label": "Tipas"
2289                 },
2290                 "substance": {
2291                     "label": "Substancija"
2292                 },
2293                 "substation": {
2294                     "label": "Tipas"
2295                 },
2296                 "supervised": {
2297                     "label": "Prižiūrimas"
2298                 },
2299                 "support": {
2300                     "label": "Palaikymas"
2301                 },
2302                 "surface": {
2303                     "label": "Paviršius"
2304                 },
2305                 "surveillance/type": {
2306                     "label": "Sekimo Tipas",
2307                     "options": {
2308                         "camera": "Kamera",
2309                         "guard": "Apsauginis"
2310                     }
2311                 },
2312                 "swimming_pool": {
2313                     "label": "Tipas"
2314                 },
2315                 "switch": {
2316                     "label": "Tipas"
2317                 },
2318                 "tactile_paving": {
2319                     "label": "Apčiuopiama danga"
2320                 },
2321                 "takeaway": {
2322                     "label": "Išsinešimui",
2323                     "options": {
2324                         "no": "Ne",
2325                         "only": "Tik išsinešimui",
2326                         "yes": "Taip"
2327                     },
2328                     "placeholder": "Taip, ne, tik išsinešimui..."
2329                 },
2330                 "toilets/disposal": {
2331                     "options": {
2332                         "bucket": "Kibiras"
2333                     }
2334                 },
2335                 "tomb": {
2336                     "label": "Tipas"
2337                 },
2338                 "tourism": {
2339                     "label": "Tipas"
2340                 },
2341                 "tower/construction": {
2342                     "label": "Statybos"
2343                 },
2344                 "tower/type": {
2345                     "label": "Tipas"
2346                 },
2347                 "tracktype": {
2348                     "label": "Kelio tipas",
2349                     "placeholder": "Tvirtas, daugiausia tvirtas, minkštas..."
2350                 },
2351                 "trade": {
2352                     "label": "Tipas"
2353                 },
2354                 "traffic_calming": {
2355                     "label": "Tipas"
2356                 },
2357                 "traffic_signals": {
2358                     "label": "Tipas"
2359                 },
2360                 "traffic_signals/direction": {
2361                     "options": {
2362                         "backward": "Atgal",
2363                         "both": "Į abi puses / visas",
2364                         "forward": "Pirmyn"
2365                     }
2366                 },
2367                 "trail_visibility": {
2368                     "label": "Maršruto matomumas",
2369                     "options": {
2370                         "bad": "Blogai: nėra žymų, kelio kartais nėra ar jis nesimato",
2371                         "excellent": "Puiku: nedviprasmiškas kelias arba žymės visur",
2372                         "good": "Gerai: žymės matomos, kartais reikia paieškoti",
2373                         "horrible": "Tragiškai: dažnų atkarpų nėra, reikia orientavimosi sugebėjimų",
2374                         "intermediate": "Vidutiniškai: šiek tiek žymų, kelias daugiausia matomas",
2375                         "no": "Nėra: nėra kelio, reikia puikių orientavimosi sugebėjimų"
2376                     },
2377                     "placeholder": "Puikus, Geras, Prastas..."
2378                 },
2379                 "transformer": {
2380                     "label": "Tipas",
2381                     "options": {
2382                         "auto": "Autotransformeris",
2383                         "converter": "Konverteris",
2384                         "generator": "Generatorius",
2385                         "yes": "Nežinoma"
2386                     }
2387                 },
2388                 "trees": {
2389                     "label": "Medžiai"
2390                 },
2391                 "tunnel": {
2392                     "label": "Tipas",
2393                     "placeholder": "Numatytas"
2394                 },
2395                 "usage_rail": {
2396                     "label": "Naudojimo tipas",
2397                     "options": {
2398                         "branch": "Atšaka",
2399                         "industrial": "Industrinis",
2400                         "main": "Pagrindinis",
2401                         "military": "Karinis",
2402                         "test": "Testas",
2403                         "tourism": "Turizmas"
2404                     }
2405                 },
2406                 "vending": {
2407                     "label": "Prekių Tipas"
2408                 },
2409                 "visibility": {
2410                     "label": "Matomumas",
2411                     "options": {
2412                         "area": "Virš 20m",
2413                         "house": "Iki 5m",
2414                         "street": "Nuo 5 iki 20m"
2415                     }
2416                 },
2417                 "volcano/status": {
2418                     "label": "Ugnikalnio būklė",
2419                     "options": {
2420                         "active": "Aktyvus",
2421                         "dormant": "Pasyvus",
2422                         "extinct": "Išnykęs"
2423                     }
2424                 },
2425                 "volcano/type": {
2426                     "label": "Ugnikalnio tipas"
2427                 },
2428                 "voltage": {
2429                     "label": "Įtampa"
2430                 },
2431                 "wall": {
2432                     "label": "Tipas"
2433                 },
2434                 "water": {
2435                     "label": "Tipas"
2436                 },
2437                 "water_point": {
2438                     "label": "Vandenvietė"
2439                 },
2440                 "waterway": {
2441                     "label": "Tipas"
2442                 },
2443                 "website": {
2444                     "label": "Interneto svetainė"
2445                 },
2446                 "wetland": {
2447                     "label": "Tipas"
2448                 },
2449                 "wheelchair": {
2450                     "label": "Prieiga vežimėliu"
2451                 },
2452                 "width": {
2453                     "label": "Plotis (Metrais)"
2454                 },
2455                 "wikipedia": {
2456                     "label": "Wikipedia"
2457                 }
2458             },
2459             "presets": {
2460                 "address": {
2461                     "name": "Adresas",
2462                     "terms": "adresas"
2463                 },
2464                 "advertising/billboard": {
2465                     "name": "Reklaminis stendas"
2466                 },
2467                 "advertising/column": {
2468                     "name": "Reklaminis stovas"
2469                 },
2470                 "aerialway": {
2471                     "name": "Oro transporto kelias"
2472                 },
2473                 "aerialway/cable_car": {
2474                     "name": "Funikulierius",
2475                     "terms": "funikulierius,keltuvas"
2476                 },
2477                 "aerialway/gondola": {
2478                     "name": "Gondola",
2479                     "terms": "Gondola"
2480                 },
2481                 "aeroway/aerodrome": {
2482                     "name": "Oro uostas",
2483                     "terms": "Oro uostas"
2484                 },
2485                 "aeroway/hangar": {
2486                     "name": "Angaras",
2487                     "terms": "Angaras"
2488                 },
2489                 "aeroway/helipad": {
2490                     "name": "Sraigtasparnių aikštelė",
2491                     "terms": "sraigtasparnuo aikštelė,sraigtasparnio nusileidimo aikštelė,malūnsparnio aikštelė"
2492                 },
2493                 "aeroway/runway": {
2494                     "name": "Pakilimo takas",
2495                     "terms": "pakilimo takas"
2496                 },
2497                 "amenity": {
2498                     "name": "Paslaugos"
2499                 },
2500                 "amenity/animal_shelter": {
2501                     "name": "Gyvūnų prieglauda"
2502                 },
2503                 "amenity/arts_centre": {
2504                     "name": "Menų centras",
2505                     "terms": "Menų centras,Meno centras"
2506                 },
2507                 "amenity/atm": {
2508                     "name": "Bankomatas",
2509                     "terms": "ATM,Bankomatas"
2510                 },
2511                 "amenity/bank": {
2512                     "name": "Bankas",
2513                     "terms": "Bankas"
2514                 },
2515                 "amenity/bar": {
2516                     "name": "Baras",
2517                     "terms": "Baras,Aludė"
2518                 },
2519                 "amenity/bbq": {
2520                     "name": "Barbekiu/Grilis"
2521                 },
2522                 "amenity/bench": {
2523                     "name": "Suolas",
2524                     "terms": "Suoliukas,Suolas"
2525                 },
2526                 "amenity/bicycle_parking": {
2527                     "name": "Dviračių stovėjimo aikštelė",
2528                     "terms": "dviračių stovas,dviračių stovėjimas,dviračių stovėjimo aikštelė"
2529                 },
2530                 "amenity/bicycle_rental": {
2531                     "name": "Dviračių nuoma",
2532                     "terms": "dviračių nuoma"
2533                 },
2534                 "amenity/boat_rental": {
2535                     "name": "Laivų nuoma",
2536                     "terms": "laivų nuoma,valčių nuoma"
2537                 },
2538                 "amenity/bureau_de_change": {
2539                     "name": "Valiutos keitykla",
2540                     "terms": "keitykla,valiutos keitykla"
2541                 },
2542                 "amenity/cafe": {
2543                     "name": "Kavinė",
2544                     "terms": "Kavinė"
2545                 },
2546                 "amenity/car_rental": {
2547                     "name": "Automobilių nuoma",
2548                     "terms": "nuoma,mašinų nuoma,automobilių nuoma"
2549                 },
2550                 "amenity/car_sharing": {
2551                     "name": "Automobilių dalinimasis"
2552                 },
2553                 "amenity/car_wash": {
2554                     "name": "Automobilių plovykla",
2555                     "terms": "plovykla,mašinų plovykla,automobilių plovykla"
2556                 },
2557                 "amenity/casino": {
2558                     "name": "Kazino"
2559                 },
2560                 "amenity/charging_station": {
2561                     "name": "Įkrovimo stotelė",
2562                     "terms": "įkrovimo stotelė,įkrovimo stotis"
2563                 },
2564                 "amenity/cinema": {
2565                     "name": "Kino teatras",
2566                     "terms": "Kinas,Kinoteatras"
2567                 },
2568                 "amenity/clinic": {
2569                     "name": "Klinika",
2570                     "terms": "Klinika"
2571                 },
2572                 "amenity/clock": {
2573                     "name": "Laikrodis",
2574                     "terms": "Laikrodis"
2575                 },
2576                 "amenity/college": {
2577                     "name": "Kolegijos kiemas"
2578                 },
2579                 "amenity/community_centre": {
2580                     "name": "Bendruomenės centras",
2581                     "terms": "Bendruomenės centras"
2582                 },
2583                 "amenity/compressed_air": {
2584                     "name": "Suspaustas oras",
2585                     "terms": "suspaustas oras"
2586                 },
2587                 "amenity/courthouse": {
2588                     "name": "Teismo rūmai",
2589                     "terms": "Teismas,Teismo rūmai"
2590                 },
2591                 "amenity/crematorium": {
2592                     "name": "Krematoriumas"
2593                 },
2594                 "amenity/dentist": {
2595                     "name": "Dantistas",
2596                     "terms": "odontologas,dantistas,stomatologas"
2597                 },
2598                 "amenity/doctors": {
2599                     "name": "Daktaras"
2600                 },
2601                 "amenity/drinking_water": {
2602                     "name": "Geriamas vanduo",
2603                     "terms": "Vanduo,Geriamas vanduo"
2604                 },
2605                 "amenity/driving_school": {
2606                     "name": "Vairavimo mokykla"
2607                 },
2608                 "amenity/embassy": {
2609                     "name": "Ambasada"
2610                 },
2611                 "amenity/fast_food": {
2612                     "name": "Greitas maistas",
2613                     "terms": "greitas maistas"
2614                 },
2615                 "amenity/fire_station": {
2616                     "name": "Gaisrinė",
2617                     "terms": "Gaisrinė,Priešgaisrinė tarnyba"
2618                 },
2619                 "amenity/fountain": {
2620                     "name": "Fontanas",
2621                     "terms": "Fontanas"
2622                 },
2623                 "amenity/fuel": {
2624                     "name": "Degalinė",
2625                     "terms": "dujų stotis"
2626                 },
2627                 "amenity/grave_yard": {
2628                     "name": "Kapinės prie bažnyčios",
2629                     "terms": "Kapinės,Kapai"
2630                 },
2631                 "amenity/grit_bin": {
2632                     "name": "Smėlio dėžė",
2633                     "terms": "Smėlio dėžė"
2634                 },
2635                 "amenity/hospital": {
2636                     "name": "Ligoninės kiemas"
2637                 },
2638                 "amenity/hunting_stand": {
2639                     "name": "Medžioklės bokštelis"
2640                 },
2641                 "amenity/ice_cream": {
2642                     "name": "Ledų parduotuvė"
2643                 },
2644                 "amenity/internet_cafe": {
2645                     "name": "Interneto kavinė"
2646                 },
2647                 "amenity/kindergarten": {
2648                     "name": "Vaikų darželio plotas",
2649                     "terms": "vaikų darželis,darželio plotas"
2650                 },
2651                 "amenity/language_school": {
2652                     "name": "Kalbų mokykla"
2653                 },
2654                 "amenity/library": {
2655                     "name": "Biblioteka",
2656                     "terms": "biblioteka,skaitykla"
2657                 },
2658                 "amenity/marketplace": {
2659                     "name": "Prekyvietė",
2660                     "terms": "prekyvietė,turgus,turgelis"
2661                 },
2662                 "amenity/motorcycle_parking": {
2663                     "name": "Motociklų stovėjimo aikštelė",
2664                     "terms": "Motociklų stovėjimo aikštelė"
2665                 },
2666                 "amenity/music_school": {
2667                     "name": "Muzikos mokykla"
2668                 },
2669                 "amenity/nightclub": {
2670                     "name": "Naktinis klubas",
2671                     "terms": "klubas,naktinis klubas"
2672                 },
2673                 "amenity/parking": {
2674                     "name": "Automobilių stovėjimo aikštelė"
2675                 },
2676                 "amenity/parking_space": {
2677                     "name": "Stovėjimo vieta"
2678                 },
2679                 "amenity/place_of_worship": {
2680                     "name": "Maldos namai",
2681                     "terms": "maldos namai"
2682                 },
2683                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
2684                     "name": "Budistų Šventykla",
2685                     "terms": "budistų šventykla,šventykla"
2686                 },
2687                 "amenity/place_of_worship/hindu": {
2688                     "name": "Hindu šventykla"
2689                 },
2690                 "amenity/place_of_worship/shinto": {
2691                     "name": "Šintoizmo šventykla"
2692                 },
2693                 "amenity/place_of_worship/sikh": {
2694                     "name": "Sikhizmo šventykla"
2695                 },
2696                 "amenity/place_of_worship/taoist": {
2697                     "name": "Taoistų šventykla"
2698                 },
2699                 "amenity/planetarium": {
2700                     "name": "Planetariumas"
2701                 },
2702                 "amenity/police": {
2703                     "name": "Policija",
2704                     "terms": "policija"
2705                 },
2706                 "amenity/post_box": {
2707                     "name": "Pašto dėžutė",
2708                     "terms": "paštadėžė,pašto dėžė"
2709                 },
2710                 "amenity/post_office": {
2711                     "name": "Paštas",
2712                     "terms": "paštas,pašto skyrius"
2713                 },
2714                 "amenity/pub": {
2715                     "name": "Aludė",
2716                     "terms": "baras,aludė"
2717                 },
2718                 "amenity/public_bath": {
2719                     "name": "Vieša vonia"
2720                 },
2721                 "amenity/ranger_station": {
2722                     "name": "Girininkų stotis"
2723                 },
2724                 "amenity/recycling_centre": {
2725                     "name": "Rūšiavimo centras"
2726                 },
2727                 "amenity/register_office": {
2728                     "name": "Registravimo biūras"
2729                 },
2730                 "amenity/restaurant": {
2731                     "name": "Restoranas",
2732                     "terms": "rastoranas"
2733                 },
2734                 "amenity/school": {
2735                     "name": "Mokyklos kiemas"
2736                 },
2737                 "amenity/scrapyard": {
2738                     "name": "Metalo laužas"
2739                 },
2740                 "amenity/shelter": {
2741                     "name": "Pastogė",
2742                     "terms": "pastogė"
2743                 },
2744                 "amenity/shower": {
2745                     "name": "Dušas"
2746                 },
2747                 "amenity/smoking_area": {
2748                     "name": "Rūkymo vieta"
2749                 },
2750                 "amenity/social_facility/food_bank": {
2751                     "name": "Maisto  bankas",
2752                     "terms": "maisto bankas"
2753                 },
2754                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
2755                     "name": "Benamių prieglauda",
2756                     "terms": "prieglauda,benamių prieglauda"
2757                 },
2758                 "amenity/studio": {
2759                     "name": "Studija",
2760                     "terms": "studija"
2761                 },
2762                 "amenity/swimming_pool": {
2763                     "name": "Baseinas"
2764                 },
2765                 "amenity/taxi": {
2766                     "name": "Taksi stendas",
2767                     "terms": "taksi aikštelė"
2768                 },
2769                 "amenity/telephone": {
2770                     "name": "Telefonas",
2771                     "terms": "telefonas"
2772                 },
2773                 "amenity/theatre": {
2774                     "name": "Teatras",
2775                     "terms": "teatras"
2776                 },
2777                 "amenity/toilets": {
2778                     "name": "Tualetas",
2779                     "terms": "tualetas,išvietė"
2780                 },
2781                 "amenity/townhall": {
2782                     "name": "Rotušė",
2783                     "terms": "rotušė"
2784                 },
2785                 "amenity/university": {
2786                     "name": "Universiteto kiemas",
2787                     "terms": "universiteto teritorija"
2788                 },
2789                 "amenity/vending_machine": {
2790                     "name": "Prekybos automatas"
2791                 },
2792                 "amenity/veterinary": {
2793                     "name": "Veterinarija",
2794                     "terms": "veterinaras"
2795                 },
2796                 "amenity/waste_basket": {
2797                     "name": "Šiukšliadėžė",
2798                     "terms": "šiukšliadėžė"
2799                 },
2800                 "amenity/waste_disposal": {
2801                     "name": "Šiukšlių konteineris"
2802                 },
2803                 "area": {
2804                     "name": "Plotas",
2805                     "terms": "plotas"
2806                 },
2807                 "area/highway": {
2808                     "name": "Kelio danga"
2809                 },
2810                 "attraction/big_wheel": {
2811                     "name": "Didelis ratas"
2812                 },
2813                 "attraction/carousel": {
2814                     "name": "Karuselė"
2815                 },
2816                 "attraction/maze": {
2817                     "name": "Labirintas"
2818                 },
2819                 "attraction/pirate_ship": {
2820                     "name": "Piratų laivas"
2821                 },
2822                 "attraction/train": {
2823                     "name": "Turistų traukinys"
2824                 },
2825                 "attraction/water_slide": {
2826                     "name": "Vandens čiuožykla"
2827                 },
2828                 "barrier": {
2829                     "name": "Barjeras",
2830                     "terms": "barieras,kliūtis"
2831                 },
2832                 "barrier/block": {
2833                     "name": "Blokas",
2834                     "terms": "blokas,akmuo"
2835                 },
2836                 "barrier/bollard": {
2837                     "name": "Stulpelis"
2838                 },
2839                 "barrier/border_control": {
2840                     "name": "Sienos kontrolė"
2841                 },
2842                 "barrier/cattle_grid": {
2843                     "name": "Galvijų tinklelis"
2844                 },
2845                 "barrier/city_wall": {
2846                     "name": "Miesto siena",
2847                     "terms": "siena,miesto siena"
2848                 },
2849                 "barrier/cycle_barrier": {
2850                     "name": "Dviračių barjeras",
2851                     "terms": "dviračių barjeras"
2852                 },
2853                 "barrier/ditch": {
2854                     "name": "Tranšelis"
2855                 },
2856                 "barrier/entrance": {
2857                     "name": "Įėjimas"
2858                 },
2859                 "barrier/fence": {
2860                     "name": "Tvora",
2861                     "terms": "tvora"
2862                 },
2863                 "barrier/gate": {
2864                     "name": "Vartai",
2865                     "terms": "vartai"
2866                 },
2867                 "barrier/hedge": {
2868                     "name": "Gyvatvorė",
2869                     "terms": "gyvatvorė"
2870                 },
2871                 "barrier/kissing_gate": {
2872                     "name": "Atsidarantys varteliai"
2873                 },
2874                 "barrier/lift_gate": {
2875                     "name": "Pakeliami vartai",
2876                     "terms": "pakeliami vartai"
2877                 },
2878                 "barrier/retaining_wall": {
2879                     "name": "Laikančioji siena"
2880                 },
2881                 "barrier/stile": {
2882                     "name": "Perlipa",
2883                     "terms": "perlipa"
2884                 },
2885                 "barrier/toll_booth": {
2886                     "name": "Mokėjimo punktas"
2887                 },
2888                 "barrier/wall": {
2889                     "name": "Siena",
2890                     "terms": "siena"
2891                 },
2892                 "boundary/administrative": {
2893                     "name": "Administracinė riba",
2894                     "terms": "riba,administracinė riba,siena"
2895                 },
2896                 "building": {
2897                     "name": "Pastatas",
2898                     "terms": "pastatas,namas,statinys"
2899                 },
2900                 "building/barn": {
2901                     "name": "Klėtis",
2902                     "terms": "Svirnas, Tvartas"
2903                 },
2904                 "building/bunker": {
2905                     "name": "Bunkeris"
2906                 },
2907                 "building/cabin": {
2908                     "name": "Kabina"
2909                 },
2910                 "building/cathedral": {
2911                     "name": "Katedros pastatas"
2912                 },
2913                 "building/chapel": {
2914                     "name": "Koplyčios pastatas"
2915                 },
2916                 "building/church": {
2917                     "name": "Bažnyčios pastatas"
2918                 },
2919                 "building/civic": {
2920                     "name": "Pilietinis pastatas"
2921                 },
2922                 "building/college": {
2923                     "name": "Kolegijos pastatas",
2924                     "terms": "koledžas"
2925                 },
2926                 "building/commercial": {
2927                     "name": "Komercinis pastatas",
2928                     "terms": "komercinis,pastatas,statinys"
2929                 },
2930                 "building/construction": {
2931                     "name": "Statomas pastatas",
2932                     "terms": "statomas pastatas, statybos"
2933                 },
2934                 "building/detached": {
2935                     "name": "Atskirtas pastatas"
2936                 },
2937                 "building/dormitory": {
2938                     "name": "Bendrabutis",
2939                     "terms": "bendrabutis"
2940                 },
2941                 "building/entrance": {
2942                     "name": "Įėjimas/Išėjimas"
2943                 },
2944                 "building/farm": {
2945                     "name": "Fermos namas"
2946                 },
2947                 "building/farm_auxiliary": {
2948                     "name": "Fermos pastatas"
2949                 },
2950                 "building/garage": {
2951                     "name": "Garažas",
2952                     "terms": "garažas"
2953                 },
2954                 "building/garages": {
2955                     "name": "Garažai",
2956                     "terms": "garažai"
2957                 },
2958                 "building/greenhouse": {
2959                     "name": "Šiltnamis",
2960                     "terms": "šiltnamis"
2961                 },
2962                 "building/hospital": {
2963                     "name": "Ligoninės pastatas",
2964                     "terms": "ligoninės pastatas,ligoninė"
2965                 },
2966                 "building/hotel": {
2967                     "name": "Viešbučio pastatas",
2968                     "terms": "viešbučio pastatas,viešbutis"
2969                 },
2970                 "building/house": {
2971                     "name": "Namas",
2972                     "terms": "namas"
2973                 },
2974                 "building/hut": {
2975                     "name": "Namelis"
2976                 },
2977                 "building/industrial": {
2978                     "name": "Pramoninis pastatas",
2979                     "terms": "pramoninis,pastatas,statinys,gamykla,įmonė"
2980                 },
2981                 "building/kindergarten": {
2982                     "name": "Vaikų darželio pastatas",
2983                     "terms": "vaikų darželis,darželio pastatas"
2984                 },
2985                 "building/mosque": {
2986                     "name": "Mečetės pastatas"
2987                 },
2988                 "building/pavilion": {
2989                     "name": "Pavilijono pastatas"
2990                 },
2991                 "building/public": {
2992                     "name": "Viešasis pastatas",
2993                     "terms": "visuomeninis pastatas"
2994                 },
2995                 "building/residential": {
2996                     "name": "Gyvenamasis pastatas",
2997                     "terms": "gyvenamasis,pastatas,namas,statinys"
2998                 },
2999                 "building/retail": {
3000                     "name": "Mažmeninės prekybos pastatas",
3001                     "terms": "prekybos pastatas,prekybvietė"
3002                 },
3003                 "building/roof": {
3004                     "name": "Stogas",
3005                     "terms": "stogas"
3006                 },
3007                 "building/ruins": {
3008                     "name": "Pastato griuvėsiai"
3009                 },
3010                 "building/school": {
3011                     "name": "Mokyklos pastatas",
3012                     "terms": "mokyklos pastatas,mokykla"
3013                 },
3014                 "building/semidetached_house": {
3015                     "name": "Pusiau atskirtas namas"
3016                 },
3017                 "building/service": {
3018                     "name": "Paslaugų pastatas"
3019                 },
3020                 "building/shed": {
3021                     "name": "Angaras",
3022                     "terms": "pašiūrė"
3023                 },
3024                 "building/stable": {
3025                     "name": "Arklidės",
3026                     "terms": "arklidės"
3027                 },
3028                 "building/stadium": {
3029                     "name": "Stadiono pastatas"
3030                 },
3031                 "building/static_caravan": {
3032                     "name": "Statiški mobilūs namai"
3033                 },
3034                 "building/temple": {
3035                     "name": "Šventyklos pastatas"
3036                 },
3037                 "building/university": {
3038                     "name": "Universiteto pastatas",
3039                     "terms": "universiteto pastatas,universitetas"
3040                 },
3041                 "building/warehouse": {
3042                     "name": "Sandėlis",
3043                     "terms": "sandėlys"
3044                 },
3045                 "club": {
3046                     "name": "Klubas"
3047                 },
3048                 "craft/beekeeper": {
3049                     "name": "Bitininkas",
3050                     "terms": "bitininkas"
3051                 },
3052                 "craft/blacksmith": {
3053                     "name": "Kalvis",
3054                     "terms": "kalvis"
3055                 },
3056                 "craft/boatbuilder": {
3057                     "name": "Valčių statytojas",
3058                     "terms": "laivadirbys,laivų statykla"
3059                 },
3060                 "craft/bookbinder": {
3061                     "name": "Knygrišys",
3062                     "terms": "knygryšys"
3063                 },
3064                 "craft/brewery": {
3065                     "name": "Alaus darykla",
3066                     "terms": "Aludarė"
3067                 },
3068                 "craft/carpenter": {
3069                     "name": "Dailidė",
3070                     "terms": "stalius"
3071                 },
3072                 "craft/caterer": {
3073                     "name": "Maitinimo įstaiga"
3074                 },
3075                 "craft/chimney_sweeper": {
3076                     "name": "Kaminų valytojas"
3077                 },
3078                 "craft/clockmaker": {
3079                     "name": "Laikrodininkas",
3080                     "terms": "laikrodininkas"
3081                 },
3082                 "craft/confectionery": {
3083                     "name": "Saldainių gamintojas"
3084                 },
3085                 "craft/distillery": {
3086                     "name": "Spirito gamykla"
3087                 },
3088                 "craft/dressmaker": {
3089                     "name": "Siuvėja",
3090                     "terms": "siuvėjas"
3091                 },
3092                 "craft/electrician": {
3093                     "name": "Elektrikas",
3094                     "terms": "elektrikas"
3095                 },
3096                 "craft/gardener": {
3097                     "name": "Sodininkas",
3098                     "terms": "Daržininkas"
3099                 },
3100                 "craft/glaziery": {
3101                     "name": "Stiklintojas"
3102                 },
3103                 "craft/handicraft": {
3104                     "name": "Rankdarbių meistras"
3105                 },
3106                 "craft/hvac": {
3107                     "name": "HVAC",
3108                     "terms": "hvac"
3109                 },
3110                 "craft/jeweler": {
3111                     "name": "Juvelyrikas"
3112                 },
3113                 "craft/key_cutter": {
3114                     "name": "Raktininkas"
3115                 },
3116                 "craft/locksmith": {
3117                     "name": "Šaltkalvis"
3118                 },
3119                 "craft/optician": {
3120                     "name": "Optikas"
3121                 },
3122                 "craft/painter": {
3123                     "name": "Tapytojas",
3124                     "terms": "Dažytojas,Dailininkas"
3125                 },
3126                 "craft/photographer": {
3127                     "name": "Fotografas",
3128                     "terms": "fotografas"
3129                 },
3130                 "craft/photographic_laboratory": {
3131                     "name": "Fotografijos laboratorija",
3132                     "terms": "Fotografijos studija"
3133                 },
3134                 "craft/plumber": {
3135                     "name": "Santechnikas",
3136                     "terms": "santechnikas"
3137                 },
3138                 "craft/pottery": {
3139                     "name": "Keramikos amatininkas",
3140                     "terms": "Puodų amatininkas"
3141                 },
3142                 "craft/roofer": {
3143                     "name": "Stogdengys",
3144                     "terms": "stogdengys"
3145                 },
3146                 "craft/saddler": {
3147                     "name": "Pakinkytojas",
3148                     "terms": "Pakinktininkas"
3149                 },
3150                 "craft/sawmill": {
3151                     "name": "Lentpjūvė",
3152                     "terms": "lentpjūvė"
3153                 },
3154                 "craft/scaffolder": {
3155                     "name": "Pastolių montuotojas"
3156                 },
3157                 "craft/sculptor": {
3158                     "name": "Skulptorius"
3159                 },
3160                 "craft/shoemaker": {
3161                     "name": "Batsiuvys",
3162                     "terms": "Kurpius"
3163                 },
3164                 "craft/stonemason": {
3165                     "name": "Mūrininkas",
3166                     "terms": "mūrininkas"
3167                 },
3168                 "craft/tailor": {
3169                     "name": "Siuvėjas"
3170                 },
3171                 "craft/tinsmith": {
3172                     "name": "Skardininkas"
3173                 },
3174                 "craft/watchmaker": {
3175                     "name": "Laikrodininkas",
3176                     "terms": "laikrodininkas"
3177                 },
3178                 "craft/window_construction": {
3179                     "name": "Langų montavimas"
3180                 },
3181                 "craft/winery": {
3182                     "name": "Vyninė",
3183                     "terms": "vyninė"
3184                 },
3185                 "embankment": {
3186                     "name": "Užtvanka"
3187                 },
3188                 "emergency/ambulance_station": {
3189                     "name": "Greitosios pagalbos stotis"
3190                 },
3191                 "emergency/fire_hydrant": {
3192                     "name": "Hidrantas"
3193                 },
3194                 "emergency/first_aid_kit": {
3195                     "name": "Pirmos pagalbos rinkinys"
3196                 },
3197                 "emergency/life_ring": {
3198                     "name": "Gelbėjimo ratas"
3199                 },
3200                 "emergency/lifeguard": {
3201                     "name": "Gelbėtojas"
3202                 },
3203                 "emergency/phone": {
3204                     "name": "Pagalbos telefonas",
3205                     "terms": "avarinis telefonas"
3206                 },
3207                 "emergency/siren": {
3208                     "name": "Sirena"
3209                 },
3210                 "emergency/water_tank": {
3211                     "name": "Skubaus atvejo vandens rezervuaras"
3212                 },
3213                 "entrance": {
3214                     "name": "Įėjimas/Išėjimas",
3215                     "terms": "įėjimas,išėjimas"
3216                 },
3217                 "ford": {
3218                     "name": "Brasta",
3219                     "terms": "brasta"
3220                 },
3221                 "golf/hole": {
3222                     "name": "Golfo skylė",
3223                     "terms": "duobutė,golfo duobutė"
3224                 },
3225                 "healthcare/alternative": {
3226                     "name": "Alternatyvi medicina"
3227                 },
3228                 "healthcare/birthing_center": {
3229                     "name": "Gimdymo namai"
3230                 },
3231                 "highway": {
3232                     "name": "Greitkelis"
3233                 },
3234                 "highway/bridleway": {
3235                     "name": "Žirgų kelias",
3236                     "terms": "jodinėjimo takas,arklių takas"
3237                 },
3238                 "highway/cycleway": {
3239                     "name": "Dviračių takas",
3240                     "terms": "dviračių takas"
3241                 },
3242                 "highway/footway": {
3243                     "name": "Pėsčiųjų takas",
3244                     "terms": "pėsčiųjų takas"
3245                 },
3246                 "highway/give_way": {
3247                     "name": "Duoti kelią ženklas"
3248                 },
3249                 "highway/living_street": {
3250                     "name": "Gyvenamoji gatvė",
3251                     "terms": "gyvenamoji zona,gyvenamoji gatvė"
3252                 },
3253                 "highway/mini_roundabout": {
3254                     "name": "Mini žiedas",
3255                     "terms": "mini-žiedas,žiedas"
3256                 },
3257                 "highway/motorway": {
3258                     "name": "Greitkelis",
3259                     "terms": "greitkelis,automagistralė"
3260                 },
3261                 "highway/path": {
3262                     "name": "Takas",
3263                     "terms": "takas"
3264                 },
3265                 "highway/primary": {
3266                     "name": "Pirminis Kelias",
3267                     "terms": "pagrindinis"
3268                 },
3269                 "highway/residential": {
3270                     "name": "Gyvenamasis kelias",
3271                     "terms": "kelias,gatvė,kiemas"
3272                 },
3273                 "highway/rest_area": {
3274                     "name": "Poilsio zona",
3275                     "terms": "poilsio zona"
3276                 },
3277                 "highway/road": {
3278                     "name": "Nežinomas kelias",
3279                     "terms": "nežinomas kelias"
3280                 },
3281                 "highway/secondary": {
3282                     "name": "Antrinis Kelias",
3283                     "terms": "nepagrindinis kelias,gatvė"
3284                 },
3285                 "highway/service": {
3286                     "name": "Aptarnaujantis kelias",
3287                     "terms": "aptarnavimo kelias,privažiavimas"
3288                 },
3289                 "highway/service/alley": {
3290                     "name": "Alėja"
3291                 },
3292                 "highway/service/drive-through": {
3293                     "name": "Pravažiavimas",
3294                     "terms": "pravažiavimas"
3295                 },
3296                 "highway/service/driveway": {
3297                     "name": "Įvažiavimas"
3298                 },
3299                 "highway/service/emergency_access": {
3300                     "name": "Pagalbos priėjimas",
3301                     "terms": "avarinis priėjimas,avarinis privažiavimas"
3302                 },
3303                 "highway/service/parking_aisle": {
3304                     "name": "Parkavimo pravažiaviamas"
3305                 },
3306                 "highway/services": {
3307                     "name": "Aptarnaujantis plotas",
3308                     "terms": "aptarnavimo zona,aptarnavimo plotas"
3309                 },
3310                 "highway/speed_camera": {
3311                     "name": "Greičio kamera"
3312                 },
3313                 "highway/steps": {
3314                     "name": "Laiptai",
3315                     "terms": "laiptai"
3316                 },
3317                 "highway/stop": {
3318                     "name": "Stop ženklas",
3319                     "terms": "stop ženklas"
3320                 },
3321            &