Update to iD v1.7.3
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / no.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Areal",
5             "description": "Legg til parker, bygninger, innsjøer eller andre området på kartet.",
6             "tail": "Trykk på kartet for å starte og tegne et område, slik som en park, innsjø eller bygning."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Linje",
10             "description": "Legg til hovedveier, gater, gangveier, kanaler eller andre linjer på kartet.",
11             "tail": "Trykk på kartet for å begynne og tegne en vei, sti eller rute."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Punkt",
15             "description": "Legg till restauranter, monumenter, postbokser eller andre punkter på kartet.",
16             "tail": "Trykk på kartet for å legge til et punkt."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Utforsk",
20             "description": "Flytt og forstørr/forminsk kartet."
21         }
22     },
23     "operations": {
24         "add": {
25             "annotation": {
26                 "point": "Legg til et punkt.",
27                 "vertex": "Legg til et punkt til veien.",
28                 "relation": "La til en relasjo"
29             }
30         },
31         "start": {
32             "annotation": {
33                 "line": "Startet en linje.",
34                 "area": "Startet et areal."
35             }
36         },
37         "continue": {
38             "key": "A",
39             "title": "Fortsett",
40             "annotation": {
41                 "line": "Videreførte en linje.",
42                 "area": "Videreførte et areal."
43             }
44         },
45         "cancel_draw": {
46             "annotation": "Avbrøt tegning."
47         },
48         "change_tags": {
49             "annotation": "Endret egenskaper."
50         },
51         "circularize": {
52             "title": "Gjør rund",
53             "key": "O",
54             "annotation": {
55                 "line": "Laget en linje rund.",
56                 "area": "Laget et areal rundt."
57             }
58         },
59         "orthogonalize": {
60             "key": "S",
61             "annotation": {
62                 "line": "Laget hjørnene på linjen vinkelrette.",
63                 "area": "Laget hjørnene på arealet vinkelrette."
64             }
65         },
66         "straighten": {
67             "key": "S"
68         },
69         "delete": {
70             "title": "Fjern",
71             "annotation": {
72                 "point": "Fjern et punkt.",
73                 "vertex": "Fjernet en node fra veien.",
74                 "line": "Fjernet en linje.",
75                 "area": "Fjernet et areal.",
76                 "relation": "Fjernet en relasjon.",
77                 "multiple": "Fjernet {n} objekter."
78             }
79         },
80         "add_member": {
81             "annotation": "La et medlem til i en relasjon"
82         },
83         "delete_member": {
84             "annotation": "Fjernet et medlem fra en relasjon"
85         },
86         "connect": {
87             "annotation": {
88                 "point": "Koblet en vei til et punkt.",
89                 "vertex": "Koblet en vei til en annen.",
90                 "line": "Koblet en vei til en linje.",
91                 "area": "Koblet en vei til et areal."
92             }
93         },
94         "disconnect": {
95             "title": "Kobl fra",
96             "description": "Koble disse linjene/areane fra hverandre",
97             "key": "D"
98         },
99         "merge": {
100             "title": "Knytt sammen",
101             "description": "Knytt disse linjene sammen.",
102             "key": "C",
103             "annotation": "Knyttet {n} linjer sammen.",
104             "incomplete_relation": "Disse funksjonene kan ikke bli knyttet sammen fordi hvertfall én av dem er ikke ferdig nedlastet."
105         },
106         "move": {
107             "title": "Flytt",
108             "description": "Flytt dette til et annet sted.",
109             "key": "M",
110             "annotation": {
111                 "point": "Flyttet et punkt.",
112                 "vertex": "Flyttet en node til en vei.",
113                 "line": "Flyttet en linje.",
114                 "area": "Flyttet et areal.",
115                 "multiple": "Flyttet flere objekter."
116             }
117         },
118         "rotate": {
119             "title": "Rotér",
120             "key": "R",
121             "annotation": {
122                 "line": "Rotér en linje.",
123                 "area": "Rotér et areal."
124             }
125         },
126         "reverse": {
127             "title": "Reverser",
128             "description": "Få linjen til å gå motsatt vei.",
129             "key": "V",
130             "annotation": "Reverserte en linje."
131         },
132         "split": {
133             "title": "Del",
134             "key": "X",
135             "annotation": {
136                 "line": "Splitt en linje"
137             }
138         }
139     },
140     "undo": {
141         "nothing": "Ingen ting å gjøre."
142     },
143     "redo": {
144         "tooltip": "Omgjør: {action}",
145         "nothing": "Ingen ting å gjøre tilbake."
146     },
147     "browser_notice": "Denne editor er støttet i Firefox, Chrome, Safari, Opera og Internet Explorer 9 og høyere. Vennligst oppgrader din nettleser eller bruk Potlatch 2 for å redigere kartet.",
148     "translate": {
149         "translate": "Oversett",
150         "localized_translation_language": "Velg språk",
151         "localized_translation_name": "Navn"
152     },
153     "logout": "logg ut",
154     "loading_auth": "Kobler til OpenStreetMap...",
155     "report_a_bug": "meld en programvarefeil",
156     "commit": {
157         "title": "Lagre endringer",
158         "description_placeholder": "Kort beskrivelse av dine bidrag",
159         "save": "Lagre",
160         "cancel": "Avbryt",
161         "warnings": "Advarsler",
162         "modified": "Endret",
163         "deleted": "Fjernet",
164         "created": "Opprettet"
165     },
166     "geocoder": {
167         "no_results_worldwide": "Ingen resultater funnet"
168     },
169     "geolocate": {
170         "title": "Vis min posisjon"
171     },
172     "inspector": {
173         "no_documentation_combination": "Det finnes ingen dokumentasjon for denne tag-kombinasjonen",
174         "no_documentation_key": "Det finnes ingen dokumentasjon tilgjengelig for denne nøkkelen",
175         "show_more": "Vis mer",
176         "all_members": "Alle medlemmer",
177         "new_relation": "Ny relasjon...",
178         "role": "Rolle",
179         "choose": "Velg egenskapstype",
180         "results": "{n} resultater for {search}",
181         "back_tooltip": "Endre funksjon",
182         "remove": "Fjern",
183         "search": "Søk",
184         "unknown": "Ukjent",
185         "edit": "Endre funksjon",
186         "way": "Vei",
187         "relation": "Relasjon",
188         "location": "Sted"
189     },
190     "background": {
191         "title": "Bakgrunn",
192         "description": "Bakgrunnsinnstillinger",
193         "percent_brightness": "{opacity}% lysstyrke",
194         "reset": "tilbakestill"
195     },
196     "restore": {
197         "heading": "Du har ulagrede endringer",
198         "reset": "Tilbakestill"
199     },
200     "save": {
201         "title": "Lagre",
202         "help": "Lagre endringene i OpenStreetMap, slik at de blir synlige for andre brukere.",
203         "no_changes": "Ingen endringer å lagre.",
204         "uploading": "Laster opp endringer til OpenStreetMap.",
205         "unsaved_changes": "Du har ulagrede endringer"
206     },
207     "success": {
208         "just_edited": "Du har akkurat endret OpenStreetMap!",
209         "view_on_osm": "Vis på OSM",
210         "facebook": "Del på Facebook",
211         "twitter": "Del på Twitter",
212         "google": "Del på Google+"
213     },
214     "splash": {
215         "welcome": "Velkommen til iD OpenStreetMap editor",
216         "walkthrough": "Begynn Gjennomgangen",
217         "start": "Rediger Nå"
218     },
219     "source_switch": {
220         "live": "direkte",
221         "lose_changes": "Du har ulagrede endringer. Hvis du bytter fra kartserveren så vil du miste dem. Er du sikker på at du vil bytte server?"
222     },
223     "tag_reference": {
224         "description": "Beskrivelse",
225         "on_wiki": "{tag} på wiki.osm.org",
226         "used_with": "brukes med {type}"
227     },
228     "validations": {
229         "untagged_line": "Utagget linje",
230         "untagged_area": "Utagget areal",
231         "many_deletions": "Du skal slette {n} objekter. Er du sikker på at du vil gjøre dette? Dette vil slette dem fra kartet som alle andre ser på openstreetmap.org.",
232         "tag_suggests_area": "Taggen {tag} anbefaler at linje bør være et areal, men dette er ikke et areal"
233     },
234     "zoom": {
235         "in": "Forstørr",
236         "out": "Forminsk"
237     },
238     "gpx": {
239         "local_layer": "Lokal GPX-fil"
240     },
241     "help": {
242         "title": "Hjelp"
243     },
244     "intro": {
245         "navigation": {
246             "title": "Navigasjon",
247             "drag": "Hovedkartet viser data fra OpenstreetMap lagt over en bakgrunn. Du kan navigere ved å dra eller scrolle, slik som et vanlig nettkart. **Dra kartet!**"
248         },
249         "areas": {
250             "search": "**Søk etter '{name}'.**"
251         },
252         "lines": {
253             "title": "Linjer"
254         }
255     },
256     "presets": {
257         "categories": {
258             "category-building": {
259                 "name": "Bygning"
260             },
261             "category-golf": {
262                 "name": "Golf"
263             },
264             "category-landuse": {
265                 "name": "Arealbruk"
266             },
267             "category-path": {
268                 "name": "Sti"
269             },
270             "category-rail": {
271                 "name": "Skinne"
272             },
273             "category-road": {
274                 "name": "Vei"
275             },
276             "category-route": {
277                 "name": "Rute"
278             },
279             "category-water-area": {
280                 "name": "Vann"
281             },
282             "category-water-line": {
283                 "name": "Vann"
284             }
285         },
286         "fields": {
287             "access": {
288                 "label": "Tilgang",
289                 "options": {
290                     "designated": {
291                         "description": "Tilgang tillatt i henhold til skilt eller spesifike lokale lover"
292                     },
293                     "destination": {
294                         "description": "Tilgang kun tillatt for å nå et mål",
295                         "title": "Mål"
296                     },
297                     "no": {
298                         "description": "Tilgang ikke tillatt for allmennheten",
299                         "title": "Forbudt"
300                     },
301                     "permissive": {
302                         "description": "Tilgang tillatt frem til eieren trekker tillatelsen tilbake",
303                         "title": "Begrenset"
304                     },
305                     "private": {
306                         "description": "Tilgang tillatt kun ved tillatelse fra eieren på individuell basis",
307                         "title": "Privat"
308                     },
309                     "yes": {
310                         "description": "Tilgang gitt av lov; fri tilgang",
311                         "title": "Tillatt"
312                     }
313                 },
314                 "placeholder": "Ukjent",
315                 "types": {
316                     "bicycle": "Sykler",
317                     "foot": "Fot",
318                     "horse": "Hester",
319                     "motor_vehicle": "Motorkjøretøy"
320                 }
321             },
322             "address": {
323                 "label": "Adresse",
324                 "placeholders": {
325                     "city": "By",
326                     "street": "Gate"
327                 }
328             },
329             "admin_level": {
330                 "label": "Administrasjonsnivå"
331             },
332             "aerialway": {
333                 "label": "Type"
334             },
335             "aerialway/capacity": {
336                 "label": "Kapasitet (per time)",
337                 "placeholder": "500, 2500, 5000..."
338             },
339             "aerialway/duration": {
340                 "placeholder": "1, 2, 3..."
341             },
342             "aerialway/occupancy": {
343                 "placeholder": "2, 4, 8..."
344             },
345             "aeroway": {
346                 "label": "Type"
347             },
348             "amenity": {
349                 "label": "Type"
350             },
351             "atm": {
352                 "label": "Minibank"
353             },
354             "barrier": {
355                 "label": "Type"
356             },
357             "bicycle_parking": {
358                 "label": "Type"
359             },
360             "boundary": {
361                 "label": "Type"
362             },
363             "building": {
364                 "label": "Bygning"
365             },
366             "building_area": {
367                 "label": "Bygning"
368             },
369             "capacity": {
370                 "label": "Kapasitet",
371                 "placeholder": "50, 100, 200..."
372             },
373             "cardinal_direction": {
374                 "label": "Retning"
375             },
376             "clock_direction": {
377                 "label": "Retning",
378                 "options": {
379                     "anticlockwise": "Mot klokken",
380                     "clockwise": "Med klokken"
381                 }
382             },
383             "collection_times": {
384                 "label": "Hentetider"
385             },
386             "construction": {
387                 "label": "Type"
388             },
389             "country": {
390                 "label": "Land"
391             },
392             "crossing": {
393                 "label": "Type"
394             },
395             "cuisine": {
396                 "label": "Kjøkken"
397             },
398             "description": {
399                 "label": "Beskrivelse"
400             },
401             "elevation": {
402                 "label": "Høyde over havet"
403             },
404             "emergency": {
405                 "label": "Nød"
406             },
407             "entrance": {
408                 "label": "Type"
409             },
410             "fax": {
411                 "label": "Fax",
412                 "placeholder": "+47 22 12 34 56"
413             },
414             "fee": {
415                 "label": "Avgift"
416             },
417             "fire_hydrant/type": {
418                 "label": "Type"
419             },
420             "fixme": {
421                 "label": "Fiks meg"
422             },
423             "generator/method": {
424                 "label": "Metode"
425             },
426             "generator/source": {
427                 "label": "Kilde"
428             },
429             "generator/type": {
430                 "label": "Type"
431             },
432             "highway": {
433                 "label": "Type"
434             },
435             "historic": {
436                 "label": "Type"
437             },
438             "iata": {
439                 "label": "IATA"
440             },
441             "icao": {
442                 "label": "ICAO"
443             },
444             "incline": {
445                 "label": "Stigning"
446             },
447             "information": {
448                 "label": "Type"
449             },
450             "internet_access": {
451                 "label": "Internettilgang",
452                 "options": {
453                     "terminal": "Terminal",
454                     "wired": "Kablet",
455                     "wlan": "Trådløs"
456                 }
457             },
458             "landuse": {
459                 "label": "Type"
460             },
461             "lanes": {
462                 "label": "Filer",
463                 "placeholder": "1, 2, 3..."
464             },
465             "layer": {
466                 "label": "Lag"
467             },
468             "leisure": {
469                 "label": "Type"
470             },
471             "levels": {
472                 "label": "Nivå",
473                 "placeholder": "2, 4, 6..."
474             },
475             "location": {
476                 "label": "Sted"
477             },
478             "man_made": {
479                 "label": "Type"
480             },
481             "maxspeed": {
482                 "label": "Fartsgrense",
483                 "placeholder": "40, 50, 60..."
484             },
485             "name": {
486                 "label": "Navn",
487                 "placeholder": "Fellesnavn (hvis kjent)"
488             },
489             "natural": {
490                 "label": "Naturlig"
491             },
492             "network": {
493                 "label": "Nettverk"
494             },
495             "note": {
496                 "label": "Notat"
497             },
498             "office": {
499                 "label": "Type"
500             },
501             "oneway": {
502                 "label": "Enveis"
503             },
504             "oneway_yes": {
505                 "label": "Enveis"
506             },
507             "opening_hours": {
508                 "label": "Timer"
509             },
510             "operator": {
511                 "label": "Betjener"
512             },
513             "park_ride": {
514                 "label": "Park & Ride"
515             },
516             "parking": {
517                 "label": "Type"
518             },
519             "phone": {
520                 "label": "Telefon",
521                 "placeholder": "+47 22 12 34 56"
522             },
523             "place": {
524                 "label": "Type"
525             },
526             "power": {
527                 "label": "Type"
528             },
529             "railway": {
530                 "label": "Type"
531             },
532             "ref": {
533                 "label": "Referanse"
534             },
535             "relation": {
536                 "label": "Type"
537             },
538             "religion": {
539                 "label": "Religion"
540             },
541             "restriction": {
542                 "label": "Type"
543             },
544             "route": {
545                 "label": "Type"
546             },
547             "route_master": {
548                 "label": "Type"
549             },
550             "service": {
551                 "label": "Type"
552             },
553             "shelter_type": {
554                 "label": "Type"
555             },
556             "shop": {
557                 "label": "Type"
558             },
559             "source": {
560                 "label": "Kilde"
561             },
562             "sport": {
563                 "label": "Sport"
564             },
565             "sport_ice": {
566                 "label": "Sport"
567             },
568             "structure": {
569                 "label": "Struktur",
570                 "options": {
571                     "bridge": "Bru",
572                     "tunnel": "Tunnel"
573                 },
574                 "placeholder": "Ukjent"
575             },
576             "studio_type": {
577                 "label": "Type"
578             },
579             "surface": {
580                 "label": "Overflate"
581             },
582             "tourism": {
583                 "label": "Type"
584             },
585             "towertype": {
586                 "label": "Tårntype"
587             },
588             "tunnel": {
589                 "label": "Tunnel"
590             },
591             "water": {
592                 "label": "Type"
593             },
594             "waterway": {
595                 "label": "Type"
596             },
597             "website": {
598                 "label": "Nettside",
599                 "placeholder": "http://example.com/"
600             },
601             "wetland": {
602                 "label": "Type"
603             },
604             "wheelchair": {
605                 "label": "Rullestoltilgang"
606             },
607             "wikipedia": {
608                 "label": "Wikipedia"
609             }
610         },
611         "presets": {
612             "address": {
613                 "name": "Adresse"
614             },
615             "aeroway": {
616                 "name": "Taksebane"
617             },
618             "aeroway/aerodrome": {
619                 "name": "Flyplass"
620             },
621             "aeroway/gate": {
622                 "name": "Flyplassgate"
623             },
624             "aeroway/hangar": {
625                 "name": "Hangar"
626             },
627             "aeroway/helipad": {
628                 "name": "Helikopterlandingsplass"
629             },
630             "aeroway/runway": {
631                 "name": "Rullebane"
632             },
633             "aeroway/taxiway": {
634                 "name": "Taxibane"
635             },
636             "aeroway/terminal": {
637                 "name": "Flyplassterminal"
638             },
639             "amenity": {
640                 "name": "Fasilitet"
641             },
642             "amenity/atm": {
643                 "name": "Minibank"
644             },
645             "amenity/bank": {
646                 "name": "Bank"
647             },
648             "amenity/bar": {
649                 "name": "Bar"
650             },
651             "amenity/bench": {
652                 "name": "Benk"
653             },
654             "amenity/bicycle_parking": {
655                 "name": "Sykkelparkering"
656             },
657             "amenity/bicycle_rental": {
658                 "name": "Sykkelutleie"
659             },
660             "amenity/cafe": {
661                 "name": "Kafé"
662             },
663             "amenity/car_rental": {
664                 "name": "Bilutleie"
665             },
666             "amenity/car_sharing": {
667                 "name": "Bildeling"
668             },
669             "amenity/car_wash": {
670                 "name": "Bilvask"
671             },
672             "amenity/cinema": {
673                 "name": "Kino"
674             },
675             "amenity/clock": {
676                 "name": "Klokke"
677             },
678             "amenity/doctor": {
679                 "name": "Doktor"
680             },
681             "amenity/drinking_water": {
682                 "name": "Drikkevann"
683             },
684             "amenity/fast_food": {
685                 "name": "Hurtigmat"
686             },
687             "amenity/fire_station": {
688                 "name": "Brannstasjon"
689             },
690             "amenity/fountain": {
691                 "name": "Fontene"
692             },
693             "amenity/fuel": {
694                 "name": "Bensinstasjon"
695             },
696             "amenity/grave_yard": {
697                 "name": "Kirkegård"
698             },
699             "amenity/library": {
700                 "name": "Bibliotek"
701             },
702             "amenity/marketplace": {
703                 "name": "Markedsplass"
704             },
705             "amenity/nightclub": {
706                 "name": "Nattklubb"
707             },
708             "amenity/pharmacy": {
709                 "name": "Apotek"
710             },
711             "amenity/place_of_worship": {
712                 "name": "Bedested"
713             },
714             "amenity/place_of_worship/buddhist": {
715                 "name": "Buddhisttempel"
716             },
717             "amenity/place_of_worship/christian": {
718                 "name": "Kirke"
719             },
720             "amenity/place_of_worship/jewish": {
721                 "name": "Synagoge"
722             },
723             "amenity/place_of_worship/muslim": {
724                 "name": "Moské"
725             },
726             "amenity/police": {
727                 "name": "Politi"
728             },
729             "amenity/post_box": {
730                 "name": "Postkasse"
731             },
732             "amenity/post_office": {
733                 "name": "Postkontor"
734             },
735             "amenity/pub": {
736                 "name": "Pub"
737             },
738             "amenity/restaurant": {
739                 "name": "Restaurant"
740             },
741             "amenity/swimming_pool": {
742                 "name": "Svømmebasseng"
743             },
744             "amenity/taxi": {
745                 "name": "Taxiholdeplass"
746             },
747             "amenity/telephone": {
748                 "name": "Telefon"
749             },
750             "amenity/toilets": {
751                 "name": "Toaletter"
752             },
753             "amenity/townhall": {
754                 "name": "Rådhus"
755             },
756             "amenity/waste_basket": {
757                 "name": "Søppel"
758             },
759             "area": {
760                 "name": "Areal"
761             },
762             "barrier": {
763                 "name": "Hinder"
764             },
765             "barrier/cycle_barrier": {
766                 "name": "Sykkelhinder"
767             },
768             "barrier/entrance": {
769                 "name": "Inngang"
770             },
771             "barrier/fence": {
772                 "name": "Gjerde"
773             },
774             "barrier/gate": {
775                 "name": "Port"
776             },
777             "barrier/hedge": {
778                 "name": "Hekk"
779             },
780             "barrier/toll_booth": {
781                 "name": "Bomstasjon"
782             },
783             "barrier/wall": {
784                 "name": "Mur"
785             },
786             "boundary/administrative": {
787                 "name": "Administrativ grense"
788             },
789             "building": {
790                 "name": "Bygning"
791             },
792             "building/apartments": {
793                 "name": "Leiligheter"
794             },
795             "building/house": {
796                 "name": "Hus"
797             },
798             "craft/optician": {
799                 "name": "Optiker"
800             },
801             "emergency/phone": {
802                 "name": "Nødtelefon"
803             },
804             "highway": {
805                 "name": "Vei"
806             },
807             "highway/bus_stop": {
808                 "name": "Busstopp"
809             },
810             "highway/crossing": {
811                 "name": "Overgang"
812             },
813             "highway/cycleway": {
814                 "name": "Sykkelvei"
815             },
816             "highway/footway": {
817                 "name": "Gangvei"
818             },
819             "highway/living_street": {
820                 "name": "Beboelsesgate"
821             },
822             "highway/mini_roundabout": {
823                 "name": "Mini-rundkjøring"
824             },
825             "highway/motorway": {
826                 "name": "Motorvei"
827             },
828             "highway/motorway_link": {
829                 "name": "Motorveirampe"
830             },
831             "highway/path": {
832                 "name": "Sti"
833             },
834             "highway/pedestrian": {
835                 "name": "Gående"
836             },
837             "highway/primary": {
838                 "name": "Primær hovedvei"
839             },
840             "highway/residential": {
841                 "name": "Boligvei"
842             },
843             "highway/road": {
844                 "name": "Ukjent vei"
845             },
846             "highway/secondary": {
847                 "name": "Sekundær hovedvei"
848             },
849             "highway/service": {
850                 "name": "Stikkvei"
851             },
852             "highway/service/alley": {
853                 "name": "Smug"
854             },
855             "highway/service/drive-through": {
856                 "name": "Gjennomkjøring"
857             },
858             "highway/service/driveway": {
859                 "name": "Innkjørsel"
860             },
861             "highway/service/emergency_access": {
862                 "name": "Nødtilgang"
863             },
864             "highway/service/parking_aisle": {
865                 "name": "Parkeringsfil"
866             },
867             "highway/steps": {
868                 "name": "Trapp"
869             },
870             "highway/tertiary": {
871                 "name": "Tertiær hovedvei"
872             },
873             "highway/traffic_signals": {
874                 "name": "Trafikklys"
875             },
876             "highway/unclassified": {
877                 "name": "Uklassifisert vei"
878             },
879             "historic": {
880                 "name": "Historisk sted"
881             },
882             "historic/archaeological_site": {
883                 "name": "Arkeologisk sted"
884             },
885             "historic/castle": {
886                 "name": "Slott"
887             },
888             "historic/monument": {
889                 "name": "Monument"
890             },
891             "historic/ruins": {
892                 "name": "Ruiner"
893             },
894             "landuse": {
895                 "name": "Arealbruk"
896             },
897             "landuse/allotments": {
898                 "name": "Kolonihage"
899             },
900             "landuse/cemetery": {
901                 "name": "Kirkegård"
902             },
903             "landuse/construction": {
904                 "name": "Konstruksjon"
905             },
906             "landuse/farmyard": {
907                 "name": "Gårdsplass"
908             },
909             "landuse/forest": {
910                 "name": "Skog"
911             },
912             "landuse/grass": {
913                 "name": "Gress"
914             },
915             "landuse/meadow": {
916                 "name": "Blomstereng"
917             },
918             "landuse/orchard": {
919                 "name": "Frukthage"
920             },
921             "landuse/quarry": {
922                 "name": "Steinbrudd"
923             },
924             "landuse/vineyard": {
925                 "name": "Vingård"
926             },
927             "leisure": {
928                 "name": "Fritid"
929             },
930             "leisure/dog_park": {
931                 "name": "Hundepark"
932             },
933             "leisure/garden": {
934                 "name": "Hage"
935             },
936             "leisure/golf_course": {
937                 "name": "Golfbane"
938             },
939             "leisure/marina": {
940                 "name": "Marina"
941             },
942             "leisure/park": {
943                 "name": "Park"
944             },
945             "leisure/pitch": {
946                 "name": "Idrettsbane"
947             },
948             "leisure/pitch/american_football": {
949                 "name": "Amerikansk fotballbane"
950             },
951             "leisure/pitch/baseball": {
952                 "name": "Baseballbane"
953             },
954             "leisure/pitch/basketball": {
955                 "name": "Basketballbane"
956             },
957             "leisure/pitch/soccer": {
958                 "name": "Fotballbane"
959             },
960             "leisure/pitch/tennis": {
961                 "name": "Tennisbane"
962             },
963             "leisure/pitch/volleyball": {
964                 "name": "Volleyballbane"
965             },
966             "leisure/playground": {
967                 "name": "Lekeplass"
968             },
969             "leisure/swimming_pool": {
970                 "name": "Svømmebasseng"
971             },
972             "line": {
973                 "name": "Linje"
974             },
975             "man_made": {
976                 "name": "Menneskeskap"
977             },
978             "man_made/lighthouse": {
979                 "name": "Fyrtårn"
980             },
981             "man_made/pier": {
982                 "name": "Pir"
983             },
984             "man_made/pipeline": {
985                 "name": "Rørledning"
986             },
987             "man_made/survey_point": {
988                 "name": "Oppmålingspunkt"
989             },
990             "man_made/tower": {
991                 "name": "Tårn"
992             },
993             "man_made/wastewater_plant": {
994                 "name": "Renseanlegg"
995             },
996             "man_made/water_tower": {
997                 "name": "Vanntårn"
998             },
999             "man_made/water_works": {
1000                 "name": "Vannfiltreringsanlegg"
1001             },
1002             "natural": {
1003                 "name": "Naturlig"
1004             },
1005             "natural/bay": {
1006                 "name": "Bukt"
1007             },
1008             "natural/beach": {
1009                 "name": "Strand"
1010             },
1011             "natural/cliff": {
1012                 "name": "Klippe"
1013             },
1014             "natural/coastline": {
1015                 "name": "Kystlinje"
1016             },
1017             "natural/glacier": {
1018                 "name": "Bre"
1019             },
1020             "natural/grassland": {
1021                 "name": "Gressåker"
1022             },
1023             "natural/peak": {
1024                 "name": "Topp"
1025             },
1026             "natural/spring": {
1027                 "name": "Vannkilde"
1028             },
1029             "natural/tree": {
1030                 "name": "Tre"
1031             },
1032             "natural/water": {
1033                 "name": "Vann"
1034             },
1035             "natural/water/lake": {
1036                 "name": "Innsjø"
1037             },
1038             "natural/water/pond": {
1039                 "name": "Dam"
1040             },
1041             "natural/water/reservoir": {
1042                 "name": "Vannreservoir"
1043             },
1044             "natural/wetland": {
1045                 "name": "Myr"
1046             },
1047             "natural/wood": {
1048                 "name": "Skog"
1049             },
1050             "office": {
1051                 "name": "Kontor"
1052             },
1053             "office/architect": {
1054                 "name": "Arkitekt"
1055             },
1056             "place": {
1057                 "name": "Sted"
1058             },
1059             "place/city": {
1060                 "name": "By"
1061             },
1062             "place/island": {
1063                 "name": "Øy"
1064             },
1065             "place/town": {
1066                 "name": "Tettsted"
1067             },
1068             "place/village": {
1069                 "name": "Tettsted"
1070             },
1071             "point": {
1072                 "name": "Punkt"
1073             },
1074             "power": {
1075                 "name": "Strøm"
1076             },
1077             "power/line": {
1078                 "name": "Høyspentlinje"
1079             },
1080             "power/pole": {
1081                 "name": "Høyspentmast"
1082             },
1083             "power/transformer": {
1084                 "name": "Transformator"
1085             },
1086             "railway": {
1087                 "name": "Jernbane"
1088             },
1089             "railway/level_crossing": {
1090                 "name": "Jernbaneovergang"
1091             },
1092             "railway/monorail": {
1093                 "name": "Monorail"
1094             },
1095             "railway/platform": {
1096                 "name": "Jernbaneplattform"
1097             },
1098             "railway/rail": {
1099                 "name": "Skinne"
1100             },
1101             "railway/station": {
1102                 "name": "Jernbanestasjon"
1103             },
1104             "railway/subway": {
1105                 "name": "T-bane"
1106             },
1107             "railway/subway_entrance": {
1108                 "name": "T-baneinngang"
1109             },
1110             "railway/tram": {
1111                 "name": "Trikk"
1112             },
1113             "relation": {
1114                 "name": "Relasjon"
1115             },
1116             "route/ferry": {
1117                 "name": "Fergerute"
1118             },
1119             "shop": {
1120                 "name": "Butikk"
1121             },
1122             "shop/alcohol": {
1123                 "name": "Vinutsalg"
1124             },
1125             "shop/bakery": {
1126                 "name": "Bakeri"
1127             },
1128             "shop/beauty": {
1129                 "name": "Skjønnhetsbutikk"
1130             },
1131             "shop/bicycle": {
1132                 "name": "Sykkelbutikk"
1133             },
1134             "shop/butcher": {
1135                 "name": "Slakter"
1136             },
1137             "shop/car": {
1138                 "name": "Bilforhandler"
1139             },
1140             "shop/car_parts": {
1141                 "name": "Bildelforhandler"
1142             },
1143             "shop/clothes": {
1144                 "name": "Klesbutikk"
1145             },
1146             "shop/computer": {
1147                 "name": "Databutikk"
1148             },
1149             "shop/electronics": {
1150                 "name": "Elektronikkbutikk"
1151             },
1152             "shop/fishmonger": {
1153                 "name": "Fiskeforhandler"
1154             },
1155             "shop/florist": {
1156                 "name": "Blomsterbutikk"
1157             },
1158             "shop/furniture": {
1159                 "name": "Møbelforhandler"
1160             },
1161             "shop/garden_centre": {
1162                 "name": "Gartneri"
1163             },
1164             "shop/gift": {
1165                 "name": "Gavebutikk"
1166             },
1167             "shop/greengrocer": {
1168                 "name": "Grønnsakshandler"
1169             },
1170             "shop/hairdresser": {
1171                 "name": "Frisør"
1172             },
1173             "shop/hifi": {
1174                 "name": "Hifi-butikk"
1175             },
1176             "shop/jewelry": {
1177                 "name": "Smykkeforhandler"
1178             },
1179             "shop/laundry": {
1180                 "name": "Vaskeri"
1181             },
1182             "shop/mall": {
1183                 "name": "Kjøpesenter"
1184             },
1185             "shop/mobile_phone": {
1186                 "name": "Mobiltelefonforhandler"
1187             },
1188             "shop/motorcycle": {
1189                 "name": "Motorsykkelforhandler"
1190             },
1191             "shop/music": {
1192                 "name": "Musikkforretning"
1193             },
1194             "shop/optician": {
1195                 "name": "Optiker"
1196             },
1197             "shop/pet": {
1198                 "name": "Dyrebutikk"
1199             },
1200             "shop/shoes": {
1201                 "name": "Skobutikk"
1202             },
1203             "shop/supermarket": {
1204                 "name": "Supermarked"
1205             },
1206             "shop/toys": {
1207                 "name": "Lekebutikk"
1208             },
1209             "shop/travel_agency": {
1210                 "name": "Reisebyrå"
1211             },
1212             "shop/tyres": {
1213                 "name": "Dekkutsalg"
1214             },
1215             "shop/video": {
1216                 "name": "Videoforhandler"
1217             },
1218             "tourism": {
1219                 "name": "Turisme"
1220             },
1221             "tourism/alpine_hut": {
1222                 "name": "Fjellhytte"
1223             },
1224             "tourism/artwork": {
1225                 "name": "Kunstverk"
1226             },
1227             "tourism/attraction": {
1228                 "name": "Turistattraksjon"
1229             },
1230             "tourism/camp_site": {
1231                 "name": "Campingplass"
1232             },
1233             "tourism/chalet": {
1234                 "name": "Hytte"
1235             },
1236             "tourism/guest_house": {
1237                 "name": "Gjestehus"
1238             },
1239             "tourism/hostel": {
1240                 "name": "Hostell"
1241             },
1242             "tourism/hotel": {
1243                 "name": "Hotell"
1244             },
1245             "tourism/information": {
1246                 "name": "Informasjon"
1247             },
1248             "tourism/motel": {
1249                 "name": "Motell"
1250             },
1251             "tourism/museum": {
1252                 "name": "Museum"
1253             },
1254             "tourism/picnic_site": {
1255                 "name": "Pikniksted"
1256             },
1257             "tourism/viewpoint": {
1258                 "name": "Utsiktspunkt"
1259             },
1260             "tourism/zoo": {
1261                 "name": "Zoologisk hage"
1262             },
1263             "type/boundary": {
1264                 "name": "Grense"
1265             },
1266             "type/boundary/administrative": {
1267                 "name": "Adminstrativ grense"
1268             },
1269             "type/multipolygon": {
1270                 "name": "Multipolygon"
1271             },
1272             "type/restriction": {
1273                 "name": "Begrensning"
1274             },
1275             "type/route": {
1276                 "name": "Rute"
1277             },
1278             "type/route/bicycle": {
1279                 "name": "Sykkelrute"
1280             },
1281             "type/route/bus": {
1282                 "name": "Bussrute"
1283             },
1284             "type/route/detour": {
1285                 "name": "Omkjøringsrute"
1286             },
1287             "type/route/ferry": {
1288                 "name": "Fergerute"
1289             },
1290             "type/route/foot": {
1291                 "name": "Gangrute"
1292             },
1293             "type/route/pipeline": {
1294                 "name": "Rørledningsrute"
1295             },
1296             "type/route/power": {
1297                 "name": "Kraftlinje"
1298             },
1299             "type/route/train": {
1300                 "name": "Jernbanelinje"
1301             },
1302             "type/route/tram": {
1303                 "name": "Trikkelinje"
1304             },
1305             "vertex": {
1306                 "name": "Andre"
1307             },
1308             "waterway": {
1309                 "name": "Vannvei"
1310             },
1311             "waterway/canal": {
1312                 "name": "Kanal"
1313             },
1314             "waterway/dam": {
1315                 "name": "Demning"
1316             },
1317             "waterway/drain": {
1318                 "name": "Sluk"
1319             },
1320             "waterway/river": {
1321                 "name": "Elv"
1322             },
1323             "waterway/stream": {
1324                 "name": "Bekk"
1325             }
1326         }
1327     }
1328 }