Update to iD v2.15.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / tr.json
1 {
2     "tr": {
3         "icons": {
4             "download": "indir",
5             "information": "bilgi",
6             "remove": "kaldır",
7             "undo": "geri al",
8             "zoom_to": "yakınlaştır",
9             "copy": "kopyala",
10             "open_wikidata": "vikiveri'de aç"
11         },
12         "modes": {
13             "add_area": {
14                 "title": "Alan",
15                 "description": "Park, bina, göl ve benzeri alanları haritaya ekle.",
16                 "tail": "Park, göl ya da bina gibi alanları çizmek için haritaya tıkla."
17             },
18             "add_line": {
19                 "title": "Çizgi",
20                 "description": "Otoyol, sokak, cadde, yaya yolu ya da kanalları haritaya ekle.",
21                 "tail": "Yol ya da patika çizmek için haritaya tıkla."
22             },
23             "add_point": {
24                 "title": "Nokta",
25                 "description": "Restoran, anıt ya da posta kutusunu haritaya ekle.",
26                 "tail": "Nokta eklemek için haritaya tıkla."
27             },
28             "add_note": {
29                 "title": "Not",
30                 "description": "Bir sorun tespit ettin mi? Diğer haritacıların bilmesini sağla.",
31                 "tail": "Not bırakmak için haritaya tıklayın."
32             },
33             "browse": {
34                 "title": "Gözat",
35                 "description": "Harita üzerinde dolaş ve bir alana yaklaş."
36             },
37             "draw_area": {
38                 "tail": "Alana bağlantı noktası eklemek için tıkla. Alan çizimini tamamlamak için başladığın bağlantı noktasına tıkla."
39             },
40             "draw_line": {
41                 "tail": "Çizgiye daha fazla bağlantı noktası eklemek için tıkla. Bu çizgiyi diğer çizgilere bağlamak için üstlerine tıkla ve bitirmek için de son noktaya çift tıkla."
42             },
43             "drag_node": {
44                 "connected_to_hidden": "Bu düzenlenemez, çünkü gizli bir özellikle ile bağlantısı var."
45             }
46         },
47         "operations": {
48             "add": {
49                 "annotation": {
50                     "point": "Nokta eklendi.",
51                     "vertex": "Çizgiye bir bağlantı noktası eklendi.",
52                     "relation": "Bir küme eklendi.",
53                     "note": "Not eklendi"
54                 }
55             },
56             "start": {
57                 "annotation": {
58                     "line": "Çizgi çizimi başlatıldı.",
59                     "area": "Alan çizimi başlatıldı."
60                 }
61             },
62             "continue": {
63                 "key": "A",
64                 "title": "Devam et",
65                 "description": "Bu çizgiye devam et.",
66                 "not_eligible": "Burada çizgi devam ettirilemez.",
67                 "multiple": "Burada birden fazla çizgi devam ettirilebilir. Bir çizgi seçmek için, Shift tuşuna bas ve çizginin üzerine tı",
68                 "annotation": {
69                     "line": "Çizgiye devam edildi.",
70                     "area": "Alana devam edildi."
71                 }
72             },
73             "cancel_draw": {
74                 "annotation": "Çizim iptal edildi."
75             },
76             "change_role": {
77                 "annotation": "Kümedeki bir üyenin görevi değiştirildi."
78             },
79             "change_tags": {
80                 "annotation": "Etiketler değiştirildi."
81             },
82             "circularize": {
83                 "title": "Daireleştir",
84                 "description": {
85                     "line": "Bu çizgiyi daireleştir.",
86                     "area": "Bu alanı daireleştir."
87                 },
88                 "key": "O",
89                 "annotation": {
90                     "line": "Çizgi daireleştirildi.",
91                     "area": "Alan daireleştirildi."
92                 },
93                 "not_closed": "Bu daireleştirilemez çünkü kapalı bir nesne değil.",
94                 "too_large": "Bu daireleştirilemez, çünkü yeteri kadarı görünür halde değil.",
95                 "connected_to_hidden": "Bu nesne daireleştirilemez, çünkü gizli bir nesneye bağlı."
96             },
97             "orthogonalize": {
98                 "title": "Kareleştir",
99                 "description": {
100                     "line": "Bu çizginin köşelerini kareleştir.",
101                     "area": "Bu alanın köşelerini kareleştir."
102                 },
103                 "annotation": {
104                     "line": "Çizginin köşeleri kareleştirildi.",
105                     "area": "Alanın köşeleri kareleştirildi."
106                 },
107                 "not_squarish": "Bu kareleştirilemez, çünkü kare gibi bir şekil değil. ",
108                 "too_large": "Bu kareleştirilemez, çünkü yeteri kadarı görünür halde değil.",
109                 "connected_to_hidden": "Bu kareleştirilemez, çünkü gizli bir nesneye bağlı."
110             },
111             "straighten": {
112                 "title": "Düzleştir",
113                 "key": "S",
114                 "too_bendy": "Bu düzleştirilemez, çünkü çok kıvrımlı. "
115             },
116             "delete": {
117                 "title": "Sil",
118                 "description": {
119                     "single": "Bu nesneyi kalıcı olarak sil.",
120                     "multiple": "Bu nesneleri kalıcı olarak sil."
121                 },
122                 "annotation": {
123                     "point": "Bir nokta silindi.",
124                     "vertex": "Yoldan bir bağlantı noktası silindi.",
125                     "line": "Bir çizgi silindi.",
126                     "area": "Bir alan silindi.",
127                     "relation": "Bir küme silindi.",
128                     "multiple": "{n} nesne silindi."
129                 },
130                 "too_large": {
131                     "single": "Bu nesne silinemez, çünkü yeteri kadarı görünür halde değil.",
132                     "multiple": "Bu nesneler silinemez, çünkü yeteri kadarı görünür halde değil."
133                 },
134                 "incomplete_relation": {
135                     "single": "Bu nesne silinemez, çünkü henüz tamamen indirilmedi.",
136                     "multiple": "Bu nesneler silinemez, çünkü henüz tamamen indirilmediler."
137                 },
138                 "part_of_relation": {
139                     "single": "Bu nesne bir kümenin parçası olduğu için silinemez. Silmek için önce nesneyi üyesi olduğu kümeden çıkarın.",
140                     "multiple": "Bu nesneler bir ya da daha fazla kümenin parçası olduğu için silinemez. Silmek için önce nesneleri üyesi olduğu kümelerden çıkarın."
141                 },
142                 "connected_to_hidden": {
143                     "single": "Bu nesne silinemez, çünkü gizli bir nesneye bağlı.",
144                     "multiple": "Bu nesneler silinemez, çünkü gizli nesnelere bağlılar."
145                 }
146             },
147             "add_member": {
148                 "annotation": "Kümeye bir üye eklendi."
149             },
150             "delete_member": {
151                 "annotation": "Kümeden bir üye silindi. "
152             },
153             "connect": {
154                 "annotation": {
155                     "from_vertex": {
156                         "to_point": "Bir yol bir noktaya bağlandı.",
157                         "to_vertex": "Bir yol başka bir yoluna bağlandı."
158                     }
159                 }
160             },
161             "disconnect": {
162                 "title": "Birbirinden ayır",
163                 "description": "Bu çizgileri/alanları birbirinden ayır.",
164                 "key": "D",
165                 "annotation": "Çizgiler/alanlar birbirinden ayrıldı.",
166                 "not_connected": "Burada bağlantıyı kesmek için yeteri kadar çizgi/alan yok.",
167                 "connected_to_hidden": "Bu birbirinden ayrılamaz, çünkü gizli bir nesneye bağlı",
168                 "relation": "Bu birbirinden ayrılamaz, çünkü bir kümenin üyelerini birbirine bağlıyor."
169             },
170             "merge": {
171                 "title": "Birleştir",
172                 "description": "Bu nesneleri birleştir.",
173                 "key": "C",
174                 "annotation": "{n} nesne birleştirildi.",
175                 "not_eligible": "Bu nesneler birleştirilemez.",
176                 "not_adjacent": "Bu nesneler birleştirilemez, çünkü birbirleriyle bağlı değiller.",
177                 "incomplete_relation": "Bu nesneler birleştirilemez, çünkü içlerinden en az biri henüz tamamen indirilmedi.",
178                 "conflicting_tags": "Bu nesneler birleştirilemez, çünkü bazı etiketleri birbiriyle çelişkili değerlere sahip."
179             },
180             "move": {
181                 "title": "Taşı",
182                 "description": {
183                     "single": "Bu nesneyi başka bir yere taşı.",
184                     "multiple": "Bu nesneleri başka bir yere taşı."
185                 },
186                 "key": "M",
187                 "annotation": {
188                     "point": "Bir nokta taşındı.",
189                     "vertex": "Yoldan bir bağlantı noktası taşındı.",
190                     "line": "Bir çizgi taşındı.",
191                     "area": "Bir alan taşındı.",
192                     "multiple": "Birden fazla nesne taşındı."
193                 },
194                 "incomplete_relation": {
195                     "single": "Bu nesne taşınamaz, çünkü henüz tamamen indirilmedi.",
196                     "multiple": "Bu nesneler taşınamaz, çünkü henüz tamamen indirilmediler."
197                 },
198                 "too_large": {
199                     "single": "Bu nesne taşınamaz, çünkü yeteri kadarı görünür halde değil.",
200                     "multiple": "Bu nesneler taşınamaz, çünkü yeteri kadarı görünür halde değiller."
201                 },
202                 "connected_to_hidden": {
203                     "single": "Bu nesne taşınamaz, çünkü gizli bir nesneye bağlı.",
204                     "multiple": "Bu nesneler taşınamaz, çünkü gizli nesnelere bağlılar."
205                 }
206             },
207             "reflect": {
208                 "title": {
209                     "long": "Uzun Ekseninden Yansıt",
210                     "short": "Kısa Ekseninden Yansıt"
211                 },
212                 "description": {
213                     "long": {
214                         "single": "Bu nesneyi uzun ekseninden yansıt.",
215                         "multiple": "Bu nesneleri uzun ekseninden yansıt."
216                     },
217                     "short": {
218                         "single": "Bu nesneyi kısa ekseninden yansıt.",
219                         "multiple": "Bu nesneleri kısa ekseninden yansıt."
220                     }
221                 },
222                 "key": {
223                     "long": "T",
224                     "short": "Y"
225                 },
226                 "annotation": {
227                     "long": {
228                         "single": "Nesne kısa ekseninden yansıtıldı.",
229                         "multiple": "Nesneler uzun eksenlerinden yansıtıldı."
230                     },
231                     "short": {
232                         "single": "Nesne uzun ekseninden yansıtıldı.",
233                         "multiple": "Nesneler kısa eksenlerinden yansıtıldı."
234                     }
235                 },
236                 "incomplete_relation": {
237                     "single": "Bu nesne yansıtılamaz, çünkü henüz tamamen indirilmedi.",
238                     "multiple": "Bu nesneler yansıtılamaz, çünkü henüz tamamen indirilmediler."
239                 },
240                 "too_large": {
241                     "single": "Bu nesne yansıtılamaz, çünkü yeteri kadarı görünür halde değil.",
242                     "multiple": "Bu nesneler yansıtılamaz, çünkü yeteri kadarı görünür halde değil."
243                 },
244                 "connected_to_hidden": {
245                     "single": "Bu nesne yansıtılamaz, çünkü gizli bir nesneye bağlı.",
246                     "multiple": "Bu nesneler yansıtılamaz, çünkü gizli nesnelere bağlılar."
247                 }
248             },
249             "rotate": {
250                 "title": "Döndür",
251                 "description": {
252                     "single": "Bu nesneyi merkezi etrafında döndür.",
253                     "multiple": "Bu nesneleri merkezi etrafında döndür."
254                 },
255                 "key": "R",
256                 "annotation": {
257                     "line": "Çizgi döndürüldü.",
258                     "area": "Alan döndürüldü.",
259                     "multiple": "Birden fazla nesne döndürüldü."
260                 },
261                 "incomplete_relation": {
262                     "single": "Bu nesne döndürülemez, çünkü henüz tamamen indirilmedi.",
263                     "multiple": "Bu nesneler döndürülemez, çünkü henüz tamamen indirilmedi."
264                 },
265                 "too_large": {
266                     "single": "Bu nesne döndürülemez, çünkü yeteri kadarı görünür halde değil.",
267                     "multiple": "Bu nesneler döndürülemez, çünkü yeteri kadarı görünür halde değiller."
268                 },
269                 "connected_to_hidden": {
270                     "single": "Bu nesne döndürülemez, çünkü gizli bir nesneye bağlı.",
271                     "multiple": "Bu nesneler döndürülemez, çünkü gizli nesnelere bağlılar."
272                 }
273             },
274             "reverse": {
275                 "title": "Ters çevir",
276                 "description": "Bu çizgiyi ters yöne çevir.",
277                 "key": "V",
278                 "annotation": "Çizgi ters çevrildi."
279             },
280             "split": {
281                 "title": "Böl",
282                 "description": {
283                     "line": "Bu çizgiyi bu bağlantı noktasından ikiye böl.",
284                     "area": "Bu alanı ikiye böl.",
285                     "multiple": "Çizgi/alanı bu bağlantı noktasından ikiye böl."
286                 },
287                 "key": "X",
288                 "annotation": {
289                     "line": "Çizgi bölündü.",
290                     "area": "Alan bölündü.",
291                     "multiple": "{n} adet çizgi/alan bölündü."
292                 },
293                 "not_eligible": "Çizgiler başlagıç ya da bitişlerinden bölünemezler.",
294                 "multiple_ways": "Burada bölünecek çok fazla çizgi var.",
295                 "connected_to_hidden": "Bu bölünemez, çünkü gizli bir nesneye bağlı."
296             },
297             "restriction": {
298                 "annotation": {
299                     "create": "Bir dönüş kısıtlaması eklendi.",
300                     "delete": "Bir dönüş kısıtlaması silindi"
301                 }
302             }
303         },
304         "restriction": {
305             "controls": {
306                 "distance": "Uzaklık",
307                 "via": "Üzerinden",
308                 "via_node_only": "Sadece nokta"
309             },
310             "help": {
311                 "indirect": "(dolaylı)"
312             }
313         },
314         "undo": {
315             "tooltip": "Geri al: {action}",
316             "nothing": "Geri alınacak birşey yok."
317         },
318         "redo": {
319             "tooltip": "Yeniden uygula: {action}",
320             "nothing": "Yeniden uygulanacak birşey yok."
321         },
322         "tooltip_keyhint": "Kısayol:",
323         "browser_notice": "Bu editör Firefox, Chrome, Safari, Opera ve Internet Explorer 11+ tarafından destekleniyor. Lütfen tarayıcını güncelle ya da Potlatch 2 programı ile haritayı düzenle.",
324         "translate": {
325             "translate": "Çevir",
326             "localized_translation_language": "Dil seç",
327             "localized_translation_name": "İsim"
328         },
329         "zoom_in_edit": "Düzenlemek için yakınlaştırın",
330         "login": "Giriş Yap",
331         "logout": "Çıkış",
332         "loading_auth": "OpenStreetMap'e bağlanıyor...",
333         "report_a_bug": "Hata bildir",
334         "help_translate": "Çeviriye yardım et",
335         "feature_info": {
336             "hidden_warning": "{count} gizli nesne",
337             "hidden_details": "Bu nesneler gizlenmiş durumda: {details}"
338         },
339         "status": {
340             "error": "Uygulama Program Arabirimi'ne (API) bağlanılamıyor.",
341             "offline": "Uygulama Program Arabirimi (API) devre dışı. Lütfen daha sonra yeniden dene.",
342             "readonly": "Bu Uygulama Program Arabirimi (API) yalnızca okunabilir. Yaptığın değişiklikleri kaydetmek için beklemen gerekecek. ",
343             "rateLimit": "Uygulama Program Arabirimi (API) anonim değişiklikleri kısıtlamış durumda. Giriş yaparak bu limiti kaldırabilirsin."
344         },
345         "commit": {
346             "title": "OpenStreetMap'e Yükle",
347             "upload_explanation": "Yüklediğin değişiklikler OpenStreetMap verilerini kullanan bütün haritalarda görülebilecek. ",
348             "upload_explanation_with_user": "{user} olarak yüklediğin değişiklikler OpenStreetMap verilerini kullanan bütün haritalarda görülebilecek. ",
349             "request_review": "Birisinin yaptığım düzenlemeleri gözden geçirmesini isterim.",
350             "save": "Yükle",
351             "cancel": "İptal",
352             "changes": "{count} Değişiklik",
353             "download_changes": "osmChange dosyasını indirin",
354             "warnings": "Uyarılar",
355             "modified": "Değiştirildi",
356             "deleted": "Silindi",
357             "created": "Oluşturuldu",
358             "about_changeset_comments": "Değişiklikler hakkındaki yorumlar",
359             "about_changeset_comments_link": "Yapılan değişikliklere eklenen yorumlara dair detaylı bilgiyi şu adreste bulabilirsin - İngilizce: //wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
360             "google_warning": "Yorumunda Google kelimesini kullanmışsın. Unutma Google Maps'ten veri kopyalamak kesinlikle yasaktır.",
361             "google_warning_link": "https://www.openstreetmap.org/copyright"
362         },
363         "contributors": {
364             "list": "{users} tarafından yapılmış değişiklikler",
365             "truncated_list": "{users} ve {count} başka kişi tarafından yapılmış değişiklikler"
366         },
367         "info_panels": {
368             "key": "I",
369             "background": {
370                 "key": "B",
371                 "title": "Arkaplan",
372                 "zoom": "Yakınlaştırma",
373                 "vintage": "Görüntü Yılı",
374                 "source": "Kaynak",
375                 "description": "Açıklama",
376                 "resolution": "Çözüm",
377                 "accuracy": "Doğruluk",
378                 "unknown": "Bilinmeyen",
379                 "show_tiles": "Kılavuz Çizgilerini Göster",
380                 "hide_tiles": "Kılavuz Çizgilerini Gizle",
381                 "show_vintage": "Görüntü Yılını Göster",
382                 "hide_vintage": "Görüntü Yılını Gizle"
383             },
384             "history": {
385                 "key": "H",
386                 "title": "Geçmiş",
387                 "selected": "{n} seçildi",
388                 "version": "Versiyon",
389                 "last_edit": "Son Düzenleme",
390                 "edited_by": "Düzenleyen",
391                 "changeset": "Değişiklik Kümesi",
392                 "unknown": "Bilinmeyen",
393                 "link_text": "openstreetmap.org üzerindeki geçmiş",
394                 "note_created_date": "Oluşturma Tarihi",
395                 "note_created_user": "Oluşturan"
396             },
397             "location": {
398                 "key": "L",
399                 "title": "Konum",
400                 "unknown_location": "Bilinmeyen Konum"
401             },
402             "measurement": {
403                 "key": "M",
404                 "title": "Ölçüm",
405                 "selected": "{n} seçildi",
406                 "geometry": "Geometri",
407                 "closed_line": "kapalı hat",
408                 "closed_area": "kapalı alan",
409                 "center": "Merkez",
410                 "perimeter": "Çevre",
411                 "length": "Uzunluk",
412                 "area": "Alan",
413                 "centroid": "Ağırlık merkezi",
414                 "location": "Konum",
415                 "metric": "Metrik",
416                 "imperial": "Emperyal",
417                 "node_count": "Düğüm sayısı"
418             }
419         },
420         "geometry": {
421             "point": "nokta",
422             "vertex": "köşe",
423             "line": "çizgi",
424             "area": "alan",
425             "relation": "küme",
426             "note": "not"
427         },
428         "geocoder": {
429             "search": "Dünya çapında ara...",
430             "no_results_worldwide": "Hiçbir sonuç bulunamadı"
431         },
432         "geolocate": {
433             "title": "Konumumu Göster",
434             "locating": "Buluyor, lütfen bekle..."
435         },
436         "inspector": {
437             "show_more": "Daha Fazla Göster",
438             "view_on_osm": "OpenStreetMap.org sayfasında bak",
439             "view_on_keepRight": "keepright.at sitesinde görüntüle",
440             "all_fields": "Tüm detaylar",
441             "all_tags": "Tüm etiketler",
442             "all_members": "Tüm üyeler",
443             "all_relations": "Tüm kümeler",
444             "new_relation": "Yeni küme...",
445             "role": "Görev",
446             "choose": "Nesne türünü seç",
447             "results": "{search} için {n} adet sonuç ",
448             "back_tooltip": "Türü değiştir",
449             "remove": "Kaldır",
450             "search": "Ara",
451             "multiselect": "Seçilen nesneler",
452             "unknown": "Bilinmiyor. Lütfen doldur.",
453             "incomplete": "<indirilmedi>",
454             "feature_list": "Nesne ara",
455             "edit": "Nesneyi düzenle",
456             "check": {
457                 "yes": "Evet",
458                 "no": "Hayır",
459                 "reverser": "Yön Değiştir"
460             },
461             "radio": {
462                 "structure": {
463                     "type": "Tip",
464                     "default": "Varsayılan",
465                     "layer": "Katman"
466                 }
467             },
468             "add": "Ekle",
469             "none": "Hiç",
470             "node": "Bağlantı Noktası",
471             "way": "Yol",
472             "relation": "Küme",
473             "location": "Konum",
474             "add_fields": "Detay ekle:"
475         },
476         "background": {
477             "title": "Arka Plan",
478             "description": "Arka plan ayarları",
479             "key": "B",
480             "backgrounds": "Arkaplanlar",
481             "none": "Yok",
482             "best_imagery": "Bu yer için bilinen en iyi uydu görüntüsü",
483             "switch": "Bu arka plana geçiş yap",
484             "custom": "Özel",
485             "overlays": "Katmanlar",
486             "imagery_source_faq": "İmge Bilgisi / Problem Bildir",
487             "reset": "sıfırla",
488             "display_options": "Görüntüleme Seçenekleri",
489             "brightness": "Parlaklık",
490             "contrast": "Karşıtlık",
491             "saturation": "Doygunluk",
492             "sharpness": "Keskinlik",
493             "minimap": {
494                 "description": "Küçük Haritayı Göster",
495                 "tooltip": "Şu an ekrandaki bölgeden uzaklaşarak üzerinde çalıştığın alanı haritada bul.",
496                 "key": "/"
497             },
498             "fix_misalignment": "Uydu görüntüsünü ayarla",
499             "offset": "Uydu görüntüsünü ayarlamak için gri kısımda herhangi bir yere taşı ya da göreceli konum değerlerini metre cinsinden gir."
500         },
501         "map_data": {
502             "title": "Harita Verileri",
503             "description": "Harita Verileri",
504             "key": "F",
505             "data_layers": "Veri Katmanları",
506             "layers": {
507                 "osm": {
508                     "tooltip": "OpenStreetMap'ten harita verisi",
509                     "title": "OpenStreetMap verisi"
510                 },
511                 "notes": {
512                     "tooltip": "OpenStreetMap'ın Not Verileri",
513                     "title": "OpenStreetMap'ın Notları"
514                 }
515             },
516             "fill_area": "Alanları Doldur",
517             "map_features": "Nesneler",
518             "autohidden": "Bu nesnelerin tamamını ekranda göstermek zor olacağı için nesneler otomatik olarak gizlendi. Düzenlemek için haritanın belli bir bölgesine yakınlaşabilirsin.",
519             "osmhidden": "Bu nesneler OpenStreetMap katmanı gizli olduğu için otomatik olarak gizlenmiştir"
520         },
521         "feature": {
522             "points": {
523                 "description": "Noktalar",
524                 "tooltip": "İlgi Çekici Yerler"
525             },
526             "traffic_roads": {
527                 "description": "Trafiğe Açık Yollar",
528                 "tooltip": "Otoyollar, Caddeler, Sokaklar vb."
529             },
530             "service_roads": {
531                 "description": "Servis Yolları",
532                 "tooltip": "Servis Yolları, Park Yerleri, Toprak Yol vb."
533             },
534             "paths": {
535                 "description": "Patikalar",
536                 "tooltip": "Kaldırımlar, Yürüyüş Yolları, Bisiklet Yolları vb."
537             },
538             "buildings": {
539                 "description": "Binalar",
540                 "tooltip": "Binalar, Barınaklar, Garajlar vb."
541             },
542             "landuse": {
543                 "description": "Arazi Nesneleri",
544                 "tooltip": "Ormanlar, Tarım Arazileri, Parklar, Yerleşim Yerleri, Ticari Yerler vb."
545             },
546             "boundaries": {
547                 "description": "Sınırlar",
548                 "tooltip": "İdari Sınırlar"
549             },
550             "water": {
551                 "description": "Su Nesneleri",
552                 "tooltip": "Nehirler, Göller, Havuzlar, Havzalar vb."
553             },
554             "rail": {
555                 "description": "Demiryolu Nesneleri",
556                 "tooltip": "Demiryolları"
557             },
558             "power": {
559                 "description": "Enerji Nesneleri",
560                 "tooltip": "Enerji Nakil Hatları, Enerji Santralleri, Trafolar vb."
561             },
562             "past_future": {
563                 "tooltip": "Planlanmış, Yapım Aşamasında, Terk Edilmiş, Yıkılmış v.b."
564             },
565             "others": {
566                 "tooltip": "Geriye Kalanlar"
567             }
568         },
569         "area_fill": {
570             "wireframe": {
571                 "description": "Doldurma Yapma (Tel Örgü)",
572                 "tooltip": "Tel Örgü modunu aktif hale getirerek arka plan uydu resmini daha rahat görebilirsin.",
573                 "key": "W"
574             },
575             "partial": {
576                 "description": "Kısmen Doldur",
577                 "tooltip": "Alanların sadece içleri doldurulur. (Yeni başlayan harita düzenleyicileri için önerilir)"
578             },
579             "full": {
580                 "description": "Tamamen Doldur",
581                 "tooltip": "Alanlar tamamen doldurulmuş olarak çizilir."
582             }
583         },
584         "save": {
585             "title": "Kaydet",
586             "help": "Yaptığın değişiklikleri diğer kullanıcıların görebilmesi için değişikliklerini OpenStreetMap'e yükle ve kaydet.",
587             "no_changes": "Kaydedilecek bir değişiklik yok.",
588             "error": "Kaydederken bir hata oluştu",
589             "status_code": "Sunucu {code} gönderdi",
590             "unknown_error_details": "Lütfen internete bağlı olduğundan emin ol.",
591             "uploading": "Değişiklikler OpenStreetMap'e yükleniyor...",
592             "unsaved_changes": "Kaydedilmemiş değişikliklerin var",
593             "conflict": {
594                 "header": "Çelişkili değişiklikleri düzelt",
595                 "count": "Çelişkili değişiklik {num} (toplam: {total})",
596                 "previous": "< Önceki",
597                 "next": "Sonraki >",
598                 "keep_local": "Benimki dursun",
599                 "keep_remote": "Diğerini kullan",
600                 "restore": "Geri Getir",
601                 "delete": "Silinmiş Kalsın",
602                 "download_changes": "Ya da osmChange dosyasını indir",
603                 "done": "Bütün çelişkili değişiklikler düzeltildi!",
604                 "help": "Bir başka kullanıcı senin düzenlediğin nesneleri değiştirmiş.\nAşağıdaki her nesneye tıklayarak detaylara gözat ve\nsenin ya da diğer kullanıcının yaptığı değişiklikleri seç.\n"
605             }
606         },
607         "merge_remote_changes": {
608             "conflict": {
609                 "deleted": "Bu nesne {user} tarafından silinmiş.",
610                 "location": "Bu nesne sen ve {user} tarafından taşınmış.",
611                 "nodelist": "Bağlantı noktaları sen ve {user} tarafından değiştirilmiş.",
612                 "memberlist": "Küme üyeleri sen ve {user} tarafından değiştirilmiş.",
613                 "tags": "<b>{tag}</b> etiketini sen \"{local}\" değerine ve {user} onu \"{remote}\" değerine değiştirmiş."
614             }
615         },
616         "success": {
617             "help_link_text": "Detaylar",
618             "help_link_url": "Yaptığın değişiklikleri nasıl görebileceğine dair detaylı bilgiyi şu adreste bulabilirsin - İngilizce: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F",
619             "view_on_osm": "Değişiklikleri OSM üzerinde gör",
620             "changeset_id": "Değişiklik Takımı #: {changeset_id}",
621             "like_osm": "OpenStreetMap beğendin mi? Başkalarıyla bağlantı kur:",
622             "more": "Daha fazla",
623             "events": "Etkinlikler",
624             "languages": "Diller: {languages}",
625             "missing": "Bu listede eksik bir şey mi var?",
626             "tell_us": "Bize söyle!"
627         },
628         "confirm": {
629             "okay": "Tamam",
630             "cancel": "İptal"
631         },
632         "source_switch": {
633             "live": "canlı",
634             "lose_changes": "Kaydedilmemiş değişikliklerin var. Harita sunucusunu değiştirmek bunları kaybetmene sebep olur. Sunucuyu değiştirmek istediğinden emin misin?",
635             "dev": "geliştirme"
636         },
637         "version": {
638             "whats_new": "iD'nin {version} sürümünde neler var?"
639         },
640         "tag_reference": {
641             "description": "Açıklama",
642             "on_wiki": "wiki.osm.org sitesinde {tag} ",
643             "used_with": "{type} ile birlikte kullanılır"
644         },
645         "zoom": {
646             "in": "Yakınlaştır",
647             "out": "Uzaklaştır"
648         },
649         "cannot_zoom": "Bu modda daha fazla uzaklaşılamaz.",
650         "full_screen": "Tam Ekran",
651         "mapillary_images": {
652             "tooltip": "Mapilary'den sokak fotoğrafları"
653         },
654         "mapillary": {
655             "view_on_mapillary": "Bu resmi Mapillary'de görüntüle"
656         },
657         "openstreetcam_images": {
658             "tooltip": "OpenStreetCam'den sokak düzeyinde fotoğraflar"
659         },
660         "openstreetcam": {
661             "view_on_openstreetcam": "Bu imajı OpenStreetCam'de görüntüleyin"
662         },
663         "note": {
664             "note": "Not",
665             "title": "Notu düzenle",
666             "anonymous": "kimliği belirsiz",
667             "closed": "(Kapalı)",
668             "commentTitle": "Yorumlar",
669             "newComment": "Yeni Yorum",
670             "close": "Notu Kapat",
671             "open": "Notu Tekrar Aç",
672             "comment": "Yorum",
673             "close_comment": "Yorum yazıp Kapat",
674             "report": "Bildir",
675             "new": "Yeni Not",
676             "newDescription": "Sorunu açıklayın.",
677             "save": "Notu Kaydet",
678             "login": "Bu notu değiştirmek veya yorum yapmak için oturum açmanız gerekir.",
679             "upload_explanation": "Yorumlarınız genel olarak tüm OpenStreetMap kullanıcılarına görünür olacaktır."
680         },
681         "help": {
682             "title": "Yardım",
683             "key": "H",
684             "help": {
685                 "title": "Yardım",
686                 "welcome": "[OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/) için iD düzenleyicisine hoşgeldiniz. Bu düzenleyici ile OpenStreetMap'i web tarayıcınızdan güncelleyebilirsiniz.",
687                 "open_data_h": "Açık Veri",
688                 "open_data": "Bu haritada yapacağınız düzenelemeler OpenStreetMap'i kullanan herkese görünür olacaktır. Düzenlemeleriniz kişisel bilgi, saha taraması veya havadan ya da sokak düzeyindeki fotoğraflardan elde edilen görüntülere dayalı olabilir. Google Maps gibi ticari kaynaklardan kopyalamak [is strictly forbidden](https://www.openstreetmap.org/copyright).",
689                 "before_start_h": "Başlamadan önce",
690                 "before_start": "Düzenlemeye başlamadan önce OpenStreetMap ve bu düzenleyiciye aşina olmanız gerekir. iD, OpenStreetMap'i düzenlemenin temellerini size öğretmej için bir gezinti içerir. Bu ekrandaki \"Gezintiyi Başlatınız\" tuşuna basarak öğreticiyi başlatabilirsiniz, sadece 15 dakika sürmektedir.",
691                 "open_source_h": "Açık Kaynak",
692                 "open_source": "iD düzenleyicisi işbirliğine dayalı bir açık kaynak projesidir ve şu anda  versiyon {version} kullanmaktasınız. Kaynak kodlar [on GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD) erişime açıktır.",
693                 "open_source_help": "iD'ye [translating] ile yardımcı olabilirsiniz (https://github.com/openstreetmap/iD/blob/master/CONTRIBUTING.md#translating) or [reporting bugs](https://github.com/openstreetmap/iD/issues)."
694             },
695             "overview": {
696                 "title": "Genel Bakış",
697                 "navigation_h": "Gezinti",
698                 "navigation_drag": "Haritayı farenin sol tuşuna {leftclick} basılı tutarak ve fareyi etrafında hareket ettirerek çekebiliriniz.  Ayrıca  klavyenizdeki `↓`, `↑`, `←`, `→` yön tuşlarını kullanabilirsiniz.",
699                 "navigation_zoom": "Farenin tekeri veya trackpad aracılığıyla ya da haritanın kenarındaki {plus} / {minus} tuşlarına basarak yakınlaştırma ya da uzaklaştırma yapabilirsiniz. Ayrıca klavyenizdeki `+`, `-` tuşlarını kullanabilirsiniz.",
700                 "features_h": "Harita Nesneleri",
701                 "features": "Biz \"nesneler\" kelimesini haritada görünen yol, bina veya görülecek yerler gibi şeyler için kullanıyoruz. Gerçek dünyadaki her şey OpenStreetMap'te bir nesne olarak haritalanabilir. Harita nesneleri haritada *points*, *lines*, veya *areas* kullanılarak temsil edilir."
702             },
703             "editing": {
704                 "title": "Düzenleme ve Kaydetme",
705                 "select_h": "Seçiniz",
706                 "select_left_click": "Bir nesneyi seçmek için sol tuşa {leftclick} tıklayınız. Bu durumda özellik çarpıcı bir parlaklıkla vurgulanacaktır ve yan menü çubuğunda adı veya adresi gibi özellik hakkındaki ayrıntılar görüntülenecektir.",
707                 "select_right_click": "Düzenleme menüsünü görüntülemek için bir özelliğin üzerinde sağ tuşa {rightclick} basınız. Bu durumda döndürme, hareket ettirme veya silme gibi kullanılabilir komutlar görüntülenecektir.",
708                 "multiselect_h": "Çoklu seçim",
709                 "multiselect_shift_click": "Farklı nesneleri birlikte seçmek için `{shift}`+{leftclick}. Bu, çoklu öğeleri seçerek hareket ettirmeyi ya da silmeyi daha kolay hale getirir.",
710                 "multiselect_lasso": "Çoklu nesneleri seçmek için bir başka yol da {shift}` tuşuna ve farenizin sol tuşuna {leftclick} basılı tutarak fareyi bir serbest şekil seçimi çizmek için çekmektir.",
711                 "undo_redo_h": "Geri al ve Yinele",
712                 "undo_redo": "Düzenlemeleriniz siz onları OpenStreetMap sunucusuna kaydetmeyi tercih edene kadar yerel olarak tarayıcınızda saklanmaktadır.  Düzenlemeleri **geri al** {undo} tuşuna basarak geri alabilir ve **yinele** {redo}  tuşuna basarak yineleyebilirsiniz.",
713                 "save_h": "Kaydet",
714                 "save": "**Kaydet** {save}  tuşuna basıp düzenlemelerinizi kaydedin ve OpenStreetMap'e gönderin. Çalışmanızı sık sık kaydetmeyi unutmamalısınız! ",
715                 "save_validation": "Kaydet ekranında yapmış olduklarınızı gözden geçirmek için bir şansınız olacak. Ayrıca iD kayıp veriler için bazı temel kontroller yapacaktır ve bazı şeyler doğru görünmüyorsa size yardımcı olacak öneriler ve uyarılar sunacaktır.",
716                 "upload_h": "Yükle",
717                 "backups_h": "Otomatik yedekleme",
718                 "keyboard_h": "Klavye Kısayolları",
719                 "keyboard": "`?` tuşuna basarak klavye kısayollarının bir listesini görüntüleyebilirsiniz."
720             },
721             "feature_editor": {
722                 "title": "Nesne Düzenleyicisi",
723                 "intro": "\"Nesne düzenleyicisi\" haritanın yanında görünür ve seçilen nesne ile ilgili tüm bilgiyi görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.",
724                 "definitions": "Üst kısım nesnenin tipini gösterir. Orta kısım nesnenin isim veya adres gibi öznitelikleri gösteren \"bilgi alanlarını\" içerir.",
725                 "type_h": "Özellik Tipi",
726                 "fields_h": "Bilgi alanları",
727                 "tags_h": "Etiketler"
728             },
729             "points": {
730                 "title": "Noktalar",
731                 "add_point_h": "Noktaların eklenmesi",
732                 "move_point_h": "Noktaların hareket ettirilmesi",
733                 "delete_point_h": "Noktaların silinmesi"
734             },
735             "lines": {
736                 "title": "Çizgiler",
737                 "add_line_h": "Çizgilerin eklenmesi",
738                 "add_line_finish": "Bir çizgiyi bitirmek için `{return}` tuşuna tıklayınız veya en son düğüme tekrar tıklayınız.",
739                 "modify_line_h": "Çizgilerin değiştirilmesi",
740                 "connect_line_h": "Çizgilerin birleştirilmesi",
741                 "connect_line": "Yolların düzgün bir şekilde birbirine bağlanmış olması harita için önemlidir ve sürüş güzergahları oluşturmak için gereklidir.",
742                 "connect_line_display": "Yollar arasındaki bağlantılar gri çemberlerle gösterilir. Eğer hiçbir şeye bağlanmıyorsa bir çizginin bitiş noktası daha büyük beyaz çemberlerle gösterilir.",
743                 "disconnect_line_h": "Çizgilerin birbirinden ayrılması",
744                 "move_line_h": "Çizgilerin hareket ettirilmesi",
745                 "delete_line_h": "Çizgilerin silinmesi"
746             },
747             "areas": {
748                 "title": "Alanlar",
749                 "intro": "Alanlar göl, bina ve mahallelerin sınırlarını göstermek için kullanılır. Alanlar, temsil ettikleri özelliğin kenarında, örneğin bir binanın tabanının etrafında izlenmelidir.",
750                 "point_or_area_h": "Noktalar mı yoksa Alanlar mı?",
751                 "add_area_h": "Alanların Eklenmesi",
752                 "add_area_finish": "Bir alanı tamamlamak için `{return}` tuşuna basınız veya ilk ya da son düğüme tekrar tıklayınız.",
753                 "square_area_h": "Kare Köşeler",
754                 "modify_area_h": "Alanların Değiştirilmesi",
755                 "delete_area_h": "Alanların Silinmesi"
756             },
757             "relations": {
758                 "title": "İlişkiler",
759                 "edit_relation_h": "İlişkilerin Düzenlenmesi",
760                 "maintain_relation_h": "İlişkilerin Bakımı",
761                 "relation_types_h": "İlişki Tipleri",
762                 "multipolygon_h": "Çoklu poligonlar",
763                 "turn_restriction_h": "Dönüş kısıtlaması",
764                 "route_h": "Güzergah",
765                 "boundary_h": "Sınırlar"
766             },
767             "imagery": {
768                 "title": "Arkaplan görüntüsü",
769                 "sources_h": "Görüntü kaynakları",
770                 "offsets_h": "Uydu görüntüsünü ayarla"
771             },
772             "streetlevel": {
773                 "title": "Sokak fotoğrafları",
774                 "using_h": "Sokak fotoğraflarını kullanmak"
775             },
776             "gps": {
777                 "title": "GPS İzleri",
778                 "using_h": "GPS İzlerini Kullanmak",
779                 "upload": "Diğer kullanıcıların kullanması için ayrıca şunu yapabilirsiniz: [upload your GPS data to OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/trace/create)"
780             }
781         },
782         "intro": {
783             "done": "tamamlandı",
784             "ok": "Tamam",
785             "graph": {
786                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
787                 "city": "Üç İrmak",
788                 "county": "<value for addr:county>",
789                 "district": "<value for addr:district>",
790                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
791                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
792                 "postcode": "49093",
793                 "province": "<value for addr:province>",
794                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
795                 "state": "<value for addr:state>",
796                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
797                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
798                 "countrycode": "tr",
799                 "name": {
800                     "1st-avenue": "Atatürk Bulvarı",
801                     "2nd-avenue": "Dostluk Bulvarı",
802                     "4th-avenue": "Başkent Bulvarı",
803                     "5th-avenue": "Cumhuriyet Bulvarı",
804                     "6th-avenue": "Anadolu Bulvarı",
805                     "6th-street": "Erciyes Caddesi",
806                     "7th-avenue": "Anadolu Bulvarı",
807                     "8th-avenue": "Malazgirt Bulvarı",
808                     "9th-avenue": "Bilkent Bulvarı",
809                     "10th-avenue": "Gazi Mustafa Kemal Bulvarı",
810                     "11th-avenue": "Gençlik Bulvarı",
811                     "12th-avenue": "Barış Bulvarı",
812                     "access-point-employment": "Kültür Kitap Evi",
813                     "adams-street": "İsmet İnönü Caddesi",
814                     "andrews-elementary-school": "Mustafa Ergün İlköğretim Okulu",
815                     "andrews-street": "Antalya Caddesi",
816                     "armitage-street": "Adana Caddesi",
817                     "barrows-school": "Atatürk Ortaokulu",
818                     "battle-street": "Bursa Caddesi",
819                     "bennett-street": "Balıkesir Caddesi",
820                     "bowman-park": "Gençlik Parkı",
821                     "collins-drive": "Çorum Sokak",
822                     "conrail-railroad": "Eskişehir Demiryolu",
823                     "conservation-park": "50. Yıl Parkı",
824                     "constantine-street": "Kemal Sunal Caddesi",
825                     "cushman-street": "Bülent Caddesi",
826                     "dollar-tree": "Yeşim Mağazası",
827                     "douglas-avenue": "Pera Bulvarı",
828                     "east-street": "Atatürk Caddesi",
829                     "elm-street": "Cumhuriyet Caddesi",
830                     "flower-street": "Erciyes Caddesi",
831                     "foster-street": "Yaka Sokak",
832                     "french-street": "Mevlana Caddesi",
833                     "garden-street": "Hasan Polatkan Caddesi",
834                     "gem-pawnbroker": "Lider Yatırım",
835                     "golden-finch-framing": "Göztepe Çerçeve",
836                     "grant-avenue": "Kırım Bulvarı",
837                     "hoffman-pond": "Mogan Gölü",
838                     "hoffman-street": "İsmail Gaspıralı Caddesi",
839                     "hook-avenue": "Sivrihisar Bulvarı",
840                     "jefferson-street": "Doktorlar Caddesi",
841                     "kelsey-street": "Gaffar Okan Sokağı",
842                     "lafayette-park": "Sazova Parkı",
843                     "las-coffee-cafe": "İstanbul Kafe",
844                     "lincoln-avenue": "İki Eylül Bulvarı",
845                     "lowrys-books": "Dost Kitabevi",
846                     "lynns-garage": "Barış Oto Tamir",
847                     "main-street-barbell": "Cep Herkülü Halter Salonu",
848                     "main-street-cafe": "Karikatür Kafe",
849                     "main-street-fitness": "Akademi Spor Salonu",
850                     "main-street": "Vatan Caddesi",
851                     "maple-street": "Hamamyolu Caddesi",
852                     "marina-park": "Marina Parkı",
853                     "market-street": "Yunus Emre Caddesi",
854                     "memory-isle-park": "Gezi Parkı",
855                     "memory-isle": "Sakız Adası",
856                     "michigan-avenue": "İstasyon Bulvarı",
857                     "middle-street": "Ziya Paşa Caddesi",
858                     "millard-street": "Süleyman Çakır Caddesi",
859                     "moore-street": "Kıbrıs Şehitleri Caddesi",
860                     "morris-avenue": "İsmet Paşa Bulvarı",
861                     "mural-mall": "Kentpark AVM",
862                     "paisanos-bar-and-grill": "Köşem Lokantası",
863                     "paisley-emporium": "Kızılay Ticaret Merkezi",
864                     "paparazzi-tattoo": "Ayvaz Dövme",
865                     "pealer-street": "Cengiz Topel Caddesi",
866                     "pine-street": "Güneş Sokak",
867                     "pizza-hut": "Pizza Hut",
868                     "portage-avenue": "Alparslan Türkeş Bulvarı",
869                     "portage-river": "Sakarya Nehri",
870                     "preferred-insurance-services": "Güneş Sigorta",
871                     "railroad-drive": "Korsan Sokak",
872                     "river-city-appliance": "Palabıyıklar Beyaz Eşya",
873                     "river-drive": "Asarcıklı Sokak",
874                     "river-road": "Taşköprü Yolu",
875                     "river-street": "Deliklitaş Caddesi",
876                     "riverside-cemetery": "Mezarlık",
877                     "riverwalk-trail": "Sahil Yürüyüş Yolu",
878                     "riviera-theatre": "Büyülü Fener Sineması",
879                     "rocky-river": "Manavgat Nehri",
880                     "saint-joseph-river": "Ilıca Nehri",
881                     "scidmore-park-petting-zoo": "Ankara Hayvanat Bahçesi",
882                     "scidmore-park": "Kuğulu Park",
883                     "scouter-park": "Kaykay Parkı",
884                     "sherwin-williams": "Yenilmez Hırdavat",
885                     "south-street": "Güney Sokak",
886                     "southern-michigan-bank": "Ziraat Bankası",
887                     "spring-street": "Balkan Caddesi",
888                     "sturgeon-river-road": "Emirdağ Yolu",
889                     "three-rivers-city-hall": "Emirdağ Hükümet Konağı",
890                     "three-rivers-elementary-school": "Mustafa Ergün İlköğretim Okulu",
891                     "three-rivers-fire-department": "Emirdağ İtfaiyesi",
892                     "three-rivers-high-school": "Cumhuriyet Lisesi",
893                     "three-rivers-middle-school": "Atatürk Ortaokulu",
894                     "three-rivers-municipal-airport": "Anadolu Havaalanı",
895                     "three-rivers-post-office": "Emirdağ Postanesi",
896                     "three-rivers-public-library": "Emirdağ Kütüphanesi",
897                     "three-rivers": "Emirdağ",
898                     "unique-jewelry": "Yılmaz Kuyumculuk",
899                     "walnut-street": "Esenli Caddesi",
900                     "washington-street": "Ulus Caddesi",
901                     "water-street": "Su Sokak",
902                     "west-street": "Dumlupınar Caddesi",
903                     "wheeler-street": "Salih Bozok Caddesi",
904                     "william-towing": "Çekici",
905                     "willow-drive": "Seyitgazi Sokak",
906                     "wood-street": "Aydın Sokak",
907                     "world-fare": "Nimet Abla"
908                 }
909             },
910             "welcome": {
911                 "title": "Merhaba",
912                 "welcome": "Merhaba! Bu eğitim sana OpenStreetMap'i düzenleme konusunda temel bilgileri öğretecek.",
913                 "practice": "Eğitimde yer alan bütün veriler alıştırma yapmak içindir. Yaptığın herhangi bir değişiklik kaydedilmeyecektir.",
914                 "words": "Bu eğitimde yeni kavramlar tanıtılacaktır. Bu kavramlar *italik* yazı biçimi ile gösterilecektir.",
915                 "chapters": "Buraya kadar gayet iyi! Konuları geçmek ya da tıkanırsanız bir konuya yeniden başlamak için her zaman aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz. Haydi başlayalım! ** devam etmek için '{next}' tuşuna basın.**"
916             },
917             "navigation": {
918                 "title": "Navigasyon",
919                 "zoom": "Farenin tekerleğini veya izleme dörtgenini kullanarak yada {plus} / {minus} tuşlarını kullanarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. ** Haritayı yakınlaştırın ! **",
920                 "points_lines_areas": "Haritadaki nesneler *nokta, çizgi veya alan* ile gösterilir.",
921                 "nodes_ways": "OpenStreetMap'te noktalar bazen *bağlantı noktası* olarak ifade edilir. Benzer şekilde çizgi ve alanlar da *yol* şeklinde ifade edilebilir.",
922                 "click_townhall": "Haritadaki tüm nesneler üzerine tıklanarak seçilebilir. **Seçmek için noktaya basınız**",
923                 "selected_townhall": "Harika! Nokta seçildi. Seçilen özellikler parlayan bir parıltı ile çizilir.",
924                 "editor_townhall": "Bir özellik seçildiğinde, harita yanında * özellik editörü * görüntülenir.",
925                 "choose_street": "**{name} ismini listeden seç.**",
926                 "selected_street": "Güzel! {name} seçildi."
927             },
928             "points": {
929                 "title": "Noktalar",
930                 "choose_cafe": "**{preset} öğesini listeden seç.**",
931                 "feature_editor": "Nokta şimdi bir kafe olarak işaretlendi. Özellik editörünü kullanarak, kafeterya hakkında daha fazla bilgi ekleyebiliriz."
932             },
933             "areas": {
934                 "title": "Alanlar",
935                 "search_playground": "**'{preset}' ile arama yap.**",
936                 "choose_playground": "**Listeden bir {preset} seç.**",
937                 "choose_field": "**Listeden bir {field} seç.**",
938                 "retry_add_field": "{field} seçmedin. Şimdi tekrar dene!"
939             },
940             "lines": {
941                 "title": "Çizgiler",
942                 "retry_intersect": "Yolun {name} ile kesişmesi gerekiyor. Şimdi tekrar dene!",
943                 "choose_category_road": "**Listedene {category} kategorisini seç.**",
944                 "did_name_road": "Herşey yolunda! Şimdi çizgilerin şekillerini nasıl düzenlenebileceğini öğreneceğiz.",
945                 "retry_split": "Ayır tuşuna basmadın. Tekrar dene.",
946                 "multi_delete": "**Ekstra çizgileri silmek için {button}'a tıklayın.**",
947                 "retry_delete": "Sil tuşuna basmadın. Tekrar dene."
948             },
949             "buildings": {
950                 "title": "Binalar",
951                 "retry_building": "Görünüşe göre bağlantı noktalarını binanın köşelerine yerleştirme konusunda sıkıntı yaşıyorsun. Tekrar dene.",
952                 "choose_category_building": "**{category} kategorisini listeden seç.**",
953                 "rightclick_building": "**Sağ tıklayarak oluşturduğun binayı seç ve seçenekleri göster.**",
954                 "retry_square": "Kareleştir tuşuna basmadın. Tekrar dene.",
955                 "done_square": "Bina'nın köşelerinin nasıl hareket ettiğini görüyor musun? Başka bir faydalı numara öğrenelim.",
956                 "search_tank": "**'{preset} ile arama yap'.**",
957                 "choose_tank": "**Listeden {preset} öğesini seç.**",
958                 "rightclick_tank": "**Sağ tıklayarak oluşturduğun depoyu seç ve seçenekleri göster.**",
959                 "circle_tank": "**{button} tuşuna basarak depoyu yuvarlak hale getir.**",
960                 "retry_circle": "You didn't click the Circularize button. Try again."
961             },
962             "startediting": {
963                 "title": "Düzenlemeye Başla",
964                 "help": "OpenStreetMap'i düzenlemek için şimdi hazırsınız.!{br}Bu gezintiyi yeniden oynatmak ya da daha fazla belge görüntülemek için {button} tuşuna basabilirsiniz. Yardım tuşu veya '{key}' tuşuna basınız. ",
965                 "shortcuts": "'{key}' tuşuna basarak klavye kısayollarıyla birlikte bir komutlar listesi görüntüleyebilirsiniz",
966                 "save": "Belli aralıklarla değişikliklerini kaydetmeyi unutma!",
967                 "start": "Haritayı düzenlemeye başla!"
968             }
969         },
970         "shortcuts": {
971             "title": "Klavye kısayolları",
972             "tooltip": "Klavye kısayolları ekranını gösterin.",
973             "toggle": {
974                 "key": "?"
975             },
976             "key": {
977                 "alt": "Alt",
978                 "backspace": "Backspace",
979                 "cmd": "Cmd",
980                 "ctrl": "Ctrl",
981                 "delete": "Delete",
982                 "del": "Del",
983                 "end": "End",
984                 "enter": "Enter",
985                 "esc": "Esc",
986                 "home": "Home",
987                 "option": "Seçenek",
988                 "pause": "Durdur",
989                 "pgdn": "PgDn",
990                 "pgup": "PgUp",
991                 "return": "Enter",
992                 "shift": "Shift",
993                 "space": "Boşluk"
994             },
995             "gesture": {
996                 "drag": "sürükle"
997             },
998             "or": "-veya-",
999             "browsing": {
1000                 "title": "Gözat",
1001                 "navigation": {
1002                     "title": "Navigasyon",
1003                     "pan": "Haritada dolaş",
1004                     "pan_more": "Haritada hızlı biçimde dolaş",
1005                     "zoom": "Yaklaş / Uzaklaş",
1006                     "zoom_more": "Hızlı Biçimde Yaklaş / Uzaklaş"
1007                 },
1008                 "help": {
1009                     "title": "Yardım",
1010                     "help": "Yardımı göster",
1011                     "keyboard": "Klavye kısayollarını göster"
1012                 },
1013                 "display_options": {
1014                     "title": "Görüntü ayarları",
1015                     "background": "Arka plan ayarlarını göster",
1016                     "background_switch": "Önceki arka plana geç",
1017                     "map_data": "Harita veri ayarları",
1018                     "fullscreen": "Tam ekran moduna gir",
1019                     "wireframe": "Tel örgü moduna geçiniz",
1020                     "minimap": "Küçük haritayı aç/kapa"
1021                 },
1022                 "selecting": {
1023                     "title": "Nesne seç",
1024                     "select_one": "Bir nesne seç",
1025                     "select_multi": "Birden fazla nesne seç",
1026                     "lasso": "Nesnelerin etrafında bir seçim alanı çiz"
1027                 },
1028                 "with_selected": {
1029                     "title": "Seçilmiş nesnelerle beraber",
1030                     "edit_menu": "Düzenleme menüsünü aç/kapa"
1031                 },
1032                 "vertex_selected": {
1033                     "title": "Seçişmiş bağlantı noktalarıyla beraber",
1034                     "previous": "Önceki noktaya git",
1035                     "next": "Sonraki noktaya git",
1036                     "first": "İlk noktaya git",
1037                     "last": "Son noktaya git",
1038                     "change_parent": "Parçası olduğu çizgiye geç"
1039                 }
1040             },
1041             "editing": {
1042                 "title": "Düzenleme",
1043                 "drawing": {
1044                     "title": "Çizim",
1045                     "add_point": "'Nokta ekle' modu",
1046                     "add_line": "'Çizgi ekle' modu",
1047                     "add_area": "'Alan ekle' modu",
1048                     "disable_snap": "Nokta bitiştirmeyi iptal etmek için basılı tutun",
1049                     "stop_line": "Çizgi ya da alan çizimini tamamla"
1050                 },
1051                 "operations": {
1052                     "title": "İşlemler",
1053                     "continue_line": "Çizgiye seçilmiş noktadan devam et",
1054                     "merge": "Seçilmiş nesneleri birleştir",
1055                     "disconnect": "Nesneleri seçilmiş bağlantı noktasından ayır",
1056                     "split": "Çizgiyi seçilmiş bağlantı noktasından ikiye böl",
1057                     "reverse": "Çizgiyi ters çevir",
1058                     "move": "Seçilmiş nesneleri taşı",
1059                     "rotate": "Seçilmiş nesneleri dönder",
1060                     "circularize": "Çizgiyi veya alanı daire haline getir",
1061                     "reflect_long": "Bu nesneleri uzun ekseninden yansıt",
1062                     "reflect_short": "Bu nesneleri kısa ekseninden yansıt",
1063                     "delete": "Seçilmiş nesneleri sil"
1064                 },
1065                 "commands": {
1066                     "title": "Komutlar",
1067                     "copy": "Seçilmiş nesneleri kopyala",
1068                     "paste": "Kopyalanmış nesneleri yapıştır",
1069                     "undo": "Son işlemi geri al",
1070                     "redo": "Son işlemi tekrar uygula",
1071                     "save": "Değişiklikleri Kaydet"
1072                 }
1073             },
1074             "tools": {
1075                 "title": "Araçlar",
1076                 "info": {
1077                     "title": "Bilgi",
1078                     "all": "Tüm bilgi panellerini açın",
1079                     "background": "Arkaplan panelini açın",
1080                     "history": "Geçmiş panelini açın",
1081                     "location": "Konum panelini açın",
1082                     "measurement": "Ölçüm panelini açın"
1083                 }
1084             }
1085         },
1086         "units": {
1087             "feet": "{quantity} ft",
1088             "miles": "{quantity} mi",
1089             "square_feet": "{quantity} sq ft",
1090             "square_miles": "{quantity} sq mi",
1091             "acres": "{quantity} ac",
1092             "meters": "{quantity} m",
1093             "kilometers": "{quantity} km",
1094             "square_meters": "{quantity} m²",
1095             "square_kilometers": "{quantity} km²",
1096             "hectares": "{quantity} ha",
1097             "area_pair": "{alan1} ({alan2})",
1098             "arcdegrees": "{quantity}°",
1099             "arcminutes": "{quantity}′",
1100             "arcseconds": "{quantity}″",
1101             "north": "K",
1102             "south": "G",
1103             "east": "D",
1104             "west": "B"
1105         },
1106         "presets": {
1107             "categories": {
1108                 "category-barrier": {
1109                     "name": "Bariyer"
1110                 },
1111                 "category-building": {
1112                     "name": "Bina"
1113                 },
1114                 "category-landuse": {
1115                     "name": "Arazi"
1116                 },
1117                 "category-restriction": {
1118                     "name": "Kısıtlamalar"
1119                 },
1120                 "category-road_major": {
1121                     "name": "Büyük Yollar"
1122                 },
1123                 "category-road_minor": {
1124                     "name": "Küçük Yollar"
1125                 },
1126                 "category-road_service": {
1127                     "name": "Servis Yolları"
1128                 },
1129                 "category-route": {
1130                     "name": "Güzergah"
1131                 }
1132             },
1133             "fields": {
1134                 "access": {
1135                     "label": "Giriş İzni",
1136                     "options": {
1137                         "designated": {
1138                             "title": "Ayrılmış"
1139                         },
1140                         "destination": {
1141                             "title": "Varış Yeri"
1142                         },
1143                         "dismount": {
1144                             "title": "Araçtan inmek"
1145                         },
1146                         "no": {
1147                             "title": "Yasak"
1148                         },
1149                         "permissive": {
1150                             "title": "İzin verilmiş"
1151                         },
1152                         "private": {
1153                             "title": "Özel"
1154                         },
1155                         "yes": {
1156                             "title": "Serbest"
1157                         }
1158                     },
1159                     "placeholder": "Belirtilmemiş",
1160                     "types": {
1161                         "access": "Tüm",
1162                         "bicycle": "Bisiklet",
1163                         "foot": "Yaya",
1164                         "horse": "At",
1165                         "motor_vehicle": "Motorlu Araç"
1166                     }
1167                 },
1168                 "access_simple": {
1169                     "label": "Giriş İzni"
1170                 },
1171                 "address": {
1172                     "label": "Adres",
1173                     "placeholders": {
1174                         "block_number": "Ada No",
1175                         "block_number!jp": "Ada No",
1176                         "city": "Şehir",
1177                         "city!jp": "Şehir",
1178                         "city!vn": "Şehir",
1179                         "conscriptionnumber": "No: 123",
1180                         "country": "Ülke",
1181                         "county": "İdari Bölge",
1182                         "county!jp": "İlçe",
1183                         "district": "İlçe",
1184                         "district!vn": "İlçe",
1185                         "floor": "Kat",
1186                         "hamlet": "Mezra",
1187                         "housename": "Hane adı",
1188                         "housenumber": "No: 123",
1189                         "housenumber!jp": "Bina No",
1190                         "neighbourhood": "Mahalle",
1191                         "neighbourhood!jp": "Mahalle",
1192                         "place": "Yerleşim Yeri",
1193                         "postcode": "Posta Kodu",
1194                         "province": "İl",
1195                         "province!jp": "İl",
1196                         "quarter": "Semt",
1197                         "quarter!jp": "Semt",
1198                         "state": "Eyalet",
1199                         "street": "Cadde/Sokak",
1200                         "subdistrict": "Muhit",
1201                         "subdistrict!vn": "Muhit",
1202                         "suburb": "Yöre",
1203                         "suburb!jp": "Muhit",
1204                         "unit": "Birim"
1205                     }
1206                 },
1207                 "admin_level": {
1208                     "label": "Yönetim Düzeyi"
1209                 },
1210                 "aerialway": {
1211                     "label": "Tür"
1212                 },
1213                 "aerialway/access": {
1214                     "label": "Erişim",
1215                     "options": {
1216                         "both": "İkisi de",
1217                         "entry": "Giriş",
1218                         "exit": "Çıkış"
1219                     }
1220                 },
1221                 "aerialway/bubble": {
1222                     "label": "Yumru"
1223                 },
1224                 "aerialway/capacity": {
1225                     "label": "Kapasite (saatlik)",
1226                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
1227                 },
1228                 "aerialway/duration": {
1229                     "label": "Süre (dakika)",
1230                     "placeholder": "1,2,3..."
1231                 },
1232                 "aerialway/heating": {
1233                     "label": "Isıtmalı"
1234                 },
1235                 "aerialway/occupancy": {
1236                     "label": "Doluluk",
1237                     "placeholder": "2,4,8..."
1238                 },
1239                 "aerialway/summer/access": {
1240                     "label": "Erişim (yaz)",
1241                     "options": {
1242                         "both": "İkisi de",
1243                         "entry": "Giriş",
1244                         "exit": "Çıkış"
1245                     }
1246                 },
1247                 "aeroway": {
1248                     "label": "Tür"
1249                 },
1250                 "agrarian": {
1251                     "label": "Ürünler"
1252                 },
1253                 "amenity": {
1254                     "label": "Tür"
1255                 },
1256                 "animal_boarding": {
1257                     "label": "Hayvanlar için"
1258                 },
1259                 "animal_breeding": {
1260                     "label": "Hayvanlar için"
1261                 },
1262                 "animal_shelter": {
1263                     "label": "Hayvanlar için"
1264                 },
1265                 "area/highway": {
1266                     "label": "Tür"
1267                 },
1268                 "artist": {
1269                     "label": "Sanatçı"
1270                 },
1271                 "artwork_type": {
1272                     "label": "Tür"
1273                 },
1274                 "atm": {
1275                     "label": "ATM"
1276                 },
1277                 "attraction": {
1278                     "label": "Tip"
1279                 },
1280                 "backrest": {
1281                     "label": "Arkalık"
1282                 },
1283                 "barrier": {
1284                     "label": "Tür"
1285                 },
1286                 "bath/open_air": {
1287                     "label": "Açık Hava"
1288                 },
1289                 "bath/sand_bath": {
1290                     "label": "Kum Banyosu"
1291                 },
1292                 "bath/type": {
1293                     "label": "Uzmanlık",
1294                     "options": {
1295                         "foot_bath": "Ayak Banyosu",
1296                         "hot_spring": "Termal",
1297                         "onsen": "Kaplıca"
1298                     }
1299                 },
1300                 "bench": {
1301                     "label": "Oturak"
1302                 },
1303                 "bicycle_parking": {
1304                     "label": "Tür"
1305                 },
1306                 "bin": {
1307                     "label": "Çöp Kutusu"
1308                 },
1309                 "blood_components": {
1310                     "label": "Kan Bileşenleri",
1311                     "options": {
1312                         "plasma": "plazma",
1313                         "platelets": "pıhtı hücreler",
1314                         "stemcells": "kök hücre örnekleri",
1315                         "whole": "tam kan"
1316                     }
1317                 },
1318                 "board_type": {
1319                     "label": "Tür"
1320                 },
1321                 "boules": {
1322                     "label": "Tür"
1323                 },
1324                 "boundary": {
1325                     "label": "Tür"
1326                 },
1327                 "brand": {
1328                     "label": "Marka"
1329                 },
1330                 "brewery": {
1331                     "label": "Fıçı Bira"
1332                 },
1333                 "bridge": {
1334                     "label": "Tür",
1335                     "placeholder": "Varsayılan"
1336                 },
1337                 "building": {
1338                     "label": "Bina"
1339                 },
1340                 "building/material": {
1341                     "label": "Materyal"
1342                 },
1343                 "building_area": {
1344                     "label": "Bina"
1345                 },
1346                 "bunker_type": {
1347                     "label": "Tür"
1348                 },
1349                 "cables": {
1350                     "label": "Kablo",
1351                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1352                 },
1353                 "camera/direction": {
1354                     "label": "Yön (saat yönünde derece cinsinden)",
1355                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1356                 },
1357                 "camera/mount": {
1358                     "label": "Kamera Kurulum"
1359                 },
1360                 "camera/type": {
1361                     "label": "Kamera Türü",
1362                     "options": {
1363                         "dome": "Tepeden",
1364                         "fixed": "Sabit",
1365                         "panning": "Panaromik"
1366                     }
1367                 },
1368                 "capacity": {
1369                     "label": "Kapasite",
1370                     "placeholder": "50, 100, 200..."
1371                 },
1372                 "castle_type": {
1373                     "label": "Tür"
1374                 },
1375                 "clothes": {
1376                     "label": "Çamaşırlar"
1377                 },
1378                 "club": {
1379                     "label": "Cins"
1380                 },
1381                 "collection_times": {
1382                     "label": "Toplanma Zamanları"
1383                 },
1384                 "colour": {
1385                     "label": "Renk"
1386                 },
1387                 "comment": {
1388                     "label": "Değişlikle ilgili Açıklama",
1389                     "placeholder": "Yaptığın değişikliklerle alakalı kısa açıklama (doldurulması zorunlu)"
1390                 },
1391                 "communication_multi": {
1392                     "label": "İletişim türleri"
1393                 },
1394                 "construction": {
1395                     "label": "Tür"
1396                 },
1397                 "contact/webcam": {
1398                     "label": "Webcam Adresi",
1399                     "placeholder": "http://example.com/"
1400                 },
1401                 "content": {
1402                     "label": "Madde"
1403                 },
1404                 "country": {
1405                     "label": "Ülke"
1406                 },
1407                 "covered": {
1408                     "label": "Üstü Kapalı"
1409                 },
1410                 "craft": {
1411                     "label": "Tür"
1412                 },
1413                 "crane/type": {
1414                     "label": "Vinç Türü"
1415                 },
1416                 "crop": {
1417                     "label": "Tahıl"
1418                 },
1419                 "crossing": {
1420                     "label": "Tür"
1421                 },
1422                 "cuisine": {
1423                     "label": "Yemek Çeşitleri"
1424                 },
1425                 "currency_multi": {
1426                     "label": "Para Birimi Çeşitleri"
1427                 },
1428                 "cutting": {
1429                     "label": "Tür",
1430                     "placeholder": "Varsayılan"
1431                 },
1432                 "cycle_network": {
1433                     "label": "Bağlantı"
1434                 },
1435                 "cycleway": {
1436                     "label": "Bisiklet Yolu",
1437                     "options": {
1438                         "lane": {
1439                             "description": "Araç trafiğinden ayrılmış bisiklet şeridi",
1440                             "title": "Standart bisiklet şeridi"
1441                         },
1442                         "none": {
1443                             "description": "Bisiklet yolu yok",
1444                             "title": "Hiçbiri"
1445                         },
1446                         "opposite": {
1447                             "description": "Tek yön yolda her iki yönde kullanılabilen bisiklet şeridi",
1448                             "title": "Her iki yönde kullanılabilen bisiklet şeridi"
1449                         },
1450                         "opposite_lane": {
1451                             "description": "Trafiğin tersi yönde ilerleyen bisiklet şeridi",
1452                             "title": "Ters yönde bisiklet şeridi"
1453                         },
1454                         "share_busway": {
1455                             "description": "Otobüs şeridini kullanan bisiklet şeridi",
1456                             "title": "Otobüsle paylaşılan bisiklet şeridi"
1457                         },
1458                         "shared_lane": {
1459                             "description": "Otomobil trafiğinden ayrı olmayan bisiklet yolu",
1460                             "title": "Paylaşılan bisiklet şeridi"
1461                         },
1462                         "track": {
1463                             "description": "Yolda somut bir şekilde ayrılmış bisiklet şeridi",
1464                             "title": "Ayrılmış bisiklet yolu"
1465                         }
1466                     },
1467                     "placeholder": "hiçbiri",
1468                     "types": {
1469                         "cycleway:left": "Solda",
1470                         "cycleway:right": "Sağda"
1471                     }
1472                 },
1473                 "date": {
1474                     "label": "Tarih"
1475                 },
1476                 "delivery": {
1477                     "label": "Paket Servis"
1478                 },
1479                 "denomination": {
1480                     "label": "Mezhep"
1481                 },
1482                 "denotation": {
1483                     "label": "Anlam"
1484                 },
1485                 "description": {
1486                     "label": "Açıklama"
1487                 },
1488                 "devices": {
1489                     "label": "Aygıtlar",
1490                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1491                 },
1492                 "diaper": {
1493                     "label": "Bebek Bezi Değiştirmek Mümkün"
1494                 },
1495                 "direction": {
1496                     "label": "Yön (Saat Yönünde Derece)",
1497                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1498                 },
1499                 "direction_cardinal": {
1500                     "label": "Yön",
1501                     "options": {
1502                         "E": "Doğu",
1503                         "ENE": "Doğu-kuzeydoğu",
1504                         "ESE": "Doğu-güneydoğu",
1505                         "N": "Kuzey",
1506                         "NE": "Kuzeydoğu",
1507                         "NNE": "Kuzey-kuzeydoğu",
1508                         "NNW": "Kuzey-kuzeybatı",
1509                         "NW": "Kuzeybatı",
1510                         "S": "Güney",
1511                         "SE": "Güneydoğu",
1512                         "SSE": "Güney-güneydoğu",
1513                         "SSW": "Güney-güneybatı",
1514                         "SW": "Güneybatı",
1515                         "W": "Batı",
1516                         "WNW": "Batı-kuzeybatı",
1517                         "WSW": "Batı-güneybatı"
1518                     }
1519                 },
1520                 "direction_clock": {
1521                     "label": "Yön",
1522                     "options": {
1523                         "anticlockwise": "Saat Yönünün Tersine",
1524                         "clockwise": "Saat Yönünde"
1525                     }
1526                 },
1527                 "direction_vertex": {
1528                     "options": {
1529                         "backward": "Geri",
1530                         "both": "İleri ve Geri",
1531                         "forward": "İleri"
1532                     }
1533                 },
1534                 "display": {
1535                     "label": "Görüntü"
1536                 },
1537                 "distance": {
1538                     "label": "Uzaklık"
1539                 },
1540                 "dock": {
1541                     "label": "Tür"
1542                 },
1543                 "drive_through": {
1544                     "label": "Arabaya Servis"
1545                 },
1546                 "duration": {
1547                     "label": "Süre",
1548                     "placeholder": "00:00"
1549                 },
1550                 "electrified": {
1551                     "label": "Elektrik Kaynağı",
1552                     "options": {
1553                         "contact_line": "Kablolu",
1554                         "no": "Hayır",
1555                         "rail": "Ray",
1556                         "yes": "Evet (belirtilmemiş)"
1557                     },
1558                     "placeholder": "Kablolu, Ray..."
1559                 },
1560                 "elevation": {
1561                     "label": "Yükseklik"
1562                 },
1563                 "email": {
1564                     "label": "e-posta",
1565                     "placeholder": "ornek@adres.com"
1566                 },
1567                 "embankment": {
1568                     "label": "Tür",
1569                     "placeholder": "Varsayılan"
1570                 },
1571                 "emergency": {
1572                     "label": "Acil"
1573                 },
1574                 "entrance": {
1575                     "label": "Tür"
1576                 },
1577                 "except": {
1578                     "label": "İstisnalar"
1579                 },
1580                 "fax": {
1581                     "label": "Faks",
1582                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
1583                 },
1584                 "fee": {
1585                     "label": "Ücret"
1586                 },
1587                 "fence_type": {
1588                     "label": "Tür"
1589                 },
1590                 "fire_hydrant/type": {
1591                     "options": {
1592                         "pillar": "Sütun",
1593                         "underground": "Yeraltı",
1594                         "wall": "Duvar"
1595                     }
1596                 },
1597                 "fitness_station": {
1598                     "label": "Ekipman Türü"
1599                 },
1600                 "fixme": {
1601                     "label": "Düzeltme Notu"
1602                 },
1603                 "ford": {
1604                     "label": "Tür",
1605                     "placeholder": "Varsayılan"
1606                 },
1607                 "frequency": {
1608                     "label": "Çalışma Sıklığı"
1609                 },
1610                 "fuel": {
1611                     "label": "Benzin İstasyonu"
1612                 },
1613                 "fuel_multi": {
1614                     "label": "Benzin Türü"
1615                 },
1616                 "gauge": {
1617                     "label": "Dingil Genişliği"
1618                 },
1619                 "gender": {
1620                     "label": "Cinsiyet",
1621                     "options": {
1622                         "female": "Kadın",
1623                         "male": "Erkek",
1624                         "unisex": "Eş"
1625                     },
1626                     "placeholder": "Bilinmiyor"
1627                 },
1628                 "generator/method": {
1629                     "label": "Yöntem"
1630                 },
1631                 "generator/output/electricity": {
1632                     "label": "Güç Çıkışı",
1633                     "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW..."
1634                 },
1635                 "generator/source": {
1636                     "label": "Kaynak"
1637                 },
1638                 "generator/type": {
1639                     "label": "Tür"
1640                 },
1641                 "government": {
1642                     "label": "Hükümet"
1643                 },
1644                 "grape_variety": {
1645                     "label": "Meyve Çeşitleri"
1646                 },
1647                 "handicap": {
1648                     "label": "Engelli",
1649                     "placeholder": "1-18"
1650                 },
1651                 "handrail": {
1652                     "label": "Merdiven Korkuluğu"
1653                 },
1654                 "hashtags": {
1655                     "label": "Önerilen Etiketler",
1656                     "placeholder": "#örnek"
1657                 },
1658                 "healthcare": {
1659                     "label": "Tür"
1660                 },
1661                 "healthcare/speciality": {
1662                     "label": "Uzmanlık"
1663                 },
1664                 "height": {
1665                     "label": "Yükseklik (metre)"
1666                 },
1667                 "highway": {
1668                     "label": "Tür"
1669                 },
1670                 "historic": {
1671                     "label": "Tür"
1672                 },
1673                 "historic/civilization": {
1674                     "label": "Eski Uygarlık"
1675                 },
1676                 "hoops": {
1677                     "label": "Engel",
1678                     "placeholder": "1, 2, 4..."
1679                 },
1680                 "horse_dressage": {
1681                     "options": {
1682                         "equestrian": "Evet",
1683                         "undefined": "Hayır"
1684                     }
1685                 },
1686                 "horse_riding": {
1687                     "label": "At Binicilik Spor",
1688                     "options": {
1689                         "horse_riding": "Evet",
1690                         "undefined": "Hayır"
1691                     }
1692                 },
1693                 "iata": {
1694                     "label": "IATA"
1695                 },
1696                 "icao": {
1697                     "label": "ICAO"
1698                 },
1699                 "incline": {
1700                     "label": "Meyil"
1701                 },
1702                 "incline_steps": {
1703                     "label": "Yön",
1704                     "options": {
1705                         "down": "Aşağı",
1706                         "up": "Yukarı"
1707                     }
1708                 },
1709                 "indoor": {
1710                     "label": "Kapalı Mekan"
1711                 },
1712                 "information": {
1713                     "label": "Tür"
1714                 },
1715                 "inscription": {
1716                     "label": "Yazıt"
1717                 },
1718                 "intermittent": {
1719                     "label": "Aralıklı"
1720                 },
1721                 "intermittent_yes": {
1722                     "label": "Aralıklı"
1723                 },
1724                 "internet_access": {
1725                     "label": "İnternet Bağlantısı",
1726                     "options": {
1727                         "no": "Hayır",
1728                         "terminal": "Bilgisayar",
1729                         "wired": "Kablolu",
1730                         "wlan": "Wifi",
1731                         "yes": "Evet"
1732                     }
1733                 },
1734                 "internet_access/fee": {
1735                     "label": "İnternet Erişim Ücreti"
1736                 },
1737                 "kerb": {
1738                     "label": "Kaldırım Taşı"
1739                 },
1740                 "label": {
1741                     "label": "İsim"
1742                 },
1743                 "lamp_type": {
1744                     "label": "Tür"
1745                 },
1746                 "landuse": {
1747                     "label": "Tür"
1748                 },
1749                 "lanes": {
1750                     "label": "Şerit",
1751                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1752                 },
1753                 "language_multi": {
1754                     "label": "Diller"
1755                 },
1756                 "layer": {
1757                     "label": "Katman",
1758                     "placeholder": "0"
1759                 },
1760                 "leaf_cycle": {
1761                     "label": "Yaprak Dönümü",
1762                     "options": {
1763                         "deciduous": "Yaprak Döken",
1764                         "evergreen": "Hep Yeşil",
1765                         "mixed": "Karışık",
1766                         "semi_deciduous": "Kısmen Yaprak Döken",
1767                         "semi_evergreen": "Kısmen Yeşil"
1768                     }
1769                 },
1770                 "leaf_cycle_singular": {
1771                     "label": "Yaprak Dönümü",
1772                     "options": {
1773                         "deciduous": "Yaprak Döken",
1774                         "evergreen": "Hep Yeşil",
1775                         "semi_deciduous": "Kısmen Yaprak Döken",
1776                         "semi_evergreen": "Kısmen Yeşil"
1777                     }
1778                 },
1779                 "leaf_type": {
1780                     "label": "Yaprak Türü",
1781                     "options": {
1782                         "broadleaved": "Geniş Yapraklı",
1783                         "leafless": "Yapraksız",
1784                         "mixed": "Karışık",
1785                         "needleleaved": "İğneli"
1786                     }
1787                 },
1788                 "leaf_type_singular": {
1789                     "label": "Yaprak Türü",
1790                     "options": {
1791                         "broadleaved": "Geniş Yapraklı",
1792                         "leafless": "Yapraksız",
1793                         "needleleaved": "İğneli"
1794                     }
1795                 },
1796                 "leisure": {
1797                     "label": "Tür"
1798                 },
1799                 "length": {
1800                     "label": "Uzunluk (metre)"
1801                 },
1802                 "level": {
1803                     "label": "Seviye"
1804                 },
1805                 "levels": {
1806                     "label": "Katlar",
1807                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1808                 },
1809                 "lit": {
1810                     "label": "Işıklandırma"
1811                 },
1812                 "location": {
1813                     "label": "Konum"
1814                 },
1815                 "location_pool": {
1816                     "label": "Konum"
1817                 },
1818                 "man_made": {
1819                     "label": "Tür"
1820                 },
1821                 "manhole": {
1822                     "label": "Tür"
1823                 },
1824                 "map_size": {
1825                     "label": "Kapsam"
1826                 },
1827                 "map_type": {
1828                     "label": "Tür"
1829                 },
1830                 "maxheight": {
1831                     "label": "En Fazla Yükseklik",
1832                     "placeholder": "120cm, 140cm, 160 cm, 420cm, 440cm, 460cm"
1833                 },
1834                 "maxspeed": {
1835                     "label": "Hız Limiti",
1836                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1837                 },
1838                 "maxspeed/advisory": {
1839                     "placeholder": "40, 50, 60... "
1840                 },
1841                 "maxstay": {
1842                     "label": "En Fazla Kalma Süresi"
1843                 },
1844                 "maxweight": {
1845                     "label": "En Fazla Ağırlık"
1846                 },
1847                 "memorial": {
1848                     "label": "Tür"
1849                 },
1850                 "mtb/scale": {
1851                     "label": "Dağ Bisikleti Zorluk Derecesi",
1852                     "options": {
1853                         "0": "0: sabit veya çakıl zemin, engelsiz ve geniş virajlı yol",
1854                         "1": "1: genellikle sabit zemin, küçük engelli ve geniş virajlı yol",
1855                         "2": "2: genellikle sabit olmayan zemin, büyük engelli ve keskin, ama kolay virajlı yol",
1856                         "3": "3: kaygan zemin, büyük engelli ve keskin virajlı yol",
1857                         "4": "4: kaygan zemin ve iri kayalarla dolu, tehlikeli virajlı yol",
1858                         "5": "5: çok zor, kayalıkla dolu ve heyelanlı yol",
1859                         "6": "6: çok iyi bisikletçi olmadığın sürece süremeyeceğin yol"
1860                     },
1861                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1862                 },
1863                 "mtb/scale/imba": {
1864                     "label": "IMBA Yol Zorluk Derecesi",
1865                     "options": {
1866                         "0": "Çok Kolay (beyaz)",
1867                         "1": "Kolay (yeşil)",
1868                         "2": "Orta Zorluk (mavi)",
1869                         "3": "Çok Zor (siyah)",
1870                         "4": "Aşırı Zor (çift siyah)"
1871                     },
1872                     "placeholder": "Kolay, Orta, Zor"
1873                 },
1874                 "mtb/scale/uphill": {
1875                     "label": "Dağ Bisikleti Yükselme Zorluğu",
1876                     "options": {
1877                         "0": "0: %10'dan az eğim, sabit veya çakıl zemin, engelsiz",
1878                         "1": "1: %15'ten az eğim, sabit veya çakıl zemin, az sayıda engel",
1879                         "2": "2: %20'den az eğim, stabil zemin, yumruk büyüklüğünde engeller",
1880                         "3": "3: %25'ten az eğim, değişen zemin, yumruk büyüklüğünde taşlar ve çalılar",
1881                         "4": "4: %30'dan az eğim, kötü zemin, büyük taşlar ve çalılar",
1882                         "5": "5: çok eğimli, bisikletleri ittirmek ya da taşımak gerekebilir"
1883                     },
1884                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1885                 },
1886                 "name": {
1887                     "label": "İsim",
1888                     "placeholder": "Adı (eğer varsa)"
1889                 },
1890                 "natural": {
1891                     "label": "Doğal"
1892                 },
1893                 "network": {
1894                     "label": "Ağ"
1895                 },
1896                 "network_bicycle": {
1897                     "label": "Ulaşım Ağı",
1898                     "options": {
1899                         "icn": "Uluslararası",
1900                         "lcn": "Yerel",
1901                         "ncn": "Ulusal",
1902                         "rcn": "Bölgesel"
1903                     },
1904                     "placeholder": "Yerel, Bölgesel, Ulusal, Uluslararası"
1905                 },
1906                 "network_foot": {
1907                     "label": "Ulaşım Ağı",
1908                     "options": {
1909                         "iwn": "Uluslararası",
1910                         "lwn": "Yerel",
1911                         "nwn": "Ulusal",
1912                         "rwn": "Bölgesel"
1913                     },
1914                     "placeholder": "Yerel, Bölgesel, Ulusal, Uluslararası"
1915                 },
1916                 "network_horse": {
1917                     "label": "Ulaşım Ağı",
1918                     "options": {
1919                         "ihn": "Uluslararası",
1920                         "lhn": "Yerel",
1921                         "nhn": "Ulusal",
1922                         "rhn": "Bölgesel"
1923                     },
1924                     "placeholder": "Yerel, Bölgesel, Ulusal, Uluslararası"
1925                 },
1926                 "network_road": {
1927                     "label": "Bağlantı"
1928                 },
1929                 "note": {
1930                     "label": "Not"
1931                 },
1932                 "office": {
1933                     "label": "Tür"
1934                 },
1935                 "oneway": {
1936                     "label": "Tek Yön",
1937                     "options": {
1938                         "no": "Hayır",
1939                         "undefined": "Hayır farz edilmiş",
1940                         "yes": "Evet"
1941                     }
1942                 },
1943                 "oneway_yes": {
1944                     "label": "Tek Yön",
1945                     "options": {
1946                         "no": "Hayır",
1947                         "undefined": "Tahminen Evet",
1948                         "yes": "Evet"
1949                     }
1950                 },
1951                 "opening_hours": {
1952                     "label": "Çalışma Saatleri"
1953                 },
1954                 "operator": {
1955                     "label": "Kurum"
1956                 },
1957                 "outdoor_seating": {
1958                     "label": "Açıkhava Oturma"
1959                 },
1960                 "par": {
1961                     "label": "İtibar",
1962                     "placeholder": "3, 4, 5..."
1963                 },
1964                 "park_ride": {
1965                     "label": "Park ve Devam Et"
1966                 },
1967                 "parking": {
1968                     "label": "Tür",
1969                     "options": {
1970                         "carports": "Kenarları Açık Park Alanı",
1971                         "garage_boxes": "Park Kutuları",
1972                         "lane": "Yol Kenarı Park Şeridi",
1973                         "multi-storey": "Çokkatlı",
1974                         "sheds": "Gölgelik",
1975                         "surface": "Yüzey",
1976                         "underground": "Yeraltı"
1977                     }
1978                 },
1979                 "payment_multi": {
1980                     "label": "Ödeme Türleri"
1981                 },
1982                 "phases": {
1983                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1984                 },
1985                 "phone": {
1986                     "label": "Telefon",
1987                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
1988                 },
1989                 "piste/difficulty": {
1990                     "label": "Zorluk",
1991                     "options": {
1992                         "advanced": "Gelişmiş"
1993                     },
1994                     "placeholder": "Kolay, Orta, İleri Derece"
1995                 },
1996                 "piste/grooming": {
1997                     "label": "Bakımlı",
1998                     "options": {
1999                         "backcountry": "Pist Dışı",
2000                         "classic": "Klasik",
2001                         "classic+skating": "Klasik ve Paten",
2002                         "mogul": "Kar Tümseği",
2003                         "scooter": "Kar Aracı",
2004                         "skating": "Paten"
2005                     }
2006                 },
2007                 "piste/type": {
2008                     "label": "Tür",
2009                     "options": {
2010                         "downhill": "Tepe Aşağı",
2011                         "hike": "Yürüme",
2012                         "ice_skate": "Buz Pateni",
2013                         "nordic": "İskandinav",
2014                         "playground": "Çocuk Parkı",
2015                         "skitour": "Kayak Turu",
2016                         "sled": "Kızak",
2017                         "sleigh": "Atlı Kızak",
2018                         "snow_park": "Kar Parkı"
2019                     }
2020                 },
2021                 "place": {
2022                     "label": "Tür"
2023                 },
2024                 "plant": {
2025                     "label": "Enerji Santrali"
2026                 },
2027                 "plant/output/electricity": {
2028                     "label": "Güç Çıkışı",
2029                     "placeholder": "500 MW, 1000 MW, 2000 MW..."
2030                 },
2031                 "population": {
2032                     "label": "Nüfus"
2033                 },
2034                 "power": {
2035                     "label": "Tür"
2036                 },
2037                 "power_supply": {
2038                     "label": "Güç Kaynağı"
2039                 },
2040                 "produce": {
2041                     "label": "Ürün"
2042                 },
2043                 "product": {
2044                     "label": "Ürünler"
2045                 },
2046                 "railway": {
2047                     "label": "Tür"
2048                 },
2049                 "railway/signal/direction": {
2050                     "options": {
2051                         "backward": "Geri",
2052                         "both": "İleri ve Geri",
2053                         "forward": "İleri"
2054                     }
2055                 },
2056                 "rating": {
2057                     "label": "Güç Düzeyi"
2058                 },
2059                 "recycling_accepts": {
2060                     "label": "Kabul Ediyor"
2061                 },
2062                 "ref": {
2063                     "label": "Referans Kodu"
2064                 },
2065                 "ref_aeroway_gate": {
2066                     "label": "Kapı Numarası"
2067                 },
2068                 "ref_golf_hole": {
2069                     "label": "Delik No",
2070                     "placeholder": "1-18"
2071                 },
2072                 "ref_highway_junction": {
2073                     "label": "Kesişim Numarası"
2074                 },
2075                 "ref_platform": {
2076                     "label": "Platform Numarası"
2077                 },
2078                 "ref_road_number": {
2079                     "label": "Yol Numarası"
2080                 },
2081                 "ref_route": {
2082                     "label": "Rota Numarası"
2083                 },
2084                 "ref_runway": {
2085                     "label": "Uçak Pist Numarası",
2086                     "placeholder": "ör. 01L/19R"
2087                 },
2088                 "ref_stop_position": {
2089                     "label": "Durak Numarası"
2090                 },
2091                 "ref_taxiway": {
2092                     "label": "Taksi Yol Adı",
2093                     "placeholder": "ör. A5"
2094                 },
2095                 "relation": {
2096                     "label": "Tür"
2097                 },
2098                 "religion": {
2099                     "label": "Din"
2100                 },
2101                 "restriction": {
2102                     "label": "Tür"
2103                 },
2104                 "restrictions": {
2105                     "label": "Dönüş Kısıtlamaları"
2106                 },
2107                 "rooms": {
2108                     "label": "Oda"
2109                 },
2110                 "route": {
2111                     "label": "Tür"
2112                 },
2113                 "route_master": {
2114                     "label": "Tür"
2115                 },
2116                 "sac_scale": {
2117                     "label": "Yürüyüş Zorluğu",
2118                     "options": {
2119                         "alpine_hiking": "T4: Zor Dağ Yürüyüşü",
2120                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Yüksek ve Tehlikeli Dağ Yürüyüşü",
2121                         "demanding_mountain_hiking": "T2: Orta Zorlukta Dağ Yürüyüşü",
2122                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Aşırı Zorlukta Dağ Yürüyüşü",
2123                         "hiking": "T1: Hafif Yürüyüş",
2124                         "mountain_hiking": "T2: Hafif Zorlukta Dağ Yürüyüşü"
2125                     },
2126                     "placeholder": "Dağ Yürüyüşü, Yüksek ve Tehlikeli Dağ Yürüyüşü"
2127                 },
2128                 "sanitary_dump_station": {
2129                     "label": "Tuvalet Atığı İmha İstasyonu"
2130                 },
2131                 "seasonal": {
2132                     "label": "Mevsimsel"
2133                 },
2134                 "second_hand": {
2135                     "label": "İkinci El",
2136                     "options": {
2137                         "no": "Hayır",
2138                         "only": "Sadece",
2139                         "yes": "Evet"
2140                     },
2141                     "placeholder": "Evet, Hayır, Sadece"
2142                 },
2143                 "service": {
2144                     "label": "Tür"
2145                 },
2146                 "service/bicycle": {
2147                     "label": "Bisiklet"
2148                 },
2149                 "service/vehicle": {
2150                     "label": "Hizmetler"
2151                 },
2152                 "service_rail": {
2153                     "label": "Servis Türü",
2154                     "options": {
2155                         "crossover": "Geçit",
2156                         "siding": "Manevra Hattı",
2157                         "spur": "Destek Hattı",
2158                         "yard": "İstasyon"
2159                     }
2160                 },
2161                 "service_times": {
2162                     "label": "Hizmet Saatleri"
2163                 },
2164                 "shelter": {
2165                     "label": "Barınak"
2166                 },
2167                 "shelter_type": {
2168                     "label": "Tür"
2169                 },
2170                 "shop": {
2171                     "label": "Tür"
2172                 },
2173                 "site": {
2174                     "label": "Tür"
2175                 },
2176                 "smoking": {
2177                     "label": "Sigara İçme Durumu",
2178                     "options": {
2179                         "dedicated": "Sigara İçenlere Özel Bölme (örneğin sigara odası)",
2180                         "isolated": "Fiziksel Olarak Ayrılmış Sigara İçme Alanı",
2181                         "no": "Sigara İçmek Yasak",
2182                         "outside": "Dışarıda Sigara İçilebilir",
2183                         "separated": "Fiziksel Olarak Ayrılmamış Sigara İçme Alanı",
2184                         "yes": "Sigara İçilebilir"
2185                     },
2186                     "placeholder": "Hayır, Ayrı Bölme, Evet..."
2187                 },
2188                 "smoothness": {
2189                     "label": "Zemin Uygunluk Durumu",
2190                     "options": {
2191                         "bad": "Dirençli Tekerlere Sahip Araçlar: arazi bisikleti, arazi aracı",
2192                         "excellent": "Küçük Tekerlekli Hafif Araçlar: paten, kaykay",
2193                         "good": "İnce Tekerlekli Araçlar: Yarış Bisikleti",
2194                         "horrible": "Arazi Araçları: ağır iş arazi aracı",
2195                         "impassable": "Geçilmez / Araç Giremez",
2196                         "intermediate": "Hafif Tekerlekli Araçlar: şehir bisikleti, tekerlekli sandalye, mobilet",
2197                         "very_bad": "Yüksek Araçlar: yüksek arazi aracı",
2198                         "very_horrible": "Özel Arazi Araçları: traktör, ATV"
2199                     },
2200                     "placeholder": "Arazi aracı, Bisikletler, Kaykaylar..."
2201                 },
2202                 "social_facility": {
2203                     "label": "Tür"
2204                 },
2205                 "social_facility_for": {
2206                     "label": "Hedef Kitle"
2207                 },
2208                 "source": {
2209                     "label": "Kaynak"
2210                 },
2211                 "sport": {
2212                     "label": "Spor"
2213                 },
2214                 "sport_ice": {
2215                     "label": "Spor"
2216                 },
2217                 "sport_racing_motor": {
2218                     "label": "Spor"
2219                 },
2220                 "sport_racing_nonmotor": {
2221                     "label": "Spor"
2222                 },
2223                 "stars": {
2224                     "label": "Yıldızlar"
2225                 },
2226                 "start_date": {
2227                     "label": "Başlangıç Tarihi"
2228                 },
2229                 "step_count": {
2230                     "label": "Basamak Sayısı"
2231                 },
2232                 "stop": {
2233                     "label": "Durma Türü",
2234                     "options": {
2235                         "all": "Tüm Yollar",
2236                         "minor": "Tali Yol"
2237                     }
2238                 },
2239                 "structure": {
2240                     "label": "Yapı",
2241                     "options": {
2242                         "bridge": "Köprü",
2243                         "cutting": "Geçit",
2244                         "embankment": "Toprak Dolgu",
2245                         "ford": "Sığ Geçit",
2246                         "tunnel": "Tünel"
2247                     },
2248                     "placeholder": "Bilinmiyor"
2249                 },
2250                 "structure_waterway": {
2251                     "label": "Yapı",
2252                     "options": {
2253                         "tunnel": "Tünel"
2254                     },
2255                     "placeholder": "Bilinmiyor"
2256                 },
2257                 "studio": {
2258                     "label": "Tür"
2259                 },
2260                 "substance": {
2261                     "label": "Madde"
2262                 },
2263                 "substation": {
2264                     "label": "Tür"
2265                 },
2266                 "supervised": {
2267                     "label": "Gözetimli"
2268                 },
2269                 "support": {
2270                     "label": "Destek"
2271                 },
2272                 "surface": {
2273                     "label": "Yüzey"
2274                 },
2275                 "surveillance": {
2276                     "label": "Gözetim"
2277                 },
2278                 "surveillance/type": {
2279                     "label": "Gözetim Biçimi",
2280                     "options": {
2281                         "ALPR": "Otomatik Araç Plaka Okuma Sistemi",
2282                         "camera": "Güvenlik Kamerası",
2283                         "guard": "Koruma"
2284                     }
2285                 },
2286                 "surveillance/zone": {
2287                     "label": "Güvenli Alan"
2288                 },
2289                 "switch": {
2290                     "label": "Tür",
2291                     "options": {
2292                         "circuit_breaker": "Şalter",
2293                         "disconnector": "Ayırıcı",
2294                         "earthing": "Topraklama",
2295                         "mechanical": "Mekanik"
2296                     }
2297                 },
2298                 "tactile_paving": {
2299                     "label": "Döşeme"
2300                 },
2301                 "takeaway": {
2302                     "label": "Sipariş",
2303                     "options": {
2304                         "no": "Hayır",
2305                         "only": "Sadece Paket Servis",
2306                         "yes": "Evet"
2307                     },
2308                     "placeholder": "Evet, Hayır, Sadece Paket Servis..."
2309                 },
2310                 "toilets/disposal": {
2311                     "label": "İmha",
2312                     "options": {
2313                         "bucket": "Kova",
2314                         "chemical": "Kimyasal",
2315                         "flush": "Sifon"
2316                     }
2317                 },
2318                 "toll": {
2319                     "label": "Ücret"
2320                 },
2321                 "tomb": {
2322                     "label": "Cins"
2323                 },
2324                 "tourism": {
2325                     "label": "Tür"
2326                 },
2327                 "tower/construction": {
2328                     "label": "Kule İnşaatı",
2329                     "placeholder": "Çevrili, Örülü, Gizlenmiş..."
2330                 },
2331                 "tower/type": {
2332                     "label": "Tür"
2333                 },
2334                 "tracktype": {
2335                     "label": "Toprak Yol Durumu",
2336                     "options": {
2337                         "grade1": "Sağlam: asfalt ya da sıkıştırılmış zemin",
2338                         "grade2": "Genellikle Sağlam: taş/çakıla karışmış yumuşak maddeler",
2339                         "grade3": "Sert ve yumuşak zemin maddelerinin karışımı",
2340                         "grade4": "Genellikle Yumuşak: toprak/kum/çimene karıştırılmış sert maddeler",
2341                         "grade5": "Yumuşak: toprak/kum/çimen"
2342                     },
2343                     "placeholder": "Sağlam, Yarı Sağlam, Yumuşak..."
2344                 },
2345                 "trade": {
2346                     "label": "Tür"
2347                 },
2348                 "traffic_calming": {
2349                     "label": "Tür"
2350                 },
2351                 "traffic_sign": {
2352                     "label": "Trafik Işığı"
2353                 },
2354                 "traffic_signals": {
2355                     "label": "Tür"
2356                 },
2357                 "traffic_signals/direction": {
2358                     "options": {
2359                         "backward": "Geri",
2360                         "both": "İkisi / Hepsi",
2361                         "forward": "İleri"
2362                     }
2363                 },
2364                 "trail_visibility": {
2365                     "label": "Görüş Durumu",
2366                     "options": {
2367                         "bad": "Kötü: işaret yok, patika zaman zaman belli değil ya da hiç yok",
2368                         "excellent": "Müthiş: yol belli ve heryerde işaretler var",
2369                         "good": "İyi: işaretler genellikle görülebilir, fakat zaman zaman işaretleri aramak gerekebilir",
2370                         "horrible": "Çok Kötü: yol belli değil, yön bulma becerisi gerekli",
2371                         "intermediate": "İdare Eder: zaman zaman işaretler var, yol genellikle belli",
2372                         "no": "Hayır: patika yok, çok iyi yön bulma becerisi gerektirir"
2373                     },
2374                     "placeholder": "Çok iyi, İyi, Kötü"
2375                 },
2376                 "transformer": {
2377                     "label": "Tür",
2378                     "options": {
2379                         "auto": "Otomatik dönüştürücü",
2380                         "auxiliary": "Yardımcı",
2381                         "converter": "Dönüştürücü",
2382                         "distribution": "Dağıtım",
2383                         "generator": "Üreteç",
2384                         "phase_angle_regulator": "Faz Açısı Düzenleyici",
2385                         "traction": "Çekme",
2386                         "yes": "Bilinmeyen"
2387                     }
2388                 },
2389                 "trees": {
2390                     "label": "Ağaçlar"
2391                 },
2392                 "tunnel": {
2393                     "label": "Tür",
2394                     "placeholder": "Varsayılan"
2395                 },
2396                 "visibility": {
2397                     "label": "Görüş",
2398                     "options": {
2399                         "area": "20m (65ft)'den fazla",
2400                         "house": "5m (16ft)'den az",
2401                         "street": "5m ile 20m (16 - 65ft) arası"
2402                     }
2403                 },
2404                 "volcano/status": {
2405                     "label": "Yanardağ Durumu",
2406                     "options": {
2407                         "active": "Etkin",
2408                         "dormant": "Sönmüş",
2409                         "extinct": "Sönük"
2410                     }
2411                 },
2412                 "volcano/type": {
2413                     "label": "Yanardağ Türü",
2414                     "options": {
2415                         "scoria": "Lav külü",
2416                         "shield": "Koruyucu",
2417                         "stratovolcano": "Katmanlı yanardağ"
2418                     }
2419                 },
2420                 "voltage": {
2421                     "label": "Gerilim"
2422                 },
2423                 "voltage/primary": {
2424                     "label": "Birincil Gerilim"
2425                 },
2426                 "voltage/secondary": {
2427                     "label": "İkincil Gerilim"
2428                 },
2429                 "voltage/tertiary": {
2430                     "label": "Üçüncül Gerilim"
2431                 },
2432                 "wall": {
2433                     "label": "Tür"
2434                 },
2435                 "water": {
2436                     "label": "Tür"
2437                 },
2438                 "water_point": {
2439                     "label": "Çeşme"
2440                 },
2441                 "waterway": {
2442                     "label": "Tür"
2443                 },
2444                 "website": {
2445                     "label": "Web Sitesi"
2446                 },
2447                 "wetland": {
2448                     "label": "Tür"
2449                 },
2450                 "wheelchair": {
2451                     "label": "Tekerlekli Sandalye Erişimi"
2452                 },
2453                 "wholesale": {
2454                     "label": "Toptan satış"
2455                 },
2456                 "width": {
2457                     "label": "Genişlik (metre)"
2458                 },
2459                 "wikipedia": {
2460                     "label": "Vikipedi"
2461                 },
2462                 "windings": {
2463                     "label": "Bobinler",
2464                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2465                 },
2466                 "windings/configuration": {
2467                     "options": {
2468                         "zigzag": "Zikzak"
2469                     }
2470                 }
2471             },
2472             "presets": {
2473                 "address": {
2474                     "name": "Adres",
2475                     "terms": "Adres"
2476                 },
2477                 "advertising/billboard": {
2478                     "name": "Reklam Panosu",
2479                     "terms": "Reklam Panosu, Bilbord"
2480                 },
2481                 "aerialway": {
2482                     "name": "Teleferik Yolu"
2483                 },
2484                 "aerialway/cable_car": {
2485                     "name": "Teleferik",
2486                     "terms": "Teleferik"
2487                 },
2488                 "aerialway/chair_lift": {
2489                     "name": "Sandalye Teleferik",
2490                     "terms": "Sandalye Teleferik"
2491                 },
2492                 "aerialway/drag_lift": {
2493                     "name": "Kayak Teleferiği",
2494                     "terms": "Kayak Teleferiği"
2495                 },
2496                 "aerialway/gondola": {
2497                     "name": "Gondol Teleferik",
2498                     "terms": "Gondol Teleferik"
2499                 },
2500                 "aerialway/goods": {
2501                     "name": "Taşıma Teleferiği",
2502                     "terms": "Taşıma Teleferiği, Mal Teleferiği"
2503                 },
2504                 "aerialway/magic_carpet": {
2505                     "name": "Sihirli Halı Teleferiği",
2506                     "terms": "Sihirli Halı Teleferiği"
2507                 },
2508                 "aerialway/mixed_lift": {
2509                     "name": "Oturaklı Gondol Teleferiği",
2510                     "terms": "Oturaklı Gondol Teleferiği"
2511                 },
2512                 "aerialway/platter": {
2513                     "name": "Tabaklı Teleferik",
2514                     "terms": "Tabaklı Teleferik"
2515                 },
2516                 "aerialway/pylon": {
2517                     "name": "Teleferik Direği",
2518                     "terms": "Teleferik Direği, Teleferik Sütunu"
2519                 },
2520                 "aerialway/rope_tow": {
2521                     "name": "Çekme Halat Teleferik",
2522                     "terms": "Çekme Halat Teleferik"
2523                 },
2524                 "aerialway/station": {
2525                     "name": "Teleferik İstasyonu"
2526                 },
2527                 "aerialway/t-bar": {
2528                     "name": "Çubuklu Teleferik",
2529                     "terms": "Çubuklu Teleferik"
2530                 },
2531                 "aeroway": {
2532                     "name": "Hava Yolu"
2533                 },
2534                 "aeroway/aerodrome": {
2535                     "name": "Havaalanı",
2536                     "terms": "Havaalanı"
2537                 },
2538                 "aeroway/apron": {
2539                     "name": "Uçak Park Alanı",
2540                     "terms": "Uçak Park Alanı, Hangar Önü"
2541                 },
2542                 "aeroway/gate": {
2543                     "name": "Kapı",
2544                     "terms": "Kapı"
2545                 },
2546                 "aeroway/hangar": {
2547                     "name": "Hangar",
2548                     "terms": "Hangar"
2549                 },
2550                 "aeroway/helipad": {
2551                     "name": "Helikopter Pisti",
2552                     "terms": "Helikopter Pisti"
2553                 },
2554                 "aeroway/runway": {
2555                     "name": "Uçak Pisti",
2556                     "terms": "Uçak Pisti, Hızlanma Pisti"
2557                 },
2558                 "aeroway/taxiway": {
2559                     "name": "Taksi Yolu",
2560                     "terms": "Taksi Yolu"
2561                 },
2562                 "aeroway/terminal": {
2563                     "name": "Terminal",
2564                     "terms": "Terminal"
2565                 },
2566                 "amenity": {
2567                     "name": "Tesis"
2568                 },
2569                 "amenity/animal_boarding": {
2570                     "name": "Yatılı Hayvan Bakım Yeri",
2571                     "terms": "Yatılı Hayvan Bakım Yeri"
2572                 },
2573                 "amenity/animal_breeding": {
2574                     "name": "Hayvan Islah Yeri",
2575                     "terms": "Hayvan Islah Yeri"
2576                 },
2577                 "amenity/animal_shelter": {
2578                     "name": "Hayvan Barinağı",
2579                     "terms": "Hayvan Barınağı"
2580                 },
2581                 "amenity/arts_centre": {
2582                     "name": "Sanat Merkezi",
2583                     "terms": "Sanat Merkezi"
2584                 },
2585                 "amenity/atm": {
2586                     "name": "ATM",
2587                     "terms": "ATM, Para Çekme Makinası"
2588                 },
2589                 "amenity/bank": {
2590                     "name": "Banka",
2591                     "terms": "Banka"
2592                 },
2593                 "amenity/bar": {
2594                     "name": "Bar",
2595                     "terms": "Bar"
2596                 },
2597                 "amenity/bbq": {
2598                     "name": "Mangal Restoranı",
2599                     "terms": "Mangal Restoranı"
2600                 },
2601                 "amenity/bench": {
2602                     "name": "Bank",
2603                     "terms": "Bank, Oturak"
2604                 },
2605                 "amenity/bicycle_parking": {
2606                     "name": "Bisiklet Parkı",
2607                     "terms": "Bisiklet Parkı"
2608                 },
2609                 "amenity/bicycle_rental": {
2610                     "name": "Bisiklet Kiralama",
2611                     "terms": "Bisiklet Kiralama"
2612                 },
2613                 "amenity/bicycle_repair_station": {
2614                     "name": "Bisiklet Tamircisi",
2615                     "terms": "Bisiklet Tamircisi"
2616                 },
2617                 "amenity/boat_rental": {
2618                     "name": "Bot Kiralama",
2619                     "terms": "Bot Kiralama"
2620                 },
2621                 "amenity/bureau_de_change": {
2622                     "name": "Döviz Bürosu",
2623                     "terms": "Döviz Bürosu"
2624                 },
2625                 "amenity/bus_station": {
2626                     "name": "Otobüs Durağı / Terminali"
2627                 },
2628                 "amenity/cafe": {
2629                     "name": "Kafe",
2630                     "terms": "Kafe, Kafeterya"
2631                 },
2632                 "amenity/car_pooling": {
2633                     "name": "Araba Paylaşım Yeri",
2634                     "terms": "Araç İmece Yeri"
2635                 },
2636                 "amenity/car_rental": {
2637                     "name": "Araç Kiralama",
2638                     "terms": "Araç Kiralama, Oto Kiralama"
2639                 },
2640                 "amenity/car_sharing": {
2641                     "name": "Araç Paylaşım",
2642                     "terms": "Araç Paylaşım"
2643                 },
2644                 "amenity/car_wash": {
2645                     "name": "Araç Yıkama",
2646                     "terms": "Araç Yıkama, Oto Yıkama"
2647                 },
2648                 "amenity/casino": {
2649                     "name": "Kumarhane",
2650                     "terms": "Kumarhane, Casino"
2651                 },
2652                 "amenity/charging_station": {
2653                     "name": "Şarj İstasyonu",
2654                     "terms": "Şarj İstasyonu"
2655                 },
2656                 "amenity/childcare": {
2657                     "name": "Çocuk Bakımı",
2658                     "terms": "Çocuk Bakımı"
2659                 },
2660                 "amenity/cinema": {
2661                     "name": "Sinema",
2662                     "terms": "Sinema"
2663                 },
2664                 "amenity/clinic": {
2665                     "name": "Klinik",
2666                     "terms": "Klinik, Tıp Merkezi"
2667                 },
2668                 "amenity/clinic/abortion": {
2669                     "name": "Kürtaj Kliniği",
2670                     "terms": "Kürtaj Kliniği, Kürtaj Merkezi"
2671                 },
2672                 "amenity/clinic/fertility": {
2673                     "name": "Bebek Merkezi",
2674                     "terms": "Bebek Merkezi, Doğurganlık Merkezi"
2675                 },
2676                 "amenity/clock": {
2677                     "name": "Saat",
2678                     "terms": "Saat"
2679                 },
2680                 "amenity/college": {
2681                     "name": "Üniversite Kampüsü",
2682                     "terms": "Üniversite Kampüsü, Üniversite Bahçesi"
2683                 },
2684                 "amenity/community_centre": {
2685                     "name": "Toplum Merkezi",
2686                     "terms": "Toplum Merkezi, Sosyal Merkez"
2687                 },
2688                 "amenity/compressed_air": {
2689                     "name": "Hava Basma İstasyonu",
2690                     "terms": "Hava Basma İstasyonu, Lastik Hava İstasyonu"
2691                 },
2692                 "amenity/courthouse": {
2693                     "name": "Mahkeme",
2694                     "terms": "Mahkeme, Adalet Sarayı"
2695                 },
2696                 "amenity/coworking_space": {
2697                     "name": "Ortak Çalışma Alanı"
2698                 },
2699                 "amenity/crematorium": {
2700                     "name": "Cesed Yakma Yeri",
2701                     "terms": "Cesed Yakma Yeri"
2702                 },
2703                 "amenity/dentist": {
2704                     "name": "Dişçi",
2705                     "terms": "Dişçi"
2706                 },
2707                 "amenity/doctors": {
2708                     "name": "Doktor",
2709                     "terms": "Doktor"
2710                 },
2711                 "amenity/dojo": {
2712                     "name": "Dövüş Sanatları Akademisi",
2713                     "terms": "Dövüş Sanatları Akademisi"
2714                 },
2715                 "amenity/drinking_water": {
2716                     "name": "İçme Suyu",
2717                     "terms": "İçme Suyu, Sebil"
2718                 },
2719                 "amenity/driving_school": {
2720                     "name": "Sürücü Kursu",
2721                     "terms": "Sürücü Okulu"
2722                 },
2723                 "amenity/embassy": {
2724                     "name": "Büyükelçilik"
2725                 },
2726                 "amenity/fast_food": {
2727                     "name": "Fast Food",
2728                     "terms": "Fast Food, Hazır Yiyecek"
2729                 },
2730                 "amenity/ferry_terminal": {
2731                     "name": "Feribot Terminali"
2732                 },
2733                 "amenity/fire_station": {
2734                     "name": "İtfaiye",
2735                     "terms": "İtfaiye"
2736                 },
2737                 "amenity/food_court": {
2738                     "name": "Yemek Yeri",
2739                     "terms": "Yemek Yeri, Restoran Kısmı, Yemek Katı"
2740                 },
2741                 "amenity/fountain": {
2742                     "name": "Su Fıskiyesi",
2743                     "terms": "Su Fıskiyesi, Fıskiye, Çeşme, Aslanağzı"
2744                 },
2745                 "amenity/fuel": {
2746                     "name": "Benzinci",
2747                     "terms": "Benzinci, Benzin İstasyonu"
2748                 },
2749                 "amenity/grave_yard": {
2750                     "name": "Mezarlık",
2751                     "terms": "Mezarlık"
2752                 },
2753                 "amenity/grit_bin": {
2754                     "name": "Çakıl Kutusu",
2755                     "terms": "Çakıl Kutusu, Çakıl Torbası"
2756                 },
2757                 "amenity/hospital": {
2758                     "name": "Hastane",
2759                     "terms": "Hastane Bahçesi"
2760                 },
2761                 "amenity/hunting_stand": {
2762                     "name": "Av Platformu",
2763                     "terms": "Av Platformu"
2764                 },
2765                 "amenity/ice_cream": {
2766                     "name": "Dondurmacı",
2767                     "terms": "Dondurmacı"
2768                 },
2769                 "amenity/internet_cafe": {
2770                     "name": "İnternet Kafe",
2771                     "terms": "İnternet Kafe"
2772                 },
2773                 "amenity/kindergarten": {
2774                     "name": "Anaokulu",
2775                     "terms": "Anaokulu, Kreş"
2776                 },
2777                 "amenity/library": {
2778                     "name": "Kütüphane",
2779                     "terms": "Kütüphane"
2780                 },
2781                 "amenity/love_hotel": {
2782                     "name": "Aşk Oteli",
2783                     "terms": "Cinsel İlişki Oteli, Sevişme Oteli"
2784                 },
2785                 "amenity/marketplace": {
2786                     "name": "Çarşı",
2787                     "terms": "Çarşı, Pazar Yeri"
2788                 },
2789                 "amenity/motorcycle_parking": {
2790                     "name": "Motosiklet Parkı",
2791                     "terms": "Motosiklet Parkı, Motosiklet Park Yeri"
2792                 },
2793                 "amenity/music_school": {
2794                     "name": "Müzik Okulu",
2795                     "terms": "Müzik Merkezi"
2796                 },
2797                 "amenity/nightclub": {
2798                     "name": "Gece Kulübü",
2799                     "terms": "Gece Kulübü"
2800                 },
2801                 "amenity/nursing_home": {
2802                     "name": "Bakım Evi"
2803                 },
2804                 "amenity/parking_entrance": {
2805                     "name": "Garaş Giriş/Çıkışı",
2806                     "terms": "Garaş Giriş/Çıkışı, Park Yeri Giriş/Çıkışı"
2807                 },
2808                 "amenity/parking_space": {
2809                     "name": "Park Yeri",
2810                     "terms": "Park Yeri"
2811                 },
2812                 "amenity/pharmacy": {
2813                     "name": "Eczane"
2814                 },
2815                 "amenity/place_of_worship": {
2816                     "name": "İbadethane",
2817                     "terms": "İbadethane, İbadet Yeri"
2818                 },
2819                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
2820                     "name": "Budist Tapınağı",
2821                     "terms": "Budist Tapınağı"
2822                 },
2823                 "amenity/place_of_worship/hindu": {
2824                     "name": "Hindu Tapınağı",
2825                     "terms": "Hindu Tapınağı"
2826                 },
2827                 "amenity/place_of_worship/shinto": {
2828                     "name": "Şintoizm Tapınağı",
2829                     "terms": "Şintoizm Tapınağı"
2830                 },
2831                 "amenity/place_of_worship/sikh": {
2832                     "name": "Sih Tapınağı",
2833                     "terms": "Sih Tapınağı"
2834                 },
2835                 "amenity/place_of_worship/taoist": {
2836                     "name": "Taoist Tapınağı",
2837                     "terms": "Taoist Tapınağı"
2838                 },
2839                 "amenity/planetarium": {
2840                     "name": "Gökevi",
2841                     "terms": "Gökevi, Planetaryum"
2842                 },
2843                 "amenity/police": {
2844                     "name": "Emniyet Müdürlüğü",
2845                     "terms": "Emniyet Müdürlüğü, Polis Noktası, Polis Merkezi"
2846                 },
2847                 "amenity/post_box": {
2848                     "name": "Posta Kutusu",
2849                     "terms": "Posta Kutusu"
2850                 },
2851                 "amenity/post_office": {
2852                     "name": "Postane",
2853                     "terms": "Postane"
2854                 },
2855                 "amenity/prison": {
2856                     "name": "Cezaevi",
2857                     "terms": "Cezaevi"
2858                 },
2859                 "amenity/pub": {
2860                     "name": "Bar",
2861                     "terms": "Bar"
2862                 },
2863                 "amenity/public_bath": {
2864                     "name": "Hamam",
2865                     "terms": "Hamam, Umuma Açık Banyo"
2866                 },
2867                 "amenity/public_bookcase": {
2868                     "name": "Sokak Kütüphanesi",
2869                     "terms": "Sokak Kütüphanesi, Sokak Kitaplığı"
2870                 },
2871                 "amenity/ranger_station": {
2872                     "name": "Korucu İstasyonu",
2873                     "terms": "Korucu İstasyonu, Korucu Evi"
2874                 },
2875                 "amenity/recycling_centre": {
2876                     "name": "Geri Dönüşüm Merkezi",
2877                     "terms": "Geri Dönüşüm Merkezi"
2878                 },
2879                 "amenity/register_office": {
2880                     "name": "Nüfus Dairesi"
2881                 },
2882                 "amenity/restaurant": {
2883                     "name": "Lokanta",
2884                     "terms": "Lokanta, Restoran"
2885                 },
2886                 "amenity/sanitary_dump_station": {
2887                     "name": "Tuvalet Atık Yeri",
2888                     "terms": "Tuvalet Atık Yeri"
2889                 },
2890                 "amenity/school": {
2891                     "name": "Okul",
2892                     "terms": "Okul, Okul Bahçesi"
2893                 },
2894                 "amenity/scrapyard": {
2895                     "name": "Hurdalık"
2896                 },
2897                 "amenity/shelter": {
2898                     "name": "Barınak",
2899                     "terms": "Barınak"
2900                 },
2901                 "amenity/shower": {
2902                     "name": "Banyo",
2903                     "terms": "Banyo, Duş"
2904                 },
2905                 "amenity/smoking_area": {
2906                     "name": "Sigara İçme Alanı",
2907                     "terms": "Sigara İçme Alanı"
2908                 },
2909                 "amenity/social_facility": {
2910                     "name": "Okul Tesisleri",
2911                     "terms": "Okul Tesisleri"
2912                 },
2913                 "amenity/social_facility/food_bank": {
2914                     "name": "Aşevi",
2915                     "terms": "Aşevi"
2916                 },
2917                 "amenity/social_facility/group_home": {
2918                     "name": "Huzur Evi",
2919                     "terms": "Huzur Evi, Yaşlılar Evi"
2920                 },
2921                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
2922                     "name": "Evsizler Barınağı",
2923                     "terms": "Evsizler Barınağı"
2924                 },
2925                 "amenity/social_facility/nursing_home": {
2926                     "name": "Bakım Evi",
2927                     "terms": "Bakım Evi"
2928                 },
2929                 "amenity/studio": {
2930                     "name": "Stüdyo",
2931                     "terms": "Stüdyo"
2932                 },
2933                 "amenity/swimming_pool": {
2934                     "name": "Yüzme Havuzu"
2935                 },
2936                 "amenity/taxi": {
2937                     "name": "Taksi Durağı",
2938                     "terms": "Taksi Durağı"
2939                 },
2940                 "amenity/telephone": {
2941                     "name": "Telefon",
2942                     "terms": "Telefon, Ankesörlü Telefon"
2943                 },
2944                 "amenity/theatre": {
2945                     "name": "Tiyatro",
2946                     "terms": "Tiyatro"
2947                 },
2948                 "amenity/toilets": {
2949                     "name": "Tuvalet",
2950                     "terms": "Tuvalet"
2951                 },
2952                 "amenity/townhall": {
2953                     "name": "Belediye Binası",
2954                     "terms": "Belediye Binası"
2955                 },
2956                 "amenity/university": {
2957                     "name": "Üniversite Yerleşkesi",
2958                     "terms": "Üniversite Yerleşkesi, Üniversite Kampüsü"
2959                 },
2960                 "amenity/vending_machine": {
2961                     "name": "Otomatik Satış Makinası",
2962                     "terms": "Otomatik Satış Makinası, Otomat"
2963                 },
2964                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
2965                     "name": "Sigara Otomatı",
2966                     "terms": "Sigara Otomatı"
2967                 },
2968                 "amenity/vending_machine/condoms": {
2969                     "name": "Prezervatif Otomatı",
2970                     "terms": "Prezervatif Otomatı"
2971                 },
2972                 "amenity/vending_machine/drinks": {
2973                     "name": "İçecek Otomatı",
2974                     "terms": "İçecek Otomatı"
2975                 },
2976                 "amenity/vending_machine/feminine_hygiene": {
2977                     "name": "Kadın Sağlık Otomatı",
2978                     "terms": "Kadın Sağlık Otomatik Satış Makinası"
2979                 },
2980                 "amenity/vending_machine/newspapers": {
2981                     "name": "Gazete Satış Makinası",
2982                     "terms": "Gazete Satış Makinası, Gazete Otomatı"
2983                 },
2984                 "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
2985                     "name": "Park Fişi Otomatı",
2986                     "terms": "Park Fişi Otomatı"
2987                 },
2988                 "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
2989                     "name": "Otobüs Bileti Otomatı",
2990                     "terms": "Otobüs Bileti Otomatı"
2991                 },
2992                 "amenity/vending_machine/sweets": {
2993                     "name": "Yiyecek Otomatı",
2994                     "terms": "Yiyecek Otomatı"
2995                 },
2996                 "amenity/veterinary": {
2997                     "name": "Veteriner",
2998                     "terms": "Veteriner"
2999                 },
3000                 "amenity/waste/dog_excrement": {
3001                     "name": "Köpek Dışkı Çöpü",
3002                     "terms": "Köpek Dışkı Kutusu"
3003                 },
3004                 "amenity/waste_basket": {
3005                     "name": "Çöp Kutusu",
3006                     "terms": "Çöp Kutusu"
3007                 },
3008                 "amenity/waste_disposal": {
3009                     "name": "Çöp Tenekesi",
3010                     "terms": "Çöp Tenekesi"
3011                 },
3012                 "amenity/waste_transfer_station": {
3013                     "name": "Çöp Transfer İstasyonu",
3014                     "terms": "Çöp Transfer İstasyonu"
3015                 },
3016                 "amenity/water_point": {
3017                     "name": "İçme Suyu",
3018                     "terms": "İçme Suyu, Sebil"
3019                 },
3020                 "amenity/watering_place": {
3021                     "name": "Hayvan Yıkama Yeri",
3022                     "terms": "Hayvan Yıkama Yeri"
3023                 },
3024                 "area": {
3025                     "name": "Alan",
3026                     "terms": "Alan, Bölge"
3027                 },
3028                 "area/highway": {
3029                     "name": "Yol Durumu",
3030                     "terms": "Yol Durumu"
3031                 },
3032                 "attraction/amusement_ride": {
3033                     "name": "Eğlence Yolculuğu"
3034                 },
3035                 "attraction/big_wheel": {
3036                     "name": "Dönme Dolap",
3037                     "terms": "Dönme Dolap"
3038                 },
3039                 "attraction/bumper_car": {
3040                     "name": "Çarpışan Araba",
3041                     "terms": "Çarpışan Araba"
3042                 },
3043                 "attraction/bungee_jumping": {
3044                     "name": "Bungee Jumping",
3045                     "terms": "Bungee Jumping"
3046                 },
3047                 "attraction/carousel": {
3048                     "name": "Atlı Karınca",
3049                     "terms": "Atlı Karınca"
3050                 },
3051                 "attraction/dark_ride": {
3052                     "name": "Korku Tüneli"
3053                 },
3054                 "attraction/pirate_ship": {
3055                     "name": "Korsan Gemisi",
3056                     "terms": "Korsan Gemisi"
3057                 },
3058                 "attraction/river_rafting": {
3059                     "name": "Rafting",
3060                     "terms": "Rafting"
3061                 },
3062                 "attraction/roller_coaster": {
3063                     "name": "Roller Coaster",
3064                     "terms": "Roller Coaster"
3065                 },
3066                 "attraction/train": {
3067                     "name": "Tren",
3068                     "terms": "Tren"
3069                 },
3070                 "attraction/water_slide": {
3071                     "name": "Su Kayağı",
3072                     "terms": "Su Kayağı"
3073                 },
3074                 "barrier": {
3075                     "name": "Bariyer",
3076                     "terms": "Toprak Dolgu, Toprak Set"
3077                 },
3078                 "barrier/block": {
3079                     "name": "Blok",
3080                     "terms": "Blok, Kütle"
3081                 },
3082                 "barrier/bollard": {
3083                     "name": "Duba",
3084                     "terms": "Duba, Direk"
3085                 },
3086                 "barrier/border_control": {
3087                     "name": "Gümrük Kontrolü",
3088                     "terms": "Gümrük Kontrolü"
3089                 },
3090                 "barrier/cattle_grid": {
3091                     "name": "Izgara",
3092                     "terms": "Izgara"
3093                 },
3094                 "barrier/city_wall": {
3095                     "name": "Sur",
3096                     "terms": "Sur"
3097                 },
3098                 "barrier/cycle_barrier": {
3099                     "name": "Bisiklet Bariyeri",
3100                     "terms": "Bisiklet Bariyeri"
3101                 },
3102                 "barrier/ditch": {
3103                     "name": "Hendek",
3104                     "terms": "Hendek, Suyolu"
3105                 },
3106                 "barrier/entrance": {
3107                     "name": "Giriş"
3108                 },
3109                 "barrier/fence": {
3110                     "name": "Çit",
3111                     "terms": "Çit"
3112                 },
3113                 "barrier/gate": {
3114                     "name": "Kapı",
3115                     "terms": "Kapı"
3116                 },
3117                 "barrier/hedge": {
3118                     "name": "Koruma Duvarı",
3119                     "terms": "Koruma Duvarı"
3120                 },
3121                 "barrier/kissing_gate": {
3122                     "name": "Sadece İnsanlar İçin Giriş Kapısı",
3123                     "terms": "Sadece İnsanlar İçin Giriş Kapısı"
3124                 },
3125                 "barrier/lift_gate": {
3126                     "name": "Asansör Kapı",
3127                     "terms": "Asansör Kapı"
3128                 },
3129                 "barrier/retaining_wall": {
3130                     "name": "İstinat Duvarı",
3131                     "terms": "İstinat Duvarı"
3132                 },
3133                 "barrier/stile": {
3134                     "name": "Çit basamağı",
3135                     "terms": "Çit Merdiveni"
3136                 },
3137                 "barrier/toll_booth": {
3138                     "name": "Gişe",
3139                     "terms": "Gişe"
3140                 },
3141                 "barrier/wall": {
3142                     "name": "Duvar",
3143                     "terms": "Duvar"
3144                 },
3145                 "boundary/administrative": {
3146                     "name": "İdari Sınır",
3147                     "terms": "İdari Sınır"
3148                 },
3149                 "building": {
3150                     "name": "Bina",
3151                     "terms": "Yapı"
3152                 },
3153                 "building/apartments": {
3154                     "name": "Residans"
3155                 },
3156                 "building/barn": {
3157                     "name": "Samanlık",
3158                     "terms": "Samanlık"
3159                 },
3160                 "building/boathouse": {
3161                     "name": "Kayıkhane"
3162                 },
3163                 "building/bungalow": {
3164                     "name": "Tek Katlı Müstakil Ev",
3165                     "terms": "Tek Katlı Müstakil Ev"
3166                 },
3167                 "building/bunker": {
3168                     "name": "Depo"
3169                 },
3170                 "building/cabin": {
3171                     "name": "Kabin",
3172                     "terms": "Kabin"
3173                 },
3174                 "building/cathedral": {
3175                     "name": "Katedral",
3176                     "terms": "Büyük Kilisi, Başkilise, İbadet Yeri"
3177                 },
3178                 "building/chapel": {
3179                     "name": "Şapel",
3180                     "terms": "Küçük Kilise, İbadet Yeri"
3181                 },
3182                 "building/church": {
3183                     "name": "Kilise",
3184                     "terms": "Kilise"
3185                 },
3186                 "building/civic": {
3187                     "name": "Kamu Binası",
3188                     "terms": "Kamu Binası"
3189                 },
3190                 "building/college": {
3191                     "name": "Yüksekokul",
3192                     "terms": "Yüksekokul"
3193                 },
3194                 "building/commercial": {
3195                     "name": "Ticari Bina",
3196                     "terms": "Alışveriş Yeri"
3197                 },
3198                 "building/construction": {
3199                     "name": "Bina İnşaatı",
3200                     "terms": "İnşaat"
3201                 },
3202                 "building/detached": {
3203                     "name": "Müstakil Ev",
3204                     "terms": "Müstakil Ev"
3205                 },
3206                 "building/dormitory": {
3207                     "name": "Yurt",
3208                     "terms": "Öğrenci Yurdu"
3209                 },
3210                 "building/entrance": {
3211                     "name": "Giriş/Çıkış"
3212                 },
3213                 "building/garage": {
3214                     "name": "Garaj",
3215                     "terms": "Garaj"
3216                 },
3217                 "building/garages": {
3218                     "name": "Garajlar",
3219                     "terms": "Garajlar"
3220                 },
3221                 "building/greenhouse": {
3222                     "name": "Sera",
3223                     "terms": "Sera"
3224                 },
3225                 "building/hospital": {
3226                     "name": "Hastane",
3227                     "terms": "Hastane"
3228                 },
3229                 "building/hotel": {
3230                     "name": "Otel",
3231                     "terms": "Otel"
3232                 },
3233                 "building/house": {
3234                     "name": "Ev",
3235                     "terms": "Ev"
3236                 },
3237                 "building/hut": {
3238                     "name": "Kulübe",
3239                     "terms": "Baraka"
3240                 },
3241                 "building/industrial": {
3242                     "name": "Sanayi",
3243                     "terms": "Endüstriyel Bina"
3244                 },
3245                 "building/kindergarten": {
3246                     "name": "Anaokulu",
3247                     "terms": "Kreş"
3248                 },
3249                 "building/mosque": {
3250                     "name": "Camii",
3251                     "terms": "Camii"
3252                 },
3253                 "building/public": {
3254                     "name": "Devlet Binası",
3255                     "terms": "Devlet Binası"
3256                 },
3257                 "building/residential": {
3258                     "name": "Konut",
3259                     "terms": "Konut"
3260                 },
3261                 "building/retail": {
3262                     "name": "Satış Mağazası",
3263                     "terms": "Satış Mağazası"
3264                 },
3265                 "building/roof": {