add australia copyright notice for PSMA Australia
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Macofe
6 # Author: Nemo bis
7 ---
8 mk:
9   html:
10     dir: ltr
11   time:
12     formats:
13       friendly: '%e %B %Y г. во %H:%M ч.'
14       blog: '%e %B %Y г.'
15   activerecord:
16     models:
17       acl: Список за контрола на пристап
18       changeset: Измени
19       changeset_tag: Ознака во измените
20       country: Земја
21       diary_comment: Коментар од дневникот
22       diary_entry: Ставка во дневник
23       friend: Пријател
24       language: Јазик
25       message: Порака
26       node: Јазол
27       node_tag: Ознака на јазол
28       notifier: Известувач
29       old_node: Стар јазол
30       old_node_tag: Стара ознака за јазол
31       old_relation: Стар однос
32       old_relation_member: Стар член на однос
33       old_relation_tag: Стара ознака на однос
34       old_way: Стар пат
35       old_way_node: Стар јазол на пат
36       old_way_tag: Стара ознака за пат
37       relation: Однос
38       relation_member: Член на однос
39       relation_tag: Ознака за однос
40       session: Седница
41       trace: Трага
42       tracepoint: Точка на трага
43       tracetag: Ознака за трага
44       user: Корисник
45       user_preference: Кориснички прилагодувања
46       user_token: Корисничка шифра
47       way: Пат
48       way_node: Јазол на пат
49       way_tag: Ознака на пат
50     attributes:
51       diary_comment:
52         body: Содржина
53       diary_entry:
54         user: Корисник
55         title: Тема
56         latitude: Геог. ширина
57         longitude: Геог. должина
58         language: Јазик
59       friend:
60         user: Корисник
61         friend: Пријател
62       trace:
63         user: Корисник
64         visible: Видливо
65         name: Име
66         size: Големина
67         latitude: Геог. ширина
68         longitude: Геог. должина
69         public: Јавно
70         description: Опис
71       message:
72         sender: Испраќач
73         title: Тема
74         body: Содржина
75         recipient: Примател
76       user:
77         email: Е-пошта
78         active: Активно
79         display_name: Име за приказ
80         description: Опис
81         languages: Јазици
82         pass_crypt: Лозинка
83   printable_name:
84     with_version: '%{id}, вер. %{version}'
85     with_name_html: '%{name} (%{id})'
86   editor:
87     default: По основно (моментално %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
97     remote:
98       name: Далечинско управување
99       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
100   browse:
101     created: Создадено
102     closed: Затворено
103     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
104     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
105     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
106     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
107     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
108     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
109     version: Верзија
110     in_changeset: Измени
111     anonymous: анонимен
112     no_comment: (нема коментари)
113     part_of: Дел од
114     download_xml: Преземи XML
115     view_history: Погл. историја
116     view_details: Погл. подробности
117     location: 'Местоположба:'
118     changeset:
119       title: 'Измени: %{id}'
120       belongs_to: Автор
121       node: Јазли (%{count})
122       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
123       way: Патишта (%{count})
124       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
125       relation: Односи (%{count})
126       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
127       comment: Коментари (%{count})
128       hidden_commented_by: Скриен коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред
129         %{when}</abbr>
130       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
131       changesetxml: XML за измените
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Измени %{id}
135         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
136       join_discussion: Најавете се за да се приклучите во разговорот
137       discussion: Разговор
138       still_open: Измените сè уште се отворени — разговорот ќе се отвори штом ќе се
139         затворат измените.
140     node:
141       title: 'Јазол: %{name}'
142       history_title: 'Историја на јазолот: %{name}'
143     way:
144       title: 'Пат: %{name}'
145       history_title: 'Историја на патот: %{name}'
146       nodes: Јазли
147       also_part_of:
148         one: дел од патот %{related_ways}
149         other: дел од патиштата %{related_ways}
150     relation:
151       title: 'Однос: %{name}'
152       history_title: 'Историја на односот: %{name}'
153       members: Членови
154     relation_member:
155       entry_role: '%{type} %{name} како %{role}'
156       type:
157         node: Јазол
158         way: Пат
159         relation: Однос
160     containing_relation:
161       entry: Однос %{relation_name}
162       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
163     not_found:
164       sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
165       type:
166         node: јазол
167         way: пат
168         relation: однос
169         changeset: измени
170         note: белешка
171     timeout:
172       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
173       type:
174         node: јазол
175         way: пат
176         relation: однос
177         changeset: менувач
178         note: белешка
179     redacted:
180       redaction: Редакција %{id}
181       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи
182         е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
183       type:
184         node: јазол
185         way: пат
186         relation: однос
187     start_rjs:
188       feature_warning: Вчитувам %{num_features} елементи, што може да ви го забави
189         прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
190       load_data: Вчитај ги податоците
191       loading: Вчитувам...
192     tag_details:
193       tags: Ознаки
194       wiki_link:
195         key: Викистраницата за опис на ознаката %{key}
196         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
197       wikidata_link: Предметот за %{page} на Википодатоци
198       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
199       telephone_link: Јави се на %{phone_number}
200     note:
201       title: 'Белешка: %{id}'
202       new_note: Нова белешка
203       description: Опис
204       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
205       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
206       hidden_title: 'Скриена белешка бр. #%{note_name}'
207       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
208       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
209       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
210       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
211         %{when}</abbr>
212       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
213       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
214       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
215       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
216         %{when}</abbr>
217       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
218       report: Пријави го јазолов
219     query:
220       title: Пребарување на елементи
221       introduction: Стиснете на картата за да ги најдете елементите во близина.
222       nearby: Елементи во близина
223       enclosing: Обиколни елементи
224   changeset:
225     changeset_paging_nav:
226       showing_page: Страница %{page}
227       next: Следно »
228       previous: « Претходно
229     changeset:
230       anonymous: Анонимен
231       no_edits: (нема уредувања)
232       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
233     changesets:
234       id: Назнака
235       saved_at: Зачувано во
236       user: Корисник
237       comment: Коментар
238       area: Површина
239     index:
240       title: Измени
241       title_user: Измени на %{user}
242       title_friend: Измени на мои пријатели
243       title_nearby: Измени од соседни корисници
244       empty: Не пронајдов збирови од промени.
245       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
246       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
247       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
248       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
249       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
250       load_more: Вчитај уште
251     timeout:
252       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за
253         да се преземе.
254     rss:
255       title_all: Разговор за промена на OpenStreetMap
256       title_particular: 'Разговор за промената #%{changeset_id} на OpenStreetMap'
257       comment: 'Нов коментар за промената #%{changeset_id} на %{author}'
258       commented_at_html: Подновено пред %{when}
259       commented_at_by_html: Подновено пред %{when} од %{user}
260       full: Целосен разговор
261   diary_entry:
262     new:
263       title: Нова дневничка ставка
264       publish_button: Објави
265     index:
266       title: Дневници на корисници
267       title_friends: Дневници на пријателите
268       title_nearby: Дневници на соседните корисници
269       user_title: Дневник на %{user}
270       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
271       new: 'Нов дневнички запис:'
272       new_title: Напишете нов запис во корисничкиот дневник
273       no_entries: Нема дневнички ставки
274       recent_entries: Скорешни дневнички записи
275       older_entries: Постари ставки
276       newer_entries: Понови ставки
277     edit:
278       title: Уреди дневничка ставка
279       subject: 'Наслов:'
280       body: 'Содржина:'
281       language: 'Јазик:'
282       location: 'Местоположба:'
283       latitude: Геог. ширина
284       longitude: Геог. должина
285       use_map_link: покажи на карта
286       save_button: Зачувај
287       marker_text: Место на дневничкиот запис
288     show:
289       title: Дневникот на %{user} | %{title}
290       user_title: дневник на %{user}
291       leave_a_comment: Пиши коментар
292       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} за да оставите коментар'
293       login: Најава
294       save_button: Зачувај
295     no_such_entry:
296       title: Нема таква дневничка ставка
297       heading: 'Нема ставка со назнака: %{id}'
298       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете
299         дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
300     diary_entry:
301       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
302       comment_link: Коментирај на оваа ставка
303       reply_link: Одговори на оваа ставка
304       comment_count:
305         one: '%{count} коментар'
306         zero: Нема коментари
307         other: '%{count} коментари'
308       edit_link: Уреди ја оваа ставка
309       hide_link: Скриј ја ставкава
310       confirm: Потврди
311       report: Пријави ја ставкава
312     diary_comment:
313       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
314       hide_link: Скриј го коментаров
315       confirm: Потврди
316       report: Пријави го коментаров
317     location:
318       location: 'Местоположба:'
319       view: Преглед
320       edit: Уреди
321     feed:
322       user:
323         title: Дневнички ставки на %{user}
324         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
325       language:
326         title: Дневнички ставки на %{language_name}
327         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на
328           %{language_name}
329       all:
330         title: Дневнички ставки
331         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
332     comments:
333       has_commented_on: '%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи'
334       post: Објава
335       when: Кога
336       comment: Коментар
337       ago: пред %{ago}
338       newer_comments: Понови коментари
339       older_comments: Постари коментари
340   geocoder:
341     search:
342       title:
343         latlon: <a href="https://openstreetmap.org/">Внатрешни</a> исходни ставки
344         ca_postcode: Исход од <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
345         osm_nominatim: Исход од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
346           Nominatim</a>
347         geonames: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
348         osm_nominatim_reverse: Исход од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
349           Nominatim</a>
350         geonames_reverse: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
351     search_osm_nominatim:
352       prefix:
353         aerialway:
354           cable_car: Кабелски трамвај
355           chair_lift: Клупна жичница
356           drag_lift: Влечна жичница
357           gondola: Кабинска жичница
358           platter: Скилифт
359           pylon: Жичен јарбол
360           station: Гондолска станица
361           t-bar: Влечен лифт
362         aeroway:
363           aerodrome: Аеродром
364           airstrip: Леталиште
365           apron: Рампа
366           gate: Порта
367           hangar: Хангар
368           helipad: Хелиодром
369           holding_position: Задржна положба
370           parking_position: Оставна положба
371           runway: Писта
372           taxiway: Рулажна патека
373           terminal: Терминал
374         amenity:
375           animal_shelter: Засолниште за животни
376           arts_centre: Дом на уметноста
377           atm: Банкомат
378           bank: Банка
379           bar: Бар
380           bbq: Скара
381           bench: Клупа
382           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
383           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
384           biergarten: Пивска градина
385           boat_rental: Изнајмување пловила
386           brothel: Бордел
387           bureau_de_change: Менувачница
388           bus_station: Автобуска станица
389           cafe: Кафуле
390           car_rental: Изнајмување автомобил
391           car_sharing: Заедничко патување
392           car_wash: Автоперална
393           casino: Казино
394           charging_station: Напојна станица
395           childcare: Претшколска установа
396           cinema: Кино
397           clinic: Клиника
398           clock: Часовник
399           college: Колеџ
400           community_centre: Центар на заедница
401           courthouse: Суд
402           crematorium: Крематориум
403           dentist: Забар
404           doctors: Доктори
405           drinking_water: Пивка вода
406           driving_school: Автошкола
407           embassy: Амбасада
408           fast_food: Брза храна
409           ferry_terminal: Траектска станица
410           fire_station: Пожарна
411           food_court: Штандови за брза храна
412           fountain: Фонтана
413           fuel: Гориво
414           gambling: Коцкање
415           grave_yard: Гробишта
416           grit_bin: Пескарница
417           hospital: Болница
418           hunting_stand: Ловечка кула
419           ice_cream: Сладолед
420           kindergarten: Градинка
421           library: Библиотека
422           marketplace: Пазариште
423           monastery: Манастир
424           motorcycle_parking: Паркиралиште за мотоцикли
425           nightclub: Ноќен клуб
426           nursing_home: Старечки дом
427           office: Канцеларија
428           parking: Паркиралиште
429           parking_entrance: Влез во паркиралиште
430           parking_space: Паркинг-место
431           pharmacy: Аптека
432           place_of_worship: Верски објект
433           police: Полиција
434           post_box: Поштенско сандаче
435           post_office: Пошта
436           preschool: Претшколска установа
437           prison: Затвор
438           pub: Пивница
439           public_building: Јавен објект
440           recycling: Рециклирање
441           restaurant: Ресторан
442           retirement_home: Старечки дом
443           sauna: Сауна
444           school: Училиште
445           shelter: Засолниште
446           shop: Продавница
447           shower: Туш
448           social_centre: Социјален центар
449           social_club: Друштвен клуб
450           social_facility: Општествена постројка
451           studio: Студио
452           swimming_pool: Базен
453           taxi: Такси
454           telephone: Телефонска говорница
455           theatre: Театар
456           toilets: Тоалет
457           townhall: Градски дом
458           university: Универзитет
459           vending_machine: Вендинг-машина
460           veterinary: Ветеринарна клиника
461           village_hall: Месна заедница
462           waste_basket: Корпа за отпадоци
463           waste_disposal: Депонија
464           water_point: Водоводен приклучок
465           youth_centre: Младински центар
466         boundary:
467           administrative: Административна граница
468           census: Пописна граница
469           national_park: Национален парк
470           protected_area: Заштитено подрачје
471         bridge:
472           aqueduct: Аквадукт
473           boardwalk: Шеталиште
474           suspension: Висечки мост
475           swing: Вртечки мост
476           viaduct: Вијадукт
477           "yes": Мост
478         building:
479           "yes": Градба
480         craft:
481           brewery: Пиварница
482           carpenter: Столар
483           electrician: Електричар
484           gardener: Градинар
485           painter: Сликар
486           photographer: Фотограф
487           plumber: Водоводџија
488           shoemaker: Чевлар
489           tailor: Кројач
490           "yes": Занаетчиски дуќан
491         emergency:
492           ambulance_station: Итна помош
493           assembly_point: Собиралиште
494           defibrillator: Дефибрилатор
495           landing_site: Место за итно слетување
496           phone: Итен телефон
497           water_tank: Итен водосклад
498           "yes": Итна помош
499         highway:
500           abandoned: Напуштен автопат
501           bridleway: Коњски пат
502           bus_guideway: Автобуски шини
503           bus_stop: Автобуска постојка
504           construction: Автопат во изградба
505           corridor: Премин
506           cycleway: Велосипедска патека
507           elevator: Лифт
508           emergency_access_point: Прва помош
509           footway: Тротоар
510           ford: Брод
511           give_way: Знак за предност
512           living_street: Маалска улица
513           milestone: Милјоказ
514           motorway: Автопат
515           motorway_junction: Клучка
516           motorway_link: Приклучен пат
517           passing_place: Минувалиште
518           path: Патека
519           pedestrian: Пешачка патека
520           platform: Платформа
521           primary: Главен пат
522           primary_link: Главен пат
523           proposed: Предложен пат
524           raceway: Тркачка патека
525           residential: Станбена улица
526           rest_area: Одмориште
527           road: Пат
528           secondary: Спореден пат
529           secondary_link: Спореден пат
530           service: Помошен пат
531           services: Крајпатен сервис
532           speed_camera: Брзиноловец
533           steps: Скалила
534           stop: Знак за запирање
535           street_lamp: Улична светилка
536           tertiary: Третостепен пат
537           tertiary_link: Третостепен пат
538           track: Полски пат
539           traffic_signals: Сообраќајна сигнализација
540           trail: Патека
541           trunk: Магистрала
542           trunk_link: Магистрала
543           turning_loop: Повратен јазол
544           unclassified: Некласификуван пат
545           "yes": Пат
546         historic:
547           archaeological_site: Археолошки локалитет
548           battlefield: Бојно поле
549           boundary_stone: Граничен камен
550           building: Историска градба
551           bunker: Бункер
552           castle: Замок
553           church: Црква
554           city_gate: Градска порта
555           citywalls: Градски ѕидини
556           fort: Утврдување
557           heritage: Културно наследство
558           house: Куќа
559           icon: Икона
560           manor: Велепоседнички дом
561           memorial: Споменик
562           mine: Рудник
563           mine_shaft: Рудничко окно
564           monument: Споменик
565           roman_road: Римски пат
566           ruins: Рушевини
567           stone: Камен
568           tomb: Гроб
569           tower: Кула
570           wayside_cross: Крајпатен крст
571           wayside_shrine: Крајпатен параклис
572           wreck: Бродолом
573           "yes": Историско место
574         junction:
575           "yes": Раскрсница
576         landuse:
577           allotments: Парцели
578           basin: Котлина
579           brownfield: Угар
580           cemetery: Гробишта
581           commercial: Стопанско подрачје
582           conservation: Заштитено земјиште
583           construction: Градилиште
584           farm: Фарма
585           farmland: Земјоделско земјиште
586           farmyard: Селски двор
587           forest: Шума
588           garages: Гаража
589           grass: Трева
590           greenfield: Неискористено земјиште
591           industrial: Индустриско подрачје
592           landfill: Депонија
593           meadow: Ливада
594           military: Воено подрачје
595           mine: Рудник
596           orchard: Овоштарник
597           quarry: Каменолом
598           railway: Железница
599           recreation_ground: Рекреативен терен
600           reservoir: Резервоар
601           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
602           residential: Станбено подрачје
603           retail: Дуќани
604           road: Патно подрачје
605           village_green: Селско зеленило
606           vineyard: Лозници
607           "yes": Употреба на земјиште
608         leisure:
609           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
610           bird_hide: Набљудувалиште за птици
611           common: Општествена земја
612           dog_park: Парк за кучиња
613           firepit: Огниште
614           fishing: Рибарење
615           fitness_centre: Центар за фитнес
616           fitness_station: Технички преглед
617           garden: Градина
618           golf_course: Голф-терен
619           horse_riding: Јавање
620           ice_rink: Лизгалиште
621           marina: Марина
622           miniature_golf: Миниголф
623           nature_reserve: Природен резерват
624           park: Парк
625           pitch: Спортски терен
626           playground: Детско игралиште
627           recreation_ground: Разонодно место
628           resort: Одморалиште
629           sauna: Сауна
630           slipway: Испуст
631           sports_centre: Спортски центар
632           stadium: Стадион
633           swimming_pool: Базен
634           track: Спортска патека
635           water_park: Аквапарк
636           "yes": Разонода
637         man_made:
638           adit: Помошно окно
639           beacon: Светилник
640           beehive: Пчеларник
641           breakwater: Бранобран
642           bridge: Мост
643           bunker_silo: Бункер
644           chimney: Оџак
645           crane: Кран
646           dolphin: Пристан. дирек
647           dyke: Ров
648           embankment: Кеј
649           flagpole: Јарбол
650           gasometer: Гасомер
651           groyne: Брежна препрека
652           kiln: Печка
653           lighthouse: Светилник
654           mast: Јарбол
655           mine: Рудник
656           mineshaft: Рудничко окно
657           monitoring_station: Надгледна станица
658           petroleum_well: Нафтен извор
659           pier: Пристан. мост
660           pipeline: Цевковод
661           silo: Силос
662           storage_tank: Резервоар
663           surveillance: Надзор
664           tower: Кула
665           wastewater_plant: Пречистителна станица
666           watermill: Воденица
667           water_tower: Водокула
668           water_well: Бунар
669           water_works: Водоводна станица
670           windmill: Ветерница
671           works: Фабрика
672           "yes": Вештачки
673         military:
674           airfield: Воено слетувалиште
675           barracks: Касарна
676           bunker: Бункер
677           "yes": Војска
678         mountain_pass:
679           "yes": Планински превој
680         natural:
681           bay: Залив
682           beach: Плажа
683           cape: ‘Рт
684           cave_entrance: Влез во пештера
685           cliff: Гребен
686           crater: Кратер
687           dune: Дина
688           fell: Фел
689           fjord: Фјорд
690           forest: Шума
691           geyser: Гејзер
692           glacier: Ледник
693           grassland: Полјана
694           heath: Голет
695           hill: Рид
696           island: Остров
697           land: Земја
698           marsh: Бара
699           moor: Пустара
700           mud: Кал
701           peak: Врв
702           point: Точка
703           reef: Гребен
704           ridge: Срт
705           rock: Карпа
706           saddle: Седло
707           sand: Песок
708           scree: Сип
709           scrub: Честак
710           spring: Извор
711           stone: Камен
712           strait: Проток
713           tree: Дрво
714           valley: Долина
715           volcano: Вулкан
716           water: Вода
717           wetland: Мочуриште
718           wood: Шума
719         office:
720           accountant: Сметководител
721           administrative: Управа
722           architect: Архитект
723           association: Здружение
724           company: Фирма
725           educational_institution: Образовна установа
726           employment_agency: Агенција за вработување
727           estate_agent: Агенција за недвижности
728           government: Владина служба
729           insurance: Служба за осигурување
730           it: Информатичка служба
731           lawyer: Адвокат
732           ngo: НВО-канцеларија
733           telecommunication: Телекомуникациска канцеларија
734           travel_agent: Туристичка агенција
735           "yes": Канцеларија
736         place:
737           allotments: Парцели
738           city: Град
739           city_block: Градски блок
740           country: Земја
741           county: Округ
742           farm: Фарма
743           hamlet: Селце
744           house: Куќа
745           houses: Куќи
746           island: Остров
747           islet: Островче
748           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
749           locality: Месност
750           municipality: Општина
751           neighbourhood: Соседство
752           postcode: Поштенски број
753           quarter: Четврт
754           region: Област
755           sea: Море
756           square: Плоштад
757           state: Покраина
758           subdivision: Админ. подрачје
759           suburb: Населба
760           town: Град
761           unincorporated_area: Нездружено подрачје
762           village: Село
763           "yes": Место
764         railway:
765           abandoned: Напуштена железничка линија
766           construction: Железничка линија во изградба
767           disused: Напуштена железничка линија
768           funicular: Искачница
769           halt: Железничка постојка
770           junction: Железнички јазол
771           level_crossing: Надвозник
772           light_rail: Лека железница
773           miniature: Минијатурна железница
774           monorail: Едношинска пруга
775           narrow_gauge: Теснолинејка
776           platform: Железнички перон
777           preserved: Зачувана железничка линија
778           proposed: Предложена железница
779           spur: Железнички огранок
780           station: Железничка станица
781           stop: Железничка постојка
782           subway: Метро
783           subway_entrance: Влез во метро
784           switch: Железнички пунктови
785           tram: Трамвајска линија
786           tram_stop: Трамвајска постојка
787         shop:
788           alcohol: Алкохол на црно
789           antiques: Старинарница
790           art: Уметнички дуќан
791           bakery: Пекара
792           beauty: Козметика
793           beverages: Пијалоци
794           bicycle: Продавница за велосипеди
795           bookmaker: Бележник
796           books: Книжарница
797           boutique: Бутик
798           butcher: Месарница
799           car: Автосалон
800           car_parts: Автоделови
801           car_repair: Автосервис
802           carpet: Дуќан за теписи
803           charity: Добротворна продавница
804           chemist: Аптека
805           clothes: Дуќан за облека
806           computer: Продавница за сметачи
807           confectionery: Слаткарница
808           convenience: Бакалница
809           copyshop: Фотокопир
810           cosmetics: Козметика
811           deli: Гастрономски дуќан
812           department_store: Стоковна куќа
813           discount: Распродажен дуќан
814           doityourself: Направи-сам
815           dry_cleaning: Хемиско чистење
816           electronics: Електронска опрема
817           estate_agent: Недвижности
818           farm: Земјоделска продавница
819           fashion: Бутик
820           fish: Рибарница
821           florist: Цвеќара
822           food: Продавница за храна
823           funeral_directors: Погребална служба
824           furniture: Мебел
825           gallery: Галерија
826           garden_centre: Градинарски центар
827           general: Колонијал
828           gift: Дуќан за подароци
829           greengrocer: Пиљара
830           grocery: Бакалница
831           hairdresser: Фризер
832           hardware: Алат и опрема
833           hifi: Аудиосистеми
834           houseware: Продавница за покуќнина
835           interior_decoration: Внатрешно уредување
836           jewelry: Јувелир
837           kiosk: Трафика
838           kitchen: Кујнска продавница
839           laundry: Пералница
840           lottery: Лотарија
841           mall: Трговски центар
842           market: Пазар
843           massage: Масажа
844           mobile_phone: Мобиларница
845           motorcycle: Моторцикли
846           music: Музички дуќан
847           newsagent: Весникара
848           optician: Оптичар
849           organic: Здрава храна
850           outdoor: Продавница на отворено
851           paint: Бои и лакови
852           pawnbroker: Заложница
853           pet: Домашни миленици
854           pharmacy: Аптека
855           photo: Фотографски дуќан
856           seafood: Морска храна
857           second_hand: Половна роба
858           shoes: Обувки
859           sports: Спортски дуќан
860           stationery: Прибор и репроматеријали
861           supermarket: Супермаркет
862           tailor: Кројач
863           ticket: Билетарница
864           tobacco: Тутунарница
865           toys: Продавница за играчки
866           travel_agency: Туристичка агенција
867           tyres: Автогуми
868           vacant: Празна продавница
869           variety_store: Сештарница
870           video: Видеотека
871           wine: Винска продавница
872           "yes": Дуќан
873         tourism:
874           alpine_hut: Планинска куќарка
875           apartment: Стан
876           artwork: Уметничко дело
877           attraction: Атракција
878           bed_and_breakfast: Полупансион
879           cabin: Колиба
880           camp_site: Камп
881           caravan_site: Автокамп
882           chalet: Брвнара
883           gallery: Галерија
884           guest_house: Пансион
885           hostel: Хостел
886           hotel: Хотел
887           information: Информации
888           motel: Мотел
889           museum: Музеј
890           picnic_site: Излетничко место
891           theme_park: Забавен парк
892           viewpoint: Видиковец
893           zoo: Зоолошка
894         tunnel:
895           building_passage: Премин на зграда
896           culvert: Пропусен канал
897           "yes": Тунел
898         waterway:
899           artificial: Вештачки воден пат
900           boatyard: Чамцоградилиште
901           canal: Канал
902           dam: Брана
903           derelict_canal: Запуштен канал
904           ditch: Канач
905           dock: Док
906           drain: Одвод
907           lock: Преводница
908           lock_gate: Преводничка врата
909           mooring: Сидриште
910           rapids: Брзак
911           river: Река
912           stream: Поток
913           wadi: Вади
914           waterfall: Водопад
915           weir: Јаз
916           "yes": Воден пат
917       admin_levels:
918         level2: Државна граница
919         level4: Покраинска граница
920         level5: Регионална граница
921         level6: Окружна граница
922         level8: Градска граница
923         level9: Селска граница
924         level10: Населбена граница
925     description:
926       title:
927         osm_nominatim: Местоположба од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
928           Nominatim</a>
929         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
930       types:
931         cities: Градови
932         towns: Гратчиња
933         places: Места
934     results:
935       no_results: Не пронајдов ништо
936       more_results: Повеќе ставки
937   issues:
938     index:
939       title: Проблеми
940       select_status: Одберете статус
941       select_type: Одберете тип
942       select_last_updated_by: Одберете подследен подновувач
943       reported_user: Пријавен корисник
944       not_updated: Неподновено
945       search: Пребарај
946       search_guidance: 'Пребарајте проблеми:'
947       user_not_found: Корисникот не постои
948       issues_not_found: Не пронајдов таков проблем
949       status: Статус
950       reports: Пријави
951       last_updated: Последна поднова
952       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
953       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
954       link_to_reports: Преглед на пријави
955       reports_count:
956         one: 1 пријава
957         other: '%{count} пријави'
958       reported_item: Пријавена ставка
959       states:
960         ignored: Занемарено
961         open: Отворено
962         resolved: Решено
963     update:
964       new_report: Вашата пријава е успешно заведена
965       successful_update: Вашата пријава е успешно подновена
966       provide_details: Наведете ги потребните подробности
967     show:
968       title: '%{status} Проблем бр. #%{issue_id}'
969       reports:
970         zero: Нема приајви
971         one: 1 пријава
972         other: '%{count} пријави'
973       report_created_at: Првпат пријавено на %{datetime}
974       last_resolved_at: Последно пријавено на %{datetime}
975       last_updated_at: Последно пријавено на %{datetime} од %{displayname}
976       resolve: Реши
977       ignore: Занемари
978       reopen: Повторно отвори
979       reports_of_this_issue: Пријави за проблемов
980       read_reports: Прочитај пријави
981       new_reports: Нови пријави
982       other_issues_against_this_user: Други проблеми со овој корисник
983       no_other_issues: Нема други проблеми со овој корисник.
984       comments_on_this_issue: Коментари за проблемов
985     resolve:
986       resolved: Состојбата на проблемот е поставена како „Решено“
987     ignore:
988       ignored: Состојбата на проблемот е поставена како „Занемарено“
989     reopen:
990       reopened: Состојбата на проблемот е поставена како „Отворено“
991     comments:
992       created_at: На %{datetime}
993       reassign_param: Да го предоделам проблемот?
994     reports:
995       updated_at: На %{datetime}
996       reported_by_html: Пријавено како %{category} од %{user}
997     helper:
998       reportable_title:
999         diary_comment: '%{entry_title}, коментар бр. %{comment_id}'
1000         note: Напомена бр. %{note_id}
1001   issue_comments:
1002     create:
1003       comment_created: Коментарот е успешно создаден
1004   reports:
1005     new:
1006       title_html: Пријава %{link}
1007       missing_params: Не можам да создадам нов извештај
1008       details: Наведете повеќе подробности за проблемот (задолжително).
1009       select: 'Изберете причина за пријавата:'
1010       disclaimer:
1011         intro: 'Пред да ја поднесете пријавата кај модераторите, проверете дали:'
1012         not_just_mistake: Сте сигурни дека проблемот не е просто грешка
1013         unable_to_fix: Не можете проблемот да го решите сами или со помош од други
1014           членови на заедницата
1015         resolve_with_user: Веќе сте пробале да го решите проблемот со дадениот корисник
1016       categories:
1017         diary_entry:
1018           spam_label: Оваа дневничка ставка е/содржи спам
1019           offensive_label: Оваа дневничка ставка е непристојна/навредлива
1020           threat_label: Оваа дневничка ставка содржи закана
1021           other_label: Друго
1022         diary_comment:
1023           spam_label: Овој дневнички коментар е/содржи спам
1024           offensive_label: Овој дневнички коментар е непристоен/навредлив
1025           threat_label: Овој дневнички коментар содржи закана
1026           other_label: Друго
1027         user:
1028           spam_label: Овој кориснички профил е/содржи спам
1029           offensive_label: Овој кориснички профил е непристоен/навредлив
1030           threat_label: Овој кориснички профил содржи закана
1031           vandal_label: Овој корисник е вандал
1032           other_label: Друго
1033         note:
1034           spam_label: Оваа белешка е спам
1035           personal_label: Оваа белешка содржи лични податоци
1036           abusive_label: Оваа белешка е навредлива
1037           other_label: Друго
1038     create:
1039       successful_report: Вашата пријава е успешно заведена
1040       provide_details: Наведете ги потребните подробности
1041   layouts:
1042     logo:
1043       alt_text: Лого на OpenStreetMap
1044     home: Оди на матичната местоположба
1045     logout: Одјава
1046     log_in: Најава
1047     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1048     sign_up: Регистрација
1049     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1050     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1051     edit: Уреди
1052     history: Историја
1053     export: Извези
1054     issues: Проблеми
1055     data: Податоци
1056     export_data: Извези податоци
1057     gps_traces: ГПС-траги
1058     gps_traces_tooltip: Работа со ГПС-траги
1059     user_diaries: Кориснички дневници
1060     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1061     edit_with: Уреди со %{editor}
1062     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1063     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
1064     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди
1065       за слободна употреба под отворена лиценца.
1066     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1067     hosting_partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{bytemark} и други
1068       %{partners}.
1069     partners_ucl: UCL
1070     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1071     partners_partners: партнери
1072     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека
1073       работиме на неопходни одржувања.
1074     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се
1075       чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1076     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската
1077       опрема.
1078     help: Помош
1079     about: За нас
1080     copyright: Авторски права
1081     community: Заедница
1082     community_blogs: Блогови на заедницата
1083     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
1084     foundation: Фондација
1085     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
1086     make_a_donation:
1087       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1088       text: Дарувајте
1089     learn_more: Дознајте повеќе
1090     more: Повеќе
1091   notifier:
1092     diary_comment_notification:
1093       subject: '[OpenStreetMap] %{user} коментираше на дневничка ставка'
1094       hi: Здраво %{to_user},
1095       header: '%{from_user} коментираше на дневничката ставка на OpenStreetMap со
1096         наслов %{subject}:'
1097       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате
1098         на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1099     message_notification:
1100       subject_header: '[OpenStreetMap] — %{subject}'
1101       hi: Здраво %{to_user},
1102       header: '%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:'
1103       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите
1104         на %{replyurl}
1105     friend_notification:
1106       hi: Здраво %{to_user},
1107       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател'
1108       had_added_you: '%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap.'
1109       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1110       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1111     gpx_notification:
1112       greeting: Здраво,
1113       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1114       with_description: со описот
1115       and_the_tags: 'и следниве ознаки:'
1116       and_no_tags: и без ознаки.
1117       failure:
1118         subject: '[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека'
1119         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1120         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и
1121           како да
1122         more_info_2: 'ги избегнете ,ќе најдете на:'
1123         import_failures_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1124       success:
1125         subject: '[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека'
1126         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points}
1127           точки.
1128     signup_confirm:
1129       subject: '[OpenStreetMap] Добре дојдовте на OpenStreetMap'
1130       greeting: Здраво!
1131       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1132       confirm: 'Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето.
1133         Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:'
1134       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како
1135         да почнете со уредување.
1136     email_confirm:
1137       subject: '[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса'
1138     email_confirm_plain:
1139       greeting: Здраво,
1140       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1141         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1142       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите
1143         измената.
1144     email_confirm_html:
1145       greeting: Здраво,
1146       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1147         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1148       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1149     lost_password:
1150       subject: '[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка'
1151     lost_password_plain:
1152       greeting: Здраво,
1153       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1154         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1155       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените
1156         лозинката.
1157     lost_password_html:
1158       greeting: Здраво,
1159       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1160         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1161       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја
1162         промените лозинката.
1163     note_comment_notification:
1164       anonymous: Анонимен корисник
1165       greeting: Здраво,
1166       commented:
1167         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки'
1168         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве
1169           интересира'
1170         your_note: '%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите
1171           близу %{place}.'
1172         commented_note: '%{commenter} искоментира на картографска белешка на која
1173           вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1174       closed:
1175         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки'
1176         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира'
1177         your_note: '%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}.'
1178         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте.
1179           Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1180       reopened:
1181         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки'
1182         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира'
1183         your_note: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки
1184           на каритте близу %{place}.'
1185         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано.
1186           Белешката се наоѓа близу %{place}.'
1187       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1188     changeset_comment_notification:
1189       hi: Здраво %{to_user},
1190       greeting: Здраво,
1191       commented:
1192         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите промени'
1193         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на промена што ве
1194           интересира'
1195         your_changeset: '%{commenter} даде коментар на една од вашите промени направени
1196           во %{time}'
1197         commented_changeset: '%{commenter} даде коментар на променa што ја набљудувате
1198           направена од %{changeset_author} во %{time}'
1199         partial_changeset_with_comment: со коментарот „%{changeset_comment}“
1200         partial_changeset_without_comment: без коментар
1201       details: Поподробно за промената на %{url}.
1202       unsubscribe: За да се отпишете од подновите на овие промени, посетете ја страницата
1203         %{url} и стиснете на „Отпиши се“.
1204   messages:
1205     inbox:
1206       title: Примени
1207       my_inbox: Моето сандаче
1208       outbox: за праќање
1209       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1210       new_messages:
1211         one: '%{count} нова порака'
1212         other: '%{count} нови пораки'
1213       old_messages:
1214         one: '%{count} стара порака'
1215         other: '%{count} стари пораки'
1216       from: Од
1217       subject: Наслов
1218       date: Датум
1219       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1220       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1221     message_summary:
1222       unread_button: Означи како непрочитано
1223       read_button: Означи како прочитано
1224       reply_button: Одговори
1225       destroy_button: Избриши
1226     new:
1227       title: Испрати ја пораката
1228       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1229       subject: Наслов
1230       body: Содржина
1231       send_button: Испрати
1232       back_to_inbox: Назад во примени
1233     create:
1234       message_sent: Пораката е испратена
1235       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку,
1236         за да можете да праќате други.
1237     no_such_message:
1238       title: Нема таква порака
1239       heading: Нема таква порака
1240       body: За жал, нема порака со тој id.
1241     outbox:
1242       title: За праќање
1243       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1244       inbox: примени пораки
1245       outbox: за праќање
1246       messages:
1247         one: Имате %{count} испратена порака
1248         other: Имате %{count} испратени пораки
1249       to: До
1250       subject: Наслов
1251       date: Датум
1252       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате
1253         некои %{people_mapping_nearby_link}?
1254       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1255     reply:
1256       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да
1257         одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1258         име за да одговорите.
1259     show:
1260       title: Прочитај ја пораката
1261       from: Од
1262       subject: Наслов
1263       date: Датум
1264       reply_button: Одговори
1265       unread_button: Означи како непрочитано
1266       destroy_button: Избриши
1267       back: Назад
1268       to: За
1269       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате
1270         не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1271         име за да ја прочитате.
1272     sent_message_summary:
1273       destroy_button: Избриши
1274     mark:
1275       as_read: Пораката е означена како прочитана
1276       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1277     destroy:
1278       destroyed: Пораката е избришана
1279   site:
1280     about:
1281       next: Следно
1282       copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
1283       used_by: '%{name} обезбедува картографски податоци на илјадници мрежни места,
1284         мобилни прилози и сметачки уреди'
1285       lede_text: |-
1286         OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците
1287         за патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот.
1288       local_knowledge_title: Месни сознанија
1289       local_knowledge_html: |-
1290         OpenStreetMap полага особена важност на месни сознија. Учесниците користат
1291         воздушни снимки, ГПС-уреди и пообични теренски карти
1292         со цел да се провери исправноста
1293         и актуелноста на OSM.
1294       community_driven_title: Проектот го работи заедницата
1295       community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена
1296         и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци
1297         во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници
1298         што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за
1299         заедницата ќе дознаете на <a href='https://blog.openstreetmap.org'>блогот
1300         на OpenStreetMap</a>,\n<a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a
1301         href='https://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите на заедницата</a> и страниците
1302         на\n<a href='https://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата OSM</a> website."
1303       open_data_title: Отворени податоци
1304       open_data_html: |-
1305         OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел
1306         доколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво
1307         под истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>.
1308       legal_title: Правни работи
1309       legal_html: "Ова мрежно место и многу други поврзани услуги со кои раководи
1310         \ \n<a href='https://osmfoundation.org/'>Задолжбината OpenStreetMap</a> (OSMF)
1311         \nво име на заедницата. Употребата на сите услуги што ги нуди OSMF подлежи
1312         на нашите <a href=\"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy\">\nПравила
1313         за прифатлива употреба</a> и <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy\">Правилата
1314         за заштита на личните податоци</a>\n<br> \nВе молиме <a href='https://osmfoundation.org/Contact'>контактирајте
1315         ја OSMF</a> \nако имате прашања во врска со лиценцирањето, авторките права
1316         и други правни прашања и проблеми.\n<br>\nOpenStreetMap, логото со лупа и
1317         „Состојба на картата“ се <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy\">заштитни
1318         знаци на OSMF</a>."
1319       partners_title: Партнери
1320     copyright:
1321       foreign:
1322         title: За овој превод
1323         text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link},
1324           предност има англиската страница
1325         english_link: англискиот оригинал
1326       native:
1327         title: За страницава
1328         text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете
1329           да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете
1330           со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1331         native_link: македонската верзија
1332         mapping_link: почнете да ги работите картите
1333       legal_babble:
1334         title_html: Авторски права и лиценца
1335         intro_1_html: "OpenStreetMap<sup><a href=\"#trademarks\">&reg;</a></sup> има
1336           <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open
1337           Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) од <a\n \t+\t\nhref=\"https://osmfoundation.org/\">фондацијата
1338           OpenStreetMap</a> (OSMF)."
1339         intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате,
1340           предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници.
1341           Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате
1342           само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот
1343           <a\nhref=\"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1344         intro_3_html: |-
1345           Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација
1346           се нудат под лиценцата <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a> (CC-BY-SA).
1347         credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1348         credit_1_html: |-
1349           Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на
1350           OpenStreetMap &rdquo;.
1351         credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат
1352           под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња
1353           на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го
1354           сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"https://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа
1355           страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате
1356           OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата
1357           и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible
1358           (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org
1359           (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org
1360           и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1361         credit_3_html: |-
1362           Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.
1363           На пример:
1364         attribution_example:
1365           alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1366           title: Пример за наведување
1367         more_title_html: Повеќе информации
1368         more_1_html: |-
1369           Повеќе за употребата на нашите податоци и како да нè наведете ќе најдете на <a
1370           href="https://osmfoundation.org/Licence">лиценцната страница</a>.
1371         more_2_html: |-
1372           Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме
1373           бесплатни извршници (API) за карти на трети лица.
1374           Погледајте ги <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">правилата за употреба на извршникот</a>,
1375           <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">правилата за полињата</a>
1376           и <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">за Nominatim</a>.
1377         contributors_title_html: Нашите учесници
1378         contributors_intro_html: |-
1379           Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и
1380           податоци со отворена лиценца од државни картографски установи
1381           и други извори, меѓу кои се:
1382         contributors_at_html: |-
1383           <strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од
1384           <a href="https://data.wien.gv.at/">Град Виена</a> (под
1385           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk">CC BY</a>),
1386           <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Покраина Предарлска</a> и
1387           Покраина Тирол (под <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT со исправки</a>).
1388         contributors_ca_html: |-
1389           <strong>Canada</strong>: Содржи податоци од
1390           GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,
1391           Статистичка служба на Канада).
1392         contributors_fi_html: |-
1393           <strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата
1394           <a href="https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1">NLSFI</a>.
1395         contributors_fr_html: |-
1396           <strong>Франција</strong>: Содржи податоци од
1397           Генералната даночна управа.
1398         contributors_nl_html: |-
1399           <strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007
1400           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)
1401         contributors_nz_html: |-
1402           <strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од
1403           <a href="https://data.linz.govt.nz/">Катастарската служба на Нов Зеланд (LINZ)</a> и лиценцирана за примена под лиценцата
1404           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.mk">CC BY 4.0</a>.
1405         contributors_si_html: |-
1406           <strong>Словенија</strong>: Содржи податоци од
1407           <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Геодетската управа</a> и
1408           <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Министерството за земјоделство, шумарство и храна</a>
1409           (јавни информации од Словенија).
1410         contributors_za_html: |-
1411           <strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од
1412           <a href="http://www.ngi.gov.za/">Главната управа:
1413           Национална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани.
1414         contributors_gb_html: |-
1415           <strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци
1416           од Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и
1417           права на базата 2010-12.
1418         contributors_footer_1_html: |-
1419           Повеќе информации за овие и други извори искористени
1420           за подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a
1421           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap.
1422         contributors_footer_2_html: |-
1423           Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот
1424           на изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или
1425           дека прифаќа било каква одговорност.
1426         infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1427         infringement_1_html: |-
1428           Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат
1429           податоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без
1430           изречна дозвола од имателите на тие права.
1431         infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова
1432           мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте
1433           ја\n<a href=\"https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата
1434           \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа
1435           наменска страница</a>."
1436         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Заштитни знаци
1437         trademarks_1_html: OpenStreetMap, логото со лупа и  „State of the Map“ („Состојба
1438           на картата“) се заштитни знаци на задолжбината OpenStreetMap. Ако имате
1439           прашања во врска со употребата на знаците, погл. <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">Работната
1440           група за лиценци</a>.
1441     index:
1442       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го
1443         оневозможиле тој програм.
1444       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1445       permalink: Постојана врска
1446       shortlink: Кратка врска
1447       createnote: Додај белешка
1448       license:
1449         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1450       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor
1451         и дали е овозможено далечинското управување
1452     edit:
1453       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1454       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го
1455         направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата
1456         %{user_page}.
1457       user_page_link: корисничка страница
1458       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1459       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch
1460         — Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">го
1461         преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку
1462         други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1463       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch,
1464         треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или
1465         стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1466       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен — погледајте ја страницата
1467         https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1468       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch
1469         2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1470       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1471       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML,
1472         без кои оваа можност не може да работи.
1473     export:
1474       title: Извези
1475       area_to_export: Простор за извоз
1476       manually_select: Рачно изберете друга површина
1477       format_to_export: Формат за извоз
1478       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
1479       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
1480       embeddable_html: HTML-код за вметнување
1481       licence: Лиценца
1482       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата
1483         за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data
1484         Commons Open Database License).
1485       too_large:
1486         advice: 'Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените
1487           извори:'
1488         body: 'Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете
1489           или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве
1490           извори за крупно преземање:'
1491         planet:
1492           title: Планетата на OSM
1493           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
1494         overpass:
1495           title: Извршник „Надвозник“
1496           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
1497         geofabrik:
1498           title: Преземања на Geofabrik
1499           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани
1500             градови
1501         metro:
1502           title: Метроизвадоци
1503           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
1504         other:
1505           title: Други извори
1506           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
1507       options: Нагодувања
1508       format: Формат
1509       scale: Размер
1510       max: најв.
1511       image_size: Големина на сликата
1512       zoom: Приближи
1513       add_marker: Додај бележник на картата
1514       latitude: Г.Ш.
1515       longitude: Г.Д.
1516       output: Излезни податоци
1517       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
1518       export_button: Извези
1519     fixthemap:
1520       title: Пријава на проблем / Исправка на картата
1521       how_to_help:
1522         title: Како да помогнете
1523         join_the_community:
1524           title: Приклучете се во заедницата
1525           explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти
1526             (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата
1527             на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
1528         add_a_note:
1529           instructions_html: |-
1530             Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.
1531             Со ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот.
1532       other_concerns:
1533         title: Други проблеми
1534         explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци
1535           или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата
1536           за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна
1537           група на OSMF</a>."
1538     help:
1539       title: Помош
1540       introduction: |-
1541         OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1542         да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1543       welcome:
1544         url: /welcome
1545         title: Добре дојдовте на OSM
1546         description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
1547       beginners_guide:
1548         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1549         title: Почетен курс
1550         description: Напатствија за почетници, напишани од заедницата.
1551       help:
1552         url: https://help.openstreetmap.org/
1553         title: help.openstreetmap.org
1554         description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за
1555           прашања и одговори на OSM.
1556       mailing_lists:
1557         title: Поштенски списоци
1558         description: Поставете прашање или разговарајте за интересни прашања на широк
1559           опсег на тематски и регионални поштенски списоци.
1560       forums:
1561         title: Форуми
1562         description: Прашања и разговори за оние кои претпочитаат да општат со објави.
1563       irc:
1564         title: IRC
1565         description: Разговор во живо на најразлични јазици и на многу теми.
1566       switch2osm:
1567         title: Преод на OSM
1568         description: Помош за претпријатија и организации кои преоѓаат на  карти на
1569           OpenStreetMap и други услуги.
1570       wiki:
1571         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1572         title: wiki.openstreetmap.org
1573         description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
1574     sidebar:
1575       search_results: Исход од пребарувањето
1576       close: Затвори
1577     search:
1578       search: Пребарај
1579       get_directions: Дај насоки
1580       get_directions_title: Добијте насоки за движење меѓу две точки
1581       from: Од
1582       to: До
1583       where_am_i: Каде е ова?
1584       where_am_i_title: Опишете ја тековната местоположба со помош на пребарувачот
1585       submit_text: Дај
1586       reverse_directions_text: Смени насока
1587     key:
1588       table:
1589         entry:
1590           motorway: Автопат
1591           main_road: Главен пат
1592           trunk: Главна сообраќајна артерија
1593           primary: Главен пат
1594           secondary: Спореден пат
1595           unclassified: Некласификуван пат
1596           track: Патека
1597           bridleway: Пешачко-влечен пат
1598           cycleway: Велосипедска патека
1599           cycleway_national: Државна велосипедска патека
1600           cycleway_regional: Регионална велосипедска патека
1601           cycleway_local: Месна велосипедска патека
1602           footway: Пешачка патека
1603           rail: Железница
1604           subway: Метро
1605           tram:
1606           - Лека железница
1607           - трамвај
1608           cable:
1609           - Клупна жичница
1610           - клупна жичница
1611           runway:
1612           - Аеродромска писта
1613           - рулажна патека
1614           apron:
1615           - Аеродромска платформа
1616           - терминал
1617           admin: Административна граница
1618           forest: Шума
1619           wood: Шумичка
1620           golf: Голф-терен
1621           park: Парк
1622           resident: Станбено подрачје
1623           common:
1624           - Општествена земја
1625           - ливада
1626           retail: Трговско подрачје
1627           industrial: Индустриско подрачје
1628           commercial: Комерцијално подрачје
1629           heathland: Вресиште
1630           lake:
1631           - Езеро
1632           - резервоар
1633           farm: Фарма
1634           brownfield: Запуштено подрачје
1635           cemetery: Гробишта
1636           allotments: Парцели
1637           pitch: Спортски терен
1638           centre: Спортски центар
1639           reserve: Природен резерват
1640           military: Воено подрачје
1641           school:
1642           - Училиште
1643           - универзитет
1644           building: Значајно здание
1645           station: Железничка станица
1646           summit:
1647           - Врв
1648           - врв
1649           tunnel: Испрекината линија = тунел
1650           bridge: Црна линија = мост
1651           private: Доверлив пристап
1652           destination: Пристап до одредницата
1653           construction: Патишта во изградба
1654           bicycle_shop: Точкар
1655           bicycle_parking: Паркирање велосипеди
1656           toilets: Тоалет
1657     richtext_area:
1658       edit: Уреди
1659       preview: Преглед
1660     markdown_help:
1661       title_html: Расчленето со <a href="https://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1662       headings: Наслови
1663       heading: Наслов
1664       subheading: Поднаслов
1665       unordered: Неподреден список
1666       ordered: Подреден список
1667       first: Прва ставка
1668       second: Втора ставка
1669       link: Врска
1670       text: Текст
1671       image: Слика
1672       alt: Алтернативен текст
1673       url: URL
1674     welcome:
1675       title: Добре дојдовте!
1676       introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта
1677         на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со
1678         работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1679       whats_on_the_map:
1680         title: Што има на картата
1681         on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em>
1682           нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата.
1683           Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
1684         off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања,
1685           историски (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени
1686           со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од
1687           книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
1688       basic_terms:
1689         title: Основни картографски поими
1690         paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1691         editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи
1692           за уредување на карти.
1693         node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен
1694           ресторан или дрво.
1695         way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро
1696           или објект (здание).
1697         tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр.
1698           име на ресторан или дозволената брзина на улица.
1699       rules:
1700         title: Правила!
1701         paragraph_1_html: "OpenStreetMap има само малку формални правила, но очекуваме
1702           сите учесници да соработуваат и општат со заедницата. Доколку имате на ум
1703           други активности освен рачно уредување, прочитајте и проследете го упатството
1704           \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines'>Увоз</a>
1705           и \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct'>Автоматизирани
1706           уредувања</a>."
1707       questions:
1708         title: Имате прашања?
1709         paragraph_1_html: |-
1710           OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1711           да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1712           <a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>.
1713       start_mapping: Почнете да ги работите картите
1714       add_a_note:
1715         title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1716         paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време
1717           да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1718         paragraph_2_html: |-
1719           Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:
1720           <span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор.
1721   traces:
1722     visibility:
1723       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1724       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени
1725         точки)
1726       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1727       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи,
1728         подредени точки со време)
1729     new:
1730       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1731       upload_gpx: 'Подгни GPX -одатотека:'
1732       description: 'Опис:'
1733       tags: 'Ознаки:'
1734       tags_help: одделено со запирка
1735       visibility: 'Видливост:'
1736       visibility_help: што значи ова?
1737       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1738       upload_button: Подигни
1739       help: Помош
1740       help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1741     create:
1742       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1743       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во
1744         базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе
1745         заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1746       upload_failed: За жал, подигањето на GPX не успеа. За грешкава е извесен администратор.
1747         Обидете се повторно
1748       traces_waiting:
1749         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате
1750           да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат
1751           други корисници.
1752         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да
1753           ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата
1754           во која чекаат други корисници.
1755     edit:
1756       title: Ја уредувате трагата %{name}
1757       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1758       filename: 'Податотека:'
1759       download: преземи
1760       uploaded_at: 'Подигнато во:'
1761       points: 'Точки:'
1762       start_coord: 'Почетна координата:'
1763       map: карта
1764       edit: уреди
1765       owner: 'Сопственик:'
1766       description: 'Опис:'
1767       tags: 'Ознаки:'
1768       tags_help: одделено со запирка
1769       save_button: Зачувај промени
1770       visibility: 'Видливост:'
1771       visibility_help: што значи ова?
1772       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1773     update:
1774       updated: Трагата е подновена
1775     trace_optionals:
1776       tags: Ознаки
1777     show:
1778       title: Ја гледате трагата  %{name}
1779       heading: Ја гледате трагата %{name}
1780       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1781       filename: 'Податотека:'
1782       download: преземи
1783       uploaded: 'Подигнато во:'
1784       points: 'Точки:'
1785       start_coordinates: 'Почетна координата:'
1786       map: карта
1787       edit: уреди
1788       owner: 'Сопственик:'
1789       description: 'Опис:'
1790       tags: 'Ознаки:'
1791       none: Ништо
1792       edit_trace: Уреди ја трагава
1793       delete_trace: Избриши ја трагава
1794       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1795       visibility: 'Видливост:'
1796       confirm_delete: Да ја избришам трагава?
1797     trace_paging_nav:
1798       showing_page: Страница %{page}
1799       older: Постари траги
1800       newer: Понови траги
1801     trace:
1802       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1803       count_points: '%{count} точки'
1804       ago: пред %{time_in_words_ago}
1805       more: повеќе
1806       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1807       view_map: Погледај ја картата
1808       edit: уреди
1809       edit_map: Уредување
1810       public: ЈАВНО
1811       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1812       private: ЛИЧНО
1813       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1814       by: од
1815       in: во
1816       map: карта
1817     index:
1818       public_traces: Јавни ГПС-траги
1819       my_traces: Мои ГПС-траги
1820       public_traces_from: Јавни ГПС-траги од %{user}
1821       description: Прелистување на скороподигнати ГПС-траги
1822       tagged_with: '  означено со %{tags}'
1823       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова
1824         трага</a> или дознајте повеќе за ГПС-трагите на <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната
1825         викстраница</a>.
1826       upload_trace: Подигни трага
1827       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1828       see_my_traces: Мои траги
1829     delete:
1830       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1831     make_public:
1832       made_public: Трагата е објавена
1833     offline_warning:
1834       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1835     offline:
1836       heading: GPX-складиштето е исклучено
1837       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1838     georss:
1839       title: ГПС-траги од OpenStreetMap
1840     description:
1841       description_with_count:
1842         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1843         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1844       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1845   application:
1846     require_cookies:
1847       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот
1848         за да можете да продолжите,
1849     require_admin:
1850       not_an_admin: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1851     require_moderator:
1852       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1853     require_moderator_or_admin:
1854       not_a_moderator_or_admin: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1855     setup_user_auth:
1856       blocked_zero_hour: Имате итна порака на OpenStreetMap. Ќе мора да ја прочитате
1857         пораката пред да ги зачувате уредувањата.
1858       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете
1859         повеќе.
1860       need_to_see_terms: Вашиот пристап до извршничкиот програм е привремено запрен.
1861         Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците.
1862         Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
1863   oauth:
1864     authorize:
1865       title: Овластете пристап до вашата сметка
1866       request_access: Извршникот %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}.
1867         Видете дали би сакале извршникот да ги има следните можности. Можете да одберете
1868         колку што сакате.
1869       allow_to: 'Дозволи му на клиентскиот програм да:'
1870       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1871       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1872       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1873       allow_write_api: ја менува картата.
1874       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични ГПС-траги.
1875       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1876       allow_write_notes: измена на белешки.
1877       grant_access: Дај пристап
1878     authorize_success:
1879       title: Барањето за овластување е дозволено
1880       allowed: На извршникот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1881       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1882     authorize_failure:
1883       title: Барањето за овластување не успеа
1884       denied: На извршникот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1885       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1886     revoke:
1887       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1888     permissions:
1889       missing: Му немате дозволено пристап на прилогот до оваа можност
1890   oauth_clients:
1891     new:
1892       title: Регистрирајте нова апликација
1893       submit: Регистрирање
1894     edit:
1895       title: Уредете ја апликацијата
1896       submit: Уреди
1897     show:
1898       title: OAuth податоци за %{app_name}
1899       key: 'Потрошувачки клуч:'
1900       secret: 'Потрошувачка тајна:'
1901       url: 'Побарај URL на шифрата:'
1902       access_url: 'URL на пристапата шифра:'
1903       authorize_url: 'Дозволи URL:'
1904       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1905       edit: Измени подробности
1906       delete: Избриши клиент
1907       confirm: Дали сте сигурни?
1908       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1909       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1910       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1911       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1912       allow_write_api: ја менува картата.
1913       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1914       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1915       allow_write_notes: измена на белешки.
1916     index:
1917       title: Мои OAuth податоци
1918       my_tokens: Мои овластени апликации
1919       list_tokens: 'Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:'
1920       application: Назив на прил. програм
1921       issued_at: Издадено
1922       revoke: Поништи!
1923       my_apps: Мои клиентни апликации
1924       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење
1925         кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред
1926         да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1927       registered_apps: 'Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:'
1928       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1929     form:
1930       name: Име
1931       required: Се бара
1932       url: URL на главниот прилог
1933       callback_url: URL за одѕив
1934       support_url: URL поддршка
1935       requests: 'Побарај ги следниве дозволи од корисникот:'
1936       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1937       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1938       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1939       allow_write_api: ја менува картата.
1940       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1941       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1942       allow_write_notes: измена на белешки.
1943     not_found:
1944       sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
1945     create:
1946       flash: Информациите се успешно регистрирани
1947     update:
1948       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1949     destroy:
1950       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1951   users:
1952     login:
1953       title: Најава
1954       heading: Најава
1955       email or username: Е-пошта или корисничко име
1956       password: 'Лозинка:'
1957       openid: '%{logo} OpenID:'
1958       remember: 'Запомни ме:'
1959       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1960       login_button: Најава
1961       register now: Регистрација
1962       with username: 'Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото
1963         име и лозинката:'
1964       with external: 'Во спротивно, најавете преку надворешно место:'
1965       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1966       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците
1967         на OpenStreetMap.
1968       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1969       no account: Немате сметка?
1970       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете
1971         на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја
1972         активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1973       account is suspended: За жал, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br
1974         />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате
1975         за проблемот.
1976       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1977       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1978       auth_providers:
1979         openid:
1980           title: Најава со OpenID
1981           alt: Најава со URL за OpenID
1982         google:
1983           title: Најава со Google
1984           alt: Најава со OpenID од Google
1985         facebook:
1986           title: Најава со Facebook
1987           alt: Најава со профил на Facebook
1988         windowslive:
1989           title: Најава со Windows Live
1990           alt: Најава со сметка на Windows Live
1991         github:
1992           title: Најава со GitHub
1993           alt: Најава со сметка на GitHub
1994         wikipedia:
1995           title: Најава со Википедија
1996           alt: Најава со смета на Википедија
1997         yahoo:
1998           title: Најава со Yahoo
1999           alt: Најава со OpenID од Yahoo
2000         wordpress:
2001           title: Најава со Wordpress
2002           alt: Најава со OpenID од Wordpress
2003         aol:
2004           title: Најава со AOL
2005           alt: Најава со OpenID од AOL
2006     logout:
2007       title: Одјава
2008       heading: Одјава од OpenStreetMap
2009       logout_button: Одјава
2010     lost_password:
2011       title: Загубена лозинка
2012       heading: Ја заборавивте лозинката?
2013       email address: 'Е-пошта:'
2014       new password button: Смени лозинка
2015       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви
2016         пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
2017       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта,
2018         па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
2019       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
2020     reset_password:
2021       title: Смени лозинка
2022       heading: Смени лозинка за %{user}
2023       password: 'Лозинка:'
2024       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
2025       reset: Смени лозинка
2026       flash changed: Лозинката ви е сменета.
2027       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
2028     new:
2029       title: Регистрација
2030       no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме
2031         сметка.
2032       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="%{webmaster}">управникот</a> за
2033         да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток
2034         можен рок.
2035       about:
2036         header: Слободна и уредлива
2037         html: |-
2038           <p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>
2039           <p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>
2040       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите
2041         со <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите
2042         за учесници</a>.
2043       email address: 'Е-пошта:'
2044       confirm email address: 'Потврдете ја е-поштата:'
2045       not displayed publicly: Вашата адреса нема да се прикажува јавно. Повеќе информации
2046         за ова ќе најдете во <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy"
2047         title="OSMF privacy policy including section on email addresses">Правилата
2048         за заштита на личните податоци</a>.
2049       display name: 'Име за приказ:'
2050       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна
2051         во прилагодувањата.
2052       external auth: 'Заверка за надворешното место:'
2053       password: 'Лозинка:'
2054       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
2055       use external auth: Во спротивно, најавете преку надворешно место
2056       auth no password: Ако користите надворешно место, тогаш не ви треба лозинка,
2057         но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
2058       continue: Регистрација
2059       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
2060       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе
2061         информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
2062       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
2063     terms:
2064       title: Услови на учество
2065       heading: Услови на учество
2066       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се
2067         согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се
2068         однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
2069       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е
2070         во јавна сопственост
2071       consider_pd_why: Што е ова?
2072       consider_pd_why_url: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
2073       guidance: 'Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href="%{summary}">краток
2074         опис</a> и некои <a href="%{translations}">неформали преводи</a>'
2075       agree: Се согласувам
2076       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
2077       decline: Одбиј
2078       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа
2079         согласете се или одбијте ги.
2080       legale_select: 'Одберете ја вашата земја на живеење:'
2081       legale_names:
2082         france: Франција
2083         italy: Италија
2084         rest_of_world: Остатокот од светот
2085     no_such_user:
2086       title: Нема таков корисник
2087       heading: Корисникот %{user} не постои.
2088       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле
2089         во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
2090       deleted: избришан
2091     show:
2092       my diary: Мојот дневник
2093       new diary entry: нова ставка во дневникот
2094       my edits: Мои уредувања
2095       my traces: Мои траги
2096       my notes: Мои белешки
2097       my messages: Мои пораки
2098       my profile: Мојот профил
2099       my settings: Мои нагодувања
2100       my comments: Мои коментари
2101       oauth settings: oauth поставки
2102       blocks on me: Добиени блокови
2103       blocks by me: Извршени болокови
2104       send message: Испрати порака
2105       diary: Дневник
2106       edits: Уредувања
2107       traces: Траги
2108       notes: Белешки на картата
2109       remove as friend: Отстрани од пријатели
2110       add as friend: Додај во пријатели
2111       mapper since: 'Картограф од:'
2112       ago: (пред %{time_in_words_ago})
2113       ct status: 'Услови за учество:'
2114       ct undecided: Неодлучено
2115       ct declined: Одбиен
2116       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
2117       latest edit: 'Последно уредување %{ago}:'
2118       email address: Е-пошта
2119       created from: 'Создадено од:'
2120       status: 'Статус:'
2121       spam score: 'Оцена за спам:'
2122       description: Опис
2123       user location: Местоположба на корисникот
2124       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link}
2125         за да ги видите соседните корисници околу вас.
2126       settings_link_text: прилагодувања
2127       my friends: Мои пријатели
2128       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
2129       km away: '%{count} км од вас'
2130       m away: '%{count} м од вас'
2131       nearby users: Други соседни корисници
2132       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат
2133         дека работат на карти.
2134       role:
2135         administrator: Овој корисник е администратор
2136         moderator: Овој корисник е модератор
2137         grant:
2138           administrator: Додели администраторски пристап
2139           moderator: Додели модераторски пристап
2140         revoke:
2141           administrator: Лиши од администраторски пристап
2142           moderator: Лиши од модераторски пристап
2143       block_history: Активни блокови
2144       moderator_history: Зададени блокови
2145       comments: Коментари
2146       create_block: Блокирај го корисников
2147       activate_user: Активирај го корисников
2148       deactivate_user: Деактивирај го корисников
2149       confirm_user: Потврди го корисников
2150       hide_user: Скриј го корисников
2151       unhide_user: Покажи го корисников
2152       delete_user: Избриши го корисников
2153       confirm: Потврди
2154       friends_changesets: измени на пријателите
2155       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
2156       nearby_changesets: измени на соседните корисници
2157       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
2158       report: Пријави го корисников
2159     popup:
2160       your location: Ваша местоположба
2161       nearby mapper: Соседен картограф
2162       friend: Пријател
2163     account:
2164       title: Уреди сметка
2165       my settings: Мои прилагодувања
2166       current email address: 'Тековна е-пошта:'
2167       new email address: 'Нова е-поштенска адреса:'
2168       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
2169       external auth: 'Надворешна заверка:'
2170       openid:
2171         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
2172         link text: што е ова?
2173       public editing:
2174         heading: 'Јавно уредување:'
2175         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
2176         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
2177         enabled link text: што е ова?
2178         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни
2179           уредувања се анонимни.
2180         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
2181       public editing note:
2182         heading: Јавно уредување
2183         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат
2184           порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и
2185           да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете
2186           на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат
2187           да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте
2188           зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема
2189           да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници
2190           сега се автоматски јавни.</li> </ul>
2191       contributor terms:
2192         heading: 'Услови за учество:'
2193         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
2194         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
2195         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате
2196           и прифатите новите Услови за учество
2197         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна
2198           сопственост.
2199         link: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
2200         link text: што е ова?
2201       profile description: 'Опис за профилот:'
2202       preferred languages: 'Претпочитани јазици:'
2203       preferred editor: 'Претпочитан уредник:'
2204       image: 'Слика:'
2205       gravatar:
2206         gravatar: Користи Gravatar
2207         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
2208         link text: што е ова?
2209         disabled: Граватарот е исклучен.
2210         enabled: Вашиот граватар е вклучен.
2211       new image: Додај слика
2212       keep image: Задржи ја тековната слика
2213       delete image: Отстрани тековна слика
2214       replace image: Замени тековна слика
2215       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
2216       home location: 'Матична местоположба:'
2217       no home location: Немате внесено матична местоположба.
2218       latitude: Геог. ширина
2219       longitude: Геог. должина
2220       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе
2221         стиснам на картата
2222       save changes button: Зачувај ги промените
2223       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
2224       return to profile: Назад кон профилот
2225       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени.
2226         Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
2227       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
2228     confirm:
2229       heading: Проверете си ја е-поштата
2230       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
2231       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете
2232         да почнете со работа на картите.
2233       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате
2234         сметката.
2235       button: Потврди
2236       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
2237       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
2238       unknown token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2239       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a
2240         href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
2241     confirm_resend:
2242       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката,
2243         ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем
2244         против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите
2245         адресата %{sender} бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
2246       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
2247     confirm_email:
2248       heading: Потврди промена на е-пошта
2249       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите
2250         новата е-поштенска адреса.
2251       button: Потврди
2252       success: Измената на вашата е-пошта е потврдена!
2253       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
2254       unknown_token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2255     set_home:
2256       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
2257     go_public:
2258       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
2259     make_friend:
2260       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
2261       button: Додај како пријател
2262       success: Сега сте пријатели со %{name}!
2263       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
2264       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
2265     remove_friend:
2266       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
2267       button: Отстрани од пријатели
2268       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
2269       not_a_friend: '%{name} не е меѓу вашите пријатели.'
2270     filter:
2271       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
2272     index:
2273       title: Корисници
2274       heading: Корисници
2275       showing:
2276         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
2277         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
2278       summary: '%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}'
2279       summary_no_ip: '%{name} создадено на %{date}'
2280       confirm: Потврди ги одбраните корисници
2281       hide: Скриј одбрани корисници
2282       empty: Нема најдено такви корисници
2283     suspended:
2284       title: Сметката е закочена
2285       heading: Сметката е закочена
2286       webmaster: мреж. управник
2287       body: |-
2288         <p>
2289           За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради
2290           сомнителни активности.
2291         </p>
2292         <p>
2293           Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но
2294           можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.
2295         </p>
2296     auth_failure:
2297       connection_failed: Не успеав да воспоставам врска со услужникот за заверка
2298       invalid_credentials: Неважечки податоци за заверка
2299       no_authorization_code: Нема код за овластување
2300       unknown_signature_algorithm: Непознат алгоритам на потпис
2301       invalid_scope: Неважечки делокруг
2302     auth_association:
2303       heading: Вашата назнака сè уште не е здружена со сметка на OpenStreetMap.
2304       option_1: Доколку сте нови на OpenStreetMap, направете сметка користејќи го
2305         образецот подолу.
2306       option_2: Ако веќе имате сметка, можете да се најавите на неа користејќи го
2307         вашето презиме и лозинка, па во корисничките нагодувања да ја здружите сметката
2308         со вашата назнака.
2309   user_role:
2310     filter:
2311       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие
2312         не сте администратор.
2313       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2314       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2315       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2316       not_revoke_admin_current_user: Не можам да му ја одземам администраторската
2317         улога на тековниот корисник.
2318     grant:
2319       title: Потврди доделување на улога
2320       heading: Потврди доделување на улога
2321       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот
2322         `%{name}'?
2323       confirm: Потврди
2324       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете
2325         дали корисникот и улогата се важечки.
2326     revoke:
2327       title: Потврди лишување од улога
2328       heading: Потврди лишување од улога
2329       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата
2330         `%{role}' ?
2331       confirm: Потврди
2332       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете
2333         дали корисникот и улогата се важечки.
2334   user_blocks:
2335     model:
2336       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате
2337         блокови.
2338       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
2339     not_found:
2340       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
2341       back: Назад кон индексот
2342     new:
2343       title: Правење на блок за %{name}
2344       heading: Правење на блок за %{name}
2345       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени
2346         и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум
2347         дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници
2348         го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички
2349         поими.
2350       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
2351       submit: Направи блок
2352       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
2353       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
2354       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
2355       back: Преглед на сите блокови
2356     edit:
2357       title: Уредување на блок за %{name}
2358       heading: Уредување на блок за %{name}
2359       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени
2360         и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум
2361         дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете
2362         лаички поими.
2363       period: Колку да трае блокот на корисникот?
2364       submit: Поднови го блокот
2365       show: Преглед на овој блок
2366       back: Преглед на сите блокови
2367       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
2368     filter:
2369       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
2370       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
2371     create:
2372       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате,
2373         и да му дадете разумен рок за да одговори.
2374       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори
2375         пред да го блокирате.
2376       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
2377     update:
2378       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2379       success: Блокот е изменет.
2380     index:
2381       title: Кориснички блокови
2382       heading: Список на кориснички блокови
2383       empty: Досега сè уште нема блокови.
2384     revoke:
2385       title: Поништување на блок за %{block_on}
2386       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
2387       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2388       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2389       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
2390       revoke: Поништи!
2391       flash: Овој блок е поништен.
2392     period:
2393       one: еден час
2394       other: '%{count} часа'
2395     helper:
2396       time_future: Истекува за %{time}.
2397       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
2398       time_future_and_until_login: Завршува во %{time} и откако корисникот ќе се најави.
2399       time_past: Истечено пред %{time}.
2400     blocks_on:
2401       title: Блокови за %{name}
2402       heading: Список на блокови за %{name}
2403       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
2404     blocks_by:
2405       title: Блокови од %{name}
2406       heading: Список на блокови од %{name}
2407       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
2408     show:
2409       title: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2410       heading: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2411       time_future: Уредувања во %{time}
2412       time_past: Истечено пред %{time}
2413       created: Создадено
2414       ago: пред %{time}
2415       status: Статус
2416       show: Прикажи
2417       edit: Уреди
2418       revoke: Поништи!
2419       confirm: Дали сте сигурни?
2420       reason: 'Причина за блокирање:'
2421       back: Преглед на сите блокови
2422       revoker: 'Поништувач:'
2423       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2424     block:
2425       not_revoked: (не се поништува)
2426       show: Прикажи
2427       edit: Уреди
2428       revoke: Поништи!
2429     blocks:
2430       display_name: Блокиран корисник
2431       creator_name: Создавач
2432       reason: Причина за блокирање
2433       status: Статус
2434       revoker_name: 'Поништил:'
2435       showing_page: Страница %{page}
2436       next: Следна »
2437       previous: « Претходна
2438   notes:
2439     comment:
2440       opened_at_html: Создадена пред %{when}
2441       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
2442       commented_at_html: Подновена пред %{when}
2443       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
2444       closed_at_html: Решена пред %{when}
2445       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
2446       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
2447       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
2448     rss:
2449       title: Белешки на OpenStreetMap
2450       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени,
2451         во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
2452       description_item: RSS-тековник за белешката %{id}
2453       opened: нова белешка (кај %{place})
2454       commented: нова коментар (кај %{place})
2455       closed: затворена белешка (кај %{place})
2456       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
2457     entry:
2458       comment: Коментар
2459       full: Целата белешка
2460     mine:
2461       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2462       heading: Белешки на %{user}
2463       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2464       id: Назнака
2465       creator: Создавач
2466       description: Опис
2467       created_at: Создадена
2468       last_changed: Изменета
2469       ago_html: пред %{when}
2470   javascripts:
2471     close: Затвори
2472     share:
2473       title: Сподели
2474       cancel: Откажи
2475       image: Слика
2476       link: Врска или HTML
2477       long_link: Врска
2478       short_link: Кратка врска
2479       geo_uri: ГЕО-URI
2480       embed: HTML
2481       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
2482       format: 'Формат:'
2483       scale: 'Размер:'
2484       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
2485       download: Преземи
2486       short_url: Кратка URL
2487       include_marker: Вклучи го бележникот
2488       center_marker: Сосред. картата на бележникот
2489       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
2490       view_larger_map: Преглед на поголема карта
2491       only_standard_layer: Само стандардниот слој може да се извезува како слика
2492     embed:
2493       report_problem: Пријави проблем
2494     key:
2495       title: Легенда
2496       tooltip: Легенда
2497       tooltip_disabled: Легендата не е достапна за овој слој
2498     map:
2499       zoom:
2500         in: Приближи
2501         out: Оддалечи
2502       locate:
2503         title: Прик. моја местоположба
2504         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
2505       base:
2506         standard: Стандардна
2507         cycle_map: Велосипедска карта
2508         transport_map: Сообраќајна карта
2509         hot: Хуманитарна
2510       layers:
2511         header: Слоеви на картата
2512         notes: Белешки на картата
2513         data: Податоци за картата
2514         gps: Јавни ГПС-траги
2515         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
2516         title: Слоеви
2517       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
2518       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
2519     site:
2520       edit_tooltip: Уредување на картата
2521       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
2522       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
2523       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
2524       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
2525       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
2526       queryfeature_tooltip: Пребарување на елементи
2527       queryfeature_disabled_tooltip: Зголеми на пребарувањето на елементи
2528     changesets:
2529       show:
2530         comment: Коментар
2531         subscribe: Претплати се
2532         unsubscribe: Отпиши ме
2533         hide_comment: скриј
2534         unhide_comment: откриј
2535     notes:
2536       new:
2537         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење
2538           на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот
2539           на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот.
2540         advice: Вашата белешка е јавна и може да се употреби за поднова на картата.
2541           Затоа, не внесувајте лични податоци, или пак податоци од карти или именици
2542           заштитени со авторски права.
2543         add: Додај белешка
2544       show:
2545         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба
2546           независно да се проверат.
2547         hide: Скриј
2548         resolve: Решена
2549         reactivate: Реактивирај
2550         comment_and_resolve: Коментирај и реши
2551         comment: Коментирај
2552     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите,
2553       па стиснете тука.
2554     directions:
2555       ascend: Нагорно
2556       engines:
2557         graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
2558         graphhopper_car: Автомоб. (GraphHopper)
2559         graphhopper_foot: Пешки (GraphHopper)
2560         mapquest_bicycle: Велосипед (MapQuest)
2561         mapquest_car: Автомобил (MapQuest)
2562         mapquest_foot: Пешки (MapQuest)
2563         osrm_car: Автомобил (OSRM)
2564       descend: Надолно
2565       directions: Насоки
2566       distance: Растојание
2567       errors:
2568         no_route: Не можев да најдам маршрута помеѓу тие две места.
2569         no_place: За жал, не можев да го најдам  местото „%{place}“.
2570       instructions:
2571         continue_without_exit: Продолжете на %{name}
2572         slight_right_without_exit: Малку надесно на %{name}
2573         offramp_right: Свртете на излезот десно
2574         offramp_right_with_exit: Свртете на излезот %{exit} десно
2575         offramp_right_with_exit_name: Свртете на излезот %{exit} десно на %{name}
2576         offramp_right_with_exit_directions: Свртете на излезот %{exit} десно кон %{directions}
2577         offramp_right_with_exit_name_directions: Свртете на излезот %{exit} десно
2578           на %{name}, кон %{directions}
2579         offramp_right_with_name: На излезот десно, исклучете се на %{name}
2580         offramp_right_with_directions: На излезот десно, свртете кон %{directions}
2581         offramp_right_with_name_directions: На излезот десно, свртете на %{name} кон
2582           %{directions}
2583         onramp_right_without_exit: На влезот десно приклучете се на %{name}
2584         onramp_right_with_directions: Свртете на влезот десно кон %{directions}
2585         onramp_right_with_name_directions: На влезот десно приклучете се на %{name},
2586           кон %{directions}
2587         onramp_right_without_directions: Свртете во влезот десно
2588         onramp_right: Свртете во влезот десно
2589         endofroad_right_without_exit: На крајот од патот свртете десно на %{name}
2590         merge_right_without_exit: Навлезете десно во %{name}
2591         fork_right_without_exit: На разгранокот свртете десно на %{name}
2592         turn_right_without_exit: Свртете десно на %{name}
2593         sharp_right_without_exit: Остро надесно на %{name}
2594         uturn_without_exit: Полукружно свртете долж %{name}
2595         sharp_left_without_exit: Остро налево на %{name}
2596         turn_left_without_exit: Свртете лево на %{name}
2597         offramp_left: Свртете на излезот лево
2598         offramp_left_with_exit: Свртете на излезот %{exit} лево
2599         offramp_left_with_exit_name: Свртете на излезот %{exit} лево на %{name}
2600         offramp_left_with_exit_directions: Свртете на излезот %{exit} лево кон на
2601           %{directions}
2602         offramp_left_with_exit_name_directions: Свртете на излезот %{exit} лево на
2603           %{name}, кон %{directions}
2604         offramp_left_with_name: На левиот исклучок, свртете на %{name}
2605         offramp_left_with_directions: На излезот лево, свртете кон %{directions}
2606         offramp_left_with_name_directions: На излезот лево, свртете на %{name} кон
2607           %{directions}
2608         onramp_left_without_exit: На влезот лево приклучете се на %{name}
2609         onramp_left_with_directions: Свртете на влезот лево кон %{directions}
2610         onramp_left_with_name_directions: На влезот лево приклучете се на %{name},
2611           кон %{directions}
2612         onramp_left_without_directions: Свртете во влезот лево
2613         onramp_left: Свртете во влезот лево
2614         endofroad_left_without_exit: На крајот од патот свртете лево на %{name}
2615         merge_left_without_exit: Навлезете лево во %{name}
2616         fork_left_without_exit: На разгранокот свртете лево на %{name}
2617         slight_left_without_exit: Малку налево на %{name}
2618         via_point_without_exit: (преку точката)
2619         follow_without_exit: Следете го %{name}
2620         roundabout_without_exit: На кружниот тек излезете на %{name}
2621         leave_roundabout_without_exit: Напуштете го кружниот тек — %{name}
2622         stay_roundabout_without_exit: Останете на кружниот тек — %{name}
2623         start_without_exit: Почнете на %{name}
2624         destination_without_exit: Стигнавте на одредиштето
2625         against_oneway_without_exit: Оди обратно во еднонасочната на %{name}
2626         end_oneway_without_exit: Крај на еднонасочната на %{name}
2627         roundabout_with_exit: На кружниот тек, свртете на %{exit} излегувајќи на %{name}
2628         roundabout_with_exit_ordinal: На кружниот тек, свртете на %{exit} излез кон
2629           %{name}
2630         exit_roundabout: Излезете од кружниот тек кон %{name}
2631         unnamed: неименувано
2632         courtesy: Насоките ги добивте благодарение на %{link}
2633         exit_counts:
2634           first: првиот
2635           second: вториот
2636           third: третиот
2637           fourth: четвртиот
2638           fifth: петтиот
2639           sixth: шестиот
2640           seventh: седмиот
2641           eighth: осмиот
2642           ninth: деветтиот
2643           tenth: десеттиот
2644       time: Време
2645     query:
2646       node: Јазол
2647       way: Пат
2648       relation: Однос
2649       nothing_found: Не пронајдов ниеден елемент
2650       error: 'Грешка при поврзувањето со %{server}: %{error}'
2651       timeout: Истече времето за поврзување со %{server}
2652     context:
2653       directions_from: Насоки оттука
2654       directions_to: Насоки дотука
2655       add_note: Тука ставете белешка
2656       show_address: Прикажи адреса
2657       query_features: Можности за барања
2658       centre_map: Тука сосредоточи ја картата
2659   redactions:
2660     edit:
2661       description: Опис
2662       heading: Уреди редакција
2663       submit: Зачувај редакција
2664       title: Уреди редакција
2665     index:
2666       empty: Нема редакции.
2667       heading: Список на редакции
2668       title: Список на редакции
2669     new:
2670       description: Опис
2671       heading: Внесете информации за новата редакција
2672       submit: Создај редакција
2673       title: Создавање на нова редакција
2674     show:
2675       description: 'Опис:'
2676       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
2677       title: Приказ на редакција
2678       user: 'Создавач:'
2679       edit: Уреди ја редакцијава
2680       destroy: Отстрани ја редакцијава
2681       confirm: Дали сте сигурни?
2682     create:
2683       flash: Редакцијата е создадена.
2684     update:
2685       flash: Промените се зачувани.
2686     destroy:
2687       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат
2688         на оваа редакција пред да ја поништите.
2689       flash: Редакцијата е поништена.
2690       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
2691 ...