Normalise line endings.
[rails.git] / vendor / plugins / rails-i18n / locale / sk.yml
1 # Sample localization file for English. Add more files in this directory for other locales.
2 # See http://github.com/svenfuchs/rails-i18n/tree/master/rails%2Flocale for starting points.
3
4 # Slovak translations for Ruby on Rails (inspired by the Czech localization - thanx to Karel Minařík)
5 # by Jozef Fulop (jofi-rails@silake.com)
6  
7 sk:
8     # ActiveSupport
9     support:
10         array:
11             words_connector: ', '
12             two_words_connector: ' a '
13             last_word_connector: ' a '
14                 
15     # Date
16     date:
17         formats:
18             default: "%d. %m. %Y"
19             short: "%d %b"
20             long: "%d. %B %Y"
21         day_names: [Nedeľa, Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota]
22         abbr_day_names: [Ne, Po, Ut, St, Št, Pi, So]
23         month_names: [~, Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December]
24         abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Máj, Jún, Júl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
25         order: [:day, :month, :year]
26
27     # Time
28     time:
29         formats:
30             default: "%a %d. %B %Y %H:%M %z"
31             short: "%d. %m. %H:%M"
32             long: "%A %d. %B %Y %H:%M"
33         am: 'dopoludnia'
34         pm: 'popoludní'
35
36     # Numbers
37     number:
38         format:
39             precision: 3
40             separator: '.'
41             delimiter: ','
42         currency:
43             format:
44                 unit: '€'
45                 precision: 2
46                 format: '%n %u'
47                 separator: ","
48                 delimiter: " "
49         human:
50             format:
51                 precision: 1
52                 delimiter: ''
53             storage_units:
54                 format: "%n %u"
55                 units:
56                     byte:
57                         other: "B"
58                         one: "B"
59                     kb: "KB"
60                     mb: "MB"
61                     gb: "GB"
62                     tb: "TB"
63         percentage:
64             format:
65                 delimiter: ''
66         precision:
67             format:
68                 delimiter: ''
69     
70     # Distance of time ... helper
71     datetime:
72         prompts:
73             second: "Sekunda"
74             minute: "Minúta"
75             hour: "Hodina"
76             day: "Deň"
77             month: "Mesiac"
78             year: "Rok"
79         distance_in_words:    
80             half_a_minute: 'pol minutou'
81             less_than_x_seconds:
82                 one: 'asi pred sekundou'
83                 other: 'asi pred {{count}} sekundami'
84             x_seconds:
85                 one: 'sekundou'
86                 other: '{{count}} sekundami'
87             less_than_x_minutes:
88                 one: 'pred necelou minútou'
89                 other: 'pred ani nie {{count}} minútami'
90             x_minutes:
91                 one: 'minútou'
92                 other: '{{count}} minútami'
93             about_x_hours:
94                 one: 'asi hodinou'
95                 other: 'asi {{count}} hodinami'
96             x_days:
97                 one: '24 hodinami'
98                 other: '{{count}} dňami'
99             about_x_months:
100                 one: 'asi mesiacom'
101                 other: 'asi {{count}} mesiacmi'
102             x_months:
103                 one: 'mesiacom'
104                 other: '{{count}} mesiacmi'
105             about_x_years:
106                 one: 'asi rokom'
107                 other: 'asi {{count}} rokmi'
108             over_x_years:
109                 one: 'pred viac ako rokom'
110                 other: 'viac ako {{count}} rokmi'
111
112     # ActiveRecord validation messages
113     activerecord:                  
114         errors:
115             messages:
116                 inclusion: "nie je v zozname povolených hodnôt"
117                 exclusion: "je vyhradené pre iný účel"
118                 invalid: "nie je platná hodnota"
119                 confirmation: "nebolo potvrdené"
120                 accepted: "musí byť potvrdené"
121                 empty: "nesmie byť prázdný/é"
122                 blank: "je povinná položka"
123                 too_long: "je príliš dlhá/ý (max. {{count}} znakov)"
124                 too_short: "je príliš krátký/á (min. {{count}} znakov)"
125                 wrong_length: "nemá správnu dĺžku (očakáva sa {{count}} znakov)"
126                 taken: "sa už nachádza v databáze"
127                 not_a_number: "nie je číslo"
128                 greater_than: "musí byť väčšíe ako {{count}}"
129                 greater_than_or_equal_to: "musí byť väčšie alebo rovnaké ako {{count}}"
130                 equal_to: "sa musí rovnať {{count}}"
131                 less_than: "musí byť menšie ako {{count}}"
132                 less_than_or_equal_to: "musí byť menšie ako {{count}}"
133                 odd: "musí byť nepárne číslo"
134                 even: "musí byť párne číslo"
135             template:
136                 header:
137                     one: "Pri ukladaní objektu {{model}} došlo k chybám a nebolo možné objekt uložiť"
138                     other: "Pri ukladaní objektu {{model}} došlo ku {{count}} chybe/ám a nebolo možné objekt uložiť"
139                 body: "Nasledujúce polia obsahujú chybne vyplnené údaje:"