Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   about_page: 
8     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата OSM</a> website."
9     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
10     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
11     lede_text: "OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците\nза патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот."
12     local_knowledge_html: "OpenStreetMap полага особена важност на локални сознија. Учесниците користат\nвоздушни снимки, GPS-уреди и пообични теренски карти\nсо цел да се провери исправноста\nи актуелноста на OSM."
13     local_knowledge_title: Локални сознанија
14     next: Следно
15     open_data_html: "OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел\nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво\nпод истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>."
16     open_data_title: Отворени податоци
17     partners_title: Партнери
18     used_by: "%{name} обезбедува картографски податоци на стотици мрежни места, мобилни прилози и сметачки уреди"
19   activerecord: 
20     attributes: 
21       diary_comment: 
22         body: Содржина
23       diary_entry: 
24         language: Јазик
25         latitude: Геог. ширина
26         longitude: Геог. должина
27         title: Тема
28         user: Корисник
29       friend: 
30         friend: Пријател
31         user: Корисник
32       message: 
33         body: Содржина
34         recipient: Примател
35         sender: Испраќач
36         title: Тема
37       trace: 
38         description: Опис
39         latitude: Геог. ширина
40         longitude: Геог. должина
41         name: Име
42         public: Јавно
43         size: Големина
44         user: Корисник
45         visible: Видливо
46       user: 
47         active: Активно
48         description: Опис
49         display_name: Име за приказ
50         email: Е-пошта
51         languages: Јазици
52         pass_crypt: Лозинка
53     models: 
54       acl: Список за контрола на пристап
55       changeset: Измени
56       changeset_tag: Ознака во измените
57       country: Земја
58       diary_comment: Коментар од дневникот
59       diary_entry: Ставка во дневник
60       friend: Пријател
61       language: Јазик
62       message: Порака
63       node: Јазол
64       node_tag: Ознака на јазол
65       notifier: Известувач
66       old_node: Стар јазол
67       old_node_tag: Стара ознака за јазол
68       old_relation: Стар однос
69       old_relation_member: Стар член на однос
70       old_relation_tag: Стара ознака на однос
71       old_way: Стар пат
72       old_way_node: Стар јазол на пат
73       old_way_tag: Стара ознака за пат
74       relation: Однос
75       relation_member: Член на однос
76       relation_tag: Ознака за однос
77       session: Седница
78       trace: Трага
79       tracepoint: Точка на трага
80       tracetag: Ознака за трага
81       user: Корисник
82       user_preference: Кориснички прилагодувања
83       user_token: Корисничка шифра
84       way: Пат
85       way_node: Јазол на пат
86       way_tag: Ознака на пат
87   application: 
88     require_cookies: 
89       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
90     require_moderator: 
91       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
92     setup_user_auth: 
93       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
94       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
95   browse: 
96     anonymous: анонимен
97     changeset: 
98       belongs_to: Автор
99       changesetxml: XML за измените
100       feed: 
101         title: Измени %{id}
102         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
103       node: Јазли (%{count})
104       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
105       osmchangexml: osmChange XML
106       relation: Односи (%{count})
107       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
108       title: "Измени: %{id}"
109       way: Патишта (%{count})
110       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
111     closed: Затворено
112     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
113     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
114     containing_relation: 
115       entry: Однос %{relation_name}
116       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
117     created: Создадено
118     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
119     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
120     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
121     download_xml: Преземи XML
122     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
123     in_changeset: Измени
124     location: "Местоположба:"
125     no_comment: (нема коментари)
126     node: 
127       history_title: "Историја на јазолот: %{name}"
128       title: "Јазол: %{name}"
129     not_found: 
130       sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
131       type: 
132         changeset: измени
133         node: јазол
134         relation: однос
135         way: пат
136     note: 
137       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
138       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
139       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
140       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
141       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
142       description: Опис
143       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
144       hidden_title: "Скриена белешка бр. #%{note_name}"
145       new_note: Нова белешка
146       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
147       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
148       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
149       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
150       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
151       title: "Белешка: %{id}"
152     part_of: Дел од
153     redacted: 
154       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
155       redaction: Редакција %{id}
156       type: 
157         node: јазол
158         relation: однос
159         way: пат
160     relation: 
161       history_title: "Историја на односот: %{name}"
162       members: Членови
163       title: "Однос: %{name}"
164     relation_member: 
165       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
166       type: 
167         node: Јазол
168         relation: Однос
169         way: Пат
170     start_rjs: 
171       feature_warning: Вчитувам %{num_features} функции, што може да ви го забави прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
172       load_data: Вчитај ги податоците
173       loading: Вчитувам...
174     tag_details: 
175       tags: Ознакиж
176       telephone_link: Јави се на %{phone_number}
177       wiki_link: 
178         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
179         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
180       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
181     timeout: 
182       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
183       type: 
184         changeset: менувач
185         node: јазол
186         relation: однос
187         way: пат
188     version: Верзија
189     view_details: Погл. подробности
190     view_history: Погл. историја
191     way: 
192       also_part_of: 
193         one: дел од патот %{related_ways}
194         other: дел од патиштата %{related_ways}
195       history_title: "Историја на патот: %{name}"
196       nodes: Јазли
197       title: "Пат: %{name}"
198   changeset: 
199     changeset: 
200       anonymous: Анонимен
201       no_edits: (нема уредувања)
202       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
203     changeset_paging_nav: 
204       next: Следно »
205       previous: « Претходно
206       showing_page: Страница %{page}
207     changesets: 
208       area: Површина
209       comment: Коментар
210       id: Назнака
211       saved_at: Зачувано во
212       user: Корисник
213     list: 
214       empty: Не пронајдов збирови од промени.
215       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
216       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
217       load_more: Вчитај уште
218       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
219       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
220       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
221       title: Измени
222       title_friend: Измени на ваши пријатели
223       title_nearby: Измени од соседни корисници
224       title_user: Измени на %{user}
225     timeout: 
226       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
227   diary_entry: 
228     comments: 
229       ago: пред %{ago}
230       comment: Коментар
231       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
232       newer_comments: Понови коментари
233       older_comments: Постари коментари
234       post: Објава
235       when: Кога
236     diary_comment: 
237       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
238       confirm: Потврди
239       hide_link: Скриј го коментаров
240     diary_entry: 
241       comment_count: 
242         one: "%{count} коментар"
243         other: "%{count} коментари"
244         zero: Нема коментари
245       comment_link: Коментирај на оваа ставка
246       confirm: Потврди
247       edit_link: Уреди ја оваа ставка
248       hide_link: Скриј ја ставкава
249       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
250       reply_link: Одговори на оваа ставка
251     edit: 
252       body: "Содржина:"
253       language: "Јазик:"
254       latitude: Геог. ширина
255       location: "Местоположба:"
256       longitude: Геог. должина
257       marker_text: Место на дневничкиот запис
258       save_button: Зачувај
259       subject: "Наслов:"
260       title: Уреди дневничка ставка
261       use_map_link: покажи на карта
262     feed: 
263       all: 
264         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
265         title: Дневнички ставки
266       language: 
267         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
268         title: Дневнички ставки на %{language_name}
269       user: 
270         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
271         title: Дневнички ставки на %{user}
272     list: 
273       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
274       new: "Нов дневнички запис:"
275       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
276       newer_entries: Понови ставки
277       no_entries: Нема дневнички ставки
278       older_entries: Постари ставки
279       recent_entries: Скорешни дневнички записи
280       title: Дневници на корисници
281       title_friends: Дневници на пријателите
282       title_nearby: Дневници на соседните корисници
283       user_title: Дневник на %{user}
284     location: 
285       edit: Уреди
286       location: "Местоположба:"
287       view: Преглед
288     new: 
289       title: Нова дневничка ставка
290     no_such_entry: 
291       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
292       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
293       title: Нема таква дневничка ставка
294     view: 
295       leave_a_comment: Пиши коментар
296       login: Најава
297       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
298       save_button: Зачувај
299       title: Дневникот на %{user} | %{title}
300       user_title: дневник на %{user}
301   editor: 
302     default: По основно (моментално %{name})
303     id: 
304       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
305       name: iD
306     potlatch: 
307       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
308       name: Potlatch 1
309     potlatch2: 
310       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
311       name: Potlatch 2
312     remote: 
313       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
314       name: Далечинско управување
315   export: 
316     start: 
317       add_marker: Додај бележник на картата
318       area_to_export: Простор за извоз
319       embeddable_html: Вметнат HTML код
320       export_button: Извези
321       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
322       format: Формат
323       format_to_export: Формат за извоз
324       image_size: Големина на сликата
325       latitude: Г.Ш.
326       licence: Лиценца
327       longitude: Г.Д.
328       manually_select: Рачно изберете друга површина
329       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
330       max: макс.
331       options: Нагодувања
332       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
333       output: Излезни податоци
334       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
335       scale: Размер
336       too_large: 
337         advice: "Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените извори:"
338         body: "Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве извори за крупно преземање:"
339         geofabrik: 
340           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани градови
341           title: Geofabrik
342         metro: 
343           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
344           title: Метроизвадоци
345         other: 
346           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
347           title: Други извори
348         overpass: 
349           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
350           title: Прилог „Надвозник“
351         planet: 
352           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
353           title: Планетата на OSM
354       zoom: Приближи
355     title: Извези
356   fixthemap: 
357     how_to_help: 
358       add_a_note: 
359         instructions_html: "Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.\nСо ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот."
360       join_the_community: 
361         explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
362         title: Приклучете се во заедницата
363       title: Како да помогнете
364     other_concerns: 
365       explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна група на OSMF</a>."
366       title: Други проблеми
367     title: Пријава на проблем / Исправка на картата
368   geocoder: 
369     description: 
370       title: 
371         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
372         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
373       types: 
374         cities: Градови
375         places: Места
376         towns: Гратчиња
377     direction: 
378       east: источно
379       north: северно
380       north_east: североисточно
381       north_west: северозападно
382       south: јужно
383       south_east: југоисточно
384       south_west: југозападно
385       west: западно
386     distance: 
387       one: околу 1 км
388       other: околу %{count} км
389       zero: помалку од 1 км
390     results: 
391       more_results: Повеќе резултати
392       no_results: Не пронајдов ништо
393     search: 
394       title: 
395         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
396         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
397         geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
398         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
399         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
400         osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
401         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
402         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
403     search_osm_nominatim: 
404       admin_levels: 
405         level10: Населбена граница
406         level2: Државна граница
407         level4: Покраинска граница
408         level5: Регионална граница
409         level6: Окружна граница
410         level8: Градска граница
411         level9: Селска граница
412       prefix: 
413         aerialway: 
414           chair_lift: Клупна жичарница
415           drag_lift: Влечна жичарница
416           station: Гондолска станица
417         aeroway: 
418           aerodrome: Аеродром
419           apron: Рампа
420           gate: Порта
421           helipad: Хелиодром
422           runway: Писта
423           taxiway: Рулажна патека
424           terminal: Терминал
425         amenity: 
426           WLAN: WiFi-пристап
427           airport: Аеродром
428           arts_centre: Дом на уметности
429           artwork: Уметничко дело
430           atm: Банкомат
431           auditorium: Аудиториум
432           bank: Банка
433           bar: Бар
434           bbq: Скара
435           bench: Клупа
436           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
437           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
438           biergarten: Пивска градина
439           brothel: Бордел
440           bureau_de_change: Менувачница
441           bus_station: Автобуска станица
442           cafe: Кафуле
443           car_rental: Рент-а-кар
444           car_sharing: Изнајмување автомобил
445           car_wash: Автоперална
446           casino: Казино
447           charging_station: Напојна станица
448           cinema: Кино
449           clinic: Клиника
450           club: Клуб
451           college: Колеџ
452           community_centre: Центар на заедница
453           courthouse: Суд
454           crematorium: Крематориум
455           dentist: Забар
456           doctors: Доктори
457           dormitory: Студентски дом
458           drinking_water: Питка вода
459           driving_school: Автошкола
460           embassy: Амбасада
461           emergency_phone: Итен телефон
462           fast_food: Брза храна
463           ferry_terminal: Ферибот-терминал
464           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
465           fire_station: Пожарна
466           food_court: Штандови за брза храна
467           fountain: Фонтана
468           fuel: Гориво
469           grave_yard: Гробишта
470           gym: Теретана / фитнес
471           hall: Соборна сала
472           health_centre: Здравствен центар
473           hospital: Болница
474           hotel: Хотел
475           hunting_stand: Ловечка кула
476           ice_cream: Сладолед
477           kindergarten: Градинка
478           library: Библиотека
479           market: Пазар
480           marketplace: Пазар
481           mountain_rescue: Планинарско спасување
482           nightclub: Ноќен клуб
483           nursery: Јасли
484           nursing_home: Старечки дом
485           office: Канцеларија
486           park: Парк
487           parking: Паркинг
488           pharmacy: Аптека
489           place_of_worship: Верски објект
490           police: Полиција
491           post_box: Поштенско сандаче
492           post_office: Пошта
493           preschool: Претшколска установа
494           prison: Затвор
495           pub: Пивница
496           public_building: Јавен објект
497           public_market: Градски пазар
498           reception_area: Рецепција
499           recycling: Рециклирање
500           restaurant: Ресторан
501           retirement_home: Старечки дом
502           sauna: Сауна
503           school: Училиште
504           shelter: Засолниште
505           shop: Дуќан
506           shopping: Дуќани
507           shower: Туш
508           social_centre: Социјален центар
509           social_club: Друштвен клуб
510           social_facility: Општествена постројка
511           studio: Студио
512           supermarket: Супермаркет
513           swimming_pool: Базен
514           taxi: Такси
515           telephone: Телефонска говорница
516           theatre: Театар
517           toilets: Тоалет
518           townhall: Градски дом
519           university: Универзитет
520           vending_machine: Вендинг-машина
521           veterinary: Ветеринарна клиника
522           village_hall: Месна заедница
523           waste_basket: Корпа за отпадоци
524           wifi: WiFi-пристап
525           youth_centre: Младински центар
526         boundary: 
527           administrative: Административна граница
528           census: Пописна граница
529           national_park: Национален парк
530           protected_area: Заштитено подрачје
531         bridge: 
532           aqueduct: Аквадукт
533           suspension: Висечки мост
534           swing: Вртечки мост
535           viaduct: Вијадукт
536           "yes": Мост
537         building: 
538           "yes": Градба
539         emergency: 
540           fire_hydrant: Хидрант
541           phone: Итен телефон
542         highway: 
543           bridleway: Коњски пат
544           bus_guideway: Автобуски шини
545           bus_stop: Автобуска постојка
546           byway: Спореден пат
547           construction: Автопат во изградба
548           cycleway: Велосипедска патека
549           emergency_access_point: Прва помош
550           footway: Тротоар
551           ford: Брод
552           living_street: Маалска улица
553           milestone: Милјоказ
554           minor: Помал спореден пат
555           motorway: Автопат
556           motorway_junction: Клучка
557           motorway_link: Приклучен пат
558           path: Патека
559           pedestrian: Пешачка патека
560           platform: Платформа
561           primary: Главен пат
562           primary_link: Главен пат
563           proposed: Предложен пат
564           raceway: Тркачка патека
565           residential: Станбен
566           rest_area: Одмориште
567           road: Пат
568           secondary: Спореден пат
569           secondary_link: Спореден пат
570           service: Помошен пат
571           services: Крајпатен сервис
572           speed_camera: Брзиноловец
573           steps: Скалила
574           stile: Тарабен премин
575           street_lamp: Улична светилка
576           tertiary: Третостепен пат
577           tertiary_link: Третостепен пат
578           track: Полски пат
579           trail: Патека
580           trunk: Магистрала
581           trunk_link: Магистрала
582           unclassified: Некласификуван пат
583           unsurfaced: Неасфалтиран пат
584         historic: 
585           archaeological_site: Археолошки локалитет
586           battlefield: Бојно поле
587           boundary_stone: Граничен камен
588           building: Градба
589           castle: Замок
590           church: Црква
591           citywalls: Градски ѕидини
592           fort: Утврдување
593           house: Куќа
594           icon: Икона
595           manor: Велепоседнички дом
596           memorial: Споменик
597           mine: Рудник
598           monument: Споменик
599           museum: Музеј
600           ruins: Рушевини
601           tomb: Гроб
602           tower: Кула
603           wayside_cross: Крајпатен крст
604           wayside_shrine: Параклис
605           wreck: Бродолом
606         landuse: 
607           allotments: Парцели
608           basin: Котлина
609           brownfield: Угар
610           cemetery: Гробишта
611           commercial: Комерцијално подрачје
612           conservation: Заштитено земјиште
613           construction: Градилиште
614           farm: Фарма
615           farmland: Обработливо земјиште
616           farmyard: Земјоделски двор
617           forest: Шума
618           garages: Гаража
619           grass: Трева
620           greenfield: Неискористено земјиште
621           industrial: Индустриско подрачје
622           landfill: Депонија
623           meadow: Ливада
624           military: Воено подрачје
625           mine: Рудник
626           nature_reserve: Природен резерват
627           orchard: Овоштарник
628           park: Парк
629           piste: Писта
630           quarry: Каменолом
631           railway: Железница
632           recreation_ground: Рекреативен терен
633           reservoir: Резервоар
634           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
635           residential: Станбено подрачје
636           retail: Дуќани
637           road: Патно подрачје
638           village_green: Селско зеленило
639           vineyard: Лозници
640           wetland: Мочуриште
641           wood: Шума
642         leisure: 
643           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
644           bird_hide: Набљудувалиште за птици
645           common: Општествена земја
646           fishing: Рибарење
647           fitness_station: Технички преглед
648           garden: Градина
649           golf_course: Голф-терен
650           ice_rink: Лизгалиште
651           marina: Марина
652           miniature_golf: Миниголф
653           nature_reserve: Природен резерват
654           park: Парк
655           pitch: Спортски терен
656           playground: Детско игралиште
657           recreation_ground: Разонодно место
658           sauna: Сауна
659           slipway: Испуст
660           sports_centre: Спортски центар
661           stadium: Стадион
662           swimming_pool: Базен
663           track: Спортска патека
664           water_park: Аквапарк
665         military: 
666           airfield: Воено слетувалиште
667           barracks: Касарна
668           bunker: Бункер
669         mountain_pass: 
670           "yes": Планински превој
671         natural: 
672           bay: Залив
673           beach: Плажа
674           cape: ‘Рт
675           cave_entrance: Влез во пештера
676           channel: Канал
677           cliff: Гребен
678           crater: Кратер
679           dune: Дина
680           feature: Елемент
681           fell: Фел
682           fjord: Фјорд
683           forest: Шума
684           geyser: Гејзер
685           glacier: Глечер
686           heath: Голет
687           hill: Рид
688           island: Остров
689           land: Земја
690           marsh: Бара
691           moor: Пустара
692           mud: Кал
693           peak: Врв
694           point: Точка
695           reef: Гребен
696           ridge: Срт
697           river: Река
698           rock: Карпа
699           scree: Сип
700           scrub: Честак
701           shoal: Плитко место
702           spring: Извор
703           stone: Камен
704           strait: Проток
705           tree: Дрво
706           valley: Долина
707           volcano: Вулкан
708           water: Вода
709           wetland: Мочуриште
710           wetlands: Мочуриште
711           wood: Шума
712         office: 
713           accountant: Сметководител
714           architect: Архитект
715           company: Фирма
716           employment_agency: Агенција за вработување
717           estate_agent: Агенција за недвижности
718           government: Владина служба
719           insurance: Служба за осигурување
720           lawyer: Адвокат
721           ngo: НВО-канцеларија
722           telecommunication: Телекомуникациска служба
723           travel_agent: Туристичка агенција
724           "yes": Канцеларија
725         place: 
726           airport: Аеродром
727           city: Град
728           country: Земја
729           county: Округ
730           farm: Фарма
731           hamlet: Селце
732           house: Куќа
733           houses: Куќи
734           island: Остров
735           islet: Островче
736           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
737           locality: Месност
738           moor: Пустара
739           municipality: Општина
740           neighbourhood: Соседство
741           postcode: Поштенски број
742           region: Регион
743           sea: Море
744           state: Покраина
745           subdivision: Админ. подрачје
746           suburb: Населба
747           town: Град
748           unincorporated_area: Нездружено подрачје
749           village: Село
750         railway: 
751           abandoned: Напуштена железничка линија
752           construction: Железничка линија во изградба
753           disused: Напуштена железничка линија
754           disused_station: Напуштена железничка станица
755           funicular: Жичена железница
756           halt: Железничка постојка
757           historic_station: Историска железничка станица
758           junction: Железнички јазол
759           level_crossing: Надвозник
760           light_rail: Лека железница
761           miniature: Минијатурна железница
762           monorail: Едношинска линија
763           narrow_gauge: Теснолинејка
764           platform: Железнички перон
765           preserved: Зачувана железничка линија
766           proposed: Предложена железница
767           spur: Железнички огранок
768           station: Железничка станица
769           stop: Железничка постојка
770           subway: Метро станица
771           subway_entrance: Влез во метро
772           switch: Железнички пунктови
773           tram: Трамвајска линија
774           tram_stop: Трамвајска постојка
775           yard: Железничко депо
776         shop: 
777           alcohol: Алкохол на црно
778           antiques: Старинарница
779           art: Уметнички дуќан
780           bakery: Пекара
781           beauty: Козметика
782           beverages: Пијалоци
783           bicycle: Продавница за велосипеди
784           books: Книжарница
785           boutique: Бутик
786           butcher: Месарница
787           car: Автосалон
788           car_parts: Автоделови
789           car_repair: Автосервис
790           carpet: Дуќан за теписи
791           charity: Добротворна продавница
792           chemist: Аптека
793           clothes: Дуќан за облека
794           computer: Продавница за сметачи
795           confectionery: Слаткарница
796           convenience: Бакалница
797           copyshop: Фотокопир
798           cosmetics: Козметика
799           deli: Гастрономски дуќан
800           department_store: Стоковна куќа
801           discount: Распродажен дуќан
802           doityourself: Направи-сам
803           dry_cleaning: Хемиско чистење
804           electronics: Електронска опрема
805           estate_agent: Недвижности
806           farm: Земјоделски дуќан
807           fashion: Бутик
808           fish: Рибарница
809           florist: Цвеќара
810           food: Продавница за храна
811           funeral_directors: Погребална служба
812           furniture: Мебел
813           gallery: Галерија
814           garden_centre: Градинарски центар
815           general: Колонијал
816           gift: Дуќан за подароци
817           greengrocer: Пиљара
818           grocery: Бакалница
819           hairdresser: Фризер
820           hardware: Алат и опрема
821           hifi: Аудиосистеми
822           insurance: Осигурително
823           jewelry: Јувелир
824           kiosk: Трафика
825           laundry: Пералница
826           mall: Трговски центар
827           market: Пазар
828           mobile_phone: Мобилни телефони
829           motorcycle: Моторцикли
830           music: Музички дуќан
831           newsagent: Весникара
832           optician: Оптичар
833           organic: Здрава храна
834           outdoor: Дуќан на отворено
835           pet: Домашни миленици
836           pharmacy: Аптека
837           photo: Фотографски дуќан
838           salon: Салон
839           second_hand: Половна роба
840           shoes: Обувки
841           shopping_centre: Трговски центар
842           sports: Спортски дуќан
843           stationery: Прибор и репроматеријали
844           supermarket: Супермаркет
845           tailor: Кројач
846           toys: Продавница за играчки
847           travel_agency: Туристичка агенција
848           video: Видеотека
849           wine: Алкохолни пијалоци
850           "yes": Дуќан
851         tourism: 
852           alpine_hut: Планинска куќарка
853           artwork: Уметничко дело
854           attraction: Атракција
855           bed_and_breakfast: Полупансион
856           cabin: Колиба
857           camp_site: Камп
858           caravan_site: Автокамп
859           chalet: Брвнара
860           guest_house: Пансион
861           hostel: Хостел
862           hotel: Хотел
863           information: Информации
864           lean_to: Прилепена стреа
865           motel: Мотел
866           museum: Музеј
867           picnic_site: Излетничко место
868           theme_park: Забавен парк
869           valley: Долина
870           viewpoint: Видиковец
871           zoo: Зоолошка
872         tunnel: 
873           culvert: Пропусен канал
874           "yes": Тунел
875         waterway: 
876           artificial: Вештачки воден пат
877           boatyard: Чамцоградилиште
878           canal: Канал
879           connector: Слив
880           dam: Брана
881           derelict_canal: Запуштен канал
882           ditch: Канач
883           dock: Док
884           drain: Одвод
885           lock: Превојница
886           lock_gate: Превојничка капија
887           mineral_spring: Минерален извор
888           mooring: Сидриште
889           rapids: Брзак
890           river: Река
891           riverbank: Кеј
892           stream: Поток
893           wadi: Вади
894           water_point: Пристап до вода
895           waterfall: Водопад
896           weir: Јаз
897   help_page: 
898     help: 
899       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања и одговори на OSM.
900       title: help.openstreetmap.org
901       url: https://help.openstreetmap.org/
902     introduction: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми."
903     title: Помош
904     welcome: 
905       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
906       title: Добре дојдовте на OSM
907       url: /welcome
908     wiki: 
909       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
910       title: wiki.openstreetmap.org
911       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
912   html: 
913     dir: ltr
914   javascripts: 
915     close: Затвори
916     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите, па стиснете тука.
917     key: 
918       title: Легенда
919       tooltip: Легенда
920       tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
921     map: 
922       base: 
923         cycle_map: Велосипедска карта
924         hot: Хуманитарна
925         mapquest: MapQuest Open
926         standard: Стандардна
927         transport_map: Сообраќајна карта
928       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
929       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
930       layers: 
931         data: Податоци за картата
932         header: Слоеви на картата
933         notes: Белешки на картата
934         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
935         title: Слоеви
936       locate: 
937         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
938         title: Прик. моја местоположба
939       zoom: 
940         in: Приближи
941         out: Оддалечи
942     notes: 
943       new: 
944         add: Додај белешка
945         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот. (Тука не внесувајте лични информации или информации од авторски-заштитени карти и именици.)
946       show: 
947         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
948         comment: Коментирај
949         comment_and_resolve: Коментирај и реши
950         hide: Скриј
951         reactivate: Реактивирај
952         resolve: Решена
953     share: 
954       cancel: Откажи
955       center_marker: Сосред. картата на бележникот
956       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
957       download: Преземи
958       embed: HTML
959       format: "Формат:"
960       image: Слика
961       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
962       include_marker: Вклучи го бележникот
963       link: Врска или HTML
964       long_link: Врска
965       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
966       scale: "Размер:"
967       short_link: Кратка врска
968       short_url: Кратка URL
969       title: Сподели
970       view_larger_map: Преглед на поголема карта
971     site: 
972       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
973       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
974       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
975       edit_tooltip: Уредување на картата
976       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
977       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
978   layouts: 
979     about: За нас
980     community: Заедница
981     community_blogs: Блогови на заедницата
982     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
983     copyright: Авторски права
984     data: Податоци
985     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
986     edit: Уреди
987     edit_with: Уреди со %{editor}
988     export: Извези
989     export_data: Извези податоци
990     foundation: Фондација
991     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
992     gps_traces: GPS-траги
993     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
994     help: Помош
995     history: Историја
996     home: Оди на матичната местоположба
997     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
998     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
999     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди за слободна употреба под отворена лиценца.
1000     learn_more: Дознајте повеќе
1001     log_in: најави ме
1002     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1003     logo: 
1004       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
1005     logout: Одјава
1006     make_a_donation: 
1007       text: Дарувајте
1008       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1009     more: Повеќе
1010     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
1011     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1012     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1013     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
1014     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1015     partners_partners: партнери
1016     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1017     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1018     sign_up: Регистрација
1019     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1020     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1021     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1022     user_diaries: Кориснички дневници
1023     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1024   license_page: 
1025     foreign: 
1026       english_link: англискиот оригинал
1027       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1028       title: За овој превод
1029     legal_babble: 
1030       attribution_example: 
1031         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1032         title: Пример за наведување
1033       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1034       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1035       contributors_fi_html: "<strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата\n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501\">NLSFI</a>."
1036       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1037       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1038       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1039       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1040       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1041       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1042       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1043       contributors_title_html: Нашите учесници
1044       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1045       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1046       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1047       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1048       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1049       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1050       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1051       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1052       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1053       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1054       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1055       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1056       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1057       more_title_html: Повеќе информации
1058       title_html: Авторски права и лиценца
1059     native: 
1060       mapping_link: почнете да ги работите картите
1061       native_link: македонската верзија
1062       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1063       title: За страницава
1064   message: 
1065     delete: 
1066       deleted: Пораката е избришана
1067     inbox: 
1068       date: Датум
1069       from: Од
1070       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1071       my_inbox: Моето сандаче
1072       new_messages: 
1073         one: "%{count} нова порака"
1074         other: "%{count} нови пораки"
1075       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1076       old_messages: 
1077         one: "%{count} стара порака"
1078         other: "%{count} стари пораки"
1079       outbox: за праќање
1080       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1081       subject: Наслов
1082       title: Примени
1083     mark: 
1084       as_read: Пораката е означена како прочитана
1085       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1086     message_summary: 
1087       delete_button: Избриши
1088       read_button: Означи како прочитано
1089       reply_button: Одговори
1090       unread_button: Означи како непрочитано
1091     new: 
1092       back_to_inbox: Назад во примени
1093       body: Содржина
1094       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1095       message_sent: Пораката е испратена
1096       send_button: Испрати
1097       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1098       subject: Наслов
1099       title: Испрати ја пораката
1100     no_such_message: 
1101       body: За жал, нема порака со тој id.
1102       heading: Нема таква порака
1103       title: Нема таква порака
1104     outbox: 
1105       date: Датум
1106       inbox: примени пораки
1107       messages: 
1108         one: Имате %{count} испратена порака
1109         other: Имате %{count} испратени пораки
1110       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1111       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1112       outbox: за праќање
1113       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1114       subject: Наслов
1115       title: За праќање
1116       to: До
1117     read: 
1118       back: Назад
1119       date: Датум
1120       from: Од
1121       reply_button: Одговори
1122       subject: Наслов
1123       title: Прочитај ја пораката
1124       to: За
1125       unread_button: Означи како непрочитано
1126       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1127     reply: 
1128       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1129     sent_message_summary: 
1130       delete_button: Избриши
1131   note: 
1132     description: 
1133       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1134       closed_at_html: Решена пред %{when}
1135       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1136       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1137       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1138       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1139       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1140       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1141     entry: 
1142       comment: Коментар
1143       full: Целата белешка
1144     mine: 
1145       ago_html: пред %{when}
1146       created_at: Создадена
1147       creator: Создавач
1148       description: Опис
1149       heading: Белешки на %{user}
1150       id: Назнака
1151       last_changed: Изменета
1152       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1153       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1154     rss: 
1155       closed: затворена белешка (кај %{place})
1156       commented: нова коментар (кај %{place})
1157       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1158       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1159       opened: нова белешка (кај %{place})
1160       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
1161       title: Белешки на OpenStreetMap
1162   notifier: 
1163     diary_comment_notification: 
1164       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1165       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1166       hi: Здраво %{to_user},
1167       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1168     email_confirm: 
1169       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1170     email_confirm_html: 
1171       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1172       greeting: Здраво,
1173       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1174     email_confirm_plain: 
1175       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1176       greeting: Здраво,
1177       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1178     friend_notification: 
1179       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1180       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1181       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1182       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1183     gpx_notification: 
1184       and_no_tags: и без ознаки.
1185       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1186       failure: 
1187         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1188         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1189         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1190         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1191         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1192       greeting: Здраво,
1193       success: 
1194         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1195         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1196       with_description: со описот
1197       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1198     lost_password: 
1199       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1200     lost_password_html: 
1201       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1202       greeting: Здраво,
1203       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1204     lost_password_plain: 
1205       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1206       greeting: Здраво,
1207       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1208     message_notification: 
1209       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите на %{replyurl}
1210       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1211       hi: Здраво %{to_user},
1212       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1213     note_comment_notification: 
1214       anonymous: Анонимен корисник
1215       closed: 
1216         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1217         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1218         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1219         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1220       commented: 
1221         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1222         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1223         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1224         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1225       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1226       greeting: Здраво,
1227       reopened: 
1228         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано. Белешката се наоѓа близу %{place}."
1229         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира"
1230         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки"
1231         your_note: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки на каритте близу %{place}."
1232     signup_confirm: 
1233       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1234       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1235       greeting: Здраво!
1236       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1237       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
1238   oauth: 
1239     oauthorize: 
1240       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични GPS-траги.
1241       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1242       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1243       allow_write_api: ја менува картата.
1244       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1245       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1246       allow_write_notes: измена на белешки.
1247       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1248       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1249       title: Овластете пристап до вашата сметка
1250     oauthorize_failure: 
1251       denied: На прилогот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1252       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1253       title: Барањето за овластување не успеа
1254     oauthorize_success: 
1255       allowed: На прилогот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1256       title: Барањето за овластување е дозволено
1257       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1258     revoke: 
1259       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1260   oauth_clients: 
1261     create: 
1262       flash: Информациите се успешно регистрирани
1263     destroy: 
1264       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1265     edit: 
1266       submit: Уреди
1267       title: Уредете ја апликацијата
1268     form: 
1269       allow_read_gpx: им ги чита личните GPS-траги.
1270       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1271       allow_write_api: ја менува картата.
1272       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1273       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1274       allow_write_notes: измена на белешки.
1275       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1276       callback_url: URL-адреса за одѕив
1277       name: Име
1278       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1279       required: Се бара
1280       support_url: URL поддршка
1281       url: URL адреса на главната апликација
1282     index: 
1283       application: Назив на прил. програм
1284       issued_at: Издадено
1285       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1286       my_apps: Мои клиентни апликации
1287       my_tokens: Мои овластени апликации
1288       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1289       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1290       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1291       revoke: Поништи!
1292       title: Мои OAuth податоци
1293     new: 
1294       submit: Регистрирање
1295       title: Регистрирајте нова апликација
1296     not_found: 
1297       sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
1298     show: 
1299       access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
1300       allow_read_gpx: им ги чита личните GPS-траги.
1301       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1302       allow_write_api: ја менува картата.
1303       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1304       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1305       allow_write_notes: измена на белешки.
1306       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1307       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1308       confirm: Дали сте сигурни?
1309       delete: Избриши клиент
1310       edit: Измени подробности
1311       key: "Потрошувачки клуч:"
1312       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1313       secret: "Потрошувачка тајна:"
1314       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1315       title: OAuth податоци за %{app_name}
1316       url: "Побарај URL-адреса на шифрата:"
1317     update: 
1318       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1319   printable_name: 
1320     with_name_html: "%{name} (%{id})"
1321     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1322   redaction: 
1323     create: 
1324       flash: Редакцијата е создадена.
1325     destroy: 
1326       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
1327       flash: Редакцијата е поништена.
1328       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1329     edit: 
1330       description: Опис
1331       heading: Уреди редакција
1332       submit: Зачувај редакција
1333       title: Уреди редакција
1334     index: 
1335       empty: Нема редакции.
1336       heading: Список на редакции
1337       title: Список на редакции
1338     new: 
1339       description: Опис
1340       heading: Внесете информации за новата редакција
1341       submit: Создај редакција
1342       title: Создавање на нова редакција
1343     show: 
1344       confirm: Дали сте сигурни?
1345       description: "Опис:"
1346       destroy: Отстрани ја редакцијава
1347       edit: Уреди ја редакцијава
1348       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1349       title: Приказ на редакција
1350       user: "Создавач:"
1351     update: 
1352       flash: Промените се зачувани.
1353   site: 
1354     edit: 
1355       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1356       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1357       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1358       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1359       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1360       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1361       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1362       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1363       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1364       user_page_link: корисничка страница
1365     index: 
1366       createnote: Додај белешка
1367       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1368       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1369       license: 
1370         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1371       permalink: Постојана врска
1372       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1373       shortlink: Кратка врска
1374     key: 
1375       table: 
1376         entry: 
1377           admin: Административна граница
1378           allotments: Парцели
1379           apron: 
1380             - Аеродромска платформа
1381             - терминал
1382           bridge: Црна линија = мост
1383           bridleway: Пешачко-влечен пат
1384           brownfield: Запуштено подрачје
1385           building: Значајно здание
1386           byway: Спореден пат
1387           cable: 
1388             - клупна жичарница
1389             - клупна жичарница
1390           cemetery: Гробишта
1391           centre: Спортски центар
1392           commercial: Комерцијално подрачје
1393           common: 
1394             - Општествена земја
1395             - ливада
1396           construction: Патишта во изградба
1397           cycleway: Велосипедска патека
1398           destination: Пристап до одредницата
1399           farm: Фарма
1400           footway: Пешачка патека
1401           forest: Шума
1402           golf: Голф-терен
1403           heathland: Голиште
1404           industrial: Индустриско подрачје
1405           lake: 
1406             - Езеро
1407             - резервоар
1408           military: Воено подрачје
1409           motorway: Автопат
1410           park: Парк
1411           permissive: Дозволив пристап
1412           pitch: Спортски терен
1413           primary: Главен пат
1414           private: Доверлив пристап
1415           rail: Железница
1416           reserve: Природен резерват
1417           resident: Станбено подрачје
1418           retail: Трговско подрачје
1419           runway: 
1420             - Аеродромска писта
1421             - рулажна патека
1422           school: 
1423             - Училиште
1424             - универзитет
1425           secondary: Спореден пат
1426           station: Железничка станица
1427           subway: Метро
1428           summit: 
1429             - Врв
1430             - врв
1431           tourist: Туристичка атракција
1432           track: Патека
1433           tram: 
1434             - Лека железница
1435             - трамвај
1436           trunk: Главна сообраќајна артерија
1437           tunnel: Испрекината линија = тунел
1438           unclassified: Некласификуван пат
1439           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1440           wood: Шумичка
1441     markdown_help: 
1442       alt: Алтернативен текст
1443       first: Прва ставка
1444       heading: Наслов
1445       headings: Наслови
1446       image: Слика
1447       link: Врска
1448       ordered: Подреден список
1449       second: Втора ставка
1450       subheading: Поднаслов
1451       text: Текст
1452       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1453       unordered: Неподреден список
1454       url: URL
1455     richtext_area: 
1456       edit: Уреди
1457       preview: Преглед
1458     search: 
1459       search: Пребарај
1460       submit_text: ->
1461       where_am_i: Каде сум?
1462       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1463     sidebar: 
1464       close: Затвори
1465       search_results: Резултати од пребарувањето
1466   time: 
1467     formats: 
1468       blog: "%e %B %Y г."
1469       friendly: "%e %B %Y г. во %H:%M ч."
1470   trace: 
1471     create: 
1472       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1473       upload_trace: Подигни GPS-трага
1474     delete: 
1475       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1476     description: 
1477       description_with_count: 
1478         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1479         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1480       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1481     edit: 
1482       description: "Опис:"
1483       download: преземи
1484       edit: уреди
1485       filename: "Податотека:"
1486       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1487       map: карта
1488       owner: "Сопственик:"
1489       points: "Точки:"
1490       save_button: Сочувај промени
1491       start_coord: "Почетна координата:"
1492       tags: "Ознаки:"
1493       tags_help: одделено со запирка
1494       title: Ја уредувате трагата %{name}
1495       uploaded_at: "Подигнато во:"
1496       visibility: "Видливост:"
1497       visibility_help: што значи ова?
1498       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1499     georss: 
1500       title: GPS-траги од OpenStreetMap
1501     list: 
1502       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1503       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1504       public_traces: Јавни GPS-траги
1505       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1506       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1507       your_traces: Ваши GPS-траги
1508     make_public: 
1509       made_public: Трагата е објавена
1510     offline: 
1511       heading: GPX-складиштето е исклучено
1512       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1513     offline_warning: 
1514       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1515     trace: 
1516       ago: пред %{time_in_words_ago}
1517       by: од
1518       count_points: "%{count} точки"
1519       edit: уреди
1520       edit_map: Уредување
1521       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1522       in: во
1523       map: карта
1524       more: повеќе
1525       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1526       private: ЛИЧНО
1527       public: ЈАВНО
1528       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1529       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1530       view_map: Погледај ја картата
1531     trace_form: 
1532       description: "Опис:"
1533       help: Помош
1534       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1535       tags: "Ознаки:"
1536       tags_help: одделено со запирка
1537       upload_button: Подигни
1538       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1539       visibility: "Видливост:"
1540       visibility_help: што значи ова?
1541       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1542     trace_header: 
1543       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1544       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1545       traces_waiting: 
1546         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1547         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1548       upload_trace: Подигни трага
1549     trace_optionals: 
1550       tags: Ознаки
1551     trace_paging_nav: 
1552       newer: Понови траги
1553       older: Постари траги
1554       showing_page: Страница %{page}
1555     view: 
1556       delete_track: Избриши ја трагава
1557       description: "Опис:"
1558       download: преземи
1559       edit: уреди
1560       edit_track: Уреди ја трагава
1561       filename: "Податотека:"
1562       heading: Ја гледате трагата %{name}
1563       map: карта
1564       none: Ништо
1565       owner: "Сопственик:"
1566       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1567       points: "Точки:"
1568       start_coordinates: "Почетна координата:"
1569       tags: "Ознаки:"
1570       title: Ја гледате трагата  %{name}
1571       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1572       uploaded: "Подигнато во:"
1573       visibility: "Видливост:"
1574     visibility: 
1575       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1576       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1577       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1578       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1579   user: 
1580     account: 
1581       contributor terms: 
1582         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1583         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1584         heading: "Услови за учество:"
1585         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1586         link text: што е ова?
1587         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1588         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1589       current email address: "Тековна е-пошта:"
1590       delete image: Отстрани тековна слика
1591       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1592       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1593       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1594       gravatar: 
1595         gravatar: Користи Gravatar
1596         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1597         link text: што е ова?
1598       home location: "Матична местоположба:"
1599       image: "Слика:"
1600       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1601       keep image: Задржи ја тековната слика
1602       latitude: Геог. ширина
1603       longitude: Геог. должина
1604       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1605       my settings: Мои прилагодувања
1606       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1607       new image: Додај слика
1608       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1609       openid: 
1610         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1611         link text: што е ова?
1612         openid: OpenID
1613       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1614       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1615       profile description: "Опис за профилот:"
1616       public editing: 
1617         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1618         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1619         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1620         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1621         enabled link text: што е ова?
1622         heading: "Јавно уредување:"
1623       public editing note: 
1624         heading: Јавно уредување
1625         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1626       replace image: Замени тековна слика
1627       return to profile: Назад кон профилот
1628       save changes button: Зачувај ги промените
1629       title: Уреди сметка
1630       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1631     confirm: 
1632       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1633       button: Потврди
1634       heading: Проверете си ја е-поштата
1635       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
1636       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете да почнете со работа на картите.
1637       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1638       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
1639       unknown token: ПОтврдниот код е истечен или не постои.
1640     confirm_email: 
1641       button: Потврди
1642       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1643       heading: Потврди промена на е-пошта
1644       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1645       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1646     confirm_resend: 
1647       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1648       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1649     filter: 
1650       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1651     go_public: 
1652       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1653     list: 
1654       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1655       empty: Нема најдено такви корисници
1656       heading: Корисници
1657       hide: Скриј одбрани корисници
1658       showing: 
1659         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1660         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1661       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1662       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1663       title: Корисници
1664     login: 
1665       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1666       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1667       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1668       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1669       email or username: Е-пошта или корисничко име
1670       heading: Најава
1671       login_button: Најава
1672       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1673       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1674       no account: Немате сметка?
1675       openid: "%{logo} OpenID:"
1676       openid invalid: За жал, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1677       openid missing provider: За жал, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1678       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1679       openid_providers: 
1680         aol: 
1681           alt: Најава со OpenID од AOL
1682           title: Најава со AOL
1683         google: 
1684           alt: Најава со OpenID од Google
1685           title: Најава со Google
1686         myopenid: 
1687           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1688           title: Најава со myOpenID
1689         openid: 
1690           alt: Најава со URL за OpenID
1691           title: Најава со OpenID
1692         wordpress: 
1693           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1694           title: Најава со Wordpress
1695         yahoo: 
1696           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1697           title: Најава со Yahoo
1698       password: "Лозинка:"
1699       register now: Регистрација
1700       remember: "Запомни ме:"
1701       title: Најава
1702       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1703       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1704       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1705     logout: 
1706       heading: Одјава од OpenStreetMap
1707       logout_button: Одјава
1708       title: Одјава
1709     lost_password: 
1710       email address: "Е-пошта:"
1711       heading: Ја заборавивте лозинката?
1712       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1713       new password button: Смени лозинка
1714       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1715       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1716       title: Загубена лозинка
1717     make_friend: 
1718       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1719       button: Додај како пријател
1720       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1721       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1722       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1723     new: 
1724       about: 
1725         header: Слободна и уредлива
1726         html: "<p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>\n<p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>"
1727       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1728       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1729       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1730       continue: Регистрација
1731       display name: "Име за приказ:"
1732       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1733       email address: "Е-пошта:"
1734       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1735       no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1736       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1737       openid: "%{logo} OpenID:"
1738       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1739       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1740       password: "Лозинка:"
1741       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1742       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1743       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1744       title: Регистрација
1745       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1746     no_such_user: 
1747       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1748       heading: Корисникот %{user} не постои.
1749       title: Нема таков корисник
1750     popup: 
1751       friend: Пријател
1752       nearby mapper: Соседен картограф
1753       your location: Ваша местоположба
1754     remove_friend: 
1755       button: Отстрани од пријатели
1756       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1757       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1758       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1759     reset_password: 
1760       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1761       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1762       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1763       heading: Смени лозинка за %{user}
1764       password: "Лозинка:"
1765       reset: Смени лозинка
1766       title: Смени лозинка
1767     set_home: 
1768       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1769     suspended: 
1770       body: "<p>\n  За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1771       heading: Сметката е закочена
1772       title: Сметката е закочена
1773       webmaster: мреж. управник
1774     terms: 
1775       agree: Се согласувам
1776       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1777       consider_pd_why: Што е ова?
1778       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1779       decline: Одбиј
1780       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1781       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1782       heading: Услови на учество
1783       legale_names: 
1784         france: Франција
1785         italy: Италија
1786         rest_of_world: Остатокот од светот
1787       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1788       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1789       title: Услови на учество
1790       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1791     view: 
1792       activate_user: активирај го корисников
1793       add as friend: Додај во пријатели
1794       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1795       block_history: примени блокови
1796       blocks by me: Извршени болокови
1797       blocks on me: Добиени блокови
1798       comments: Коментари
1799       confirm: Потврди
1800       confirm_user: потврди го корисников
1801       create_block: блокирај го корисников
1802       created from: "Создадено од:"
1803       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1804       ct declined: Одбиен
1805       ct status: "Услови за учество:"
1806       ct undecided: Неодлучено
1807       deactivate_user: деактивирај го корисников
1808       delete_user: избриши го корисников
1809       description: Опис
1810       diary: Дневник
1811       edits: Уредувања
1812       email address: Е-пошта
1813       friends_changesets: измени на пријателите
1814       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1815       hide_user: скриј го корисников
1816       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1817       km away: "%{count} км од вас"
1818       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1819       m away: "%{count} м од вас"
1820       mapper since: "Картограф од:"
1821       moderator_history: дадени блокови
1822       my comments: Мои коментари
1823       my diary: Мојот дневник
1824       my edits: Мои уредувања
1825       my messages: Мои пораки
1826       my notes: Мои белешки
1827       my profile: Мојот профил
1828       my settings: Мои нагодувања
1829       my traces: Мои траги
1830       nearby users: Други соседни корисници
1831       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1832       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1833       new diary entry: нова ставка во дневникот
1834       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1835       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1836       notes: Белешки на картата
1837       oauth settings: oauth поставки
1838       remove as friend: Отстрани од пријатели
1839       role: 
1840         administrator: Овој корисник е администратор
1841         grant: 
1842           administrator: Додели администраторски пристап
1843           moderator: Додели модераторски пристап
1844         moderator: Овој корисник е модератор
1845         revoke: 
1846           administrator: Лиши од администраторски пристап
1847           moderator: Лиши од модераторски пристап
1848       send message: Испрати порака
1849       settings_link_text: прилагодувања
1850       spam score: "Оцена за спам:"
1851       status: "Статус:"
1852       traces: Траги
1853       unhide_user: покажи го корисникот
1854       user location: Местоположба на корисникот
1855       your friends: Ваши пријатели
1856   user_block: 
1857     blocks_by: 
1858       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1859       heading: Список на блокови од %{name}
1860       title: Блокови од %{name}
1861     blocks_on: 
1862       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1863       heading: Список на блокови за %{name}
1864       title: Блокови за %{name}
1865     create: 
1866       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1867       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1868       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1869     edit: 
1870       back: Преглед на сите блокови
1871       heading: Уредување на блок за %{name}
1872       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1873       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1874       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1875       show: Преглед на овој блок
1876       submit: Поднови го блокот
1877       title: Уредување на блок за %{name}
1878     filter: 
1879       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1880       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1881     helper: 
1882       time_future: Истекува за %{time}.
1883       time_past: Истечено пред %{time}.
1884       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1885     index: 
1886       empty: Досега сè уште нема блокови.
1887       heading: Список на кориснички блокови
1888       title: Кориснички блокови
1889     model: 
1890       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1891       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1892     new: 
1893       back: Преглед на сите блокови
1894       heading: Правење на блок за %{name}
1895       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1896       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1897       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1898       submit: Направи блок
1899       title: Правење на блок за %{name}
1900       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1901       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1902     not_found: 
1903       back: Назад кон индексот
1904       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1905     partial: 
1906       confirm: Дали сте сигурни?
1907       creator_name: Создавач
1908       display_name: Блокиран корисник
1909       edit: Уреди
1910       next: Следна »
1911       not_revoked: (не се поништува)
1912       previous: « Претходна
1913       reason: Причина за блокирање
1914       revoke: Поништи!
1915       revoker_name: "Поништил:"
1916       show: Прикажи
1917       showing_page: Страница %{page}
1918       status: Статус
1919     period: 
1920       one: еден час
1921       other: "%{count} часа"
1922     revoke: 
1923       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1924       flash: Овој блок е поништен.
1925       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1926       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1927       revoke: Поништи!
1928       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1929       title: Поништување на блок за %{block_on}
1930     show: 
1931       back: Преглед на сите блокови
1932       confirm: Дали сте сигурни?
1933       edit: Уреди
1934       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1935       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1936       reason: "Причина за блокирање:"
1937       revoke: Поништи!
1938       revoker: "Поништувач:"
1939       show: Прикажи
1940       status: Статус
1941       time_future: Уредувања во %{time}
1942       time_past: Истечено пред %{time}
1943       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1944     update: 
1945       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1946       success: Блокот е изменет.
1947   user_role: 
1948     filter: 
1949       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1950       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1951       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1952       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1953     grant: 
1954       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1955       confirm: Потврди
1956       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1957       heading: Потврди доделување на улога
1958       title: Потврди доделување на улога
1959     revoke: 
1960       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1961       confirm: Потврди
1962       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1963       heading: Потврди лишување од улога
1964       title: Потврди лишување од улога
1965   welcome_page: 
1966     add_a_note: 
1967       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1968       paragraph_2_html: "Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:\n<span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор."
1969       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1970     basic_terms: 
1971       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи за уредување на карти.
1972       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан или дрво.
1973       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1974       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име на ресторан или дозволената брзина на улица.
1975       title: Основни картографски поими
1976       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
1977     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1978     questions: 
1979       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.\n<a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>."
1980       title: Имате прашања?
1981     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1982     title: Добре дојдовте!
1983     whats_on_the_map: 
1984       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
1985       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
1986       title: Што има на картата