Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/2161'
[rails.git] / config / locales / ne.yml
1 # Messages for Nepali (नेपाली)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Drjpoudel
5 # Author: Haribanshi
6 # Author: Krish Dulal
7 # Author: Nirajan pant
8 # Author: Nirjal stha
9 # Author: Njsubedi
10 # Author: RajeshPandey
11 # Author: पर्वत सुबेदी
12 # Author: राम प्रसाद जोशी
13 # Author: सरोज कुमार ढकाल
14 # Author: हिमाल सुबेदी
15 ---
16 ne:
17   html:
18     dir: ltr
19   time:
20     formats:
21       friendly: '%e %B %Y मा %H:%M'
22   activerecord:
23     models:
24       acl: अनुमति नियन्त्रण सूची
25       changeset: परिवर्तनहरू सूची
26       changeset_tag: चेन्जसेट ट्याग
27       country: देश
28       diary_comment: डायरी टिप्पणी
29       diary_entry: डायरी प्रविष्टी
30       friend: साथी
31       language: भाषा
32       message: सन्देश
33       node: नोड
34       node_tag: नोड ट्याग
35       notifier: सुचक
36       old_node: पूरानो नोड
37       old_node_tag: पूरानो नोड ट्याग
38       old_relation: पूरानो रिलेशन
39       old_relation_member: पूरानो रिलेशन सदस्य
40       old_relation_tag: पूरानो रिलेशन ट्याग
41       old_way: पूरानो बाटो
42       old_way_node: पूरानो बाटो नोड
43       old_way_tag: पूरानो बाटो ट्याग
44       relation: रिलेशन
45       relation_member: रिलेशन सदस्य
46       relation_tag: रिलेशन ट्याग
47       session: सत्र
48       trace: ट्रेस
49       tracepoint: ट्रेस बिन्दु
50       tracetag: ट्रेस ट्याग
51       user: प्रयोगकर्ता
52       user_preference: प्रयोगकर्ता प्राथमिकता
53       user_token: प्रयोगकर्ता टोकन
54       way: बाटो
55       way_node: बाटो नोड
56       way_tag: बाटो ट्याग
57     attributes:
58       diary_comment:
59         body: बडी
60       diary_entry:
61         user: प्रयोगकर्ता
62         title: विषय
63         latitude: अक्षांश
64         longitude: देशान्तर
65         language: भाषा
66       friend:
67         user: प्रयोगकर्ता
68         friend: साथी
69       trace:
70         user: प्रयोगकर्ता
71         visible: देखिने
72         name: नाम
73         size: आकार
74         latitude: अक्षांश
75         longitude: देशान्तर
76         public: सार्वजनिक
77         description: वर्णन
78       message:
79         sender: पठाउने
80         title: विषय
81         body: बडी
82         recipient: प्रापक
83       user:
84         email: इमेल
85         active: सक्रिय
86         display_name: देखाउने नाम
87         description: वर्णन
88         languages: भाषाहरू
89         pass_crypt: पासवर्ड
90   printable_name:
91     with_version: '%{id}, v%{version}'
92     with_name_html: '%{name} (%{id})'
93   editor:
94     default: पूर्वस्थापित(अहिलेको %{name})
95     potlatch:
96       name: पोटल्याच १
97       description: पोटल्याच १ (ब्राउजर सम्पादन)
98     id:
99       name: iD
100       description: iD (ब्राउजर सम्पादक)
101     potlatch2:
102       name: पोटल्याच २
103       description: पोटल्याच २ (ब्राउजर सम्पादन)
104     remote:
105       name: रिमोट कन्ट्रोल
106       description: रिमोट कन्ट्रोल  (JOSM वा Merkaartor)
107   browse:
108     created: सृजना गरिएको
109     closed: समापन भएको
110     created_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> बनाइएको
111     closed_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> समापन गरिएको
112     created_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सिर्जना
113       गरिएको
114     deleted_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा हटाइएको
115     edited_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सम्पादन
116       गरिएको
117     closed_by_html: ' %{user}द्वारा <abbr title=''%{title}''>%{time} अगाडि</abbr>
118       समापन गरिएको'
119     version: संस्करण
120     in_changeset: परिवर्नहरू
121     anonymous: अज्ञात
122     no_comment: कुनै पनि टिप्पणीहरू छैनन्
123     part_of: खण्ड
124     download_xml: XML डाउनलोड गर्नुहोस्
125     view_history: इतिहास हेर्नुहोस्
126     view_details: बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
127     location: 'स्थान:'
128     changeset:
129       title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
130       belongs_to: रचयिता
131       node: अंशहरू (%{count})
132       node_paginated: अंशहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
133       way: बाटोहरू (%{count})
134       way_paginated: बाटोहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
135       relation: सम्बन्धहरू (%{count})
136       relation_paginated: सम्बन्धहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
137       comment: टिप्पणीहरू (%{count})
138       hidden_commented_by: ' %{user} द्वारा गरिएको लुकाइएको टिप्पणी <abbr title=''%{exact_time}''>%{when}
139         पहिले</abbr>'
140       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
141         गरिएको टिप्पणी'
142       changesetxml: चेन्जसेट XML
143       osmchangexml: osmChange XML
144       feed:
145         title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
146         title_comment: परिवर्तनहरू %{id} - %{comment}
147       join_discussion: छलफलमा भाग लिन लग इन गर्नुहोस्
148       discussion: छलफल
149     node:
150       title: 'अंश: %{name}'
151       history_title: 'अंशको इतिहास: %{name}'
152     way:
153       title: 'बाटो: %{name}'
154       history_title: 'बाटोको इतिहास: %{name}'
155       nodes: अंशहरू
156       also_part_of:
157         one: बाटोको अंश %{related_ways}
158         other: बाटोको अंशहरू %{related_ways}
159     relation:
160       title: 'सम्बन्ध: %{name}'
161       history_title: 'सम्बन्धको इतिहास: %{name}'
162       members: 'सदस्यहरू:'
163     relation_member:
164       entry_role: '%{type} %{name}  %{role}को रुपमा'
165       type:
166         node: नोड
167         way: बाटो
168         relation: सम्बन्ध
169     containing_relation:
170       entry: सम्बन्ध %{relation_name}
171       entry_role: सम्बन्ध %{relation_name} (as %{relation_role})
172     not_found:
173       sorry: 'माफ गर्नुहोला, %{type} #%{id} फेला पार्न सकिएन ।'
174       type:
175         node: नोड
176         way: बाटो
177         relation: सम्बन्ध
178         changeset: परिवर्तनसेट
179         note: टिपोट
180     timeout:
181       sorry: माफ गर्नुहोला, %{id} अाइडि भएको %{type}को लागि तथ्याङ्क प्राप्त गर्न
182         निक्कै समय लाग्यो ।
183       type:
184         node: नोड
185         way: बाटो
186         relation: सम्बन्ध
187         changeset: चेन्जसेट
188         note: टिपोट
189     redacted:
190       redaction: सम्पादन %{id}
191       message_html: संस्करण %{version} यस प्रकारको  %{type}  देखाउन सकिँदैन किनभने
192         यो हटाइएको छ कृपया जानकारीखो लागि %{redaction_link} हेर्नुहोस्
193       type:
194         node: नोड
195         way: बाटो
196         relation: रिलेशन
197     start_rjs:
198       feature_warning: '%{num_features}वटा सुविधाहरु लोड हुँदै छन्, जसले गर्दा तपाईंको
199         ब्राउजर सुस्त वा अनुत्तरदायी बनाउन सक्छ । तपाईं साँच्चै यो जानकारी हेर्न चाहनुहुन्छ
200         ?'
201       load_data: डेटा लोडगर्ने
202       loading: लोड हुदैछ...
203     tag_details:
204       tags: ट्यागहरू
205       wiki_link:
206         key: '%{key} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
207         tag: '%{key}=%{value} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
208       wikidata_link: '%{page} वस्तु विकिडेटा मा'
209       wikipedia_link: '%{page}को बारेमा विकिपीडियामा भएको लेख'
210       telephone_link: '%{phone_number} मा फोन गर्नुहोस्'
211     note:
212       title: 'टिप्पणी: %{id}'
213       new_note: नयाँ टिप्पणी
214       description: विवरण
215       open_title: 'समाधान नगरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
216       closed_title: 'समाधान गरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
217       hidden_title: 'लुकाइएको टिप्पणी #%{note_name}'
218       open_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr> सिर्जना
219         गरिएको'
220       open_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} अगाडि</abbr> अज्ञात व्यक्तिद्वारा
221         सिर्जना गरिएको
222       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
223         गरिएको टिप्पणी'
224       commented_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
225         अगाडि</abbr> गरिएको टिप्पणी
226       closed_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
227         समाधान गरिएको'
228       closed_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
229         अगाडि</abbr> समाधान गरिएको
230       reopened_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
231         पुनःसक्रिय गरिएको'
232       reopened_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
233         अगाडि</abbr> पुनःसक्रिय गरिएको
234       hidden_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
235         लुकाइएको'
236       report: यस टिपोटलाई उजुरी गर्नुहोस्
237     query:
238       title: क्वेरी गुणहरू
239       introduction: नजिकैका फिचरहरू भेटाउन नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्
240       nearby: नजिकैका फिचरहरू
241       enclosing: यसभित्र रहेका फिचरहरू
242   changesets:
243     changeset_paging_nav:
244       showing_page: पृष्ठ %{page}
245       next: अर्को »
246       previous: « अघिल्लो
247     changeset:
248       anonymous: बेनाम
249       no_edits: (कुनै सम्पादनहरू छैनन्)
250       view_changeset_details: परिवर्तनहरूको विवरण हेर्नुहोस्
251     changesets:
252       id: आईडी(ID)
253       saved_at: सुरक्षित गरिएको समय-
254       user: प्रयोगकर्ता
255       comment: टिप्पणी
256       area: क्षेत्र
257     index:
258       title: चेन्जसेटहरू
259       title_user: '%{user}द्वरा गरिएका परिवर्तनहरू'
260       title_friend: तपाईंको मित्रहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
261       title_nearby: तपाईंनजिक हुनुभएका प्रयोगकर्ताहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
262       empty: कुनै पनि परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
263       empty_area: यो क्षेत्रमा कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
264       empty_user: यस प्रयोगकर्ताद्वारा कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
265       no_more: अन्य कुनै परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
266       no_more_area: यो क्षेत्रमा अन्य कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
267       no_more_user: यस प्रयोगकर्तटद्वारा अन्य कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
268       load_more: अझै लोड गर्नुहोस्
269     timeout:
270       sorry: माफ गर्नुहोला, तपाईंले खोज्नुभएको परिवर्तनहरूको सूची प्राप्त गर्न निकै
271         समय लाग्यो ।
272   changeset_comments:
273     comment:
274       comment: ' %{author}द्वारा #%{changeset_id}मा नयाँ टिप्पणी'
275       commented_at_by_html: ' %{user}  द्वारा  %{when} पहिले अद्यावधिक गरिएको'
276     index:
277       title_all: OpenStreetMap परिवर्वतन सूची छलफल
278       title_particular: 'OpenStreetMap परिवर्तन सूची #%{changeset_id} छलफल'
279   diary_entries:
280     new:
281       title: नयाँ दैनिकी प्रविष्टी
282       publish_button: प्रकाशन गर्नुहोस्
283     index:
284       title: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
285       title_friends: साथीहरूका डायरीहरू
286       title_nearby: नजिकका प्रयोगकर्ताहरूका डायरीहरू
287       user_title: '%{user}को डायरी'
288       in_language_title: '%{language} भाषामा भएका दैनिकीहरू'
289       new: नयाँ दैनिकी
290       new_title: तपाईंको डायरीमा नयाँ दैनिकी सिर्जना गर्नुहोस्
291       no_entries: कुनै पनि अभिलेखहरू भेटिएनन्
292       recent_entries: हालैका दैनिकीहरू
293       older_entries: पुराना अभिलेखहरू
294       newer_entries: नयाँ अभिलेखहरू
295     edit:
296       title: दैनिकी प्रविष्ठी सम्पादन गर्ने
297       subject: 'विषय:'
298       body: 'मूख्य भाग:'
299       language: 'भाषा:'
300       location: 'स्थान:'
301       latitude: 'देशान्तर:'
302       longitude: 'अक्षांश:'
303       use_map_link: नक्सा प्रयोगर्ने
304       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
305       marker_text: दैनिकी प्रविष्ठी स्थान
306     show:
307       title: '%{user}को डायरी | %{title}'
308       user_title: '%{user}को डायरी'
309       leave_a_comment: टिप्पणी छोड्ने
310       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} टिप्पणी छोड्नलाई'
311       login: प्रवेश
312       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
313     no_such_entry:
314       title: त्यस्तो कुनै दैनिकी भेटिएन
315       heading: '%{id} आइडी भएको कुनै अभिलेख भेटिएन'
316       body: माफ गर्नुहोला, %{id} आइडी भएको कुनै डायरी छैन । कृपया हिज्जे जाँच गर्नुहोस्,
317         वा गलत लिङ्क क्लिक गर्नुभयो कि हेर्नुहोस् ।
318     diary_entry:
319       posted_by: '%{link_user}द्वारा %{created}मा %{language_link}भाषामा पोस्ट गरिएको'
320       comment_link: यस प्रविष्टीमा टिप्पणी गर्ने
321       reply_link: यो प्रविष्टीमा जवाफ लेख्ने
322       comment_count:
323         zero: कुनै टिप्पणीहरू छैनन्
324         one: '%{count} टिप्पणी'
325         other: '%{count} टिप्पणीहरू'
326       edit_link: यो प्रविष्टी सम्पादन गर्ने
327       hide_link: यो प्रविष्टी लुकाउने
328       confirm: निश्चित गर्ने
329       report: यो प्रविष्टीको उजुरी गर्ने
330     diary_comment:
331       comment_from: '%{link_user}द्वारा %{comment_created_at}मा गरिएको टिप्पणी'
332       hide_link: यो टिप्पणी लुकाउनुहोस्
333       confirm: निश्चित गर्ने
334     location:
335       location: 'स्थान:'
336       view: अवलोकन गर्ने
337       edit: सम्पादन
338     feed:
339       user:
340         title: '%{user}को लागि ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकी'
341         description: '%{user}को लागि हालैका ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू'
342       language:
343         title: '%{language_name} भाषामा OpenStreetMap दैनिकी'
344         description: '%{language_name} भाषामा ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका
345           दैनिकी'
346       all:
347         title: ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू
348         description: ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका दैनिकीहरू
349     comments:
350       has_commented_on: '%{display_name}ले निम्न दैनिकीहरूमा टिप्पणी गर्नुभएको छ'
351       post: पोष्ट
352       when: कहिले
353       comment: टिप्पणी
354       ago: '%{ago} पहिले'
355       newer_comments: नयाँ टिप्पणीहरू
356       older_comments: पूरानो टिप्पणीहरू
357   geocoder:
358     search:
359       title:
360         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">आन्तरिक</a> बाट नतिजाहरू
361         ca_postcode: <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</aबाट नतिजाहरू
362         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
363           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
364         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
365         osm_nominatim_reverse: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
366           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
367         geonames_reverse: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
368     search_osm_nominatim:
369       prefix:
370         aerialway:
371           cable_car: केबल कार
372           chair_lift: कुर्सी लिफ्ट
373           drag_lift: तान्ने लिफ्ट
374           gondola: गोन्डोला लिफ्ट
375           station: हवाई मार्ग स्टेशन
376         aeroway:
377           aerodrome: हवाईड्रोम
378           apron: तटबन्द
379           gate: ढोका
380           hangar: ह्याङ्गर
381           helipad: हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ
382           runway: रनवे
383           taxiway: ट्याक्सीको बाटो
384           terminal: टर्मिनल
385         amenity:
386           animal_shelter: पशु आश्रय
387           arts_centre: कला केन्द्र
388           atm: एटिएम् मेसिन
389           bank: बैँक
390           bar: बार
391           bbq: बारबिक्यू
392           bench: मेच
393           bicycle_parking: साइकिल पार्किङ्
394           bicycle_rental: साइकिल भाडामा
395           biergarten: बियर पिउने ठाउँ
396           boat_rental: ढुङ्गा भाडा सेवा
397           brothel: वेश्यालय
398           bureau_de_change: परिवर्तन व्यूरो
399           bus_station: बस स्टेसन्
400           cafe: चमेना गृह
401           car_rental: कार भाडामा
402           car_sharing: कार साटासाट
403           car_wash: कार धुने ठाउँ
404           casino: क्यासिनो
405           charging_station: चार्ज गर्ने स्टेसन
406           childcare: बालबालिका हेरचाह
407           cinema: सिनेमा घर
408           clinic: क्लिनिक
409           clock: घन्टाघर
410           college: कलेज
411           community_centre: सामुदायिक केन्द्र
412           courthouse: अदालत
413           crematorium: श्मशान
414           dentist: दाँतको डाक्टर
415           doctors: डाक्टर
416           drinking_water: पिउने पानी
417           driving_school: ड्राइभिङ स्कूल
418           embassy: दूतावास
419           fast_food: चमेना गृह
420           ferry_terminal: फेरी टर्मिनल
421           fire_station: अग्नि नियन्त्रण स्टेसन्
422           food_court: खाजा घर
423           fountain: पानीको फोहोरा
424           fuel: इन्धन
425           gambling: जुवाघर
426           grave_yard: श्मशान घाट
427           hospital: अस्पताल
428           hunting_stand: शिकार क्षेत्र
429           ice_cream: बरफ
430           kindergarten: बाल आश्रम
431           library: पुस्तकालय
432           marketplace: बजार क्षेत्र
433           monastery: चैत्य
434           motorcycle_parking: मोटर साइकल पार्किङ
435           nightclub: रात्री क्लब
436           nursing_home: नर्सिङ होम
437           office: कार्यलय
438           parking: पार्किङ
439           parking_entrance: पार्किङ प्रवेश
440           pharmacy: औषधी पसल
441           place_of_worship: पूजा गर्ने स्थान
442           police: प्रहरी
443           post_box: हुलाक बाक्सा
444           post_office: हुलाक
445           preschool: पूर्व-स्कुल
446           prison: कारागार
447           pub: पब
448           public_building: सार्वजनिक भवन
449           recycling: पुनः प्रयोग विन्दु
450           restaurant: रेस्टुरेन्ट
451           retirement_home: बृद्ध आश्रम
452           sauna: सौना
453           school: विद्यालय
454           shelter: आश्रय
455           shop: पसल
456           shower: स्नानघर
457           social_centre: सामाजिक केन्द्र
458           social_club: सामाजिक क्लब
459           social_facility: सामाजिक सेवा
460           studio: स्टुडियो
461           swimming_pool: पौली पोखरी
462           taxi: ट्याक्सी
463           telephone: सार्वजनिक टेलिफोन
464           theatre: हल
465           toilets: शौचालय
466           townhall: सभा गृह
467           university: विश्वविद्यालय
468           vending_machine: भेन्डिङ मेसिन
469           veterinary: भेटेरिनरी शल्यक्रिया
470           village_hall: सभा गृह
471           waste_basket: फोहर टोकरी
472           waste_disposal: फोहर फाल्ने ठाउँ
473           youth_centre: युवा केन्द्र
474         boundary:
475           administrative: प्रशासनिक सिमाना
476           census: जनगणना सिमाना
477           national_park: राष्ट्रिय निकुञ्ज
478           protected_area: संरक्षित क्षेत्र
479         bridge:
480           aqueduct: नहर
481           suspension: झोलुङ्गे पुल
482           swing: झोलुङ्गे पुल
483           viaduct: भियाडक्ट
484           "yes": पुल
485         building:
486           "yes": भवन
487         craft:
488           brewery: ब्रुएरी
489           carpenter: सिकर्मी
490           electrician: विद्युतकर्मी
491           gardener: माली
492           painter: पेन्टर
493           photographer: फोटोग्रा
494           plumber: प्लमर
495           shoemaker: जुत्ताबनाउने
496           tailor: सुचीकार
497           "yes": कला पसल
498         emergency:
499           ambulance_station: एम्बुलेन्स पार्क
500           defibrillator: डिफिब्रिलेटर
501           landing_site: आकस्मिक अवतरण क्षेत्र
502           phone: आकस्मिक फोन
503           "yes": आकस्मिक
504         highway:
505           abandoned: छोडिएको राजमार्ग
506           bus_stop: बस बिसौनी
507           construction: निर्माणाधिन राजमार्ग
508           cycleway: साइकल मार्ग
509           elevator: भर्‍याङ
510           footway: पदमार्ग
511           living_street: आवासिय गल्ली
512           milestone: कोसेढुङ्गा
513           motorway: मोटरमार्ग
514           motorway_junction: मोटरमार्ग मिलन बिन्दु
515           motorway_link: मोटरमार्ग सडक
516           path: पथ
517           pedestrian: पैदल मार्ग
518           platform: मञ्च
519           primary: प्राथमिक सडक
520           primary_link: प्राथमिक सडक
521           proposed: प्रस्तावित सडक
522           raceway: रेसवे
523           residential: आवासीय सडक
524           rest_area: विश्राम क्षेत्र
525           road: सडक
526           secondary: माध्यमिक सडक
527           secondary_link: माध्यमिक सडक
528           service: सर्भिस सडक
529           speed_camera: गति क्यामेरा
530           steps: खुट्किलाहरू
531           stop: रोक्ने चिह्न
532           street_lamp: सडक बत्ती
533           track: ट्रयाक
534           traffic_signals: ट्राफिक चिह्नहरू
535           trail: गोरेटो बाटो
536           "yes": सडक
537         historic:
538           bunker: बङ्कर
539           castle: गढी
540           church: गिर्जाघर
541           city_gate: सहर प्रवेशद्वार
542           citywalls: सहरी पर्खाल
543           fort: किल्ला
544           heritage: सम्पादा क्षेत्र
545           house: घर
546           icon: प्रतिमा
547           memorial: स्मारक
548           mine: खानी
549           monument: सम्पदा
550           ruins: भग्नावशेषहरू
551           stone: पत्थर
552           tomb: चिहान
553           tower: टावर
554           "yes": ऐतिहासिक स्थल
555         landuse:
556           basin: बेसिन
557           commercial: व्यवसायिक क्षेत्र
558           conservation: संरक्षण
559           construction: निर्माण
560           farm: खेती
561           farmland: खेतीयोग्य जमिन
562           farmyard: खेत
563           forest: वन
564           garages: ग्यारेजहरू
565           grass: घाँस
566           industrial: औद्योगिक क्षेत्र
567           landfill: ल्यान्डफिल
568           meadow: घाँसेमैदान
569           military: सैनिक इलाका
570           mine: खानी
571           railway: रेलमार्ग
572           reservoir: जलाशय
573           residential: आवासीय क्षेत्र
574           retail: खुद्रा
575           road: सडक क्षेत्र
576           vineyard: अङ्गुर-बगैँचा
577           "yes": भू-उपयोग
578         leisure:
579           garden: बगैँचा
580           park: उद्यान
581           playground: खेलमैदान
582           resort: रिसोर्ट
583           sauna: सौना
584           stadium: रङ्गाशाला
585           swimming_pool: पौली पोखरी
586           "yes": फुर्सद
587         man_made:
588           bridge: पुल
589           bunker_silo: बङ्कर
590           chimney: चिम्नी
591           crane: क्रेन
592           embankment: तटबन्ध
593           lighthouse: प्रकाश घर
594           mine: खानी
595           pipeline: पाइपरेखा
596           tower: टावर
597           works: कारखाना
598         military:
599           barracks: सैनिक घर
600           bunker: बङ्कर
601           "yes": सेना
602         mountain_pass:
603           "yes": पर्वतीय भञ्ज्याङ
604         natural:
605           bay: खाडी
606           beach: समुद्र किनारा
607           crater: क्रेटर
608           forest: वन
609           glacier: हिमनदी
610           grassland: घाँसेमैदान
611           heath: स्वास्थ्य
612           hill: डाँडा
613           island: द्विप
614           land: जमिन
615           marsh: धाप
616           mud: हिलो मााटो
617           peak: शिखर
618           point: बिन्दु
619           rock: रक
620           sand: बालुवा
621           spring: स्प्रिङ
622           stone: पत्थर
623           tree: रूख
624           valley: उपत्यका
625           volcano: ज्वालामुखी
626           water: पानी
627           wetland: सिमसार
628           wood: कुञ्ज
629         office:
630           accountant: लेखापाल
631           administrative: प्रबन्धकीय स्थल
632           architect: आर्किटेक्ट
633           company: कम्पनी
634           government: सरकारी कार्यालय
635           insurance: बीमा कार्यालय
636           it: आइटी कार्यालय
637           lawyer: वकिल
638           ngo: एनजिओ कार्यलय
639           telecommunication: दूरसञ्चार कार्यलय
640           travel_agent: ट्राभल एजेन्सी
641           "yes": कार्यलय
642         place:
643           city: शहर
644           country: देश
645           county: ईलाका
646           farm: खेती
647           hamlet: ह्याम्लेट
648           house: घर
649           houses: घरहरू
650           island: द्विप
651           isolated_dwelling: एक्लो बसस्थान
652           locality: वसोबास
653           municipality: नगरपालिका
654           neighbourhood: छिमेक
655           postcode: पोस्ट कोड
656           region: क्षेत्र
657           sea: समुद्र
658           state: राज्य
659           town: नगर
660           village: गाउँ
661           "yes": स्थानहरू
662         railway:
663           abandoned: परित्यक्त रेलमार्ग
664           junction: रेलमार्ग जङ्सन
665         shop:
666           bakery: बेकरी
667           beauty: सौन्दर्य पसल
668           beverages: पेय पसल
669           bicycle: साइकल पसल
670           books: पुस्तक पसल
671           boutique: बुटिक
672           butcher: मासु पसल
673           car: कार पसल
674           car_parts: कार पाटपुर्जा
675           car_repair: कार मर्मत
676           carpet: कार्पेट पसल
677           charity: दान पसल
678           chemist: औषधि पसल
679           clothes: कपडा पसल
680           computer: कम्प्युटर पसल
681           confectionery: चकलेट पसल
682           copyshop: कापी पसल
683           cosmetics: शृङ्गार पसल
684           department_store: डिपार्टमेन्ट स्टोर
685           dry_cleaning: ड्राइ क्लिनिङ
686           electronics: इलेक्ट्रोनिक्स पसल
687           estate_agent: घरजग्गा एजेन्ट
688           farm: किसान पसल
689           fashion: फेसन पसल
690           fish: माछा पसल
691           florist: पुष्प व्यवसायी
692           food: भोजनालय
693           furniture: फर्निचर
694           gallery: सङ्ग्रहालय
695           general: किराना पसल
696           gift: उपहार पसल
697           greengrocer: तरकारी पसल
698           grocery: किराना पसल
699           hairdresser: नाइ पसल
700           hardware: हार्डवेयर पसल
701           hifi: हाइ-फाइ
702           jewelry: गहना पसल
703           mall: सपिङ मल
704           market: बजार
705           mobile_phone: मोबाइल फोन पसल
706           motorcycle: मोटरसाइकल पसल
707           music: संगीत पसल
708           newsagent: सम्वाददाता
709           optician: अप्टिसियन
710           pet: पाल्तु पसल
711           pharmacy: औषधी पसल
712           shoes: जुत्ता पसल
713           sports: खेलकुद सामग्री पसल
714           tailor: सुचीकार
715           toys: खेलौना पसल
716           video: भिडियो पसल
717           "yes": पसल
718         tourism:
719           attraction: आकर्षण
720           bed_and_breakfast: बेड र ब्रेकफास्ट
721           cabin: क्याबिन
722           gallery: सङ्ग्रहालय
723           guest_house: अतिथी घर
724           hostel: होस्टल
725           hotel: होटल
726           information: सूचना
727           museum: सङ्ग्रहालय
728           picnic_site: वनभोज स्थल
729           viewpoint: अवलोकन केन्द्र
730           zoo: चिडियाखाना
731         tunnel:
732           "yes": सुरुङ
733         waterway:
734           canal: नहर
735           dam: ड्याम
736           ditch: खाल्डो
737           dock: डक गर्नुहोस्
738           drain: ढल
739           rapids: भङ्गालो
740           river: नदी
741           stream: प्रवाह
742           waterfall: झरना
743           "yes": जलमार्ग
744       admin_levels:
745         level2: राष्ट्रिय सीमा
746         level4: राज्य सीमा
747         level5: क्षेत्र सीमा
748         level6: इलाका सीमा
749         level8: सहर सीमा
750         level9: गाउँ सीमा
751         level10: उपनगर सीमा
752     description:
753       types:
754         cities: सहरहरू
755         towns: नगरहरू
756         places: स्थानहरू
757     results:
758       no_results: कुनै नतिजाहरू भेटिएनन्
759       more_results: थप नतिजाहरू
760   issues:
761     show:
762       new_reports: नयाँ प्रतिवेदनहरू
763   layouts:
764     logo:
765       alt_text: OpenStreetMap लोगो
766     logout: निर्गमन
767     log_in: लग इन
768     sign_up: साइन अप
769     start_mapping: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
770     edit: सम्पादन
771     history: इतिहास
772     export: निर्यात गर्नुहोस्
773     data: डेटा
774     export_data: डेटा निर्यात गर्नुहोस्
775     gps_traces: GPS ट्रेसहरू
776     gps_traces_tooltip: GPS ट्रेसहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस्
777     user_diaries: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
778     user_diaries_tooltip: प्रयोगकर्ता डायरीहरू हेर्नुहोस्
779     edit_with: '%{editor} प्रयोग गरेर सम्पादन गर्नुहोस्'
780     tag_line: स्वतन्त्र र खुला विकी विश्व म्याप
781     intro_header: OpenStreetMap मा स्वागत छ!
782     partners_partners: समर्थकहरू
783     help: सहायता
784     about: बारेमा
785     copyright: प्रतिलिपि अधिकार
786     community: समुदाय
787     community_blogs: समूदाय ब्लगहरू
788     foundation: फाउन्डेसन
789     make_a_donation:
790       text: दान गर्नुहोस्
791     learn_more: थप जान्नुहोस्
792     more: थप
793   notifier:
794     diary_comment_notification:
795       hi: नमस्ते %{to_user},
796     message_notification:
797       hi: नमस्ते %{to_user},
798     friend_notification:
799       hi: नमस्ते %{to_user},
800       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ले तपाईँलाई मित्रको रूपमा थप्नु भयो'
801     gpx_notification:
802       greeting: नमस्ते,
803     signup_confirm:
804       greeting: नमस्ते!
805     email_confirm_plain:
806       greeting: नमस्ते,
807     email_confirm_html:
808       greeting: नमस्ते,
809     lost_password_plain:
810       greeting: नमस्ते,
811     lost_password_html:
812       greeting: नमस्ते,
813     note_comment_notification:
814       anonymous: अज्ञात प्रयोगकर्ता
815       greeting: नमस्ते,
816     changeset_comment_notification:
817       hi: नमस्ते %{to_user},
818       greeting: नमस्ते,
819   messages:
820     inbox:
821       title: इनबक्स
822       my_inbox: मेरो इनबक्स
823       outbox: आउटबक्स
824       from: बाट
825       subject: विषय
826       date: मिति
827     message_summary:
828       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
829       read_button: पढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
830       reply_button: जवाफ दिने
831       destroy_button: हटाउनुहोस्
832     new:
833       title: सान्देस पठाउ
834       send_message_to: '%{name} लाई नयाँ सन्देश पठाउनुहोस्'
835       subject: विषय
836       body: मुख्य भाग
837       send_button: पठाउनुहोस्
838       back_to_inbox: इनबक्समा फर्कनुहोस्
839     create:
840       message_sent: सन्देश पठाइयो
841     no_such_message:
842       title: त्यस्तो कुनै पनि सन्देश छैन
843       heading: त्यस्तो कुनै पनि सन्देश छैन
844     outbox:
845       title: आउटबक्स
846       inbox: इनबक्स
847       outbox: आउटबक्स
848       to: लाई
849       subject: विषय
850       date: मिति
851     show:
852       title: सन्देश पढ्नुहोस्
853       from: बाट
854       subject: विषय
855       date: मिति
856       reply_button: जवाफ दिनुहोस्
857       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
858       destroy_button: मेट्नुहोस्
859       back: पछाडि
860       to: लाई
861     sent_message_summary:
862       destroy_button: हटाउनुहोस्
863     destroy:
864       destroyed: सन्देश मेटियो
865   site:
866     about:
867       next: अर्को
868       local_knowledge_title: स्थानीय ज्ञान
869       community_driven_title: समूदायबाट सञ्चालित
870       open_data_title: खुल्ला डेटा
871       legal_title: कानूनी
872       partners_title: समर्थकहरू
873     copyright:
874       native:
875         title: यो पृष्ठको बारेमा
876         mapping_link: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
877       legal_babble:
878         more_title_html: थप जान्नको लागि
879         contributors_title_html: हाम्रा योगदान कर्ताहरू
880     index:
881       permalink: स्थायी लिङ्क
882       shortlink: छोटो लिङ्क
883       createnote: एक टिप्पणी थप्नुहोस्
884     edit:
885       user_page_link: प्रयोगकर्ता पृष्ठ
886     export:
887       title: निर्यात गर्नुहोस्
888       area_to_export: निर्यात गर्ने क्षेत्र
889       manually_select: आफै अर्को क्षेत्र छान्नुहोस
890       format_to_export: निर्यात गर्ने ढाँचा
891       osm_xml_data: OpenStreetMap XML डेटा
892       map_image: नक्साको तस्वीर (सर्वस्वीकृत सतहहरू देखाउँछ)
893       embeddable_html: थप्नलायक HTML
894       licence: इजाजतपत्र
895       export_details: ओपनस्ट्रीटम्यापका जानकारीहरू <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">अोपन
896         डेटा कमन्स ओपन डेटाबेस लाइसेन्स</a> अनुज्ञप्तिसँग अाबद्ध छन् ।
897       too_large:
898         advice: निर्यात गर्ने प्रक्रिया असफल भएमा तल दिइएका स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्-
899         body: यो क्षेत्र ओपनस्ट्रीटम्याप एक्स् एम् एल जानकारीको रूपमा निर्यात गर्नको
900           लागि निकै ठूलो छ । कृपया सानो क्षेत्र छान्नुहोस् वा तल देखाइएका स्रोतहरूबाट
901           ठूलो सङ्ख्यामा जानकारी डाउनलोड गर्नुहोस् ।
902         planet:
903           title: ओएस्एम ग्रह
904           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका ओपनस्ट्रीटम्याप तथ्याङ्कका प्रतिहरू
905         overpass:
906           title: ओभरपास एपिअाइ
907           description: OpenStreetMap तथ्याङ्कको अर्को स्रोतबाट यो सिमारेखा प्राप्त
908             गर्नुहोस्
909         geofabrik:
910           title: Geofabrik डाउनलोडहरू
911           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका महादेशहरू, देशहरू तथा चुनिएका सहरहरूका
912             उद्धरणहरू
913         metro:
914           title: मेट्रो उद्धरणहरू
915           description: विश्वका प्रमुख सहर तथा वरिपरीका क्षेत्रहरूको उद्धरण
916         other:
917           title: अन्य स्रोतहरू
918           description: ओपनस्ट्रीटम्याप विकिमा सूचीत थप स्रोतहरू
919       options: विकल्पहरू
920       format: ढाँचा
921       scale: स्केल
922       max: अधिकतम
923       image_size: तस्वीर आकार
924       zoom: जुम
925       add_marker: नक्शामा चिह्न थप्नुहोस्
926       latitude: 'अक्षांश:'
927       longitude: 'देशान्तर:'
928       output: उत्पादन
929       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
930       export_button: निर्यात गर्नुहोस्
931     fixthemap:
932       how_to_help:
933         title: कसरी सहायता गर्ने
934         join_the_community:
935           title: समूदायमा सहभागी हुनुहोस्
936       other_concerns:
937         title: अन्य चासोहरू
938     help:
939       title: कसरी सहायता पाउने
940       welcome:
941         url: /welcome
942         title: OSM मा स्वागत् छ
943       beginners_guide:
944         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
945         title: सुरुवातकर्ताहरूको लागि मार्गदर्शन
946         description: सुरुवातकर्ताहरूको लागि समुदायद्वारा निर्मित निर्देशिका
947       help:
948         title: help.openstreetmap.org
949       mailing_lists:
950         title: मेलिङ्ग सूचीहरू
951       forums:
952         title: मञ्च
953       irc:
954         title: आईआरसि
955       switch2osm:
956         title: स्विचटु‍ओएसएम
957       wiki:
958         url: http://wiki.openstreetmap.org/
959     sidebar:
960       close: बन्द गर्नुहोस्
961     search:
962       search: खोज्नुहोस्
963       get_directions: दिशानिर्देशन प्राप्त गर्नुहोस्
964       from: बाट
965       to: लाई
966       submit_text: जानुहोस्
967     key:
968       table:
969         entry:
970           motorway: मोटरमार्ग
971           main_road: मुख्य सडक
972           trunk: ट्रङ्क सडक
973           primary: प्राथमिक सडक
974           secondary: माध्यमिक सडक
975           unclassified: वर्गिकरण नगरिएको सडक
976           track: ट्रयाक
977           cycleway: साइकल मार्ग
978           rail: रेलमार्ग
979           subway: सबवे
980           cable:
981           - केबल कार
982           - कुर्सी लिफ्ट
983           forest: वन
984           wood: कुञ्ज
985           golf: गल्फ कोर्स
986           park: उद्यान
987           resident: आवासीय क्षेत्र
988           lake:
989           - ताल
990           - मुहान
991           farm: खेती
992           cemetery: अन्त्यष्टी स्थल
993           school:
994           - विद्यालय
995           - विश्वविद्यालय
996           summit:
997           - शिखर
998           - शिखर
999           bicycle_shop: साइकल पसल
1000           bicycle_parking: साकल पार्किङ
1001           toilets: शौचालय
1002     richtext_area:
1003       edit: सम्पादन
1004       preview: पूर्वावलोकन
1005     markdown_help:
1006       headings: शीर्षकहरू
1007       heading: शीर्षक
1008       first: पहिलो वस्तु
1009       link: लिङ्क
1010       text: पाठ
1011       image: छवि
1012       url: युआरएल
1013     welcome:
1014       title: स्वागतम्!
1015       whats_on_the_map:
1016         title: म्यापमा के छ
1017       rules:
1018         title: नियमहरू !
1019   traces:
1020     new:
1021       upload_gpx: 'GPX फाइल अपलोड गर्ने:'
1022       description: 'विवरण:'
1023       tags: ट्यागहरूः
1024       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
1025       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1026       visibility_help: यसको मतलाब के हो ?
1027       upload_button: अपलोड गर्ने
1028       help: सहायता
1029     create:
1030       upload_trace: GPS Trace अपलोड गर्ने
1031     edit:
1032       title: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
1033       heading: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
1034       filename: 'फाइलनाम:'
1035       download: डाउनलोड
1036       uploaded_at: 'आध्यवधिक गरिएको:'
1037       points: 'बिन्दुहरु:'
1038       start_coord: 'निर्देशंक सुरु गर्ने:'
1039       map: नक्सा
1040       edit: सम्पादन
1041       owner: 'मालिक:'
1042       description: विवरण
1043       tags: ट्यागहरूः
1044       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
1045       save_button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्ने
1046       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1047       visibility_help: यसको मतलब के हो ?
1048     trace_optionals:
1049       tags: ट्यागहरू
1050     show:
1051       title: हेर्दै ट्रेस %{name}
1052       heading: हेर्दै ट्रेस %{name}
1053       pending: बाँकी
1054       filename: 'फाइलनाम:'
1055       download: डाउनलोड
1056       uploaded: 'अपलोड गरिएको:'
1057       points: 'विन्दुहरू:'
1058       start_coordinates: 'सुरूको निर्देशङ्क:'
1059       map: नक्सा
1060       edit: सम्पादन
1061       owner: 'मालिक:'
1062       description: 'विवरण:'
1063       tags: ट्यागहरूः
1064       none: कुनै पनि होइन
1065       edit_trace: यो ट्रेस सम्पादन गर्ने
1066       delete_trace: यो ट्रेस मेट्ने
1067       trace_not_found: ट्रेस भेटिएन!
1068       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1069     trace_paging_nav:
1070       showing_page: पृष्ठ %{page}
1071     trace:
1072       pending: बाँकी रहेको
1073       count_points: पोइन्टहरु %{count}
1074       ago: '%{time_in_words_ago} पहिले'
1075       more: थप
1076       trace_details: ट्रेसको विस्तृत जानकारी हेर्ने
1077       view_map: नक्सा हेर्ने
1078       edit: सम्पादन
1079       edit_map: नक्सा सम्पादन गर्ने
1080       public: सार्वजनिक
1081       private: निजी
1082       by: द्वारा
1083       in: मा
1084       map: नक्सा
1085     index:
1086       public_traces: सारवजनिक GPS ट्रेसहरु
1087       public_traces_from: '%{user}बाट सार्वकनिक GPS ट्रेसहरु'
1088       tagged_with: ' %{tags}हरूद्वारा ट्याग गरिएको'
1089       see_all_traces: सबै ट्रेसहरु हेर्ने
1090     delete:
1091       scheduled_for_deletion: मेट्नको लागि तालिकावद्ध गरिएको ट्रेस
1092     make_public:
1093       made_public: सार्वजनिक बनाइएको ट्रेस
1094   oauth_clients:
1095     edit:
1096       submit: सम्पादन
1097     show:
1098       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1099       allow_write_gpx: GPS Trace हरू अपलोड गर्ने
1100       allow_write_notes: टिपोटहरू सम्पादन गर्नुहोस्।
1101     form:
1102       name: नाम
1103       required: आवश्यक पर्दछ
1104   users:
1105     login:
1106       title: प्रवेश
1107       heading: प्रवेश
1108       password: 'पासवर्ड:'
1109       login_button: प्रवेश
1110       no account: खाता छैन?
1111       auth_providers:
1112         wikipedia:
1113           title: विकिपिडियाले लग इन गर्नुहोस्
1114           alt: विकिपिडिया खाताद्वारा लगइन गर्नुहोस्
1115     logout:
1116       title: लगआउट
1117       logout_button: लग आउट
1118     lost_password:
1119       title: पासवर्ड बिर्सियो
1120       heading: पासवर्ड बिर्सिनुभयो ?
1121       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1122       new password button: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1123     reset_password:
1124       title: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1125       heading: '%{user}को लागि प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने'
1126       password: 'पासवर्ड:'
1127       confirm password: 'प्रवेशशव्द निश्चित गर्ने:'
1128       reset: नयाँ प्रवेशशव्द
1129       flash changed: तपाईंको प्रवेश शब्द परिवर्तन गरिएको छ।
1130     new:
1131       title: साइन अप
1132       about:
1133         header: खुल्ला र सम्पादन गर्न मिल्ने
1134       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1135       confirm email address: 'इमेल ठेगाना पक्का गर्नुहोस्:'
1136       display name: 'देखाउने नाम:'
1137       password: 'पासवर्ड:'
1138       confirm password: 'पासवर्ड निश्चित गर्नुहोस्:'
1139       continue: साइन अप
1140     terms:
1141       consider_pd_why: यो के हो ?
1142       agree: सहमत
1143       decline: असहमत
1144       legale_names:
1145         france: फ्रान्स
1146         italy: इटाली
1147     no_such_user:
1148       deleted: मेटाइयो
1149     show:
1150       my diary: मेरो डायरी
1151       new diary entry: नयाँ दैनिकी प्रविष्टी
1152       my edits: मेरा सम्पादनहरू
1153       my traces: मेरा ट्रेसहरू
1154       my notes: मेरा टिपोटहरू
1155       my messages: मेरा सन्देशहरू
1156       my profile: मेरो प्रोफाइल
1157       my settings: मेरो सेटिङहरू
1158       my comments: मेरा टिप्पणीहरू
1159       edits: सम्पादनहरू
1160       traces: ट्रेसहरू
1161       add as friend: साथी जोड्नुहोस्
1162       status: 'स्थिति:'
1163       description: वर्णन
1164       settings_link_text: सेटिङ्गहरू
1165       my friends: मेरा साथीहरू
1166       no friends: तपाईं कुनै साथीहरूलाई जोड्नु भएको छैन
1167       km away: '%{count}किमि टाढा'
1168       m away: '%{count} मि टाढा'
1169       role:
1170         administrator: यी प्रयोगकर्ता प्रबन्धक हुनुहुन्छ
1171       comments: टिप्पणी
1172       confirm: निश्चित गर्ने
1173     popup:
1174       your location: तपाईँको स्थान
1175       nearby mapper: नजिकको मानचित्रकर्मी
1176       friend: साथी
1177     account:
1178       my settings: मेरो अनुकुलताहरु
1179       openid:
1180         link text: यो के हो ?
1181       public editing:
1182         heading: 'सार्वजनिक सम्पादन:'
1183         enabled link text: यो के हो ?
1184         disabled link text: म किन सम्पादन गर्न सक्दिन?
1185       public editing note:
1186         heading: सार्वजनिक सम्पादन
1187       contributor terms:
1188         link text: यो के हो ?
1189       preferred languages: 'रुचाइएका भाषाहरू:'
1190       image: 'चित्र:'
1191       gravatar:
1192         link text: यो के हो ?
1193       home location: 'गृह स्थान:'
1194       no home location: तपाईंले आफ्नो गृहस्थान प्रविष्ठ गर्नुभएको छैन।
1195       latitude: 'देशान्तर:'
1196       longitude: 'अक्षांश:'
1197       save changes button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्नुहोस्
1198       flash update success confirm needed: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक
1199         गरियो। Check your email for a note to confirm your new email address.
1200       flash update success: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक गरियो।
1201     confirm:
1202       button: निश्चित गर्ने
1203     confirm_email:
1204       heading: इमेल परिवर्तन भएको निश्चित गर्नुहोस्
1205       press confirm button: इमेल निश्चित गर्नको लागि निश्चितमा क्लिक गर्नुहोस् ।
1206       button: निश्चित
1207       success: तपाईंको इमेल निश्चित गर्नुहोस्, ग्राह्याताको लागि धन्यवाद!
1208       failure: यो टोकन को साथम एक इमेल पहिले नै निश्चित गरिसकिएको छ।
1209     go_public:
1210       flash success: तपाईंका सबै सम्पादनहरू सार्वाजनिक छन् , तपाईं अब सम्पादन लायक
1211         हुनु भयो ।
1212     make_friend:
1213       button: साथीको रूपमा थप्नुहोस्
1214       success: '%{name} अब तपाईंको मित्र हुनुभएको छ!'
1215       failed: माफ गर्नुहोला, %{name}लाई मित्रको रुपमा थप्न सकिएन।
1216       already_a_friend: '%{name} सँग तपाईंले पहिले नै मित्रता गरिसक्नु भएको छ ।'
1217     remove_friend:
1218       button: साथीबाट हटाउने
1219     index:
1220       title: प्रयोगकर्ताहरू
1221       heading: प्रयोगकर्ताहरू
1222   user_role:
1223     filter:
1224       not_a_role: '`%{role}''  मान्य भूमिका हैन ।'
1225       already_has_role: प्रयोगकर्ता सँग %{role} भूमिका पहिले देखि नै छ।
1226       doesnt_have_role: प्रयोगर्ताको %{role}को भूमिका छैन
1227     grant:
1228       title: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1229       heading: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1230       are_you_sure: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता `%{name}'लाई प्रदान गर्न निश्चित
1231         हुनुहुन्छ?
1232       confirm: निश्चित गर्ने
1233       fail: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता  `%{name}'लाई प्रदान गर्न सकिएन । कृपया प्रयोगकर्ता
1234         र भूमिका दुबै मान्य छन् भनि जाँच गर्नुहोस् ।
1235     revoke:
1236       title: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1237       heading: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1238       are_you_sure: तपाईं भूमिका `%{role}' , `%{name} प्रोगकर्ताबाट फिर्ता लिने कुरामा
1239         निश्चित हुनुहुन्छ'?
1240       confirm: निश्चित गर्ने
1241       fail: भूमिका `%{role}' ,`%{name}'बाट फिर्ता लिन सकिएन । प्रोगकर्ता नाम र भूमिका
1242         दुबै मान्य छन् भन्ने खुलाउनु होस् ।
1243   user_blocks:
1244     show:
1245       created: सृजना गरिएको
1246       status: वस्तुस्थिति
1247       show: देखाउनुहोस्
1248       edit: सम्पादन
1249       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1250     block:
1251       show: देखाउनुहोस्
1252       edit: सम्पादन
1253     blocks:
1254       creator_name: सर्जक
1255       status: वस्तुस्थिति
1256       showing_page: पृष्ठ %{page}
1257       next: अर्को »
1258       previous: « अघिल्लो
1259   notes:
1260     entry:
1261       comment: टिप्पणी
1262     mine:
1263       id: आईडी
1264       creator: सर्जक
1265       description: वर्णन
1266   javascripts:
1267     close: बन्द गर्नुहोस्
1268     share:
1269       title: आदान-प्रदान गर्नुहोस्
1270       cancel: रद्द गर्नुहोस्
1271       image: छवि
1272       long_link: लिङ्क
1273       embed: एचटीएमएल
1274       format: 'ढाँचा:'
1275       download: डाउनलोड
1276       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
1277     map:
1278       zoom:
1279         in: ठुलो पार्नुहोस
1280         out: सानो पार्नुहोस
1281       base:
1282         standard: मानक
1283       layers:
1284         header: म्याप लेयरहरू
1285         notes: म्याप टिप्पणीहरू
1286     changesets:
1287       show:
1288         comment: टिप्पणी
1289         subscribe: सवस्क्रिप्ट
1290         unsubscribe: सदस्यता खारेज गर्नुहोस्
1291         hide_comment: लुकाउ
1292     notes:
1293       show:
1294         hide: लुकाउनुहोस्
1295         comment: टिप्पणी
1296     directions:
1297       instructions:
1298         exit_counts:
1299           first: प्रथम
1300           second: द्वितीय
1301           third: तेस्रो
1302           fourth: चौँथो
1303           fifth: ५अौँ
1304           sixth: छैटौँ
1305           seventh: ७अौँ
1306           eighth: ८अौँ
1307           ninth: ९अौँ
1308           tenth: १०अौँ
1309       time: समय
1310     query:
1311       node: नोड
1312       way: बाटो
1313       relation: रिलेशन
1314     context:
1315       directions_from: यहाँबाट दिशा सुरु
1316       add_note: यहाँ एउटा टिपोट थप्नुहोस्
1317       show_address: ठेगाना देखाउनुहोस्
1318   redactions:
1319     edit:
1320       description: वर्णन
1321     new:
1322       description: वर्णन
1323     show:
1324       description: विवरण
1325       user: 'सर्जक:'
1326       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1327 ...