Fix locate control popup on the main map to use new translations
[rails.git] / config / locales / cy.yml
1 # Messages for Welsh (Cymraeg)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Cymrodor
6 # Author: Robin Owain
7 ---
8 cy:
9   time:
10     formats:
11       friendly: '%e %B %Y at %H:%M'
12   helpers:
13     submit:
14       diary_comment:
15         create: Cadw
16       diary_entry:
17         create: Cyhoeddi
18         update: Uwchraddio
19       issue_comment:
20         create: Ychwanegu sylw
21       message:
22         create: Anfon
23       client_application:
24         create: Cofrestru
25         update: Golygu
26       redaction:
27         create: Creu golygiadau
28         update: Cadw golygiadau
29       trace:
30         create: Uwchlwytho
31         update: Cadw Newidiadau
32       user_block:
33         create: Creu bloc
34         update: Uwchraddio'r bloc
35   activerecord:
36     errors:
37       messages:
38         invalid_email_address: nid yw'n ymddangos ei fod yn gyfeiriad ebost dilys
39     models:
40       acl: Rhestr Rheoli Mynediad
41       changeset: Changeset
42       changeset_tag: Tag Changeset
43       country: Gwlad
44       diary_comment: Nodyn Dyddiadur
45       diary_entry: Cofnod Dyddiadur
46       friend: Ffrind
47       language: Iaith
48       message: Neges
49       node: Nod
50       node_tag: Tag Nod
51       notifier: Hysbysydd
52       old_node: Hen Nod
53       old_node_tag: Tag Hen Nod
54       old_relation: Hen Berthynas
55       old_relation_member: Aelod o Hen Berthynas
56       old_relation_tag: Tag Hen Berthynas
57       old_way: Hen Lwybr
58       old_way_node: Nod Hen Ffordd
59       old_way_tag: Tag Hen Ffordd
60       relation: Perthynas
61       relation_member: Aelod Perthynol
62       relation_tag: Tag Perthynas
63       session: Sesiwn
64       trace: Dargopïo
65       tracepoint: Pwynt Dargopïo
66       tracetag: Tag Dargopïo
67       user: Defnyddiwr
68       user_preference: Dewis Defnyddiwr
69       user_token: Tocyn Defnyddiwr
70       way: Llwybr
71       way_node: Cwgn Llwybr
72       way_tag: Tag Llwybr
73     attributes:
74       diary_comment:
75         body: Corff
76       diary_entry:
77         user: Defnyddiwr
78         title: Pwnc
79         latitude: Lledred
80         longitude: Hydred
81         language: Iaith
82       friend:
83         user: Defnyddiwr
84         friend: Ffrind
85       trace:
86         user: Defnyddiwr
87         visible: Gweladwy
88         name: Enw
89         size: Maint
90         latitude: Lledred
91         longitude: Hydred
92         public: Cyhoeddus
93         description: Disgrifiad
94         gpx_file: 'Uwchlwytho Ffeil GPX:'
95         visibility: 'Gwelededd:'
96         tagstring: 'Tagiau:'
97       message:
98         sender: Danfonwr
99         title: Pwnc
100         body: Corff
101         recipient: Derbyniwr
102       user:
103         email: Ebost
104         active: Gweithredol
105         display_name: Dangos Enw
106         description: Disgrifiad
107         languages: Ieithoedd
108         pass_crypt: Cyfrinair
109   datetime:
110     distance_in_words_ago:
111       about_x_hours:
112         one: tuag awr yn ôl
113         other: tua %{count} awr yn ôl
114       about_x_months:
115         one: tuag un fis yn ôl
116         other: tua %{count} mis yn ôl
117       about_x_years:
118         one: tuag un blynedd yn ôl
119         other: tua %{count} blynedd yn ôl ago
120       almost_x_years:
121         one: oddeutu un mlynedd yn ôl
122         other: bron i %{count} blynedd yn ôl
123       half_a_minute: hanner munud yn ôl
124       less_than_x_seconds:
125         one: llai nag eiliad yn ôl
126         other: llai nag %{count} eiliad yn ôl
127   editor:
128     default: (currently %{name}) diofyn
129     id:
130       name: iD
131       description: iD (golygydd y porwr)
132     remote:
133       name: Rheolaeth o bell
134       description: Pellreolwr (JOSM neu Merkaartor)
135   api:
136     notes:
137       comment:
138         opened_at_html: Creewyd %{when}
139         opened_at_by_html: Creewyd %{when} gan %{user}
140         commented_at_html: Diweddarwyd %{when}
141         commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when}gan %{user}
142       rss:
143         title: Nodiadau OpenStreetMap
144       entry:
145         comment: Sylw
146         full: Nodyn llawn
147   browse:
148     created: Crewyd
149     closed: Wedi cau
150     created_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
151     closed_html: Caewyd <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
152     created_by_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> gan %{user}
153     deleted_by_html: Dilewyd <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> gan %{user}
154     edited_by_html: Golygwyd <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> gan %{user}
155     closed_by_html: Caewyd <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> gan %{user}
156     version: Fersiwn
157     in_changeset: Set-newid
158     anonymous: dienw
159     no_comment: (dim sylw)
160     part_of: Rhan o
161     download_xml: Lawrlwytho XML
162     view_history: Gweld yr Hanes
163     view_details: Gweld Manylion
164     location: Lleoliadː
165     changeset:
166       title: '%{id}'
167       belongs_to: Awdur
168       node: Cygnau (%{count})
169       node_paginated: Cygnau (%{x}-%{y} o %{count})
170       way: Llwybrau %{count}
171       way_paginated: Llwybrau (%{x}-%{y} o %{count})
172       relation: Perthynas %{count}
173       relation_paginated: Perthynas (%{x}-%{y} o %{count})
174       comment: Sylwadau (%{count})
175       hidden_commented_by_html: Sylw cudd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
176       commented_by_html: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
177       changesetxml: Set-newid XML
178       osmchangexml: osmChange XML
179       feed:
180         title: Set-newid %{id}
181         title_comment: Set-newid %{id} - %{comment}
182       join_discussion: Mewngofnodwch i ymuno yn y sgwrs
183       discussion: Sgwrs
184     node:
185       title_html: 'Nod: %{name}'
186       history_title_html: 'Hanes y Nod: %{name}'
187     way:
188       title_html: 'Llwybr: %{name}'
189       history_title_html: 'Hanes Llwybr: %{name}'
190       nodes: Nodau
191       also_part_of_html:
192         one: rhan o'r ffordd %{related_ways}
193         other: rhan o'r ffyrdd %{related_ways}
194     relation:
195       title_html: 'Perthynas: %{name}'
196       history_title_html: 'Hanes y Perthynas: %{name}'
197       members: Aelodau
198     relation_member:
199       entry_role_html: '%{type} %{name} fel %{role}'
200       type:
201         node: Nod
202         way: Llwybr
203         relation: Perthynas
204     containing_relation:
205       entry_html: Perthynas %{relation_name}
206       entry_role_html: Perthynas %{relation_name} (fel %{relation_role})
207     not_found:
208       sorry: 'Ymddiheurwn, ni ellir canfod %{type} #%{id}.'
209       type:
210         node: nod
211         way: llwybr
212         relation: perthynas
213         changeset: set-newid
214         note: nod
215     timeout:
216       sorry: Cymerodd yn rhy hir i adalw data math %{type} (gydag ID %{id})!
217       type:
218         node: nod
219         way: llwybr
220         relation: perthynas
221         changeset: set-newid
222         note: nodyn
223     redacted:
224       redaction: Golygiad %{id}
225       message_html: Ni ellir dangos %{version} o math %{type} gan iddo gael ei olygu.
226         Gweler %{redaction_link} am y manylion.
227       type:
228         node: nod
229         way: llwybr
230         relation: perthynas
231     start_rjs:
232       feature_warning: Wrthi'n llwytho nodweddio %{num_features}, a all arafu eich
233         porwr. Wyt ti'n sicr dy fod am weld y data?
234       load_data: Llwytho Data
235       loading: Yn llwytho...
236     tag_details:
237       tags: Tagiau
238       wiki_link:
239         key: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}
240         tag: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}=%{value}
241       wikidata_link: Eitem %{page} ar Wikidata
242       wikipedia_link: Erthygl %{page} ar Wicipedia
243       telephone_link: Galw %{phone_number}
244     note:
245       title: 'Nodyn: %{id}'
246       new_note: Nodyn Newydd
247       description: Disgrifiad
248       open_title: '#%{note_name} heb ei ddatrus'
249       closed_title: '#%{note_name} wedi''i ddatrus'
250       hidden_title: Nodyn cudd %{note_name}
251       opened_by_html: Crëwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
252       opened_by_anonymous_html: Crëwyd yn ddienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
253         yn ôl</abbr>
254       commented_by_html: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
255       commented_by_anonymous_html: Sylw dienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
256       closed_by_html: Wedi'i ddatrus gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
257       closed_by_anonymous_html: Wedi ei ddatrus gan <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
258       reopened_by_html: Gwnaed yn weithredol gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
259       reopened_by_anonymous_html: Gwnaed yn weithredol gan olygydd dienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
260       hidden_by_html: Cuddwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
261       report: Adroddwch am y nodyn hwn
262     query:
263       title: Nodweddion Ymholiad
264       introduction: Cliciwch ar y map i ddarganfod nodweddion gerllaw.
265       nearby: Nodweddion gerllaw
266       enclosing: Nodweddion amgáu
267   changesets:
268     changeset_paging_nav:
269       showing_page: Tudalen %{page}
270       next: Nesaf »
271       previous: « Blaenorol
272     changeset:
273       anonymous: Dienw
274       no_edits: (dim golygiadau)
275       view_changeset_details: Dangos y newidiadau
276     changesets:
277       id: ID
278       saved_at: Cyhoeddwyd
279       user: Defnyddiwr
280       comment: Sylw
281       area: Maes
282     index:
283       title: Setiau-newid
284       title_user: Set-newid gan %{user}
285       title_friend: Setiau-newid eich cyfeillion
286       title_nearby: Setiau-newid defnyddwyr cyfagos
287       empty: Ni chanfuwyd setiau-newid.
288       empty_area: Dim setiau-newid yn yr ardal yma.
289       empty_user: Dim setiau-newid gan y defnyddiwr hwn.
290       no_more: Dim rhagor o setiau-newid.
291       no_more_area: Dim rhagor o setiau-newid yn yr ardal yma.
292       no_more_user: Dim newidiadau gan y Defnyddiwr hwn.
293       load_more: Llwytho mwy
294     timeout:
295       sorry: Ymddiheurwn, cymerodd y newidiadau a wnaethoch gais i'w gweld ry hir
296         i'w cyrchu.
297   changeset_comments:
298     comment:
299       comment: Sylw newydd ar set-newid %{changeset_id} gan awdur %{author}
300       commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl gan %{user}
301     index:
302       title_all: Trafodaeth OpenStreetMa o'r setiau-newid
303       title_particular: 'Trafodaeth OpenStreetMap set-newid #%{changeset_id}'
304   diary_entries:
305     new:
306       title: Cofnod Dyddiadur Newydd
307     form:
308       location: 'Lleoliad:'
309       use_map_link: defnyddiwch y map
310     index:
311       title: Dyddiaduron defnyddwyr
312       title_friends: Dyddiaduron ffrindiau
313       title_nearby: Dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
314       user_title: Dyddiadur %{user}
315       in_language_title: Cofnodion Dyddiadur yn %{language}
316       new: Cofnod Dyddiadur Newydd
317       new_title: Ysgrifennu cofnod newydd yn eich dyddiadur defnyddiwr
318       no_entries: Dim cofnodion dyddiadur
319       recent_entries: Cofnodion dyddiadur diweddar
320       older_entries: Cofnodion Hŷn
321       newer_entries: Confodion Mwy Diweddar
322     edit:
323       title: Golygu cofnod dyddiadur
324       marker_text: Lleoliad cofnod y dyddiadur
325     show:
326       title: yddiadur %{user} | %{title}
327       user_title: dyddiadur %{user}
328       leave_a_comment: Gadael sylw
329       login_to_leave_a_comment_html: '%{login_link} i adael sylw'
330       login: Mewngofnodi
331     no_such_entry:
332       title: Dim cofnod o'r fath yn y dyddiadur
333       heading: 'Dim cofnod efo''r id: %{id}'
334       body: Ymddiheurwn, ond nid oes cofnod o sylw gyda'r id %{id}. Gwirwch eich sillafu,
335         neu a ydych wedi clicio dolen anghywir?
336     diary_entry:
337       posted_by_html: Postiwyd gan %{link_user} ar %{created} mewn %{language_link}
338       comment_link: Sylw ar y cofnod hwn
339       reply_link: Ymateb i'r cofnod hwn
340       comment_count:
341         zero: Dim sylwadau
342         one: '%{count} sylw'
343         other: '%{count} sylw'
344       edit_link: Golygu'r cofnod hwn
345       hide_link: Cuddio'r cofnod hwn
346       confirm: Cadarnhau
347     diary_comment:
348       comment_from_html: Sylwadau gan %{link_user} ar %{comment_created_at}
349       hide_link: Cuddio'r sylw hwn
350       confirm: Cadarnhau
351     location:
352       location: 'Lleoliad:'
353       view: Dangos
354       edit: Golygu
355     feed:
356       user:
357         title: Cofnodion OpenStreetMap ar gyfer %{user}
358         description: Cofnodion dyddiadur diweddar OpenStreetMap gan %{user}
359       language:
360         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap mewn %{language_name}
361         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap in
362           %{language_name} mewn %{language_name}
363       all:
364         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap
365         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap
366     comments:
367       has_commented_on: Mae %{display_name} wedi rhoi sylw ar y cofnodion dyddiadurol
368         canlynol
369       post: Post
370       when: Pa bryd
371       comment: Sylw
372       newer_comments: Sylwadau mwy diweddar
373       older_comments: Hen Sylwadau
374   friendships:
375     make_friend:
376       heading: Ychwanegu %{user} fel cyfaill?
377       button: Ychwanegu fel cyfaill
378       success: Mae %{name} nawr yn gyfaill i chi!
379       failed: Ymddiheuriadau, methwyd ychwanegu %{name} fel cyfaill.
380       already_a_friend: Rydych eisoes yn gyfaill i %{name}
381     remove_friend:
382       heading: Peidio bod yn gyfaill i %{user}?
383       button: Peidio bod yn gyfaill
384       success: Tynnwyd %{name} o'ch cyfeillion.
385       not_a_friend: Nid yw %{name} yn un o'ch cyfeillion.
386   geocoder:
387     search:
388       title:
389         latlon_html: Canlyniadau o <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
390         ca_postcode_html: Canlyniadau o <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
391         osm_nominatim_html: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
392           Nominatim</a>
393         geonames_html: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
394         osm_nominatim_reverse_html: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
395           Nominatim</a>
396         geonames_reverse_html: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
397     search_osm_nominatim:
398       prefix:
399         aerialway:
400           cable_car: Car Cebl
401           chair_lift: Cadair godi
402           drag_lift: Cadair lusg
403           gondola: Lifft Gondola
404           pylon: Peilon
405           station: Gorsaf Awyr
406           t-bar: Lifft T-Bar
407         aeroway:
408           aerodrome: Maesawyr
409           airstrip: Llain Codi
410           apron: Ffedog
411           gate: Giat
412           hangar: Hangar
413           helipad: Pad Hofrennydd
414           holding_position: Man aros
415           parking_position: Lle Parcio
416           runway: Rhedfa Awyr
417           taxiway: Safle tacsi
418           terminal: Terfynell
419         amenity:
420           animal_shelter: Cysgod Anifeiliaid
421           arts_centre: Canolfan Grefftau
422           atm: Peiriant Codi Arian
423           bank: Banc
424           bar: Bar
425           bbq: Barbeciw
426           bench: Mainc
427           bicycle_parking: Man Cadw Beic
428           bicycle_rental: Man Llogi Beic
429           biergarten: Gardd Gwrw
430           boat_rental: Llogi Cychod
431           brothel: Puteindy
432           bureau_de_change: Bureau de Change
433           bus_station: Gorsaf Fysiau
434           cafe: Caffi
435           car_rental: Man Llogi Cerbyd
436           car_sharing: Man Rhannu Cerbyd
437           car_wash: Golchwr Cerbyd
438           casino: Casino
439           charging_station: Gorsaf Gwefru
440           childcare: Man Gwarchod Plant
441           cinema: Sinema
442           clinic: Clinic
443           clock: Cloc
444           college: Coleg
445           community_centre: Canolfan Cymunedol
446           courthouse: Llys
447           crematorium: Amlosgfa
448           dentist: Deintydd
449           doctors: Meddygfa
450           drinking_water: Dŵr Yfed
451           driving_school: Ysgol Yrru
452           embassy: Llysgenhadaeth
453           fast_food: Bwyd Parod
454           ferry_terminal: Terfynell Fferi
455           fire_station: Gorsaf Dân
456           food_court: Cwrt Fwydydd
457           fountain: Ffynnon
458           fuel: Tanwydd
459           gambling: Gamblo
460           grave_yard: Mynwent
461           grit_bin: Bin Gro Mân
462           hospital: Ysbyty
463           hunting_stand: Llwyfan Hela
464           ice_cream: Hufen Iâ
465           kindergarten: Meithrinfa
466           library: Llyfrgell
467           marketplace: Marchnad
468           monastery: Mynachdy
469           motorcycle_parking: Man Parcio Beiciau Modur
470           nightclub: Clwb Nôs
471           nursing_home: Cartref Nyrsio
472           parking: Parcio
473           parking_entrance: Mynedfa Man Parcio
474           parking_space: Man Parcio
475           pharmacy: Fferyllfa
476           place_of_worship: Man addoli
477           police: Heddlu
478           post_box: Blwch Llythyrau
479           post_office: Swyddfa Bost
480           prison: Carchar
481           pub: Tafarn
482           public_building: Adeilad Cyhoeddus
483           recycling: Pwynt Ailgylchu
484           restaurant: Bwyty
485           school: Ysgol
486           shelter: Cysgod
487           shower: Cawod
488           social_centre: Canolfan Cymdeithasol
489           social_facility: Cyfleuster cymedithasol
490           studio: Stiwdio
491           swimming_pool: Pwll Nofio
492           taxi: Tacsi
493           telephone: Ffôn Cyhoeddus
494           theatre: Theatr
495           toilets: Tai bach
496           townhall: Neuadd Dref
497           university: Prifysgol
498           vending_machine: Peiriant Gwerthu
499           veterinary: Milfeddygfa
500           village_hall: Neuadd Bentref
501           waste_basket: Bin sbwriel
502           waste_disposal: Gwaredu Sbwriel
503           water_point: Cyflenwad Dŵr
504         boundary:
505           administrative: Ffin Gweinyddol
506           census: Ffin Cyfrifiad
507           national_park: Parc Cenedlaethol
508           protected_area: Ardal Warchodol
509         bridge:
510           aqueduct: Dyfrbont
511           suspension: Pont Grog
512           swing: Pont Droelli
513           viaduct: Pont Trenau
514           "yes": Pont
515         building:
516           "yes": Adeilad
517         craft:
518           brewery: Bragdy
519           carpenter: Saer
520           electrician: Trydanydd
521           gardener: Garddwr
522           painter: Peintiwr
523           photographer: Ffotograffydd
524           plumber: Plymar
525           shoemaker: Crudd
526           tailor: Teiliwr
527           "yes": Siop Grefftau
528         emergency:
529           ambulance_station: Gorsaf Ambiwlans
530           assembly_point: Man Ymgynull
531           defibrillator: Diffibriliwr
532           landing_site: Man Glanio Mewn Argyfwng
533           phone: Ffôn Argyfwng
534           water_tank: Tanc Dŵr Argyfwng
535           "yes": Argyfwng
536         highway:
537           abandoned: Hen Briffordd
538           bridleway: Llwybr Ceffyl
539           bus_guideway: Lon Bysiau
540           bus_stop: Stop Bysiau
541           construction: Priffordd yn cael ei Adeiladu
542           corridor: Coridor
543           cycleway: Llwybr Beicio
544           elevator: Codwr
545           emergency_access_point: Pwynt Mynediad Argyfwng
546           footway: Llwybr Cerdded
547           ford: Rhyd
548           give_way: Arwydd "Ildiwch!"
549           living_street: Stryd Byw
550           milestone: Carreg Filltir
551           motorway: Traffordd
552           motorway_junction: Cyffordd Traffordd
553           motorway_link: Ffordd Traffordd
554           passing_place: Lle Pasio
555           path: Llwybr
556           pedestrian: Llwybr Cerddwyr
557           platform: Platfform
558           primary: Priffordd
559           primary_link: Priffordd
560           proposed: Ffordd Arfaethedig
561           raceway: Trac Rasio
562           residential: Ffordd
563           rest_area: Man Gorffwys
564           road: Ffordd
565           secondary: Ffordd Eilaidd
566           secondary_link: Ffordd Eilaidd
567           service: Ffordd Waith
568           services: Gwasanaethau Traffordd
569           speed_camera: Camera Cyflymder
570           steps: Grisiau
571           stop: Arwydd Stop
572           street_lamp: Golau Stryd
573           tertiary: Ffordd Trydyddol
574           tertiary_link: Ffordd Trydyddol
575           track: Trac
576           traffic_signals: Goleuadau Traffig
577           trunk: Cefnffordd
578           trunk_link: Cefnffordd
579           turning_loop: Lle Troi
580           unclassified: Ffordd Diddosbarth
581           "yes": Ffordd
582         historic:
583           archaeological_site: Safle Archaeolegol
584           battlefield: Maes Brwydr
585           boundary_stone: Maen Terfyn
586           building: Adeilad Hanesyddol
587           bunker: Byncar
588           castle: Castell
589           church: Eglwys
590           city_gate: Gat y Ddinas
591           citywalls: Waliau Ddinas
592           fort: Caer
593           heritage: Safle Dreftadaeth
594           house: Tŷ
595           manor: Maenor
596           memorial: Cofeb
597           mine: Mwynfa
598           mine_shaft: Siafft y Mwynglawdd
599           monument: Cofadail
600           roman_road: Ffordd Rufeinig
601           ruins: Adfeilion
602           stone: Carreg
603           tomb: Beddrod
604           tower: Tŵr
605           wayside_cross: Croes Min Ffordd
606           wayside_shrine: Cysegrfa Min Ffordd
607           wreck: Llongddrylliad
608           "yes": Safle Hanesyddol
609         junction:
610           "yes": Cyffordd
611         landuse:
612           allotments: Rhandiroedd
613           basin: Basn
614           brownfield: Browndir
615           cemetery: Mynwent
616           commercial: Ardal Fasnachol
617           conservation: Cadwraeth
618           construction: Adeiladwaith
619           farm: Fferm
620           farmland: Tir Ffermio
621           farmyard: Buarth Fferm
622           forest: Coedwig
623           garages: Garejis
624           grass: Glaswellt
625           greenfield: Glastir
626           industrial: Ardal Ddiwydiannol
627           landfill: Safle Tirlenwi
628           meadow: Dôl
629           military: Ardal Milwrol
630           mine: Mwynglawdd
631           orchard: Berllan
632           quarry: Chwarel
633           railway: Rheilffordd
634           recreation_ground: Maes Chwarae
635           reservoir: Cronfa Ddŵr
636           reservoir_watershed: Gwahanfa Ddŵr
637           residential: Ardal Breswyl
638           retail: Adwerthu
639           village_green: Llain Pentref
640           vineyard: Gwinllan
641           "yes": Defnydd Tir
642         leisure:
643           beach_resort: Ardal Wyliau
644           bird_hide: Cuddle Adar
645           common: Tir Comin
646           dog_park: Parc Cwn
647           firepit: Ardal Dân
648           fishing: Man Pysgota
649           fitness_centre: Canolfan Gadw'n Heini
650           fitness_station: Lle Cadw'n Heini
651           garden: Gardd
652           golf_course: Cwrs Golff
653           horse_riding: Llain Marchogaeth
654           ice_rink: Llawr Sglefrio
655           marina: Marina
656           miniature_golf: Golff Pitw
657           nature_reserve: Gwarchodfa Natur
658           park: Parc
659           pitch: Maes Chwarae
660           playground: Lle Chwarae
661           recreation_ground: Maes Hamdden
662           resort: Cyrchfan Gwyliau
663           sauna: Sawna
664           slipway: Llithrffordd
665           sports_centre: Canolfan Chwaraeon
666           stadium: Stadiwm
667           swimming_pool: Pwll Nofio
668           track: Trac Rhedeg
669           water_park: Parc Dŵr
670           "yes": Hamdden
671         man_made:
672           beacon: Goleufa
673           beehive: Cwch Gwenyn
674           breakwater: Morglawdd
675           bridge: Pont
676           bunker_silo: Byncar
677           chimney: Simne
678           crane: Craen
679           dolphin: Man Angori
680           dyke: Morglawdd
681           embankment: Arglawdd
682           flagpole: Polyn Baner
683           gasometer: Tanc Nwy
684           groyne: Argor
685           kiln: Odyn
686           lighthouse: Goleudy
687           mast: Mast
688           mine: Mwynglawdd
689           mineshaft: Siafft Mwynglawdd
690           monitoring_station: Gorsaf Arsylwi
691           petroleum_well: Ffynnon Betroliwm
692           pier: Piyr
693           pipeline: Pibell
694           silo: Seilo
695           storage_tank: Tanc Storio
696           surveillance: Gwyliadwraeth
697           tower: Tŵr
698           wastewater_plant: Gwaith Dŵr Budr
699           watermill: Melin Ddŵr
700           water_tower: Tŵr Dŵr
701           water_well: Ffynnon
702           water_works: Gwaith Dŵr
703           windmill: Melin Wynt
704           works: Ffatri
705           "yes": Wnaed gan Ddyn
706         military:
707           airfield: Maes Awyr Milwrol
708           barracks: Barics
709           bunker: Byncer
710           "yes": Safle Filwrol
711         mountain_pass:
712           "yes": Bwlch Mynydd
713         natural:
714           bay: Bae
715           beach: Traeth
716           cape: Penrhyn
717           cave_entrance: Mynediad Ogof
718           cliff: Clogwyn
719           crater: Crater
720           dune: Twyn
721           fell: Rhostir
722           fjord: Ffiord
723           forest: Coedwig
724           geyser: Geiser
725           glacier: Rhewlif
726           grassland: Caeau
727           heath: Rhos
728           hill: Bryn
729           island: Ynys
730           land: Tir
731           marsh: Cors
732           moor: Gwaun
733           mud: Mwd
734           peak: Copa
735           point: Pwynt
736           reef: Riff
737           ridge: Cefn
738           rock: Craig
739           saddle: Cyfrwy
740           sand: Tywod
741           scree: Sgri
742           scrub: Llwyni
743           spring: Ffynnon
744           stone: Carreg
745           strait: Culfor
746           tree: Coeden
747           valley: Dyffryn
748           volcano: Llosgfynydd
749           water: Dŵr
750           wetland: Gwlypdir
751           wood: Coed
752         office:
753           accountant: Cyfrifydd
754           administrative: Gweinyddu
755           architect: Pensaer
756           association: Cymdeithas
757           company: Cwmni
758           educational_institution: Sefydliad Addysgol
759           employment_agency: Asiantaeth Cyflogi
760           estate_agent: Gwerthwr Tai
761           government: Swyddfa Llywodraeth
762           insurance: Swyddfa Yswiriant
763           it: Swyddfa TG
764           lawyer: Cyfreithiwr
765           ngo: Swyddfa'r NGO
766           telecommunication: Swyddfa Telegyfathrebu
767           travel_agent: Asiantaeth Deithio
768           "yes": Swyddfa
769         place:
770           allotments: Rhandiroedd
771           city: Dinas
772           city_block: Bloc Dinesig
773           country: Gwlad
774           county: Sir
775           farm: Fferm
776           hamlet: Pentrefan
777           house: Tŷ
778           houses: Tai
779           island: Ynys
780           islet: Ynysig
781           isolated_dwelling: Annedd Unig
782           locality: Ardal
783           municipality: Bwrdeistref
784           neighbourhood: Cymdogaeth
785           postcode: Cod Post
786           quarter: Maestref
787           region: Rhanbarth
788           sea: Môr
789           square: Sgwâr
790           state: Talaith
791           subdivision: Is-adran
792           suburb: Maestref
793           town: Tref
794           village: Pentref
795           "yes": Lle
796         railway:
797           abandoned: Hen Reilffordd
798           construction: Rheilffordd yn cael ei Osod
799           disused: Rheilffordd Segur
800           funicular: Rheilffordd fynydd
801           halt: Stop Trenau
802           junction: Cyffordd Rheilffyrdd
803           level_crossing: Croesfan Wastad
804           light_rail: Rheilffordd Ysgafn
805           miniature: Lein Fach
806           monorail: Trên Un Gledren
807           narrow_gauge: Lein Fach Gul
808           platform: Platfform Drenau
809           preserved: Rheilffordd ar Gadw
810           proposed: Rheilfford Arfaethedig
811           spur: Cainc Rheilffordd
812           station: Gorsaf Drenau
813           stop: Siop Reilffordd
814           subway: Gorsaf Tanddaearol
815           subway_entrance: Mynedfa at Drenau Tanddaearol
816           switch: Pwyntiau Atal (Rheilffyrdd)
817           tram: Tramffordd
818           tram_stop: Stop Tramiau
819           yard: Buarth Drenau
820         shop:
821           alcohol: Siop Drwyddedig
822           antiques: Hynafolion
823           art: Siop Gelf
824           bakery: Becws
825           beauty: Siop Harddwch
826           beverages: Siop Ddiodau
827           bicycle: Siop Feiciau
828           bookmaker: Llyfrwerthwr
829           books: Siop Lyfrau
830           boutique: Boutique
831           butcher: Cigydd
832           car: Siop Geir
833           car_parts: Rhannau Ceir
834           car_repair: Trwsio Ceir
835           carpet: Siop Garpedi
836           charity: Siop Elusen
837           chemist: Fferyllfa
838           clothes: Siop Ddillad
839           computer: Siop Gyfrifiaduron
840           confectionery: Siop Felysion
841           convenience: Siop Bob-peth
842           copyshop: Siop Argraffu
843           cosmetics: Siop Golur
844           deli: Deli
845           department_store: Siop Adrannol
846           discount: Siop Ddisgownt
847           doityourself: DIY
848           dry_cleaning: Sychlanhau
849           electronics: Siop Electroneg
850           estate_agent: Gwerthwr Tai
851           farm: Siop Fferm
852           fashion: Siop Ffasiwn
853           florist: Siop Flodau
854           food: Siop Fwyd
855           funeral_directors: Trefnwyr Angladdau
856           furniture: Dodrefn
857           garden_centre: Canolfan Gardd
858           general: Siop Gyffredinol
859           gift: Siop Anrhegion
860           greengrocer: Siop Lysiau
861           grocery: Siop y Groser
862           hairdresser: Siop Drin Gwallt
863           hardware: Siop Nwyddau Metel
864           hifi: Sain
865           houseware: Siop Offer Tŷ
866           interior_decoration: Addurniadau'r Cartref
867           jewelry: Siop Gemwaith
868           kiosk: Siop Fechan
869           kitchen: Siop Offer Cegin
870           laundry: Golchdy
871           lottery: Loteri
872           mall: Canolfan Siopa
873           massage: Neges
874           mobile_phone: Siop Ffonau Symudol
875           motorcycle: Siop Beiciau Modur
876           music: Siop Gerddoriaeth
877           newsagent: Siop Bapurau
878           optician: Optegydd
879           organic: Siop Fwyd Organig
880           outdoor: Siop Awyr Agored
881           paint: Siop Baent
882           pet: Siop Anifeiliaid Anwes
883           photo: Siop Luniau
884           second_hand: Siol Ail-law
885           shoes: Siop Esgidiau
886           sports: Siop Chwaraeon
887           stationery: Siop Offer Swyddfa
888           supermarket: Archfarchnad
889           tailor: Teiliwr
890           ticket: Siop Docynau
891           tobacco: Siop Dybaco
892           toys: Siop Degannau
893           travel_agency: Asiantaeth Deithio
894           tyres: Siop Teiars
895           vacant: Siop Wag
896           video: Siop Fideos
897           wine: Siop Win
898           "yes": Siop
899         tourism:
900           alpine_hut: Cwt Mynydd
901           apartment: Fflatiau Gwyliau
902           artwork: Gwaith Celf
903           attraction: Atyniad
904           bed_and_breakfast: Gweldy a Brecwast
905           cabin: Caban
906           camp_site: Man Gwersylla
907           caravan_site: Parc Carafanau
908           chalet: Chalet
909           gallery: Galeri
910           guest_house: Llety
911           hostel: Hostel
912           hotel: Gwesty
913           information: Gwybodaeth
914           motel: Motél
915           museum: Amgueddfa
916           picnic_site: Safle Picnic
917           theme_park: Parc Thema
918           viewpoint: Gwylfa
919           zoo: Sw
920         tunnel:
921           culvert: Twnel Ddŵr
922           "yes": Twnel
923         waterway:
924           artificial: Dyfrffyrdd Artiffisial
925           boatyard: Iard Gychod
926           canal: Camlas
927           dam: Argae
928           derelict_canal: Camlas Diffaith
929           ditch: Ffos
930           dock: Porthladd
931           drain: Draen
932           lock: Loc
933           lock_gate: Llifddor
934           mooring: Angori
935           rapids: Dŵr Tyrfol
936           river: Afon
937           stream: Nant
938           wadi: Sychnant
939           waterfall: Rheadr
940           weir: Cored
941           "yes": Dyfrffyrdd
942       admin_levels:
943         level2: Ffin Gwledydd
944         level4: Ffin Taleithiau
945         level5: Ffin Rhanbarth
946         level6: Ffin Sir
947         level8: Ffin Dinas
948         level9: Ffin Pentref
949         level10: Ffin Maesdref
950       types:
951         cities: Dinasoedd
952         towns: Trefi
953         places: Lleoedd
954     results:
955       no_results: Dim canlyniadau
956       more_results: Mwy o ganlyniadau
957   issues:
958     index:
959       title: Pryderon
960       select_status: Statws a ddewisiwyd
961       select_type: Dewisiwch y Math
962       search: Chwilio
963       user_not_found: Nid yw'r defnyddiwr yn bodoli
964       issues_not_found: Nid oes y fath broblemau
965       status: Statws
966       reports: Adroddiadau
967       last_updated: Diweddariad Diwethaf
968       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
969       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> gan %{user}
970       link_to_reports: Gweld yr Adroddiadau
971       reports_count:
972         one: 1 Report
973         other: '%{count} Adroddiadau'
974       reported_item: Eitem dan sylw
975       states:
976         open: Agor
977         resolved: Datruswyd
978   layouts:
979     logo:
980       alt_text: Logo OpenStreetMap
981     home: Ewch Adref
982     logout: Allgofnodi
983     log_in: Mewngofnodi
984     log_in_tooltip: Mewngofnodi gyda chyfrif sy'n bodoli
985     sign_up: Cofrestru
986     start_mapping: Dechrau Mapio
987     sign_up_tooltip: Creu cyfrif er mwyn golygu
988     edit: Golygu
989     history: Hanes
990     export: Allforio
991     data: Data
992     export_data: Allforio Data
993     gps_traces: Dargopiadau GPS
994     gps_traces_tooltip: Rheoli Amlinellau GPS
995     user_diaries: Dyddiaduron Defnyddwyr
996     user_diaries_tooltip: Gweld dyddiaduron defnyddwyr
997     edit_with: Golygu gyda %{editor}
998     tag_line: Y Map Wici Rhydd o'r Byd
999     intro_header: Croeso i OpenStreetMap!
1000     intro_text: Mae OpenStreetMap yn fap o'r byd, wedi'i greu gan bobl fel chi ac
1001       sydd ar gael i'w ddefnyddio am ddim a dan drwydded rydd.
1002     intro_2_create_account: Creu cyfrif defnyddiwr
1003     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1004     partners_partners: Partneriaid
1005     osm_offline: Mae cronfa ddata OpenStreetMap all-lein ar hyn o bryd er mwyn gwaith
1006       cynnal a chadw hanfodol.
1007     osm_read_only: Nid yw'n bosib golygu cronfa ddata OpenStreetMap ar hyn o bryd
1008       tra bod gwaith cynnal a chadw hanfodol yn digwydd.
1009     donate: Cefnogwch OpenStreetMap gan %{link} i'r Gronfa Uwchraddio Caledwedd.
1010     help: Cymorth
1011     about: Ynghylch
1012     copyright: Hawlfraint
1013     community: Cymuned
1014     community_blogs: Blogiau'r Gymuned
1015     community_blogs_title: Blogiau gan aelodau cymuned OpenStreetMap
1016     foundation: Sefydliad
1017     foundation_title: Yr OpenStreetMap Foundation
1018     make_a_donation:
1019       title: Cefnogwch OpenStreetMap gyda rhodd ariannol
1020       text: Gwneud Cyfraniad
1021     learn_more: Dysgu Mwy
1022     more: Mwy
1023   user_mailer:
1024     message_notification:
1025       hi: Pa hwyl %{to_user}?
1026     friendship_notification:
1027       hi: Henffych %{to_user}!
1028     gpx_failure:
1029       failed_to_import: 'methwyd a mewnforio. Dyma''r gwall:'
1030       subject: Methwyd mewnforio GPX [OpenStreetMap]
1031     signup_confirm:
1032       greeting: Pa hwyl!
1033       created: Mae rhywun (chi gobeithio!) newydd greu cyfrif yn %{site_url}.
1034     email_confirm:
1035       greeting: Pa hwyl,
1036     note_comment_notification:
1037       anonymous: Defnyddiwr anhysbys
1038       greeting: Pa hwyl?
1039   messages:
1040     inbox:
1041       title: Mewnflwch
1042       my_inbox: Fy Mewnflwch
1043       outbox: allflwch
1044       messages: Mae gennych %{new_messages} a %{old_messages}
1045       from: Gan
1046       subject: Pwnc
1047       date: Dyddiad
1048       people_mapping_nearby: person yn mapio gerllaw
1049     message_summary:
1050       unread_button: Nodi fel heb ei ddarllen
1051       read_button: Nodi fel wedi'i ddarllen
1052       reply_button: Ateb
1053       destroy_button: Dileu
1054     new:
1055       title: Anfon neges
1056       send_message_to_html: Anfon negese newydd at %{name}
1057       subject: Pwnc
1058       body: Corff
1059       back_to_inbox: Nôl i'r mewnflwch
1060     create:
1061       message_sent: Anfonwyd y neges
1062       limit_exceeded: Rydych wedi anfon nifer o negeseuon yn ddiweddar. Arhoswch ychydig
1063         cyn ceisio anfon mwy.
1064     no_such_message:
1065       title: Dim neges o'r fath
1066       heading: Dim neges o'r fath
1067       body: Ymddiheuriad, nid oes neges gyda'r id yno.
1068     outbox:
1069       title: Allanflwch
1070       my_inbox_html: Fy %{inbox_link}
1071       inbox: mewnflwch
1072       outbox: allanflwch
1073       messages:
1074         one: Mae gennych %{count} neges wedi ei anfon
1075         other: Mae gennych %{count} neges wedi eu hanfon
1076       to: I
1077       subject: Pwnc
1078       date: Dyddiad
1079     show:
1080       title: Darllen neges
1081       from: Gan
1082       subject: Pwnc
1083       date: Dyddiad
1084       reply_button: Ateb
1085       unread_button: Nodi nad yw wedi ei ddarllen
1086       destroy_button: Dileu
1087       back: Yn ôl
1088       to: At
1089     sent_message_summary:
1090       destroy_button: Dileu
1091     mark:
1092       as_read: Nodwyd fod y neges wedi ei ddarllen
1093       as_unread: Nodwyd nad yw'r neges wedi ei ddarllen
1094     destroy:
1095       destroyed: Dileuwyd y neges
1096   site:
1097     about:
1098       next: Nesaf
1099       copyright_html: <span>&copy;</span>cyfrannwyr<br>OpenStreetMap
1100       local_knowledge_title: Gwybodaeth Leol
1101       open_data_title: Data Agored
1102       legal_title: Cyfreithiol
1103       partners_title: Partneriaid
1104     copyright:
1105       foreign:
1106         title: Ynghylch y cyfieithiad hwn
1107         html: Os oes gwrthgyferbyniad rhwng y cyfieithiad hwn a %{english_original_link},
1108           bydd y dudalen Saesneg yn cael blaenoriaeth.
1109         english_link: y Saesneg gwreiddiol
1110       native:
1111         title: Ynghylch y dudalen hon
1112         native_link: Cymraeg
1113         mapping_link: dechrau mapio
1114       legal_babble:
1115         title_html: Hawlfraint a Thrwydded
1116         intro_1_html: |-
1117           Mae OpenStreetMap yn <i>data agored</i>, dan drwydded <a
1118           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1119           Commons Open Database License</a> (ODbL).
1120         intro_3_1_html: |-
1121           Trwyddedir ein dofenaeth ar drwydded
1122           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1123           Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA 2.0).
1124         credit_title_html: Sut i gydnabod OpenStreetMap
1125         attribution_example:
1126           title: Enghraifft o gydnabyddiaeth
1127         more_title_html: Darganfod rhagor
1128         contributors_title_html: Ein cyfrannwyr
1129         contributors_gb_html: '<strong>Y Deyrnas Gyfunol</strong>: Cynhwysir data
1130           a thestun gan yr Arolwg Ordnans; hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata
1131           2010-19.'
1132         infringement_title_html: Torrwyd yr hawlfraint
1133     index:
1134       shortlink: Dolen Fyr
1135       createnote: Ychwanegu nodyn
1136       license:
1137         copyright: Hawlfraint OpenStreetMap a chyfranwyr, dan drwydded agored
1138     edit:
1139       not_public: Nid ydych wedi gosod eich golygiadau i fod yn gyhoeddus.
1140       user_page_link: tudalen defnyddiwr
1141       anon_edits_link_text: Darganfyddwch achos hyn.
1142     export:
1143       title: Allforio
1144       area_to_export: Ardal i'w Hallforio
1145       manually_select: Dewisiwch ardal wahanol
1146       format_to_export: Fformatiwch i'w Hallforio
1147       osm_xml_data: Data XML OpenStreetMap
1148       map_image: Delwedd y Map (dangoser yr haen safonol)
1149       embeddable_html: Mewnosod HTML
1150       licence: Trwydded
1151       export_details_html: Trwyddedir OpenStreetMap ar drwydded <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Comin
1152         Data Agored (Open Data Commons Open Database License)</a> (ODbL).
1153       too_large:
1154         advice: 'Os yw''r allforio''n methu, ystyriwch un o''r canlynol:'
1155         other:
1156           title: Ffynonellau eraill
1157           description: Ffynonellau ychwanegol a nodir ar wici OpenStreetMap
1158       options: Dewisiadau
1159       format: Fformat
1160       scale: Graddfa
1161       max: uchafswm
1162       image_size: Maint y ddelwedd
1163       zoom: Chwyddo
1164       add_marker: Ychwanegwch bin ar y map
1165       latitude: 'Lledred:'
1166       longitude: 'Hydred:'
1167       output: Allbwn
1168       export_button: Allforio
1169     fixthemap:
1170       title: Adrodd am broblem / Cywiro map
1171       how_to_help:
1172         title: Sut i Helpu
1173         join_the_community:
1174           title: Ymunwch â'r gymuned
1175       other_concerns:
1176         title: Gofidion eraill
1177     help:
1178       title: Cael Cymorth
1179       welcome:
1180         url: /croeso
1181         title: Croeso i OpenStreetMap
1182       beginners_guide:
1183         title: Llawlyfr Dechreuwyr
1184         description: Canllaw'r gymuned i ddechreuwyr
1185       help:
1186         url: https://help.openstreetmap.org/
1187         title: Fforwm Cymorth
1188       mailing_lists:
1189         title: Rhestr Gohebiaeth
1190       forums:
1191         title: Fforymau
1192     sidebar:
1193       search_results: Canlyniadau Chwilio
1194       close: Cau
1195     search:
1196       search: Chwilio
1197       get_directions: Cael cyfeiriadau
1198       get_directions_title: Cael cyfeiriadau rhwng dau bwynt
1199       from: O
1200       to: I
1201       where_am_i: Ble mae hwn?
1202       where_am_i_title: Disgrifiwch eich lleoliad presennol gan ddefnyddio peiriant
1203         chwilio.
1204       submit_text: Mynd
1205       reverse_directions_text: Newid y cyfeiriad
1206     key:
1207       table:
1208         entry:
1209           motorway: Traffordd
1210           main_road: Prif ffordd
1211           trunk: Cefnffordd
1212           primary: Priffordd
1213           secondary: Ffordd eilaidd
1214           unclassified: Ffordd annosbarthedig
1215           track: Trac
1216           bridleway: Llwybr ceffyl
1217           cycleway: Llwybr beicio
1218           cycleway_national: Llwybr beicio cenedlaethol
1219           cycleway_regional: Llwybr beicio rhanbarthol
1220           cycleway_local: Llwybr beicio lleol
1221           footway: Ffordd droed
1222           rail: Rheilffordd
1223           subway: Trenau Tanddaearyddol
1224           tram:
1225           - Rheilffordd ysgafn
1226           - tram
1227           cable:
1228           - Car codi
1229           - Lifft cadair
1230           runway:
1231           - Llwybr glanio'r maes awyr
1232           - atredfa
1233           apron:
1234           - Ffedog (y maes awyr)
1235           - terminws
1236           admin: Ffin gweinyddol
1237           forest: Coedwig
1238           wood: Coed
1239           golf: Cwrs golff
1240           park: Parc
1241           resident: Ardal breswyl
1242           common:
1243           - Comin
1244           - dôl
1245           retail: Ardal adwerthu
1246           industrial: Ardal diwydiannol
1247           commercial: Ardal masnachol
1248           heathland: Rhostir
1249           lake:
1250           - Llyn
1251           - cronfa ddŵr
1252           farm: Fferm
1253           cemetery: Mynwent
1254           allotments: Rhandiroedd
1255           pitch: Maes chwarae
1256           centre: Canolfan chwaraeon
1257           reserve: Gwarchodfa natur
1258           military: Ardal milwrol
1259           school:
1260           - Ysgol
1261           - prifysgol
1262           building: Adeilad sylweddol
1263           station: Gorsaf drenau
1264           summit:
1265           - Copa
1266           - Crib
1267           private: Mynediad preifat
1268           destination: Mynediad cyrchfan
1269           construction: Ffyrdd wrthi'n cael eu hadeiladu
1270           bicycle_shop: Siop feics
1271           bicycle_parking: Man parcio beics
1272           toilets: Lle chwech
1273     richtext_area:
1274       edit: Golygu
1275       preview: Rhagolwg
1276     markdown_help:
1277       headings: Penawdau
1278       heading: Pennawd
1279       subheading: Is-bennawd
1280       unordered: Rhestr heb drefn
1281       ordered: Rhestr mewn trefn
1282       first: Eitem gyntaf
1283       second: Ail eitem
1284       link: Dolen
1285       text: Testun
1286       image: Delwedd
1287       alt: Testun Amgen
1288       url: URL
1289     welcome:
1290       title: Croeso!
1291       whats_on_the_map:
1292         title: Beth sydd ar y Map
1293       basic_terms:
1294         title: Termau syml mapio
1295       rules:
1296         title: Rheolau!
1297       questions:
1298         title: Unrhyw gwestiwn?
1299       start_mapping: Dechrau Mapio
1300       add_a_note:
1301         title: Dim amser i olygu? Ychwanegwch nodyn!
1302   traces:
1303     new:
1304       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1305       help: Cymorth
1306     edit:
1307       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1308     trace_optionals:
1309       tags: Tagiau
1310     show:
1311       filename: 'Enw ffeil:'
1312       download: lawrlwytho
1313       uploaded: 'Uwchlwythwyd:'
1314       points: 'Pwyntiau:'
1315       start_coordinates: 'Cyfesuryn dechrau:'
1316       map: map
1317       edit: golygu
1318       owner: 'Perchennog:'
1319       description: 'Disgrifiad:'
1320       tags: 'Tagiau:'
1321       none: Dim
1322       visibility: 'Gwelededd:'
1323     trace_paging_nav:
1324       showing_page: Tudalen %{page}
1325     trace:
1326       count_points:
1327         one: 1 point
1328         other: '%{count} pwynt'
1329       more: mwy
1330       view_map: Gweld Map
1331       edit: golygu
1332       edit_map: Golygu'r Map
1333       public: CYHOEDDUS
1334       identifiable: CANFYDDADWY
1335       private: PREIFAT
1336       trackable: OLRHAINADWY
1337       by: gan
1338       in: mewn
1339       map: map
1340     index:
1341       tagged_with: tagiwyd gyda %{tags}
1342   oauth:
1343     authorize:
1344       allow_to: 'Caniatáu''r rhaglen cleient i:'
1345       allow_read_prefs: ddarllen eich gosodiadau defnyddiwr.
1346       allow_write_prefs: addasu eich gosodiadau defnyddiwr.
1347       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1348       allow_write_api: addasu'r map.
1349       allow_read_gpx: ddarllen eich dargopiadau GPS.
1350       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1351       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1352     authorize_success:
1353       title: Caniatawyd y cais awdurdodiad.
1354       allowed_html: Rydych wedi caniatáu mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1355       verification: Y cod dilysiad yw %{code}
1356     authorize_failure:
1357       title: Methwyd y cais awdurdodiad.
1358       denied: Rydych wedi gwrthod mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1359       invalid: Nid yw'r tocyn awdurdodiad yn ddilys.
1360     revoke:
1361       flash: Rydych wedi diddymu'r tocyn ar gyfer %{application}.
1362   oauth_clients:
1363     new:
1364       title: Cofrestru rhaglen newydd
1365     edit:
1366       title: Golygu'ch rhaglen
1367     show:
1368       url: 'URL Cais Tocyn:'
1369       access_url: URL Tocyn Mynediad
1370       authorize_url: 'URL Awdurdodi:'
1371       edit: Golygu Manylion
1372       delete: Dileu Cleient
1373       confirm: Ydych yn siŵr?
1374   users:
1375     login:
1376       title: Mewngofnodi
1377       heading: Mewngofnodi
1378       email or username: 'Cyfeiriad Ebost neu Enw Defnyddiwr:'
1379       password: 'Cyfrinair:'
1380       openid_html: '%{logo} OpenID:'
1381       remember: Fy nghofio i
1382       lost password link: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1383       login_button: Mewngofnodi
1384       register now: Cofrestru nawr
1385       with username: Eisoes gyda chyfrif OpenStreetMap? Mewngofnodwch gyda'ch enw
1386         defnyddiwr a'ch cyfrinair.
1387       new to osm: Yn newydd i OpenStreetMap?
1388       to make changes: I wneud newidiadau i ddata OpenStreetMap, mae'n rhaid cael
1389         cyfrif.
1390       create account minute: Crewch cyfrif. Dim ond munud mae'n cymryd.
1391       no account: Dim cyfrif gennych?
1392       openid_logo_alt: Mewngofnodi gydag OpenID
1393     logout:
1394       title: Allgofnodi
1395       heading: Allgofnodi o OpenStreetMap
1396       logout_button: Allgofnodi
1397     lost_password:
1398       title: Ailosod cyfrinair
1399       heading: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1400       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1401       new password button: Ailosod cyfrinair
1402       notice email cannot find: Methwyd dod o hyd i'r cyfeiriad ebost yno.
1403     reset_password:
1404       title: Ailosod cyfrinair
1405       heading: Ailosod Cyfinair ar gyfer %{user}
1406       reset: Ailosod Cyfrinair
1407       flash changed: Mae'ch cyfrinair wedi'i newid.
1408     new:
1409       title: Cofrestru
1410       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1411       confirm email address: 'Cadarnhau''r Cyfeiriad Ebost:'
1412       password: 'Cyfrinair:'
1413       confirm password: 'Cadarnhau''r Cyfrinair:'
1414       continue: Cofrestru
1415       terms accepted: Diolch am dderbyn telerau newydd cyfranwyr!
1416     terms:
1417       title: Telerau cyfranwyr
1418       heading: Telerau cyfranwyr
1419       consider_pd_why: beth yw hwn?
1420       decline: Gwrthod
1421       legale_names:
1422         france: Ffrainc
1423         italy: Yr Eidal
1424         rest_of_world: Gweddill y byd
1425     no_such_user:
1426       title: Dim defnyddiwr o'r fath
1427       heading: Nid yw'r defnyddiwr %{user} yn bodoli.
1428     show:
1429       my diary: Fy Nyddiadur
1430       new diary entry: cofnod dyddiadur newydd
1431       my edits: Fy Ngolygiadau
1432       my traces: Fy Nargopiadau
1433       my notes: Fy Nodiadau
1434       my messages: Fy Negeseuon
1435       my profile: Fy Mhroffil
1436       my settings: Fy Ngosodiadau
1437       my comments: Fy Sylwadau
1438       oauth settings: gosodiadau oauth
1439       blocks on me: Rhwystrau arnaf i
1440       blocks by me: Rhwystrau gennyf i
1441       send message: Anfon Neges
1442       diary: Dyddiadur
1443       edits: Golygiadau
1444       traces: Dargopiadau
1445       notes: Nodiadau Map
1446       remove as friend: Peidio bod yn ffrind
1447       add as friend: Ychwanegu Cyfaill
1448       mapper since: 'Yn fapiwr ers:'
1449       ct status: 'Telerau cyfrannwr:'
1450       ct undecided: Heb Benderfynu
1451       ct declined: Wedi Gwrthod
1452       email address: 'Cyfeiriad ebost:'
1453       created from: 'Creuwyd o:'
1454       status: 'Statws:'
1455       description: Disgrifiad
1456       user location: Lleoliad defnyddiwr
1457       settings_link_text: gosodiadau
1458       no friends: Nid ydych wedi ychwanegu cyfaill eto.
1459       km away: '%{count}km i ffwrdd'
1460       m away: '%{count}m i ffwrdd'
1461       nearby users: Defnyddwyr eraill gerllaw
1462       no nearby users: Nid oes defnyddwyr gerllaw sy'n datgelu eu bod yn mapio eto.
1463       role:
1464         administrator: Mae'r defnyddiwr hwn yn weinyddwr.
1465         moderator: Mae'r defnyddiwr hwn yn gymedrolwr.
1466       comments: Sylwadau
1467       create_block: Rhwystro'r Defnyddiwr hwn
1468       activate_user: Gwneud y cyfri'n fyw
1469       deactivate_user: Atal y cyfri
1470       confirm_user: Cadarnhau'r Defnyddiwr
1471       hide_user: Cuddio'r Defnyddiwr
1472       unhide_user: Datguddio'r Defnyddiwr
1473       delete_user: Dileu'r Defnyddiwr
1474       confirm: Cadarnhau
1475       friends_changesets: setiau-newid eich cyfeillion
1476       friends_diaries: cofnodion dyddiaduron cyfeillion
1477       nearby_changesets: setiau-newid gerllaw
1478       nearby_diaries: cofnodion dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
1479     popup:
1480       your location: Eich lleoliad
1481       nearby mapper: Mapiwr gerllaw
1482       friend: Cyfaill
1483     account:
1484       title: Golygu'r cyfrif
1485       my settings: Fy ngosodiadau
1486       current email address: 'Cyfeiriad Ebost Presenol:'
1487       new email address: 'Cyfeiriad Ebost Newydd:'
1488       email never displayed publicly: (byth ei ddangos yn gyhoeddus)
1489       openid:
1490         link text: beth yw hwn?
1491       public editing:
1492         heading: 'Golygu cyhoeddus:'
1493         enabled: Galluogwyd. Ddim yn anhysbys ac yn gallu golygu data.
1494         enabled link text: beth yw hwn?
1495         disabled link text: pam na allaf olygu?
1496       public editing note:
1497         heading: Golygu cyhoeddus
1498       contributor terms:
1499         heading: 'Telerau Cyfranwyr:'
1500         agreed: Rydych wedi derbyn y telerau cyfranwyr newydd.
1501         not yet agreed: Nid ydych eto wedi cytuno i'r telerau cyfranwyr newydd.
1502         review link text: Dilynwch y ddolen hon i adolygu a derbyn y telerau cyfranwyr
1503           newydd.
1504         link text: beth yw hwn?
1505       profile description: 'Disgrifad Proffil:'
1506       preferred languages: 'Ieithoedd Dewisedig:'
1507       preferred editor: 'Golygydd Dewisedig:'
1508       image: 'Delwedd:'
1509       gravatar:
1510         link text: beth yw hwn?
1511       new image: Ychwanegu delwedd
1512       keep image: Cadw'r ddelwedd bresennol
1513       delete image: Tynnu'r ddelwedd bresennol
1514       replace image: Newid y ddelwedd bresennol
1515       image size hint: (delweddau sgwâr o leiaf 100x100 yw'r gorau)
1516       home location: 'Lleoliad Cartref:'
1517       no home location: Nid ydych wedi gosod eich lleoliad cartref.
1518       latitude: 'Lledred:'
1519       longitude: 'Hydred:'
1520       save changes button: Cadw'r Newidiadau
1521       make edits public button: Gwneud fy holl olygiadau yn gyhoeddus
1522       return to profile: Dychwelyd i'r proffil
1523     confirm:
1524       button: Cadarnhau
1525     confirm_email:
1526       button: Cadarnhau
1527       success: Cadarnhewch eich cyfeiriad ebost newydd!
1528       failure: Mae cyfeiriad ebost eisoes wedi ei gadarnhau gyda'r tocyn hwn.
1529     set_home:
1530       flash success: Wedi cadw'r lleoliad cartref
1531     go_public:
1532       flash success: Mae eich holl olygiadau nawr yn gyhoeddus a gallech nawr parhau
1533         i olygu.
1534     index:
1535       title: Defnyddwyr
1536       heading: Defnyddwyr
1537   user_role:
1538     grant:
1539       confirm: Cadarnhau
1540     revoke:
1541       confirm: Cadarnhau
1542   user_blocks:
1543     helper:
1544       time_future_html: Yn dod i ben mewn %{time}.
1545       time_past_html: Wedi dod i ben %{time} yn ôl.
1546     show:
1547       status: Statws
1548       show: Dangos
1549       edit: Golygu
1550       confirm: Ydych yn sicr?
1551     block:
1552       show: Dangos
1553       edit: Golygu
1554     blocks:
1555       status: Statws
1556       showing_page: Tudalen %{page}
1557       next: Nesaf »
1558       previous: « Blaenorol
1559   notes:
1560     index:
1561       id: Id
1562   javascripts:
1563     close: Cau
1564     share:
1565       title: Rhannu
1566       cancel: Diddymu
1567       image: Delwedd
1568       link: Dolen neu HTML
1569       long_link: Dolen
1570       short_link: Dolen Fer
1571       embed: HTML
1572       format: 'Fformat:'
1573       scale: 'Graddfa:'
1574       download: Lawrlwytho
1575       short_url: URL Byr
1576     key:
1577       title: Allwedd Map
1578       tooltip: Allwedd Map
1579     map:
1580       zoom:
1581         in: Chwyddo Mewn
1582         out: Chwyddo Allan
1583       locate:
1584         title: Dangos Fy Lleoliad
1585       base:
1586         standard: Safonol
1587         cycle_map: Map Beicio
1588         transport_map: Map Trafnidiaeth
1589         hot: Dyngarol
1590       layers:
1591         header: Haenau Mapiau
1592         notes: Nodiadau Map
1593         data: Data Map
1594         title: Haenau
1595       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>cyfranwyr OpenStreetMap</a>
1596       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Rhoi Cyfraniad</a>
1597     site:
1598       edit_tooltip: Golygu'r map
1599       edit_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i olygu'r map
1600       createnote_tooltip: Ychwanegu nodyn i'r map
1601       createnote_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i ychwanegu nodyn i'r map
1602       map_notes_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld nodiadau'r map
1603       map_data_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld data'r map
1604     changesets:
1605       show:
1606         comment: Sylw
1607         subscribe: Tanysgrifio
1608         unsubscribe: Dad-danysgrifio
1609         hide_comment: cuddio
1610         unhide_comment: datguddio
1611     notes:
1612       new:
1613         add: Ychwanegu Nodyn
1614       show:
1615         hide: Cuddio
1616         resolve: Datrys
1617         reactivate: Ail roi ar waith
1618         comment_and_resolve: Sylw a Datrys
1619         comment: Sylw
1620     query:
1621       way: Llwybr
1622       nothing_found: Ni ddarganfuwyd nodweddion
1623       error: 'Gwall cysyltlu gyda %{server}: %{error}'
1624   redactions:
1625     edit:
1626       description: Disgrifiad
1627     new:
1628       description: Disgrifiad
1629     show:
1630       description: 'Disgrifiad:'
1631       confirm: Ydych yn sicr?
1632 ...