Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ainali
5 # Author: Balp
6 # Author: Cohan
7 # Author: Grillo
8 # Author: Jas
9 # Author: Jopparn
10 # Author: Liftarn
11 # Author: Lokal Profil
12 # Author: Luen
13 # Author: Magol
14 # Author: Per
15 # Author: Pladask
16 # Author: Poxnar
17 # Author: Sannab
18 # Author: Sendelbach
19 # Author: Sertion
20 # Author: The real emj
21 # Author: Ufred
22 # Author: VickyC
23 # Author: WikiPhoenix
24 # Author: Zvenzzon
25 sv: 
26   activerecord: 
27     attributes: 
28       diary_comment: 
29         body: Brödtext
30       diary_entry: 
31         language: Språk
32         latitude: Latitud
33         longitude: Longitud
34         title: Rubrik
35         user: Användare
36       friend: 
37         friend: Vän
38         user: Användare
39       message: 
40         body: Brödtext
41         recipient: Mottagare
42         sender: Avsändare
43         title: Rubrik
44       trace: 
45         description: Beskrivning
46         latitude: Latitud
47         longitude: Longitud
48         name: Namn
49         public: Offentlig
50         size: Storlek
51         user: Användare
52         visible: Synlig
53       user: 
54         active: Aktiv
55         description: Beskrivning
56         display_name: Visningsnamn
57         email: E-post
58         languages: Språk
59         pass_crypt: Lösenord
60     models: 
61       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
62       changeset: Ändringsset
63       changeset_tag: Etikett till ändringsset
64       country: Land
65       diary_comment: Dagbokskommentar
66       diary_entry: Dagboksinlägg
67       friend: Vän
68       language: Språk
69       message: Meddelande
70       node: Nod
71       node_tag: Nodtagg
72       notifier: Meddelande
73       old_node: Gammal nod
74       old_node_tag: Gammal nodtagg
75       old_relation: Gammal relation
76       old_relation_member: Gammal relationsmedlem
77       old_relation_tag: Gammal relationstagg
78       old_way: Gammal sträcka
79       old_way_node: Gammal sträcknod
80       old_way_tag: Gammal vägtagg
81       relation: Relation
82       relation_member: Medlem i relation
83       relation_tag: Relationstagg
84       session: Session
85       trace: Spår
86       tracepoint: Spårpunkt
87       tracetag: Spåretikett
88       user: Användare
89       user_preference: Användarinställningar
90       user_token: Användarnyckel
91       way: Sträcka
92       way_node: Sträcknod
93       way_tag: Vägtagg
94   application: 
95     require_cookies: 
96       cookies_needed: Du verkar ha inaktiverat cookies - aktivera cookies i din webbläsare innan du fortsätter.
97     require_moderator: 
98       not_a_moderator: Du måste vara administratör för att utföra åtgärden.
99     setup_user_auth: 
100       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
101       need_to_see_terms: Din tillgång till API:t är tillfälligt avstängd. Logga in på webbgränssnittet för att se bidragsvillkor. Du behöver inte godkänna dem, men du måste se dem.
102   browse: 
103     changeset: 
104       changeset: "Ändringsset: %{id}"
105       changesetxml: XML för ändringsset
106       download: Ladda ner %{changeset_xml_link} eller %{osmchange_xml_link}
107       feed: 
108         title: Ändringsset %{id}
109         title_comment: Ändringsset %{id} - %{comment}
110       osmchangexml: osmChange XML
111       title: Ändringsset
112     changeset_details: 
113       belongs_to: "Tillhör:"
114       bounding_box: "Omslutande område:"
115       box: box
116       closed_at: "Avslutad:"
117       created_at: "Skapad:"
118       has_nodes: 
119         one: "Innehåller följande nod:"
120         other: "Innehåller följande %{count} noder:"
121       has_relations: 
122         one: "Har följande %{count} relationer:"
123         other: "Innehåller följande %{count} relationer:"
124       has_ways: 
125         one: "Har följande %{count} sträcka:"
126         other: "Innehåller följande %{count} sträckor:"
127       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
128       show_area_box: Visa boxarea
129     common_details: 
130       changeset_comment: "Kommentar:"
131       deleted_at: "Raderad:"
132       deleted_by: "Raderad av:"
133       edited_at: "Redigerad:"
134       edited_by: "Redigerad av:"
135       in_changeset: "I ändringsset:"
136       version: "Version:"
137     containing_relation: 
138       entry: Relation %{relation_name}
139       entry_role: Relation %{relation_name} (som %{relation_role})
140     map: 
141       deleted: Borttaget
142       edit: 
143         area: Redigera område
144         node: Redigera nod
145         relation: Redigera relation
146         way: Redigera väg
147       larger: 
148         area: Se området på en större karta
149         node: Se noden på en större karta
150         relation: Se relationen på en större karta
151         way: Se sträckan på en större karta
152       loading: Läser in...
153     navigation: 
154       all: 
155         next_changeset_tooltip: Nästa ändringsset
156         next_node_tooltip: Nästa nod
157         next_relation_tooltip: Nästa relation
158         next_way_tooltip: Nästa väg
159         prev_changeset_tooltip: Föregående ändringsset
160         prev_node_tooltip: Föregående nod
161         prev_relation_tooltip: Föregående relation
162         prev_way_tooltip: Föregående väg
163       user: 
164         name_changeset_tooltip: Se redigeringar av %{user}
165         next_changeset_tooltip: Nästa redigering av %{user}
166         prev_changeset_tooltip: Föregående redigering av %{user}
167     node: 
168       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
169       download_xml: Laddda hem XML
170       edit: redigera
171       node: Nod
172       node_title: "Nod: %{node_name}"
173       view_history: se historik
174     node_details: 
175       coordinates: "Koordinater:"
176       part_of: "Del av:"
177     node_history: 
178       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
179       download_xml: Ladda ner XML
180       node_history: Nodhistorik
181       node_history_title: "Nodhistorik: %{node_name}"
182       view_details: visa detaljer
183     not_found: 
184       sorry: "%{type}en med id %{id} kunde inte hittas"
185       type: 
186         changeset: ändringsset
187         node: nod
188         relation: relation
189         way: väg
190     paging_nav: 
191       of: av
192       showing_page: Visar sida
193     redacted: 
194       message_html: Version %{version} av denna %{type} kan inte visas då den har tagits bort. Se %{redaction_link} för detaljer.
195       redaction: Redaktering %{id}
196       type: 
197         node: nod
198         relation: relation
199         way: väg
200     relation: 
201       download: "%{download_xml_link} eller %{view_history_link}"
202       download_xml: Ladda ner XML
203       relation: Relation
204       relation_title: "Relation: %{relation_name}"
205       view_history: Visa historik
206     relation_details: 
207       members: "Medlemmar:"
208       part_of: "Del av:"
209     relation_history: 
210       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
211       download_xml: Ladda hem XML
212       relation_history: Relationhistorik
213       relation_history_title: "Relationshistorik: %{relation_name}"
214       view_details: visa detaljer
215     relation_member: 
216       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
217       type: 
218         node: Nod
219         relation: Relation
220         way: Väg
221     start: 
222       manually_select: Välj ett område manuellt
223       view_data: Visa data för denna karta
224     start_rjs: 
225       data_frame_title: Data
226       data_layer_name: Bläddra kartdata
227       details: Detaljer
228       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
229       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
230       hide_areas: Göm område
231       history_for_feature: Historik för [[feature]]
232       load_data: Ladda data
233       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
234       loading: Laddar...
235       manually_select: Välj en annan area manuellt
236       object_list: 
237         api: Hämta detta område från API:t
238         back: Visa objektlista
239         details: Detaljer
240         heading: Objektlista
241         history: 
242           type: 
243             node: Nod [[id]]
244             way: Väg [[id]]
245         selected: 
246           type: 
247             node: Nod [[id]]
248             way: Väg [[id]]
249         type: 
250           node: Nod
251           way: Väg
252       private_user: privat användare
253       show_areas: Visa område
254       show_history: Visa historik
255       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än %{max_bbox_size})"
256       wait: Vänta...
257       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
258     tag_details: 
259       tags: "Taggar:"
260       wiki_link: 
261         key: Wiki-beskrivningssidan för %{key} taggen
262         tag: Wiki-beskrivningssidan för %{key}=%{value}-taggen
263       wikipedia_link: Artikeln om %{page} på Wikipedia
264     timeout: 
265       sorry: Tyvärr tog data för %{type} med id %{id} för lång tid att hämta.
266       type: 
267         changeset: ändringsset
268         node: nod
269         relation: relation
270         way: väg
271     way: 
272       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
273       download_xml: Ladda hem XML
274       edit: redigera
275       view_history: se historik
276       way: Väg
277       way_title: "Väg: %{way_name}"
278     way_details: 
279       also_part_of: 
280         one: också del av väg %{related_ways}
281         other: också del av vägarna %{related_ways}
282       nodes: "Noder:"
283       part_of: "Del av:"
284     way_history: 
285       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
286       download_xml: Ladda hem XML
287       view_details: visa detaljer
288       way_history: Väghistorik
289       way_history_title: "Väghistorik: %{way_name}"
290   changeset: 
291     changeset: 
292       anonymous: Anonym
293       big_area: (stor)
294       no_comment: (ingen)
295       no_edits: (inga ändringar)
296       show_area_box: visa område
297       still_editing: (redigerar fortfarande)
298       view_changeset_details: Visa detaljer om ändringsset
299     changeset_paging_nav: 
300       next: Nästa »
301       previous: « Föregående
302       showing_page: Visar sida %{page}
303     changesets: 
304       area: Area
305       comment: Kommentar
306       id: ID
307       saved_at: Sparad
308       user: Användare
309     list: 
310       description: Senaste ändringar
311       description_bbox: Changesets inom %{bbox}
312       description_friend: Changesets av dina vänner
313       description_nearby: Changesets av närliggande användare
314       description_user: Ändringsset av %{user}
315       description_user_bbox: Ändringsset av %{user} inom %{bbox}
316       heading: Ändringsset
317       heading_bbox: Ändringsset
318       heading_friend: Changesets
319       heading_nearby: Changesets
320       heading_user: Ändringsset
321       heading_user_bbox: Ändringsset
322       title: Ändringsset
323       title_bbox: Changesets inom %{bbox}
324       title_friend: Changesets av dina vänner
325       title_nearby: Changesets av närliggande användare
326       title_user: Ändringsset av %{user}
327       title_user_bbox: Ändringsset av %{user} inom %{bbox}
328     timeout: 
329       sorry: Kunde tyvärr inte lista begärda ändringsset. Begäran tog för lång tid att hämta.
330   diary_entry: 
331     comments: 
332       ago: "%{ago} sedan"
333       comment: Kommentar
334       has_commented_on: "%{display_name} har kommenterat följande dagboksinlägg"
335       newer_comments: Nyare kommentarer
336       older_comments: Äldre kommentarer
337       post: Inlägg
338       when: När
339     diary_comment: 
340       comment_from: Kommentar från %{link_user}, %{comment_created_at}
341       confirm: Bekräfta
342       hide_link: Dölj denna kommentar
343     diary_entry: 
344       comment_count: 
345         one: 1 kommentar
346         other: "%{count} kommentarer"
347       comment_link: Kommentera denna anteckning
348       confirm: Bekräfta
349       edit_link: Redigera denna anteckning
350       hide_link: Dölj den här posten
351       posted_by: Skrivet av %{link_user} den %{created} på %{language_link}
352       reply_link: Svara på denna anteckning
353     edit: 
354       body: "Meddelandetext:"
355       language: "Språk:"
356       latitude: "Latitud:"
357       location: "Plats:"
358       longitude: "Longitud:"
359       marker_text: Plats för inlägg
360       save_button: Spara
361       subject: "Ärende:"
362       title: Redigera dagboksanteckning
363       use_map_link: använd karta
364     feed: 
365       all: 
366         description: Senaste dagboksinlägg från användare av OpenStreetMap
367         title: OpenStreetMap-dagboksinlägg
368       language: 
369         description: Senaste dagboksinlägg från användare av OpenStreetMap på %{language_name}
370         title: Openstreetmap dagboksinlägg på %{language_name}
371       user: 
372         description: Senaste dagboksinlägg på OpenStreetMap från %{user}
373         title: OpenStreetMap dagboksinlägg för användaren %{user}
374     list: 
375       in_language_title: Dagböcker på %{language}
376       new: Ny dagboksanteckning
377       new_title: Skapa inlägg i din användardagbok
378       newer_entries: Nyare anteckningar
379       no_entries: Inga dagboksanteckningar
380       older_entries: Äldre anteckningar
381       recent_entries: "Aktuella dagboksanteckningar:"
382       title: Användardagböcker
383       title_friends: Vänners dagböcker
384       title_nearby: Närliggande användares dagböcker
385       user_title: "%{user}s dagbok"
386     location: 
387       edit: Redigera
388       location: "Plats:"
389       view: Visa
390     new: 
391       title: Ny dagboksanteckning
392     no_such_entry: 
393       body: Tyvärr finns inget inlägg med id %{id}. Kontrollera stavning eller så är länken du klickade på felaktig.
394       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: %{id}"
395       title: Ingen sådan dagboksanteckning
396     view: 
397       leave_a_comment: Lämna en kommentar
398       login: Inloggning
399       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} för att lämna en kommentar"
400       save_button: Spara
401       title: "%{user}s dagbok | %{title}"
402       user_title: Dagbok för %{user}
403   editor: 
404     default: Standard (för närvarande %{name})
405     potlatch: 
406       description: Potlatch 1 (redigera i webläsaren)
407       name: Potlatch 1
408     potlatch2: 
409       description: Potlatch 2 (redigera i webläsaren)
410       name: Potlatch 2
411     remote: 
412       description: Fjärrstyrning (JOSM eller Merkaartor)
413       name: Fjärrstyrning
414   export: 
415     start: 
416       add_marker: Lägg till markör på kartan
417       area_to_export: Yta som ska exporteras
418       embeddable_html: Inbäddad HTML
419       export_button: Exportera
420       export_details: Data från OpenStreetMap har gjorts tillgänglig under licensen <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sv">Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.0</a>.
421       format: "Format:"
422       format_to_export: Format för export
423       image_size: "Bildstorlek:"
424       latitude: "Lat:"
425       licence: Licens
426       longitude: "Lon:"
427       manually_select: Välj ett annat område manuellt
428       map_image: Kartbild (visar vanliga lager)
429       max: max
430       options: Alternativ
431       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
432       output: Utdata
433       paste_html: Klistra in HTML för att bädda in på webbplats
434       scale: Skala
435       too_large: 
436         body: Detta område är för stort för att exporteras som OpenStreetMap XML-data. Vänligen zooma in eller välja ett mindre område.
437         heading: For stort område
438       zoom: Zooma
439     start_rjs: 
440       add_marker: Lägg till markör på kartan
441       change_marker: Ändra markörposition
442       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
443       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
444       export: Export
445       manually_select: Välj ett annat område manuellt
446       view_larger_map: Visa större karta
447   geocoder: 
448     description: 
449       title: 
450         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
451         osm_namefinder: "%{types} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
452         osm_nominatim: Plats från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
453       types: 
454         cities: Städer
455         places: Platser
456         towns: Samhällen
457     description_osm_namefinder: 
458       prefix: "%{distance} %{direction} om %{type}"
459     direction: 
460       east: öst
461       north: norr
462       north_east: nordöst
463       north_west: nordväst
464       south: syd
465       south_east: sydöst
466       south_west: sydväst
467       west: väst
468     distance: 
469       one: ungefär 1 km
470       other: ungefär %{count} km
471       zero: mindre än 1 km
472     results: 
473       more_results: Fler resultat
474       no_results: Hittade inget.
475     search: 
476       title: 
477         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
478         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
479         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
480         osm_namefinder: Resultat från <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
481         osm_nominatim: Resultat från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
482         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
483         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
484     search_osm_namefinder: 
485       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} om %{parentname})"
486       suffix_place: ", %{distance} %{direction} om %{placename}"
487     search_osm_nominatim: 
488       prefix: 
489         aeroway: 
490           aerodrome: Flygplats
491           apron: Ramp
492           gate: Gate
493           helipad: Helikopterplatta
494           runway: Landningsbana
495           taxiway: Taxibana
496           terminal: Terminal
497         amenity: 
498           WLAN: WiFi-åtkomst
499           airport: Flygplats
500           arts_centre: Konstcenter
501           artwork: Konstverk
502           atm: Bankomat
503           auditorium: Auditorium
504           bank: Bank
505           bar: Bar
506           bbq: BBQ
507           bench: Bänk
508           bicycle_parking: Cykelparkering
509           bicycle_rental: Cykeluthyrning
510           biergarten: Ölträdgård
511           brothel: Bordell
512           bureau_de_change: Växlingskontor
513           bus_station: Busstation
514           cafe: Kafé
515           car_rental: Biluthyrning
516           car_sharing: Bilpool
517           car_wash: Biltvätt
518           casino: Kasino
519           charging_station: Laddningsstation
520           cinema: Biograf
521           clinic: Klinik
522           club: Klubb
523           college: Gymnasium
524           community_centre: Användarcenter
525           courthouse: Tingshus
526           crematorium: Krematorium
527           dentist: Tandläkare
528           doctors: Läkare
529           dormitory: Studenthem
530           drinking_water: Dricksvatten
531           driving_school: Körskola
532           embassy: Ambassad
533           emergency_phone: Nödtelefon
534           fast_food: Snabbmat
535           ferry_terminal: Färjeterminal
536           fire_hydrant: Brandpost
537           fire_station: Brandstation
538           food_court: Food Court
539           fountain: Fontän
540           fuel: Bränsle
541           grave_yard: Begravningsplats
542           gym: Fitnesscenter / Gym
543           hall: Samlingslokal
544           health_centre: Vårdcentral
545           hospital: Sjukhus
546           hotel: Hotell
547           hunting_stand: Jakttorn
548           ice_cream: Glass
549           kindergarten: Dagis
550           library: Bibliotek
551           market: Torghandel
552           marketplace: "\nMarknad"
553           mountain_rescue: Fjällräddning
554           nightclub: Nattklubb
555           nursery: Förskola
556           nursing_home: Vårdhem
557           office: Kontor
558           park: Park
559           parking: Parkeringsplats
560           pharmacy: Apotek
561           place_of_worship: Plats för tillbedjan
562           police: Polis
563           post_box: Brevlåda
564           post_office: Postkontor
565           preschool: Förskola
566           prison: Fängelse
567           pub: Pub
568           public_building: Offentlig byggnad
569           public_market: Marknadsplats
570           reception_area: Reception
571           recycling: Återvinningsstation
572           restaurant: Restaurang
573           retirement_home: Äldreboende
574           sauna: Bastu
575           school: Skola
576           shelter: Hydda
577           shop: Affär
578           shopping: Handel
579           shower: Dusch
580           social_centre: Nöjescenter
581           social_club: Social klubb
582           studio: Studio
583           supermarket: Stormarknad
584           swimming_pool: Simbassäng
585           taxi: Taxi
586           telephone: Telefonkiosk
587           theatre: Teater
588           toilets: Toaletter
589           townhall: Rådhus
590           university: Universitet
591           vending_machine: Varumaskin
592           veterinary: Veterinär
593           village_hall: gemensamhetslokal
594           waste_basket: Papperskorg
595           wifi: WiFi-åtkomst
596           youth_centre: Ungdomscenter
597         boundary: 
598           administrative: Administrativ gräns
599           census: Folkräkningsgräns
600           national_park: Nationalpark
601           protected_area: Skyddat område
602         bridge: 
603           aqueduct: Akvedukt
604           suspension: Hängbro
605           swing: Svängbro
606           viaduct: Viadukt
607           "yes": Bro
608         building: 
609           "yes": Byggnad
610         highway: 
611           bridleway: Ridstig
612           bus_guideway: Spårbussväg
613           bus_stop: Busshållplats
614           byway: Omfartsväg
615           construction: Väg under konstruktion
616           cycleway: Cykelspår
617           emergency_access_point: Utryckningsplats
618           footway: Gångväg
619           ford: Vadställe
620           living_street: Gårdsgata
621           milestone: Milstolpe
622           minor: Mindre väg
623           motorway: Motorväg
624           motorway_junction: Motorvägskorsning
625           motorway_link: Påfart/avfart till motorväg
626           path: Stig
627           pedestrian: Gågata
628           platform: Perrong
629           primary: Riksväg (primär väg)
630           primary_link: På-/avfart till primär väg (riksväg)
631           raceway: Tävlingsbana
632           residential: Bostäder
633           rest_area: Rastplats
634           road: Väg
635           secondary: Länsväg (sekundärväg)
636           secondary_link: På-/avfart till sekundär väg (större länsväg)
637           service: Serviceväg
638           services: Rastplats-väg
639           speed_camera: Trafiksäkerhetskamera
640           steps: Trappa
641           stile: Stätta
642           tertiary: Landsväg
643           tertiary_link: Landsväg
644           track: Traktorväg
645           trail: Vandringsled
646           trunk: Motortrafikled
647           trunk_link: På-/avfart till stamväg/motortrafikled
648           unclassified: Oklassificerad väg
649           unsurfaced: Oasfalterad väg
650         historic: 
651           archaeological_site: Arkeologisk plats
652           battlefield: Slagfält
653           boundary_stone: Gränssten
654           building: Byggnad
655           castle: Slott
656           church: Kyrka
657           fort: Fort
658           house: Hus
659           icon: Ikon
660           manor: Herrgård
661           memorial: Minnesmärke
662           mine: Gruva
663           monument: Monument
664           museum: Museum
665           ruins: Ruin
666           tower: Torn
667           wayside_cross: Landmärke
668           wayside_shrine: Vägkants-helgedom
669           wreck: Vrak
670         landuse: 
671           allotments: Kolonilotter
672           basin: Bassin
673           brownfield: Outvecklat område
674           cemetery: Begravningsplats
675           commercial: Kommersiellt område
676           conservation: Skyddat
677           construction: Byggarbetsplats
678           farm: Bondgård
679           farmland: Jordbruksmark
680           farmyard: Gårdstun
681           forest: Skog
682           garages: Garage
683           grass: Gräs
684           greenfield: Outvecklat område
685           industrial: Industriområde
686           landfill: Soptipp
687           meadow: Äng
688           military: Militärområde
689           mine: Gruva
690           nature_reserve: Naturreservat
691           orchard: Plantering
692           park: Park
693           piste: Pist
694           quarry: Stenbrott
695           railway: Järnväg
696           recreation_ground: Rekreationsområde
697           reservoir: Reservoar
698           reservoir_watershed: Dammbyggnad
699           residential: Bostadsområde
700           retail: Detaljhandel
701           road: Vägområde
702           village_green: Landsbypark
703           vineyard: Vingård
704           wetland: Våtmark
705           wood: Skog
706         leisure: 
707           beach_resort: Badort
708           bird_hide: Fågelnäste
709           common: Allmänning
710           fishing: Fiskevatten
711           fitness_station: Gym
712           garden: Trädgård
713           golf_course: Golfbana
714           ice_rink: Isrink
715           marina: Marina
716           miniature_golf: Minigolf
717           nature_reserve: Naturreservat
718           park: Park
719           pitch: Idrottsplan
720           playground: Lekplats
721           recreation_ground: Rekreationsområde
722           sauna: Bastu
723           slipway: Stapelbädd
724           sports_centre: Sporthall
725           stadium: Stadium
726           swimming_pool: Simbassäng
727           track: Löparbana
728           water_park: Vattenpark
729         military: 
730           airfield: Militärt flygfält
731           barracks: Kaserner
732           bunker: Bunker
733         natural: 
734           bay: Bukt
735           beach: Strand
736           cape: Udde
737           cave_entrance: Grottmynning
738           channel: Kanal
739           cliff: Klippa
740           crater: Krater
741           dune: Sanddyn
742           feature: Funktioner
743           fell: Fjäll
744           fjord: Fjord
745           forest: Skog
746           geyser: Gejser
747           glacier: Glaciär
748           heath: Ljunghed
749           hill: Kulle
750           island: Ö
751           land: Land
752           marsh: Träsk
753           moor: Hed
754           mud: Lera
755           peak: Topp
756           point: Punkt
757           reef: Rev
758           ridge: Bergskam
759           river: Flod
760           rock: Klippa
761           scree: Taluskon
762           scrub: Buskskog
763           shoal: Sandbank
764           spring: Källa
765           stone: Sten
766           strait: Sund
767           tree: Träd
768           valley: Dal
769           volcano: Vulkan
770           water: Vatten
771           wetland: Våtmark
772           wetlands: Våtmark
773           wood: Skog
774         office: 
775           accountant: Revisor
776           architect: Arkitekt
777           company: Företag
778           employment_agency: Bemanningsföretag
779           estate_agent: Fastighetsmäklare
780           government: Statligt kontor
781           insurance: Försäkringskassa
782           lawyer: Advokat
783           ngo: Icke-statligt kontor
784           telecommunication: Telefonbolag
785           travel_agent: Resebyrå
786           "yes": Kontor
787         place: 
788           airport: Flygplats
789           city: Stad
790           country: Land
791           county: Län
792           farm: Bondgård
793           hamlet: By
794           house: Hus
795           houses: Hus
796           island: Ö
797           islet: Holme
798           isolated_dwelling: Enslig bostad
799           locality: Läge
800           moor: Hed
801           municipality: Kommun
802           postcode: Postnummer
803           region: Region
804           sea: Hav
805           state: Delstat
806           subdivision: Underavdelning
807           suburb: Förort
808           town: Ort
809           unincorporated_area: Kommunfritt område
810           village: Mindre ort
811         railway: 
812           abandoned: Övergiven järnväg
813           construction: Järnväg under anläggande
814           disused: Nedlagd järnväg
815           disused_station: Nedlagd järnvägsstation
816           funicular: Bergbana
817           halt: Tågstopp
818           historic_station: Historisk Järnvägsstation
819           junction: Järnvägsknutpunkt
820           level_crossing: Plankorsning
821           light_rail: Spårvagn
822           miniature: Miniatyrjärnväg
823           monorail: Enspårsbana
824           narrow_gauge: Smalspårsjärnväg
825           platform: Tågperrong
826           preserved: Bevarad järnväg
827           spur: Sidospår
828           station: Tågstation
829           subway: Tunnelbanestation
830           subway_entrance: Tunnelbaneingång
831           switch: Järnvägsväxel
832           tram: Spårväg
833           tram_stop: Spårvagnshållplats
834           yard: Bangård
835         shop: 
836           alcohol: Systembolag
837           antiques: Antikviteter
838           art: Konstaffär
839           bakery: Bageri
840           beauty: Skönhetssalong
841           beverages: Dryckesbutik
842           bicycle: Cykelaffär
843           books: Bokhandel
844           butcher: Slaktare
845           car: Bilhandlare
846           car_parts: Bildelar
847           car_repair: Bilverkstad
848           carpet: Mattaffär
849           charity: Välgörenhetsbutik
850           chemist: Apotek
851           clothes: Klädbutik
852           computer: Datorbutik
853           confectionery: Godisbutik
854           convenience: Närköp
855           copyshop: Kopieringsfirma
856           cosmetics: Parfymeri
857           department_store: Varuhus
858           discount: Lågprisbutik
859           doityourself: Gör-det-själv
860           dry_cleaning: Kemtvätt
861           electronics: Elektronikbutik
862           estate_agent: Egendomsmäklare
863           farm: Gårdsbutik
864           fashion: Modebutik
865           fish: Fiskhandlare
866           florist: Blommor
867           food: Mataffär
868           funeral_directors: Begravningsbyrå
869           furniture: Möbler
870           gallery: Galleri
871           garden_centre: Trädgårdshandel
872           general: Landhandel
873           gift: Presentaffär
874           greengrocer: Grönsakshandlare
875           grocery: Livsmedelsbutik
876           hairdresser: Frisör
877           hardware: Järnhandel
878           hifi: Hi-Fi
879           insurance: Försäkring
880           jewelry: Guldsmed
881           kiosk: Kiosk
882           laundry: Tvättservice
883           mall: Köpcentrum
884           market: Marknad
885           mobile_phone: Mobiltelefonbutik
886           motorcycle: Motorcykelhandlare
887           music: Musikaffär
888           newsagent: Tidningskiosk
889           optician: Optiker
890           organic: Ekologiska livsmedelsaffär
891           outdoor: Friluftsbutik
892           pet: Djuraffär
893           photo: Fotoaffär
894           salon: Salong
895           shoes: Skoaffär
896           shopping_centre: Köpcentrum
897           sports: Sportaffär
898           stationery: Pappershandel
899           supermarket: Snabbköp
900           toys: Leksaksaffär
901           travel_agency: Resebyrå
902           video: Videobutik
903           wine: Alkoholbutik
904         tourism: 
905           alpine_hut: Fjällbod
906           artwork: Konstverk
907           attraction: Attraktion
908           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
909           cabin: Stuga
910           camp_site: Campingplats
911           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
912           chalet: Stuga
913           guest_house: Gäststuga
914           hostel: Vandrarhem
915           hotel: Hotell
916           information: Turistinformation
917           lean_to: Skjul
918           motel: Motell
919           museum: Museum
920           picnic_site: Picknickplats
921           theme_park: Nöjespark
922           valley: Dal
923           viewpoint: Utsiktspunkt
924           zoo: Djurpark
925         tunnel: 
926           "yes": Tunnel
927         waterway: 
928           artificial: Artificiellt vattendrag
929           boatyard: Båtvarv
930           canal: Kanal
931           connector: Förbindelsepunkt för farled
932           dam: Damm
933           derelict_canal: Nerlagd kanal
934           ditch: Dike
935           dock: Docka
936           drain: Avlopp
937           lock: Sluss
938           lock_gate: Slussport
939           mineral_spring: Mineralvattenskälla
940           mooring: Förtöjning
941           rapids: Fors
942           river: Älv
943           riverbank: Älvbank
944           stream: Ström
945           wadi: Uttorkad flod
946           water_point: Vattenpunkt
947           waterfall: Vattenfall
948           weir: Överfallsvärn
949   javascripts: 
950     map: 
951       base: 
952         cycle_map: Cykelkarta
953         standard: Standard
954         transport_map: Transportkarta
955     site: 
956       edit_disabled_tooltip: Zooma in för att redigera kartan
957       edit_tooltip: Redigera kartan
958       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
959       history_disabled_tooltip: Zooma in för att kunna se karteringshistorik för detta område
960       history_tooltip: Visa ändringar för detta område
961       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karteringshistorik.
962   layouts: 
963     community: Användare
964     community_blogs: Communitybloggar
965     community_blogs_title: Bloggar från OpenStreetMap-medlemmar
966     copyright: Upphovsrätt & licens
967     documentation: Dokumentation
968     documentation_title: Projektdokumentation
969     donate: Donera till OpenStreetMap med en %{link} till hårdvarufonden.
970     donate_link_text: donation
971     edit: Redigera
972     edit_with: Redigera med %{editor}
973     export: Exportera
974     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
975     foundation: Stiftelsen
976     foundation_title: OpenStreetMap stiftelsen
977     gps_traces: GPS-spår
978     gps_traces_tooltip: Visa, ladda upp och ändra GPS-spår.
979     help: Hjälp
980     help_centre: Hjälpcentral
981     help_title: Hjälpsida för projektet
982     history: Historik
983     home: hem
984     home_tooltip: Gå till hempositionen
985     inbox: inkorg (%{count})
986     inbox_tooltip: 
987       one: Du har ett oläst meddelande
988       other: Du har %{count} olästa meddelanden
989       zero: Du har inga olästa meddelanden.
990     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
991     intro_2_create_account: Skapa ett användarkonto
992     intro_2_download: ladda ner
993     intro_2_html: Informationen är fri att %{download} och %{use} under dess %{license}. %{create_account} för att förbättra kartan.
994     intro_2_license: Öppna licens
995     intro_2_use: använda
996     intro_2_use_url: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
997     license: 
998       title: Data från OpenStreetMap har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 2.0 Generisk.
999     log_in: logga in
1000     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
1001     logo: 
1002       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
1003     logout: logga ut
1004     logout_tooltip: Logga ut
1005     make_a_donation: 
1006       text: Donera
1007       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
1008     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
1009     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
1010     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1011     partners_html: Hosting via %{ucl}, %{ic} och %{bytemark}, med flera %{partners}.
1012     partners_ic: Imperial College London
1013     partners_partners: partners
1014     partners_ucl: UCL VR Center
1015     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
1016     sign_up: registrera
1017     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
1018     sotm2011: Kom till 2011 års OpenStreetMapkonferens, The State of the Map, 9:e -11:e september i Denver!
1019     tag_line: Den fria wiki-världskartan
1020     user_diaries: Användardagböcker
1021     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
1022     view: Visa
1023     view_tooltip: Visa kartan
1024     welcome_user: Välkommen %{user_link}
1025     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
1026     wiki: Wiki
1027     wiki_title: Wiki-webplats för projektet
1028   license_page: 
1029     foreign: 
1030       english_link: det engelska originalet
1031       text: I händelse av en konflikt mellan denna översatta sida och %{english_original_link} har den engelska texten företräde
1032       title: Om denna översättning
1033     legal_babble: "<h2>Upphovsrätt och licens</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap är <i>öppen data</i>, gjord tillgänglig under licensen<a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Erkännande-DelaLika 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Du är fri att kopiera, distribuera, överföra och anpassa våra kartor\n  och data, så länge du hänvisar till OpenStreetMap och dess\n  bidragsgivare. Om du ändrar eller bygger på våra kartor eller data kan du\n  distribuera resultatet endast under samma licens. Den\n  fullständig <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">juridiska texten</a> förklarar dina rättigheter och skyldigheter.\n</a!n!></p>\n\n<h3>Hur du hänvisar till OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Om du använder OpenStreetMaps kartbilder begär vi att\n  din hänvisning innehåller minst &ldquo;&copy; OpenStreetMaps\n  bidragsgivare, CC BY-SA&rdquo;. Om du enbart använder kartdata\n  begär vi &ldquo;Kartdata &copy; OpenStreetMaps bidragsgivare,\n  CC BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Där så är möjligt, bör OpenStreetMap bli länkat till <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  och CC BY-SA till <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Om\n  du använder ett medium där länkar inte är möjligt (exempelvis ett\n  tryckt arbete), föreslår vi att du hänvisar läsarna till\n  www.openstreetmap.org (kanske genom att expandera\n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; till dess fullständiga adress) och till\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Hitta mer</h3>\n<p>\n  Läs mer om hur du använder vår data på vår <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiska\n  FAQ</a>.\n<p>\n  OSM bidragsgivare påminns att aldrig att lägga till data från några\n  upphovsrättsskyddade källor (t.ex. Google Maps eller tryckta kartor) utan\n  uttryckligt tillstånd från upphovsrättsinnehavarna.\n</p>\n<p>\n  Även om OpenStreetMap är öppna data, kan vi inte tillhandahålla ett\n  gratis kart-API för tredjepartsutvecklare.\n\n  Se vår <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Policy för användning API</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Policy för användning av Kartbilder (Tiles)</a>\n  och <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Policyn för Nominatim-användning</a>.\n</p>\n\n<h3>Våra bidragsgivare</h3>\n<p>\n  Vår CC BY-SA-licens kräver att du &ldquo;ger den ursprungliga\n  författaren ett erkännande skäligt nog för det medium eller det syfte du \n  nyttjar det för\". Enskilda OSM-kartografer begär inte ett erkännande utöver &ldquo;OpenStreetMaps\n  bidragsgivare&rdquo;, men där data från en nationell kartläggningsbyrå eller annan viktig källa har inkluderats i\n  OpenStreetMap kan det vara rimligt att kreditera dem genom att direkt\n  lägga till deras erkännande eller genom att länka till det på den här sidan.\n</p>\n\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australien</strong>: Innehåller förortsdata baserad på data från Australian Bureau of Statistics.</li>\n   <li><strong>Österrike</strong>: Innehåller data från <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>.</li>\n   <li><strong>Kanada</strong>: Innehåller data från GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural\n    Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural\n    Resources Canada) och StatCan (Geography Division, Statistics Canada.</li>\n   <li><strong>Frankrike</strong>: Innehåller data från Direction Générale des Impôts.</li>\n   <li><strong>Netherlands</strong>: Innehåller &copy; OCH data, 2007\n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>Nya Zeeland</strong>: Innehåller data från Land Information New Zealand. Crown äger upphovsrätten.</li>\n   <li><strong>Polen</strong>: Innehåller data från <a\n    href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. UMP-pcPL:s bidragsgivare äger upphovsrätten.\n    <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">\n    Mer om OSM&apos;s användande av UMP:s data</a></li>\n    <li><strong>Sydafrika</strong>: Innehåller data från\n    <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\n    National Geo-Spatial Information</a>, Staten äger upphovsrätten.</li>\n   <li><strong>Storbritannien</strong>: Innehåller Ordnance Survey data &copy; Crown äger upphovsrätten och databasrättigheterna 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Införandet av uppgifter i OpenStreetMap innebär inte att den ursprungliga \n  datagivaren stödjer OpenStreetMap, ger någon som helst garanti eller\n  tar på sig något ansvar.\n</p>"
1034     native: 
1035       mapping_link: börja kartlägga
1036       native_link: Svensk version
1037       text: Du tittar på den engelska versionen av sidan om upphovsrätt. Du kan gå tillbaka till %{native_link} på den här sidan eller sluta läsa om upphovsrätt och %{mapping_link}.
1038       title: Om denna sida
1039   message: 
1040     delete: 
1041       deleted: Meddelande raderat
1042     inbox: 
1043       date: Datum
1044       from: Från
1045       messages: Du har %{new_messages} och %{old_messages}
1046       my_inbox: Min inbox
1047       new_messages: 
1048         one: "%{count} nytt meddelande"
1049         other: "%{count} nya meddelanden"
1050       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon %{people_mapping_nearby_link}?
1051       old_messages: 
1052         one: "%{count} gammalt meddelande"
1053         other: "%{count} gamla meddelanden"
1054       outbox: utbox
1055       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
1056       subject: Ärende
1057       title: Inbox
1058     mark: 
1059       as_read: Meddelandet markerat som läst
1060       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
1061     message_summary: 
1062       delete_button: Radera
1063       read_button: Markera som läst
1064       reply_button: Svar
1065       unread_button: Markera som oläst
1066     new: 
1067       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
1068       body: Brödtext
1069       limit_exceeded: Du har skickat många meddelanden på kort tid.  Var god vänta en stund innan du försöker igen.
1070       message_sent: Meddelande skickat
1071       send_button: Skicka
1072       send_message_to: Skicka nytt meddelande till %{name}
1073       subject: Ärende
1074       title: Skicka meddelande
1075     no_such_message: 
1076       body: Det finns inget meddelande med det ID-et.
1077       heading: Inget sådant meddelande
1078       title: Inget sådant meddelande
1079     outbox: 
1080       date: Datum
1081       inbox: inbox
1082       messages: 
1083         one: Du har %{count} skickat meddelande
1084         other: Du har %{count} skickade meddelanden
1085       my_inbox: Min %{inbox_link}
1086       no_sent_messages: Du had ing a skickade meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon av de  %{people_mapping_nearby_link}?
1087       outbox: utbox
1088       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
1089       subject: Ärende
1090       title: Utbox
1091       to: Till
1092     read: 
1093       back_to_inbox: Åter till inbox
1094       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
1095       date: Datum
1096       from: Från
1097       reading_your_messages: Läser dina meddelanden
1098       reading_your_sent_messages: Läser dina skickade meddelanden
1099       reply_button: Svara
1100       subject: Ärende
1101       title: Läs meddelande
1102       to: Till
1103       unread_button: Markera som oläst
1104       wrong_user: Du är inloggad som '%{user}' men meddelandet du har bett om att få läsa skickades inte till eller av den användaren. Logga in som korrekt användare för att läsa det..
1105     reply: 
1106       wrong_user: Du är inloggad som '%{user}' men meddelandet du har beth om att besvara skickades inte till den användaren. Logga in som den användaren för att svara.
1107     sent_message_summary: 
1108       delete_button: Radera
1109   notifier: 
1110     diary_comment_notification: 
1111       footer: Du kan också läsa kommentaren på %{readurl} och du kan kommentera på %{commenturl} eller svara på %{replyurl}
1112       header: "%{from_user} har lämnat kommentar till ditt OpenStreetMap dagboksinlägg med rubriken %{subject}:"
1113       hi: Hej %{to_user},
1114       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterade din dagboksanteckning"
1115     email_confirm: 
1116       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
1117     email_confirm_html: 
1118       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
1119       greeting: Hej,
1120       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress för %{server_url} till %{new_address}.
1121     email_confirm_plain: 
1122       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta ändringen.
1123       greeting: Hej,
1124       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) skulle vilja ändra sina e-postadress vid
1125       hopefully_you_2: "%{server_url} till %{new_address}."
1126     friend_notification: 
1127       befriend_them: Du kan också lägga till dem som en vän på %{befriendurl}.
1128       had_added_you: "%{user} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
1129       see_their_profile: Du kan se deras profil på %{userurl}.
1130       subject: "[OpenStreetMap] %{user} lade till dig som en vän"
1131     gpx_notification: 
1132       and_no_tags: och inga taggar.
1133       and_the_tags: "och följande taggar:"
1134       failure: 
1135         failed_to_import: "misslyckats med att importera. Här är felet:"
1136         more_info_1: Mer information om GPX importfel och hur man undviker dem
1137         more_info_2: "de kan hittas på:"
1138         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
1139       greeting: Hej,
1140       success: 
1141         loaded_successfully: inläst med %{trace_points} av %{possible_points} möjliga punkter.
1142         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
1143       with_description: med beskrivningen
1144       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
1145     lost_password: 
1146       subject: "[OpenStreetMap] Begäran om återställning av lösenord"
1147     lost_password_html: 
1148       click_the_link: Om detta är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
1149       greeting: Hej,
1150       hopefully_you: Någon (kanske du) har bett att lösenordet för kontot hos openstreetmap.org som tillhör den här e-postadressen återställs.
1151     lost_password_plain: 
1152       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
1153       greeting: Hej,
1154       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) vill återställa lösenordet för denna
1155       hopefully_you_2: email adress openstreetmap.org konto.
1156     message_notification: 
1157       footer1: Du kan också läsa meddelandet på %{readurl}
1158       footer2: och du kan svara på %{replyurl}
1159       header: "%{from_user} har skickat ett meddelande via OpenStreetMap med ämnet %{subject}:"
1160       hi: Hej %{to_user},
1161     signup_confirm: 
1162       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
1163     signup_confirm_html: 
1164       ask_questions: Du kan ställa vilken fråga du vill om OpenStreetMap på vår <a href="http://help.openstreetmap.org/">frågor- och svarsida</a>.
1165       click_the_link: Om detta är du, Välkommen! Klicka på länken nedan för att bekräfta kontot och läsa vidare för mer information om OpenStreetMap
1166       current_user: En lista över nuvarande användare i kategorier, baserat på var i världen de är, finns på <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1167       get_reading: Kom igång med OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a>, blir uppdaterad om de senaste nyheterna via <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMaps blogg</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, eller skumma genom OpenStreetMaps grundare Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> för en kortfattad historisk genomgång, som också har en <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">poddradio att lyssna på</a>!
1168       greeting: Hej där!
1169       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill skapa ett konto på
1170       introductory_video: Du kan titta på en %{introductory_video_link}.
1171       more_videos: Det finns %{more_videos_link}.
1172       more_videos_here: fler videoklipp här
1173       user_wiki_page: "Det rekommenderas att du skapar en användarsida som innehåller kategoritaggar som visar var befinner dig, såsom <a href=\"\nhttp://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London\">[[Category:Users_in_London]]</a>."
1174       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
1175       wiki_signup: Du kan också <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">registrera dig på OpenStreetMap-wikin</a>.
1176     signup_confirm_plain: 
1177       ask_questions: "Du kan ställa valfria frågor om OpenStreetMap på vår frågesida:"
1178       blog_and_twitter: "Håll dig uppdaterad med de sensate nyheterna via OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1179       click_the_link_1: Om detta är du, välkommen! Klicka på länken nedan för att bekräfta ditt
1180       click_the_link_2: konto och läs vidare för mer information om OpenStreetMap.
1181       current_user_1: En lista över aktuella användare i kategorier, baserat på var i världen
1182       current_user_2: "de är, finns tillgänglig från:"
1183       greeting: Hej där!
1184       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill skapa ett konto på
1185       introductory_video: "Du kan titta på en introduktionsvideo till OpenStreetMap här:"
1186       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
1187       opengeodata: "OpenGeoData.org är OpenStreetMap-grundarens Steve Coasts blogg, och den har även podcasts:"
1188       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
1189       user_wiki_1: Det rekommenderas att du skapar en användarsida på wikin som innehåller
1190       user_wiki_2: "kategorietiketter som visar var du befinner dig, t.ex. [[Category: Users_in_London]]."
1191       wiki_signup: "Du kan också registrera dig på OpenStreetMap wikin på:"
1192   oauth: 
1193     oauthorize: 
1194       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
1195       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
1196       allow_to: "Tillåt applikation att:"
1197       allow_write_api: ändra på kartan.
1198       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
1199       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
1200       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
1201       request_access: För att programmet %{app_name} ska få tillgång till ditt konto måste du godkänna att det får tillgång till att göra ändringar i ditt namn. Du kan välja eller ta bort hur många val du vill.
1202     revoke: 
1203       flash: Du tagit bort OAuth-nyckel för %{application}
1204   oauth_clients: 
1205     create: 
1206       flash: Informationen registrerades framgångsrikt
1207     destroy: 
1208       flash: Annulerade registreringen av klientapplikationen
1209     edit: 
1210       submit: Redigera
1211       title: Redigera ditt tillägg
1212     form: 
1213       allow_read_gpx: läs deras privata GPS-spår.
1214       allow_read_prefs: läs deras användarinställningar.
1215       allow_write_api: ändra kartan.
1216       allow_write_diary: skapa dagboksinlägg, kommentarer och hitta vänner.
1217       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
1218       allow_write_prefs: ändra deras användarinställningar.
1219       callback_url: Återkopplingsadress
1220       name: Namn
1221       requests: "Be om följande behörigheter från användaren:"
1222       required: Nödvändigt
1223       support_url: Support URL
1224       url: Programmets huvudadress
1225     index: 
1226       application: Applikationsnamn
1227       issued_at: Utfärdad
1228       list_tokens: "Följande token har utfärdats till program i ditt namn:"
1229       my_apps: Mina klientprogram
1230       my_tokens: Mina auktoriserade program
1231       no_apps: Har du ett program som du vill registrera för att användas med oss med % {oauth} standard? Innan du kan göra OAuth-begäranden till den här tjänsten måste du registrera din webbapplikation.
1232       register_new: Registrera din applikation
1233       registered_apps: Du har följande klientapplikationer registrerade.
1234       revoke: Återkalla!
1235       title: Mina OAuth-detaljer
1236     new: 
1237       submit: Registrera
1238       title: Registrera ett nytt program
1239     not_found: 
1240       sorry: Tyvärr kunde inte %{type} hittas.
1241     show: 
1242       access_url: Adress för åtkomst-Token
1243       allow_read_gpx: läs deras privata GPS-spår
1244       allow_read_prefs: Läs deras användarinställningar.
1245       allow_write_api: ändra kartan.
1246       allow_write_diary: skapa dagboksinlägg, kommentarer och hitta vänner.
1247       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
1248       allow_write_prefs: ändra deras användarinställningar.
1249       authorize_url: "Godkänn URL:"
1250       confirm: Är du säker?
1251       delete: Ta bort klient
1252       edit: Redigera detaljer
1253       key: "Konsumentnyckel:"
1254       requests: "Begär följande behörigheter från användaren:"
1255       secret: "Konsumenthemlighet:"
1256       support_notice: Vi stödjer HMAC-SHA1 (rekommenderas) såväl som oformaterad text i SSL-läge.
1257       title: OAuth-detaljer för %{app_name}
1258       url: Begäran av Token-adress
1259     update: 
1260       flash: Uppdaterade klientinformationen framgångsrikt
1261   redaction: 
1262     create: 
1263       flash: Redaktering skapad.
1264     destroy: 
1265       error: Det uppstod ett fel när redakteringen skulle förstöras.
1266       flash: Redaktering förstörd.
1267       not_empty: Redakteringen är inte tom. Avredaktera alla versioner som tillhör denna redaktering innan den förstörs.
1268     edit: 
1269       description: Beskrivning
1270       heading: Redigera redaktering
1271       submit: Spara redaktering
1272       title: Redigera redaktering
1273     index: 
1274       empty: Inga bortredigeringar att visa.
1275       heading: Lista över redakteringar
1276       title: Lista över redakteringar
1277     new: 
1278       description: Beskrivning
1279       heading: Ange information för ny redaktering
1280       submit: Skapa redaktering
1281       title: Skapa ny redaktering
1282     show: 
1283       confirm: Är du säker?
1284       description: "Beskrivning:"
1285       destroy: Ta bort denna redaktering
1286       edit: Redigera denna redaktering
1287       heading: Visa redaktering "%{title}"
1288       title: Visa redaktering
1289       user: "Skapad av:"
1290     update: 
1291       flash: Ändringarna sparade.
1292   site: 
1293     edit: 
1294       anon_edits_link_text: Ta reda på varför det är så.
1295       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
1296       no_iframe_support: Din webbläsare stöder inte HTML iframe, som är nödvändiga för den här funktionen.
1297       not_public: Du har into ändrat statusen på dina ändringar till offentliga.
1298       not_public_description: Du kan inte längre redigera kartan om du inte gör det. Du kan göra dina redigeringar offentliga från din %{user_page}.
1299       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har inte konfigurerats - se http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 för mer information
1300       potlatch2_unsaved_changes: Du har osparade ändringar. (För att spara i Potlatch 2, bör du klicka på Spara.)
1301       potlatch_unsaved_changes: Du har osparade ändringar. (För att spara i Potlatch, bör du avmarkera den nuvarande vägen eller markeringen om du redigerar i realtidsläge, eller klicka på Spara om du har en Spara-knapp.)
1302       user_page_link: användarsida
1303     index: 
1304       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
1305       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
1306       license: 
1307         license_name: Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.0
1308         notice: Licensierat under licensen %{license_name} av %{project_name} och dess bidragsgivare..
1309         project_name: OpenStreetMap-projektet
1310       permalink: Permanent länk
1311       remote_failed: Redigering misslyckades - kontrollera att JOSM eller Merkaartor är inläst och fjärrkontrollsalternativet är aktiverat
1312       shortlink: Kortlänk
1313     key: 
1314       map_key: Kartnyckel
1315       map_key_tooltip: Symbolförklaring
1316       table: 
1317         entry: 
1318           admin: Administrativ gräns
1319           allotments: Koloniträdgårdar
1320           apron: 
1321             - Flygplatsplatta
1322             - terminal
1323           bridge: Svarta kantar = bro
1324           bridleway: Ridstig
1325           brownfield: Förfallen industritomt
1326           building: Viktig byggnad
1327           byway: Förbifart
1328           cable: 
1329             - Linbana
1330             - stollift
1331           cemetery: Begravningsplats
1332           centre: Idrottsanläggning
1333           commercial: Kommersiellt område
1334           common: 
1335             - Allmänning
1336             - äng
1337           construction: Vägar som byggs
1338           cycleway: Cykelväg
1339           destination: Förbjuden genomfart
1340           farm: Bondgård
1341           footway: Gångväg
1342           forest: Kulturskog
1343           golf: Golfbana
1344           heathland: hed
1345           industrial: Industriellt område
1346           lake: 
1347             - Sjö
1348             - vattenmagasin
1349           military: Militärområde
1350           motorway: Motorväg
1351           park: Park
1352           permissive: Endast tillträde för behöriga
1353           pitch: Bollplan
1354           primary: Primär väg (riksväg)
1355           private: Privat tillgång
1356           rail: Järnväg
1357           reserve: Naturreservat
1358           resident: Bostadsområde
1359           retail: Område för Detaljhandel
1360           runway: 
1361             - Landningsbana
1362             - taxibana
1363           school: 
1364             - Skola
1365             - universitet
1366           secondary: Sekundär väg (större länsväg)
1367           station: Järnvägsstation
1368           subway: Tunnelbana
1369           summit: 
1370             - Höjd
1371             - topp
1372           tourist: Turistattraktion
1373           track: Spår
1374           tram: 
1375             - Snabbspårväg
1376             - spårväg
1377           trunk: Nationell stamväg/motortrafikled
1378           tunnel: Streckade kanter = tunnel
1379           unclassified: Oklassificerad väg
1380           unsurfaced: Oasfalterad väg
1381           wood: Naturskog
1382     markdown_help: 
1383       alt: Alt-text
1384       first: Första objektet
1385       heading: Rubrik
1386       headings: Rubriker
1387       image: Bild
1388       link: Länk
1389       ordered: Sorterad lista
1390       second: Andra objektet
1391       subheading: Underrubrik
1392       text: Text
1393       title_html: Tolkat med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1394       unordered: Osorterad lista
1395       url: Webbadress
1396     richtext_area: 
1397       edit: Redigera
1398       preview: Förhandsgranska
1399     search: 
1400       search: Sök
1401       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
1402       submit_text: Gå
1403       where_am_i: Var är jag
1404       where_am_i_title: Beskriv den aktuella platsen med hjälp av sökmotorn
1405     sidebar: 
1406       close: Stäng
1407       search_results: Sökresultat
1408   time: 
1409     formats: 
1410       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1411   trace: 
1412     create: 
1413       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
1414       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1415     delete: 
1416       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
1417     edit: 
1418       description: "Beskrivning:"
1419       download: ladda ner
1420       edit: redigera
1421       filename: "Filnamn:"
1422       heading: Redigerar spår %{name}
1423       map: karta
1424       owner: "Ägare:"
1425       points: "Punkter:"
1426       save_button: Spara ändringar
1427       start_coord: "Startkoordinat:"
1428       tags: "Taggar:"
1429       tags_help: kommaseparerad
1430       title: Redigerar spår %{name}
1431       uploaded_at: "Uppladdad:"
1432       visibility: "Synlighet:"
1433       visibility_help: vad betyder detta?
1434     list: 
1435       public_traces: Publika GPS-spår
1436       public_traces_from: Publika GPS-spår från %{user}
1437       tagged_with: " taggad med %{tags}"
1438       your_traces: Dina GPS-spår
1439     make_public: 
1440       made_public: Spår offentliggjort
1441     offline: 
1442       heading: GPX förvaring är offlien
1443       message: GPX-uppladdningssystemet är för närvarande inte tillgängligt.
1444     offline_warning: 
1445       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
1446     trace: 
1447       ago: "%{time_in_words_ago} sedan"
1448       by: av
1449       count_points: "%{count} punkter"
1450       edit: Redigera
1451       edit_map: Redigera karta
1452       identifiable: IDENTIFIERBAR
1453       in: i
1454       map: karta
1455       more: mer
1456       pending: BEHANDLAS
1457       private: PRIVAT
1458       public: PUBLIK
1459       trace_details: Visa spårdetaljer
1460       trackable: SPÅRBAR
1461       view_map: Visa karta
1462     trace_form: 
1463       description: "Beskrivning:"
1464       help: Hjälp
1465       tags: "Taggar:"
1466       tags_help: kommaseparerad
1467       upload_button: Uppladdning
1468       upload_gpx: "Ladda upp GPX-fil:"
1469       visibility: "Synlighet:"
1470       visibility_help: vad betyder detta?
1471     trace_header: 
1472       see_all_traces: Se alla GPS-spår
1473       see_your_traces: Visa alla dina spår
1474       traces_waiting: Du har %{count} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
1475       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1476     trace_optionals: 
1477       tags: Taggar
1478     trace_paging_nav: 
1479       next: Nästa »
1480       previous: « Föregående
1481       showing_page: Visar sida %{page}
1482     view: 
1483       delete_track: Radera detta spår
1484       description: "Beskrivning:"
1485       download: ladda ner
1486       edit: redigera
1487       edit_track: Redigera detta spår
1488       filename: "Filnamn:"
1489       heading: Visar spår %{name}
1490       map: karta
1491       none: Ingen
1492       owner: "Ägare:"
1493       pending: VÄNTANDE
1494       points: "Punkter:"
1495       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1496       tags: "Taggar:"
1497       title: Visar spår %{name}
1498       trace_not_found: Spår hittades inte!
1499       uploaded: "Uppladdad den:"
1500       visibility: "Synlighet:"
1501     visibility: 
1502       identifiable: Identifierbar (visas i GPS-spårlistan och som ordnade punkter med tidsstämpel)
1503       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
1504       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
1505       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
1506   user: 
1507     account: 
1508       contributor terms: 
1509         agreed: Du har godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
1510         agreed_with_pd: Du har också förklarat att du anser att dina redigeringar är inom Public Domain.
1511         heading: "Användarvillkor:"
1512         link text: vad är detta?
1513         not yet agreed: Du har ännu inte godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
1514         review link text: Följ denna länk när du har tid att granska och godkänna de nya bidragsvillkoren.
1515       current email address: "Nuvarande E-postadress:"
1516       delete image: Ta bort nuvarande bild
1517       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
1518       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
1519       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
1520       home location: "Hemposition:"
1521       image: "Bild:"
1522       image size hint: (kvadratiska bilder på minst 100x100 fungerar bäst)
1523       keep image: Behåll nuvarande bild
1524       latitude: "Breddgrad (latitud):"
1525       longitude: "Längdgrad (longitud):"
1526       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
1527       my settings: Mina inställningar
1528       new email address: "Ny e-postadress:"
1529       new image: Lägg till en bild
1530       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
1531       openid: 
1532         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1533         link text: vad är detta?
1534         openid: "OpenID:"
1535       preferred editor: "Önskat redigeringsprogram:"
1536       preferred languages: "Föredraget språk:"
1537       profile description: "Profilbeskrivning:"
1538       public editing: 
1539         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
1540         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
1541         enabled: Aktiverat, du är inte anonym och kan redigera data.
1542         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1543         enabled link text: vad är detta?
1544         heading: "Publik redigering:"
1545       public editing note: 
1546         heading: Offentlig redigering
1547         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen, klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
1548       replace image: Ersätt nuvarande bild
1549       return to profile: Återvänd till profil
1550       save changes button: Spara ändringar
1551       title: Redigera konto
1552       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
1553     confirm: 
1554       already active: Detta konto har redan bekräftats.
1555       before you start: "Vi vet att du knappt kan bärga dig med att komma igång att börja mappa, men först får du gärna fylla i mer information om dig själv i nedanstående formulär:"
1556       button: Bekräfta
1557       heading: Bekräfta ett användarkonto.
1558       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
1559       reconfirm: Om det gått ett tag sedan du registrerade dig kan du behöva <a href="%{reconfirm}">skicka ett nytt bekräftelsemail</a> till dig själv.
1560       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
1561       unknown token: Den token tycks inte existera.
1562     confirm_email: 
1563       button: Bekräfta
1564       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
1565       heading: Bekräfta byte av e-postadress
1566       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
1567       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
1568     confirm_resend: 
1569       failure: Användaren %{name} hittades inte.
1570       success: Vi har skickat ett nytt bekräftelsemeddelande till %{email} och så snart du bekräftat ditt konto kommer du kunna börja kartlägga.<br><br>Om du använder ett antispamsystem som skickar bekräftelsebegäranden se till att du vitlistar webmaster@openstreetmap.org då vi inte kan svara på några sådana begäranden.
1571     filter: 
1572       not_an_administrator: Du måste vara administratör för att få göra det.
1573     go_public: 
1574       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
1575     list: 
1576       confirm: Bekräfta valda användare
1577       empty: Inga användare hittades
1578       heading: Användare
1579       hide: Göm valda användare
1580       showing: 
1581         one: Visar sida %{page} (%{first_item} av %{items})
1582         other: Visar sida %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1583       summary: "%{name} skapades från %{ip_address} den %{date}"
1584       summary_no_ip: "%{name} skapad %{date}"
1585       title: Användare
1586     login: 
1587       account is suspended: "Tyvärr har ditt konto stängts av på grund av tvivelaktig aktivitet.<br />Kontakta <a href=\"%\n{webmaster}\">webbansvarig</a> om du vill diskutera saken."
1588       account not active: Ditt konto är inte aktivterat.<br />Vänligen klicka på länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto, eller <a href="%{reconfirm}">begär ett nytt bekräftelsebrev</a>.
1589       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
1590       create account minute: Skapa ett konto. Det tar bara en minut.
1591       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
1592       heading: Inloggning
1593       login_button: Logga in
1594       lost password link: Glömt ditt lösenord?
1595       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1596       no account: Har du inget konto?
1597       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Läs mer om Openstreetmaps kommande licensändring</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">översättningar</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskussion</a>)
1598       notice_terms: OpenStreetMap flyttas till en ny licens 1 april 2012. Den är lika öppen som den nuvarande, men de juridiska bitarna är mycket bättre lämpade för vår kartdatabas. Vi vill gärna behålla dina bidrag i OpenStreetMap, men vi kan bara göra detta om du samtycker till att låta oss distribuera dem under den nya licensen. Annars kommer vi att ta bort dem från databasen.<br><br>Logga in, och lägg några sekunder på att granska och godkänna de nya villkoren. Tack!
1599       openid: "%{logo} OpenID:"
1600       openid invalid: Tyvärr verkar din OpenID vara felaktigt formaterad.
1601       openid missing provider: Kunde inte nå din OpenID leverantör
1602       openid_logo_alt: Logga in med ett OpenID
1603       openid_providers: 
1604         aol: 
1605           alt: Logga in med ett AOL OpenID
1606           title: Logga in med AOL
1607         google: 
1608           alt: Logga in med ett Google OpenID
1609           title: Logga in med Google
1610         myopenid: 
1611           alt: Logga in med myOpenID OpenID
1612           title: Logga in med myOpenID
1613         openid: 
1614           alt: Logga in med ett OpenID-URL
1615           title: Logga in med OpenID
1616         wordpress: 
1617           alt: Logga in med Wordpress OpenID
1618           title: Logga in med Wordpress
1619         yahoo: 
1620           alt: Logga in med ett Yahoo OpenID
1621           title: Logga in med Yahoo
1622       password: "Lösenord:"
1623       register now: Registrera dig nu
1624       remember: "Kom ihåg mig:"
1625       title: Logga in
1626       to make changes: För att göra ändringar i OpenStreetMaps data måste du ha ett konto.
1627       with openid: "Du kan även använda ditt OpenID-konto för att logga in:"
1628       with username: "Har du redan ett OpenStreetMap konto? Logga in med ditt användarnamn och lösenord:"
1629     logout: 
1630       heading: Logga ut från OpenStreetMap
1631       logout_button: Logga ut
1632       title: Logga ut
1633     lost_password: 
1634       email address: "E-postadress:"
1635       heading: Glömt lösenord?
1636       help_text: Ange e-postadressen du använde för att registrera dig så skickar vi en länk till den som du kan använda för att återställa ditt lösenord.
1637       new password button: Återställ lösenord
1638       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
1639       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
1640       title: Förlorat lösenord
1641     make_friend: 
1642       already_a_friend: Du är redan vän med %{name}.
1643       failed: Misslyckades med att lägga till %{name} som vän.
1644       success: "%{name} är nu din vän."
1645     new: 
1646       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
1647       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1648       contact_webmaster: Kontakta <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastern</a> för att få ett konto skapat - vi kommer att behandla ansökan så snabbt som möjligt.
1649       continue: Fortsätt
1650       display name: "Namn som visas:"
1651       display name description: Ditt offentligt visade användarnamn. Du kan ändra detta senare i inställningarna.
1652       email address: "E-postadress:"
1653       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
1654       flash create success message: Tack för att du registrerade dig. Vi har skickat ett bekräftelsebegäran till %{email} och så snart du bekräftat ditt konto kommer du kunna kartlägga.<br /><br />Använder du ett antispamsystem som skickar bekräftelsebegäranden se till att du vitlistar webmaster@openstreetmap.org då vi inte kan svara på några bekräftelsebegäranden.
1655       heading: Skapa ett användarkonto
1656       license_agreement: När du bekräftar ditt konto måste du samtycka till <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">bidragsgivarvillkoren</a> .
1657       no_auto_account_create: Tyvärr kan vi för närvarande inte kan skapa ett konto åt dig automatiskt.
1658       not displayed publicly: Visas inte offentligt (se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikins sekretesspolicy inklusive avsnittet om e-postadresser">sekretesspolicyn</a>)
1659       openid: "%{logo} OpenID:"
1660       openid association: "<p>Ditt OpenID är ännu inte associerad med ett OpenStreetMap konto</p>\n<ul>\n<li>Om du är ny på OpenStreetMap, skapa ett nytt konto med hjälp av formuläret nedan.</li>\n<li>\n   Om du redan har ett konto kan du logga in till ditt konto på vanligt sätt\n   med hjälp av ditt användarnamn och lösenord, för att sedan associera kontot\n   med ditt OpenID i användarinställningarna.\n</li>\n</ul>"
1661       openid no password: Med OpenID behövs inget lösenord, men en del extra verktyg och vissa servrar kan fortfarande behöva en.
1662       password: "Lösenord:"
1663       terms accepted: Tack för att du accepterar de nya vilkoren för bidrag till kartan
1664       terms declined: Vi beklagar att du bestämt dig för att inte acceptera de nya användarvillkoren. För mer information, se <a href="%{url}">denna wikisida</a>.
1665       title: Skapa konto
1666       use openid: Alternativt, använd %{logo} OpenID för att logga in
1667     no_such_user: 
1668       body: Det finns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
1669       heading: Användaren %{user} finns inte
1670       title: Ingen sådan användare
1671     popup: 
1672       friend: Vän
1673       nearby mapper: Användare i närheten
1674       your location: Din position
1675     remove_friend: 
1676       not_a_friend: "%{name} är inte en av dina vänner."
1677       success: "%{name} togs bort från dina vänner."
1678     reset_password: 
1679       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1680       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
1681       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
1682       heading: Återställ lösenord för %{user}
1683       password: "Lösenord:"
1684       reset: Återställ lösenord
1685       title: Återställ lösenord
1686     set_home: 
1687       flash success: Hemposition sparad
1688     suspended: 
1689       body: "<p>\n  Ditt konto har tyvärr stängts av på grund av\n  tvivelaktig aktivitet.\n</p>\n<p>\n  Detta beslut kommer granskas av en administratör inom kort, eller\n  så kan du kontakta %{webmaster} om vill diskutera saken.\n</p>"
1690       heading: Kontot avstängt
1691       title: Kontot avstängt
1692       webmaster: Webbmaster
1693     terms: 
1694       agree: Jag godkänner
1695       consider_pd: Utöver ovan nämnda avtal, anser jag att mina bidrag är inom Public Domain.
1696       consider_pd_why: vad är det här?
1697       decline: Avslå
1698       guidance: "Information som hjälper dig förstå dessa termer: en <a href=\"%{summary}\">lättläst sammanfattning</a> och några <a href=\"%{translations}\">informella översättningar</a>"
1699       heading: Vilkor för bidrag till kartan
1700       legale_names: 
1701         france: Frankrike
1702         italy: Italien
1703         rest_of_world: Resten av världen
1704       legale_select: Välj din vistelseort
1705       read and accept: Läs avtalet nedan och klicka på knappen Godkänn för att bekräfta att du godkänner villkoren i detta avtal för dina befintliga och framtida bidrag.
1706       title: Villkor för deltagare
1707       you need to accept or decline: Läs igenom och Godkänn eller Avböj de nya bidragsvillkoren för att fortsätta.
1708     view: 
1709       activate_user: aktivera denna användare
1710       add as friend: lägg till som vän
1711       ago: (%{time_in_words_ago} sedan)
1712       block_history: visa tilldelade blockeringar
1713       blocks by me: blockeringar av mig
1714       blocks on me: mina blockeringar
1715       comments: kommentarer
1716       confirm: Bekräfta
1717       confirm_user: bekräfta denna användare
1718       create_block: blockera denna användare
1719       created from: "Skapad från:"
1720       ct accepted: Godkända för %{ago} sedan
1721       ct declined: Avböjda
1722       ct status: "Användarvillkor:"
1723       ct undecided: Oavgjorda
1724       deactivate_user: deaktivera denna användare
1725       delete_user: radera denna användare
1726       description: Beskrivning
1727       diary: dagbok
1728       edits: redigeringar
1729       email address: "E-post:"
1730       friends_changesets: Bläddra igenom alla ändringsset bland vänner
1731       friends_diaries: Bläddra igenom alla dagboksinlägg av vänner
1732       hide_user: dölj denna användare
1733       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din %{settings_link}-sida.
1734       km away: "%{count}km bort"
1735       latest edit: "Senaste redigering %{ago}:"
1736       m away: "%{count}m bort"
1737       mapper since: "Karterar sedan:"
1738       moderator_history: visa tilldelade blockeringar
1739       my comments: mina kommentarer
1740       my diary: min dagbok
1741       my edits: mina redigeringar
1742       my settings: mina inställningar
1743       my traces: mina GPS-spår
1744       nearby users: Andra användare nära dig
1745       nearby_changesets: Bläddra igenom alla ändringsset av närbelägna användare
1746       nearby_diaries: Bläddra igenom alla dagboksinlägg av närbelägna användare
1747       new diary entry: nytt dagboksinlägg
1748       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
1749       no nearby users: Det är inga andra användare som uppgett att de mappar i ditt område ännu.
1750       oauth settings: oauth inställningar
1751       remove as friend: ta bort vän
1752       role: 
1753         administrator: Den här användaren är en administratör
1754         grant: 
1755           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
1756           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
1757         moderator: Den här användaren är en moderator
1758         revoke: 
1759           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
1760           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
1761       send message: Skicka meddelande
1762       settings_link_text: inställningar
1763       spam score: "Spambeömmning:"
1764       status: "Status:"
1765       traces: spår
1766       unhide_user: sluta dölja användaren
1767       user location: Användarposition
1768       your friends: Dina vänner
1769   user_block: 
1770     blocks_by: 
1771       empty: "%{name} har inge gjort några blockeringar än."
1772       heading: Lista blockeringar av %{name}
1773       title: Blockeringar av %{name}
1774     blocks_on: 
1775       empty: "%{name} har inte blockerats än."
1776       heading: Lista blockeringar på %{name}
1777       title: Blockeringar på %{name}
1778     create: 
1779       flash: Skapat en blockering av användare %{name}.
1780       try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
1781       try_waiting: Försök att ge användaren en rimlig svarstid innan denna blockeras.
1782     edit: 
1783       back: Visa alla blockeringar
1784       heading: Redigera blockering på %{name}
1785       needs_view: Behöver användaren logga in innan blockeringen upphör?
1786       period: Hur lång tid, från och med nu, som användaren ska vara blockerad från API.
1787       reason: Anledningen till varför %{name} blockeras. Var så lugn och resonabel som möjligt, ge så många detaljer du kan om situationen. Tänk på att inte alla användare förstår community-jargongen, så försök att använda lekmannatermer.
1788       show: Visa denna blockering
1789       submit: Uppdatera blockering
1790       title: Redigera blockering på %{name}
1791     filter: 
1792       block_expired: Blockeringen har redan upphört att gälla och kan inte redigeras.
1793       block_period: Blockeringsperioden måste ha ett av värdena i rullgardinslistan.
1794     helper: 
1795       time_future: Slutar om %{time}.
1796       time_past: Avslutades för %{time} sedan.
1797       until_login: Aktiv till dess användaren loggar in.
1798     index: 
1799       empty: Inga blockeringar har gjorts ännu.
1800       heading: Lista över blockerade användare
1801       title: Användarblockeringar
1802     model: 
1803       non_moderator_revoke: Måste vara en moderator för att återkalla en blockering.
1804       non_moderator_update: Måste vara en moderator för att skapa eller uppdatera en blockering.
1805     new: 
1806       back: Visa alla blockeringar
1807       heading: Skapa blockering på %{name}
1808       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen kommer att upphöra.
1809       period: Hur lång tid, från och med nu, användaren ska vara blockerad från API.
1810       reason: Anledning till varför %{name} blockeras. Var så lugn och resonabel som möjligt, ge så så många detaljer som du kan om situationen med vetskapen att meddelandet kommer vara offentligt i bakhuvudet. Tänk på att inte alla användare förstår community-jargongen, så försök att använda lekmannatermer.
1811       submit: Skapa blockering
1812       title: Skapa blockering på %{name}
1813       tried_contacting: Jag har kontaktat användaren och bett honom sluta.
1814       tried_waiting: Jag har gett en rimlig tidsfrist för användaren att svara på dessa meddelanden.
1815     not_found: 
1816       back: Tillbaka till index
1817       sorry: Tyvärr, användarblockeringen med ID %{id} kunde inte hittas.
1818     partial: 
1819       confirm: Är du säker?
1820       creator_name: Skapare
1821       display_name: Blockerad användare
1822       edit: Ändra
1823       not_revoked: (Inte återkallat)
1824       reason: Orsak till blockering
1825       revoke: Återkalla!
1826       revoker_name: Återkallad av
1827       show: Visa
1828       status: Status
1829     period: 
1830       one: 1 timma
1831       other: "%{count} timmar"
1832     revoke: 
1833       confirm: Är du säker på att du vill återkalla denna blockering
1834       flash: Denna blockering har återkallats.
1835       heading: Återkalla blockering på %{block_on} av %{block_by}
1836       past: Detta block avslutades %{time} sedan och kan inte återkallas nu.
1837       revoke: Återkalla!
1838       time_future: Denna blockering kommer att avslutas inom %{time}.
1839       title: Upphäv blockering av %{block_on}
1840     show: 
1841       back: Se alla blockeringar
1842       confirm: Är du säker?
1843       edit: Ändra
1844       heading: "%{block_on} blockerad av %{block_by}"
1845       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
1846       reason: "Anledning för blockering:"
1847       revoke: Återkalla!
1848       revoker: "Återställare:"
1849       show: Visa
1850       status: Status
1851       time_future: Upphör om %{time}
1852       time_past: Slutade %{time} sedan
1853       title: "%{block_on} blockerad av %{block_by}"
1854     update: 
1855       only_creator_can_edit: Bara moderatorn som skapade denna blockering kan redigera den.
1856       success: Blockering uppdaterad.
1857   user_role: 
1858     filter: 
1859       already_has_role: Användaren har rollen %{role}.
1860       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen %{role}.
1861       not_a_role: Strängen `%{role}' är inte en korrekt roll.
1862       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
1863     grant: 
1864       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `%{role}' till användaren `%{name}'?
1865       confirm: Bekräfta
1866       fail: Kunde inte ge rollen "%{role}" till användare "%{name}". Kontrollera att användare och roll båda är korrekta.
1867       heading: Bekräfta rolltilldelning
1868       title: Bekräfta rolltilldelning
1869     revoke: 
1870       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "%{role}" från användaren "%{name}"?
1871       confirm: Bekräfta
1872       fail: Kunde inte avlägsna rollen "%{role}" från användaren "%{name}". Kontrollera att användaren och rollen båda är korrekta.
1873       heading: Bekräfta återkallning av roll
1874       title: Bekräfta återkallning av roll