Allow context menu to add notes without panning the map
[rails.git] / config / locales / ne.yml
1 # Messages for Nepali (नेपाली)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Krish Dulal
5 # Author: Njsubedi
6 # Author: RajeshPandey
7 # Author: सरोज कुमार ढकाल
8 ---
9 ne:
10   time:
11     formats:
12       friendly: '%e %B %Y at %H:%M'
13   activerecord:
14     models:
15       acl: अनुमति नियन्त्रण सूची
16       changeset: परिवर्तनहरु सूची
17       changeset_tag: चेन्जसेट ट्याग
18       country: देश
19       diary_comment: डायरी टिप्पणी
20       diary_entry: डायरी प्रविष्टी
21       friend: साथी
22       language: भाषा
23       message: सन्देश
24       node: नोड
25       node_tag: नोड ट्याग
26       notifier: सुचक
27       old_node: पूरानो नोड
28       old_node_tag: पूरानो नोड ट्याग
29       old_relation: पूरानो रिलेशन
30       old_relation_member: पूरानो रिलेशन सदस्य
31       old_relation_tag: पूरानो रिलेशन ट्याग
32       old_way: पूरानो बाटो
33       old_way_node: पूरानो बाटो नोड
34       old_way_tag: पूरानो बाटो ट्याग
35       relation: रिलेशन
36       relation_member: रिलेशन सदस्य
37       relation_tag: रिलेशन ट्याग
38       session: सत्र
39       trace: ट्रेस
40       tracepoint: ट्रेस बिन्दु
41       tracetag: ट्रेस ट्याग
42       user: प्रयोगकर्ता
43       user_preference: प्रयोगकर्ता प्राथमिकता
44       user_token: प्रयोगकर्ता टोकन
45       way: बाटो
46       way_node: बाटो नोड
47       way_tag: बाटो ट्याग
48     attributes:
49       diary_comment:
50         body: बडी
51       diary_entry:
52         user: प्रयोगकर्ता
53         title: विषय
54         latitude: अक्षांश
55         longitude: देशान्तर
56         language: भाषा
57       friend:
58         user: प्रयोगकर्ता
59         friend: साथी
60       trace:
61         user: प्रयोगकर्ता
62         visible: देखिने
63         name: नाम
64         size: आकार
65         latitude: अक्षांश
66         longitude: देशान्तर
67         public: सार्वजनिक
68         description: वर्णन
69       message:
70         sender: पठाउने
71         title: विषय
72         body: बडी
73         recipient: प्रापक
74       user:
75         email: इमेल
76         active: सक्रिय
77         display_name: देखाउने नाम
78         description: वर्णन
79         languages: भाषाहरु
80         pass_crypt: पासवर्ड
81   editor:
82     default: पूर्वस्थापित(अहिलेको %{name})
83     potlatch:
84       name: पोटल्याच १
85       description: पोटल्याच १ (ब्राउजर सम्पादन)
86     id:
87       name: iD
88       description: iD (ब्राउजर सम्पादक)
89     potlatch2:
90       name: पोटल्याच २
91       description: पोटल्याच २ (ब्राउजर सम्पादन)
92     remote:
93       name: रिमोट कन्ट्रोल
94       description: रिमोट कन्ट्रोल  (JOSM वा Merkaartor)
95   browse:
96     created: सृजना गरिएको
97     closed: बन्द गरिएको
98     created_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> बनाइएको
99     closed_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> बन्द गरिएको
100     created_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सिर्जना
101       गरिएको
102     deleted_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा हटाइएको
103     edited_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सम्पादन
104       गरिएको
105     closed_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा बन्द
106       गरिएको
107     version: संस्करण
108     in_changeset: परिवर्नहरू
109     anonymous: अज्ञात
110     no_comment: कुनै पनि टिप्पणीहरू छैनन्
111     part_of: खण्ड
112     download_xml: XML डाउनलोड गर्नुहोस्
113     view_history: इतिहास हेर्नुहोस्
114     view_details: बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
115     location: 'स्थान:'
116     changeset:
117       title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
118       belongs_to: रचयिता
119       node: अंशहरू (%{count})
120       node_paginated: अंशहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
121       way: बाटोहरू (%{count})
122       way_paginated: बाटोहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
123       relation: सम्बन्धहरू (%{count})
124       relation_paginated: सम्बन्धहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
125       changesetxml: चेन्जसेट XML
126       osmchangexml: osmChange XML
127       feed:
128         title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
129         title_comment: परिवर्तनहरू %{id} - %{comment}
130     node:
131       title: 'अंश: %{name}'
132       history_title: 'अंशको इतिहास: %{name}'
133     way:
134       title: 'बाटो: %{name}'
135       history_title: 'बाटोको इतिहास: %{name}'
136       nodes: अंशहरू
137       also_part_of:
138         one: बाटोको अंश %{related_ways}
139         other: बाटोको अंशहरू %{related_ways}
140     relation:
141       title: 'सम्बन्ध: %{name}'
142       history_title: 'सम्बन्धको इतिहास: %{name}'
143       members: 'सदस्यहरू:'
144     relation_member:
145       entry_role: '%{type} %{name}  %{role}को रुपमा'
146       type:
147         node: नोड
148         way: बाटो
149         relation: सम्बन्ध
150     containing_relation:
151       entry: सम्बन्ध %{relation_name}
152       entry_role: सम्बन्ध %{relation_name} (as %{relation_role})
153     not_found:
154       sorry: 'माफ गर्नुहोला, %{type} #%{id} फेला पार्न सकिएन ।'
155       type:
156         node: नोड
157         way: बाटो
158         relation: सम्बन्ध
159         changeset: परिवर्तनसेट \
160     timeout:
161       sorry: माफ गर्नुहोला, %{id} अाइडि भएको %{type}को लागि तथ्याङ्क प्राप्त गर्न
162         निक्कै समय लाग्यो ।
163       type:
164         node: नोड
165         way: बाटो
166         relation: सम्बन्ध
167         changeset: चेन्जसेट
168     redacted:
169       redaction: सम्पादन %{id}
170       message_html: '%{type}को संस्करण %{version} सम्पादित भएकाले देखाउन सकिएन । कृपया
171         विस्तृत जानकारीको लागि %{redaction_link} हेर्नुहोस् ।'
172       type:
173         node: नोड
174         way: बाटो
175         relation: रिलेशन
176     start_rjs:
177       feature_warning: '%{num_features}वटा सुविधाहरु लोड हुँदै छन्, जसले गर्दा तपाईंको
178         ब्राउजर सुस्त वा अनुत्तरदायी बनाउन सक्छ । तपाईं साँच्चै यो जानकारी हेर्न चाहनुहुन्छ
179         ?'
180       load_data: डेटा लोडगर्ने
181       loading: लोड हुदैछ...
182     tag_details:
183       tags: संकेतहरू
184       wiki_link:
185         key: '%{key} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
186         tag: '%{key}=%{value} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
187       wikipedia_link: '%{page}को बारेमा विकिपीडियामा भएको लेख'
188     note:
189       title: 'टिप्पणी: %{id}'
190       new_note: नयाँ टिप्पणी
191       description: विवरण
192       open_title: 'समाधान नगरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
193       closed_title: 'समाधान गरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
194       hidden_title: 'लुकाइएको टिप्पणी #%{note_name}'
195       open_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr> सिर्जना
196         गरिएको'
197       open_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} अगाडि</abbr> अज्ञात व्यक्तिद्वारा
198         सिर्जना गरिएको
199       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
200         गरिएको टिप्पणी'
201       commented_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
202         अगाडि</abbr> गरिएको टिप्पणी
203       closed_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
204         समाधान गरिएको'
205       closed_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
206         अगाडि</abbr> समाधान गरिएको
207       reopened_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
208         पुनःसक्रिय गरिएको'
209       reopened_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
210         अगाडि</abbr> पुनःसक्रिय गरिएको
211       hidden_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
212         लुकाइएको'
213   changeset:
214     changeset_paging_nav:
215       showing_page: पृष्ठ %{page}
216       next: अर्को »
217       previous: « अघिल्लो
218     changeset:
219       anonymous: बेनाम
220       no_edits: (कुनै सम्पादनहरू छैनन्)
221       view_changeset_details: परिवर्तनहरूको विवरण हेर्नुहोस्
222     changesets:
223       id: आईडी(ID)
224       saved_at: सुरक्षित गरिएको समय-
225       user: प्रयोगकर्ता
226       comment: टिप्पणी
227       area: क्षेत्र
228     list:
229       title: चेन्जसेटहरू
230       title_user: '%{user}द्वरा गरिएका परिवर्तनहरू'
231       title_friend: तपाईंको मित्रहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
232       title_nearby: तपाईंनजिक हुनुभएका प्रयोगकर्ताहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
233       empty: कुनै पनि परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
234       empty_area: यो क्षेत्रमा कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
235       empty_user: यस प्रयोगकर्ताद्वारा कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
236       no_more: अन्य कुनै परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
237       no_more_area: यो क्षेत्रमा अन्य कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
238       no_more_user: यस प्रयोगकर्तटद्वारा अन्य कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
239       load_more: अझै लोड गर्नुहोस्
240     timeout:
241       sorry: माफ गर्नुहोला, तपाईंले खोज्नुभएको परिवर्तनहरूको सूची प्राप्त गर्न निकै
242         समय लाग्यो ।
243   diary_entry:
244     new:
245       title: नयाँ दैनिकी
246     list:
247       title: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
248       title_friends: साथीहरूका डायरीहरू
249       title_nearby: नजिकका प्रयोगकर्ताहरूका डायरीहरू
250       user_title: '%{user}को डायरी'
251       in_language_title: '%{language} भाषामा भएका दैनिकीहरू'
252       new: नयाँ दैनिकी
253       new_title: तपाईंको डायरीमा नयाँ दैनिकी सिर्जना गर्नुहोस्
254       no_entries: कुनै पनि अभिलेखहरू भेटिएनन्
255       recent_entries: हालैका दैनिकीहरू
256       older_entries: पुराना अभिलेखहरू
257       newer_entries: नयाँ अभिलेखहरू
258     edit:
259       title: दैनिकी प्रविष्ठी सम्पादन गर्ने
260       subject: 'विषय:'
261       body: 'मूख्य भाग:'
262       language: 'भाषा:'
263       location: 'स्थान:'
264       latitude: 'देशान्तर:'
265       longitude: 'अक्षांश:'
266       use_map_link: नक्सा प्रयोगर्ने
267       save_button: संग्रह गर्ने
268       marker_text: दैनिकी प्रविष्ठी स्थान
269     view:
270       title: '%{user}को डायरी | %{title}'
271       user_title: '%{user}को डायरी'
272       leave_a_comment: टिप्पणी छोड्ने
273       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} टिप्पणी छोड्नलाई'
274       login: प्रवेश
275       save_button: संग्रह गर्ने
276     no_such_entry:
277       title: त्यस्तो कुनै दैनिकी भेटिएन
278       heading: '%{id} आइडी भएको कुनै अभिलेख भेटिएन'
279       body: माफ गर्नुहोला, %{id} आइडी भएको कुनै डायरी छैन । कृपया हिज्जे जाँच गर्नुहोस्,
280         वा गलत लिङ्क क्लिक गर्नुभयो कि हेर्नुहोस् ।
281     diary_entry:
282       posted_by: '%{link_user}द्वारा %{created}मा %{language_link}भाषामा पोस्ट गरिएको'
283       comment_link: यस प्रविष्टीमा टिप्पणी गर्ने
284       reply_link: यो प्रविष्टीमा जवाफ लेख्ने
285       comment_count:
286         zero: कुनै टिप्पणीहरू छैनन्
287         one: '%{count} टिप्पणी'
288         other: '%{count} टिप्पणीहरू'
289       edit_link: यो प्रविष्टी सम्पादन गर्ने
290       hide_link: यो प्रविष्टी लुकाउने
291       confirm: निश्चित गर्ने
292     diary_comment:
293       comment_from: '%{link_user}द्वारा %{comment_created_at}मा गरिएको टिप्पणी'
294       hide_link: यो टिप्पणी लुकाउनुहोस्
295       confirm: ' निश्चित गर्ने'
296     location:
297       location: 'स्थान:'
298       view: अवलोकन गर्ने
299       edit: सम्पादन
300     feed:
301       user:
302         title: '%{user}को लागि ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकी'
303         description: '%{user}को लागि हालैका ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू'
304       language:
305         title: '{language_name} भाषामा ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकी'
306         description: '%{language_name} भाषामा ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका
307           दैनिकी'
308       all:
309         title: ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू
310         description: ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका दैनिकीहरू
311     comments:
312       has_commented_on: '%{display_name}ले निम्न दैनिकीहरूमा टिप्पणी गर्नुभएको छ'
313       post: पोष्ट
314       when: कहिले
315       comment: टिप्पणी
316       ago: '%{ago} पहिले'
317       newer_comments: नयाँ टिप्पणीहरू
318       older_comments: पूरानो टिप्पणीहरू
319   export:
320     title: निर्यात गर्नुहोस्
321     start:
322       area_to_export: निर्यात गर्ने क्षेत्र
323       manually_select: आफै अर्को क्षेत्र छान्नुहोस
324       format_to_export: निर्यात गर्ने ढाँचा
325       osm_xml_data: OpenStreetMap XML डेटा
326       map_image: नक्साको तस्वीर (सर्वस्वीकृत सतहहरू देखाउँछ)
327       embeddable_html: थप्नलायक HTML
328       licence: इजाजतपत्र
329       export_details: ओपनस्ट्रीटम्यापका जानकारीहरू <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">अोपन
330         डेटा कमन्स ओपन डेटाबेस लाइसेन्स</a> अनुज्ञप्तिसँग अाबद्ध छन् ।
331       too_large:
332         advice: निर्यात गर्ने प्रक्रिया असफल भएमा तल दिइएका स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्-
333         body: यो क्षेत्र ओपनस्ट्रीटम्याप एक्स् एम् एल जानकारीको रूपमा निर्यात गर्नको
334           लागि निकै ठूलो छ । कृपया सानो क्षेत्र छान्नुहोस् वा तल देखाइएका स्रोतहरूबाट
335           ठूलो सङ्ख्यामा जानकारी डाउनलोड गर्नुहोस् ।
336         planet:
337           title: ओएस्एम ग्रह
338           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका ओपनस्ट्रीटम्याप तथ्याङ्कका प्रतिहरू
339         overpass:
340           title: ओभरपास एपिअाई
341           description: ओपनस्ट्रीटम्याप तथ्याङ्कको अर्को स्रोतबाट यो सिमारेखा प्राप्त
342             गर्नुहोस्
343         geofabrik:
344           title: Geofabrik डाउनलोडहरू
345           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका महादेशहरू, देशहरू तथा चुनिएका सहरहरूका
346             उद्धरणहरू
347         metro:
348           title: मेट्रो उद्धरणहरू
349           description: विश्वका प्रमुख सहर तथा वरिपरीका क्षेत्रहरूको उद्धरण
350         other:
351           title: अन्य स्रोतहरू
352           description: ओपनस्ट्रीटम्याप विकिमा सूचीत थप स्रोतहरू
353       options: विकल्पहरु
354       format: ढाँचा
355       scale: स्केल
356       max: अधिकतम
357       image_size: तस्वीर आकार
358       zoom: जुम
359       add_marker: नक्शामा चिह्न थप्नुहोस्
360       latitude: 'अक्षांश:'
361       longitude: 'देशान्तर:'
362       output: उत्पादन
363       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
364       export_button: निर्यात गर्नुहोस्
365   geocoder:
366     search:
367       title:
368         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">आन्तरिक</a> बाट नतिजाहरू
369         us_postcode: <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>बाट नतिजाहरू
370         uk_postcode: <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>बाट
371           नतिजाहरू
372         ca_postcode: <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</aबाट नतिजाहरू
373         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
374           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
375         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
376         osm_nominatim_reverse: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
377           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
378         geonames_reverse: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
379     search_osm_nominatim:
380       prefix:
381         aerialway:
382           chair_lift: कुर्सी लिफ्ट
383           drag_lift: तान्ने लिफ्ट
384           station: हवाई मार्ग स्टेशन
385         aeroway:
386           aerodrome: हवाईड्रोम
387           apron: तटबन्द
388           gate: ढोका
389           helipad: हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ
390           runway: रनवे
391           taxiway: ट्याक्सीको बाटो
392           terminal: टर्मिनल
393         amenity:
394           airport: विमानस्थल
395           arts_centre: कला केन्द्र
396           artwork: कला
397           atm: एटिएम् मेसिन
398           auditorium: प्रेक्षालय
399           bank: बैँक
400           bar: बार
401           bbq: बारबिक्यू
402           bench: मेच
403           bicycle_parking: साइकिल पार्किङ्
404           bicycle_rental: साइकिल भाडामा
405           biergarten: बियर पिउने ठाउँ
406           brothel: वेश्यालय
407           bureau_de_change: परिवर्तन व्यूरो
408           bus_station: बस स्टेसन्
409           cafe: चमेना गृह
410           car_rental: कार भाडामा
411           car_sharing: कार साटासाट
412           car_wash: कार धुने ठाउँ
413           casino: क्यासिनो
414           charging_station: चार्ज गर्ने स्टेसन
415           cinema: सिनेमा घर
416           clinic: क्लिनिक
417           club: क्लब
418           college: कलेज
419           community_centre: सामुदायीक केन्द्र
420           courthouse: अदालत
421           crematorium: श्मशान
422           dentist: दाँतको डाक्टर
423           doctors: डाक्टर
424           dormitory: छात्रावास
425           drinking_water: पिउने पानी
426           driving_school: ड्राइभिङ स्कूल
427           embassy: दूतावास
428           emergency_phone: आकस्मिक फोन
429           fast_food: चमेना गृह
430           ferry_terminal: फेरी टर्मिनल
431           fire_hydrant: अग्नि नियन्त्रक
432           fire_station: अग्नि नियन्त्रण स्टेसन्
433           food_court: खाजा घर
434           fountain: पानीको फोहोरा
435           fuel: इन्धन
436           grave_yard: श्मशान घाट
437           gym: जिमखाना
438           hall: हल
439           health_centre: स्वास्थ्य केन्द्र
440           hospital: अस्पताल
441           hotel: होटेल
442           hunting_stand: शिकार क्षेत्र
443           ice_cream: बरफ
444           kindergarten: बाल आश्रम
445           library: पुस्तकालय
446           market: बजार
447           marketplace: बजार क्षेत्र
448   site:
449     search:
450       search: खोज
451   trace:
452     create:
453       upload_trace: ' GPS Trace अपलोड गर्ने'
454     edit:
455       title: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
456       heading: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
457       filename: 'फाइलनाम:'
458       download: डाउनलोड
459       uploaded_at: 'आध्यवधिक गरिएको:'
460       points: 'बिन्दुहरु:'
461       start_coord: 'निर्देशंक सुरु गर्ने:'
462       map: नक्सा
463       edit: सम्पादन
464       owner: 'मालिक:'
465       description: विवरण
466       tags: 'ट्यागहरु:'
467       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
468       save_button: परिवर्तनहरु संग्रह गर्ने
469       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
470       visibility_help: यसको मतलब के हो ?
471     trace_form:
472       upload_gpx: 'GPX फाइल अपलोड गर्ने:'
473       description: 'विवरण:'
474       tags: 'ट्यागहरु:'
475       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
476       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
477       visibility_help: यसको मतलाब के हो ?
478       upload_button: अपलोड गर्ने
479       help: सहायता
480     trace_header:
481       see_all_traces: सबै ट्रेसहरु हेर्ने
482       see_your_traces: तपाईको सबै ट्रेसहरु हेर्नुहोस \
483     trace_optionals:
484       tags: ट्यागहरु
485     view:
486       title: हेर्दै ट्रेस %{name}
487       heading: हेर्दै ट्रेस %{name}
488       pending: बाँकी
489       filename: 'फाइलनाम:'
490       download: डाउनलोड
491       uploaded: 'अपलोड गरिएको:'
492       points: 'विन्दुहरु:'
493       start_coordinates: निर्देशंक सुरु गर्ने
494       map: नक्सा
495       edit: सम्पादन
496       owner: 'मालिक:'
497       description: 'विवरण:'
498       tags: 'ट्यागहरु:'
499       none: कुनै पनि होइन
500       edit_track: यो ट्रेस सम्पादन गर्ने
501       delete_track: यो ट्रेस मेट्ने
502       trace_not_found: ट्रेस भेटिएन!
503       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
504     trace:
505       pending: बाँकी रहेको
506       count_points: पोइन्टहरु %{count}
507       ago: '%{time_in_words_ago} पहिले'
508       more: थप
509       trace_details: ट्रेसको विस्तृत जानकारी हेर्ने
510       view_map: नक्सा हेर्ने
511       edit: सम्पादन
512       edit_map: नक्सा सम्पादन गर्ने
513       public: सार्वजनिक
514       private: निजी
515       by: द्वारा
516       in: मा
517       map: नक्सा
518     list:
519       public_traces: सारवजनिक GPS ट्रेसहरु \
520       your_traces: तपाईको GPS ट्रेसहरु
521       public_traces_from: '%{user}बाट सार्वकनिक GPS ट्रेसहरु'
522       tagged_with: ' %{tags}हरूद्वारा ट्याग गरिएको'
523     delete:
524       scheduled_for_deletion: मेट्नको लागि तालिकावद्ध गरिएको ट्रेस
525     make_public:
526       made_public: सार्वजनिक बनाइएको ट्रेस
527   user:
528     reset_password:
529       title: प्रवेशशव्द परिवर्तन गर्ने
530       heading: ' %{user}को लागि प्रवेशशव्द परिवर्तन गर्ने \'
531       password: 'प्रवेशशव्द:'
532       confirm password: 'प्रवेशशव्द निश्चित गर्ने:'
533       reset: नयाँ प्रवेशशव्द \
534       flash changed: तपाईको प्रवेशशव्द परिवर्तन गरिएको छ।
535     terms:
536       consider_pd_why: यो के हो ?
537     popup:
538       your location: तपाईको स्थान
539       nearby mapper: नजिकको मानचित्रकर्मी
540     account:
541       my settings: मेरो अनुकुलताहरु
542       openid:
543         link text: यो के हो ?
544       public editing:
545         heading: 'सार्वजनिक सम्पादन:'
546         enabled link text: यो के हो ?
547         disabled link text: म किन सम्पादन गर्न सक्दिन?
548       public editing note:
549         heading: सार्वजनिक सम्पादन
550       contributor terms:
551         link text: यो के हो ?
552       preferred languages: 'रुचाइएका भाषाहरु:'
553       home location: 'गृह स्थान:'
554       no home location: तपाईले आफ्नो गृहस्थान प्रविष्ठ गर्नुभएको छैन।
555       save changes button: परिवर्तनहरु संग्रह गर्नुहोस \
556       flash update success: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरु सफलतापूर्वक अध्यावधिक गरियो।
557     confirm_email:
558       heading: इमेल परिवर्तन भएको निश्चित गर्नुहोस् \
559       press confirm button: इमेल निश्चित गर्नको लागि निश्चितमा क्लिक गर्नुहोस् ।
560       button: निश्चित
561       success: तपाईको इमेल निश्चित गर्नुहोस, ग्राह्याताको लागि धन्यवाद!
562       failure: यो टोकन को साथम एक इमेल पहिले नै निश्चित गरिसकिएको छ।
563     go_public:
564       flash success: तपाईको सबै सम्पादनहरु सार्वाजनिक छन् ,तपाई अब सम्पान लायक हुनु
565         भयो ।
566     make_friend:
567       success: '%{name} अब तपाईको मित्र हुनुभएको छ!'
568       failed: माफ गर्नुहोला, %{name}लाई मित्रको रुपमा थप्न सकिएन।
569       already_a_friend: ' %{name} सँग तपाई पहिले नै मित्रता गरिसक्नु भएको छ ।'
570     filter:
571       not_an_administrator: यो कार्य गर्न तपाई प्रवन्धक हुनुपर्छ .
572   user_role:
573     filter:
574       not_an_administrator: प्रवन्धकहरुले भूमिका व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र तपाई प्रवन्धक
575         हैन ।
576       not_a_role: ' `%{role}''  मान्य भूमिका हैन ।'
577       already_has_role: प्रयोगकर्ता सँग %{role} भूमिका पहिले देखि नै छ।
578       doesnt_have_role: ' प्रयोगर्ताको %{role}को भूमिका छैन'
579     grant:
580       title: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने \
581       heading: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने \
582       are_you_sure: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता `%{name}'लाई प्रदान गर्न निश्चित
583         हुनुहुन्छ?
584       confirm: निश्चित गर्ने
585       fail: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता  `%{name}'लाई प्रदान गर्न सकिएन । कृपया प्रयोगकर्ता
586         र भूमिका दुबै मान्य छन् भनि जाँच गर्नुहोस् ।
587     revoke:
588       title: Confirm role revoking
589       heading: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
590       are_you_sure: तपाईँ भूमिका `%{role}' , `%{name} प्रोगकर्ताबाट फिर्ता लिने कुरामा
591         निश्चित हुनुहुन्छ'?
592       confirm: निश्चित गर्ने
593       fail: भूमिका `%{role}' ,`%{name}'बाट फिर्ता लिन सकिएन । प्रोगकर्ता नाम र भूमिका
594         दुबै मान्य छन् भन्ने खुलाउनु होस् ।
595 ...