Use built-in form sumbit translation keys for user blocks
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Aaoo
5 # Author: Abbedabb
6 # Author: Abijeet Patro
7 # Author: Adrianod
8 # Author: Ainali
9 # Author: Balp
10 # Author: Bengtsson96
11 # Author: Cohan
12 # Author: Cybjit
13 # Author: Dan Koehl
14 # Author: Fader
15 # Author: Grillo
16 # Author: Haxpett
17 # Author: Jas
18 # Author: Jenniesarina
19 # Author: Jopparn
20 # Author: Liftarn
21 # Author: Lokal Profil
22 # Author: Luen
23 # Author: Macofe
24 # Author: Magol
25 # Author: Malmis
26 # Author: Nastoshka
27 # Author: Nemo bis
28 # Author: Per
29 # Author: Pladask
30 # Author: Poxnar
31 # Author: Rockyfelle
32 # Author: Ruila
33 # Author: Sannab
34 # Author: Sendelbach
35 # Author: Sertion
36 # Author: Shirayuki
37 # Author: The real emj
38 # Author: Tor.klingberg
39 # Author: Ufred
40 # Author: Umeaboy
41 # Author: VickyC
42 # Author: WikiPhoenix
43 # Author: Zvenzzon
44 ---
45 sv:
46   time:
47     formats:
48       friendly: '%e %B %Y kl. %H:%M'
49   helpers:
50     submit:
51       diary_entry:
52         create: Publicera
53   activerecord:
54     errors:
55       messages:
56         invalid_email_address: verkar inte vara en giltig e-postadress.
57         email_address_not_routable: kan inte ruttas
58     models:
59       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
60       changeset: Ändringsset
61       changeset_tag: Etikett till ändringsset
62       country: Land
63       diary_comment: Dagbokskommentar
64       diary_entry: Dagboksinlägg
65       friend: Vän
66       language: Språk
67       message: Meddelande
68       node: Nod
69       node_tag: Nodetikett
70       notifier: Meddelande
71       old_node: Gammal nod
72       old_node_tag: Gammal nodtagg
73       old_relation: Gammal relation
74       old_relation_member: Gammal relationsmedlem
75       old_relation_tag: Gammal relationstagg
76       old_way: Gammal sträcka
77       old_way_node: Gammal sträcknod
78       old_way_tag: Gammal sträcketikett
79       relation: Relation
80       relation_member: Relationsmedlem
81       relation_tag: Relationstagg
82       session: Session
83       trace: Spår
84       tracepoint: Spårpunkt
85       tracetag: Spåretikett
86       user: Användare
87       user_preference: Användarinställning
88       user_token: Användarnyckel
89       way: Sträcka
90       way_node: Sträcknod
91       way_tag: Sträcketikett
92     attributes:
93       diary_comment:
94         body: Brödtext
95       diary_entry:
96         user: Användare
97         title: Ämne
98         latitude: Latitud
99         longitude: Longitud
100         language: Språk
101       friend:
102         user: Användare
103         friend: Vän
104       trace:
105         user: Användare
106         visible: Synlig
107         name: Namn
108         size: Storlek
109         latitude: Latitud
110         longitude: Longitud
111         public: Offentlig
112         description: Beskrivning
113       message:
114         sender: Avsändare
115         title: Ämne
116         body: Brödtext
117         recipient: Mottagare
118       user:
119         email: E-post
120         active: Aktiv
121         display_name: Visa namn
122         description: Beskrivning
123         languages: Språk
124         pass_crypt: Lösenord
125   printable_name:
126     with_name_html: '%{name} (%{id})'
127   editor:
128     default: Standard (för närvarande %{name})
129     potlatch:
130       name: Potlatch 1
131       description: Potlatch 1 (webbläsarredigerare)
132     id:
133       name: iD
134       description: iD (webbläsarredigeraren)
135     potlatch2:
136       name: Potlatch 2
137       description: Potlatch 2 (webbläsarredigerare)
138     remote:
139       name: Fjärrstyrning
140       description: Fjärrstyrning (JOSM eller Merkaartor)
141   api:
142     notes:
143       comment:
144         opened_at_html: Skapades för %{when} sedan
145         opened_at_by_html: Skapades för %{when} sedan av %{user}
146         commented_at_html: Uppdaterades för %{when} sedan
147         commented_at_by_html: Uppdaterades för %{when} sedan av %{user}
148         closed_at_html: Löstes för %{when} sedan
149         closed_at_by_html: Löstes för %{when} sedan av %{user}
150         reopened_at_html: Återaktiverades för %{when} sedan
151         reopened_at_by_html: Återaktiverades för %{when} sedan av %{user}
152       rss:
153         title: OpenStreetMap-anteckningar
154         description_area: En lista med anteckningar som rapporterats, kommenterats
155           eller avklarats i närheten av ditt område [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
156         description_item: Ett rss-flöde för anteckning %{id}
157         opened: ny anteckning (nära %{place})
158         commented: ny kommentar (nära %{place})
159         closed: stängde anteckning (nära %{place})
160         reopened: återaktiverade anteckningar (nära %{place})
161       entry:
162         comment: Kommentar
163         full: Hela anteckningen
164   browse:
165     created: Skapad
166     closed: Stängd
167     created_html: Skapades <abbr title='%{title}'>för %{time} sedan</abbr>
168     closed_html: Stängdes <abbr title='%{title}'>för %{time} sedan</abbr>
169     created_by_html: Skapades <abbr title='%{title}'>för %{time} sedan</abbr> av %{user}
170     deleted_by_html: Raderades <abbr title='%{title}'>för %{time} sedan</abbr> av
171       %{user}
172     edited_by_html: Redigerades <abbr title='%{title}'>för %{time} sedan</abbr> av
173       %{user}
174     closed_by_html: Stängdes <abbr title='%{title}'> för %{time} sedan</abbr> av %{user}
175     version: Version
176     in_changeset: Ändringsset
177     anonymous: anonym
178     no_comment: (inga kommentarer)
179     part_of: Del av
180     download_xml: Ladda ner XML
181     view_history: Visa historik
182     view_details: Visa detaljer
183     location: 'Plats:'
184     changeset:
185       title: 'Ändringsset: %{id}'
186       belongs_to: Författare
187       node: Noder (%{count})
188       node_paginated: Noder (%{x}-%{y} av %{count})
189       way: Sträckor (%{count})
190       way_paginated: Sträckor (%{x}-%{y} av %{count})
191       relation: Förbindelser (%{count})
192       relation_paginated: Förbindelser (%{x}-%{y} av %{count})
193       comment: Kommentarer (%{count})
194       hidden_commented_by: Dold kommentar från %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
195         sedan</abbr>
196       commented_by: Kommentar från %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sedan</abbr>
197       changesetxml: XML för ändringsset
198       osmchangexml: osmChange XML
199       feed:
200         title: Ändringsset %{id}
201         title_comment: Ändringsset %{id} - %{comment}
202       join_discussion: Logga in för att delta i diskussionen
203       discussion: Diskussion
204       still_open: Ändringsset är fortfarande öppet - diskussionen kommer att öppnas
205         när ändringsset har stängts.
206     node:
207       title: 'Nod: %{name}'
208       history_title: 'Nodhistorik: %{name}'
209     way:
210       title: 'Sträcka: %{name}'
211       history_title: 'Sträckhistorik: %{name}'
212       nodes: Noder
213       also_part_of:
214         one: del av sträcka %{related_ways}
215         other: del av sträckorna %{related_ways}
216     relation:
217       title: 'Förbindelse: %{name}'
218       history_title: 'Förbindelsehistorik: %{name}'
219       members: Medlemmar
220     relation_member:
221       entry_role: '%{type} %{name} som %{role}'
222       type:
223         node: Nod
224         way: Sträcka
225         relation: Relation
226     containing_relation:
227       entry: Relation %{relation_name}
228       entry_role: Relation %{relation_name} (som %{relation_role})
229     not_found:
230       sorry: 'Tyvärr kunde inte %{type} #%{id} hittas.'
231       type:
232         node: nod
233         way: sträcka
234         relation: relation
235         changeset: ändringsset
236         note: not
237     timeout:
238       sorry: Tyvärr tog data för %{type} med id %{id} för lång tid att hämta.
239       type:
240         node: nod
241         way: sträcka
242         relation: relation
243         changeset: ändringsset
244         note: not
245     redacted:
246       redaction: Omarbetning %{id}
247       message_html: Version %{version} av denna %{type} kan inte visas då den har
248         tagits bort. Se %{redaction_link} för detaljer.
249       type:
250         node: nod
251         way: sträcka
252         relation: relation
253     start_rjs:
254       feature_warning: Laddar %{num_features} kartkomponenter, vilket kan göra din
255         webbläsare långsam eller få den att sluta svara. Är säker på att du vill visa
256         denna data?
257       load_data: Ladda data
258       loading: Läser in …
259     tag_details:
260       tags: Etiketter
261       wiki_link:
262         key: Wiki-beskrivningssidan för %{key}-taggen
263         tag: Wiki-beskrivningssidan för %{key}=%{value}-taggen
264       wikidata_link: Objektet %{page} på Wikidata
265       wikipedia_link: Artikeln om %{page} på Wikipedia
266       telephone_link: Ring %{phone_number}
267     note:
268       title: 'Anteckning: %{id}'
269       new_note: Ny anteckning
270       description: Beskrivning
271       open_title: 'Ej avklarad anteckning #%{note_name}'
272       closed_title: 'Avklarad anteckning #%{note_name}'
273       hidden_title: 'Dold anteckning #%{note_name}'
274       open_by: Skapad av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sedan</abbr>
275       open_by_anonymous: Skapad av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sedan</abbr>
276       commented_by: Kommentar från %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sedan</abbr>
277       commented_by_anonymous: Kommentar från en anonym användare <abbr title='%{exact_time}'>för
278         %{when} sedan</abbr>
279       closed_by: Löst av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>för %{when} sedan</abbr>
280       closed_by_anonymous: Löst av en anonym användare <abbr title='%{exact_time}'>för
281         %{when} sedan</abbr>
282       reopened_by: Återaktiverades av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>för %{when}
283         sedan</abbr>
284       reopened_by_anonymous: Återaktiverades av en anonym användare <abbr title='%{exact_time}'>för
285         %{when} sedan</abbr>
286       hidden_by: Doldes av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>för %{when} sedan</abbr>
287       report: Rapportera denna anteckning
288     query:
289       title: Undersök kartobjekt
290       introduction: Klicka på kartan för att hitta funktioner i närheten.
291       nearby: Finns i närheten
292       enclosing: Omgivande kartobjekt
293   changesets:
294     changeset_paging_nav:
295       showing_page: Sida %{page}
296       next: Nästa »
297       previous: « Föregående
298     changeset:
299       anonymous: Anonym
300       no_edits: (inga redigeringar)
301       view_changeset_details: Visa detaljer om ändringsuppsättning
302     changesets:
303       id: ID
304       saved_at: Sparades den
305       user: Användare
306       comment: Kommentar
307       area: Område
308     index:
309       title: Ändringsuppsättningar
310       title_user: Ändringsuppsättningar av %{user}
311       title_friend: Ändringsuppsättningar av mina vänner
312       title_nearby: Ändringsuppsättningar av närbelägna användare
313       empty: Inga ändringsuppsättningar hittades.
314       empty_area: Inga ändringsuppsättningar i det här området.
315       empty_user: Inga ändringsuppsättningar av den här användaren.
316       no_more: Inga fler ändringsuppsättningar hittades.
317       no_more_area: Inga fler ändringsuppsättningar i det här området.
318       no_more_user: Inga fler ändringsuppsättningar av den här användaren.
319       load_more: Läs in fler
320     timeout:
321       sorry: Kunde tyvärr inte lista begärda ändringsuppsättningar. Begäran tog för
322         lång tid att hämta.
323   changeset_comments:
324     comment:
325       comment: Ny kommentar på ändringsset nummer %{changeset_id} av %{author}
326       commented_at_by_html: Uppdaterades för %{when} sedan av %{user}
327     comments:
328       comment: 'Ny kommentar på ändringssätt #%{changeset_id} av %{author}'
329     index:
330       title_all: Diskussion om OpenStreetMaps ändringsset
331       title_particular: Diskussions om OpenStreetMaps ändringsset nummer %{changeset_id}
332     timeout:
333       sorry: Tyvärr, listan med ändringssetskommentar du begärde kunde inte hämtas
334         då begäran tog för lång tid.
335   diary_entries:
336     new:
337       title: Nytt dagboksinlägg
338     form:
339       subject: 'Ämne:'
340       body: 'Brödtext:'
341       language: 'Språk:'
342       location: 'Plats:'
343       latitude: 'Latitud:'
344       longitude: 'Longitud:'
345       use_map_link: använd karta
346     index:
347       title: Användardagböcker
348       title_friends: Vänners dagböcker
349       title_nearby: Närbelägna användares dagböcker
350       user_title: '%{user}s dagbok'
351       in_language_title: Dagboksinlägg på %{language}
352       new: Nytt dagboksinlägg
353       new_title: Skapa ett nytt inlägg i min användardagbok
354       no_entries: Inga dagboksinlägg
355       recent_entries: Nyligen skapade dagboksinlägg
356       older_entries: Äldre inlägg
357       newer_entries: Nyare inlägg
358     edit:
359       title: Redigera dagboksinlägg
360       marker_text: Plats för dagboksinlägg
361     show:
362       title: '%{user}s dagbok | %{title}'
363       user_title: '%{user}s dagbok'
364       leave_a_comment: Lämna en kommentar
365       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} för att lämna en kommentar'
366       login: Logga in
367       save_button: Spara
368     no_such_entry:
369       title: Hittade inte dagboksinlägget
370       heading: 'Finns inget inlägg med id: %{id}'
371       body: Tyvärr finns inget dagboksinlägg eller -kommentar med id %{id}. Kontrollera
372         stavning, eller så kan länken du klickade på vara felaktig.
373     diary_entry:
374       posted_by: Skrivet av %{link_user} den %{created} på %{language_link}
375       comment_link: Kommentera detta inlägg
376       reply_link: Svara på detta inlägg
377       comment_count:
378         zero: Inga kommentarer
379         one: '%{count} kommentar'
380         other: '%{count} kommentarer'
381       edit_link: Redigera detta inlägg
382       hide_link: Dölj detta inlägg
383       confirm: Bekräfta
384       report: Rapportera detta inlägg
385     diary_comment:
386       comment_from: Kommentar från %{link_user} på %{comment_created_at}
387       hide_link: Dölj denna kommentar
388       confirm: Bekräfta
389       report: Rapportera denna kommentar
390     location:
391       location: 'Plats:'
392       view: Visa
393       edit: Redigera
394     feed:
395       user:
396         title: OpenStreetMap-dagboksinlägg för %{user}
397         description: Senaste dagboksinlägg på OpenStreetMap från %{user}
398       language:
399         title: OpenStreetMap-dagboksinlägg på %{language_name}
400         description: Senaste dagboksinlägg från användare av OpenStreetMap på %{language_name}
401       all:
402         title: OpenStreetMap-dagboksinlägg
403         description: Senaste dagboksinlägg från användare av OpenStreetMap
404     comments:
405       has_commented_on: '%{display_name} har kommenterat på följande dagboksinlägg'
406       post: Inlägg
407       when: När
408       comment: Kommentar
409       ago: '%{ago} sedan'
410       newer_comments: Nyare kommentarer
411       older_comments: Äldre kommentarer
412   geocoder:
413     search:
414       title:
415         latlon: Resultat från <a href="https://openstreetmap.org/">OpenStreetMap</a>
416         ca_postcode: Resultat från <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
417         osm_nominatim: Resultat från <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
418           Nominatim</a>
419         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
420         osm_nominatim_reverse: Resultat från <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
421           Nominatim</a>
422         geonames_reverse: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
423     search_osm_nominatim:
424       prefix:
425         aerialway:
426           cable_car: Linbana
427           chair_lift: Stollift
428           drag_lift: Släplift
429           gondola: Gondolbana
430           platter: Knapplift
431           pylon: Pylon
432           station: Linbanestation
433           t-bar: Ankarlift
434         aeroway:
435           aerodrome: Flygfält
436           airstrip: Landningsbana
437           apron: Platta
438           gate: Gate
439           hangar: Hangar
440           helipad: Helikopterplatta
441           holding_position: Väntplats
442           parking_position: Parkeringsplats
443           runway: Landningsbana
444           taxiway: Taxibana
445           terminal: Terminal
446         amenity:
447           animal_shelter: Djurhemmet
448           arts_centre: Konstcenter
449           atm: Bankomat
450           bank: Bank
451           bar: Bar
452           bbq: BBQ
453           bench: Bänk
454           bicycle_parking: Cykelparkering
455           bicycle_rental: Cykeluthyrning
456           biergarten: Uteservering
457           boat_rental: Båtuthyrning
458           brothel: Bordell
459           bureau_de_change: Växlingskontor
460           bus_station: Busstation
461           cafe: Kafé
462           car_rental: Biluthyrning
463           car_sharing: Bilpool
464           car_wash: Biltvätt
465           casino: Kasino
466           charging_station: Laddningsstation
467           childcare: Barnomsorg
468           cinema: Biograf
469           clinic: Klinik
470           clock: Klocka
471           college: College
472           community_centre: Allaktivitetshus
473           courthouse: Tingshus
474           crematorium: Krematorium
475           dentist: Tandläkare
476           doctors: Läkare
477           drinking_water: Dricksvatten
478           driving_school: Körskola
479           embassy: Ambassad
480           fast_food: Snabbmat
481           ferry_terminal: Färjeterminal
482           fire_station: Brandstation
483           food_court: Food Court
484           fountain: Fontän
485           fuel: Bränsle
486           gambling: Spel
487           grave_yard: Begravningsplats
488           grit_bin: Sandtunna
489           hospital: Sjukhus
490           hunting_stand: Jakttorn
491           ice_cream: Glass
492           kindergarten: Dagis
493           library: Bibliotek
494           marketplace: |2-
495
496             Marknad
497           monastery: Kloster
498           motorcycle_parking: Motorcykelparkering
499           nightclub: Nattklubb
500           nursing_home: Vårdhem
501           office: Kontor
502           parking: Parkeringsplats
503           parking_entrance: Parkeringsinfart
504           parking_space: Parkeringsplats
505           pharmacy: Apotek
506           place_of_worship: Plats för tillbedjan
507           police: Polis
508           post_box: Brevlåda
509           post_office: Postkontor
510           preschool: Förskola
511           prison: Fängelse
512           pub: Pub
513           public_building: Offentlig byggnad
514           recycling: Återvinningsstation
515           restaurant: Restaurang
516           retirement_home: Äldreboende
517           sauna: Bastu
518           school: Skola
519           shelter: Hydda
520           shop: Affär
521           shower: Dusch
522           social_centre: Nöjescenter
523           social_club: Kamratförening
524           social_facility: Socialtjänst
525           studio: Studio
526           swimming_pool: Simbassäng
527           taxi: Taxi
528           telephone: Telefonkiosk
529           theatre: Teater
530           toilets: Toaletter
531           townhall: Rådhus
532           university: Universitet
533           vending_machine: Varuautomat
534           veterinary: Veterinärkirurgi
535           village_hall: Byastuga
536           waste_basket: Papperskorg
537           waste_disposal: Avfallshantering
538           water_point: Vattenpunkt
539           youth_centre: Ungdomscenter
540         boundary:
541           administrative: Administrativ gräns
542           census: Folkräkningsgräns
543           national_park: Nationalpark
544           protected_area: Skyddat område
545         bridge:
546           aqueduct: Akvedukt
547           boardwalk: Strandpromenad
548           suspension: Hängbro
549           swing: Svängbro
550           viaduct: Viadukt
551           "yes": Bro
552         building:
553           "yes": Byggnad
554         craft:
555           brewery: Bryggeri
556           carpenter: Snickare
557           electrician: Elektriker
558           gardener: Trädgårdsmästare
559           painter: Målare
560           photographer: Fotograf
561           plumber: Rörmokare
562           shoemaker: Skomakare
563           tailor: Skräddare
564           "yes": Hantverksbutik
565         emergency:
566           ambulance_station: Ambulansstation
567           assembly_point: Samlingsplats
568           defibrillator: Defibrillator
569           landing_site: Nödlandningsplats
570           phone: Nödtelefon
571           water_tank: Nödvattentank
572           "yes": Nödsituation
573         highway:
574           abandoned: Övergiven motorväg
575           bridleway: Ridstig
576           bus_guideway: Spårbussväg
577           bus_stop: Busshållplats
578           construction: Väg under byggnad
579           corridor: Korridor
580           cycleway: Cykelspår
581           elevator: Hiss
582           emergency_access_point: Utryckningsplats
583           footway: Gångväg
584           ford: Vadställe
585           give_way: Väjningspliktsskylt
586           living_street: Gångfartsområde
587           milestone: Milstolpe
588           motorway: Motorväg
589           motorway_junction: Motorvägskorsning
590           motorway_link: Påfart/avfart till motorväg
591           passing_place: Omkörningsplats
592           path: Stig
593           pedestrian: Gågata
594           platform: Perrong
595           primary: Riksväg (primär väg)
596           primary_link: På-/avfart till riksväg (primär väg)
597           proposed: Föreslagen väg
598           raceway: Racerbana
599           residential: Bostadsgata
600           rest_area: Rastplats
601           road: Väg
602           secondary: Länsväg (sekundärväg)
603           secondary_link: På-/avfart till länsväg (sekundär väg)
604           service: Serviceväg
605           services: Rastplats-väg
606           speed_camera: Trafiksäkerhetskamera
607           steps: Trappa
608           stop: Stoppskylt
609           street_lamp: Gatlykta
610           tertiary: Landsväg
611           tertiary_link: Landsväg
612           track: Traktorväg
613           traffic_signals: Trafiksignaler
614           trail: Vandringsled
615           trunk: Stamväg
616           trunk_link: På-/avfart till stamväg/motortrafikled
617           turning_loop: Vändslinga
618           unclassified: Oklassificerad väg
619           "yes": Väg
620         historic:
621           archaeological_site: Arkeologisk plats
622           battlefield: Slagfält
623           boundary_stone: Gränssten
624           building: Historisk byggnad
625           bunker: Bunker
626           castle: Slott
627           church: Kyrka
628           city_gate: Stadsport
629           citywalls: Stadsmurar
630           fort: Fort
631           heritage: Kulturarvsplats
632           house: Hus
633           icon: Ikon
634           manor: Herrgård
635           memorial: Minnesmärke
636           mine: Gruva
637           mine_shaft: Gruvschakt
638           monument: Monument
639           roman_road: Romersk väg
640           ruins: Ruin
641           stone: Sten
642           tomb: Grav
643           tower: Torn
644           wayside_cross: Landmärke
645           wayside_shrine: Vägkants-helgedom
646           wreck: Vrak
647           "yes": Historisk plats
648         junction:
649           "yes": Korsning
650         landuse:
651           allotments: Kolonilotter
652           basin: Bäcken
653           brownfield: Outvecklat område
654           cemetery: Begravningsplats
655           commercial: Kommersiellt område
656           conservation: Naturskyddsområde
657           construction: Byggarbetsplats
658           farm: Bondgård
659           farmland: Jordbruksmark
660           farmyard: Gårdsplan
661           forest: Skog
662           garages: Garage
663           grass: Gräs
664           greenfield: Outvecklat område
665           industrial: Industriområde
666           landfill: Soptipp
667           meadow: Äng
668           military: Militärområde
669           mine: Gruva
670           orchard: Fruktträdgård
671           quarry: Stenbrott
672           railway: Järnväg
673           recreation_ground: Rekreationsområde
674           reservoir: Reservoar
675           reservoir_watershed: Vattenreservoar
676           residential: Bostadsområde
677           retail: Detaljhandel
678           road: Vägområde
679           village_green: Landsbypark
680           vineyard: Vingård
681           "yes": Markanvändning
682         leisure:
683           beach_resort: Badort
684           bird_hide: Fågeltorn
685           common: Allmänning
686           dog_park: Hundpark
687           firepit: Eldgrop
688           fishing: Fiskevatten
689           fitness_centre: Gym
690           fitness_station: Gym
691           garden: Trädgård
692           golf_course: Golfbana
693           horse_riding: Ridning
694           ice_rink: Isrink
695           marina: Marina
696           miniature_golf: Minigolf
697           nature_reserve: Naturreservat
698           park: Park
699           pitch: Idrottsplan
700           playground: Lekplats
701           recreation_ground: Rekreationsområde
702           resort: Resort
703           sauna: Bastu
704           slipway: Stapelbädd
705           sports_centre: Sporthall
706           stadium: Stadium
707           swimming_pool: Simbassäng
708           track: Löparbana
709           water_park: Vattenpark
710           "yes": Fritid
711         man_made:
712           adit: Gruvöppning
713           beacon: Fyr
714           beehive: Bikupa
715           breakwater: Vågbrytare
716           bridge: Bro
717           bunker_silo: Bunker
718           chimney: Skorsten
719           crane: Kran
720           dolphin: Dykdalb
721           dyke: Dike
722           embankment: Fördämning
723           flagpole: Flaggstång
724           gasometer: Gasometer
725           groyne: Vågbrytare
726           kiln: Kalkugn
727           lighthouse: Fyr
728           mast: Mast
729           mine: Gruva
730           mineshaft: Gruvschakt
731           monitoring_station: Övervakningsstation
732           petroleum_well: Oljebrunn
733           pier: Pir
734           pipeline: Pipeline
735           silo: Silo
736           storage_tank: Lagringstank
737           surveillance: Övervakning
738           tower: Torn
739           wastewater_plant: Avfallsfabrik
740           watermill: Vattenkvarn
741           water_tower: Vattentorn
742           water_well: Brunn
743           water_works: Vattenreningsverk
744           windmill: Väderkvarn
745           works: Fabrik
746           "yes": handgjord
747         military:
748           airfield: Militärt flygfält
749           barracks: Kaserner
750           bunker: Bunker
751           "yes": Militär
752         mountain_pass:
753           "yes": Bergspass
754         natural:
755           bay: Bukt
756           beach: Strand
757           cape: Udde
758           cave_entrance: Grottmynning
759           cliff: Klippa
760           crater: Krater
761           dune: Sanddyn
762           fell: Fjäll
763           fjord: Fjord
764           forest: Skog
765           geyser: Gejser
766           glacier: Glaciär
767           grassland: Betesmark
768           heath: Ljunghed
769           hill: Kulle
770           island: Ö
771           land: Land
772           marsh: Träsk
773           moor: Hed
774           mud: Lera
775           peak: Topp
776           point: Punkt
777           reef: Rev
778           ridge: Bergskam
779           rock: Klippa
780           saddle: Sadel
781           sand: Sand
782           scree: Taluskon
783           scrub: Buskskog
784           spring: Källa
785           stone: Sten
786           strait: Sund
787           tree: Träd
788           valley: Dal
789           volcano: Vulkan
790           water: Vatten
791           wetland: Våtmark
792           wood: Skog
793         office:
794           accountant: Revisor
795           administrative: Administration
796           architect: Arkitekt
797           association: Förening
798           company: Företag
799           educational_institution: Utbildningsinstitution
800           employment_agency: Bemanningsföretag
801           estate_agent: Fastighetsmäklare
802           government: Statligt kontor
803           insurance: Försäkringskassa
804           it: IT-kontor
805           lawyer: Advokat
806           ngo: Icke-statligt kontor
807           telecommunication: Telefonbolagskontor
808           travel_agent: Resebyrå
809           "yes": Kontor
810         place:
811           allotments: Kolonilotter
812           city: Stad
813           city_block: Kvarter
814           country: Land
815           county: Län
816           farm: Bondgård
817           hamlet: By
818           house: Hus
819           houses: Hus
820           island: Ö
821           islet: Holme
822           isolated_dwelling: Enslig bostad
823           locality: Läge
824           municipality: Kommun
825           neighbourhood: Grannskap
826           postcode: Postnummer
827           quarter: Kvarter
828           region: Region
829           sea: Hav
830           square: Torg
831           state: Delstat
832           subdivision: Underavdelning
833           suburb: Förort
834           town: Ort
835           unincorporated_area: Kommunfritt område
836           village: By
837           "yes": Plats
838         railway:
839           abandoned: Övergiven järnväg
840           construction: Järnväg under anläggande
841           disused: Nedlagd järnväg
842           funicular: Bergbana
843           halt: Tågstopp
844           junction: Järnvägsknutpunkt
845           level_crossing: Järnvägskorsning
846           light_rail: Snabbspårväg
847           miniature: Miniatyrjärnväg
848           monorail: Enspårsbana
849           narrow_gauge: Smalspårsjärnväg
850           platform: Tågperrong
851           preserved: Bevarad järnväg
852           proposed: Föreslagen järnväg
853           spur: Sidospår
854           station: Tågstation
855           stop: Järnvägshållplats
856           subway: Tunnelbana
857           subway_entrance: Tunnelbaneingång
858           switch: Järnvägsväxel
859           tram: Spårväg
860           tram_stop: Spårvagnshållplats
861         shop:
862           alcohol: Spritbutik
863           antiques: Antikviteter
864           art: Konstaffär
865           bakery: Bageri
866           beauty: Skönhetssalong
867           beverages: Dryckesbutik
868           bicycle: Cykelaffär
869           bookmaker: Vadförmedlare
870           books: Bokhandel
871           boutique: Boutique
872           butcher: Slaktare
873           car: Bilhandlare
874           car_parts: Bildelar
875           car_repair: Bilverkstad
876           carpet: Mattaffär
877           charity: Välgörenhetsbutik
878           chemist: Apotek
879           clothes: Klädbutik
880           computer: Datorbutik
881           confectionery: Godisbutik
882           convenience: Närköp
883           copyshop: Kopieringsfirma
884           cosmetics: Parfymeri
885           deli: Delikatessbutik
886           department_store: Varuhus
887           discount: Lågprisbutik
888           doityourself: Gör-det-själv
889           dry_cleaning: Kemtvätt
890           electronics: Elektronikbutik
891           estate_agent: Egendomsmäklare
892           farm: Gårdsbutik
893           fashion: Modebutik
894           fish: Fiskhandlare
895           florist: Florist
896           food: Mataffär
897           funeral_directors: Begravningsentreprenör
898           furniture: Möbler
899           gallery: Galleri
900           garden_centre: Trädgårdshandel
901           general: Lanthandel
902           gift: Presentaffär
903           greengrocer: Grönsakshandlare
904           grocery: Livsmedelsbutik
905           hairdresser: Frisör
906           hardware: Järnhandel
907           hifi: Hi-Fi
908           houseware: Husvaruhandel
909           interior_decoration: Heminredning
910           jewelry: Guldsmed
911           kiosk: Kiosk
912           kitchen: Köksbutik
913           laundry: Tvättservice
914           lottery: Lotteri
915           mall: Köpcentrum
916           market: Marknad
917           massage: Massage
918           mobile_phone: Mobiltelefonbutik
919           motorcycle: Motorcykelhandlare
920           music: Musikaffär
921           newsagent: Tidningskiosk
922           optician: Optiker
923           organic: Ekologiska livsmedelsaffär
924           outdoor: Friluftsbutik
925           paint: Färgbutik
926           pawnbroker: Pantlånare
927           pet: Djuraffär
928           pharmacy: Apotek
929           photo: Fotoaffär
930           seafood: Skaldjur
931           second_hand: Second hand-butik
932           shoes: Skoaffär
933           sports: Sportaffär
934           stationery: Pappershandel
935           supermarket: Snabbköp
936           tailor: Skräddare
937           ticket: Biljettbutik
938           tobacco: Tobaksaffär
939           toys: Leksaksaffär
940           travel_agency: Resebyrå
941           tyres: Däckaffär
942           vacant: Ledig butik
943           variety_store: Varuhus
944           video: Videobutik
945           wine: Vinbutik
946           "yes": Affär
947         tourism:
948           alpine_hut: Fjällstuga
949           apartment: Semesterlägenhet
950           artwork: Konstverk
951           attraction: Attraktion
952           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
953           cabin: Stuga
954           camp_site: Campingplats
955           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
956           chalet: Stuga
957           gallery: Galleri
958           guest_house: Gäststuga
959           hostel: Vandrarhem
960           hotel: Hotell
961           information: Turistinformation
962           motel: Motell
963           museum: Museum
964           picnic_site: Picknickplats
965           theme_park: Nöjespark
966           viewpoint: Utsiktspunkt
967           zoo: Djurpark
968         tunnel:
969           building_passage: Byggpassage
970           culvert: Kulvert
971           "yes": Tunnel
972         waterway:
973           artificial: Artificiellt vattendrag
974           boatyard: Båtvarv
975           canal: Kanal
976           dam: Damm
977           derelict_canal: Nerlagd kanal
978           ditch: Dike
979           dock: Hamnplats
980           drain: Avlopp
981           lock: Sluss
982           lock_gate: Slussport
983           mooring: Förtöjning
984           rapids: Fors
985           river: Flod
986           stream: Bäck
987           wadi: Uttorkad flod
988           waterfall: Vattenfall
989           weir: Överfallsvärn
990           "yes": Vattenväg
991       admin_levels:
992         level2: Landsgräns
993         level4: Statsgräns
994         level5: Regionsgräns
995         level6: Länsgräns
996         level8: Stadsgräns
997         level9: Bygräns
998         level10: Förortsgräns
999     description:
1000       title:
1001         osm_nominatim: Plats från <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
1002           Nominatim</a>
1003         geonames: Plats från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
1004       types:
1005         cities: Städer
1006         towns: Samhällen
1007         places: Platser
1008     results:
1009       no_results: Inga resultat hittades
1010       more_results: Fler resultat
1011   issues:
1012     index:
1013       title: Ärenden
1014       select_status: Välj status
1015       select_type: Välj typ
1016       select_last_updated_by: Välj senast uppdaterad av
1017       reported_user: Rapporterad användare
1018       not_updated: Inte uppdaterad
1019       search: Sök
1020       search_guidance: 'Sök ärenden:'
1021       user_not_found: Användaren finns inte
1022       issues_not_found: Inga sådana ärenden hittades
1023       status: Status
1024       reports: Rapporter
1025       last_updated: Senast uppdaterad
1026       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>%{time} sedan</abbr>
1027       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>%{time} sedan</abbr> av
1028         %{user}
1029       link_to_reports: Visa rapporter
1030       reports_count:
1031         one: 1 rapport
1032         other: '%{count} rapporter'
1033       reported_item: Rapporterat objekt
1034       states:
1035         ignored: Ignorerad
1036         open: Öppen
1037         resolved: Lösta
1038     update:
1039       new_report: Din rapport har registrerats
1040       successful_update: Din rapport har uppdaterats
1041       provide_details: Ange de nödvändiga detaljerna
1042     show:
1043       title: '%{status} Ärende nr %{issue_id}'
1044       reports:
1045         zero: Inga rapporter
1046         one: 1 rapport
1047         other: '%{count} rapporter'
1048       report_created_at: Rapporterades först %{datetime}
1049       last_resolved_at: Löstes senast %{datetime}
1050       last_updated_at: Uppdaterades senast den %{datetime} av %{displayname}
1051       resolve: Lös
1052       ignore: Ignorera
1053       reopen: Öppna igen
1054       reports_of_this_issue: Rapporter av detta ärende
1055       read_reports: Läs rapporter
1056       new_reports: Nya rapporter
1057       other_issues_against_this_user: Andra ärenden mot denna användare
1058       no_other_issues: Inga andra ärenden mot denna användare.
1059       comments_on_this_issue: Kommentarer på detta ärende
1060     resolve:
1061       resolved: Ärendestatus har ändrats till "Löst"
1062     ignore:
1063       ignored: Ärendestatus har ändrats till "Ignoreras"
1064     reopen:
1065       reopened: Ärendestatus har ändrats till "Öppen"
1066     comments:
1067       created_at: Den %{datetime}
1068       reassign_param: Återtilldela ärende?
1069     reports:
1070       updated_at: Den %{datetime}
1071       reported_by_html: Rapporterades som %{category} av %{user}
1072     helper:
1073       reportable_title:
1074         diary_comment: '%{entry_title}, kommentar nr %{comment_id}'
1075         note: Anteckning nr %{note_id}
1076   issue_comments:
1077     create:
1078       comment_created: Din kommentar skapades
1079   reports:
1080     new:
1081       title_html: Repportera %{link}
1082       missing_params: Kan inte skapa en ny rapport
1083       details: Ange fler detaljer om problemet (nödvändigt).
1084       select: 'Välj en anledning för din rapport:'
1085       disclaimer:
1086         intro: 'Innan du skickar din rapport till webbplatsens moderatorer, se till
1087           att:'
1088         not_just_mistake: Du är säker på att problemet inte är ett misstag
1089         unable_to_fix: Du kan inte åtgärda problemet själv eller med hjälp från andra
1090           gemenskapsmedlemmar
1091         resolve_with_user: Du har redan försökt lösa problemet med den berörda användaren
1092       categories:
1093         diary_entry:
1094           spam_label: Detta dagboksinlägg är/innehåller spam
1095           offensive_label: Detta dagboksinlägg är oanständigt/offensivt
1096           threat_label: Detta dagboksinlägg innehåller ett hot
1097           other_label: Övrigt
1098         diary_comment:
1099           spam_label: Denna dagbokskommentar är/innehåller spam
1100           offensive_label: Denna dagbokskommentar är oanständig/offensiv
1101           threat_label: Denna dagbokskommentar innehåller ett hot
1102           other_label: Övrigt
1103         user:
1104           spam_label: Denna användarprofil är/innehåller spam
1105           offensive_label: Denna användarprofil är oanständig/offensiv
1106           threat_label: Denna användarprofil innehåller ett hot
1107           vandal_label: Denna användare är en vandal
1108           other_label: Övrigt
1109         note:
1110           spam_label: Denna anteckning är spam
1111           personal_label: Denna anteckning innehåller personlig data
1112           abusive_label: Denna anteckning är kränkande
1113           other_label: Övrigt
1114     create:
1115       successful_report: Din rapport har registrerats
1116       provide_details: Ange de nödvändiga detaljerna
1117   layouts:
1118     project_name:
1119       title: OpenStreetMap
1120     logo:
1121       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
1122     home: Gå till hemposition
1123     logout: Logga ut
1124     log_in: Logga in
1125     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
1126     sign_up: Skapa ett konto
1127     start_mapping: Börja kartläggning
1128     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
1129     edit: Redigera
1130     history: Historik
1131     export: Exportera
1132     issues: Ärenden
1133     data: Data
1134     export_data: Exportera data
1135     gps_traces: GPS-spår
1136     gps_traces_tooltip: Visa, ladda upp och ändra GPS-spår.
1137     user_diaries: Användardagböcker
1138     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
1139     edit_with: Redigera med %{editor}
1140     tag_line: Den fria wiki-världskartan
1141     intro_header: Välkommen till OpenStreetMap!
1142     intro_text: OpenStreetMap är en karta över världen, skapad av människor som du
1143       och fri att använda under en öppen licens.
1144     intro_2_create_account: Skapa ett användarkonto
1145     hosting_partners_html: Drivs via %{ucl}, %{bytemark} och andra %{partners}.
1146     partners_ucl: University College London
1147     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1148     partners_partners: partners
1149     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då nödvändigt
1150       databasunderhåll pågår.
1151     osm_read_only: OpenStreetMap-databasen är skrivskyddad just nu, då nödvändigt
1152       databasunderhåll pågår.
1153     donate: Stöd OpenStreetMap med en %{link} till hårdvarufonden.
1154     help: Hjälp
1155     about: Om
1156     copyright: Upphovsrätt
1157     community: Gemenskap
1158     community_blogs: Gemenskapens bloggar
1159     community_blogs_title: Bloggar från medlemmar i OpenStreetMap-gemenskapen
1160     foundation: Stiftelsen
1161     foundation_title: OpenStreetMap-stiftelsen
1162     make_a_donation:
1163       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
1164       text: Donera
1165     learn_more: Läs mer
1166     more: Mer
1167   notifier:
1168     diary_comment_notification:
1169       subject: '[OpenStreetMap] %{user} kommenterade på ett dagboksinlägg'
1170       hi: Hej %{to_user},
1171       header: '%{from_user} har kommenterat dagboksinlägget på OpenStreetMap med rubriken
1172         %{subject}:'
1173       footer: Du kan också läsa kommentaren på %{readurl} och du kan kommentera på
1174         %{commenturl} eller svara på %{replyurl}
1175     message_notification:
1176       hi: Hej %{to_user},
1177       header: '%{from_user} har skickat ett meddelande via OpenStreetMap med ämnet
1178         %{subject}:'
1179       footer_html: Du kan också läsa meddelandet på %{readurl} och du kan svara på
1180         %{replyurl}
1181     friend_notification:
1182       hi: Hej %{to_user},
1183       subject: '[OpenStreetMap] %{user} lade till dig som en vän'
1184       had_added_you: '%{user} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap.'
1185       see_their_profile: Du kan se deras profil på %{userurl}.
1186       befriend_them: Du kan också lägga till dem som en vän på %{befriendurl}.
1187     gpx_notification:
1188       greeting: Hej,
1189       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
1190       with_description: med beskrivningen
1191       and_the_tags: 'och följande taggar:'
1192       and_no_tags: och inga taggar.
1193       failure:
1194         subject: '[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX'
1195         failed_to_import: 'misslyckats med att importera. Här är felet:'
1196         more_info_1: Mer information om importfel av GPX och hur man undviker dem
1197         more_info_2: 'de kan hittas på:'
1198       success:
1199         subject: '[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX'
1200         loaded_successfully: inläst med %{trace_points} av %{possible_points} möjliga
1201           punkter.
1202     signup_confirm:
1203       subject: '[OpenStreetMap] Välkommen till OpenStreetMap'
1204       greeting: Hej där!
1205       created: Någon (förhoppningsvis du) skapade just ett konto på %{site_url}.
1206       confirm: 'Innan vi gör något annat måste vi bekräfta att denna begäran kom från
1207         dig. Om den gjorde det, vänligen klicka på länken nedan för att bekräfta ditt
1208         konto:'
1209       welcome: Efter att du har bekräftat ditt konto ger vi dig ytterligare information
1210         om hur du kommer igång.
1211     email_confirm:
1212       subject: '[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress'
1213     email_confirm_plain:
1214       greeting: Hej,
1215       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du själv) vill ändra sin e-postadress
1216         på %{server_url} till %{new_address}.
1217       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta ändringen.
1218     email_confirm_html:
1219       greeting: Hej,
1220       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress på %{server_url}
1221         till %{new_address}.
1222       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
1223     lost_password:
1224       subject: '[OpenStreetMap] Begäran om återställning av lösenord'
1225     lost_password_plain:
1226       greeting: Hej,
1227       hopefully_you: Någon (kanske du själv) har begärt återställning av lösenordet
1228         på denna e-postadress opeenstreetmap.org-konto.
1229       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt
1230         lösenord.
1231     lost_password_html:
1232       greeting: Hej,
1233       hopefully_you: Någon (kanske du själv) har begärt återställning av lösenordet
1234         på denna e-postadress opeenstreetmap.org-konto.
1235       click_the_link: Om detta är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt
1236         lösenord.
1237     note_comment_notification:
1238       anonymous: En anonym användare
1239       greeting: Hej,
1240       commented:
1241         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} har kommenterat en av dina anteckningar'
1242         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} har kommenterat en anteckning
1243           du är intresserad av'
1244         your_note: '%{commenter} har lämnat en kommentar till en av dina kartanteckningar
1245           i närheten av %{place}.'
1246         commented_note: '%{commenter} har kommenterat en kartanteckning som du tidigare
1247           kommenterat. Anteckningen är i närheten av %{place}.'
1248       closed:
1249         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} har löst en av dina anteckningar'
1250         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} har löst en anteckning som du
1251           är intresserad av'
1252         your_note: '%{commenter} har kommenterat en av dina kartanteckningar i närheten
1253           av %{place}.'
1254         commented_note: '%{commenter} har löst en kartanteckning du har kommenterat.
1255           Anteckningen är nära %{place}.'
1256       reopened:
1257         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} har återaktiverat en av dina anteckningar'
1258         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} har återaktiverat en anteckning
1259           som du är intresserad av'
1260         your_note: '%{commenter} har återaktiverat en av dina kartanteckningar nära
1261           %{place}.'
1262         commented_note: '%{commenter} har återaktiverat en kartnotering du har kommenterat
1263           på. Noteringen är nära %{place}.'
1264       details: Mer detaljer om anteckningen finns på %{url}.
1265     changeset_comment_notification:
1266       hi: Hej %{to_user},
1267       greeting: Hej,
1268       commented:
1269         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} har kommenterat på en av dina ändringsset'
1270         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} har kommenterat på ett ändringsset
1271           du är intresserad av'
1272         your_changeset: '%{commenter} har lämnat en kommentar på ett av dina ändringsset
1273           skapas den %{time}'
1274         commented_changeset: '%{commenter} har lämnat en kommentar på ändringarna
1275           på en karta du bevakar, skapad av %{changeset_author} %{time}'
1276         partial_changeset_with_comment: med kommentar '%{changeset_comment}'
1277         partial_changeset_without_comment: utan kommentar
1278       details: Mer detaljer om ändringssetet finns på %{url}.
1279       unsubscribe: För att avsluta prenumerationen av uppdateringar i denna ändringsgrupp,
1280         besök %{url} och klicka på "Avprenumerera".
1281   messages:
1282     inbox:
1283       title: Inkorg
1284       my_inbox: Min inkorg
1285       outbox: utkorg
1286       messages: Du har %{new_messages} och %{old_messages}
1287       new_messages:
1288         one: '%{count} nytt meddelande'
1289         other: '%{count} nya meddelanden'
1290       old_messages:
1291         one: '%{count} gammalt meddelande'
1292         other: '%{count} gamla meddelanden'
1293       from: Från
1294       subject: Ärende
1295       date: Datum
1296       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon
1297         %{people_mapping_nearby_link}?
1298       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
1299     message_summary:
1300       unread_button: Markera som oläst
1301       read_button: Markera som läst
1302       reply_button: Svar
1303       destroy_button: Radera
1304     new:
1305       title: Skicka meddelande
1306       send_message_to: Skicka ett nytt meddelande till %{name}
1307       subject: Ärende
1308       body: Brödtext
1309       send_button: Skicka
1310       back_to_inbox: Tillbaka till inkorgen
1311     create:
1312       message_sent: Meddelande skickat
1313       limit_exceeded: Du har skickat många meddelanden på kort tid.  Var god vänta
1314         en stund innan du försöker igen.
1315     no_such_message:
1316       title: Inget sådant meddelande
1317       heading: Inget sådant meddelande
1318       body: Det finns inget meddelande med det ID:et.
1319     outbox:
1320       title: Utkorg
1321       my_inbox: Min %{inbox_link}
1322       inbox: inkorg
1323       outbox: utkorg
1324       messages:
1325         one: Du har %{count} skickat ett meddelande
1326         other: Du har %{count} skickat meddelanden
1327       to: Till
1328       subject: Ärende
1329       date: Datum
1330       no_sent_messages: Du har inte skickat några meddelanden ännu. Varför inte ta
1331         kontakt med någon av de %{people_mapping_nearby_link}?
1332       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
1333     reply:
1334       wrong_user: Du är inloggad som '%{user}', men meddelandet du har bett om att
1335         besvara skickades inte till den användaren. Logga in med korrekt användare
1336         för att svara.
1337     show:
1338       title: Läs meddelande
1339       from: Från
1340       subject: Ärende
1341       date: Datum
1342       reply_button: Svara
1343       unread_button: Markera som oläst
1344       destroy_button: Radera
1345       back: Tillbaka
1346       to: Till
1347       wrong_user: Du är inloggad som '%{user}', men meddelandet du har bett om att
1348         få läsa skickades inte till eller av den användaren. Logga in med korrekt
1349         användare för att läsa det.
1350     sent_message_summary:
1351       destroy_button: Radera
1352     mark:
1353       as_read: Meddelandet markerat som läst
1354       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
1355     destroy:
1356       destroyed: Meddelande raderat
1357   site:
1358     about:
1359       next: Nästa
1360       copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>bidragsgivare
1361       used_by: '%{name} förser tusentals webbsidor, mobilappar och fysiska apparater
1362         med kartdata'
1363       lede_text: OpenStreetMap är byggt av en gemenskap av kartografer som bidrar
1364         och underhåller data om vägar, stigar, caféer, järnvägsstationer och mycket
1365         mer, över hela världen.
1366       local_knowledge_title: Lokalkännedom
1367       local_knowledge_html: OpenStreetMap betonar lokal kunskap. Bidragsgivare använder
1368         flygbilder, GPS-enheter och lågteknologiska fältkartor för att kontrollera
1369         att OSM är korrekt och uppdaterad.
1370       community_driven_title: Gemenskapsdriven
1371       community_driven_html: "OpenStreetMaps gemenskap är blandad, passionerad och
1372         växer varje dag.\nBland våra bidragsgivare finns kartentusiaster, GIS-proffs,
1373         ingenjörer som håller igång OSM:s servrar, frivilliga som kartlägger katastrofområden,
1374         och många andra.\nFör mer information om gemenskapen, se \n<a href='https://blog.openstreetmap.org'>OpenStreetMap-bloggen</a>,
1375         \n<a href='%{diary_path}'>användardagböcker</a>, \n<a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>gemenskapens
1376         bloggar</a>, och \n<a href='https://www.osmfoundation.org/'>OSM-stiftelsens</a>
1377         webbplats."
1378       open_data_title: Öppna data
1379       open_data_html: 'OpenStreetMap är <i>öppna data</i>: du kan fritt använda den
1380         för valfritt syfte så länge du anger OpenStreetMap och dess bidragsgivare
1381         som källa. Om du förändrar eller bygger vidare på datan på vissa sätt, kan
1382         du endast distribuera resultatet under samma licens. Se <a href=''%{copyright_path}''>sidan
1383         för Upphovsrätt och Licens</a> för detaljer.'
1384       legal_title: Juridik
1385       legal_html: "Denna sida och många andra liknande tjänster drivs formellt av
1386         \n<a href=\"https://osmfoundation.org/\">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF)
1387         \npå gemenskapens vägnar. Användning av alla OSMF-drivna tjänster är föremål\nför
1388         våra <a href=\"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy\">\npolicyer
1389         för acceptabel användning</a> och vår <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy\">integritetspolicy</a>\n<br>
1390         \nVänligen <a href='https://osmfoundation.org/Contact'>kontakta OSMF</a> \nom
1391         du har frågor eller funderingar om licenser, upphovsrätt eller andra rättsliga
1392         frågor.\n<br>\nOpenStreetMap, förstoringsglaslogotypen och State of the Map
1393         är <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy\">registrerade
1394         varumärken av OSMF</a>."
1395       partners_title: Partners
1396     copyright:
1397       foreign:
1398         title: Om denna översättning
1399         text: I händelse av en konflikt mellan denna översatta sida och %{english_original_link}
1400           har den engelska texten företräde
1401         english_link: det engelska originalet
1402       native:
1403         title: Om denna sida
1404         text: Du tittar på den engelska versionen av sidan om upphovsrätt. Du kan
1405           gå tillbaka till %{native_link} av den här sidan eller sluta läsa om upphovsrätt
1406           och %{mapping_link}.
1407         native_link: svensk version
1408         mapping_link: börja kartlägga
1409       legal_babble:
1410         title_html: Upphovsrätt och licens
1411         intro_1_html: |-
1412           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> är <i>öppna data</i>, gjord tillgänglig under licensen <a
1413           href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL) av <a
1414           href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1415         intro_2_html: |-
1416           Du är fri att kopiera, distribuera, överföra och anpassa vår data,
1417           så länge du anger OpenStreetMap och dess bidragsgivare som källa.
1418           Om du ändrar eller bygger vidare på vår data kan du
1419           endast distribuera resultatet under samma licens. Den
1420           fullständiga <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">juridiska
1421           texten</a> förklarar dina rättigheter och skyldigheter.
1422         intro_3_html: |-
1423           Kartografin i våra kartrutor, och vår dokumentation, är
1424           tillgängliga under licensen <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1425           Commons Erkännande-DelaLika 2.0</a> (CC BY-SA).
1426         credit_title_html: Hur du anger OpenStreetMap som källa
1427         credit_1_html: |-
1428           Vi kräver att din källhänvisning består av &ldquo;&copy; OpenStreetMaps
1429           bidragsgivare&rdquo;.
1430         credit_2_html: |-
1431           Du måste också göra klart att datan är tillgänglig under licensen
1432           Open Database License, och om du använder våra kartrutor, att kartografin är
1433           tillgänglig under licensen CC BY-SA. Du kan göra detta genom att länka till
1434           <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">denna sida om upphovsrätt</a>.
1435           Alternativt, och som krav om du distribuerar OSM i dataform, kan du namnge
1436           och länka direkt till licenserna. I media där länkar ej är möjliga
1437           (t.ex. tryckt material), förslår vi att du hänvisar dina läsare till openstreetmap.org
1438           (förslagsvis genom att expandera 'OpenStreetMap' till hela denna adress), till opendatacommons.org, och om relevant till creativecommons.org.
1439         credit_3_html: |-
1440           För en navigerbar elektronisk karta, ska källhänvisningen synas i ena hörnet av kartan.
1441           Till exempel:
1442         attribution_example:
1443           alt: Exempel på hur en webbsida kan ange OpenStreetMap som källa
1444           title: Exempel på källhänvisning.
1445         more_title_html: Mer information
1446         more_1_html: |-
1447           Läs mer om användning av vår data och hur du anger oss som källa på <a
1448           href="https://osmfoundation.org/Licence">OSMF:s licenssida</a>.
1449         more_2_html: |-
1450           Även om OpenStreetMap är öppna data, kan vi inte tillhandahålla något gratis kart-API för tredjeparter.
1451           Se vår <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">användningspolicy för API</a>,
1452           <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">användningspolicy för kartrutor</a>
1453           och <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">användningspolicy för Nominatim</a>.
1454         contributors_title_html: Våra bidragsgivare
1455         contributors_intro_html: |-
1456           Våra bidragsgivare är tusentals individer. Vi inkluderar också
1457           öppna data från nationella karttjänster,
1458           bland annat från:
1459         contributors_at_html: |-
1460           <strong>Österrike</strong>: Innehåller data från
1461           <a href="https://data.wien.gv.at/">Stadt Wien</a> (under licensen
1462           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC BY</a>),
1463           <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> och
1464           Land Tirol (under licensen <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC BY AT med tillägg</a>).
1465         contributors_au_html: |-
1466           <strong>Australia</strong>: Innehåller förortsdata baserad
1467              på data från Australian Bureau of Statistics.
1468         contributors_ca_html: |-
1469           <strong>Kanada</strong>: Innehåller data från
1470              GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural
1471              Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural
1472              Resources Canada), och StatCan (Geography Division,
1473              Statistics Canada).
1474         contributors_fi_html: '<strong>Finland</strong>: Innehåller data från Lantmäteriverket
1475           i Finlands topografiska databas och andra dataset, under licensen <a href="https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/Licens_till_avgiftsfria_datamaterial_version1_20120501">NLSFI</a>.'
1476         contributors_fr_html: |-
1477           <strong>Frankrike</strong>: Innehåller data
1478              från Direction Générale des Impôts.
1479         contributors_nl_html: |-
1480           <strong>Nederländerna</strong>: Innehåller © AND data, 2007
1481           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)
1482         contributors_nz_html: |-
1483           <strong>Nya Zeeland</strong>: Innehåller data från
1484           <a href="https://data.linz.govt.nz/">LINZ Data Service</a>
1485           som är licensierad för återanvändning under
1486           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY 4.0</a>.
1487         contributors_si_html: |-
1488           <strong>Slovenien</strong>: Innehåller data från
1489           <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Surveying and Mapping Authority</a> och
1490           <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Ministry of Agriculture, Forestry and Food</a>
1491           (offentlig information i Slovenien).
1492         contributors_za_html: |-
1493           <strong>Sydafrika</strong>: Innehåller data från
1494           <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate:
1495           National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.
1496         contributors_gb_html: |-
1497           <strong>Storbritannien</strong>: Innehåller Ordnance
1498           Survey data &copy; Crown copyright and database right
1499           2010-12.
1500         contributors_footer_1_html: |-
1501           För ytterligare detaljer om dessa och andra källor som använts
1502           för att förbättra OpenStreetMap, se <a
1503           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">sidan om bidragsgivare</a>
1504           på OpenStreetMaps wiki.
1505         contributors_footer_2_html: "Införandet av uppgifter i OpenStreetMap innebär
1506           inte att den ursprungliga \ndatagivaren stödjer OpenStreetMap, \nger någon
1507           som helst garanti eller \ntar på sig något ansvar."
1508         infringement_title_html: Upphovsrättsintrång
1509         infringement_1_html: |-
1510           Bidragsgivare till OSM påminns om att aldrig lägga till data från
1511           upphovsrättsskyddade källor (t.ex. Google Maps och tryckta kartor) utan
1512           uttryckligt tillstånd från upphovsrättsinnehavarna.
1513         infringement_2_html: |-
1514           Om du tror att upphovsrättsskyddat material felaktigt har
1515           lagts in i OpenStreetMaps databas eller till den här webbplatsen, se
1516           vårt <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">borttagningsförfarande</a>
1517           eller fyll i vårt <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">online-formulär</a> direkt.
1518         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Varumärken
1519         trademarks_1_html: OpenStreetMap, förstoringsglas-logotypen och State of the
1520           Map är registrerade varumärken hos OpenStreetMap Foundation. Om du har frågor
1521           gällande din användning av varumärkena, vänligen se vår <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">varumärkespolicy</a>.
1522     index:
1523       js_1: Du använder antingen en webbläsare som inte stöder JavaScript, eller så
1524         har du inaktiverat JavaScript.
1525       js_2: OpentStreetMap använder JavaScript för slippy-kartan.
1526       permalink: Permanent länk
1527       shortlink: Kortlänk
1528       createnote: Lägg till en anteckning
1529       license:
1530         copyright: Upphovsrätten tillhör OpenStreetMap och bidragsgivare, under en
1531           öppen licens
1532       remote_failed: Redigering misslyckades - kontrollera att JOSM eller Merkaartor
1533         är startad och fjärrkontrollsalternativet är aktiverat
1534     edit:
1535       not_public: Du har inte satt statusen på dina redigeringar som offentliga.
1536       not_public_description: Du kan inte längre redigera kartan om du inte gör det.
1537         Du kan göra dina redigeringar offentliga från din %{user_page}.
1538       user_page_link: användarsida
1539       anon_edits_link_text: Ta reda på varför det är så.
1540       flash_player_required: Du måste ha Flash Player för att kunna använda Potlatch,
1541         OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="https://get.adobe.com/flashplayer">ladda
1542         hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns också <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera
1543         andra redigerare</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
1544       potlatch_unsaved_changes: Du har osparade ändringar. (För att spara i Potlatch,
1545         bör du avmarkera den nuvarande vägen eller markeringen om du redigerar i realtidsläge,
1546         eller klicka på Spara om du har en Spara-knapp.)
1547       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har inte konfigurerats - se https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1548       potlatch2_unsaved_changes: Du har osparade ändringar. (För att spara i Potlatch
1549         2, bör du klicka på spara.)
1550       id_not_configured: iD har inte konfigurerats
1551       no_iframe_support: Din webbläsare stöder inte HTML iframes, vilken är nödvändig
1552         för den här funktionen.
1553     export:
1554       title: Exportera
1555       area_to_export: Område att exportera
1556       manually_select: Välj ett annat område manuellt
1557       format_to_export: Format för export
1558       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
1559       map_image: Kartbild (visar vanliga lager)
1560       embeddable_html: Inbäddad HTML
1561       licence: Licens
1562       export_details: Data från OpenStreetMap har gjorts tillgänglig under licensen  <a
1563         href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open
1564         Database License</a> (ODbL).
1565       too_large:
1566         advice: 'Om ovanstående export misslyckas, vänligen överväg att använda en
1567           av de källor som anges nedan:'
1568         body: 'Detta område är för stort för att exporteras som OpenStreetMap XML-data.
1569           Vänligen zooma in eller välj ett mindre område, eller använd en av följande
1570           källor för nedladdningar av bulkdata:'
1571         planet:
1572           title: Planet OSM
1573           description: Regelbundet uppdaterade kopior av den kompletta OpenStreetMap-databasen
1574         overpass:
1575           title: Overpass API
1576           description: Hämta denna avgränsningsram från en spegel av OpenStreetMap-databasen
1577         geofabrik:
1578           title: Geofabrik Downloads
1579           description: Regelbundet uppdaterat utdrag av kontinenter, länder och utvalda
1580             städer
1581         metro:
1582           title: Metro Extracts
1583           description: Utdrag av stora världsstäder och deras närområden
1584         other:
1585           title: Andra källor
1586           description: Ytterligare källor anges på OpenStreetMaps wiki
1587       options: Alternativ
1588       format: Format
1589       scale: Skala
1590       max: max
1591       image_size: Bildstorlek
1592       zoom: Zooma
1593       add_marker: Lägg till markör på kartan
1594       latitude: 'Lat:'
1595       longitude: 'Lon:'
1596       output: Utdata
1597       paste_html: Klistra in HTML för att bädda in på webbplats
1598       export_button: Exportera
1599     fixthemap:
1600       title: Rapportera ett problem / Fixa kartan
1601       how_to_help:
1602         title: Hur man kan hjälpa till
1603         join_the_community:
1604           title: Gå med i gemenskapen
1605           explanation_html: Om du har hittat ett problem med vår kartdata, till exempel
1606             att en väg eller din adress saknas, är den bästa lösningen att gå med
1607             i OpenStreetMap-gemenskapen och själv lägga till eller reparera datan.
1608         add_a_note:
1609           instructions_html: |-
1610             Klicka bara på <a class='icon note'></a> eller samma ikon i kartrutan.
1611             Detta lägger till en markör på kartan som du kan flytta
1612             genom att dra. Skriv ditt meddelande och klicka sedan på spara, så kommer andra kartritare att undersöka.
1613       other_concerns:
1614         title: Andra farhågor
1615         explanation_html: |-
1616           Om du har frågor om hur vår data används eller om innehållet, se
1617           <a href='/copyright'>sidan om upphovsrätt</a> för mer juridisk information eller kontakta lämplig
1618           <a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>OSMF-arbetsgrupp</a>.
1619     help:
1620       title: Få hjälp
1621       introduction: OpenStreetMap har flera resurser som hjälper dig att lära dig
1622         om projektet, för att ställa och svara på frågor, och tillsammans diskutera
1623         och dokumentera frågor gällande kartering.
1624       welcome:
1625         url: /welcome
1626         title: Välkommen till OSM
1627         description: Börja med den här snabbguiden som täcker grunderna i OpenStreetMap.
1628       beginners_guide:
1629         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Beginners%27_guide
1630         title: Guide för nybörjare
1631         description: Guide för nybörjare som underhålls av gemenskapen.
1632       help:
1633         url: https://help.OpenStreetMap.org/
1634         title: help.openstreetmap.org
1635         description: Ställ en fråga eller kolla upp svar på OSM:s sida med svar på
1636           ofta förekommande frågor.
1637       mailing_lists:
1638         title: E-postlistor
1639         description: Ställ en fråga eller diskutera intressanta saker på ett brett
1640           utbud av lokala eller regionala e-postlistor.
1641       forums:
1642         title: Forum
1643         description: Frågor och diskussioner för de som föredrar ett gränssnitt liknande
1644           en anslagstavla.
1645       irc:
1646         title: IRC
1647         description: Interaktiv chatt på flera olika språk rörande mängder av ämnen.
1648       switch2osm:
1649         title: switch2osm
1650         description: Hjälp för företag och organisationer att byta till OpenStreetMap-baserade
1651           kartor och andra tjänster.
1652       welcomemat:
1653         url: https://welcome.openstreetmap.org/
1654         title: För organisationer
1655         description: Är du i en organisation som har planer med OpenStreetMap? Ta
1656           reda på vad du behöver veta i välkomstmattan.
1657       wiki:
1658         url: https://wiki.openstreetmap.org/
1659         title: wiki.openstreetmap.org
1660         description: Sök i wikin för ingående OSM-dokumentation.
1661     sidebar:
1662       search_results: Sökresultat
1663       close: Stäng
1664     search:
1665       search: Sök
1666       get_directions: Få vägbeskrivningar
1667       get_directions_title: Hitta vägen mellan två punkter
1668       from: Från
1669       to: Till
1670       where_am_i: Var är detta?
1671       where_am_i_title: Beskriv den aktuella platsen med hjälp av sökmotorn
1672       submit_text: Gå
1673       reverse_directions_text: Omvända riktningar
1674     key:
1675       table:
1676         entry:
1677           motorway: Motorväg
1678           main_road: Huvudväg
1679           trunk: Nationell stamväg/motortrafikled
1680           primary: Primär väg (riksväg)
1681           secondary: Sekundär väg (större länsväg)
1682           unclassified: Oklassificerad väg
1683           track: Spår
1684           bridleway: Ridstig
1685           cycleway: Cykelväg
1686           cycleway_national: Nationell cykelväg
1687           cycleway_regional: Regional cykelväg
1688           cycleway_local: Lokal cykelväg
1689           footway: Gångväg
1690           rail: Järnväg
1691           subway: Tunnelbana
1692           tram:
1693           - Snabbspårväg
1694           - spårväg
1695           cable:
1696           - Linbana
1697           - stollift
1698           runway:
1699           - Landningsbana
1700           - taxibana
1701           apron:
1702           - Flygplatsplatta
1703           - terminal
1704           admin: Administrativ gräns
1705           forest: Kulturskog
1706           wood: Naturskog
1707           golf: Golfbana
1708           park: Park
1709           resident: Bostadsområde
1710           common:
1711           - Allmänning
1712           - äng
1713           retail: Område för Detaljhandel
1714           industrial: Industriellt område
1715           commercial: Kommersiellt område
1716           heathland: Hed
1717           lake:
1718           - Sjö
1719           - vattenmagasin
1720           farm: Bondgård
1721           brownfield: Förfallen industritomt
1722           cemetery: Begravningsplats
1723           allotments: Koloniträdgårdar
1724           pitch: Bollplan
1725           centre: Idrottsanläggning
1726           reserve: Naturreservat
1727           military: Militärområde
1728           school:
1729           - Skola
1730           - universitet
1731           building: Viktig byggnad
1732           station: Järnvägsstation
1733           summit:
1734           - Höjd
1735           - topp
1736           tunnel: Streckade kanter = tunnel
1737           bridge: Svarta kanter = bro
1738           private: Privat tillgång
1739           destination: Förbjuden genomfart
1740           construction: Vägar under konstruktion
1741           bicycle_shop: Cykelaffär
1742           bicycle_parking: Cykelparkering
1743           toilets: Toaletter
1744     richtext_area:
1745       edit: Redigera
1746       preview: Förhandsgranska
1747     markdown_help:
1748       title_html: Tolkat med <a href="https://kramdown.gettalong.org/quickref.html">kramdown</a>
1749       headings: Rubriker
1750       heading: Rubrik
1751       subheading: Underrubrik
1752       unordered: Osorterad lista
1753       ordered: Sorterad lista
1754       first: Första objektet
1755       second: Andra objektet
1756       link: Länk
1757       text: Text
1758       image: Bild
1759       alt: Alt-text
1760       url: Webbadress
1761     welcome:
1762       title: Välkommen!
1763       introduction_html: Välkommen till OpenStreetMap, den fria och redigerbara kartan
1764         över världen. Nu när du har registrerat dig är du klar för att börja kartlägga
1765         saker. Här är en snabb genomgång av de viktigaste sakerna du behöver veta.
1766       whats_on_the_map:
1767         title: Vad finns på kartan
1768         on_html: OpenStreetMap är en plats för att kartlägga sådant som både <em>finns
1769           i verkligheten och är aktuellt</em>. OpenStreetMap innehåller miljontals
1770           byggnader, vägar och annan information om platser. Du kan lägga till vad
1771           som helst som finns i verkligheten och som intresserar dig.
1772         off_html: Vad OpenStreetMap <em>inte</em> innehåller är subjektiva data som
1773           betyg, historiska eller hypotetiska objekt, samt data från upphovsrättsskyddade
1774           källor. Om du inte har ett speciellt tillstånd, kopiera inte från andra
1775           kartor online eller på papper.
1776       basic_terms:
1777         title: Grundläggande termer för kartering
1778         paragraph_1_html: OpenStreetMap har en del egen jargong. Här är några begrepp
1779           som kan vara bra att förstå.
1780         editor_html: En <strong>redigerare</strong> är ett program eller en webbsida
1781           du kan använda för att ändra i kartan.
1782         node_html: En <strong>nod</strong> är en punkt på kartan, till exempel en
1783           ensam restaurang eller ett träd.
1784         way_html: En <strong>väg</strong> är en linje  eller ett område, till exempel
1785           en väg, bäck, sjö eller byggnad.
1786         tag_html: En <strong>tagg</strong> är en bit data om en nod eller väg, till
1787           exempel en restaurangs namn eller en vägs hastighetsbegränsning.
1788       rules:
1789         title: Regler!
1790         paragraph_1_html: "OpenStreetMap har få formella regler, men vi förväntar
1791           oss att alla deltagare samarbetar och kommunicerar med gemenskapen. Om du
1792           funderar på\nnågon annan aktivitet än manuell redigering av sidan, läs och
1793           följ anvisningarna på \n<a href=\"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines\">Import</a>
1794           och \n<a href=\"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct\">Automatiserade
1795           redigeringar</a>."
1796       questions:
1797         title: Några frågor?
1798         paragraph_1_html: |-
1799           OpenStreetMap har flera resurser som hjälper dig att lära dig om projektet, för att ställa och svara på frågor, och tillsammans diskutera och dokumentera frågor gällande kartering.
1800           <a href='%{help_url}'>Få hjälp här</a>. Är du i en organisation som har planer med OpenStreetMap? <a href='https://welcome.openstreetmap.org/'>Besök välkomstmattan</a>.
1801       start_mapping: Börja kartlägga
1802       add_a_note:
1803         title: Ingen tid att redigera? Lägg till en kommentar!
1804         paragraph_1_html: Om du bara vill ha ett litet problem fixat och inte har
1805           tid att registrera dig så är det lätt att lämna en kartanteckning.
1806         paragraph_2_html: |-
1807           Gå till <a href='%{map_url}'>kartan</a> och tryck på anteckningsikonen:
1808           <span class='icon note'></span>. En markör, som du kan dra omkring, kommer att läggas till på kartan. Lägg till ett meddelande och spara. Någon annan kommer att undersöka frågan.
1809   traces:
1810     visibility:
1811       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
1812       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
1813       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
1814       identifiable: Identifierbar (visas i GPS-spårlistan och som ordnade punkter
1815         med tidsstämpel)
1816     new:
1817       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1818       upload_gpx: 'Ladda upp GPX-fil:'
1819       description: 'Beskrivning:'
1820       tags: 'Taggar:'
1821       tags_help: kommaseparerad
1822       visibility: 'Synlighet:'
1823       visibility_help: vad betyder detta?
1824       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Visibility_of_GPS_traces
1825       upload_button: Uppladdning
1826       help: Hjälp
1827       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Upload
1828     create:
1829       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1830       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen.
1831         Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas en e-post
1832         till dig.
1833       upload_failed: Tyvärr, GPX-uppladdningen misslyckades. En administratör har
1834         meddelats om felet. Försök igen
1835       traces_waiting:
1836         one: Du har %{count} GPS-spår som håller på att laddas upp. Vänta gärna på
1837           att detta blir klart innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar
1838           kön för andra användare.
1839         other: Du har %{count} GPS-spår som håller på att laddas upp. Vänta gärna
1840           på att dessa blir klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar
1841           kön för andra användare.
1842     edit:
1843       title: Redigerar spår %{name}
1844       heading: Redigerar spår %{name}
1845       filename: 'Filnamn:'
1846       download: ladda ner
1847       uploaded_at: 'Uppladdad:'
1848       points: 'Punkter:'
1849       start_coord: 'Startkoordinat:'
1850       map: karta
1851       edit: redigera
1852       owner: 'Ägare:'
1853       description: 'Beskrivning:'
1854       tags: 'Taggar:'
1855       tags_help: kommaseparerad
1856       save_button: Spara ändringar
1857       visibility: 'Synlighet:'
1858       visibility_help: vad betyder detta?
1859     update:
1860       updated: Spår uppdaterades
1861     trace_optionals:
1862       tags: Taggar
1863     show:
1864       title: Visar GPS-spår %{name}
1865       heading: Visar GPS-spår %{name}
1866       pending: VÄNTANDE
1867       filename: 'Filnamn:'
1868       download: ladda ner
1869       uploaded: 'Uppladdad:'
1870       points: 'Punkter:'
1871       start_coordinates: 'Startkoordinat:'
1872       map: karta
1873       edit: redigera
1874       owner: 'Ägare:'
1875       description: 'Beskrivning:'
1876       tags: 'Taggar:'
1877       none: Ingen
1878       edit_trace: Redigera detta GPS-spår
1879       delete_trace: Radera detta GPS-spår
1880       trace_not_found: GPS-spår hittades inte!
1881       visibility: 'Synlighet:'
1882       confirm_delete: Radera detta spår?
1883     trace_paging_nav:
1884       showing_page: Sida %{page}
1885       older: Äldre GPS-spår
1886       newer: Nyare GPS-spår
1887     trace:
1888       pending: VÄNTANDE
1889       count_points: '%{count} punkter'
1890       ago: '%{time_in_words_ago} sedan'
1891       more: mer
1892       trace_details: Visa detaljer för GPS-spår
1893       view_map: Visa karta
1894       edit: redigera
1895       edit_map: Redigera karta
1896       public: PUBLIK
1897       identifiable: IDENTIFIERBAR
1898       private: PRIVAT
1899       trackable: SPÅRBAR
1900       by: av
1901       in: i
1902       map: karta
1903     index:
1904       public_traces: Publika GPS-spår
1905       my_traces: Mina GPS-spår
1906       public_traces_from: Publika GPS-spår från %{user}
1907       description: Bläddra bland nyligen uppladdade GPS-spår
1908       tagged_with: ' taggad med %{tags}'
1909       empty_html: Ingenting här ännu. <a href='%{upload_link}'>Ladda upp ett nytt
1910         GPS-spår</a> eller lär dig om GPS-spår på <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikin</a>.
1911       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1912       see_all_traces: Se alla GPS-spår
1913       see_my_traces: Se mina GPS-spår
1914     delete:
1915       scheduled_for_deletion: GPS-spår schemalagt för radering
1916     make_public:
1917       made_public: GPS-spår offentliggjort
1918     offline_warning:
1919       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
1920     offline:
1921       heading: GPX-lagring offline
1922       message: GPX-uppladdningssystemet är för närvarande inte tillgängligt.
1923     georss:
1924       title: OpenStreetMap GPS-spår
1925     description:
1926       description_with_count:
1927         one: GPX-fil med %{count} punkt från %{user}
1928         other: GPX-fil med %{count} punkter från %{user}
1929       description_without_count: GPX-fil från %{user}
1930   application:
1931     permission_denied: Du har inte behörighet för denna åtgärd
1932     require_cookies:
1933       cookies_needed: Du verkar ha inaktiverat kakor - aktivera kakor i din webbläsare
1934         innan du fortsätter.
1935     require_admin:
1936       not_an_admin: Du måste vara administratör för att utföra denna åtgärd.
1937     setup_user_auth:
1938       blocked_zero_hour: Du har ett brådskande meddelande väntande på hemsidan för
1939         OpenStreetMap. Du behöver läsa meddelandet innan du ges möjlighet att spara
1940         dina redigeringar.
1941       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet
1942         för att få reda på mer.
1943       need_to_see_terms: Din tillgång till API:t är tillfälligt avstängd. Logga in
1944         på webbgränssnittet för att se bidragsvillkor. Du behöver inte godkänna dem,
1945         men du måste titta på dem.
1946   oauth:
1947     authorize:
1948       title: Auktorisera tillgång till ditt konto
1949       request_access: Programmet %{app_name} har begärt tillgång till ditt konto,
1950         %{user}. Var god kontrollera om du vill att programmet ska ha dessa möjligheter.
1951         Du kan välja eller ta bort hur många val du vill.
1952       allow_to: 'Tillåt klientapplikation att:'
1953       allow_read_prefs: läs dina användarinställningar
1954       allow_write_prefs: ändra på dina användarinställningar.
1955       allow_write_diary: skapa dagboksinlägg, kommentarer och hitta vänner.
1956       allow_write_api: ändra på kartan.
1957       allow_read_gpx: läs dina privata GPS-spår.
1958       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
1959       allow_write_notes: ändra anteckningar.
1960       grant_access: Bevilja åtkomst
1961     authorize_success:
1962       title: Auktoriseringsbegäran tillåten
1963       allowed: Du har beviljat en applikation %{app_name} tillgång till ditt konto.
1964       verification: Verifikationskoden är %{code}.
1965     authorize_failure:
1966       title: Auktoriseringsbegäran misslyckades
1967       denied: Du har blockerat en applikation %{app_name} från tillgång till ditt
1968         konto.
1969       invalid: Auktoriserings-nyckeln är inte giltig.
1970     revoke:
1971       flash: Du tagit bort nyckeln för %{application}
1972     permissions:
1973       missing: Du har inte gett applikationen åtkomst till den här faciliteten
1974   oauth_clients:
1975     new:
1976       title: Registrera ett nytt program
1977       submit: Registrera
1978     edit:
1979       title: Redigera ditt tillägg
1980       submit: Redigera
1981     show:
1982       title: OAuth-detaljer för %{app_name}
1983       key: 'Konsumentnyckel:'
1984       secret: 'Konsumenthemlighet:'
1985       url: 'URL för anropsnyckel:'
1986       access_url: 'URL för tillgångsnyckel:'
1987       authorize_url: 'Godkänn URL:'
1988       support_notice: Vi stödjer signaturer med HMAC-SHA1 (rekommenderas) och RSA-SHA1.
1989       edit: Redigera detaljer
1990       delete: Ta bort klient
1991       confirm: Är du säker?
1992       requests: 'Begär följande behörigheter från användaren:'
1993       allow_read_prefs: läs deras användarinställningar.
1994       allow_write_prefs: ändra deras användarinställningar.
1995       allow_write_diary: skapa dagboksinlägg, kommentarer och hitta vänner.
1996       allow_write_api: ändra kartan.
1997       allow_read_gpx: läs deras privata GPS-spår
1998       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
1999       allow_write_notes: ändra anteckningar.
2000     index:
2001       title: Mina OAuth-detaljer
2002       my_tokens: Mina auktoriserade program
2003       list_tokens: 'Följande nycklar har utfärdats till program i ditt namn:'
2004       application: Applikationsnamn
2005       issued_at: Utfärdad den
2006       revoke: Återkalla!
2007       my_apps: Mina klientprogram
2008       no_apps: Har du ett program som du vill registrera för användning hos oss med
2009         hjälp av %{oauth}-standarden? Du måste registrera din webbapplikation innan
2010         du kan göra OAuth-anropp till den här tjänsten.
2011       registered_apps: 'Du har följande klientapplikationer registrerade:'
2012       register_new: Registrera din applikation
2013     form:
2014       name: Namn
2015       required: Nödvändigt
2016       url: Programmets huvudadress
2017       callback_url: Återkopplingsadress
2018       support_url: Support-adress
2019       requests: 'Be om följande behörigheter från användaren:'
2020       allow_read_prefs: läs deras användarinställningar.
2021       allow_write_prefs: ändra deras användarinställningar.
2022       allow_write_diary: skapa dagboksinlägg, kommentarer och hitta vänner.
2023       allow_write_api: ändra kartan.
2024       allow_read_gpx: läs deras privata GPS-spår.
2025       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
2026       allow_write_notes: ändra anteckningar.
2027     not_found:
2028       sorry: Tyvärr kunde inte %{type} hittas.
2029     create:
2030       flash: Informationen registrerades framgångsrikt
2031     update:
2032       flash: Uppdaterade klientinformationen framgångsrikt
2033     destroy:
2034       flash: Annullerade registreringen av klientprogrammet
2035   users:
2036     login:
2037       title: Logga in
2038       heading: Logga in
2039       email or username: 'E-postadress eller användarnamn:'
2040       password: 'Lösenord:'
2041       openid: '%{logo} OpenID:'
2042       remember: Kom ihåg mig
2043       lost password link: Glömt ditt lösenord?
2044       login_button: Logga in
2045       register now: Registrera dig nu
2046       with username: 'Har du redan ett OpenStreetMap-konto? Logga in med ditt användarnamn
2047         och lösenord:'
2048       with external: 'Alternativt kan du använda en tredje part för att logga in:'
2049       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
2050       to make changes: För att göra ändringar i OpenStreetMaps data måste du ha ett
2051         konto.
2052       create account minute: Skapa ett konto. Det tar bara en minut.
2053       no account: Har du inget konto?
2054       account not active: Tyvärr, ditt konto är inte aktiverat.<br />Vänligen klicka
2055         på länken i e-posten med kontobekräftelsen, för att aktivera ditt konto, eller
2056         <a href="%{reconfirm}">begär en ny epostsbekräftelse</a>.
2057       account is suspended: |-
2058         Tyvärr har ditt konto stängts av på grund av tvivelaktig aktivitet.<br />Kontakta <a href="%
2059         {webmaster}">webbansvarig</a> om du vill diskutera saken.
2060       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
2061       openid_logo_alt: Logga in med ett OpenID
2062       auth_providers:
2063         openid:
2064           title: Logga in med OpenID
2065           alt: Logga in med en OpenID-URL
2066         google:
2067           title: Logga in med Google
2068           alt: Logga in med ett Google OpenID
2069         facebook:
2070           title: Logga in med Facebook
2071           alt: Logga in med ett Facebook-konto
2072         windowslive:
2073           title: Logga in med Windows Live
2074           alt: Logga in med ett Windows Live-konto
2075         github:
2076           title: Logga in med GitHub
2077           alt: Logga in med ett GitHub-Konto
2078         wikipedia:
2079           title: Logga in med Wikipedia
2080           alt: Logga in med ett Wikipedia-konto
2081         yahoo:
2082           title: Logga in med Yahoo
2083           alt: Logga in med ett Yahoo OpenID
2084         wordpress:
2085           title: Logga in med Wordpress
2086           alt: Logga in med ett Wordpress OpenID
2087         aol:
2088           title: Logga in med AOL
2089           alt: Logga in med ett AOL OpenID
2090     logout:
2091       title: Logga ut
2092       heading: Logga ut från OpenStreetMap
2093       logout_button: Logga ut
2094     lost_password:
2095       title: Förlorat lösenord
2096       heading: Glömt lösenord?
2097       email address: 'E-postadress:'
2098       new password button: Återställ lösenord
2099       help_text: Ange e-postadressen du använde för att registrera dig så skickar
2100         vi en länk till den som du kan använda för att återställa ditt lösenord.
2101       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
2102       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
2103     reset_password:
2104       title: Återställ lösenord
2105       heading: Återställ lösenord för %{user}
2106       password: 'Lösenord:'
2107       confirm password: 'Bekräfta lösenord:'
2108       reset: Återställ lösenord
2109       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
2110       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
2111     new:
2112       title: Registrera
2113       no_auto_account_create: Tyvärr kan vi för närvarande inte kan skapa ett konto
2114         åt dig automatiskt.
2115       contact_webmaster: Kontakta <a href="%{webmaster}">webbansvarig</a> för att
2116         få ett konto skapat – vi kommer att behandla ansökan så snart som möjligt.
2117       about:
2118         header: Fri och redigerbar
2119         html: |-
2120           <p>Till skillnad från andra kartor är OpenStreetMap helt skapad av människor som du. Kartan är öppen för alla att bidra till, uppdatera, ladda ner och använda.</p>
2121           <p>Registrera dig för att börja kartera. Vi skickar ett mail för att bekräfta ditt konto.</p>
2122       license_agreement: När du bekräftar ditt konto måste du samtycka till <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">bidragsgivarvillkoren</a>.
2123       email address: 'E-postadress:'
2124       confirm email address: 'Bekräfta e-postadress:'
2125       not displayed publicly: Din adress visas inte offentligt, se vår <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
2126         title="OSMF-integritetspolicy som inkluderar avsnitt om e-postadresser">integritetspolicy</a>
2127         för mer information
2128       display name: 'Visat namn:'
2129       display name description: Ditt offentligt visade användarnamn. Du kan ändra
2130         detta senare i inställningarna.
2131       external auth: 'Tredjepartsautentisering:'
2132       password: 'Lösenord:'
2133       confirm password: 'Bekräfta lösenord:'
2134       use external auth: Alternativt kan du använda en tredje part för att logga in
2135       auth no password: Med autentisering av tredje part krävs inte lösenord, men
2136         en del extra verktyg eller server kan fortfarande behöva det.
2137       continue: Skapa ett konto
2138       terms accepted: Tack för att du accepterat de nya villkoren för bidrag till
2139         kartan!
2140       terms declined: Vi beklagar att du bestämt dig för att inte acceptera de nya
2141         användarvillkoren. För mer information, se <a href="%{url}">denna wikisida</a>.
2142       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
2143     terms:
2144       title: Villkor för deltagare
2145       heading: Villkor för deltagare
2146       consider_pd: Utöver ovan nämnda avtal, anser jag att mina bidrag är inom Public
2147         Domain.
2148       consider_pd_why: vad är det här?
2149       consider_pd_why_url: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
2150       guidance: 'Information som hjälper dig förstå dessa termer: en <a href="%{summary}">lättläst
2151         sammanfattning</a> och några <a href="%{translations}">informella översättningar</a>'
2152       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
2153       decline: Avslå
2154       you need to accept or decline: Läs igenom och Godkänn eller Avböj de nya bidragsvillkoren
2155         för att fortsätta.
2156       legale_select: 'Välj det land du bor i:'
2157       legale_names:
2158         france: Frankrike
2159         italy: Italien
2160         rest_of_world: Övriga världen
2161     no_such_user:
2162       title: Finns ingen sådan användare
2163       heading: Användaren %{user} finns inte
2164       body: Det finns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera stavningen,
2165         eller så kanske länken är trasig.
2166       deleted: raderad
2167     show:
2168       my diary: Min dagbok
2169       new diary entry: nytt dagboksinlägg
2170       my edits: Mina redigeringar
2171       my traces: Mina GPS-spår
2172       my notes: Mina kartanteckningar
2173       my messages: Mina meddelanden
2174       my profile: Min profil
2175       my settings: Mina inställningar
2176       my comments: Mina kommentarer
2177       oauth settings: oauth-inställningar
2178       blocks on me: Blockeringar av mig
2179       blocks by me: Blockeringar lagda av mig
2180       send message: Skicka meddelande
2181       diary: Dagbok
2182       edits: Redigeringar
2183       traces: Spår
2184       notes: Kartanteckningar
2185       remove as friend: Ta bort vän
2186       add as friend: Lägg till vän
2187       mapper since: 'Karterar sedan:'
2188       ago: (%{time_in_words_ago} sedan)
2189       ct status: 'Användarvillkor:'
2190       ct undecided: Ej bestämda
2191       ct declined: Avböjda
2192       ct accepted: Godkända för %{ago} sedan
2193       latest edit: 'Senaste redigering %{ago}:'
2194       email address: 'E-post:'
2195       created from: 'Skapad från:'
2196       status: 'Status:'
2197       spam score: 'Spam-poäng:'
2198       description: Beskrivning
2199       user location: Användarposition
2200       if set location: Ange din hemposition på %{settings_link}-sidan för att se närbelägna
2201         användare.
2202       settings_link_text: inställningar
2203       my friends: Mina vänner
2204       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
2205       km away: '%{count}km bort'
2206       m away: '%{count}m bort'
2207       nearby users: Andra användare nära dig
2208       no nearby users: Det är ännu inga andra användare som uppgett att de kartlägger
2209         nära dig.
2210       role:
2211         administrator: Den här användaren är en administratör
2212         moderator: Den här användaren är en moderator
2213         grant:
2214           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
2215           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
2216         revoke:
2217           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
2218           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
2219       block_history: Aktiva blockeringar
2220       moderator_history: Utdelade blockeringar
2221       comments: Kommentarer
2222       create_block: Blockera denna användare
2223       activate_user: Aktivera denna användare
2224       deactivate_user: Inaktivera denna användare
2225       confirm_user: Bekräfta denna användare
2226       hide_user: Dölj denna användare
2227       unhide_user: Sluta dölja användare
2228       delete_user: Radera denna användare
2229       confirm: Bekräfta
2230       friends_changesets: vänners ändringsset
2231       friends_diaries: vänners dagboksinlägg
2232       nearby_changesets: närbelägna användares ändringsset
2233       nearby_diaries: närbelägna användares dagboksinlägg
2234       report: Rapportera denna användare
2235     popup:
2236       your location: Din position
2237       nearby mapper: Användare i närheten
2238       friend: Vän
2239     account:
2240       title: Redigera konto
2241       my settings: Mina inställningar
2242       current email address: 'Nuvarande e-postadress:'
2243       new email address: 'Ny e-postadress:'
2244       email never displayed publicly: (visas aldrig offentligt)
2245       external auth: 'Extern autentisering:'
2246       openid:
2247         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
2248         link text: vad är detta?
2249       public editing:
2250         heading: 'Offentlig redigering:'
2251         enabled: Aktiverat, du är inte anonym och kan redigera data.
2252         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
2253         enabled link text: vad är detta?
2254         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts
2255           är anonyma.
2256         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
2257       public editing note:
2258         heading: Offentlig redigering
2259         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan
2260           inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra
2261           vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen,
2262           klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara
2263           publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta
2264           reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om
2265           du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla
2266           nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
2267       contributor terms:
2268         heading: 'Bidragsgivarvillkor:'
2269         agreed: Du har godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
2270         not yet agreed: Du har ännu inte godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
2271         review link text: Följ denna länk när du har tid att granska och godkänna
2272           de nya bidragsvillkoren.
2273         agreed_with_pd: Du har också förklarat att du anser att dina redigeringar
2274           är inom Public Domain.
2275         link: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
2276         link text: vad är detta?
2277       profile description: 'Profilbeskrivning:'
2278       preferred languages: 'Föredraget språk:'
2279       preferred editor: 'Önskat redigeringsprogram:'
2280       image: 'Bild:'
2281       gravatar:
2282         gravatar: Använd Gravatar
2283         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
2284         link text: vad är detta?
2285         disabled: Gravatar har inaktiverats.
2286         enabled: Din Gravatar har aktiverats.
2287       new image: Lägg till en bild
2288       keep image: Behåll nuvarande bild
2289       delete image: Ta bort nuvarande bild
2290       replace image: Ersätt nuvarande bild
2291       image size hint: (kvadratiska bilder på minst 100x100 fungerar bäst)
2292       home location: 'Hemposition:'
2293       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
2294       latitude: 'Breddgrad (latitud):'
2295       longitude: 'Längdgrad (longitud):'
2296       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
2297       save changes button: Spara ändringar
2298       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
2299       return to profile: Återvänd till profil
2300       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera
2301         din e-post för att bekräfta din e-postadress.
2302       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
2303     confirm:
2304       heading: Kontrollera din e-post!
2305       introduction_1: Vi har skickat en bekräftelse via e-post.
2306       introduction_2: Bekräfta ditt konto genom att klicka på länken i mailet, sen
2307         kan du sätta igång att kartera.
2308       press confirm button: Klicka på bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt
2309         konto.
2310       button: Bekräfta
2311       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig!
2312       already active: Detta konto har redan bekräftats.
2313       unknown token: Denna bekräftelsekod har gått ut eller finns inte.
2314       reconfirm_html: Om du vill att vi ska skicka bekräftelsemailet igen, <a href="%{reconfirm}">klicka
2315         här</a>.
2316     confirm_resend:
2317       success: Vi har skickat ett nytt bekräftelsemeddelande till %{email} och så
2318         snart du bekräftat ditt konto kommer du kunna börja kartera.<br /><br />Om
2319         du använder ett antispamsystem som skickar bekräftelsemeddelanden se till
2320         att du vitlistar %{sender} då vi inte kan svara på några sådana begäranden.
2321       failure: Användaren %{name} hittades inte.
2322     confirm_email:
2323       heading: Bekräfta byte av e-postadress
2324       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya
2325         e-postadress.
2326       button: Bekräfta
2327       success: Ditt byte av e-postadress har bekräftats!
2328       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
2329       unknown_token: Den bekräftelsekoden har löpt ut eller existerar inte.
2330     set_home:
2331       flash success: Hemposition sparad
2332     go_public:
2333       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
2334     make_friend:
2335       heading: Lägg till %{user} som en vän?
2336       button: Lägg till som vän
2337       success: '%{name} är nu din vän!'
2338       failed: Misslyckades med att lägga till %{name} som en vän.
2339       already_a_friend: Du är redan vän med %{name}.
2340     remove_friend:
2341       heading: Ta bort %{user} som vän?
2342       button: Ta bort som vän
2343       success: '%{name} togs bort från dina vänner.'
2344       not_a_friend: '%{name} är inte en av dina vänner.'
2345     index:
2346       title: Användare
2347       heading: Användare
2348       showing:
2349         one: Sida %{page} (%{first_item} av %{items})
2350         other: Sida %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
2351       summary: '%{name} skapades från %{ip_address} den %{date}'
2352       summary_no_ip: '%{name} skapad %{date}'
2353       confirm: Bekräfta valda användare
2354       hide: Dölj valda användare
2355       empty: Inga användare hittades
2356     suspended:
2357       title: Kontot avstängt
2358       heading: Kontot avstängt
2359       webmaster: Webbmaster
2360       body: |-
2361         <p>
2362           Ditt konto har tyvärr stängts av på grund av
2363           tvivelaktig aktivitet.
2364         </p>
2365         <p>
2366           Detta beslut kommer granskas av en administratör inom kort, eller
2367           så kan du kontakta %{webmaster} om vill diskutera saken.
2368         </p>
2369     auth_failure:
2370       connection_failed: Anslutning till autentiseringsleverantören misslyckades
2371       invalid_credentials: Ogiltiga autentiseringsuppgifter
2372       no_authorization_code: Ingen behörighetskod
2373       unknown_signature_algorithm: Okänd signaturalgoritm
2374       invalid_scope: Ogiltiga omfattning
2375     auth_association:
2376       heading: Ditt ID är inte associerat med ett OpenStreetMap-konto ännu.
2377       option_1: |-
2378         Om du är ny på OpenStreetMap, vänligen skapa ett nytt konto
2379         med hjälp av formuläret nedan.
2380       option_2: |-
2381         Om du redan har ett konto, kan du logga in på ditt konto
2382         med hjälp av ditt användarnamn och lösenord och sedan koppla kontot
2383         med ditt ID i dina användarinställningar.
2384   user_role:
2385     filter:
2386       not_a_role: Strängen `%{role}' är inte en korrekt roll.
2387       already_has_role: Användaren har redan rollen %{role}.
2388       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen %{role}.
2389       not_revoke_admin_current_user: Kan inte återkalla administratörsroll från nuvarande
2390         användare.
2391     grant:
2392       title: Bekräfta rolltilldelning
2393       heading: Bekräfta rolltilldelning
2394       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `%{role}' till användaren
2395         `%{name}'?
2396       confirm: Bekräfta
2397       fail: Kunde inte ge rollen "%{role}" till användare "%{name}". Kontrollera att
2398         både användare och roll är korrekta.
2399     revoke:
2400       title: Bekräfta återkallning av roll
2401       heading: Bekräfta återkallning av roll
2402       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "%{role}" från användaren
2403         "%{name}"?
2404       confirm: Bekräfta
2405       fail: Kunde inte återkalla rollen "%{role}" från användaren "%{name}". Kontrollera
2406         att både användaren och rollen är korrekta.
2407   user_blocks:
2408     model:
2409       non_moderator_update: Måste vara en moderator för att skapa eller uppdatera
2410         en blockering.
2411       non_moderator_revoke: Måste vara en moderator för att återkalla en blockering.
2412     not_found:
2413       sorry: Tyvärr, användarblockeringen med ID %{id} kunde inte hittas.
2414       back: Tillbaka till index
2415     new:
2416       title: Skapa blockering på %{name}
2417       heading: Skapa blockering på %{name}
2418       reason: Anledning till varför %{name} blockeras. Var så lugn och resonabel som
2419         möjligt och ge så så många detaljer som du kan om situationen. Men ha i bakhuvudet
2420         att meddelandet kommer vara offentligt. Tänk på att inte alla användare förstår
2421         community-jargongen, så försök att använda lekmannatermer.
2422       period: Hur lång tid, från och med nu, användaren ska vara blockerad från API.
2423       submit: Skapa blockering
2424       tried_contacting: Jag har kontaktat användaren och bett användaren sluta.
2425       tried_waiting: Jag har gett en rimlig tidsfrist för användaren att svara på
2426         dessa meddelanden.
2427       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen kommer att upphöra.
2428       back: Visa alla blockeringar
2429     edit:
2430       title: Redigera blockering på %{name}
2431       heading: Redigera blockering på %{name}
2432       reason: Anledningen till varför %{name} blockeras. Var så lugn och resonabel
2433         som möjligt, ge så många detaljer du kan om situationen. Tänk på att inte
2434         alla användare förstår community-jargongen, så försök att använda lekmannatermer.
2435       period: Hur lång tid, från och med nu, som användaren ska vara blockerad från
2436         API.
2437       submit: Uppdatera blockering
2438       show: Visa denna blockering
2439       back: Visa alla blockeringar
2440       needs_view: Behöver användaren logga in innan blockeringen upphör?
2441     filter:
2442       block_expired: Blockeringen har redan upphört att gälla och kan inte redigeras.
2443       block_period: Blockeringsperioden måste ha ett av värdena i rullgardinslistan.
2444     create:
2445       try_contacting: Försök att kontakta användaren och ge användaren rimlig tid
2446         att svara innan du blockerar.
2447       try_waiting: Försök att ge användaren en rimlig svarstid innan denna blockeras.
2448       flash: Upprättade en blockering av användare %{name}.
2449     update:
2450       only_creator_can_edit: Bara moderatorn som skapade denna blockering kan redigera
2451         den.
2452       success: Blockering uppdaterad.
2453     index:
2454       title: Användarblockeringar
2455       heading: Lista över användarblockeringar
2456       empty: Inga blockeringar har gjorts ännu.
2457     revoke:
2458       title: Upphäv blockering av %{block_on}
2459       heading: Upphäv blockering på %{block_on} av %{block_by}
2460       time_future: Denna blockering kommer att avslutas inom %{time}.
2461       past: Detta block avslutades %{time} sedan och kan inte upphävas nu.
2462       confirm: Är du säker på att du vill återkalla denna blockering?
2463       revoke: Upphäv!
2464       flash: Denna blockering har upphävts.
2465     helper:
2466       time_future: Slutar om %{time}.
2467       until_login: Aktiv till dess användaren loggar in.
2468       time_future_and_until_login: Slutar %{time} och efter att användaren har loggat
2469         in.
2470       time_past: Avslutades för %{time} sedan.
2471       block_duration:
2472         hours:
2473           one: 1 timme
2474           other: '%{count} timmar'
2475     blocks_on:
2476       title: Blockeringar på %{name}
2477       heading: Lista över blockeringar på %{name}
2478       empty: '%{name} har inte blockerats än.'
2479     blocks_by:
2480       title: Blockeringar av %{name}
2481       heading: Lista över blockeringar av %{name}
2482       empty: '%{name} har inte gjort några blockeringar än.'
2483     show:
2484       title: '%{block_on} blockerad av %{block_by}'
2485       heading: '%{block_on} blockerad av %{block_by}'
2486       time_future: Upphör om %{time}
2487       time_past: Slutade för %{time} sedan
2488       created: Skapad
2489       ago: '%{time} sedan'
2490       status: Status
2491       show: Visa
2492       edit: Redigera
2493       revoke: Återkalla!
2494       confirm: Är du säker?
2495       reason: 'Anledning för blockering:'
2496       back: Se alla blockeringar
2497       revoker: 'Återkallare:'
2498       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
2499     block:
2500       not_revoked: (Inte återkallat)
2501       show: Visa
2502       edit: Redigera
2503       revoke: Återkalla!
2504     blocks:
2505       display_name: Blockerad användare
2506       creator_name: Skapare
2507       reason: Orsak till blockering
2508       status: Status
2509       revoker_name: Återkallad av
2510       showing_page: Sida %{page}
2511       next: Nästa »
2512       previous: « Föregående
2513   notes:
2514     mine:
2515       title: Anteckningar skapade eller kommenterade av %{user}
2516       heading: '%{user}s anteckningar'
2517       subheading_html: Anteckningar skapade eller kommenterade av %{user}
2518       id: Id
2519       creator: Skapare
2520       description: Beskrivning
2521       created_at: Skapades den
2522       last_changed: Senast ändrad
2523       ago_html: '%{when} sedan'
2524   javascripts:
2525     close: Stäng
2526     share:
2527       title: Dela
2528       cancel: Avbryt
2529       image: Bild
2530       link: Länk eller HTML
2531       long_link: Länk
2532       short_link: Kort länk
2533       geo_uri: Geo-URI
2534       embed: HTML
2535       custom_dimensions: Ange anpassade dimensioner
2536       format: 'Format:'
2537       scale: 'Skala:'
2538       image_size: Bilden kommer att visa standardlagret på
2539       download: Ladda ned
2540       short_url: Kortlänk
2541       include_marker: Lägg till markör
2542       center_marker: Centrera kartan på markören
2543       paste_html: Klistra in HTML-koden för att publicera på en webbsida
2544       view_larger_map: Visa större karta
2545       only_standard_layer: Endast standardlagret kan exporteras som en bild
2546     embed:
2547       report_problem: Rapportera ett problem
2548     key:
2549       title: Kartnyckel
2550       tooltip: Kartnyckel
2551       tooltip_disabled: Kartnyckeln finns inte för detta lager
2552     map:
2553       zoom:
2554         in: Zooma in
2555         out: Zooma ut
2556       locate:
2557         title: Visa min position
2558         popup: Du är inom {distance} {unit} från denna punkt
2559       base:
2560         standard: Standard
2561         cycle_map: Cykelkarta
2562         transport_map: Transportkarta
2563         hot: Humanitärt
2564       layers:
2565         header: Kartskikt
2566         notes: Kartanteckningar
2567         data: Kartdata
2568         gps: Offentliga GPS-spår
2569         overlays: Aktivera lager för felsökning av kartan
2570         title: Lager
2571       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>OpenStreetMaps bidragsgivare</a>
2572       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Donera</a>
2573     site:
2574       edit_tooltip: Redigera kartan
2575       edit_disabled_tooltip: Zooma in för att redigera kartan
2576       createnote_tooltip: Lägg till en anteckning på kartan
2577       createnote_disabled_tooltip: Zooma in för att lägga till anteckningar på kartan
2578       map_notes_zoom_in_tooltip: Zooma in för att se kartanteckningar
2579       map_data_zoom_in_tooltip: Zooma in för att se kartdata
2580       queryfeature_tooltip: Undersök kartobjekt
2581       queryfeature_disabled_tooltip: Zooma in för att undersöka kartobjekt
2582     changesets:
2583       show:
2584         comment: Kommentera
2585         subscribe: Prenumerera
2586         unsubscribe: Avsluta prenumeration
2587         hide_comment: dölj
2588         unhide_comment: Sluta dölja
2589     notes:
2590       new:
2591         intro: Upptäckt ett misstag eller något som saknas? Låt andra karterare veta
2592           så att vi kan fixa det. Flytta markören till rätt position och skriv in
2593           en kommentar som förklarar problemet.
2594         advice: Din anteckning är offentlig och kan användas för att uppdatera kartan,
2595           så skriv inte personuppgifter eller information från upphovsrättsligt skyddade
2596           kartor eller kataloger.
2597         add: Lägg till anteckning
2598       show:
2599         anonymous_warning: Denna anteckning innehåller kommentarer från anonyma användare
2600           vilka bör bekräftas oberoende av varandra.
2601         hide: Göm
2602         resolve: Avklara
2603         reactivate: Återaktivera
2604         comment_and_resolve: Kommentera och Avklara
2605         comment: Kommentera
2606     edit_help: Flytta kartan och zooma in på en plats som du vill redigera, klicka
2607       sedan här.
2608     directions:
2609       ascend: Stigande
2610       engines:
2611         fossgis_osrm_bike: Cykel (OSRM)
2612         fossgis_osrm_car: Bil (OSRM)
2613         fossgis_osrm_foot: Till fots (OSRM)
2614         graphhopper_bicycle: Cykel (GraphHopper)
2615         graphhopper_car: Bil (GraphHopper)
2616         graphhopper_foot: Gående (GraphHopper)
2617       descend: Fallande
2618       directions: Vägbeskrivning
2619       distance: Avstånd
2620       errors:
2621         no_route: Kunde inte hitta en väg mellan dessa två platser.
2622         no_place: Ledsen - kunde inte hitta %{place}.
2623       instructions:
2624         continue_without_exit: Fortsätt på %{name}
2625         slight_right_without_exit: Svag högersväng in på %{name}
2626         offramp_right: Ta rampen till höger
2627         offramp_right_with_exit: Ta utfarten %{exit} åt höger
2628         offramp_right_with_exit_name: Ta utfarten %{exit} åt höger till %{name}
2629         offramp_right_with_exit_directions: Ta utfarten %{exit} åt höger mot %{directions}
2630         offramp_right_with_exit_name_directions: Ta utfarten %{exit} åt höger till
2631           %{name}, mot %{directions}
2632         offramp_right_with_name: Ta rampen till höger in på %{name}
2633         offramp_right_with_directions: Ta rampen åt höger mot %{directions}
2634         offramp_right_with_name_directions: Ta rampen åt höger till %{name}, mot %{directions}
2635         onramp_right_without_exit: Sväng vänster på rampen till %{name}
2636         onramp_right_with_directions: Sväng höger till rampen mot %{directions}
2637         onramp_right_with_name_directions: Sväng höger på rampen till %{name}, mot
2638           %{directions}
2639         onramp_right_without_directions: Sväng höger till rampen
2640         onramp_right: Sväng höger upp på rampen
2641         endofroad_right_without_exit: Vid slutet av vägen, sväng höger in på %{name}
2642         merge_right_without_exit: Sväng rakt in på %{name}
2643         fork_right_without_exit: Vid vägskälet sväng höger in på %{name}
2644         turn_right_without_exit: Högersväng in på %{name}
2645         sharp_right_without_exit: Skarp högersväng in på %{name}
2646         uturn_without_exit: U-sväng längs %{name}
2647         sharp_left_without_exit: Skarp vänstersväng in på %{name}
2648         turn_left_without_exit: Vänstersväng in på %{name}
2649         offramp_left: Ta rampen till vänster
2650         offramp_left_with_exit: Ta utfarten %{exit} åt vänster
2651         offramp_left_with_exit_name: Ta utfarten %{exit} åt vänster till %{name}
2652         offramp_left_with_exit_directions: Ta utfarten %{exit} åt vänster mot %{directions}
2653         offramp_left_with_exit_name_directions: Ta utfarten %{exit} åt vänster till
2654           %{name}, mot %{directions}
2655         offramp_left_with_name: Ta rampen till vänster in på %{name}
2656         offramp_left_with_directions: Ta rampen åt vänster mot %{directions}
2657         offramp_left_with_name_directions: Ta rampen åt vänster till %{name}, mot
2658           %{directions}
2659         onramp_left_without_exit: Sväng vänster på rampen in till %{name}
2660         onramp_left_with_directions: Sväng vänster till rampen mot %{directions}
2661         onramp_left_with_name_directions: Sväng vänster på rampen till %{name}, mot
2662           %{directions}
2663         onramp_left_without_directions: Sväng vänster till rampen
2664         onramp_left: Sväng vänster till rampen
2665         endofroad_left_without_exit: Vid slutet av vägen, sväng vänster in på %{name}
2666         merge_left_without_exit: Sväng vänster in på %{name}
2667         fork_left_without_exit: Vid vägskälet sväng vänster in på %{name}
2668         slight_left_without_exit: Svag vänstersväng in på %{name}
2669         via_point_without_exit: (via punkt)
2670         follow_without_exit: Följ %{name}
2671         roundabout_without_exit: I rondellen ta utfarten till %{name}
2672         leave_roundabout_without_exit: Lämna rondellen - %{name}
2673         stay_roundabout_without_exit: Stanna kvar i rondellen - %{name}
2674         start_without_exit: Börja på %{name}
2675         destination_without_exit: Nå destination
2676         against_oneway_without_exit: Kör mot enkelriktat på %{name}
2677         end_oneway_without_exit: Slutet av enkelriktat på %{name}
2678         roundabout_with_exit: Vid rondellen, ta avfart %{exit} mot %{name}
2679         roundabout_with_exit_ordinal: Vid rondellen, ta avfart %{exit} mot %{name}
2680         exit_roundabout: Lämna rondellen mot %{name}
2681         unnamed: namnlös
2682         courtesy: Vägbeskrivning med tillstånd av %{link}
2683         exit_counts:
2684           first: 1:a
2685           second: 2:a
2686           third: 3:e
2687           fourth: 4:e
2688           fifth: 5:e
2689           sixth: 6:e
2690           seventh: 7:e
2691           eighth: 8:e
2692           ninth: 9:e
2693           tenth: 10:e
2694       time: Tid
2695     query:
2696       node: Nod
2697       way: Sträcka
2698       relation: Relation
2699       nothing_found: Inga sökresultat hittades
2700       error: 'Problem med att kontakta %{server}: %{error}'
2701       timeout: Timeout vid kontakt med %{server}
2702     context:
2703       directions_from: Vägbeskrivning härifrån
2704       directions_to: Vägbeskrivning hit
2705       add_note: Lägg till en anteckning här
2706       show_address: Visa adress
2707       query_features: Sökfunktioner
2708       centre_map: Centrera kartan här
2709   redactions:
2710     edit:
2711       description: Beskrivning
2712       heading: Redigera redaktering
2713       submit: Spara redaktering
2714       title: Redigera redaktering
2715     index:
2716       empty: Inga redakteringar att visa.
2717       heading: Lista över redakteringar
2718       title: Lista över redakteringar
2719     new:
2720       description: Beskrivning
2721       heading: Ange information för ny redaktering
2722       submit: Skapa redaktering
2723       title: Skapa ny redaktering
2724     show:
2725       description: 'Beskrivning:'
2726       heading: Visa redaktering "%{title}"
2727       title: Visa redaktering
2728       user: 'Skapad av:'
2729       edit: Redigera denna redaktering
2730       destroy: Ta bort denna redaktering
2731       confirm: Är du säker?
2732     create:
2733       flash: Redaktering skapad.
2734     update:
2735       flash: Ändringarna sparade.
2736     destroy:
2737       not_empty: Redakteringen är inte tom. Avredaktera alla versioner som tillhör
2738         denna redaktering innan den förstörs.
2739       flash: Redaktering förstörd.
2740       error: Det uppstod ett fel när redakteringen skulle förstöras.
2741   validations:
2742     leading_whitespace: har ett inledande mellanslag
2743     trailing_whitespace: har ett avslutande mellanslag
2744     invalid_characters: innehåller ogiltiga tecken
2745     url_characters: innehåller speciella URL-tecken (%{characters})
2746 ...