Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Macofe
6 # Author: Nemo bis
7 ---
8 mk:
9   html:
10     dir: ltr
11   time:
12     formats:
13       friendly: '%e %B %Y г. во %H:%M ч.'
14       blog: '%e %B %Y г.'
15   activerecord:
16     models:
17       acl: Список за контрола на пристап
18       changeset: Измени
19       changeset_tag: Ознака во измените
20       country: Земја
21       diary_comment: Коментар од дневникот
22       diary_entry: Ставка во дневник
23       friend: Пријател
24       language: Јазик
25       message: Порака
26       node: Јазол
27       node_tag: Ознака на јазол
28       notifier: Известувач
29       old_node: Стар јазол
30       old_node_tag: Стара ознака за јазол
31       old_relation: Стар однос
32       old_relation_member: Стар член на однос
33       old_relation_tag: Стара ознака на однос
34       old_way: Стар пат
35       old_way_node: Стар јазол на пат
36       old_way_tag: Стара ознака за пат
37       relation: Однос
38       relation_member: Член на однос
39       relation_tag: Ознака за однос
40       session: Седница
41       trace: Трага
42       tracepoint: Точка на трага
43       tracetag: Ознака за трага
44       user: Корисник
45       user_preference: Кориснички прилагодувања
46       user_token: Корисничка шифра
47       way: Пат
48       way_node: Јазол на пат
49       way_tag: Ознака на пат
50     attributes:
51       diary_comment:
52         body: Содржина
53       diary_entry:
54         user: Корисник
55         title: Тема
56         latitude: Геог. ширина
57         longitude: Геог. должина
58         language: Јазик
59       friend:
60         user: Корисник
61         friend: Пријател
62       trace:
63         user: Корисник
64         visible: Видливо
65         name: Име
66         size: Големина
67         latitude: Геог. ширина
68         longitude: Геог. должина
69         public: Јавно
70         description: Опис
71       message:
72         sender: Испраќач
73         title: Тема
74         body: Содржина
75         recipient: Примател
76       user:
77         email: Е-пошта
78         active: Активно
79         display_name: Име за приказ
80         description: Опис
81         languages: Јазици
82         pass_crypt: Лозинка
83   printable_name:
84     with_version: '%{id}, вер. %{version}'
85     with_name_html: '%{name} (%{id})'
86   editor:
87     default: По основно (моментално %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
97     remote:
98       name: Далечинско управување
99       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
100   browse:
101     created: Создадено
102     closed: Затворено
103     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
104     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
105     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
106     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
107     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
108     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
109     version: Верзија
110     in_changeset: Измени
111     anonymous: анонимен
112     no_comment: (нема коментари)
113     part_of: Дел од
114     download_xml: Преземи XML
115     view_history: Погл. историја
116     view_details: Погл. подробности
117     location: 'Местоположба:'
118     changeset:
119       title: 'Измени: %{id}'
120       belongs_to: Автор
121       node: Јазли (%{count})
122       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
123       way: Патишта (%{count})
124       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
125       relation: Односи (%{count})
126       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
127       comment: Коментари (%{count})
128       hidden_commented_by: Скриен коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред
129         %{when}</abbr>
130       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
131       changesetxml: XML за измените
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Измени %{id}
135         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
136       join_discussion: Најавете се за да се приклучите во разговорот
137       discussion: Разговор
138       still_open: Измените сè уште се отворени — разговорот ќе се отвори штом ќе се
139         затворат измените.
140     node:
141       title: 'Јазол: %{name}'
142       history_title: 'Историја на јазолот: %{name}'
143     way:
144       title: 'Пат: %{name}'
145       history_title: 'Историја на патот: %{name}'
146       nodes: Јазли
147       also_part_of:
148         one: дел од патот %{related_ways}
149         other: дел од патиштата %{related_ways}
150     relation:
151       title: 'Однос: %{name}'
152       history_title: 'Историја на односот: %{name}'
153       members: Членови
154     relation_member:
155       entry_role: '%{type} %{name} како %{role}'
156       type:
157         node: Јазол
158         way: Пат
159         relation: Однос
160     containing_relation:
161       entry: Однос %{relation_name}
162       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
163     not_found:
164       sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
165       type:
166         node: јазол
167         way: пат
168         relation: однос
169         changeset: измени
170         note: белешка
171     timeout:
172       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
173       type:
174         node: јазол
175         way: пат
176         relation: однос
177         changeset: менувач
178         note: белешка
179     redacted:
180       redaction: Редакција %{id}
181       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи
182         е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
183       type:
184         node: јазол
185         way: пат
186         relation: однос
187     start_rjs:
188       feature_warning: Вчитувам %{num_features} елементи, што може да ви го забави
189         прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
190       load_data: Вчитај ги податоците
191       loading: Вчитувам...
192     tag_details:
193       tags: Ознаки
194       wiki_link:
195         key: Викистраницата за опис на ознаката %{key}
196         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
197       wikidata_link: Предметот за %{page} на Википодатоци
198       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
199       telephone_link: Јави се на %{phone_number}
200     note:
201       title: 'Белешка: %{id}'
202       new_note: Нова белешка
203       description: Опис
204       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
205       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
206       hidden_title: 'Скриена белешка бр. #%{note_name}'
207       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
208       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
209       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
210       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
211         %{when}</abbr>
212       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
213       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
214       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
215       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
216         %{when}</abbr>
217       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
218     query:
219       title: Пребарување на елементи
220       introduction: Стиснете на картата за да ги најдете елементите во близина.
221       nearby: Елементи во близина
222       enclosing: Обиколни елементи
223   changeset:
224     changeset_paging_nav:
225       showing_page: Страница %{page}
226       next: Следно »
227       previous: « Претходно
228     changeset:
229       anonymous: Анонимен
230       no_edits: (нема уредувања)
231       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
232     changesets:
233       id: Назнака
234       saved_at: Зачувано во
235       user: Корисник
236       comment: Коментар
237       area: Површина
238     list:
239       title: Измени
240       title_user: Измени на %{user}
241       title_friend: Измени на мои пријатели
242       title_nearby: Измени од соседни корисници
243       empty: Не пронајдов збирови од промени.
244       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
245       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
246       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
247       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
248       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
249       load_more: Вчитај уште
250     timeout:
251       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за
252         да се преземе.
253     rss:
254       title_all: Разговор за промена на OpenStreetMap
255       title_particular: 'Разговор за промената #%{changeset_id} на OpenStreetMap'
256       comment: 'Нов коментар за промената #%{changeset_id} на %{author}'
257       commented_at_html: Подновено пред %{when}
258       commented_at_by_html: Подновено пред %{when} од %{user}
259       full: Целосен разговор
260   diary_entry:
261     new:
262       title: Нова дневничка ставка
263       publish_button: Објави
264     list:
265       title: Дневници на корисници
266       title_friends: Дневници на пријателите
267       title_nearby: Дневници на соседните корисници
268       user_title: Дневник на %{user}
269       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
270       new: 'Нов дневнички запис:'
271       new_title: Напишете нов запис во корисничкиот дневник
272       no_entries: Нема дневнички ставки
273       recent_entries: Скорешни дневнички записи
274       older_entries: Постари ставки
275       newer_entries: Понови ставки
276     edit:
277       title: Уреди дневничка ставка
278       subject: 'Наслов:'
279       body: 'Содржина:'
280       language: 'Јазик:'
281       location: 'Местоположба:'
282       latitude: Геог. ширина
283       longitude: Геог. должина
284       use_map_link: покажи на карта
285       save_button: Зачувај
286       marker_text: Место на дневничкиот запис
287     view:
288       title: Дневникот на %{user} | %{title}
289       user_title: дневник на %{user}
290       leave_a_comment: Пиши коментар
291       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} за да оставите коментар'
292       login: Најава
293       save_button: Зачувај
294     no_such_entry:
295       title: Нема таква дневничка ставка
296       heading: 'Нема ставка со назнака: %{id}'
297       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете
298         дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
299     diary_entry:
300       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
301       comment_link: Коментирај на оваа ставка
302       reply_link: Одговори на оваа ставка
303       comment_count:
304         one: '%{count} коментар'
305         zero: Нема коментари
306         other: '%{count} коментари'
307       edit_link: Уреди ја оваа ставка
308       hide_link: Скриј ја ставкава
309       confirm: Потврди
310     diary_comment:
311       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
312       hide_link: Скриј го коментаров
313       confirm: Потврди
314     location:
315       location: 'Местоположба:'
316       view: Преглед
317       edit: Уреди
318     feed:
319       user:
320         title: Дневнички ставки на %{user}
321         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
322       language:
323         title: Дневнички ставки на %{language_name}
324         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на
325           %{language_name}
326       all:
327         title: Дневнички ставки
328         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
329     comments:
330       has_commented_on: '%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи'
331       post: Објава
332       when: Кога
333       comment: Коментар
334       ago: пред %{ago}
335       newer_comments: Понови коментари
336       older_comments: Постари коментари
337   export:
338     title: Извези
339     start:
340       area_to_export: Простор за извоз
341       manually_select: Рачно изберете друга површина
342       format_to_export: Формат за извоз
343       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
344       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
345       embeddable_html: HTML-код за вметнување
346       licence: Лиценца
347       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата
348         за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data
349         Commons Open Database License).
350       too_large:
351         advice: 'Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените
352           извори:'
353         body: 'Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете
354           или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве
355           извори за крупно преземање:'
356         planet:
357           title: Планетата на OSM
358           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
359         overpass:
360           title: Извршник „Надвозник“
361           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
362         geofabrik:
363           title: Преземања на Geofabrik
364           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани
365             градови
366         metro:
367           title: Метроизвадоци
368           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
369         other:
370           title: Други извори
371           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
372       options: Нагодувања
373       format: Формат
374       scale: Размер
375       max: најв.
376       image_size: Големина на сликата
377       zoom: Приближи
378       add_marker: Додај бележник на картата
379       latitude: Г.Ш.
380       longitude: Г.Д.
381       output: Излезни податоци
382       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
383       export_button: Извези
384   geocoder:
385     search:
386       title:
387         latlon: <a href="https://openstreetmap.org/">Внатрешни</a> исходни ставки
388         ca_postcode: Исход од <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
389         osm_nominatim: Исход од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
390           Nominatim</a>
391         geonames: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
392         osm_nominatim_reverse: Исход од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
393           Nominatim</a>
394         geonames_reverse: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
395     search_osm_nominatim:
396       prefix:
397         aerialway:
398           cable_car: Кабелски трамвај
399           chair_lift: Клупна жичница
400           drag_lift: Влечна жичница
401           gondola: Кабинска жичница
402           platter: Скилифт
403           pylon: Жичен јарбол
404           station: Гондолска станица
405           t-bar: Влечен лифт
406         aeroway:
407           aerodrome: Аеродром
408           airstrip: Леталиште
409           apron: Рампа
410           gate: Порта
411           hangar: Хангар
412           helipad: Хелиодром
413           holding_position: Задржна положба
414           parking_position: Оставна положба
415           runway: Писта
416           taxiway: Рулажна патека
417           terminal: Терминал
418         amenity:
419           animal_shelter: Засолниште за животни
420           arts_centre: Дом на уметноста
421           atm: Банкомат
422           bank: Банка
423           bar: Бар
424           bbq: Скара
425           bench: Клупа
426           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
427           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
428           biergarten: Пивска градина
429           boat_rental: Изнајмување пловила
430           brothel: Бордел
431           bureau_de_change: Менувачница
432           bus_station: Автобуска станица
433           cafe: Кафуле
434           car_rental: Изнајмување автомобил
435           car_sharing: Заедничко патување
436           car_wash: Автоперална
437           casino: Казино
438           charging_station: Напојна станица
439           childcare: Претшколска установа
440           cinema: Кино
441           clinic: Клиника
442           clock: Часовник
443           college: Колеџ
444           community_centre: Центар на заедница
445           courthouse: Суд
446           crematorium: Крематориум
447           dentist: Забар
448           doctors: Доктори
449           drinking_water: Пивка вода
450           driving_school: Автошкола
451           embassy: Амбасада
452           fast_food: Брза храна
453           ferry_terminal: Траектска станица
454           fire_station: Пожарна
455           food_court: Штандови за брза храна
456           fountain: Фонтана
457           fuel: Гориво
458           gambling: Коцкање
459           grave_yard: Гробишта
460           grit_bin: Пескарница
461           hospital: Болница
462           hunting_stand: Ловечка кула
463           ice_cream: Сладолед
464           kindergarten: Градинка
465           library: Библиотека
466           marketplace: Пазариште
467           monastery: Манастир
468           motorcycle_parking: Паркиралиште за мотоцикли
469           nightclub: Ноќен клуб
470           nursing_home: Старечки дом
471           office: Канцеларија
472           parking: Паркиралиште
473           parking_entrance: Влез во паркиралиште
474           parking_space: Паркинг-место
475           pharmacy: Аптека
476           place_of_worship: Верски објект
477           police: Полиција
478           post_box: Поштенско сандаче
479           post_office: Пошта
480           preschool: Претшколска установа
481           prison: Затвор
482           pub: Пивница
483           public_building: Јавен објект
484           recycling: Рециклирање
485           restaurant: Ресторан
486           retirement_home: Старечки дом
487           sauna: Сауна
488           school: Училиште
489           shelter: Засолниште
490           shop: Продавница
491           shower: Туш
492           social_centre: Социјален центар
493           social_club: Друштвен клуб
494           social_facility: Општествена постројка
495           studio: Студио
496           swimming_pool: Базен
497           taxi: Такси
498           telephone: Телефонска говорница
499           theatre: Театар
500           toilets: Тоалет
501           townhall: Градски дом
502           university: Универзитет
503           vending_machine: Вендинг-машина
504           veterinary: Ветеринарна клиника
505           village_hall: Месна заедница
506           waste_basket: Корпа за отпадоци
507           waste_disposal: Депонија
508           water_point: Водоводен приклучок
509           youth_centre: Младински центар
510         boundary:
511           administrative: Административна граница
512           census: Пописна граница
513           national_park: Национален парк
514           protected_area: Заштитено подрачје
515         bridge:
516           aqueduct: Аквадукт
517           boardwalk: Шеталиште
518           suspension: Висечки мост
519           swing: Вртечки мост
520           viaduct: Вијадукт
521           "yes": Мост
522         building:
523           "yes": Градба
524         craft:
525           brewery: Пиварница
526           carpenter: Столар
527           electrician: Електричар
528           gardener: Градинар
529           painter: Сликар
530           photographer: Фотограф
531           plumber: Водоводџија
532           shoemaker: Чевлар
533           tailor: Кројач
534           "yes": Занаетчиски дуќан
535         emergency:
536           ambulance_station: Итна помош
537           assembly_point: Собиралиште
538           defibrillator: Дефибрилатор
539           landing_site: Место за итно слетување
540           phone: Итен телефон
541           water_tank: Итен водосклад
542           "yes": Итна помош
543         highway:
544           abandoned: Напуштен автопат
545           bridleway: Коњски пат
546           bus_guideway: Автобуски шини
547           bus_stop: Автобуска постојка
548           construction: Автопат во изградба
549           corridor: Премин
550           cycleway: Велосипедска патека
551           elevator: Лифт
552           emergency_access_point: Прва помош
553           footway: Тротоар
554           ford: Брод
555           give_way: Знак за предност
556           living_street: Маалска улица
557           milestone: Милјоказ
558           motorway: Автопат
559           motorway_junction: Клучка
560           motorway_link: Приклучен пат
561           passing_place: Минувалиште
562           path: Патека
563           pedestrian: Пешачка патека
564           platform: Платформа
565           primary: Главен пат
566           primary_link: Главен пат
567           proposed: Предложен пат
568           raceway: Тркачка патека
569           residential: Станбена улица
570           rest_area: Одмориште
571           road: Пат
572           secondary: Спореден пат
573           secondary_link: Спореден пат
574           service: Помошен пат
575           services: Крајпатен сервис
576           speed_camera: Брзиноловец
577           steps: Скалила
578           stop: Знак за запирање
579           street_lamp: Улична светилка
580           tertiary: Третостепен пат
581           tertiary_link: Третостепен пат
582           track: Полски пат
583           traffic_signals: Сообраќајна сигнализација
584           trail: Патека
585           trunk: Магистрала
586           trunk_link: Магистрала
587           turning_loop: Повратен јазол
588           unclassified: Некласификуван пат
589           "yes": Пат
590         historic:
591           archaeological_site: Археолошки локалитет
592           battlefield: Бојно поле
593           boundary_stone: Граничен камен
594           building: Историска градба
595           bunker: Бункер
596           castle: Замок
597           church: Црква
598           city_gate: Градска порта
599           citywalls: Градски ѕидини
600           fort: Утврдување
601           heritage: Културно наследство
602           house: Куќа
603           icon: Икона
604           manor: Велепоседнички дом
605           memorial: Споменик
606           mine: Рудник
607           mine_shaft: Рудничко окно
608           monument: Споменик
609           roman_road: Римски пат
610           ruins: Рушевини
611           stone: Камен
612           tomb: Гроб
613           tower: Кула
614           wayside_cross: Крајпатен крст
615           wayside_shrine: Крајпатен параклис
616           wreck: Бродолом
617           "yes": Историско место
618         junction:
619           "yes": Раскрсница
620         landuse:
621           allotments: Парцели
622           basin: Котлина
623           brownfield: Угар
624           cemetery: Гробишта
625           commercial: Стопанско подрачје
626           conservation: Заштитено земјиште
627           construction: Градилиште
628           farm: Фарма
629           farmland: Земјоделско земјиште
630           farmyard: Селски двор
631           forest: Шума
632           garages: Гаража
633           grass: Трева
634           greenfield: Неискористено земјиште
635           industrial: Индустриско подрачје
636           landfill: Депонија
637           meadow: Ливада
638           military: Воено подрачје
639           mine: Рудник
640           orchard: Овоштарник
641           quarry: Каменолом
642           railway: Железница
643           recreation_ground: Рекреативен терен
644           reservoir: Резервоар
645           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
646           residential: Станбено подрачје
647           retail: Дуќани
648           road: Патно подрачје
649           village_green: Селско зеленило
650           vineyard: Лозници
651           "yes": Употреба на земјиште
652         leisure:
653           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
654           bird_hide: Набљудувалиште за птици
655           common: Општествена земја
656           dog_park: Парк за кучиња
657           firepit: Огниште
658           fishing: Рибарење
659           fitness_centre: Центар за фитнес
660           fitness_station: Технички преглед
661           garden: Градина
662           golf_course: Голф-терен
663           horse_riding: Јавање
664           ice_rink: Лизгалиште
665           marina: Марина
666           miniature_golf: Миниголф
667           nature_reserve: Природен резерват
668           park: Парк
669           pitch: Спортски терен
670           playground: Детско игралиште
671           recreation_ground: Разонодно место
672           resort: Одморалиште
673           sauna: Сауна
674           slipway: Испуст
675           sports_centre: Спортски центар
676           stadium: Стадион
677           swimming_pool: Базен
678           track: Спортска патека
679           water_park: Аквапарк
680           "yes": Разонода
681         man_made:
682           adit: Помошно окно
683           beacon: Светилник
684           beehive: Пчеларник
685           breakwater: Бранобран
686           bridge: Мост
687           bunker_silo: Бункер
688           chimney: Оџак
689           crane: Кран
690           dolphin: Пристан. дирек
691           dyke: Ров
692           embankment: Кеј
693           flagpole: Јарбол
694           gasometer: Гасомер
695           groyne: Брежна препрека
696           kiln: Печка
697           lighthouse: Светилник
698           mast: Јарбол
699           mine: Рудник
700           mineshaft: Рудничко окно
701           monitoring_station: Надгледна станица
702           petroleum_well: Нафтен извор
703           pier: Пристан. мост
704           pipeline: Цевковод
705           silo: Силос
706           storage_tank: Резервоар
707           surveillance: Надзор
708           tower: Кула
709           wastewater_plant: Пречистителна станица
710           watermill: Воденица
711           water_tower: Водокула
712           water_well: Бунар
713           water_works: Водоводна станица
714           windmill: Ветерница
715           works: Фабрика
716           "yes": Вештачки
717         military:
718           airfield: Воено слетувалиште
719           barracks: Касарна
720           bunker: Бункер
721           "yes": Војска
722         mountain_pass:
723           "yes": Планински превој
724         natural:
725           bay: Залив
726           beach: Плажа
727           cape: ‘Рт
728           cave_entrance: Влез во пештера
729           cliff: Гребен
730           crater: Кратер
731           dune: Дина
732           fell: Фел
733           fjord: Фјорд
734           forest: Шума
735           geyser: Гејзер
736           glacier: Ледник
737           grassland: Полјана
738           heath: Голет
739           hill: Рид
740           island: Остров
741           land: Земја
742           marsh: Бара
743           moor: Пустара
744           mud: Кал
745           peak: Врв
746           point: Точка
747           reef: Гребен
748           ridge: Срт
749           rock: Карпа
750           saddle: Седло
751           sand: Песок
752           scree: Сип
753           scrub: Честак
754           spring: Извор
755           stone: Камен
756           strait: Проток
757           tree: Дрво
758           valley: Долина
759           volcano: Вулкан
760           water: Вода
761           wetland: Мочуриште
762           wood: Шума
763         office:
764           accountant: Сметководител
765           administrative: Управа
766           architect: Архитект
767           association: Здружение
768           company: Фирма
769           educational_institution: Образовна установа
770           employment_agency: Агенција за вработување
771           estate_agent: Агенција за недвижности
772           government: Владина служба
773           insurance: Служба за осигурување
774           it: Информатичка служба
775           lawyer: Адвокат
776           ngo: НВО-канцеларија
777           telecommunication: Телекомуникациска канцеларија
778           travel_agent: Туристичка агенција
779           "yes": Канцеларија
780         place:
781           allotments: Парцели
782           city: Град
783           city_block: Градски блок
784           country: Земја
785           county: Округ
786           farm: Фарма
787           hamlet: Селце
788           house: Куќа
789           houses: Куќи
790           island: Остров
791           islet: Островче
792           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
793           locality: Месност
794           municipality: Општина
795           neighbourhood: Соседство
796           postcode: Поштенски број
797           quarter: Четврт
798           region: Област
799           sea: Море
800           square: Плоштад
801           state: Покраина
802           subdivision: Админ. подрачје
803           suburb: Населба
804           town: Град
805           unincorporated_area: Нездружено подрачје
806           village: Село
807           "yes": Место
808         railway:
809           abandoned: Напуштена железничка линија
810           construction: Железничка линија во изградба
811           disused: Напуштена железничка линија
812           funicular: Искачница
813           halt: Железничка постојка
814           junction: Железнички јазол
815           level_crossing: Надвозник
816           light_rail: Лека железница
817           miniature: Минијатурна железница
818           monorail: Едношинска пруга
819           narrow_gauge: Теснолинејка
820           platform: Железнички перон
821           preserved: Зачувана железничка линија
822           proposed: Предложена железница
823           spur: Железнички огранок
824           station: Железничка станица
825           stop: Железничка постојка
826           subway: Метро
827           subway_entrance: Влез во метро
828           switch: Железнички пунктови
829           tram: Трамвајска линија
830           tram_stop: Трамвајска постојка
831         shop:
832           alcohol: Алкохол на црно
833           antiques: Старинарница
834           art: Уметнички дуќан
835           bakery: Пекара
836           beauty: Козметика
837           beverages: Пијалоци
838           bicycle: Продавница за велосипеди
839           bookmaker: Бележник
840           books: Книжарница
841           boutique: Бутик
842           butcher: Месарница
843           car: Автосалон
844           car_parts: Автоделови
845           car_repair: Автосервис
846           carpet: Дуќан за теписи
847           charity: Добротворна продавница
848           chemist: Аптека
849           clothes: Дуќан за облека
850           computer: Продавница за сметачи
851           confectionery: Слаткарница
852           convenience: Бакалница
853           copyshop: Фотокопир
854           cosmetics: Козметика
855           deli: Гастрономски дуќан
856           department_store: Стоковна куќа
857           discount: Распродажен дуќан
858           doityourself: Направи-сам
859           dry_cleaning: Хемиско чистење
860           electronics: Електронска опрема
861           estate_agent: Недвижности
862           farm: Земјоделска продавница
863           fashion: Бутик
864           fish: Рибарница
865           florist: Цвеќара
866           food: Продавница за храна
867           funeral_directors: Погребална служба
868           furniture: Мебел
869           gallery: Галерија
870           garden_centre: Градинарски центар
871           general: Колонијал
872           gift: Дуќан за подароци
873           greengrocer: Пиљара
874           grocery: Бакалница
875           hairdresser: Фризер
876           hardware: Алат и опрема
877           hifi: Аудиосистеми
878           houseware: Продавница за покуќнина
879           interior_decoration: Внатрешно уредување
880           jewelry: Јувелир
881           kiosk: Трафика
882           kitchen: Кујнска продавница
883           laundry: Пералница
884           lottery: Лотарија
885           mall: Трговски центар
886           market: Пазар
887           massage: Масажа
888           mobile_phone: Мобиларница
889           motorcycle: Моторцикли
890           music: Музички дуќан
891           newsagent: Весникара
892           optician: Оптичар
893           organic: Здрава храна
894           outdoor: Продавница на отворено
895           paint: Бои и лакови
896           pawnbroker: Заложница
897           pet: Домашни миленици
898           pharmacy: Аптека
899           photo: Фотографски дуќан
900           seafood: Морска храна
901           second_hand: Половна роба
902           shoes: Обувки
903           sports: Спортски дуќан
904           stationery: Прибор и репроматеријали
905           supermarket: Супермаркет
906           tailor: Кројач
907           ticket: Билетарница
908           tobacco: Тутунарница
909           toys: Продавница за играчки
910           travel_agency: Туристичка агенција
911           tyres: Автогуми
912           vacant: Празна продавница
913           variety_store: Сештарница
914           video: Видеотека
915           wine: Винска продавница
916           "yes": Дуќан
917         tourism:
918           alpine_hut: Планинска куќарка
919           apartment: Стан
920           artwork: Уметничко дело
921           attraction: Атракција
922           bed_and_breakfast: Полупансион
923           cabin: Колиба
924           camp_site: Камп
925           caravan_site: Автокамп
926           chalet: Брвнара
927           gallery: Галерија
928           guest_house: Пансион
929           hostel: Хостел
930           hotel: Хотел
931           information: Информации
932           motel: Мотел
933           museum: Музеј
934           picnic_site: Излетничко место
935           theme_park: Забавен парк
936           viewpoint: Видиковец
937           zoo: Зоолошка
938         tunnel:
939           building_passage: Премин на зграда
940           culvert: Пропусен канал
941           "yes": Тунел
942         waterway:
943           artificial: Вештачки воден пат
944           boatyard: Чамцоградилиште
945           canal: Канал
946           dam: Брана
947           derelict_canal: Запуштен канал
948           ditch: Канач
949           dock: Док
950           drain: Одвод
951           lock: Преводница
952           lock_gate: Преводничка врата
953           mooring: Сидриште
954           rapids: Брзак
955           river: Река
956           stream: Поток
957           wadi: Вади
958           waterfall: Водопад
959           weir: Јаз
960           "yes": Воден пат
961       admin_levels:
962         level2: Државна граница
963         level4: Покраинска граница
964         level5: Регионална граница
965         level6: Окружна граница
966         level8: Градска граница
967         level9: Селска граница
968         level10: Населбена граница
969     description:
970       title:
971         osm_nominatim: Местоположба од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
972           Nominatim</a>
973         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
974       types:
975         cities: Градови
976         towns: Гратчиња
977         places: Места
978     results:
979       no_results: Не пронајдов ништо
980       more_results: Повеќе ставки
981   layouts:
982     logo:
983       alt_text: Лого на OpenStreetMap
984     home: Оди на матичната местоположба
985     logout: Одјава
986     log_in: Најава
987     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
988     sign_up: Регистрација
989     start_mapping: Почнете да ги работите картите
990     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
991     edit: Уреди
992     history: Историја
993     export: Извези
994     data: Податоци
995     export_data: Извези податоци
996     gps_traces: ГПС-траги
997     gps_traces_tooltip: Работа со ГПС-траги
998     user_diaries: Кориснички дневници
999     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1000     edit_with: Уреди со %{editor}
1001     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1002     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
1003     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди
1004       за слободна употреба под отворена лиценца.
1005     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1006     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{bytemark}, %{ic} како и други
1007       %{partners}.
1008     partners_ucl: UCL
1009     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1010     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1011     partners_partners: партнери
1012     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека
1013       работиме на неопходни одржувања.
1014     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се
1015       чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1016     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската
1017       опрема.
1018     help: Помош
1019     about: За нас
1020     copyright: Авторски права
1021     community: Заедница
1022     community_blogs: Блогови на заедницата
1023     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
1024     foundation: Фондација
1025     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
1026     make_a_donation:
1027       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1028       text: Дарувајте
1029     learn_more: Дознајте повеќе
1030     more: Повеќе
1031   license_page:
1032     foreign:
1033       title: За овој превод
1034       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link},
1035         предност има англиската страница
1036       english_link: англискиот оригинал
1037     native:
1038       title: За страницава
1039       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете
1040         да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете
1041         со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1042       native_link: македонската верзија
1043       mapping_link: почнете да ги работите картите
1044     legal_babble:
1045       title_html: Авторски права и лиценца
1046       intro_1_html: "OpenStreetMap<sup><a href=\"#trademarks\">&reg;</a></sup> има
1047         <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open
1048         Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) од <a\n \t+\t\nhref=\"https://osmfoundation.org/\">фондацијата
1049         OpenStreetMap</a> (OSMF)."
1050       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате,
1051         предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници.
1052         Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате
1053         само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот
1054         <a\nhref=\"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1055       intro_3_html: |-
1056         Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација
1057         се нудат под лиценцата <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a> (CC-BY-SA).
1058       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1059       credit_1_html: |-
1060         Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на
1061         OpenStreetMap &rdquo;.
1062       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под
1063         \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите,
1064         дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање
1065         на врска\nдо <a href=\"https://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница
1066         за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM
1067         во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да
1068         ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на
1069         пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org
1070         (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org
1071         и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1072       credit_3_html: |-
1073         Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.
1074         На пример:
1075       attribution_example:
1076         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1077         title: Пример за наведување
1078       more_title_html: Повеќе информации
1079       more_1_html: |-
1080         Повеќе за употребата на нашите податоци и како да нè наведете ќе најдете на <a
1081         href="https://osmfoundation.org/Licence">лиценцната страница</a>.
1082       more_2_html: |-
1083         Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме
1084         бесплатни извршници (API) за карти на трети лица.
1085         Погледајте ги <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">правилата за употреба на извршникот</a>,
1086         <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">правилата за полињата</a>
1087         и <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">за Nominatim</a>.
1088       contributors_title_html: Нашите учесници
1089       contributors_intro_html: |-
1090         Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и
1091         податоци со отворена лиценца од државни картографски установи
1092         и други извори, меѓу кои се:
1093       contributors_at_html: |-
1094         <strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од
1095         <a href="https://data.wien.gv.at/">Град Виена</a> (под
1096         <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk">CC BY</a>),
1097         <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Покраина Предарлска</a> и
1098         Покраина Тирол (под <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT со исправки</a>).
1099       contributors_ca_html: |-
1100         <strong>Canada</strong>: Содржи податоци од
1101         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,
1102         Статистичка служба на Канада).
1103       contributors_fi_html: |-
1104         <strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата
1105         <a href="https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1">NLSFI</a>.
1106       contributors_fr_html: |-
1107         <strong>Франција</strong>: Содржи податоци од
1108         Генералната даночна управа.
1109       contributors_nl_html: |-
1110         <strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007
1111         (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)
1112       contributors_nz_html: |-
1113         <strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од
1114         Катастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права.
1115       contributors_si_html: |-
1116         <strong>Словенија</strong>: Содржи податоци од
1117         <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Геодетската управа</a> и
1118         <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Министерството за земјоделство, шумарство и храна</a>
1119         (јавни информации од Словенија).
1120       contributors_za_html: |-
1121         <strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од
1122         <a href="http://www.ngi.gov.za/">Главната управа:
1123         Национална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани.
1124       contributors_gb_html: |-
1125         <strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци
1126         од Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и
1127         права на базата 2010-12.
1128       contributors_footer_1_html: |-
1129         Повеќе информации за овие и други извори искористени
1130         за подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a
1131         href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap.
1132       contributors_footer_2_html: |-
1133         Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот
1134         на изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или
1135         дека прифаќа било каква одговорност.
1136       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1137       infringement_1_html: |-
1138         Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат
1139         податоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без
1140         изречна дозвола од имателите на тие права.
1141       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно
1142         место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a
1143         href=\"https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата
1144         \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа
1145         наменска страница</a>."
1146       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Заштитни знаци
1147       trademarks_1_html: OpenStreetMap, логото со лупа и  „State of the Map“ („Состојба
1148         на картата“) се заштитни знаци на задолжбината OpenStreetMap. Ако имате прашања
1149         во врска со употребата на знаците, погл. <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">Работната
1150         група за лиценци</a>.
1151   welcome_page:
1152     title: Добре дојдовте!
1153     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта
1154       на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа.
1155       Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1156     whats_on_the_map:
1157       title: Што има на картата
1158       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em>
1159         нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете
1160         да ставате сè што постои и што ве интересира.
1161       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски
1162         (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски
1163         права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од книги и атласи,
1164         освен ако немате посебна дозвола.
1165     basic_terms:
1166       title: Основни картографски поими
1167       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1168       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи
1169         за уредување на карти.
1170       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан
1171         или дрво.
1172       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро
1173         или објект (здание).
1174       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име
1175         на ресторан или дозволената брзина на улица.
1176     rules:
1177       title: Правила!
1178       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има само малку формални правила, но очекуваме
1179         сите учесници да соработуваат и општат со заедницата. Доколку имате на ум
1180         други активности освен рачно уредување, прочитајте и проследете го упатството
1181         \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines'>Увоз</a>
1182         и \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct'>Автоматизирани
1183         уредувања</a>."
1184     questions:
1185       title: Имате прашања?
1186       paragraph_1_html: |-
1187         OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1188         да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1189         <a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>.
1190     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1191     add_a_note:
1192       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1193       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време
1194         да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1195       paragraph_2_html: |-
1196         Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:
1197         <span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор.
1198   fixthemap:
1199     title: Пријава на проблем / Исправка на картата
1200     how_to_help:
1201       title: Како да помогнете
1202       join_the_community:
1203         title: Приклучете се во заедницата
1204         explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти
1205           (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата
1206           на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
1207       add_a_note:
1208         instructions_html: |-
1209           Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.
1210           Со ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот.
1211     other_concerns:
1212       title: Други проблеми
1213       explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци
1214         или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата
1215         за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна
1216         група на OSMF</a>."
1217   help_page:
1218     title: Помош
1219     introduction: |-
1220       OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1221       да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1222     welcome:
1223       url: /welcome
1224       title: Добре дојдовте на OSM
1225       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
1226     beginners_guide:
1227       url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1228       title: Почетен курс
1229       description: Напатствија за почетници, напишани од заедницата.
1230     help:
1231       url: https://help.openstreetmap.org/
1232       title: help.openstreetmap.org
1233       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања
1234         и одговори на OSM.
1235     mailing_lists:
1236       title: Поштенски списоци
1237       description: Поставете прашање или разговарајте за интересни прашања на широк
1238         опсег на тематски и регионални поштенски списоци.
1239     forums:
1240       title: Форуми
1241       description: Прашања и разговори за оние кои претпочитаат да општат со објави.
1242     irc:
1243       title: IRC
1244       description: Разговор во живо на најразлични јазици и на многу теми.
1245     switch2osm:
1246       title: Преод на OSM
1247       description: Помош за претпријатија и организации кои преоѓаат на  карти на
1248         OpenStreetMap и други услуги.
1249     wiki:
1250       url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1251       title: wiki.openstreetmap.org
1252       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
1253   about_page:
1254     next: Следно
1255     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
1256     used_by: '%{name} обезбедува картографски податоци на илјадници мрежни места,
1257       мобилни прилози и сметачки уреди'
1258     lede_text: |-
1259       OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците
1260       за патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот.
1261     local_knowledge_title: Месни сознанија
1262     local_knowledge_html: |-
1263       OpenStreetMap полага особена важност на месни сознија. Учесниците користат
1264       воздушни снимки, ГПС-уреди и пообични теренски карти
1265       со цел да се провери исправноста
1266       и актуелноста на OSM.
1267     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
1268     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена
1269       и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци
1270       во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници
1271       што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата
1272       ќе дознаете на <a href='https://blog.openstreetmap.org'>блогот на OpenStreetMap</a>,\n<a
1273       href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите
1274       на заедницата</a> и страниците на\n<a href='https://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата
1275       OSM</a> website."
1276     open_data_title: Отворени податоци
1277     open_data_html: |-
1278       OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел
1279       доколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво
1280       под истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>.
1281     legal_title: Правни работи
1282     legal_html: "Ова мрежно место и многу други поврзани услуги со кои раководи  \n<a
1283       href='https://osmfoundation.org/'>Задолжбината OpenStreetMap</a> (OSMF) \nво
1284       име на заедницата. Употребата на сите услуги што ги нуди OSMF подлежи на нашите
1285       <a href=\"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy\">\nПравила
1286       за прифатлива употреба</a> и <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy\">Правилата
1287       за заштита на личните податоци</a>\n<br> \nВе молиме <a href='https://osmfoundation.org/Contact'>контактирајте
1288       ја OSMF</a> \nако имате прашања во врска со лиценцирањето, авторките права и
1289       други правни прашања и проблеми.\n<br>\nOpenStreetMap, логото со лупа и „Состојба
1290       на картата“ се <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy\">заштитни
1291       знаци на OSMF</a>."
1292     partners_title: Партнери
1293   notifier:
1294     diary_comment_notification:
1295       subject: '[OpenStreetMap] %{user} коментираше на дневничка ставка'
1296       hi: Здраво %{to_user},
1297       header: '%{from_user} коментираше на дневничката ставка на OpenStreetMap со
1298         наслов %{subject}:'
1299       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате
1300         на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1301     message_notification:
1302       subject_header: '[OpenStreetMap] — %{subject}'
1303       hi: Здраво %{to_user},
1304       header: '%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:'
1305       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите
1306         на %{replyurl}
1307     friend_notification:
1308       hi: Здраво %{to_user},
1309       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател'
1310       had_added_you: '%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap.'
1311       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1312       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1313     gpx_notification:
1314       greeting: Здраво,
1315       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1316       with_description: со описот
1317       and_the_tags: 'и следниве ознаки:'
1318       and_no_tags: и без ознаки.
1319       failure:
1320         subject: '[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека'
1321         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1322         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и
1323           како да
1324         more_info_2: 'ги избегнете ,ќе најдете на:'
1325         import_failures_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1326       success:
1327         subject: '[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека'
1328         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points}
1329           точки.
1330     signup_confirm:
1331       subject: '[OpenStreetMap] Добре дојдовте на OpenStreetMap'
1332       greeting: Здраво!
1333       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1334       confirm: 'Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето.
1335         Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:'
1336       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како
1337         да почнете со уредување.
1338     email_confirm:
1339       subject: '[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса'
1340     email_confirm_plain:
1341       greeting: Здраво,
1342       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1343         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1344       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите
1345         измената.
1346     email_confirm_html:
1347       greeting: Здраво,
1348       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1349         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1350       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1351     lost_password:
1352       subject: '[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка'
1353     lost_password_plain:
1354       greeting: Здраво,
1355       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1356         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1357       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените
1358         лозинката.
1359     lost_password_html:
1360       greeting: Здраво,
1361       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1362         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1363       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја
1364         промените лозинката.
1365     note_comment_notification:
1366       anonymous: Анонимен корисник
1367       greeting: Здраво,
1368       commented:
1369         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки'
1370         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве
1371           интересира'
1372         your_note: '%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите
1373           близу %{place}.'
1374         commented_note: '%{commenter} искоментира на картографска белешка на која
1375           вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1376       closed:
1377         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки'
1378         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира'
1379         your_note: '%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}.'
1380         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте.
1381           Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1382       reopened:
1383         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки'
1384         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира'
1385         your_note: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки
1386           на каритте близу %{place}.'
1387         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано.
1388           Белешката се наоѓа близу %{place}.'
1389       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1390     changeset_comment_notification:
1391       hi: Здраво %{to_user},
1392       greeting: Здраво,
1393       commented:
1394         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите промени'
1395         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на промена што ве
1396           интересира'
1397         your_changeset: '%{commenter} даде коментар на една од вашите промени направени
1398           во %{time}'
1399         commented_changeset: '%{commenter} даде коментар на променa што ја набљудувате
1400           направена од %{changeset_author} во %{time}'
1401         partial_changeset_with_comment: со коментарот „%{changeset_comment}“
1402         partial_changeset_without_comment: без коментар
1403       details: Поподробно за промената на %{url}.
1404       unsubscribe: За да се отпишете од подновите на овие промени, посетете ја страницата
1405         %{url} и стиснете на „Отпиши се“.
1406   message:
1407     inbox:
1408       title: Примени
1409       my_inbox: Моето сандаче
1410       outbox: за праќање
1411       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1412       new_messages:
1413         one: '%{count} нова порака'
1414         other: '%{count} нови пораки'
1415       old_messages:
1416         one: '%{count} стара порака'
1417         other: '%{count} стари пораки'
1418       from: Од
1419       subject: Наслов
1420       date: Датум
1421       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1422       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1423     message_summary:
1424       unread_button: Означи како непрочитано
1425       read_button: Означи како прочитано
1426       reply_button: Одговори
1427       delete_button: Избриши
1428     new:
1429       title: Испрати ја пораката
1430       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1431       subject: Наслов
1432       body: Содржина
1433       send_button: Испрати
1434       back_to_inbox: Назад во примени
1435       message_sent: Пораката е испратена
1436       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку,
1437         за да можете да праќате други.
1438     no_such_message:
1439       title: Нема таква порака
1440       heading: Нема таква порака
1441       body: За жал, нема порака со тој id.
1442     outbox:
1443       title: За праќање
1444       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1445       inbox: примени пораки
1446       outbox: за праќање
1447       messages:
1448         one: Имате %{count} испратена порака
1449         other: Имате %{count} испратени пораки
1450       to: До
1451       subject: Наслов
1452       date: Датум
1453       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате
1454         некои %{people_mapping_nearby_link}?
1455       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1456     reply:
1457       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да
1458         одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1459         име за да одговорите.
1460     read:
1461       title: Прочитај ја пораката
1462       from: Од
1463       subject: Наслов
1464       date: Датум
1465       reply_button: Одговори
1466       unread_button: Означи како непрочитано
1467       delete_button: Избриши
1468       back: Назад
1469       to: За
1470       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате
1471         не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1472         име за да ја прочитате.
1473     sent_message_summary:
1474       delete_button: Избриши
1475     mark:
1476       as_read: Пораката е означена како прочитана
1477       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1478     delete:
1479       deleted: Пораката е избришана
1480   site:
1481     index:
1482       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го
1483         оневозможиле тој програм.
1484       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1485       permalink: Постојана врска
1486       shortlink: Кратка врска
1487       createnote: Додај белешка
1488       license:
1489         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1490       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor
1491         и дали е овозможено далечинското управување
1492     edit:
1493       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1494       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го
1495         направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата
1496         %{user_page}.
1497       user_page_link: корисничка страница
1498       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1499       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch
1500         — Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">го
1501         преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку
1502         други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1503       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch,
1504         треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или
1505         стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1506       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен — погледајте ја страницата
1507         https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1508       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch
1509         2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1510       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1511       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML,
1512         без кои оваа можност не може да работи.
1513     sidebar:
1514       search_results: Исход од пребарувањето
1515       close: Затвори
1516     search:
1517       search: Пребарај
1518       get_directions: Дај насоки
1519       get_directions_title: Добијте насоки за движење меѓу две точки
1520       from: Од
1521       to: До
1522       where_am_i: Каде е ова?
1523       where_am_i_title: Опишете ја тековната местоположба со помош на пребарувачот
1524       submit_text: Дај
1525       reverse_directions_text: Смени насока
1526     key:
1527       table:
1528         entry:
1529           motorway: Автопат
1530           main_road: Главен пат
1531           trunk: Главна сообраќајна артерија
1532           primary: Главен пат
1533           secondary: Спореден пат
1534           unclassified: Некласификуван пат
1535           track: Патека
1536           bridleway: Пешачко-влечен пат
1537           cycleway: Велосипедска патека
1538           cycleway_national: Државна велосипедска патека
1539           cycleway_regional: Регионална велосипедска патека
1540           cycleway_local: Месна велосипедска патека
1541           footway: Пешачка патека
1542           rail: Железница
1543           subway: Метро
1544           tram:
1545           - Лека железница
1546           - трамвај
1547           cable:
1548           - Клупна жичница
1549           - клупна жичница
1550           runway:
1551           - Аеродромска писта
1552           - рулажна патека
1553           apron:
1554           - Аеродромска платформа
1555           - терминал
1556           admin: Административна граница
1557           forest: Шума
1558           wood: Шумичка
1559           golf: Голф-терен
1560           park: Парк
1561           resident: Станбено подрачје
1562           common:
1563           - Општествена земја
1564           - ливада
1565           retail: Трговско подрачје
1566           industrial: Индустриско подрачје
1567           commercial: Комерцијално подрачје
1568           heathland: Вресиште
1569           lake:
1570           - Езеро
1571           - резервоар
1572           farm: Фарма
1573           brownfield: Запуштено подрачје
1574           cemetery: Гробишта
1575           allotments: Парцели
1576           pitch: Спортски терен
1577           centre: Спортски центар
1578           reserve: Природен резерват
1579           military: Воено подрачје
1580           school:
1581           - Училиште
1582           - универзитет
1583           building: Значајно здание
1584           station: Железничка станица
1585           summit:
1586           - Врв
1587           - врв
1588           tunnel: Испрекината линија = тунел
1589           bridge: Црна линија = мост
1590           private: Доверлив пристап
1591           destination: Пристап до одредницата
1592           construction: Патишта во изградба
1593           bicycle_shop: Точкар
1594           bicycle_parking: Паркирање велосипеди
1595           toilets: Тоалет
1596     richtext_area:
1597       edit: Уреди
1598       preview: Преглед
1599     markdown_help:
1600       title_html: Расчленето со <a href="https://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1601       headings: Наслови
1602       heading: Наслов
1603       subheading: Поднаслов
1604       unordered: Неподреден список
1605       ordered: Подреден список
1606       first: Прва ставка
1607       second: Втора ставка
1608       link: Врска
1609       text: Текст
1610       image: Слика
1611       alt: Алтернативен текст
1612       url: URL
1613   trace:
1614     visibility:
1615       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1616       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени
1617         точки)
1618       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1619       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи,
1620         подредени точки со време)
1621     create:
1622       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1623       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во
1624         базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе
1625         заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1626     edit:
1627       title: Ја уредувате трагата %{name}
1628       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1629       filename: 'Податотека:'
1630       download: преземи
1631       uploaded_at: 'Подигнато во:'
1632       points: 'Точки:'
1633       start_coord: 'Почетна координата:'
1634       map: карта
1635       edit: уреди
1636       owner: 'Сопственик:'
1637       description: 'Опис:'
1638       tags: 'Ознаки:'
1639       tags_help: одделено со запирка
1640       save_button: Зачувај промени
1641       visibility: 'Видливост:'
1642       visibility_help: што значи ова?
1643       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1644     trace_form:
1645       upload_gpx: 'Подгни GPX -одатотека:'
1646       description: 'Опис:'
1647       tags: 'Ознаки:'
1648       tags_help: одделено со запирка
1649       visibility: 'Видливост:'
1650       visibility_help: што значи ова?
1651       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1652       upload_button: Подигни
1653       help: Помош
1654       help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1655     trace_header:
1656       upload_trace: Подигни трага
1657       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1658       see_my_traces: Мои траги
1659       traces_waiting:
1660         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате
1661           да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат
1662           други корисници.
1663         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да
1664           ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата
1665           во која чекаат други корисници.
1666     trace_optionals:
1667       tags: Ознаки
1668     view:
1669       title: Ја гледате трагата  %{name}
1670       heading: Ја гледате трагата %{name}
1671       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1672       filename: 'Податотека:'
1673       download: преземи
1674       uploaded: 'Подигнато во:'
1675       points: 'Точки:'
1676       start_coordinates: 'Почетна координата:'
1677       map: карта
1678       edit: уреди
1679       owner: 'Сопственик:'
1680       description: 'Опис:'
1681       tags: 'Ознаки:'
1682       none: Ништо
1683       edit_track: Уреди ја трагава
1684       delete_track: Избриши ја трагава
1685       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1686       visibility: 'Видливост:'
1687       confirm_delete: Да ја избришам трагава?
1688     trace_paging_nav:
1689       showing_page: Страница %{page}
1690       older: Постари траги
1691       newer: Понови траги
1692     trace:
1693       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1694       count_points: '%{count} точки'
1695       ago: пред %{time_in_words_ago}
1696       more: повеќе
1697       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1698       view_map: Погледај ја картата
1699       edit: уреди
1700       edit_map: Уредување
1701       public: ЈАВНО
1702       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1703       private: ЛИЧНО
1704       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1705       by: од
1706       in: во
1707       map: карта
1708     list:
1709       public_traces: Јавни ГПС-траги
1710       my_traces: Мои ГПС-траги
1711       public_traces_from: Јавни ГПС-траги од %{user}
1712       description: Прелистување на скороподигнати ГПС-траги
1713       tagged_with: '  означено со %{tags}'
1714       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова
1715         трага</a> или дознајте повеќе за ГПС-трагите на <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната
1716         викстраница</a>.
1717     delete:
1718       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1719     make_public:
1720       made_public: Трагата е објавена
1721     offline_warning:
1722       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1723     offline:
1724       heading: GPX-складиштето е исклучено
1725       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1726     georss:
1727       title: ГПС-траги од OpenStreetMap
1728     description:
1729       description_with_count:
1730         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1731         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1732       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1733   application:
1734     require_cookies:
1735       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот
1736         за да можете да продолжите,
1737     require_moderator:
1738       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1739     setup_user_auth:
1740       blocked_zero_hour: Имате итна порака на OpenStreetMap. Ќе мора да ја прочитате
1741         пораката пред да ги зачувате уредувањата.
1742       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете
1743         повеќе.
1744       need_to_see_terms: Вашиот пристап до извршничкиот програм е привремено запрен.
1745         Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците.
1746         Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
1747   oauth:
1748     oauthorize:
1749       title: Овластете пристап до вашата сметка
1750       request_access: Извршникот %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}.
1751         Видете дали би сакале извршникот да ги има следните можности. Можете да одберете
1752         колку што сакате.
1753       allow_to: 'Дозволи му на клиентскиот програм да:'
1754       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1755       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1756       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1757       allow_write_api: ја менува картата.
1758       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични ГПС-траги.
1759       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1760       allow_write_notes: измена на белешки.
1761       grant_access: Дај пристап
1762     oauthorize_success:
1763       title: Барањето за овластување е дозволено
1764       allowed: На извршникот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1765       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1766     oauthorize_failure:
1767       title: Барањето за овластување не успеа
1768       denied: На извршникот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1769       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1770     revoke:
1771       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1772     permissions:
1773       missing: Му немате дозволено пристап на прилогот до оваа можност
1774   oauth_clients:
1775     new:
1776       title: Регистрирајте нова апликација
1777       submit: Регистрирање
1778     edit:
1779       title: Уредете ја апликацијата
1780       submit: Уреди
1781     show:
1782       title: OAuth податоци за %{app_name}
1783       key: 'Потрошувачки клуч:'
1784       secret: 'Потрошувачка тајна:'
1785       url: 'Побарај URL на шифрата:'
1786       access_url: 'URL на пристапата шифра:'
1787       authorize_url: 'Дозволи URL:'
1788       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1789       edit: Измени подробности
1790       delete: Избриши клиент
1791       confirm: Дали сте сигурни?
1792       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1793       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1794       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1795       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1796       allow_write_api: ја менува картата.
1797       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1798       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1799       allow_write_notes: измена на белешки.
1800     index:
1801       title: Мои OAuth податоци
1802       my_tokens: Мои овластени апликации
1803       list_tokens: 'Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:'
1804       application: Назив на прил. програм
1805       issued_at: Издадено
1806       revoke: Поништи!
1807       my_apps: Мои клиентни апликации
1808       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење
1809         кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред
1810         да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1811       registered_apps: 'Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:'
1812       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1813     form:
1814       name: Име
1815       required: Се бара
1816       url: URL на главниот прилог
1817       callback_url: URL за одѕив
1818       support_url: URL поддршка
1819       requests: 'Побарај ги следниве дозволи од корисникот:'
1820       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1821       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1822       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1823       allow_write_api: ја менува картата.
1824       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1825       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1826       allow_write_notes: измена на белешки.
1827     not_found:
1828       sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
1829     create:
1830       flash: Информациите се успешно регистрирани
1831     update:
1832       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1833     destroy:
1834       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1835   user:
1836     login:
1837       title: Најава
1838       heading: Најава
1839       email or username: Е-пошта или корисничко име
1840       password: 'Лозинка:'
1841       openid: '%{logo} OpenID:'
1842       remember: 'Запомни ме:'
1843       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1844       login_button: Најава
1845       register now: Регистрација
1846       with username: 'Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото
1847         име и лозинката:'
1848       with external: 'Во спротивно, најавете преку надворешно место:'
1849       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1850       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците
1851         на OpenStreetMap.
1852       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1853       no account: Немате сметка?
1854       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете
1855         на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја
1856         активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1857       account is suspended: За жал, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br
1858         />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате
1859         за проблемот.
1860       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1861       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1862       auth_providers:
1863         openid:
1864           title: Најава со OpenID
1865           alt: Најава со URL за OpenID
1866         google:
1867           title: Најава со Google
1868           alt: Најава со OpenID од Google
1869         facebook:
1870           title: Најава со Facebook
1871           alt: Најава со профил на Facebook
1872         windowslive:
1873           title: Најава со Windows Live
1874           alt: Најава со сметка на Windows Live
1875         github:
1876           title: Најава со GitHub
1877           alt: Најава со сметка на GitHub
1878         wikipedia:
1879           title: Најава со Википедија
1880           alt: Најава со смета на Википедија
1881         yahoo:
1882           title: Најава со Yahoo
1883           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1884         wordpress:
1885           title: Најава со Wordpress
1886           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1887         aol:
1888           title: Најава со AOL
1889           alt: Најава со OpenID од AOL
1890     logout:
1891       title: Одјава
1892       heading: Одјава од OpenStreetMap
1893       logout_button: Одјава
1894     lost_password:
1895       title: Загубена лозинка
1896       heading: Ја заборавивте лозинката?
1897       email address: 'Е-пошта:'
1898       new password button: Смени лозинка
1899       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви
1900         пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1901       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта,
1902         па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1903       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1904     reset_password:
1905       title: Смени лозинка
1906       heading: Смени лозинка за %{user}
1907       password: 'Лозинка:'
1908       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1909       reset: Смени лозинка
1910       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1911       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1912     new:
1913       title: Регистрација
1914       no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме
1915         сметка.
1916       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="%{webmaster}">управникот</a> за
1917         да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток
1918         можен рок.
1919       about:
1920         header: Слободна и уредлива
1921         html: |-
1922           <p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>
1923           <p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>
1924       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите
1925         со <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите
1926         за учесници</a>.
1927       email address: 'Е-пошта:'
1928       confirm email address: 'Потврдете ја е-поштата:'
1929       not displayed publicly: Вашата адреса нема да се прикажува јавно. Повеќе информации
1930         за ова ќе најдете во <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy"
1931         title="OSMF privacy policy including section on email addresses">Правилата
1932         за заштита на личните податоци</a>.
1933       display name: 'Име за приказ:'
1934       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна
1935         во прилагодувањата.
1936       external auth: 'Заверка за надворешното место:'
1937       password: 'Лозинка:'
1938       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1939       use external auth: Во спротивно, најавете преку надворешно место
1940       auth no password: Ако користите надворешно место, тогаш не ви треба лозинка,
1941         но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1942       continue: Регистрација
1943       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1944       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе
1945         информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1946       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1947     terms:
1948       title: Услови на учество
1949       heading: Услови на учество
1950       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се
1951         согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се
1952         однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1953       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е
1954         во јавна сопственост
1955       consider_pd_why: Што е ова?
1956       consider_pd_why_url: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1957       guidance: 'Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href="%{summary}">краток
1958         опис</a> и некои <a href="%{translations}">неформали преводи</a>'
1959       agree: Се согласувам
1960       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1961       decline: Одбиј
1962       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа
1963         согласете се или одбијте ги.
1964       legale_select: 'Одберете ја вашата земја на живеење:'
1965       legale_names:
1966         france: Франција
1967         italy: Италија
1968         rest_of_world: Остатокот од светот
1969     no_such_user:
1970       title: Нема таков корисник
1971       heading: Корисникот %{user} не постои.
1972       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле
1973         во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1974       deleted: избришан
1975     view:
1976       my diary: Мојот дневник
1977       new diary entry: нова ставка во дневникот
1978       my edits: Мои уредувања
1979       my traces: Мои траги
1980       my notes: Мои белешки
1981       my messages: Мои пораки
1982       my profile: Мојот профил
1983       my settings: Мои нагодувања
1984       my comments: Мои коментари
1985       oauth settings: oauth поставки
1986       blocks on me: Добиени блокови
1987       blocks by me: Извршени болокови
1988       send message: Испрати порака
1989       diary: Дневник
1990       edits: Уредувања
1991       traces: Траги
1992       notes: Белешки на картата
1993       remove as friend: Отстрани од пријатели
1994       add as friend: Додај во пријатели
1995       mapper since: 'Картограф од:'
1996       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1997       ct status: 'Услови за учество:'
1998       ct undecided: Неодлучено
1999       ct declined: Одбиен
2000       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
2001       latest edit: 'Последно уредување %{ago}:'
2002       email address: Е-пошта
2003       created from: 'Создадено од:'
2004       status: 'Статус:'
2005       spam score: 'Оцена за спам:'
2006       description: Опис
2007       user location: Местоположба на корисникот
2008       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link}
2009         за да ги видите соседните корисници околу вас.
2010       settings_link_text: прилагодувања
2011       my friends: Мои пријатели
2012       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
2013       km away: '%{count} км од вас'
2014       m away: '%{count} м од вас'
2015       nearby users: Други соседни корисници
2016       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат
2017         дека работат на карти.
2018       role:
2019         administrator: Овој корисник е администратор
2020         moderator: Овој корисник е модератор
2021         grant:
2022           administrator: Додели администраторски пристап
2023           moderator: Додели модераторски пристап
2024         revoke:
2025           administrator: Лиши од администраторски пристап
2026           moderator: Лиши од модераторски пристап
2027       block_history: Активни блокови
2028       moderator_history: Зададени блокови
2029       comments: Коментари
2030       create_block: Блокирај го корисников
2031       activate_user: Активирај го корисников
2032       deactivate_user: Деактивирај го корисников
2033       confirm_user: Потврди го корисников
2034       hide_user: Скриј го корисников
2035       unhide_user: Покажи го корисников
2036       delete_user: Избриши го корисников
2037       confirm: Потврди
2038       friends_changesets: измени на пријателите
2039       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
2040       nearby_changesets: измени на соседните корисници
2041       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
2042     popup:
2043       your location: Ваша местоположба
2044       nearby mapper: Соседен картограф
2045       friend: Пријател
2046     account:
2047       title: Уреди сметка
2048       my settings: Мои прилагодувања
2049       current email address: 'Тековна е-пошта:'
2050       new email address: 'Нова е-поштенска адреса:'
2051       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
2052       external auth: 'Надворешна заверка:'
2053       openid:
2054         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
2055         link text: што е ова?
2056       public editing:
2057         heading: 'Јавно уредување:'
2058         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
2059         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
2060         enabled link text: што е ова?
2061         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни
2062           уредувања се анонимни.
2063         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
2064       public editing note:
2065         heading: Јавно уредување
2066         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат
2067           порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и
2068           да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете
2069           на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат
2070           да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте
2071           зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема
2072           да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници
2073           сега се автоматски јавни.</li> </ul>
2074       contributor terms:
2075         heading: 'Услови за учество:'
2076         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
2077         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
2078         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате
2079           и прифатите новите Услови за учество
2080         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна
2081           сопственост.
2082         link: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
2083         link text: што е ова?
2084       profile description: 'Опис за профилот:'
2085       preferred languages: 'Претпочитани јазици:'
2086       preferred editor: 'Претпочитан уредник:'
2087       image: 'Слика:'
2088       gravatar:
2089         gravatar: Користи Gravatar
2090         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
2091         link text: што е ова?
2092         disabled: Граватарот е исклучен.
2093         enabled: Вашиот граватар е вклучен.
2094       new image: Додај слика
2095       keep image: Задржи ја тековната слика
2096       delete image: Отстрани тековна слика
2097       replace image: Замени тековна слика
2098       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
2099       home location: 'Матична местоположба:'
2100       no home location: Немате внесено матична местоположба.
2101       latitude: Геог. ширина
2102       longitude: Геог. должина
2103       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе
2104         стиснам на картата
2105       save changes button: Зачувај ги промените
2106       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
2107       return to profile: Назад кон профилот
2108       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени.
2109         Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
2110       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
2111     confirm:
2112       heading: Проверете си ја е-поштата
2113       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
2114       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете
2115         да почнете со работа на картите.
2116       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате
2117         сметката.
2118       button: Потврди
2119       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
2120       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
2121       unknown token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2122       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a
2123         href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
2124     confirm_resend:
2125       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката,
2126         ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем
2127         против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите
2128         адресата %{sender} бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
2129       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
2130     confirm_email:
2131       heading: Потврди промена на е-пошта
2132       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите
2133         новата е-поштенска адреса.
2134       button: Потврди
2135       success: Измената на вашата е-пошта е потврдена!
2136       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
2137       unknown_token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2138     set_home:
2139       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
2140     go_public:
2141       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
2142     make_friend:
2143       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
2144       button: Додај како пријател
2145       success: Сега сте пријатели со %{name}!
2146       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
2147       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
2148     remove_friend:
2149       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
2150       button: Отстрани од пријатели
2151       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
2152       not_a_friend: '%{name} не е меѓу вашите пријатели.'
2153     filter:
2154       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
2155     list:
2156       title: Корисници
2157       heading: Корисници
2158       showing:
2159         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
2160         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
2161       summary: '%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}'
2162       summary_no_ip: '%{name} создадено на %{date}'
2163       confirm: Потврди ги одбраните корисници
2164       hide: Скриј одбрани корисници
2165       empty: Нема најдено такви корисници
2166     suspended:
2167       title: Сметката е закочена
2168       heading: Сметката е закочена
2169       webmaster: мреж. управник
2170       body: |-
2171         <p>
2172           За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради
2173           сомнителни активности.
2174         </p>
2175         <p>
2176           Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но
2177           можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.
2178         </p>
2179     auth_failure:
2180       connection_failed: Не успеав да воспоставам врска со услужникот за заверка
2181       invalid_credentials: Неважечки податоци за заверка
2182       no_authorization_code: Нема код за овластување
2183       unknown_signature_algorithm: Непознат алгоритам на потпис
2184       invalid_scope: Неважечки делокруг
2185     auth_association:
2186       heading: Вашата назнака сè уште не е здружена со сметка на OpenStreetMap.
2187       option_1: Доколку сте нови на OpenStreetMap, направете сметка користејќи го
2188         образецот подолу.
2189       option_2: Ако веќе имате сметка, можете да се најавите на неа користејќи го
2190         вашето презиме и лозинка, па во корисничките нагодувања да ја здружите сметката
2191         со вашата назнака.
2192   user_role:
2193     filter:
2194       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие
2195         не сте администратор.
2196       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2197       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2198       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2199       not_revoke_admin_current_user: Не можам да му ја одземам администраторската
2200         улога на тековниот корисник.
2201     grant:
2202       title: Потврди доделување на улога
2203       heading: Потврди доделување на улога
2204       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот
2205         `%{name}'?
2206       confirm: Потврди
2207       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете
2208         дали корисникот и улогата се важечки.
2209     revoke:
2210       title: Потврди лишување од улога
2211       heading: Потврди лишување од улога
2212       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата
2213         `%{role}' ?
2214       confirm: Потврди
2215       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете
2216         дали корисникот и улогата се важечки.
2217   user_block:
2218     model:
2219       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате
2220         блокови.
2221       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
2222     not_found:
2223       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
2224       back: Назад кон индексот
2225     new:
2226       title: Правење на блок за %{name}
2227       heading: Правење на блок за %{name}
2228       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени
2229         и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум
2230         дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници
2231         го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички
2232         поими.
2233       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
2234       submit: Направи блок
2235       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
2236       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
2237       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
2238       back: Преглед на сите блокови
2239     edit:
2240       title: Уредување на блок за %{name}
2241       heading: Уредување на блок за %{name}
2242       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени
2243         и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум
2244         дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете
2245         лаички поими.
2246       period: Колку да трае блокот на корисникот?
2247       submit: Поднови го блокот
2248       show: Преглед на овој блок
2249       back: Преглед на сите блокови
2250       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
2251     filter:
2252       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
2253       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
2254     create:
2255       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате,
2256         и да му дадете разумен рок за да одговори.
2257       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори
2258         пред да го блокирате.
2259       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
2260     update:
2261       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2262       success: Блокот е изменет.
2263     index:
2264       title: Кориснички блокови
2265       heading: Список на кориснички блокови
2266       empty: Досега сè уште нема блокови.
2267     revoke:
2268       title: Поништување на блок за %{block_on}
2269       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
2270       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2271       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2272       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
2273       revoke: Поништи!
2274       flash: Овој блок е поништен.
2275     period:
2276       one: еден час
2277       other: '%{count} часа'
2278     helper:
2279       time_future: Истекува за %{time}.
2280       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
2281       time_future_and_until_login: Завршува во %{time} и откако корисникот ќе се најави.
2282       time_past: Истечено пред %{time}.
2283     blocks_on:
2284       title: Блокови за %{name}
2285       heading: Список на блокови за %{name}
2286       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
2287     blocks_by:
2288       title: Блокови од %{name}
2289       heading: Список на блокови од %{name}
2290       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
2291     show:
2292       title: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2293       heading: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2294       time_future: Уредувања во %{time}
2295       time_past: Истечено пред %{time}
2296       created: Создадено
2297       ago: пред %{time}
2298       status: Статус
2299       show: Прикажи
2300       edit: Уреди
2301       revoke: Поништи!
2302       confirm: Дали сте сигурни?
2303       reason: 'Причина за блокирање:'
2304       back: Преглед на сите блокови
2305       revoker: 'Поништувач:'
2306       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2307   user_blocks:
2308     block:
2309       not_revoked: (не се поништува)
2310       show: Прикажи
2311       edit: Уреди
2312       revoke: Поништи!
2313     blocks:
2314       display_name: Блокиран корисник
2315       creator_name: Создавач
2316       reason: Причина за блокирање
2317       status: Статус
2318       revoker_name: 'Поништил:'
2319       showing_page: Страница %{page}
2320       next: Следна »
2321       previous: « Претходна
2322   note:
2323     description:
2324       opened_at_html: Создадена пред %{when}
2325       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
2326       commented_at_html: Подновена пред %{when}
2327       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
2328       closed_at_html: Решена пред %{when}
2329       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
2330       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
2331       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
2332     rss:
2333       title: Белешки на OpenStreetMap
2334       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени,
2335         во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
2336       description_item: RSS-тековник за белешката %{id}
2337       opened: нова белешка (кај %{place})
2338       commented: нова коментар (кај %{place})
2339       closed: затворена белешка (кај %{place})
2340       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
2341     entry:
2342       comment: Коментар
2343       full: Целата белешка
2344     mine:
2345       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2346       heading: Белешки на %{user}
2347       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2348       id: Назнака
2349       creator: Создавач
2350       description: Опис
2351       created_at: Создадена
2352       last_changed: Изменета
2353       ago_html: пред %{when}
2354   javascripts:
2355     close: Затвори
2356     share:
2357       title: Сподели
2358       cancel: Откажи
2359       image: Слика
2360       link: Врска или HTML
2361       long_link: Врска
2362       short_link: Кратка врска
2363       geo_uri: ГЕО-URI
2364       embed: HTML
2365       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
2366       format: 'Формат:'
2367       scale: 'Размер:'
2368       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
2369       download: Преземи
2370       short_url: Кратка URL
2371       include_marker: Вклучи го бележникот
2372       center_marker: Сосред. картата на бележникот
2373       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
2374       view_larger_map: Преглед на поголема карта
2375       only_standard_layer: Само стандардниот слој може да се извезува како слика
2376     embed:
2377       report_problem: Пријави проблем
2378     key:
2379       title: Легенда
2380       tooltip: Легенда
2381       tooltip_disabled: Легендата не е достапна за овој слој
2382     map:
2383       zoom:
2384         in: Приближи
2385         out: Оддалечи
2386       locate:
2387         title: Прик. моја местоположба
2388         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
2389       base:
2390         standard: Стандардна
2391         cycle_map: Велосипедска карта
2392         transport_map: Сообраќајна карта
2393         hot: Хуманитарна
2394       layers:
2395         header: Слоеви на картата
2396         notes: Белешки на картата
2397         data: Податоци за картата
2398         gps: Јавни ГПС-траги
2399         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
2400         title: Слоеви
2401       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
2402       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
2403     site:
2404       edit_tooltip: Уредување на картата
2405       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
2406       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
2407       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
2408       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
2409       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
2410       queryfeature_tooltip: Пребарување на елементи
2411       queryfeature_disabled_tooltip: Зголеми на пребарувањето на елементи
2412     changesets:
2413       show:
2414         comment: Коментар
2415         subscribe: Претплати се
2416         unsubscribe: Отпиши ме
2417         hide_comment: скриј
2418         unhide_comment: откриј
2419     notes:
2420       new:
2421         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење
2422           на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот
2423           на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот.
2424         advice: Вашата белешка е јавна и може да се употреби за поднова на картата.
2425           Затоа, не внесувајте лични податоци, или пак податоци од карти или именици
2426           заштитени со авторски права.
2427         add: Додај белешка
2428       show:
2429         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба
2430           независно да се проверат.
2431         hide: Скриј
2432         resolve: Решена
2433         reactivate: Реактивирај
2434         comment_and_resolve: Коментирај и реши
2435         comment: Коментирај
2436     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите,
2437       па стиснете тука.
2438     directions:
2439       ascend: Нагорно
2440       engines:
2441         graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
2442         graphhopper_car: Автомоб. (GraphHopper)
2443         graphhopper_foot: Пешки (GraphHopper)
2444         mapquest_bicycle: Велосипед (MapQuest)
2445         mapquest_car: Автомобил (MapQuest)
2446         mapquest_foot: Пешки (MapQuest)
2447         osrm_car: Автомобил (OSRM)
2448       descend: Надолно
2449       directions: Насоки
2450       distance: Растојание
2451       errors:
2452         no_route: Не можев да најдам маршрута помеѓу тие две места.
2453         no_place: За жал, не можев да го најдам  местото „%{place}“.
2454       instructions:
2455         continue_without_exit: Продолжете на %{name}
2456         slight_right_without_exit: Малку надесно на %{name}
2457         offramp_right: Свртете на излезот десно
2458         offramp_right_with_exit: Свртете на излезот %{exit} десно
2459         offramp_right_with_exit_name: Свртете на излезот %{exit} десно на %{name}
2460         offramp_right_with_exit_directions: Свртете на излезот %{exit} десно кон %{directions}
2461         offramp_right_with_exit_name_directions: Свртете на излезот %{exit} десно
2462           на %{name}, кон %{directions}
2463         offramp_right_with_name: На излезот десно, исклучете се на %{name}
2464         offramp_right_with_directions: На излезот десно, свртете кон %{directions}
2465         offramp_right_with_name_directions: На излезот десно, свртете на %{name} кон
2466           %{directions}
2467         onramp_right_without_exit: На влезот десно приклучете се на %{name}
2468         onramp_right_with_directions: Свртете на влезот десно кон %{directions}
2469         onramp_right_with_name_directions: На влезот десно приклучете се на %{name},
2470           кон %{directions}
2471         onramp_right_without_directions: Свртете во влезот десно
2472         onramp_right: Свртете во влезот десно
2473         endofroad_right_without_exit: На крајот од патот свртете десно на %{name}
2474         merge_right_without_exit: Навлезете десно во %{name}
2475         fork_right_without_exit: На разгранокот свртете десно на %{name}
2476         turn_right_without_exit: Свртете десно на %{name}
2477         sharp_right_without_exit: Остро надесно на %{name}
2478         uturn_without_exit: Полукружно свртете долж %{name}
2479         sharp_left_without_exit: Остро налево на %{name}
2480         turn_left_without_exit: Свртете лево на %{name}
2481         offramp_left: Свртете на излезот лево
2482         offramp_left_with_exit: Свртете на излезот %{exit} лево
2483         offramp_left_with_exit_name: Свртете на излезот %{exit} лево на %{name}
2484         offramp_left_with_exit_directions: Свртете на излезот %{exit} лево кон на
2485           %{directions}
2486         offramp_left_with_exit_name_directions: Свртете на излезот %{exit} лево на
2487           %{name}, кон %{directions}
2488         offramp_left_with_name: На левиот исклучок, свртете на %{name}
2489         offramp_left_with_directions: На излезот лево, свртете кон %{directions}
2490         offramp_left_with_name_directions: На излезот лево, свртете на %{name} кон
2491           %{directions}
2492         onramp_left_without_exit: На влезот лево приклучете се на %{name}
2493         onramp_left_with_directions: Свртете на влезот лево кон %{directions}
2494         onramp_left_with_name_directions: На влезот лево приклучете се на %{name},
2495           кон %{directions}
2496         onramp_left_without_directions: Свртете во влезот лево
2497         onramp_left: Свртете во влезот лево
2498         endofroad_left_without_exit: На крајот од патот свртете лево на %{name}
2499         merge_left_without_exit: Навлезете лево во %{name}
2500         fork_left_without_exit: На разгранокот свртете лево на %{name}
2501         slight_left_without_exit: Малку налево на %{name}
2502         via_point_without_exit: (преку точката)
2503         follow_without_exit: Следете го %{name}
2504         roundabout_without_exit: На кружниот тек излезете на %{name}
2505         leave_roundabout_without_exit: Напуштете го кружниот тек — %{name}
2506         stay_roundabout_without_exit: Останете на кружниот тек — %{name}
2507         start_without_exit: Почнете на %{name}
2508         destination_without_exit: Стигнавте на одредиштето
2509         against_oneway_without_exit: Оди обратно во еднонасочната на %{name}
2510         end_oneway_without_exit: Крај на еднонасочната на %{name}
2511         roundabout_with_exit: На кружниот тек, свртете на %{exit} излегувајќи на %{name}
2512         turn_left_with_exit: На кружниот тек свртете лево на %{name}
2513         slight_left_with_exit: На кружниот тек благо лево на %{name}
2514         turn_right_with_exit: На кружниот тек свртете десно на %{name}
2515         slight_right_with_exit: На кружниот тек благо десно на %{name}
2516         continue_with_exit: На кружниот тек продолжете право на %{name}
2517         unnamed: неименувано
2518         courtesy: Насоките ги добивте благодарение на %{link}
2519       time: Време
2520     query:
2521       node: Јазол
2522       way: Пат
2523       relation: Однос
2524       nothing_found: Не пронајдов ниеден елемент
2525       error: 'Грешка при поврзувањето со %{server}: %{error}'
2526       timeout: Истече времето за поврзување со %{server}
2527     context:
2528       directions_from: Насоки оттука
2529       directions_to: Насоки дотука
2530       add_note: Тука ставете белешка
2531       show_address: Прикажи адреса
2532       query_features: Можности за барања
2533       centre_map: Тука сосредоточи ја картата
2534   redaction:
2535     edit:
2536       description: Опис
2537       heading: Уреди редакција
2538       submit: Зачувај редакција
2539       title: Уреди редакција
2540     index:
2541       empty: Нема редакции.
2542       heading: Список на редакции
2543       title: Список на редакции
2544     new:
2545       description: Опис
2546       heading: Внесете информации за новата редакција
2547       submit: Создај редакција
2548       title: Создавање на нова редакција
2549     show:
2550       description: 'Опис:'
2551       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
2552       title: Приказ на редакција
2553       user: 'Создавач:'
2554       edit: Уреди ја редакцијава
2555       destroy: Отстрани ја редакцијава
2556       confirm: Дали сте сигурни?
2557     create:
2558       flash: Редакцијата е создадена.
2559     update:
2560       flash: Промените се зачувани.
2561     destroy:
2562       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат
2563         на оваа редакција пред да ја поништите.
2564       flash: Редакцијата е поништена.
2565       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
2566 ...