Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/2976' into master
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Bjakupi
6 # Author: Euriditi
7 # Author: Fanjiayi
8 # Author: GretaDoci
9 # Author: Kosovastar
10 # Author: Liridon
11 # Author: Macofe
12 # Author: Mdupont
13 # Author: MicroBoy
14 # Author: Mikullovci11
15 # Author: Nemo bis
16 # Author: Ruila
17 # Author: Sidorela.uku
18 # Author: Techlik
19 # Author: Vinie007
20 # Author: 아라
21 ---
22 sq:
23   time:
24     formats:
25       friendly: '%e %B %Y te %H:%M'
26   helpers:
27     submit:
28       diary_comment:
29         create: Ruaj
30       diary_entry:
31         create: Publiko
32       message:
33         create: Dërgo
34       client_application:
35         create: Regjistrohu
36         update: Redakto
37       trace:
38         create: Ngarko
39         update: Ruaj ndryshimet
40   activerecord:
41     models:
42       acl: Qasja në listën e kontrollit
43       changeset: Vargu i ndryshimeve
44       changeset_tag: Etiketa e vargut të ndryshimeve
45       country: Vendi
46       diary_comment: Koment ditari
47       diary_entry: Shënim ditari
48       friend: Mik
49       language: Gjuha
50       message: Mesazh
51       node: Nyjë
52       node_tag: Etiketë nyje
53       notifier: Lajmëruesi
54       old_node: Nyjë e vjetër
55       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
56       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
57       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
58       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
59       old_way: Rrugë e vjetër
60       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
61       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
62       relation: Lidhje
63       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
64       relation_tag: Etiketë lidhjeje
65       session: Seancë
66       trace: Gjurmë
67       tracepoint: Pika e gjurmës
68       tracetag: Etiketa e gjurmës
69       user: Përdoruesi
70       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
71       user_token: Shenja e përdoruesit
72       way: Rruga
73       way_node: Nyjë rruge
74       way_tag: Etiketë rruge
75     attributes:
76       diary_comment:
77         body: Trupi i mesazhit
78       diary_entry:
79         user: Përdoruesi
80         title: Titulli
81         latitude: Gjerësia gjeografike
82         longitude: Gjatësia gjeografike
83         language: Gjuha
84       friend:
85         user: Përdoruesi
86         friend: Mik
87       trace:
88         user: Përdoruesi
89         visible: I dukshëm
90         name: Emri
91         size: Madhësia
92         latitude: Gjerësia gjeografike
93         longitude: Gjatësia gjeografike
94         public: Publik
95         description: Përshkrimi
96         gpx_file: 'Ngarko një skedar GPX:'
97         visibility: 'Dukshmëria:'
98         tagstring: 'Etiketat:'
99       message:
100         sender: Dërguesi
101         title: Titulli
102         body: Trupi i mesazhit
103         recipient: Marrësi
104       user:
105         email: Emaili
106         active: Aktiv
107         display_name: Emër i dukshëm
108         description: Përshkrimi
109         languages: Gjuhët
110         pass_crypt: Fjalëkalimi
111     help:
112       trace:
113         tagstring: ndarë me presje
114   printable_name:
115     with_version: '%{id}, v%{version}'
116   editor:
117     default: E parazgjedhur (aktualisht %{name})
118     potlatch:
119       name: Potlatch 1
120       description: Potlatch 1 (redaktorin e shfletuesit)
121     id:
122       name: iD
123       description: iD (në redaktorin e shfletuesit)
124     potlatch2:
125       name: Potlatch 2
126       description: Potlatch 2 (në redaktorin e shfletuesit)
127     remote:
128       name: Kontrollë nga larg
129       description: Kontrollë nga larg (JOSM apo Merkaartor)
130   browse:
131     created: Krijuar
132     closed: Mbyllur
133     created_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
134     closed_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
135     created_by_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
136     deleted_by_html: Fshirë <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
137     edited_by_html: Redaktuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
138     closed_by_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
139     version: Versioni
140     in_changeset: Grupi i ndryshimeve
141     anonymous: Anonim
142     no_comment: (nuk ka koment)
143     part_of: Pjesë e
144     download_xml: Shkarko në XML
145     view_history: Shiko historikun
146     view_details: Shiko detajet
147     location: Vendndodhja
148     changeset:
149       title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
150       belongs_to: Autor
151       node: Nyjet (%{count})
152       node_paginated: Nyjet (%{x}-%{y} nga %{count})
153       way: Mënyrat (%{count})
154       way_paginated: Mënyrat (%{x}-%{y} nga %{count})
155       relation: Marrëdhëniet (%{count})
156       relation_paginated: Marrëdhëniet (%{x}-%{y} nga %{count})
157       comment: Komentet (%{count})
158       hidden_commented_by_html: Koment i fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
159         më parë</abbr>
160       commented_by_html: Koment nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
161         më parë</abbr>
162       changesetxml: Grupi i ndryshimeve në XML
163       osmchangexml: osmNdrsyhimi XML
164       feed:
165         title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
166         title_comment: Grupi i ndryshimeve %{id} - %{comment}
167       join_discussion: Identifikohuni për t'iu bashkuar diskutimit
168       discussion: Diskutim
169     node:
170       title_html: 'Nyja: %{name}'
171       history_title_html: 'Historiati i nyjës: %{name}'
172     way:
173       title_html: 'Drejtimi: %{name}'
174       history_title_html: 'Historiati i rrugës: %{name}'
175       nodes: Nyjet
176       also_part_of_html:
177         one: pjesë e rrugës %{related_ways}
178         other: pjesë e rrugëve %{related_ways}
179     relation:
180       title_html: 'Lidhja: %{name}'
181       history_title_html: 'Historiati i lidhjes: %{name}'
182       members: Anëtarët
183     relation_member:
184       entry_html: '%{type} %{name}'
185       entry_role_html: '%{type} %{name} është si %{role}'
186       type:
187         node: Nyje
188         way: Rruga
189         relation: Lidhja
190     containing_relation:
191       entry_html: Lidhja %{relation_name}
192       entry_role_html: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
193     not_found:
194       sorry: 'Na vjen keq, %{type} #%{id} nuk mund të gjendet.'
195       type:
196         node: nyjë
197         way: rrugë
198         relation: lidhje
199         changeset: grupi i ndryshimeve
200         note: shënim
201     timeout:
202       sorry: Na vjen keq, të dhënat për %{type} me id %{id}, morën shumë kohë për
203         tu tërhequr.
204       type:
205         node: nyjë
206         way: rrugë
207         relation: lidhje
208         changeset: grupi i ndryshimeve
209         note: shënim
210     redacted:
211       redaction: Redaktimi %{id}
212       message_html: Versioni %{version} i %{type} nuk mund të shfaqet pasiqë është
213         redaktuar. Ju lutem shiko %{redaction_link} për detaje.
214       type:
215         node: nyjë
216         way: rrugë
217         relation: lidhje
218     start_rjs:
219       feature_warning: Duke ngarkuar %{num_features} karakteristika, të cilat mund
220         ta bëjnë shfletuesin tuaj të ngadalshëm ose të pavëmendshëm. Jeni të sigurt
221         që dëshironi ti shfaqni këto të dhëna?
222       load_data: Ngarko të dhënat
223       loading: Duke ngarkuar...
224     tag_details:
225       tags: Etiketat
226       wiki_link:
227         key: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}
228         tag: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}=%{value}
229       wikidata_link: Artikulli %{page} në Wikidata
230       wikipedia_link: Artikulli %{page} nē Wikipedia
231       telephone_link: Thirr %{phone_number}
232     note:
233       title: 'Shënim: %{id}'
234       new_note: Shënim i ri
235       description: Përshkrimi
236       open_title: 'Shënim i pazgjidhur #%{note_name}'
237       closed_title: 'Shënim i zgjidhur #%{note_name}'
238       hidden_title: 'Shënim i fshehur #%{note_name}'
239       opened_by_html: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më
240         parë</abbr>
241       opened_by_anonymous_html: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
242         më parë</abbr>
243       commented_by_html: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
244         më parë</abbr>
245       commented_by_anonymous_html: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
246         më parë</abbr>
247       closed_by_html: Zgjidhur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
248         më parë</abbr>
249       closed_by_anonymous_html: Zgjidhur nga person anonim <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
250         më parë</abbr>
251       reopened_by_html: Riaktivizuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
252         më parë</abbr>
253       reopened_by_anonymous_html: Riaktivizuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
254         më parë</abbr>
255       hidden_by_html: Fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më
256         parë</abbr>
257     query:
258       title: Tiparet e pyetsorit
259       introduction: Kliko në hartë për të gjetur tipare në afërsi.
260       nearby: Tiparet në afërsi
261       enclosing: Tipare të bashkangjitura
262   changesets:
263     changeset_paging_nav:
264       showing_page: Faqe %{page}
265       next: Vazhdo »
266       previous: « Mëparshëm
267     changeset:
268       anonymous: Anonim
269       no_edits: (nuk ka redaktime)
270       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
271     changesets:
272       id: ID
273       saved_at: Të ruajtura në
274       user: Përdoruesi
275       comment: Koment
276       area: Zona
277     index:
278       title: Grupi i ndryshimeve
279       title_user: Ndryshime fjalish nga %{user}
280       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
281       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
282       empty: Nuk u gjet grupi i ndryshimeve.
283       empty_area: Nuk ka grupndryshime në këtë fushë.
284       empty_user: Nuk grupndryshime nga ky përdorues.
285       no_more: Nuk u gjetë më shum grupndryshime.
286       no_more_area: Nuk ka më grupndryshime në këtë fushë.
287       no_more_user: Nuk më grupndryshime nga ky përdorues.
288       load_more: Ngarko më shumë
289     timeout:
290       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua mori shumë kohë
291         për tu shkarkuar.
292   changeset_comments:
293     comment:
294       comment: 'Koment në grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} nga %{author}'
295       commented_at_by_html: Përditësuar %{when} më parë nga %{user}
296     index:
297       title_all: Diskutim mbi vargun e ndryshimit në OpenStreetMap
298       title_particular: 'Diskutimi mbi grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} të OpenStreetMap'
299   diary_entries:
300     new:
301       title: Shënim i ri në ditar
302     form:
303       subject: 'Titulli:'
304       body: 'Trupi i mesazhit:'
305       language: 'Gjuha:'
306       location: 'Lokacioni:'
307       latitude: 'Gjerësia gjeografike:'
308       longitude: 'Gjatësia gjeografike:'
309       use_map_link: përdor hartën
310     index:
311       title: Ditarët e përdoruesve
312       title_friends: Ditarë të miqve
313       title_nearby: Ditarët e përdoruesve këtu pranë
314       user_title: Ditari i %{user}
315       in_language_title: Shënimet në ditar në %{language}
316       new: Shënim i ri në ditar
317       new_title: Shkruani një shënim të ri në ditarin tuaj
318       no_entries: Nuk ka shënime në ditar
319       recent_entries: 'Shënimet më të fundit në ditar:'
320       older_entries: Shënimet e vjetra
321       newer_entries: Shënimet e fundit
322     edit:
323       title: Redakto shënimin në ditar
324       marker_text: Lokacioni i shënimit në ditar
325     show:
326       title: Ditari i %{user} | %{title}
327       user_title: Ditari i %{user}
328       leave_a_comment: Lëre ndonjë koment
329       login_to_leave_a_comment_html: '%{login_link} për të lënë një koment'
330       login: Identifikohu
331     no_such_entry:
332       title: Nuk ka shënim të tillë në ditar
333       heading: 'Nuk ka shënim me id: %{id}'
334       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me këtë id %{id}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin
335         ose ndoshta linku ku ke klikuar është gabim.
336     diary_entry:
337       posted_by_html: Postuar nga %{link_user} më %{created} në %{language_link}
338       comment_link: Komento në këtë shënim
339       reply_link: Përgjigju në këtë shënim
340       comment_count:
341         zero: Nuk ka komente
342         one: '%{count} koment'
343         other: '%{count} komente'
344       edit_link: Redakto këtë shënim
345       hide_link: Fshih këtë shënim
346       confirm: Konfirmo
347     diary_comment:
348       comment_from_html: Koment nga %{link_user} më %{comment_created_at}
349       hide_link: Fshih këtë koment
350       confirm: Konfirmo
351     location:
352       location: 'Lokacioni:'
353       view: Shfaq
354       edit: Redakto
355     feed:
356       user:
357         title: OpenStreetMap shënime ditari për %{user}
358         description: Shënimet e fundit në ditarin e OpenStreetMap nga %{user}
359       language:
360         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap në %{language_name}
361         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap në
362           %{language_name}
363       all:
364         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap
365         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap
366     comments:
367       has_commented_on: '%{display_name} ka komentuar në këto të shënime ditari'
368       post: Posto
369       when: Kur
370       comment: Komenti
371       newer_comments: Komentet më të fundit
372       older_comments: Komentet e vjetra
373   friendships:
374     make_friend:
375       success: '%{name} është tani mik i juaj.'
376       failed: Na vjen keq, nuk arritëm të shtojmë %{name} si mik.
377       already_a_friend: Ju tashmë jeni miq me %{name}.
378     remove_friend:
379       success: '%{name} u hoq nga miqtë tuaj.'
380       not_a_friend: '%{name} nuk është një nga miqtë tuaj.'
381   geocoder:
382     search:
383       title:
384         latlon_html: Rezultatet e brendshme nga <a href="https://openstreetmap.org/"></a>
385         ca_postcode_html: Rezultatet nga <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.ca</a>
386         osm_nominatim_html: Rezultatet nga <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
387           Nominatim</a>
388         geonames_html: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
389         osm_nominatim_reverse_html: Rezultatet nga <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
390           Nominatim</a>
391         geonames_reverse_html: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
392     search_osm_nominatim:
393       prefix_format: '%{name}'
394       prefix:
395         aerialway:
396           cable_car: Teleferiku
397           chair_lift: Teleferik
398           drag_lift: Teleferik
399           gondola: Teleferik gondolë
400           station: Stacion teleferiku
401         aeroway:
402           aerodrome: Aeroport
403           apron: Platformë
404           gate: Portë
405           helipad: Helipad
406           runway: Pistë
407           taxiway: Rrugë taksie
408           terminal: Terminal
409         amenity:
410           animal_shelter: Strehim i kafshëve
411           arts_centre: Qendër arti
412           atm: Bankomat
413           bank: Bankë
414           bar: Bar
415           bbq: Zgarë
416           bench: Stol
417           bicycle_parking: Parkim biçikletash
418           bicycle_rental: Biçikleta me qera
419           biergarten: Birrari
420           boat_rental: Varka me qera
421           brothel: Shtëpi publike
422           bureau_de_change: Këmbim valute
423           bus_station: Stacion autobusi
424           cafe: Kafe
425           car_rental: Makina me qera
426           car_sharing: Përdorim i përbashkët i makinës
427           car_wash: Autolarje
428           casino: Kazino
429           charging_station: Stacion mbushës
430           childcare: Kujdesi për fëmijët
431           cinema: Kinema
432           clinic: Klinikë
433           clock: Orë
434           college: Kolegj
435           community_centre: Qendër komunitare
436           courthouse: Gjykatë
437           crematorium: Krematorium
438           dentist: Dentist
439           doctors: Mjekët
440           drinking_water: Ujë i pijshëm
441           driving_school: Autoshkollë
442           embassy: Ambasadë
443           fast_food: Ushqim i shpejtë
444           ferry_terminal: Terminal i trageteve
445           fire_station: Zjarrëfiksat
446           food_court: Kënd ushqimi
447           fountain: Shatërvan
448           fuel: Stacion karburanti
449           gambling: Kumar
450           grave_yard: Varrezë
451           hospital: Spital
452           hunting_stand: Vend gjuetie
453           ice_cream: Akullore
454           kindergarten: Kopësht fëmijësh
455           library: Bibliotekë
456           marketplace: Treg
457           monastery: Manastir
458           motorcycle_parking: Vendparkim motoçikletash
459           nightclub: Klub nate
460           nursing_home: Çerdhe
461           parking: Vendparkim
462           parking_entrance: Hyrje parkimi
463           pharmacy: Barnatore
464           place_of_worship: Vend kulti
465           police: Policia
466           post_box: Kuti postare
467           post_office: Zyrë postare
468           prison: Burg
469           pub: Pub
470           public_building: Ndërtesë publike
471           recycling: Pikë riciklimi
472           restaurant: Restorant
473           school: Shkollë
474           shelter: Strehë
475           shower: Dush
476           social_centre: Qendrën sociale
477           social_facility: Institucion social
478           studio: Studio
479           swimming_pool: Pishinë
480           taxi: Taksi
481           telephone: Telefon publik
482           theatre: Teatër
483           toilets: Banjë publike
484           townhall: Bashki
485           university: Universitet
486           vending_machine: Automat me monedha
487           veterinary: Kirurgji veterinare
488           village_hall: Bashkësi lokale
489           waste_basket: Kosh plehrash
490           waste_disposal: Deponi mbeturinash
491         boundary:
492           administrative: Kufi administrativ
493           census: Regjistrim kufitar
494           national_park: Park kombëtar
495           protected_area: Zonë e mbrojtur
496         bridge:
497           aqueduct: Ujësjellës
498           suspension: Urë lëvizëse
499           swing: Urë rrotulluese
500           viaduct: Viadukt
501           "yes": Urë
502         building:
503           apartments: Bllok apartamentesh
504           chapel: Kishë
505           church: Kishë
506           commercial: Qendër tregtare
507           dormitory: Konvikt
508           hotel: Hotel
509           house: Shtëpi
510           public: Ndërtesë publike
511           terrace: Tarracë
512           train_station: Stacion hekurudhor
513           university: Godinë universitare
514           "yes": Ndërtesë
515         craft:
516           brewery: Birrari
517           carpenter: Marangoz
518           electrician: Elektricist
519           gardener: Kopshtar
520           painter: Piktor
521           photographer: Fotograf
522           plumber: Hidraulik
523           shoemaker: Këpuctar
524           tailor: Rrobaqepës
525           "yes": Dyqan zeje
526         emergency:
527           ambulance_station: Stacion ambulance
528           defibrillator: Defibrilator
529           landing_site: Vend për ulje emergjente
530           phone: Kabinë telefoni për emergjencë
531         highway:
532           abandoned: Autostradë e braktisur
533           bridleway: Rrugë për kalërim
534           bus_guideway: Shirit i rezervuar për autobusë
535           bus_stop: Stacion autobusi
536           construction: Autostradë në ndërtim
537           cycleway: Rrugë biçikletash
538           elevator: Ashensor
539           emergency_access_point: Pikë qasjeje emeregjente
540           footway: Rrugë këmbësorësh
541           ford: Va
542           living_street: Rrugë për këmbësorë
543           milestone: Piketë
544           motorway: Autostradë
545           motorway_junction: Kryqëzim autostrade
546           motorway_link: Autostradë
547           path: Shteg
548           pedestrian: Rrugë këmbësorësh
549           platform: Platformë
550           primary: Rrugë primare
551           primary_link: Rrugë primare
552           proposed: Rrugë e propozuar
553           raceway: Pistë garash me veturë
554           residential: Rrugë banimi
555           rest_area: Zonë pushimi
556           road: Rrugë
557           secondary: Rrugë dytësore
558           secondary_link: Rrugë dytësore
559           service: Rrugë shërbimi
560           services: Shërbime autostrade
561           speed_camera: Kamerë shpejtësie (radar)
562           steps: Hapat
563           street_lamp: Llambë rruge
564           tertiary: Rrugë terciare
565           tertiary_link: Rrugë terciare
566           track: Gjurmë
567           traffic_signals: Shenja trafiku
568           trunk: Rrugë magjistrale
569           trunk_link: Rrugë magjistrale
570           unclassified: Rrugë e paklasifikuar
571           "yes": Rrugë
572         historic:
573           archaeological_site: Vend arkeologjik
574           battlefield: Fushëbetejë
575           boundary_stone: Gur kufiri
576           building: Ndërtesë historike
577           bunker: Bunker
578           castle: Kala
579           church: Kishë
580           city_gate: Portë qyteti
581           citywalls: Mure qyteti
582           fort: Fortesë
583           heritage: Vend trashigimie
584           house: Shtëpi
585           manor: Pronë e madhe
586           memorial: Memorial
587           mine: Minierë
588           monument: Monument
589           roman_road: Rrugë romake
590           ruins: Rrënoja
591           stone: Gur
592           tomb: Varr
593           tower: Kullë
594           wayside_cross: Kryq përgjatë rrugës
595           wayside_shrine: Kuti reliktesh përgjatë rrugës
596           wreck: Anije e mbytur
597         junction:
598           "yes": Kryqëzim
599         landuse:
600           allotments: Kopsht i vogël
601           basin: Pellg
602           brownfield: Deponi industriale
603           cemetery: Varreza
604           commercial: Zonë tregtare
605           conservation: Mbrojtje natyre
606           construction: Ndërtimtari
607           farm: Fermë
608           farmland: Tokë bujqësore
609           farmyard: Oborr ferme
610           forest: Pyll
611           garages: Garazha
612           grass: Bar
613           greenfield: Fushë jeshile (kullosë)
614           industrial: Zonë industriale
615           landfill: Deponi
616           meadow: Luadh
617           military: Zonë ushtarake
618           mine: Minierë
619           orchard: Pemishte
620           quarry: Gurore
621           railway: Hekurudhë
622           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
623           reservoir: Rezervuar
624           reservoir_watershed: Rezervuar ujëmbledhës
625           residential: Zonë e banuar
626           retail: Me pakicë
627           village_green: Fshat me gjelbrim
628           vineyard: Vreshtë
629           "yes": Përdorim toke
630         leisure:
631           beach_resort: Plazh
632           bird_hide: Kamuflim zogjësh
633           common: Tokë e përbashkët
634           dog_park: Park qenësh
635           fishing: Zonë peshkimi
636           fitness_centre: Qendër fitnesi
637           fitness_station: Saticion palestre
638           garden: Kopsht
639           golf_course: Fushë golfi
640           horse_riding: Kalërim
641           ice_rink: Vend patinazhi
642           marina: Sport porti (limani)
643           miniature_golf: Minigolf
644           nature_reserve: Rezervat natyror
645           park: Park
646           pitch: Terren sportiv
647           playground: Kënd lojërash
648           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
649           resort: Resort
650           sauna: Saunë
651           slipway: Rrëshqitëse
652           sports_centre: Qendër sportive
653           stadium: Stadium
654           swimming_pool: Pishinë
655           track: Pistë vrapimi
656           water_park: Park ujor
657           "yes": Kohë e lirë
658         man_made:
659           bunker_silo: Bunker
660           lighthouse: Fanar
661           pipeline: Tubacion
662           tower: Kullë
663           works: Fabrikë
664           "yes": I/e bërë nga njeriu
665         military:
666           airfield: Aeroport ushtarak
667           barracks: Kazerma
668           bunker: Bunker
669         mountain_pass:
670           "yes": Kalim malor
671         natural:
672           bay: Gji
673           beach: Plazh
674           cape: Kep
675           cave_entrance: Hyrje shpelle
676           cliff: Shkëmb
677           crater: Krater
678           dune: Dunë
679           fell: Kodrinë
680           fjord: Fjord (gji deti)
681           forest: Pyll
682           geyser: Gejzer
683           glacier: Akullnajë
684           grassland: Barishte
685           heath: Rrafshinë
686           hill: Kodër
687           island: Ishull
688           land: Vend
689           marsh: Kënetë
690           moor: Moçal
691           mud: Baltë
692           peak: Majë
693           point: Pikë
694           reef: Gumë
695           ridge: Vargmal
696           rock: Gur
697           saddle: Shalë
698           sand: Rërë
699           scree: Rrëpirë me gurë (të rrëzuar)
700           scrub: Zonë me shkurre
701           spring: Pranverë
702           stone: Gur
703           strait: Rrugicë (ngushticë)
704           tree: Pemë
705           valley: Luginë
706           volcano: Vullkan
707           water: Ujë
708           wetland: Ligatinë
709           wood: Mal
710         office:
711           accountant: Kontabilist
712           administrative: Administratë
713           architect: Arkitekt
714           company: Kompani
715           employment_agency: Agjensi punësimi
716           estate_agent: Agjent i patundshmërive
717           government: Ent qeveritar
718           insurance: Zyrë sigurimi
719           lawyer: Avokat
720           ngo: Zyra e OJQ
721           telecommunication: Zyrë telekomunikacioni
722           travel_agent: Agjensi udhëtimesh
723           "yes": Zyrë
724         place:
725           allotments: Kopsht i vogël
726           city: Qytet
727           country: Vend
728           county: Vend
729           farm: Fermë
730           hamlet: Fshat i vogël
731           house: Shtëpi
732           houses: Shtëpi
733           island: Ishull
734           islet: Ishull
735           isolated_dwelling: Vendbanim i izoluar
736           locality: Lokalitet
737           municipality: Komunë
738           neighbourhood: Lagje
739           postcode: Kodi postar
740           region: Regjion
741           sea: Det
742           state: Shtet
743           subdivision: Nënndarje
744           suburb: Periferi
745           town: Qytezë
746           village: Fshat
747           "yes": Vend
748         railway:
749           abandoned: Hekurudhë e braktisur
750           construction: Hekurudhë në ndërtim e sipër
751           disused: Hekurudhë e braktisur
752           funicular: Linjë teleferiku
753           halt: Stacion hekerudhor
754           junction: Nyje hekurudhore
755           level_crossing: Kryqzim hekurudhor
756           light_rail: Hekurudhë e lehtë
757           miniature: Hekurudhë në miniaturë
758           monorail: Hekurudhë me një shinë
759           narrow_gauge: Ngushticë hekurudhe
760           platform: Platformë hekurudhore
761           preserved: Hekurudhë muze
762           proposed: Hekurudhë e planifikuar
763           spur: Hekurudhë
764           station: Stacion hekurudhor
765           stop: Stacion hekurudhor
766           subway: Metro
767           subway_entrance: Hyrje metroje
768           switch: Pika hekurudhore
769         shop:
770           antiques: Antike
771           bakery: Furrë buke
772           beauty: Sallon bukurie
773           beverages: Dyqan pijesh
774           butcher: Mishtore
775           car: Sallon automobilash
776           car_parts: Autopjesë
777           car_repair: Autoservis
778           carpet: Dyqan qilimash
779           chemist: Drogeri
780           clothes: Dyqani rrobash
781           computer: Dyqan kompjuterësh
782           cosmetics: Dyqan kozmetike
783           department_store: Shtëpi mallrash
784           discount: Dyqan artikujsh me zbritje
785           doityourself: Dyqan 'bëje vet'
786           dry_cleaning: Pastrim kimik
787           electronics: Dyqan elektronike
788           estate_agent: Agjent i patundshmërive
789           fashion: Dyqan i veshjeve të modës
790           florist: Luleshitës
791           food: Ushqimore
792           funeral_directors: Ndërmarrje varrimi
793           furniture: Mobilieri
794           garden_centre: Qendër kopshti
795           general: Dyqab me fushëveprim të përgjithshëm
796           gift: Dyqan dhuratash
797           greengrocer: Shitës frutash
798           grocery: Dyqan ushqimor
799           hairdresser: Floktar
800           hardware: Hekrari
801           hifi: Hi-Fi
802           jewelry: Dyqan bizhuterie
803           kiosk: Kiosk
804           laundry: Lavanderi
805           mall: Qendër tregtare
806           mobile_phone: Dyqan telefonash celular
807           motorcycle: Dyqan motoçikletash
808           music: Dyqan i veglave muzikore
809           optician: Optikë
810           photo: Fotograf
811           supermarket: Supermarket
812           tailor: Rrobaqepës
813           toys: Dyqan lodrash
814           "yes": Dyqan
815         tourism:
816           apartment: Apartament
817           artwork: Vepër artistike
818           bed_and_breakfast: Bujtinë me mëngjes
819           cabin: Kabinë
820           camp_site: Vend për kampim
821           gallery: Galeri
822           hostel: Bujtinë
823           hotel: Hotel
824           information: Informacion
825           motel: Motel
826           museum: Muze
827           picnic_site: Vend për piknik
828           zoo: Kopsht zoologjik
829         tunnel:
830           "yes": Tunel
831         waterway:
832           canal: Kanal
833           dam: Digë
834           derelict_canal: Kanal i braktisur
835           ditch: Hendek i thellë
836           drain: Drenazhim
837           mooring: Ankorim
838           river: Lum
839           stream: Rrjedhë
840           wadi: Përrua
841           waterfall: Ujëvarë
842           weir: Pendë
843           "yes": Ujore (rrugë)
844       admin_levels:
845         level2: Kufi vendi
846         level4: Kufi i njësisë federale
847         level5: Kufi regjional
848       types:
849         cities: Qytetet
850         towns: Qyteza
851         places: Vende
852     results:
853       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
854       more_results: Më shumë rezultate
855   issues:
856     index:
857       select_status: Përzgjidh statsin
858       select_type: Selekto llojin
859       select_last_updated_by: Përzgjidh at te rinuar të fundit
860       not_updated: Nuk është ri- freskuar
861       search: Kërko
862       search_guidance: Probleme të kërkimit
863       user_not_found: Përdoruesi nuk ekziston
864       status: Statusi
865       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>%{time} dikur</abbr> nga
866         %{user}
867       link_to_reports: Shiko raportimet
868       reports_count: '{{SHUMËSI|një =1 Raport|%{count} raportet}}'
869       states:
870         ignored: Injoruar
871         open: E hapur
872     update:
873       new_report: Raporti juaj është regjistruar me sukses
874       successful_update: Raporti juaj është ri- freskuar me sukses
875     show:
876       report_created_at: E raportuar së pari tek %{datetime}
877       last_updated_at: Herën e fundit i ri- freskuar%{datetime}nga%{displayname}
878       resolve: Zgjidh
879       ignore: injoro
880       reports_of_this_issue: Raportimet e këtij problemi
881       no_other_issues: Nuk ka qështje tjera kundër këtij përdoruesi
882     resolve:
883       resolved: Qështja e statusit është vendosur tek " E zgjedhur"
884     ignore:
885       ignored: Statusi i lëshimit është vendosur në 'Injoruar'
886     reopen:
887       reopened: Statusi i lëshimit është vendosur në 'të hapur'
888     comments:
889       reassign_param: Problemi i ri-caktimit
890   reports:
891     new:
892       disclaimer:
893         not_just_mistake: Ju jeni të sigurt që problemi nuk është vetëm një gabim
894       categories:
895         diary_entry:
896           threat_label: Kjo hyrje e ditarit përmban një kërcënim
897         diary_comment:
898           offensive_label: Ky koment i ditarit është i turpshëm / ofendues
899           threat_label: Ky koment i ditarit përmban një kërcënim
900         user:
901           spam_label: Ky profil është/ përmban mashtrim
902           vandal_label: Ky përdorues është vandal
903           other_label: Të tjera
904         note:
905           spam_label: Ky shënim është mashtrim
906           personal_label: Ky shënim përmban të dhëna personale
907           abusive_label: Ky shkrim është abuzues
908     create:
909       provide_details: Ju lutemi paraqitni detajet e kërkuara
910   layouts:
911     project_name:
912       title: OpenStreetMap
913       h1: OpenStreetMap
914     logo:
915       alt_text: Logoja e OpenStreetMap
916     logout: Çidentifikohu
917     log_in: Identifikohu
918     log_in_tooltip: Identifikohu me një llogari ekzistuese
919     sign_up: Krijo llogari
920     start_mapping: Fillo hartografimin
921     sign_up_tooltip: Krijo një llogari për redaktim
922     edit: Redakto
923     history: Historia
924     export: Eksporti
925     data: Të dhënat
926     export_data: Eksporto të dhënat
927     user_diaries: Ditarët e përdoruesit
928     user_diaries_tooltip: Shfaq ditarët e përdoruesit
929     edit_with: Redakto me %{editor}
930     tag_line: Harta e lirë e botës Wiki
931     intro_header: Mirësevjen në OpenStreetMap!
932     intro_text: OpenStreetMap është hartë e botës, e krijuar nga njerëz si ti dhe
933       për përdorim të lirshëm në kuadrin e një licence të hapur.
934     intro_2_create_account: Krijo një llogari përdoruesi
935     partners_partners: partnerët
936     help: Ndihmë
937     about: Rreth
938     copyright: Të drejtat e autorit
939     community: Komuniteti
940     community_blogs: Blogjet e komunitetit
941     foundation: Fondacioni
942     foundation_title: Fondacioni i OpenStreetMap
943     make_a_donation:
944       text: Dhuro
945     learn_more: Mëso më shumë
946     more: Më shumë
947   user_mailer:
948     diary_comment_notification:
949       hi: Përshëndetje %{to_user},
950     message_notification:
951       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
952       hi: Përshëndetje %{to_user},
953     gpx_notification:
954       greeting: Përshëndetje,
955       failure:
956         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
957     signup_confirm:
958       subject: '[OpenStreetMap] Mirësevjen në OpenStreetMap'
959       greeting: Tungjatjeta!
960     email_confirm:
961       subject: '[OpenStreetMap] Konfirmo adresën e emailit tënd'
962     email_confirm_plain:
963       greeting: Përshëndetje,
964     email_confirm_html:
965       greeting: Përshëndetje,
966       click_the_link: Nëse ky je ti, të lutem kliko në lidhjen e mëposhtme për të
967         konfirmuar ndryshimin.
968     lost_password_plain:
969       greeting: Përshëndetje,
970     lost_password_html:
971       greeting: Përshëndetje,
972     note_comment_notification:
973       greeting: Përshëndetje,
974     changeset_comment_notification:
975       greeting: Përshëndetje,
976       commented:
977         partial_changeset_without_comment: pa koment
978   messages:
979     inbox:
980       title: Kutia mbërritëse
981       my_inbox: Kutia ime mbërritëse
982       messages: Ti ke %{new_messages} dhe %{old_messages}
983       from: Prej
984       subject: Titulli
985       date: Data
986       no_messages_yet_html: Ti nuk ke mesazhe ende. Pse nuk kontakton ndonjërin nga
987         %{people_mapping_nearby_link}?
988       people_mapping_nearby: hartografët aty pranë
989     message_summary:
990       unread_button: Shëno si të palexuar
991       read_button: Shëno si të lexuar
992       reply_button: Përgjigje
993       destroy_button: Fshi
994     new:
995       title: Dërgo mesazh
996       send_message_to_html: Dërgo një mesazh të ri për %{name}
997       subject: Titulli
998       body: Trupi i mesazhit
999       back_to_inbox: Mbrapa te kutia mbërritëse
1000     create:
1001       message_sent: Mesazhi u dërgua
1002       limit_exceeded: Ke dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Të lutem prit pakëz
1003         para se të dërgosh ndonjë tjetër.
1004     no_such_message:
1005       title: Nu ka mesazh të tillë
1006       heading: Nuk ka mesazh të tillë
1007       body: Na vjen keq, nuk ka mesazh me këtë id.
1008     outbox:
1009       title: Dalje
1010       my_inbox_html: '%{inbox_link}'
1011       inbox: kuti mbërritëse
1012       outbox: dalje
1013       to: Për
1014       subject: Titulli
1015       date: Data
1016     show:
1017       from: Prej
1018       subject: Titulli
1019       date: Data
1020       reply_button: Përgjigje
1021       unread_button: Shëno si të palexuar
1022       back: Prapa
1023       to: Për
1024       wrong_user: 'TI je identifikuar si: "%{user}'', por mesazhi që ke kërkuar për
1025         të lexuar nuk ishte dërguar nga ose për atë përdorues. Të lutem identifikohu
1026         si përdorues i saktë për të lexuar atë.'
1027     sent_message_summary:
1028       destroy_button: Fshi
1029     mark:
1030       as_read: Mesazhi është shënuar si të lexuar
1031       as_unread: Mesazhi është shënuar si i palexuar
1032   site:
1033     about:
1034       next: Tjetra
1035       copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>kontribuesit
1036     copyright:
1037       foreign:
1038         title: Rreth këtij përkthimi
1039         html: Në rast të një konflikti ndërmjet kësaj faqeje të përkthyer dhe %{english_original_link},
1040           faqja në anglisht do të ketë përparësi
1041         english_link: origjinalit në anglisht
1042       native:
1043         title: Rreth kësaj faqeje
1044         html: Je duke parë versionin në anglisht të faqes së të drejtave autoriale.
1045           Mund të shkosh mbrapa tek %{native_link} i kësaj faqeje ose mund të ndalesh
1046           së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
1047         native_link: Versioni në THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
1048         mapping_link: fillo hatrografimin
1049       legal_babble:
1050         title_html: Të drejtat autoriale dhe licensa
1051         intro_1_html: |-
1052           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> përmban <i>të dhëna të hapura</i>, të licencuara nën <a
1053           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1054           Commons Open Database License</a> (ODbL) by the  <a
1055           href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1056         intro_2_html: "Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni
1057           dhe të dhënat tona, \nduke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe kontribuuesve
1058           të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\nmund
1059           të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n
1060           \ code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja."
1061         intro_3_1_html: |-
1062           Hartografimi i pjesëve tona, dhe dokumantacioni ynë, janë të licencuara nën licensë të <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1063           Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>(CC BY-SA).
1064         credit_title_html: Si të citoni OpenStreetMap
1065         credit_1_html: Ne kërkojmë që ju të përdorni kreditet e &ldquo;&copy; OpenStreetMap
1066           contributors&rdquo;.
1067         credit_2_1_html: "  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked
1068           to <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n
1069           \ dhe  CC BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.
1070           Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n
1071           \ letër e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org
1072           (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë)
1073           dhe tek \n  www.creativecommons.org."
1074         more_title_html: Zbulo më shumë
1075         more_1_html: |2-
1076             Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a
1077             href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal
1078             FAQ</a>.
1079         more_2_html: |2-
1080             OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme
1081             të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa
1082             leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.
1083         contributors_title_html: Kontribuuesit tanë
1084         contributors_intro_html: "  Licenca jonë CC BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të
1085           vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke
1086           i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n
1087           \ citim mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;,
1088           por kur përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n
1089           \ apo faktor tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti
1090           \n   duke paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link."
1091         contributors_au_html: '<strong>Australia</strong>: Përmban të dhëna periferike
1092           të bazuara në të dhënat e Zyrës Australiane të Statistikave.'
1093         contributors_ca_html: |-
1094           <strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga
1095           GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural
1096           Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural
1097           Resources Canada), and StatCan (Geography Division,
1098           Statistics Canada).
1099         contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna të sigururar
1100           nga Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.'
1101         contributors_gb_html: |-
1102           <strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance
1103              Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.
1104         contributors_footer_2_html: "  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk
1105           thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron
1106           garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse."
1107     edit:
1108       user_page_link: '{{GENDER:{{ROOTPAGENAME}}|faqja e përdoruesit|faqja e përdorueses}}'
1109       anon_edits_html: (%{link})
1110       flash_player_required_html: Ti duhet të kesh 'Flash Player' për ta përdorur
1111         'Potlatch', redaktorin e 'OpenStreetMap Flash'. Ti mund ta shkarkosh <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Flash
1112         Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa
1113         mënyra të tjera</a>të për ta redaktuar OpenStreetMap, gjithashtu janë të mundshme.
1114     export:
1115       title: Eksporto
1116       area_to_export: Zona për tu eksportuar
1117       manually_select: Zgjidh me dorë një zonë tjetër
1118       format_to_export: Formati per eksportim
1119       osm_xml_data: Të dhëna XML të OpenStreetMap
1120       map_image: Imzhi i hartës (shfaq shtresën e parazgjedhur)
1121       embeddable_html: HTML i inkorporueshëm
1122       licence: Licensa
1123       export_details_html: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nën <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
1124         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1125       too_large:
1126         advice: 'Në qoftë se dështon eksporti i mësipërm, të lutem konsidero përdorimin
1127           e një nga burimet e renditura më poshtë:'
1128         body: Kjo zonë është shumë e madhe për të eksportuar të dhënat XML të OpenStreetMap.
1129           Të lutem zmadho (zoom) ose zgjidh një zonë më të vogël, ose përdor një nga
1130           burimet e listuara më poshtë për të shkarkuar pjesë të mëdha të të dhënave.
1131         planet:
1132           title: Planet OSM
1133           description: Kopje të plota të përditësuara rregullisht të bazës së të dhënave
1134             të OpenStreetMap
1135         overpass:
1136           title: API mbikalues
1137           description: Shkarkoni këtë kuti kufizimi nga një pasqyrim i të dhënave
1138             të OpenStreetMap
1139         geofabrik:
1140           title: Shkarkimet nga Geofabrik
1141           description: Përditësime rregullisht të ekstrakteve të kontinenteve, vendeve,
1142             dhe qyteteve të përzgjedhura
1143         metro:
1144           title: Metro Ekstrakte
1145           description: Ekstrakte të qyteteve më të mëdha botërore dhe zonave përreth
1146             tyre
1147         other:
1148           title: Burime të tjera
1149           description: Burime shtesë të listuara në faqen e OpenStreetMap wiki
1150       options: Opsionet
1151       format: Formati
1152       scale: Shkallë
1153       max: max
1154       image_size: Madhësia e imazhit
1155       zoom: Zmadho
1156       add_marker: Shto një shënues në hartë
1157       latitude: 'Lat:'
1158       longitude: 'Lon:'
1159       output: Dalja
1160       paste_html: Ngjite HTML për ta inkorporuar në uebfaqe
1161       export_button: Eksporto
1162     fixthemap:
1163       how_to_help:
1164         title: Si të ndihmosh
1165         join_the_community:
1166           title: Bashkohu me komunitetin
1167           explanation_html: Nëse keni vënë re një problem me të dhënat e hartës, për
1168             shembull një rrugë mungon apo adresa juaj, mënyra më e mirë për të procesuar
1169             është t'i bashkohesh komunitetit OpeenStreetMap dhe të shtosh apo të riparosh
1170             të dhënat vetë.
1171         add_a_note:
1172           instructions_html: Klikoni <a class='icon note'></a> ose të njëjtën ikonë
1173             në ekranin e hartës. Kjo do të shtojë një shënues në hartë, të cilën ju
1174             mund ta lëvizni duke e tërhequr. Shtoni mesazhin tuaj, pastaj klikoni
1175             save dhe editues të tjerë do ta kontrollojnë.
1176       other_concerns:
1177         title: Shqetësime të tjera
1178     help:
1179       title: Merr ndihmë
1180       introduction: OpenStreetMap ka disa burime për të mësuar në lidhje me projektin,
1181         duke bërë pyetje dhe duke ju përgjigjur dhe duke diskutuar bashkërisht dhe
1182         duke dokumentuar temat e hartës.
1183       welcome:
1184         url: /mirësevjen
1185         title: Mirësevjen në OSM
1186         description: Filloni me këtë udhëzues të thjeshtë që mbulon bazat e OpenStreetMap.
1187       beginners_guide:
1188         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sq:Beginners%27_guide
1189         title: Udhëzues për fillestarë.
1190         description: Një udhëzues për fillestarë që mirëmbahet nga komuniteti.
1191       help:
1192         url: https://help.openstreetmap.org/
1193         title: help.openstreetmap.org
1194         description: Bëni një pyetje ose shikoni përgjigjet në faqen pyetje dhe përgjigje
1195           të OSM-së.
1196       mailing_lists:
1197         title: Listat E Postimeve
1198         description: Bëni një pyetje ose diskutoni çështje interesante në një gamë
1199           të gjerë të listës së postimeve të ditës apo rajonale.
1200       forums:
1201         title: Forumet
1202     sidebar:
1203       search_results: Rezultatet e kërkimit
1204       close: Mbyll
1205     search:
1206       search: Kërko
1207       from: Prej
1208       to: Për
1209       where_am_i: Ku jam unë?
1210     key:
1211       table:
1212         entry:
1213           centre: Qendër sportive
1214           military: Zonë ushtarake
1215           school:
1216           - Shkollë
1217           - Universitet
1218           building: Ndërtesë
1219           station: Stacioni hekurudhor
1220           summit:
1221           - Samit
1222           - majë
1223     richtext_area:
1224       edit: Redakto
1225       preview: Parapamje
1226     welcome:
1227       title: Mirësevjen
1228       whats_on_the_map:
1229         title: Çfarë ka në hartë?
1230       basic_terms:
1231         title: Termat bazë për hartografim
1232         paragraph_1_html: OpenStreetMap ka disa shprehje në zhargonin e vet. Këtu
1233           janë disa fjalë kyçe mund të jenë të dobishme.
1234         editor_html: Një <strong>redaktor</strong> është një program apo faqe të cilën
1235           mund ta përdorni për ta redaktuar hartën.
1236         node_html: Një <strong>nyje</strong> është një pikë në hartë, si një restorant
1237           i vetëm ose një pemë.
1238         way_html: Një <strong>rrugë</strong> është një linjë apo fushë, si një rrugë,
1239           lumë, liqen apo ndërtesë.
1240       rules:
1241         title: Rregullat!
1242       start_mapping: Fillo hartografimin
1243       add_a_note:
1244         title: Nuk ke kohë për të redaktuar? Shto një shënim!
1245   traces:
1246     visibility:
1247       private: Privat (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1248       public: Publik (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1249       trackable: E gjurmueshme (vetëm e bashkëndarë si anonime, të pikave të rendituea
1250         me vula kohore)
1251       identifiable: Të identifikueshme (të treguara në listën e gjurmëve të identifikueshme,
1252         të pikave të renditura me vulë kohore)
1253     new:
1254       upload_trace: Ngarko GPS Percjellesin
1255       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1256       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1257       help: Ndihmë
1258       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1259     create:
1260       upload_trace: Ngarko gjurmët e GPS
1261       trace_uploaded: Skeda e juaj GPX është ngarkuar dhe është në pritje për futje
1262         në bazën e të dhënave. Kjo zakonisht ndodhë brenda një gjysmë ore dhe pas
1263         përfundimit do të ju dërgohet një email.
1264       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju
1265         lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë,
1266         pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
1267     edit:
1268       title: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1269       heading: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1270       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1271       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1272     trace_optionals:
1273       tags: Etiketat
1274     show:
1275       title: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1276       heading: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1277       pending: DUKE PRITUR
1278       filename: 'Emri i skedës:'
1279       download: shkarko
1280       uploaded: 'Ngarkuar:'
1281       points: 'Pikë:'
1282       start_coordinates: 'Fillo koordinatën:'
1283       map: harta
1284       edit: redakto
1285       owner: 'Pronari:'
1286       description: 'Përshkrimi:'
1287       tags: 'Etiketa:'
1288       none: Asnjë
1289       edit_trace: Redakto këtë gjurmë
1290       delete_trace: Fshi këtë gjurmë
1291       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
1292       visibility: 'Dukshmëria:'
1293     trace_paging_nav:
1294       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
1295     trace:
1296       pending: NE PRITJE
1297       count_points: '%{count} pikë'
1298       more: më shumë
1299       trace_details: Shfaq detajet e gjurmës
1300       view_map: Shiko hartën
1301       edit: redakto
1302       edit_map: Redakto hartën
1303       public: PUBLIKE
1304       identifiable: E IDENTIFIKUESHME
1305       private: PRIVAT
1306       trackable: E GJURMUESHME
1307       by: nga
1308       in: në
1309       map: harta
1310     index:
1311       public_traces: Gjurmët publike të GPS
1312       public_traces_from: Gjurmët publike të GPS nga %{user}
1313       description: Shfletoni ngarkimet e fundit gjurmëve të GPS
1314       tagged_with: etiketuar me %{tags}
1315       upload_trace: Ngarko një gjurmë
1316       see_all_traces: Shih të gjitha gjurmët
1317     destroy:
1318       scheduled_for_deletion: Gjurmë e planifikuar për fshirje
1319     make_public:
1320       made_public: Gjurmë e bërë publike
1321     offline_warning:
1322       message: Sistemi i ngarkimit të skedës GPX aktualisht është jashtë përdonimit
1323     offline:
1324       heading: Ruajtësi GPX jashtë linje
1325       message: Ruajtja e skedës GPC dhe sistemi i ngarkimit aktualisht është jashtë
1326         përdonimit
1327   application:
1328     require_admin:
1329       not_an_admin: Ju duhet të jeni administrator për të kryer atë veprim.
1330   oauth_clients:
1331     show:
1332       edit: Redakto detajet
1333       confirm: A je i sigurt?
1334   users:
1335     login:
1336       title: Identifikohu
1337       heading: Identifikohu
1338       email or username: 'Adresa e emailit ose emri i përdoruesit:'
1339       password: 'Fjalëkalimi:'
1340       remember: Më mbaj mend
1341       lost password link: Ke humbur fjalëkalimin?
1342       login_button: Identifikohu
1343       register now: Regjistrohu tani
1344       create account minute: Krijoni një llogari. Ajo mer vetëm një minutë kohë.
1345       no account: Nuk ke llogari?
1346       account not active: Na vjen keq, llogaria e jote nuk është aktive akoma.<br
1347         /> Të lutem përdor lidhjen në emailin e konfirmimit, në llogari tënde, për
1348         ta aktivizuar atë, ose <a href="%{reconfirm}">kërko një email konfirmimi të
1349         ri</a> .
1350       account is suspended: Na vjen keq, llogarinë tuaj ka qenë i pezulluar për shkak
1351         të aktivitetit të dyshimtë.<br />Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1352         nëse ju dëshironi për të diskutuar këtë.
1353       auth failure: Na vjen keq, nuk mund të identifikohemi me ato detaje.
1354       openid_logo_alt: Identifikohu me ndonjë ID të hapur
1355       auth_providers:
1356         openid:
1357           title: Identifikohu me OpenID
1358         github:
1359           title: Identifikohuni me GitHub
1360         wikipedia:
1361           alt: Identifikohuni me një llogari të Wikipedia-s
1362     logout:
1363       title: Çidentifikohu
1364       heading: Çidentifikohu nga OpenStreetMap
1365       logout_button: Çidentifikohu
1366     lost_password:
1367       title: Fjalëkalimi i humbur
1368       heading: Ke harruar fjalëkalimin?
1369       email address: 'Adresa e emailit:'
1370       new password button: Rivendos fjalëkalimin
1371       help_text: Shkruani adresën e emailit që keni përdorur për tu regjistruar, ne
1372         do të dërgojmë një lidhje të cilën mund të përdorni për të rivendosur fjalëkalimin
1373         tuaj.
1374       notice email on way: Na vjen keq e keni humbur atë :-( por një email është në
1375         rrugëtim kështu që ju mund të rivendosni atë së shpejti.
1376       notice email cannot find: Na vjen keq, ne nuk arritë ta gjejmë adresën e emailit
1377         të dhënë.
1378     reset_password:
1379       title: Rivendos fjalëkalimin
1380       heading: Rivendos fjalëkalimin për %{user}
1381       reset: Rivendos fjalëkalimin
1382       flash changed: Fjalëkalimi yt është ndryshuar.
1383       flash token bad: Nuk e gjet atë shenjë, kontrollo URL-në?
1384     new:
1385       title: Krijo llogari
1386       no_auto_account_create: Për fat të keq aktualisht nuk jeni në gjendje për të
1387         krijuar automatikisht një llogari për ty.
1388       contact_webmaster_html: Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1389         për të organizuar krijimin e një llogarie - ne do të përpiqemi dhe të merremi
1390         me kërkesën sa më shpejt që të jetë e mundur.
1391       about:
1392         header: E lirë dhe e redaktueshme
1393       email address: 'Adresa e emailit:'
1394       confirm email address: 'Konfirmo adresën e emailit:'
1395       not_displayed_publicly_html: Nuk shihet publikisht (shih <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1396         title="politika e privatësisë përfshirë seksionin në adresat e emailit të
1397         wiki">privacy policy</a>)
1398       display name: 'Emër i dukshëm:'
1399       display name description: Emri yt publik. Ti mund ta ndryshosh më vonë në preferenca.
1400       password: 'Fjalëkalimi:'
1401       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1402       continue: Vazhdo
1403       terms accepted: Faleminderit për pranimin kushteve të reja për kontribues!
1404       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1405     terms:
1406       title: Kushtet për kontribues
1407       heading: Kushtet për kontribues
1408       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet
1409         e mia të jenë në Domenin Publik
1410       consider_pd_why: çfarë është kjo?
1411       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1412       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1413       decline: Nuk e pranoj
1414       legale_select: 'Vendi i banimit:'
1415       legale_names:
1416         france: Francë
1417         italy: Itali
1418         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
1419     no_such_user:
1420       title: Nuk ka përdorues të tillë
1421       heading: Përdoruesi %{user} nuk ekziston
1422       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me emrin %{user}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin,
1423         ose ndoshta linku që ke klikuar është gabim.
1424     show:
1425       my diary: Ditari im
1426       new diary entry: shënim i ri në ditar
1427       my edits: Redaktimet e mia
1428       my traces: Gjurmët e mia
1429       my notes: Shënimet e mia
1430       my messages: Mesazhet e mia
1431       my profile: Profili im
1432       my settings: Preferencat e mia
1433       my comments: Komentet e mia
1434       oauth settings: Konfigurimet i rregullave
1435       blocks on me: Blloqet mbi mua
1436       blocks by me: Bllokimet nga unë
1437       send message: Dërgo mesazh
1438       diary: Ditari
1439       edits: Redaktimet
1440       traces: Gjurmët
1441       notes: Shënimet e hartës
1442       remove as friend: Largo mikun
1443       add as friend: Shto si mik
1444       mapper since: 'Hartues që prej:'
1445       latest edit: 'Redaktimi i fundit %{ago}:'
1446       email address: 'Adresa e emailit:'
1447       created from: 'Krijuar nga:'
1448       status: 'Statusi:'
1449       spam score: 'Rezultati me Spam:'
1450       description: Përshkrimi
1451       user location: Vendi i përdoruesit
1452       if_set_location_html: Vendosni vendndodhjen e shtëpisë suaj në faqen %{settings_link}
1453         për të parë përdoruesit që ndodhen afër.
1454       settings_link_text: parametrat
1455       no friends: Akoma nuk ke shtuar ndonjë mik.
1456       km away: '%{count}km larg'
1457       m away: '%{count}m larg'
1458       nearby users: Përdoruesit e tjerë aty pranë
1459       no nearby users: Nuk ka përdorues tjerë aty pranë, të cilët pranojnë të hartografojnë.
1460       role:
1461         administrator: Ky përdorues është një administrator
1462         moderator: Ky përdorues është një moderator
1463         grant:
1464           administrator: Mundëso qasje administratori
1465           moderator: Mundëso qasje moderatori
1466         revoke:
1467           administrator: Revoko qasjen e administratorit
1468           moderator: Revoko qasjen e moderatorit
1469       block_history: bllokimet e pranuara
1470       moderator_history: bllokimet e dhëna
1471       create_block: blloko këtë përdorues
1472       activate_user: aktivizo këtë përdorues
1473       deactivate_user: ç'aktivizo këtë përdorues
1474       confirm_user: konfirmo këtë përdorues
1475       hide_user: fsheh këtë përdorues
1476       unhide_user: zbulo këtë përdorues
1477       delete_user: fshi këtë përdorues
1478       confirm: Konfirmo
1479       report: Raporto ķëtë përdorues
1480     popup:
1481       your location: Vendndodhja e jote
1482       nearby mapper: Hartuesi aty pranë
1483       friend: Mik
1484     account:
1485       title: Redakto llogarinë
1486       my settings: Preferencat e mia
1487       current email address: 'Adresa e tanishme e emailit:'
1488       new email address: 'Adresa e re e emailit:'
1489       email never displayed publicly: (asnjëherë nuk është publikuar)
1490       openid:
1491         link text: çfarë është kjo?
1492       public editing:
1493         heading: 'Redaktim publik:'
1494         enabled: I aktivizuar. Jo anonim dhe mund të redaktojë të dhënat.
1495         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1496         enabled link text: çfarë është kjo?
1497         disabled: I çaktivizuar dhe nuk mund të redaktojë të dhënat, të gjitha redaktimet
1498           e mëparshme janë anonime.
1499         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
1500       public editing note:
1501         heading: Redaktim publik
1502       contributor terms:
1503         heading: Kushtet për kontribues
1504         agreed: Ti je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1505         not yet agreed: Ti ende nuk je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1506         review link text: Të lutem ndiq i këtë link për të për të lexuar dhe pranuar
1507           kushtet e kontribuesit.
1508         agreed_with_pd: Ti gjithashtu ke deklaruar, që redaktimet e tua të jenë në
1509           pronësi publike.
1510         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1511         link text: Çka është kjo?
1512       profile description: 'Përshkrimi i profilit:'
1513       preferred languages: 'Gjuhët e parapëlqyera:'
1514       preferred editor: 'Redaktori i parapëlqyer:'
1515       image: 'Imazhi:'
1516       gravatar:
1517         gravatar: Përdor Gravatar
1518         link text: çfarë është kjo?
1519       new image: Shto një imazh
1520       keep image: Mbaj imazhin e tanishëm
1521       delete image: Heq imazhin e tanishëm
1522       replace image: Zëvendëso imazhin e tanishëm
1523       image size hint: (imazhet katror të paktën 100x100 duken më mirë)
1524       home location: 'Vendndodhja e shtëpisë:'
1525       no home location: Nuk ke shëuar vendndodhjen e shtëpisë tënde.
1526       latitude: 'Latituda:'
1527       longitude: 'Longituda:'
1528       update home location on click: Përditëso vendndodhjen e shtëpisë kur unë klikoj
1529         në hartë!
1530       save changes button: Ruaj ndryshimet
1531       make edits public button: Të gjitha redaktimet e mia bëjë publike
1532       return to profile: Mbrapa te profili
1533       flash update success confirm needed: Informacioni i përdoruesit u përditësua
1534         me sukses. Kontrolloni emailin tuaj për një shënim për të konfirmuar adresën
1535         e re të emailit tuaj.
1536       flash update success: Informacioni i përdoruesit u përditësua me sukses.
1537     confirm:
1538       heading: Kontrollo emailin tënd!
1539       press confirm button: Shtyp butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë
1540         tënde.
1541       button: Konfirmo
1542       success: Llogaria e juaj u konfirmua, ju falemninderit që u regjistruat!
1543       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
1544       unknown token: Kodi i konfirmimit ka skaduar ose nuk ekziston.
1545     confirm_resend:
1546       success_html: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo
1547         të konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br
1548         /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit
1549         atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë %{sender} pasi që ne nuk
1550         do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
1551       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
1552     confirm_email:
1553       heading: Konfirmoni ndryshimin e adresës së emailit
1554       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar adresën
1555         e re të emailit tuaj.
1556       button: Konfirmo
1557       success: Konfirmohet ndryshimi i adresës së emailit!
1558       failure: Një adresë emaili tashmë është konfirmuar me këtë shenjë.
1559     set_home:
1560       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
1561     go_public:
1562       flash success: Të gjitha redaktimet e tua tani janë publike dhe tani të lejohet
1563         t'i redaktosh ato.
1564     index:
1565       title: Përdoruesi
1566       heading: Përdorues
1567       showing:
1568         one: Faqe %{page} (%{first_item} nga %{items})
1569         other: Page %{page} (%{first_item}-%{last_item} nga %{items})
1570       summary_html: '%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}'
1571       summary_no_ip_html: '%{name} krijuar më %{date}'
1572       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
1573       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
1574       empty: Asnjë përdorues që përputhet nuk u gjet
1575   user_role:
1576     filter:
1577       not_a_role: Vargu `%{role}' nuk është një rol i vlefshëm.
1578       already_has_role: Përdoruesi tashmë e ka rolin %{role}.
1579       doesnt_have_role: Përdoruesi nuk e ka rolin %{role}.
1580     grant:
1581       title: Konfirmimi i dhënies së rolit
1582       heading: Konfirmimi i dhënies së rolit
1583       are_you_sure: A jeni i sigurt që ju doni t'i jepni rolin `%{role}' përdoruesit
1584         `%{name}'?
1585       confirm: Konfirmo
1586       fail: Nuk mund t'i jepet roli `%{role}' përdoruesit `%{name}'. Ju lutemi, kontrolloni
1587         që përdoruesi dhe roli të dyja të jenë të vlefshme.
1588     revoke:
1589       title: Konfirmimi i revokimit të rolit
1590       heading: Konfirmo revokimin e rolit
1591       are_you_sure: A je i sigurt që do ta revokosh rolin `%{role}' prej perdoruesit
1592         `%{name}'?
1593       confirm: Konfirmo
1594       fail: Nuk ia doli ta revokoj rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Të
1595         lutem kontrollo përdoruesin dhe rolin nëse janë të dy të vlefshëm.
1596   user_blocks:
1597     new:
1598       reason: Arsyeja pse %{name} është duke u bllokuar. Të lutem je sa më i qetë
1599         dhe arsyeshëm, mundësisht përshkruaj sa më shumë detaje rreth situatës, dhe
1600         mendo që që mesazhi yt është publik. Mendoje që jo të gjithë anëtarët e kuptojnë
1601         gjuhën e komunitetit, prandaj përdor formulime sa më lehtë të kuptueshme.
1602     revoke:
1603       revoke: Revoko!
1604     show:
1605       confirm: A jeni i sigurt?
1606     block:
1607       show: Shfaq
1608       edit: Redakto
1609       revoke: Revoko!
1610     blocks:
1611       status: Statusi
1612       revoker_name: Revokuar nga
1613   javascripts:
1614     site:
1615       edit_tooltip: Redakto hartën
1616   redactions:
1617     show:
1618       destroy: Revoko këtë redaktim
1619       confirm: A je i sigurt?
1620 ...