Rebase to current master
[rails.git] / config / locales / ne.yml
1 # Messages for Nepali (नेपाली)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Drjpoudel
5 # Author: Krish Dulal
6 # Author: Nirjal stha
7 # Author: Njsubedi
8 # Author: RajeshPandey
9 # Author: राम प्रसाद जोशी
10 # Author: सरोज कुमार ढकाल
11 ---
12 ne:
13   html:
14     dir: ltr
15   time:
16     formats:
17       friendly: '%e %B %Y मा %H:%M'
18   activerecord:
19     models:
20       acl: अनुमति नियन्त्रण सूची
21       changeset: परिवर्तनहरू सूची
22       changeset_tag: चेन्जसेट ट्याग
23       country: देश
24       diary_comment: डायरी टिप्पणी
25       diary_entry: डायरी प्रविष्टी
26       friend: साथी
27       language: भाषा
28       message: सन्देश
29       node: नोड
30       node_tag: नोड ट्याग
31       notifier: सुचक
32       old_node: पूरानो नोड
33       old_node_tag: पूरानो नोड ट्याग
34       old_relation: पूरानो रिलेशन
35       old_relation_member: पूरानो रिलेशन सदस्य
36       old_relation_tag: पूरानो रिलेशन ट्याग
37       old_way: पूरानो बाटो
38       old_way_node: पूरानो बाटो नोड
39       old_way_tag: पूरानो बाटो ट्याग
40       relation: रिलेशन
41       relation_member: रिलेशन सदस्य
42       relation_tag: रिलेशन ट्याग
43       session: सत्र
44       trace: ट्रेस
45       tracepoint: ट्रेस बिन्दु
46       tracetag: ट्रेस ट्याग
47       user: प्रयोगकर्ता
48       user_preference: प्रयोगकर्ता प्राथमिकता
49       user_token: प्रयोगकर्ता टोकन
50       way: बाटो
51       way_node: बाटो नोड
52       way_tag: बाटो ट्याग
53     attributes:
54       diary_comment:
55         body: बडी
56       diary_entry:
57         user: प्रयोगकर्ता
58         title: विषय
59         latitude: अक्षांश
60         longitude: देशान्तर
61         language: भाषा
62       friend:
63         user: प्रयोगकर्ता
64         friend: साथी
65       trace:
66         user: प्रयोगकर्ता
67         visible: देखिने
68         name: नाम
69         size: आकार
70         latitude: अक्षांश
71         longitude: देशान्तर
72         public: सार्वजनिक
73         description: वर्णन
74       message:
75         sender: पठाउने
76         title: विषय
77         body: बडी
78         recipient: प्रापक
79       user:
80         email: इमेल
81         active: सक्रिय
82         display_name: देखाउने नाम
83         description: वर्णन
84         languages: भाषाहरू
85         pass_crypt: पासवर्ड
86   printable_name:
87     with_version: '%{id}, v%{version}'
88     with_name_html: '%{name} (%{id})'
89   editor:
90     default: पूर्वस्थापित(अहिलेको %{name})
91     potlatch:
92       name: पोटल्याच १
93       description: पोटल्याच १ (ब्राउजर सम्पादन)
94     id:
95       name: iD
96       description: iD (ब्राउजर सम्पादक)
97     potlatch2:
98       name: पोटल्याच २
99       description: पोटल्याच २ (ब्राउजर सम्पादन)
100     remote:
101       name: रिमोट कन्ट्रोल
102       description: रिमोट कन्ट्रोल  (JOSM वा Merkaartor)
103   browse:
104     created: सृजना गरिएको
105     closed: समापन भएको
106     created_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> बनाइएको
107     closed_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> समापन गरिएको
108     created_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सिर्जना
109       गरिएको
110     deleted_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा हटाइएको
111     edited_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सम्पादन
112       गरिएको
113     closed_by_html: ' %{user}द्वारा <abbr title=''%{title}''>%{time} अगाडि</abbr>
114       समापन गरिएको'
115     version: संस्करण
116     in_changeset: परिवर्नहरू
117     anonymous: अज्ञात
118     no_comment: कुनै पनि टिप्पणीहरू छैनन्
119     part_of: खण्ड
120     download_xml: XML डाउनलोड गर्नुहोस्
121     view_history: इतिहास हेर्नुहोस्
122     view_details: बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
123     location: 'स्थान:'
124     changeset:
125       title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
126       belongs_to: रचयिता
127       node: अंशहरू (%{count})
128       node_paginated: अंशहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
129       way: बाटोहरू (%{count})
130       way_paginated: बाटोहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
131       relation: सम्बन्धहरू (%{count})
132       relation_paginated: सम्बन्धहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
133       comment: टिप्पणीहरू (%{count})
134       hidden_commented_by: ' %{user} द्वारा गरिएको लुकाइएको टिप्पणी <abbr title=''%{exact_time}''>%{when}
135         पहिले</abbr>'
136       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
137         गरिएको टिप्पणी'
138       changesetxml: चेन्जसेट XML
139       osmchangexml: osmChange XML
140       feed:
141         title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
142         title_comment: परिवर्तनहरू %{id} - %{comment}
143       join_discussion: छलफलमा भाग लिन लग इन गर्नुहोस्
144       discussion: छलफल
145     node:
146       title: 'अंश: %{name}'
147       history_title: 'अंशको इतिहास: %{name}'
148     way:
149       title: 'बाटो: %{name}'
150       history_title: 'बाटोको इतिहास: %{name}'
151       nodes: अंशहरू
152       also_part_of:
153         one: बाटोको अंश %{related_ways}
154         other: बाटोको अंशहरू %{related_ways}
155     relation:
156       title: 'सम्बन्ध: %{name}'
157       history_title: 'सम्बन्धको इतिहास: %{name}'
158       members: 'सदस्यहरू:'
159     relation_member:
160       entry_role: '%{type} %{name}  %{role}को रुपमा'
161       type:
162         node: नोड
163         way: बाटो
164         relation: सम्बन्ध
165     containing_relation:
166       entry: सम्बन्ध %{relation_name}
167       entry_role: सम्बन्ध %{relation_name} (as %{relation_role})
168     not_found:
169       sorry: 'माफ गर्नुहोला, %{type} #%{id} फेला पार्न सकिएन ।'
170       type:
171         node: नोड
172         way: बाटो
173         relation: सम्बन्ध
174         changeset: परिवर्तनसेट
175         note: टिपोट
176     timeout:
177       sorry: माफ गर्नुहोला, %{id} अाइडि भएको %{type}को लागि तथ्याङ्क प्राप्त गर्न
178         निक्कै समय लाग्यो ।
179       type:
180         node: नोड
181         way: बाटो
182         relation: सम्बन्ध
183         changeset: चेन्जसेट
184         note: टिपोट
185     redacted:
186       redaction: सम्पादन %{id}
187       message_html: संस्करण %{version} यस प्रकारको  %{type}  देखाउन सकिँदैन किनभने
188         यो हटाइएको छ कृपया जानकारीखो लागि %{redaction_link} हेर्नुहोस्
189       type:
190         node: नोड
191         way: बाटो
192         relation: रिलेशन
193     start_rjs:
194       feature_warning: '%{num_features}वटा सुविधाहरु लोड हुँदै छन्, जसले गर्दा तपाईंको
195         ब्राउजर सुस्त वा अनुत्तरदायी बनाउन सक्छ । तपाईं साँच्चै यो जानकारी हेर्न चाहनुहुन्छ
196         ?'
197       load_data: डेटा लोडगर्ने
198       loading: लोड हुदैछ...
199     tag_details:
200       tags: ट्यागहरू
201       wiki_link:
202         key: '%{key} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
203         tag: '%{key}=%{value} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
204       wikidata_link: '%{page} वस्तु विकिडेटा मा'
205       wikipedia_link: '%{page}को बारेमा विकिपीडियामा भएको लेख'
206       telephone_link: '%{phone_number} मा फोन गर्नुहोस्'
207     note:
208       title: 'टिप्पणी: %{id}'
209       new_note: नयाँ टिप्पणी
210       description: विवरण
211       open_title: 'समाधान नगरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
212       closed_title: 'समाधान गरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
213       hidden_title: 'लुकाइएको टिप्पणी #%{note_name}'
214       open_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr> सिर्जना
215         गरिएको'
216       open_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} अगाडि</abbr> अज्ञात व्यक्तिद्वारा
217         सिर्जना गरिएको
218       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
219         गरिएको टिप्पणी'
220       commented_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
221         अगाडि</abbr> गरिएको टिप्पणी
222       closed_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
223         समाधान गरिएको'
224       closed_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
225         अगाडि</abbr> समाधान गरिएको
226       reopened_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
227         पुनःसक्रिय गरिएको'
228       reopened_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
229         अगाडि</abbr> पुनःसक्रिय गरिएको
230       hidden_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
231         लुकाइएको'
232     query:
233       title: क्वेरी गुणहरू
234       introduction: नजिकैका फिचरहरू भेटाउन नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्
235       nearby: नजिकैका फिचरहरू
236       enclosing: यसभित्र रहेका फिचरहरू
237   changeset:
238     changeset_paging_nav:
239       showing_page: पृष्ठ %{page}
240       next: अर्को »
241       previous: « अघिल्लो
242     changeset:
243       anonymous: बेनाम
244       no_edits: (कुनै सम्पादनहरू छैनन्)
245       view_changeset_details: परिवर्तनहरूको विवरण हेर्नुहोस्
246     changesets:
247       id: आईडी(ID)
248       saved_at: सुरक्षित गरिएको समय-
249       user: प्रयोगकर्ता
250       comment: टिप्पणी
251       area: क्षेत्र
252     list:
253       title: चेन्जसेटहरू
254       title_user: '%{user}द्वरा गरिएका परिवर्तनहरू'
255       title_friend: तपाईंको मित्रहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
256       title_nearby: तपाईंनजिक हुनुभएका प्रयोगकर्ताहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
257       empty: कुनै पनि परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
258       empty_area: यो क्षेत्रमा कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
259       empty_user: यस प्रयोगकर्ताद्वारा कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
260       no_more: अन्य कुनै परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
261       no_more_area: यो क्षेत्रमा अन्य कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
262       no_more_user: यस प्रयोगकर्तटद्वारा अन्य कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
263       load_more: अझै लोड गर्नुहोस्
264     timeout:
265       sorry: माफ गर्नुहोला, तपाईंले खोज्नुभएको परिवर्तनहरूको सूची प्राप्त गर्न निकै
266         समय लाग्यो ।
267     rss:
268       title_all: OpenStreetMap परिवर्वतन सूची छलफल
269       title_particular: 'OpenStreetMap परिवर्तन सूची #%{changeset_id} छलफल'
270       comment: ' %{author}द्वारा #%{changeset_id}मा नयाँ टिप्पणी'
271       commented_at_html: ' %{when} पहिले अद्यावधि गरिएको'
272       commented_at_by_html: ' %{user}  द्वारा  %{when} पहिले अद्यावधिक गरिएको'
273       full: पूरा वार्तालाप
274   diary_entry:
275     new:
276       title: नयाँ दैनिकी
277       publish_button: प्रकाशन गर्नुहोस्
278     list:
279       title: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
280       title_friends: साथीहरूका डायरीहरू
281       title_nearby: नजिकका प्रयोगकर्ताहरूका डायरीहरू
282       user_title: '%{user}को डायरी'
283       in_language_title: '%{language} भाषामा भएका दैनिकीहरू'
284       new: नयाँ दैनिकी
285       new_title: तपाईंको डायरीमा नयाँ दैनिकी सिर्जना गर्नुहोस्
286       no_entries: कुनै पनि अभिलेखहरू भेटिएनन्
287       recent_entries: हालैका दैनिकीहरू
288       older_entries: पुराना अभिलेखहरू
289       newer_entries: नयाँ अभिलेखहरू
290     edit:
291       title: दैनिकी प्रविष्ठी सम्पादन गर्ने
292       subject: 'विषय:'
293       body: 'मूख्य भाग:'
294       language: 'भाषा:'
295       location: 'स्थान:'
296       latitude: 'देशान्तर:'
297       longitude: 'अक्षांश:'
298       use_map_link: नक्सा प्रयोगर्ने
299       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
300       marker_text: दैनिकी प्रविष्ठी स्थान
301     view:
302       title: '%{user}को डायरी | %{title}'
303       user_title: '%{user}को डायरी'
304       leave_a_comment: टिप्पणी छोड्ने
305       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} टिप्पणी छोड्नलाई'
306       login: प्रवेश
307       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
308     no_such_entry:
309       title: त्यस्तो कुनै दैनिकी भेटिएन
310       heading: '%{id} आइडी भएको कुनै अभिलेख भेटिएन'
311       body: माफ गर्नुहोला, %{id} आइडी भएको कुनै डायरी छैन । कृपया हिज्जे जाँच गर्नुहोस्,
312         वा गलत लिङ्क क्लिक गर्नुभयो कि हेर्नुहोस् ।
313     diary_entry:
314       posted_by: '%{link_user}द्वारा %{created}मा %{language_link}भाषामा पोस्ट गरिएको'
315       comment_link: यस प्रविष्टीमा टिप्पणी गर्ने
316       reply_link: यो प्रविष्टीमा जवाफ लेख्ने
317       comment_count:
318         zero: कुनै टिप्पणीहरू छैनन्
319         one: '%{count} टिप्पणी'
320         other: '%{count} टिप्पणीहरू'
321       edit_link: यो प्रविष्टी सम्पादन गर्ने
322       hide_link: यो प्रविष्टी लुकाउने
323       confirm: निश्चित गर्ने
324     diary_comment:
325       comment_from: '%{link_user}द्वारा %{comment_created_at}मा गरिएको टिप्पणी'
326       hide_link: यो टिप्पणी लुकाउनुहोस्
327       confirm: निश्चित गर्ने
328     location:
329       location: 'स्थान:'
330       view: अवलोकन गर्ने
331       edit: सम्पादन
332     feed:
333       user:
334         title: '%{user}को लागि ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकी'
335         description: '%{user}को लागि हालैका ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू'
336       language:
337         title: '%{language_name} भाषामा OpenStreetMap दैनिकी'
338         description: '%{language_name} भाषामा ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका
339           दैनिकी'
340       all:
341         title: ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू
342         description: ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका दैनिकीहरू
343     comments:
344       has_commented_on: '%{display_name}ले निम्न दैनिकीहरूमा टिप्पणी गर्नुभएको छ'
345       post: पोष्ट
346       when: कहिले
347       comment: टिप्पणी
348       ago: '%{ago} पहिले'
349       newer_comments: नयाँ टिप्पणीहरू
350       older_comments: पूरानो टिप्पणीहरू
351   geocoder:
352     search:
353       title:
354         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">आन्तरिक</a> बाट नतिजाहरू
355         ca_postcode: <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</aबाट नतिजाहरू
356         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
357           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
358         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
359         osm_nominatim_reverse: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
360           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
361         geonames_reverse: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
362     search_osm_nominatim:
363       prefix:
364         aerialway:
365           cable_car: केबल कार
366           chair_lift: कुर्सी लिफ्ट
367           drag_lift: तान्ने लिफ्ट
368           gondola: गोन्डोला लिफ्ट
369           station: हवाई मार्ग स्टेशन
370         aeroway:
371           aerodrome: हवाईड्रोम
372           apron: तटबन्द
373           gate: ढोका
374           helipad: हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ
375           runway: रनवे
376           taxiway: ट्याक्सीको बाटो
377           terminal: टर्मिनल
378         amenity:
379           animal_shelter: पशु आश्रय
380           arts_centre: कला केन्द्र
381           atm: एटिएम् मेसिन
382           bank: बैँक
383           bar: बार
384           bbq: बारबिक्यू
385           bench: मेच
386           bicycle_parking: साइकिल पार्किङ्
387           bicycle_rental: साइकिल भाडामा
388           biergarten: बियर पिउने ठाउँ
389           boat_rental: ढुङ्गा भाडा सेवा
390           brothel: वेश्यालय
391           bureau_de_change: परिवर्तन व्यूरो
392           bus_station: बस स्टेसन्
393           cafe: चमेना गृह
394           car_rental: कार भाडामा
395           car_sharing: कार साटासाट
396           car_wash: कार धुने ठाउँ
397           casino: क्यासिनो
398           charging_station: चार्ज गर्ने स्टेसन
399           childcare: बालबालिका हेरचाह
400           cinema: सिनेमा घर
401           clinic: क्लिनिक
402           clock: घन्टाघर
403           college: कलेज
404           community_centre: सामुदायिक केन्द्र
405           courthouse: अदालत
406           crematorium: श्मशान
407           dentist: दाँतको डाक्टर
408           doctors: डाक्टर
409           drinking_water: पिउने पानी
410           driving_school: ड्राइभिङ स्कूल
411           embassy: दूतावास
412           fast_food: चमेना गृह
413           ferry_terminal: फेरी टर्मिनल
414           fire_station: अग्नि नियन्त्रण स्टेसन्
415           food_court: खाजा घर
416           fountain: पानीको फोहोरा
417           fuel: इन्धन
418           gambling: जुवाघर
419           grave_yard: श्मशान घाट
420           hospital: अस्पताल
421           hunting_stand: शिकार क्षेत्र
422           ice_cream: बरफ
423           kindergarten: बाल आश्रम
424           library: पुस्तकालय
425           marketplace: बजार क्षेत्र
426           monastery: चैत्य
427           motorcycle_parking: मोटर साइकल पार्किङ
428           nightclub: रात्री क्लब
429           nursing_home: नर्सिङ होम
430           office: कार्यलय
431           parking: पार्किङ
432           parking_entrance: पार्किङ प्रवेश
433           pharmacy: औषधी पसल
434           place_of_worship: पूजा गर्ने स्थान
435           police: प्रहरी
436           post_box: हुलाक बाक्सा
437           post_office: हुलाक
438           preschool: पूर्व-स्कुल
439           prison: कारागार
440           pub: पब
441           public_building: सार्वजनिक भवन
442           recycling: पुनः प्रयोग विन्दु
443           restaurant: रेस्टुरेन्ट
444           retirement_home: बृद्ध आश्रम
445           sauna: सौना
446           school: विद्यालय
447           shelter: आश्रय
448           shop: पसल
449           shower: स्नानघर
450           social_centre: सामाजिक केन्द्र
451           social_club: सामाजिक क्लब
452           social_facility: सामाजिक सेवा
453           studio: स्टुडियो
454           swimming_pool: पौली पोखरी
455           taxi: ट्याक्सी
456           telephone: सार्वजनिक टेलिफोन
457           theatre: हल
458           toilets: शौचालय
459           townhall: सभा गृह
460           university: विश्वविद्यालय
461           vending_machine: भेन्डिङ मेसिन
462           veterinary: भेटेरिनरी शल्यक्रिया
463           village_hall: सभा गृह
464           waste_basket: फोहर टोकरी
465           waste_disposal: फोहर फाल्ने ठाउँ
466           youth_centre: युवा केन्द्र
467         boundary:
468           administrative: प्रशासनिक सिमाना
469           census: जनगणना सिमाना
470           national_park: राष्ट्रिय निकुञ्ज
471           protected_area: संरक्षित क्षेत्र
472         bridge:
473           aqueduct: नहर
474           suspension: झोलुङ्गे पुल
475           swing: झोलुङ्गे पुल
476           viaduct: भियाडक्ट
477           "yes": पुल
478         building:
479           "yes": भवन
480         craft:
481           brewery: ब्रुएरी
482           carpenter: सिकर्मी
483           electrician: विद्युतकर्मी
484           gardener: माली
485           painter: पेन्टर
486           photographer: फोटोग्रा
487           plumber: प्लमर
488           shoemaker: जुत्ताबनाउने
489           tailor: सुचीकार
490           "yes": कला पसल
491         emergency:
492           ambulance_station: एम्बुलेन्स पार्क
493           defibrillator: डिफिब्रिलेटर
494           landing_site: आकस्मिक अवतरण क्षेत्र
495           phone: आकस्मिक फोन
496         highway:
497           abandoned: छोडिएको राजमार्ग
498           bus_stop: बस बिसौनी
499           construction: निर्माणाधिन राजमार्ग
500           cycleway: साइकल मार्ग
501           elevator: भर्‍याङ
502           footway: पदमार्ग
503           living_street: आवासिय गल्ली
504           milestone: कोसेढुङ्गा
505           motorway: मोटरमार्ग
506           motorway_junction: मोटरमार्ग मिलन बिन्दु
507           motorway_link: मोटरमार्ग सडक
508           path: पथ
509           pedestrian: पैदल मार्ग
510           primary: प्राथमिक सडक
511           primary_link: प्राथमिक सडक
512           proposed: प्रस्तावित सडक
513           raceway: रेसवे
514           residential: आवासीय सडक
515           rest_area: विश्राम क्षेत्र
516           road: सडक
517           secondary: माध्यमिक सडक
518           secondary_link: माध्यमिक सडक
519           service: सर्भिस सडक
520           speed_camera: गति क्यामेरा
521           steps: खुट्किलाहरू
522           street_lamp: सडक बत्ती
523           track: ट्रयाक
524           trail: गोरेटो बाटो
525           "yes": सडक
526         historic:
527           bunker: बङ्कर
528           castle: गढी
529           fort: किल्ला
530           heritage: सम्पादा क्षेत्र
531           house: घर
532           icon: प्रतिमा
533           memorial: स्मारक
534           mine: खानी
535           monument: सम्पदा
536           ruins: भग्नावशेषहरू
537           stone: पत्थर
538           tomb: चिहान
539           tower: टावर
540         landuse:
541           basin: बेसिन
542           commercial: व्यवसायिक क्षेत्र
543           farm: खेती
544           farmland: खेतीयोग्य जमिन
545           forest: वन
546           garages: ग्यारेजहरू
547           grass: घाँस
548           industrial: औद्योगिक क्षेत्र
549           landfill: ल्यान्डफिल
550           military: सैनिक इलाका
551           mine: खानी
552           railway: रेलमार्ग
553           residential: आवासीय क्षेत्र
554           retail: खुद्रा
555           road: सडक क्षेत्र
556         leisure:
557           garden: बगैँचा
558           park: उद्यान
559           resort: रिसोर्ट
560           sauna: सौना
561           stadium: रङ्गाशाला
562           swimming_pool: पौली पोखरी
563         man_made:
564           lighthouse: प्रकाश घर
565           pipeline: पाइपरेखा
566           tower: टावर
567           works: कारखाना
568         military:
569           barracks: सैनिक घर
570           bunker: बङ्कर
571         natural:
572           bay: खाडी
573           beach: समुद्र किनारा
574           crater: क्रेटर
575           forest: वन
576           glacier: हिमनदी
577           grassland: घाँसेमैदान
578           hill: डाँडा
579           island: द्विप
580           land: जमिन
581           marsh: धाप
582           peak: शिखर
583           point: बिन्दु
584           rock: रक
585           sand: बालुवा
586           spring: स्प्रिङ
587           stone: पत्थर
588           tree: रूख
589           valley: उपत्यका
590           volcano: ज्वालामुखी
591           water: पानी
592           wood: कुञ्ज
593         office:
594           accountant: लेखापाल
595           administrative: प्रबन्धकीय स्थल
596           company: कम्पनी
597           lawyer: वकिल
598           ngo: एनजिओ कार्यलय
599           telecommunication: दूरसञ्चार कार्यलय
600           travel_agent: ट्राभल एजेन्सी
601           "yes": कार्यलय
602         place:
603           city: शहर
604           country: देश
605           county: ईलाका
606           farm: खेती
607           house: घर
608           houses: घरहरू
609           island: द्विप
610           isolated_dwelling: एक्लो बसस्थान
611           locality: वसोबास
612           municipality: नगरपालिका
613           neighbourhood: छिमेक
614           postcode: पोस्ट कोड
615           region: क्षेत्र
616           sea: समुद्र
617           state: राज्य
618           town: नगर
619           village: गाउँ
620           "yes": स्थानहरू
621         railway:
622           abandoned: परित्यक्त रेलमार्ग
623           junction: रेलमार्ग जङ्सन
624         shop:
625           bakery: बेकरी
626           beauty: सौन्दर्य पसल
627           beverages: पेय पसल
628           bicycle: साइकल पसल
629           books: पुस्तक पसल
630           boutique: बुटिक
631           butcher: मासु पसल
632           car: कार पसल
633           car_parts: कार पाटपुर्जा
634           car_repair: कार मर्मत
635           carpet: कार्पेट पसल
636           charity: दान पसल
637           chemist: औषधि पसल
638           clothes: कपडा पसल
639           computer: कम्प्युटर पसल
640           confectionery: चकलेट पसल
641           copyshop: कापी पसल
642           cosmetics: शृङ्गार पसल
643           department_store: डिपार्टमेन्ट स्टोर
644           dry_cleaning: ड्राइ क्लिनिङ
645           electronics: इलेक्ट्रोनिक्स पसल
646           estate_agent: घरजग्गा एजेन्ट
647           farm: किसान पसल
648           fashion: फेसन पसल
649           fish: माछा पसल
650           florist: पुष्प व्यवसायी
651           food: भोजनालय
652           furniture: फर्निचर
653           gallery: सङ्ग्रहालय
654           general: किराना पसल
655           gift: उपहार पसल
656           greengrocer: तरकारी पसल
657           grocery: किराना पसल
658           hairdresser: नाइ पसल
659           hardware: हार्डवेयर पसल
660           hifi: हाइ-फाइ
661           jewelry: गहना पसल
662           mall: सपिङ मल
663           market: बजार
664           mobile_phone: मोबाइल फोन पसल
665           motorcycle: मोटरसाइकल पसल
666           music: संगीत पसल
667           newsagent: सम्वाददाता
668           optician: अप्टिसियन
669           pet: पाल्तु पसल
670           pharmacy: औषधी पसल
671           shoes: जुत्ता पसल
672           sports: खेलकुद सामग्री पसल
673           tailor: सुचीकार
674           toys: खेलौना पसल
675           video: भिडियो पसल
676           "yes": पसल
677         tourism:
678           attraction: आकर्षण
679           bed_and_breakfast: बेड र ब्रेकफास्ट
680           cabin: क्याबिन
681           gallery: सङ्ग्रहालय
682           guest_house: अतिथी घर
683           hostel: होस्टल
684           hotel: होटल
685           information: सूचना
686           museum: सङ्ग्रहालय
687           picnic_site: वनभोज स्थल
688           viewpoint: अवलोकन केन्द्र
689           zoo: चिडियाखाना
690         tunnel:
691           "yes": सुरुङ
692         waterway:
693           canal: नहर
694           dam: ड्याम
695           ditch: खाल्डो
696           dock: डक गर्नुहोस्
697           drain: ढल
698           rapids: भङ्गालो
699           river: नदी
700           stream: प्रवाह
701           waterfall: झरना
702           "yes": जलमार्ग
703       admin_levels:
704         level2: राष्ट्रिय सीमा
705         level4: राज्य सीमा
706         level5: क्षेत्र सीमा
707         level6: इलाका सीमा
708         level8: सहर सीमा
709         level9: गाउँ सीमा
710         level10: उपनगर सीमा
711     description:
712       types:
713         cities: सहरहरू
714         towns: नगरहरू
715         places: स्थानहरू
716     results:
717       no_results: कुनै नतिजाहरू भेटिएनन्
718       more_results: थप नतिजाहरू
719   layouts:
720     logo:
721       alt_text: OpenStreetMap लोगो
722     logout: लग आउट गर्नुहोस्
723     log_in: लग इन
724     sign_up: साइन अप
725     start_mapping: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
726     edit: सम्पादन
727     history: इतिहास
728     export: निर्यात गर्नुहोस्
729     data: डेटा
730     export_data: डेटा निर्यात गर्नुहोस्
731     gps_traces: GPS ट्रेसहरू
732     gps_traces_tooltip: GPS ट्रेसहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस्
733     user_diaries: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
734     user_diaries_tooltip: प्रयोगकर्ता डायरीहरू हेर्नुहोस्
735     edit_with: '%{editor} प्रयोग गरेर सम्पादन गर्नुहोस्'
736     tag_line: स्वतन्त्र र खुला विकी विश्व म्याप
737     intro_header: OpenStreetMap मा स्वागत छ!
738     partners_partners: समर्थकहरू
739     help: सहायता
740     about: बारेमा
741     copyright: प्रतिलिपि अधिकार
742     community: समुदाय
743     community_blogs: समूदाय ब्लगहरू
744     foundation: फाउन्डेसन
745     make_a_donation:
746       text: दान गर्नुहोस्
747     learn_more: थप जान्नुहोस्
748     more: थप
749   notifier:
750     diary_comment_notification:
751       hi: नमस्ते %{to_user},
752     message_notification:
753       hi: नमस्ते %{to_user},
754     friend_notification:
755       hi: नमस्ते %{to_user},
756       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ले तपाईँलाई मित्रको रूपमा थप्नु भयो'
757     gpx_notification:
758       greeting: नमस्ते,
759     signup_confirm:
760       greeting: नमस्ते!
761     email_confirm_plain:
762       greeting: नमस्ते,
763     email_confirm_html:
764       greeting: नमस्ते,
765     lost_password_plain:
766       greeting: नमस्ते,
767     lost_password_html:
768       greeting: नमस्ते,
769     note_comment_notification:
770       anonymous: अज्ञात प्रयोगकर्ता
771       greeting: नमस्ते,
772     changeset_comment_notification:
773       hi: नमस्ते %{to_user},
774       greeting: नमस्ते,
775   messages:
776     inbox:
777       title: इनबक्स
778       my_inbox: मेरो इनबक्स
779       outbox: आउटबक्स
780       from: बाट
781       subject: विषय
782       date: मिति
783     message_summary:
784       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
785       read_button: पढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
786       reply_button: जवाफ दिने
787       destroy_button: हटाउनुहोस्
788     new:
789       title: सान्देस पठाउ
790       send_message_to: '%{name} लाई नयाँ सन्देश पठाउनुहोस्'
791       subject: विषय
792       body: मुख्य भाग
793       send_button: पठाउनुहोस्
794       back_to_inbox: इनबक्समा फर्कनुहोस्
795       message_sent: सन्देश पठाइयो
796     outbox:
797       title: आउटबक्स
798       inbox: इनबक्स
799       outbox: आउटबक्स
800       to: लाई
801       subject: विषय
802       date: मिति
803     show:
804       title: सन्देश पढ्नुहोस्
805       from: बाट
806       subject: विषय
807       date: मिति
808       reply_button: जवाफ दिनुहोस्
809       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
810       destroy_button: मेट्नुहोस्
811       back: पछाडि
812       to: लाई
813     sent_message_summary:
814       destroy_button: हटाउनुहोस्
815     destroy:
816       destroyed: सन्देश मेटियो
817   site:
818     about:
819       next: अर्को
820       local_knowledge_title: स्थानीय ज्ञान
821       community_driven_title: समूदायबाट सञ्चालित
822       open_data_title: खुल्ला डेटा
823       legal_title: कानूनी
824       partners_title: समर्थकहरू
825     copyright:
826       native:
827         title: यो पृष्ठको बारेमा
828         mapping_link: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
829       legal_babble:
830         more_title_html: थप जान्नको लागि
831         contributors_title_html: हाम्रा योगदान कर्ताहरू
832     index:
833       permalink: स्थायी लिङ्क
834       shortlink: छोटो लिङ्क
835       createnote: एक टिप्पणी थप्नुहोस्
836     edit:
837       user_page_link: प्रयोगकर्ता पृष्ठ
838     export:
839       title: निर्यात गर्नुहोस्
840       area_to_export: निर्यात गर्ने क्षेत्र
841       manually_select: आफै अर्को क्षेत्र छान्नुहोस
842       format_to_export: निर्यात गर्ने ढाँचा
843       osm_xml_data: OpenStreetMap XML डेटा
844       map_image: नक्साको तस्वीर (सर्वस्वीकृत सतहहरू देखाउँछ)
845       embeddable_html: थप्नलायक HTML
846       licence: इजाजतपत्र
847       export_details: ओपनस्ट्रीटम्यापका जानकारीहरू <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">अोपन
848         डेटा कमन्स ओपन डेटाबेस लाइसेन्स</a> अनुज्ञप्तिसँग अाबद्ध छन् ।
849       too_large:
850         advice: निर्यात गर्ने प्रक्रिया असफल भएमा तल दिइएका स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्-
851         body: यो क्षेत्र ओपनस्ट्रीटम्याप एक्स् एम् एल जानकारीको रूपमा निर्यात गर्नको
852           लागि निकै ठूलो छ । कृपया सानो क्षेत्र छान्नुहोस् वा तल देखाइएका स्रोतहरूबाट
853           ठूलो सङ्ख्यामा जानकारी डाउनलोड गर्नुहोस् ।
854         planet:
855           title: ओएस्एम ग्रह
856           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका ओपनस्ट्रीटम्याप तथ्याङ्कका प्रतिहरू
857         overpass:
858           title: ओभरपास एपिअाइ
859           description: OpenStreetMap तथ्याङ्कको अर्को स्रोतबाट यो सिमारेखा प्राप्त
860             गर्नुहोस्
861         geofabrik:
862           title: Geofabrik डाउनलोडहरू
863           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका महादेशहरू, देशहरू तथा चुनिएका सहरहरूका
864             उद्धरणहरू
865         metro:
866           title: मेट्रो उद्धरणहरू
867           description: विश्वका प्रमुख सहर तथा वरिपरीका क्षेत्रहरूको उद्धरण
868         other:
869           title: अन्य स्रोतहरू
870           description: ओपनस्ट्रीटम्याप विकिमा सूचीत थप स्रोतहरू
871       options: विकल्पहरू
872       format: ढाँचा
873       scale: स्केल
874       max: अधिकतम
875       image_size: तस्वीर आकार
876       zoom: जुम
877       add_marker: नक्शामा चिह्न थप्नुहोस्
878       latitude: 'अक्षांश:'
879       longitude: 'देशान्तर:'
880       output: उत्पादन
881       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
882       export_button: निर्यात गर्नुहोस्
883     fixthemap:
884       how_to_help:
885         title: कसरी सहायता गर्ने
886         join_the_community:
887           title: समूदायमा सहभागी हुनुहोस्
888       other_concerns:
889         title: अन्य चासोहरू
890     help:
891       title: कसरी सहायता पाउने
892       welcome:
893         url: /welcome
894         title: OSM मा स्वागत् छ
895       beginners_guide:
896         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
897         title: सुरुवातकर्ताहरूको लागि मार्गदर्शन
898         description: सुरुवातकर्ताहरूको लागि समुदायद्वारा निर्मित निर्देशिका
899       help:
900         title: help.openstreetmap.org
901       mailing_lists:
902         title: मेलिङ्ग सूचीहरू
903       forums:
904         title: मञ्च
905       irc:
906         title: आईआरसि
907       switch2osm:
908         title: स्विचटु‍ओएसएम
909       wiki:
910         url: http://wiki.openstreetmap.org/
911     sidebar:
912       close: बन्द गर्नुहोस्
913     search:
914       search: खोज्नुहोस्
915       get_directions: दिशानिर्देशन प्राप्त गर्नुहोस्
916       from: बाट
917       to: लाई
918       submit_text: जानुहोस्
919     key:
920       table:
921         entry:
922           motorway: मोटरमार्ग
923           main_road: मुख्य सडक
924           trunk: ट्रङ्क सडक
925           primary: प्राथमिक सडक
926           secondary: माध्यमिक सडक
927           unclassified: वर्गिकरण नगरिएको सडक
928           track: ट्रयाक
929           cycleway: साइकल मार्ग
930           rail: रेलमार्ग
931           cable:
932           - केबल कार
933           - कुर्सी लिफ्ट
934           forest: वन
935           wood: कुञ्ज
936           golf: गल्फ कोर्स
937           park: उद्यान
938           resident: आवासीय क्षेत्र
939           lake:
940           - ताल
941           - मुहान
942           farm: खेती
943           cemetery: अन्त्यष्टी स्थल
944           school:
945           - विद्यालय
946           - विश्वविद्यालय
947           summit:
948           - शिखर
949           - शिखर
950           bicycle_shop: साइकल पसल
951           bicycle_parking: साकल पार्किङ
952           toilets: शौचालय
953     richtext_area:
954       edit: सम्पादन
955       preview: पूर्वावलोकन
956     markdown_help:
957       headings: शीर्षकहरू
958       heading: शीर्षक
959       first: पहिलो वस्तु
960       link: लिङ्क
961       text: पाठ
962       image: छवि
963       url: युआरएल
964     welcome:
965       title: स्वागतम्!
966       whats_on_the_map:
967         title: म्यापमा के छ
968       rules:
969         title: नियमहरू !
970   traces:
971     create:
972       upload_trace: GPS Trace अपलोड गर्ने
973       upload_gpx: 'GPX फाइल अपलोड गर्ने:'
974       description: 'विवरण:'
975       tags: ट्यागहरूः
976       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
977       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
978       visibility_help: यसको मतलाब के हो ?
979       upload_button: अपलोड गर्ने
980       help: सहायता
981     edit:
982       title: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
983       heading: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
984       filename: 'फाइलनाम:'
985       download: डाउनलोड
986       uploaded_at: 'आध्यवधिक गरिएको:'
987       points: 'बिन्दुहरु:'
988       start_coord: 'निर्देशंक सुरु गर्ने:'
989       map: नक्सा
990       edit: सम्पादन
991       owner: 'मालिक:'
992       description: विवरण
993       tags: ट्यागहरूः
994       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
995       save_button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्ने
996       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
997       visibility_help: यसको मतलब के हो ?
998     trace_optionals:
999       tags: ट्यागहरू
1000     view:
1001       title: हेर्दै ट्रेस %{name}
1002       heading: हेर्दै ट्रेस %{name}
1003       pending: बाँकी
1004       filename: 'फाइलनाम:'
1005       download: डाउनलोड
1006       uploaded: 'अपलोड गरिएको:'
1007       points: 'विन्दुहरू:'
1008       start_coordinates: 'सुरूको निर्देशङ्क:'
1009       map: नक्सा
1010       edit: सम्पादन
1011       owner: 'मालिक:'
1012       description: 'विवरण:'
1013       tags: ट्यागहरूः
1014       none: कुनै पनि होइन
1015       edit_track: यो ट्रेस सम्पादन गर्ने
1016       delete_track: यो ट्रेस मेट्ने
1017       trace_not_found: ट्रेस भेटिएन!
1018       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1019     trace_paging_nav:
1020       showing_page: पृष्ठ %{page}
1021     trace:
1022       pending: बाँकी रहेको
1023       count_points: पोइन्टहरु %{count}
1024       ago: '%{time_in_words_ago} पहिले'
1025       more: थप
1026       trace_details: ट्रेसको विस्तृत जानकारी हेर्ने
1027       view_map: नक्सा हेर्ने
1028       edit: सम्पादन
1029       edit_map: नक्सा सम्पादन गर्ने
1030       public: सार्वजनिक
1031       private: निजी
1032       by: द्वारा
1033       in: मा
1034       map: नक्सा
1035     list:
1036       public_traces: सारवजनिक GPS ट्रेसहरु
1037       public_traces_from: '%{user}बाट सार्वकनिक GPS ट्रेसहरु'
1038       tagged_with: ' %{tags}हरूद्वारा ट्याग गरिएको'
1039       see_all_traces: सबै ट्रेसहरु हेर्ने
1040     delete:
1041       scheduled_for_deletion: मेट्नको लागि तालिकावद्ध गरिएको ट्रेस
1042     make_public:
1043       made_public: सार्वजनिक बनाइएको ट्रेस
1044   oauth_clients:
1045     edit:
1046       submit: सम्पादन
1047     show:
1048       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1049     form:
1050       name: नाम
1051       required: आवश्यक पर्दछ
1052   user:
1053     login:
1054       title: प्रवेश
1055       heading: प्रवेश
1056       password: 'पासवर्ड:'
1057       login_button: प्रवेश
1058       no account: खाता छैन?
1059     logout:
1060       logout_button: लग आउट
1061     lost_password:
1062       title: पासवर्ड बिर्सियो
1063       heading: पासवर्ड बिर्सिनुभयो ?
1064       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1065       new password button: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1066     reset_password:
1067       title: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1068       heading: '%{user}को लागि प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने'
1069       password: 'पासवर्ड:'
1070       confirm password: 'प्रवेशशव्द निश्चित गर्ने:'
1071       reset: नयाँ प्रवेशशव्द
1072       flash changed: तपाईंको प्रवेश शब्द परिवर्तन गरिएको छ।
1073     new:
1074       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1075       confirm email address: 'इमेल ठेगाना पक्का गर्नुहोस्:'
1076       password: 'पासवर्ड:'
1077       confirm password: 'पासवर्ड निश्चित गर्नुहोस्:'
1078       continue: साइन अप
1079     terms:
1080       consider_pd_why: यो के हो ?
1081       legale_names:
1082         france: फ्रान्स
1083         italy: इटाली
1084     no_such_user:
1085       deleted: मेटाइयो
1086     view:
1087       traces: ट्रेसहरू
1088       status: 'स्थिति:'
1089       description: वर्णन
1090       km away: '%{count}किमि टाढा'
1091       m away: '%{count} मि टाढा'
1092       comments: टिप्पणी
1093       confirm: निश्चित गर्ने
1094     popup:
1095       your location: तपाईँको स्थान
1096       nearby mapper: नजिकको मानचित्रकर्मी
1097       friend: साथी
1098     account:
1099       my settings: मेरो अनुकुलताहरु
1100       openid:
1101         link text: यो के हो ?
1102       public editing:
1103         heading: 'सार्वजनिक सम्पादन:'
1104         enabled link text: यो के हो ?
1105         disabled link text: म किन सम्पादन गर्न सक्दिन?
1106       public editing note:
1107         heading: सार्वजनिक सम्पादन
1108       contributor terms:
1109         link text: यो के हो ?
1110       preferred languages: 'रुचाइएका भाषाहरू:'
1111       image: 'चित्र:'
1112       gravatar:
1113         link text: यो के हो ?
1114       home location: 'गृह स्थान:'
1115       no home location: तपाईंले आफ्नो गृहस्थान प्रविष्ठ गर्नुभएको छैन।
1116       latitude: 'देशान्तर:'
1117       longitude: 'अक्षांश:'
1118       save changes button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्नुहोस्
1119       flash update success confirm needed: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक
1120         गरियो। Check your email for a note to confirm your new email address.
1121       flash update success: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक गरियो।
1122     confirm:
1123       button: निश्चित गर्ने
1124     confirm_email:
1125       heading: इमेल परिवर्तन भएको निश्चित गर्नुहोस्
1126       press confirm button: इमेल निश्चित गर्नको लागि निश्चितमा क्लिक गर्नुहोस् ।
1127       button: निश्चित
1128       success: तपाईंको इमेल निश्चित गर्नुहोस्, ग्राह्याताको लागि धन्यवाद!
1129       failure: यो टोकन को साथम एक इमेल पहिले नै निश्चित गरिसकिएको छ।
1130     go_public:
1131       flash success: तपाईंका सबै सम्पादनहरू सार्वाजनिक छन् , तपाईं अब सम्पादन लायक
1132         हुनु भयो ।
1133     make_friend:
1134       button: साथीको रूपमा थप्नुहोस्
1135       success: '%{name} अब तपाईंको मित्र हुनुभएको छ!'
1136       failed: माफ गर्नुहोला, %{name}लाई मित्रको रुपमा थप्न सकिएन।
1137       already_a_friend: '%{name} सँग तपाईंले पहिले नै मित्रता गरिसक्नु भएको छ ।'
1138     remove_friend:
1139       button: साथीबाट हटाउने
1140     filter:
1141       not_an_administrator: यो कार्य गर्न तपाईं प्रबन्धक हुनुपर्छ .
1142     list:
1143       title: प्रयोगकर्ताहरू
1144       heading: प्रयोगकर्ताहरू
1145   user_role:
1146     filter:
1147       not_an_administrator: प्रबन्धकहरूले भूमिका व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र तपाईं प्रबन्धक
1148         हैन ।
1149       not_a_role: '`%{role}''  मान्य भूमिका हैन ।'
1150       already_has_role: प्रयोगकर्ता सँग %{role} भूमिका पहिले देखि नै छ।
1151       doesnt_have_role: प्रयोगर्ताको %{role}को भूमिका छैन
1152     grant:
1153       title: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1154       heading: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1155       are_you_sure: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता `%{name}'लाई प्रदान गर्न निश्चित
1156         हुनुहुन्छ?
1157       confirm: निश्चित गर्ने
1158       fail: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता  `%{name}'लाई प्रदान गर्न सकिएन । कृपया प्रयोगकर्ता
1159         र भूमिका दुबै मान्य छन् भनि जाँच गर्नुहोस् ।
1160     revoke:
1161       title: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1162       heading: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1163       are_you_sure: तपाईं भूमिका `%{role}' , `%{name} प्रोगकर्ताबाट फिर्ता लिने कुरामा
1164         निश्चित हुनुहुन्छ'?
1165       confirm: निश्चित गर्ने
1166       fail: भूमिका `%{role}' ,`%{name}'बाट फिर्ता लिन सकिएन । प्रोगकर्ता नाम र भूमिका
1167         दुबै मान्य छन् भन्ने खुलाउनु होस् ।
1168   user_blocks:
1169     show:
1170       created: सृजना गरिएको
1171       status: वस्तुस्थिति
1172       show: देखाउनुहोस्
1173       edit: सम्पादन
1174       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1175     block:
1176       show: देखाउनुहोस्
1177       edit: सम्पादन
1178     blocks:
1179       creator_name: सर्जक
1180       status: वस्तुस्थिति
1181       showing_page: पृष्ठ %{page}
1182       next: अर्को »
1183       previous: « अघिल्लो
1184   notes:
1185     entry:
1186       comment: टिप्पणी
1187     mine:
1188       id: आईडी
1189       creator: सर्जक
1190       description: वर्णन
1191   javascripts:
1192     close: बन्द गर्नुहोस्
1193     share:
1194       title: आदान-प्रदान गर्नुहोस्
1195       cancel: रद्द गर्नुहोस्
1196       image: छवि
1197       long_link: लिङ्क
1198       embed: एचटीएमएल
1199       format: 'ढाँचा:'
1200       download: डाउनलोड
1201       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
1202     map:
1203       zoom:
1204         in: ठुलो पार्नुहोस
1205         out: सानो पार्नुहोस
1206       base:
1207         standard: मानक
1208       layers:
1209         header: म्याप लेयरहरू
1210         notes: म्याप टिप्पणीहरू
1211     changesets:
1212       show:
1213         comment: टिप्पणी
1214         subscribe: सवस्क्रिप्ट
1215         unsubscribe: सदस्यता खारेज गर्नुहोस्
1216         hide_comment: लुकाउ
1217     notes:
1218       show:
1219         hide: लुकाउनुहोस्
1220         comment: टिप्पणी
1221     directions:
1222       time: समय
1223     query:
1224       node: नोड
1225       way: बाटो
1226       relation: रिलेशन
1227   redactions:
1228     edit:
1229       description: वर्णन
1230     new:
1231       description: वर्णन
1232     show:
1233       description: विवरण
1234       user: 'सर्जक:'
1235       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1236 ...