Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/2773'
[rails.git] / config / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Chiak
6 # Author: Helix84
7 # Author: Jose1711
8 # Author: KuboF
9 # Author: Kusavica
10 # Author: Lesny skriatok
11 # Author: Lexected
12 # Author: Macofe
13 # Author: MartinSNV
14 # Author: MichalP
15 # Author: Mikulas1
16 # Author: Mimarik
17 # Author: Nemo bis
18 # Author: Rudko
19 # Author: Ruila
20 # Author: Spider 001757
21 # Author: Teslaton
22 # Author: TomášPolonec
23 # Author: Vladolc
24 ---
25 sk:
26   time:
27     formats:
28       friendly: '%e. %B %Y o %H:%M'
29   helpers:
30     submit:
31       diary_comment:
32         create: Uložiť
33       diary_entry:
34         create: Publikovať
35         update: Aktualizovať
36       issue_comment:
37         create: Pridať komentár
38       message:
39         create: Odoslať
40       client_application:
41         create: Registrovať
42         update: Upraviť
43       redaction:
44         create: Vytvoriť revíziu
45         update: Uložiť revíziu
46       trace:
47         create: Nahrať
48         update: Uložiť zmeny
49       user_block:
50         create: Vytvoriť blok
51         update: Aktualizácia bloku
52   activerecord:
53     errors:
54       messages:
55         invalid_email_address: nevyzerá ako platná e-mailová adresa
56     models:
57       acl: Zoznam prístupových práv
58       changeset: Sada zmien
59       changeset_tag: Značka sady zmien
60       country: Krajina
61       diary_comment: Komentár k denníku
62       diary_entry: Záznam denníka
63       friend: Priateľ
64       issue: Problém
65       language: Jazyk
66       message: Správa
67       node: Uzol
68       node_tag: Značka uzlu
69       notifier: Oznamovanie
70       old_node: Starý uzol
71       old_node_tag: Stará značka uzlu
72       old_relation: Stará relácia
73       old_relation_member: Starý člen relácie
74       old_relation_tag: Stará značka relácie
75       old_way: Stará cesta
76       old_way_node: Starý uzol cesty
77       old_way_tag: Stará značka cesty
78       relation: Relácia
79       relation_member: Člen relácie
80       relation_tag: Značka relácie
81       report: Hlásenie
82       session: Relácia
83       trace: Stopa
84       tracepoint: Bod stopy
85       tracetag: Značka stopy
86       user: Používateľ
87       user_preference: Osobné nastavenia
88       user_token: Používateľský token
89       way: Cesta
90       way_node: Bod cesty
91       way_tag: Značka cesty
92     attributes:
93       diary_comment:
94         body: Text
95       diary_entry:
96         user: Používateľ
97         title: Predmet
98         latitude: Zem. šírka
99         longitude: Zem. dĺžka
100         language: Jazyk
101       friend:
102         user: Používateľ
103         friend: Priateľ
104       trace:
105         user: Používateľ
106         visible: Viditeľný
107         name: Meno
108         size: Veľkosť
109         latitude: Zem. šírka
110         longitude: Zem. dĺžka
111         public: Verejné
112         description: Popis
113         gpx_file: 'Nahrať GPX súbor:'
114         visibility: 'Viditeľnosť:'
115         tagstring: 'Značky:'
116       message:
117         sender: Odosielateľ
118         title: Predmet
119         body: Text
120         recipient: Príjemca
121       user:
122         email: E-mail
123         active: Aktívny
124         display_name: Zobrazované meno
125         description: Popis
126         languages: Jazyky
127         pass_crypt: Heslo
128     help:
129       trace:
130         tagstring: oddelené čiarkou
131   datetime:
132     distance_in_words_ago:
133       half_a_minute: pred pol minútou
134   editor:
135     default: Predvolený (v súčasnosti %{name})
136     potlatch:
137       name: Potlatch 1
138       description: Potlatch 1 (editor v prehliadači)
139     id:
140       name: iD
141       description: iD (editor v prehliadači)
142     potlatch2:
143       name: Potlatch 2
144       description: Potlatch 2 (editor v prehliadači)
145     remote:
146       name: Diaľkové ovládanie
147       description: Diaľkové ovládanie (JOSM alebo Merkaartor)
148   auth:
149     providers:
150       openid: OpenID
151       google: Google
152       facebook: Facebook
153       windowslive: Windows Live
154       github: GitHub
155       wikipedia: Wikipédia
156   api:
157     notes:
158       comment:
159         opened_at_html: Vytvorené pred %{when}
160       rss:
161         title: Poznámky OpenStreetMap
162       entry:
163         comment: Komentár
164         full: Celá poznámka
165   browse:
166     created: Vytvorené
167     closed: Uzavreté
168     created_html: Vytvorené <abbr title='%{title}'>pred %{time}</abbr>
169     closed_html: Uzavreté <abbr title='%{title}'>pred %{time}</abbr>
170     created_by_html: Vytvoril <abbr title='%{title}'>pred %{time}</abbr> %{user}
171     deleted_by_html: Odstránil <abbr title='%{title}'>pred %{time}</abbr> %{user}
172     edited_by_html: Upravil <abbr title='%{title}'>pred %{time}</abbr> %{user}
173     closed_by_html: Uzavrel <abbr title='%{title}'>pred %{time}</abbr> %{user}
174     version: Verzia
175     in_changeset: Sada zmien
176     anonymous: anonym
177     no_comment: (bez komentára)
178     part_of: Súčasť
179     download_xml: Stiahnuť XML
180     view_history: Zobraziť históriu
181     view_details: Zobraziť detaily
182     location: 'Poloha:'
183     changeset:
184       title: 'Sada zmien: %{id}'
185       belongs_to: Autor
186       node: Uzly (%{count})
187       node_paginated: Uzly (%{x}–%{y} z %{count})
188       way: Cesty (%{count})
189       way_paginated: Cesty (%{x}–%{y} z %{count})
190       relation: Relácie (%{count})
191       relation_paginated: Relácie (%{x}–%{y} z %{count})
192       comment: Komentáre (%{count})
193       hidden_commented_by: Skrytý komentár od %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pred
194         %{when}</abbr>
195       commented_by: Komentár od %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pred %{when}</abbr>
196       changesetxml: XML sady zmien
197       osmchangexml: osmChange XML
198       feed:
199         title: Sada zmien %{id}
200         title_comment: Sada zmien %{id} - %{comment}
201       join_discussion: Zapojte sa do diskusie
202       discussion: Diskusia
203     node:
204       title_html: 'Uzol: %{name}'
205       history_title_html: 'História uzlu: %{name}'
206     way:
207       title_html: 'Cesta: %{name}'
208       history_title_html: 'História cesty: %{name}'
209       nodes: Uzly
210       also_part_of_html:
211         one: súčasťou cesty %{related_ways}
212         other: súčasťou ciest %{related_ways}
213     relation:
214       title_html: 'Relácia: %{name}'
215       history_title_html: 'História relácie: %{name}'
216       members: Prvky
217     relation_member:
218       entry_role_html: '%{type} %{name} ako %{role}'
219       type:
220         node: Bod
221         way: Cesta
222         relation: Relácia
223     containing_relation:
224       entry_html: Relácia %{relation_name}
225       entry_role_html: Relácia %{relation_name} (ako %{relation_role})
226     not_found:
227       sorry: 'Ľutujeme, %{type} #%{id} nebolo možné nájsť.'
228       type:
229         node: bod
230         way: cesta
231         relation: relácia
232         changeset: počet zmien
233         note: poznámka
234     timeout:
235       sorry: Ľutujeme, ale načítanie dát %{type} číslo %{id} trvalo príliš dlho
236       type:
237         node: bod
238         way: cesta
239         relation: relácia
240         changeset: sada zmien
241         note: poznámka
242     redacted:
243       redaction: Revízia %{id}
244       message_html: Verzia %{version} tohto objektu %{type} nemôže byť zobrazená,
245         pretože bola skrytá. Viac informácií nájdete na %{redaction_link}.
246       type:
247         node: bod
248         way: cesta
249         relation: vzťah
250     start_rjs:
251       feature_warning: Načíta sa %{num_features} funkcií, ktoré môžu sposobiť, že
252         Váš prehliadač bude spomalený alebo nebude reagovať. Ste si istý, že chcete
253         zobraziť tieto údaje?
254       load_data: Načítať údaje
255       loading: Nahrávanie...
256     tag_details:
257       tags: Tagy
258       wiki_link:
259         key: Stránka s popisom značky %{key} na wiki
260         tag: Stránka s popisom značky %{key}=%{value} na wiki
261       wikipedia_link: Článok %{page} na Wikipédii
262       telephone_link: Vytočiť %{phone_number}
263     note:
264       title: 'Poznámka: %{id}'
265       new_note: Nová poznámka
266       description: Popis
267       open_title: 'Nevyriešená chyba #%{note_name}'
268       closed_title: 'Vyriešená chyba #%{note_name}'
269       hidden_title: Skrytá poznámka %{note_name}
270       opened_by: Vytvoril %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pred %{when}</abbr>
271       opened_by_anonymous: Vytvoril anonym <abbr title='%{exact_time}'>pred %{when}</abbr>
272       commented_by: Komentár od %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pred %{when}</abbr>
273       commented_by_anonymous: Komentoval anonym <abbr title='%{exact_time}'>pred %{when}</abbr>
274       closed_by: Vyriešil %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pred %{when}</abbr>
275       closed_by_anonymous: Vyriešil anonym <abbr title='%{exact_time}'>pred %{when}</abbr>
276       hidden_by: Skryl %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pred %{when}</abbr>
277       report: Nahlásiť túto poznámku
278     query:
279       title: Prieskum prvkov
280       nearby: Okolité prvky
281       enclosing: Umiestnenie prvku
282   changesets:
283     changeset_paging_nav:
284       showing_page: Stránka %{page}
285       next: Ďalšia »
286       previous: « Predošlá
287     changeset:
288       anonymous: Anonym
289       no_edits: (bez úprav)
290       view_changeset_details: Zobraziť detaily sady zmien
291     changesets:
292       id: ID
293       saved_at: Uložené
294       user: Používateľ
295       comment: Komentár
296       area: Oblasť
297     index:
298       title: Sady zmien
299       title_user: Sady zmien používateľa %{user}
300       title_friend: Sady zmien vašich priateľov
301       title_nearby: Sady zmien používateľov v okolí
302       empty: Neboli nájdené žiadne sady zmien.
303       empty_area: V tejto oblasti neexistujú žiadne sady zmien.
304       empty_user: Tento používateľ nemá žiadne sady zmien.
305       no_more: Nie sú ďalšie sady zmien.
306       no_more_area: Nie sú ďalšie sady zmien v tejto oblasti.
307       no_more_user: Nie sú ďalšie sady zmien tohoto používateľa.
308       load_more: Načítať ďalšie
309     timeout:
310       sorry: Ľutujeme, ale vami požadovaný zoznam sád zmien sa načítaval príliš dlho.
311   diary_entries:
312     new:
313       title: Nový záznam denníka
314     form:
315       subject: 'Predmet:'
316       body: 'Text:'
317       language: 'Jazyk:'
318       location: 'Poloha:'
319       latitude: 'Zemepisná šírka:'
320       longitude: 'Zemepisná dĺžka:'
321       use_map_link: použiť mapu
322     index:
323       title: Denníky používateľov
324       title_friends: Denníky priateľov
325       title_nearby: Denníky používateľov v okolí
326       user_title: Denník používateľa %{user}
327       in_language_title: Záznamy denníka v jazyku %{language}
328       new: Nový záznam denníka
329       new_title: Napísať nový záznam do používateľského denníka
330       no_entries: Žiadny záznam denníka
331       recent_entries: 'Nedávne záznamy denníka:'
332       older_entries: Staršie záznamy
333       newer_entries: Novšie Príspevky
334     edit:
335       title: Upraviť záznam denníka
336       marker_text: Poloha k položke denníka
337     show:
338       title: Denník používateľa %{user} | %{title}
339       user_title: Denník používateľa %{user}
340       leave_a_comment: Zanechať komentár
341       login_to_leave_a_comment_html: '%{login_link} pre zanechanie komentára'
342       login: Prihlásiť sa
343     no_such_entry:
344       title: Takýto záznam denníka neexistuje
345       heading: Záznam s ID %{id} neexistuje
346       body: Ľutujeme, položka denníka, alebo komentár s ID %{id} neexistuje. Skontrolujte
347         preklepy, prípadne ste možno klikli na nesprávny odkaz.
348     diary_entry:
349       posted_by_html: Napísal %{link_user} %{created} v jazyku %{language_link}
350       comment_link: Komentár k záznamu
351       reply_link: Odpovedať na tento záznam
352       comment_count:
353         few: '%{count} komentáre'
354         one: 1 komentár
355         zero: Žiaden komentár
356         other: '%{count} komentárov'
357       edit_link: Upraviť tento záznam
358       hide_link: Skryť tento záznam
359       confirm: Potvrdiť
360     diary_comment:
361       comment_from_html: Komentár od %{link_user} z %{comment_created_at}
362       hide_link: Skryť tento komentár
363       confirm: Potvrdiť
364     location:
365       location: 'Poloha:'
366       view: Zobraziť
367       edit: Upraviť
368     feed:
369       user:
370         title: Záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
371         description: Nedávne záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
372       language:
373         title: Záznamy OpenStreetMap denníka v jazyku %{language_name}
374         description: Nedávne záznamy v denníkoch používateľov OpenStreetMap v jazyku
375           %{language_name}
376       all:
377         title: Denníkové záznamy OpenStreetMap
378         description: Nedávne položky denníkov používateľov OpenStreetMap
379     comments:
380       has_commented_on: '%{display_name} okomentoval nasledovné záznamy v denníku'
381       post: Príspevok
382       when: Kedy
383       comment: Komentár
384       newer_comments: Novšie komentáre
385       older_comments: Staršie komentáre
386   friendships:
387     make_friend:
388       heading: Pridať používateľa %{user} ako priateľa?
389       button: Pridať ako priateľa
390       success: '%{name} je teraz váš priateľ!'
391       failed: Ľutujeme, nepodarilo sa pridať %{name} ako priateľa.
392       already_a_friend: Ste už priatelia s %{name}.
393     remove_friend:
394       heading: Odobrať používateľa %{user} zo zoznamu priateľov?
395       button: Odobrať z priateľov
396       success: '%{name} bol z vašich priateľov vymazaný.'
397       not_a_friend: '%{name} nie je nikto z vašich priateľov.'
398   geocoder:
399     search:
400       title:
401         latlon_html: Výsledky z <a href="http://openstreetmap.org/">internej databázy</a>
402         ca_postcode_html: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
403         osm_nominatim_html: Výsledky z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
404           Nominatim</a>
405         geonames_html: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
406         osm_nominatim_reverse_html: Výsledky z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
407           Nominatim</a>
408         geonames_reverse_html: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
409     search_osm_nominatim:
410       prefix:
411         aerialway:
412           cable_car: Lanovka
413           chair_lift: Sedačková lanovka
414           drag_lift: Vlek
415           gondola: Kabínková lanovka
416           station: Lanovková stanica
417         aeroway:
418           aerodrome: Aerodróm
419           apron: Letisková parkovacia plocha
420           gate: Brána (gate)
421           helipad: Heliport
422           runway: Vzletová a pristávacia dráha
423           taxiway: Pojazdová dráha
424           terminal: Terminál
425         amenity:
426           animal_shelter: Útulok pre zvieratá
427           arts_centre: Kultúrne stredisko
428           atm: Bankomat
429           bank: Banka
430           bar: Bar
431           bbq: Miesto na grilovanie
432           bench: Lavička
433           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
434           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
435           biergarten: Záhradná krčma
436           boat_rental: Požičovňa lodí
437           brothel: Nevestinec
438           bureau_de_change: Zmenáreň
439           bus_station: Autobusová stanica
440           cafe: Kaviareň
441           car_rental: Požičovňa áut
442           car_sharing: Autopožičovňa
443           car_wash: Autoumývareň
444           casino: Kasíno
445           charging_station: Nabíjacia stanica
446           cinema: Kino
447           clinic: Poliklinika
448           clock: Hodiny
449           college: Vysoká škola
450           community_centre: Kultúrne stredisko
451           courthouse: Súd
452           crematorium: Krematórium
453           dentist: Zubár
454           doctors: Lekár
455           drinking_water: Pitná voda
456           driving_school: Autoškola
457           embassy: Veľvyslanectvo
458           fast_food: Rýchle občerstvenie
459           ferry_terminal: Terminál trajektu
460           fire_station: Požiarna stanica
461           food_court: Food court
462           fountain: Fontána
463           fuel: Benzínová pumpa
464           grave_yard: Cintorín
465           hospital: Nemocnica
466           hunting_stand: Poľovnícky posed
467           ice_cream: Zmrzlina
468           kindergarten: Materská škola
469           library: Knižnica
470           marketplace: Tržnica
471           monastery: Kláštor
472           nightclub: Nočný klub
473           nursing_home: Sanatórium
474           office: Úrad
475           parking: Parkovisko
476           pharmacy: lekáreň
477           place_of_worship: Miesto pre bohoslužby
478           police: Polícia
479           post_box: Poštová schránka
480           post_office: Pošta
481           preschool: Škôlka
482           prison: Väzenie
483           pub: Krčma
484           public_building: Verejná budova
485           recycling: Recyklačné miesto
486           restaurant: Reštaurácia
487           retirement_home: Domov dôchodcov
488           sauna: Sauna
489           school: Škola
490           shelter: Altánok
491           shop: Obchod
492           shower: Sprchy
493           social_centre: Komunitné centrum
494           social_club: Spoločenský klub
495           social_facility: Sociálne zariadenie
496           studio: Ateliér
497           swimming_pool: Plaváreň, kúpalisko
498           taxi: Taxi
499           telephone: Verejný telefón
500           theatre: Divadlo
501           toilets: WC
502           townhall: Radnica
503           university: Univerzita
504           vending_machine: Predajný automat
505           veterinary: Veterinárna ordinácia
506           village_hall: Spoločenská miestnosť
507           waste_basket: Odpadkový kôš
508           youth_centre: Mládežnícke centrum
509         boundary:
510           administrative: Administratívna hranica
511           census: Hranica pre potreby sčítania
512           national_park: Národný park
513           protected_area: Chránená oblasť
514         bridge:
515           aqueduct: Akvadukt
516           suspension: Visutý most
517           swing: Otočný most
518           viaduct: Viadukt
519           "yes": Most
520         building:
521           "yes": Budova
522         craft:
523           brewery: Pivovar
524           electrician: Elektrikár
525           gardener: Záhradník
526           painter: Maliar
527           photographer: Fotograf
528           plumber: Inštalatér
529           shoemaker: Obuvník
530           tailor: Krajčír
531         emergency:
532           ambulance_station: Stanica záchrannej služby
533           defibrillator: Defibrilátor
534           phone: Núdzový telefón
535         highway:
536           bridleway: Cesta pre kone
537           bus_guideway: Bus so sprievodcom
538           bus_stop: Zastávka autobusu
539           construction: Cesta vo výstavbe
540           cycleway: Cyklistický chodník
541           elevator: Výťah
542           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
543           footway: Chodník
544           ford: Brod
545           living_street: Obytná zóna
546           milestone: Kilometrovník
547           motorway: Diaľnica
548           motorway_junction: Diaľničná križovatka
549           motorway_link: Diaľničný privádzač
550           path: Nespevnený chodník
551           pedestrian: Chodník pre chodcov
552           platform: Nástupište
553           primary: Cesta I. triedy
554           primary_link: Cesta I. triedy
555           proposed: Navrhovaná cesta
556           raceway: Pretekárska dráha
557           residential: Ulica v obytnej štvrti
558           rest_area: Odpočívadlo
559           road: Cesta
560           secondary: Cesta II. triedy
561           secondary_link: Cesta II. triedy
562           service: Prístupová komunikácia
563           services: Diaľničné odpočívadlo
564           speed_camera: Radar
565           steps: Schody
566           street_lamp: Pouličná lampa
567           tertiary: Cesta III. triedy
568           tertiary_link: Cesta III. triedy
569           track: Nespevnená cesta
570           traffic_signals: Semafor
571           trail: Chodník
572           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
573           trunk_link: Privádzač k ceste pre motorové vozidlá
574           unclassified: Neklasifikovaná cesta
575           "yes": Cesta
576         historic:
577           archaeological_site: Archeologické nálezisko
578           battlefield: Bojisko
579           boundary_stone: Hraničný kameň
580           building: Historická budova
581           bunker: Bunker
582           castle: Hrad
583           church: Kostol
584           city_gate: Mestská brána
585           citywalls: Mestské hradby
586           fort: Pevnosť
587           heritage: Lokalita historického dedičstva
588           house: Dom
589           icon: Ikona
590           manor: Šľachtické sídlo
591           memorial: Pomník
592           mine: Baňa
593           monument: Pamätník
594           roman_road: Rímska cesta
595           ruins: Ruina
596           tomb: Náhrobok
597           tower: Veža
598           wayside_cross: Božie muky
599           wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
600           wreck: Zrúcanina
601         junction:
602           "yes": Križovatka
603         landuse:
604           allotments: Záhradkárske osady
605           basin: Vodná nádrž
606           brownfield: Opustená priemyselná oblasť (brownfield)
607           cemetery: Cintorín
608           commercial: Obchodná štvrť
609           conservation: Chránené územie
610           construction: Stavba
611           farm: Farma
612           farmland: Poľnohospodárska pôda
613           farmyard: Dvor
614           forest: Les (udržiavaný)
615           garages: Garáže
616           grass: Tráva
617           greenfield: Zelená plocha pre výstavbu
618           industrial: Priemyslová oblasť
619           landfill: Skládka odpadu
620           meadow: Lúka
621           military: Vojenský priestor
622           mine: Baňa
623           orchard: Sad
624           quarry: Lom
625           railway: Železnica
626           recreation_ground: Rekreačná oblasť
627           reservoir: Zásobník na vodu
628           reservoir_watershed: Povodie nádrže
629           residential: Obytná oblasť
630           retail: Obchodná zóna
631           road: Cesty
632           village_green: Verejná zeleň
633           vineyard: Vinica
634         leisure:
635           beach_resort: Plážové letovisko
636           bird_hide: Vtáčia pozorovateľňa
637           common: Verejné priestranstvo
638           dog_park: Psí park
639           firepit: Ohnisko
640           fishing: Rybolov (športový)
641           fitness_centre: Fitnescentrum
642           fitness_station: Fitnes zastávka
643           garden: Záhrada
644           golf_course: Golfové ihrisko
645           horse_riding: Jazda na koni
646           ice_rink: Umelé klzisko
647           marina: Prístav pre jachty
648           miniature_golf: Mini golf
649           nature_reserve: Prírodná rezervácia
650           park: Park
651           pitch: Športové ihrisko
652           playground: Detské ihrisko
653           recreation_ground: Rekreačná oblasť
654           sauna: Sauna
655           slipway: Lodný sklz
656           sports_centre: Športové stredisko
657           stadium: Štadión
658           swimming_pool: Plaváreň
659           track: Bežecká dráha
660           water_park: Aquapark
661           "yes": Voľný čas
662         man_made:
663           beacon: Maják
664           bridge: Most
665           bunker_silo: Bunker
666           chimney: Komín
667           crane: Žeriav
668           embankment: Násyp
669           gasometer: Plynojem
670           lighthouse: Maják
671           mast: Stožiar
672           mine: Baňa
673           mineshaft: Šachta bane
674           petroleum_well: Ropný vrt
675           pipeline: Vodovod
676           silo: Silo
677           tower: Veža
678           water_tower: Vodojem
679           water_well: Studňa
680           windmill: Veterný mlyn
681           works: Továreň
682           "yes": Vytvorené človekom
683         military:
684           airfield: Vojenské letisko
685           barracks: Kasárne
686           bunker: Bunker
687         mountain_pass:
688           "yes": Priesmyk
689         natural:
690           bay: Zátoka, záliv
691           beach: Pláž
692           cape: Mys
693           cave_entrance: Vstup do jaskyne
694           cliff: Útes, kamenná stena
695           crater: Kráter
696           dune: Duna
697           fell: Horská pastvina
698           fjord: Fjord
699           forest: Les (udržiavaný)
700           geyser: Gejzír
701           glacier: Ľadovec
702           grassland: Trvalé trávne porasty
703           heath: Vresovisko
704           hill: Kopec
705           island: Ostrov
706           land: Pevnina
707           marsh: Bažina
708           moor: Močiar
709           mud: Bahno
710           peak: Vrchol
711           point: Bod
712           reef: Bradlo, Skalisko
713           ridge: Hrebeň
714           rock: Skala
715           saddle: Sedlo
716           sand: Piesok
717           scree: Sutina
718           scrub: Rúbanisko
719           spring: Prameň
720           stone: Balvan
721           strait: Úžina
722           tree: Strom
723           valley: Dolina
724           volcano: Sopka
725           water: Voda
726           wetland: Mokrina
727           wood: Les (neudržiavaný)
728         office:
729           accountant: Účtovník
730           architect: Architektonický ateliér
731           company: Súkromná firma
732           employment_agency: Sprostredkovanie práce
733           estate_agent: Realitná kancelária
734           government: Vládny úrad
735           insurance: Poisťovňa
736           lawyer: Právnická kancelária
737           ngo: Mimovládna organizácia
738           telecommunication: Telekomunikácie
739           travel_agent: Cestovná kancelária
740           "yes": Úrad
741         place:
742           city: Mesto nad 100 tis.
743           country: Štát
744           county: Okres
745           farm: Farma
746           hamlet: Osada do 200
747           house: Budova
748           houses: Budovy
749           island: Ostrov
750           islet: Ostrovček
751           isolated_dwelling: Samota
752           locality: Oblasť
753           municipality: Obecný úrad
754           neighbourhood: Štvrť
755           postcode: PSČ
756           region: Región
757           sea: More
758           square: Námestie
759           state: Štát
760           subdivision: Pododdelenie
761           suburb: Mestský obvod
762           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
763           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
764           village: Obec 200-10 tis.
765           "yes": Miesto
766         railway:
767           abandoned: Zrušená železničná trať
768           construction: Železnica vo výstavbe
769           disused: Nepoužívaná železnica
770           funicular: Lanová dráha
771           halt: Zastávka vlaku
772           junction: Železničný uzol
773           level_crossing: Železničný prejazd
774           light_rail: Ľahká železnica
775           miniature: Záhradná železnica
776           monorail: Jednokoľajka
777           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
778           platform: Železničné nástupište
779           preserved: Historická železnica
780           proposed: Navrhovaná železnica
781           spur: Železničná vlečka
782           station: Železničná stanica
783           stop: Železničná zastávka
784           subway: Metro
785           subway_entrance: Vchod do metra
786           switch: Železničná výhybka
787           tram: Električka
788           tram_stop: Zastávka električky
789         shop:
790           alcohol: Mimo povolenia
791           antiques: Starožitnosti
792           art: Obchod s umením
793           bakery: Pekáreň
794           beauty: Salón krásy
795           beverages: Občerstvenie
796           bicycle: Obchod s bicyklami
797           bookmaker: Stávková kancelária
798           books: Kníhkupectvo
799           boutique: Butik
800           butcher: Mäsiarstvo
801           car: Predajňa automobilov
802           car_parts: Mototechna
803           car_repair: Autoservis
804           carpet: Obchod s kobercami
805           charity: Charitatívny obchod
806           chemist: Lekáreň
807           clothes: Obchod s konfekciou
808           computer: Obchod s počítačmi
809           confectionery: Cukráreň
810           convenience: Rozličný tovar
811           copyshop: Copy centrum
812           cosmetics: Parfuméria
813           deli: Lahôdky
814           department_store: Obchodný dom
815           discount: Diskontná predajňa
816           doityourself: Urob si sám
817           dry_cleaning: Chemická čistiareň
818           electronics: Elektro
819           estate_agent: Realitná kancelária
820           farm: Poľnonákup
821           fashion: Módny salón
822           fish: Obchod s rybami
823           florist: Kvetinárstvo
824           food: Obchod s potravinami
825           funeral_directors: Pohrebníctvo
826           furniture: Nábytok
827           gallery: Galéria
828           garden_centre: Záhradnícke centrum
829           general: Zmiešaný tovar
830           gift: Suveníry
831           greengrocer: Obchod so zeleninou
832           grocery: Potraviny
833           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
834           hardware: Železiarstvo
835           hifi: Hi-Fi
836           houseware: Domáce potreby
837           jewelry: Zlatníctvo
838           kiosk: Novinový stánok
839           laundry: Práčovňa
840           lottery: Lotéria
841           mall: Pešia zóna
842           market: Obchod
843           massage: Masáž
844           mobile_phone: Obchod s mobilnými telefónmi
845           motorcycle: Motocyklový obchod
846           music: Hudobniny
847           newsagent: Novinový stánok
848           optician: Očná optika
849           organic: Obchod so zdravou výživou
850           outdoor: Turistický obchod
851           pawnbroker: Záložňa
852           pet: Chovprodukt
853           pharmacy: Lekáreň
854           photo: Fotokino
855           second_hand: Bazár
856           shoes: Obuv
857           sports: Športový obchod
858           stationery: Papierníctvo
859           supermarket: Supermarket
860           tailor: Krajčír
861           tobacco: Trafika
862           toys: Hračkárstvo
863           travel_agency: Cestovná kancelária
864           tyres: Pneuservis
865           video: Videopožičovňa, predaj DVD
866           wine: Vináreň
867           "yes": Obchod
868         tourism:
869           alpine_hut: Vysokohorská chata
870           artwork: Umelecké dielo
871           attraction: Atrakcia
872           bed_and_breakfast: Nocľah a raňajky
873           cabin: Malá chata
874           camp_site: Kemping
875           caravan_site: Autokemping
876           chalet: Veľká chata
877           gallery: Galéria
878           guest_house: Penzión
879           hostel: Ubytovňa, internát
880           hotel: Hotel
881           information: Informácie
882           motel: Motel
883           museum: Múzeum
884           picnic_site: Výletné miesto
885           theme_park: Zábavný park
886           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
887           zoo: Zoo
888         tunnel:
889           culvert: Priepust
890           "yes": Tunel
891         waterway:
892           artificial: Vodný kanál, prieplav
893           boatyard: Lodenica
894           canal: Kanál
895           dam: Priehrada,hrádza
896           derelict_canal: Opustený kanál
897           ditch: Priekopa
898           dock: Dok
899           drain: Odvodňovací kanál
900           lock: Plavebná komora
901           lock_gate: Brána plavebnej komory
902           mooring: Kotvisko
903           rapids: Pereje
904           river: Rieka
905           stream: Potok
906           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
907           waterfall: Vodopád
908           weir: Splav
909           "yes": Vodná cesta
910       admin_levels:
911         level2: Štátna hranica
912         level4: Hranica kraja (state)
913         level5: Hranica regiónu
914         level6: Hranica okresu (county)
915         level8: Hranica mesta
916         level9: Hranica obce
917         level10: Hranica časti obce
918     description:
919       title:
920         osm_nominatim: Poloha podľa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
921           Nominatim</a>
922         geonames: Poloha podľa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
923       types:
924         cities: Veľkomestá
925         towns: Mestá
926         places: Miesta
927     results:
928       no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
929       more_results: Viac výsledkov
930   issues:
931     index:
932       search: Hľadať
933       user_not_found: Používateľ neexistuje
934       status: Stav
935       states:
936         ignored: Ignorované
937         open: Otvorené
938         resolved: Vyriešené
939     show:
940       resolve: Vyriešiť
941       ignore: Ignorovať
942       reopen: Znovu otvoriť
943   reports:
944     new:
945       title_html: Nahlásiť %{link}
946       details: Prosím uveďte bližšie informácie o probléme (potrebné).
947       select: 'Uveďte dôvod nahlásenia:'
948       disclaimer:
949         intro: Pred nahlásením používateľa moderátorom sa prosím uistite, že
950         not_just_mistake: Ste si istý, že sa nejedná iba o omyl
951         unable_to_fix: Nedokážete problém vyriešiť svojpomocne ani s pomocou ostatných
952           používateľov
953         resolve_with_user: Pokúsili ste sa problém vyriešiť priamo s používateľom,
954           ktorého chcete nahlásiť.
955       categories:
956         diary_entry:
957           other_label: Iné
958         diary_comment:
959           other_label: Iné
960         user:
961           spam_label: Profil používateľa je alebo obsahuje spam
962           offensive_label: Profil používateľa je obscénny alebo urážlivý
963           threat_label: Používateľ sa v profile vyhráža
964           vandal_label: Používateľ je vandal
965           other_label: Iné
966         note:
967           other_label: Iné
968     create:
969       successful_report: Vaše hlásenie bolo prijaté
970   layouts:
971     logo:
972       alt_text: Logo OpenStreetMap
973     home: Domov
974     logout: Odhlásiť sa
975     log_in: Prihlásiť sa
976     log_in_tooltip: Prihlásiť sa k existujúcemu kontu
977     sign_up: Zaregistrovať sa
978     start_mapping: Začať mapovať
979     sign_up_tooltip: Vytvoriť si používateľské konto pre úpravy
980     edit: Upraviť
981     history: História
982     export: Export
983     issues: Problémy
984     data: Údaje
985     export_data: Export údajov
986     gps_traces: GPS stopy
987     gps_traces_tooltip: Správa GPS stôp
988     user_diaries: Denníky používateľov
989     user_diaries_tooltip: Zobraziť denníky používateľov
990     edit_with: Upraviť pomocou %{editor}
991     tag_line: Slobodná wiki-mapa sveta
992     intro_header: Vitajte v OpenStreetMap!
993     intro_text: OpenStreetMap je mapa sveta, vytvorené ľuďmi ako vy, voľne využiteľná
994       pod slobodnou licenciou.
995     intro_2_create_account: Založte si konto
996     partners_ucl: UCL
997     partners_bytemark: Bytemark Hosting
998     partners_partners: partneri
999     tou: Podmienky používania
1000     osm_offline: OpenStreetMap databáza je teraz offline, zatiaľ čo potrebná údržba
1001       databázy naďalej prebieha.
1002     osm_read_only: OpenStreetMap databáza je teraz len v móde čítania (bez možnosti
1003       zapisovania), zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
1004     donate: Podporte OpenStreetMap %{link} Fondu na obnovu hardwaru
1005     help: Pomoc
1006     about: O projekte
1007     copyright: Copyright
1008     community: Komunita
1009     community_blogs: Komunitné blogy
1010     community_blogs_title: Blogy členov komunity OpenStreetMap
1011     foundation: Nadácia
1012     foundation_title: Nadácia OpenStreetMap Foundation
1013     make_a_donation:
1014       title: Podporte OpenStreetMap finančným príspevkom
1015       text: Darovanie
1016     learn_more: Viac info
1017     more: Ďalšie
1018   notifier:
1019     diary_comment_notification:
1020       subject: '[OpenStreetMap] %{user} okomentoval záznam vo vašom denníku'
1021       hi: Ahoj %{to_user},
1022       header: '%{from_user} okomentoval váš nedávny záznam v OpenStreetMap denníku
1023         s predmetom %{subject}:'
1024       footer: Môžete si tiež prečítať komentár na %{readurl}, komentovať na %{commenturl},
1025         alebo odpovedať na %{replyurl}
1026     message_notification:
1027       hi: Ahoj %{to_user},
1028       header: '%{from_user} vám zaslal správu cez OpenStreetMap s predmetom %{subject}:'
1029     friendship_notification:
1030       subject: '[OpenStreetMap] %{user} vás pridal ako priateľa'
1031       had_added_you: '%{user} vás pridal ako priateľa na OpenStreetMap.'
1032       see_their_profile: Jeho/jej profil si môžete pozrieť na %{userurl}.
1033       befriend_them: Môžete ich tiež pridať ako priateľov na %{befriendurl}.
1034     gpx_notification:
1035       greeting: Ahoj,
1036       your_gpx_file: Zdá sa, že váš GPX súbor
1037       with_description: s popisom
1038       and_the_tags: 'a nasledujúce značky:'
1039       and_no_tags: a žiadne značky.
1040       failure:
1041         subject: '[OpenStreetMap] Neúspešný import GPX'
1042         failed_to_import: 'sa nepodarilo naimportovať. Chybové hlásenie:'
1043         more_info_1: Viac informácií o neúspešných importoch GPX a ako sa im vyhnúť
1044         more_info_2: 'nemožno nájsť na adrese:'
1045       success:
1046         subject: '[OpenStreetMap] GPX import úspešný'
1047         loaded_successfully: sa úspešne načítal s %{trace_points} z možných %{possible_points}
1048           bodov.
1049     signup_confirm:
1050       subject: '[OpenStreetMap] Vitajte v OpenStreetMap'
1051       greeting: Ahoj!
1052       created: Niekto (dúfame, že vy) si práve vytvoril konto na %{site_url}.
1053       confirm: 'Predtým, než urobíme čokoľvek ďalšie, potrebujeme potvrdiť, že táto
1054         žiadosť prišla od vás. Ak je to tak, kliknutím na nasledovný odkaz potvrdíte
1055         svoje konto:'
1056       welcome: Dovoľujeme si vás privítať a poskytnúť vám niektoré ďalšie informácie,
1057         ktoré vám pomôžu začať.
1058     email_confirm:
1059       subject: '[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu'
1060     email_confirm_plain:
1061       greeting: Ahoj,
1062       hopefully_you: Niekto (snáď vy) požiadal o zmenu e-mailovej adresy na serveri
1063         %{server_url} na %{new_address}.
1064       click_the_link: Ak ste to boli vy, potvrďte prosím zmenu kliknutím na nasledovný
1065         odkaz.
1066     email_confirm_html:
1067       greeting: Ahoj,
1068       hopefully_you: Niekto (dúfame, že vy) požiadal o zmenu e-mailovej adresy na
1069         serveri %{server_url} na %{new_address}.
1070       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie
1071         zmeny.
1072     lost_password:
1073       subject: '[OpenStreetMap] Žiadosť o reset hesla'
1074     lost_password_plain:
1075       greeting: Ahoj,
1076       hopefully_you: Niekto (snáď vy) požiadal o vygenerovanie nového hesla pre používateľa
1077         serveru openstreetmap.org s touto e-mailovou adresou.
1078       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na odkaz nižšie pre obnovenie
1079         svojho hesla.
1080     lost_password_html:
1081       greeting: Ahoj,
1082       hopefully_you: Niekto (možno vy) požiadal, o reset hesla na tejto emailovej
1083         adrese openstreetmap.org účtu.
1084       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre obnovenie
1085         vášho hesla.
1086     note_comment_notification:
1087       anonymous: Anonymný používateľ
1088       greeting: Ahoj,
1089       details: Viac podrobností o poznámke môžete nájsť nájsť na %{url}.
1090     changeset_comment_notification:
1091       greeting: Ahoj,
1092   messages:
1093     inbox:
1094       title: Doručená pošta
1095       my_inbox: Moja doručená pošta
1096       outbox: odoslaná pošta
1097       messages: Máte %{new_messages} a %{old_messages}
1098       new_messages:
1099         few: '%{count} nové správy'
1100         one: '%{count} novú správu'
1101         other: '%{count} nových správ'
1102       old_messages:
1103         few: '%{count} staré správy'
1104         one: '%{count} starú správu'
1105         other: '%{count} starých správ'
1106       from: Od
1107       subject: Predmet
1108       date: Dátum
1109       no_messages_yet_html: Zatiaľ nemáte žiadne správy. Čo napr. kontaktovať %{people_mapping_nearby_link}?
1110       people_mapping_nearby: používateľov v okolí
1111     message_summary:
1112       unread_button: Označiť ako neprečítané
1113       read_button: Označiť ako prečítané
1114       reply_button: Odpovedať
1115       destroy_button: Zmazať
1116     new:
1117       title: Odoslať správu
1118       send_message_to_html: Poslať novú správu používateľovi %{name}
1119       subject: Predmet
1120       body: Text
1121       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
1122     create:
1123       message_sent: Správa odoslaná
1124       limit_exceeded: V poslednej dobe ste poslali veľa správ. Pred rozosielaním ďalších
1125         prosím chvíľu počkajte.
1126     no_such_message:
1127       title: Zadaná správa neexistuje
1128       heading: Zadaná správa neexistuje
1129       body: Ľutujeme, neexistuje správa s takým ID.
1130     outbox:
1131       title: Odoslaná pošta
1132       my_inbox_html: Moja %{inbox_link}
1133       inbox: prichádzajúca pošta
1134       outbox: odoslaná pošta
1135       messages:
1136         few: Máte %{count} odeslané správy
1137         one: Máte %{count} odoslanú správu
1138         other: Máte %{count} odoslaných správ
1139       to: Komu
1140       subject: Predmet
1141       date: Dátum
1142       no_sent_messages_html: Nemáte odoslané správy. Prečo ste sa nespojili s niekým
1143         z %{people_mapping_nearby_link}?
1144       people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
1145     reply:
1146       wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, na ktorú chcete odpovedať,
1147         nebola odoslaná tomuto používateľovi. Ak na ňu chcete odpovedať, prihláste
1148         sa pod správnym kontom.
1149     show:
1150       title: Čítať správu
1151       from: Od
1152       subject: Predmet
1153       date: Dátum
1154       reply_button: Odpovedať
1155       unread_button: Označiť ako neprečítané
1156       destroy_button: Zmazať
1157       back: Späť
1158       to: Komu
1159       wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, ktorú si chcete prečítať,
1160         nie je ani od, ani pre tohoto používateľa. Ak si ju chcete prečítať, prihláste
1161         sa pod príslušným kontom.
1162     sent_message_summary:
1163       destroy_button: Zmazať
1164     mark:
1165       as_read: Správa označená ako prečítaná
1166       as_unread: Správa označená ako neprečítaná
1167     destroy:
1168       destroyed: Správa vymazaná
1169   site:
1170     about:
1171       next: Ďalej
1172       partners_title: Partneri
1173     copyright:
1174       foreign:
1175         title: O tomto preklade
1176         html: V prípade rozporu mezi touto preloženou verziou a %{english_original_link}
1177           má anglická stránka prednosť
1178         english_link: anglickým originálom
1179       native:
1180         title: O tejto stránke
1181         html: Pozeráte si anglickú verziu stránky o autorských právach. Môžete sa
1182           vrátiť na %{native_link} stránky alebo si prestať čítať o copyrightoch a
1183           %{mapping_link}.
1184         native_link: slovenskú verziu
1185         mapping_link: začať mapovať
1186       legal_babble:
1187         title_html: Autorské práva a licencia
1188         intro_1_html: OpenStreetMap sú <em>slobodné dáta</em>, ponúkané za podmienok
1189           licencie <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons
1190           Open Database License</a> (ODbL).
1191         intro_2_html: '  Môžete kopírovať, distribuovať, oznamovať verejnosti a upravovať
1192           naše dáta, pokiaľ ako zdroj uvediete „<em>OpenStreetMap a jeho prispievatelia</em>“.
1193           Ak naše mapy alebo dáta budete upravovať alebo ich použijete vo svojom diele,
1194           musíte výsledné dielo šíriť pod rovnakou licenciou. Vaše práva a povinnosti
1195           sú vysvetlené v <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">plnom
1196           znení licenčnej zmluvy</a>.'
1197         intro_3_1_html: Kartografia v našich mapových podkladoch a naša dokumentácia
1198           je zverejnená pod licenciou <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1199           Commons Uveďte autora – Zachovajte licenciu 2.0</a> (CC-BY-SA).
1200         credit_title_html: Ako uvádzať OpenStreetMap
1201         credit_1_html: Vyžadujeme uviesť „<em>© Prispievatelia OpenStreetMap</em>“.
1202         credit_2_1_html: |-
1203           Musíte tiež zdôrazniť, že údaje sú dostupné pod licenciou Open Database Licence, a pokiaľ používate naše mapové dlaždice, že ich kartografický obsah je licencovaný pod CC-BY-SA. Uvedené môžete splniť hypertextovým odkazom na <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tuto stránku</a>.
1204
1205           Alternatívne môžete (a ak šírite OSM v dátovej forme, tak musíte) vymenovať licencie a uviesť hypertextové odkazy priamo na ne. Pri médiách, kde hypertextové odkazy nie sú možné (napr. tlačené diela), odporúčame, aby ste nasmerovali čitateľov na openstreetmap.org (napríklad rozšírením slova 'OpenStreetMap' na túto plnú adresu), na opendatacommons.org a na creativecommons.org (ak je to relevenantné).
1206         credit_4_html: |-
1207           V prípade interaktívnej elektronickej mapy by autorstvo malo byť uvedené v rohu mapy.
1208           Napríklad:
1209         attribution_example:
1210           alt: Príklad, ako uvádzať autorstvo OpenStreetMap na webovej stránke
1211           title: Príklad uvedenia autorstva
1212         more_title_html: Ďalšie informácie
1213         more_1_html: O používaní našich dát a spôsobe citovania, sa môžete dočítať
1214           viac v našich <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Často
1215           kladených právnych otázkach</a>.
1216         more_2_html: |-
1217           Hoci OpenStreetMap tvorí slobodné dáta, nemôžeme zadarmo poskytovať tretím stranám mapové API.
1218           Pozrite naše <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Pravidlá použitia API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Pravidlá použitia mapových dlaždíc</a> a <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Pravidlá použitia nástroja Nominatim</a>.
1219         contributors_title_html: Naši prispievatelia
1220         contributors_intro_html: 'Naši prispievatelia sú tisícky jednotlivcov. Máme
1221           aj dáta so slobodnou licenciou od národných geografických inštitúcií či
1222           iných zdrojov, medzi nimi:'
1223         contributors_at_html: |-
1224           <strong>Rakúsko</strong>: Obsahuje dáta od
1225           <a href="http://data.wien.gv.at/">mesta Viedeň</a> (pod licenciou
1226           <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC BY</a>),
1227           <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">krajiny Vorarlberg</a> a
1228           krajiny Tirol (pod licenciou <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT s úpravami</a>).
1229         contributors_au_html: '<strong>Austrália</strong>: Obsahuje dáta predmestí
1230           založené na dátach Austrálskeho štatistického úradu.'
1231         contributors_ca_html: '<strong>Kanada</strong>: Obsahuje dáta z GeoBase ®,
1232           GeoGratis (© Department of Natural Resources Canada), CanVec (© Department
1233           of Natural Resources Canada) a StatCan (Geography Division, Statistics Canada).'
1234         contributors_fr_html: '<strong>Francúzsko</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce
1235           z Direction Générale des impôts.'
1236         contributors_nl_html: |-
1237           <strong>Holandsko</strong>: obsahuje © AND dát, 2007
1238           (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)
1239         contributors_nz_html: '<strong>Nový Zéland</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce
1240           z Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.'
1241         contributors_za_html: '<strong>Juhoafrická republika</strong>: Obsahuje dáta
1242           pochádzajúce z <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate: National
1243           Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.'
1244         contributors_gb_html: '<strong>Spojené kráľovstvo</strong>: Obsahuje dáta
1245           Ordnance Survey © Crown copyright a právo k databáze 2010-12.'
1246         contributors_footer_1_html: |-
1247           Podrobnosti o týchto a ďalších zdrojoch, ktoré boli použité pre vylepšenie OpenStreetMap, nájdete na <a
1248           href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">stránke Contributors</a> na OpenStreetMap wiki.
1249         contributors_footer_2_html: '  Zahrnutie dát do OpenStreetMap neznamená, že
1250           pôvodný poskytovateľ dát podporuje OpenStreetMap, ponúka akúkoľvek záruku,
1251           alebo prijíma akúkoľvek zodpovednosť.'
1252         infringement_title_html: Porušenie autorských práv
1253         infringement_1_html: Prispievateľom OSM pripomíname, že by nikdy nemali pridávať
1254           dáta zo zdrojov chránených autorským právom (napr. Google Maps či tlačené
1255           mapy) bez výslovného súhlasu držiteľov práv.
1256         infringement_2_html: Ak sa domnievate, že materiál podliehajúci autorským
1257           právam bol neoprávnene pridaný do databázy OpenStreetMap alebo na tieto
1258           stránky, prosíme vás, aby ste si pozreli náš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">postup
1259           odstraňovania</a> alebo podajte žiadosť priamo na <a href="https://dmca.openstreetmap.org/">stránke
1260           pre podávanie sťažností</a>.
1261     index:
1262       js_1: Používate prehliadač bez podpory JavaScriptu, alebo máte JavaScript vypnutý.
1263       js_2: OpenStreetMap používa pre interaktívnu mapu JavaScript.
1264       permalink: Trvalý odkaz
1265       shortlink: Krátky odkaz
1266       createnote: Pridať poznámku
1267       license:
1268         copyright: Chránené autorskými právami OpenStreetMap a prispievateľov pod
1269           slobodnou licenciou
1270       remote_failed: Editácia sa nepodarila – skontrolujte, či je JOSM alebo Merkaartor
1271         spustený a je v ňom povolená funkcia Diaľkové ovládanie (Remote control)
1272     edit:
1273       not_public: Nemáte nastavené úpravy na verejné.
1274       not_public_description_html: Kým tak neurobíte, nemôžete ďalej editovať mapu.
1275         Svoje úpravy môžete nastaviť ako verejné na vašej %{user_page}.
1276       user_page_link: stránke používateľa
1277       anon_edits_link_text: Prečo to tak je?
1278       flash_player_required_html: Ak chcete používať Potlatch, flashový editor OpenStreetMap,
1279         potrebujete Flash prehrávač. Môžete si <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">stiahnuť
1280         Flash Player z Adobe.com</a>. Pre editáciu OpenStreetMap existuje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">viacero
1281         ďalších možností</a>.
1282       potlatch_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatchu odznačte aktuálnu
1283         cestu alebo bod ak editujete v živom režime, alebo kliknite na tlačítko Uložiť
1284         (Save) vľavo hore, ak sa tam zobrazuje.)
1285       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie je nakonfigurovaný – podrobnejšie informácie
1286         nájdete na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1287       potlatch2_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatch 2 sa zmeny ukladajú
1288         kliknutím na tlačítko Save/Uložiť vľavo hore.)
1289       id_not_configured: iD zatiaľ nie je nakonfigurovaný
1290       no_iframe_support: Váš prehliadač nepodporuje vložené HTML rámy (iframes), ktoré
1291         sú pre túto funkciu nevyhnutné.
1292     export:
1293       title: Export
1294       area_to_export: Oblasť pre export
1295       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
1296       format_to_export: Formát pre export
1297       osm_xml_data: OpenStreetMap XML dáta
1298       map_image: Obrázok (obsahuje štandardné vrstvy)
1299       embeddable_html: Vložiteľné HTML
1300       licence: Licencia
1301       export_details_html: Údaje OpenStreetMap sú k dispozícii pod licenciou <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open
1302         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1303       too_large:
1304         advice: 'Ak tento export zlyhá, zvážte použitie niektorého z nasledovných
1305           zdrojov:'
1306         body: Táto oblasť je príliš veľká pre export OpenStreetMap XML dát. Priblížte
1307           prosím mapu, alebo vyberte menšiu oblasť.
1308         planet:
1309           title: Planéta OSM
1310           description: Pravidelne aktualizované kópie kompletnej databázy OpenStreetMap
1311         overpass:
1312           title: Overpass API
1313           description: Stiahnuť túto oblasť z repliky databázy OpenStreetMap
1314         geofabrik:
1315           title: Geofabrik na stiahnutie
1316           description: Pravidelne aktualizované extrakty svetadielov, krajín a vybraných
1317             miest
1318         metro:
1319           title: Metro extrakty
1320           description: Extrakty pre hlavné svetové mestá a ich okolie
1321         other:
1322           title: Iné zdroje
1323           description: Ďalšie zdroje sú uvedené na OpenStreetMap wiki
1324       options: Možnosti
1325       format: Formát
1326       scale: Mierka
1327       max: max
1328       image_size: Rozmery obrázku
1329       zoom: Zväčšenie
1330       add_marker: Pridať do mapy značku
1331       latitude: 'Zem.šírka:'
1332       longitude: 'Zem. dĺžka:'
1333       output: Výstup
1334       paste_html: Pre vloženie do stránky použite toto HTML
1335       export_button: Export
1336     fixthemap:
1337       title: Nahlásiť problém / Opraviť mapu
1338       how_to_help:
1339         title: Ako pomôcť
1340         join_the_community:
1341           title: Pripojte sa ku komunite
1342     help:
1343       welcome:
1344         url: /welcome
1345         title: Vitajte na OSM
1346       beginners_guide:
1347         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sk:Beginners%27_guide
1348       help:
1349         url: https://help.openstreetmap.org/
1350         title: help.openstreetmap.org
1351       forums:
1352         title: Fóra
1353       irc:
1354         title: IRC
1355       switch2osm:
1356         title: switch2osm
1357       wiki:
1358         url: http://wiki.openstreetmap.org/
1359         title: OpenStreetMap Wiki
1360     sidebar:
1361       search_results: Výsledky vyhľadávania
1362       close: Zavrieť
1363     search:
1364       search: Hľadať
1365       get_directions: Nájsť trasu
1366       get_directions_title: Vyhľadať trasu medzi dvoma bodmi
1367       from: Odkiaľ
1368       to: Kam
1369       where_am_i: Kde je toto?
1370       where_am_i_title: Opis aktuálnej polohy pomocou vyhľadávača
1371       submit_text: hľ.
1372       reverse_directions_text: Obrátiť smer
1373     key:
1374       table:
1375         entry:
1376           motorway: Diaľnica
1377           main_road: Hlavná cesta
1378           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
1379           primary: Cesta prvej triedy
1380           secondary: Cesta druhej triedy
1381           unclassified: Neklasifikovaná cesta
1382           track: Lesná, poľná cesta
1383           bridleway: Chodník pre kone
1384           cycleway: Cyklotrasa
1385           cycleway_national: Národná cyklotrasa
1386           cycleway_regional: Regionálna cyklotrasa
1387           cycleway_local: Miestna cyklotrasa
1388           footway: Chodník pre peších
1389           rail: Železnica
1390           subway: Metro
1391           tram:
1392           - Rýchloelektrička
1393           - električka
1394           cable:
1395           - Lanovka
1396           - sedačková lanovka
1397           runway:
1398           - Letisková dráha
1399           - pojazdová dráha
1400           apron:
1401           - Letisková odbavovacia plocha
1402           - terminál
1403           admin: Administratívne hranice
1404           forest: Les (udržiavaný)
1405           wood: Les (neudržiavaný)
1406           golf: Golfové ihrisko
1407           park: Park
1408           resident: Obytná oblasť
1409           common:
1410           - Pastvina
1411           - lúka
1412           retail: Nákupná oblasť
1413           industrial: Priemyselná oblasť
1414           commercial: Komerčná oblasť
1415           heathland: Vresovisko
1416           lake:
1417           - Jazero
1418           - nádrž
1419           farm: Farma
1420           brownfield: Zborenisko
1421           cemetery: Cintorín
1422           allotments: Záhradkárska kolónia
1423           pitch: Športové ihrisko
1424           centre: Športové centrum
1425           reserve: Prírodná rezervácia
1426           military: Vojenský priestor
1427           school:
1428           - Škola
1429           - univerzita
1430           building: Významná budova
1431           station: Železničná stanica
1432           summit:
1433           - Vrchol
1434           - vrchol
1435           tunnel: Čiarkovaný obrys = tunel
1436           bridge: Čireny obrys = most
1437           private: Súkromný prístup
1438           destination: Prejazd zakázaný
1439           construction: Cesta vo výstavbe
1440           bicycle_shop: Obchod s bicyklami
1441           bicycle_parking: Parkovanie pre bicykle
1442           toilets: WC
1443     richtext_area:
1444       edit: Upraviť
1445       preview: Náhľad
1446     markdown_help:
1447       title_html: Používa sa syntax <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1448       headings: Nadpisy
1449       heading: Nadpis
1450       subheading: Podnadpis
1451       unordered: Neusporiadaný zoznam
1452       ordered: Číslovaný zoznam
1453       first: Prvá položka
1454       second: Druhá položka
1455       link: Odkaz
1456       text: Text
1457       image: Obrázok
1458       alt: Alternatívny text
1459       url: URL
1460     welcome:
1461       title: Vitajte!
1462       introduction_html: Vitajte na OpenStreetMap, slobodnej a upravovateľnej mape
1463         sveta. Teraz, keď ste zaregistrovaní, môžete začať mapovať. Tu je stručný
1464         prehľad najdôležitejších, ktoré potrebujete vedieť.
1465       whats_on_the_map:
1466         title: Čo patrí do mapy
1467         on_html: OpenStreetMap je miesto pre mapovanie vecí, ktoré sú zároveň <em>reálne
1468           aj aktuálne</em> - obsahuje milióny budov, ciest a ďalšie podrobnosti o
1469           miestach. Môžete mapovať čokoľvek, čo vás zaujíma.
1470         off_html: Čo <em>nezahŕňa</em> sú názory ako hodnotenia, historické či hypotetické
1471           objekty a údaje zo zdrojov chránených autorským právom. Pokiaľ nemáte špeciálne
1472           oprávnenie, nekopírujte z online nebo papierových máp.
1473       basic_terms:
1474         title: Základné pojmy pre mapovanie
1475         paragraph_1_html: OpenStreetMap má svoj vlastný žargón. Tu je niekoľko kľúčových
1476           slov, ktoré vám prídu vhod.
1477         editor_html: <strong>Editor</strong> je program alebo webovej stránky pomocou
1478           ktorej upravujete mapu.
1479         node_html: <Strong>uzol</strong> je bod na mape, napr. jedna reštaurácia alebo
1480           strom.
1481         way_html: <strong>Cesta</strong> je čiara alebo oblasť, ako cesty, vodné toky,
1482           jazerá alebo budovy.
1483         tag_html: <strong>Značka</strong> je trochu údajov o uzle alebo ceste, napr.
1484           názov reštaurácie alebo rýchlostný limit cesty.
1485       questions:
1486         title: Akékoľvek otázky?
1487         paragraph_1_html: Potrebujete pomoc s mapovaním alebo vám nie je jasné, ako
1488           OpenStreetMap používať? Odpovede na svoje otázky môžete získať na <a href='http://help.openstreetmap.org/'>webe
1489           s nápovedou</a>.
1490       start_mapping: Začať mapovať
1491       add_a_note:
1492         title: Nie je čas upravovať? Pridajte poznámku!
1493         paragraph_1_html: Pokiaľ chcete len opraviť nejakú drobnosť a nemáte čas sa
1494           registrovať a učiť sa upravovať, môžete jednoducho pridať poznámku.
1495   traces:
1496     visibility:
1497       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
1498       public: Verejné (zobrazené v prehľade stopy, aj ako anonymné, neusporiadané
1499         body)
1500       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body
1501         s časovými značkami)
1502       identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v zozname stôp, aj ako identifikovateľné,
1503         usporiadané body s časovou značkou)
1504     new:
1505       visibility_help: čo toto znamená?
1506       help: Pomoc
1507     create:
1508       upload_trace: Nahrať GPS stopu
1509       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol uložený a čaká na zaradenie do databázy. Obvykle
1510         to netrvá viac než polhodinu. Po jeho zaradení dostanete potvrdzujúci e-mail.
1511       traces_waiting: Máte %{count} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto
1512         čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v
1513         rade pre iných užívateľov.
1514     edit:
1515       title: Úprava stopy %{name}
1516       heading: Úprava stopy %{name}
1517       visibility_help: čo má toto znamenať?
1518     trace_optionals:
1519       tags: Tagy
1520     show:
1521       title: Sledovanie stopy %{name}
1522       heading: Sledovanie stopy %{name}
1523       pending: NEVYRIEŠENÁ
1524       filename: 'Názov súboru:'
1525       download: stiahnuť
1526       uploaded: 'Nahraté o:'
1527       points: 'Bodov:'
1528       start_coordinates: 'Začiatočná súradnica:'
1529       map: mapa
1530       edit: upraviť
1531       owner: 'Vlastník:'
1532       description: 'Popis:'
1533       tags: 'Tagy:'
1534       none: Žiadne
1535       edit_trace: Upraviť túto stopu
1536       delete_trace: Vymazať túto stopu
1537       trace_not_found: Stopa nenájdená!
1538       visibility: 'Viditeľnosť:'
1539     trace_paging_nav:
1540       showing_page: Stránka %{page}
1541       older: Staršie stopy
1542       newer: Novšie stopy
1543     trace:
1544       pending: NEVYRIEŠENÉ
1545       count_points: '%{count} bodov'
1546       more: viac
1547       trace_details: Zobraziť detaily stopy
1548       view_map: Zobraziť mapu
1549       edit: upraviť
1550       edit_map: Upraviť mapu
1551       public: VEREJNÁ
1552       identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÁ
1553       private: SÚKROMNÁ
1554       trackable: STOPOVATEĽNÁ
1555       by: od
1556       in: v
1557       map: mapa
1558     index:
1559       public_traces: Verejné GPS stopy
1560       public_traces_from: Verejné GPS stopy od %{user}
1561       description: Prechádzať nedávno nahrané GPS stopy
1562       tagged_with: označený s %{tags}
1563       empty_html: Nič tu zatiaľ nie je. <a href='%{upload_link}'>Nahrajte novú stopu</a>,
1564         alebo si niečo o GPS stopách prečítajte na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sk:Beginners_Guide_1.2'>wiki</a>.
1565       upload_trace: Nahrať stopu
1566       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
1567     destroy:
1568       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
1569     make_public:
1570       made_public: Zverejnená stopa
1571     offline_warning:
1572       message: Nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné
1573     offline:
1574       heading: GPX úložisko je offline
1575       message: GPX úložisko a nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné.
1576   application:
1577     require_cookies:
1578       cookies_needed: Zdá sa, že máte zakázané cookies – povoľte prosím cookies vo
1579         vašom prehliadači a následne pokračujte.
1580     setup_user_auth:
1581       blocked: Váš prístup do API bol zablokovaný. Prosím prihláste sa na webové rozhranie
1582         pre zistenie viac informácií.
1583       need_to_see_terms: Váš prístup k API je dočasne pozastavený. Prosím prihláste
1584         do webového rozhrania a prečítajte si Podmienky prispievania. Nie je nutné
1585         ich odsúhlasiť, musíte si ich ale zobraziť.
1586   oauth:
1587     authorize:
1588       request_access_html: Aplikácia %{app_name} požaduje prístup k vášmu kontu (%{user}).
1589         Vyberte si, či si želáte, aby mala aplikácia nasledujúce oprávnenie. Môžete
1590         zvoliť ľubovoľný počet oprávnení.
1591       allow_to: 'Klientskej aplikácii umožniť:'
1592       allow_read_prefs: čítať vaše osobné nastavenia.
1593       allow_write_prefs: upraviť vaše osobné nastavenia.
1594       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámok a priateľov.
1595       allow_write_api: upravovať mapu.
1596       allow_read_gpx: čítať vaše súkromné GPS stopy.
1597       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1598     authorize_success:
1599       verification: Váš overovací kód je %{code}.
1600     revoke:
1601       flash: Prístup pre aplikáciu %{application} bol odvolaný.
1602   oauth_clients:
1603     new:
1604       title: Registrácia novej aplikácie
1605     edit:
1606       title: Upraviť aplikáciu
1607     show:
1608       title: Podrobnosti OAuth pre %{app_name}
1609       key: 'Consumer Key:'
1610       secret: 'Consumer Secret:'
1611       url: 'Request Token URL:'
1612       access_url: 'Access Token URL:'
1613       authorize_url: 'Authorise URL:'
1614       support_notice: Podporujeme HMAC-SHA1 (odporúča sa) a podpisy RSA-SHA1.
1615       edit: Upraviť detaily
1616       delete: Odstrániť klienta
1617       confirm: Ste si istý?
1618       requests: 'Žiadam nasledujúce oprávnenia od používateľa:'
1619       allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
1620       allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
1621       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1622       allow_write_api: zmeniť mapu.
1623       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1624       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1625     index:
1626       title: Moje OAuth nastavenia
1627       my_tokens: Moje autorizované aplikácie
1628       list_tokens: 'Nasledovné tokeny boli vo vašom mene vydané aplikáciám:'
1629       application: Názov aplikácie
1630       issued_at: Vydané
1631       revoke: Zrušiť!
1632       my_apps: Moje klientské aplikácie
1633       no_apps_html: Máte nejakú aplikáciu, využívajúcu štandard %{oauth}, ktorá by
1634         s nami mala spolupracovať? Aplikáciu je potrebné najprv zaregistrovať, až
1635         potom sem bude môcť posielať OAuth požiadavky.
1636       oauth: OAuth
1637       registered_apps: 'Máte zaregistrované nasledujúce klientské aplikácie:'
1638       register_new: Zaregistrovať aplikáciu
1639     form:
1640       name: Názov
1641       required: Povinné
1642       url: Hlavné URL aplikácie
1643       callback_url: URL pre spätné volanie (callback)
1644       support_url: URL s podporou
1645       requests: 'Žiadať používateľov o nasledujúce oprávnenia:'
1646       allow_read_prefs: čítať ich používateľské nastavenia.
1647       allow_write_prefs: upraviť ich používateľské nastavenia.
1648       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1649       allow_write_api: zmeniť mapu.
1650       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1651       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1652     not_found:
1653       sorry: Je nám ľúto, že %{type} nemožno nájsť.
1654     create:
1655       flash: Uspešne registrované informácie
1656     update:
1657       flash: Úspešne aktualizované informácie o klientovi
1658     destroy:
1659       flash: Registrácia klientskej aplikácie bola zrušená
1660   users:
1661     login:
1662       title: Prihlásiť sa
1663       heading: Prihlásenie
1664       email or username: 'E-mailová adresa alebo prihlasovacie meno:'
1665       password: 'Heslo:'
1666       openid_html: '%{logo} OpenID:'
1667       remember: Zapamätať
1668       lost password link: Stratili ste heslo?
1669       login_button: Prihlásiť
1670       register now: Zaregistrujte se
1671       with username: 'Už máte na OpenStreetMap konto? Prihláste sa svojim menom a
1672         heslom:'
1673       with external: 'Prípadne použite na prihlásenie služby tretích strán:'
1674       new to osm: Ste na OpenStreetMap nový?
1675       to make changes: Ak chcete upravovať OpenStreetMap, musíte mať používateľské
1676         konto.
1677       create account minute: Založte si konto. Zaberie to len chvíľku.
1678       no account: Nemáte konto?
1679       account not active: Ľutujeme, vaše konto ešte nie je aktívne.<br />Môžete si
1680         ho aktivovať kliknutím na odkaz v potvrdzovacom e-maile, prípadne si <a href="%{reconfirm}">nechajte
1681         poslať nový potvrdzovací e-mail</a>.
1682       account is suspended: Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené vzhľadom na
1683         podozrivú aktivitu.<br>Ak to chcete riešiť, môžete kontaktovať <a href="%{webmaster}">webmastera</a>.
1684       auth failure: Ľutujeme, s uvedenými údajmi sa nie je možné prihlásiť.
1685       openid_logo_alt: Prihlásenie pomocou OpenID
1686       auth_providers:
1687         openid:
1688           title: Prihlásenie sa pomocou OpenID
1689           alt: Prihlásenie sa pomocou OpenID URL
1690         google:
1691           title: Prihlásenie sa pomocou Google
1692           alt: Prihlásenie sa pomocou Google OpenID
1693         facebook:
1694           title: Prihlásenie sa pomocou Facebooku
1695           alt: Prihlásenie sa pomocou účtu na Facebooku
1696         windowslive:
1697           title: Prihlásenie sa pomocou Windows Live
1698           alt: Prihlásenie sa pomocou účtu Windows Live
1699         yahoo:
1700           title: Prihlásenie sa pomocou Yahoo
1701           alt: Prihlásenie sa pomocou Yahoo OpenID
1702         wordpress:
1703           title: Prihlásenie sa pomocou Wordpress
1704           alt: Prihlásenie sa pomocou Wordpress OpenID
1705         aol:
1706           title: Prihlásenie sa pomocou AOL
1707           alt: Prihlásenie sa pomocou AOL OpenID
1708     logout:
1709       title: Odhlásenie
1710       heading: Odhlásenie z OpenStreetMap
1711       logout_button: Odhlásenie
1712     lost_password:
1713       title: Stratené heslo
1714       heading: Zabudli ste heslo?
1715       email address: 'E-mailová adresa:'
1716       new password button: Resetnúť heslo
1717       help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, pošleme
1718         vám odkaz, pomocou ktorého si budete môcť nastaviť nové heslo.
1719       notice email on way: Škoda zabudnutého hesla :-( ale e-mail je už na ceste,
1720         takže si čoskoro budete môcť zvoliť nové.
1721       notice email cannot find: Ľutujeme, túto e-mailovú adresu nie je možné nájsť.
1722     reset_password:
1723       title: Resetnúť heslo
1724       heading: Resetnúť heslo pre %{user}
1725       password: 'Heslo:'
1726       confirm password: 'Potvrdiť heslo:'
1727       reset: Vynulovať heslo
1728       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
1729       flash token bad: Zodpovedajúci kód nebol nájdený, skontrolujte prípadne URL.
1730     new:
1731       title: Zaregistrovať sa
1732       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet
1733         automaticky.
1734       contact_webmaster_html: Kontaktujte prosím <a href="%{webmaster}">webmastera</a>
1735         so žiadosťou o založenie konta – budeme sa snažiť vašu požiadavku vybaviť
1736         čo najrýchlejšie.
1737       license_agreement: Pri potvrdení konta budete musieť vyjadriť súhlas s <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Podmienkami
1738         prispievania</a>.
1739       email address: 'Emailová adresa:'
1740       confirm email address: 'Potvrdiť emailovú adresu:'
1741       not_displayed_publicly_html: Nezobrazuje sa nikde verejne (pozrite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1742         title="Pravidlá ochrany osobných údajov na wiki, vrátane časti o e-mailových
1743         adresách">pravidlá ochrany osobných údajov</a>)
1744       display name: 'Zobrazované meno:'
1745       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom
1746         zmeniť v nastaveniach.
1747       external auth: 'Autentifikácia treťou stranou:'
1748       password: 'Heslo:'
1749       confirm password: 'Potvrdiť heslo:'
1750       use external auth: Prípadne použite na prihlásenie služby tretích strán
1751       continue: Zaregistrovať sa
1752       terms accepted: Ďakujeme za odsúhlasenie nových podmienok prispievania!
1753       terms declined: Je nám ľúto, že ste sa rozhodli neprijať nové Podmienky prispievania.
1754         Bližšie informácie nájdete na<a href="%{url}">tejto wiki-stránke</a>.
1755     terms:
1756       title: Podmienky prispievania
1757       heading: Podmienky prispievania
1758       consider_pd: Navyše k uvedenej dohode vyhlasujem, že považujem svoje príspevky
1759         za slobodné dielo (Public Domain).
1760       consider_pd_why: čo to znamená?
1761       guidance_html: 'Informácie, ktoré Vám môžu pomôcť porozumieť týmto podmienkam:
1762         <a href="%{summary}">zhrnutie</a> a nejaké <a href="%{translations}">neoficiálne
1763         preklady</a>'
1764       decline: Nesúhlasím
1765       you need to accept or decline: Pre pokračovanie si prosím prečítajte a príjmite,
1766         alebo odmietnite nové Podmienky prispievania.
1767       legale_select: 'Zvoľte prosím svoju domovskú krajinu:'
1768       legale_names:
1769         france: Francúzsko
1770         italy: Taliansko
1771         rest_of_world: Zvyšok sveta
1772     no_such_user:
1773       title: Taký používateľ neexistuje
1774       heading: Používateľ %{user} neexistuje
1775       body: Ľutujeme, používateľ %{user} neexistuje. Prosím skontrolujte váš text,
1776         alebo ste možno klikli na nesprávny odkaz.
1777     show:
1778       my diary: Môj denník
1779       new diary entry: nový záznam denníka
1780       my edits: Moje úpravy
1781       my traces: Moje stopy
1782       my notes: Moje poznámky k mape
1783       my messages: Moje správy
1784       my profile: Môj profil
1785       my settings: Moje nastavenia
1786       my comments: Moje komentáre
1787       oauth settings: oauth nastavenia
1788       blocks on me: Moje zablokovania
1789       blocks by me: Mnou udelené bloky
1790       send message: Poslať správu
1791       diary: Denník
1792       edits: Úpravy
1793       traces: Stopy
1794       notes: Poznámky k mape
1795       remove as friend: Odstrániť z priateľov
1796       add as friend: Pridať priateľa
1797       mapper since: 'Mapuje od:'
1798       ct status: 'Podmienky prispievania:'
1799       ct undecided: Nerozhodnuté
1800       ct declined: Odmietnuté
1801       latest edit: 'Posledné úpravy pred %{ago}:'
1802       email address: 'Emailová adresa:'
1803       created from: 'Vytvorené od:'
1804       status: 'Stav:'
1805       spam score: 'Spam skóre:'
1806       description: Popis
1807       user location: Poloha používateľa
1808       if_set_location_html: Ak si na stránke %{settings_link} zvolíte domovské miesto,
1809         zobrazí sa tu mapka vášho okolia.
1810       settings_link_text: nastavenia
1811       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
1812       km away: vzdialený %{count}km
1813       m away: vzdialený %{count}m
1814       nearby users: Ďalší používatelia v okolí
1815       no nearby users: Nie je tu iný používateľ, ktorý priznáva mapovanie v okolí.
1816       role:
1817         administrator: Tento používateľ je administrátor
1818         moderator: Tento používateľ je moderátor
1819         grant:
1820           administrator: Povoliť prístup administrátora
1821           moderator: Povoliť prístup moderátora
1822         revoke:
1823           administrator: Zrušiť prístup administrátora
1824           moderator: Zrušiť prístup moderátora
1825       block_history: prijaté bloky
1826       moderator_history: odovzdané bloky
1827       comments: Komentáre
1828       create_block: Blokovať tohoto používateľa
1829       activate_user: Aktivovať tohoto používateľa
1830       deactivate_user: Deaktivovať tohoto používateľa
1831       confirm_user: Potvrdiť tohoto používateľa
1832       hide_user: Skryť tohto používateľa
1833       unhide_user: Zobraziť tohoto používateľa
1834       delete_user: Odstrániť tohoto používateľa
1835       confirm: Potvrdiť
1836       friends_changesets: Prechádzať všetky sady zmien priateľov
1837       friends_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy priateľov
1838       nearby_changesets: Prechádzať všetky sady zmien používateľov v okolí
1839       nearby_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy používateľov v okolí
1840       report: Nahlásiť tohto používateľa
1841     popup:
1842       your location: Vaša poloha
1843       nearby mapper: Používateľ v okolí
1844       friend: Priateľ
1845     account:
1846       title: Upraviť účet
1847       my settings: Moje nastavenia
1848       current email address: 'Aktuálna e-mailová adresa:'
1849       new email address: 'Nová e-mailová adresa:'
1850       email never displayed publicly: (nikde se verejne nezobrazuje)
1851       openid:
1852         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:OpenID
1853         link text: čo to znamená?
1854       public editing:
1855         heading: 'Verejné úpravy:'
1856         enabled: Zapnuté. Nie je anonym a môže upravovať údaje.
1857         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1858         enabled link text: čo to znamená?
1859         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú
1860           anonymné.
1861         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
1862       public editing note:
1863         heading: Úprava pre verejnosť
1864         html: Teraz upravujete ako anonym a ostatní Vám nemôžu poslať správy, alebo
1865           vidieť vaše domovské miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte ostatným kontaktovať
1866           Vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od API verzie 0.6,
1867           iba používateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové
1868           údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť
1869           prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre verejnosť.</li><li>Táto
1870           akcia sa nedá vrátiť späť a všetci noví používatelia sú už implicitne verejní.</li></ul>
1871       contributor terms:
1872         heading: 'Podmienky prispievania:'
1873         agreed: Súhlasili ste s novými Podmienkami prispievania.
1874         not yet agreed: Zatiaľ ste neodsúhlasili nové Podmienky prispievania.
1875         review link text: Keď budete mať čas, pomocou tohoto odkazu si prosím prečítajte
1876           a odsúhlaste nové Podmienky prispievania.
1877         agreed_with_pd: Deklarovali ste tiež, že svoje úpravy považujete za slobodné
1878           dielo.
1879         link text: čo to znamená?
1880       profile description: 'Popis profilu:'
1881       preferred languages: 'Preferované jazyky:'
1882       preferred editor: 'Preferovaný editor:'
1883       image: 'Obrázok:'
1884       gravatar:
1885         gravatar: Používať Gravatar
1886         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1887         link text: čo to znamená?
1888       new image: 'Pridať obrázok:'
1889       keep image: Ponechať aktuálny obrázok
1890       delete image: Odstrániť aktuálny obrázok
1891       replace image: Nahradiť aktuálny obrázok
1892       image size hint: (najvhodnejšie sú štvorcové obrázky s veľkosťou najmenej 100×100)
1893       home location: 'Domovské miesto:'
1894       no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
1895       latitude: 'Zem. šírka:'
1896       longitude: 'Zem. dĺžka:'
1897       update home location on click: Aktualizovať domovské miesto kliknutím na mapu?
1898       save changes button: Uložiť zmeny
1899       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
1900       return to profile: Návrat do profilu
1901       flash update success confirm needed: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované.
1902         Skontrolujte si e-mail, mala by Vám prísť výzva na potvrdenie novej e-mailovej
1903         adresy.
1904       flash update success: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované.
1905     confirm:
1906       heading: Skontrolujte vašu emailovú adresu!
1907       introduction_1: Poslali sme vám potvrdzovací e-mail.
1908       introduction_2: Potvrďte svoje konto kliknutím na odkaz v e-maili a budete môcť
1909         začať mapovať.
1910       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho
1911         účtu.
1912       button: Potvrdiť
1913       success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
1914       already active: Toto používateľské konto už bolo potvrdené.
1915       unknown token: Zadaný potvrdzovací kód vypršal alebo neexistuje.
1916       reconfirm_html: Ak potrebujete, aby sme vám potvrdzovací e-mail poslali znova,
1917         <a href="%{reconfirm}">kliknite sem</a>.
1918     confirm_resend:
1919       success: Na adresu %{email} sme Vám poslali potvrdzovací e-mail. Akonáhle svoje
1920         konto potvrdíte, budete môcť začať tvoriť mapy.<br /><br />Ak náhodou používate
1921         systém pre ochranu proti nevyžiadanej pošte (anti-spam), ktorý vyžaduje potvrdenia,
1922         nezabudnite definovať výnimku pre odosielateľa %{sender}, nakoľko na žiadosti
1923         o potvrdenie nie sme schopní reagovať.
1924       failure: Používateľ %{name} neexistuje.
1925     confirm_email:
1926       heading: Potvrdiť zmenu e-mailovej adresy
1927       press confirm button: Stlačte potvrdzovacie tlačidlo nižšie a potvrďte svoju
1928         novú e-mailovú adresu.
1929       button: Potvrdiť
1930       success: Potvrdená vaša e-mailová adresa, ďakujeme za registráciu!
1931       failure: E-mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
1932     set_home:
1933       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
1934     go_public:
1935       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na
1936         úpravu.
1937     index:
1938       title: Používatelia
1939       heading: Používatelia
1940       showing:
1941         one: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item} z %{items})
1942         other: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item}–%{last_item} z %{items})
1943       summary_html: '%{name} založené %{date} z %{ip_address}'
1944       summary_no_ip_html: '%{name} založený %{date}'
1945       confirm: Potvrdiť zvolených používateľov
1946       hide: Skryť vybraných používateľov
1947       empty: Žiadni používatelia vyhovujúci podmienkam neboli nájdení
1948     suspended:
1949       title: Konto bolo pozastavené
1950       heading: Konto bolo pozastavené
1951       webmaster: webmastera
1952       body_html: |-
1953         <p>
1954          Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené kvôli podozrivej aktivite.
1955         </p>
1956         <p>
1957          Toto rozhodnutie onedlho posúdi niektorý správca, prípadne
1958          môžete skúsiť kontaktovať %{webmaster}.
1959         </p>
1960   user_role:
1961     filter:
1962       not_a_role: Reťazec `%{role}' nemá platnú úlohu.
1963       already_has_role: Používateľ už má úlohu %{role}.
1964       doesnt_have_role: Požívateľ nemá úlohu %{role}.
1965     grant:
1966       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
1967       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
1968       are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'?
1969       confirm: Potvrdiť
1970       fail: Nemôžem prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'. Prosím vybrať
1971         aby používateľ a úloha boli obe oprávnené.
1972     revoke:
1973       title: Potvrdiť zrušenie funkcie
1974       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
1975       are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `%{role}' používateľa `%{name}'?
1976       confirm: Potvrdiť
1977       fail: Nemôžem zrušiť úlohu `%{role}' od používateľa `%{name}'. Prosím skontrolujte
1978         aby používateľ a úloha boli oprávnené.
1979   user_blocks:
1980     model:
1981       non_moderator_update: Musí byť moderátorom na vytvorenie alebo aktualizáciu
1982         bloku.
1983       non_moderator_revoke: Musíte byť moderátorom na zrušenie bloku.
1984     not_found:
1985       sorry: Ľutujeme, blok používateľa s ID %{id} nebol nájdený.
1986       back: Naspäť na zoznam
1987     new:
1988       title: Vytváram blok na %{name}
1989       heading_html: Vytvorenie bloku na %{name}
1990       reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie
1991         situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity,
1992         skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov. Správa bude verejne
1993         viditeľná.
1994       period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
1995       tried_contacting: Kontaktoval som používateľa a požiadal ho, aby prestal.
1996       tried_waiting: Prideľte primerané množstvo času pre odpoveď používateľa na túto
1997         komunikáciu.
1998       needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
1999       back: Zobraziť všetky bloky
2000     edit:
2001       title: Editácia bloku na %{name}
2002       heading_html: Editácia bloku na %{name}
2003       reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie
2004         situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity,
2005         skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov.
2006       period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
2007       show: Zobraziť tento blok
2008       back: Zobraziť všetky bloky
2009       needs_view: Potrebuje sa používateľ prihlásiť pred tým, než bude tento blok
2010         vymazaný?
2011     filter:
2012       block_expired: Blok už vypršal a nemôže byť upravený.
2013       block_period: Blokovacia doba musí byť jedna z hodnôt voliteľná v roletovom
2014         menu.
2015     create:
2016       try_contacting: Skúste sa prosím s používateľom pred jeho zablokovaním spojiť
2017         a dajte mu primeraný čas na odpoveď.
2018       try_waiting: Prosím skúste dávať používateľovi primeraný čas na odpoveď, kým
2019         ho zablokujete.
2020       flash: Používateľ %{name} bol zablokovaný.
2021     update:
2022       only_creator_can_edit: Iba moderátor, ktorý vytvoril tento blok, ho môže editovať.
2023       success: Blok je aktualizovaný.
2024     index:
2025       title: Bloky používateľa
2026       heading: Zoznam blokov používateľa
2027       empty: Žiaden blok ešte nebol vytvorený.
2028     revoke:
2029       title: Zrušenie bloku pre %{block_on}
2030       heading_html: Zrušenie bloku pre %{block_on} od %{block_by}
2031       time_future: Tento blok skončí v %{time}.
2032       past: Tento blok už skončil pred %{time} a nemože byť zrušený.
2033       confirm: Ste si istí, že chcete zrušiť tento blok?
2034       revoke: Zrušiť!
2035       flash: Tento blok bol zrušený.
2036     helper:
2037       time_future: Končí o %{time}.
2038       until_login: Aktívny až do prihlásenia používateľa.
2039       time_past: Ukončené pred %{time}.
2040       block_duration:
2041         hours:
2042           few: '%{count} hodiny'
2043           one: 1 hodina
2044           other: '%{count} hodín'
2045     blocks_on:
2046       title: Bloky používateľa %{name}
2047       heading_html: Zoznam blokov používateľa %{name}
2048       empty: '%{name} doteraz ešte nebol blokovaný.'
2049     blocks_by:
2050       title: Bloky od %{name}
2051       heading_html: Zoznam blokov od pre %{name}
2052       empty: '%{name} ešte nikoho nezablokoval'
2053     show:
2054       title: '%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}'
2055       heading_html: '%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}'
2056       created: Vytvorené
2057       status: Stav
2058       show: Zobraziť
2059       edit: Upraviť
2060       revoke: Odvolať!
2061       confirm: Ste si istý?
2062       reason: 'Dôvod blokovania:'
2063       back: Zobraziť všetky blokovania
2064       revoker: 'Odvolal:'
2065       needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
2066     block:
2067       not_revoked: (nezrušený)
2068       show: Zobraziť
2069       edit: Upraviť
2070       revoke: Zrušiť!
2071     blocks:
2072       display_name: Blokovaný používateľ
2073       creator_name: Tvorca
2074       reason: Dôvod pre blokovanie
2075       status: Stav
2076       revoker_name: Zrušil
2077       showing_page: Strana %{page}
2078       next: Ďalšia stránka »
2079       previous: « Predchádzajúca stránka
2080   notes:
2081     index:
2082       id: ID
2083       creator: Autor
2084       description: Popis
2085       created_at: Vytvorené
2086       last_changed: Posledná zmena
2087   javascripts:
2088     close: Zavrieť
2089     share:
2090       title: Zdieľať
2091       cancel: Zrušiť
2092       image: Obrázok
2093       link: Odkaz alebo HTML
2094       long_link: Odkaz
2095       short_link: Krátky odkaz
2096       geo_uri: Geo URI
2097       embed: HTML
2098       custom_dimensions: Nastaviť vlastné rozmery
2099       format: 'Formát:'
2100       scale: 'Mierka:'
2101       image_size: Na obrázku bude štandardná vrstva v
2102       download: Stiahnuť
2103       short_url: Krátke URL
2104       include_marker: Vrátane značky
2105       center_marker: Centrovať mapu na značku
2106       paste_html: HTML pre vloženie na webovú stránku
2107       view_larger_map: Zobraziť väčšiu mapu
2108     embed:
2109       report_problem: Nahlásiť problém
2110     key:
2111       title: Legenda
2112       tooltip: Legenda
2113       tooltip_disabled: Legenda je dostupná nie je dostupná pre túto vrstvu
2114     map:
2115       zoom:
2116         in: Priblížiť
2117         out: Oddialiť
2118       locate:
2119         title: Zobraziť moju polohu
2120       base:
2121         standard: Štandardná
2122         cycle_map: Cyklomapa
2123         transport_map: Dopravná mapa
2124         hot: Humanitárna
2125       layers:
2126         header: Mapové vrstvy
2127         notes: Poznámky k mape
2128         data: Mapové podklady
2129         overlays: Zapnúť vrstvy pre ladenie mapy
2130         title: Vrstvy
2131       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>prispievatelia OpenStreetMap</a>
2132       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Venujte dar</a>
2133     site:
2134       edit_tooltip: Upraviť mapu
2135       edit_disabled_tooltip: Pre editáciu priblížte mapu
2136       createnote_tooltip: Pridať do mapy poznámku
2137       createnote_disabled_tooltip: Pre vloženie poznámky priblížte mapu
2138     changesets:
2139       show:
2140         subscribe: Odoberať
2141         unsubscribe: Zrušiť odoberanie
2142         hide_comment: skryť
2143         unhide_comment: zobraziť
2144     notes:
2145       new:
2146         intro: Aby sme mohli mapu spresniť, zobrazí sa vami zadaná informácia ostatným
2147           tvorcom. Pri umiestňovaní značky a formulovaní poznámky sa preto snažte
2148           byť čo najpodrobnejší a najpresnejší.
2149         add: Pridať poznámku
2150       show:
2151         hide: Skryť
2152         resolve: Vyriešiť
2153     directions:
2154       ascend: Stúpanie
2155       engines:
2156         fossgis_osrm_bike: Bicykel (OSRM)
2157         fossgis_osrm_car: Automobil (OSRM)
2158         fossgis_osrm_foot: Pešo (OSRM)
2159         graphhopper_bicycle: Bicykel (GraphHopper)
2160         graphhopper_car: Automobil (GraphHopper)
2161         graphhopper_foot: Pešo (GraphHopper)
2162       descend: Klesanie
2163       directions: Trasa
2164       distance: Vzdialenosť
2165       errors:
2166         no_route: Nepodarilo sa nájsť trasu medzi týmito miestami.
2167         no_place: Ospravedlňujeme sa - nepodarilo sa nájsť toto miesto.
2168       instructions:
2169         unnamed: nepomenované
2170         exit_counts:
2171           first: "1."
2172           second: "2."
2173           third: "3."
2174           fourth: "4."
2175           fifth: "5."
2176           sixth: "6."
2177           seventh: "7."
2178           eighth: "8."
2179           ninth: "9."
2180           tenth: "10."
2181       time: Čas
2182     query:
2183       node: Uzol
2184       way: Cesta
2185       relation: Relácia
2186       nothing_found: Neboli nájdené žiadne objekty
2187       error: 'Chyba pri pripájaní k %{server}: %{error}'
2188       timeout: Vypršal čas pri pripájaní k %{server}
2189     context:
2190       directions_from: Navigovať odtiaľto
2191       directions_to: Navigovať sem
2192       add_note: Pridať sem poznámku
2193       show_address: Zobraziť adresu
2194       query_features: Prieskum prvkov
2195       centre_map: Tu vycentrovať mapu
2196   redactions:
2197     edit:
2198       description: Popis
2199       heading: Upraviť revíziu
2200       title: Upraviť revíziu
2201     index:
2202       empty: Žiadne revízie na zobrazenie.
2203       heading: Zoznam revízií
2204       title: Zoznam revízií
2205     new:
2206       description: Popis
2207       heading: Zadajte informácie k novej revízii.
2208       title: Vytváranie nových revízií
2209     show:
2210       description: 'Popis:'
2211       heading: Zobrazujem revíziu "%{title}"
2212       title: Zobrazenie revízie
2213       user: 'Autor:'
2214       edit: Upraviť túto revíziu
2215       destroy: Odstrániť túto revíziu
2216       confirm: Ste si istý?
2217     create:
2218       flash: Revízia vytvorená.
2219     update:
2220       flash: Zmeny boli uložené.
2221     destroy:
2222       not_empty: Revízia nie je prázdna. Pred zrušením tejto revízie zrušte skrytie
2223         všetkých verzií patriacich do tejto revízie.
2224       flash: Revízia zrušená.
2225       error: Pri zrušení revízie sa vyskytla chyba.
2226 ...