Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ne.yml
1 # Messages for Nepali (नेपाली)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Drjpoudel
5 # Author: Krish Dulal
6 # Author: Nirjal stha
7 # Author: Njsubedi
8 # Author: RajeshPandey
9 # Author: राम प्रसाद जोशी
10 # Author: सरोज कुमार ढकाल
11 ---
12 ne:
13   html:
14     dir: ltr
15   time:
16     formats:
17       friendly: '%e %B %Y मा %H:%M'
18   activerecord:
19     models:
20       acl: अनुमति नियन्त्रण सूची
21       changeset: परिवर्तनहरू सूची
22       changeset_tag: चेन्जसेट ट्याग
23       country: देश
24       diary_comment: डायरी टिप्पणी
25       diary_entry: डायरी प्रविष्टी
26       friend: साथी
27       language: भाषा
28       message: सन्देश
29       node: नोड
30       node_tag: नोड ट्याग
31       notifier: सुचक
32       old_node: पूरानो नोड
33       old_node_tag: पूरानो नोड ट्याग
34       old_relation: पूरानो रिलेशन
35       old_relation_member: पूरानो रिलेशन सदस्य
36       old_relation_tag: पूरानो रिलेशन ट्याग
37       old_way: पूरानो बाटो
38       old_way_node: पूरानो बाटो नोड
39       old_way_tag: पूरानो बाटो ट्याग
40       relation: रिलेशन
41       relation_member: रिलेशन सदस्य
42       relation_tag: रिलेशन ट्याग
43       session: सत्र
44       trace: ट्रेस
45       tracepoint: ट्रेस बिन्दु
46       tracetag: ट्रेस ट्याग
47       user: प्रयोगकर्ता
48       user_preference: प्रयोगकर्ता प्राथमिकता
49       user_token: प्रयोगकर्ता टोकन
50       way: बाटो
51       way_node: बाटो नोड
52       way_tag: बाटो ट्याग
53     attributes:
54       diary_comment:
55         body: बडी
56       diary_entry:
57         user: प्रयोगकर्ता
58         title: विषय
59         latitude: अक्षांश
60         longitude: देशान्तर
61         language: भाषा
62       friend:
63         user: प्रयोगकर्ता
64         friend: साथी
65       trace:
66         user: प्रयोगकर्ता
67         visible: देखिने
68         name: नाम
69         size: आकार
70         latitude: अक्षांश
71         longitude: देशान्तर
72         public: सार्वजनिक
73         description: वर्णन
74       message:
75         sender: पठाउने
76         title: विषय
77         body: बडी
78         recipient: प्रापक
79       user:
80         email: इमेल
81         active: सक्रिय
82         display_name: देखाउने नाम
83         description: वर्णन
84         languages: भाषाहरू
85         pass_crypt: पासवर्ड
86   printable_name:
87     with_version: '%{id}, v%{version}'
88     with_name_html: '%{name} (%{id})'
89   editor:
90     default: पूर्वस्थापित(अहिलेको %{name})
91     potlatch:
92       name: पोटल्याच १
93       description: पोटल्याच १ (ब्राउजर सम्पादन)
94     id:
95       name: iD
96       description: iD (ब्राउजर सम्पादक)
97     potlatch2:
98       name: पोटल्याच २
99       description: पोटल्याच २ (ब्राउजर सम्पादन)
100     remote:
101       name: रिमोट कन्ट्रोल
102       description: रिमोट कन्ट्रोल  (JOSM वा Merkaartor)
103   browse:
104     created: सृजना गरिएको
105     closed: समापन भएको
106     created_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> बनाइएको
107     closed_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> समापन गरिएको
108     created_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सिर्जना
109       गरिएको
110     deleted_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा हटाइएको
111     edited_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सम्पादन
112       गरिएको
113     closed_by_html: ' %{user}द्वारा <abbr title=''%{title}''>%{time} अगाडि</abbr>
114       समापन गरिएको'
115     version: संस्करण
116     in_changeset: परिवर्नहरू
117     anonymous: अज्ञात
118     no_comment: कुनै पनि टिप्पणीहरू छैनन्
119     part_of: खण्ड
120     download_xml: XML डाउनलोड गर्नुहोस्
121     view_history: इतिहास हेर्नुहोस्
122     view_details: बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
123     location: 'स्थान:'
124     changeset:
125       title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
126       belongs_to: रचयिता
127       node: अंशहरू (%{count})
128       node_paginated: अंशहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
129       way: बाटोहरू (%{count})
130       way_paginated: बाटोहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
131       relation: सम्बन्धहरू (%{count})
132       relation_paginated: सम्बन्धहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
133       comment: टिप्पणीहरू (%{count})
134       hidden_commented_by: ' %{user} द्वारा गरिएको लुकाइएको टिप्पणी <abbr title=''%{exact_time}''>%{when}
135         पहिले</abbr>'
136       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
137         गरिएको टिप्पणी'
138       changesetxml: चेन्जसेट XML
139       osmchangexml: osmChange XML
140       feed:
141         title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
142         title_comment: परिवर्तनहरू %{id} - %{comment}
143       join_discussion: छलफलमा भाग लिन लग इन गर्नुहोस्
144       discussion: छलफल
145     node:
146       title: 'अंश: %{name}'
147       history_title: 'अंशको इतिहास: %{name}'
148     way:
149       title: 'बाटो: %{name}'
150       history_title: 'बाटोको इतिहास: %{name}'
151       nodes: अंशहरू
152       also_part_of:
153         one: बाटोको अंश %{related_ways}
154         other: बाटोको अंशहरू %{related_ways}
155     relation:
156       title: 'सम्बन्ध: %{name}'
157       history_title: 'सम्बन्धको इतिहास: %{name}'
158       members: 'सदस्यहरू:'
159     relation_member:
160       entry_role: '%{type} %{name}  %{role}को रुपमा'
161       type:
162         node: नोड
163         way: बाटो
164         relation: सम्बन्ध
165     containing_relation:
166       entry: सम्बन्ध %{relation_name}
167       entry_role: सम्बन्ध %{relation_name} (as %{relation_role})
168     not_found:
169       sorry: 'माफ गर्नुहोला, %{type} #%{id} फेला पार्न सकिएन ।'
170       type:
171         node: नोड
172         way: बाटो
173         relation: सम्बन्ध
174         changeset: परिवर्तनसेट
175         note: टिपोट
176     timeout:
177       sorry: माफ गर्नुहोला, %{id} अाइडि भएको %{type}को लागि तथ्याङ्क प्राप्त गर्न
178         निक्कै समय लाग्यो ।
179       type:
180         node: नोड
181         way: बाटो
182         relation: सम्बन्ध
183         changeset: चेन्जसेट
184         note: टिपोट
185     redacted:
186       redaction: सम्पादन %{id}
187       message_html: संस्करण %{version} यस प्रकारको  %{type}  देखाउन सकिँदैन किनभने
188         यो हटाइएको छ कृपया जानकारीखो लागि %{redaction_link} हेर्नुहोस्
189       type:
190         node: नोड
191         way: बाटो
192         relation: रिलेशन
193     start_rjs:
194       feature_warning: '%{num_features}वटा सुविधाहरु लोड हुँदै छन्, जसले गर्दा तपाईंको
195         ब्राउजर सुस्त वा अनुत्तरदायी बनाउन सक्छ । तपाईं साँच्चै यो जानकारी हेर्न चाहनुहुन्छ
196         ?'
197       load_data: डेटा लोडगर्ने
198       loading: लोड हुदैछ...
199     tag_details:
200       tags: ट्यागहरू
201       wiki_link:
202         key: '%{key} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
203         tag: '%{key}=%{value} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
204       wikidata_link: '%{page} वस्तु विकिडेटा मा'
205       wikipedia_link: '%{page}को बारेमा विकिपीडियामा भएको लेख'
206       telephone_link: '%{phone_number} मा फोन गर्नुहोस्'
207     note:
208       title: 'टिप्पणी: %{id}'
209       new_note: नयाँ टिप्पणी
210       description: विवरण
211       open_title: 'समाधान नगरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
212       closed_title: 'समाधान गरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
213       hidden_title: 'लुकाइएको टिप्पणी #%{note_name}'
214       open_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr> सिर्जना
215         गरिएको'
216       open_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} अगाडि</abbr> अज्ञात व्यक्तिद्वारा
217         सिर्जना गरिएको
218       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
219         गरिएको टिप्पणी'
220       commented_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
221         अगाडि</abbr> गरिएको टिप्पणी
222       closed_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
223         समाधान गरिएको'
224       closed_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
225         अगाडि</abbr> समाधान गरिएको
226       reopened_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
227         पुनःसक्रिय गरिएको'
228       reopened_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
229         अगाडि</abbr> पुनःसक्रिय गरिएको
230       hidden_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
231         लुकाइएको'
232     query:
233       title: क्वेरी गुणहरू
234       introduction: नजिकैका फिचरहरू भेटाउन नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्
235       nearby: नजिकैका फिचरहरू
236       enclosing: यसभित्र रहेका फिचरहरू
237   changeset:
238     changeset_paging_nav:
239       showing_page: पृष्ठ %{page}
240       next: अर्को »
241       previous: « अघिल्लो
242     changeset:
243       anonymous: बेनाम
244       no_edits: (कुनै सम्पादनहरू छैनन्)
245       view_changeset_details: परिवर्तनहरूको विवरण हेर्नुहोस्
246     changesets:
247       id: आईडी(ID)
248       saved_at: सुरक्षित गरिएको समय-
249       user: प्रयोगकर्ता
250       comment: टिप्पणी
251       area: क्षेत्र
252     list:
253       title: चेन्जसेटहरू
254       title_user: '%{user}द्वरा गरिएका परिवर्तनहरू'
255       title_friend: तपाईंको मित्रहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
256       title_nearby: तपाईंनजिक हुनुभएका प्रयोगकर्ताहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
257       empty: कुनै पनि परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
258       empty_area: यो क्षेत्रमा कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
259       empty_user: यस प्रयोगकर्ताद्वारा कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
260       no_more: अन्य कुनै परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
261       no_more_area: यो क्षेत्रमा अन्य कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
262       no_more_user: यस प्रयोगकर्तटद्वारा अन्य कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
263       load_more: अझै लोड गर्नुहोस्
264     timeout:
265       sorry: माफ गर्नुहोला, तपाईंले खोज्नुभएको परिवर्तनहरूको सूची प्राप्त गर्न निकै
266         समय लाग्यो ।
267     rss:
268       title_all: OpenStreetMap परिवर्वतन सूची छलफल
269       title_particular: 'OpenStreetMap परिवर्तन सूची #%{changeset_id} छलफल'
270       comment: ' %{author}द्वारा #%{changeset_id}मा नयाँ टिप्पणी'
271       commented_at_html: ' %{when} पहिले अद्यावधि गरिएको'
272       commented_at_by_html: ' %{user}  द्वारा  %{when} पहिले अद्यावधिक गरिएको'
273       full: पूरा वार्तालाप
274   diary_entry:
275     new:
276       title: नयाँ दैनिकी
277       publish_button: प्रकाशन गर्नुहोस्
278     list:
279       title: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
280       title_friends: साथीहरूका डायरीहरू
281       title_nearby: नजिकका प्रयोगकर्ताहरूका डायरीहरू
282       user_title: '%{user}को डायरी'
283       in_language_title: '%{language} भाषामा भएका दैनिकीहरू'
284       new: नयाँ दैनिकी
285       new_title: तपाईंको डायरीमा नयाँ दैनिकी सिर्जना गर्नुहोस्
286       no_entries: कुनै पनि अभिलेखहरू भेटिएनन्
287       recent_entries: हालैका दैनिकीहरू
288       older_entries: पुराना अभिलेखहरू
289       newer_entries: नयाँ अभिलेखहरू
290     edit:
291       title: दैनिकी प्रविष्ठी सम्पादन गर्ने
292       subject: 'विषय:'
293       body: 'मूख्य भाग:'
294       language: 'भाषा:'
295       location: 'स्थान:'
296       latitude: 'देशान्तर:'
297       longitude: 'अक्षांश:'
298       use_map_link: नक्सा प्रयोगर्ने
299       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
300       marker_text: दैनिकी प्रविष्ठी स्थान
301     view:
302       title: '%{user}को डायरी | %{title}'
303       user_title: '%{user}को डायरी'
304       leave_a_comment: टिप्पणी छोड्ने
305       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} टिप्पणी छोड्नलाई'
306       login: प्रवेश
307       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
308     no_such_entry:
309       title: त्यस्तो कुनै दैनिकी भेटिएन
310       heading: '%{id} आइडी भएको कुनै अभिलेख भेटिएन'
311       body: माफ गर्नुहोला, %{id} आइडी भएको कुनै डायरी छैन । कृपया हिज्जे जाँच गर्नुहोस्,
312         वा गलत लिङ्क क्लिक गर्नुभयो कि हेर्नुहोस् ।
313     diary_entry:
314       posted_by: '%{link_user}द्वारा %{created}मा %{language_link}भाषामा पोस्ट गरिएको'
315       comment_link: यस प्रविष्टीमा टिप्पणी गर्ने
316       reply_link: यो प्रविष्टीमा जवाफ लेख्ने
317       comment_count:
318         zero: कुनै टिप्पणीहरू छैनन्
319         one: '%{count} टिप्पणी'
320         other: '%{count} टिप्पणीहरू'
321       edit_link: यो प्रविष्टी सम्पादन गर्ने
322       hide_link: यो प्रविष्टी लुकाउने
323       confirm: निश्चित गर्ने
324     diary_comment:
325       comment_from: '%{link_user}द्वारा %{comment_created_at}मा गरिएको टिप्पणी'
326       hide_link: यो टिप्पणी लुकाउनुहोस्
327       confirm: निश्चित गर्ने
328     location:
329       location: 'स्थान:'
330       view: अवलोकन गर्ने
331       edit: सम्पादन
332     feed:
333       user:
334         title: '%{user}को लागि ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकी'
335         description: '%{user}को लागि हालैका ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू'
336       language:
337         title: '%{language_name} भाषामा OpenStreetMap दैनिकी'
338         description: '%{language_name} भाषामा ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका
339           दैनिकी'
340       all:
341         title: ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू
342         description: ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका दैनिकीहरू
343     comments:
344       has_commented_on: '%{display_name}ले निम्न दैनिकीहरूमा टिप्पणी गर्नुभएको छ'
345       post: पोष्ट
346       when: कहिले
347       comment: टिप्पणी
348       ago: '%{ago} पहिले'
349       newer_comments: नयाँ टिप्पणीहरू
350       older_comments: पूरानो टिप्पणीहरू
351   export:
352     title: निर्यात गर्नुहोस्
353     start:
354       area_to_export: निर्यात गर्ने क्षेत्र
355       manually_select: आफै अर्को क्षेत्र छान्नुहोस
356       format_to_export: निर्यात गर्ने ढाँचा
357       osm_xml_data: OpenStreetMap XML डेटा
358       map_image: नक्साको तस्वीर (सर्वस्वीकृत सतहहरू देखाउँछ)
359       embeddable_html: थप्नलायक HTML
360       licence: इजाजतपत्र
361       export_details: ओपनस्ट्रीटम्यापका जानकारीहरू <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">अोपन
362         डेटा कमन्स ओपन डेटाबेस लाइसेन्स</a> अनुज्ञप्तिसँग अाबद्ध छन् ।
363       too_large:
364         advice: निर्यात गर्ने प्रक्रिया असफल भएमा तल दिइएका स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्-
365         body: यो क्षेत्र ओपनस्ट्रीटम्याप एक्स् एम् एल जानकारीको रूपमा निर्यात गर्नको
366           लागि निकै ठूलो छ । कृपया सानो क्षेत्र छान्नुहोस् वा तल देखाइएका स्रोतहरूबाट
367           ठूलो सङ्ख्यामा जानकारी डाउनलोड गर्नुहोस् ।
368         planet:
369           title: ओएस्एम ग्रह
370           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका ओपनस्ट्रीटम्याप तथ्याङ्कका प्रतिहरू
371         overpass:
372           title: ओभरपास एपिअाइ
373           description: OpenStreetMap तथ्याङ्कको अर्को स्रोतबाट यो सिमारेखा प्राप्त
374             गर्नुहोस्
375         geofabrik:
376           title: Geofabrik डाउनलोडहरू
377           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका महादेशहरू, देशहरू तथा चुनिएका सहरहरूका
378             उद्धरणहरू
379         metro:
380           title: मेट्रो उद्धरणहरू
381           description: विश्वका प्रमुख सहर तथा वरिपरीका क्षेत्रहरूको उद्धरण
382         other:
383           title: अन्य स्रोतहरू
384           description: ओपनस्ट्रीटम्याप विकिमा सूचीत थप स्रोतहरू
385       options: विकल्पहरू
386       format: ढाँचा
387       scale: स्केल
388       max: अधिकतम
389       image_size: तस्वीर आकार
390       zoom: जुम
391       add_marker: नक्शामा चिह्न थप्नुहोस्
392       latitude: 'अक्षांश:'
393       longitude: 'देशान्तर:'
394       output: उत्पादन
395       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
396       export_button: निर्यात गर्नुहोस्
397   geocoder:
398     search:
399       title:
400         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">आन्तरिक</a> बाट नतिजाहरू
401         ca_postcode: <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</aबाट नतिजाहरू
402         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
403           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
404         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
405         osm_nominatim_reverse: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
406           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
407         geonames_reverse: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
408     search_osm_nominatim:
409       prefix:
410         aerialway:
411           cable_car: केबल कार
412           chair_lift: कुर्सी लिफ्ट
413           drag_lift: तान्ने लिफ्ट
414           gondola: गोन्डोला लिफ्ट
415           station: हवाई मार्ग स्टेशन
416         aeroway:
417           aerodrome: हवाईड्रोम
418           apron: तटबन्द
419           gate: ढोका
420           helipad: हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ
421           runway: रनवे
422           taxiway: ट्याक्सीको बाटो
423           terminal: टर्मिनल
424         amenity:
425           animal_shelter: पशु आश्रय
426           arts_centre: कला केन्द्र
427           atm: एटिएम् मेसिन
428           bank: बैँक
429           bar: बार
430           bbq: बारबिक्यू
431           bench: मेच
432           bicycle_parking: साइकिल पार्किङ्
433           bicycle_rental: साइकिल भाडामा
434           biergarten: बियर पिउने ठाउँ
435           boat_rental: ढुङ्गा भाडा सेवा
436           brothel: वेश्यालय
437           bureau_de_change: परिवर्तन व्यूरो
438           bus_station: बस स्टेसन्
439           cafe: चमेना गृह
440           car_rental: कार भाडामा
441           car_sharing: कार साटासाट
442           car_wash: कार धुने ठाउँ
443           casino: क्यासिनो
444           charging_station: चार्ज गर्ने स्टेसन
445           childcare: बालबालिका हेरचाह
446           cinema: सिनेमा घर
447           clinic: क्लिनिक
448           clock: घन्टाघर
449           college: कलेज
450           community_centre: सामुदायिक केन्द्र
451           courthouse: अदालत
452           crematorium: श्मशान
453           dentist: दाँतको डाक्टर
454           doctors: डाक्टर
455           drinking_water: पिउने पानी
456           driving_school: ड्राइभिङ स्कूल
457           embassy: दूतावास
458           fast_food: चमेना गृह
459           ferry_terminal: फेरी टर्मिनल
460           fire_station: अग्नि नियन्त्रण स्टेसन्
461           food_court: खाजा घर
462           fountain: पानीको फोहोरा
463           fuel: इन्धन
464           gambling: जुवाघर
465           grave_yard: श्मशान घाट
466           hospital: अस्पताल
467           hunting_stand: शिकार क्षेत्र
468           ice_cream: बरफ
469           kindergarten: बाल आश्रम
470           library: पुस्तकालय
471           marketplace: बजार क्षेत्र
472           monastery: चैत्य
473           motorcycle_parking: मोटर साइकल पार्किङ
474           nightclub: रात्री क्लब
475           nursing_home: नर्सिङ होम
476           office: कार्यलय
477           parking: पार्किङ
478           parking_entrance: पार्किङ प्रवेश
479           pharmacy: औषधी पसल
480           place_of_worship: पूजा गर्ने स्थान
481           police: प्रहरी
482           post_box: हुलाक बाक्सा
483           post_office: हुलाक
484           preschool: पूर्व-स्कुल
485           prison: कारागार
486           pub: पब
487           public_building: सार्वजनिक भवन
488           recycling: पुनः प्रयोग विन्दु
489           restaurant: रेस्टुरेन्ट
490           retirement_home: बृद्ध आश्रम
491           sauna: सौना
492           school: विद्यालय
493           shelter: आश्रय
494           shop: पसल
495           shower: स्नानघर
496           social_centre: सामाजिक केन्द्र
497           social_club: सामाजिक क्लब
498           social_facility: सामाजिक सेवा
499           studio: स्टुडियो
500           swimming_pool: पौली पोखरी
501           taxi: ट्याक्सी
502           telephone: सार्वजनिक टेलिफोन
503           theatre: हल
504           toilets: शौचालय
505           townhall: सभा गृह
506           university: विश्वविद्यालय
507           vending_machine: भेन्डिङ मेसिन
508           veterinary: भेटेरिनरी शल्यक्रिया
509           village_hall: सभा गृह
510           waste_basket: फोहर टोकरी
511           waste_disposal: फोहर फाल्ने ठाउँ
512           youth_centre: युवा केन्द्र
513         boundary:
514           administrative: प्रशासनिक सिमाना
515           census: जनगणना सिमाना
516           national_park: राष्ट्रिय निकुञ्ज
517           protected_area: संरक्षित क्षेत्र
518         bridge:
519           aqueduct: नहर
520           suspension: झोलुङ्गे पुल
521           swing: झोलुङ्गे पुल
522           viaduct: भियाडक्ट
523           "yes": पुल
524         building:
525           "yes": भवन
526         craft:
527           brewery: ब्रुएरी
528           carpenter: सिकर्मी
529           electrician: विद्युतकर्मी
530           gardener: माली
531           painter: पेन्टर
532           photographer: फोटोग्रा
533           plumber: प्लमर
534           shoemaker: जुत्ताबनाउने
535           tailor: सुचीकार
536           "yes": कला पसल
537         emergency:
538           ambulance_station: एम्बुलेन्स पार्क
539           defibrillator: डिफिब्रिलेटर
540           landing_site: आकस्मिक अवतरण क्षेत्र
541           phone: आकस्मिक फोन
542         highway:
543           abandoned: छोडिएको राजमार्ग
544           bus_stop: बस बिसौनी
545           construction: निर्माणाधिन राजमार्ग
546           cycleway: साइकल मार्ग
547           elevator: भर्‍याङ
548           footway: पदमार्ग
549           living_street: आवासिय गल्ली
550           milestone: कोसेढुङ्गा
551           motorway: मोटरमार्ग
552           motorway_junction: मोटरमार्ग मिलन बिन्दु
553           motorway_link: मोटरमार्ग सडक
554           path: पथ
555           pedestrian: पैदल मार्ग
556           primary: प्राथमिक सडक
557           primary_link: प्राथमिक सडक
558           proposed: प्रस्तावित सडक
559           raceway: रेसवे
560           residential: आवासीय सडक
561           rest_area: विश्राम क्षेत्र
562           road: सडक
563           secondary: माध्यमिक सडक
564           secondary_link: माध्यमिक सडक
565           service: सर्भिस सडक
566           speed_camera: गति क्यामेरा
567           steps: खुट्किलाहरू
568           street_lamp: सडक बत्ती
569           track: ट्रयाक
570           trail: गोरेटो बाटो
571           "yes": सडक
572         historic:
573           bunker: बङ्कर
574           castle: गढी
575           fort: किल्ला
576           heritage: सम्पादा क्षेत्र
577           house: घर
578           icon: प्रतिमा
579           memorial: स्मारक
580           mine: खानी
581           monument: सम्पदा
582           ruins: भग्नावशेषहरू
583           stone: पत्थर
584           tomb: चिहान
585           tower: टावर
586         landuse:
587           basin: बेसिन
588           commercial: व्यवसायिक क्षेत्र
589           farm: खेती
590           farmland: खेतीयोग्य जमिन
591           forest: वन
592           garages: ग्यारेजहरू
593           grass: घाँस
594           industrial: औद्योगिक क्षेत्र
595           landfill: ल्यान्डफिल
596           military: सैनिक इलाका
597           mine: खानी
598           railway: रेलमार्ग
599           residential: आवासीय क्षेत्र
600           retail: खुद्रा
601           road: सडक क्षेत्र
602         leisure:
603           garden: बगैँचा
604           park: उद्यान
605           resort: रिसोर्ट
606           sauna: सौना
607           stadium: रङ्गाशाला
608           swimming_pool: पौली पोखरी
609         man_made:
610           lighthouse: प्रकाश घर
611           pipeline: पाइपरेखा
612           tower: टावर
613           works: कारखाना
614         military:
615           barracks: सैनिक घर
616           bunker: बङ्कर
617         natural:
618           bay: खाडी
619           beach: समुद्र किनारा
620           crater: क्रेटर
621           forest: वन
622           glacier: हिमनदी
623           grassland: घाँसेमैदान
624           hill: डाँडा
625           island: द्विप
626           land: जमिन
627           marsh: धाप
628           peak: शिखर
629           point: बिन्दु
630           rock: रक
631           sand: बालुवा
632           spring: स्प्रिङ
633           stone: पत्थर
634           tree: रूख
635           valley: उपत्यका
636           volcano: ज्वालामुखी
637           water: पानी
638           wood: कुञ्ज
639         office:
640           accountant: लेखापाल
641           administrative: प्रबन्धकीय स्थल
642           company: कम्पनी
643           lawyer: वकिल
644           ngo: एनजिओ कार्यलय
645           telecommunication: दूरसञ्चार कार्यलय
646           travel_agent: ट्राभल एजेन्सी
647           "yes": कार्यलय
648         place:
649           city: शहर
650           country: देश
651           county: ईलाका
652           farm: खेती
653           house: घर
654           houses: घरहरू
655           island: द्विप
656           isolated_dwelling: एक्लो बसस्थान
657           locality: वसोबास
658           municipality: नगरपालिका
659           neighbourhood: छिमेक
660           postcode: पोस्ट कोड
661           region: क्षेत्र
662           sea: समुद्र
663           state: राज्य
664           town: नगर
665           village: गाउँ
666           "yes": स्थानहरू
667         railway:
668           abandoned: परित्यक्त रेलमार्ग
669           junction: रेलमार्ग जङ्सन
670         shop:
671           bakery: बेकरी
672           beauty: सौन्दर्य पसल
673           beverages: पेय पसल
674           bicycle: साइकल पसल
675           books: पुस्तक पसल
676           boutique: बुटिक
677           butcher: मासु पसल
678           car: कार पसल
679           car_parts: कार पाटपुर्जा
680           car_repair: कार मर्मत
681           carpet: कार्पेट पसल
682           charity: दान पसल
683           chemist: औषधि पसल
684           clothes: कपडा पसल
685           computer: कम्प्युटर पसल
686           confectionery: चकलेट पसल
687           copyshop: कापी पसल
688           cosmetics: शृङ्गार पसल
689           department_store: डिपार्टमेन्ट स्टोर
690           dry_cleaning: ड्राइ क्लिनिङ
691           electronics: इलेक्ट्रोनिक्स पसल
692           estate_agent: घरजग्गा एजेन्ट
693           farm: किसान पसल
694           fashion: फेसन पसल
695           fish: माछा पसल
696           florist: पुष्प व्यवसायी
697           food: भोजनालय
698           furniture: फर्निचर
699           gallery: सङ्ग्रहालय
700           general: किराना पसल
701           gift: उपहार पसल
702           greengrocer: तरकारी पसल
703           grocery: किराना पसल
704           hairdresser: नाइ पसल
705           hardware: हार्डवेयर पसल
706           hifi: हाइ-फाइ
707           jewelry: गहना पसल
708           mall: सपिङ मल
709           market: बजार
710           mobile_phone: मोबाइल फोन पसल
711           motorcycle: मोटरसाइकल पसल
712           music: संगीत पसल
713           newsagent: सम्वाददाता
714           optician: अप्टिसियन
715           pet: पाल्तु पसल
716           pharmacy: औषधी पसल
717           shoes: जुत्ता पसल
718           sports: खेलकुद सामग्री पसल
719           tailor: सुचीकार
720           toys: खेलौना पसल
721           video: भिडियो पसल
722           "yes": पसल
723         tourism:
724           attraction: आकर्षण
725           bed_and_breakfast: बेड र ब्रेकफास्ट
726           cabin: क्याबिन
727           gallery: सङ्ग्रहालय
728           guest_house: अतिथी घर
729           hostel: होस्टल
730           hotel: होटल
731           information: सूचना
732           museum: सङ्ग्रहालय
733           picnic_site: वनभोज स्थल
734           viewpoint: अवलोकन केन्द्र
735           zoo: चिडियाखाना
736         tunnel:
737           "yes": सुरुङ
738         waterway:
739           canal: नहर
740           dam: ड्याम
741           ditch: खाल्डो
742           dock: डक गर्नुहोस्
743           drain: ढल
744           rapids: भङ्गालो
745           river: नदी
746           stream: प्रवाह
747           waterfall: झरना
748           "yes": जलमार्ग
749       admin_levels:
750         level2: राष्ट्रिय सीमा
751         level4: राज्य सीमा
752         level5: क्षेत्र सीमा
753         level6: इलाका सीमा
754         level8: सहर सीमा
755         level9: गाउँ सीमा
756         level10: उपनगर सीमा
757     description:
758       types:
759         cities: सहरहरू
760         towns: नगरहरू
761         places: स्थानहरू
762     results:
763       no_results: कुनै नतिजाहरू भेटिएनन्
764       more_results: थप नतिजाहरू
765   layouts:
766     logo:
767       alt_text: OpenStreetMap लोगो
768     logout: लग आउट गर्नुहोस्
769     log_in: लग इन
770     sign_up: साइन अप
771     start_mapping: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
772     edit: सम्पादन
773     history: इतिहास
774     export: निर्यात गर्नुहोस्
775     data: डेटा
776     export_data: डेटा निर्यात गर्नुहोस्
777     gps_traces: GPS ट्रेसहरू
778     gps_traces_tooltip: GPS ट्रेसहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस्
779     user_diaries: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
780     user_diaries_tooltip: प्रयोगकर्ता डायरीहरू हेर्नुहोस्
781     edit_with: '%{editor} प्रयोग गरेर सम्पादन गर्नुहोस्'
782     tag_line: स्वतन्त्र र खुला विकी विश्व म्याप
783     intro_header: OpenStreetMap मा स्वागत छ!
784     partners_partners: समर्थकहरू
785     help: सहायता
786     about: बारेमा
787     copyright: प्रतिलिपि अधिकार
788     community: समुदाय
789     community_blogs: समूदाय ब्लगहरू
790     foundation: फाउन्डेसन
791     make_a_donation:
792       text: दान गर्नुहोस्
793     learn_more: थप जान्नुहोस्
794     more: थप
795   license_page:
796     native:
797       title: यो पृष्ठको बारेमा
798       mapping_link: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
799     legal_babble:
800       more_title_html: थप जान्नको लागि
801       contributors_title_html: हाम्रा योगदान कर्ताहरू
802   welcome_page:
803     title: स्वागतम्!
804     whats_on_the_map:
805       title: म्यापमा के छ
806     rules:
807       title: नियमहरू !
808   fixthemap:
809     how_to_help:
810       title: कसरी सहायता गर्ने
811       join_the_community:
812         title: समूदायमा सहभागी हुनुहोस्
813     other_concerns:
814       title: अन्य चासोहरू
815   help_page:
816     title: कसरी सहायता पाउने
817     welcome:
818       url: /welcome
819       title: OSM मा स्वागत् छ
820     beginners_guide:
821       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
822       title: सुरुवातकर्ताहरूको लागि मार्गदर्शन
823       description: सुरुवातकर्ताहरूको लागि समुदायद्वारा निर्मित निर्देशिका
824     help:
825       title: help.openstreetmap.org
826     mailing_lists:
827       title: मेलिङ्ग सूचीहरू
828     forums:
829       title: मञ्च
830     irc:
831       title: आईआरसि
832     switch2osm:
833       title: स्विचटु‍ओएसएम
834     wiki:
835       url: http://wiki.openstreetmap.org/
836   about_page:
837     next: अर्को
838     local_knowledge_title: स्थानीय ज्ञान
839     community_driven_title: समूदायबाट सञ्चालित
840     open_data_title: खुल्ला डेटा
841     legal_title: कानूनी
842     partners_title: समर्थकहरू
843   notifier:
844     diary_comment_notification:
845       hi: नमस्ते %{to_user},
846     message_notification:
847       hi: नमस्ते %{to_user},
848     friend_notification:
849       hi: नमस्ते %{to_user},
850       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ले तपाईँलाई मित्रको रूपमा थप्नु भयो'
851     gpx_notification:
852       greeting: नमस्ते,
853     signup_confirm:
854       greeting: नमस्ते!
855     email_confirm_plain:
856       greeting: नमस्ते,
857     email_confirm_html:
858       greeting: नमस्ते,
859     lost_password_plain:
860       greeting: नमस्ते,
861     lost_password_html:
862       greeting: नमस्ते,
863     note_comment_notification:
864       anonymous: अज्ञात प्रयोगकर्ता
865       greeting: नमस्ते,
866     changeset_comment_notification:
867       hi: नमस्ते %{to_user},
868       greeting: नमस्ते,
869   message:
870     inbox:
871       title: इनबक्स
872       my_inbox: मेरो इनबक्स
873       outbox: आउटबक्स
874       from: बाट
875       subject: विषय
876       date: मिति
877     message_summary:
878       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
879       read_button: पढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
880       reply_button: जवाफ दिने
881       delete_button: हटाउनुहोस्
882     new:
883       title: सान्देस पठाउ
884       send_message_to: '%{name} लाई नयाँ सन्देश पठाउनुहोस्'
885       subject: विषय
886       body: मुख्य भाग
887       send_button: पठाउनुहोस्
888       back_to_inbox: इनबक्समा फर्कनुहोस्
889       message_sent: सन्देश पठाइयो
890     outbox:
891       title: आउटबक्स
892       inbox: इनबक्स
893       outbox: आउटबक्स
894       to: लाई
895       subject: विषय
896       date: मिति
897     read:
898       title: सन्देश पढ्नुहोस्
899       from: बाट
900       subject: विषय
901       date: मिति
902       reply_button: जवाफ दिनुहोस्
903       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
904       delete_button: मेट्नुहोस्
905       back: पछाडि
906       to: लाई
907     sent_message_summary:
908       delete_button: हटाउनुहोस्
909     delete:
910       deleted: सन्देश मेटियो
911   site:
912     index:
913       permalink: स्थायी लिङ्क
914       shortlink: छोटो लिङ्क
915       createnote: एक टिप्पणी थप्नुहोस्
916     edit:
917       user_page_link: प्रयोगकर्ता पृष्ठ
918     sidebar:
919       close: बन्द गर्नुहोस्
920     search:
921       search: खोज्नुहोस्
922       get_directions: दिशानिर्देशन प्राप्त गर्नुहोस्
923       from: बाट
924       to: लाई
925       submit_text: जानुहोस्
926     key:
927       table:
928         entry:
929           motorway: मोटरमार्ग
930           main_road: मुख्य सडक
931           trunk: ट्रङ्क सडक
932           primary: प्राथमिक सडक
933           secondary: माध्यमिक सडक
934           unclassified: वर्गिकरण नगरिएको सडक
935           track: ट्रयाक
936           cycleway: साइकल मार्ग
937           rail: रेलमार्ग
938           cable:
939           - केबल कार
940           - कुर्सी लिफ्ट
941           forest: वन
942           wood: कुञ्ज
943           golf: गल्फ कोर्स
944           park: उद्यान
945           resident: आवासीय क्षेत्र
946           lake:
947           - ताल
948           - मुहान
949           farm: खेती
950           cemetery: अन्त्यष्टी स्थल
951           school:
952           - विद्यालय
953           - विश्वविद्यालय
954           summit:
955           - शिखर
956           - शिखर
957           bicycle_shop: साइकल पसल
958           bicycle_parking: साकल पार्किङ
959           toilets: शौचालय
960     richtext_area:
961       edit: सम्पादन
962       preview: पूर्वावलोकन
963     markdown_help:
964       headings: शीर्षकहरू
965       heading: शीर्षक
966       first: पहिलो वस्तु
967       link: लिङ्क
968       text: पाठ
969       image: छवि
970       url: युआरएल
971   trace:
972     create:
973       upload_trace: GPS Trace अपलोड गर्ने
974     edit:
975       title: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
976       heading: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
977       filename: 'फाइलनाम:'
978       download: डाउनलोड
979       uploaded_at: 'आध्यवधिक गरिएको:'
980       points: 'बिन्दुहरु:'
981       start_coord: 'निर्देशंक सुरु गर्ने:'
982       map: नक्सा
983       edit: सम्पादन
984       owner: 'मालिक:'
985       description: विवरण
986       tags: ट्यागहरूः
987       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
988       save_button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्ने
989       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
990       visibility_help: यसको मतलब के हो ?
991     trace_form:
992       upload_gpx: 'GPX फाइल अपलोड गर्ने:'
993       description: 'विवरण:'
994       tags: ट्यागहरूः
995       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
996       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
997       visibility_help: यसको मतलाब के हो ?
998       upload_button: अपलोड गर्ने
999       help: सहायता
1000     trace_header:
1001       see_all_traces: सबै ट्रेसहरु हेर्ने
1002     trace_optionals:
1003       tags: ट्यागहरू
1004     view:
1005       title: हेर्दै ट्रेस %{name}
1006       heading: हेर्दै ट्रेस %{name}
1007       pending: बाँकी
1008       filename: 'फाइलनाम:'
1009       download: डाउनलोड
1010       uploaded: 'अपलोड गरिएको:'
1011       points: 'विन्दुहरू:'
1012       start_coordinates: 'सुरूको निर्देशङ्क:'
1013       map: नक्सा
1014       edit: सम्पादन
1015       owner: 'मालिक:'
1016       description: 'विवरण:'
1017       tags: ट्यागहरूः
1018       none: कुनै पनि होइन
1019       edit_track: यो ट्रेस सम्पादन गर्ने
1020       delete_track: यो ट्रेस मेट्ने
1021       trace_not_found: ट्रेस भेटिएन!
1022       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1023     trace_paging_nav:
1024       showing_page: पृष्ठ %{page}
1025     trace:
1026       pending: बाँकी रहेको
1027       count_points: पोइन्टहरु %{count}
1028       ago: '%{time_in_words_ago} पहिले'
1029       more: थप
1030       trace_details: ट्रेसको विस्तृत जानकारी हेर्ने
1031       view_map: नक्सा हेर्ने
1032       edit: सम्पादन
1033       edit_map: नक्सा सम्पादन गर्ने
1034       public: सार्वजनिक
1035       private: निजी
1036       by: द्वारा
1037       in: मा
1038       map: नक्सा
1039     list:
1040       public_traces: सारवजनिक GPS ट्रेसहरु
1041       public_traces_from: '%{user}बाट सार्वकनिक GPS ट्रेसहरु'
1042       tagged_with: ' %{tags}हरूद्वारा ट्याग गरिएको'
1043     delete:
1044       scheduled_for_deletion: मेट्नको लागि तालिकावद्ध गरिएको ट्रेस
1045     make_public:
1046       made_public: सार्वजनिक बनाइएको ट्रेस
1047   oauth_clients:
1048     edit:
1049       submit: सम्पादन
1050     show:
1051       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1052     form:
1053       name: नाम
1054       required: आवश्यक पर्दछ
1055   user:
1056     login:
1057       title: प्रवेश
1058       heading: प्रवेश
1059       password: 'पासवर्ड:'
1060       login_button: प्रवेश
1061       no account: खाता छैन?
1062     logout:
1063       logout_button: लग आउट
1064     lost_password:
1065       title: पासवर्ड बिर्सियो
1066       heading: पासवर्ड बिर्सिनुभयो ?
1067       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1068       new password button: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1069     reset_password:
1070       title: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1071       heading: '%{user}को लागि प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने'
1072       password: 'पासवर्ड:'
1073       confirm password: 'प्रवेशशव्द निश्चित गर्ने:'
1074       reset: नयाँ प्रवेशशव्द
1075       flash changed: तपाईंको प्रवेश शब्द परिवर्तन गरिएको छ।
1076     new:
1077       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1078       confirm email address: 'इमेल ठेगाना पक्का गर्नुहोस्:'
1079       password: 'पासवर्ड:'
1080       confirm password: 'पासवर्ड निश्चित गर्नुहोस्:'
1081       continue: साइन अप
1082     terms:
1083       consider_pd_why: यो के हो ?
1084       legale_names:
1085         france: फ्रान्स
1086         italy: इटाली
1087     no_such_user:
1088       deleted: मेटाइयो
1089     view:
1090       traces: ट्रेसहरू
1091       status: 'स्थिति:'
1092       description: वर्णन
1093       km away: '%{count}किमि टाढा'
1094       m away: '%{count} मि टाढा'
1095       comments: टिप्पणी
1096       confirm: निश्चित गर्ने
1097     popup:
1098       your location: तपाईँको स्थान
1099       nearby mapper: नजिकको मानचित्रकर्मी
1100       friend: साथी
1101     account:
1102       my settings: मेरो अनुकुलताहरु
1103       openid:
1104         link text: यो के हो ?
1105       public editing:
1106         heading: 'सार्वजनिक सम्पादन:'
1107         enabled link text: यो के हो ?
1108         disabled link text: म किन सम्पादन गर्न सक्दिन?
1109       public editing note:
1110         heading: सार्वजनिक सम्पादन
1111       contributor terms:
1112         link text: यो के हो ?
1113       preferred languages: 'रुचाइएका भाषाहरू:'
1114       image: 'चित्र:'
1115       gravatar:
1116         link text: यो के हो ?
1117       home location: 'गृह स्थान:'
1118       no home location: तपाईंले आफ्नो गृहस्थान प्रविष्ठ गर्नुभएको छैन।
1119       latitude: 'देशान्तर:'
1120       longitude: 'अक्षांश:'
1121       save changes button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्नुहोस्
1122       flash update success confirm needed: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक
1123         गरियो। Check your email for a note to confirm your new email address.
1124       flash update success: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक गरियो।
1125     confirm:
1126       button: निश्चित गर्ने
1127     confirm_email:
1128       heading: इमेल परिवर्तन भएको निश्चित गर्नुहोस्
1129       press confirm button: इमेल निश्चित गर्नको लागि निश्चितमा क्लिक गर्नुहोस् ।
1130       button: निश्चित
1131       success: तपाईंको इमेल निश्चित गर्नुहोस्, ग्राह्याताको लागि धन्यवाद!
1132       failure: यो टोकन को साथम एक इमेल पहिले नै निश्चित गरिसकिएको छ।
1133     go_public:
1134       flash success: तपाईंका सबै सम्पादनहरू सार्वाजनिक छन् , तपाईं अब सम्पादन लायक
1135         हुनु भयो ।
1136     make_friend:
1137       button: साथीको रूपमा थप्नुहोस्
1138       success: '%{name} अब तपाईंको मित्र हुनुभएको छ!'
1139       failed: माफ गर्नुहोला, %{name}लाई मित्रको रुपमा थप्न सकिएन।
1140       already_a_friend: '%{name} सँग तपाईंले पहिले नै मित्रता गरिसक्नु भएको छ ।'
1141     remove_friend:
1142       button: साथीबाट हटाउने
1143     filter:
1144       not_an_administrator: यो कार्य गर्न तपाईं प्रबन्धक हुनुपर्छ .
1145     list:
1146       title: प्रयोगकर्ताहरू
1147       heading: प्रयोगकर्ताहरू
1148   user_role:
1149     filter:
1150       not_an_administrator: प्रबन्धकहरूले भूमिका व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र तपाईं प्रबन्धक
1151         हैन ।
1152       not_a_role: '`%{role}''  मान्य भूमिका हैन ।'
1153       already_has_role: प्रयोगकर्ता सँग %{role} भूमिका पहिले देखि नै छ।
1154       doesnt_have_role: प्रयोगर्ताको %{role}को भूमिका छैन
1155     grant:
1156       title: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1157       heading: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1158       are_you_sure: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता `%{name}'लाई प्रदान गर्न निश्चित
1159         हुनुहुन्छ?
1160       confirm: निश्चित गर्ने
1161       fail: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता  `%{name}'लाई प्रदान गर्न सकिएन । कृपया प्रयोगकर्ता
1162         र भूमिका दुबै मान्य छन् भनि जाँच गर्नुहोस् ।
1163     revoke:
1164       title: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1165       heading: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1166       are_you_sure: तपाईं भूमिका `%{role}' , `%{name} प्रोगकर्ताबाट फिर्ता लिने कुरामा
1167         निश्चित हुनुहुन्छ'?
1168       confirm: निश्चित गर्ने
1169       fail: भूमिका `%{role}' ,`%{name}'बाट फिर्ता लिन सकिएन । प्रोगकर्ता नाम र भूमिका
1170         दुबै मान्य छन् भन्ने खुलाउनु होस् ।
1171   user_block:
1172     show:
1173       created: सृजना गरिएको
1174       status: वस्तुस्थिति
1175       show: देखाउनुहोस्
1176       edit: सम्पादन
1177       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1178   user_blocks:
1179     block:
1180       show: देखाउनुहोस्
1181       edit: सम्पादन
1182     blocks:
1183       creator_name: सर्जक
1184       status: वस्तुस्थिति
1185       showing_page: पृष्ठ %{page}
1186       next: अर्को »
1187       previous: « अघिल्लो
1188   note:
1189     entry:
1190       comment: टिप्पणी
1191     mine:
1192       id: आईडी
1193       creator: सर्जक
1194       description: वर्णन
1195   javascripts:
1196     close: बन्द गर्नुहोस्
1197     share:
1198       title: आदान-प्रदान गर्नुहोस्
1199       cancel: रद्द गर्नुहोस्
1200       image: छवि
1201       long_link: लिङ्क
1202       embed: एचटीएमएल
1203       format: 'ढाँचा:'
1204       download: डाउनलोड
1205       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
1206     map:
1207       zoom:
1208         in: ठुलो पार्नुहोस
1209         out: सानो पार्नुहोस
1210       base:
1211         standard: मानक
1212       layers:
1213         header: म्याप लेयरहरू
1214         notes: म्याप टिप्पणीहरू
1215     changesets:
1216       show:
1217         comment: टिप्पणी
1218         subscribe: सवस्क्रिप्ट
1219         unsubscribe: सदस्यता खारेज गर्नुहोस्
1220         hide_comment: लुकाउ
1221     notes:
1222       show:
1223         hide: लुकाउनुहोस्
1224         comment: टिप्पणी
1225     directions:
1226       time: समय
1227     query:
1228       node: नोड
1229       way: बाटो
1230       relation: रिलेशन
1231   redaction:
1232     edit:
1233       description: वर्णन
1234     new:
1235       description: वर्णन
1236     show:
1237       description: विवरण
1238       user: 'सर्जक:'
1239       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1240 ...