]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/ca.yml
Correct mistakenly translated interpolation variable name
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (Català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Aleator
5 # Author: El libre
6 # Author: Gemmaa
7 # Author: Jconstanti
8 # Author: Jmontane
9 # Author: Martorell
10 # Author: McDutchie
11 # Author: PerroVerd
12 # Author: SMP
13 # Author: Sim6
14 # Author: Ssola
15 # Author: Toniher
16 ca: 
17   activerecord: 
18     attributes: 
19       diary_comment: 
20         body: Cos
21       diary_entry: 
22         language: Llengua
23         latitude: Latitud
24         longitude: Longitud
25         title: Títol
26         user: Usuari
27       friend: 
28         friend: Amic
29         user: Usuari
30       message: 
31         body: Cos
32         recipient: Destinatari
33         sender: Remitent
34         title: Títol
35       trace: 
36         description: Descripció
37         latitude: Latitud
38         longitude: Longitud
39         name: Nom
40         public: Públic
41         size: Mida
42         user: Usuari
43         visible: Visible
44       user: 
45         active: Actiu
46         description: Descripció
47         display_name: Nom en pantalla
48         email: Adreça electrònica
49         languages: Idiomes
50         pass_crypt: Contrasenya
51     models: 
52       acl: Llista de control d'accés
53       changeset: Conjunt de canvis
54       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
55       country: País
56       diary_comment: Comentari del diari
57       diary_entry: Entrada al diari
58       friend: Amic
59       language: Llengua
60       message: Missatge
61       node: Node
62       node_tag: Etiqueta del node
63       notifier: Notificador
64       old_node: Node antic
65       old_node_tag: Etiqueta del node antic
66       old_relation: Relació antiga
67       old_relation_member: Membre de la relació antiga
68       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
69       old_way: Camí antic
70       old_way_node: Node del camí antic
71       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
72       relation: Relació
73       relation_member: Membre de la relació
74       relation_tag: Etiqueta de la relació
75       session: Sessió
76       trace: Traç
77       tracepoint: Punt de traç
78       tracetag: Etiqueta del traç
79       user: Usuari
80       user_preference: Preferències d'usuari
81       user_token: Testimoni d'usuari
82       way: Camí
83       way_node: Node del camí
84       way_tag: Etiqueta del camí
85   application: 
86     require_cookies: 
87       cookies_needed: Sembla tenir les galetes inhabilitats - heu d'habilitar les galetes al seu navegador abans de continuar.
88     setup_user_auth: 
89       blocked: S'ha blocat l'accés a l'API. Si us plau, log-in a la interfície de web per obtenir més informació.
90       need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita estar d'acord, però cal veure-les.
91   browse: 
92     changeset: 
93       changeset: "Conjunt de canvis: %{id}"
94       changesetxml: XML del conjunt de canvis
95       download: Baixa %{changeset_xml_link} o %{osmchange_xml_link}
96       feed: 
97         title: Conjunt de canvis %{id}
98         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
99       osmchangexml: XML en format osmChange
100       title: Conjunt de canvis
101     changeset_details: 
102       belongs_to: "Pertany a:"
103       bounding_box: "Caixa contenidora:"
104       box: caixa
105       closed_at: "Tancat el:"
106       created_at: "Creat el:"
107       has_nodes: 
108         one: "Té el següent %{count} node:"
109         other: "Té els següents %{count} nodes:"
110       has_relations: 
111         one: "Té la següent %{count} relacion:"
112         other: "Té les següents %{count} relacions:"
113       has_ways: 
114         one: "Té la següent via:"
115         other: "Té les següents %{count} vies:"
116       no_bounding_box: No hi ha bounding box s'ha emmagatzemat per a aquest el conjunt de canvis.
117       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
118     common_details: 
119       changeset_comment: "Comentari:"
120       deleted_at: "Eliminat a:"
121       deleted_by: "Eliminat per:"
122       edited_at: "Editat:"
123       edited_by: "Editat per:"
124       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
125       version: Versió
126     containing_relation: 
127       entry: Relació %{relation_name}
128       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
129     map: 
130       deleted: Esborrat
131       edit: 
132         area: Modifica l'àrea
133         node: Modifica el node
134         relation: Modifica la relació
135         way: Modifica la via
136       larger: 
137         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
138         node: Visualitza el node en un mapa més gran
139         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
140         way: Visualitza la via en un mapa més gran
141       loading: S'està carregant...
142     navigation: 
143       all: 
144         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
145         next_node_tooltip: Node següent
146         next_relation_tooltip: Relació següent
147         next_way_tooltip: Via següent
148         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
149         prev_node_tooltip: Node anterior
150         prev_relation_tooltip: Relació anterior
151         prev_way_tooltip: Via anterior
152       user: 
153         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions de %{user}
154         next_changeset_tooltip: Propera edició de %{user}
155         prev_changeset_tooltip: Edició anterior de %{user}
156     node: 
157       download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
158       download_xml: Baixa l'XML
159       edit: modificació
160       node: Node
161       node_title: "Node: %{node_name}"
162       view_history: visualitza l'historial
163     node_details: 
164       coordinates: "Coordenades:"
165       part_of: "Part de:"
166     node_history: 
167       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
168       download_xml: Baixa l'XML
169       node_history: Historial del node
170       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
171       view_details: visualitza els detalls
172     not_found: 
173       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
174       type: 
175         changeset: conjunt de canvis
176         node: node
177         relation: relació
178         way: via
179     paging_nav: 
180       of: de
181       showing_page: S'està mostrant pàgina
182     relation: 
183       download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
184       download_xml: Baixa l'XML
185       relation: Relació
186       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
187       view_history: visualitza l'historial
188     relation_details: 
189       members: "Membres:"
190       part_of: "Part de:"
191     relation_history: 
192       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
193       download_xml: Descarrega XML
194       relation_history: Historial de la relació
195       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
196       view_details: visualitza els detalls
197     relation_member: 
198       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
199       type: 
200         node: Node
201         relation: Relació
202         way: Via
203     start: 
204       manually_select: Sel·leccioneu una altra àrea manualment
205       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
206     start_rjs: 
207       data_frame_title: Informació
208       data_layer_name: Informació
209       details: Detalls
210       drag_a_box: Marqueu un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
211       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  [[user]] el [[timestamp]]
212       hide_areas: Oculta les zones
213       history_for_feature: Historial per a [[feature]]
214       load_data: Carrega dades
215       loaded_an_area_with_num_features: "Heu carregat una àrea que conté [[num_features]] característiques. En general, alguns navegadors no poden fer front a mostrar aquesta quantitat de dades. En general, els navegadors funcionen millor mostrant menys de 100 característiques a la vegada: fer una altre cosa pot fer que el seu navegador esdevingui lent o que no respongui. Si esteu segurs que voleu visualitzar aquestes dades, pot fer-ho fent clic al botó de sota."
216       loading: S'està carregant...
217       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
218       object_list: 
219         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
220         back: Mostra llista d'objectes
221         details: Detalls
222         heading: Llista d'objectes
223         history: 
224           type: 
225             node: Node [[id]]
226             way: Via [[id]]
227         selected: 
228           type: 
229             node: Node [[id]]
230             way: Via [[id]]
231         type: 
232           node: Node
233           way: Camí
234       private_user: usuari privat
235       show_areas: Mostra les zones
236       show_history: Mostra l'historial
237       unable_to_load_size: "No es pot carregar: Bounding mida de caixa de [[bbox_size]] és massa gran (ha de ser més petita que %{max_bbox_size})"
238       wait: Espereu...
239       zoom_or_select: Amplia o selecciona una àrea del mapa per mostrar
240     tag_details: 
241       tags: "Etiquetes:"
242       wiki_link: 
243         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
244         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
245       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
246     timeout: 
247       sorry: Ho sentim, hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
248       type: 
249         changeset: conjunt de canvis
250         node: node
251         relation: relació
252         way: via
253     way: 
254       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
255       download_xml: Descarrega XML
256       edit: modificació
257       view_history: visualitza l'històric
258       way: Via
259       way_title: "Via: %{way_name}"
260     way_details: 
261       also_part_of: 
262         one: també part de la via %{related_ways}
263         other: també part de les vies %{related_ways}
264       nodes: "Nodes:"
265       part_of: "Part de:"
266     way_history: 
267       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
268       download_xml: Descarrega XML
269       view_details: visualitza els detalls
270       way_history: Historial de la via
271       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
272   changeset: 
273     changeset: 
274       anonymous: Anònim
275       big_area: (gran)
276       no_comment: (cap)
277       no_edits: (Sense edicions)
278       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
279       still_editing: (Encara en edició)
280       view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
281     changeset_paging_nav: 
282       next: Següent »
283       previous: « Anterior
284       showing_page: Mostrant pàgina %{page}
285     changesets: 
286       area: Àrea
287       comment: Comentari
288       id: ID
289       saved_at: Desat a
290       user: Usuari
291     list: 
292       description: Canvis recents
293       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
294       description_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
295       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
296       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
297       heading: Conjunt de canvis
298       heading_bbox: Conjunt de canvis
299       heading_friend: Conjunts de canvis
300       heading_user: Conjunt de canvis
301       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
302       title: Conjunt de canvis
303       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
304       title_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
305       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
306       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
307     timeout: 
308       sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a recuperar-se.
309   diary_entry: 
310     diary_comment: 
311       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
312       confirm: Confirmar
313       hide_link: Amaga aquest comentari
314     diary_entry: 
315       comment_count: 
316         one: 1 comentari
317         other: "%{count} comentaris"
318       comment_link: Comenta aquesta entrada
319       confirm: Confirma
320       edit_link: Edita aquesta entrada
321       hide_link: Amaga aquesta entrada
322       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
323       reply_link: Respon a aquesta entrada
324     edit: 
325       body: "Cos del missatge:"
326       language: "Llengua:"
327       latitude: "Latitud:"
328       location: "Ubicació:"
329       longitude: "Longitud:"
330       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
331       save_button: Guardar
332       subject: "Assumpte:"
333       title: Edita entrada del diari
334       use_map_link: usa el mapa
335     feed: 
336       all: 
337         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
338         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
339       language: 
340         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
341         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
342       user: 
343         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
344         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
345     list: 
346       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
347       new: Nova Entrada de Diari
348       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
349       newer_entries: Entrades més Recents
350       no_entries: No hi ha entrades al diari
351       older_entries: Entrades més Antigues
352       recent_entries: "Entrades Recents al diari:"
353       title: Diaris d'usuari/a
354       user_title: Diari de %{user}
355     location: 
356       edit: Modifica
357       location: "Ubicació:"
358       view: Mostra
359     new: 
360       title: Nova Entrada de Diari
361     no_such_entry: 
362       body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id %{id}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
363       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
364       title: No hi ha entrada al diari com
365     no_such_user: 
366       body: Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
367       heading: L'usuari/a %{user} no existeix
368       title: Aquest usuari/a no existeix
369     view: 
370       leave_a_comment: Deixa un comentari
371       login: Accés
372       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
373       save_button: Desa
374       title: Diari de %{user} | %{title}
375       user_title: Diari de %{user}
376   editor: 
377     default: Predeterminat (actualment %{name})
378     potlatch: 
379       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
380       name: Potlatch 1
381     potlatch2: 
382       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
383       name: Potlatch 2
384     remote: 
385       description: Comandament a distància (JOSM o Merkaartor)
386       name: Control Remot
387   export: 
388     start: 
389       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
390       area_to_export: Àrea a exportar
391       embeddable_html: HTML que es pot incloure
392       export_button: Exporta
393       export_details: Les dades l'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
394       format: Format
395       format_to_export: Format d'exportació
396       image_size: Mida de la imatge
397       latitude: "Lat:"
398       licence: Llicència
399       longitude: "Lon:"
400       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
401       mapnik_image: Imatge de Mapnik
402       max: màx
403       options: Opcions
404       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
405       osmarender_image: Imatge de Osmarender
406       output: Sortida
407       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
408       scale: Escala
409       too_large: 
410         body: Aquesta zona és massa gran per exportar com a dades XML de OpenStreetMap. Si us plau entrar ràpidament o seleccioneu una àrea més petita.
411         heading: L'àrea és massa gran
412       zoom: Zoom
413     start_rjs: 
414       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
415       change_marker: Canvia la posició del marcador
416       click_add_marker: Fes clic al mapa per afegir un marcador
417       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
418       export: Exporta
419       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
420       view_larger_map: Mostra un mapa més gran
421   geocoder: 
422     description: 
423       title: 
424         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
425         osm_namefinder: "%{tipus} de <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
426         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
427       types: 
428         cities: Ciutats
429         places: Llocs
430         towns: Municipis
431     description_osm_namefinder: 
432       prefix: "%{distance} %{direction} de %{type}"
433     direction: 
434       east: est
435       north: nord
436       north_east: nord-est
437       north_west: nord-oest
438       south: sud
439       south_east: sud-est
440       south_west: sud-oest
441       west: oest
442     distance: 
443       one: vora 1km
444       other: vora %{count}km
445       zero: menys d'1km
446     results: 
447       more_results: Més resultats
448       no_results: No hi ha resultats
449     search: 
450       title: 
451         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
452         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
453         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
454         osm_namefinder: Resultats de <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
455         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
456         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
457         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
458     search_osm_namefinder: 
459       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} de %{parentname})"
460       suffix_place: ", %{distance} %{direction} de %{placename}"
461     search_osm_nominatim: 
462       prefix: 
463         amenity: 
464           airport: Aeroport
465           arts_centre: Centre d'Art
466           atm: Caixer automàtic
467           auditorium: Auditori
468           bank: Banc
469           bar: Bar
470           bench: Banc
471           bicycle_parking: Aparcament de bicicletes
472           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
473           brothel: Prostíbul
474           bureau_de_change: Oficina de canvi
475           bus_station: Estació d'autobusos
476           cafe: Cafè
477           car_rental: Lloguer de cotxes
478           car_sharing: Compartició de cotxes
479           car_wash: Rentat de cotxes
480           casino: Casino
481           cinema: Cinema
482           clinic: Clínica
483           club: Club
484           college: Institut
485           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
486           courthouse: Jutjat
487           crematorium: Crematori
488           dentist: Dentista
489           doctors: Metges
490           dormitory: Residència Universitària
491           drinking_water: Aigua potable
492           driving_school: Autoescola
493           embassy: Ambaixada
494           emergency_phone: Telèfon d'emergència
495           fast_food: Menjar ràpid
496           ferry_terminal: Terminal de Ferry
497           fire_hydrant: Boca d'incendi
498           fire_station: Parc de bombers
499           fountain: Font
500           fuel: Benzinera
501           grave_yard: Cementiri
502           gym: Gimnàs
503           hall: Ajuntament
504           health_centre: Centre de Salut
505           hospital: Hospital
506           hotel: Hotel
507           hunting_stand: Club de caça
508           ice_cream: Gelat
509           kindergarten: Jardí d'infància
510           library: Biblioteca
511           market: Mercat
512           marketplace: Mercat
513           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
514           nightclub: Club nocturn
515           nursery: Infantil
516           nursing_home: Llar d'Avis
517           office: Oficina
518           park: Parc
519           parking: Pàrquing
520           pharmacy: Farmàcia
521           place_of_worship: Lloc de culte
522           police: Policia
523           post_box: Bustia
524           post_office: Oficina de correus
525           preschool: Pre-Escola
526           prison: Presó
527           pub: Pub
528           public_building: Edifici públic
529           public_market: Mercat Públic
530           reception_area: Àrea de recepció
531           recycling: Punt de reciclatge
532           restaurant: Restaurant
533           retirement_home: Casa de Retirament
534           sauna: Sauna
535           school: Escola
536           shelter: Refugi
537           shop: Botiga
538           shopping: Botigues
539           social_club: Club social
540           studio: Estudi
541           supermarket: Supermercat
542           taxi: Taxi
543           telephone: Telèfon públic
544           theatre: Teatre
545           toilets: Banys
546           townhall: Ajuntament
547           university: Universitat
548           vending_machine: Màquina expenedora
549           veterinary: Veterinari
550           village_hall: Casa de la Vila
551           waste_basket: Cistella de Residus
552           wifi: Accés a internet WiFi
553           youth_centre: Centre juvenil
554         boundary: 
555           administrative: Administració de Fronteres
556         building: 
557           apartments: Bloc d'apartaments
558           block: Edifici en construcció
559           bunker: Búnker
560           chapel: Capella
561           church: Església
562           city_hall: Ajuntament
563           commercial: Edifici comercial
564           dormitory: Residència Universitària
565           entrance: Entrada de l'Edifici
566           faculty: Edifici facultatiu
567           farm: Instal·lacions agrícoles
568           flats: Pisos
569           garage: Garatge
570           hall: Ajuntament
571           hospital: Edifici hospitalari
572           hotel: Hotel
573           house: Casa
574           industrial: Edifici industrial
575           office: Edifici d'oficines
576           public: Edifici públic
577           residential: Edifici residencial
578           retail: Edifici de Venda al detall
579           school: Edifici escolar
580           shop: Botiga
581           stadium: Estadi
582           store: Magatzem
583           terrace: Terrassa
584           tower: Torre
585           train_station: Estació de tren
586           university: Edifici universitari
587         highway: 
588           bridleway: Ferradura
589           bus_guideway: Carril Bus
590           bus_stop: Parada d'autobús
591           byway: Ruta segregada
592           construction: Autopista en construcció
593           cycleway: Ruta per a bicicletes
594           distance_marker: Marcador de Distància
595           emergency_access_point: Accés d'emergència
596           footway: Sendera
597           ford: Fiord
598           gate: Porta
599           living_street: Carrer habitat
600           minor: Camí secundari
601           motorway: L'autopista
602           motorway_junction: L'autopista
603           motorway_link: L'autopista Road
604           path: Camí
605           pedestrian: Via Peatonal
606           platform: Perron
607           primary: Carretera Principal
608           primary_link: Carretera principal
609           raceway: Vial Ràpid
610           residential: Residencial
611           road: Carretera
612           secondary: Carretera secundària
613           secondary_link: Carretera secundària
614           service: Carretera de Servei
615           services: Serveis en ruta
616           steps: Graons
617           stile: Escala per a travessar reixats
618           tertiary: Carretera terciària
619           track: Pista
620           trail: Sendera
621           trunk: Autovia de
622           trunk_link: Autovia de
623           unclassified: Sense classificar Road
624           unsurfaced: Pista sense asfaltar
625         historic: 
626           archaeological_site: Lloc arqueològic
627           battlefield: Camp de batalla
628           boundary_stone: Pedra de la frontera
629           building: Edifici
630           castle: Castell
631           church: Església
632           house: Casa
633           icon: Icona
634           manor: Manor
635           memorial: Memorial
636           mine: Mina
637           monument: Monument
638           museum: Museu
639           ruins: Ruïnes
640           tower: Torre
641           wayside_cross: Camí de la creu
642           wayside_shrine: Santuari de carreteres
643           wreck: Wreck
644         landuse: 
645           allotments: Horts
646           basin: Conca
647           brownfield: Brownfield terra
648           cemetery: Cementiri
649           commercial: Zona comercial
650           conservation: Conservació
651           construction: Construcció
652           farm: Granja
653           farmland: Terres de conreu
654           farmyard: Corral
655           forest: Bosc
656           grass: Herba
657           greenfield: Greenfield terra
658           industrial: Zona industrial
659           landfill: Abocador
660           meadow: Prat
661           military: Zona Militar
662           mine: Mina
663           mountain: Muntanya
664           nature_reserve: Reserva Natural
665           park: Parc
666           piste: Pista d'aterratge
667           plaza: Plaça
668           quarry: Pedrera
669           railway: Ferrocarril
670           recreation_ground: Zona d'Esbarjo
671           reservoir: Embassament
672           residential: Àrea residencial
673           retail: Al detall
674           village_green: Village Green
675           vineyard: Vinya
676           wetland: Aiguamoll
677           wood: Fusta
678         leisure: 
679           beach_resort: Beach Resort
680           common: Terra comú
681           fishing: Àrea de pesca
682           garden: Jardí
683           golf_course: Camp de golf
684           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
685           marina: Port esportiu
686           miniature_golf: Minigolf
687           nature_reserve: Reserva natural
688           park: Parc
689           pitch: Camp d'esports
690           playground: Parc infantil
691           recreation_ground: Terra de recreació
692           slipway: Slipway
693           sports_centre: Centre esportiu
694           stadium: Estadi
695           swimming_pool: Piscina
696           track: Pista
697           water_park: Parc aquàtic
698         natural: 
699           bay: Badia
700           beach: Platja
701           cape: Cap
702           cave_entrance: Entrada a cova
703           channel: Canal
704           cliff: Cingle
705           coastline: Litoral
706           crater: Cràter
707           feature: Característica
708           fell: Forest
709           fjord: Fiord
710           geyser: Guèiser
711           glacier: Glacera
712           heath: Bruguerar
713           hill: Pujol
714           island: Illa
715           land: Terra
716           marsh: Marsh
717           moor: Amarratge
718           mud: Llot
719           peak: Pic
720           point: Punt
721           reef: Escull
722           ridge: Cresta
723           river: Riu
724           rock: Roca
725           scree: Pedregar
726           scrub: Scrub
727           shoal: Banc
728           spring: Deu
729           strait: Estret
730           tree: Arbre
731           valley: Vall
732           volcano: Volcà
733           water: Aigua
734           wetland: Aiguamoll
735           wetlands: Aiguamolls
736           wood: Bosc
737         place: 
738           airport: Aeroport
739           city: Ciutat
740           country: País
741           county: Comtat
742           farm: Granja
743           hamlet: Aldea
744           house: Casa
745           houses: Cases
746           island: Illa
747           islet: Illot
748           locality: Localitat
749           moor: Amarrador
750           municipality: Municipi
751           postcode: Codi postal
752           region: Regió
753           sea: Mar
754           state: Estat o província
755           subdivision: Subdivisió
756           suburb: Suburbi
757           town: Poble
758           unincorporated_area: Àrea no incorporada
759           village: Aldea
760         railway: 
761           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
762           construction: Ferrocarril en Construcció
763           disused: Ferrocarril en desús
764           disused_station: Estació de tren tancada
765           funicular: Funicular Railway
766           halt: Parada de tren
767           historic_station: Estació de tren antiga
768           junction: Cruïlla de tren
769           level_crossing: Pas a nivell
770           light_rail: Tren lleuger
771           monorail: Monorail
772           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
773           platform: Andana
774           preserved: Conservat ferrocarril
775           spur: Esperó de ferrocarril
776           station: Estació de tren
777           subway: Estació de metro
778           subway_entrance: Accés al Metro
779           switch: Punts de ferrocarril
780           tram: Tramvia
781           tram_stop: Parada de tramvia
782           yard: Pati de ferrocarril
783         shop: 
784           alcohol: De llicència
785           apparel: Roba de la botiga
786           art: Galeria d'Art
787           bakery: Fleca
788           beauty: Saló de bellesa
789           beverages: Botiga de begudes
790           bicycle: Tenda de bicicletes
791           books: Llibreria
792           butcher: Carnisseria
793           car: Venda de Cotxes
794           car_dealer: Compra-venda de cotxes
795           car_parts: Peces de cotxes
796           car_repair: Reparació d'automòbils
797           carpet: Botiga de catifes
798           charity: Botiga de caritat
799           chemist: Farmàcia
800           clothes: Botiga de roba
801           computer: Botiga d'informàtica
802           confectionery: Confiteria botiga
803           convenience: Botiga de conveniència
804           copyshop: Copisteria
805           cosmetics: Botiga Cosmètica
806           department_store: Department Store
807           discount: Botiga d'articles de descompte
808           doityourself: Bricolatge
809           drugstore: Farmàcia
810           dry_cleaning: Tintoreria
811           electronics: Botiga d'electrònica
812           estate_agent: Immobiliària
813           farm: Agrobotiga
814           fashion: Botiga de moda
815           fish: Peixateria
816           florist: Floristeria
817           food: Botiga de menjar
818           funeral_directors: Funeral d'administració
819           furniture: Mobles
820           gallery: Galeria de fotos
821           garden_centre: Centre de jardí
822           general: Magatzem General
823           gift: Botiga de regals
824           greengrocer: Greengrocer
825           grocery: Botiga de queviures
826           hairdresser: Perruqueria o barberia
827           hardware: Botiga de maquinari
828           hifi: Hi-Fi
829           insurance: Homes For Sale
830           jewelry: Joieria
831           kiosk: Quiosc botiga
832           laundry: Bugaderia
833           mall: Centre comercial
834           market: Mercat
835           mobile_phone: Botiga de telèfon mòbil
836           motorcycle: Botiga de motocicletes
837           music: Botiga de música
838           newsagent: Quiosc
839           optician: Òptica
840           organic: Botiga d'aliments orgànics
841           outdoor: Botiga exterior
842           pet: Botiga d'animals
843           photo: Botiga de foto
844           salon: Sala d'estar
845           shoes: Sabateria
846           shopping_centre: Centre comercial
847           sports: Botiga d'esports
848           stationery: Botiga de papereria
849           supermarket: Supermercat
850           toys: Botiga de joguines
851           travel_agency: Agència de viatges
852           video: Video de la botiga
853           wine: De llicència
854         tourism: 
855           alpine_hut: Cabanya alpina
856           artwork: Il·lustració
857           attraction: Atracció
858           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
859           cabin: Cabanya
860           camp_site: Campament
861           caravan_site: Càmping per a caravanes
862           chalet: Xalet
863           guest_house: Alberg
864           hostel: Hostal
865           hotel: Hotel
866           information: Informació
867           lean_to: Nau
868           motel: Motel
869           museum: Museu
870           picnic_site: Àrea de pícnic
871           theme_park: Parc temàtic
872           valley: Vall
873           viewpoint: Mirador
874           zoo: Zoològic
875         waterway: 
876           boatyard: Drassana
877           canal: Canal
878           connector: Connector de Waterway
879           dam: Dam
880           derelict_canal: Hi Canal
881           ditch: Séquia
882           dock: No obstant això,
883           drain: De drenatge
884           lock: Pany
885           lock_gate: Porta de panys
886           mineral_spring: Mineral primavera
887           mooring: Amarradors
888           rapids: Ràpids
889           river: Riu
890           riverbank: Riverbank
891           stream: Stream
892           wadi: Torrent
893           water_point: Punt d'aigua
894           waterfall: Cascada
895           weir: Weir
896   javascripts: 
897     map: 
898       base: 
899         cycle_map: Cycle Map
900         mapquest: MapQuest Open
901         transport_map: Mapa de transports
902     site: 
903       edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
904       edit_tooltip: Modifica el mapa
905       edit_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per editar el mapa
906       history_disabled_tooltip: Amplia per visualitzar les modificacions de l'àrea
907       history_tooltip: Mostra les modificacions de l'àrea
908       history_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per veure les modificacions de l'àrea
909   layouts: 
910     community_blogs: Blocs de comunitat
911     community_blogs_title: Blogs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
912     copyright: Drets d'autor i llicència
913     documentation: Documentació
914     documentation_title: Documentació del projecte
915     donate: Suport OpenStreetMap %{enllaç} el fons de rampa de maquinari.
916     donate_link_text: donatius
917     edit: Modificació
918     edit_with: Modifica amb %{editor}
919     export: Exporta
920     export_tooltip: Exporta les dades del mapa
921     foundation: Fundació
922     foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
923     gps_traces: Traces de GPS
924     gps_traces_tooltip: Gestiona registres GPS
925     help: Ajuda
926     help_centre: Centre d'ajuda
927     help_title: Lloc d'ajuda per al projecte
928     history: Historial
929     home: Inici
930     home_tooltip: Vés a la posició inicial
931     inbox: safata d'entrada (%{count})
932     inbox_tooltip: 
933       other: one no llegits = el seu inbox conté 1 message
934       zero: el seu inbox conté cap messages
935     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
936     intro_2: OpenStreetMap us permet veure, editar i utilitzar informació geogràfica comunitària de qualsevol lloc del planeta
937     intro_3: OpenStreetMap hosting és amable amb el suport de %{ucl}, %{ic} i %{bytemark}. Altres partidaris del projecte s'enumeren en el %{partners}.
938     intro_3_ic: Imperial College de Londres
939     intro_3_partners: wiki
940     license: 
941       title: OpenStreetMap dades es concedeix una llicència sota la llicència Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0 genèrica
942     log_in: inicia una sessió
943     log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
944     logo: 
945       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
946     logout: sortir
947     logout_tooltip: Sortir
948     make_a_donation: 
949       text: Feu una donació
950       title: Ajuda OpenStreetMap amb una donació exonòmica
951     osm_offline: La base de dades OpenStreetMap està fora de línia, mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
952     osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
953     sign_up: registre
954     sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
955     sotm2011: Vine a la conferència de OpenStreetMap de 2011, L'estat del mapa, 9-11 de setembre a Denver!
956     tag_line: El mapa wiki lliure mundial
957     user_diaries: DIaris de usuari
958     user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
959     view: Mostra
960     view_tooltip: Mostra el mapa
961     welcome_user: Benvingut/da, %{user_link}
962     welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
963     wiki: Wikia
964     wiki_title: Lloc web de wiki per al projecte
965   license_page: 
966     foreign: 
967       english_link: l'original en anglès
968       text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i %{english_original_link}, la pàgina en anglès tindrà prioritat
969       title: Quant a la traducció
970     legal_babble: "<h2>Drets d'autor i llicència</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap és <i>obrir dades</i>, concedeix una llicència sota el <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Llicència Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC-BY-SA).\n<p>\n<p>\n  Vostè és lliure de copiar, distribuir, transmetre i adaptar-se a nostres mapes\n  i les dades, sempre que li doni crèdit OpenStreetMap i la seva\n  col. laboradors. Si alterar o construir sobre els nostres mapes o dades, vostè\n  distribuir el resultat només sota la mateixa llicència. La\n  Full <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n  codi explica els seus drets i responsabilitats.\n<p>\n\n<h3>Com a crèdit OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Si està utilitzant imatges de mapa de OpenStreetMap, us preguem que\n  el seu crèdit llegeix com a mínim \"© OpenStreetMap\n  col. laboradors, CC-BY-SA\". Si està utilitzant les dades de mapa només\n  demanem \"mapa dades © OpenStreetMap col·laboradors\n  CC-BY-SA\".\n</p>\n<p>\n  Sempre que sigui possible, OpenStreetMap ha de ser un hipervincle a <a\n href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/\n  i CC-BY-SA a <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/. Si\n  està utilitzant un mitjà on enllaços no són possibles (per exemple, un\n  treball impresa), us suggerim que directa als seus lectors a\n  www.OpenStreetMap.org (potser per l'ampliació\n  'OpenStreetMap' a aquesta adreça completa) i a\n  www.creativecommons.org.\n<p>\n\n<h3>Saber-ne més</h3>\n<p>\n  Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a\n href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal\n  PREGUNTES MÉS FREQÜENTS.\n<p>\n<p>\n  Col. laboradors OSM se li va recordar mai per afegir les dades des de qualsevol\n  drets d'autor fonts (p. ex. Google Maps o mapes impreses) sense\n  permís explícit dels titulars del copyright.\n</p>\n<p>\n  Encara que OpenStreetMap és oberts les dades, no podem oferir un\n  mapa de Free-of-charge API per a desenvolupadors de tercera festa.\n\n  Consulti la nostra <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Política d'ús de l'API</a>\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Política d'ús de rajoles</a>\n  i <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">política d'ús de Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Nostres col. laboradors</h3>\n<p>\n  La nostra llicència CC-BY-SA requereix que \"doni l'Original\n  Autor de crèdit raonable per al suport i mitjà que ets\n  utilització\". No tornis a sol·licitar individuals dibuixants de mapes de OSM un\n  de crèdit més enllà de que a \"OpenStreetMap\n  col. laboradors\", però on les dades des d'un mapatge Nacional\n  Agència o l'altra font important ha estat inclòs en\n  OpenStreetMap, pot ser raonable per crèdit per directament\n  reproduir el seu crèdit o per vincular-hi d'aquesta pàgina.\n</p>\n\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Austràlia</strong>: conté dades suburbi basats\n    en les dades d'Austràlia Oficina d'estadístiques.</li>\n<li><strong>Àustria</strong>: conté dades de\n    <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> sota\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC-BY</a>.</li>\n<li><strong>Canadà</strong>: conté dades de\n    GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,\n    Canadà de Estadístiques).</li>\n<li><strong>França</strong>: conté dades d'origen de\n    Direcció Générale des Impôts.</li>\n<li><strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de\n    Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat.</li>\n<li><strong>Polònia</strong>: conté dades de mapes de <a\n href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL. Drets d'autor\n    Col. laboradors de la UMP-pcPL.</a\n></li>\n<li><strong>Regne Unit</strong>: conté cartografia\n    Enquesta dades © Crown copyright i base de dades correcte\n    2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original\n  el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o\n  accepta qualsevol responsabilitat.\n</p></a\n></a\n></a\n></a\n></a\n>"
971     native: 
972       mapping_link: Inici d'assignació
973       native_link: Versió THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
974       text: Estàs veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Es pot tornar posterior al %{native_link} d'aquesta pàgina o vostè pot deixar de llegir sobre el copyright i %{mapping_link}.
975       title: Sobre aquesta pàgina
976   message: 
977     delete: 
978       deleted: Missatge esborrat
979     inbox: 
980       date: Data
981       from: De
982       my_inbox: La meva safata d'entrada
983       no_messages_yet: No tens missatges encara. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
984       outbox: sortida
985       people_mapping_nearby: Cartografia de prop la gent
986       subject: Assumpte
987       title: Safata d'entrada
988     mark: 
989       as_read: Missatge marcat com a llegit
990       as_unread: Missatge marcat com a no llegit
991     message_summary: 
992       delete_button: Suprimeix
993       read_button: Marca com a llegit
994       reply_button: Respon
995       unread_button: Marca com a no llegit
996     new: 
997       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
998       body: Cos
999       limit_exceeded: He enviat un munt de missatges recentment. Si us plau, espereu una estona abans d'intentar d'enviar qualsevol més.
1000       message_sent: S'ha enviat el missatge
1001       send_button: Envia
1002       send_message_to: Enviar un missatge nou per a %{name}
1003       subject: Assumpte
1004       title: Envia el missatge
1005     no_such_message: 
1006       body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
1007       heading: No existeix aquest missatge
1008       title: No existeix aquest missatge
1009     no_such_user: 
1010       body: Trist que no hi ha cap usuari amb aquest nom.
1011       heading: Aquest usuari no
1012       title: Aquest usuari no
1013     outbox: 
1014       date: Data
1015       inbox: Entrada
1016       my_inbox: El meu %{inbox_link}
1017       no_sent_messages: Encara no has enviat cap missatge. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
1018       outbox: sortida
1019       people_mapping_nearby: Cartografia de prop la gent
1020       subject: Assumpte
1021       title: Sortida
1022       to: A
1023     read: 
1024       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1025       back_to_outbox: Torna a la safata de sortida
1026       date: Data
1027       from: De
1028       reading_your_messages: Llegir els missatges
1029       reading_your_sent_messages: S'estan llegint els missatges enviats
1030       reply_button: Respon
1031       subject: Assumpte
1032       title: Llegir missatge
1033       to: Per a
1034       unread_button: Marca com a no llegit
1035       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat a llegir a no va ser enviat o dirigit a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a llegir-lo.
1036     reply: 
1037       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat de respondre a no s'ha enviat a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a respondre.
1038     sent_message_summary: 
1039       delete_button: Suprimeix
1040   notifier: 
1041     diary_comment_notification: 
1042       footer: També podeu llegir el comentari a les %{readurl} i es pot comentar als %{commenturl} o respondre a les %{replyurl}
1043       header: "%{from_user} ha comentat en el seu recent entrada del diari OpenStreetMap amb el tema %{tema}:"
1044       hi: Hola %{to_user},
1045       subject: "[OpenStreetMap] %{user}, va comentar sobre la seva entrada del diari"
1046     email_confirm: 
1047       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
1048     email_confirm_html: 
1049       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1050       greeting: Hola,
1051       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la seva adreça d'e-mail a %{server_url} per %{new_address}.
1052     email_confirm_plain: 
1053       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1054       greeting: Hola,
1055       hopefully_you_1: Algú (esperem que vostè) li agradaria canviar la seva adreça d'e-mail a
1056       hopefully_you_2: "%{server_url} a %{new_address}."
1057     friend_notification: 
1058       befriend_them: També el pots afegir com a amic a %{befriendurl}.
1059       had_added_you: "%{user} t'ha afegit com a amic a OpenStreetMap."
1060       see_their_profile: Podeu veure el seu perfil a %{userurl}.
1061       subject: "[OpenStreetMap] %{user} t'ha afegit a la llista d'amics"
1062     gpx_notification: 
1063       and_no_tags: i cap etiqueta.
1064       and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
1065       failure: 
1066         failed_to_import: "no es pot importar. Aquí està l'error:"
1067         more_info_1: Més informació en relació a GPX d'importació fracassos i com evitar
1068         more_info_2: "ells es pot trobar a:"
1069         subject: "[OpenStreetMap] Error d'importació de GPX"
1070       greeting: Hola,
1071       success: 
1072         loaded_successfully: carregat amb %{trace_points} fora d'un punts possibles %{possible_points}.
1073         subject: "[OpenStreetMap] L'èxit de GPX importació"
1074       with_description: amb la descripció
1075       your_gpx_file: Sembla el vostre fitxer GPX
1076     lost_password: 
1077       subject: "[OpenStreetMap] Sol. licitud de reinicialització de contrasenya"
1078     lost_password_html: 
1079       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1080       greeting: Hola,
1081       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
1082     lost_password_plain: 
1083       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1084       greeting: Hola,
1085       hopefully_you_1: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar en això
1086       hopefully_you_2: adreces d'e-mail openstreetmap.org compte.
1087     message_notification: 
1088       footer1: També pots llegir el missatge a %{readurl}
1089       footer2: i el pots replicar a %{replyurl}
1090       header: "%{from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el tema %{tema}:"
1091       hi: Hola %{to_user},
1092     signup_confirm: 
1093       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu la vostra adreça electrònica"
1094     signup_confirm_html: 
1095       ask_questions: Pot fer qualsevol pregunta que tingui sobre OpenStreetMap a la nostra <a href="http://help.openstreetmap.org/">pregunta i resposta lloc</a>.
1096       click_the_link: Si això és vostè, Benvingut! Si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per confirmar que compte i seguiu llegint per obtenir més informació sobre OpenStreetMap
1097       current_user: "Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món que són, està disponible des de <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region\">Categoria: Users_by_geographical_region</a>."
1098       get_reading: Obtenir de lectura sobre OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">al wiki</a>, posarà al dia amb les últimes notícies via <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap bloc</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>o navegar a través de OpenStreetMap fundador Steve Costa <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> per a la breu història del projecte, que disposa de <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts d'escoltar</a> !
1099       greeting: Hola, què tal?
1100       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) would com crear un compte per a les
1101       introductory_video: Podeu veure un %{introductory_video_link}.
1102       more_videos: Hi ha %{more_videos_link}.
1103       more_videos_here: més de vídeos aquí
1104       user_wiki_page: "Es recomana que es crea una pàgina de wiki de l'usuari, que inclou Etiquetes de categoria assenyalant on estàs, com <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London\">[[Categoria: Users_in_London]]</a>."
1105       video_to_openstreetmap: vídeo d'introducció a OpenStreetMap
1106       wiki_signup: Vostè també pot <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">inscriure s a la wiki OpenStreetMap</a>.
1107     signup_confirm_plain: 
1108       ask_questions: "Pot fer qualsevol pregunta que tingui sobre OpenStreetMap a les nostres preguntes i lloc de resposta:"
1109       blog_and_twitter: "Posarà al dia amb les últimes notícies via el blog de OpenStreetMap o Twitter:"
1110       click_the_link_1: Si això és vostè, Benvingut! Si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el seu
1111       click_the_link_2: compte i seguiu llegint per obtenir més informació sobre OpenStreetMap.
1112       current_user_1: Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món
1113       current_user_2: "ells són, està disponible des de:"
1114       greeting: Hola, què tal?
1115       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) would com crear un compte per a les
1116       introductory_video: "Podeu veure un vídeo d'introducció a OpenStreetMap aquí:"
1117       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
1118       opengeodata: "OpenGeoData.org és blog fundador OpenStreetMap Steve Costa, i té podcasts també:"
1119       the_wiki: "Obtenir llegint sobre OpenStreetMap al wiki:"
1120       user_wiki_1: Es recomana que es crea una pàgina de wiki de l'usuari, que inclou
1121       user_wiki_2: "Categoria Etiquetes assenyalant on es troba, com [[Categoria: Users_in_London]]."
1122       wiki_signup: "Vostè també pot inscriure s a la wiki OpenStreetMap a:"
1123   oauth: 
1124     oauthorize: 
1125       allow_read_gpx: llegir el seu privats traces GPS.
1126       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1127       allow_to: "Permet la sol·licitud de client per:"
1128       allow_write_api: modificar el mapa.
1129       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1130       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1131       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1132       request_access: L'aplicació %{app_name} sol·licita accés al seu compte, %{user}. Si us plau marqui si vostè would com l'aplicació té les següents capacitats. Vostè pot triar tantes o tan poc com vulgui.
1133     revoke: 
1134       flash: He estat revocat el testimoni per %{application}
1135   oauth_clients: 
1136     create: 
1137       flash: Registrar la informació amb èxit
1138     destroy: 
1139       flash: Destruït la matrícula d'aplicació de client
1140     edit: 
1141       submit: Modificació
1142       title: Editar la seva aplicació
1143     form: 
1144       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1145       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1146       allow_write_api: modificar el mapa.
1147       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1148       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1149       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1150       callback_url: Resposta d'URL
1151       name: Nom
1152       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1153       required: Requerit
1154       support_url: URL de suport
1155       url: Principal aplicació URL
1156     index: 
1157       application: Nom d'aplicació
1158       issued_at: Emès A
1159       list_tokens: "Les fitxes següents s'han emès per aplicacions en el seu nom:"
1160       my_apps: Meves aplicacions de Client
1161       my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
1162       no_apps: Té una aplicació que li agradaria inscriure's per al seu ús amb nosaltres utilitzant l'estàndard %{oauth}? Heu de registrar la seva aplicació web abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
1163       register_new: Registrar-se l'aplicació
1164       registered_apps: "Vostè té les següents aplicacions client registrats:"
1165       revoke: Revocar!
1166       title: Les meves dades OAuth
1167     new: 
1168       submit: Registrar-se
1169       title: Registrar-se una nova aplicació
1170     not_found: 
1171       sorry: Ho sento, no s'ha pogut trobar el %{type}.
1172     show: 
1173       access_url: "Accés Fitxa URL:"
1174       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1175       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1176       allow_write_api: modificar el mapa.
1177       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1178       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1179       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1180       authorize_url: "Autoritzar URL:"
1181       edit: Editar els detalls
1182       key: "Clau de consum:"
1183       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1184       secret: "Secret de consum:"
1185       support_notice: Donem suport a HMAC-SHA1 (recomanat), així com text sense format en el mode de ssl.
1186       title: OAuth detalls per %{app_name}
1187       url: "Sol. licitud Token URL:"
1188     update: 
1189       flash: La informació de client ha actualitzat correctament
1190   site: 
1191     edit: 
1192       anon_edits_link_text: Esbrina perquè aquest és el cas.
1193       flash_player_required: Vostè necessita un intèrpret de flaix per utilitzar Potlatch, l'editor de OpenStreetMap Flash. Vostè pot <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Descarregar Flash Player des de Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">diverses altres opcions</a> per editar-lo OpenStreetMap.
1194       no_iframe_support: El seu navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries per a aquest tret.
1195       not_public: No ha posat les modificacions per ser públic.
1196       not_public_description: Ja no es pot editar el mapa a menys que vostè fer-ho. Pot configurar les modificacions com a públic del seu %{user_page}.
1197       potlatch2_not_configured: No s'ha configurat Potlatch 2 - si us plau, veure http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 per a més informació
1198       potlatch2_unsaved_changes: Vostè té canvis no desats. (D'estalviar en Potlatch 2, hauria de fer clic Salvar.)
1199       potlatch_unsaved_changes: Vostè té canvis no desats. (Per salvar a Potlatch, vostè ha desseleccionar la manera actual o punt, si d'edició en mode en viu, o clic Salvar si vostè té un salvar botó.)
1200       user_page_link: pàgina d'usuari
1201     index: 
1202       js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat JavaScript.
1203       js_2: OpenStreetMap utilitza JavaScript per a la seva mapa slippy.
1204       js_3: Pot voler provar el <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">navegador mosaic estàtica de Tiles@Home</a> si és incapaç d'activar JavaScript.
1205       license: 
1206         license_name: Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0
1207         notice: Llicenciat sota la llicència %{license_name} per %{project_name} i els seus contribuents.
1208         project_name: projecte OpenStreetMap
1209       permalink: Enllaç permanent
1210       remote_failed: Edició ha fallat - assegureu-vos que JOSM o Merkaartor es carrega i l'opció de comandament a distància és habilitat
1211       shortlink: Enllaç curt
1212     key: 
1213       map_key: Mapa clau
1214       map_key_tooltip: Clau per al mapa
1215       table: 
1216         entry: 
1217           admin: Límits administratius
1218           allotments: Horts
1219           apron: 
1220             - Davantal de l'Aeroport
1221             - terminal
1222           bridge: Embolcall negre = bridge
1223           bridleway: Bridleway
1224           brownfield: Lloc Brownfield
1225           building: Edifici significatiu
1226           byway: Byway
1227           cable: 
1228             - Cable car
1229             - telecadira
1230           cemetery: Cementiri
1231           centre: Centre esportiu
1232           commercial: Zona comercial
1233           common: 
1234             - Comú
1235             - Prat
1236           construction: Carreteres en construcció
1237           cycleway: Cycleway
1238           destination: Accés de destinació
1239           farm: Granja
1240           footway: Footway
1241           forest: Bosc
1242           golf: Camp de golf
1243           heathland: Bruguerar
1244           industrial: Zona industrial
1245           lake: 
1246             - Llac
1247             - Embassament
1248           military: Àrea militar
1249           motorway: L'autopista
1250           park: Parc
1251           permissive: Permissiva accés
1252           pitch: Camp d'esports
1253           primary: Carretera principal
1254           private: Accés privat
1255           rail: Ferrocarril
1256           reserve: Reserva natural
1257           resident: Zona residencial
1258           retail: Zona de venda al detall
1259           runway: 
1260             - Pista d'aeroport
1261             - carril de taxi
1262           school: 
1263             - Escola
1264             - Universitat
1265           secondary: Carretera secundària
1266           station: Estació de tren
1267           subway: Metro
1268           summit: 
1269             - Cimera
1270             - pic
1271           tourist: Atracció turística
1272           track: Pista
1273           tram: 
1274             - Tren lleuger
1275             - tramvia
1276           trunk: Autovia de
1277           tunnel: Carcassa de guions = túnel
1278           unclassified: Sense classificar road
1279           unsurfaced: Unsurfaced road
1280           wood: Fusta
1281     search: 
1282       search: Cerca
1283       search_help: "exemples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' o 'oficines de CORREOS a prop Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
1284       submit_text: Vés-hi
1285       where_am_i: On sóc?
1286       where_am_i_title: Descriure la localització actual que utilitzen el motor de cerca
1287     sidebar: 
1288       close: Tanca
1289       search_results: Resultats de la cerca
1290   time: 
1291     formats: 
1292       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
1293   trace: 
1294     create: 
1295       trace_uploaded: El seu arxiu GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i s'enviarà un correu electrònic a vostè en finalitzar.
1296       upload_trace: Pujar traça de GPS
1297     delete: 
1298       scheduled_for_deletion: Water programat per a la supressió
1299     edit: 
1300       description: "Descripció:"
1301       download: descàrrega
1302       edit: modificació
1303       filename: "Nom del fitxer:"
1304       heading: Editant traça %{name}
1305       map: mapa
1306       owner: "Propietari:"
1307       points: "Punts:"
1308       save_button: Guardar canvis
1309       start_coord: "Coordenada d'inici:"
1310       tags: "Etiquetes:"
1311       tags_help: separat per comas
1312       title: Editant traça %{name}
1313       uploaded_at: "Pujat a:"
1314       visibility: "Visibilitat:"
1315       visibility_help: Què vol dir això?
1316     list: 
1317       public_traces: Traces GPS públiques
1318       public_traces_from: Públics traces GPS de %{user}
1319       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
1320       your_traces: Les teves traces GPS
1321     make_public: 
1322       made_public: Water fet públic
1323     no_such_user: 
1324       body: Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
1325       heading: No existeix l'usuari %{user}
1326       title: No existeix l`usuari
1327     offline: 
1328       heading: GPX emmagatzematge fora de línia
1329       message: Al GPX d'emmagatzematge i carregar sistema d'arxiu no està disponible actualment.
1330     offline_warning: 
1331       message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
1332     trace: 
1333       ago: fa %{time_in_words_ago}
1334       by: en
1335       count_points: "%{count} punts"
1336       edit: modificació
1337       edit_map: Edita el mapa
1338       identifiable: IDENTIFICABLE
1339       in: a
1340       map: mapa
1341       more: mes
1342       pending: PENDENT
1343       private: PRIVAT
1344       public: PUBLIC
1345       trace_details: Mostra els detalls de la traça
1346       trackable: RASTREABLE
1347       view_map: Visualitza el mapa
1348     trace_form: 
1349       description: "Descripció:"
1350       help: Ajuda
1351       tags: "Etiquetes:"
1352       tags_help: separat per comas
1353       upload_button: Pujar
1354       upload_gpx: "Carregui l'arxiu GPX:"
1355       visibility: "Visibilitat:"
1356       visibility_help: què significa això?
1357     trace_header: 
1358       see_all_traces: Mostra totes les traces
1359       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
1360       traces_waiting: Vostè té %{count} traces d'espera per a carregar. Si us plau consideri espera per a aquests per acabar abans de pujar més, per tal de bloquejar la cua per a altres usuaris.
1361       upload_trace: Carregar una traça
1362     trace_optionals: 
1363       tags: Etiquetes
1364     trace_paging_nav: 
1365       next: Següent »
1366       previous: « Anterior
1367       showing_page: Mostrant pàgina %{page}
1368     view: 
1369       delete_track: Elimina aquesta traça
1370       description: "Descripció:"
1371       download: baixada
1372       edit: modificació
1373       edit_track: Edita aquesta traça
1374       filename: "Nom del fitxer:"
1375       heading: S'està mostrant la traça %{name}
1376       map: mapa
1377       none: Ningú
1378       owner: "Propietari:"
1379       pending: PENDENT
1380       points: "Punts:"
1381       start_coordinates: "coordenada de inici:"
1382       tags: "Etiquetes:"
1383       title: S'està mostrant la traça %{name}
1384       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
1385       uploaded: "Pujat el:"
1386       visibility: "Visibilitat:"
1387     visibility: 
1388       identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació, ordenades amb timestamps)
1389       private: Privat (només compartit com anònims, desordenada punts)
1390       public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
1391       trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
1392   user: 
1393     account: 
1394       contributor terms: 
1395         agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
1396         agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions han d'estar en el domini públic.
1397         heading: "Termes de col·laboració:"
1398         link text: què és això?
1399         not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col. laborador.
1400         review link text: Si us plau, seguiu aquest enllaç a la seva conveniència de revisar i acceptar els termes de col. laborador nou.
1401       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
1402       delete image: Suprimeix la imatge actual
1403       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
1404       flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
1405       flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament. Comprovi el seu e-mail per a una nota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1406       home location: "Ubicació inicial:"
1407       image: "Imatge:"
1408       image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
1409       keep image: Conserva la imatge actual
1410       latitude: "Latitud:"
1411       longitude: "Longitud:"
1412       make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
1413       my settings: Preferències
1414       new email address: "Nova adreça d'E-mail:"
1415       new image: Afegeix una imatge
1416       no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
1417       openid: 
1418         link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
1419         link text: què és això?
1420         openid: "OpenID:"
1421       preferred editor: "Editor preferit:"
1422       preferred languages: "Llengües preferents:"
1423       profile description: "Descripció del perfil:"
1424       public editing: 
1425         disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors edicions són anònims.
1426         disabled link text: per què no es pot editar?
1427         enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
1428         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1429         enabled link text: què és això?
1430         heading: "Edició pública:"
1431       public editing note: 
1432         heading: Modificació pública
1433         text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris ara són públics per defecte.</li></ul>
1434       replace image: Reemplaça la imatge actual
1435       return to profile: Torna al perfil
1436       save changes button: Desa els canvis
1437       title: Edita el compte
1438       update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig clic al mapa?
1439     confirm: 
1440       already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
1441       before you start: Sabem que vostè està probablement en una pressa per començar a mapatge, però abans de fer que t'agradaria omplir una mica més informació sobre si mateix en el formulari a continuació.
1442       button: Confirma
1443       heading: Confirmar un compte d'usuari
1444       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el seu compte.
1445       reconfirm: Si ha estat una estona ja que s'inscrivia podria necessitar <a href="%{reconfirm}">enviar-se un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1446       success: Confirmar el seu compte, gràcies per registrar-te!
1447       unknown token: Aquesta mostra no sembla que hi ha.
1448     confirm_email: 
1449       button: Confirma
1450       failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
1451       heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
1452       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1453       success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
1454     confirm_resend: 
1455       failure: L'usuari %{name} no s'ha trobat.
1456       success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per %{email} i tan aviat com vostè confirmar el seu compte es podrà aconseguir d'assignació.<br><br>Si utilitzeu un sistema que envia les sol·licituds de confirmació llavors si us plau fer segur whitelist webmaster@openstreetmap.org com som capaços de respondre a qualsevol sol·licituds de confirmació.
1457     filter: 
1458       not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
1459     go_public: 
1460       flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
1461     list: 
1462       confirm: Confirmar usuaris seleccionats
1463       empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
1464       heading: Usuaris
1465       hide: Amaga els usuaris seleccionats
1466       showing: 
1467         one: "mostrant pàgina %{page} (%{first_item} de %{elements}) "
1468         other: Mostrant pàgina %{page} (%{first_item}-%{last_item} de %{elements})
1469       summary: "%{name} creat a partir de %{direcciónIP} el %{data}"
1470       summary_no_ip: "%{name} creat el %{data}"
1471       title: Usuaris
1472     login: 
1473       account not active: Ho sentim, el teu compte encara no està actiu.<br>Si us plau utilitzi l'enllaç a l'e-mail de confirmació de compte d'activar el seu compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1474       auth failure: Ho sentim, no pot registrar en amb els detalls.
1475       create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
1476       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
1477       heading: Accés
1478       login_button: Accés
1479       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
1480       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
1481       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Esbrinar més sobre el canvi de llicència futura de OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">traduccions</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">discussió</a>)
1482       notice_terms: "L'OpenStreetMap farà servir una altra llicència a partir de l'1 d'abril de 2012. És tan oberta com l'actual, però els seus detalls legals s'adeqüen millor a la nostra base de dades de mapes.\nEns agradaria conservar les vostres contribucions a l'OpenStreetMap, però només podem fer-ho si esteu d'acord en distribuir-les sota la llicència nova. Sinó, no podem fer altra cosa que suprimir-les de la base de dades.<br /><br />Inicieu una sessió i dediqueu uns pocs segons a revisar-ho i acceptar els nous termes. Moltes gràcies!"
1483       openid: "%{logo} OpenID:"
1484       openid invalid: Ho sentim, el seu OpenID sembla ser no vàlida
1485       openid missing provider: Ho sento, podria no en contacte amb el seu proveïdor d'OpenID
1486       openid_logo_alt: Connecti's amb un OpenID
1487       openid_providers: 
1488         aol: 
1489           alt: Connecti's amb un AOL OpenID
1490           title: Connecti's amb AOL
1491         google: 
1492           alt: Connecti's amb un OpenID de Google
1493           title: Connecti's amb Google
1494         myopenid: 
1495           alt: Connecti's amb un myOpenID OpenID
1496           title: Connecti's amb myOpenID
1497         openid: 
1498           alt: Connecti's amb un URL d'OpenID
1499           title: Connecti's amb OpenID
1500         wordpress: 
1501           alt: Connecti's amb un Wordpress OpenID
1502           title: Connecti's amb Wordpress
1503         yahoo: 
1504           alt: Connecti's amb un OpenID Yahoo
1505           title: Connecti's amb Yahoo
1506       password: "Contrasenya:"
1507       register now: Registreu-vos-hi ara
1508       remember: "Recorda'm:"
1509       title: Accés
1510       to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un compte.
1511       with openid: "Alternativament, si us plau utilitzi el seu OpenID per connectar-se:"
1512       with username: "Ja teniu un compte de OpenStreetMap? Si us plau connecti's amb el seu nom d'usuari i contrasenya:"
1513     logout: 
1514       heading: Finalitza la sessió d'OpenStreetMap
1515       logout_button: Finalitza la sessió
1516       title: Finalitza la sessió
1517     lost_password: 
1518       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1519       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1520       help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se, us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
1521       new password button: Restableix la contrasenya
1522       notice email cannot find: Podria no trobar que l'e-mail adreçar, ho sento.
1523       notice email on way: Trist que perdia:-(però un correu electrònic està en camí així pot restaurar això aviat.
1524       title: contrasenya perduda
1525     make_friend: 
1526       already_a_friend: Que ja són amics amb %{name}.
1527       failed: Ho sentim, no afegir %{name} com un amic.
1528       success: "%{name} ara és el vostre amic."
1529     new: 
1530       confirm email address: "Confirmar adreça de correu electrònic:"
1531       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1532       contact_webmaster: Si us plau, contactar amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> per organitzar un compte de ser creat - anem a provar i tractar amb la sol. licitud tan aviat com sigui possible.
1533       continue: Continua
1534       display name: "Nom en pantalla:"
1535       display name description: El vostre usuari mostrat públicament. Això pot canviar més tard en les preferències.
1536       email address: "Adreça de correu:"
1537       fill_form: Ompli el formulari i us enviarem un correu electrònic ràpid per activar el seu compte.
1538       flash create success message: Gràcies per registrar-se. Hem enviat un bitllet de confirmació a %{email} i tan aviat com vostè confirmar el seu compte es podrà aconseguir d'assignació.<br><br>Si utilitzeu un sistema que envia les sol·licituds de confirmació llavors si us plau fer segur whitelist webmaster@openstreetmap.org com som capaços de respondre a qualsevol sol·licituds de confirmació.
1539       heading: Crea un compte d'usuari
1540       license_agreement: Quan vostè confirmar el seu compte necessita estar d'acord amb els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes de col. laborador</a>.
1541       no_auto_account_create: Per desgràcia no som actualment capaços de crear un compte per a vostè automàticament.
1542       not displayed publicly: No mostraran públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">política de privacitat</a>)
1543       openid: "%{logo} OpenID:"
1544       openid association: "<p>El seu OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Si sou nous a OpenStreetMap, si us plau, crear un compte nou utilitzant el formulari a continuació.</li>\n<li>\n    Si ja teniu un compte, es pot connectar al seu compte\n    utilitzant el seu nom d'usuari i contrasenya i llavors associat el compte\n    amb el seu OpenID en les seves escenes d'usuari.\n</li>\n</ul>"
1545       openid no password: Amb OpenID una contrasenya no és necessària, però algunes eines extres o servidor pot encara necessita un.
1546       password: "Contrasenya:"
1547       terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador nou!
1548       terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta pàgina de wiki</a>.
1549       title: Crear compte
1550       use openid: Alternativament, utilitzi %{logo} OpenID per connectar-se
1551     no_such_user: 
1552       body: Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
1553       heading: No existeix l'usuari %{user}
1554       title: No existeix aquest usuari
1555     popup: 
1556       friend: Amic
1557       nearby mapper: L'Assignador proper
1558       your location: La vostra ubicació
1559     remove_friend: 
1560       not_a_friend: "%{name} no és un dels seus amics."
1561       success: "%{name} s'ha suprimit dels teus amics."
1562     reset_password: 
1563       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1564       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1565       flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
1566       heading: Restablir la contrasenya per %{user}
1567       password: "Contrasenya:"
1568       reset: Restableix la contrasenya
1569       title: Restablir la contrasenya
1570     set_home: 
1571       flash success: Localització de casa desat correctament
1572     suspended: 
1573       body: "<p>\n  Ho sentim, el seu compte ha estat automàticament suspès a causa de\n  l'activitat sospitosa.\n</p>\n<p>\n  Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o\n  es pot contactar amb el %{webmaster} si vostè desitja discutir això.\n</p>"
1574       heading: Compte suspès
1575       title: Compte suspès
1576       webmaster: per a administradors web
1577     terms: 
1578       agree: D'acord
1579       consider_pd: A més de l'acord de dalt, que considero el meu contribucions d'estar en el domini públic
1580       consider_pd_why: què és això?
1581       decline: Declinar
1582       guidance: "Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href=\"%{summary}\">resum llegible humà</a> i algunes <a href=\"%{translations}\">traduccions informals</a>"
1583       heading: Termes de col. laborador
1584       legale_names: 
1585         france: França
1586         italy: Itàlia
1587         rest_of_world: Resta del món
1588       legale_select: "Si us plau seleccioni el seu país de residència:"
1589       read and accept: Si us plau llegeixi l'acord de sota i premeu el botó d'acord per confirmar que vostè accepta els termes d'aquest acord per les seves contribucions existents i futures.
1590       title: Termes de col. laborador
1591       you need to accept or decline: Si us plau, llegiu i llavors acceptar o disminució de les condicions de col. laborador nou per continuar.
1592     view: 
1593       activate_user: activa aquest usuari
1594       add as friend: afegeix com a amic
1595       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1596       block_history: mostra els blocs rebuts
1597       blocks by me: blocs per mi
1598       blocks on me: blocs en mi
1599       confirm: Confirma
1600       confirm_user: confirma aquest usuari
1601       create_block: bloca aquest usuari
1602       created from: "Creat a partir de:"
1603       ct accepted: Acceptada fa %{ago}
1604       ct declined: Declinats
1605       ct status: "Termes del col·laborador:"
1606       ct undecided: No decidit
1607       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1608       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1609       description: Descripció
1610       diary: diari
1611       edits: modificacions
1612       email address: "Adreça de correu:"
1613       friends_changesets: Navega per tots els conjunts de canvis dels vostres amics
1614       hide_user: amagar aquest usuari
1615       if set location: Si establiu la vostra ubicació, un mapa força i matèria es mostrarà aquí. Podeu configurar la vostra ubicació de casa a la seva pàgina %{settings_link}.
1616       km away: "%{count}km de distància"
1617       latest edit: "Última edició %{ago}:"
1618       m away: "%{count}m de distància"
1619       mapper since: "Mapejant des de:"
1620       moderator_history: mostra els blocs donats
1621       my diary: el meu diari
1622       my edits: les meves edicions
1623       my settings: les meves preferències
1624       my traces: les meves traces
1625       nearby users: Altres usuaris propers
1626       new diary entry: Nova entrada del diari
1627       no friends: No has afegit cap amics encara.
1628       no nearby users: Hi ha altres usuaris que admetre a Cartografia prop encara.
1629       oauth settings: configuració OAuth
1630       remove as friend: elimina com a amic
1631       role: 
1632         administrator: Aquest usuari és administrador
1633         grant: 
1634           administrator: Concedir accés d'administrador
1635           moderator: Concedir accés de moderador
1636         moderator: Aquest usuari és moderador
1637         revoke: 
1638           administrator: Revocar l'accés d'administrador
1639           moderator: Revocar l'accés de moderador
1640       send message: envia el missatge
1641       settings_link_text: preferències
1642       spam score: "Spam Puntuació:"
1643       status: "Estat:"
1644       traces: traces
1645       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
1646       user location: Ubicació de l'usuari
1647       your friends: Els vostres amics
1648   user_block: 
1649     blocks_by: 
1650       empty: "%{name} no ha fet cap blocs encara."
1651       heading: Llista de blocs %{name}
1652       title: Blocs %{name}
1653     blocks_on: 
1654       empty: "%{name} no ha estat bloquejat encara."
1655       heading: Llista de quadres a %{name}
1656       title: Blocs en %{name}
1657     create: 
1658       flash: Crear un bloc a l'usuari %{name}.
1659       try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
1660       try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre abans de bloqueig d'ells.
1661     edit: 
1662       back: Mostra tots els blocs
1663       heading: Bloc d'edició en %{name}
1664       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi?
1665       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
1666       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
1667       show: Mostra el bloc
1668       submit: Bloc d'Actualització
1669       title: Bloc d'edició en %{name}
1670     filter: 
1671       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
1672       block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables de la llista desplegable.
1673       not_a_moderator: Vostè necessita ser un moderador per dur a terme aquesta acció.
1674     helper: 
1675       time_future: Finalitza en %{time}.
1676       time_past: Va acabar fa %{time}.
1677       until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
1678     index: 
1679       empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
1680       heading: Llista de quadres de l'usuari
1681       title: Blocs de l'usuari
1682     model: 
1683       non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1684       non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1685     new: 
1686       back: Veure tots els blocs
1687       heading: Creació de bloc %{name}
1688       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi
1689       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API.
1690       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, estigui tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant tant detall com sigui possible sobre la situació, recordant que el missatge serà visible públicament. Tingueu en compte que no tots els usuaris comprenen l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de comuns.
1691       submit: Crear bloc
1692       title: Creació de bloc %{name}
1693       tried_contacting: Em vaig posar en contacte amb l'usuari i li vaig demanar que s'atures.
1694       tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps a l'usuari per a respondre a aquestes comunicacions.
1695     not_found: 
1696       back: Torna a l'índex
1697       sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID %{id} no s'ha pogut trobar.
1698     partial: 
1699       confirm: N'esteu segur?
1700       creator_name: Creador
1701       display_name: S'ha blocat l'usuari
1702       edit: Modifica
1703       not_revoked: (no revocat)
1704       reason: Motiu del blocatge
1705       revoke: Revoca!
1706       revoker_name: Revocat per
1707       show: Mostra
1708       status: Estat
1709     period: 
1710       one: 1 hora
1711       other: "%{count} hores"
1712     revoke: 
1713       confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
1714       flash: Aquest bloc ha estat revocat.
1715       heading: Revocació de bloc en %{block_on} %{block_by}
1716       past: Aquest bloc va acabar fa %{time} i no pot ser revocat ara.
1717       revoke: Revoca!
1718       time_future: Aquest bloc va a acabar en %{time}.
1719       title: Revocació de bloc en %{block_on}
1720     show: 
1721       back: Mostra tots els blocs
1722       confirm: N'esteu segur?
1723       edit: Edició
1724       heading: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1725       needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
1726       reason: "Motiu del blocatge:"
1727       revoke: Revoca-ho!
1728       revoker: "Revoker:"
1729       show: Mostra
1730       status: Estat
1731       time_future: Finalitza en %{time}
1732       time_past: Va acabar %{time} fa
1733       title: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1734     update: 
1735       only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
1736       success: Bloc d'actualització.
1737   user_role: 
1738     filter: 
1739       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
1740       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
1741       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
1742       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
1743     grant: 
1744       are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "%{paper}" a l'usuari "%{name}"?
1745       confirm: Confirma
1746       fail: Podria concedeix paper "%{paper}" a l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1747       heading: Confirmi la concessió de rol
1748       title: Confirmi la concessió de rol
1749     revoke: 
1750       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
1751       confirm: Confirma
1752       fail: No s'ha pogut revocar el paper "%{paper}" des de l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1753       heading: Confirmar revocació de rol
1754       title: Confirmar revocació de rol