Avoid password manager autocompletion on user settings page
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abaksle
5 # Author: Abijeet Patro
6 # Author: Bjorni
7 # Author: Dittaeva
8 # Author: Eirik
9 # Author: Gnonthgol
10 # Author: Gunnernett
11 # Author: Harald Khan
12 # Author: Macofe
13 # Author: Nemo bis
14 # Author: Nghtwlkr
15 # Author: Njardarlogar
16 # Author: Pladask
17 # Author: Ranveig
18 # Author: Ruila
19 # Author: 6400
20 ---
21 nn:
22   html:
23     dir: ltr
24   time:
25     formats:
26       friendly: '%e %B %Y kl. %H:%M'
27   helpers:
28     submit:
29       diary_comment:
30         create: Lagre
31       diary_entry:
32         create: Publiser
33         update: Oppdater
34       issue_comment:
35         create: Legg til kommentar
36       message:
37         create: Send
38       client_application:
39         create: Registrer
40         update: Oppdater
41       redaction:
42         create: Lag maskering
43         update: Lagre markering
44       trace:
45         create: Last opp
46         update: Lagre endringar
47       user_block:
48         create: Opprett blokkering
49         update: Oppdater blokkering
50   activerecord:
51     errors:
52       messages:
53         invalid_email_address: ser ikkje ut til å vere ei gyldig e-postadresse
54         email_address_not_routable: kan ikkje rutast
55     models:
56       acl: Tilgangskontrolliste
57       changeset: Endringssett
58       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
59       country: Land
60       diary_comment: Dagbokkommentar
61       diary_entry: Dagbokoppføring
62       friend: Ven
63       issue: Problem
64       language: Språk
65       message: Melding
66       node: Node
67       node_tag: Nodemerkelapp
68       notifier: Varsling
69       old_node: Gammal node
70       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
71       old_relation: Gammal relasjon
72       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
73       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
74       old_way: Gammal veg
75       old_way_node: Gammal vegnode
76       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
77       relation: Relasjon
78       relation_member: Relasjonsmedlem
79       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
80       report: Rapporter
81       session: Økt
82       trace: Spor
83       tracepoint: Punkt i spor
84       tracetag: Spormerkelapp
85       user: Brukar
86       user_preference: Brukarinnstillingar
87       user_token: Brukarnøkkel
88       way: Veg
89       way_node: Vegnode
90       way_tag: Vegmerkelapp
91     attributes:
92       client_application:
93         name: Namn (Påkravd)
94         callback_url: 'URL for tilbakekall:'
95         support_url: Støytte-URL
96       diary_comment:
97         body: Brødtekst
98       diary_entry:
99         user: Brukar
100         title: 'Emne:'
101         latitude: Breiddegrad
102         longitude: Lengdegrad
103         language: Språk
104       friend:
105         user: Brukar
106         friend: Ven
107       trace:
108         user: Brukar
109         visible: Synleg
110         name: Filnamn
111         size: Storleik
112         latitude: Breiddegrad
113         longitude: Lengdegrad
114         public: Offentleg
115         description: Skildring
116         gpx_file: Last opp GPX-fil
117         visibility: 'Synligheit:'
118         tagstring: 'Merkelappar:'
119       message:
120         sender: Sendar
121         title: Emne
122         body: Brødtekst
123         recipient: Mottakar
124       user:
125         email: E-post
126         active: Aktive
127         display_name: Visningsnamn
128         description: Skildring
129         languages: Språk
130         pass_crypt: Passord
131         pass_crypt_confirmation: Stadfest passord
132     help:
133       trace:
134         tagstring: kommaseparert
135       user_block:
136         needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
137   datetime:
138     distance_in_words_ago:
139       about_x_hours:
140         one: omkring 1 time sidan
141         other: omkring %{count} timar sidan
142       about_x_months:
143         one: omkring 1 månad sidan
144         other: omkring %{count} månader sidan
145       about_x_years:
146         one: omkring 1 år sidan
147         other: omkring %{count} år sidan
148       almost_x_years:
149         one: nesten 1 år sidan
150         other: nesten %{count} år sidan
151       less_than_x_seconds:
152         one: mindre enn 1 sekund sidan
153         other: mindre enn %{count} sekund sidan
154       less_than_x_minutes:
155         one: mindre enn eit minutt sidan
156         other: mindre enn %{count} minutt sidan
157       over_x_years:
158         one: over 1 år sidan
159         other: over %{count} år sidan
160       x_seconds:
161         one: 1 sekund sidan
162         other: '%{count} sekund sidan'
163       x_minutes:
164         one: 1 minutt sidan
165         other: '%{count} minutt sidan'
166       x_months:
167         one: 1 månad sidan
168         other: '%{count} månader sidan'
169       x_years:
170         one: 1 år sidan
171         other: '%{count} år sidan'
172   printable_name:
173     with_version: '%{id}, v%{version}'
174   editor:
175     default: Standard (noverande %{name})
176     id:
177       name: iD
178       description: iD (i nettlesaren)
179     remote:
180       name: lokalt installert program
181       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
182   auth:
183     providers:
184       openid: OpenID
185       google: Google
186       facebook: Facebook
187       windowslive: Windows Live
188       github: GitHub
189       wikipedia: Wikipedia
190   api:
191     notes:
192       comment:
193         opened_at_html: Oppretta for %{when} sidan
194         opened_at_by_html: Oppretta for %{when} sidan av %{user}
195         commented_at_html: Oppdatert %{when}
196         commented_at_by_html: Oppdatert %{when} av %{user}
197         closed_at_html: Løyst %{when}
198         closed_at_by_html: Løyst %{when} av %{user}
199         reopened_at_html: Opna att %{when}
200         reopened_at_by_html: Opna att %{when} av %{user}
201       rss:
202         title: OpenStreetMap-merknadar
203         commented: ny kommentar (nær %{place})
204       entry:
205         comment: Kommentar
206         full: Fullstendig merknad
207   browse:
208     created: Oppretta
209     closed: Attlaten
210     created_html: Oppretta <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
211     closed_html: Lukka <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
212     created_by_html: Oppretta <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> av %{user}
213     deleted_by_html: Sletta <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> av %{user}
214     edited_by_html: Redigert <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> av %{user}
215     closed_by_html: Lukka <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> av %{user}
216     version: 'Versjon:'
217     anonymous: anonym
218     no_comment: (ingen kommentar)
219     part_of: Del av
220     download_xml: Last ned XML
221     view_history: Vis historikk
222     view_details: Vis detaljar
223     location: 'Plassering:'
224     changeset:
225       title: Endringssett %{id}
226       belongs_to: Skapar
227       node: Punkt (%{count})
228       node_paginated: Punkt (%{x}-%{y} av %{count})
229       way: Strekningar (%{count})
230       way_paginated: Strekningar (%{x}-%{y} av %{count})
231       comment: Kommentarar (%{count})
232       changesetxml: XML for endringssett
233       osmchangexml: osmChange XML
234       feed:
235         title: Endringssett %{id}
236         title_comment: 'Endringssett: %{id} - %{comment}'
237       join_discussion: Logg inn for å vere med i diskusjonen
238       discussion: Ordskifte
239     node:
240       title_html: 'Punkt: %{name}'
241       history_title_html: 'Punkthistorikk: %{name}'
242     way:
243       title_html: 'Strekning: %{name}'
244       history_title_html: 'Strekningshistorikk: %{name}'
245       nodes: Punkt
246       also_part_of_html:
247         one: delstrekning %{related_ways}
248         other: delstrekningar %{related_ways}
249     relation:
250       members: Medlemmar
251     relation_member:
252       entry_html: '%{type} %{name}'
253       entry_role_html: '%{type} %{name} som %{role}'
254       type:
255         node: Punkt
256         way: Veg
257         relation: Relasjon
258     containing_relation:
259       entry_html: Relasjon %{relation_name}
260       entry_role_html: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
261     not_found:
262       sorry: Beklagar, klarte ikkje å finne %{type}-en med ID %{id}.
263       type:
264         node: node
265         way: veg
266         relation: relasjon
267         changeset: endringssett
268         note: merknad
269     timeout:
270       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
271       type:
272         node: punkt
273         way: veg
274         relation: relasjon
275         changeset: endringssett
276         note: merknad
277     redacted:
278       redaction: Maskering %{id}
279       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den
280         er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
281       type:
282         node: punkt
283         way: vegen
284         relation: relasjonen
285     start_rjs:
286       load_data: Last inn data
287       loading: Lastar...
288     tag_details:
289       tags: Merkelappar
290       wiki_link:
291         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
292         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
293       wikidata_link: Elementet %{page} på Wikidata
294       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
295       telephone_link: Ring %{phone_number}
296     note:
297       title: 'Merknad: %{id}'
298       new_note: Ny merknad
299       description: Skildring
300       open_title: 'Uavklart merknad #%{note_name}'
301       closed_title: 'Avklart merknad: #%{note_name}'
302       hidden_title: 'Gøymd merknad #%{note_name}'
303       opened_by_html: Oppretta av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
304       opened_by_anonymous_html: Oppretta av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
305         sidan</abbr>
306       commented_by_html: Kommentar frå %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
307       commented_by_anonymous_html: Kommentar frå anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
308         sidan</abbr>
309       closed_by_html: Løyst av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
310       closed_by_anonymous_html: Løyst av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
311         sidan</abbr>
312       reopened_by_html: Reaktivert av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
313         sidan</abbr>
314       reopened_by_anonymous_html: Reaktivert av anonym for <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
315         sidan</abbr>
316       report: Rapporter denne merknaden
317     query:
318       title: Førespurnadsfunksjonar
319       nearby: Nærliggjande funksjonar
320   changesets:
321     changeset_paging_nav:
322       showing_page: Side %{page}
323       next: Neste »
324       previous: « Førre
325     changeset:
326       anonymous: Anonym
327       no_edits: (ingen redigeringar)
328       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
329     changesets:
330       id: ID
331       saved_at: Lagra
332       user: Brukar
333       comment: Kommentar
334       area: Område
335     index:
336       title: Endringssett
337       title_user: Endringssett av %{user}
338       title_friend: Endringssett av venene dine
339       title_nearby: Endringssett av brukarar i nærleiken
340       empty: Fann ingen endringssett.
341       empty_area: Ingen endringssett i dette området.
342       empty_user: Ingen endringssett av denne brukaren.
343       no_more: Fann ikkje fleire endringssett.
344       no_more_area: Ingen fleire endringssett i dette området.
345       no_more_user: Ingen fleire endringssett av denne brukaren.
346       load_more: Last inn meir
347     timeout:
348       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
349   changeset_comments:
350     comment:
351       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
352   diary_entries:
353     new:
354       title: Ny dagbokoppføring
355     form:
356       location: 'Posisjon:'
357       use_map_link: bruk kart
358     index:
359       title: Brukarane sine dagbøker
360       title_friends: Dagbøkene til venene dine
361       title_nearby: Dagbøkene til naboar
362       user_title: '%{user} si dagbok'
363       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
364       new: Ny dagbokoppføring
365       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
366       no_entries: Ingen oppføringar i dagboka
367       recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
368       older_entries: Eldre oppføringar
369       newer_entries: Nyare oppføringar
370     edit:
371       title: Rediger oppføring i dagboka
372       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
373     show:
374       title: '%{user} sin dagbok | %{title}'
375       user_title: '%{user} si dagbok'
376       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
377       login_to_leave_a_comment_html: '%{login_link} for å legge igjen ein kommentar'
378       login: Logg inn
379     no_such_entry:
380       title: Inga slik dagbokoppføring
381       heading: Inga oppføring med %{id}
382       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har
383         skrive feil eller om lenkja er riktig.
384     diary_entry:
385       posted_by_html: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
386       comment_link: Kommenter denne oppføringa
387       reply_link: Svar på denne oppføringa
388       comment_count:
389         one: '%{count} kommentar'
390         zero: Ingen kommentarar
391         other: '%{count} kommentarar'
392       edit_link: Rediger denne oppføringa
393       hide_link: Skjul denne oppføringa
394       confirm: Stadfest
395     diary_comment:
396       comment_from_html: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
397       hide_link: Skjul denne kommentaren
398       confirm: Stadfest
399       report: Rapporter denne kommentaren
400     location:
401       location: 'Posisjon:'
402       view: Vis
403       edit: Rediger
404     feed:
405       user:
406         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
407         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
408       language:
409         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
410         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
411       all:
412         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
413         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
414     comments:
415       has_commented_on: '%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring'
416       post: Post
417       when: Når
418       comment: Kommentar
419       newer_comments: Nyare kommentarar
420       older_comments: Eldre kommentarar
421   friendships:
422     make_friend:
423       heading: Legg til %{user} som ein ven?
424       button: Legg til som ven
425       success: '%{name} er no venen din!'
426       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
427       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
428     remove_friend:
429       heading: Fjern %{user} som ein ven?
430       button: Fjern som ein ven
431       success: '%{name} vart fjerna frå venene dine'
432       not_a_friend: '%{name} er ikkje ein av venene dine.'
433   geocoder:
434     search:
435       title:
436         latlon_html: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
437         ca_postcode_html: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
438         osm_nominatim_html: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
439           Nominatim</a>
440         geonames_html: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
441         osm_nominatim_reverse_html: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
442           Nominatim</a>
443         geonames_reverse_html: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
444     search_osm_nominatim:
445       prefix_format: '%{name}'
446       prefix:
447         aerialway:
448           cable_car: Kabelbane
449           chair_lift: Stolheis
450           drag_lift: Skitrekk
451           gondola: Gondolheis
452           station: Fjellheisstasjon
453         aeroway:
454           aerodrome: Flyplass
455           apron: Flyrampe
456           gate: Gate
457           helipad: Helikopterplass
458           runway: Rullebane
459           taxiway: Taksebane
460           terminal: Terminal
461         amenity:
462           animal_shelter: Dyrehospits
463           arts_centre: Kunstsenter
464           atm: Minibank
465           bank: Bank
466           bar: Bar
467           bbq: Grill
468           bench: Benk
469           bicycle_parking: Sykkelparkering
470           bicycle_rental: Sykkelutleige
471           biergarten: Uteservering
472           boat_rental: Båtutleige
473           brothel: Bordell
474           bureau_de_change: Vekslingskontor
475           bus_station: Busstasjon
476           cafe: Kafé
477           car_rental: Bilutleige
478           car_sharing: Bildeling
479           car_wash: Bilvask
480           casino: Kasino
481           charging_station: Ladestation
482           childcare: Barnepass
483           cinema: Kino
484           clinic: Klinikk
485           clock: Klokke
486           college: Høgskule
487           community_centre: Samfunnshus
488           courthouse: Rettsbygning
489           crematorium: Krematorium
490           dentist: Tannlege
491           doctors: Legar
492           drinking_water: Drikkevatn
493           driving_school: Køyreskule
494           embassy: Ambassade
495           fast_food: Hurtigmat
496           ferry_terminal: Ferjeterminal
497           fire_station: Brannstasjon
498           food_court: Serveringsstadar
499           fountain: Fontene
500           fuel: Drivstoff
501           gambling: Gambling
502           grave_yard: Gravlund
503           hospital: Sjukehus
504           hunting_stand: Jaktbod
505           ice_cream: Iskrem
506           kindergarten: Barnehage
507           library: Bibliotek
508           marketplace: Marknadsplass
509           monastery: Kloster
510           motorcycle_parking: Motorsykkelparkering
511           nightclub: Nattklubb
512           nursing_home: Pleieheim
513           parking: Parkeringsplass
514           parking_entrance: Innkøyring til parkeringsgarasje
515           pharmacy: Apotek
516           place_of_worship: Religiøst hus
517           police: Politi
518           post_box: Postboks
519           post_office: Postkontor
520           prison: Fengsel
521           pub: Pub
522           public_building: Offentleg bygning
523           recycling: Resirkuleringspunkt
524           restaurant: Restaurant
525           school: Skule
526           shelter: Tilfluktsrom
527           shower: Dusj
528           social_centre: Samfunnshus
529           social_facility: Sosialteneste
530           studio: Studio
531           swimming_pool: Symjebaseng
532           taxi: Drosje
533           telephone: Offentleg telefon
534           theatre: Teater
535           toilets: Toalett
536           townhall: Rådhus
537           university: Universitet
538           vending_machine: Vareautomat
539           veterinary: Veterinærklinikk
540           village_hall: Forsamlingshus
541           waste_basket: Søppelkasse
542           waste_disposal: Avfallshandtering
543         boundary:
544           administrative: Administrativ grense
545           census: Folketeljingsgrense
546           national_park: Nationalpark
547           protected_area: Verna område
548         bridge:
549           aqueduct: Akvadukt
550           suspension: Hengebru
551           swing: Svingbru
552           viaduct: Viadukt
553           "yes": Bru
554         building:
555           apartments: Bustadblokk
556           chapel: Kapell
557           church: Kyrkje
558           commercial: Kommersiell bygning
559           dormitory: Sovesal
560           farm: Gårdsbygg
561           garage: Garasje
562           hospital: Sykehusbygg
563           hotel: Hotell
564           house: Hus
565           industrial: Industribygg
566           office: Kontorbygg
567           public: Offentleg bygg
568           residential: Boligbygg
569           retail: Detaljsalgbygg
570           school: Skulebygg
571           terrace: Terrasse
572           train_station: Jernbanestasjon
573           university: Universitetsbygg
574           "yes": Bygning
575         craft:
576           brewery: Bryggeri
577           carpenter: Tømrar
578           electrician: Elektrikar
579           gardener: Gartnar
580           painter: Målar
581           photographer: Fotograf
582           plumber: Røyrleggjar
583           shoemaker: Skomakar
584           tailor: Skreddar
585           "yes": Handverkbutikk
586         emergency:
587           ambulance_station: Ambulansestasjon
588           defibrillator: Hjartestartar
589           landing_site: Nødlandingsplass
590           phone: Nødtelefon
591         highway:
592           abandoned: Forlaten motorveg
593           bridleway: Rideveg
594           bus_guideway: Leidde bussfelt
595           bus_stop: Busstopp
596           construction: Motorveg under konstruksjon
597           cycleway: Sykkelsti
598           elevator: Heis
599           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
600           footway: Gangsti
601           ford: Vadestad
602           living_street: Gatetun
603           milestone: Milestolpe
604           motorway: Motorveg
605           motorway_junction: Motorvegkryss
606           motorway_link: Veg til motorveg
607           path: Sti
608           pedestrian: Gangveg
609           platform: Perrong
610           primary: Primær veg
611           primary_link: Primær veg
612           proposed: Føreslått veg
613           raceway: Racerbane
614           residential: Bustadveg
615           rest_area: Rasteplass
616           road: Veg
617           secondary: Sekundær veg
618           secondary_link: Sekundær veg
619           service: Tjenesteveg
620           services: Motorveitjenester
621           speed_camera: Fotoboks
622           steps: Trapper
623           street_lamp: Gatelykt
624           tertiary: Tertiær veg
625           tertiary_link: Kommunal veg
626           track: Sti
627           traffic_signals: Trafikklys
628           trunk: Hovedveg
629           trunk_link: Hovedveg
630           unclassified: Uklassifisert veg
631           "yes": Veg
632         historic:
633           archaeological_site: Arkeologisk plass
634           battlefield: Slagmark
635           boundary_stone: Grensestein
636           building: Historisk bygning
637           bunker: Bunker
638           castle: Slott
639           church: Kyrkje
640           city_gate: Byport
641           citywalls: Bymurar
642           fort: Fort
643           heritage: Verdsarvsstad
644           house: Hus
645           manor: Herregard
646           memorial: Minne
647           mine: Gruve
648           monument: Monument
649           roman_road: Romersk veg
650           ruins: Ruinar
651           stone: Stein
652           tomb: Grav
653           tower: Tårn
654           wayside_cross: Vegkant kross
655           wayside_shrine: Vegkant alter
656           wreck: Vrak
657         junction:
658           "yes": Kryss
659         landuse:
660           allotments: Kolonihagar
661           basin: Elveområde
662           brownfield: Tidlegare industriområde
663           cemetery: Gravplass
664           commercial: Kommersielt område
665           conservation: Freda
666           construction: Kontruksjon
667           farm: Gard
668           farmland: Jordbruksland
669           farmyard: Gardstun
670           forest: Skog
671           garages: Garasjar
672           grass: Gras
673           greenfield: Ikkje-utvikla område
674           industrial: Industriområde
675           landfill: Landfylling
676           meadow: Eng
677           military: Militært område
678           mine: Gruve
679           orchard: Frukthage
680           quarry: Steinbrot
681           railway: Jernbane
682           recreation_ground: Idrettsplass
683           reservoir: Reservoar
684           reservoir_watershed: Nedbørfelt
685           residential: Boligområde
686           retail: Detaljsalg
687           village_green: Landsbypark
688           vineyard: Vingård
689           "yes": Arealbruk
690         leisure:
691           beach_resort: Badestrand
692           bird_hide: Fugletårn
693           common: Allmenning
694           dog_park: Hundepark
695           fishing: Fiskeområde
696           fitness_centre: Treningssenter
697           fitness_station: Trenings studio
698           garden: Hage
699           golf_course: Golfbane
700           horse_riding: Riding
701           ice_rink: Skøytebane
702           marina: Båthavn
703           miniature_golf: Minigolf
704           nature_reserve: Naturreservat
705           park: Park
706           pitch: Sportsarena
707           playground: Leikeplass
708           recreation_ground: Idrettsplass
709           resort: Feriestad
710           sauna: Badstu
711           slipway: Slipp
712           sports_centre: Sportssenter
713           stadium: Stadion
714           swimming_pool: Symjebaseng
715           track: Laupebane
716           water_park: Vannpark
717           "yes": Fritid
718         man_made:
719           lighthouse: Fyr
720           pipeline: Røyrleidning
721           tower: Tårn
722           works: Fabrikk
723           "yes": Menneskeskapt
724         military:
725           airfield: Militær flyplass
726           barracks: Kaserner
727           bunker: Bunker
728         mountain_pass:
729           "yes": Fjellovergang
730         natural:
731           bay: Bukt
732           beach: Strand
733           cape: Nes
734           cave_entrance: Holeinngang
735           cliff: Klippe
736           crater: Krater
737           dune: Sanddyne
738           fell: Fjellskrent
739           fjord: Fjord
740           forest: Skog
741           geyser: Geysir
742           glacier: Isbre
743           grassland: Grasslette
744           heath: Vidde
745           hill: Ås
746           island: Øy
747           land: Land
748           marsh: Sump
749           moor: Myr
750           mud: Gjørme
751           peak: Topp
752           point: Punkt
753           reef: Rev
754           ridge: Rygg
755           rock: Stein
756           saddle: Sal
757           sand: Sand
758           scree: Ur
759           scrub: Kratt
760           spring: Kjelde
761           stone: Stein
762           strait: Stred
763           tree: Tre
764           valley: Dal
765           volcano: Vulkan
766           water: Vatn
767           wetland: Våtmark
768           wood: Skog
769         office:
770           accountant: Revisor
771           administrative: Administrasjon
772           architect: Arkitekt
773           company: Bedrift
774           employment_agency: Bemanningsbedrift
775           estate_agent: Eiendomsmeglar
776           government: Statlig kontor
777           insurance: Forsikringskontor
778           lawyer: Advokat
779           ngo: Ikkje-statlig kontor
780           telecommunication: Telefonkontor
781           travel_agent: Reisebyrå
782           "yes": Kontor
783         place:
784           allotments: Kolonihagar
785           city: By
786           country: Land
787           county: Fylke
788           farm: Gard
789           hamlet: Grend
790           house: Hus
791           houses: Hus
792           island: Øy
793           islet: Holme
794           isolated_dwelling: Ensleg bostad
795           locality: Plass
796           municipality: Kommune
797           neighbourhood: Nabolag
798           postcode: Postnummer
799           region: Område
800           sea: Hav
801           state: Delstat
802           subdivision: Underavdeling
803           suburb: Forstad
804           town: Tettstad
805           village: Landsby
806           "yes": Stad
807         railway:
808           abandoned: Forlatt jernbane
809           construction: Jernbane under konstruksjon
810           disused: Nedlagt jernbane
811           funicular: Kabelbane
812           halt: Togstopp
813           junction: Jernbanekryss
814           level_crossing: Planovergang
815           light_rail: Bybane
816           miniature: Miniatyrjernbane
817           monorail: Enskinnebane
818           narrow_gauge: Smalsporjernbane
819           platform: Jernbaneperrong
820           preserved: Verna jernbane
821           proposed: Føreslått jernbane
822           spur: Jernbaneforgrening
823           station: Jernbanestasjon
824           stop: Jernbanestopp
825           subway: T-bane
826           subway_entrance: T-baneinngang
827           switch: Sporveksel
828           tram: Sporveg
829           tram_stop: Trikkestopp
830           yard: Skiftetomt
831         shop:
832           alcohol: Utanfor lisens
833           antiques: Antikviteter
834           art: Kunstbutikk
835           bakery: Bakeri
836           beauty: Skjønnheitssalong
837           beverages: Drikkevarebutikk
838           bicycle: Sykkelbutikk
839           books: Bokhandel
840           boutique: Luksusforretning
841           butcher: Slaktar
842           car: Bilbutikk
843           car_parts: Bildeler
844           car_repair: Bilverkstad
845           carpet: Teppebutikk
846           charity: Veldedighetsbutikk
847           chemist: Kjemiker
848           clothes: Klesbutikk
849           computer: Databutikk
850           confectionery: Konditori
851           convenience: Nærbutikk
852           copyshop: Kopieringsbutikk
853           cosmetics: Kosmetikkforretning
854           deli: Delikatessebutikk
855           department_store: Varehus
856           discount: Tilbudsbutikk
857           doityourself: Gjer-det-sjølv
858           dry_cleaning: Renseri
859           electronics: Elektronikkforretning
860           estate_agent: Eiendomsmegler
861           farm: Gardsbutikk
862           fashion: Motebutikk
863           florist: Blomsterbutikk
864           food: Matbutikk
865           funeral_directors: Begravelsesforretning
866           furniture: Møbler
867           garden_centre: Hagesenter
868           general: Landhandel
869           gift: Gåvebutikk
870           greengrocer: Grønsakshandel
871           grocery: Daglegvarebutikk
872           hairdresser: Frisør
873           hardware: Jernvarehandel
874           hifi: Hi-fi
875           jewelry: Gullsmed
876           kiosk: Kiosk
877           laundry: Vaskeri
878           mall: Kjøpesenter
879           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
880           motorcycle: Motorsykkelbutikk
881           music: Musikkbutikk
882           newsagent: Nyhetsbyrå
883           optician: Optikar
884           organic: Organisk matbutikk
885           outdoor: Utandørs butikk
886           pet: Dyrebutikk
887           photo: Fotobutikk
888           second_hand: Bruktbutikk
889           shoes: Skobutikk
890           sports: Sportsbutikk
891           stationery: Papirbutikk
892           supermarket: Supermarked
893           tailor: Skreddar
894           toys: Leikebutikk
895           travel_agency: Reisebyrå
896           video: Videobutikk
897           wine: Utanfor lisens
898           "yes": Butikk
899         tourism:
900           alpine_hut: Fjellhytte
901           apartment: Leilegheit
902           artwork: Kunstverk
903           attraction: Attraksjon
904           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
905           cabin: Hytte
906           camp_site: Teltplass
907           caravan_site: Campingplass
908           chalet: Fjellhytte
909           gallery: Galleri
910           guest_house: Gjestehus
911           hostel: Vandrerhjem
912           hotel: Hotell
913           information: Informasjon
914           motel: Motell
915           museum: Museum
916           picnic_site: Piknikplass
917           theme_park: Fornøyelsespark
918           viewpoint: Utsiktspunkt
919           zoo: Dyrepark
920         tunnel:
921           culvert: Stikkrenne
922           "yes": Tunnel
923         waterway:
924           artificial: Kunstig vassdrag
925           boatyard: Båtverft
926           canal: Kanal
927           dam: Demning
928           derelict_canal: Nedlagt kanal
929           ditch: Grøft
930           dock: Dokk
931           drain: Avløp
932           lock: Sluse
933           lock_gate: Sluseport
934           mooring: Fortøyning
935           rapids: Bank
936           river: Elv
937           stream: Straum
938           wadi: Elveleie
939           waterfall: Foss
940           weir: Overløpskant
941           "yes": Vassveg
942       admin_levels:
943         level2: Riksgrense
944         level4: Statsgrense
945         level5: Regiongrense
946         level8: Bygrense
947         level9: Landsbygrense
948         level10: Forstadsgrense
949       types:
950         cities: Byar
951         towns: Småbyar
952         places: Stader
953     results:
954       no_results: Ingen resultat funne
955       more_results: Fleire resultat
956   reports:
957     new:
958       categories:
959         note:
960           spam_label: Denne merknaden er søppel
961           abusive_label: Denne merknaden er støytande
962   layouts:
963     project_name:
964       title: OpenStreetMap
965       h1: OpenStreetMap
966     logo:
967       alt_text: OpenStreetMap-logo
968     home: heim
969     logout: Logg ut
970     log_in: Logg inn
971     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
972     sign_up: Registrer deg
973     start_mapping: Start kartlegging
974     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
975     edit: Rediger
976     history: Historikk
977     export: Eksporter
978     data: Data
979     export_data: Eksportar data
980     gps_traces: GPS-spor
981     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
982     user_diaries: Brukardagbok
983     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
984     edit_with: Rediger med %{editor}
985     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
986     intro_header: Velkomen til OpenStreetMap!
987     intro_text: OpenStreetMap er eit verdskart, laga av folk som deg. Kartet er gratis
988       å bruke under ein open lisens.
989     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
990     hosting_partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{bytemark} og andre %{partners}.
991     partners_ucl: UCL VR-senteret
992     partners_bytemark: Bytemark Hosting
993     partners_partners: partnarar
994     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt
995       vedlikeholdsarbeid vert utført.
996     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig
997       vedlikehaldsarbeid.
998     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for
999       maskinvareoppgraderinger).
1000     help: Hjelp
1001     about: Om
1002     copyright: Opphavsrett
1003     community: Samfunnet
1004     community_blogs: Bloggar
1005     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
1006     foundation: Stifting
1007     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
1008     make_a_donation:
1009       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
1010       text: Gje pengegåve
1011     learn_more: Les meir
1012     more: Meir
1013   user_mailer:
1014     diary_comment_notification:
1015       subject: '[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di'
1016       hi: Hei %{to_user},
1017       header: '%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg
1018         med emnet %{subject}:'
1019       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl}
1020         eller svare på %{replyurl}
1021     message_notification:
1022       hi: Hei %{to_user},
1023       header: '%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet
1024         %{subject}:'
1025     friendship_notification:
1026       hi: Hei %{to_user},
1027       subject: '[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven'
1028       had_added_you: '%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap.'
1029       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1030       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1031     gpx_failure:
1032       failed_to_import: 'klarte ikkje importere. Her er feilen:'
1033       import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1034       subject: '[OpenStreetMap] Feil under import av GPX'
1035     gpx_success:
1036       loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege
1037         punkt.
1038       subject: '[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX'
1039     signup_confirm:
1040       subject: '[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap'
1041       greeting: Hei der!
1042       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
1043       confirm: 'Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå
1044         deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen
1045         din:'
1046       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg
1047         igang.
1048     email_confirm:
1049       subject: '[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse'
1050       greeting: Hei,
1051       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1052     lost_password:
1053       subject: '[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord'
1054       greeting: Hei,
1055       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille
1056         passordet.
1057     note_comment_notification:
1058       anonymous: Ein anonym brukar
1059       greeting: Hei,
1060       details: Meir detaljar om notisen kan du finne på %{url}.
1061     changeset_comment_notification:
1062       hi: Hei %{to_user},
1063       greeting: Hei,
1064       commented:
1065         partial_changeset_with_comment: med kommentaren '%{changeset_comment}'
1066         partial_changeset_without_comment: utan kommentar
1067   messages:
1068     inbox:
1069       title: Innboks
1070       my_inbox: Min innboks
1071       outbox: utboks
1072       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1073       new_messages:
1074         one: '%{count} ny melding'
1075         other: '%{count} nye meldingar'
1076       old_messages:
1077         one: '%{count} gamal melding'
1078         other: '%{count} gamle meldingar'
1079       from: Frå
1080       subject: Emne
1081       date: Dato
1082       no_messages_yet_html: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome
1083         i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1084       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1085     message_summary:
1086       unread_button: Marker som ulese
1087       read_button: Marker som lese
1088       reply_button: Svar
1089       destroy_button: Slett
1090     new:
1091       title: Send melding
1092       send_message_to_html: Send ei ny melding til %{name}
1093       subject: Emne
1094       body: Kropp
1095       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1096     create:
1097       message_sent: Melding sendt
1098       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før
1099         du prøver å sende fleire.
1100     no_such_message:
1101       title: Inga melding funne
1102       heading: Inga melding funne
1103       body: Det er inga melding med den ID-en.
1104     outbox:
1105       title: Utboks
1106       my_inbox_html: Min %{inbox_link}
1107       inbox: innboks
1108       outbox: utboks
1109       messages:
1110         one: Du har %{count} send melding
1111         other: Du har %{count} sende meldingar
1112       to: Til
1113       subject: Emne
1114       date: Dato
1115       no_sent_messages_html: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan
1116         prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1117       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1118     reply:
1119       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på
1120         vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1121     show:
1122       title: Les melding
1123       from: Frå
1124       subject: Emne
1125       date: Dato
1126       reply_button: Svar
1127       unread_button: Marker som ulese
1128       destroy_button: Slett
1129       back: Tilbake
1130       to: Til
1131       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart
1132         ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1133     sent_message_summary:
1134       destroy_button: Slett
1135     mark:
1136       as_read: Melding markert som lese
1137       as_unread: Melding markert som ulese
1138     destroy:
1139       destroyed: Melding sletta
1140   site:
1141     about:
1142       next: Neste
1143       copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>bidragsytarar
1144       local_knowledge_title: Lokalkunnskap
1145       community_driven_title: Fellesskapsdrive
1146       open_data_title: Opne Data
1147       legal_title: Juridisk
1148       partners_title: Partnarar
1149     copyright:
1150       foreign:
1151         title: Om denne omsetjinga
1152         html: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link}
1153           har den engelske versjonen presedens
1154         english_link: den engelske originalen
1155       native:
1156         title: Om denne sida
1157         html: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake
1158           til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett
1159           og %{mapping_link}.
1160         native_link: Nynorsk versjon
1161         mapping_link: start kartlegging
1162       legal_babble:
1163         title_html: Opphavsrett og lisensar
1164         intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under
1165           <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open
1166           Database License</a> (ODbL).
1167         intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse
1168           dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira.
1169           Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet
1170           under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n
1171           \ teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1172         intro_3_1_html: |-
1173           Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1174              Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA).
1175         credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1176         credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
1177         credit_2_1_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjengeleg under Open
1178           Database License, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert
1179           under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenkje til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne
1180           sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distribuerer OSM i dataform, kan
1181           du nemne og lenkje til lisensen eller lisensane. I former der lenkjer er
1182           umogleg (t.d. trykte verk), føreslår me at du viser lesarane dine til openstreetmap.org
1183           (kanskje ved å utvide «OpenStreetMap» til denne fulle adressa), til opendatacommons.org,
1184           og dersom relevant, til creativecommons.org.
1185         credit_4_html: |-
1186           For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.
1187           Til dømes:
1188         attribution_example:
1189           alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1190           title: Døme på kjeldehenvising
1191         more_title_html: Finn ut meir
1192         more_1_html: |-
1193           Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">juridiske
1194             FAQ-en</a>.
1195         more_2_html: |-
1196           Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit
1197             gratis kart-API til tredjepartsutviklere.
1198
1199             Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">API-et</a>,
1200             <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">kartbilder</a>
1201             og <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy">Nominatim</a>.
1202         contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1203         contributors_intro_html: 'Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me
1204           inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder,
1205           bland anna frå:'
1206         contributors_at_html: |-
1207           <strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå
1208              <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt Wien</a> under
1209              <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei">CC BY</a>,
1210              <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> og
1211              Land Tirol (under <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT med tilleg</a>).
1212         contributors_au_html: |-
1213           <strong>Australia</strong>: Inneheld forstadsdata basert
1214              på Australian Bureau of Statistics data.
1215         contributors_ca_html: |-
1216           <strong>Canada</strong>: Inneheld data frå
1217              GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural
1218              Resources Canada), CanVec (© Department of Natural
1219              Resources Canada), og StatCan (Geography Division,
1220              Statistics Canada).
1221         contributors_fr_html: |-
1222           <strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå
1223              Direction Générale des Impôts.
1224         contributors_nl_html: |-
1225           <strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007
1226              (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)</li>
1227              <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1228              Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1229         contributors_nz_html: |-
1230           <strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1231              Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1232         contributors_za_html: '<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief
1233           Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.'
1234         contributors_gb_html: |-
1235           <strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance
1236              Survey data © Crown copyright og database-rettar
1237              2010-12.
1238         contributors_footer_1_html: |2-
1239             For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra
1240             OpenStreetMap, sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Bidragsytarar
1241             sida</a> på OpenStreetMap Wikien.
1242         contributors_footer_2_html: |2-
1243             Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege
1244             dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller
1245             godtek noko erstatningsansvar.
1246         infringement_title_html: Illegal kopiering
1247         infringement_1_html: |-
1248           OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan
1249             uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.
1250         infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt
1251           inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til
1252           vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown
1253           \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"https://dmca.openstreetmap.org/\">online
1254           skjema</a>."
1255     index:
1256       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått
1257         av JavaScript.
1258       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1259       permalink: Permanent lenkje
1260       shortlink: Kort lenkje
1261       createnote: Legg til ein notis
1262       license:
1263         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein open lisens
1264       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor
1265         er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1266     edit:
1267       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1268       not_public_description_html: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje
1269         gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1270       user_page_link: brukarside
1271       anon_edits_html: (%{link})
1272       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1273       id_not_configured: iD er ikkje konfigurert
1274       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt
1275         for denne eigenskapen.
1276     export:
1277       title: Eksporter
1278       area_to_export: Område som skal eksporterast
1279       manually_select: Vel eit anna område manuelt
1280       format_to_export: Format for eksport
1281       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
1282       map_image: Kartblad (viser standard laget)
1283       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
1284       licence: Lisens
1285       export_details_html: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
1286         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1287       too_large:
1288         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data.
1289           Zoom inn eller vel eit mindre område.
1290         planet:
1291           title: Planet OSM
1292         other:
1293           title: Andre kjelder
1294       options: Val
1295       format: Format
1296       scale: Skala
1297       max: maks
1298       image_size: Bildestørrelse
1299       zoom: Zoom
1300       add_marker: Legg til ein markør på kartet
1301       latitude: 'Brei:'
1302       longitude: 'Len:'
1303       output: Utdata
1304       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
1305       export_button: Eksporter
1306     fixthemap:
1307       title: Rapporter eit problem/Korriger kartet
1308       how_to_help:
1309         title: Korleis hjelpe til
1310         join_the_community:
1311           title: Ver med i fellesskapen
1312       other_concerns:
1313         title: Andre problemstillingar
1314     help:
1315       title: Få hjelp
1316       welcome:
1317         url: /velkommen
1318         title: Velkomen til OSM
1319       beginners_guide:
1320         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nn:Beginners%27_guide
1321         title: Hjelp for nybegynnarar
1322         description: Dugnadsbasert guide for nybegynnarar.
1323       help:
1324         url: https://help.openstreetmap.org/
1325         title: help.openstreetmap.org
1326         description: Still spørsmål eller finn eit svar på spørsmål- og svar-sidene
1327           til OSM.
1328       mailing_lists:
1329         title: E-postlister
1330       forums:
1331         title: Forum
1332       irc:
1333         title: IRC
1334       switch2osm:
1335         title: switch2osm
1336       wiki:
1337         url: http://wiki.openstreetmap.org/
1338         title: wiki.openstreetmap.org
1339     sidebar:
1340       search_results: Søkjeresultat
1341       close: Lukk
1342     search:
1343       search: Søk
1344       get_directions: Få køyrerettleiing
1345       get_directions_title: Finn vegen mellom to punkt
1346       from: Frå
1347       to: Til
1348       where_am_i: Kor er eg?
1349       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1350       submit_text: Gå
1351     key:
1352       table:
1353         entry:
1354           motorway: Motorveg
1355           main_road: Hovudveg
1356           trunk: Hovedveg
1357           primary: Primærveg
1358           secondary: Sekundærveg
1359           unclassified: Uklassifisert veg
1360           track: Spor
1361           bridleway: Rideveg
1362           cycleway: Sykkelveg
1363           cycleway_national: Nasjonal sykkelsti
1364           cycleway_regional: Regional sykkelsti
1365           cycleway_local: Lokal sykkelsti
1366           footway: Gangveg
1367           rail: Jernbane
1368           subway: Undergrunnsbane
1369           tram:
1370           - Bybane
1371           - trikk
1372           cable:
1373           - Kabelvogn
1374           - stolheis
1375           runway:
1376           - Flystripe
1377           - taksebane
1378           apron:
1379           - terminal
1380           - terminal
1381           admin: Administrativ grense
1382           forest: Skog
1383           wood: Ved
1384           golf: Golfbane
1385           park: Park
1386           resident: Boligområde
1387           common:
1388           - Vanleg
1389           - snever
1390           retail: Detaljsalgområde
1391           industrial: Industriområde
1392           commercial: Kommersielt område
1393           heathland: Heilandskap
1394           lake:
1395           - Innsjø
1396           - reservoar
1397           farm: Gard
1398           brownfield: Tidlegare industriområde
1399           cemetery: Gravplass
1400           allotments: Kolonihagar
1401           pitch: Sportsarena
1402           centre: Sportssenter
1403           reserve: Naturreservat
1404           military: Militært område
1405           school:
1406           - Skule
1407           - universitet
1408           building: Viktig bygning
1409           station: Jernbanestasjon
1410           summit:
1411           - Topp
1412           - fjelltopp
1413           tunnel: Streka kant = tunnel
1414           bridge: Sort kant = bru
1415           private: Privat tilgjenge
1416           destination: Destinasjonstilgang
1417           construction: Vegar under konstruksjon
1418           bicycle_shop: Sykkelbutikk
1419           bicycle_parking: Sykkelparkering
1420           toilets: Toalett
1421     richtext_area:
1422       edit: Endre
1423       preview: Førehandsvising
1424     markdown_help:
1425       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1426       headings: Overskrifter
1427       heading: Overskrifter
1428       subheading: Underoverskrifter
1429       unordered: Usortert liste
1430       ordered: Sortert liste
1431       first: Første punkt
1432       second: Andre punkt
1433       link: Lenkje
1434       text: Tekst
1435       image: Bilete
1436       alt: Alternativ tekst
1437       url: URL
1438     welcome:
1439       title: Velkomen!
1440       whats_on_the_map:
1441         title: Kva som finst på kartet
1442       basic_terms:
1443         title: Grunnleggande termar
1444       rules:
1445         title: Reglar!
1446       questions:
1447         title: Spørsmål?
1448       start_mapping: Start kartlegging
1449       add_a_note:
1450         title: Ikkje tid til å kartleggje sjølv? Legg inn ein merknad.
1451   traces:
1452     visibility:
1453       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1454       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1455       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1456       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte
1457         punkt med tidsstempel)
1458     new:
1459       visibility_help: kva tyder dette?
1460       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1461       help: Hjelp
1462       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1463     create:
1464       upload_trace: Last opp GPS-spor
1465       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen.
1466         Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg
1467         når det er gjort.
1468       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere
1469         å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer
1470         køen for andre brukarar.
1471     edit:
1472       title: Redigerer spor %{name}
1473       heading: Redigerer spor %{name}
1474       visibility_help: kva tyder dette?
1475       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1476     trace_optionals:
1477       tags: Merkelappar
1478     show:
1479       title: Viser spor %{name}
1480       heading: Viser spor %{name}
1481       pending: VENTAR
1482       filename: 'Filnamn:'
1483       download: last ned
1484       uploaded: 'Lasta opp:'
1485       points: 'Punkter:'
1486       start_coordinates: 'Startkoordinat:'
1487       map: kart
1488       edit: rediger
1489       owner: 'Eigar:'
1490       description: 'Skildring:'
1491       tags: 'Markelappar:'
1492       none: Ingen
1493       edit_trace: Rediger dette sporet
1494       delete_trace: Slett dette sporet
1495       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1496       visibility: 'Synligheit:'
1497     trace_paging_nav:
1498       showing_page: Side %{page}
1499       older: Eldre spor
1500       newer: Nyare spor
1501     trace:
1502       pending: VENTAR
1503       count_points: '%{count} punkt'
1504       more: meir
1505       trace_details: Vis detaljar for spor
1506       view_map: Vis kart
1507       edit: rediger
1508       edit_map: Rediger kart
1509       public: OFFENTLEG
1510       identifiable: IDENTIFISERBAR
1511       private: PRIVAT
1512       trackable: SPORBAR
1513       by: av
1514       in: i
1515       map: kart
1516     index:
1517       public_traces: Offentlege GPS-spor
1518       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1519       description: Vis siste opplasta GPS loggar
1520       tagged_with: merkte med %{tags}
1521       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a>
1522         eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki
1523         sida</a>.
1524       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1525       see_all_traces: Sjå alle spor
1526     destroy:
1527       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1528     make_public:
1529       made_public: Spor gjort offentleg
1530     offline_warning:
1531       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1532     offline:
1533       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1534       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg
1535         for augneblunken.
1536     georss:
1537       title: OpenStreetMap GPS-spor
1538     description:
1539       description_without_count: GPX-fil frå %{user}
1540   application:
1541     require_cookies:
1542       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler
1543         i nettleseren din før du held fram.
1544     setup_user_auth:
1545       blocked: Åtgangen din til API-et er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne
1546         ut meir.
1547       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn
1548         på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra,
1549         men du må lese dei.
1550   oauth:
1551     authorize:
1552       title: Autoriser tilgang til kontoen din
1553       request_access_html: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen
1554         din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du
1555         kan velje så mange eller så få som du vil.
1556       allow_to: 'Gje programmet lov til å:'
1557       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1558       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1559       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1560       allow_write_api: endre kartet.
1561       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1562       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1563       allow_write_notes: endre notisar.
1564       grant_access: Gje tilgang
1565     authorize_success:
1566       title: Autorisasjonsførespurnad tillaten
1567       allowed_html: Du har gitt programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1568       verification: Stadfestingskoden er %{code}.
1569     authorize_failure:
1570       title: Mislykka førespurnad om autorisering
1571       denied: Du har nekta programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1572       invalid: Autoriseringsnykelen (token) er ikkje gyldig.
1573     revoke:
1574       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1575   oauth_clients:
1576     new:
1577       title: Registrer ein ny applikasjon
1578     edit:
1579       title: Rediger programvara di
1580     show:
1581       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1582       key: 'Forbrukarnøkkel:'
1583       secret: 'Forbrukarhemmelegheit:'
1584       url: 'URL for forespørelsnøkkel:'
1585       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1586       authorize_url: 'Godkjenn URL:'
1587       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
1588       edit: Rediger detaljar
1589       delete: Ta bort klient
1590       confirm: Er du sikker?
1591       requests: 'Ber om følgjande løyve frå brukaren:'
1592     index:
1593       title: Mine OAuth-detaljar
1594       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1595       list_tokens: 'Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:'
1596       application: Programnamn
1597       issued_at: Utskrive
1598       revoke: Tilbakekall!
1599       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1600       no_apps_html: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom
1601         %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan
1602         gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1603       registered_apps: 'Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:'
1604       register_new: Registrer applikasjonen din
1605     form:
1606       requests: 'Be om følgjande løyve frå brukaren:'
1607     not_found:
1608       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1609     create:
1610       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1611     update:
1612       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1613     destroy:
1614       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1615   users:
1616     login:
1617       title: Logg inn
1618       heading: Logg inn
1619       email or username: 'E-postadresse eller brukarnamn:'
1620       password: 'Passord:'
1621       openid_html: '%{logo} OpenID:'
1622       remember: 'Hugs meg:'
1623       lost password link: Mista passordet ditt?
1624       login_button: Logg inn
1625       register now: Registrer deg no
1626       with username: 'Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet
1627         og passordet ditt:'
1628       with external: 'Alternativt kan du bruke ein tredjepart til å logge inn:'
1629       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1630       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1631       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1632       no account: Har du ingen brukarkonto?
1633       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk
1634         lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be
1635         om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1636       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg
1637         aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss
1638         du ynskjer å diskutere dette.
1639       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1640       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1641       auth_providers:
1642         openid:
1643           title: Logg inn med OpenID
1644           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1645         google:
1646           title: Logg inn med Google
1647           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1648         facebook:
1649           title: Logg inn med Facebook
1650           alt: Logg inn med ein Facebook-konto
1651         windowslive:
1652           title: Logg inn med Windows Live
1653           alt: Logg inn med ein Windows Live-konto
1654         github:
1655           title: Logg inn med GitHub
1656           alt: Logg inn med ein GitHub-konto
1657         wikipedia:
1658           title: Logg inn med Wikipedia
1659           alt: Logg inn med ein Wikipedia-konto
1660         yahoo:
1661           title: Logg inn med Yahoo
1662           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1663         wordpress:
1664           title: Logg inn med Wordpress
1665           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1666         aol:
1667           title: Logg inn med AOL
1668           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1669     logout:
1670       title: Logg ut
1671       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1672       logout_button: Logg ut
1673     lost_password:
1674       title: Gløymt passord
1675       heading: Gløymt passord?
1676       email address: 'E-postadresse:'
1677       new password button: Nullstill passord
1678       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil
1679         sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1680       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at
1681         du kan tilbakestille det snart.
1682       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1683     reset_password:
1684       title: Nullstill passord
1685       heading: Nullstill passord for %{user}
1686       reset: Nullstill passord
1687       flash changed: Passordet ditt er endra.
1688       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1689     new:
1690       title: Registrer deg
1691       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette
1692         ein konto for deg automatisk.
1693       contact_webmaster_html: Kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> for å opprette
1694         ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1695       about:
1696         header: Fri og redigerbar
1697         html: |-
1698           <p>I motsetnad til andre kart, er heile OpenStreetMap laga av folk som deg. Alle står fritt til å rette, oppdatere, laste ned og bruke kartet.</p>
1699           <p>Registrer deg for å starte å bidra. Vi sender deg ein e-post for å stadfeste kontoen din.</p>
1700       email address: 'E-postadresse:'
1701       confirm email address: 'Stadfest e-postadresse:'
1702       not_displayed_publicly_html: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy"
1703         title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår
1704         personvernpolitikk</a>)
1705       display name: 'Visningsnavn:'
1706       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre
1707         dette seinare i innstellingane.
1708       password: 'Passord:'
1709       confirm password: 'Stadfest passord:'
1710       continue: Registrer deg
1711       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1712       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene.
1713         For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1714       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1715     terms:
1716       title: Bidragsytervilkår
1717       heading: Bidragsytervilkåra
1718       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å
1719         vere i public domain
1720       consider_pd_why: kva er dette?
1721       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1722       guidance_html: 'Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href="%{summary}">menneskeleg
1723         lesbart sammendrag</a> og nokon <a href="%{translations}">uformelle omsetjingar</a>'
1724       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1725       decline: Avslå
1726       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye
1727         bidragsytervilkåra for å halde fram.
1728       legale_select: 'Vel ditt bostedsland:'
1729       legale_names:
1730         france: Frankrike
1731         italy: Italia
1732         rest_of_world: Resten av verda
1733     no_such_user:
1734       title: Ingen brukar funnet
1735       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1736       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet
1737         feil eller om lenkja du klikket er feil.
1738       deleted: sletta
1739     show:
1740       my diary: Mi dagbok
1741       new diary entry: ny dagbokoppføring
1742       my edits: Mine endringar
1743       my traces: Mine spor
1744       my notes: Mine merknadar
1745       my messages: Mine meldingar
1746       my profile: Min profil
1747       my settings: Mine innstillingar
1748       my comments: Mine kommentarar
1749       oauth settings: oauth-innstillingar
1750       blocks on me: Mine blokeringar
1751       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1752       send message: Send melding
1753       diary: Dagbok
1754       edits: Endringar
1755       traces: Spor
1756       notes: Kartmerknadar
1757       remove as friend: Fjern ven
1758       add as friend: Legg til ven
1759       mapper since: 'Brukar sidan:'
1760       ct status: 'Bidragsytarvilkår:'
1761       ct undecided: Usikker
1762       ct declined: Avslått
1763       latest edit: 'Siste redigering (%{ago}):'
1764       email address: 'E-postadresse:'
1765       created from: 'Oppretta frå:'
1766       status: 'Status:'
1767       spam score: 'Spamresultat:'
1768       description: Skildring
1769       user location: Posisjonen til brukaren
1770       if_set_location_html: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å
1771         sjå naboar.
1772       settings_link_text: innstillingar
1773       my friends: Mine vener
1774       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1775       km away: '%{count}km unna'
1776       m away: '%{count}m unna'
1777       nearby users: Andre brukarar i nærleiken
1778       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området
1779         ditt enno.
1780       role:
1781         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1782         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1783         grant:
1784           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1785           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1786         revoke:
1787           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1788           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1789       block_history: Aktive blokeringar
1790       moderator_history: Tildelte blokkeringar
1791       comments: Kommentarar
1792       create_block: Blokér denne brukaren
1793       activate_user: Aktivér denne brukaren
1794       deactivate_user: Deaktivér denne brukaren
1795       confirm_user: Stadfest denne brukaren
1796       hide_user: Gøym denne brukaren
1797       unhide_user: Gøym ikkje lenger denne brukaren
1798       delete_user: Slett denne brukaren
1799       confirm: Stadfest
1800       friends_changesets: endringssett av vener
1801       friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
1802       nearby_changesets: endringssett av naboar
1803       nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
1804       report: Rapporter denne brukaren
1805     popup:
1806       your location: Posisjonen din
1807       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1808       friend: Ven
1809     account:
1810       title: Rediger konto
1811       my settings: Innstellingane mine
1812       current email address: 'Noverande e-postadresse:'
1813       new email address: 'Ny e-postadresse:'
1814       email never displayed publicly: ' (vis aldri offentleg)'
1815       openid:
1816         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1817         link text: kva er dette?
1818       public editing:
1819         heading: 'Offentleg redigering:'
1820         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1821         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1822         enabled link text: kva er dette?
1823         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar
1824           er anonyme.
1825         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1826       public editing note:
1827         heading: Offentleg redigering
1828         html: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende
1829           deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate
1830           folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan
1831           overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b>
1832           ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a>
1833           ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg.
1834           </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no
1835           offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1836       contributor terms:
1837         heading: 'Bidragsytervilkår:'
1838         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1839         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1840         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå
1841           igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1842         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere
1843           offentleg eigedom (Public Domain).
1844         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1845         link text: kva er dette?
1846       profile description: 'Profilskildring:'
1847       preferred languages: 'Føretrekte språk:'
1848       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1849       image: 'Bilete:'
1850       gravatar:
1851         gravatar: Bruk Gravatar
1852         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1853         link text: kva er dette?
1854       new image: Legg til eit bilete
1855       keep image: Hald på gjeldande bilete
1856       delete image: Fjern gjeldande bilete
1857       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1858       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1859       home location: 'Heimeposisjon:'
1860       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1861       latitude: 'Breiddegrad:'
1862       longitude: 'Lengdegrad:'
1863       update home location on click: Oppdatere heimeplassering når eg klikkar på kartet?
1864       save changes button: Lagre endringar
1865       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1866       return to profile: Returner til profil
1867       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten
1868         din for å stadfeste din epostadresse.
1869       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1870     confirm:
1871       heading: Sjekk e-posten din!
1872       introduction_1: Vi har sendt deg ei e-poststadfesting.
1873       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1874       button: Stadfest
1875       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1876       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1877       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1878     confirm_resend:
1879       success_html: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart
1880         du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar
1881         eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har
1882         kvitelista %{sender} sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1883       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1884     confirm_email:
1885       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1886       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye
1887         e-postadressa.
1888       button: Stadfest
1889       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1890       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1891     set_home:
1892       flash success: Heimelokasjon lagra
1893     go_public:
1894       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å
1895         redigere.
1896     index:
1897       title: Brukarar
1898       heading: Brukarar
1899       showing:
1900         one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
1901         other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1902       summary_html: '%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}'
1903       summary_no_ip_html: '%{name} oppretta %{date}'
1904       confirm: Stadfest valde brukarar
1905       hide: Skjul valde brukarar
1906       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1907     suspended:
1908       title: Konto stengt
1909       heading: Konto stengt
1910       webmaster: webmaster
1911       body_html: |-
1912         <p>
1913         Beklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.
1914         </p>
1915         <p>
1916         Denne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette.
1917     auth_failure:
1918       invalid_scope: Ugyldig avgrensning
1919   user_role:
1920     filter:
1921       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1922       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1923       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1924     grant:
1925       title: Stadfest rolletildeling
1926       heading: Stadfest rolletildeling
1927       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1928       confirm: Stadfest
1929       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren
1930         og rollen er gyldig.
1931     revoke:
1932       title: Stadfest fjerning av rolle
1933       heading: Stadfest fjerning av rolle
1934       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren
1935         "%{name}"?
1936       confirm: Stadfest
1937       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter
1938         og rolle er gyldig.
1939   user_blocks:
1940     model:
1941       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei
1942         blokkering.
1943       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1944     not_found:
1945       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1946       back: Tilbake til indeksen
1947     new:
1948       title: Opprettar blokkering av %{name}
1949       heading_html: Opprettar blokkering av %{name}
1950       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1951       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1952       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1953       back: Vis alle blokkeringar
1954     edit:
1955       title: Endrar blokkering av %{name}
1956       heading_html: Endrar blokkering av %{name}
1957       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1958       show: Vis denne blokkeringa
1959       back: Vis alle blokkeringar
1960     filter:
1961       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1962       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde
1963         rullegardinen.
1964     create:
1965       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje
1966         dei rimeleg med tid til å svare.
1967       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du
1968         blokkerer dei.
1969       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1970     update:
1971       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre
1972         henne.
1973       success: Blokkering oppdatert.
1974     index:
1975       title: Brukerblokkeringer
1976       heading: Liste over brukarblokkeringar
1977       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1978     revoke:
1979       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1980       heading_html: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1981       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1982       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1983       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1984       revoke: Tilbakekall!
1985       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1986     helper:
1987       time_future_html: Sluttar om %{time}.
1988       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1989       time_future_and_until_login_html: Sluttar om %{time} og etter at brukaren har
1990         logga inn.
1991       time_past_html: Slutta %{time} sidan.
1992       block_duration:
1993         hours:
1994           one: 1 time
1995           other: '%{count} timar'
1996     blocks_on:
1997       title: Blokkeringar av %{name}
1998       heading_html: Liste over blokkeringar av %{name}
1999       empty: '%{name} har ikkje vorte blokkert enno.'
2000     blocks_by:
2001       title: Blokkeringar av %{name}
2002       heading_html: Liste over blokkeringar av %{name}
2003       empty: '%{name} har ikkje blokkert nokon enno.'
2004     show:
2005       title: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
2006       heading_html: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
2007       created: Oppretta
2008       status: Status
2009       show: Vis
2010       edit: Rediger
2011       revoke: Tilbakekall!
2012       confirm: Er du sikker?
2013       reason: 'Årsak for blokkering:'
2014       back: Vis alle blokkeringar
2015       revoker: 'Tilbakekaller:'
2016       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
2017     block:
2018       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
2019       show: Vis
2020       edit: Rediger
2021       revoke: Tilbakekall!
2022     blocks:
2023       display_name: Blokkert brukar
2024       creator_name: Oppretta av
2025       reason: Årsak for blokkering
2026       status: Status
2027       revoker_name: Tilbakekalt av
2028       showing_page: Side %{page}
2029       next: Neste »
2030       previous: « Forrige
2031   notes:
2032     index:
2033       heading: '%{user} sine merknadar'
2034       subheading_html: Merknadar sendt inn eller kommentert av %{user}
2035       id: ID
2036       creator: Skapar
2037       description: Skildring
2038       created_at: Oppretta den
2039       last_changed: Sist endra
2040   javascripts:
2041     close: Lat att
2042     share:
2043       title: Del
2044       cancel: Avbryt
2045       image: Bilde
2046       link: Lenkje eller HTML
2047       long_link: Lenkje
2048       short_link: Kortlenkje
2049       geo_uri: Geo-URI
2050       embed: HTML
2051       custom_dimensions: Still inn eigendefinerte dimensjonar
2052       format: 'Format:'
2053       scale: 'Skala:'
2054       download: Last ned
2055       short_url: Kort-URL
2056       include_marker: Inkluder markør
2057       center_marker: Sentrer kartet på markøren
2058       paste_html: Lim inn HTML for å publisere på ei nettside
2059       view_larger_map: Vis større kart
2060       only_standard_layer: Berre standardlaget kan eksporterast som bilde
2061     embed:
2062       report_problem: Rapporter eit problem
2063     key:
2064       title: Kartsymbol
2065       tooltip: Kartsymbol
2066       tooltip_disabled: Kartnøkkel ikkje tilgjengeleg for dette laget
2067     map:
2068       zoom:
2069         in: Vis større
2070         out: Vis mindre
2071       locate:
2072         title: Vis plassering
2073       base:
2074         standard: Standard
2075         cycle_map: Sykkelkart
2076         transport_map: Transport-kart
2077         hot: Humanitært
2078       layers:
2079         header: Kartlag
2080         notes: Kartmerknadar
2081         data: Kartdata
2082         gps: Offentlege GPS-sporingar
2083         overlays: Aktiver lag for å feilsøke i kartet
2084         title: Lag
2085       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>OpenStreetMap bidragsytarar</a>
2086       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Doner</a>
2087     site:
2088       edit_tooltip: Rediger kartet
2089       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
2090       createnote_tooltip: Legg til ein merknad på kartet
2091       createnote_disabled_tooltip: Zoom inn for å leggje til ein merknad på kartet
2092       map_notes_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartmerknadar
2093       map_data_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartdata
2094       queryfeature_tooltip: Førespurnadsfunksjonar
2095     changesets:
2096       show:
2097         comment: Kommentar
2098         subscribe: Abonnér
2099         unsubscribe: Avslutt abonnement
2100         hide_comment: gøym
2101         unhide_comment: vis
2102     notes:
2103       new:
2104         add: Legg til merknad
2105       show:
2106         anonymous_warning: Denne merknaden har kommentarar frå anonyme brukarar og
2107           bør stadfestast.
2108         hide: Gøym
2109         resolve: Løys
2110         reactivate: Reaktiver
2111         comment_and_resolve: Kommenter og løys
2112         comment: Kommenter
2113     directions:
2114       ascend: Stigande
2115       engines:
2116         fossgis_osrm_car: Bil (OSRM)
2117         graphhopper_bicycle: Sykkel (GraphHopper)
2118         graphhopper_car: Bil (GraphHopper)
2119         graphhopper_foot: Til fots (GraphHopper)
2120       descend: Fallande
2121       directions: Vegskildringar
2122       distance: Avstand
2123       errors:
2124         no_route: Klarte ikkje å finne vegen mellom desse to plassane.
2125         no_place: Beklagar - klarte ikkje å finne den plassen.
2126       instructions:
2127         continue_without_exit: Fortset på %{name}
2128         slight_right_without_exit: Svak høgresving inn på %{name}
2129         offramp_right_with_name: Ta avkøyrselen til høgre ut på %{name}
2130         onramp_right_without_exit: Ta til høgre ut på %{name}
2131         endofroad_right_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til høgre inn på
2132           %{name}
2133         merge_right_without_exit: Sving rett inn på %{name}
2134         fork_right_without_exit: Ved vegskiljet, ta til høgre inn på %{name}
2135         turn_right_without_exit: Ta til høgre inn på %{name}
2136         sharp_right_without_exit: Skarp høgresving inn på %{name}
2137         uturn_without_exit: U-sving langs %{name}
2138         sharp_left_without_exit: Skarp venstresving inn på %{name}
2139         turn_left_without_exit: Ta til venstre inn på %{name}
2140         offramp_left_with_name: Ta rampen til venstre til %{name}
2141         onramp_left_without_exit: Sving til venstre på rampen inn til %{name}
2142         endofroad_left_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til venstre inn på
2143           %{name}
2144         merge_left_without_exit: Flett til venstre inn på %{name}
2145         fork_left_without_exit: Ved vegskiljet, ta til venstre inn på %{name}
2146         slight_left_without_exit: Svak venstersving inn på %{name}
2147         via_point_without_exit: (via punkt)
2148         follow_without_exit: Følg %{name}
2149         roundabout_without_exit: Ved rundkøyringa, ta til %{name}
2150         leave_roundabout_without_exit: Forlat rundkøyringa - %{name}
2151         stay_roundabout_without_exit: Ver i rundkøyringa - %{name}
2152         start_without_exit: Begynn ved slutten av %{name}
2153         destination_without_exit: Nå målet
2154         against_oneway_without_exit: Køyr mot einvegskøyring på %{name}
2155         end_oneway_without_exit: Slutt på einvegskøyring på %{name}
2156         roundabout_with_exit: Ved rundkøyringa, ta avkøyrselen %{exit} mot %{name}
2157         unnamed: namnlaus veg
2158         courtesy: Vegskildringar med velvillig løyve frå %{link}
2159       time: Tid
2160     query:
2161       node: Node
2162       way: Veg
2163       relation: Relasjon
2164       nothing_found: Ingen treff
2165       error: 'Problem med å kontakte %{server}: %{error}'
2166       timeout: Tidsavbrot ved kontakt med %{server}
2167     context:
2168       directions_from: Vegskildring herifrå
2169       directions_to: Vegskildring hit
2170       add_note: Legg til ein merknad her
2171       show_address: Vis adresse
2172       query_features: Søkjefunksjonar
2173       centre_map: Sentrer kartet her
2174   redactions:
2175     edit:
2176       description: Skildring
2177       heading: Rediger maskering
2178       title: Rediger relasjon
2179     index:
2180       empty: Ingen maskeringar å vise.
2181       heading: Liste over maskeringar
2182       title: Liste over maskeringar
2183     new:
2184       description: Skildring
2185       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
2186       title: Lagar ein ny maskering
2187     show:
2188       description: 'Skildring:'
2189       heading: Visar maskering "%{title}"
2190       title: Visar maskering
2191       user: 'Oppretta av:'
2192       edit: Endre denne maskeringa
2193       destroy: Fjern denne maskeringa
2194       confirm: Er du sikker?
2195     create:
2196       flash: Maskering oppretta.
2197     update:
2198       flash: Endringar lagra.
2199     destroy:
2200       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne
2201         maskeringa før du ødeleger den.
2202       flash: Maskering ødelagd.
2203       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
2204 ...