Allow administrators to see deleted diary comments
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Bjakupi
6 # Author: Euriditi
7 # Author: Fanjiayi
8 # Author: GretaDoci
9 # Author: Kosovastar
10 # Author: Liridon
11 # Author: Macofe
12 # Author: Mdupont
13 # Author: MicroBoy
14 # Author: Mikullovci11
15 # Author: Nemo bis
16 # Author: Ruila
17 # Author: Sidorela.uku
18 # Author: Techlik
19 # Author: Vinie007
20 # Author: 아라
21 ---
22 sq:
23   time:
24     formats:
25       friendly: '%e %B %Y te %H:%M'
26   helpers:
27     submit:
28       diary_comment:
29         create: Ruaj
30       diary_entry:
31         create: Publiko
32       message:
33         create: Dërgo
34       client_application:
35         create: Regjistrohu
36         update: Redakto
37       trace:
38         create: Ngarko
39         update: Ruaj ndryshimet
40   activerecord:
41     models:
42       acl: Qasja në listën e kontrollit
43       changeset: Vargu i ndryshimeve
44       changeset_tag: Etiketa e vargut të ndryshimeve
45       country: Vendi
46       diary_comment: Koment ditari
47       diary_entry: Shënim ditari
48       friend: Mik
49       language: Gjuha
50       message: Mesazh
51       node: Nyjë
52       node_tag: Etiketë nyje
53       notifier: Lajmëruesi
54       old_node: Nyjë e vjetër
55       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
56       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
57       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
58       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
59       old_way: Rrugë e vjetër
60       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
61       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
62       relation: Lidhje
63       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
64       relation_tag: Etiketë lidhjeje
65       session: Seancë
66       trace: Gjurmë
67       tracepoint: Pika e gjurmës
68       tracetag: Etiketa e gjurmës
69       user: Përdoruesi
70       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
71       user_token: Shenja e përdoruesit
72       way: Rruga
73       way_node: Nyjë rruge
74       way_tag: Etiketë rruge
75     attributes:
76       diary_comment:
77         body: Trupi i mesazhit
78       diary_entry:
79         user: Përdoruesi
80         title: Titulli
81         latitude: Gjerësia gjeografike
82         longitude: Gjatësia gjeografike
83         language: Gjuha
84       friend:
85         user: Përdoruesi
86         friend: Mik
87       trace:
88         user: Përdoruesi
89         visible: I dukshëm
90         name: Emri
91         size: Madhësia
92         latitude: Gjerësia gjeografike
93         longitude: Gjatësia gjeografike
94         public: Publik
95         description: Përshkrimi
96       message:
97         sender: Dërguesi
98         title: Titulli
99         body: Trupi i mesazhit
100         recipient: Marrësi
101       user:
102         email: Emaili
103         active: Aktiv
104         display_name: Emër i dukshëm
105         description: Përshkrimi
106         languages: Gjuhët
107         pass_crypt: Fjalëkalimi
108   printable_name:
109     with_version: '%{id}, v%{version}'
110   editor:
111     default: E parazgjedhur (aktualisht %{name})
112     potlatch:
113       name: Potlatch 1
114       description: Potlatch 1 (redaktorin e shfletuesit)
115     id:
116       name: iD
117       description: iD (në redaktorin e shfletuesit)
118     potlatch2:
119       name: Potlatch 2
120       description: Potlatch 2 (në redaktorin e shfletuesit)
121     remote:
122       name: Kontrollë nga larg
123       description: Kontrollë nga larg (JOSM apo Merkaartor)
124   browse:
125     created: Krijuar
126     closed: Mbyllur
127     created_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
128     closed_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
129     created_by_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
130     deleted_by_html: Fshirë <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
131     edited_by_html: Redaktuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
132     closed_by_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
133     version: Versioni
134     in_changeset: Grupi i ndryshimeve
135     anonymous: Anonim
136     no_comment: (nuk ka koment)
137     part_of: Pjesë e
138     download_xml: Shkarko në XML
139     view_history: Shiko historikun
140     view_details: Shiko detajet
141     location: Vendndodhja
142     changeset:
143       title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
144       belongs_to: Autor
145       node: Nyjet (%{count})
146       node_paginated: Nyjet (%{x}-%{y} nga %{count})
147       way: Mënyrat (%{count})
148       way_paginated: Mënyrat (%{x}-%{y} nga %{count})
149       relation: Marrëdhëniet (%{count})
150       relation_paginated: Marrëdhëniet (%{x}-%{y} nga %{count})
151       comment: Komentet (%{count})
152       hidden_commented_by: Koment i fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
153         më parë</abbr>
154       commented_by: Koment nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
155       changesetxml: Grupi i ndryshimeve në XML
156       osmchangexml: osmNdrsyhimi XML
157       feed:
158         title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
159         title_comment: Grupi i ndryshimeve %{id} - %{comment}
160       join_discussion: Identifikohuni për t'iu bashkuar diskutimit
161       discussion: Diskutim
162     node:
163       title: 'Nyja: %{name}'
164       history_title: 'Historiati i nyjës: %{name}'
165     way:
166       title: 'Drejtimi: %{name}'
167       history_title: 'Historiati i rrugës: %{name}'
168       nodes: Nyjet
169       also_part_of:
170         one: pjesë e rrugës %{related_ways}
171         other: pjesë e rrugëve %{related_ways}
172     relation:
173       title: 'Lidhja: %{name}'
174       history_title: 'Historiati i lidhjes: %{name}'
175       members: Anëtarët
176     relation_member:
177       entry: '%{type} %{name}'
178       entry_role: '%{type} %{name} është si %{role}'
179       type:
180         node: Nyje
181         way: Rruga
182         relation: Lidhja
183     containing_relation:
184       entry: Lidhja %{relation_name}
185       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
186     not_found:
187       sorry: 'Na vjen keq, %{type} #%{id} nuk mund të gjendet.'
188       type:
189         node: nyjë
190         way: rrugë
191         relation: lidhje
192         changeset: grupi i ndryshimeve
193         note: shënim
194     timeout:
195       sorry: Na vjen keq, të dhënat për %{type} me id %{id}, morën shumë kohë për
196         tu tërhequr.
197       type:
198         node: nyjë
199         way: rrugë
200         relation: lidhje
201         changeset: grupi i ndryshimeve
202         note: shënim
203     redacted:
204       redaction: Redaktimi %{id}
205       message_html: Versioni %{version} i %{type} nuk mund të shfaqet pasiqë është
206         redaktuar. Ju lutem shiko %{redaction_link} për detaje.
207       type:
208         node: nyjë
209         way: rrugë
210         relation: lidhje
211     start_rjs:
212       feature_warning: Duke ngarkuar %{num_features} karakteristika, të cilat mund
213         ta bëjnë shfletuesin tuaj të ngadalshëm ose të pavëmendshëm. Jeni të sigurt
214         që dëshironi ti shfaqni këto të dhëna?
215       load_data: Ngarko të dhënat
216       loading: Duke ngarkuar...
217     tag_details:
218       tags: Etiketat
219       wiki_link:
220         key: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}
221         tag: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}=%{value}
222       wikidata_link: Artikulli %{page} në Wikidata
223       wikipedia_link: Artikulli %{page} nē Wikipedia
224       telephone_link: Thirr %{phone_number}
225     note:
226       title: 'Shënim: %{id}'
227       new_note: Shënim i ri
228       description: Përshkrimi
229       open_title: 'Shënim i pazgjidhur #%{note_name}'
230       closed_title: 'Shënim i zgjidhur #%{note_name}'
231       hidden_title: 'Shënim i fshehur #%{note_name}'
232       open_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
233       open_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
234         më parë</abbr>
235       commented_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më
236         parë</abbr>
237       commented_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
238         më parë</abbr>
239       closed_by: Zgjidhur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
240       closed_by_anonymous: Zgjidhur nga person anonim <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
241         më parë</abbr>
242       reopened_by: Riaktivizuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
243         më parë</abbr>
244       reopened_by_anonymous: Riaktivizuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
245         më parë</abbr>
246       hidden_by: Fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
247     query:
248       title: Tiparet e pyetsorit
249       introduction: Kliko në hartë për të gjetur tipare në afërsi.
250       nearby: Tiparet në afërsi
251       enclosing: Tipare të bashkangjitura
252   changesets:
253     changeset_paging_nav:
254       showing_page: Faqe %{page}
255       next: Vazhdo »
256       previous: « Mëparshëm
257     changeset:
258       anonymous: Anonim
259       no_edits: (nuk ka redaktime)
260       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
261     changesets:
262       id: ID
263       saved_at: Të ruajtura në
264       user: Përdoruesi
265       comment: Koment
266       area: Zona
267     index:
268       title: Grupi i ndryshimeve
269       title_user: Ndryshime fjalish nga %{user}
270       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
271       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
272       empty: Nuk u gjet grupi i ndryshimeve.
273       empty_area: Nuk ka grupndryshime në këtë fushë.
274       empty_user: Nuk grupndryshime nga ky përdorues.
275       no_more: Nuk u gjetë më shum grupndryshime.
276       no_more_area: Nuk ka më grupndryshime në këtë fushë.
277       no_more_user: Nuk më grupndryshime nga ky përdorues.
278       load_more: Ngarko më shumë
279     timeout:
280       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua mori shumë kohë
281         për tu shkarkuar.
282   changeset_comments:
283     comment:
284       comment: 'Koment në grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} nga %{author}'
285       commented_at_by_html: Përditësuar %{when} më parë nga %{user}
286     index:
287       title_all: Diskutim mbi vargun e ndryshimit në OpenStreetMap
288       title_particular: 'Diskutimi mbi grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} të OpenStreetMap'
289   diary_entries:
290     new:
291       title: Shënim i ri në ditar
292     form:
293       subject: 'Titulli:'
294       body: 'Trupi i mesazhit:'
295       language: 'Gjuha:'
296       location: 'Lokacioni:'
297       latitude: 'Gjerësia gjeografike:'
298       longitude: 'Gjatësia gjeografike:'
299       use_map_link: përdor hartën
300     index:
301       title: Ditarët e përdoruesve
302       title_friends: Ditarë të miqve
303       title_nearby: Ditarët e përdoruesve këtu pranë
304       user_title: Ditari i %{user}
305       in_language_title: Shënimet në ditar në %{language}
306       new: Shënim i ri në ditar
307       new_title: Shkruani një shënim të ri në ditarin tuaj
308       no_entries: Nuk ka shënime në ditar
309       recent_entries: 'Shënimet më të fundit në ditar:'
310       older_entries: Shënimet e vjetra
311       newer_entries: Shënimet e fundit
312     edit:
313       title: Redakto shënimin në ditar
314       marker_text: Lokacioni i shënimit në ditar
315     show:
316       title: Ditari i %{user} | %{title}
317       user_title: Ditari i %{user}
318       leave_a_comment: Lëre ndonjë koment
319       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} për të lënë një koment'
320       login: Identifikohu
321     no_such_entry:
322       title: Nuk ka shënim të tillë në ditar
323       heading: 'Nuk ka shënim me id: %{id}'
324       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me këtë id %{id}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin
325         ose ndoshta linku ku ke klikuar është gabim.
326     diary_entry:
327       posted_by: Postuar nga %{link_user} më %{created} në %{language_link}
328       comment_link: Komento në këtë shënim
329       reply_link: Përgjigju në këtë shënim
330       comment_count:
331         zero: Nuk ka komente
332         one: '%{count} koment'
333         other: '%{count} komente'
334       edit_link: Redakto këtë shënim
335       hide_link: Fshih këtë shënim
336       confirm: Konfirmo
337     diary_comment:
338       comment_from: Koment nga %{link_user} më %{comment_created_at}
339       hide_link: Fshih këtë koment
340       confirm: Konfirmo
341     location:
342       location: 'Lokacioni:'
343       view: Shfaq
344       edit: Redakto
345     feed:
346       user:
347         title: OpenStreetMap shënime ditari për %{user}
348         description: Shënimet e fundit në ditarin e OpenStreetMap nga %{user}
349       language:
350         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap në %{language_name}
351         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap në
352           %{language_name}
353       all:
354         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap
355         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap
356     comments:
357       has_commented_on: '%{display_name} ka komentuar në këto të shënime ditari'
358       post: Posto
359       when: Kur
360       comment: Komenti
361       newer_comments: Komentet më të fundit
362       older_comments: Komentet e vjetra
363   geocoder:
364     search:
365       title:
366         latlon: Rezultatet e brendshme nga <a href="https://openstreetmap.org/"></a>
367         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.ca</a>
368         osm_nominatim: Rezultatet nga <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
369           Nominatim</a>
370         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
371         osm_nominatim_reverse: Rezultatet nga <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
372           Nominatim</a>
373         geonames_reverse: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
374     search_osm_nominatim:
375       prefix_format: '%{name}'
376       prefix:
377         aerialway:
378           cable_car: Teleferiku
379           chair_lift: Teleferik
380           drag_lift: Teleferik
381           gondola: Teleferik gondolë
382           station: Stacion teleferiku
383         aeroway:
384           aerodrome: Aeroport
385           apron: Platformë
386           gate: Portë
387           helipad: Helipad
388           runway: Pistë
389           taxiway: Rrugë taksie
390           terminal: Terminal
391         amenity:
392           animal_shelter: Strehim i kafshëve
393           arts_centre: Qendër arti
394           atm: Bankomat
395           bank: Bankë
396           bar: Bar
397           bbq: Zgarë
398           bench: Stol
399           bicycle_parking: Parkim biçikletash
400           bicycle_rental: Biçikleta me qera
401           biergarten: Birrari
402           boat_rental: Varka me qera
403           brothel: Shtëpi publike
404           bureau_de_change: Këmbim valute
405           bus_station: Stacion autobusi
406           cafe: Kafe
407           car_rental: Makina me qera
408           car_sharing: Përdorim i përbashkët i makinës
409           car_wash: Autolarje
410           casino: Kazino
411           charging_station: Stacion mbushës
412           childcare: Kujdesi për fëmijët
413           cinema: Kinema
414           clinic: Klinikë
415           clock: Orë
416           college: Kolegj
417           community_centre: Qendër komunitare
418           courthouse: Gjykatë
419           crematorium: Krematorium
420           dentist: Dentist
421           doctors: Mjekët
422           drinking_water: Ujë i pijshëm
423           driving_school: Autoshkollë
424           embassy: Ambasadë
425           fast_food: Ushqim i shpejtë
426           ferry_terminal: Terminal i trageteve
427           fire_station: Zjarrëfiksat
428           food_court: Kënd ushqimi
429           fountain: Shatërvan
430           fuel: Stacion karburanti
431           gambling: Kumar
432           grave_yard: Varrezë
433           hospital: Spital
434           hunting_stand: Vend gjuetie
435           ice_cream: Akullore
436           kindergarten: Kopësht fëmijësh
437           library: Bibliotekë
438           marketplace: Treg
439           monastery: Manastir
440           motorcycle_parking: Vendparkim motoçikletash
441           nightclub: Klub nate
442           nursing_home: Çerdhe
443           office: Zyrë
444           parking: Vendparkim
445           parking_entrance: Hyrje parkimi
446           pharmacy: Barnatore
447           place_of_worship: Vend kulti
448           police: Policia
449           post_box: Kuti postare
450           post_office: Zyrë postare
451           preschool: Cikël para-shkollor
452           prison: Burg
453           pub: Pub
454           public_building: Ndërtesë publike
455           recycling: Pikë riciklimi
456           restaurant: Restorant
457           retirement_home: Shtëpi pleqësh
458           sauna: Saunë
459           school: Shkollë
460           shelter: Strehë
461           shop: Dyqan
462           shower: Dush
463           social_centre: Qendrën sociale
464           social_club: Klub shoqëror
465           social_facility: Institucion social
466           studio: Studio
467           swimming_pool: Pishinë
468           taxi: Taksi
469           telephone: Telefon publik
470           theatre: Teatër
471           toilets: Banjë publike
472           townhall: Bashki
473           university: Universitet
474           vending_machine: Automat me monedha
475           veterinary: Kirurgji veterinare
476           village_hall: Bashkësi lokale
477           waste_basket: Kosh plehrash
478           waste_disposal: Deponi mbeturinash
479           youth_centre: Qendër rinore
480         boundary:
481           administrative: Kufi administrativ
482           census: Regjistrim kufitar
483           national_park: Park kombëtar
484           protected_area: Zonë e mbrojtur
485         bridge:
486           aqueduct: Ujësjellës
487           suspension: Urë lëvizëse
488           swing: Urë rrotulluese
489           viaduct: Viadukt
490           "yes": Urë
491         building:
492           "yes": Ndërtesë
493         craft:
494           brewery: Birrari
495           carpenter: Marangoz
496           electrician: Elektricist
497           gardener: Kopshtar
498           painter: Piktor
499           photographer: Fotograf
500           plumber: Hidraulik
501           shoemaker: Këpuctar
502           tailor: Rrobaqepës
503           "yes": Dyqan zeje
504         emergency:
505           ambulance_station: Stacion ambulance
506           defibrillator: Defibrilator
507           landing_site: Vend për ulje emergjente
508           phone: Kabinë telefoni për emergjencë
509         highway:
510           abandoned: Autostradë e braktisur
511           bridleway: Rrugë për kalërim
512           bus_guideway: Shirit i rezervuar për autobusë
513           bus_stop: Stacion autobusi
514           construction: Autostradë në ndërtim
515           cycleway: Rrugë biçikletash
516           elevator: Ashensor
517           emergency_access_point: Pikë qasjeje emeregjente
518           footway: Rrugë këmbësorësh
519           ford: Va
520           living_street: Rrugë për këmbësorë
521           milestone: Piketë
522           motorway: Autostradë
523           motorway_junction: Kryqëzim autostrade
524           motorway_link: Autostradë
525           path: Shteg
526           pedestrian: Rrugë këmbësorësh
527           platform: Platformë
528           primary: Rrugë primare
529           primary_link: Rrugë primare
530           proposed: Rrugë e propozuar
531           raceway: Pistë garash me veturë
532           residential: Rrugë banimi
533           rest_area: Zonë pushimi
534           road: Rrugë
535           secondary: Rrugë dytësore
536           secondary_link: Rrugë dytësore
537           service: Rrugë shërbimi
538           services: Shërbime autostrade
539           speed_camera: Kamerë shpejtësie (radar)
540           steps: Hapat
541           street_lamp: Llambë rruge
542           tertiary: Rrugë terciare
543           tertiary_link: Rrugë terciare
544           track: Gjurmë
545           traffic_signals: Shenja trafiku
546           trail: Shteg
547           trunk: Rrugë magjistrale
548           trunk_link: Rrugë magjistrale
549           unclassified: Rrugë e paklasifikuar
550           "yes": Rrugë
551         historic:
552           archaeological_site: Vend arkeologjik
553           battlefield: Fushëbetejë
554           boundary_stone: Gur kufiri
555           building: Ndërtesë historike
556           bunker: Bunker
557           castle: Kala
558           church: Kishë
559           city_gate: Portë qyteti
560           citywalls: Mure qyteti
561           fort: Fortesë
562           heritage: Vend trashigimie
563           house: Shtëpi
564           icon: Ikonë
565           manor: Pronë e madhe
566           memorial: Memorial
567           mine: Minierë
568           monument: Monument
569           roman_road: Rrugë romake
570           ruins: Rrënoja
571           stone: Gur
572           tomb: Varr
573           tower: Kullë
574           wayside_cross: Kryq përgjatë rrugës
575           wayside_shrine: Kuti reliktesh përgjatë rrugës
576           wreck: Anije e mbytur
577         junction:
578           "yes": Kryqëzim
579         landuse:
580           allotments: Kopsht i vogël
581           basin: Pellg
582           brownfield: Deponi industriale
583           cemetery: Varreza
584           commercial: Zonë tregtare
585           conservation: Mbrojtje natyre
586           construction: Ndërtimtari
587           farm: Fermë
588           farmland: Tokë bujqësore
589           farmyard: Oborr ferme
590           forest: Pyll
591           garages: Garazha
592           grass: Bar
593           greenfield: Fushë jeshile (kullosë)
594           industrial: Zonë industriale
595           landfill: Deponi
596           meadow: Luadh
597           military: Zonë ushtarake
598           mine: Minierë
599           orchard: Pemishte
600           quarry: Gurore
601           railway: Hekurudhë
602           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
603           reservoir: Rezervuar
604           reservoir_watershed: Rezervuar ujëmbledhës
605           residential: Zonë e banuar
606           retail: Me pakicë
607           road: Zonë rruge
608           village_green: Fshat me gjelbrim
609           vineyard: Vreshtë
610           "yes": Përdorim toke
611         leisure:
612           beach_resort: Plazh
613           bird_hide: Kamuflim zogjësh
614           common: Tokë e përbashkët
615           dog_park: Park qenësh
616           fishing: Zonë peshkimi
617           fitness_centre: Qendër fitnesi
618           fitness_station: Saticion palestre
619           garden: Kopsht
620           golf_course: Fushë golfi
621           horse_riding: Kalërim
622           ice_rink: Vend patinazhi
623           marina: Sport porti (limani)
624           miniature_golf: Minigolf
625           nature_reserve: Rezervat natyror
626           park: Park
627           pitch: Terren sportiv
628           playground: Kënd lojërash
629           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
630           resort: Resort
631           sauna: Saunë
632           slipway: Rrëshqitëse
633           sports_centre: Qendër sportive
634           stadium: Stadium
635           swimming_pool: Pishinë
636           track: Pistë vrapimi
637           water_park: Park ujor
638           "yes": Kohë e lirë
639         man_made:
640           bunker_silo: Bunker
641           lighthouse: Fanar
642           pipeline: Tubacion
643           tower: Kullë
644           works: Fabrikë
645           "yes": I/e bërë nga njeriu
646         military:
647           airfield: Aeroport ushtarak
648           barracks: Kazerma
649           bunker: Bunker
650         mountain_pass:
651           "yes": Kalim malor
652         natural:
653           bay: Gji
654           beach: Plazh
655           cape: Kep
656           cave_entrance: Hyrje shpelle
657           cliff: Shkëmb
658           crater: Krater
659           dune: Dunë
660           fell: Kodrinë
661           fjord: Fjord (gji deti)
662           forest: Pyll
663           geyser: Gejzer
664           glacier: Akullnajë
665           grassland: Barishte
666           heath: Rrafshinë
667           hill: Kodër
668           island: Ishull
669           land: Vend
670           marsh: Kënetë
671           moor: Moçal
672           mud: Baltë
673           peak: Majë
674           point: Pikë
675           reef: Gumë
676           ridge: Vargmal
677           rock: Gur
678           saddle: Shalë
679           sand: Rërë
680           scree: Rrëpirë me gurë (të rrëzuar)
681           scrub: Zonë me shkurre
682           spring: Pranverë
683           stone: Gur
684           strait: Rrugicë (ngushticë)
685           tree: Pemë
686           valley: Luginë
687           volcano: Vullkan
688           water: Ujë
689           wetland: Ligatinë
690           wood: Mal
691         office:
692           accountant: Kontabilist
693           administrative: Administratë
694           architect: Arkitekt
695           company: Kompani
696           employment_agency: Agjensi punësimi
697           estate_agent: Agjent i patundshmërive
698           government: Ent qeveritar
699           insurance: Zyrë sigurimi
700           lawyer: Avokat
701           ngo: Zyra e OJQ
702           telecommunication: Zyrë telekomunikacioni
703           travel_agent: Agjensi udhëtimesh
704           "yes": Zyrë
705         place:
706           allotments: Kopsht i vogël
707           city: Qytet
708           country: Vend
709           county: Vend
710           farm: Fermë
711           hamlet: Fshat i vogël
712           house: Shtëpi
713           houses: Shtëpi
714           island: Ishull
715           islet: Ishull
716           isolated_dwelling: Vendbanim i izoluar
717           locality: Lokalitet
718           municipality: Komunë
719           neighbourhood: Lagje
720           postcode: Kodi postar
721           region: Regjion
722           sea: Det
723           state: Shtet
724           subdivision: Nënndarje
725           suburb: Periferi
726           town: Qytezë
727           unincorporated_area: Zone e lirë
728           village: Fshat
729           "yes": Vend
730         railway:
731           abandoned: Hekurudhë e braktisur
732           construction: Hekurudhë në ndërtim e sipër
733           disused: Hekurudhë e braktisur
734           funicular: Linjë teleferiku
735           halt: Stacion hekerudhor
736           junction: Nyje hekurudhore
737           level_crossing: Kryqzim hekurudhor
738           light_rail: Hekurudhë e lehtë
739           miniature: Hekurudhë në miniaturë
740           monorail: Hekurudhë me një shinë
741           narrow_gauge: Ngushticë hekurudhe
742           platform: Platformë hekurudhore
743           preserved: Hekurudhë muze
744           proposed: Hekurudhë e planifikuar
745           spur: Hekurudhë
746           station: Stacion hekurudhor
747           stop: Stacion hekurudhor
748           subway: Metro
749           subway_entrance: Hyrje metroje
750           switch: Pika hekurudhore
751         shop:
752           antiques: Antike
753           bakery: Furrë buke
754           beauty: Sallon bukurie
755           beverages: Dyqan pijesh
756           butcher: Mishtore
757           car: Sallon automobilash
758           car_parts: Autopjesë
759           car_repair: Autoservis
760           carpet: Dyqan qilimash
761           chemist: Drogeri
762           clothes: Dyqani rrobash
763           computer: Dyqan kompjuterësh
764           cosmetics: Dyqan kozmetike
765           department_store: Shtëpi mallrash
766           discount: Dyqan artikujsh me zbritje
767           doityourself: Dyqan 'bëje vet'
768           dry_cleaning: Pastrim kimik
769           electronics: Dyqan elektronike
770           estate_agent: Agjent i patundshmërive
771           fashion: Dyqan i veshjeve të modës
772           fish: Dyqan peshku
773           florist: Luleshitës
774           food: Ushqimore
775           funeral_directors: Ndërmarrje varrimi
776           furniture: Mobilieri
777           gallery: Galeri
778           garden_centre: Qendër kopshti
779           general: Dyqab me fushëveprim të përgjithshëm
780           gift: Dyqan dhuratash
781           greengrocer: Shitës frutash
782           grocery: Dyqan ushqimor
783           hairdresser: Floktar
784           hardware: Hekrari
785           hifi: Hi-Fi
786           jewelry: Dyqan bizhuterie
787           kiosk: Kiosk
788           laundry: Lavanderi
789           mall: Qendër tregtare
790           market: Treg
791           mobile_phone: Dyqan telefonash celular
792           motorcycle: Dyqan motoçikletash
793           music: Dyqan i veglave muzikore
794           optician: Optikë
795           pharmacy: Barnatore
796           photo: Fotograf
797           supermarket: Supermarket
798           tailor: Rrobaqepës
799           toys: Dyqan lodrash
800           "yes": Dyqan
801         tourism:
802           apartment: Apartament
803           artwork: Vepër artistike
804           bed_and_breakfast: Bujtinë me mëngjes
805           cabin: Kabinë
806           camp_site: Vend për kampim
807           gallery: Galeri
808           hostel: Bujtinë
809           hotel: Hotel
810           information: Informacion
811           motel: Motel
812           museum: Muze
813           picnic_site: Vend për piknik
814           zoo: Kopsht zoologjik
815         tunnel:
816           "yes": Tunel
817         waterway:
818           canal: Kanal
819           dam: Digë
820           derelict_canal: Kanal i braktisur
821           ditch: Hendek i thellë
822           drain: Drenazhim
823           mooring: Ankorim
824           river: Lum
825           stream: Rrjedhë
826           wadi: Përrua
827           waterfall: Ujëvarë
828           weir: Pendë
829           "yes": Ujore (rrugë)
830       admin_levels:
831         level2: Kufi vendi
832         level4: Kufi i njësisë federale
833         level5: Kufi regjional
834     description:
835       title:
836         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
837       types:
838         cities: Qytetet
839         towns: Qyteza
840         places: Vende
841     results:
842       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
843       more_results: Më shumë rezultate
844   issues:
845     index:
846       select_status: Përzgjidh statsin
847       select_type: Selekto llojin
848       select_last_updated_by: Përzgjidh at te rinuar të fundit
849       not_updated: Nuk është ri- freskuar
850       search: Kërko
851       search_guidance: Probleme të kërkimit
852       user_not_found: Përdoruesi nuk ekziston
853       status: Statusi
854       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>%{time} dikur</abbr> nga
855         %{user}
856       link_to_reports: Shiko raportimet
857       reports_count: '{{SHUMËSI|një =1 Raport|%{count} raportet}}'
858       states:
859         ignored: Injoruar
860         open: E hapur
861     update:
862       new_report: Raporti juaj është regjistruar me sukses
863       successful_update: Raporti juaj është ri- freskuar me sukses
864     show:
865       report_created_at: E raportuar së pari tek %{datetime}
866       last_updated_at: Herën e fundit i ri- freskuar%{datetime}nga%{displayname}
867       resolve: Zgjidh
868       ignore: injoro
869       reports_of_this_issue: Raportimet e këtij problemi
870       no_other_issues: Nuk ka qështje tjera kundër këtij përdoruesi
871     resolve:
872       resolved: Qështja e statusit është vendosur tek " E zgjedhur"
873     ignore:
874       ignored: Statusi i lëshimit është vendosur në 'Injoruar'
875     reopen:
876       reopened: Statusi i lëshimit është vendosur në 'të hapur'
877     comments:
878       created_at: Në %{datetime}
879       reassign_param: Problemi i ri-caktimit
880   reports:
881     new:
882       select: Përzgjedh një arsye për raportimin tuaj
883       disclaimer:
884         not_just_mistake: Ju jeni të sigurt që problemi nuk është vetëm një gabim
885       categories:
886         diary_entry:
887           threat_label: Kjo hyrje e ditarit përmban një kërcënim
888         diary_comment:
889           offensive_label: Ky koment i ditarit është i turpshëm / ofendues
890           threat_label: Ky koment i ditarit përmban një kërcënim
891         user:
892           spam_label: Ky profil është/ përmban mashtrim
893           vandal_label: Ky përdorues është vandal
894           other_label: Të tjera
895         note:
896           spam_label: Ky shënim është mashtrim
897           personal_label: Ky shënim përmban të dhëna personale
898           abusive_label: Ky shkrim është abuzues
899     create:
900       provide_details: Ju lutemi paraqitni detajet e kërkuara
901   layouts:
902     project_name:
903       title: OpenStreetMap
904       h1: OpenStreetMap
905     logo:
906       alt_text: Logoja e OpenStreetMap
907     logout: Çidentifikohu
908     log_in: Identifikohu
909     log_in_tooltip: Identifikohu me një llogari ekzistuese
910     sign_up: Krijo llogari
911     start_mapping: Fillo hartografimin
912     sign_up_tooltip: Krijo një llogari për redaktim
913     edit: Redakto
914     history: Historia
915     export: Eksporti
916     data: Të dhënat
917     export_data: Eksporto të dhënat
918     user_diaries: Ditarët e përdoruesit
919     user_diaries_tooltip: Shfaq ditarët e përdoruesit
920     edit_with: Redakto me %{editor}
921     tag_line: Harta e lirë e botës Wiki
922     intro_header: Mirësevjen në OpenStreetMap!
923     intro_text: OpenStreetMap është hartë e botës, e krijuar nga njerëz si ti dhe
924       për përdorim të lirshëm në kuadrin e një licence të hapur.
925     intro_2_create_account: Krijo një llogari përdoruesi
926     partners_partners: partnerët
927     help: Ndihmë
928     about: Rreth
929     copyright: Të drejtat e autorit
930     community: Komuniteti
931     community_blogs: Blogjet e komunitetit
932     foundation: Fondacioni
933     foundation_title: Fondacioni i OpenStreetMap
934     make_a_donation:
935       text: Dhuro
936     learn_more: Mëso më shumë
937     more: Më shumë
938   notifier:
939     diary_comment_notification:
940       hi: Përshëndetje %{to_user},
941     message_notification:
942       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
943       hi: Përshëndetje %{to_user},
944     gpx_notification:
945       greeting: Përshëndetje,
946       failure:
947         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
948     signup_confirm:
949       subject: '[OpenStreetMap] Mirësevjen në OpenStreetMap'
950       greeting: Tungjatjeta!
951     email_confirm:
952       subject: '[OpenStreetMap] Konfirmo adresën e emailit tënd'
953     email_confirm_plain:
954       greeting: Përshëndetje,
955     email_confirm_html:
956       greeting: Përshëndetje,
957       click_the_link: Nëse ky je ti, të lutem kliko në lidhjen e mëposhtme për të
958         konfirmuar ndryshimin.
959     lost_password_plain:
960       greeting: Përshëndetje,
961     lost_password_html:
962       greeting: Përshëndetje,
963     note_comment_notification:
964       greeting: Përshëndetje,
965     changeset_comment_notification:
966       greeting: Përshëndetje,
967       commented:
968         partial_changeset_without_comment: pa koment
969   messages:
970     inbox:
971       title: Kutia mbërritëse
972       my_inbox: Kutia ime mbërritëse
973       messages: Ti ke %{new_messages} dhe %{old_messages}
974       from: Prej
975       subject: Titulli
976       date: Data
977       no_messages_yet: Ti nuk ke mesazhe ende. Pse nuk kontakton ndonjërin nga %{people_mapping_nearby_link}?
978       people_mapping_nearby: hartografët aty pranë
979     message_summary:
980       unread_button: Shëno si të palexuar
981       read_button: Shëno si të lexuar
982       reply_button: Përgjigje
983       destroy_button: Fshi
984     new:
985       title: Dërgo mesazh
986       send_message_to: Dërgo një mesazh të ri për %{name}
987       subject: Titulli
988       body: Trupi i mesazhit
989       back_to_inbox: Mbrapa te kutia mbërritëse
990     create:
991       message_sent: Mesazhi u dërgua
992       limit_exceeded: Ke dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Të lutem prit pakëz
993         para se të dërgosh ndonjë tjetër.
994     no_such_message:
995       title: Nu ka mesazh të tillë
996       heading: Nuk ka mesazh të tillë
997       body: Na vjen keq, nuk ka mesazh me këtë id.
998     outbox:
999       title: Dalje
1000       my_inbox: '%{inbox_link}'
1001       inbox: kuti mbërritëse
1002       outbox: dalje
1003       to: Për
1004       subject: Titulli
1005       date: Data
1006     show:
1007       from: Prej
1008       subject: Titulli
1009       date: Data
1010       reply_button: Përgjigje
1011       unread_button: Shëno si të palexuar
1012       back: Prapa
1013       to: Për
1014       wrong_user: 'TI je identifikuar si: "%{user}'', por mesazhi që ke kërkuar për
1015         të lexuar nuk ishte dërguar nga ose për atë përdorues. Të lutem identifikohu
1016         si përdorues i saktë për të lexuar atë.'
1017     sent_message_summary:
1018       destroy_button: Fshi
1019     mark:
1020       as_read: Mesazhi është shënuar si të lexuar
1021       as_unread: Mesazhi është shënuar si i palexuar
1022   site:
1023     about:
1024       next: Tjetra
1025       copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>kontribuesit
1026     copyright:
1027       foreign:
1028         title: Rreth këtij përkthimi
1029         text: Në rast të një konflikti ndërmjet kësaj faqeje të përkthyer dhe %{english_original_link},
1030           faqja në anglisht do të ketë përparësi
1031         english_link: origjinalit në anglisht
1032       native:
1033         title: Rreth kësaj faqeje
1034         text: Je duke parë versionin në anglisht të faqes së të drejtave autoriale.
1035           Mund të shkosh mbrapa tek %{native_link} i kësaj faqeje ose mund të ndalesh
1036           së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
1037         native_link: Versioni në THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
1038         mapping_link: fillo hatrografimin
1039       legal_babble:
1040         title_html: Të drejtat autoriale dhe licensa
1041         intro_1_html: |-
1042           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> përmban <i>të dhëna të hapura</i>, të licencuara nën <a
1043           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1044           Commons Open Database License</a> (ODbL) by the  <a
1045           href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1046         intro_2_html: "Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni
1047           dhe të dhënat tona, \nduke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe kontribuuesve
1048           të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\nmund
1049           të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n
1050           \ code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja."
1051         intro_3_html: |-
1052           Hartografimi i pjesëve tona, dhe dokumantacioni ynë, janë të licencuara nën licensë të <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1053           Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>(CC BY-SA).
1054         credit_title_html: Si të citoni OpenStreetMap
1055         credit_1_html: Ne kërkojmë që ju të përdorni kreditet e &ldquo;&copy; OpenStreetMap
1056           contributors&rdquo;.
1057         credit_2_html: "  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to
1058           <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n
1059           \ dhe  CC BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.
1060           Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n
1061           \ letër e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org
1062           (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë)
1063           dhe tek \n  www.creativecommons.org."
1064         more_title_html: Zbulo më shumë
1065         more_1_html: |2-
1066             Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a
1067             href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal
1068             FAQ</a>.
1069         more_2_html: |2-
1070             OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme
1071             të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa
1072             leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.
1073         contributors_title_html: Kontribuuesit tanë
1074         contributors_intro_html: "  Licenca jonë CC BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të
1075           vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke
1076           i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n
1077           \ citim mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;,
1078           por kur përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n
1079           \ apo faktor tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti
1080           \n   duke paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link."
1081         contributors_au_html: '<strong>Australia</strong>: Përmban të dhëna periferike
1082           të bazuara në të dhënat e Zyrës Australiane të Statistikave.'
1083         contributors_ca_html: |-
1084           <strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga
1085           GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural
1086           Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural
1087           Resources Canada), and StatCan (Geography Division,
1088           Statistics Canada).
1089         contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna të sigururar
1090           nga Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.'
1091         contributors_gb_html: |-
1092           <strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance
1093              Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.
1094         contributors_footer_2_html: "  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk
1095           thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron
1096           garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse."
1097     edit:
1098       user_page_link: '{{GENDER:{{ROOTPAGENAME}}|faqja e përdoruesit|faqja e përdorueses}}'
1099       anon_edits: (%{link})
1100       flash_player_required: Ti duhet të kesh 'Flash Player' për ta përdorur 'Potlatch',
1101         redaktorin e 'OpenStreetMap Flash'. Ti mund ta shkarkosh <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Flash
1102         Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa
1103         mënyra të tjera</a>të për ta redaktuar OpenStreetMap, gjithashtu janë të mundshme.
1104     export:
1105       title: Eksporto
1106       area_to_export: Zona për tu eksportuar
1107       manually_select: Zgjidh me dorë një zonë tjetër
1108       format_to_export: Formati per eksportim
1109       osm_xml_data: Të dhëna XML të OpenStreetMap
1110       map_image: Imzhi i hartës (shfaq shtresën e parazgjedhur)
1111       embeddable_html: HTML i inkorporueshëm
1112       licence: Licensa
1113       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nën <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
1114         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1115       too_large:
1116         advice: 'Në qoftë se dështon eksporti i mësipërm, të lutem konsidero përdorimin
1117           e një nga burimet e renditura më poshtë:'
1118         body: Kjo zonë është shumë e madhe për të eksportuar të dhënat XML të OpenStreetMap.
1119           Të lutem zmadho (zoom) ose zgjidh një zonë më të vogël, ose përdor një nga
1120           burimet e listuara më poshtë për të shkarkuar pjesë të mëdha të të dhënave.
1121         planet:
1122           title: Planet OSM
1123           description: Kopje të plota të përditësuara rregullisht të bazës së të dhënave
1124             të OpenStreetMap
1125         overpass:
1126           title: API mbikalues
1127           description: Shkarkoni këtë kuti kufizimi nga një pasqyrim i të dhënave
1128             të OpenStreetMap
1129         geofabrik:
1130           title: Shkarkimet nga Geofabrik
1131           description: Përditësime rregullisht të ekstrakteve të kontinenteve, vendeve,
1132             dhe qyteteve të përzgjedhura
1133         metro:
1134           title: Metro Ekstrakte
1135           description: Ekstrakte të qyteteve më të mëdha botërore dhe zonave përreth
1136             tyre
1137         other:
1138           title: Burime të tjera
1139           description: Burime shtesë të listuara në faqen e OpenStreetMap wiki
1140       options: Opsionet
1141       format: Formati
1142       scale: Shkallë
1143       max: max
1144       image_size: Madhësia e imazhit
1145       zoom: Zmadho
1146       add_marker: Shto një shënues në hartë
1147       latitude: 'Lat:'
1148       longitude: 'Lon:'
1149       output: Dalja
1150       paste_html: Ngjite HTML për ta inkorporuar në uebfaqe
1151       export_button: Eksporto
1152     fixthemap:
1153       how_to_help:
1154         title: Si të ndihmosh
1155         join_the_community:
1156           title: Bashkohu me komunitetin
1157           explanation_html: Nëse keni vënë re një problem me të dhënat e hartës, për
1158             shembull një rrugë mungon apo adresa juaj, mënyra më e mirë për të procesuar
1159             është t'i bashkohesh komunitetit OpeenStreetMap dhe të shtosh apo të riparosh
1160             të dhënat vetë.
1161         add_a_note:
1162           instructions_html: Klikoni <a class='icon note'></a> ose të njëjtën ikonë
1163             në ekranin e hartës. Kjo do të shtojë një shënues në hartë, të cilën ju
1164             mund ta lëvizni duke e tërhequr. Shtoni mesazhin tuaj, pastaj klikoni
1165             save dhe editues të tjerë do ta kontrollojnë.
1166       other_concerns:
1167         title: Shqetësime të tjera
1168     help:
1169       title: Merr ndihmë
1170       introduction: OpenStreetMap ka disa burime për të mësuar në lidhje me projektin,
1171         duke bërë pyetje dhe duke ju përgjigjur dhe duke diskutuar bashkërisht dhe
1172         duke dokumentuar temat e hartës.
1173       welcome:
1174         url: /mirësevjen
1175         title: Mirësevjen në OSM
1176         description: Filloni me këtë udhëzues të thjeshtë që mbulon bazat e OpenStreetMap.
1177       beginners_guide:
1178         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sq:Beginners%27_guide
1179         title: Udhëzues për fillestarë.
1180         description: Një udhëzues për fillestarë që mirëmbahet nga komuniteti.
1181       help:
1182         url: https://help.openstreetmap.org/
1183         title: help.openstreetmap.org
1184         description: Bëni një pyetje ose shikoni përgjigjet në faqen pyetje dhe përgjigje
1185           të OSM-së.
1186       mailing_lists:
1187         title: Listat E Postimeve
1188         description: Bëni një pyetje ose diskutoni çështje interesante në një gamë
1189           të gjerë të listës së postimeve të ditës apo rajonale.
1190       forums:
1191         title: Forumet
1192     sidebar:
1193       search_results: Rezultatet e kërkimit
1194       close: Mbyll
1195     search:
1196       search: Kërko
1197       from: Prej
1198       to: Për
1199       where_am_i: Ku jam unë?
1200     key:
1201       table:
1202         entry:
1203           centre: Qendër sportive
1204           military: Zonë ushtarake
1205           school:
1206           - Shkollë
1207           - Universitet
1208           building: Ndërtesë
1209           station: Stacioni hekurudhor
1210           summit:
1211           - Samit
1212           - majë
1213     richtext_area:
1214       edit: Redakto
1215       preview: Parapamje
1216     welcome:
1217       title: Mirësevjen
1218       whats_on_the_map:
1219         title: Çfarë ka në hartë?
1220       basic_terms:
1221         title: Termat bazë për hartografim
1222         paragraph_1_html: OpenStreetMap ka disa shprehje në zhargonin e vet. Këtu
1223           janë disa fjalë kyçe mund të jenë të dobishme.
1224         editor_html: Një <strong>redaktor</strong> është një program apo faqe të cilën
1225           mund ta përdorni për ta redaktuar hartën.
1226         node_html: Një <strong>nyje</strong> është një pikë në hartë, si një restorant
1227           i vetëm ose një pemë.
1228         way_html: Një <strong>rrugë</strong> është një linjë apo fushë, si një rrugë,
1229           lumë, liqen apo ndërtesë.
1230       rules:
1231         title: Rregullat!
1232       start_mapping: Fillo hartografimin
1233       add_a_note:
1234         title: Nuk ke kohë për të redaktuar? Shto një shënim!
1235   traces:
1236     visibility:
1237       private: Privat (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1238       public: Publik (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1239       trackable: E gjurmueshme (vetëm e bashkëndarë si anonime, të pikave të rendituea
1240         me vula kohore)
1241       identifiable: Të identifikueshme (të treguara në listën e gjurmëve të identifikueshme,
1242         të pikave të renditura me vulë kohore)
1243     new:
1244       upload_trace: Ngarko GPS Percjellesin
1245       upload_gpx: 'Ngarko një skedar GPX:'
1246       description: 'Përshkrimi:'
1247       tags: 'Etiketat:'
1248       tags_help: ndarë me presje
1249       visibility: 'Dukshmëria:'
1250       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1251       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1252       help: Ndihmë
1253       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1254     create:
1255       upload_trace: Ngarko gjurmët e GPS
1256       trace_uploaded: Skeda e juaj GPX është ngarkuar dhe është në pritje për futje
1257         në bazën e të dhënave. Kjo zakonisht ndodhë brenda një gjysmë ore dhe pas
1258         përfundimit do të ju dërgohet një email.
1259       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju
1260         lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë,
1261         pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
1262     edit:
1263       title: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1264       heading: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1265       filename: 'Emri i skedës:'
1266       download: shkarko
1267       uploaded_at: 'Ngarkuar:'
1268       points: 'Pikë:'
1269       start_coord: 'Fillo koordinatën:'
1270       map: harta
1271       edit: redakto
1272       owner: 'Pronari:'
1273       description: 'Përshkrimi:'
1274       tags: 'Etiketat:'
1275       tags_help: ndarë me presje
1276       visibility: 'Dukshmëria:'
1277       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1278       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1279     trace_optionals:
1280       tags: Etiketat
1281     show:
1282       title: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1283       heading: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1284       pending: DUKE PRITUR
1285       filename: 'Emri i skedës:'
1286       download: shkarko
1287       uploaded: 'Ngarkuar:'
1288       points: 'Pikë:'
1289       start_coordinates: 'Fillo koordinatën:'
1290       map: harta
1291       edit: redakto
1292       owner: 'Pronari:'
1293       description: 'Përshkrimi:'
1294       tags: 'Etiketa:'
1295       none: Asnjë
1296       edit_trace: Redakto këtë gjurmë
1297       delete_trace: Fshi këtë gjurmë
1298       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
1299       visibility: 'Dukshmëria:'
1300     trace_paging_nav:
1301       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
1302     trace:
1303       pending: NE PRITJE
1304       count_points: '%{count} pikë'
1305       more: më shumë
1306       trace_details: Shfaq detajet e gjurmës
1307       view_map: Shiko hartën
1308       edit: redakto
1309       edit_map: Redakto hartën
1310       public: PUBLIKE
1311       identifiable: E IDENTIFIKUESHME
1312       private: PRIVAT
1313       trackable: E GJURMUESHME
1314       by: nga
1315       in: në
1316       map: harta
1317     index:
1318       public_traces: Gjurmët publike të GPS
1319       public_traces_from: Gjurmët publike të GPS nga %{user}
1320       description: Shfletoni ngarkimet e fundit gjurmëve të GPS
1321       tagged_with: etiketuar me %{tags}
1322       upload_trace: Ngarko një gjurmë
1323       see_all_traces: Shih të gjitha gjurmët
1324     delete:
1325       scheduled_for_deletion: Gjurmë e planifikuar për fshirje
1326     make_public:
1327       made_public: Gjurmë e bërë publike
1328     offline_warning:
1329       message: Sistemi i ngarkimit të skedës GPX aktualisht është jashtë përdonimit
1330     offline:
1331       heading: Ruajtësi GPX jashtë linje
1332       message: Ruajtja e skedës GPC dhe sistemi i ngarkimit aktualisht është jashtë
1333         përdonimit
1334   application:
1335     require_admin:
1336       not_an_admin: Ju duhet të jeni administrator për të kryer atë veprim.
1337   oauth_clients:
1338     show:
1339       edit: Redakto detajet
1340       confirm: A je i sigurt?
1341     form:
1342       name: Emri
1343   users:
1344     login:
1345       title: Identifikohu
1346       heading: Identifikohu
1347       email or username: 'Adresa e emailit ose emri i përdoruesit:'
1348       password: 'Fjalëkalimi:'
1349       remember: Më mbaj mend
1350       lost password link: Ke humbur fjalëkalimin?
1351       login_button: Identifikohu
1352       register now: Regjistrohu tani
1353       create account minute: Krijoni një llogari. Ajo mer vetëm një minutë kohë.
1354       no account: Nuk ke llogari?
1355       account not active: Na vjen keq, llogaria e jote nuk është aktive akoma.<br
1356         /> Të lutem përdor lidhjen në emailin e konfirmimit, në llogari tënde, për
1357         ta aktivizuar atë, ose <a href="%{reconfirm}">kërko një email konfirmimi të
1358         ri</a> .
1359       account is suspended: Na vjen keq, llogarinë tuaj ka qenë i pezulluar për shkak
1360         të aktivitetit të dyshimtë.<br />Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1361         nëse ju dëshironi për të diskutuar këtë.
1362       auth failure: Na vjen keq, nuk mund të identifikohemi me ato detaje.
1363       openid_logo_alt: Identifikohu me ndonjë ID të hapur
1364       auth_providers:
1365         openid:
1366           title: Identifikohu me OpenID
1367         github:
1368           title: Identifikohuni me GitHub
1369         wikipedia:
1370           alt: Identifikohuni me një llogari të Wikipedia-s
1371     logout:
1372       title: Çidentifikohu
1373       heading: Çidentifikohu nga OpenStreetMap
1374       logout_button: Çidentifikohu
1375     lost_password:
1376       title: Fjalëkalimi i humbur
1377       heading: Ke harruar fjalëkalimin?
1378       email address: 'Adresa e emailit:'
1379       new password button: Rivendos fjalëkalimin
1380       help_text: Shkruani adresën e emailit që keni përdorur për tu regjistruar, ne
1381         do të dërgojmë një lidhje të cilën mund të përdorni për të rivendosur fjalëkalimin
1382         tuaj.
1383       notice email on way: Na vjen keq e keni humbur atë :-( por një email është në
1384         rrugëtim kështu që ju mund të rivendosni atë së shpejti.
1385       notice email cannot find: Na vjen keq, ne nuk arritë ta gjejmë adresën e emailit
1386         të dhënë.
1387     reset_password:
1388       title: Rivendos fjalëkalimin
1389       heading: Rivendos fjalëkalimin për %{user}
1390       password: 'Fjalëkalimi:'
1391       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1392       reset: Rivendos fjalëkalimin
1393       flash changed: Fjalëkalimi yt është ndryshuar.
1394       flash token bad: Nuk e gjet atë shenjë, kontrollo URL-në?
1395     new:
1396       title: Krijo llogari
1397       no_auto_account_create: Për fat të keq aktualisht nuk jeni në gjendje për të
1398         krijuar automatikisht një llogari për ty.
1399       contact_webmaster: Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1400         për të organizuar krijimin e një llogarie - ne do të përpiqemi dhe të merremi
1401         me kërkesën sa më shpejt që të jetë e mundur.
1402       about:
1403         header: E lirë dhe e redaktueshme
1404       license_agreement: Kur ju konfirmoni llograinë tuaj, duhet të pajtoheni me <a
1405         href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet
1406         e përdoruesit</a>.
1407       email address: 'Adresa e emailit:'
1408       confirm email address: 'Konfirmo adresën e emailit:'
1409       not displayed publicly: Nuk shihet publikisht (shih <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1410         title="politika e privatësisë përfshirë seksionin në adresat e emailit të
1411         wiki">privacy policy</a>)
1412       display name: 'Emër i dukshëm:'
1413       display name description: Emri yt publik. Ti mund ta ndryshosh më vonë në preferenca.
1414       password: 'Fjalëkalimi:'
1415       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1416       continue: Vazhdo
1417       terms accepted: Faleminderit për pranimin kushteve të reja për kontribues!
1418       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1419     terms:
1420       title: Kushtet për kontribues
1421       heading: Kushtet për kontribues
1422       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet
1423         e mia të jenë në Domenin Publik
1424       consider_pd_why: çfarë është kjo?
1425       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1426       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1427       decline: Nuk e pranoj
1428       legale_select: 'Vendi i banimit:'
1429       legale_names:
1430         france: Francë
1431         italy: Itali
1432         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
1433     no_such_user:
1434       title: Nuk ka përdorues të tillë
1435       heading: Përdoruesi %{user} nuk ekziston
1436       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me emrin %{user}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin,
1437         ose ndoshta linku që ke klikuar është gabim.
1438     show:
1439       my diary: Ditari im
1440       new diary entry: shënim i ri në ditar
1441       my edits: Redaktimet e mia
1442       my traces: Gjurmët e mia
1443       my notes: Shënimet e mia
1444       my messages: Mesazhet e mia
1445       my profile: Profili im
1446       my settings: Preferencat e mia
1447       my comments: Komentet e mia
1448       oauth settings: Konfigurimet i rregullave
1449       blocks on me: Blloqet mbi mua
1450       blocks by me: Bllokimet nga unë
1451       send message: Dërgo mesazh
1452       diary: Ditari
1453       edits: Redaktimet
1454       traces: Gjurmët
1455       notes: Shënimet e hartës
1456       remove as friend: Largo mikun
1457       add as friend: Shto si mik
1458       mapper since: 'Hartues që prej:'
1459       latest edit: 'Redaktimi i fundit %{ago}:'
1460       email address: 'Adresa e emailit:'
1461       created from: 'Krijuar nga:'
1462       status: 'Statusi:'
1463       spam score: 'Rezultati me Spam:'
1464       description: Përshkrimi
1465       user location: Vendi i përdoruesit
1466       if set location: Vendosni vendndodhjen e shtëpisë suaj në faqen %{settings_link}
1467         për të parë përdoruesit që ndodhen afër.
1468       settings_link_text: parametrat
1469       no friends: Akoma nuk ke shtuar ndonjë mik.
1470       km away: '%{count}km larg'
1471       m away: '%{count}m larg'
1472       nearby users: Përdoruesit e tjerë aty pranë
1473       no nearby users: Nuk ka përdorues tjerë aty pranë, të cilët pranojnë të hartografojnë.
1474       role:
1475         administrator: Ky përdorues është një administrator
1476         moderator: Ky përdorues është një moderator
1477         grant:
1478           administrator: Mundëso qasje administratori
1479           moderator: Mundëso qasje moderatori
1480         revoke:
1481           administrator: Revoko qasjen e administratorit
1482           moderator: Revoko qasjen e moderatorit
1483       block_history: bllokimet e pranuara
1484       moderator_history: bllokimet e dhëna
1485       create_block: blloko këtë përdorues
1486       activate_user: aktivizo këtë përdorues
1487       deactivate_user: ç'aktivizo këtë përdorues
1488       confirm_user: konfirmo këtë përdorues
1489       hide_user: fsheh këtë përdorues
1490       unhide_user: zbulo këtë përdorues
1491       delete_user: fshi këtë përdorues
1492       confirm: Konfirmo
1493       report: Raporto ķëtë përdorues
1494     popup:
1495       your location: Vendndodhja e jote
1496       nearby mapper: Hartuesi aty pranë
1497       friend: Mik
1498     account:
1499       title: Redakto llogarinë
1500       my settings: Preferencat e mia
1501       current email address: 'Adresa e tanishme e emailit:'
1502       new email address: 'Adresa e re e emailit:'
1503       email never displayed publicly: (asnjëherë nuk është publikuar)
1504       openid:
1505         link text: çfarë është kjo?
1506       public editing:
1507         heading: 'Redaktim publik:'
1508         enabled: I aktivizuar. Jo anonim dhe mund të redaktojë të dhënat.
1509         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1510         enabled link text: çfarë është kjo?
1511         disabled: I çaktivizuar dhe nuk mund të redaktojë të dhënat, të gjitha redaktimet
1512           e mëparshme janë anonime.
1513         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
1514       public editing note:
1515         heading: Redaktim publik
1516       contributor terms:
1517         heading: Kushtet për kontribues
1518         agreed: Ti je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1519         not yet agreed: Ti ende nuk je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1520         review link text: Të lutem ndiq i këtë link për të për të lexuar dhe pranuar
1521           kushtet e kontribuesit.
1522         agreed_with_pd: Ti gjithashtu ke deklaruar, që redaktimet e tua të jenë në
1523           pronësi publike.
1524         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1525         link text: Çka është kjo?
1526       profile description: 'Përshkrimi i profilit:'
1527       preferred languages: 'Gjuhët e parapëlqyera:'
1528       preferred editor: 'Redaktori i parapëlqyer:'
1529       image: 'Imazhi:'
1530       gravatar:
1531         gravatar: Përdor Gravatar
1532         link text: çfarë është kjo?
1533       new image: Shto një imazh
1534       keep image: Mbaj imazhin e tanishëm
1535       delete image: Heq imazhin e tanishëm
1536       replace image: Zëvendëso imazhin e tanishëm
1537       image size hint: (imazhet katror të paktën 100x100 duken më mirë)
1538       home location: 'Vendndodhja e shtëpisë:'
1539       no home location: Nuk ke shëuar vendndodhjen e shtëpisë tënde.
1540       latitude: 'Latituda:'
1541       longitude: 'Longituda:'
1542       update home location on click: Përditëso vendndodhjen e shtëpisë kur unë klikoj
1543         në hartë!
1544       save changes button: Ruaj ndryshimet
1545       make edits public button: Të gjitha redaktimet e mia bëjë publike
1546       return to profile: Mbrapa te profili
1547       flash update success confirm needed: Informacioni i përdoruesit u përditësua
1548         me sukses. Kontrolloni emailin tuaj për një shënim për të konfirmuar adresën
1549         e re të emailit tuaj.
1550       flash update success: Informacioni i përdoruesit u përditësua me sukses.
1551     confirm:
1552       heading: Kontrollo emailin tënd!
1553       press confirm button: Shtyp butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë
1554         tënde.
1555       button: Konfirmo
1556       success: Llogaria e juaj u konfirmua, ju falemninderit që u regjistruat!
1557       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
1558       unknown token: Kodi i konfirmimit ka skaduar ose nuk ekziston.
1559     confirm_resend:
1560       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të
1561         konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br
1562         /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit
1563         atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë %{sender} pasi që ne nuk
1564         do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
1565       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
1566     confirm_email:
1567       heading: Konfirmoni ndryshimin e adresës së emailit
1568       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar adresën
1569         e re të emailit tuaj.
1570       button: Konfirmo
1571       success: Konfirmohet ndryshimi i adresës së emailit!
1572       failure: Një adresë emaili tashmë është konfirmuar me këtë shenjë.
1573     set_home:
1574       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
1575     go_public:
1576       flash success: Të gjitha redaktimet e tua tani janë publike dhe tani të lejohet
1577         t'i redaktosh ato.
1578     make_friend:
1579       success: '%{name} është tani mik i juaj.'
1580       failed: Na vjen keq, nuk arritëm të shtojmë %{name} si mik.
1581       already_a_friend: Ju tashmë jeni miq me %{name}.
1582     remove_friend:
1583       success: '%{name} u hoq nga miqtë tuaj.'
1584       not_a_friend: '%{name} nuk është një nga miqtë tuaj.'
1585     index:
1586       title: Përdoruesi
1587       heading: Përdorues
1588       showing:
1589         one: Faqe %{page} (%{first_item} nga %{items})
1590         other: Page %{page} (%{first_item}-%{last_item} nga %{items})
1591       summary: '%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}'
1592       summary_no_ip: '%{name} krijuar më %{date}'
1593       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
1594       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
1595       empty: Asnjë përdorues që përputhet nuk u gjet
1596   user_role:
1597     filter:
1598       not_a_role: Vargu `%{role}' nuk është një rol i vlefshëm.
1599       already_has_role: Përdoruesi tashmë e ka rolin %{role}.
1600       doesnt_have_role: Përdoruesi nuk e ka rolin %{role}.
1601     grant:
1602       title: Konfirmimi i dhënies së rolit
1603       heading: Konfirmimi i dhënies së rolit
1604       are_you_sure: A jeni i sigurt që ju doni t'i jepni rolin `%{role}' përdoruesit
1605         `%{name}'?
1606       confirm: Konfirmo
1607       fail: Nuk mund t'i jepet roli `%{role}' përdoruesit `%{name}'. Ju lutemi, kontrolloni
1608         që përdoruesi dhe roli të dyja të jenë të vlefshme.
1609     revoke:
1610       title: Konfirmimi i revokimit të rolit
1611       heading: Konfirmo revokimin e rolit
1612       are_you_sure: A je i sigurt që do ta revokosh rolin `%{role}' prej perdoruesit
1613         `%{name}'?
1614       confirm: Konfirmo
1615       fail: Nuk ia doli ta revokoj rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Të
1616         lutem kontrollo përdoruesin dhe rolin nëse janë të dy të vlefshëm.
1617   user_blocks:
1618     new:
1619       reason: Arsyeja pse %{name} është duke u bllokuar. Të lutem je sa më i qetë
1620         dhe arsyeshëm, mundësisht përshkruaj sa më shumë detaje rreth situatës, dhe
1621         mendo që që mesazhi yt është publik. Mendoje që jo të gjithë anëtarët e kuptojnë
1622         gjuhën e komunitetit, prandaj përdor formulime sa më lehtë të kuptueshme.
1623     revoke:
1624       revoke: Revoko!
1625     show:
1626       confirm: A jeni i sigurt?
1627     block:
1628       show: Shfaq
1629       edit: Redakto
1630       revoke: Revoko!
1631     blocks:
1632       status: Statusi
1633       revoker_name: Revokuar nga
1634   javascripts:
1635     site:
1636       edit_tooltip: Redakto hartën
1637   redactions:
1638     show:
1639       destroy: Revoko këtë redaktim
1640       confirm: A je i sigurt?
1641 ...