Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/2976' into master
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: AnakngAraw
6 # Author: Brazal.dang
7 # Author: Chitetskoy
8 # Author: Emem.calist
9 # Author: Ianlopez1115
10 # Author: Jewel457
11 # Author: Jojit fb
12 # Author: KahitAnongPangalan
13 # Author: LR Guanzon
14 # Author: Leeheonjin
15 # Author: Macofe
16 # Author: 아라
17 ---
18 tl:
19   html:
20     dir: ltr
21   time:
22     formats:
23       friendly: '%e %B %Y sa ganap na %H:%M'
24   helpers:
25     submit:
26       diary_comment:
27         create: Sagipin
28       diary_entry:
29         create: Ilathala
30       message:
31         create: Ipadala
32       client_application:
33         create: Magpatala
34         update: Baguhin
35       redaction:
36         create: Lumikha ng redaksiyon
37         update: Sagipin ang redaksiyon
38       trace:
39         create: Ikargang paitaas
40         update: Sagipin ang mga Pagbabago
41       user_block:
42         create: Likhain ang hadlang
43         update: Isapanahon ang paghadlang
44   activerecord:
45     models:
46       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
47       changeset: Pangkat ng pagbabago
48       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
49       country: Bansa
50       diary_comment: Puna sa Talaarawan
51       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
52       friend: Kaibigan
53       language: Wika
54       message: Mensahe
55       node: Buko
56       node_tag: Tatak ng Buko
57       notifier: Tagapagpabatid
58       old_node: Lumang Buko
59       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
60       old_relation: Lumang Kaugnayan
61       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
62       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
63       old_way: Lumang Daan
64       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
65       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
66       relation: Kaugnayan
67       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
68       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
69       session: Laang Panahon
70       trace: Bakas
71       tracepoint: Tuldok ng Bakas
72       tracetag: Tatak ng Bakas
73       user: Tagagamit
74       user_preference: Nais ng Tagagamit
75       user_token: Kahalip ng Tagagamit
76       way: Daan
77       way_node: Buko ng Daan
78       way_tag: Tatak ng Daan
79     attributes:
80       client_application:
81         callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
82         support_url: URL ng Pagtangkilik
83       diary_comment:
84         body: Katawan
85       diary_entry:
86         user: Tagagamit
87         title: Paksa
88         latitude: Latitud
89         longitude: Longhitud
90         language: Wika
91       friend:
92         user: Tagagamit
93         friend: Kaibigan
94       trace:
95         user: Tagagamit
96         visible: Nakikita
97         name: Pangalan
98         size: Sukat
99         latitude: Latitud
100         longitude: Longhitud
101         public: Pangmadla
102         description: Paglalarawan
103         gpx_file: 'Ikargang paitaas ang Talaksang GPX:'
104         visibility: 'Pagkanatatanaw:'
105         tagstring: 'Mga tatak:'
106       message:
107         sender: Nagpadala
108         title: Paksa
109         body: Katawan
110         recipient: Tumatanggap
111       user:
112         email: Sulatroniko
113         active: Masigla
114         display_name: Ipakita ang Pangalan
115         description: Paglalarawan
116         languages: Mga wika
117         pass_crypt: Password
118     help:
119       trace:
120         tagstring: hindi hinangganang kuwit
121   printable_name:
122     with_version: '%{id}, v%{version}'
123   editor:
124     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
125     potlatch:
126       name: Potlatch 1
127       description: Potlatch 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
128     id:
129       name: iD
130       description: iD (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
131     potlatch2:
132       name: Potlatch 2
133       description: Potlatch 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
134     remote:
135       name: Pangmalayong Pantaban
136       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
137   api:
138     notes:
139       comment:
140         opened_at_html: Nilikha %{when} ang nakaraan
141         opened_at_by_html: Nilikha %{when} ang nakaraan ni %{user}
142         closed_at_html: Nalutas %{when} ang nakaraan
143         closed_at_by_html: Nalutas %{when} ang nakaraan ni %{user}
144       rss:
145         commented: bagong puna (malapit sa %{place})
146   browse:
147     created: Nilikha
148     closed: Isinara
149     created_html: Nilikha <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr>
150     closed_html: Isinara <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr>
151     created_by_html: Nilikha <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr> ni
152       %{user}
153     deleted_by_html: Binura <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr> ni
154       %{user}
155     edited_by_html: Binago <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr> ni %{user}
156     closed_by_html: Isinara <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr> ni
157       %{user}
158     version: Bersyon
159     in_changeset: Pangkat ng pagbabago
160     anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
161     no_comment: (walang mga puna)
162     part_of: Bahagi ng
163     download_xml: Ikargang paibaba ang XML
164     view_history: Tingnan ang kasaysayan
165     view_details: Tingnan ang mga detalye
166     location: Pook (lokasyon)
167     changeset:
168       title: 'Pangkat ng pagbabago: %{id}'
169       belongs_to: May-akda
170       comment: Mga puna (%{count})
171       hidden_commented_by_html: Nakatagong puna mula kay %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
172         ang nakaraan</abbr>
173       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
174       osmchangexml: XML ng osmChange
175       feed:
176         title: '%{id} ng pangkat ng pagbabago'
177         title_comment: '%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}'
178       join_discussion: Lumagda para sumali sa talakayan
179     relation:
180       members: Mga kasapi
181     relation_member:
182       entry_html: '%{type} %{name}'
183       entry_role_html: '%{type} %{name} bilang %{role}'
184       type:
185         node: Buko
186         way: Daan
187         relation: Kaugnayan
188     containing_relation:
189       entry_html: Kaugnayan %{relation_name}
190       entry_role_html: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
191     not_found:
192       sorry: 'Paumanhin, %{type} #%{id} ay hindi matagpuan.'
193       type:
194         node: buko
195         way: daan
196         relation: kaugnayan
197         changeset: palitan ang pagtatakda
198     timeout:
199       sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan
200         bago nakuha uli.
201       type:
202         node: buko
203         way: daan
204         relation: kaugnayan
205         changeset: palitan ang pagtatakda
206     redacted:
207       redaction: Redaksiyon %{id}
208       message_html: Ang bersiyong %{version} ng %{type} ito ay hindi maipapakita dahil
209         sumailalim na ito sa redaksiyon. Pakitingnan ang %{redaction_link} para sa
210         mga detalye.
211       type:
212         node: buko
213         way: daan
214         relation: kaugnayan
215     start_rjs:
216       load_data: Ikarga ang Dato
217       loading: Ikinakarga...
218     tag_details:
219       tags: Mga tatak
220       wiki_link:
221         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
222         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
223       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
224       telephone_link: Tawagan ang %{phone_number}
225     note:
226       title: 'Tala: %{id}'
227       new_note: Bagong Tala
228       description: Paglalarawan
229       hidden_title: 'Nakatagong tala #%{note_name}'
230       opened_by_html: Nilikha ni %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} ang nakaraan</abbr>
231       opened_by_anonymous_html: Nilikha ng isang di-nagpakilalang tagagamit <abbr
232         title='%{exact_time}'>%{when} ang nakaraan</abbr>
233       commented_by_html: Puna mula kay %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
234         ang nakaraan</abbr>
235       commented_by_anonymous_html: Puna ng isang di-nagpakilalang tagagamit <abbr
236         title='%{exact_time}'>%{when} ang nakaraan</abbr>
237       hidden_by_html: Itinago ni %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} ang nakaraan</abbr>
238     query:
239       nearby: Mga kalapit na tampok
240   changesets:
241     changeset_paging_nav:
242       showing_page: Ika-%{page} na pahina
243       next: Kasunod »
244       previous: « Nakaraan
245     changeset:
246       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
247       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
248       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
249     changesets:
250       id: ID
251       saved_at: Sinagip sa
252       user: Tagagamit
253       comment: Puna/Kumento
254       area: Pook
255     index:
256       title: Mga pangkat ng pagbabago
257       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
258       title_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
259       title_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
260       empty: Walang natagpuang mga aparato/gadyet.
261       empty_area: Walang pangkat ng pagbabago sa lugar na ito.
262       empty_user: Walang pangkat ng pagbabago mula sa tagagamit na ito.
263       no_more: Wala nang mga pangkat ng pagbabago ang nakita.
264       no_more_area: Wala nang mga pangkat ng pagbabago sa lugar na ito.
265       no_more_user: Wala nang mga pangkat ng pagbabago mula sa tagagamit na ito.
266       load_more: Magkarga pa
267     timeout:
268       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging
269         napakatagal bago nakuhang muli.
270   changeset_comments:
271     comment:
272       comment: 'Bagong puna sa pangkat ng pagbabago #%{changeset_id} ni %{author}'
273   diary_entries:
274     new:
275       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
276     form:
277       subject: 'Paksa:'
278       body: 'Katawan:'
279       language: 'Wika:'
280       location: 'Pook (lokasyon):'
281       latitude: 'Latitud:'
282       longitude: 'Longhitud:'
283       use_map_link: gamitin ang mapa
284     index:
285       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
286       title_friends: Mga talaarawan ng mga kaibigan
287       title_nearby: Mga talaarawan ng Kanugnog na mga Tagagamit
288       user_title: Talaarawan ni %{user}
289       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
290       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
291       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
292       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
293       recent_entries: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan
294       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
295       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
296     edit:
297       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
298       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
299     show:
300       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
301       user_title: Talaarawan ni %{user}
302       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
303       login_to_leave_a_comment_html: '%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna'
304       login: Mag-login
305     no_such_entry:
306       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
307       heading: 'Walang ipinasok na may ID na: %{id}'
308       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}.
309         Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot
310         mo.
311     diary_entry:
312       posted_by_html: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
313       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
314       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
315       comment_count:
316         zero: Wala pang mga puna
317         one: '%{count} puna'
318         other: '%{count} mga puna'
319       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
320       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
321       confirm: Tiyakin
322     diary_comment:
323       comment_from_html: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
324       hide_link: Itago ang punang ito
325       confirm: Tiyakin
326     location:
327       location: 'Pook (lokasyon):'
328       view: Tingnan
329       edit: Baguhin
330     feed:
331       user:
332         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
333         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula
334           kay %{user}
335       language:
336         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
337         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit
338           ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
339       all:
340         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
341         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit
342           ng OpenStreetMap
343     comments:
344       has_commented_on: Pinuna ni %{display_name} ang sumusunod na mga lahok sa talaarawan
345       post: Ipaskil
346       when: Kailan
347       comment: Puna
348       newer_comments: Mas Bagong mga Pagpuna
349       older_comments: Mas Lumang mga Puna
350   friendships:
351     make_friend:
352       heading: Idagdag si %{user} bilang isang kaibigan?
353       button: idagdag bilang kaibigan
354       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}!
355       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
356       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
357     remove_friend:
358       heading: Tanggalin bilang isang kaibigan si %{user}?
359       button: Tanggalin bilang kaibigan
360       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
361       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
362   geocoder:
363     search:
364       title:
365         latlon_html: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
366         ca_postcode_html: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
367         osm_nominatim_html: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim
368           ng OpenStreetMap</a>
369         geonames_html: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
370         osm_nominatim_reverse_html: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim
371           ng OpenStreetMap</a>
372         geonames_reverse_html: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
373     search_osm_nominatim:
374       prefix_format: '%{name}'
375       prefix:
376         aeroway:
377           aerodrome: Himpilan ng eroplano
378           apron: Tapis pangkusina
379           gate: Tarangkahan
380           helipad: Lapagan at Lunsaran ng Helikopter
381           runway: Patakbuhan at Daanan
382           taxiway: Daanan ng Taksi
383           terminal: Terminal
384         amenity:
385           animal_shelter: Kanlungan ng hayop
386           arts_centre: Lunduyan ng Sining
387           atm: ATM
388           bank: Bangko
389           bar: Tindahang Inuman ng Alak
390           bbq: Barbikyuhan
391           bench: Bangko
392           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
393           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
394           biergarten: Inuman ng Serbesa
395           boat_rental: Arkilahan ng Bangka
396           brothel: Bahay-aliwan
397           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
398           bus_station: Himpilan ng Bus
399           cafe: Kapihan
400           car_rental: Arkilahan ng Kotse
401           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
402           car_wash: Paliguan ng Kotse
403           casino: Bahay-pasugalan
404           charging_station: Himpilang Kargahan
405           cinema: Sinehan
406           clinic: Klinika
407           clock: Orasan
408           college: Dalubhasaan
409           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
410           courthouse: Gusali ng Hukuman
411           crematorium: Krematoryum
412           dentist: Dentista
413           doctors: Mga manggagamot
414           drinking_water: Naiinom na Tubig
415           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
416           embassy: Embahada
417           fast_food: Kainang Pangmabilisan
418           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
419           fire_station: Himpilan ng Bumbero
420           food_court: Korte ng Pagkain
421           fountain: Bukal
422           fuel: Panggatong
423           gambling: Pagsusugal
424           grave_yard: Sementeryo
425           hospital: Ospital
426           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
427           ice_cream: Sorbetes
428           kindergarten: Kindergarten
429           library: Aklatan
430           marketplace: Palengke
431           monastery: Monasteryo
432           motorcycle_parking: Paradahan ng Motorsiklo
433           nightclub: Alibangbang
434           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
435           parking: Paradahan
436           parking_entrance: Pasukan ng Paradahan
437           pharmacy: Botika
438           place_of_worship: Sambahan
439           police: Pulis
440           post_box: Kahon ng Liham
441           post_office: Tanggapan ng Sulat
442           prison: Bilangguan
443           pub: Pangmadlang Bahay
444           public_building: Pangmadlang Gusali
445           recycling: Pook ng Muling Paggamit
446           restaurant: Kainan
447           school: Paaralan
448           shelter: Kanlungan
449           shower: Dutsahan
450           social_centre: Lunduyan ng Pakikipagkapuwa
451           studio: Istudyo
452           swimming_pool: Palanguyan
453           taxi: Taksi
454           telephone: Teleponong Pangmadla
455           theatre: Tanghalan
456           toilets: Mga banyo
457           townhall: Bulwagan ng Bayan
458           university: Pamantasan
459           vending_machine: Makinang Nagbebenta
460           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
461           village_hall: Bulwagan ng Nayon
462           waste_basket: Basurahan
463         boundary:
464           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
465           census: Hangganan ng Sensus
466           national_park: Liwasang Pambansa
467           protected_area: Napuprutektahang Pook
468         bridge:
469           aqueduct: Tulay na Daanan ng Tubig
470           suspension: Tulay na Nakabitin
471           swing: Tulay na Naikakambiyo
472           viaduct: Tulay na Tubo
473           "yes": Tulay
474         building:
475           apartments: Bloke ng Apartamento
476           chapel: Kapilya
477           church: Simbahan
478           commercial: Gusaling Pangkalakal
479           dormitory: Dormitoryo
480           farm: Gusaling Pambukid
481           garage: Garahe
482           hospital: Gusali ng Hospital
483           hotel: Otel
484           house: Bahay
485           industrial: Gusaling Pang-industriya
486           office: Gusaling Tanggapan
487           public: Pangmadlang Gusali
488           residential: Gusaling Tirahan
489           retail: Gusaling Tingian
490           school: Gusali ng Paaralan
491           terrace: Balkonahe
492           train_station: Himpilan ng Tren
493           university: Gusali ng Pamantasan
494           "yes": Gusali
495         craft:
496           brewery: Serbeserya
497           carpenter: Anluwage
498           gardener: Hardinero
499           painter: Pintor
500           photographer: Litratista
501           plumber: Tubero
502           shoemaker: Sapatero
503           tailor: Mananahi
504         emergency:
505           ambulance_station: Istasyon ng Ambulansya
506           phone: Teleponong Pangsakuna
507         highway:
508           abandoned: Pinabayaang daang-bayan
509           bridleway: Daanan ng Kabayo
510           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
511           bus_stop: Hintuan ng Bus
512           construction: Ginagawang Punong Lansangan
513           cycleway: Daanan ng Bisikleta
514           elevator: Asensor
515           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
516           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
517           ford: Bagtasan ng Tao
518           living_street: Buhay na Lansangan
519           milestone: Poste ng Milya
520           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
521           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
522           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
523           path: Landas
524           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
525           platform: Palapag
526           primary: Pangunahing Kalsada
527           primary_link: Pangunahing Kalsada
528           proposed: Iminungkahing Daan
529           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
530           residential: Daang pamahayan
531           rest_area: Pook Pahingahan
532           road: Lansangan
533           secondary: Pampangalawang Lansangan
534           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
535           service: Kalyeng Pampalingkuran
536           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
537           speed_camera: Kamera ng Tulin
538           steps: Mga hakbang
539           tertiary: Pampangatlong Kalsada
540           tertiary_link: Pampangatlong Kalsada
541           track: Pinak
542           traffic_signals: Mga Senyas sa Trapiko
543           trunk: Pangunahing Ruta
544           trunk_link: Pangunahing Ruta
545           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
546           "yes": Daan
547         historic:
548           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
549           battlefield: Pook ng Labanan
550           boundary_stone: Bato ng Hangganan
551           building: Gusaling Pangkasaysayan
552           castle: Kastilyo
553           church: Simbahan
554           fort: Kuta
555           house: Bahay
556           manor: Manor
557           memorial: Muog na Pang-alaala
558           mine: Minahan
559           monument: Bantayog
560           ruins: Mga Guho
561           stone: Bato
562           tomb: Nitso/Puntod
563           tower: Tore
564           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
565           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
566           wreck: Wasak na Sasakyan
567         landuse:
568           allotments: Mga Laang Bahagi
569           basin: Lunas ng Ilog
570           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
571           cemetery: Libingan
572           commercial: Pook na Pangkalakalan
573           conservation: Lupaing Iniligtas
574           construction: Konstruksyon
575           farm: Bukid
576           farmland: Lupaing Sakahan
577           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
578           forest: Gubat
579           garages: Mga garahe
580           grass: Damo
581           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
582           industrial: Pook na Pang-industriya
583           landfill: Tabon na Lupain
584           meadow: Kaparangan
585           military: Pook ng Militar
586           mine: Minahan
587           orchard: Halamanan ng Bunga
588           quarry: Hukay na Tibagan
589           railway: Daambakal
590           recreation_ground: Lupaing Libangan
591           reservoir: Tinggalan ng Tubig
592           reservoir_watershed: Lunas na Imbakan ng Tubig
593           residential: Pook na Panirahan
594           retail: Tingi
595           village_green: Nayong Lunti
596           vineyard: Ubasan
597         leisure:
598           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
599           bird_hide: Pook-Matyagan ng Ibon
600           common: Karaniwang Lupain
601           fishing: Pook na Palaisdaan
602           fitness_station: Himpilan na Pangkaangkupan at Kalusugan ng Katawan
603           garden: Halamanan
604           golf_course: Kurso ng Golp
605           horse_riding: Sakayan ng kabayo
606           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
607           marina: Marina
608           miniature_golf: Munting Golp
609           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
610           park: Liwasan
611           pitch: Hagisang Pampalakasan
612           playground: Palaruan
613           recreation_ground: Lupaing Libangan
614           sauna: Silid-suuban
615           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
616           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
617           stadium: Istadyum
618           swimming_pool: Palanguyan
619           track: Landas na Takbuhan
620           water_park: Liwasang Tubigan
621           "yes": Pampalipas oras
622         man_made:
623           lighthouse: Parola
624           pipeline: Linya ng tubo
625           tower: Tore
626           works: Pabrika
627           "yes": Gawa ng tao
628         military:
629           airfield: Paliparan at Palapagang Pangmilitar
630           barracks: Kuwartel
631           bunker: Hukay na Pangsundalo
632         natural:
633           bay: Look
634           beach: Dalampasigan
635           cape: Tangway
636           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
637           cliff: Bangin
638           crater: Uka
639           dune: Burol ng Buhangin
640           fell: Pulak
641           fjord: Tubigang Mabangin
642           forest: Gubat
643           geyser: Geyser
644           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
645           grassland: Damuhan
646           heath: Lupain ng Halamang Erika
647           hill: Burol
648           island: Pulo
649           land: Lupain
650           marsh: Latian
651           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
652           mud: Putik
653           peak: Tugatog
654           point: Tuldok
655           reef: Bahura
656           ridge: Tagaytay
657           rock: Bato
658           sand: Buhangin
659           scree: Batuhang Buhaghag
660           scrub: Palumpong
661           spring: Bukal
662           stone: Bato
663           strait: Kipot
664           tree: Puno
665           valley: Lambak
666           volcano: Bulkan
667           water: Tubig
668           wetland: Babad na Lupain
669           wood: Kahoy
670         office:
671           accountant: Tagatuos
672           administrative: Pangangasiwa
673           architect: Arkitekto
674           company: Kumpanya
675           employment_agency: Ahensiya ng Patrabaho
676           estate_agent: Ahente ng Lupain
677           government: Tanggapang Pampamahalaan
678           insurance: Tanggapan ng Seguro
679           lawyer: Manananggol
680           ngo: Tanggapan ng NGO
681           telecommunication: Tanggapang Pangtelekomunikasyon
682           travel_agent: Ahensiya ng Paglalakbay
683           "yes": Tanggapan
684         place:
685           city: Lungsod
686           country: Bansa
687           county: Kondehan
688           farm: Bukid
689           hamlet: Maliit na Nayon
690           house: Bahay
691           houses: Mga Bahay
692           island: Pulo
693           islet: Munting Pulo
694           isolated_dwelling: Ilang na Tirahan
695           locality: Lokalidad
696           municipality: Munisipalidad
697           neighbourhood: Kabahayan
698           postcode: Kodigo ng Koreo
699           region: Rehiyon
700           sea: Dagat
701           state: Estado
702           subdivision: Kabahaging kahatian
703           suburb: Kanugnog ng lungsod
704           town: Bayan
705           village: Nayon
706           "yes": Pook
707         railway:
708           abandoned: Pinabayaang daambakal
709           construction: Kinukumpuning Daambakal
710           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
711           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
712           halt: Hintuan ng Tren
713           junction: Panulukan ng Daambakal
714           level_crossing: Patag na Tawiran
715           light_rail: Banayad na Riles
716           miniature: Munting Riles
717           monorail: Isahang Riles
718           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
719           platform: Plataporma ng Daambakal
720           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
721           spur: Tahid ng Daambakal
722           station: Himpilan ng Daambakal
723           subway: Pang-ilalim na Daambakal
724           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
725           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
726           tram: Riles ng Trambya
727           tram_stop: Hintuan ng Trambya
728           yard: Bakuran ng Daambakal
729         shop:
730           alcohol: Wala sa Lisensiya
731           antiques: Mga Antigo
732           art: Tindahan ng Sining
733           bakery: Panaderya
734           beauty: Tindahan ng Pampaganda
735           beverages: Tindahan ng mga Inumin
736           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
737           books: Tindahan ng Aklat
738           butcher: Mangangatay
739           car: Tindahan ng Kotse
740           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
741           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
742           carpet: Tindahan ng Karpet
743           charity: Tindahang Pangkawanggawa
744           chemist: Kimiko
745           clothes: Tindahan ng mga Damit
746           computer: Tindahan ng Kompyuter
747           confectionery: Tindahan ng Kendi
748           convenience: Tindahang Maginhawa
749           copyshop: Tindahang Kopyahan
750           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
751           department_store: Tindahang Kagawaran
752           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
753           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
754           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
755           electronics: Tindahan ng Elektroniks
756           estate_agent: Ahente ng Lupain
757           farm: Tindahang Pambukid
758           fashion: Tindahan ng Moda
759           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
760           food: Tindahan ng Pagkain
761           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
762           furniture: Muwebles
763           garden_centre: Lunduyang Halamanan
764           general: Tindahang Panglahat
765           gift: Tindahan ng Regalo
766           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
767           grocery: Tindahan ng Groserya
768           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
769           hardware: Tindahan ng Hardwer
770           hifi: Hi-Fi
771           jewelry: Tindahan ng Alahas
772           kiosk: Tindahan ng Kubol
773           laundry: Labahan
774           mall: Pasyalang Pangmadla
775           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
776           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
777           music: Tindahan ng Tugtugin
778           newsagent: Ahente ng Balita
779           optician: Optiko
780           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
781           outdoor: Tindahang Panlabas
782           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
783           photo: Tindahan ng Litrato
784           shoes: Tindahan ng Sapatos
785           sports: Tindahang Pampalakasan
786           stationery: Tindahan ng Papel
787           supermarket: Malaking Pamilihan
788           tailor: Mananahi
789           toys: Tindahan ng Laruan
790           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
791           video: Tindahan ng Bidyo
792           wine: Wala sa Lisensiya
793           "yes": Tindahan
794         tourism:
795           alpine_hut: Kubong Pambundok
796           artwork: Likhang Sining
797           attraction: Pang-akit
798           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
799           cabin: Dampa
800           camp_site: Pook ng Kampo
801           caravan_site: Lugar ng Karabana
802           chalet: Kubo ng Pastol
803           guest_house: Bahay na Pampanauhin
804           hostel: Hostel
805           hotel: Otel
806           information: Kabatiran
807           motel: Motel
808           museum: Museo
809           picnic_site: Pook na Pampiknik
810           theme_park: Liwasang may Tema
811           viewpoint: Tuldok ng pananaw
812           zoo: Hayupan
813         tunnel:
814           "yes": Lagusan
815         waterway:
816           artificial: Daanan ng Tubig na Gawang-Tao
817           boatyard: Bakuran ng bangka
818           canal: Paralanan
819           dam: Saplad
820           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
821           ditch: Bambang
822           dock: Pantalan
823           drain: Limasan
824           lock: Kandado
825           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
826           mooring: Pugalan
827           rapids: Mga lagaslasan
828           river: Ilog
829           stream: Batis
830           wadi: Tuyot na Ilog
831           waterfall: Talon
832           weir: Pilapil
833       admin_levels:
834         level8: Hangganan ng Lungsod
835       types:
836         cities: Mga lungsod
837         towns: Mga bayan
838         places: Mga lugar
839     results:
840       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
841       more_results: Marami pang mga kinalabasan
842   layouts:
843     project_name:
844       title: OpenStreetMap
845       h1: OpenStreetMap
846     logo:
847       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
848     home: Pumunta sa kinalalagayan ng tahanan
849     logout: Umalis mula sa pagkakalagda
850     log_in: Lumagda
851     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
852     sign_up: Magpatala
853     start_mapping: Simulan ang Pagmamapa
854     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
855     edit: Baguhin
856     history: Kasaysayan
857     export: Iluwas
858     export_data: Iluwas ang Datos
859     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
860     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
861     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
862     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
863     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
864     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
865     intro_header: Maligayang pagdating sa OpenStreetMap!
866     intro_text: Ang OpenStreetMap ay isang mapa ng mundo na nilikha ng mga taong katulad
867       mo at malayang gamitin sa ilalim ng isang bukas na lisensya.
868     intro_2_create_account: Lumikha ng isang akawnt ng tagagamit
869     partners_ucl: UCL
870     partners_bytemark: Pagpapasinaya ng Bytemark
871     partners_partners: mga kawaksi
872     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay
873       habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
874     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa
875       pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili
876       ng kalipunan ng dato.
877     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas
878       ng Uri ng Hardwer.
879     help: Tulong
880     about: Patungkol
881     copyright: Karapatang-ari
882     community: Pamayanan
883     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
884     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
885     foundation: Pundasyon
886     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
887     make_a_donation:
888       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
889       text: Magkaloob ng isang Abuloy
890     learn_more: Umalam pa
891     more: Marami pa
892   user_mailer:
893     diary_comment_notification:
894       subject: '[OpenStreetMap] Si %{user} ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan'
895       hi: Kumusta %{to_user},
896       header: 'Pinuna ni %{from_user} ang isang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
897         na may paksang %{subject}:'
898       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon
899         sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
900     message_notification:
901       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
902       hi: Kumusta %{to_user},
903       header: 'Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng
904         OpenStreetMap na may paksang %{subject}:'
905     friendship_notification:
906       hi: Kumusta %{to_user},
907       subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
908       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
909       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
910       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa
911         %{befriendurl}.
912     gpx_notification:
913       greeting: Kumusta,
914       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
915       with_description: na may paglalarawan
916       and_the_tags: 'at ang sumusunod na mga tatak:'
917       and_no_tags: at walang mga tatak.
918       failure:
919         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
920         failed_to_import: 'nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:'
921         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng
922           GPX at kung paano maiiwasan
923         more_info_2: 'ang mga ito ay matatagpuan sa:'
924         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
925       success:
926         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
927         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa
928           isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
929     signup_confirm:
930       subject: '[OpenStreetMap] Maligayang pagdating sa OpenStreetMap'
931       greeting: Kamusta!
932     email_confirm:
933       subject: '[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham'
934     email_confirm_plain:
935       greeting: Kumusta,
936       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba
937         upang tiyakin ang pagbabago.
938     email_confirm_html:
939       greeting: Kumusta,
940       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang
941         tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
942       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba
943         upang tiyakin ang pagbabago.
944     lost_password:
945       subject: '[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat'
946     lost_password_plain:
947       greeting: Kumusta,
948       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba
949         upang itakdang muli ang hudyat mo.
950     lost_password_html:
951       greeting: Kumusta,
952       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang
953         hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
954       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba
955         upang itakdang muli ang hudyat mo.
956     note_comment_notification:
957       anonymous: Isang di-nagpakilalang tagagamit
958       greeting: Kumusta,
959       commented:
960         subject_own: '[OpenStreetMap] Pinuna ni %{commenter} ang isa sa iyong mga
961           tala'
962         your_note: Nag-iwan si %{commenter} ng komento sa isa sa iyong mga tala malapit
963           sa %{place}.
964       details: Higit pang mga detalye tungkol sa tala ay matatagpuan sa %{url}.
965     changeset_comment_notification:
966       hi: Kumusta %{to_user},
967       greeting: Kumusta,
968       commented:
969         subject_own: '[OpenStreetMap] Pinuna ni %{commenter} ang isa sa iyong mga
970           pangkat ng pagbabago'
971         partial_changeset_with_comment: na may puna na '%{changeset_comment}'
972         partial_changeset_without_comment: walang puna
973       details: Higit pang mga detalye tungkol sa pangkat ng pagbabago ay matatagpuan
974         sa %{url}.
975   messages:
976     inbox:
977       title: Kahon ng pumapasok
978       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
979       outbox: kahong-labasan
980       messages: Mayroong kang %{new_messages} at %{old_messages}
981       new_messages:
982         one: '%{count} bagong mensahe'
983         other: '%{count} bagong mga mensahe'
984       old_messages:
985         one: '%{count} lumang mensahe'
986         other: '%{count} lumang mga mensahe'
987       from: Mula sa
988       subject: Paksa
989       date: Petsa
990       no_messages_yet_html: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan
991         sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
992       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
993     message_summary:
994       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
995       read_button: Tatakan bilang nabasa na
996       reply_button: Tumugon
997       destroy_button: Burahin
998     new:
999       title: Magpadala ng mensahe
1000       send_message_to_html: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
1001       subject: Paksa
1002       body: Katawan
1003       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1004     create:
1005       message_sent: Naipadala na ang mensahe
1006       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring
1007         maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
1008     no_such_message:
1009       title: Walang ganyang mensahe
1010       heading: Walang ganyang mensahe
1011       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
1012     outbox:
1013       title: Kahong-labasan
1014       my_inbox_html: '%{inbox_link} ko'
1015       inbox: kahon ng pumapasok
1016       outbox: kahong-labasan
1017       messages:
1018         one: Mayroon kang %{count} ipinadalang mensahe
1019         other: Mayroon kang %{count} ipinadalang mga mensahe
1020       to: Para kay
1021       subject: Paksa
1022       date: Petsa
1023       no_sent_messages_html: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan
1024         sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1025       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1026     reply:
1027       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong
1028         tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang
1029         ang tamang tagagamit upang makatugon.
1030     show:
1031       title: Basahin ang mensahe
1032       from: Mula sa
1033       subject: Paksa
1034       date: Petsa
1035       reply_button: Tumugon
1036       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1037       destroy_button: Burahin
1038       back: Bumalik
1039       to: Para kay
1040       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong
1041         basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda
1042         bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
1043     sent_message_summary:
1044       destroy_button: Burahin
1045     mark:
1046       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
1047       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
1048     destroy:
1049       destroyed: Binura ang mensahe
1050   site:
1051     about:
1052       next: Kasunod
1053       copyright_html: <span>&copy;</span>Mga tagapag-ambag<br>ng OpenStreetMap
1054       used_by_html: Ang %{name} ay nagpapatakbo ng dato ng mapa sa libu-libong mga
1055         website, mga mobile na app, at aparatong hardware
1056       lede_text: Ang OpenStreetMap ay nilikha ng isang komunidad ng mga nagmamapa
1057         na nag-aambag at nagpapanatili ng dato tungkol sa mga kalsada, mga daanan,
1058         mga kapihan, mga istasyon ng tren, at iba pa, sa buong mundo.
1059       community_driven_html: |-
1060         Ang komunidad ng OpenStreetMap ay iba-iba, masigasig, at lumalaki araw-araw. Ang aming mga tagapag-ambag ay binubuo ng mga tagahanga ng mapa, mga propesyonal ng GIS, mga inhinyero na nagpapatakbo sa mga server ng OSM, mga boluntaryo sa pagmamapa ng mga lugar na apektado ng kalamidad, at higit pa.
1061         Upang matuto nang higit pa, tignan ang mga <a href='%{diary_path}'>talaarawan ng mga tagagamit</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>mga blog ng komunidad</a>, at ang websayt ng <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>.
1062       open_data_title: Bukas na Dato
1063       open_data_html: 'Ang OpenStreetMap ay <i>bukas na datos</i>: malaya kang gamitin
1064         ito para sa anumang layunin hangga''t nagbigay ka ng kredito sa OpenStreetMap
1065         at ang mga tagapag-ambag nito. Kung babaguhin mo o binuo mula sa data sa ilang
1066         mga paraan, maaari mong ipamahagi ang mga resulta sa ilalim lamang ng parehong
1067         lisensya. Tingnan ang <a href=''%{copyright_path}''>pahina ng Karapatang-ari
1068         at Lisensya </a> para sa mga detalye.'
1069       legal_1_html: |-
1070         Ang site na ito at maraming iba pang mga kaugnay na serbisyo ay opisyal na pinatatakbo ng <a href='http://osmfoundation.org/'>OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF) sa ngalan ng komunidad. Ang paggamit ng lahat ng mga serbisyo na pinatatakbo ng OSMF ay napapailalim sa aming <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy">Patakaran sa Tanggapang Paggamit</a> at Patakaran sa Pagkapribado
1071         <br>
1072         Mangyaring <a href='http://osmfoundation.org/Contact'>makipag-ugnay sa OSMF</a> kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa paglilisensya, karapatang-ari, o iba pang mga legal na isyu at katanungan.
1073       partners_title: Mga Kawaksi
1074     copyright:
1075       foreign:
1076         title: Tungkol sa salinwikang ito
1077         html: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang
1078           pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang
1079           nasa Ingles
1080         english_link: ang orihinal na nasa Ingles
1081       native:
1082         title: Tungkol sa pahinang ito
1083         html: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik
1084           ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol
1085           sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
1086         native_link: Bersyon ng Tagalog
1087         mapping_link: simulan ang pagmamapa
1088       legal_babble:
1089         title_html: Karapatan sa Paglalathala at Lisensiya
1090         intro_1_html: |-
1091           Ang OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> ay <i>bukas na datos</i>, nakalisensiya sa ilalim ng lisensiyang <a
1092           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1093           Commons Open Database License</a> (ODbL) ng <a href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> o OSMF.
1094         intro_2_html: "Malaya mong makokopya, maipapamahagi, maipahahatid at mahahalaw
1095           ang aming mga dato,\nbasta't babanggitin mo ang OpenStreetMap at ang mga
1096           tagapag-ambag\nnito. Kapag binago mo o nagbuo sa pamamagitan ng aming mga
1097           dato, maaari\nmong ipamahagi ang resulta sa ilalim lamang ng katulad na
1098           lisensiya. Ipinapaliwanag \nng buong <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">kodigong
1099           pambatas</a> \nang mga karapatan at mga pananagutan mo."
1100         intro_3_1_html: |-
1101           Ang kartograpya sa aming mga tile na mapa at ang aming dokumentasyon ay lisensyado sa ilalim ng <a
1102           href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">lisensiyang Creative
1103           Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA).
1104         credit_title_html: Paano babanggitin ang OpenStreetMap
1105         credit_1_html: "Kinakailangan namin na gamitin ang kredito na &ldquo;&copy;
1106           mga tagapag-ambag ng \nOpenStreetMap&rdquo;."
1107         credit_2_1_html: "Kung saan maaari, dapat na ikawing nang labis (lagyan ng
1108           hyperlink) ang OpenStreetMap\nna papunta sa <a\nhref=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat
1109           CC BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.
1110           Kung\ngumagamit ka ng isang midyum o kasangkapan kung saan hindi maaari
1111           ang mga kawing (iyong isang\nakdang nakalimbag), iminumungkahi namin na
1112           ituro ang mga mambabasa mo sa \nwww.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan
1113           ng pagpapalawak ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo;\nupang maging tumuturo sa
1114           buong tirahan na ito) at sa www.creativecommons.org."
1115         attribution_example:
1116           title: Halimbawa ng Atribusyon
1117         more_title_html: Ang pagtuklas ng mas marami pang iba
1118         more_1_html: |-
1119           Magbasa ng mas marami pa hinggil sa paggamit ng dato namin at kung paano kaming banggitin sa <a
1120           href="http://osmfoundation.org/Licence">pahina ng Lisensya ng OSMF</a> at sa <a
1121           href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Mga Palaging Itinatanong na Makabatas</a>.
1122         more_2_html: |-
1123           Ipinapaalala sa mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap (OSM) na huwag kailanman magdaragdag ng dato magmula sa anumang
1124           mga pinagmulan na mayroong karapatan sa paglalathala (halimbawa na ang Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na wala
1125           ang malinaw na kapahintulutan magmula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa paglalathala.
1126         contributors_title_html: Mga tagapag-ambag namin
1127         contributors_intro_html: "Nangangailangan ang aming lisensiyang CC BY-SA na
1128           ikaw ay &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal\nna May-akda na makatwiran
1129           sa midyum o kaparaanan na ginagamit Mo&rdquo;. Ang indibidwal na mga \ntagapagmapa
1130           ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan
1131           sa &ldquo;mga \ntagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan
1132           ang dato magmula sa isang pambansang\nahensiya ng pagmamapa o ibang pangunahing
1133           pinagmulan ay naisama sa loob ng OpenStreetMap,\nmaaaring maging makatwiran
1134           na banggitin sila sa pamamagitan ng tuwirang paglikha muli ng kanilang\npagkakabanggit
1135           o sa pamamagitan ng pagkakawing dito sa ibabaw ng pahinang ito."
1136         contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Naglalaman ng dato magmula
1137           sa \n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (na nasa ilalim
1138           ng \n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC
1139           BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land
1140           Vorarlberg</a> at ng\nLand Tirol (na nasa ilalim ng <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC
1141           BY AT na mayroong mga susog</a>)."
1142         contributors_au_html: |-
1143           <strong>Australiya</strong>: Naglalaman ng datong sub-urbano na nakabatay
1144           sa dato ng Tanggapan ng Estadistika ng Australiya.
1145         contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Naglalaman ng dato mula sa\nGeoBase&reg;,
1146           GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng \nCanada), CanVec (&copy;
1147           Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan \n(Dibisyon ng Heograpiya,
1148           Estadistika ng Canada)."
1149         contributors_fr_html: "<strong>Pransiya</strong>: Naglalaman ng dato na nanggaling
1150           magmula sa \nDirection Générale des Impôts."
1151         contributors_nl_html: |-
1152           <strong>Nederlandiya</strong>: Naglalaman ng &copy; dato ng AND, 2007
1153           (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)
1154         contributors_nz_html: |-
1155           <strong>Bagong Selanda</strong>: naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa
1156           Kabatirang Panlupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatan sa Paglalatahala
1157           na Pangkorona.
1158         contributors_za_html: "<strong>Timog Aprika</strong>: Naglalaman ng datong
1159           nanggaling magmula sa \n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Punong Pangasiwaan:
1160           \nPambansang Kabatiran na Pangheograpiya at Pangkalawakan</a>, nakareserba
1161           ang \nkarapatan ng paglalathala ng Estado."
1162         contributors_gb_html: "<strong>Nagkakasiang mga Kaharian</strong>: Naglalaman
1163           ng Ordinansiya \nsa dato ng Pagsisiyasat &copy; Karapatan sa Paglalathala
1164           ng Korona at karapatan \nsa kalipunan ng dato 2010-12."
1165         contributors_footer_1_html: "Para sa karagdagang mga detalye ng mga ito, at
1166           iba pang pinanggalingan na ginamit \nupang mapainam ang OpenStreetMap, paki
1167           tingnan ang <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Pahina
1168           ng \ntagapag-ambag</a> na nasa ibabaw ng Wiki ng OpenStreetMap."
1169         contributors_footer_2_html: "Ang pagsasama ng dato sa loob ng OpenStreetMap
1170           ay hindi nagpapahiwatig na ang orihinal \nna tagapagbigay ng dato ay tumatangkilik
1171           sa OpenStreetMap, nagbibigay ng anumang garantiya, o \ntumatanggap ng anumang
1172           pananagutan."
1173         infringement_title_html: Paglabag sa karapatang-ari
1174         infringement_1_html: Ang mga tagapag-ambag ng OSM ay pinaalalahanan na huwag
1175           magdagdag ng datos mula sa anumang mapagkukunan na may karapatang-ari na
1176           nakalaan (halimbawa, Google Maps o naka-print na mga mapa) nang walang pahintulot
1177           mula sa mga may hawak ng karapatang-ari.
1178         trademarks_title_html: Mga Trademark
1179     index:
1180       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik
1181         ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1182       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1183       permalink: Permalink
1184       shortlink: Maikling kawing
1185       license:
1186         copyright: Karapatang-sipi ng OpenStreetMap at mga tagapag-ambag nito, sa
1187           ilalim ng isang bukas na lisensya
1188       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor
1189         at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1190     edit:
1191       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1192       not_public_description_html: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na
1193         lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla
1194         magmula sa iyong %{user_page}.
1195       user_page_link: pahina ng tagagamit
1196       anon_edits_html: (%{link})
1197       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1198       flash_player_required_html: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang
1199         magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong
1200         <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang
1201         paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang
1202         pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1203       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang
1204         makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan
1205         o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung
1206         mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1207       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan
1208         ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1209       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip.
1210         (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1211       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe
1212         ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1213     export:
1214       title: Iluwas
1215       area_to_export: Pook na Iluluwas
1216       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
1217       format_to_export: Anyong Iluluwas
1218       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
1219       map_image: Larawan ng Mapa (nagpapakita ng patong na saligan)
1220       embeddable_html: Maibabaong HTML
1221       licence: Lisensiya
1222       export_details_html: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim
1223         ng <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0">lisensiyang Open
1224         Data Commons Open Database License (ODbL)</a>.
1225       too_large:
1226         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML
1227           ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
1228         planet:
1229           title: Planet OSM
1230         overpass:
1231           title: Overpass API
1232         metro:
1233           title: Metro Extracts
1234         other:
1235           title: Iba pang mga Pinagmulan
1236           description: Karagdagang mga mapagkukunan na nakalista sa OpenStreetMap
1237             Wiki
1238       options: Mga mapagpipilian
1239       format: Anyo
1240       scale: Sukat
1241       max: pinakamataas
1242       image_size: Sukat ng Larawan
1243       zoom: Lapitan
1244       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
1245       latitude: 'Latitud:'
1246       longitude: 'Longhitud:'
1247       output: Kinalabasan
1248       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
1249       export_button: Iluwas
1250     fixthemap:
1251       title: Mag-ulat ng problema/ Ayusin ang mapa
1252       how_to_help:
1253         title: Papaano tumulong
1254     help:
1255       welcome:
1256         url: /welcome
1257         title: Maligayang pagdating sa OpenStreetMap!
1258       beginners_guide:
1259         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1260       irc:
1261         title: IRC
1262       switch2osm:
1263         title: switch2osm
1264     sidebar:
1265       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1266       close: Isara
1267     search:
1268       search: Maghanap
1269       from: Mula sa
1270       to: Papunta sa
1271       where_am_i: Nasaan ba ito?
1272       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang
1273         makinang panghanap
1274       submit_text: Gawin
1275     key:
1276       table:
1277         entry:
1278           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1279           main_road: Pangunahing daan
1280           trunk: Punong Kalsada
1281           primary: Pangunahing kalsada
1282           secondary: Pampangalawang kalsada
1283           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1284           track: Bakas
1285           bridleway: Daanan ng Kabayo
1286           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1287           footway: Lakaran ng tao
1288           rail: Daambakal
1289           subway: Daanang pang-ilalim
1290           tram:
1291           - Banayad na riles
1292           - trambya
1293           cable:
1294           - Kotse ng kable
1295           - upuang inaangat
1296           runway:
1297           - Rampa ng Paliparan
1298           - daanan ng taksi
1299           apron:
1300           - Tapis ng paliparan
1301           - terminal
1302           admin: Hangganang pampangangasiwa
1303           forest: Gubat
1304           wood: Kahoy
1305           golf: Kurso ng golp
1306           park: Liwasan
1307           resident: Pook na panuluyan
1308           common:
1309           - Karaniwan
1310           - kaparangan
1311           retail: Lugar na tingian
1312           industrial: Pook na pang-industriya
1313           commercial: Pook na pangkalakalan
1314           heathland: Lupain ng halamang erika
1315           lake:
1316           - Lawa
1317           - tinggalan ng tubig
1318           farm: Bukid
1319           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1320           cemetery: Libingan
1321           allotments: Mga Laang Bahagi
1322           pitch: Hagisang pampalakasan
1323           centre: Lunduyang pampalakasan
1324           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1325           military: Pook ng militar
1326           school:
1327           - Paaralan
1328           - pamantasan
1329           building: Makabuluhang gusali
1330           station: Himpilan ng daambakal
1331           summit:
1332           - Taluktok
1333           - tugatog
1334           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1335           bridge: Itim na pambalot = tulay
1336           private: Pribadong pagpunta
1337           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1338           construction: Mga kalsadang ginagawa
1339           bicycle_parking: Paradahan ng bisikleta
1340           toilets: Mga banyo
1341     richtext_area:
1342       edit: Baguhin
1343       preview: Paunang tanaw
1344     markdown_help:
1345       title_html: Sinuri sa pamamagitan ng <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Pagbabawas</a>
1346       headings: Mga pamulaan
1347       heading: Pamulaan
1348       subheading: Kabahaging Pamulaan
1349       unordered: Listahang walang pagkakasunud-sunod
1350       ordered: Listahang may pagkakasunud-sunod
1351       first: Unang bagay
1352       second: Ikalawang bagay
1353       link: Kawing
1354       text: Teksto
1355       image: Larawan
1356       alt: Kahaliling teksto
1357       url: URL
1358     welcome:
1359       title: Maligayang pagdating!
1360       whats_on_the_map:
1361         title: Anong nasa Mapa
1362       rules:
1363         title: Mga Patakaran!
1364       questions:
1365         title: May mga tanong?
1366       start_mapping: Simulan ang Pagmamapa
1367   traces:
1368     visibility:
1369       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos
1370         na mga puntos)
1371       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala,
1372         hindi nakaayos na mga puntos)
1373       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos
1374         na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1375       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang
1376         nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1377     new:
1378       upload_trace: I-upload ang 'GPS Trace'
1379       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1380       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1381       help: Saklolo
1382       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1383     create:
1384       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1385       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng
1386         pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating
1387         oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1388       traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas
1389         na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga
1390         ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba
1391         pang mga tagagamit.
1392     edit:
1393       title: Binabago ang bakas na %{name}
1394       heading: Binabago ang %{name} ng bakas
1395       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1396       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1397     trace_optionals:
1398       tags: Mga tatak
1399     show:
1400       title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
1401       heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
1402       pending: NAGHIHINTAY
1403       filename: 'Pangalan ng talaksan:'
1404       download: ikargang paibaba
1405       uploaded: 'Naikarga na:'
1406       points: 'Mga tuldok:'
1407       start_coordinates: 'Simulan ang tugmaan:'
1408       map: mapa
1409       edit: baguhin
1410       owner: 'May-ari:'
1411       description: 'Paglalarawan:'
1412       tags: 'Mga tatak:'
1413       none: Wala
1414       edit_trace: Baguhin ang bakas na ito
1415       delete_trace: Burahin ang bakas na ito
1416       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1417       visibility: 'Pagkanakikita:'
1418     trace_paging_nav:
1419       showing_page: Ika-%{page} na pahina
1420       older: Mas Lumang mga Bakas
1421       newer: Mas Bagong mga Bakas
1422     trace:
1423       pending: NAGHIHINTAY
1424       count_points: '%{count} mga puntos'
1425       more: marami pa
1426       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1427       view_map: Tingnan ang Mapa
1428       edit: baguhin
1429       edit_map: Baguhin ang Mapa
1430       public: PANGMADLA
1431       identifiable: MAKIKILALA
1432       private: PRIBADO
1433       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1434       by: sa pamamagitan ng
1435       in: sa
1436       map: mapa
1437     index:
1438       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1439       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
1440       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
1441       empty_html: Wala pang narito. <a href='%{upload_link}'>Magkarang paitaas ng
1442         isang bagong bakas</a> o umalam ng mas marami pa hinggil sa pagbabakas ng
1443         GPS doon sa <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pahina
1444         ng wiki</a>.
1445       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1446       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1447     destroy:
1448       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1449     make_public:
1450       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1451     offline_warning:
1452       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang
1453         GPX
1454     offline:
1455       heading: Hindi nakaugnay sa Internet ang imbakan ng GPX
1456       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak
1457         ng talaksang GPX.
1458   application:
1459     require_cookies:
1460       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin
1461         ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
1462     setup_user_auth:
1463       blocked_zero_hour: Mayroon kang isang importanteng mensahe sa websayt ng OpenStreetMap.
1464         Kailangan mong basahin ang mensahe bago mo masagip ang iyong mga pagbabago.
1465       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha
1466         ng web upang makaalam ng marami pa.
1467       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring
1468         lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag.
1469         Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
1470   oauth:
1471     authorize:
1472       request_access_html: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na mapuntahan
1473         ang akawnt mo, %{user}. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon
1474         ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon
1475         sa nais mo.
1476       allow_to: 'Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:'
1477       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1478       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1479       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1480       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1481       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1482       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1483     revoke:
1484       flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
1485   oauth_clients:
1486     new:
1487       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1488     edit:
1489       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1490     show:
1491       title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
1492       key: 'Susi ng Tagaubos:'
1493       secret: 'Lihim ng Tagaubos:'
1494       url: 'URL ng Kahalip ng Kahilingan:'
1495       access_url: 'URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:'
1496       authorize_url: 'Payagan ang URL:'
1497       support_notice: Sinusuportahan namin ang mga lagda ng HMAC-SHA1 (iminumungkahi)
1498         at RSA-SHA1.
1499       edit: Baguhin ang mga Detalye
1500       delete: Burahin ang Kliyente
1501       confirm: Natitiyak mo ba?
1502       requests: 'Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:'
1503     index:
1504       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1505       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1506       list_tokens: 'Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa
1507         pamamagitan ng pangalan mo:'
1508       application: Pangalan ng Aplikasyon
1509       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1510       revoke: Bawiin!
1511       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1512       no_apps_html: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin
1513         namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang
1514         iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang
1515         ito.
1516       registered_apps: 'Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:'
1517       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1518     form:
1519       requests: 'Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:'
1520     not_found:
1521       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
1522     create:
1523       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1524     update:
1525       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1526     destroy:
1527       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1528   users:
1529     login:
1530       title: Lumagda
1531       heading: Lumagda
1532       email or username: 'Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:'
1533       password: 'Password:'
1534       openid_html: '%{logo} OpenID:'
1535       remember: 'Tandaan ako:'
1536       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1537       login_button: Lumagda
1538       register now: Magpatala na ngayon
1539       with username: 'Mayroon ka na bang akawnt sa OpenStreetMap? Mangyaring lumagda
1540         sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat:'
1541       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1542       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data,
1543         kailangang mayroon kang isang akawnt.
1544       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1545       no account: Wala ka pa bang akawnt?
1546       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring
1547         gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin
1548         ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham
1549         ng pagtitiyak</a>.
1550       account is suspended: Paumanhin, nasuspindi ang akawnt mo dahil sa kaduda-dudang
1551         gawain.<br />Mangyaring makipag-uganayan sa <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1552         kung nais mong talakayin ito.
1553       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1554       openid_logo_alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID
1555     logout:
1556       title: Umalis sa pagkakalagda
1557       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1558       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1559     lost_password:
1560       title: Naiwalang password
1561       heading: Nakalimutang Password?
1562       email address: 'Tirahan ng e-liham:'
1563       new password button: Itakda uli ang hudyat
1564       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala
1565         namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda
1566         mo ang iyong hudyat.
1567       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na
1568         ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1569       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1570     reset_password:
1571       title: Muling itakda ang hudyat
1572       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
1573       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1574       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1575       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1576     new:
1577       title: Magpatala
1578       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang
1579         kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1580       contact_webmaster_html: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="%{webmaster}">panginoon
1581         ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan
1582         namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1583       email address: 'Tirahan ng E-liham:'
1584       confirm email address: 'Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:'
1585       not_displayed_publicly_html: Ang iyong tirahan ng e-liham ay hindi ipinapakita
1586         sa madla, tingnan ang ating <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1587         title="OSMF privacy policy including section on email addresses">patakaran
1588         sa pagsasarilinan</a> para sa karagdagang impormasyon
1589       display name: 'Pangalang Ipinapakita:'
1590       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa
1591         madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1592       password: 'Password:'
1593       confirm password: 'Tiyakin ang Hudyat:'
1594       continue: Magpatala
1595       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1596       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong
1597         mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan
1598         ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
1599       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1600     terms:
1601       title: 'Mga tuntunin sa tagapag-ambag:'
1602       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1603       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang
1604         mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1605       consider_pd_why: ano ba ito?
1606       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1607       guidance_html: 'Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito:
1608         a <a href="%{summary}">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href="%{translations}">impormal
1609         na mga salinwika</a>'
1610       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1611       decline: Tanggihan
1612       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin
1613         o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1614       legale_select: 'Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:'
1615       legale_names:
1616         france: Pransiya
1617         italy: Italya
1618         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1619     no_such_user:
1620       title: Walang ganyang tagagamit
1621       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1622       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri
1623         ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1624     show:
1625       my diary: talaarawan ko
1626       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1627       my edits: mga pamamatnugot ko
1628       my traces: Mga Bakas Ko
1629       my notes: Aking Talaan
1630       my settings: mga pagtatakda ko
1631       my comments: mga puna ko
1632       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1633       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1634       blocks by me: mga paghahadlang ko
1635       send message: ipadala ang mensahe
1636       diary: talaarawan
1637       edits: mga pagbabago
1638       traces: mga bakas
1639       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1640       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1641       mapper since: 'Tagapagmapa mula pa noong:'
1642       ct status: 'Mga tuntunin sa taga-ambag:'
1643       ct undecided: Walang kapasyahan
1644       ct declined: Tumanggi
1645       latest edit: 'Pinakahuling pagbabago %{ago}:'
1646       email address: 'Tirahan ng e-liham:'
1647       created from: 'Nilikha magmula sa:'
1648       status: 'Katayuan:'
1649       spam score: 'Puntos ng Basurang Liham:'
1650       description: Paglalarawan
1651       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1652       if_set_location_html: Itakda ang iyong lokasyon ng bahay sa pahinang  %{settings_link}
1653         upang makita ang mga kalapit na tagagamit.
1654       settings_link_text: mga pagtatakda
1655       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1656       km away: '%{count}km ang layo'
1657       m away: '%{count}m ang layo'
1658       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1659       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1660       role:
1661         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1662         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1663         grant:
1664           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1665           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1666         revoke:
1667           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1668           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1669       block_history: Mga masiglang paghahadlang
1670       moderator_history: Mga ibinigay na paghahadlang
1671       comments: Mga puna
1672       create_block: Hadlangan ang tagagamit na ito
1673       activate_user: Pasiglahin ang tagagamit na ito
1674       deactivate_user: Tanggalin ang prebelehiyo ng 'User'
1675       confirm_user: Tiyakin ang tagagamit na ito
1676       hide_user: Itago ang Tagagamit na ito
1677       unhide_user: Huwag itago ang Tagagamit na ito
1678       delete_user: Burahin ang Tagagamit na ito
1679       confirm: Tiyakin
1680       friends_changesets: mga pagbabago ng mga kaibigan
1681       friends_diaries: mga lahok ng mga kaibigan
1682       nearby_changesets: mga pagtatakda ng pagbabago mula sa kalapit na mga tagagamit
1683       nearby_diaries: mga inilahok sa talaarawan ng kalapit na mga tagagamit
1684     popup:
1685       your location: Kinalalagyan mo
1686       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1687       friend: Kaibigan
1688     account:
1689       title: Baguhin ang akawnt
1690       my settings: Mga pagtatakda ko
1691       current email address: 'Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:'
1692       new email address: 'Bagong Tirahan ng E-liham:'
1693       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1694       external auth: 'Panlabas na Pagpapatunay:'
1695       openid:
1696         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1697         link text: ano ba ito?
1698       public editing:
1699         heading: 'Pangmadlang pamamatnugot:'
1700         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1701         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1702         enabled link text: ano ba ito?
1703         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang
1704           mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1705         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1706       public editing note:
1707         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1708         html: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka
1709           mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo.
1710           Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na
1711           makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang
1712           nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang
1713           mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin
1714           kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta
1715           sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa
1716           likas na katakdaan.</li></ul>
1717       contributor terms:
1718         heading: 'Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:'
1719         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1720         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1721         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng
1722           iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na
1723           Pangtagapag-ambag.
1724         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo
1725           bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1726         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1727         link text: ano ba ito?
1728       profile description: 'Paglalarawan ng Balangkas:'
1729       preferred languages: 'Nais na mga Wika:'
1730       preferred editor: 'Nais na Patnugot:'
1731       image: 'Larawan:'
1732       gravatar:
1733         gravatar: Gamitin ang Gravatar
1734         link text: ano ba ito?
1735         disabled: Hindi na pinagana ang Gravatar.
1736         enabled: Pinagana ang pagpapakita ng iyong Gravatar.
1737       new image: Magdagdag ng isang larawan
1738       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1739       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1740       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1741       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa
1742         sa 100x100)
1743       home location: 'Kinalalagyan ng Tahanan:'
1744       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1745       latitude: 'Latitud:'
1746       longitude: 'Longhitud:'
1747       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag
1748         pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1749       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1750       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1751       return to profile: Bumalik sa balangkas
1752       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran
1753         sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago
1754         mong tirahan ng e-liham.
1755       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1756     confirm:
1757       heading: Tingnan ang iyong e-liham!
1758       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang
1759         buhayin ang akawnt mo.
1760       button: Tiyakin
1761       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
1762       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1763       unknown token: Tila lumipas o hindi umiiral ang kahalip na iyan.
1764     confirm_resend:
1765       success_html: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag
1766         tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula
1767         sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa
1768         basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na
1769         itala mo sa puting-talaan ang %{sender} dahil hindi namin magagawang tumugon
1770         sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1771       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
1772     confirm_email:
1773       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1774       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang
1775         tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1776       button: Tiyakin
1777       success: Natiyak ang pagpapalit ng tirahan ng sulatroniko!
1778       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1779     set_home:
1780       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1781     go_public:
1782       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan
1783         ka nang mamatnugot.
1784     index:
1785       title: Mga tagagamit
1786       heading: Mga tagagamit
1787       showing:
1788         one: Pahina %{page} (%{first_item} ng  %{items})
1789         other: Pahina %{page}  (%{first_item}-%{last_item} ng  mga %{items})
1790       summary_html: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
1791       summary_no_ip_html: Nilikha ang %{name} noong %{date}
1792       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1793       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1794       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1795     suspended:
1796       title: Naantalang Akawnt
1797       heading: Inantala ang Akawnt
1798       webmaster: panginoon ng sapot
1799       body_html: |-
1800         <p>
1801           Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa
1802           kahina-hinalang gawain.
1803         </p>
1804         <p>
1805           Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o
1806           maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.
1807         </p>
1808   user_role:
1809     filter:
1810       not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1811       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
1812       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
1813     grant:
1814       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1815       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1816       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit
1817         na si `%{name}'?
1818       confirm: Pagtibayin
1819       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring
1820         suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1821     revoke:
1822       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin
1823       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1824       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula
1825         sa tagagamit na si `%{name}'?
1826       confirm: Tiyakin
1827       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring
1828         suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1829   user_blocks:
1830     model:
1831       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon
1832         ng isang paghadlang.
1833       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang
1834         paghadlang.
1835     not_found:
1836       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
1837       back: Bumalik sa talatuntunan
1838     new:
1839       title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1840       heading_html: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1841       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon
1842         at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye
1843         hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging
1844         natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa
1845         ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga
1846         ng pangkaraniwang mga tao.
1847       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1848       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto
1849         na.
1850       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon
1851         ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1852       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang
1853         na ito
1854       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1855     edit:
1856       title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1857       heading_html: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1858       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon
1859         at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye
1860         hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit
1861         ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit
1862         ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1863       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1864       show: Tingnan ang hadlang na ito
1865       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1866       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang
1867         na ito?
1868     filter:
1869       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1870       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili
1871         sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1872     create:
1873       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan
1874         at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1875       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang
1876         panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1877       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
1878     update:
1879       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang
1880         na ito ang makapagbabago nito.
1881       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1882     index:
1883       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1884       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1885       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1886     revoke:
1887       title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
1888       heading_html: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
1889       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
1890       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi
1891         na ngayon mababawi.
1892       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1893       revoke: Bawiin!
1894       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1895     helper:
1896       time_future_html: Magwawakas sa %{time}.
1897       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1898       time_past_html: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
1899       block_duration:
1900         hours:
1901           one: 1 oras
1902           other: '%{count} mga oras'
1903     blocks_on:
1904       title: Mga paghadlang sa %{name}
1905       heading_html: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
1906       empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
1907     blocks_by:
1908       title: Mga paghadlang ni %{name}
1909       heading_html: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
1910       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
1911     show:
1912       title: '%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}'
1913       heading_html: '%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}'
1914       created: Nilikha
1915       status: Kalagayan
1916       show: Ipakita
1917       edit: Baguhin
1918       revoke: Bawiin!
1919       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1920       reason: 'Dahilan ng paghadlang:'
1921       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1922       revoker: 'Tagapagbawi:'
1923       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang
1924         na ito.
1925     block:
1926       not_revoked: (hindi binawi)
1927       show: Ipakita
1928       edit: Baguhin
1929       revoke: Bawiin!
1930     blocks:
1931       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1932       creator_name: Tagapaglikha
1933       reason: Dahilan ng pagharang
1934       status: Kalagayan
1935       revoker_name: Binawi ni
1936       showing_page: Ika-%{page} na pahina
1937       next: Susunod »
1938       previous: « Nakaraan
1939   notes:
1940     index:
1941       heading: mga tala ni %{user}
1942       id: Id
1943       description: Paglalarawan
1944       created_at: Nilikha Noong
1945       last_changed: Huling binago
1946   javascripts:
1947     close: Isara
1948     share:
1949       title: Ibahagi
1950       cancel: Huwag ituloy
1951       short_url: Maiksing URL
1952       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
1953     map:
1954       zoom:
1955         in: Lumapit
1956       locate:
1957         title: Ipakita ang Aking Lokasyon
1958       base:
1959         standard: Pamantayan
1960         cycle_map: Mapa ng Pagbibisikleta
1961         transport_map: Mapa ng Transportasyon
1962       layers:
1963         data: Dato ng Mapa
1964       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap</a>
1965     site:
1966       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
1967       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
1968       createnote_tooltip: Maglagay ng tala sa mapa
1969       createnote_disabled_tooltip: Lumapit upang ilagay ang tala sa mapa
1970       map_data_zoom_in_tooltip: Lumapit upang makita ang datos ng mapa
1971     changesets:
1972       show:
1973         hide_comment: itago
1974         unhide_comment: pawalang-bisa ang pag-tago
1975     notes:
1976       new:
1977         add: Magdagdag ng Tala
1978       show:
1979         hide: Itago
1980         resolve: Lutasin
1981         comment_and_resolve: Pumuna at Lutasin
1982     directions:
1983       engines:
1984         fossgis_osrm_car: Kotse (OSRM)
1985         graphhopper_bicycle: Bisikleta (GraphHopper)
1986         graphhopper_car: Kotse (GraphHopper)
1987       directions: Mga Direksyon
1988       distance: Layo
1989       instructions:
1990         offramp_right_with_exit: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kanang bahagi
1991         offramp_right_with_exit_name: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kanang
1992           bahagi papuntang %{name}
1993         offramp_right_with_exit_directions: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa
1994           kanang bahagi papuntang biyaheng %{directions}
1995         offramp_right_with_exit_name_directions: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit}
1996           sa kanang bahagi papuntang %{name}, padaang %{directions}
1997         offramp_left_with_exit: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kaliwang bahagi
1998         offramp_left_with_exit_name: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kaliwang
1999           bahagi papuntang %{name}
2000         offramp_left_with_exit_directions: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kaliwang
2001           bahagi biyaheng %{directions}
2002         offramp_left_with_exit_name_directions: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit}
2003           sa kaliwang bahagi papuntang %{name}, biyaheng %{directions}
2004         follow_without_exit: Sundan %{name}
2005         start_without_exit: Magsimula sa dulo ng %{name}
2006         destination_without_exit: Abutin ang patutunguhan
2007         roundabout_with_exit_ordinal: Sa Rotondang daan gamitin ang %{exit} exit patungong
2008           %{name}
2009         exit_roundabout: Exit sa rotondang daan patungong %{name}
2010         exit_counts:
2011           second: Ika-2
2012           third: Ika-3
2013           fifth: Ika-5
2014           seventh: Ika-7
2015           eighth: Ika-8
2016           tenth: Ika-10
2017       time: Oras
2018     query:
2019       node: Buko
2020       way: Daan
2021       relation: Kaugnayan
2022     context:
2023       directions_from: Mga direksyon mula rito
2024       directions_to: Mga direksyon papunta rito
2025       add_note: Magdagdag ng tala dito
2026       centre_map: Igitna ang mapa dito
2027   redactions:
2028     edit:
2029       description: Paglalarawan
2030       heading: Baguhin ang redaksiyon
2031       title: Baguhin ang redaksiyon
2032     index:
2033       empty: Walang maipapakitang mga redaksiyon.
2034       heading: Listahan ng mga redaksiyon
2035       title: Listahan ng mga redaksiyon
2036     new:
2037       description: Paglalarawan
2038       heading: Ipasok ang kabatiran para sa bagong paghahanda ng isinulat upang mailathala
2039       title: Lumilikha ng bagong redaksiyon
2040     show:
2041       description: 'Paglalarawan:'
2042       heading: Ipinapakita ang redaksiyong "%{title}"
2043       title: Ipinapakita ang redaksiyon
2044       user: 'Tagapaglikha:'
2045       edit: Baguhin ang redaksiyong ito
2046       destroy: Alisin ang redaksiyong ito
2047       confirm: Natitiyak mo ba?
2048     create:
2049       flash: Nalikha na ang redaksiyon.
2050     update:
2051       flash: Nasagip na ang mga pagbabago.
2052     destroy:
2053       not_empty: Mayroong laman ang redaksiyon. Gawing hindi redaktado ang lahat ng
2054         mga bersiyong nasa redaksiyong ito bago lansagin ito.
2055       flash: Nawasak na ang redaksiyon.
2056       error: Nagkaroon ng kamalian sa pagbuwag ng redaksiyong ito.
2057 ...