Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Macofe
6 # Author: Nemo bis
7 ---
8 mk:
9   html:
10     dir: ltr
11   time:
12     formats:
13       friendly: '%e %B %Y г. во %H:%M ч.'
14       blog: '%e %B %Y г.'
15   activerecord:
16     models:
17       acl: Список за контрола на пристап
18       changeset: Измени
19       changeset_tag: Ознака во измените
20       country: Земја
21       diary_comment: Коментар од дневникот
22       diary_entry: Ставка во дневник
23       friend: Пријател
24       language: Јазик
25       message: Порака
26       node: Јазол
27       node_tag: Ознака на јазол
28       notifier: Известувач
29       old_node: Стар јазол
30       old_node_tag: Стара ознака за јазол
31       old_relation: Стар однос
32       old_relation_member: Стар член на однос
33       old_relation_tag: Стара ознака на однос
34       old_way: Стар пат
35       old_way_node: Стар јазол на пат
36       old_way_tag: Стара ознака за пат
37       relation: Однос
38       relation_member: Член на однос
39       relation_tag: Ознака за однос
40       session: Седница
41       trace: Трага
42       tracepoint: Точка на трага
43       tracetag: Ознака за трага
44       user: Корисник
45       user_preference: Кориснички прилагодувања
46       user_token: Корисничка шифра
47       way: Пат
48       way_node: Јазол на пат
49       way_tag: Ознака на пат
50     attributes:
51       diary_comment:
52         body: Содржина
53       diary_entry:
54         user: Корисник
55         title: Тема
56         latitude: Геог. ширина
57         longitude: Геог. должина
58         language: Јазик
59       friend:
60         user: Корисник
61         friend: Пријател
62       trace:
63         user: Корисник
64         visible: Видливо
65         name: Име
66         size: Големина
67         latitude: Геог. ширина
68         longitude: Геог. должина
69         public: Јавно
70         description: Опис
71       message:
72         sender: Испраќач
73         title: Тема
74         body: Содржина
75         recipient: Примател
76       user:
77         email: Е-пошта
78         active: Активно
79         display_name: Име за приказ
80         description: Опис
81         languages: Јазици
82         pass_crypt: Лозинка
83   printable_name:
84     with_version: '%{id}, вер. %{version}'
85     with_name_html: '%{name} (%{id})'
86   editor:
87     default: По основно (моментално %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
97     remote:
98       name: Далечинско управување
99       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
100   browse:
101     created: Создадено
102     closed: Затворено
103     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
104     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
105     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
106     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
107     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
108     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
109     version: Верзија
110     in_changeset: Измени
111     anonymous: анонимен
112     no_comment: (нема коментари)
113     part_of: Дел од
114     download_xml: Преземи XML
115     view_history: Погл. историја
116     view_details: Погл. подробности
117     location: 'Местоположба:'
118     changeset:
119       title: 'Измени: %{id}'
120       belongs_to: Автор
121       node: Јазли (%{count})
122       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
123       way: Патишта (%{count})
124       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
125       relation: Односи (%{count})
126       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
127       comment: Коментари (%{count})
128       hidden_commented_by: Скриен коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред
129         %{when}</abbr>
130       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
131       changesetxml: XML за измените
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Измени %{id}
135         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
136       join_discussion: Најавете се за да се приклучите во разговорот
137       discussion: Разговор
138       still_open: Измените сè уште се отворени — разговорот ќе се отвори штом ќе се
139         затворат измените.
140     node:
141       title: 'Јазол: %{name}'
142       history_title: 'Историја на јазолот: %{name}'
143     way:
144       title: 'Пат: %{name}'
145       history_title: 'Историја на патот: %{name}'
146       nodes: Јазли
147       also_part_of:
148         one: дел од патот %{related_ways}
149         other: дел од патиштата %{related_ways}
150     relation:
151       title: 'Однос: %{name}'
152       history_title: 'Историја на односот: %{name}'
153       members: Членови
154     relation_member:
155       entry_role: '%{type} %{name} како %{role}'
156       type:
157         node: Јазол
158         way: Пат
159         relation: Однос
160     containing_relation:
161       entry: Однос %{relation_name}
162       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
163     not_found:
164       sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
165       type:
166         node: јазол
167         way: пат
168         relation: однос
169         changeset: измени
170         note: белешка
171     timeout:
172       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
173       type:
174         node: јазол
175         way: пат
176         relation: однос
177         changeset: менувач
178         note: белешка
179     redacted:
180       redaction: Редакција %{id}
181       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи
182         е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
183       type:
184         node: јазол
185         way: пат
186         relation: однос
187     start_rjs:
188       feature_warning: Вчитувам %{num_features} елементи, што може да ви го забави
189         прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
190       load_data: Вчитај ги податоците
191       loading: Вчитувам...
192     tag_details:
193       tags: Ознаки
194       wiki_link:
195         key: Викистраницата за опис на ознаката %{key}
196         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
197       wikidata_link: Предметот за %{page} на Википодатоци
198       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
199       telephone_link: Јави се на %{phone_number}
200     note:
201       title: 'Белешка: %{id}'
202       new_note: Нова белешка
203       description: Опис
204       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
205       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
206       hidden_title: 'Скриена белешка бр. #%{note_name}'
207       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
208       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
209       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
210       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
211         %{when}</abbr>
212       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
213       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
214       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
215       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
216         %{when}</abbr>
217       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
218     query:
219       title: Пребарување на елементи
220       introduction: Стиснете на картата за да ги најдете елементите во близина.
221       nearby: Елементи во близина
222       enclosing: Обиколни елементи
223   changeset:
224     changeset_paging_nav:
225       showing_page: Страница %{page}
226       next: Следно »
227       previous: « Претходно
228     changeset:
229       anonymous: Анонимен
230       no_edits: (нема уредувања)
231       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
232     changesets:
233       id: Назнака
234       saved_at: Зачувано во
235       user: Корисник
236       comment: Коментар
237       area: Површина
238     list:
239       title: Измени
240       title_user: Измени на %{user}
241       title_friend: Измени на ваши пријатели
242       title_nearby: Измени од соседни корисници
243       empty: Не пронајдов збирови од промени.
244       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
245       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
246       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
247       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
248       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
249       load_more: Вчитај уште
250     timeout:
251       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за
252         да се преземе.
253     rss:
254       title_all: Разговор за промена на OpenStreetMap
255       title_particular: 'Разговор за промената #%{changeset_id} на OpenStreetMap'
256       comment: 'Нов коментар за промената #%{changeset_id} на %{author}'
257       commented_at_html: Подновено пред %{when}
258       commented_at_by_html: Подновено пред %{when} од %{user}
259       full: Целосен разговор
260   diary_entry:
261     new:
262       title: Нова дневничка ставка
263       publish_button: Објави
264     list:
265       title: Дневници на корисници
266       title_friends: Дневници на пријателите
267       title_nearby: Дневници на соседните корисници
268       user_title: Дневник на %{user}
269       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
270       new: 'Нов дневнички запис:'
271       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
272       no_entries: Нема дневнички ставки
273       recent_entries: Скорешни дневнички записи
274       older_entries: Постари ставки
275       newer_entries: Понови ставки
276     edit:
277       title: Уреди дневничка ставка
278       subject: 'Наслов:'
279       body: 'Содржина:'
280       language: 'Јазик:'
281       location: 'Местоположба:'
282       latitude: Геог. ширина
283       longitude: Геог. должина
284       use_map_link: покажи на карта
285       save_button: Зачувај
286       marker_text: Место на дневничкиот запис
287     view:
288       title: Дневникот на %{user} | %{title}
289       user_title: дневник на %{user}
290       leave_a_comment: Пиши коментар
291       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} за да оставите коментар'
292       login: Најава
293       save_button: Зачувај
294     no_such_entry:
295       title: Нема таква дневничка ставка
296       heading: 'Нема ставка со назнака: %{id}'
297       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете
298         дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
299     diary_entry:
300       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
301       comment_link: Коментирај на оваа ставка
302       reply_link: Одговори на оваа ставка
303       comment_count:
304         one: '%{count} коментар'
305         zero: Нема коментари
306         other: '%{count} коментари'
307       edit_link: Уреди ја оваа ставка
308       hide_link: Скриј ја ставкава
309       confirm: Потврди
310     diary_comment:
311       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
312       hide_link: Скриј го коментаров
313       confirm: Потврди
314     location:
315       location: 'Местоположба:'
316       view: Преглед
317       edit: Уреди
318     feed:
319       user:
320         title: Дневнички ставки на %{user}
321         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
322       language:
323         title: Дневнички ставки на %{language_name}
324         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на
325           %{language_name}
326       all:
327         title: Дневнички ставки
328         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
329     comments:
330       has_commented_on: '%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи'
331       post: Објава
332       when: Кога
333       comment: Коментар
334       ago: пред %{ago}
335       newer_comments: Понови коментари
336       older_comments: Постари коментари
337   export:
338     title: Извези
339     start:
340       area_to_export: Простор за извоз
341       manually_select: Рачно изберете друга површина
342       format_to_export: Формат за извоз
343       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
344       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
345       embeddable_html: HTML-код за вметнување
346       licence: Лиценца
347       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата
348         за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data
349         Commons Open Database License).
350       too_large:
351         advice: 'Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените
352           извори:'
353         body: 'Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете
354           или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве
355           извори за крупно преземање:'
356         planet:
357           title: Планетата на OSM
358           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
359         overpass:
360           title: Извршник „Надвозник“
361           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
362         geofabrik:
363           title: Преземања на Geofabrik
364           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани
365             градови
366         metro:
367           title: Метроизвадоци
368           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
369         other:
370           title: Други извори
371           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
372       options: Нагодувања
373       format: Формат
374       scale: Размер
375       max: најв.
376       image_size: Големина на сликата
377       zoom: Приближи
378       add_marker: Додај бележник на картата
379       latitude: Г.Ш.
380       longitude: Г.Д.
381       output: Излезни податоци
382       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
383       export_button: Извези
384   geocoder:
385     search:
386       title:
387         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни</a> исходни ставки
388         uk_postcode: Исход од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
389           Postcode</a>
390         ca_postcode: Исход од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
391         osm_nominatim: Исход од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
392           Nominatim</a>
393         geonames: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
394         osm_nominatim_reverse: Исход од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
395           Nominatim</a>
396         geonames_reverse: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
397     search_osm_nominatim:
398       prefix:
399         aerialway:
400           cable_car: Кабелски трамвај
401           chair_lift: Клупна жичница
402           drag_lift: Влечна жичница
403           gondola: Кабинска жичница
404           station: Гондолска станица
405         aeroway:
406           aerodrome: Аеродром
407           apron: Рампа
408           gate: Порта
409           helipad: Хелиодром
410           runway: Писта
411           taxiway: Рулажна патека
412           terminal: Терминал
413         amenity:
414           animal_shelter: Засолниште за животни
415           arts_centre: Дом на уметноста
416           atm: Банкомат
417           bank: Банка
418           bar: Бар
419           bbq: Скара
420           bench: Клупа
421           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
422           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
423           biergarten: Пивска градина
424           boat_rental: Изнајмување пловила
425           brothel: Бордел
426           bureau_de_change: Менувачница
427           bus_station: Автобуска станица
428           cafe: Кафуле
429           car_rental: Изнајмување автомобил
430           car_sharing: Заедничко патување
431           car_wash: Автоперална
432           casino: Казино
433           charging_station: Напојна станица
434           childcare: Претшколска установа
435           cinema: Кино
436           clinic: Клиника
437           clock: Часовник
438           college: Колеџ
439           community_centre: Центар на заедница
440           courthouse: Суд
441           crematorium: Крематориум
442           dentist: Забар
443           doctors: Доктори
444           dormitory: Студентски дом
445           drinking_water: Пивка вода
446           driving_school: Автошкола
447           embassy: Амбасада
448           emergency_phone: Итен телефон
449           fast_food: Брза храна
450           ferry_terminal: Траектска станица
451           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
452           fire_station: Пожарна
453           food_court: Штандови за брза храна
454           fountain: Фонтана
455           fuel: Гориво
456           gambling: Коцкање
457           grave_yard: Гробишта
458           gym: Фитнес/вежбалница
459           health_centre: Здравствен центар
460           hospital: Болница
461           hunting_stand: Ловечка кула
462           ice_cream: Сладолед
463           kindergarten: Градинка
464           library: Библиотека
465           market: Пазар
466           marketplace: Пазариште
467           monastery: Манастир
468           motorcycle_parking: Паркиралиште за мотоцикли
469           nightclub: Ноќен клуб
470           nursery: Јасли
471           nursing_home: Старечки дом
472           office: Канцеларија
473           parking: Паркиралиште
474           parking_entrance: Влез во паркиралиште
475           pharmacy: Аптека
476           place_of_worship: Верски објект
477           police: Полиција
478           post_box: Поштенско сандаче
479           post_office: Пошта
480           preschool: Претшколска установа
481           prison: Затвор
482           pub: Пивница
483           public_building: Јавен објект
484           reception_area: Рецепција
485           recycling: Рециклирање
486           restaurant: Ресторан
487           retirement_home: Старечки дом
488           sauna: Сауна
489           school: Училиште
490           shelter: Засолниште
491           shop: Продавница
492           shower: Туш
493           social_centre: Социјален центар
494           social_club: Друштвен клуб
495           social_facility: Општествена постројка
496           studio: Студио
497           swimming_pool: Базен
498           taxi: Такси
499           telephone: Телефонска говорница
500           theatre: Театар
501           toilets: Тоалет
502           townhall: Градски дом
503           university: Универзитет
504           vending_machine: Вендинг-машина
505           veterinary: Ветеринарна клиника
506           village_hall: Месна заедница
507           waste_basket: Корпа за отпадоци
508           waste_disposal: Депонија
509           youth_centre: Младински центар
510         boundary:
511           administrative: Административна граница
512           census: Пописна граница
513           national_park: Национален парк
514           protected_area: Заштитено подрачје
515         bridge:
516           aqueduct: Аквадукт
517           suspension: Висечки мост
518           swing: Вртечки мост
519           viaduct: Вијадукт
520           "yes": Мост
521         building:
522           "yes": Градба
523         craft:
524           brewery: Пиварница
525           carpenter: Столар
526           electrician: Електричар
527           gardener: Градинар
528           painter: Сликар
529           photographer: Фотограф
530           plumber: Водоводџија
531           shoemaker: Чевлар
532           tailor: Кројач
533           "yes": Занаетчиски дуќан
534         emergency:
535           ambulance_station: Итна помош
536           defibrillator: Дефибрилатор
537           landing_site: Место за итно слетување
538           phone: Итен телефон
539         highway:
540           abandoned: Напуштен автопат
541           bridleway: Коњски пат
542           bus_guideway: Автобуски шини
543           bus_stop: Автобуска постојка
544           construction: Автопат во изградба
545           cycleway: Велосипедска патека
546           elevator: Лифт
547           emergency_access_point: Прва помош
548           footway: Тротоар
549           ford: Брод
550           living_street: Маалска улица
551           milestone: Милјоказ
552           motorway: Автопат
553           motorway_junction: Клучка
554           motorway_link: Приклучен пат
555           path: Патека
556           pedestrian: Пешачка патека
557           platform: Платформа
558           primary: Главен пат
559           primary_link: Главен пат
560           proposed: Предложен пат
561           raceway: Тркачка патека
562           residential: Станбена улица
563           rest_area: Одмориште
564           road: Пат
565           secondary: Спореден пат
566           secondary_link: Спореден пат
567           service: Помошен пат
568           services: Крајпатен сервис
569           speed_camera: Брзиноловец
570           steps: Скалила
571           street_lamp: Улична светилка
572           tertiary: Третостепен пат
573           tertiary_link: Третостепен пат
574           track: Полски пат
575           traffic_signals: Сообраќајна сигнализација
576           trail: Патека
577           trunk: Магистрала
578           trunk_link: Магистрала
579           unclassified: Некласификуван пат
580           unsurfaced: Неасфалтиран пат
581           "yes": Пат
582         historic:
583           archaeological_site: Археолошки локалитет
584           battlefield: Бојно поле
585           boundary_stone: Граничен камен
586           building: Историска градба
587           bunker: Бункер
588           castle: Замок
589           church: Црква
590           city_gate: Градска порта
591           citywalls: Градски ѕидини
592           fort: Утврдување
593           heritage: Културно наследство
594           house: Куќа
595           icon: Икона
596           manor: Велепоседнички дом
597           memorial: Споменик
598           mine: Рудник
599           monument: Споменик
600           roman_road: Римски пат
601           ruins: Рушевини
602           stone: Камен
603           tomb: Гроб
604           tower: Кула
605           wayside_cross: Крајпатен крст
606           wayside_shrine: Крајпатен параклис
607           wreck: Бродолом
608         junction:
609           "yes": Раскрсница
610         landuse:
611           allotments: Парцели
612           basin: Котлина
613           brownfield: Угар
614           cemetery: Гробишта
615           commercial: Стопанско подрачје
616           conservation: Заштитено земјиште
617           construction: Градилиште
618           farm: Фарма
619           farmland: Земјоделско земјиште
620           farmyard: Селски двор
621           forest: Шума
622           garages: Гаража
623           grass: Трева
624           greenfield: Неискористено земјиште
625           industrial: Индустриско подрачје
626           landfill: Депонија
627           meadow: Ливада
628           military: Воено подрачје
629           mine: Рудник
630           orchard: Овоштарник
631           quarry: Каменолом
632           railway: Железница
633           recreation_ground: Рекреативен терен
634           reservoir: Резервоар
635           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
636           residential: Станбено подрачје
637           retail: Дуќани
638           road: Патно подрачје
639           village_green: Селско зеленило
640           vineyard: Лозници
641           "yes": Употреба на земјиште
642         leisure:
643           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
644           bird_hide: Набљудувалиште за птици
645           club: Клуб
646           common: Општествена земја
647           dog_park: Парк за кучиња
648           fishing: Рибарење
649           fitness_centre: Центар за фитнес
650           fitness_station: Технички преглед
651           garden: Градина
652           golf_course: Голф-терен
653           horse_riding: Јавање
654           ice_rink: Лизгалиште
655           marina: Марина
656           miniature_golf: Миниголф
657           nature_reserve: Природен резерват
658           park: Парк
659           pitch: Спортски терен
660           playground: Детско игралиште
661           recreation_ground: Разонодно место
662           resort: Одморалиште
663           sauna: Сауна
664           slipway: Испуст
665           sports_centre: Спортски центар
666           stadium: Стадион
667           swimming_pool: Базен
668           track: Спортска патека
669           water_park: Аквапарк
670           "yes": Разонода
671         man_made:
672           lighthouse: Светилник
673           pipeline: Цевковод
674           tower: Кула
675           works: Фабрика
676           "yes": Вештачки
677         military:
678           airfield: Воено слетувалиште
679           barracks: Касарна
680           bunker: Бункер
681         mountain_pass:
682           "yes": Планински превој
683         natural:
684           bay: Залив
685           beach: Плажа
686           cape: ‘Рт
687           cave_entrance: Влез во пештера
688           cliff: Гребен
689           crater: Кратер
690           dune: Дина
691           fell: Фел
692           fjord: Фјорд
693           forest: Шума
694           geyser: Гејзер
695           glacier: Ледник
696           grassland: Полјана
697           heath: Голет
698           hill: Рид
699           island: Остров
700           land: Земја
701           marsh: Бара
702           moor: Пустара
703           mud: Кал
704           peak: Врв
705           point: Точка
706           reef: Гребен
707           ridge: Срт
708           rock: Карпа
709           saddle: Седло
710           sand: Песок
711           scree: Сип
712           scrub: Честак
713           spring: Извор
714           stone: Камен
715           strait: Проток
716           tree: Дрво
717           valley: Долина
718           volcano: Вулкан
719           water: Вода
720           wetland: Мочуриште
721           wood: Шума
722         office:
723           accountant: Сметководител
724           administrative: Управа
725           architect: Архитект
726           company: Фирма
727           employment_agency: Агенција за вработување
728           estate_agent: Агенција за недвижности
729           government: Владина служба
730           insurance: Служба за осигурување
731           lawyer: Адвокат
732           ngo: НВО-канцеларија
733           telecommunication: Телекомуникациска канцеларија
734           travel_agent: Туристичка агенција
735           "yes": Канцеларија
736         place:
737           allotments: Парцели
738           block: Блок
739           airport: Аеродром
740           city: Град
741           country: Земја
742           county: Округ
743           farm: Фарма
744           hamlet: Селце
745           house: Куќа
746           houses: Куќи
747           island: Остров
748           islet: Островче
749           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
750           locality: Месност
751           moor: Пустара
752           municipality: Општина
753           neighbourhood: Соседство
754           postcode: Поштенски број
755           region: Област
756           sea: Море
757           state: Покраина
758           subdivision: Админ. подрачје
759           suburb: Населба
760           town: Град
761           unincorporated_area: Нездружено подрачје
762           village: Село
763           "yes": Место
764         railway:
765           abandoned: Напуштена железничка линија
766           construction: Железничка линија во изградба
767           disused: Напуштена железничка линија
768           disused_station: Напуштена железничка станица
769           funicular: Искачница
770           halt: Железничка постојка
771           historic_station: Историска железничка станица
772           junction: Железнички јазол
773           level_crossing: Надвозник
774           light_rail: Лека железница
775           miniature: Минијатурна железница
776           monorail: Едношинска пруга
777           narrow_gauge: Теснолинејка
778           platform: Железнички перон
779           preserved: Зачувана железничка линија
780           proposed: Предложена железница
781           spur: Железнички огранок
782           station: Железничка станица
783           stop: Железничка постојка
784           subway: Метро
785           subway_entrance: Влез во метро
786           switch: Железнички пунктови
787           tram: Трамвајска линија
788           tram_stop: Трамвајска постојка
789         shop:
790           alcohol: Алкохол на црно
791           antiques: Старинарница
792           art: Уметнички дуќан
793           bakery: Пекара
794           beauty: Козметика
795           beverages: Пијалоци
796           bicycle: Продавница за велосипеди
797           books: Книжарница
798           boutique: Бутик
799           butcher: Месарница
800           car: Автосалон
801           car_parts: Автоделови
802           car_repair: Автосервис
803           carpet: Дуќан за теписи
804           charity: Добротворна продавница
805           chemist: Аптека
806           clothes: Дуќан за облека
807           computer: Продавница за сметачи
808           confectionery: Слаткарница
809           convenience: Бакалница
810           copyshop: Фотокопир
811           cosmetics: Козметика
812           deli: Гастрономски дуќан
813           department_store: Стоковна куќа
814           discount: Распродажен дуќан
815           doityourself: Направи-сам
816           dry_cleaning: Хемиско чистење
817           electronics: Електронска опрема
818           estate_agent: Недвижности
819           farm: Земјоделска продавница
820           fashion: Бутик
821           fish: Рибарница
822           florist: Цвеќара
823           food: Продавница за храна
824           funeral_directors: Погребална служба
825           furniture: Мебел
826           gallery: Галерија
827           garden_centre: Градинарски центар
828           general: Колонијал
829           gift: Дуќан за подароци
830           greengrocer: Пиљара
831           grocery: Бакалница
832           hairdresser: Фризер
833           hardware: Алат и опрема
834           hifi: Аудиосистеми
835           insurance: Осигурително
836           jewelry: Јувелир
837           kiosk: Трафика
838           laundry: Пералница
839           mall: Трговски центар
840           market: Пазар
841           mobile_phone: Мобиларница
842           motorcycle: Моторцикли
843           music: Музички дуќан
844           newsagent: Весникара
845           optician: Оптичар
846           organic: Здрава храна
847           outdoor: Продавница на отворено
848           pet: Домашни миленици
849           pharmacy: Аптека
850           photo: Фотографски дуќан
851           salon: Салон
852           second_hand: Половна роба
853           shoes: Обувки
854           shopping_centre: Трговски центар
855           sports: Спортски дуќан
856           stationery: Прибор и репроматеријали
857           supermarket: Супермаркет
858           tailor: Кројач
859           toys: Продавница за играчки
860           travel_agency: Туристичка агенција
861           video: Видеотека
862           wine: Алкохолни пијалоци
863           "yes": Дуќан
864         tourism:
865           alpine_hut: Планинска куќарка
866           apartment: Стан
867           artwork: Уметничко дело
868           attraction: Атракција
869           bed_and_breakfast: Полупансион
870           cabin: Колиба
871           camp_site: Камп
872           caravan_site: Автокамп
873           chalet: Брвнара
874           gallery: Галерија
875           guest_house: Пансион
876           hostel: Хостел
877           hotel: Хотел
878           information: Информации
879           motel: Мотел
880           museum: Музеј
881           picnic_site: Излетничко место
882           theme_park: Забавен парк
883           viewpoint: Видиковец
884           zoo: Зоолошка
885         tunnel:
886           culvert: Пропусен канал
887           "yes": Тунел
888         waterway:
889           artificial: Вештачки воден пат
890           boatyard: Чамцоградилиште
891           canal: Канал
892           dam: Брана
893           derelict_canal: Запуштен канал
894           ditch: Канач
895           dock: Док
896           drain: Одвод
897           lock: Преводница
898           lock_gate: Преводничка врата
899           mooring: Сидриште
900           rapids: Брзак
901           river: Река
902           stream: Поток
903           wadi: Вади
904           waterfall: Водопад
905           weir: Јаз
906           "yes": Воден пат
907       admin_levels:
908         level2: Државна граница
909         level4: Покраинска граница
910         level5: Регионална граница
911         level6: Окружна граница
912         level8: Градска граница
913         level9: Селска граница
914         level10: Населбена граница
915     description:
916       title:
917         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
918           Nominatim</a>
919         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
920       types:
921         cities: Градови
922         towns: Гратчиња
923         places: Места
924     results:
925       no_results: Не пронајдов ништо
926       more_results: Повеќе ставки
927   layouts:
928     logo:
929       alt_text: Лого на OpenStreetMap
930     home: Оди на матичната местоположба
931     logout: Одјава
932     log_in: Најава
933     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
934     sign_up: Регистрација
935     start_mapping: Почнете да ги работите картите
936     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
937     edit: Уреди
938     history: Историја
939     export: Извези
940     data: Податоци
941     export_data: Извези податоци
942     gps_traces: ГПС-траги
943     gps_traces_tooltip: Работа со ГПС-траги
944     user_diaries: Кориснички дневници
945     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
946     edit_with: Уреди со %{editor}
947     tag_line: Слободна вики-карта на светот
948     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
949     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди
950       за слободна употреба под отворена лиценца.
951     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
952     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{bytemark}, %{ic} како и други
953       %{partners}.
954     partners_ucl: UCL
955     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
956     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
957     partners_partners: партнери
958     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека
959       работиме на неопходни одржувања.
960     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се
961       чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
962     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската
963       опрема.
964     help: Помош
965     about: За нас
966     copyright: Авторски права
967     community: Заедница
968     community_blogs: Блогови на заедницата
969     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
970     foundation: Фондација
971     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
972     make_a_donation:
973       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
974       text: Дарувајте
975     learn_more: Дознајте повеќе
976     more: Повеќе
977   license_page:
978     foreign:
979       title: За овој превод
980       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link},
981         предност има англиската страница
982       english_link: англискиот оригинал
983     native:
984       title: За страницава
985       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете
986         да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете
987         со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
988       native_link: македонската верзија
989       mapping_link: почнете да ги работите картите
990     legal_babble:
991       title_html: Авторски права и лиценца
992       intro_1_html: "OpenStreetMap<sup><a href=\"#trademarks\">&reg;</a></sup> има
993         <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open
994         Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) од <a\n \t+\t\nhref=\"http://osmfoundation.org/\">фондацијата
995         OpenStreetMap</a> (OSMF)."
996       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате,
997         предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници.
998         Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате
999         само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот
1000         <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1001       intro_3_html: |-
1002         Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација
1003         се нудат под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a> (CC-BY-SA).
1004       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1005       credit_1_html: |-
1006         Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на
1007         OpenStreetMap &rdquo;.
1008       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под
1009         \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите,
1010         дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање
1011         на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница
1012         за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM
1013         во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да
1014         ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на
1015         пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org
1016         (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org
1017         и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1018       credit_3_html: |-
1019         Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.
1020         На пример:
1021       attribution_example:
1022         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1023         title: Пример за наведување
1024       more_title_html: Повеќе информации
1025       more_1_html: |-
1026         Повеќе за употребата на нашите податоци и како да нè наведете ќе најдете на <a
1027         href="http://osmfoundation.org/Licence">лиценцната страница</a>.
1028       more_2_html: |-
1029         Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме
1030         бесплатни извршници (API) за карти на трети лица.
1031         Погледајте ги <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">правилата за употреба на извршникот</a>,
1032         <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">правилата за полињата</a>
1033         и <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">за Nominatim</a>.
1034       contributors_title_html: Нашите учесници
1035       contributors_intro_html: |-
1036         Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и
1037         податоци со отворена лиценца од државни картографски установи
1038         и други извори, меѓу кои се:
1039       contributors_at_html: |-
1040         <strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од
1041         <a href="http://data.wien.gv.at/">Град Виена</a> (под
1042         <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk">CC BY</a>),
1043         <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Покраина Предарлска</a> и
1044         Покраина Тирол (под <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT со исправки</a>).
1045       contributors_ca_html: |-
1046         <strong>Canada</strong>: Содржи податоци од
1047         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,
1048         Статистичка служба на Канада).
1049       contributors_fi_html: |-
1050         <strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата
1051         <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI</a>.
1052       contributors_fr_html: |-
1053         <strong>Франција</strong>: Содржи податоци од
1054         Генералната даночна управа.
1055       contributors_nl_html: |-
1056         <strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007
1057         (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)
1058       contributors_nz_html: |-
1059         <strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од
1060         Катастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права.
1061       contributors_si_html: |-
1062         <strong>Словенија</strong>: Содржи податоци од
1063         <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Геодетската управа</a> и
1064         <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Министерството за земјоделство, шумарство и храна</a>
1065         (јавни информации од Словенија).
1066       contributors_za_html: |-
1067         <strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од
1068         <a href="http://www.ngi.gov.za/">Главната управа:
1069         Национална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани.
1070       contributors_gb_html: |-
1071         <strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци
1072         од Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и
1073         права на базата 2010-12.
1074       contributors_footer_1_html: |-
1075         Повеќе информации за овие и други извори искористени
1076         за подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a
1077         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap.
1078       contributors_footer_2_html: |-
1079         Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот
1080         на изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или
1081         дека прифаќа било каква одговорност.
1082       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1083       infringement_1_html: |-
1084         Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат
1085         податоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без
1086         изречна дозвола од имателите на тие права.
1087       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно
1088         место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a
1089         href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата
1090         \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа
1091         наменска страница</a>."
1092       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Заштитни знаци
1093       trademarks_1_html: OpenStreetMap, логото со лупа и  „State of the Map“ („Состојба
1094         на картата“) се заштитни знаци на задолжбината OpenStreetMap. Ако имате прашања
1095         во врска со употребата на знаците, пишете ѝ на <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group">Работната
1096         група за лиценци</a>.
1097   welcome_page:
1098     title: Добре дојдовте!
1099     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта
1100       на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа.
1101       Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1102     whats_on_the_map:
1103       title: Што има на картата
1104       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em>
1105         нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете
1106         да ставате сè што постои и што ве интересира.
1107       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски
1108         (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски
1109         права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од книги и атласи,
1110         освен ако немате посебна дозвола.
1111     basic_terms:
1112       title: Основни картографски поими
1113       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1114       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи
1115         за уредување на карти.
1116       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан
1117         или дрво.
1118       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро
1119         или објект (здание).
1120       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име
1121         на ресторан или дозволената брзина на улица.
1122     rules:
1123       title: Правила!
1124       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има само малку формални правила, но очекуваме
1125         сите учесници да соработуваат и општат со заедницата. Доколку имате на ум
1126         други активности освен рачно уредување, прочитајте и проследете го упатството
1127         \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines'>Увоз</a>
1128         и \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct'>Автоматизирани
1129         уредувања</a>."
1130     questions:
1131       title: Имате прашања?
1132       paragraph_1_html: |-
1133         OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1134         да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1135         <a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>.
1136     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1137     add_a_note:
1138       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1139       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време
1140         да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1141       paragraph_2_html: |-
1142         Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:
1143         <span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор.
1144   fixthemap:
1145     title: Пријава на проблем / Исправка на картата
1146     how_to_help:
1147       title: Како да помогнете
1148       join_the_community:
1149         title: Приклучете се во заедницата
1150         explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти
1151           (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата
1152           на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
1153       add_a_note:
1154         instructions_html: |-
1155           Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.
1156           Со ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот.
1157     other_concerns:
1158       title: Други проблеми
1159       explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци
1160         или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата
1161         за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна
1162         група на OSMF</a>."
1163   help_page:
1164     title: Помош
1165     introduction: |-
1166       OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1167       да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1168     welcome:
1169       url: /welcome
1170       title: Добре дојдовте на OSM
1171       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
1172     beginners_guide:
1173       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1174       title: Почетен курс
1175       description: Напатствија за почетници, напишани од заедницата.
1176     help:
1177       url: https://help.openstreetmap.org/
1178       title: help.openstreetmap.org
1179       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања
1180         и одговори на OSM.
1181     mailing_lists:
1182       title: Поштенски списоци
1183       description: Поставете прашање или разговарајте за интересни прашања на широк
1184         опсег на тематски и регионални поштенски списоци.
1185     forums:
1186       title: Форуми
1187       description: Прашања и разговори за оние кои претпочитаат да општат со објави.
1188     irc:
1189       title: IRC
1190       description: Разговор во живо на најразлични јазици и на многу теми.
1191     switch2osm:
1192       title: Преод на OSM
1193       description: Помош за претпријатија и организации кои преоѓаат на  карти на
1194         OpenStreetMap и други услуги.
1195     wiki:
1196       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1197       title: wiki.openstreetmap.org
1198       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
1199   about_page:
1200     next: Следно
1201     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
1202     used_by: '%{name} обезбедува картографски податоци на илјадници мрежни места,
1203       мобилни прилози и сметачки уреди'
1204     lede_text: |-
1205       OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците
1206       за патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот.
1207     local_knowledge_title: Месни сознанија
1208     local_knowledge_html: |-
1209       OpenStreetMap полага особена важност на месни сознија. Учесниците користат
1210       воздушни снимки, ГПС-уреди и пообични теренски карти
1211       со цел да се провери исправноста
1212       и актуелноста на OSM.
1213     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
1214     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена
1215       и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци
1216       во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници
1217       што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата
1218       ќе дознаете на <a href='https://blog.openstreetmap.org'>блогот на OpenStreetMap</a>,\n<a
1219       href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите
1220       на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата
1221       OSM</a> website."
1222     open_data_title: Отворени податоци
1223     open_data_html: |-
1224       OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел
1225       доколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво
1226       под истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>.
1227     legal_title: Правни работи
1228     legal_html: "Ова мрежно место и многу други поврзани услуги со кои раководи  \n<a
1229       href='http://osmfoundation.org/'>Задолжбината OpenStreetMap</a> (OSMF) \nво
1230       име на заедницата. Употребата на сите услуги што ги нуди OSMF подлежи на нашите
1231       <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy\">\nПравила
1232       за прифатлива употреба</a> и <a href=\"http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy\">Правилата
1233       за заштита на личните податоци</a>\n<br> \nВе молиме <a href='http://osmfoundation.org/Contact'>контактирајте
1234       ја OSMF</a> \nако имате прашања во врска со лиценцирањето, авторките права и
1235       други правни прашања и проблеми."
1236     partners_title: Партнери
1237   notifier:
1238     diary_comment_notification:
1239       subject: '[OpenStreetMap] %{user} коментираше на дневничка ставка'
1240       hi: Здраво %{to_user},
1241       header: '%{from_user} коментираше на дневничката ставка на OpenStreetMap со
1242         наслов %{subject}:'
1243       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате
1244         на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1245     message_notification:
1246       subject_header: '[OpenStreetMap] — %{subject}'
1247       hi: Здраво %{to_user},
1248       header: '%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:'
1249       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите
1250         на %{replyurl}
1251     friend_notification:
1252       hi: Здраво %{to_user},
1253       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател'
1254       had_added_you: '%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap.'
1255       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1256       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1257     gpx_notification:
1258       greeting: Здраво,
1259       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1260       with_description: со описот
1261       and_the_tags: 'и следниве ознаки:'
1262       and_no_tags: и без ознаки.
1263       failure:
1264         subject: '[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека'
1265         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1266         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и
1267           како да
1268         more_info_2: 'ги избегнете ,ќе најдете на:'
1269         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1270       success:
1271         subject: '[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека'
1272         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points}
1273           точки.
1274     signup_confirm:
1275       subject: '[OpenStreetMap] Добре дојдовте на OpenStreetMap'
1276       greeting: Здраво!
1277       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1278       confirm: 'Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето.
1279         Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:'
1280       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како
1281         да почнете со уредување.
1282     email_confirm:
1283       subject: '[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса'
1284     email_confirm_plain:
1285       greeting: Здраво,
1286       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1287         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1288       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите
1289         измената.
1290     email_confirm_html:
1291       greeting: Здраво,
1292       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1293         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1294       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1295     lost_password:
1296       subject: '[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка'
1297     lost_password_plain:
1298       greeting: Здраво,
1299       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1300         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1301       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените
1302         лозинката.
1303     lost_password_html:
1304       greeting: Здраво,
1305       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1306         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1307       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја
1308         промените лозинката.
1309     note_comment_notification:
1310       anonymous: Анонимен корисник
1311       greeting: Здраво,
1312       commented:
1313         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки'
1314         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве
1315           интересира'
1316         your_note: '%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите
1317           близу %{place}.'
1318         commented_note: '%{commenter} искоментира на картографска белешка на која
1319           вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1320       closed:
1321         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки'
1322         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира'
1323         your_note: '%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}.'
1324         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте.
1325           Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1326       reopened:
1327         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки'
1328         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира'
1329         your_note: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки
1330           на каритте близу %{place}.'
1331         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано.
1332           Белешката се наоѓа близу %{place}.'
1333       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1334     changeset_comment_notification:
1335       hi: Здраво %{to_user},
1336       greeting: Здраво,
1337       commented:
1338         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите промени'
1339         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на промена што ве
1340           интересира'
1341         your_changeset: '%{commenter} даде коментар на една од вашите промени направени
1342           во %{time}'
1343         commented_changeset: '%{commenter} даде коментар на променa што ја набљудувате
1344           направена од %{changeset_author} во %{time}'
1345         partial_changeset_with_comment: со коментарот „%{changeset_comment}“
1346         partial_changeset_without_comment: без коментар
1347       details: Поподробно за промената на %{url}.
1348       unsubscribe: За да се отпишете од подновите на овие промени, посетете ја страницата
1349         %{url} и стиснете на „Отпиши се“.
1350   message:
1351     inbox:
1352       title: Примени
1353       my_inbox: Моето сандаче
1354       outbox: за праќање
1355       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1356       new_messages:
1357         one: '%{count} нова порака'
1358         other: '%{count} нови пораки'
1359       old_messages:
1360         one: '%{count} стара порака'
1361         other: '%{count} стари пораки'
1362       from: Од
1363       subject: Наслов
1364       date: Датум
1365       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1366       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1367     message_summary:
1368       unread_button: Означи како непрочитано
1369       read_button: Означи како прочитано
1370       reply_button: Одговори
1371       delete_button: Избриши
1372     new:
1373       title: Испрати ја пораката
1374       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1375       subject: Наслов
1376       body: Содржина
1377       send_button: Испрати
1378       back_to_inbox: Назад во примени
1379       message_sent: Пораката е испратена
1380       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку,
1381         за да можете да праќате други.
1382     no_such_message:
1383       title: Нема таква порака
1384       heading: Нема таква порака
1385       body: За жал, нема порака со тој id.
1386     outbox:
1387       title: За праќање
1388       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1389       inbox: примени пораки
1390       outbox: за праќање
1391       messages:
1392         one: Имате %{count} испратена порака
1393         other: Имате %{count} испратени пораки
1394       to: До
1395       subject: Наслов
1396       date: Датум
1397       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате
1398         некои %{people_mapping_nearby_link}?
1399       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1400     reply:
1401       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да
1402         одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1403         име за да одговорите.
1404     read:
1405       title: Прочитај ја пораката
1406       from: Од
1407       subject: Наслов
1408       date: Датум
1409       reply_button: Одговори
1410       unread_button: Означи како непрочитано
1411       delete_button: Избриши
1412       back: Назад
1413       to: За
1414       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате
1415         не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1416         име за да ја прочитате.
1417     sent_message_summary:
1418       delete_button: Избриши
1419     mark:
1420       as_read: Пораката е означена како прочитана
1421       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1422     delete:
1423       deleted: Пораката е избришана
1424   site:
1425     index:
1426       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го
1427         оневозможиле тој програм.
1428       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1429       permalink: Постојана врска
1430       shortlink: Кратка врска
1431       createnote: Додај белешка
1432       license:
1433         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1434       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor
1435         и дали е овозможено далечинското управување
1436     edit:
1437       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1438       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го
1439         направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата
1440         %{user_page}.
1441       user_page_link: корисничка страница
1442       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1443       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch
1444         - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го
1445         преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку
1446         други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1447       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch,
1448         треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или
1449         стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1450       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата
1451         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1452       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch
1453         2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1454       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1455       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML,
1456         без кои оваа можност не може да работи.
1457     sidebar:
1458       search_results: Исход од пребарувањето
1459       close: Затвори
1460     search:
1461       search: Пребарај
1462       get_directions: Дај насоки
1463       get_directions_title: Добијте насоки за движење меѓу две точки
1464       from: Од
1465       to: До
1466       where_am_i: Каде е ова?
1467       where_am_i_title: Опишете ја тековната местоположба со помош на пребарувачот
1468       submit_text: Дај
1469     key:
1470       table:
1471         entry:
1472           motorway: Автопат
1473           main_road: Главен пат
1474           trunk: Главна сообраќајна артерија
1475           primary: Главен пат
1476           secondary: Спореден пат
1477           unclassified: Некласификуван пат
1478           track: Патека
1479           bridleway: Пешачко-влечен пат
1480           cycleway: Велосипедска патека
1481           cycleway_national: Државна велосипедска патека
1482           cycleway_regional: Регионална велосипедска патека
1483           cycleway_local: Месна велосипедска патека
1484           footway: Пешачка патека
1485           rail: Железница
1486           subway: Метро
1487           tram:
1488           - Лека железница
1489           - трамвај
1490           cable:
1491           - Клупна жичница
1492           - клупна жичница
1493           runway:
1494           - Аеродромска писта
1495           - рулажна патека
1496           apron:
1497           - Аеродромска платформа
1498           - терминал
1499           admin: Административна граница
1500           forest: Шума
1501           wood: Шумичка
1502           golf: Голф-терен
1503           park: Парк
1504           resident: Станбено подрачје
1505           common:
1506           - Општествена земја
1507           - ливада
1508           retail: Трговско подрачје
1509           industrial: Индустриско подрачје
1510           commercial: Комерцијално подрачје
1511           heathland: Вресиште
1512           lake:
1513           - Езеро
1514           - резервоар
1515           farm: Фарма
1516           brownfield: Запуштено подрачје
1517           cemetery: Гробишта
1518           allotments: Парцели
1519           pitch: Спортски терен
1520           centre: Спортски центар
1521           reserve: Природен резерват
1522           military: Воено подрачје
1523           school:
1524           - Училиште
1525           - универзитет
1526           building: Значајно здание
1527           station: Железничка станица
1528           summit:
1529           - Врв
1530           - врв
1531           tunnel: Испрекината линија = тунел
1532           bridge: Црна линија = мост
1533           private: Доверлив пристап
1534           destination: Пристап до одредницата
1535           construction: Патишта во изградба
1536           bicycle_shop: Точкар
1537           bicycle_parking: Паркирање велосипеди
1538           toilets: Тоалет
1539     richtext_area:
1540       edit: Уреди
1541       preview: Преглед
1542     markdown_help:
1543       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1544       headings: Наслови
1545       heading: Наслов
1546       subheading: Поднаслов
1547       unordered: Неподреден список
1548       ordered: Подреден список
1549       first: Прва ставка
1550       second: Втора ставка
1551       link: Врска
1552       text: Текст
1553       image: Слика
1554       alt: Алтернативен текст
1555       url: URL
1556   trace:
1557     visibility:
1558       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1559       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени
1560         точки)
1561       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1562       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи,
1563         подредени точки со време)
1564     create:
1565       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1566       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во
1567         базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе
1568         заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1569     edit:
1570       title: Ја уредувате трагата %{name}
1571       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1572       filename: 'Податотека:'
1573       download: преземи
1574       uploaded_at: 'Подигнато во:'
1575       points: 'Точки:'
1576       start_coord: 'Почетна координата:'
1577       map: карта
1578       edit: уреди
1579       owner: 'Сопственик:'
1580       description: 'Опис:'
1581       tags: 'Ознаки:'
1582       tags_help: одделено со запирка
1583       save_button: Зачувај промени
1584       visibility: 'Видливост:'
1585       visibility_help: што значи ова?
1586       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1587     trace_form:
1588       upload_gpx: 'Подгни GPX -одатотека:'
1589       description: 'Опис:'
1590       tags: 'Ознаки:'
1591       tags_help: одделено со запирка
1592       visibility: 'Видливост:'
1593       visibility_help: што значи ова?
1594       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1595       upload_button: Подигни
1596       help: Помош
1597       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1598     trace_header:
1599       upload_trace: Подигни трага
1600       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1601       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1602       traces_waiting:
1603         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате
1604           да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат
1605           други корисници.
1606         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да
1607           ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата
1608           во која чекаат други корисници.
1609     trace_optionals:
1610       tags: Ознаки
1611     view:
1612       title: Ја гледате трагата  %{name}
1613       heading: Ја гледате трагата %{name}
1614       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1615       filename: 'Податотека:'
1616       download: преземи
1617       uploaded: 'Подигнато во:'
1618       points: 'Точки:'
1619       start_coordinates: 'Почетна координата:'
1620       map: карта
1621       edit: уреди
1622       owner: 'Сопственик:'
1623       description: 'Опис:'
1624       tags: 'Ознаки:'
1625       none: Ништо
1626       edit_track: Уреди ја трагава
1627       delete_track: Избриши ја трагава
1628       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1629       visibility: 'Видливост:'
1630     trace_paging_nav:
1631       showing_page: Страница %{page}
1632       older: Постари траги
1633       newer: Понови траги
1634     trace:
1635       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1636       count_points: '%{count} точки'
1637       ago: пред %{time_in_words_ago}
1638       more: повеќе
1639       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1640       view_map: Погледај ја картата
1641       edit: уреди
1642       edit_map: Уредување
1643       public: ЈАВНО
1644       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1645       private: ЛИЧНО
1646       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1647       by: од
1648       in: во
1649       map: карта
1650     list:
1651       public_traces: Јавни ГПС-траги
1652       your_traces: Ваши ГПС-траги
1653       public_traces_from: Јавни ГПС-траги од %{user}
1654       description: Прелистување на скороподигнати ГПС-траги
1655       tagged_with: '  означено со %{tags}'
1656       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова
1657         трага</a> или дознајте повеќе за ГПС-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната
1658         викстраница</a>.
1659     delete:
1660       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1661     make_public:
1662       made_public: Трагата е објавена
1663     offline_warning:
1664       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1665     offline:
1666       heading: GPX-складиштето е исклучено
1667       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1668     georss:
1669       title: ГПС-траги од OpenStreetMap
1670     description:
1671       description_with_count:
1672         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1673         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1674       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1675   application:
1676     require_cookies:
1677       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот
1678         за да можете да продолжите,
1679     require_moderator:
1680       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1681     setup_user_auth:
1682       blocked_zero_hour: Имате итна порака на OpenStreetMap. Ќе мора да ја прочитате
1683         пораката пред да ги зачувате уредувањата.
1684       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете
1685         повеќе.
1686       need_to_see_terms: Вашиот пристап до извршничкиот програм е привремено запрен.
1687         Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците.
1688         Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
1689   oauth:
1690     oauthorize:
1691       title: Овластете пристап до вашата сметка
1692       request_access: Извршникот %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}.
1693         Видете дали би сакале извршникот да ги има следните можности. Можете да одберете
1694         колку што сакате.
1695       allow_to: 'Дозволи му на клиентскиот програм да:'
1696       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1697       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1698       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1699       allow_write_api: ја менува картата.
1700       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични ГПС-траги.
1701       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1702       allow_write_notes: измена на белешки.
1703       grant_access: Дај пристап
1704     oauthorize_success:
1705       title: Барањето за овластување е дозволено
1706       allowed: На извршникот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1707       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1708     oauthorize_failure:
1709       title: Барањето за овластување не успеа
1710       denied: На извршникот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1711       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1712     revoke:
1713       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1714     permissions:
1715       missing: Му немате дозволено пристап на прилогот до оваа можност
1716   oauth_clients:
1717     new:
1718       title: Регистрирајте нова апликација
1719       submit: Регистрирање
1720     edit:
1721       title: Уредете ја апликацијата
1722       submit: Уреди
1723     show:
1724       title: OAuth податоци за %{app_name}
1725       key: 'Потрошувачки клуч:'
1726       secret: 'Потрошувачка тајна:'
1727       url: 'Побарај URL на шифрата:'
1728       access_url: 'URL на пристапата шифра:'
1729       authorize_url: 'Дозволи URL:'
1730       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1731       edit: Измени подробности
1732       delete: Избриши клиент
1733       confirm: Дали сте сигурни?
1734       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1735       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1736       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1737       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1738       allow_write_api: ја менува картата.
1739       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1740       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1741       allow_write_notes: измена на белешки.
1742     index:
1743       title: Мои OAuth податоци
1744       my_tokens: Мои овластени апликации
1745       list_tokens: 'Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:'
1746       application: Назив на прил. програм
1747       issued_at: Издадено
1748       revoke: Поништи!
1749       my_apps: Мои клиентни апликации
1750       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење
1751         кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред
1752         да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1753       registered_apps: 'Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:'
1754       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1755     form:
1756       name: Име
1757       required: Се бара
1758       url: URL на главниот прилог
1759       callback_url: URL за одѕив
1760       support_url: URL поддршка
1761       requests: 'Побарај ги следниве дозволи од корисникот:'
1762       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1763       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1764       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1765       allow_write_api: ја менува картата.
1766       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1767       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1768       allow_write_notes: измена на белешки.
1769     not_found:
1770       sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
1771     create:
1772       flash: Информациите се успешно регистрирани
1773     update:
1774       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1775     destroy:
1776       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1777   user:
1778     login:
1779       title: Најава
1780       heading: Најава
1781       email or username: Е-пошта или корисничко име
1782       password: 'Лозинка:'
1783       openid: '%{logo} OpenID:'
1784       remember: 'Запомни ме:'
1785       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1786       login_button: Најава
1787       register now: Регистрација
1788       with username: 'Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото
1789         име и лозинката:'
1790       with external: 'Во спротивно, најавете преку надворешно место:'
1791       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1792       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците
1793         на OpenStreetMap.
1794       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1795       no account: Немате сметка?
1796       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете
1797         на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја
1798         активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1799       account is suspended: За жал, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br
1800         />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате
1801         за проблемот.
1802       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1803       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1804       auth_providers:
1805         openid:
1806           title: Најава со OpenID
1807           alt: Најава со URL за OpenID
1808         google:
1809           title: Најава со Google
1810           alt: Најава со OpenID од Google
1811         facebook:
1812           title: Најава со Facebook
1813           alt: Најава со профил на Facebook
1814         windowslive:
1815           title: Најава со Windows Live
1816           alt: Најава со сметка на Windows Live
1817         github:
1818           title: Најава со GitHub
1819           alt: Најава со сметка на GitHub
1820         wikipedia:
1821           title: Најава со Википедија
1822           alt: Најава со смета на Википедија
1823         yahoo:
1824           title: Најава со Yahoo
1825           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1826         wordpress:
1827           title: Најава со Wordpress
1828           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1829         aol:
1830           title: Најава со AOL
1831           alt: Најава со OpenID од AOL
1832     logout:
1833       title: Одјава
1834       heading: Одјава од OpenStreetMap
1835       logout_button: Одјава
1836     lost_password:
1837       title: Загубена лозинка
1838       heading: Ја заборавивте лозинката?
1839       email address: 'Е-пошта:'
1840       new password button: Смени лозинка
1841       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви
1842         пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1843       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта,
1844         па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1845       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1846     reset_password:
1847       title: Смени лозинка
1848       heading: Смени лозинка за %{user}
1849       password: 'Лозинка:'
1850       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1851       reset: Смени лозинка
1852       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1853       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1854     new:
1855       title: Регистрација
1856       no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме
1857         сметка.
1858       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="%{webmaster}">управникот</a> за
1859         да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток
1860         можен рок.
1861       about:
1862         header: Слободна и уредлива
1863         html: |-
1864           <p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>
1865           <p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>
1866       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите
1867         со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите
1868         за учесници</a>.
1869       email address: 'Е-пошта:'
1870       confirm email address: 'Потврдете ја е-поштата:'
1871       not displayed publicly: Вашата адреса нема да се прикажува јавно. Повеќе информации
1872         за ова ќе најдете во <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy"
1873         title="OSMF privacy policy including section on email addresses">Правилата
1874         за заштита на личните податоци</a>.
1875       display name: 'Име за приказ:'
1876       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна
1877         во прилагодувањата.
1878       external auth: 'Заверка за надворешното место:'
1879       password: 'Лозинка:'
1880       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1881       use external auth: Во спротивно, најавете преку надворешно место
1882       auth no password: Ако користите надворешно место, тогаш не ви треба лозинка,
1883         но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1884       continue: Регистрација
1885       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1886       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе
1887         информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1888       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1889     terms:
1890       title: Услови на учество
1891       heading: Услови на учество
1892       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се
1893         согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се
1894         однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1895       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е
1896         во јавна сопственост
1897       consider_pd_why: Што е ова?
1898       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1899       guidance: 'Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href="%{summary}">краток
1900         опис</a> и некои <a href="%{translations}">неформали преводи</a>'
1901       agree: Се согласувам
1902       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1903       decline: Одбиј
1904       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа
1905         согласете се или одбијте ги.
1906       legale_select: 'Одберете ја вашата земја на живеење:'
1907       legale_names:
1908         france: Франција
1909         italy: Италија
1910         rest_of_world: Остатокот од светот
1911     no_such_user:
1912       title: Нема таков корисник
1913       heading: Корисникот %{user} не постои.
1914       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле
1915         во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1916       deleted: избришан
1917     view:
1918       my diary: Мојот дневник
1919       new diary entry: нова ставка во дневникот
1920       my edits: Мои уредувања
1921       my traces: Мои траги
1922       my notes: Мои белешки
1923       my messages: Мои пораки
1924       my profile: Мојот профил
1925       my settings: Мои нагодувања
1926       my comments: Мои коментари
1927       oauth settings: oauth поставки
1928       blocks on me: Добиени блокови
1929       blocks by me: Извршени болокови
1930       send message: Испрати порака
1931       diary: Дневник
1932       edits: Уредувања
1933       traces: Траги
1934       notes: Белешки на картата
1935       remove as friend: Отстрани од пријатели
1936       add as friend: Додај во пријатели
1937       mapper since: 'Картограф од:'
1938       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1939       ct status: 'Услови за учество:'
1940       ct undecided: Неодлучено
1941       ct declined: Одбиен
1942       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1943       latest edit: 'Последно уредување %{ago}:'
1944       email address: Е-пошта
1945       created from: 'Создадено од:'
1946       status: 'Статус:'
1947       spam score: 'Оцена за спам:'
1948       description: Опис
1949       user location: Местоположба на корисникот
1950       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link}
1951         за да ги видите соседните корисници околу вас.
1952       settings_link_text: прилагодувања
1953       your friends: Ваши пријатели
1954       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1955       km away: '%{count} км од вас'
1956       m away: '%{count} м од вас'
1957       nearby users: Други соседни корисници
1958       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат
1959         дека работат на карти.
1960       role:
1961         administrator: Овој корисник е администратор
1962         moderator: Овој корисник е модератор
1963         grant:
1964           administrator: Додели администраторски пристап
1965           moderator: Додели модераторски пристап
1966         revoke:
1967           administrator: Лиши од администраторски пристап
1968           moderator: Лиши од модераторски пристап
1969       block_history: Активни блокови
1970       moderator_history: Зададени блокови
1971       comments: Коментари
1972       create_block: Блокирај го корисников
1973       activate_user: Активирај го корисников
1974       deactivate_user: Деактивирај го корисников
1975       confirm_user: Потврди го корисников
1976       hide_user: Скриј го корисников
1977       unhide_user: Покажи го корисников
1978       delete_user: Избриши го корисников
1979       confirm: Потврди
1980       friends_changesets: измени на пријателите
1981       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1982       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1983       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1984     popup:
1985       your location: Ваша местоположба
1986       nearby mapper: Соседен картограф
1987       friend: Пријател
1988     account:
1989       title: Уреди сметка
1990       my settings: Мои прилагодувања
1991       current email address: 'Тековна е-пошта:'
1992       new email address: 'Нова е-поштенска адреса:'
1993       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1994       external auth: 'Надворешна заверка:'
1995       openid:
1996         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1997         link text: што е ова?
1998       public editing:
1999         heading: 'Јавно уредување:'
2000         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
2001         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
2002         enabled link text: што е ова?
2003         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни
2004           уредувања се анонимни.
2005         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
2006       public editing note:
2007         heading: Јавно уредување
2008         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат
2009           порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и
2010           да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете
2011           на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат
2012           да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте
2013           зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема
2014           да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници
2015           сега се автоматски јавни.</li> </ul>
2016       contributor terms:
2017         heading: 'Услови за учество:'
2018         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
2019         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
2020         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате
2021           и прифатите новите Услови за учество
2022         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна
2023           сопственост.
2024         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
2025         link text: што е ова?
2026       profile description: 'Опис за профилот:'
2027       preferred languages: 'Претпочитани јазици:'
2028       preferred editor: 'Претпочитан уредник:'
2029       image: 'Слика:'
2030       gravatar:
2031         gravatar: Користи Gravatar
2032         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
2033         link text: што е ова?
2034         disabled: Граватарот е исклучен.
2035         enabled: Вашиот граватар е вклучен.
2036       new image: Додај слика
2037       keep image: Задржи ја тековната слика
2038       delete image: Отстрани тековна слика
2039       replace image: Замени тековна слика
2040       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
2041       home location: 'Матична местоположба:'
2042       no home location: Немате внесено матична местоположба.
2043       latitude: Геог. ширина
2044       longitude: Геог. должина
2045       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе
2046         стиснам на картата
2047       save changes button: Зачувај ги промените
2048       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
2049       return to profile: Назад кон профилот
2050       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени.
2051         Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
2052       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
2053     confirm:
2054       heading: Проверете си ја е-поштата
2055       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
2056       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете
2057         да почнете со работа на картите.
2058       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате
2059         сметката.
2060       button: Потврди
2061       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
2062       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
2063       unknown token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2064       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a
2065         href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
2066     confirm_resend:
2067       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката,
2068         ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем
2069         против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите
2070         адресата %{sender} бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
2071       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
2072     confirm_email:
2073       heading: Потврди промена на е-пошта
2074       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите
2075         новата е-поштенска адреса.
2076       button: Потврди
2077       success: Измената на вашата е-пошта е потврдена!
2078       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
2079       unknown_token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2080     set_home:
2081       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
2082     go_public:
2083       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
2084     make_friend:
2085       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
2086       button: Додај како пријател
2087       success: Сега сте пријатели со %{name}!
2088       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
2089       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
2090     remove_friend:
2091       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
2092       button: Отстрани од пријатели
2093       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
2094       not_a_friend: '%{name} не е меѓу вашите пријатели.'
2095     filter:
2096       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
2097     list:
2098       title: Корисници
2099       heading: Корисници
2100       showing:
2101         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
2102         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
2103       summary: '%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}'
2104       summary_no_ip: '%{name} создадено на %{date}'
2105       confirm: Потврди ги одбраните корисници
2106       hide: Скриј одбрани корисници
2107       empty: Нема најдено такви корисници
2108     suspended:
2109       title: Сметката е закочена
2110       heading: Сметката е закочена
2111       webmaster: мреж. управник
2112       body: |-
2113         <p>
2114           За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради
2115           сомнителни активности.
2116         </p>
2117         <p>
2118           Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но
2119           можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.
2120         </p>
2121     auth_failure:
2122       connection_failed: Не успеав да воспоставам врска со услужникот за заверка
2123       invalid_credentials: Неважечки податоци за заверка
2124       no_authorization_code: Нема код за овластување
2125       unknown_signature_algorithm: Непознат алгоритам на потпис
2126       invalid_scope: Неважечки делокруг
2127     auth_association:
2128       heading: Вашата назнака сè уште не е здружена со сметка на OpenStreetMap.
2129       option_1: Доколку сте нови на OpenStreetMap, направете сметка користејќи го
2130         образецот подолу.
2131       option_2: Ако веќе имате сметка, можете да се најавите на неа користејќи го
2132         вашето презиме и лозинка, па во корисничките нагодувања да ја здружите сметката
2133         со вашата назнака.
2134   user_role:
2135     filter:
2136       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие
2137         не сте администратор.
2138       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2139       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2140       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2141       not_revoke_admin_current_user: Не можам да му ја одземам администраторската
2142         улога на тековниот корисник.
2143     grant:
2144       title: Потврди доделување на улога
2145       heading: Потврди доделување на улога
2146       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот
2147         `%{name}'?
2148       confirm: Потврди
2149       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете
2150         дали корисникот и улогата се важечки.
2151     revoke:
2152       title: Потврди лишување од улога
2153       heading: Потврди лишување од улога
2154       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата
2155         `%{role}' ?
2156       confirm: Потврди
2157       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете
2158         дали корисникот и улогата се важечки.
2159   user_block:
2160     model:
2161       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате
2162         блокови.
2163       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
2164     not_found:
2165       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
2166       back: Назад кон индексот
2167     new:
2168       title: Правење на блок за %{name}
2169       heading: Правење на блок за %{name}
2170       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени
2171         и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум
2172         дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници
2173         го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички
2174         поими.
2175       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
2176       submit: Направи блок
2177       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
2178       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
2179       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
2180       back: Преглед на сите блокови
2181     edit:
2182       title: Уредување на блок за %{name}
2183       heading: Уредување на блок за %{name}
2184       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени
2185         и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум
2186         дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете
2187         лаички поими.
2188       period: Колку да трае блокот на корисникот?
2189       submit: Поднови го блокот
2190       show: Преглед на овој блок
2191       back: Преглед на сите блокови
2192       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
2193     filter:
2194       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
2195       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
2196     create:
2197       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате,
2198         и да му дадете разумен рок за да одговори.
2199       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори
2200         пред да го блокирате.
2201       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
2202     update:
2203       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2204       success: Блокот е изменет.
2205     index:
2206       title: Кориснички блокови
2207       heading: Список на кориснички блокови
2208       empty: Досега сè уште нема блокови.
2209     revoke:
2210       title: Поништување на блок за %{block_on}
2211       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
2212       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2213       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2214       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
2215       revoke: Поништи!
2216       flash: Овој блок е поништен.
2217     period:
2218       one: еден час
2219       other: '%{count} часа'
2220     partial:
2221       show: Прикажи
2222       edit: Уреди
2223       revoke: Поништи!
2224       confirm: Дали сте сигурни?
2225       display_name: Блокиран корисник
2226       creator_name: Создавач
2227       reason: Причина за блокирање
2228       status: Статус
2229       revoker_name: 'Поништил:'
2230       not_revoked: (не се поништува)
2231       showing_page: Страница %{page}
2232       next: Следна »
2233       previous: « Претходна
2234     helper:
2235       time_future: Истекува за %{time}.
2236       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
2237       time_future_and_until_login: Завршува во %{time} и откако корисникот ќе се најави.
2238       time_past: Истечено пред %{time}.
2239     blocks_on:
2240       title: Блокови за %{name}
2241       heading: Список на блокови за %{name}
2242       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
2243     blocks_by:
2244       title: Блокови од %{name}
2245       heading: Список на блокови од %{name}
2246       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
2247     show:
2248       title: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2249       heading: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2250       time_future: Уредувања во %{time}
2251       time_past: Истечено пред %{time}
2252       created: Создадено
2253       ago: пред %{time}
2254       status: Статус
2255       show: Прикажи
2256       edit: Уреди
2257       revoke: Поништи!
2258       confirm: Дали сте сигурни?
2259       reason: 'Причина за блокирање:'
2260       back: Преглед на сите блокови
2261       revoker: 'Поништувач:'
2262       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2263   note:
2264     description:
2265       opened_at_html: Создадена пред %{when}
2266       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
2267       commented_at_html: Подновена пред %{when}
2268       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
2269       closed_at_html: Решена пред %{when}
2270       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
2271       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
2272       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
2273     rss:
2274       title: Белешки на OpenStreetMap
2275       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени,
2276         во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
2277       description_item: RSS-тековник за белешката %{id}
2278       opened: нова белешка (кај %{place})
2279       commented: нова коментар (кај %{place})
2280       closed: затворена белешка (кај %{place})
2281       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
2282     entry:
2283       comment: Коментар
2284       full: Целата белешка
2285     mine:
2286       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2287       heading: Белешки на %{user}
2288       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2289       id: Назнака
2290       creator: Создавач
2291       description: Опис
2292       created_at: Создадена
2293       last_changed: Изменета
2294       ago_html: пред %{when}
2295   javascripts:
2296     close: Затвори
2297     share:
2298       title: Сподели
2299       cancel: Откажи
2300       image: Слика
2301       link: Врска или HTML
2302       long_link: Врска
2303       short_link: Кратка врска
2304       geo_uri: ГЕО-URI
2305       embed: HTML
2306       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
2307       format: 'Формат:'
2308       scale: 'Размер:'
2309       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
2310       download: Преземи
2311       short_url: Кратка URL
2312       include_marker: Вклучи го бележникот
2313       center_marker: Сосред. картата на бележникот
2314       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
2315       view_larger_map: Преглед на поголема карта
2316       only_standard_layer: Само стандардниот слој може да се извезува како слика
2317     embed:
2318       report_problem: Пријави проблем
2319     key:
2320       title: Легенда
2321       tooltip: Легенда
2322       tooltip_disabled: Легендата не е достапна за овој слој
2323     map:
2324       zoom:
2325         in: Приближи
2326         out: Оддалечи
2327       locate:
2328         title: Прик. моја местоположба
2329         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
2330       base:
2331         standard: Стандардна
2332         cycle_map: Велосипедска карта
2333         transport_map: Сообраќајна карта
2334         hot: Хуманитарна
2335       layers:
2336         header: Слоеви на картата
2337         notes: Белешки на картата
2338         data: Податоци за картата
2339         gps: Јавни ГПС-траги
2340         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
2341         title: Слоеви
2342       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
2343       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
2344     site:
2345       edit_tooltip: Уредување на картата
2346       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
2347       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
2348       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
2349       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
2350       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
2351       queryfeature_tooltip: Пребарување на елементи
2352       queryfeature_disabled_tooltip: Зголеми на пребарувањето на елементи
2353     changesets:
2354       show:
2355         comment: Коментар
2356         subscribe: Претплати се
2357         unsubscribe: Отпиши ме
2358         hide_comment: скриј
2359         unhide_comment: откриј
2360     notes:
2361       new:
2362         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење
2363           на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот
2364           на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот.
2365         advice: Вашата белешка е јавна и може да се употреби за поднова на картата.
2366           Затоа, не внесувајте лични податоци, или пак податоци од карти или именици
2367           заштитени со авторски права.
2368         add: Додај белешка
2369       show:
2370         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба
2371           независно да се проверат.
2372         hide: Скриј
2373         resolve: Решена
2374         reactivate: Реактивирај
2375         comment_and_resolve: Коментирај и реши
2376         comment: Коментирај
2377     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите,
2378       па стиснете тука.
2379     directions:
2380       ascend: Нагорно
2381       engines:
2382         graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
2383         graphhopper_car: Автомоб. (GraphHopper)
2384         graphhopper_foot: Пешки (GraphHopper)
2385         mapquest_bicycle: Велосипед (MapQuest)
2386         mapquest_car: Автомобил (MapQuest)
2387         mapquest_foot: Пешки (MapQuest)
2388         osrm_car: Автомобил (OSRM)
2389         mapzen_bicycle: Велосипед (Mapzen)
2390         mapzen_car: Автомобил (Mapzen)
2391         mapzen_foot: Пешки (Mapzen)
2392       descend: Надолно
2393       directions: Насоки
2394       distance: Растојание
2395       errors:
2396         no_route: Не можев да најдам маршрута помеѓу тие две места.
2397         no_place: За жал, не можев да го најдам тоа место.
2398       instructions:
2399         continue_without_exit: Продолжете на %{name}
2400         slight_right_without_exit: Малку надесно на %{name}
2401         offramp_right_without_exit: На десниот исклучок, свртете на %{name}
2402         onramp_right_without_exit: Исклучете се десно, одејќи на %{name}
2403         endofroad_right_without_exit: На крајот од патот свртете десно на %{name}
2404         merge_right_without_exit: Навлезете десно во %{name}
2405         fork_right_without_exit: На разгранокот свртете десно на %{name}
2406         turn_right_without_exit: Свртете десно на %{name}
2407         sharp_right_without_exit: Остро надесно на %{name}
2408         uturn_without_exit: Полукружно свртете долж %{name}
2409         sharp_left_without_exit: Остро налево на %{name}
2410         turn_left_without_exit: Свртете лево на %{name}
2411         offramp_left_without_exit: На левиот исклучок, свртете на %{name}
2412         onramp_left_without_exit: Исклучете се лево, одејќи на %{name}
2413         endofroad_left_without_exit: На крајот од патот свртете лево на %{name}
2414         merge_left_without_exit: Навлезете лево во %{name}
2415         fork_left_without_exit: На разгранокот свртете лево на %{name}
2416         slight_left_without_exit: Малку налево на %{name}
2417         via_point_without_exit: (преку точката)
2418         follow_without_exit: Следете го %{name}
2419         roundabout_without_exit: На кружниот тек свртете на %{name}
2420         leave_roundabout_without_exit: Напуштете го кружниот тек — %{name}
2421         stay_roundabout_without_exit: Останете на кружниот тек — %{name}
2422         start_without_exit: Почнете на крајот од %{name}
2423         destination_without_exit: Стигнавте на одредиштето
2424         against_oneway_without_exit: Оди обратно во еднонасочната на %{name}
2425         end_oneway_without_exit: Крај на еднонасочната на %{name}
2426         roundabout_with_exit: На кружниот тек, свртете на %{exit} излегувајќи на %{name}
2427         turn_left_with_exit: На кружниот тек свртете лево на %{name}
2428         slight_left_with_exit: На кружниот тек благо лево на %{name}
2429         turn_right_with_exit: На кружниот тек свртете десно на %{name}
2430         slight_right_with_exit: На кружниот тек благо десно на %{name}
2431         continue_with_exit: На кружниот тек продолжете право на %{name}
2432         unnamed: неименувано
2433         courtesy: Насоките ги добивте благодарение на %{link}
2434       time: Време
2435     query:
2436       node: Јазол
2437       way: Пат
2438       relation: Однос
2439       nothing_found: Не пронајдов ниеден елемент
2440       error: 'Грешка при поврзувањето со %{server}: %{error}'
2441       timeout: Истече времето за поврзување со %{server}
2442     context:
2443       directions_from: Насоки оттука
2444       directions_to: Насоки дотука
2445       add_note: Тука ставете белешка
2446       show_address: Прикажи адреса
2447       query_features: Можности за барања
2448       centre_map: Тука сосредоточи ја картата
2449   redaction:
2450     edit:
2451       description: Опис
2452       heading: Уреди редакција
2453       submit: Зачувај редакција
2454       title: Уреди редакција
2455     index:
2456       empty: Нема редакции.
2457       heading: Список на редакции
2458       title: Список на редакции
2459     new:
2460       description: Опис
2461       heading: Внесете информации за новата редакција
2462       submit: Создај редакција
2463       title: Создавање на нова редакција
2464     show:
2465       description: 'Опис:'
2466       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
2467       title: Приказ на редакција
2468       user: 'Создавач:'
2469       edit: Уреди ја редакцијава
2470       destroy: Отстрани ја редакцијава
2471       confirm: Дали сте сигурни?
2472     create:
2473       flash: Редакцијата е создадена.
2474     update:
2475       flash: Промените се зачувани.
2476     destroy:
2477       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат
2478         на оваа редакција пред да ја поништите.
2479       flash: Редакцијата е поништена.
2480       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
2481 ...