Update to iD v2.15.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / pl.json
1 {
2     "pl": {
3         "icons": {
4             "download": "pobierz",
5             "information": "informacja",
6             "remove": "usuń",
7             "undo": "Cofnij",
8             "zoom_to": "powiększ do",
9             "copy": "kopiuj",
10             "open_wikidata": "otwórz w wikidata.org",
11             "favorite": "ulubiony"
12         },
13         "toolbar": {
14             "inspect": "Przegląd",
15             "undo_redo": "Cofnij / Ponów",
16             "recent": "Ostatnio używane",
17             "favorites": "Ulubione",
18             "add_feature": "Dodaj obiekt"
19         },
20         "modes": {
21             "add_feature": {
22                 "title": "Dodaj obiekt",
23                 "description": "Wyszukaj obiekty do dodania na mapę.",
24                 "key": "Tab",
25                 "result": "{count} wynik",
26                 "results": "{count} wyników"
27             },
28             "add_area": {
29                 "title": "Obszar",
30                 "description": "Dodaj do mapy parki, budynki, jeziora albo inne obszary.",
31                 "tail": "Kliknij mapę, aby zacząć rysować obszar taki jak park, jezioro czy budynek.",
32                 "filter_tooltip": "obszary"
33             },
34             "add_line": {
35                 "title": "Linia",
36                 "description": "Dodaj do mapy autostrady, ulice, ścieżki dla pieszych, kanały i inne linie.",
37                 "tail": "Kliknij mapę, aby zacząć rysować drogę, ścieżkę lub trasę.",
38                 "filter_tooltip": "linie"
39             },
40             "add_point": {
41                 "title": "Punkt",
42                 "description": "Dodaj do mapy restauracje, pomniki, skrzynki pocztowe i inne punkty.",
43                 "tail": "Kliknij mapę, aby dodać punkt.",
44                 "filter_tooltip": "punkty"
45             },
46             "add_note": {
47                 "title": "Uwaga",
48                 "label": "Dodaj uwagę",
49                 "description": "Problem na mapie? Poinformuj o tym innych mapujących.",
50                 "tail": "Kliknij na mapie, by dodać uwagę.",
51                 "key": "N"
52             },
53             "add_preset": {
54                 "title": "Dodaj {feature}",
55                 "point": {
56                     "title": "Dodaj {feature} jako punkt"
57                 },
58                 "line": {
59                     "title": "Dodaj {feature} jako linię"
60                 },
61                 "area": {
62                     "title": "Dodaj {feature} jako obszar"
63                 },
64                 "building": {
65                     "title": "Dodaj {feature} jako budynek"
66                 }
67             },
68             "browse": {
69                 "title": "Przeglądaj",
70                 "description": "Przesuwaj i zmieniaj przybliżenie mapy."
71             },
72             "draw_area": {
73                 "tail": "Kliknij, aby dodać punkty do obszaru. Kliknij pierwszy punkt, aby zamknąć obszar."
74             },
75             "draw_line": {
76                 "tail": "Kliknij, aby dodać więcej punktów do linii. Kliknij inne linie, aby je połączyć lub użyj dwukliku, aby zakończyć rysowanie."
77             },
78             "drag_node": {
79                 "connected_to_hidden": "Tego obiektu nie można edytować, ponieważ jest połączony z innym ukrytym obiektem."
80             }
81         },
82         "operations": {
83             "add": {
84                 "annotation": {
85                     "point": "Dodano punkt.",
86                     "vertex": "Dodano punkt do linii.",
87                     "relation": "Dodano relację.",
88                     "note": "Uwaga dodana."
89                 }
90             },
91             "start": {
92                 "annotation": {
93                     "line": "Rozpoczęto rysowanie linii.",
94                     "area": "Rozpoczęto rysowanie obszaru."
95                 }
96             },
97             "continue": {
98                 "key": "A",
99                 "title": "Kontynuuj",
100                 "description": "Kontynuuj tę linię.",
101                 "not_eligible": "Nie można kontynuować linii w tym miejscu.",
102                 "multiple": "W tym miejscu można kontynuować kilka linii. Aby wybrać linię, kliknij w nią, przytrzymując klawisz shift.",
103                 "annotation": {
104                     "line": "Kontynuowano rysowanie linii.",
105                     "area": "Kontynuowano rysowanie obszaru."
106                 }
107             },
108             "cancel_draw": {
109                 "annotation": "Przerwano rysowanie."
110             },
111             "change_role": {
112                 "annotation": "Zmieniono rolę członu relacji."
113             },
114             "change_tags": {
115                 "annotation": "Zmieniono znaczniki."
116             },
117             "circularize": {
118                 "title": "Zaokrąglij",
119                 "description": {
120                     "line": "Utwórz okrąg z tej linii.",
121                     "area": "Utwórz koło z tego obszaru."
122                 },
123                 "key": "O",
124                 "annotation": {
125                     "line": "Utworzono okrąg z linii.",
126                     "area": "Utworzono koło z obszaru."
127                 },
128                 "not_closed": "Z tego obiektu nie można zrobić okręgu, ponieważ nie jest pętlą.",
129                 "too_large": "Nie można zaokrąglić tego obiektu, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny.",
130                 "connected_to_hidden": "Z tego obiektu nie można utworzyć okręgu, ponieważ jest połączony z innym ukrytym obiektem.",
131                 "not_downloaded": "Z tego obiektu nie można utworzyć okręgu, ponieważ nie został całkowicie pobrany."
132             },
133             "orthogonalize": {
134                 "title": "Popraw prostopadłość",
135                 "description": {
136                     "vertex": "Nadaj kąt prosty temu wierzchołkowi.",
137                     "line": "Spraw, aby kąty tej linii były proste.",
138                     "area": "Spraw, aby kąty tego obszaru były proste."
139                 },
140                 "key": "Q",
141                 "annotation": {
142                     "vertex": "Nadano kąt prosty wierzchołkowi.",
143                     "line": "Utworzono kąty proste z narożników linii.",
144                     "area": "Utworzono kąty proste obszaru."
145                 },
146                 "end_vertex": "Nie można nadać kąta prostego, bo to jest końcowy węzeł.",
147                 "square_enough": "To nie może być już bardziej prostokątne niż jest.",
148                 "not_squarish": "Nie można stworzyć kątów prostych, ponieważ obiekt nie posiada czterech boków.",
149                 "too_large": "Nie można poprawić równoległości tego obiektu, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny.",
150                 "connected_to_hidden": "Z tego obiektu nie można utworzyć kwadratu, ponieważ jest połączony z innym ukrytym obiektem.",
151                 "not_downloaded": "Nie można stworzyć kątów prostych, ponieważ obiekt nie został całkowicie pobrany."
152             },
153             "straighten": {
154                 "title": "Wyprostuj",
155                 "description": {
156                     "points": "Ułóż te punkty w linii prostej.",
157                     "line": "Wyprostuj tę linię."
158                 },
159                 "key": "S",
160                 "annotation": {
161                     "points": "Ułożono punkty w linii prostej.",
162                     "line": "Wyprostowano linię."
163                 },
164                 "too_bendy": "Nie można wyprostować tej linii, ponieważ jest ona zbyt kręta.",
165                 "connected_to_hidden": "Nie można wyprostować tej linii, ponieważ jest połączona z innym ukrytym obiektem.",
166                 "not_downloaded": "Nie można wyprostować tej linii, ponieważ nie została całkowicie pobrana."
167             },
168             "delete": {
169                 "title": "Usuń",
170                 "description": {
171                     "single": "Trwale usuń ten obiekt.",
172                     "multiple": "Trwale usuń te obiekty."
173                 },
174                 "annotation": {
175                     "point": "Usunięto węzeł.",
176                     "vertex": "Usunięto węzeł z linii.",
177                     "line": "Usunięto linię.",
178                     "area": "Usunięto obszar.",
179                     "relation": "Usunięto relację.",
180                     "multiple": "Usunięto {n} obiekty/obiektów."
181                 },
182                 "too_large": {
183                     "single": "Nie można usunąć tego obiektu, ponieważ nie jest wystarczająco widoczny.",
184                     "multiple": "Nie można usunąć tych obiektów, ponieważ nie są wystarczająco widoczne."
185                 },
186                 "incomplete_relation": {
187                     "single": "Nie można usunąć tego obiektu, ponieważ nie został całkowicie pobrany.",
188                     "multiple": "Nie można usunąć tych obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
189                 },
190                 "part_of_relation": {
191                     "single": "Nie można usunąć tego obiektu, ponieważ jest częścią większej relacji. Najpierw musisz usunąć go z relacji.",
192                     "multiple": "Nie można usunąć tych obiektów, ponieważ są one częścią większych relacji. Najpierw musisz usunąć je z tych relacji."
193                 },
194                 "connected_to_hidden": {
195                     "single": "Nie można usunąć tego obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem.",
196                     "multiple": "Nie można usunąć tych obiektów, ponieważ są one połączone z ukrytymi obiektami."
197                 },
198                 "not_downloaded": {
199                     "single": "Nie można usunąć tego obiektu, ponieważ nie został całkowicie pobrany.",
200                     "multiple": "Nie można usunąć tych obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
201                 },
202                 "has_wikidata_tag": {
203                     "single": "Nie można usunąć tego obiektu, ponieważ posiada tag wikidata.",
204                     "multiple": "Nie można usunąć tych obiektów, ponieważ niektóre z nich posiadają tag wikidata."
205                 }
206             },
207             "downgrade": {
208                 "title": "Zdegraduj",
209                 "description": {
210                     "building_address": "Usuń wszystkie nieadresowe i niebudynkowe znaczniki.",
211                     "building": "Usuń wszystkie niebudynkowe znaczniki.",
212                     "address": "Usuń wszystkie nieadresowe znaczniki."
213                 },
214                 "annotation": {
215                     "building": {
216                         "single": "Zdegradowano obiekt do podstawowego budynku.",
217                         "multiple": "Zdegradowano {n} obiektów do podstawowych budynków."
218                     },
219                     "address": {
220                         "single": "Zdegradowano obiekt do adresu.",
221                         "multiple": "Zdegradowano {n} obiektów do adresów."
222                     },
223                     "multiple": "Zdegradowano {n} obiektów."
224                 },
225                 "has_wikidata_tag": {
226                     "single": "Ten obiekt nie może być zdegradowany, ponieważ posiada tag wikidata.",
227                     "multiple": "Te obiekty nie mogą być zdegradowane, ponieważ niektóre z nich posiadają tag wikidata."
228                 }
229             },
230             "add_member": {
231                 "annotation": "Dodano człon relacji."
232             },
233             "delete_member": {
234                 "annotation": "Usunięto człon relacji."
235             },
236             "reorder_members": {
237                 "annotation": "Zmieniono kolejność członów relacji."
238             },
239             "connect": {
240                 "annotation": {
241                     "from_vertex": {
242                         "to_point": "Połączono drogę z punktem.",
243                         "to_vertex": "Połączono dwie drogi.",
244                         "to_line": "Połączono drogę z linią.",
245                         "to_area": "Połączono drogę z obszarem.",
246                         "to_adjacent_vertex": "Scalono przylegające punkty na drodze.",
247                         "to_sibling_vertex": "Połączono drogę z samą sobą."
248                     },
249                     "from_point": {
250                         "to_point": "Scalono dwa punkty.",
251                         "to_vertex": "Scalono punkt z punktem na drodze.",
252                         "to_line": "Przesunięto punkt na linię.",
253                         "to_area": "Przesunięto punkt na obszar."
254                     }
255                 },
256                 "relation": "Nie można połączyć tych obiektów, ponieważ mają sprzeczne role w relacji.",
257                 "restriction": "Nie można połączyć tych obiektów, ponieważ uszkodziłoby to relację „{relation}”."
258             },
259             "disconnect": {
260                 "title": "Rozłącz",
261                 "description": "Rozłącz te dwie drogi.",
262                 "line": {
263                     "description": "Odłącz tę linię od innych obiektów."
264                 },
265                 "area": {
266                     "description": "Odłącz ten obszar od innych obiektów."
267                 },
268                 "key": "D",
269                 "annotation": "Rozłączono linie/obszary.",
270                 "too_large": {
271                     "single": "Nie można odłączyć tego obiektu, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny."
272                 },
273                 "not_connected": "Nie ma tu wystarczająco wielu linii/obszarów do rozłączenia.",
274                 "not_downloaded": "Nie można odłączyć tego obiektu, ponieważ nie został całkowicie pobrany.",
275                 "connected_to_hidden": "Nie można odłączyć tego obiektu, ponieważ jest połączony z innym ukrytym obiektem.",
276                 "relation": "Nie można odłączyć tego obiektu, ponieważ łączy on człony relacji."
277             },
278             "merge": {
279                 "title": "Scal",
280                 "description": "Scal te obiekty.",
281                 "key": "C",
282                 "annotation": "Scalono {n} obiekty/obiektów.",
283                 "not_eligible": "Tych obiektów nie można scalić.",
284                 "not_adjacent": "Tych obiektów nie można scalić, ponieważ ich węzły nie są połączone.",
285                 "restriction": "Tych obiektów nie można scalić, ponieważ uszkodziłoby to relację „{relation}”.",
286                 "relation": "Tych obiektów nie można scalić, ponieważ mają sprzeczne role w relacji.",
287                 "incomplete_relation": "Tych obiektów nie można scalić, ponieważ przynajmniej jeden z nich nie został w pełni pobrany.",
288                 "conflicting_tags": "Tych obiektów nie można scalić, ponieważ ich tagi mają sprzeczne wartości.",
289                 "paths_intersect": "Tych obiektów nie można scalić, ponieważ obiekt wynikowy przecinałby się sam ze sobą."
290             },
291             "move": {
292                 "title": "Przesuń",
293                 "description": {
294                     "single": "Przesuń ten obiekt w inne miejsce.",
295                     "multiple": "Przesuń te obiekty w inne miejsce."
296                 },
297                 "key": "M",
298                 "annotation": {
299                     "point": "Przesunięto punkt.",
300                     "vertex": "Przesunięto punkt linii.",
301                     "line": "Przesunięto linię.",
302                     "area": "Przesunięto obszar.",
303                     "multiple": "Przesunięto wiele obiektów."
304                 },
305                 "incomplete_relation": {
306                     "single": "Nie można przesunąć tego obiektu, ponieważ nie został on całkowicie pobrany.",
307                     "multiple": "Nie można przesunąć tych obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
308                 },
309                 "too_large": {
310                     "single": "Nie można przesunąć tego obiektu, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny.",
311                     "multiple": "Nie można przesunąć tych obiektów, ponieważ nie są one wystarczająco widoczne."
312                 },
313                 "connected_to_hidden": {
314                     "single": "Nie można przesunąć tego obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem.",
315                     "multiple": "Nie można przesunąć tych obiektów, ponieważ są one połączone z ukrytymi obiektami."
316                 },
317                 "not_downloaded": {
318                     "single": "Nie można przesunąć tego obiektu, ponieważ nie został całkowicie pobrany.",
319                     "multiple": "Nie można przesunąć tych obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
320                 }
321             },
322             "reflect": {
323                 "title": {
324                     "long": "Odbij krótkim bokiem",
325                     "short": "Odbij długim bokiem"
326                 },
327                 "description": {
328                     "long": {
329                         "single": "Odbij obiekt wzdłuż dłuższego boku.",
330                         "multiple": "Odbij obiekty wzdłuż ich dłuższych boków."
331                     },
332                     "short": {
333                         "single": "Odbij obiekt wzdłuż krótszego boku.",
334                         "multiple": "Odbij obiekty wzdłuż ich krótszych boków."
335                     }
336                 },
337                 "key": {
338                     "long": "T",
339                     "short": "Y"
340                 },
341                 "annotation": {
342                     "long": {
343                         "single": "Odbito obiekt wzdłuż dłuższego boku.",
344                         "multiple": "Odbito obiekty wzdłuż ich dłuższych boków."
345                     },
346                     "short": {
347                         "single": "Odbito obiekt wzdłuż krótszego boku.",
348                         "multiple": "Odbito obiekty wzdłuż ich krótszych boków."
349                     }
350                 },
351                 "incomplete_relation": {
352                     "single": "Nie można odbić tego obiektu, ponieważ nie został całkowicie pobrany.",
353                     "multiple": "Nie można odbić tych obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
354                 },
355                 "too_large": {
356                     "single": "Nie można odbić tego obiektu, ponieważ nie jest wystarczająco widoczny.",
357                     "multiple": "Nie można odbić tych obiektów, ponieważ nie są wystarczająco widoczne."
358                 },
359                 "connected_to_hidden": {
360                     "single": "Nie można odbić obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem.",
361                     "multiple": "Nie można odbić obiektów, ponieważ są one połączone z ukrytymi obiektami."
362                 },
363                 "not_downloaded": {
364                     "single": "Nie można odbić tego obiektu, ponieważ nie został całkowicie pobrany.",
365                     "multiple": "Nie można odbić tych obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
366                 }
367             },
368             "rotate": {
369                 "title": "Obróć",
370                 "description": {
371                     "single": "Obróć ten obiekt względem jego środka.",
372                     "multiple": "Obróć te obiekty względem ich środka."
373                 },
374                 "key": "R",
375                 "annotation": {
376                     "line": "Obrócono linię.",
377                     "area": "Obrócono obszar.",
378                     "multiple": "Obrócono wiele obiektów."
379                 },
380                 "incomplete_relation": {
381                     "single": "Nie można obrócić tego obiektu, ponieważ nie został całkowicie pobrany.",
382                     "multiple": "Nie można obrócić tych obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
383                 },
384                 "too_large": {
385                     "single": "Nie można obrócić tego obiektu, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny.",
386                     "multiple": "Nie można obrócić tych obiektów, ponieważ nie są wystarczająco widoczne."
387                 },
388                 "connected_to_hidden": {
389                     "single": "Nie można obrócić tego obiektu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem.",
390                     "multiple": "Nie można obrócić tych obiektów, ponieważ są one połączone z ukrytymi obiektami."
391                 },
392                 "not_downloaded": {
393                     "single": "Nie można obrócić tego obiektu, ponieważ nie został całkowicie pobrany.",
394                     "multiple": "Nie można obrócić tych obiektów, ponieważ nie zostały całkowicie pobrane."
395                 }
396             },
397             "reverse": {
398                 "title": "Odwróć",
399                 "description": "Zmień zwrot tej linii na przeciwny.",
400                 "key": "V",
401                 "annotation": "Odwrócono linię."
402             },
403             "split": {
404                 "title": "Rozdziel",
405                 "description": {
406                     "line": "Rozdziel tę linię na dwie części w tym węźle.",
407                     "area": "Rozdziel granicę tego obszaru na dwie części.",
408                     "multiple": "Rozdziel linie/granice obszaru w tym węźle na dwie części."
409                 },
410                 "key": "X",
411                 "annotation": {
412                     "line": "Rozdzielono linię.",
413                     "area": "Rozdzielono granicę obszaru.",
414                     "multiple": "Rozdzielono {n} linii/granic obszarów."
415                 },
416                 "not_eligible": "Nie można rozdzielić linii na ich początku lub końcu.",
417                 "multiple_ways": "Jest tu zbyt wiele linii do rozdzielenia.",
418                 "connected_to_hidden": "Tego obiektu nie można podzielić, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem."
419             },
420             "restriction": {
421                 "annotation": {
422                     "create": "Dodano ograniczenie skrętu",
423                     "delete": "Usunięto ograniczenie skrętu"
424                 }
425             },
426             "extract": {
427                 "title": "Wyodrębnij",
428                 "key": "E",
429                 "description": {
430                     "vertex": {
431                         "single": "Wyodrębnij ten punkt z jego linii lub obszarów nadrzędnych."
432                     },
433                     "area": {
434                         "single": "Wyodrębnij punkt z tego obszaru."
435                     }
436                 },
437                 "annotation": {
438                     "single": "Wyodrębniono punkt."
439                 },
440                 "too_large": {
441                     "area": {
442                         "single": "Nie można wyodrębnić punktu z tego obszaru, ponieważ nie jest on wystarczająco widoczny."
443                     }
444                 },
445                 "restriction": {
446                     "vertex": {
447                         "single": "Nie można wyodrębnić tego punktu, ponieważ uszkodziłoby to relację \"{relation}\"."
448                     }
449                 },
450                 "connected_to_hidden": {
451                     "vertex": {
452                         "single": "Nie można wyodrębnić tego punktu, ponieważ jest połączony z ukrytym obiektem."
453                     }
454                 }
455             }
456         },
457         "restriction": {
458             "controls": {
459                 "distance": "Odległość",
460                 "distance_up_to": "Nie więcej niż {distance}",
461                 "via": "Przez",
462                 "via_node_only": "Tylko węzeł",
463                 "via_up_to_one": "Nie więcej niż 1 odcinek",
464                 "via_up_to_two": "Nie więcej niż 2 odcinki"
465             },
466             "help": {
467                 "indirect": "(pośredni)",
468                 "turn": {
469                     "no_left_turn": "Zakaz skrętu w lewo {indirect}",
470                     "no_right_turn": "Zakaz skrętu w prawo {indirect}",
471                     "no_u_turn": "Zakaz zawracania {indirect}",
472                     "no_straight_on": "Zakaz jazdy prosto {indirect}",
473                     "only_left_turn": "Nakaz skrętu w lewo {indirect}",
474                     "only_right_turn": "Nakaz skrętu w prawo {indirect}",
475                     "only_u_turn": "Nakaz zawracania {indirect}",
476                     "only_straight_on": "Nakaz jazdy prosto {indirect}",
477                     "allowed_left_turn": "Skręt w lewo dozwolony {indirect}",
478                     "allowed_right_turn": "Skręt w prawo dozwolony {indirect}",
479                     "allowed_u_turn": "Zawracanie dozwolone {indirect}",
480                     "allowed_straight_on": "Jazda prosto dozwolona {indirect}"
481                 },
482                 "from": "OD",
483                 "via": "PRZEZ",
484                 "to": "DO",
485                 "from_name": "{from}: {fromName}",
486                 "from_name_to_name": "{from}: {fromName}, {to}: {toName}",
487                 "via_names": "{via}: {viaNames}",
488                 "select_from": "Kliknij, by wybrać odcinek {from}",
489                 "select_from_name": "Kliknij, by wybrać {from} {fromName}",
490                 "toggle": "Kliknij, by zastosować „{turn}”"
491             }
492         },
493         "undo": {
494             "tooltip": "Cofnij: {action}",
495             "nothing": "Nie ma nic do cofnięcia."
496         },
497         "redo": {
498             "tooltip": "Ponów: {action}",
499             "nothing": "Nie ma nic do ponowienia."
500         },
501         "tooltip_keyhint": "Skrót:",
502         "browser_notice": "Ten edytor powinien działać w Firefox, Chrome, Safari, Opera oraz Internet Explorer 11 lub wyższym. Możesz użyć którejś z nich lub wybrać Potlatch 2, by edytować mapę.",
503         "translate": {
504             "translate": "Przetłumacz",
505             "localized_translation_label": "Wielojęzyczna nazwa",
506             "localized_translation_language": "Wybierz język",
507             "localized_translation_name": "Nazwa"
508         },
509         "zoom_in_edit": "Przybliż, aby edytować",
510         "login": "Logowanie",
511         "logout": "Wylogowanie",
512         "loading_auth": "Łączenie z OpenStreetMap...",
513         "report_a_bug": "Zgłoś błąd",
514         "help_translate": "Pomóż przetłumaczyć",
515         "sidebar": {
516             "key": "`",
517             "tooltip": "Przełącz panel boczny."
518         },
519         "feature_info": {
520             "hidden_warning": "{count} ukrytych obiektów",
521             "hidden_details": "Te obiekty są akutalnie ukryte: {details}"
522         },
523         "status": {
524             "error": "Nie można nawiązać połączenia z API.",
525             "offline": "API jest offline. Proszę spróbować edytować później.",
526             "readonly": "API jest w trybie tylko do odczytu. Musisz poczekać, żeby zapisać swoje zmiany.",
527             "rateLimit": "API ogranicza anonimowe połączenia. Możesz je ominąć logując się."
528         },
529         "commit": {
530             "title": "Prześlij do OpenStreetMap",
531             "upload_explanation": "Zmiany, które wyślesz będą widoczne na wszystkich mapach używających danych OpenStreetMap.",
532             "upload_explanation_with_user": "Zmiany, które wyślesz jako {user} będą widoczne na wszystkich mapach używających danych OpenStreetMap.",
533             "request_review": "Chcę, aby ktoś przejrzał moje edycje.",
534             "save": "Prześlij",
535             "cancel": "Anuluj",
536             "changes": "{count} zmian/zmiany",
537             "download_changes": "Pobierz plik zmian na OSM",
538             "errors": "Błędy",
539             "warnings": "Ostrzeżenia",
540             "modified": "Zmodyfikowano",
541             "deleted": "Usunięto",
542             "created": "Utworzono",
543             "outstanding_errors_message": "Najpierw rozwiąż wszystkie błędy. Pozostało: {count}.",
544             "comment_needed_message": "Najpierw dodaj komentarz do zestawu zmian.",
545             "about_changeset_comments": "Jak dobrze opisywać zmiany.",
546             "about_changeset_comments_link": "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Good_changeset_comments",
547             "google_warning": "W tym komentarzu wspomniałeś o Google: pamiętaj, że kopiowanie informacji z Google Maps jest surowo zabronione. ",
548             "google_warning_link": "https://www.openstreetmap.org/copyright"
549         },
550         "contributors": {
551             "list": "Edycje użytkowników {users}",
552             "truncated_list": "Edycje użytkowników {users} i {count} innych"
553         },
554         "info_panels": {
555             "key": "I",
556             "background": {
557                 "key": "B",
558                 "title": "Warstwa tła",
559                 "zoom": "Powiększenie",
560                 "vintage": "Datowanie",
561                 "source": "Źródło",
562                 "description": "Opis",
563                 "resolution": "Rozdzielczość",
564                 "accuracy": "Dokładność",
565                 "unknown": "Nieznane",
566                 "show_tiles": "Pokaż dane kafli",
567                 "hide_tiles": "Ukryj dane kafli",
568                 "show_vintage": "Pokaż datowanie",
569                 "hide_vintage": "Ukryj datowanie"
570             },
571             "history": {
572                 "key": "H",
573                 "title": "Historia",
574                 "selected": "wybrano {n}",
575                 "no_history": "Brak historii (nowy obiekt)",
576                 "version": "Wersja",
577                 "last_edit": "Ostatnia edycja",
578                 "edited_by": "Edytowane przez",
579                 "changeset": "Zestaw zmian",
580                 "unknown": "brak",
581                 "link_text": "Historia na openstreetmap.org",
582                 "note_no_history": "Brak historii (nowa uwaga)",
583                 "note_comments": "Komentarze",
584                 "note_created_date": "Data utworzenia",
585                 "note_created_user": "Utworzone przez",
586                 "note_link_text": "Uwaga na openstreetmap.org"
587             },
588             "location": {
589                 "key": "L",
590                 "title": "Lokalizacja",
591                 "unknown_location": "Lokalizacja nieznana"
592             },
593             "measurement": {
594                 "key": "M",
595                 "title": "Pomiary",
596                 "selected": "wybrano {n}",
597                 "geometry": "Geometria",
598                 "closed_line": "zamknięta droga",
599                 "closed_area": "zamknięty obszar",
600                 "center": "Środek",
601                 "perimeter": "Obwód",
602                 "length": "Długość",
603                 "area": "Powierzchnia",
604                 "centroid": "Centroida",
605                 "location": "Lokalizacja",
606                 "metric": "Metryczne",
607                 "imperial": "Imperialne",
608                 "node_count": "Liczba węzłów"
609             }
610         },
611         "geometry": {
612             "point": "punkt",
613             "vertex": "wierzchołek",
614             "line": "linia",
615             "area": "obszar",
616             "relation": "relacja",
617             "note": "uwaga"
618         },
619         "geocoder": {
620             "search": "Szukaj na całym świecie...",
621             "no_results_visible": "Brak wyników w widocznym obszarze mapy",
622             "no_results_worldwide": "Brak wyników"
623         },
624         "geolocate": {
625             "title": "Wyświetl aktualne położenie",
626             "locating": "Ustalanie położenia, proszę czekać..."
627         },
628         "inspector": {
629             "zoom_to": {
630                 "key": "Z",
631                 "title": "Przybliż ten obiekt",
632                 "tooltip_feature": "Wyśrodkuj i przybliż mapę na ten obiekt.",
633                 "tooltip_note": "Wyśrodkuj i przybliż mapę na ten węzeł.",
634                 "tooltip_data": "Wyśrodkuj i przybliż mapę na ten obiekt.",
635                 "tooltip_issue": "Wyśrodkuj i przybliż mapę na ten problem."
636             },
637             "show_more": "Wyświetl więcej",
638             "view_on_osm": "Wyświetl na openstreetmap.org",
639             "view_on_keepRight": "Wyświetl na keepright.at",
640             "all_fields": "Wszystkie pola",
641             "all_tags": "Wszystkie znaczniki",
642             "all_members": "Wszystkie człony relacji",
643             "all_relations": "Wszystkie relacje",
644             "add_to_relation": "Dodaj do relacji",
645             "new_relation": "Nowa relacja...",
646             "choose_relation": "Wybierz relację nadrzędną",
647             "role": "Rola",
648             "choose": "Wybierz rodzaj obiektu",
649             "results": "{n} wyników dla {search}",
650             "no_documentation_key": "Dokumentacja nie jest dostępna.",
651             "edit_reference": "edytuj/tłumacz",
652             "wiki_reference": "Przegląd dokumentacji",
653             "wiki_en_reference": "Przegląd dokumentacji w języku angielskim",
654             "hidden_preset": {
655                 "manual": "{features} są ukryte. Włącz je w panelu Dane mapy.",
656                 "zoom": "{features} są ukryte. Przybliż mapę, żeby je aktywować."
657             },
658             "back_tooltip": "Zmień rodzaj obiektu",
659             "remove": "Usuń",
660             "search": "Szukaj",
661             "multiselect": "Wybrane obiekty",
662             "unknown": "Nieznane",
663             "incomplete": "<nie pobrane>",
664             "feature_list": "Wyszukiwanie rodzaju obiektu",
665             "edit": "Edytor obiektu",
666             "check": {
667                 "yes": "Tak",
668                 "no": "Nie",
669                 "reverser": "Zmień kierunek"
670             },
671             "radio": {
672                 "structure": {
673                     "type": "Rodzaj",
674                     "default": "Domyślny",
675                     "layer": "Warstwa"
676                 }
677             },
678             "add": "Dodaj",
679             "none": "Brak",
680             "node": "Węzeł",
681             "way": "Linia",
682             "relation": "Relacja",
683             "location": "Położenie",
684             "add_fields": "Dodaj pole:",
685             "lock": {
686                 "suggestion": "Pole \"{label}\" jest zablokowane, ponieważ jest to tag Wikidata. Możesz je edytować w sekcji \"Wszystkie znaczniki\"."
687             }
688         },
689         "background": {
690             "title": "Warstwa tła",
691             "description": "Ustawienia tła",
692             "key": "B",
693             "backgrounds": "Tła",
694             "none": "Brak",
695             "best_imagery": "Najlepsza znana warstwa podkładu dla tego obszaru",
696             "switch": "Wróć do tego podkładu",
697             "custom": "Własne",
698             "overlays": "Nakładki",
699             "imagery_source_faq": "Informacje o obrazach / Zgłoś problem",
700             "reset": "Przywróć ustawienia",
701             "reset_all": "Przywróć domyślne ustawienia",
702             "display_options": "Wyświetl opcje",
703             "brightness": "Jasnosć",
704             "contrast": "Kontrast",
705             "saturation": "Nasycenie",
706             "sharpness": "Ostrość",
707             "minimap": {
708                 "description": "Pokaz minimapę",
709                 "tooltip": "Pokaż oddaloną mapę, aby pomóc zlokalizować wyświetlany obszar.",
710                 "key": "/"
711             },
712             "fix_misalignment": "Dopasuj przesunięcie warstwy tła",
713             "offset": "Przeciągnij szare pole poniżej, aby dostosować przesunięcie warstwy tła, lub wprowadź wartości przesunięcia w metrach."
714         },
715         "map_data": {
716             "title": "Dane mapy",
717             "description": "Dane mapy",
718             "key": "F",
719             "data_layers": "Warstwy danych",
720             "layers": {
721                 "osm": {
722                     "tooltip": "Dane map z OpenStreetMap",
723                     "title": "Dane OpenStreetMap"
724                 },
725                 "notes": {
726                     "tooltip": "Uwagi z OpenStreetMap",
727                     "title": "Uwagi OpenStreetMap"
728                 },
729                 "keepRight": {
730                     "tooltip": "Problemy na mapie automatycznie wykryte przez keepright.at",
731                     "title": "Problemy KeepRight"
732                 },
733                 "improveOSM": {
734                     "tooltip": "Brakujące dane automatycznie wykryte przez improveosm.org",
735                     "title": "Problemy ImproveOSM"
736                 },
737                 "custom": {
738                     "tooltip": "Przeciągnij i upuść plik danych na stronę lub kliknij przycisk, aby ustawić",
739                     "title": "Własne dane mapy",
740                     "zoom": "Powiększ do danych"
741                 }
742             },
743             "fill_area": "Wypełnianie obszarów",
744             "map_features": "Obiekty na mapie",
745             "autohidden": "Te obiekty zostały automatycznie ukryte ze względu na ich zbyt dużą ilość. Jeśli chcesz je edytować, przybliż mapę.",
746             "osmhidden": "Te obiekty zostały automatycznie ukryte ze względu na ukrycie warstwy OpenStreetMap."
747         },
748         "photo_overlays": {
749             "title": "Nakładki ze zdjęciami",
750             "traffic_signs": {
751                 "title": "Znaki drogowe"
752             },
753             "photo_type": {
754                 "flat": {
755                     "title": "Zdjęcia niekontrastowe",
756                     "tooltip": "Zdjęcia tradycyjne"
757                 },
758                 "panoramic": {
759                     "title": "Zdjęcia panoramiczne",
760                     "tooltip": "Zdjęcia 360°"
761                 }
762             }
763         },
764         "feature": {
765             "points": {
766                 "description": "Punkty (POI)",
767                 "tooltip": "Użyteczne miejsca"
768             },
769             "traffic_roads": {
770                 "description": "Drogi samochodowe",
771                 "tooltip": "Drogi, ulice itp."
772             },
773             "service_roads": {
774                 "description": "Drogi serwisowe",
775                 "tooltip": "Drogi serwisowe, wewnętrzne, parkingowe, podjazdowe itp."
776             },
777             "paths": {
778                 "description": "Ścieżki",
779                 "tooltip": "Chodniki, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe itp."
780             },
781             "buildings": {
782                 "description": "Budynki",
783                 "tooltip": "Budynki, wiaty, garaże itp."
784             },
785             "building_parts": {
786                 "description": "Części budynków",
787                 "tooltip": "Budynki 3D i elementy dachów"
788             },
789             "indoor": {
790                 "description": "Wnętrza budynków",
791                 "tooltip": "Pokoje, korytarze itp."
792             },
793             "landuse": {
794                 "description": "Obiekty użytkowania terenów",
795                 "tooltip": "Lasy, pola, parki, osiedla mieszkaniowe, obszary handlowe, biurowe itp."
796             },
797             "boundaries": {
798                 "description": "Granice",
799                 "tooltip": "Granice administracyjne"
800             },
801             "water": {
802                 "description": "Obiekty wodne",
803                 "tooltip": "Rzeki, jeziora, stawy, dorzecza itp."
804             },
805             "rail": {
806                 "description": "Obiekty kolejowe",
807                 "tooltip": "Tory kolejowe"
808             },
809             "pistes": {
810                 "description": "Trasy zjazdowe",
811                 "tooltip": "Trasy narciarskie, saneczkowe, łyżwiarskie itp."
812             },
813             "aerialways": {
814                 "description": "Obiekty napowietrzne",
815                 "tooltip": "Wyciągi narciarskie, kolejki linowe itp."
816             },
817             "power": {
818                 "description": "Obiekty dystrybucji prądu elektrycznego",
819                 "tooltip": "Linie energetyczne, elektrownie, podstacje itp."
820             },
821             "past_future": {
822                 "description": "Przeszłość/przyszłość",
823                 "tooltip": "Obiekty projektowane, w czasie budowy, opuszczone, wyburzone itp."
824             },
825             "others": {
826                 "description": "Pozostałe obiekty",
827                 "tooltip": "Wszystko pozostałe"
828             }
829         },
830         "area_fill": {
831             "wireframe": {
832                 "description": "Bez wypełnienia (szkielet)",
833                 "tooltip": "Włączenie trybu szkieletowego ułatwia przeglądanie zdjęć w tle.",
834                 "key": "W"
835             },
836             "partial": {
837                 "description": "Częściowe wypełnienie",
838                 "tooltip": "Obszary wypełnione są tylko wzdłuż ich wewnętrznych krawędzi. (Polecane dla początkujących mapujących)"
839             },
840             "full": {
841                 "description": "Pełne wypełnienie",
842                 "tooltip": "Obszary są rysowane z pełnym wypełnieniem."
843             }
844         },
845         "settings": {
846             "custom_background": {
847                 "tooltip": "Edycja własnego podkładu",
848                 "header": "Ustawienia własnego tła",
849                 "instructions": "Wprowadź szablon dla URL kafelka mapy. Obsługiwane symbole:\n   {zoom}/{z}, {x}, {y} dla schematu adresowania kafelkówZ/X/Y\n   {-y} lub {ty} dla odwróconej współrzędnej Y w adresowaniu TMS\n   {u} dla QuadTiles\n   {switch:a,b,c} dla multipleksacji serwerów na poziomie DNS\n\nPrzykład:\n{example}",
850                 "template": {
851                     "placeholder": "Wprowadź szablon url"
852                 }
853             },
854             "custom_data": {
855                 "tooltip": "Edytuj własną warstwę danych",
856                 "header": "Ustawienia własnych danych mapy",
857                 "file": {
858                     "instructions": "Wybierz lokalny plik danych. Wspierane typy, to:\n   .gpx, .kml, .geojson, .json",
859                     "label": "Przeglądaj pliki"
860                 },
861                 "or": "Lub",
862                 "url": {
863                     "instructions": "Wprowadź URL do pliku danych lub szablonu wektorowych kafelków. Poprawne adresy to:\n   {zoom} lub {z}, {x}, {y} lub Z/X/Y dla kafelków.",
864                     "placeholder": "Wprowadź adres URL"
865                 }
866             }
867         },
868         "restore": {
869             "heading": "Masz niezapisane zmiany",
870             "description": "Pzywrócić niezapisane zmiany z poprzedniej sesji?",
871             "restore": "Przywróć moje zmiany",
872             "reset": "Zapomnij moje zmiany"
873         },
874         "save": {
875             "title": "Zapisz",
876             "help": "Sprawdź i zapisz zmiany na OpenStreetMap, aby były one widoczne dla innych.",
877             "no_changes": "Brak zmian do zapisania.",
878             "error": "Wystąpiły błędy podczas zapisywania. ",
879             "status_code": "Serwer zwrócił kod {code}",
880             "unknown_error_details": "Proszę upewnić się, że połączono z Internetem.",
881             "uploading": "Wysyłanie zmian do OpenStreetMap...",
882             "conflict_progress": "Sprawdzanie konfliktów: {num} z {total}",
883             "unsaved_changes": "Istnieją niezapisane zmiany.",
884             "conflict": {
885                 "header": "Rozwiąż konflikt edycji",
886                 "count": "Konflikt {num} z {total}",
887                 "previous": "< Poprzedni",
888                 "next": "Następny >",
889                 "keep_local": "Zachowaj moje",
890                 "keep_remote": "Użyj ichniejszych",
891                 "restore": "Przywróć",
892                 "delete": "Pozostaw usunięty",
893                 "download_changes": "Lub pobierz plik zmian na OSM",
894                 "done": "Rozwiązano wszystkie konflikty!",
895                 "help": "Inny użytkownik zmienił te same obiekty co ty.\nKlikając na każdym z poniższych obiektów uzyskasz więcej informacji o powstałym konflikcie i będziesz mógł zdecydować, czy mają zostać zapisane zmiany twoje czy tego innego użytkownika.\n\n"
896             }
897         },
898         "merge_remote_changes": {
899             "conflict": {
900                 "deleted": "Ten obiekt został usunięty przez {user}.",
901                 "location": "Ten obiekt został przesunięty i przez ciebie i przez {user}.",
902                 "nodelist": "Punkty zostały zmienione przez ciebie i {user}.",
903                 "memberlist": "Człony relacji zostały zmodyfikowane zarówno przez ciebie jak i {user}.",
904                 "tags": "Ustawiłeś wartość <b>{tag}</b> na \"{local}\", podczas gdy {user} zmienił go na \"{remote}\"."
905             }
906         },
907         "success": {
908             "just_edited": "Właśnie zmieniłeś OpenStreetMap!",
909             "thank_you": "Dziękujemy za ulepszanie mapy.",
910             "thank_you_location": "Dziękujemy za ulepszanie mapy w: {where}.",
911             "thank_you_where": {
912                 "format": "{place}{separator}{region}",
913                 "separator": ", "
914             },
915             "help_html": "Zmiany powinny pojawić się na warstwie standardowej mapy w ciągu kilku minut. Inne warstwy mogą odświeżać się dłużej.",
916             "help_link_text": "Więcej informacji",
917             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:FAQ#Kiedy_wprowadzone_przeze_mnie_zmiany_poka.C5.BCa_si.C4.99_na_mapie.3F",
918             "view_on_osm": "Zobacz zmiany na OSM",
919             "changeset_id": "Twój zestaw zmian: #{changeset_id}",
920             "like_osm": "Podoba ci się OpenStreetMap? Skontaktuj się z innymi mapującymi:",
921             "more": "Więcej",
922             "events": "Wydarzenia",
923             "languages": "Języki: {languages}",
924             "missing": "Brakuje czegoś na tej liście?",
925             "tell_us": "Daj nam znać!"
926         },
927         "confirm": {
928             "okay": "OK",
929             "cancel": "Anuluj"
930         },
931         "splash": {
932             "welcome": "Witaj w edytorze iD map OpenStreetMap",
933             "text": "iD jest przyjaznym, ale i jednocześnie potężnym narzędziem, dzięki któremu możesz przyczynić się do rozwoju najlepszej wolnej mapy świata. To jest wersja {version}. Więcej informacji znajdziesz na {website}, a błędy zgłosisz na {github}.",
934             "walkthrough": "Rozpocznij samouczek",
935             "start": "Edytuj"
936         },
937         "source_switch": {
938             "live": "live",
939             "lose_changes": "Istnieją niezapisane zmiany. Zmiana serwera spowoduje ich porzucenie. Zmienić serwer?",
940             "dev": "dev"
941         },
942         "version": {
943             "whats_new": "Co nowego w iD {version}"
944         },
945         "tag_reference": {
946             "description": "Opis",
947             "on_wiki": "{tag} na wiki.osm.org",
948             "used_with": "używany z {type}"
949         },
950         "zoom": {
951             "in": "Przybliż",
952             "out": "Oddal"
953         },
954         "cannot_zoom": "Nie można bardziej oddalić widoku w obecnym trybie.",
955         "full_screen": "Tryb pełnoekranowy",
956         "QA": {
957             "improveOSM": {
958                 "title": "Wykrycie ImproveOSM",
959                 "geometry_types": {
960                     "path": "ścieżki",
961                     "parking": "parking",
962                     "road": "drogi",
963                     "both": "drogi i parkingi"
964                 },
965                 "directions": {
966                     "east": "wschód",
967                     "north": "północ",
968                     "northeast": "północy wschód",
969                     "northwest": "północny zachód",
970                     "south": "południe",
971                     "southeast": "południowy wschód",
972                     "southwest": "południowy zachód",
973                     "west": "zachód"
974                 },
975                 "error_types": {
976                     "ow": {
977                         "title": "Brak jednokierunkowości",
978                         "description": "Wzdłuż tego odcinka drogi: {highway}, {percentage}% z {num_trips} zarejestrowanych przejazdów porusza się od {from_node} do {to_node}. Być może brakuje tagu oneway=yes."
979                     },
980                     "mr": {
981                         "title": "Brakujący kształt",
982                         "description": "{num_trips} zarejestrowanych przejazdów w tym obszarze sugeruje, że mogą tu być niezmapowane: {geometry_type}.",
983                         "description_alt": "Dane z zewnętrznych źródeł sugerują, że mogą być tu niezmapowane: {geometry_type}."
984                     },
985                     "tr": {
986                         "title": "Brakujące ograniczenia skrętów",
987                         "description": "Tylko {num_passed} z {num_trips} zarejestrowanych przejazdów (poruszając się na {travel_direction}) skręcało z {from_way} w {to_way} przez {junction}. Być może brakuje zakazu skrętu \"{turn_restriction}\"."
988                     }
989                 }
990             },
991             "keepRight": {
992                 "title": "Błąd KeepRight",
993                 "detail_title": "Błąd",
994                 "detail_description": "Opis",
995                 "comment": "Komentarz",
996                 "comment_placeholder": "Wprowadź komentarz, aby podzielić się z innymi użytkownikami.",
997                 "close": "Zamknij (Błąd został naprawiony)",
998                 "ignore": "Ignoruj (To nie jest błąd)",
999                 "save_comment": "Zachowaj komentarz",
1000                 "close_comment": "Rozwiąż i zostaw komentarz",
1001                 "ignore_comment": "Ignoruj i zostaw komentarz",
1002                 "error_parts": {
1003                     "this_node": "ten węzeł",
1004                     "this_way": "ta droga",
1005                     "this_relation": "ta relacja",
1006                     "this_oneway": "ta droga jednokierunkowa",
1007                     "this_highway": "ta droga",
1008                     "this_railway": "ta trakcja kolejowa",
1009                     "this_waterway": "ten ciek",
1010                     "this_cycleway": "ta droga rowerowa",
1011                     "this_cycleway_footpath": "ta droga rowerowa/ścieżka",
1012                     "this_riverbank": "ten brzeg rzeki",
1013                     "this_crossing": "to przejście",
1014                     "this_railway_crossing": "ten przejazd kolejowy",
1015                     "this_bridge": "ten most",
1016                     "this_tunnel": "ten tunel",
1017                     "this_boundary": "ta granica",
1018                     "this_turn_restriction": "ten zakaz/nakaz",
1019                     "this_roundabout": "to rondo",
1020                     "this_mini_roundabout": "to minirondo",
1021                     "this_track": "ta ścieżka",
1022                     "this_feature": "ten obiekt",
1023                     "highway": "droga",
1024                     "railway": "kolej",
1025                     "waterway": "ciek",
1026                     "cycleway": "droga rowerowa",
1027                     "cycleway_footpath": "droga rowerowa/droga dla pieszych",
1028                     "riverbank": "brzeg rzeki",
1029                     "place_of_worship": "miejsce kultu",
1030                     "pub": "pub",
1031                     "restaurant": "restauracja",
1032                     "school": "szkoła",
1033                     "university": "uniwersytet",
1034                     "hospital": "szpital",
1035                     "library": "biblioteka",
1036                     "theatre": "teatr",
1037                     "courthouse": "sąd",
1038                     "bank": "bank",
1039                     "cinema": "kino",
1040                     "pharmacy": "apteka",
1041                     "cafe": "kawiarnia",
1042                     "fast_food": "fast food",
1043                     "fuel": "stacja paliw",
1044                     "from": "z",
1045                     "to": "do",
1046                     "left_hand": "lewostronnym",
1047                     "right_hand": "prawostronnym"
1048                 },
1049                 "errorTypes": {
1050                     "20": {
1051                         "title": "Wiele węzłów w tym samym miejscu",
1052                         "description": "W tym miejscu jest więcej niż jeden węzeł. ID węzłów: {var1}."
1053                     },
1054                     "30": {
1055                         "title": "Niezamknięty obszar",
1056                         "description": "{var1} oznaczony tagiem \"{var2}\" powinien być zamkniętą pętlą."
1057                     },
1058                     "40": {
1059                         "title": "Niemożliwy do uzyskania jeden kierunek",
1060                         "description": "Pierwszy węzeł {var1} tej drogi jednokierunkowej ({var2}) nie jest połączony z żadną inną drogą."
1061                     },
1062                     "41": {
1063                         "description": "Ostatni węzeł {var1} tej drogi jednokierunkowej ({var2}) nie jest połączony z żadną inną drogą."
1064                     },
1065                     "42": {
1066                         "description": "Nie można wjechać do tego miejsca ({var1}), bo wszystkie drogi wychodzące od niego są jednokierunkowe."
1067                     },
1068                     "43": {
1069                         "description": "Nie można wyjechać z tego miejsca ({var1}), bo wszystkie drogi prowadzące do niego są jednokierunkowe."
1070                     },
1071                     "50": {
1072                         "title": "Prawie skrzyżowanie",
1073                         "description": "{var1} jest bardzo blisko drogi {var2}, ale nie jest z nią połączony."
1074                     },
1075                     "60": {
1076                         "title": "Przestarzały tag",
1077                         "description": "{var1} używa przestarzałego tagu \"{var2}\". Zastąp go tagiem \"{var3}\""
1078                     },
1079                     "70": {
1080                         "title": "Brakujący tag",
1081                         "description": "{var1} posiada pusty tag: \"{var2}\"."
1082                     },
1083                     "71": {
1084                         "description": "{var1} nie ma tagów."
1085                     },
1086                     "72": {
1087                         "description": "{var1} nie jest z niczym powiązany i nie ma żadnych tagów."
1088                     },
1089                     "73": {
1090                         "description": "{var1} ma tag \"{var2}\", ale brakuje tagu \"highway\"."
1091                     },
1092                     "74": {
1093                         "description": "{var1} posiada pusty tag: \"{var2}\"."
1094                     },
1095                     "75": {
1096                         "description": "{var1} ma nazwę \"{var2}\", ale bez żadnych innych tagów."
1097                     },
1098                     "90": {
1099                         "title": "Autostrada bez numeru",
1100                         "description": "{var1} jest oznaczona jako autostrada i dlatego potrzebuje tagu \"ref\", \"nat_ref\", lub \"int_ref\"."
1101                     },
1102                     "100": {
1103                         "title": "Miejsce kultu bez wybranej religii",
1104                         "description": "{var1} jest oznaczony jako miejsce kultu i w związku z tym należy przypisać religię."
1105                     },
1106                     "110": {
1107                         "title": "POI bez nazwy",
1108                         "description": "{var1} jest oznaczony jako \"{var2}\" i w związku z tym należy nadać mu nazwę."
1109                     },
1110                     "120": {
1111                         "title": "Droga bez węzłów",
1112                         "description": "{var1} ma tylko jeden węzeł."
1113                     },
1114                     "130": {
1115                         "title": "Rozłączona droga",
1116                         "description": "{var1} nie jest połączna z resztą mapy."
1117                     },
1118                     "150": {
1119                         "title": "Przejście/przejazd kolejowy bez znacznika",
1120                         "description": "{var1} musi być otagowane jako \"railway=crossing\" lub \"railway=level_crossing\"."
1121                     },
1122                     "160": {
1123                         "title": "Konflikt warstw",
1124                         "description": "{var1} łączy torowisko i drogę, które są na różnych warstwach.\nJeśli torowisko i droga są na tym samym poziomie, należy usunąć znaczniki \"layer\". Jeśli nie są, to należy jedno z nich oznaczyć jako most lub tunel i usunąć węzeł je łączący."
1125                     },
1126                     "170": {
1127                         "title": "Oznaczone tagiem FIXME",
1128                         "description": "{var1} jest oznaczony tagiem {var2}"
1129                     },
1130                     "180": {
1131                         "title": "Relacja bez typu",
1132                         "description": "{var1} nie ma tagu \"type\", który jest obowiązkowy dla relacji."
1133                     },
1134                     "190": {
1135                         "title": "Skrzyżowanie bez węzła",
1136                         "description": "{var1} przecina się z {var3}, ale brakuje węzła, mostu lub tunelu."
1137                     },
1138                     "200": {
1139                         "title": "Nakładające się drogi",
1140                         "description": "{var1} nakłada się na {var3}."
1141                     },
1142                     "210": {
1143                         "title": "Samoprzecinająca się droga",
1144                         "description": "Coś jest nie tak z samoprzecinającymi się drogami."
1145                     },
1146                     "211": {
1147                         "description": "{var1} zawiera więcej niż jeden węzeł wiele razy. Węzły: {var2}. To może, ale nie musi być błąd."
1148                     },
1149                     "212": {
1150                         "description": "{var1} ma tylko dwa różne węzły i zawiera jeden z nich więcej niż raz."
1151                     },
1152                     "220": {
1153                         "title": "Błędny tag",
1154                         "description": "{var1} jest oznaczony \"{var2}\", gdzie \"{var3}\" wygląda jak \"{var4}\"."
1155                     },
1156                     "221": {
1157                         "description": "{var1} ma podejrzany tag \"{var2}\"."
1158                     },
1159                     "230": {
1160                         "title": "Konflikt warstw",
1161                         "description": "{var1} łączy drogi znajdujące się na różnych warstwach."
1162                     },
1163                     "231": {
1164                         "description": "{var1} łączy drogi znajdujące się na różnych warstwach: {var2}.",
1165                         "layer": "(warstwa: {layer})"
1166                     },
1167                     "232": {
1168                         "description": "{var1} jest oznaczony jako \"layer={var2}\". To niekoniecznie jest błąd, ale wygląda dziwnie."
1169                     },
1170                     "270": {
1171                         "title": "Niecodzienne połączenie z autostradą",
1172                         "description": "{var1} łączy autostradę i drogę inną niż autostrada, wjazd lub zjazd z autostrady, droga ekspresowa, miejsce obsługi podróżnych lub droga w budowie. Połączenie z drogą serwisową lub czwartorzędną jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy ta jest oznaczona tagiem \"access=no/private\" lub prowadzi do obszaru obsługi autostrady, lub jeśli jest to uliczka parkingowa."
1173                     },
1174                     "280": {
1175                         "title": "Problem z granicami",
1176                         "description": "Coś jest nie tak z tą granicą."
1177                     },
1178                     "281": {
1179                         "title": "Granica bez nazwy",
1180                         "description": "{var1} nie ma nazwy."
1181                     },
1182                     "282": {
1183                         "title": "Brak poziomu administracyjnego",
1184                         "description": "Granica {var1} nie ma prawidłowej wartości tagu \"admin_level\". Proszę nie mieszać poziomów administracyjnych (np. \"6;7\")."
1185                     },
1186                     "283": {
1187                         "title": "Niezamknięta pętla",
1188                         "description": "Granica {var1} nie jest zamkniętą linią."
1189                     },
1190                     "284": {
1191                         "title": "Przerwana granica",
1192                         "description": "Granica {var1} jest w tym miejscu rozdzielona."
1193                     },
1194                     "285": {
1195                         "title": "Zbyt wysoki poziom adm. granicy",
1196                         "description": "{var1} ma \"admin_level={var2}\", ale należy do relacji z niższym \"admin_level\" (tj. wyższym priorytetem). Ta granica powinna mieć najniższy \"admin_level\" ze wszystkich relacji."
1197                     },
1198                     "290": {
1199                         "title": "Problem z ograniczeniem",
1200                         "description": "Coś jest nie tak z tym ograniczeniem."
1201                     },
1202                     "291": {
1203                         "title": "Brak rodzaju ograniczenia",
1204                         "description": "{var1} ma nierozpoznany rodzaj ograniczenia."
1205                     },
1206                     "292": {
1207                         "title": "Brak \"from\" w ograniczeniu",
1208                         "description": "{var1} ma {var2} elementów w polu \"from\", a powinien mieć dokładnie 1."
1209                     },
1210                     "293": {
1211                         "title": "Brak \"to\" w ograniczeniu",
1212                         "description": "{var1} ma {var2} elementów w polu \"to\", a powinien mieć dokładnie 1."
1213                     },
1214                     "294": {
1215                         "title": "Element w polu \"from\" lub \"to\" nie jest linią",
1216                         "description": "{var1} ma elementy w polu \"from\" lub \"to\", które nie są drogami: {var2}."
1217                     },
1218                     "295": {
1219                         "title": "Błąd z ograniczeniem \"via\"",
1220                         "description": "{var1} ma element \"via\" (węzeł {var2}), który nie jest punktem końcowym drogi \"{var3}\" ({var4})."
1221                     },
1222                     "296": {
1223                         "title": "Nietypowy kąt ograniczenia",
1224                         "description": "{var1} to ograniczenie \"{var2}\", ale kąt wynosi {var3} stopni. Być może rodzaj ograniczenia nie jest odpowiedni."
1225                     },
1226                     "297": {
1227                         "title": "Zły kierunek w polu \"to\"",
1228                         "description": "{var1} nie jest zgodny z kierunkiem drogi {var2}."
1229                     },
1230                     "298": {
1231                         "title": "Zbędne ograniczenie",
1232                         "description": "{var1} może być zbędny. Wjazd jest już zabroniony przez jednokierunkowość drogi {var2}."
1233                     },
1234                     "300": {
1235                         "title": "Brak prędkości maksymalnej",
1236                         "description": "Drodze {var1} brakuje tagu \"maxspeed\", a jest oznaczona jako autostrada, droga ekspresowa, pierwszorzędna lub drugorzędna."
1237                     },
1238                     "310": {
1239                         "title": "Problem z rondem",
1240                         "description": "Coś jest nie tak z tym rondem."
1241                     },
1242                     "311": {
1243                         "title": "Rondo – niezamknięta pętla",
1244                         "description": "{var1} jest częścią ronda, ale nie jest zamkniętą pętlą. (Rozdzielone jezdnie dochodzące do ronda nie powinny być oznaczone jako rondo)."
1245                     },
1246                     "312": {
1247                         "title": "Rondo – zły kierunek",
1248                         "description": "Skoro {var1} jest w kraju z ruchem {var2}, to orientacja na rondzie jest niewłaściwa."
1249                     },
1250                     "313": {
1251                         "title": "Rondo – słabo połączone",
1252                         "description": "{var1} ma połączenie tylko z {var2} innymi drogami. Ronda zwykle mają 3 lub więcej."
1253                     },
1254                     "320": {
1255                         "title": "Niewłaściwe oznaczenie wjazdu/zjazdu",
1256                         "description": "Łącznik {var1} jest oznaczony jako \"{var2}\", ale nie jest połączony z żadnym innym łącznikiem \"{var4}\" lub drogą typu \"{var3}\"."
1257                     },
1258                     "350": {
1259                         "title": "Niewłaściwy tag mostu",
1260                         "description": "{var1} nie ma wspólnych tagów z przylegającymi drogami. Powinien mieć jeden z tych tagów: {var2}."
1261                     },
1262                     "360": {
1263                         "title": "Brakująca lokalna nazwa",
1264                         "description": "Ten błąd występuje gdy:\n\n– jest nazwa w innym języku, ale brakuje \"name:pl=\" (najczęściej). Dodaj wtedy name:pl={var2}.\n\n– jest nazwa w innym języku \"name:xx=\", ale brakuje \"name=\"\n\n– nazwy dla domyślnego i lokalnego języka nie są takie same."
1265                     },
1266                     "370": {
1267                         "title": "Zdublowane obiekty",
1268                         "description": "{var1} ma podobne tagowanie co {var2} {var3} i wydaje się być zbędny.",
1269                         "including_the_name": "(włącznie z nazwą {name})"
1270                     },
1271                     "380": {
1272                         "title": "Znacznik 'sport' bez podstawowych tagów",
1273                         "description": "{var1} jest oznaczony tagiem \"{var2}\", ale brakuje tagów określających fizyczny obiekt takich jak m.in. \"leisure\", \"building\", \"amenity\", \"natural\", \"landuse\" lub \"highway\". Taki obiekt nie będzie widoczny na mapie."
1274                     },
1275                     "390": {
1276                         "title": "Brakujący rodzaj drogi",
1277                         "description": "{var1} nie posiada przypisanego rodzaju spoistości drogi (tag \"tracktype\")."
1278                     },
1279                     "400": {
1280                         "title": "Problem z geometrią",
1281                         "description": "Coś jest nie tak z geometrią tutaj."
1282                     },
1283                     "401": {
1284                         "title": "Brak zakazu skrętu",
1285                         "description": "Drogi {var1} i {var2} łączą się pod bardzo ostrym kątem, ale brakuje tutaj oznaczenia drogi jednokierunkowej lub zakazu zawracania."
1286                     },
1287                     "402": {
1288                         "title": "Kąt niemożliwy do uzyskania",
1289                         "description": "{var1} zakręca pod bardzo ostrym kątem tutaj."
1290                     },
1291                     "410": {
1292                         "title": "Problem ze stroną WWW",
1293                         "description": "Istnieje nieokreślony problem z witryną kontaktową lub adresem URL."
1294                     },
1295                     "411": {
1296                         "description": "{var1} może posiadać przestarzały adres URL: {var2}\nHTTP zwraca kod: {var3}."
1297                     },
1298                     "412": {
1299                         "description": "{var1} może posiadać przestarzały adres URL: {var2} zawierający podejrzany tekst \"{var3}\"."
1300                     },
1301                     "413": {
1302                         "description": "{var1} może posiadać przestarzały URL: {var2} nie zawiera słów kluczowych \"{var3}\"."
1303                     }
1304                 }
1305             }
1306         },
1307         "streetside": {
1308             "tooltip": "Zdjęcia ulic od Microsoftu",
1309             "title": "Nakładka zdjęciowa (ulice z Bing)",
1310             "report": "Zgłoś naruszenie prywatności na tym zdjęciu",
1311             "view_on_bing": "Zobacz na mapie Bing",
1312             "hires": "Wysoka rozdzielczość"
1313         },
1314         "mapillary_images": {
1315             "tooltip": "Zdjęcia z serwisu Mapillary"
1316         },
1317         "mapillary": {
1318             "title": "Nakładka ze zdjęciami (Mapillary)",
1319             "signs": {
1320                 "tooltip": "Nakładka ze znakami drogowymi (Mapillary)"
1321             },
1322             "view_on_mapillary": "Zobacz ten obraz w Mapillary"
1323         },
1324         "openstreetcam_images": {
1325             "tooltip": "Zdjęcia z poziomu ulicy z OpenStreetCam"
1326         },
1327         "openstreetcam": {
1328             "title": "Nakładka ze zdjęciami (OpenStreetCam)",
1329             "view_on_openstreetcam": "Zobacz to zdjęcie na OpenStreetCam"
1330         },
1331         "note": {
1332             "note": "Uwaga",
1333             "title": "Edycja uwagi",
1334             "anonymous": "anonimowo",
1335             "closed": "(zamknięta)",
1336             "commentTitle": "Komentarze",
1337             "status": {
1338                 "opened": "utworzona {when}",
1339                 "reopened": "ponownie otworzona {when}",
1340                 "commented": "skomentowana {when}",
1341                 "closed": "zamknięta {when}"
1342             },
1343             "newComment": "Nowy komentarz",
1344             "inputPlaceholder": "Wpisz komentarz dla innych mapujących.",
1345             "close": "Rozwiąż uwagę",
1346             "open": "Ponownie otwórz uwagę",
1347             "comment": "Skomentuj",
1348             "close_comment": "Rozwiąż i skomentuj",
1349             "open_comment": "Ponownie otwórz i skomentuj",
1350             "report": "Zgłoś uwagę",
1351             "new": "Nowa uwaga",
1352             "newDescription": "Opisz problem.",
1353             "save": "Zapisz uwagę",
1354             "login": "Musisz się zalogować, by zmienić stan lub skomentować uwagę.",
1355             "upload_explanation": "Twoje komentarze będą widoczne dla wszystkich korzystających z OpenStreetMap.",
1356             "upload_explanation_with_user": "Twoje komentarze jako {user} będą widoczne dla wszystkich użytkowników OpenStreetMap."
1357         },
1358         "help": {
1359             "title": "Pomoc",
1360             "key": "H",
1361             "help": {
1362                 "title": "Pomoc",
1363                 "welcome": "Witaj w edytorze iD dla [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/). Dzięki temu edytorowi możesz aktualizować OpenStreetMap wprost ze swojej przeglądarki internetowej.",
1364                 "open_data_h": "Otwarte dane",
1365                 "open_data": "Modyfikacje wprowadzone na tej mapie będą widoczne dla wszystkich korzystających z OpenStreetMap. Twoje edycje mogą wynikać z posiadanej wiedzy, oględzin terenu lub ze zdjęć, w tym lotniczych bądź satelitarnych. Kopiowanie ze źródeł komercyjnych takich jak Google Maps [jest zabronione](https://www.openstreetmap.org/copyright).",
1366                 "before_start_h": "Zanim zaczniesz",
1367                 "before_start": "Zapoznaj się z OpenStreetMap i tym edytorem zanim zaczniesz edytowanie. iD zawiera samouczek uczący podstaw edytowania OpenStreetMap. Kliknij na \"Rozpocznij samouczek\" na tym ekranie, by rozpocząć naukę – trwa ona tylko 15 minut.",
1368                 "open_source_h": "Otwarte oprogramowanie",
1369                 "open_source": "Edytor iD to projekt społecznościowy o otwartym oprogramowaniu i korzystasz teraz z wersji {version}. Kod źródłowy jest dostępny  [na GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).",
1370                 "open_source_help": "Możesz pomóc w rozwoju iD poprzez [tłumaczenie](https://github.com/openstreetmap/iD/blob/master/CONTRIBUTING.md#translating) lub poprzez [zgłaszanie błędów](https://github.com/openstreetmap/iD/issues)."
1371             },
1372             "overview": {
1373                 "title": "Przegląd",
1374                 "navigation_h": "Nawigacja",
1375                 "navigation_drag": "Możesz przeciągnąć mapę, naciskając i przytrzymując {leftclick} lewy przycisk myszy i poruszając myszą. Możesz także użyć klawiszy strzałek `↓ ',` ↑ `,` ← `,` → `na klawiaturze.",
1376                 "navigation_zoom": "Możesz powiększać i pomniejszać obraz, przewijając kółkiem myszy lub trackpadem, albo klikając przyciski {plus} / {minus} wzdłuż boku mapy. Możesz także użyć klawiszy `+`, `-` na klawiaturze.",
1377                 "features_h": "Właściwości mapy",
1378                 "features": "Używamy określenia *obiekty*, aby opisać rzeczy pojawiające się na mapie, jak drogi, budynki, użyteczne miejsca. Wszystkie obiekty z rzeczywistego świata można zmapować, czyli odwzorować, w postaci obiektu w OpenStreetMap. Obiekty te są prezentowane na mapie za pomocą *punktów*, *linii* i *obszarów*.",
1379                 "nodes_ways": "W OpenStreetMap punkty (ang. points) czasem nazywane są *węzłami* (ang. nodes), zaś linie oraz obszary są czasami nazywane *drogami* (ang. ways)."
1380             },
1381             "editing": {
1382                 "title": "Edytowanie i zapisywanie",
1383                 "select_h": "Wybierz",
1384                 "select_left_click": "{leftclick} Kliknij lewym przyciskiem myszy na obiekcie, aby go wybrać. Taki element zostanie podświetlony, a boczny panel wyświetli jego atrybuty, np. nazwę i adres.",
1385                 "select_right_click": "{rightclick} Kliknij prawym przyciskiem myszy na obiekcie, aby wyświetlić menu edycji, które pokazuje możliwe do wykonania akcje, jak np. obrót, przesunięcie czy usunięcie.",
1386                 "multiselect_h": "Wielokrotny wybór",
1387                 "multiselect_shift_click": "`{shift}`+{leftclick} trzymając shift i klikając lewym przyciskiem myszy, wybiera wiele obiektów jednocześnie. Pomaga to w przesuwaniu lub usuwaniu wielu elementów na raz.",
1388                 "multiselect_lasso": "Innym sposobem na zaznaczenie wielu obiektów jest przytrzymanie klawisza `{shift}`, następnie naciśnięcie i trzymanie {leftclick} lewego przycisku myszy, i rysowanie tak myszą lasso wokół obiektów, które mają być wybrane. Wszystkie punkty wewnątrz lasso zostaną wybrane.",
1389                 "undo_redo_h": "Cofnij i Ponów",
1390                 "undo_redo": "Twoje zmiany są zachowywane lokalnie w przeglądarce, dopóki nie zdecydujesz się zapisać ich na serwerze OpenStreetMap. Możesz cofnąć zmiany klikając przycisk {undo} **Cofnij** lub przywrócić je klikając przycisk {redo} **Ponów**.",
1391                 "save_h": "Zapisz",
1392                 "save": "Naciśnij {save} **Zapisz**, by zakończyć edytowanie i wysłać zmiany do OpenStreetMap. Pamiętaj, by regularnie zapisywać swoją pracę!",
1393                 "save_validation": "Na ekranie zapisywania masz szansę przejrzeć, co zrobiłeś. iD również wykonuje podstawowe sprawdzanie pod kątem brakujących danych, więc może przedstawić pomocne sugestie i ostrzeżenia, jeżeli coś wygląda błędnie.",
1394                 "upload_h": "Wyślij",
1395                 "upload": "Przed wysłaniem swoich zmian musisz dodać do nich [komentarz] (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Good_changeset_comments). Następnie kliknij **Wyślij**, aby przesłać swoje zmiany do OpenStreetMap, gdzie będą dołączone do mapy i publicznie widoczne dla wszystkich.",
1396                 "backups_h": "Automatyczne kopie zapasowe",
1397                 "backups": "Jeżeli nie ukończyłeś pracy za jednym podejściem, np. wyłączył ci się komputer lub zamknąłeś przeglądarkę, to twoje zmiany nadal są zapisane w lokalnej pamięci przeglądarki. Możesz wrócić do nich później (w tej samej przeglądarce, na tym samym komputerze), a iD zaproponuje ci przywrócenie twojej pracy.",
1398                 "keyboard_h": "Skróty klawiszowe",
1399                 "keyboard": "Możesz zobaczyć listę skrótów klawiaturowych po naciśnięciu klawisza `?`."
1400             },
1401             "feature_editor": {
1402                 "title": "Edytor obiektu",
1403                 "intro": "*Edytor obiektu* pojawia się obok mapy i pozwala przeglądać i edytować wszystkie informacje o wybranym obiekcie.",
1404                 "definitions": "Górna część pokazuje rodzaj obiektu. Środkowa sekcja zawiera *pola* reprezentujące właściwości obiektu, takie jak jego nazwa lub adres.",
1405                 "type_h": "Rodzaje obiektów",
1406                 "type": "Możesz kliknąć na rodzaju obiektu, aby go zmienić na inny. Wszystko, co istnieje w rzeczywistym świecie, może być dodane do OpenStreetMap, dlatego też są tysiące rodzajów obiektów do wyboru.",
1407                 "type_picker": "Lista wyboru rodzaju wyświetla najpopularniejsze obiekty, takie jak parki, szpitale, restauracje, drogi, czy budynki. Możesz wyszukać cokolwiek wpisując to w polu wyszukiwania. Możesz również kliknąć ikonę {inspect} **Info** obok rodzaju obiektu, aby dowiedzieć się więcej o nim.",
1408                 "fields_h": "Pola",
1409                 "fields_all_fields": "Sekcja \"Wszystkie pola\" zawiera wszystkie szczegóły obiektu, które możesz edytować. W OpenStreetMap żadne pole nie jest obowiązkowe, więc możesz je zostawić puste, jeśli nie wiesz, co tam wpisać.",
1410                 "fields_example": "Każdy rodzaj obiektu może pokazywać inny zestaw pól. Na przykład droga może pokazywać pola dla nawierzchni i ograniczenia prędkości, a restauracja może mieć pola dla typu serwowanego jedzenia i godzin otwarcia.",
1411                 "fields_add_field": "Możesz również kliknąć \"Dodaj pole\", aby dodać więcej pól, takich jak opis, link do Wikipedii, dostępność dla wózków inwalidzkich i inne.",
1412                 "tags_h": "Znaczniki",
1413                 "tags_all_tags": "Poniżej sekcji z polami, możesz rozwinąć sekcję \"Wszystkie znaczniki\", aby edytować dowolny ze *znaczników* OpenStreetMap dla wybranego obiektu. Każdy znacznik składa się z *klucza* i *wartości*, danych opisujących wszystkie obiekty umieszczone na OpenStreetMap.",
1414                 "tags_resources": "Edytowanie znaczników obiektów wymaga trochę wiedzy o OpenStreetMap. Sprawdź źródła takie, jak [OpenStreetMap Wiki](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Main_Page) lub [Taginfo](https://taginfo.openstreetmap.org/), aby uzyskać więcej informacji o akceptowanych przez OpenStreetMap zasadach oznaczania obiektów."
1415             },
1416             "points": {
1417                 "title": "Punkty",
1418                 "intro": "*Punkty* mogą być używane, aby przedstawić miejsca takie, jak sklepy, restauracje i pomniki. Oznaczają one konkretne miejsce i opisują, co tam jest.",
1419                 "add_point_h": "Dodawanie punktów",
1420                 "add_point": "Aby dodać punkt, kliknij przycisk {point} **Punkt** na pasku powyżej mapy lub użyj skrótu klawiszowego '1'. Kursor zmieni swój kształt na krzyżyk.",
1421                 "add_point_finish": "Aby umieścić nowy punkt na mapie, ustaw kursor tam, gdzie powinien on się znaleźć i kliknij {leftclick} lewy przycisk myszy lub naciśnij `spację`.",
1422                 "move_point_h": "Przesuwanie punktów",
1423                 "move_point": "Aby przenieść punkt, umieść kursor nad nad nim, naciśnij i przytrzymaj {leftclick} lewy przycisk myszy jednocześnie przesuwając punkt do nowej lokalizacji.",
1424                 "delete_point_h": "Usuwanie punktów",
1425                 "delete_point": "Możesz usuwać z mapy obiekty, które nie istnieją w rzeczywistości. Usunięcie obiektu z OpenStreetMap usuwa go wszystkim użytkownikom mapy, dlatego przed jego skasowaniem należy mieć całkowitą pewność, że obiektu naprawdę nie ma.",
1426                 "delete_point_command": "Aby usunąć punkt, kliknij {rightclick} prawym przyciskiem myszy na nim, żeby go zaznaczyć i wyświetlić menu edycji. Następnie wybierz polecenie {delete} **Usuń**."
1427             },
1428             "lines": {
1429                 "title": "Linie",
1430                 "intro": "*Linie* są używane do przedstawiania takich obiektów jak drogi, linie kolejowe i rzeki. Linie powinny być rysowane w osi obiektu, który przedstawiają.",
1431                 "add_line_h": "Dodawanie linii",
1432                 "add_line": "Aby dodać linię, kliknij przycisk {line} **Linia** na pasku powyżej mapy lub użyj skrótu klawiszowego '2'. Kursor myszy zmieni swój kształt na krzyżyk.",
1433                 "add_line_draw": "Następnie umieść kursor myszy tam, gdzie powinna zaczynać się linia i naciśnij {leftclick} lewy przycik myszy lub 'spację', aby zacząć rozmieszczanie węzłów. Dodawaj kolejne węzły klikając myszą lub naciskając 'spację'. Podczas rysowania możesz powiększać i przesuwać mapę, aby robić to dokładniej.",
1434                 "add_line_finish": "Aby zakończyć linię, naciśnij '{return}' lub kliknij ponownie na ostatnim węźle.",
1435                 "modify_line_h": "Modyfikowanie linii",
1436                 "modify_line_dragnode": "Często zobaczysz linie, które mają niepoprawny kształt, np. drogi, które nie pasują do obrazów warstwy tła. Aby poprawić kształt linii, najpierw kliknij {leftclick} lewym przyciskiem myszy, aby ją zaznaczyć. Wszystkie jej węzły zostaną oznaczone kółeczkami, które możesz przesunąć do poprawnej lokalizacji.",
1437                 "modify_line_addnode": "Możesz także utworzyć nowe węzły wzdłuż linii zarówno poprzez {leftclick}**x2** dwukrotne kliknięcie na niej, jak i przez przesuwanie trójkącików pomiędzy węzłami.",
1438                 "connect_line_h": "Łączenie linii",
1439                 "connect_line": "Utrzymywanie prawidłowo połączonych dróg jest ważne dla mapy i niezbędne dla zapewnienia wskazówek dojazdu.",
1440                 "connect_line_display": "Połączenia dróg są oznaczane szarymi kółkami. Końce linii są oznaczane większymi, białymi kółkami, jeżeli nie łączą się z niczym.",
1441                 "connect_line_drag": "Aby połączyć linię z innym obiektem, przesuń jeden z jej węzłów na ten obiekt, aż się połączą. Wskazówka: możesz przytrzymać klawisz '{alt}', aby zapobiegać łączeniu się węzłów z innymi obiektami.",
1442                 "connect_line_tag": "Jeżeli wiesz, że w tym miejscu jest sygnalizacja świetlna lub przejście dla pieszych, możesz je dodać poprzez zaznaczenie węzła i wybranie w edytorze obiektu odpowiednich rodzajów cech.",
1443                 "disconnect_line_h": "Odłączanie linii",
1444                 "disconnect_line_command": "Aby odłączyć drogę od innego obiektu, kliknij {rightclick} prawym klawiszem myszy węzeł i wybierz polecenie {disconnect} **Odłącz** z menu edycji.",
1445                 "move_line_h": "Przesuwanie linii",
1446                 "move_line_command": "Aby przesunąć całą linię, kliknij {rightclick} prawym klawiszem myszy na niej i wybierz polecenie {move} **Przesuń** z menu edycji. Następnie przesuń mysz i kliknij {leftclick} lewym klawiszem myszy, żeby umieścić linię w nowej lokalizacji.",
1447                 "move_line_connected": "Linie, które są połączone z innymi obiektami pozostają w takim stanie podczas przesuwania ich do nowej lokalizacji. iD może uniemożliwić ci przesunięcie linii poza inną linię.",
1448                 "delete_line_h": "Usuwanie linii",
1449                 "delete_line": "Jeżeli linia jest w całości nieprawidłowa, na przykład droga, która nie istnieje w rzeczywistości, możesz ją usunąć. Uważaj przy usuwaniu obiektów:  warstwa zdjęciowa, której używasz, może być nieaktualna i droga, która wygląda na nieistniejącą, może być dopiero co wybudowana.",
1450                 "delete_line_command": "Aby usunąć linię, kliknij {rightclick} prawym przyciskiem myszy na niej, żeby ją zaznaczyć i pokazać menu edycji. Następnie wybierz polecenie {delete} **Usuń**."
1451             },
1452             "areas": {
1453                 "title": "Obszary",
1454                 "intro": "*Obszary* służą do wyznaczania granic dla takich obiektów jak jeziora, budynki czy osiedla mieszkaniowe. Obszary powinny być wytyczone wokół krawędzi obiektu, który reprezentują, np. dookoła podstawy budynku.",
1455                 "point_or_area_h": "Punkty czy obszary?",
1456                 "point_or_area": "Wiele miejsc może być reprezentowanych jako punkty lub obszary. Mapuj obrysy budynków i posesji jako obszary, kiedy tylko jest to możliwe. Umieszczaj punkty wewnątrz obszaru budynku, żeby pokazać firmy, udogodnienia i inne obiekty znajdujące się w budynku.",
1457                 "add_area_h": "Dodawanie obszarów",
1458                 "add_area_command": "Aby dodać obszar, kliknij przycisk {area} **Obszar** na pasku powyżej mapy lub użyj skrótu klawiszowego '3'. Kursor myszy zmieni swój kształt na krzyżyk.",
1459                 "add_area_draw": "Następnie umieść kursor myszy w jednym z narożników obiektu i naciśnij {leftclick} lewy przycisk myszy lub 'spację', aby zacząć rozmieszczanie węzłów po zewnętrznej krawędzi tego obszaru. Dodawaj kolejne węzły klikając myszą lub naciskając spację. Podczas rysowania możesz powiększać i przesuwać mapę, aby robić to dokładniej.",
1460                 "add_area_finish": "Aby zakończyć linię, naciśnij '{return}' lub kliknij ponownie na pierwszym lub ostatnim węźle.",
1461                 "square_area_h": "Kąty proste",
1462                 "square_area_command": "Wiele obiektów, takich jak budynki, ma kąty proste w narożnikach. Aby obszar miał kąty proste kliknij {rightclick} prawym klawiszem myszy na jego krawędzi i wybierz polecenie {orthogonalize} **Popraw prostopadłość** z menu edycji.",
1463                 "modify_area_h": "Modyfikowanie obszarów",
1464                 "modify_area_dragnode": "Często zobaczysz obszary, które mają niepoprawny kształt, np. budynki, które nie pasują do zdjeć warstwy tła. Aby poprawić kształt obszaru najpierw kliknij {leftclick} lewym przyciskiem myszy, aby go zaznaczyć. Wszystkie jego węzły zostaną oznaczone kółeczkami, które możesz przesunąć do poprawnej lokalizacji.",
1465                 "modify_area_addnode": "Możesz także utworzyć nowe węzły dookoła obszaru zarówno poprzez {leftclick}**x2** dwukrotne kliknięcie na jego krawędzi, jak i przez przesuwanie trójkącików znajdujących się pomiędzy węzłami.",
1466                 "delete_area_h": "Usuwanie obszarów",
1467                 "delete_area": "Jeżeli obszar jest w całości nieprawidłowy, na przykład jest to budynek, który nie istnieje w rzeczywistości, możesz go usunąć. Uważaj podczas usuwania obiektów: zdjęcia warstwy tła, których używasz, mogą być nieaktualne i budynek, który wygląda na nieistniejący, może po prostu być nowo wybudowanym.",
1468                 "delete_area_command": "Aby usunąć obszar, kliknij {rightclick} prawym klawiszem myszy na nim w celu jego zaznaczenia i wyświetlenia menu edycji. Następnie wybierz polecenie {delete} **Usuń**."
1469             },
1470             "relations": {
1471                 "title": "Relacje",
1472                 "intro": "*Relacja* jest specjalnym rodzajem obiektu w OpenStreetMap, który grupuje inne obiekty razem. Obiekty, które należą do relacji, są nazywane *członami*, a każdy z członów może mieć w tej relacji *rolę*.",
1473                 "edit_relation_h": "Edytowanie relacji",
1474                 "edit_relation": "U dołu edytora obiektu, możesz rozwinąć sekcję \"Wszystkie relacje\", aby zobaczyć, czy wybrany obiekt jest członem jakichś relacji. Możesz też kliknąć na relacji, aby ją wybrać i edytować.",
1475                 "edit_relation_add": "Aby dodać obiekt do relacji, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk {plus} dodaj w sekcji \"Wszystkie relacje\" w edytorze obiektu. Możesz wybrać z listy jedną z pobliskich relacji lub opcję \"Nowa relacja...\".",
1476                 "edit_relation_delete": "Możesz także kliknąć przycisk {delete} **Usuń**, aby usunąć wybrany obiekt z relacji. Jeżeli usuniesz wszystkie człony danej relacji, zostanie ona automatycznie usunięta.",
1477                 "maintain_relation_h": "Utrzymywanie relacji",
1478                 "maintain_relation": "Na ogół iD automatycznie zachowuje przy edycjach. Zachowaj ostrożność, kiedy zamieniasz elementy mogące być członami relacji. Na przykład, jeśli usuniesz fragment drogi i narysujesz nowy, by go zastąpić, musisz dodać ten nowy odcinek do tych samych relacji (trasy, ograniczenia skrętów, itp.), do których należał stary.",
1479                 "relation_types_h": "Rodzaje relacji",
1480                 "multipolygon_h": "Wielokąty",
1481                 "multipolygon": "Relacja *wielokąta złożonego* jest grupą składającą się z jednego lub więcej *zewnętrznych* obiektów i jednego lub więcej wewnętrznych. Zewnętrzne obiekty definiują zewnętrzne krawędzie wielokąta, a wewnętrzne obiekty opisują podobszary lub wycięcia wewnątrz niego.",
1482                 "multipolygon_create": "Aby utworzyć wielokąt złożony, np. budynek z wycięciem w środku, narysuj obszar wokół jego zewnętrznej krawędzi oraz linię lub obszar innego typu wzdłuż krawędzi wycięcia. Następnie kliknij {shift}+{leftclick} lewy przycisk myszy, aby zaznaczyć oba obiekty, {rightclick} prawy przycisk myszy, żeby wyświetlić menu edycji i wybierz polecenie {merge} **Scal**.",
1483                 "multipolygon_merge": "Łączenie kilku linii lub obszarów utworzy relację nowego wielokąta z wybranymi obszarami jako członami relacji. iD ustali ich wewnętrzną i zewnętrzną rolę automatycznie, bazując na tym, które obiekty zawierają się wewnątrz innych.",
1484                 "turn_restriction_h": "Ograniczenia skrętu",
1485                 "turn_restriction": "Relacja *ograniczenie skrętu* jest grupą kilku elementów odcinków drogi łączących się na skrzyżowaniu. Ograniczenia skrętów składają się z drogi *od*, węzła lub drogi *przez* i drogi *do*.",
1486                 "turn_restriction_field": "Aby edytować ograniczenia skrętów, wybierz węzeł reprezentujący skrzyżowanie, gdzie spotykają się dwie lub więcej dróg. Edytor obiektów wyświetli wtedy specjalne pole \"Ograniczenia skrętu\", zawierające model skrzyżowania.",
1487                 "turn_restriction_editing": "W polu \"Ograniczenia skrętu\" kliknij, aby wybrać drogę \"od\" i zobacz, czy skręcanie jest dozwolone lub zabronione w każdą z dróg \"do\". Możesz klikać na ikonach skrętów, żeby przełączać ich stan pomiędzy dozwolonym i zabronionym. iD utworzy relacje automatycznie i ustawi role \"od\", \"przez\" i \"do\", bazując na twoich wyborach.",
1488                 "route_h": "Trasy",
1489                 "route": "Relacja *trasy* jest grupą jednej lub więcej linii, które razem tworzą trasę taką, jak linia autobusowa, linia kolejowa lub szlak.",
1490                 "route_add": "Aby dodać obiekt do relacji trasy, wybierz go i przewiń do sekcji \"Wszystkie relacje\" w edytorze obiektu, następnie kliknij przycisk {plus} dodaj, żeby dodać ten obiekt do pobliskiej już istniejącej relacji lub do nowej.",
1491                 "boundary_h": "Granice",
1492                 "boundary": "Relacja *granicy* jest grupą jednej lub więcej linii, które razem tworzą granicę administracyjną.",
1493                 "boundary_add": "Aby dodać obiekt do relacji granicy, wybierz go i przewiń w edytorze obiektu do sekcji \"Wszystkie relacje\", następnie kliknij przycisk {plus} dodaj, żeby dodać ten obiekt do pobliskiej, już istniejącej relacji, lub do nowej."
1494             },
1495             "notes": {
1496                 "title": "Uwagi",
1497                 "intro": "*Uwagi* są używane, aby ostrzegać innych użytkowników, że obiekt wymaga naprawy lub sprawdzenia. Uwagi wskazują na konkretną lokalizację na mapie. Aby zobaczyć istniejące uwagi lub dodać nowe, kliknij panel {data} **Dane mapy** i aktywuj warstwę uwag OpenStreetMap.",
1498                 "add_note_h": "Dodawanie uwag",
1499                 "add_note": "Aby dodać nową uwagę, kliknij przycisk {note} **Uwaga** na pasku powyżej mapy lub użyj skrótu klawiszowego '4'. Kursor myszy zmieni swój kształt na krzyżyk. Aby umieścić nową uwagę na mapie, ustaw kursor myszy w miejscu, w którym powinna się znaleźć i naciśnij {leftclick} lewy przycisk myszy lub `spację`.",
1500                 "move_note": "Tylko nowe uwagi mogą być przeniesione. Aby przenieść uwagę, umieść kursor myszy nad nią, naciśnij i przytrzymaj {leftclick} lewy przycisk myszy i przesuń ją do nowej lokalizacji.",
1501                 "update_note_h": "Zamykanie, ponowne otwieranie, komentowanie",
1502                 "update_note": "Istniejąca uwaga może być uaktualniona przez jej zamknięcie, ponowne otwarcie lub dodanie komentarza. Zamknięcie uwagi oznacza, że problem został rozwiązany. Ponowne otwarcie notatki wskazuje na to, że oryginalny problem jest wciąż nierozwiązany.",
1503                 "save_note_h": "Zapisywanie uwag",
1504                 "save_note": "Musisz zapisać każdą uwagę osobno poprzez kliknięcie przycisku poniżej jej treści. Uwagi **nie** są zawarte w zestawie zmian, który wysyłasz do OpenStreetMap."
1505             },
1506             "imagery": {
1507                 "title": "Zdjęcia podkładów tła",
1508                 "intro": "Warstwa tła, która pojawia się pod danymi mapy, jest ważnym źródłem podczas mapowania. Warstwą tła mogą być zdjęcia zrobione z satelitów, samolotów i dronów, a także zeskanowane historyczne mapy lub inne otwarte źródła danych.",
1509                 "sources_h": "Żródła zdjęć",
1510                 "choosing": "Aby zobaczyć, jakie warstwy tła są dostępne do użycia, kliknij przycisk {layers} **Ustawienia tła** z boku mapy.",
1511                 "sources": "Domyślnie, jako tło wybrana jest warstwa satelitarna [Map Bing](https://www.bing.com/maps/). W zależności od miejsca, które edytujesz, mogą być dostępne inne warstawy tła. Niektóre mogą być nowsze lub o wyższej rozdzielczości, więc warto zawsze sprawdzić, która warstwa najlepiej nadaje się do mapowania.",
1512                 "offsets_h": "Dopasowywanie przesunięcia warstwy tła",
1513                 "offset": "Warstwa tła może być czasami delikatnie przesunięta względem mapy. Jeżeli zobaczysz, że wiele dróg lub budynków jest przesuniętych w stosunku do zdjęcia, problemem może być samo zdjęcie,  więc nie dopasowuj do niego wszystkich danych. Zamiast tego możesz wyregulować położenie tła, aby pasowało do istniejących danych mapy. Aby to zrobić, rozwiń sekcję \"Dopasuj przesunięcie warstwy tła\" u dołu panelu ustawień tła.",
1514                 "offset_change": "Klikaj na trójkącikach, aby wyrównać przesunięcie podkładu w małych krokach lub przytrzymaj lewy przycisk myszy i przesuwaj tło w obrębie szarego kwadratu aż do jego dopasowania."
1515             },
1516             "streetlevel": {
1517                 "title": "Zdjęcia uliczne",
1518                 "intro": "Zdjęcia z poziomu ulicy są użyteczne przy mapowaniu znaków drogowych, firm i innych detali, których nie możesz zobaczyć na zdjęciach satelitarnych i lotniczych. Edytor iD obsługuje zdjęcia z poziomu ulicy z [Bing Streetside](https://www.microsoft.com/en-us/maps/streetside), [Mapillary](https://www.mapillary.com) i [OpenStreetCam](https://www.openstreetcam.org).",
1519                 "using_h": "Korzystanie ze zdjęć ulic",
1520                 "using": "Aby użyć zdjęć z poziomu ulicy do mapowania, kliknij panel {data} **Dane mapy** obok mapy, żeby włączyć lub wyłączyć dostępne warstwy zdjęć.",
1521                 "photos": "Kiedy jest aktywna warstwa zdjęć, wyświetlana jest linia wzdłuż sekwencji zdjęć. Przy większych powiększeniach okrąg pokazuje miejsce zrobienia zdjęcia, a przy jeszcze większych zbliżeniach, pojawia się stożek wskazujący kierunek patrzenia aparatu.",
1522                 "viewer": "Kiedy klikniesz na jednej z lokalizacji zdjęć, w dolnym rogu mapy pokaże się przeglądarka zdjęć. Przeglądarka ma kontrolki do przechodzenia w przód i w tył sekwencji zdjęć. Dodatkowo pokazuje nazwę użytkownika, który wykonał dane zdjęcie, datę wykonania i link do obejrzenia zdjęcia na oryginalnej stronie."
1523             },
1524             "gps": {
1525                 "title": "Ślady GPS",
1526                 "intro": "Zebrane ślady GPS są ważnym źródłem danych dla OpenStreetMap. Ten edytor pozwala na użycie lokalnych śladów – plików *.gpx*, *.geojson* oraz *.kml* z twojego komputera. Możesz je zbierać za pomocą smartfona, zegarka sportowego lub innych odbiorników GPS.",
1527                 "survey": "By uzyskać więcej informacji jak wykonać pomiar GPS, przeczytaj [Mapping with a smartphone, GPS, or paper](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).",
1528                 "using_h": "Korzystanie ze śladu GPS",
1529                 "using": "By użyć śladu GPS do mapowania, przeciągnij i upuść plik GPX na mapę edytora. Jeśli zostanie on rozpoznany, pojawi się na niej jako jasno-purpurowa linia. Kliknij na {data} **Dane mapy** po prawej stronie by włączyć, wyłączyć lub przybliżyć widok twojego śladu GPS.",
1530                 "tracing": "Ślad GPS nie jest bezpośrednio zapisywany na serwerach OpenStreetMap – najlepszym sposobem na wykorzystanie go jest rysowanie mapy na jego podstawie.",
1531                 "upload": "Możesz także wysłać [swój ślad GPS na serwery OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/trace/create), pozwalając tym samym innym użytkownikom na korzystanie z niego."
1532             },
1533             "qa": {
1534                 "title": "Zapewnienie jakości",
1535                 "intro": "Narzędzia zapewnienia jakości pomagają wskazać niewłaściwe tagi, niepołączone drogi i inne problemy na OpenStreetMap, które mapujący mogą naprawić. Żeby wyświetlić istniejące problemy, kliknij na {data}**Dane mapy** na panelu bocznym, żeby włączyć odpowiednią warstwę.",
1536                 "tools_h": "Narzędzia",
1537                 "tools": "Aktualnie wspierane narzędzia to [KeepRight](https://www.keepright.at/) i [ImproveOSM](https://improveosm.org/en/). Oczekujące na wsparcie: [Osmose](https://osmose.openstreetmap.fr/).",
1538                 "issues_h": "Obsługa problemów",
1539                 "issues": "Obsługa problemów jest podobna do obsługi notatek. Kliknij na znaczek, aby wyświetlić szczegóły problemu na pasku bocznym. Każde narzędzie ma swoje własne możliwości, ale zazwyczaj można je komentować i zamykać."
1540             },
1541             "field": {
1542                 "restrictions": {
1543                     "title": "Pomoc dla zakazów/nakazów skrętu",
1544                     "about": {
1545                         "title": "Ogólnie",
1546                         "about": "To pole pozwala na sprawdzenie i modyfikację nakazów/zakazów skrętu. Wyświetlany jest model wybranego skrzyżowania, wliczając w to pobliskie połączone drogi.",
1547                         "from_via_to": "Nakaz/zakaz skrętu zawsze zawiera: jedną **drogę OD**, jedną **drogę DO**, oraz albo jeden **węzeł PRZEZ** lub jedną lub więcej **dróg PRZEZ**.",
1548                         "maxdist": "Suwak \"{distField}\" określa, jak daleko szukać dodatkowych, połączonych dróg.",
1549                         "maxvia": "Suwak \"{viaField}\" ustala jak wiele dróg \"przez\" ma być możliwych do użycia. Wskazówka: im mniej, tym lepiej."
1550                     },
1551                     "inspecting": {
1552                         "title": "Sprawdzanie",
1553                         "about": "Zatrzymaj kursor nad którymkolwiek segmentem **OD**, aby zobaczyć, czy ma on jakieś ograniczenia skrętów. Każdy możliwy kierunek **DO** będzie narysowany kolorowym cieniem pokazującym, czy istnieje jakieś ograniczenie.",
1554                         "from_shadow": "{fromShadow} **OD segment**",
1555                         "allow_shadow": "{allowShadow} **DO Dozwolone**",
1556                         "restrict_shadow": "{restrictShadow} **DO Ograniczone**",
1557                         "only_shadow": "{onlyShadow} **DO Tylko**",
1558                         "restricted": "\"Ograniczone\" oznacza, że w tym miejscu jest ograniczenie skrętu, np. \"zakaz skrętu w lewo\".",
1559                         "only": "\"Tylko\" oznacza, że pojazdy wybierające tę drogę mogą dokonać tylko takiego wyboru, np. \"tylko na wprost\"."
1560                     },
1561                     "modifying": {
1562                         "title": "Edytowanie",
1563                         "about": "Aby edytować ograniczenia skrętów, najpierw kliknij  segment początkowy **OD**, żeby go wybrać. Zaznaczony odcinek będzie pulsował i wszystkie możliwe kierunki **DO** pojawią się jako znaki skrętu.",
1564                         "indicators": "Teraz kliknij na znak skrętu, aby przełączać się pomiędzy \"Dozwolony, \"Ograniczony\" i \"Tylko\".",
1565                         "allow_turn": "{allowTurn} **DO Dozwolonego**",
1566                         "restrict_turn": "{restrictTurn} **DO Ograniczonego**",
1567                         "only_turn": "{onlyTurn} **DO Tylko**"
1568                     },
1569                     "tips": {
1570                         "title": "Wskazówki",
1571                         "simple": "**Staraj się stosować proste, a nie rozbudowane  ograniczenia skrętu.**",
1572                         "simple_example": "Na przykład zamiast używać odcinka drogi w roli PRZEZ, użyj węzła, o ile jest to na danym skrzyżowaniu możliwe.",
1573                         "indirect": "**Niektóre ograniczenia mają dopisek \"(pośredni)\" i są słabiej widoczne.**",
1574                         "indirect_example": "Te ograniczenia istnieją, ponieważ wynikają z innych sąsiednich ograniczeń. Na przykład samo ograniczenie \"nakaz jazdy prosto\" pośrednio stworzy ograniczenia \"zakaz skrętu\" dla wszystkich pozostałych ścieżek przebiegających przez to skrzyżowanie.",
1575                         "indirect_noedit": "Nie możesz edytować ograniczeń pośrednich. Zamiast tego zmień najbliższe ograniczenie bezpośrednie."
1576                     }
1577                 }
1578             }
1579         },
1580         "issues": {
1581             "title": "Problemy",
1582             "key": "I",
1583             "list_title": "Problemy ({count})",
1584             "errors": {
1585                 "list_title": "Błędy ({count})"
1586             },
1587             "warnings": {
1588                 "list_title": "Ostrzeżenia ({count})"
1589             },
1590             "rules": {
1591                 "title": "Reguły"
1592             },
1593             "no_issues": {
1594                 "message": {
1595                     "everything": "Wszystko wygląda dobrze",
1596                     "everything_in_view": "Wszystko wygląda dobrze",
1597                     "edits": "Wszystko wygląda dobrze",
1598                     "edits_in_view": "Wszystko wygląda dobrze"
1599                 },
1600                 "hidden_issues": {
1601                     "none": "Wykryte problemy pojawią się tutaj",
1602                     "elsewhere": "Problemy poza widocznym obszarem: {count}",
1603                     "other_features": "Problemy z innymi obiektami: {count}",
1604                     "other_features_elsewhere": "Problemy poza widocznym obszarem z innymi obiektami: {count}",
1605                     "disabled_rules": "Problemy z wyłączonymi regułami: {count}",
1606                     "disabled_rules_elsewhere": "Problemy poza widocznym obszarem z wyłączonymi regułami: {count}",
1607                     "ignored_issues": "Zignorowane problemy: {count}",
1608                     "ignored_issues_elsewhere": "Ignorowane problemy poza widocznym obszarem: {count}"
1609                 }
1610             },
1611             "options": {
1612                 "what": {
1613                     "title": "Sprawdź:",
1614                     "edited": "Moje edycje",
1615                     "all": "Wszystko"
1616                 },
1617                 "where": {
1618                     "title": "Gdzie:",
1619                     "visible": "W widoku",
1620                     "all": "Wszędzie"
1621                 }
1622             },
1623             "suggested": "Sugerowane zmiany:",
1624             "enable_all": "Zaznacz wszystkie",
1625             "disable_all": "Odznacz wszystkie",
1626             "reset_ignored": "Resetuj ignorowane ({count})",
1627             "fix_one": {
1628                 "title": "napraw"
1629             },
1630             "fix_all": {
1631                 "title": "Napraw wszystkie",
1632                 "annotation": "Naprawiono kilka błędów."
1633             },
1634             "almost_junction": {
1635                 "title": "Prawie skrzyżowania",
1636                 "message": "{feature} jest bardzo blisko drogi {feature2}, ale nie jest z nią połączona",
1637                 "tip": "Drogi, które są bardzo blisko siebie i łączą się w rzeczywistości, powinny być połączone.",
1638                 "self": {
1639                     "message": "{feature} kończy się bardzo blisko samej siebie, ale nie jest połączona"
1640                 },
1641                 "highway-highway": {
1642                     "reference": "Drogi, które są bardzo blisko siebie i łączą się w rzeczywistości, powinny być połączone."
1643                 }
1644             },
1645             "close_nodes": {
1646                 "title": "Bardzo bliskie punkty",
1647                 "tip": "Różne obiekty nie powinny być w tym samym miejscu, a zbędne punkty na linii powinny zostać połączone lub odsunięte od siebie.",
1648                 "message": "Dwa punkty na {way} są bardzo blisko siebie",
1649                 "reference": "Zbędne punkty na linii powinny zostać scalone lub odsunięte od siebie.",
1650                 "detached": {
1651                     "message": "{feature} jest zbyt blisko {feature2}",
1652                     "reference": "Różne obiekty nie powinny być w tym samym miejscu."
1653                 }
1654             },
1655             "crossing_ways": {
1656                 "title": "Przecięcia bez skrzyżowania",
1657                 "message": "{feature} przecina się z {feature2}",
1658                 "tip": "Drogi, torowiska, cieki i budynki w miejscu przecięcia powinny być odpowiednio otagowane.",
1659                 "building-building": {
1660                     "reference": "Budynki nie powinny się przecinać, chyba że są na innych warstwach."
1661                 },
1662                 "building-highway": {
1663                     "reference": "Drogi przecinające budynki powinny być oznakowane jako most, tunel lub zadaszenie."
1664                 },
1665                 "building-railway": {
1666                     "reference": "Torowiska przecinające budynki powinny być oznakowane jako most lub tunel."
1667                 },
1668                 "building-waterway": {
1669                     "reference": "Cieki przecinające budynki powinny być oznakowane jako tunel lub być na różnych warstwach."
1670                 },
1671                 "highway-highway": {
1672                     "reference": "Przecinające się drogi powinny mieć wspólny węzeł albo być oznakowane jako most lub tunel."
1673                 },
1674                 "highway-railway": {
1675                     "reference": "Drogi przecinające torowisko powinny być oznakowane jako most, tunel lub przejazd kolejowy."
1676                 },
1677                 "highway-waterway": {
1678                     "reference": "Drogi przecinające cieki powinny być oznakowane jako most, tunel lub bród."
1679                 },
1680                 "railway-railway": {
1681                     "reference": "Przecinające się torowiska powinny być połączone albo oznakowane jako most lub tunel."
1682                 },
1683                 "railway-waterway": {
1684                     "reference": "Torowiska przecinające cieki powinny być oznakowane jako most lub tunel."
1685                 },
1686                 "waterway-waterway": {
1687                     "reference": "Przecinające się cieki powinny być połączone węzłem lub oznakowane jako tunel."
1688                 },
1689                 "tunnel-tunnel": {
1690                     "reference": "Przecinające się tunele powinny być na różnych warstwach."
1691                 },
1692                 "tunnel-tunnel_connectable": {
1693                     "reference": "Przecinające się tunele powinny być połączone lub być na różnych warstwach."
1694                 },
1695                 "bridge-bridge": {
1696                     "reference": "Przecinające się mosty powinny być na różnych warstwach."
1697                 },
1698                 "bridge-bridge_connectable": {
1699                     "reference": "Przecinające się mosty powinny być połączone lub być na różnych warstwach."
1700                 },
1701                 "indoor-indoor": {
1702                     "reference": "Przecinające się korytarze powinny być na różnych kondygnacjach."
1703                 },
1704                 "indoor-indoor_connectable": {
1705                     "reference": "Przecinające się korytarze powinny być połączone lub być na różnych kondygnacjach."
1706                 }
1707             },
1708             "disconnected_way": {
1709                 "title": "Niepołączone drogi",
1710                 "tip": "Drogi powinny łączyć się z innymi drogami lub wejściami do budynków.",
1711                 "routable": {
1712                     "message": {
1713                         "multiple": "Te drogi nie są połączone z istniejącą siecią dróg."
1714                     },
1715                     "reference": "Drogi powinny łączyć się z innymi drogami lub wejściami do budynków."
1716                 },
1717                 "highway": {
1718                     "message": "{highway} nie jest połączona z innymi drogami lub ścieżkami"
1719                 }
1720             },
1721             "fixme_tag": {
1722                 "title": "Oznaczone tagiem \"fixme\"",
1723                 "message": "Obiekt {feature} jest oznaczony tagiem \"fixme\"",
1724                 "tip": "Tag \"fixme\" wskazuje, że obiekt wymaga uwagi i przyszłego uaktualnienia.",
1725                 "reference": "Tag \"fixme\" wskazuje, że obiekt wymaga uwagi i przyszłego uaktualnienia."
1726             },
1727             "generic_name": {
1728                 "title": "Zbyt ogólne nazwy",
1729                 "message": "{feature} ma zbyt ogólną nazwę \"{name}\"",
1730                 "tip": "Nazwy powinny być rzeczywistymi nazwami obiektów występującymi w terenie.",
1731                 "reference": "Nazwy powinny być rzeczywistymi nazwami obiektów występującymi w terenie."
1732             },
1733             "incompatible_source": {
1734                 "title": "Niekompatybilne źródła danych",
1735                 "tip": "Dane źródłowe muszą być zgodne z licencją OpenStreetMap.",
1736                 "google": {
1737                     "feature": {
1738                         "message": "{feature} wymienia Google jako źródło danych"
1739                     },
1740                     "reference": "Produkty Google są prawnie zastrzeżone i nie mogą być używane jako źródła."
1741                 }
1742             },
1743             "invalid_format": {
1744                 "title": "Nieprawidłowe formatowanie",
1745                 "tip": "Strony internetowe powinny zaczynać się od \"http://\" lub \"https://\", a adresy e-mail powinny być w formie \"nazwa@example.com\".",
1746                 "email": {
1747                     "message": "{feature} ma niepoprawny format adresu e-mail.",
1748                     "message_multi": "{feature} ma niepoprawny format adresów e-mail.",
1749                     "reference": "Adres e-mail powinien być w formie \"nazwa@example.com\"."
1750                 },
1751                 "website": {
1752                     "message": "{feature} ma niepoprawny format strony internetowej.",
1753                     "message_multi": "{feature} ma niepoprawny format stron internetowych.",
1754                     "reference": "Strony internetowe powinny zaczynać się od \"http://\" lub \"https://\"."
1755                 }
1756             },
1757             "missing_role": {
1758                 "title": "Brakujące role",
1759                 "message": "{member} nie ma przypisanej roli w relacji {relation}",
1760                 "tip": "Człony relacji multipolygon muszą mieć przypisaną rolę: wewnętrzną albo zewnętrzną.",
1761                 "multipolygon": {
1762                     "reference": "Człony relacji multipolygon muszą mieć przypisaną rolę: wewnętrzną albo zewnętrzną."
1763                 }
1764             },
1765             "missing_tag": {
1766                 "title": "Brakujące znaczniki",
1767                 "tip": "Obiekty muszą mieć znaczniki opisujące, czym są.",
1768                 "reference": "Obiekty muszą mieć znaczniki opisujące, czym są.",
1769                 "any": {
1770                     "message": "{feature} nie ma tagów"
1771                 },
1772                 "descriptive": {
1773                     "message": "{feature} nie ma tagów opisowych"
1774                 },
1775                 "relation_type": {
1776                     "message": "{feature} nie ma określonego rodzaju"
1777                 }
1778             },
1779             "old_multipolygon": {
1780                 "message": "{multipolygon} ma znaczniki w niewłaściwym miejscu",
1781                 "reference": "Wielokąty złożone powinny mieć znaczniki na ich relacji, a nie na zewnętrznej linii."
1782             },
1783             "outdated_tags": {
1784                 "title": "Przestarzałe znaczniki",
1785                 "message": "{feature} używa przestarzałych znaczników",
1786                 "tip": "Niektóre znaczniki zmieniają się z czasem i powinny zostać zaktualizowane.",
1787                 "reference": "Niektóre znaczniki zmieniają się z czasem i powinny zostać zaktualizowane.",
1788                 "incomplete": {
1789                     "message": "{feature} ma niepełny zestaw znaczników",
1790                     "reference": "Niektóre obiekty powinny mieć dodatkowe znaczniki."
1791                 },
1792                 "noncanonical_brand": {
1793                     "message": "Obiektowi marki {feature} brakuje niektórych znaczników",
1794                     "reference": "Wszystkie obiekty tej samej marki powinny być tak samo tagowane."
1795                 }
1796             },
1797             "private_data": {
1798                 "title": "Prywatne informacje",
1799                 "tip": "Wrażliwe dane takie jak prywatne numery telefonów nie powinny być dodawane.",
1800                 "reference": "Wrażliwe dane takie jak prywatne numery telefonów nie powinny być dodawane.",
1801                 "contact": {
1802                     "message": "{feature} prawdopodobnie zawiera prywatne informacje kontaktowe"
1803                 }
1804             },
1805             "tag_suggests_area": {
1806                 "title": "Linie otagowane jako obszar",
1807                 "message": "Obiekt {feature} powinien być zamkniętym obszarem",
1808                 "tip": "Obszary muszą tworzyć zamknięty więlokąt.",
1809                 "reference": "Obszary muszą tworzyć zamknięty więlokąt."
1810             },
1811             "unknown_road": {
1812                 "message": "{feature} nie jest sklasyfikowana",
1813                 "reference": "Drogi bez określonej klasyfikacji mogą nie pojawić się na mapach czy w nawigacjach."
1814             },
1815             "impossible_oneway": {
1816                 "title": "Nieprawidłowe drogi jednokierunkowe",
1817                 "tip": "Do dróg jednokierunkowych musi być dostęp przez inne drogi.",
1818                 "waterway": {
1819                     "connected": {
1820                         "start": {
1821                             "message": "{feature} płynie w przeciwną stronę niż połączony z nią inny fragment cieku"
1822                         },
1823                         "end": {
1824                             "message": "{feature} płynie w przeciwną stronę niż połączony z nią inny fragment cieku"
1825                         },
1826                         "reference": "Wszystkie fragmenty cieku powinny płynąć w tę samą stronę."
1827                     }
1828                 },
1829                 "highway": {
1830                     "start": {
1831                         "message": "{feature} jest nieosiągalna",
1832                         "reference": "Do dróg jednokierunkowych musi być dostęp przez inne drogi."
1833                     },
1834                     "end": {
1835                         "message": "{feature} nie ma wylotu",
1836                         "reference": "Drogi jednokierunkowe muszą prowadzić do innych dróg."
1837                     }
1838                 }
1839             },
1840             "unsquare_way": {
1841                 "title": "Nieprostokątne budynki (do {val}°)",
1842                 "message": "{feature} nie ma kątów prostych",
1843                 "tip": "Budynki, które są prawie prostokątne, powinny być prostokątne.",
1844                 "buildings": {
1845                     "reference": "Budynki, które są prawie prostokątne, powinny być prostokątne."
1846                 }
1847             },
1848             "fix": {
1849                 "connect_almost_junction": {
1850                     "annotation": "Połączono bliskie siebie drogi."
1851                 },
1852                 "connect_crossing_features": {
1853                     "annotation": "Połączono przecinające się drogi."
1854                 },
1855                 "connect_endpoints": {
1856                     "title": "Połącz końce",
1857                     "annotation": "Połączono punkty końcowe linii."
1858                 },
1859                 "connect_feature": {
1860                     "title": "Połącz ten obiekt"
1861                 },
1862                 "connect_features": {
1863                     "title": "Połącz obiekty"
1864                 },
1865                 "continue_from_start": {
1866                     "title": "Kontynuuj rysowanie od początku"
1867                 },
1868                 "continue_from_end": {
1869                     "title": "Kontynuuj rysowanie od końca"
1870                 },
1871                 "delete_feature": {
1872                     "title": "Usuń ten obiekt"
1873                 },
1874                 "ignore_issue": {
1875                     "title": "Zignoruj ten problem"
1876                 },
1877                 "merge_close_vertices": {
1878                     "annotation": "Scalono bliskie siebie punkty na drodze."
1879                 },
1880                 "merge_points": {
1881                     "title": "Scal te punkty"
1882                 },
1883                 "move_points_apart": {
1884                     "title": "Odsuń te punkty od siebie"
1885                 },
1886                 "move_tags": {
1887                     "title": "Przenieś znaczniki",
1888                     "annotation": "Przeniesiono znaczniki."
1889                 },
1890                 "remove_from_relation": {
1891                     "title": "Usuń z relacji"
1892                 },
1893                 "remove_generic_name": {
1894                     "title": "Usuń tę nazwę",
1895                     "annotation": "Usunięto zbyt ogólną nazwę."
1896                 },
1897                 "remove_private_info": {
1898                     "annotation": "Usunięto prywatne informacje."
1899                 },
1900                 "remove_proprietary_data": {
1901                     "title": "Usuń prawnie zastrzeżone dane"
1902                 },
1903                 "remove_tag": {
1904                     "title": "Usuń ten tag",
1905                     "annotation": "Usunięto znacznik."
1906                 },
1907                 "remove_tags": {
1908                     "title": "Usuń tagi"
1909                 },
1910                 "reposition_features": {
1911                     "title": "Przemieść obiekty"
1912                 },
1913                 "reverse_feature": {
1914                     "title": "Odwróć kierunek"
1915                 },
1916                 "select_preset": {
1917                     "title": "Wybierz rodzaj obiektu"
1918                 },
1919                 "select_road_type": {
1920                     "title": "Wybierz rodzaj drogi"
1921                 },
1922                 "set_as_inner": {
1923                     "title": "Ustaw jako wewnętrzną"
1924                 },
1925                 "set_as_outer": {
1926                     "title": "Ustaw jako zewnętrzną"
1927                 },
1928                 "square_feature": {
1929                     "title": "Popraw prostopadłość"
1930                 },
1931                 "tag_as_disconnected": {
1932                     "title": "Oznacz jako niepołączone",
1933                     "annotation": "Oznaczono bliskie siebie drogi jako niepołączone."
1934                 },
1935                 "tag_as_unsquare": {
1936                     "title": "Ten budynek w rzeczywistości nie jest prostokątny",
1937                     "annotation": "Oznaczono budynek jako nieprostokątny."
1938                 },
1939                 "tag_this_as_higher": {
1940                     "title": "Ten obiekt znajduje się powyżej"
1941                 },
1942                 "tag_this_as_lower": {
1943                     "title": "Ten obiekt znajduje się poniżej"
1944                 },
1945                 "upgrade_tags": {
1946                     "title": "Uaktualnij te znaczniki",
1947                     "annotation": "Uaktualniono przestarzałe znaczniki."
1948                 },
1949                 "use_bridge_or_tunnel": {
1950                     "title": "Oznacz jako most lub tunel"
1951                 },
1952                 "use_different_layers": {
1953                     "title": "Ustaw różne warstwy (tag layer)"
1954                 },
1955                 "use_different_levels": {
1956                     "title": "Ustaw różne kondygnacje"
1957                 },
1958                 "use_tunnel": {
1959                     "title": "Oznacz jako tunel"
1960                 }
1961             }
1962         },
1963         "intro": {
1964             "done": "gotowe",
1965             "ok": "OK",
1966             "graph": {
1967                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
1968                 "city": "Chrząszczyżewoszyce",
1969                 "county": "<value for addr:county>",
1970                 "district": "<value for addr:district>",
1971                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
1972                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
1973                 "postcode": "45-648",
1974                 "province": "<value for addr:province>",
1975                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
1976                 "state": "<value for addr:state>",
1977                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
1978                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
1979                 "countrycode": "pl",
1980                 "name": {
1981                     "1st-avenue": "Kolejowa",
1982                     "2nd-avenue": "Długa",
1983                     "4th-avenue": "Marszałkowska",
1984                     "5th-avenue": "Perłowa",
1985                     "6th-avenue": "Brylantowa",
1986                     "6th-street": "Marii Skłodowskiej-Curie",
1987                     "7th-avenue": "Grzybowa",
1988                     "8th-avenue": "Legionów",
1989                     "9th-avenue": "Husarska",
1990                     "10th-avenue": "Beskidzka",
1991                     "11th-avenue": "Warszawska",
1992                     "12th-avenue": "Brzozowa",
1993                     "access-point-employment": "undefined",
1994                     "adams-street": "Wspólna",
1995                     "andrews-elementary-school": "Szkoła Podstawowa im. Powstańców Warszawy",
1996                     "andrews-street": "Łomżyńska",
1997                     "armitage-street": "Kalinowa",
1998                     "barrows-school": "Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren",
1999                     "battle-street": "Macieja Rataja",
2000                     "bennett-street": "Kartuska",
2001                     "bowman-park": "Park Miejski",
2002                     "collins-drive": "Grójecka",
2003                     "conrail-railroad": "67",
2004                     "conservation-park": "Park Konwersacji",
2005                     "constantine-street": "Wrocławska",
2006                     "cushman-street": "Truskawkowa",
2007                     "dollar-tree": "Dobry Ciuch",
2008                     "douglas-avenue": "Aleje Jerozolimskie",
2009                     "east-street": "Słoneczna ",
2010                     "elm-street": "Polna",
2011                     "flower-street": "Kwiatowa ",
2012                     "foster-street": "Henryka Sienkiewicza",
2013                     "french-street": "Francuska",
2014                     "garden-street": "Ogrodowa",
2015                     "gem-pawnbroker": "Lombard U Stasia",
2016                     "golden-finch-framing": "Pracownia Ram",
2017                     "grant-avenue": "Hoża",
2018                     "hoffman-pond": "Staw Jaracza",
2019                     "hoffman-street": "Jaracza",
2020                     "hook-avenue": "Dąbrowszczaków",
2021                     "jefferson-street": "Romualda Traugutta",
2022                     "kelsey-street": "Tatrzańska",
2023                     "lafayette-park": "Park Łabędzi",
2024                     "las-coffee-cafe": "Kawiarnia Nad Jeziorem",
2025                     "lincoln-avenue": "Rycerska",
2026                     "lowrys-books": "Książki Anety",
2027                     "lynns-garage": "Warsztat Adama",
2028                     "main-street-barbell": "Siłownia Pan Biceps",
2029                     "main-street-cafe": "Kawiarnia Na Głównej",
2030                     "main-street-fitness": "Miejski Fitness",
2031                     "main-street": "Główna",
2032                     "maple-street": "Modlińska",
2033                     "marina-park": "Park Portowy",
2034                     "market-street": "Sklepowa",
2035                     "memory-isle-park": "Planty",
2036                     "memory-isle": "Planty",
2037                     "michigan-avenue": "Rzeszowska",
2038                     "middle-street": "Średnia",
2039                     "millard-street": "Racławicka",
2040                     "moore-street": "Oskara Kolberga",
2041                     "morris-avenue": "Krótka",
2042                     "mural-mall": "Pasaż Murali",
2043                     "paisanos-bar-and-grill": "Bar Pawła",
2044                     "paisley-emporium": "Emporium",
2045                     "paparazzi-tattoo": "Tatuaże Krzyśka",
2046                     "pealer-street": "Jarzębinowa",
2047                     "pine-street": "Sosnowa",
2048                     "pizza-hut": "Pizza Hut",
2049                     "portage-avenue": "Lipowa ",
2050                     "portage-river": "Rzeka Lipowa",
2051                     "preferred-insurance-services": "Ubezpieczenia na Życie",
2052                     "railroad-drive": "Kolejowa",
2053                     "river-city-appliance": "Europejskie AGD",
2054                     "river-drive": "Nadbrzeżna",
2055                     "river-road": "Nadbrzeżna",
2056                     "river-street": "Nadbrzeżna",
2057                     "riverside-cemetery": "Cmentarz Nad Rzeką",
2058                     "riverwalk-trail": "Parkowa",
2059                     "riviera-theatre": "Teatr Roma",
2060                     "rocky-river": "Kamionkówka",
2061                     "saint-joseph-river": "Rega",
2062                     "scidmore-park-petting-zoo": "Małe Zoo w Chrząszczyżewoszycach",
2063                     "scidmore-park": "Park Inwalidów Wojennych",
2064                     "scouter-park": "Park hulajnożny",
2065                     "sherwin-williams": "Mrówka",
2066                     "south-street": "Południowa",
2067                     "southern-michigan-bank": "Bank Opolski",
2068                     "spring-street": "Wiosenna",
2069                     "sturgeon-river-road": "Strugowa",
2070                     "three-rivers-city-hall": "Urząd Miasta Chrząszczyżewoszyce",
2071                     "three-rivers-elementary-school": "Szkoła Podstawowa w Chrząszczyżewoszycach",
2072                     "three-rivers-fire-department": "Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chrząszczyżewoszycach",
2073                     "three-rivers-high-school": "Liceum w Chrząszczyżewoszczycach",
2074                     "three-rivers-middle-school": "Gimnazjum w Chrząszczyżewoszyczycach",
2075                     "three-rivers-municipal-airport": "Lotnisko Regionalne w Chrząszczyżewoszczycach",
2076                     "three-rivers-post-office": "Urząd Pocztowy w Chrząszczyżewoszczycach",
2077                     "three-rivers-public-library": "Biblioteka Publiczna w Chrząszczyżewoszczycach",
2078                     "three-rivers": "Chrząszczyżewoszyce",
2079                     "unique-jewelry": "Błyszcząca Biżuteria",
2080                     "walnut-street": "Elizy Orzeszkowej",
2081                     "washington-street": "Lipowa",
2082                     "water-street": "Józefa Piłsudskiego",
2083                     "west-street": "Zachodnia",
2084                     "wheeler-street": "Królewska",
2085                     "william-towing": "Pomoc Drogowa Janusza",
2086                     "willow-drive": "Pogodna",
2087                     "wood-street": "Drewniana",
2088                     "world-fare": "Pamiątki"
2089                 }
2090             },
2091             "welcome": {
2092                 "title": "Witamy",
2093                 "welcome": "Witaj! Ten poradnik nauczy cię podstaw edytowania OpenStreetMap.",
2094                 "practice": "Dane w tym poradniku są dostępne tylko w celach edukacyjnych, żadna zmiana wykonana w poradniku nie zostanie zapisana.",
2095                 "words": "Poradnik wprowadzi kilka nowych pojęć i koncepcji. Każde nowe pojęcie będzie oznaczone *kursywą*.",
2096                 "mouse": "Możesz użyć dowolnego \"urządzenia wejścia\" aby edytować mapę, jednak poradnik zakłada, że posiadasz myszkę z lewym i prawym przyciskiem. **Jeśli chcesz podłączyć myszkę, zrób to teraz, następnie naciśnij OK.**",
2097                 "leftclick": "Kiedy poradnik prosi cię o kliknięcie lub podwójne kliknięcie, użyj lewego przycisku. Na touchpadzie może to być jedno kliknięcie, lub jedno dotknięcie. **Kliknij lewym przyciskiem {num} razy.**",
2098                 "rightclick": "Czasami możemy cię poprosić o użycie prawego przycisku. Na touchpadzie może to być Ctrl+kliknięcie lub dotknięcie dwoma palcami. **Kliknij prawym przyciskiem {num} razy.**",
2099                 "chapters": "Dobrze! Klikając na przyciski poniżej, możesz pominąć te rozdziały, które cię nie interesują, lub zacząć rozdział od nowa, jeśli utknąłeś. Zaczynajmy! **Kliknij '{next}', aby kontynuować.**"
2100             },
2101             "navigation": {
2102                 "title": "Nawigacja",
2103                 "drag": "Główny obszar mapy pokazuje dane OpenStreetMap umieszczone nad warstwą tła.{br}Możesz przesuwać mapę, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy podczas ruszania nią. Poza tym możesz używać klawiszów strzałek. **Przeciągnij mapę!**",
2104                 "zoom": "Możesz przybliżać i oddalać widok poprzez kręcenie kółkiem myszy, poprzez użycie touchpada lub przycisków {plus} / {minus} po prawej stronie. **Przybliż mapę!**",
2105                 "features": "Rzeczy pojawiające się na mapie określamy słowem *obiekty*. Wszystko w świecie rzeczywistym może zostać zmapowane, czyli odwzorowane, jako obiekt w OpenStreetMap.",
2106                 "points_lines_areas": "Obiekty mapy są przedstawione przy użyciu *punktów, linii* oraz *obszarów.*",
2107                 "nodes_ways": "W OpenStreetMap punkty (ang. points) czasem nazywane są *węzłami* (ang. nodes), zaś linie oraz obszary są czasami nazywane *drogami* (ang. ways).",
2108                 "click_townhall": "Wszystkie obiekty mogą zostać wybrane poprzez kliknięcie na nich. **Kliknij na punkt, aby go wybrać.**",
2109                 "selected_townhall": "Świetnie! Wybrałeś punkt. Wybrane obiekty odznaczają się pulsującą poświatą.",
2110                 "editor_townhall": "Gdy dowolny obiekt jest wybrany, *Edytor obiektu* staje się aktywny.",
2111                 "preset_townhall": "Na samej górze edytora obiektu pokazany jest rodzaj obiektu. Punkt, który wybrałeś, posiada rodzaj \"{preset}\".",
2112                 "fields_townhall": "Środkowa część edytora obiektu zawiera \"pola\" pokazujące atrybuty obiektu, takie jak jego nazwa i adres.",
2113                 "close_townhall": "**Zamknij Edytor obiektu poprzez naciśnięcie klawisza Esc lub kliknięcie na {button} w górnym rogu.**",
2114                 "search_street": "Możesz także wyszukiwać obiekty widoczne w aktualnym oknie lub gdziekolwiek indziej na świecie. **Wyszukaj '{name}'.**",
2115                 "choose_street": "**Wybierz {name} z listy.**",
2116                 "selected_street": "Świetnie! {name} została wybrana.",
2117                 "editor_street": "Widoczne pola dla ulicy są inne niż poprzednie pola dla Ratusza.{br} Dla tej ulicy Edytor obiektu pokazuje pola takie jak '{field1}' oraz '{field2}'. **Zamknij Edytor obiektu poprzez naciśnięcie klawisza Esc lub kliknięcie na {button} w górnym rogu.**",
2118                 "play": "Spróbuj poprzesuwać teraz mapę i wybierać inne obiekty, by zobaczyć jakie jeszcze inne rzeczy można umieszczać w OpenStreetMap. **W celu przejścia do następnego etapu samouczka, kliknij na '{next}'.**"
2119             },
2120             "points": {
2121                 "title": "Punkty",
2122                 "add_point": "*Punkty* mogą być używane do reprezentowania obiektów takich jak sklepy, restauracje czy pomniki.{br}Wskazują one konkretną lokalizację i opisują, co się w niej znajduje. **Kliknij na {button} Punkt, by dodać nowy punkt.**",
2123                 "place_point": "By umieścić nowy punkt na mapie, przesuń kursor myszy do miejsca, w którym powinien się znajdować. Następnie kliknij lewym klawiszem myszy lub naciśnij spację.. **Przesuń kursor myszy nad ten budynek, kliknij lewy przycisk myszy lub naciśnij spację.**",
2124                 "search_cafe": "Istnieje wiele różnych obiektów możliwych do przedstawienia w postaci punktów. Dodany przed chwilą punkt jest kawiarnią. **Wyszukaj '{preset}'.**",
2125                 "choose_cafe": "**Wybierz {preset} z listy.",
2126                 "feature_editor": "Punkt jest teraz oznaczony jako kawiarnia. Używając edytora obiektu, możemy dodać więcej informacji o kawiarni.",
2127                 "add_name": "W OpenStreetMap wszystkie pola są opcjonalne, możesz zostawić jakieś puste, jeśli nie wiesz, co wpisać.{br}Przyjmijmy, że znasz tę kawiarnię i wiesz jak się nazywa. **Wpisz nazwę kawiarni.**",
2128                 "add_close": "Edytor obiektu automatycznie zapamięta wszystkie twoje zmiany. **Kiedy wpiszesz już nazwę, naciśnij Esc, Enter lub kliknij na {button}, by zamknąć Edytor obiektu.**",
2129                 "reselect": "Punkty często już istnieją, ale zawierają błędy lub są niekompletne. Możesz edytować istniejące punkty. **Kliknij na dopiero co utworzonej kawiarni, by ją wybrać.** ",
2130                 "update": "Wprowadź więcej informacji o tej kawiarni. Możesz zmienić jej nazwę, dodać rodzaj kuchni lub uzupełnić dane adresowe. **Zmień informacje o kawiarni.**",
2131                 "update_close": "**Gdy skończysz poprawiać kawiarnię, naciśnij klawisz Esc, Enter lub kliknij na {button}, by zamknąć Edytor obiektu.**",
2132                 "rightclick": "Możesz kliknąć prawym klawiszem myszy na każdym obiekcie, by wyświetlić \"menu edycyjne\" z listą działań, jakie możesz na nim wykonać. **Kliknij prawym przyciskiem myszy na utworzonym punkcie, by wyświetlić menu edycyjne.**",
2133                 "delete": "Możesz usuwać obiekty, które nie istnieją w rzeczywistości.{br}Usunięcie obiektu z OpenStreetMap usuwa go dla wszystkich użytkowników mapy, dlatego przed jego skasowaniem należy mieć całkowitą pewność, że obiektu naprawdę nie ma. **Kliknij na przycisku {button}, by usunąć punkt.**",
2134                 "undo": "Zawsze możesz wycofać wprowadzone zmiany, za wyjątkiem tych zapisanych już wcześniej w OpenStreetMap. **Kliknij przycisk {button}, by cofnąć usunięcie i przywrócić punkt.**",
2135                 "play": "Wiesz już, jak tworzyć i edytować punkty, poćwicz więc teraz, tworząc kilka dodatkowych punktów. \n**W celu przejścia do następnego etapu samouczka, kliknij na '{next}'.**"
2136             },
2137             "areas": {
2138                 "title": "Obszary",
2139                 "add_playground": "*Obszary* służą do wyznaczania granic dla takich obiektów jak jeziora, budynki czy osiedla mieszkaniowe.{br}Mogą również zostać użyte do mapowania wielu obiektów, które zwykle przedstawiane są za pomocą punktów. **Kliknij na {button} Obszar, by dodać nowy obszar.**",
2140                 "start_playground": "Umieść plac zabaw na mapie poprzez narysowanie go jako obszaru. Obszary są rysowane poprzez umieszczanie \"węzłów\" wzdłuż zewnętrznego brzegu obiektu. **Kliknij lub naciśnij spację i umieść punkt początkowy w jednym z rogów placu zabaw..**",
2141                 "continue_playground": "Dalej rysuj obszar, umieszczając więcej punktów wzdłuż brzegu placu zabaw. Możesz przy tym łączyć obszar z już istniejącymi ścieżkami. {br}Podpowiedź: jeśli będziesz trzymać wciśnięty klawisz 'Alt', tworzone węzły nie zostaną połączone do już istniejących obiektów. **Narysuj cały obszar placu zabaw.**",
2142                 "finish_playground": "Zakończ rysowanie obszaru poprzez naciśnięcie Enter lub poprzez ponowne kliknięcie na pierwszym lub ostatnim punkcie. **Zakończ rysowanie obszaru placu zabaw.**",
2143                 "search_playground": "**Wyszukaj '{preset}'.**",
2144                 "choose_playground": "** Wybierz {preset} z listy.**",
2145                 "add_field": "Plac zabaw nie ma żadnej nazwy, dlatego nie wpisuj nic w pole Nazwa.{br}Zamiast tego wpisz dodatkowe informacji o nim w polu \"Opis obiektu\".  **Rozwiń listę Dodaj pole.**",
2146                 "choose_field": "**Wybierz {field} z listy.**",
2147                 "retry_add_field": "Nie zaznaczyłeś pola {field}. Spróbuj ponownie.",
2148                 "describe_playground": "**Dodaj opis, a następnie kliknij na przycisku {button}, by zamknąć Edytor obiektu.**",
2149                 "play": "Bardzo dobrze! Poćwicz, rysując jeszcze kilka obszarów i sprawdź, jakie inne rodzaje obiektów obszarowych możesz dodać do OpenStreetMap. **W celu przejścia do następnego etapu samouczka, kliknij na '{next}'.**"
2150             },
2151             "lines": {
2152                 "title": "Linie",
2153                 "add_line": "*Linie* są używane do reprezentowania obiektów takich jak drogi, tory czy rzeki. **Kliknij na {button} Linia, by dodać nową linię.**",
2154                 "start_line": "Tutaj brakuje drogi.  Spróbuj ją dodać!{br}W OpenStreetMap, linie powinny być prowadzone środkiem drogi. W czasie rysowania możesz przesuwać mapę oraz ją przybliżać i oddalać. **Zacznij rysować nową linię poprzez kliknięcie na górze w początek brakującej drogi.**",
2155                 "intersect": "Kliknij lub naciśnij spację, by dodać więcej punktów do linii.{br}Drogi i wiele innych rodzajów linii są częścią większej sieci. Ważne jest ich prawidłowe wzajemne połączenie, aby programy do nawigacji działały poprawnie. **Kliknij na ulicy {name}, by utworzyć połączenie tych dwóch linii.**",
2156                 "retry_intersect": "Droga musi się skrzyżować z drogą {name}. Spróbuj ponownie!",
2157                 "continue_line": "Dalej rysuj linię nowej drogi. Pamiętaj, że możesz przesuwać mapę oraz ją przybliżać i oddalać, gdy tego potrzebujesz.{br}Kiedy narysujesz wszystko, kliknij ponownie na ostatnim punkcie. **Dokończ rysowanie drogi.**",
2158                 "choose_category_road": "**Wybierz {category} z listy.**",
2159                 "choose_preset_residential": "Istnieje wiele rodzajów dróg, ta rysowana jest drogą lokalną. **Wybierz rodzaj {preset}.**",
2160                 "retry_preset_residential": "Nie wybrałeś rodzaju {preset}. **Kliknij tutaj, aby wybrać ponownie.**",
2161                 "name_road": "**Wpisz nazwę drogi, a następnie wciśnij klawisz Esc, Enter lub kliknij na {button}, by zamknąć Edytor obiektu.**",
2162                 "did_name_road": "Nieźle! Następnie nauczysz się, jak zmienić kształt linii.",
2163                 "update_line": "Zdarzają się sytuację, gdy konieczna jest zmiana kształtu istniejącej linii. Tutaj widzisz drogę, która nie wydaje się być dobrze narysowana.",
2164                 "add_node": "Możesz dodać parę węzłów do tej linii, by poprawić jej kształt. Jednym ze sposobów jest dwukrotne kliknięcie myszą na linii w miejscu, w którym chcesz dodać węzeł.  **Kliknij dwukrotnie na linii, by utworzyć nowy węzeł.**",
2165                 "start_drag_endpoint": "Gdy linia jest wybrana, możesz przeciągnąć którykolwiek z jej węzłów poprzez kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszy wraz z jednoczesnym jej przesunięciem.**Przeciągnij punkt końcowy w miejsce, w którym te drogi faktycznie tworzą skrzyżowanie.**",
2166                 "finish_drag_endpoint": "To miejsce wygląda na właściwe. **Puść lewy przycisk myszki, by zakończyć przeciąganie.**",
2167                 "start_drag_midpoint": "Pośrodku węzłów linii są narysowane małe trójkąciki.  Dzięki nim także możliwe jest tworzenie nowych węzłów drogi – poprzez przeciągnięcie tych trójkącików w nowe miejsce.  **Przeciągnij trójkącik pośrodku, by utworzyć nowy węzeł wzdłuż drogi.**",
2168                 "continue_drag_midpoint": "Linia wygląda teraz znacznie lepiej! Dalej poprawiaj linię poprzez dwukrotne kliknięcie lub przeciąganie trójkącików, aż jej kształt będzie odpowiadał kształtowi drogi. **Jeśli wygląd linii jest już dobry, kliknij OK.**",
2169                 "delete_lines": "Możesz usuwać linie tych dróg, które nie istnieją w rzeczywistości.{br}Tutaj masz przykład ulicy {street}, która nie została jeszcze zbudowana. Możesz poprawić mapę w tym miejscu usuwając zbędne linie.",
2170                 "rightclick_intersection": "Najbliższą istniejąca ulicą jest ulica {street1}, tak więc musisz *rozdzielić* ulicę {street2} na tym skrzyżowaniu i usunąć wszystko co jest powyżej niego.. **Kliknij prawym klawiszem myszy na węźle skrzyżowania.**",
2171                 "split_intersection": "**Kliknij na {button}, by rozdzielić {street}.**",
2172                 "retry_split": "Musisz kliknąć na przycisku Rozdziel. Spróbuj ponownie.",
2173                 "did_split_multi": "Świetnie! Ulica {street1} jest teraz rozdzielona na dwie części. Górna część może zostać usunięta. **Kliknij na górnej części ulicy {street2}, by ją wybrać.**",
2174                 "did_split_single": "**Kliknij na górnej części ulicy {street2}, by ją wybrać.**",
2175                 "multi_select": "Ulica {selected} jest teraz wybrana. Wybierz także ulicę {other1}. Wiele obiektów naraz możesz zaznaczyć klikając na nich przy wciśniętym klawiszu Shift. **Shift+klik na {other2}.**",
2176                 "multi_rightclick": "Dobrze! Obie linie do usunięcia są teraz wybrane. **Kliknij prawym klawiszem myszy na jednej z linii, by wyświetlić menu edycji.**",
2177                 "multi_delete": "**Kliknij przycisk {button}, by usunąć zbędne linie.**",
2178                 "retry_delete": "Nie kliknąłeś na przycisku Usuń. Spróbuj ponownie.",
2179                 "play": "Świetnie! Wykorzystaj teraz zdobyte w tym etapie umiejętności i poćwicz edytowanie innych linii. **W celu przejścia do następnego etapu samouczka, kliknij na '{next}'.**"
2180             },
2181             "buildings": {
2182                 "title": "Budynki",
2183                 "add_building": "OpenStreetMap jest największą na świecie bazą budynków.{br}Możesz przyczynić się do rozwoju tej bazy obrysowując budynki, które jeszcze nie zostały zmapowane. **Kliknij na {button} Obszar, by dodać nowy obszar.**",
2184                 "start_building": "Dodaj ten budynek do mapy, obrysowując jego brzegi.{br}Budynki powinny być obrysowane u ich podstawy i możliwie jak najdokładniej.**Kliknij lub naciśnij spację w jednym z narożników budynku, by umieścić pierwszy węzeł.**",
2185                 "continue_building": "Dalej dodawaj węzły w celu obrysowania całego budynku. Pamiętaj, że możesz przybliżać mapę, jeśli chcesz precyzyjniej zmapować budynek.{br}Zakończ rysowanie budynku naciskając Enter lub klikając na pierwszym lub ostatnim z narysowanych węzłów.**Dokończ obrysowanie budynku.**",
2186                 "retry_building": "Chyba masz problemy z umieszczeniem węzłów w narożnikach budynku. Spróbuj ponownie!",
2187                 "choose_category_building": "**Wybierz {category} z listy.**",
2188                 "choose_preset_house": "Jest wiele rodzajów budynków, a ten wygląda na dom jednorodzinny.{br}Jeśli nie znasz rodzaju rysowanego budynku, możesz wybrać rodzaj ogólny.**Wybierz rodzaj {preset}.**",
2189                 "close": "**Naciśnij Esc lub kliknij przycisk {button}, by zamknąć Edytor obiektu.**",
2190                 "rightclick_building": "**Kliknij prawym klawiszem myszy, by wybrać utworzony budynek i wyświetlić menu edycyjne.**",
2191                 "square_building": "Budynek, który właśnie dodałeś, będzie wyglądał lepiej z idealnie wyrównanymi narożnikami. **Kliknij na przycisk {button}, aby wyprostować kształt budynku.**",
2192                 "retry_square": "Należy kliknąć na przycisku \"Popraw prostopadłość\". Spróbuj ponownie.",
2193                 "done_square": "Zauważ, jak narożniki budynku zmieniły położenie. Zaraz nauczysz się kolejnej przydatnej rzeczy.",
2194                 "add_tank": "Teraz obrysujesz okrągły zbiornik. **Kliknij na {button} Obszar, by dodać nowy obszar.**",
2195                 "start_tank": "Nie musisz rysować idealnego okręgu. Po prostu narysuj obszar wewnątrz zbiornika tak, by węzły dotykały jego brzegu. **Kliknij lub naciśnij spację, by umieścić pierwszy węzeł na brzegu zbiornika.**",
2196                 "continue_tank": "Dodaj jeszcze kilka węzłów wzdłuż brzegu. Okrąg zostanie utworzony między tymi węzłami.{br}Zakończ rysować obszar naciskając Enter lub klikając na pierwszym lub ostatnim z narysowanych węzłów. **Dokończ obrysowywanie zbiornika.**",
2197                 "search_tank": "**Wyszukaj '{preset}'.**",
2198                 "choose_tank": "**Wybierz {preset} z listy.**",
2199                 "rightclick_tank": "**Kliknij prawym klawiszem myszy, by wybrać utworzony zbiornik i wyświetlić menu edycyjne.**",
2200                 "circle_tank": "**Kliknij na {button}, by zaokrąglić zbiornik.**",
2201                 "retry_circle": "Należy nacisnąć na przycisk Zaokrąglij. Spróbuj ponownie.",
2202                 "play": "Świetnie! Poćwicz obrysowywanie jeszcze na innych budynkach i wypróbuj pozostałe polecenia z menu edycyjnego. **W celu przejścia do następnego etapu samouczka, kliknij na '{next}'.**"
2203             },
2204             "startediting": {
2205                 "title": "Rozpocznij edytowanie",
2206                 "help": "Teraz możesz rozpocząć edytowanie OpenStreetMap!{br}Ten samouczek możesz uruchomić ponownie w dowolnym momencie, możesz też zajrzeć do dokumentacji klikając na przycisku pomocy {button} lub naciskając klawisz '{key}'.",
2207                 "shortcuts": "Możesz zobaczyć wszystkie polecenia wraz z ich skrótami klawiaturowymi po naciśnięciu klawisza '{key}'.",
2208                 "save": "Nie zapomnij o regularnym zapisywaniu swoich zmian!",
2209                 "start": "Zacznij mapować!"
2210             }
2211         },
2212         "shortcuts": {
2213             "title": "Skróty klawiszowe",
2214             "tooltip": "Wyświetl ekran skrótów klawiszowych.",
2215             "toggle": {
2216                 "key": "?"
2217             },
2218             "key": {
2219                 "alt": "Alt",
2220                 "backspace": "Backspace",
2221                 "cmd": "Cmd",
2222                 "ctrl": "Ctrl",
2223                 "delete": "Delete",
2224                 "del": "Del",
2225                 "end": "End",
2226                 "enter": "Enter",
2227                 "esc": "Esc",
2228                 "home": "Home",
2229                 "option": "Option",
2230                 "pause": "Pause",
2231                 "pgdn": "PgDn",
2232                 "pgup": "PgUp",
2233                 "return": "Return",
2234                 "shift": "Shift",
2235                 "space": "Space"
2236             },
2237             "gesture": {
2238                 "drag": "przeciągnij"
2239             },
2240             "or": "-lub-",
2241             "browsing": {
2242                 "title": "Przeglądanie",
2243                 "navigation": {
2244                     "title": "Nawigacja",
2245                     "pan": "Przesuń mapę",
2246                     "pan_more": "Przesuń mapę o jeden ekran",
2247                     "zoom": "Przybliż / Oddal",
2248                     "zoom_more": "Przybliż / Oddal mocniej"
2249                 },
2250                 "help": {
2251                     "title": "Pomoc",
2252                     "help": "Wyświetl pomoc/dokumentację",
2253                     "keyboard": "Wyświetl skróty klawiszowe"
2254                 },
2255                 "display_options": {
2256                     "title": "Opcje wyświetlania",
2257                     "background": "Wyświetl opcje tła",
2258                     "background_switch": "Wróć do ostatniego podkładu",
2259                     "map_data": "Wyświetl opcje danych mapy",
2260                     "fullscreen": "Wejdź w tryb pełnoekranowy",
2261                     "sidebar": "Przełącz panel boczny",
2262                     "wireframe": "Przełącz tryb szkieletowy",
2263                     "osm_data": "Przełącz dane OpenStreetMap",
2264                     "minimap": "Przełącz minimapę"
2265                 },
2266                 "selecting": {
2267                     "title": "Wybieranie obiektów",
2268                     "select_one": "Wybierz jeden obiekt",
2269                     "select_multi": "Wybierz wiele obiektów",
2270                     "lasso": "Wybierz obiekty lassem",
2271                     "search": "Znajdź funkcje pasujące do wyszukanego tekstu"
2272                 },
2273                 "with_selected": {
2274                     "title": "Z wybranym obiektem",
2275                     "edit_menu": "Przełącz menu edycji",
2276                     "zoom_to": "Przybliż wybrany obiekt"
2277                 },
2278                 "vertex_selected": {
2279                     "title": "Z wybranym węzłem",
2280                     "previous": "Przejdź do poprzedniego węzła",
2281                     "next": "Przejdź do następnego węzła",
2282                     "first": "Przejdź do pierwszego węzła",
2283                     "last": "Przejdź do ostatniego węzła",
2284                     "change_parent": "Następna linia z tym węzłem"
2285                 }
2286             },
2287             "editing": {
2288                 "title": "Edytowanie",
2289                 "drawing": {
2290                     "title": "Rysowanie",
2291                     "focus_add_feature": "Przejdź do pola wyszukiwania",
2292                     "add_point": "Tryb 'Dodawanie punktu'",
2293                     "add_line": "Tryb 'Dodawanie linii'",
2294                     "add_area": "Tryb 'Dodawanie obszaru'",
2295                     "add_note": "tryb 'Dodaj uwagę'",
2296                     "add_favorite": "Dodaj ulubiony obiekt",
2297                     "place_point": "Umieść punkt lub uwagę",
2298                     "disable_snap": "Przytrzymaj, by wyłączyć przyciąganie do punktu",
2299                     "stop_line": "Zakończ rysowanie linii lub obszaru"
2300                 },
2301                 "operations": {
2302                     "title": "Działania",
2303                     "continue_line": "Kontynuuj linię w wybranym węźle",
2304                     "merge": "Złącz (scal) wybrane obiekty",
2305                     "disconnect": "Rozłącz obiekty w wybranym węźle",
2306                     "extract": "Wyodrębnij punkt z obiektu",
2307                     "split": "Rozdziel linię na dwie części w wybranym węźle",
2308                     "reverse": "Odwróć linię",
2309                     "move": "Przenieś wybrane obiekty",
2310                     "rotate": "Obróć wybrane obiekty",
2311                     "orthogonalize": "Wyprostuj kąt wierzchołka lub kąty czworokąta",
2312                     "straighten": "Wyprostuj linię lub punkty",
2313                     "circularize": "Zaokrąglij zamkniętą linię lub obszar",
2314                     "reflect_long": "Odbij obiekty wzdłuż dłuższego boku",
2315                     "reflect_short": "Odbij obiekty wzdłuż krótszego boku",
2316                     "delete": "Usuń wybrane obiekty"
2317                 },
2318                 "commands": {
2319                     "title": "Polecenia",
2320                     "copy": "Kopiuj wybrane obiekty",
2321                     "paste": "Wklej skopiowane obiekty",
2322                     "undo": "Cofnij ostatnie działanie",
2323                     "redo": "Ponów ostatnie działanie",
2324                     "save": "Zapisz zmiany"
2325                 }
2326             },
2327             "tools": {
2328                 "title": "Narzędzia",
2329                 "info": {
2330                     "title": "Informacja",
2331                     "all": "Przełącz wszystkie panele informacyjne",
2332                     "background": "Przełącz panel tła",
2333                     "history": "Przełącz panel historii",
2334                     "location": "Przełącz panel lokalizacji",
2335                     "measurement": "Przełącz panel pomiarów"
2336                 }
2337             }
2338         },
2339         "units": {
2340             "feet": "{quantity} stóp",
2341             "miles": "{quantity} mil",
2342             "square_feet": "{quantity} stóp kwadratowych",
2343             "square_miles": "{quantity} mil kwadratowych",
2344             "acres": "{quantity} akr",
2345             "meters": "{quantity} m",
2346             "kilometers": "{quantity} km",
2347             "square_meters": "{quantity} m²",
2348             "square_kilometers": "{quantity} km²",
2349             "hectares": "{quantity} ha",
2350             "area_pair": "{area1} ({area2})",
2351             "arcdegrees": "{quantity}°",
2352             "arcminutes": "{quantity}′",
2353             "arcseconds": "{quantity}″",
2354             "north": "N",
2355             "south": "S",
2356             "east": "E",
2357             "west": "W",
2358             "coordinate": "{coordinate}{direction}",
2359             "coordinate_pair": "{latitude}, {longitude}"
2360         },
2361         "wikidata": {
2362             "identifier": "Identyfikator",
2363             "label": "Etykieta",
2364             "description": "Opis"
2365         },
2366         "presets": {
2367             "categories": {
2368                 "category-barrier": {
2369                     "name": "Przeszkody/bariery"
2370                 },
2371                 "category-building": {
2372                     "name": "Budynki"
2373                 },
2374                 "category-golf": {
2375                     "name": "Golf"
2376                 },
2377                 "category-landuse": {
2378                     "name": "Zagospodarowanie terenu"
2379                 },
2380                 "category-natural": {
2381                     "name": "Obiekty naturalne"
2382                 },
2383                 "category-path": {
2384                     "name": "Ścieżka"
2385                 },
2386                 "category-rail": {
2387                     "name": "Kolej"
2388                 },
2389                 "category-restriction": {
2390                     "name": "Nakaz/zakaz"
2391                 },
2392                 "category-road_major": {
2393                     "name": "Drogi główne"
2394                 },
2395                 "category-road_minor": {
2396                     "name": "Pozostałe drogi"
2397                 },
2398                 "category-road_service": {
2399                     "name": "Drogi serwisowe"
2400                 },
2401                 "category-route": {
2402                     "name": "Trasa"
2403                 },
2404                 "category-utility": {
2405                     "name": "Funkcje użytkowe"
2406                 },
2407                 "category-water": {
2408                     "name": "Woda"
2409                 },
2410                 "category-waterway": {
2411                     "name": "Woda"
2412                 }
2413             },
2414             "fields": {
2415                 "access": {
2416                     "label": "Prawo wstępu/wjazdu mają",
2417                     "options": {
2418                         "designated": {
2419                             "description": "Dostęp dozwolony na podstawie znaków lub określonych przepisów lokalnych",
2420                             "title": "Wyznaczony"
2421                         },
2422                         "destination": {
2423                             "description": "Dostęp dozwolony tylko by dotrzeć do celu",
2424                             "title": "Docelowy"
2425                         },
2426                         "dismount": {
2427                             "description": "Dostęp dozwolony tylko, gdy jeździec zsiądzie z pojazdu/zwierzęcia",
2428                             "title": "Zejdź z pojazdu go poprowadź"
2429                         },
2430                         "no": {
2431                             "description": "Niedostępne dla ogólnego ruchu",
2432                             "title": "Zabroniony"
2433                         },
2434                         "permissive": {
2435                             "description": "Dostęp jest możliwy, ale właściciel może w każdej chwili wycofać zgodę",
2436                             "title": "Dopuszczalny"
2437                         },
2438                         "permit": {
2439                             "description": "Dostęp dozwolony tylko z ważną zgodą lub zezwoleniem",
2440                             "title": "Za zezwoleniem"
2441                         },
2442                         "private": {
2443                             "description": "Dostęp dozwolony tylko za zgodą właściciela na indywidualnych zasadach",
2444                             "title": "Prywatny"
2445                         },
2446                         "yes": {
2447                             "description": "Dostęp zagwarantowany prawnie",
2448                             "title": "Dozwolony"
2449                         }
2450                     },
2451                     "placeholder": "Nieznane",
2452                     "types": {
2453                         "access": "Wszyscy",
2454                         "bicycle": "Rowery",
2455                         "foot": "Piesi",
2456                         "horse": "Konie",
2457                         "motor_vehicle": "Pojazdy silnikowe"
2458                     }
2459                 },
2460                 "access_simple": {
2461                     "label": "Dozwolony wstęp"
2462                 },
2463                 "address": {
2464                     "label": "Adres",
2465                     "placeholders": {
2466                         "block_number": "Kwartał",
2467                         "block_number!jp": "Kwartał",
2468                         "city": "Miejsc. (adres z ulicą)",
2469                         "city!jp": "Miasto/Wieś/Okręg specjalny Tokio",
2470                         "city!vn": "Miasto",
2471                         "conscriptionnumber": "123",
2472                         "country": "Kraj",
2473                         "county": "Powiat",
2474                         "county!jp": "Powiat",
2475                         "district": "Dystrykt",
2476                         "district!vn": "Okręg/Miejscowość/Dystrykt",
2477                         "floor": "Nr piętra",
2478                         "hamlet": "Przysiółek/kolonia",
2479                         "housename": "Nazwa domu",
2480                         "housenumber": "123",
2481                         "housenumber!jp": "Nr budynku/działki",
2482                         "neighbourhood": "Osiedle",
2483                         "neighbourhood!jp": "Chōme/Aza/Koaza",
2484                         "place": "Miejsc. (adres bez ulicy)",
2485                         "postcode": "Kod pocztowy",
2486                         "province": "Prowincja/województwo",
2487                         "province!jp": "Prefektura",
2488                         "quarter": "Dzielnica/kwartał/wyższy okręg",
2489                         "quarter!jp": "Ōaza/Machi",
2490                         "state": "Stan",
2491                         "street": "Ulica",
2492                         "subdistrict": "Subdystrykt",
2493                         "subdistrict!vn": "Osiedle/Wspólnota/Miasteczko",
2494                         "suburb": "Dzielnica",
2495                         "suburb!jp": "Osiedle",
2496                         "unit": "Blok/oddział"
2497                     }
2498                 },
2499                 "admin_level": {
2500                     "label": "Poziom administracyjny"
2501                 },
2502                 "aerialway": {
2503                     "label": "Rodzaj"
2504                 },
2505                 "aerialway/access": {
2506                     "label": "Dostęp",
2507                     "options": {
2508                         "both": "Oba",
2509                         "entry": "Wejście",
2510                         "exit": "Wyjście"
2511                     }
2512                 },
2513                 "aerialway/bubble": {
2514                     "label": "Osłona przeciwwiatrowa"
2515                 },
2516                 "aerialway/capacity": {
2517                     "label": "Przepustowość (na godzinę)",
2518                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
2519                 },
2520                 "aerialway/duration": {
2521                     "label": "Czas trwania (w minutach)",
2522                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2523                 },
2524                 "aerialway/heating": {
2525                     "label": "Ogrzewany"
2526                 },
2527                 "aerialway/occupancy": {
2528                     "label": "Liczba miejsc",
2529                     "placeholder": "2, 4, 8..."
2530                 },
2531                 "aerialway/summer/access": {
2532                     "label": "Dostępność w sezonie letnim",
2533                     "options": {
2534                         "both": "Obydwa",
2535                         "entry": "Wejście",
2536                         "exit": "Wyjście"
2537                     }
2538                 },
2539                 "aeroway": {
2540                     "label": "Rodzaj"
2541                 },
2542                 "agrarian": {
2543                     "label": "Asortyment"
2544                 },
2545                 "air_conditioning": {
2546                     "label": "Klimatyzacja"
2547                 },
2548                 "amenity": {
2549                     "label": "Rodzaj"
2550                 },
2551                 "animal_boarding": {
2552                     "label": "Dla zwierząt"
2553                 },
2554                 "animal_breeding": {
2555                     "label": "Dla zwierząt"
2556                 },
2557                 "animal_shelter": {
2558                     "label": "Dla zwierząt"
2559                 },
2560                 "architect": {
2561                     "label": "Architekt"
2562                 },
2563                 "area/highway": {
2564                     "label": "Rodzaj"
2565                 },
2566                 "artist": {
2567                     "label": "Artysta"
2568                 },
2569                 "artwork_type": {
2570                     "label": "Rodzaj"
2571                 },
2572                 "atm": {
2573                     "label": "Bankomat"
2574                 },
2575                 "attraction": {
2576                     "label": "Rodzaj"
2577                 },
2578                 "backrest": {
2579                     "label": "Oparcie"
2580                 },
2581                 "bar": {
2582                     "label": "Bar (z alkoholem)"
2583                 },
2584                 "barrier": {
2585                     "label": "Rodzaj"
2586                 },
2587                 "basin": {
2588                     "label": "Rodzaj"
2589                 },
2590                 "bath/open_air": {
2591                     "label": "Zewnątrz"
2592                 },
2593                 "bath/sand_bath": {
2594                     "label": "Kąpiele piaskowe"
2595                 },
2596                 "bath/type": {
2597                     "label": "Typ",
2598                     "options": {
2599                         "foot_bath": "Mycie nóg",
2600                         "hot_spring": "Gorące źródła",
2601                         "onsen": "Japoński Onsen"
2602                     }
2603                 },
2604                 "beauty": {
2605                     "label": "Specjalność"
2606                 },
2607                 "bench": {
2608                     "label": "Ławka"
2609                 },
2610                 "bicycle_parking": {
2611                     "label": "Rodzaj"
2612                 },
2613                 "bin": {
2614                     "label": "Kosz na śmieci"
2615                 },
2616                 "blood_components": {
2617                     "label": "Składniki krwi",
2618                     "options": {
2619                         "plasma": "osocze krwi",
2620                         "platelets": "trombocyty",
2621                         "stemcells": "komórki macierzyste",
2622                         "whole": "krew"
2623                     }
2624                 },
2625                 "board_type": {
2626                     "label": "Rodzaj"
2627                 },
2628                 "booth": {
2629                     "label": "Budka"
2630                 },
2631                 "boules": {
2632                     "label": "Rodzaj"
2633                 },
2634                 "boundary": {
2635                     "label": "Typ"
2636                 },
2637                 "brand": {
2638                     "label": "Marka"
2639                 },
2640                 "brewery": {
2641                     "label": "Piwo z beczki"
2642                 },
2643                 "bridge": {
2644                     "label": "Rodzaj",
2645                     "placeholder": "Domyślny"
2646                 },
2647                 "bridge/support": {
2648                     "label": "Rodzaj"
2649                 },
2650                 "building": {
2651                     "label": "Budynek"
2652                 },
2653                 "building/levels_building": {
2654                     "label": "Liczba kondygnacji",
2655                     "placeholder": "2, 4, 6..."
2656                 },
2657                 "building/material": {
2658                     "label": "Materiał fasady"
2659                 },
2660                 "building_area": {
2661                     "label": "Budynek"
2662                 },
2663                 "bunker_type": {
2664                     "label": "Rodzaj"
2665                 },
2666                 "cables": {
2667                     "label": "Kable",
2668                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2669                 },
2670                 "camera/direction": {
2671                     "label": "Kierunek (w stopniach, zgodnie z ruchem wskazówek zegara)",
2672                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
2673                 },
2674                 "camera/mount": {
2675                     "label": "Mocowanie kamery"
2676                 },
2677                 "camera/type": {
2678                     "label": "Rodzaj kamery",
2679                     "options": {
2680                         "dome": "Kopułkowa",
2681                         "fixed": "Stacjonarna",
2682                         "panning": "Obrotowa"
2683                     }
2684                 },
2685                 "capacity": {
2686                     "label": "Liczba miejsc",
2687                     "placeholder": "50, 100, 200..."
2688                 },
2689                 "cash_in": {
2690                     "label": "Wpłatomat"
2691                 },
2692                 "castle_type": {
2693                     "label": "Rodzaj"
2694                 },
2695                 "check_date": {
2696                     "label": "Data ostatniego sprawdzenia"
2697                 },
2698                 "clothes": {
2699                     "label": "Ubrania"
2700                 },
2701                 "club": {
2702                     "label": "Rodzaj"
2703                 },
2704                 "collection_times": {
2705                     "label": "Godziny odbioru"
2706                 },
2707                 "colour": {
2708                     "label": "Kolor"
2709                 },
2710                 "comment": {
2711                     "label": "Opis zmian",
2712                     "placeholder": "Krótki opis twoich zmian (wymagany)"
2713                 },
2714                 "communication_multi": {
2715                     "label": "Rodzaj komunikacji"
2716                 },
2717                 "construction": {
2718                     "label": "Rodzaj"
2719                 },
2720                 "consulate": {
2721                     "label": "Rodzaj"
2722                 },
2723                 "contact/webcam": {
2724                     "label": "Adres kamery internetowej",
2725                     "placeholder": "http://example.com/"
2726                 },
2727                 "content": {
2728                     "label": "Zawartość"
2729                 },
2730                 "conveying": {
2731                     "label": "Kierunek ruchu",
2732                     "options": {
2733                         "backward": "Wstecz",
2734                         "forward": "W przód",
2735                         "reversible": "Odwracalne"
2736                     }
2737                 },
2738                 "country": {
2739                     "label": "Kraj"
2740                 },
2741                 "couplings": {
2742                     "label": "Liczba złączek",
2743                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2744                 },
2745                 "covered": {
2746                     "label": "Zadaszenie"
2747                 },
2748                 "craft": {
2749                     "label": "Rodzaj"
2750                 },
2751                 "crane/type": {
2752                     "label": "Rodzaj żurawia",
2753                     "options": {
2754                         "floor-mounted_crane": "Przymocowany do podłoża",
2755                         "portal_crane": "Bramowy",
2756                         "travel_lift": "Transportowy"
2757                     }
2758                 },
2759                 "crop": {
2760                     "label": "Rodzaj uprawy"
2761                 },
2762                 "crossing": {
2763                     "label": "Rodzaj"
2764                 },
2765                 "cuisine": {
2766                     "label": "Kuchnia"
2767                 },
2768                 "currency_multi": {
2769                     "label": "Rodzaje środków płatności"
2770                 },
2771                 "cutting": {
2772                     "label": "Rodzaj",
2773                     "placeholder": "Domyślny"
2774                 },
2775                 "cycle_network": {
2776                     "label": "Sieć"
2777                 },
2778                 "cycleway": {
2779                     "label": "Pasy rowerowe",
2780                     "options": {
2781                         "lane": {
2782                             "description": "Pas rowerowy, wydzielony od drogi namalowaną linią",
2783                             "title": "Standardowy pas rowerowy"
2784                         },
2785                         "none": {
2786                             "description": "Brak pasa rowerowego",
2787                             "title": "Brak"
2788                         },
2789                         "opposite": {
2790                             "description": "Kontraruch – na tej drodze ruch rowerowy odbywa się w obie strony",
2791                             "title": "Kontrapas"
2792                         },
2793                         "opposite_lane": {
2794                             "description": "Kontrapas – pas rowerowy, na którym ruch odbywa się w przeciwnym kierunku niż kierunek ruchu pasa drogi, przy której leży.",
2795                             "title": "Kontrapas rowerowy"
2796                         },
2797                         "share_busway": {
2798                             "description": "Pas rowerowy dzielony z buspasem",
2799                             "title": "Pas rowerowy dzielony z buspasem"
2800                         },
2801                         "shared_lane": {
2802                             "description": "Pas rowerowy nieoddzielony od pasa ruchu",
2803                             "title": "Współdzielony pas rowerowy"
2804                         },
2805                         "track": {
2806                             "description": "Pas rowerowy wydzielony z jezdni fizyczną barierą",
2807                             "title": "Wydzielona droga rowerowa (nie pas)"
2808                         }
2809                     },
2810                     "placeholder": "brak",
2811                     "types": {
2812                         "cycleway:left": "Lewa strona",
2813                         "cycleway:right": "Prawa strona"
2814                     }
2815                 },
2816                 "dance/style": {
2817                     "label": "Style taneczne"
2818                 },
2819                 "date": {
2820                     "label": "Data"
2821                 },
2822                 "delivery": {
2823                     "label": "Dostawa"
2824                 },
2825                 "denomination": {
2826                     "label": "Wyznanie"
2827                 },
2828                 "denotation": {
2829                     "label": "Znaczenie"
2830                 },
2831                 "departures_board": {
2832                     "label": "Tablica odjazdów",
2833                     "options": {
2834                         "no": "Brak",
2835                         "realtime": "Tablica elektroniczna",
2836                         "timetable": "Papierowy rozkład jazdy",
2837                         "yes": "Tak"
2838                     }
2839                 },
2840                 "description": {
2841                     "label": "Opis obiektu"
2842                 },
2843                 "design": {
2844                     "label": "Konstrukcja"
2845                 },
2846                 "destination/ref_oneway": {
2847                     "label": "Miejsca docelowe (numery dróg)"
2848                 },
2849                 "destination/symbol_oneway": {
2850                     "label": "Miejsca docelowe (symbole)"
2851                 },
2852                 "destination_oneway": {
2853                     "label": "Miejsca docelowe"
2854                 },
2855                 "devices": {
2856                     "label": "Liczba urządzeń",
2857                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2858                 },
2859                 "diameter": {
2860                     "label": "Średnica",
2861                     "placeholder": "5 mm, 10 cm, 15 in…"
2862                 },
2863                 "diaper": {
2864                     "label": "Przewijak dla dzieci"
2865                 },
2866                 "diet_multi": {
2867                     "label": "Rodzaj diety"
2868                 },
2869                 "diplomatic": {
2870                     "label": "Rodzaj"
2871                 },
2872                 "diplomatic/services": {
2873                     "label": "Usługi"
2874                 },
2875                 "direction": {
2876                     "label": "Kierunek (stopnie)",
2877                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
2878                 },
2879                 "direction_cardinal": {
2880                     "label": "Kierunek świata",
2881                     "options": {
2882                         "E": "Wschód",
2883                         "ENE": "Wschodni północny wschód",
2884                         "ESE": "Wschodni południowy wschód",
2885                         "N": "Północ",
2886                         "NE": "Północny wschód",
2887                         "NNE": "Północny północny wschód",
2888                         "NNW": "Północny północny zachód",
2889                         "NW": "Północny zachód",
2890                         "S": "Południe",
2891                         "SE": "Południowy wschód",
2892                         "SSE": "Południowy południowy wschód",
2893                         "SSW": "Południowy południowy zachód",
2894                         "SW": "Południowy zachód",
2895                         "W": "Zachód",
2896                         "WNW": "Zachodni północny zachód",
2897                         "WSW": "Zachodni południowy zachód"
2898                     }
2899                 },
2900                 "direction_clock": {
2901                     "label": "Kierunek",
2902                     "options": {
2903                         "anticlockwise": "Przeciwnie do wskazówek zegara",
2904                         "clockwise": "Zgodnie ze wskazówkami zegara"
2905                     }
2906                 },
2907                 "direction_vertex": {
2908                     "label": "Kierunek",
2909                     "options": {
2910                         "backward": "Wstecz",
2911                         "both": "W obu/wszystkich kierunkach",
2912                         "forward": "Na przód"
2913                     }
2914                 },
2915                 "dispensing": {
2916                     "label": "Realizacja recept"
2917                 },
2918                 "display": {
2919                     "label": "Typ wyświetlacza"
2920                 },
2921                 "distance": {
2922                     "label": "Odległość"
2923                 },
2924                 "dock": {
2925                     "label": "Rodzaj"
2926                 },
2927                 "dog": {
2928                     "label": "Psy",
2929                     "options": {
2930                         "leashed": "Tylko na smyczy",
2931                         "no": "Niedozwolone",
2932                         "yes": "Dozwolone"
2933                     }
2934                 },
2935                 "door": {
2936                     "label": "Drzwi"
2937                 },
2938                 "door_type": {
2939                     "label": "Rodzaj"
2940                 },
2941                 "drive_through": {
2942                     "label": "Drive-through (zakupy)"
2943                 },
2944                 "duration": {
2945                     "label": "Czas trwania",
2946                     "placeholder": "00:00"
2947                 },
2948                 "electrified": {
2949                     "label": "Elektryfikacja",
2950                     "options": {
2951                         "contact_line": "Linia napowietrzna",
2952                         "no": "Nie",
2953                         "rail": "Trzecia szyna",
2954                         "yes": "Tak (nieokreślone)"
2955                     },
2956                     "placeholder": "Linia napowietrzna, Trzecia szyna"
2957                 },
2958                 "elevation": {
2959                     "label": "Wysokość n.p.m. (WGS84)"
2960                 },
2961                 "email": {
2962                     "label": "E-mail",
2963                     "placeholder": "przyklad@example.com"
2964                 },
2965                 "embankment": {
2966                     "label": "Rodzaj",
2967                     "placeholder": "Domyślny"
2968                 },
2969                 "embassy": {
2970                     "label": "Rodzaj"
2971                 },
2972                 "emergency": {
2973                     "label": "W razie niebezpieczeństwa"
2974                 },
2975                 "emergency_combo": {
2976                     "label": "Rodzaj"
2977                 },
2978                 "enforcement": {
2979                     "label": "Rodzaj"
2980                 },
2981                 "entrance": {
2982                     "label": "Rodzaj"
2983                 },
2984                 "except": {
2985                     "label": "Wyjątki"
2986                 },
2987                 "faces": {
2988                     "label": "Liczba powierzchni"
2989                 },
2990                 "fax": {
2991                     "label": "Faks",
2992                     "placeholder": "+48 42 123 45 67"
2993                 },
2994                 "fee": {
2995                     "label": "Opłata"
2996                 },
2997                 "fence_type": {
2998                     "label": "Rodzaj"
2999                 },
3000                 "fire_hydrant/diameter": {
3001                     "label": "Średnica (mm, in, lub litery)"
3002                 },
3003                 "fire_hydrant/pressure": {
3004                     "label": "Ciśnienie (bar)"
3005                 },
3006                 "fire_hydrant/type": {
3007                     "label": "Kształt",
3008                     "options": {
3009                         "pillar": "Nadziemny",
3010                         "pipe": "Zamknięta rura",
3011                         "underground": "Podziemny",
3012                         "wall": "W ścianie"
3013                     }
3014                 },
3015                 "fireplace": {
3016                     "label": "Miejsce na ognisko"
3017                 },
3018                 "fishing": {
3019                     "label": "Połów ryb"
3020                 },
3021                 "fitness_station": {
3022                     "label": "Rodzaj urządzeń"