Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Кориснички жетон
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         relation: Уреди однос
126         way: Уреди пат
127       larger: 
128         area: Погледај го просторот на поголема карта
129         node: Погледај го јазолот на поголема карта
130         relation: Вид. односот на поголема карта
131         way: Погледај го патот на поголема карта
132       loading: Вчитувам...
133     navigation: 
134       all: 
135         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
136         next_node_tooltip: Следен јазол
137         next_relation_tooltip: Следен однос
138         next_way_tooltip: Следен пат
139         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
140         prev_node_tooltip: Претходен јазол
141         prev_relation_tooltip: Претходен однос
142         prev_way_tooltip: Претходен пат
143       user: 
144         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
145         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
146         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
147     node: 
148       download_xml: Преземи XML
149       edit: Уреди јазол
150       node: Јазол
151       node_title: "Јазол: %{node_name}"
152       view_history: Погл. историја
153     node_details: 
154       coordinates: "Координати:"
155       part_of: "Дел од:"
156     node_history: 
157       download_xml: Преземи XML
158       node_history: Историја на јазолот
159       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
160       view_details: Погл. подробности
161     not_found: 
162       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
163       type: 
164         changeset: измени
165         node: јазол
166         relation: однос
167         way: пат
168     paging_nav: 
169       of: од
170       showing_page: Приказ на страница
171     redacted: 
172       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
173       redaction: Редакција %{id}
174       type: 
175         node: јазол
176         relation: однос
177         way: пат
178     relation: 
179       download_xml: Преземи XML
180       relation: Однос
181       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
182       view_history: Погл. историја
183     relation_details: 
184       members: "Членови:"
185       part_of: "Дел од:"
186     relation_history: 
187       download_xml: Преземи XML
188       relation_history: Историја на односот
189       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
190       view_details: Погл. подробности
191     relation_member: 
192       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
193       type: 
194         node: Јазол
195         relation: Однос
196         way: Пат
197     start_rjs: 
198       data_frame_title: Податоци
199       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
200       details: Подробно
201       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
202       hide_areas: Скриј подрачја
203       history_for_feature: Историја за %{feature}
204       load_data: Вчитај ги податоците
205       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
206       loading: Вчитувам...
207       manually_select: Рачно изберете друга површина
208       object_list: 
209         api: Retrieve this area from the API
210         back: Прикажи список на предмети
211         details: Подробно
212         heading: Список на предмети
213         history: 
214           type: 
215             node: Јазол %{id}
216             way: Пат %{id}
217         selected: 
218           type: 
219             node: Јазол %{id}
220             way: Пат %{id}
221         type: 
222           node: Јазол
223           way: Пат
224       private_user: приватен корисник
225       show_areas: Прикажи подрачја
226       show_history: Прикажи историја
227       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
228       wait: Почекајте...
229       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
230     tag_details: 
231       tags: "Ознаки:"
232       wiki_link: 
233         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
234         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
235       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
236     timeout: 
237       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
238       type: 
239         changeset: менувач
240         node: јазол
241         relation: однос
242         way: пат
243     way: 
244       download_xml: Преземи XML
245       edit: Уреди пат
246       view_history: Погл. историја
247       way: Пат
248       way_title: "Пат: %{way_name}"
249     way_details: 
250       also_part_of: 
251         one: исто така дел и од патот %{related_ways}
252         other: исто така дел и од патиштата %{related_ways}
253       nodes: Јазли
254       part_of: "Дел од:"
255     way_history: 
256       download_xml: Преземи XML
257       view_details: Погл. подробности
258       way_history: Историја на патот
259       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
260   changeset: 
261     changeset: 
262       anonymous: Анонимен
263       big_area: (голема)
264       id: бр. %{id}
265       no_comment: (нема)
266       no_edits: (нема уредувања)
267       show_area_box: прикажи рамка на површина
268       still_editing: (сè уште уредува)
269       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
270     changeset_paging_nav: 
271       next: Следно »
272       previous: « Претходно
273       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
274     changesets: 
275       area: Површина
276       comment: Коментар
277       id: Назнака
278       saved_at: Зачувано во
279       user: Корисник
280     list: 
281       description: Скорешни промени
282       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
283       description_friend: Измени на ваши пријатели
284       description_nearby: Измени од соседни корисници
285       description_user: Измени на %{user}
286       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
287       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања
288       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
289       heading: Измени
290       heading_bbox: Измени
291       heading_friend: Измени
292       heading_nearby: Измени
293       heading_user: Измени
294       heading_user_bbox: Измени
295       title: Измени
296       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
297       title_friend: Измени на ваши пријатели
298       title_nearby: Измени од соседни корисници
299       title_user: Измени на %{user}
300       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
301     timeout: 
302       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
303   diary_entry: 
304     comments: 
305       ago: пред %{ago}
306       comment: Коментар
307       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
308       newer_comments: Понови коментари
309       older_comments: Постари коментари
310       post: Објава
311       when: Кога
312     diary_comment: 
313       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
314       confirm: Потврди
315       hide_link: Скриј го коментаров
316     diary_entry: 
317       comment_count: 
318         one: 1 коментар
319         other: "%{count} коментари"
320       comment_link: Коментирај на оваа ставка
321       confirm: Потврди
322       edit_link: Уреди ја оваа ставка
323       hide_link: Скриј ја ставкава
324       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
325       reply_link: Одговори на оваа ставка
326     edit: 
327       body: "Содржина:"
328       language: "Јазик:"
329       latitude: Геог. ширина
330       location: "Местоположба:"
331       longitude: Геог. должина
332       marker_text: Место на дневничкиот запис
333       save_button: Зачувај
334       subject: "Наслов:"
335       title: Уреди дневничка ставка
336       use_map_link: покажи на карта
337     feed: 
338       all: 
339         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
340         title: Дневнички ставки
341       language: 
342         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
343         title: Дневнички ставки на %{language_name}
344       user: 
345         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
346         title: Дневнички ставки на %{user}
347     list: 
348       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
349       new: "Нов дневнички запис:"
350       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
351       newer_entries: Понови ставки
352       no_entries: Нема дневнички ставки
353       older_entries: Постари ставки
354       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
355       title: Дневници на корисници
356       title_friends: Дневници на пријателите
357       title_nearby: Дневници на соседните корисници
358       user_title: Дневник на %{user}
359     location: 
360       edit: Уреди
361       location: "Местоположба:"
362       view: Преглед
363     new: 
364       title: Нова дневничка ставка
365     no_such_entry: 
366       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
367       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
368       title: Нема таква дневничка ставка
369     view: 
370       leave_a_comment: Пиши коментар
371       login: Најава
372       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
373       save_button: Зачувај
374       title: Дневникот на %{user} | %{title}
375       user_title: дневник на %{user}
376   editor: 
377     default: По основно (моментално %{name})
378     potlatch: 
379       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
380       name: Potlatch 1
381     potlatch2: 
382       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
383       name: Potlatch 2
384     remote: 
385       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
386       name: Далечинско управување
387   export: 
388     start: 
389       add_marker: Додај бележник на картата
390       area_to_export: Простор за извоз
391       embeddable_html: Вметнат HTML код
392       export_button: Извези
393       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
394       format: Формат
395       format_to_export: Формат за извоз
396       image_size: Големина на сликата
397       latitude: Г.Ш.
398       licence: Лиценца
399       longitude: Г.Д.
400       manually_select: Рачно изберете друга површина
401       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
402       max: макс.
403       options: Нагодувања
404       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
405       output: Излезни податоци
406       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
407       scale: Размер
408       too_large: 
409         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
410         heading: Подрачјето е преголемо
411       zoom: Приближи
412     start_rjs: 
413       add_marker: Стави бележник на картата
414       change_marker: Смени позиција на бележникот
415       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
416       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
417       export: Извоз
418       manually_select: Рачно изберете друг простор
419       view_larger_map: Преглед на поголема карта
420   geocoder: 
421     description: 
422       title: 
423         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
424         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
425       types: 
426         cities: Градови
427         places: Места
428         towns: Гратчиња
429     direction: 
430       east: источно
431       north: северно
432       north_east: североисточно
433       north_west: северозападно
434       south: јужно
435       south_east: југоисточно
436       south_west: југозападно
437       west: западно
438     distance: 
439       one: околу 1 км
440       other: околу %{count} км
441       zero: помалку од 1 км
442     results: 
443       more_results: Повеќе резултати
444       no_results: Не пронајдов ништо
445     search: 
446       title: 
447         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
448         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
449         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
450         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
451         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
452         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
453     search_osm_nominatim: 
454       prefix: 
455         aeroway: 
456           aerodrome: Аеродром
457           apron: Рампа
458           gate: Порта
459           helipad: Хелиодром
460           runway: Писта
461           taxiway: Рулажна патека
462           terminal: Терминал
463         amenity: 
464           WLAN: Безжичен интернет
465           airport: Аеродром
466           arts_centre: Дом на уметности
467           artwork: Уметничко дело
468           atm: Банкомат
469           auditorium: Аудиториум
470           bank: Банка
471           bar: Бар
472           bbq: Скара
473           bench: Клупа
474           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
475           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
476           biergarten: Пивска градина
477           brothel: Бордел
478           bureau_de_change: Менувачница
479           bus_station: Автобуска станица
480           cafe: Кафуле
481           car_rental: Рент-а-кар
482           car_sharing: Изнајмување автомобил
483           car_wash: Автоперална
484           casino: Казино
485           charging_station: Напојна станица
486           cinema: Кино
487           clinic: Клиника
488           club: Клуб
489           college: Колеџ
490           community_centre: Центар на заедница
491           courthouse: Суд
492           crematorium: Крематориум
493           dentist: Забар
494           doctors: Доктори
495           dormitory: Студентски дом
496           drinking_water: Питка вода
497           driving_school: Автошкола
498           embassy: Амбасада
499           emergency_phone: Итен телефон
500           fast_food: Брза храна
501           ferry_terminal: Ферибот-терминал
502           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
503           fire_station: Пожарна
504           food_court: Штандови за брза храна
505           fountain: Фонтана
506           fuel: Гориво
507           grave_yard: Гробишта
508           gym: Теретана / фитнес
509           hall: Соборна сала
510           health_centre: Здравствен центар
511           hospital: Болница
512           hotel: Хотел
513           hunting_stand: Ловечка кула
514           ice_cream: Сладолед
515           kindergarten: Градинка
516           library: Библиотека
517           market: Пазар
518           marketplace: Пазар
519           mountain_rescue: Планинарско спасување
520           nightclub: Ноќен клуб
521           nursery: Јасли
522           nursing_home: Старечки дом
523           office: Канцеларија
524           park: Парк
525           parking: Паркинг
526           pharmacy: Аптека
527           place_of_worship: Верски објект
528           police: Полиција
529           post_box: Поштенско сандаче
530           post_office: Пошта
531           preschool: Претшколска установа
532           prison: Затвор
533           pub: Пивница
534           public_building: Јавен објект
535           public_market: Градски пазар
536           reception_area: Рецепција
537           recycling: Рециклирање
538           restaurant: Ресторан
539           retirement_home: Старечки дом
540           sauna: Сауна
541           school: Училиште
542           shelter: Засолниште
543           shop: Дуќан
544           shopping: Дуќани
545           shower: Туш
546           social_centre: Социјален центар
547           social_club: Друштвен клуб
548           studio: Студио
549           supermarket: Супермаркет
550           swimming_pool: Базен
551           taxi: Такси
552           telephone: Телефонска говорница
553           theatre: Театар
554           toilets: Тоалет
555           townhall: Градски дом
556           university: Универзитет
557           vending_machine: Вендинг-машина
558           veterinary: Ветеринарна клиника
559           village_hall: Месна заедница
560           waste_basket: Корпа за отпадоци
561           wifi: Безжичен интернет
562           youth_centre: Младински центар
563         boundary: 
564           administrative: Административна граница
565           census: Пописна граница
566           national_park: Национален парк
567           protected_area: Заштитено подрачје
568         bridge: 
569           aqueduct: Аквадукт
570           suspension: Висечки мост
571           swing: Вртечки мост
572           viaduct: Вијадукт
573           "yes": Мост
574         building: 
575           "yes": Градба
576         highway: 
577           bridleway: Коњски пат
578           bus_guideway: Автобуски шини
579           bus_stop: Автобуска постојка
580           byway: Спореден пат
581           construction: Автопат во изградба
582           cycleway: Велосипедска патека
583           emergency_access_point: Прва помош
584           footway: Тротоар
585           ford: Брод
586           living_street: Маалска улица
587           milestone: Милјоказ
588           minor: Помал спореден пат
589           motorway: Автопат
590           motorway_junction: Клучка
591           motorway_link: Приклучен пат
592           path: Патека
593           pedestrian: Пешачка патека
594           platform: Платформа
595           primary: Главен пат
596           primary_link: Главен пат
597           raceway: Тркачка патека
598           residential: Станбен
599           rest_area: Одмориште
600           road: Пат
601           secondary: Спореден пат
602           secondary_link: Спореден пат
603           service: Помошен пат
604           services: Крајпатен сервис
605           speed_camera: Брзиноловец
606           steps: Скалила
607           stile: Тарабен премин
608           tertiary: Третостепен пат
609           tertiary_link: Третостепен пат
610           track: Полски пат
611           trail: Патека
612           trunk: Магистрала
613           trunk_link: Магистрала
614           unclassified: Некласификуван пат
615           unsurfaced: Неасфалтиран пат
616         historic: 
617           archaeological_site: Археолошки локалитет
618           battlefield: Бојно поле
619           boundary_stone: Граничен камен
620           building: Градба
621           castle: Замок
622           church: Црква
623           fort: Утврдување
624           house: Куќа
625           icon: Икона
626           manor: Велепоседнички дом
627           memorial: Споменик
628           mine: Рудник
629           monument: Споменик
630           museum: Музеј
631           ruins: Рушевини
632           tower: Кула
633           wayside_cross: Крајпатен крст
634           wayside_shrine: Параклис
635           wreck: Бродолом
636         landuse: 
637           allotments: Парцели
638           basin: Котлина
639           brownfield: Угар
640           cemetery: Гробишта
641           commercial: Комерцијално подрачје
642           conservation: Заштитено земјиште
643           construction: Градилиште
644           farm: Фарма
645           farmland: Обработливо земјиште
646           farmyard: Земјоделски двор
647           forest: Шума
648           garages: Гаража
649           grass: Трева
650           greenfield: Неискористено земјиште
651           industrial: Индустриско подрачје
652           landfill: Депонија
653           meadow: Ливада
654           military: Воено подрачје
655           mine: Рудник
656           nature_reserve: Природен резерват
657           orchard: Овоштарник
658           park: Парк
659           piste: Писта
660           quarry: Каменолом
661           railway: Железница
662           recreation_ground: Рекреативен терен
663           reservoir: Резервоар
664           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
665           residential: Станбено подрачје
666           retail: Дуќани
667           road: Патно подрачје
668           village_green: Селско зеленило
669           vineyard: Лозници
670           wetland: Мочуриште
671           wood: Шума
672         leisure: 
673           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
674           bird_hide: Набљудувалиште за птици
675           common: Општествена земја
676           fishing: Рибарење
677           fitness_station: Технички преглед
678           garden: Градина
679           golf_course: Голф-терен
680           ice_rink: Лизгалиште
681           marina: Марина
682           miniature_golf: Миниголф
683           nature_reserve: Природен резерват
684           park: Парк
685           pitch: Спортски терен
686           playground: Детско игралиште
687           recreation_ground: Разонодно место
688           sauna: Сауна
689           slipway: Испуст
690           sports_centre: Спортски центар
691           stadium: Стадион
692           swimming_pool: Базен
693           track: Спортска патека
694           water_park: Аквапарк
695         military: 
696           airfield: Воено слетувалиште
697           barracks: Касарна
698           bunker: Бункер
699         natural: 
700           bay: Залив
701           beach: Плажа
702           cape: ‘Рт
703           cave_entrance: Влез во пештера
704           channel: Канал
705           cliff: Гребен
706           crater: Кратер
707           dune: Дина
708           feature: Елемент
709           fell: Фел
710           fjord: Фјорд
711           forest: Шума
712           geyser: Гејзер
713           glacier: Глечер
714           heath: Голет
715           hill: Рид
716           island: Остров
717           land: Земја
718           marsh: Бара
719           moor: Пустара
720           mud: Кал
721           peak: Врв
722           point: Точка
723           reef: Гребен
724           ridge: Срт
725           river: Река
726           rock: Карпа
727           scree: Сип
728           scrub: Честак
729           shoal: Плитко место
730           spring: Извор
731           stone: Камен
732           strait: Проток
733           tree: Дрво
734           valley: Долина
735           volcano: Вулкан
736           water: Вода
737           wetland: Мочуриште
738           wetlands: Мочуриште
739           wood: Шума
740         office: 
741           accountant: Сметководител
742           architect: Архитект
743           company: Фирма
744           employment_agency: Агенција за вработување
745           estate_agent: Агенција за недвижности
746           government: Владина служба
747           insurance: Служба за осигурување
748           lawyer: Адвокат
749           ngo: НВО-канцеларија
750           telecommunication: Телекомуникациска служба
751           travel_agent: Туристичка агенција
752           "yes": Канцеларија
753         place: 
754           airport: Аеродром
755           city: Град
756           country: Земја
757           county: Округ
758           farm: Фарма
759           hamlet: Селце
760           house: Куќа
761           houses: Куќи
762           island: Остров
763           islet: Островче
764           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
765           locality: Месност
766           moor: Пустара
767           municipality: Општина
768           postcode: Поштенски број
769           region: Регион
770           sea: Море
771           state: Покраина
772           subdivision: Админ. подрачје
773           suburb: Населба
774           town: Град
775           unincorporated_area: Нездружено подрачје
776           village: Село
777         railway: 
778           abandoned: Напуштена железничка линија
779           construction: Железничка линија во изградба
780           disused: Напуштена железничка линија
781           disused_station: Напуштена железничка станица
782           funicular: Жичена железница
783           halt: Железничка постојка
784           historic_station: Историска железничка станица
785           junction: Железнички јазол
786           level_crossing: Надвозник
787           light_rail: Лека железница
788           miniature: Минијатурна железница
789           monorail: Едношинска линија
790           narrow_gauge: Теснолинејка
791           platform: Железнички перон
792           preserved: Зачувана железничка линија
793           spur: Железнички огранок
794           station: Железничка станица
795           subway: Метро станица
796           subway_entrance: Влез во метро
797           switch: Железнички пунктови
798           tram: Трамвајска линија
799           tram_stop: Трамвајска постојка
800           yard: Железничко депо
801         shop: 
802           alcohol: Алкохол на црно
803           antiques: Старинарница
804           art: Уметнички дуќан
805           bakery: Пекара
806           beauty: Козметика
807           beverages: Пијалоци
808           bicycle: Продавница за велосипеди
809           books: Книжарница
810           butcher: Месарница
811           car: Автосалон
812           car_parts: Автоделови
813           car_repair: Автосервис
814           carpet: Дуќан за теписи
815           charity: Добротворна продавница
816           chemist: Аптека
817           clothes: Дуќан за облека
818           computer: Продавница за сметачи
819           confectionery: Слаткарница
820           convenience: Бакалница
821           copyshop: Фотокопир
822           cosmetics: Козметика
823           department_store: Стоковна куќа
824           discount: Распродажен дуќан
825           doityourself: Направи-сам
826           dry_cleaning: Хемиско чистење
827           electronics: Електронска опрема
828           estate_agent: Недвижности
829           farm: Земјоделски дуќан
830           fashion: Бутик
831           fish: Рибарница
832           florist: Цвеќара
833           food: Продавница за храна
834           funeral_directors: Погребална служба
835           furniture: Мебел
836           gallery: Галерија
837           garden_centre: Градинарски центар
838           general: Колонијал
839           gift: Дуќан за подароци
840           greengrocer: Пиљара
841           grocery: Бакалница
842           hairdresser: Фризер
843           hardware: Алат и опрема
844           hifi: Аудиосистеми
845           insurance: Осигурително
846           jewelry: Јувелир
847           kiosk: Трафика
848           laundry: Пералница
849           mall: Трговски центар
850           market: Пазар
851           mobile_phone: Мобилни телефони
852           motorcycle: Моторцикли
853           music: Музички дуќан
854           newsagent: Весникара
855           optician: Оптичар
856           organic: Здрава храна
857           outdoor: Дуќан на отворено
858           pet: Домашни миленици
859           photo: Фотографски дуќан
860           salon: Салон
861           shoes: Обувки
862           shopping_centre: Трговски центар
863           sports: Спортски дуќан
864           stationery: Прибор и репроматеријали
865           supermarket: Супермаркет
866           toys: Продавница за играчки
867           travel_agency: Туристичка агенција
868           video: Видеотека
869           wine: Алкохолни пијалоци
870         tourism: 
871           alpine_hut: Планинска куќарка
872           artwork: Уметничко дело
873           attraction: Атракција
874           bed_and_breakfast: Полупансион
875           cabin: Колиба
876           camp_site: Камп
877           caravan_site: Автокамп
878           chalet: Брвнара
879           guest_house: Пансион
880           hostel: Хостел
881           hotel: Хотел
882           information: Информации
883           lean_to: Прилепена стреа
884           motel: Мотел
885           museum: Музеј
886           picnic_site: Излетничко место
887           theme_park: Забавен парк
888           valley: Долина
889           viewpoint: Видиковец
890           zoo: Зоолошка
891         tunnel: 
892           "yes": Тунел
893         waterway: 
894           artificial: Вештачки воден пат
895           boatyard: Чамцоградилиште
896           canal: Канал
897           connector: Слив
898           dam: Брана
899           derelict_canal: Запуштен канал
900           ditch: Канач
901           dock: Док
902           drain: Одвод
903           lock: Каналска брана
904           lock_gate: Каналска капија
905           mineral_spring: Минерален извор
906           mooring: Сидриште
907           rapids: Брзак
908           river: Река
909           riverbank: Кеј
910           stream: Поток
911           wadi: Вади
912           water_point: Пристап до вода
913           waterfall: Водопад
914           weir: Јаз
915   html: 
916     dir: ltr
917   javascripts: 
918     map: 
919       base: 
920         cycle_map: Велосипедска карта
921         mapquest: MapQuest Open
922         standard: Стандардна
923         transport_map: Сообраќајна карта
924     site: 
925       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
926       edit_tooltip: Уредување на картата
927       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
928       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
929       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
930       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
931   layouts: 
932     community: Заедница
933     community_blogs: Блогови на заедницата
934     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
935     copyright: Авторски права и лиценца
936     documentation: Документација
937     documentation_title: Документација за проектот
938     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
939     donate_link_text: доброволен прилог
940     edit: Уреди
941     edit_with: Уреди со %{editor}
942     export: Извези
943     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
944     foundation: Фондација
945     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
946     gps_traces: GPS-траги
947     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
948     help: Помош
949     help_centre: Центар за помош
950     help_title: Помошна страница за проектот
951     history: Историја
952     home: дома
953     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
954     inbox_html: пораки (%{count})
955     inbox_tooltip: 
956       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
957       other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
958       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
959     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
960     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
961     intro_2_download: преземање
962     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
963     intro_2_license: отворена лиценца
964     intro_2_use: употреба
965     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
966     log_in: најави ме
967     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
968     logo: 
969       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
970     logout: одјава
971     logout_tooltip: Одјава
972     make_a_donation: 
973       text: Дарувајте
974       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
975     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
976     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
977     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
978     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
979     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
980     partners_partners: партнери
981     partners_ucl: VR-центарот на UCL
982     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
983     sign_up: регистрација
984     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
985     tag_line: Слободна вики-карта на светот
986     user_diaries: Кориснички дневници
987     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
988     view: Карта
989     view_tooltip: Види карта
990     welcome_user: Добредојде, %{user_link}
991     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
992     wiki: Вики
993     wiki_title: Помошна страница за проектот
994     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
995   license_page: 
996     foreign: 
997       english_link: англискиот оригинал
998       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
999       title: За овој превод
1000     legal_babble: 
1001       attribution_example: 
1002         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1003         title: Пример за наведување
1004       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1005       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1006       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1007       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1008       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1009       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1010       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1011       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1012       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1013       contributors_title_html: Нашите учесници
1014       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1015       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1016       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1017       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1018       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1019       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1020       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1021       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1022       intro_1_html: "OpenStreetMap содржи <i>отворени податоци</i>, лиценцирани со <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC BY-SA)."
1023       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1024       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1025       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1026       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1027       more_title_html: Повеќе информации
1028       title_html: Авторски права и лиценца
1029     native: 
1030       mapping_link: почнете со изработка на карти
1031       native_link: македонската верзија
1032       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1033       title: За страницава
1034   message: 
1035     delete: 
1036       deleted: Пораката е избришана
1037     inbox: 
1038       date: Датум
1039       from: Од
1040       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1041       my_inbox: Моето сандаче
1042       new_messages: 
1043         one: "%{count} нова порака"
1044         other: "%{count} нови пораки"
1045       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1046       old_messages: 
1047         one: "%{count} стара порака"
1048         other: "%{count} стари пораки"
1049       outbox: за праќање
1050       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1051       subject: Наслов
1052       title: Примени
1053     mark: 
1054       as_read: Пораката е означена како прочитана
1055       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1056     message_summary: 
1057       delete_button: Избриши
1058       read_button: Означи како прочитано
1059       reply_button: Одговори
1060       unread_button: Означи како непрочитано
1061     new: 
1062       back_to_inbox: Назад во примени
1063       body: Содржина
1064       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1065       message_sent: Пораката е испратена
1066       send_button: Испрати
1067       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1068       subject: Наслов
1069       title: Испрати ја пораката
1070     no_such_message: 
1071       body: Нажалост нема порака со тој id.
1072       heading: Нема таква порака
1073       title: Нема таква порака
1074     outbox: 
1075       date: Датум
1076       inbox: примени пораки
1077       messages: 
1078         one: Имате %{count} испратена порака
1079         other: Имате %{count} испратени пораки
1080       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1081       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1082       outbox: за праќање
1083       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1084       subject: Наслов
1085       title: За праќање
1086       to: До
1087     read: 
1088       back_to_inbox: Назад во добиени
1089       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1090       date: Датум
1091       from: Од
1092       reading_your_messages: Читање на пораките
1093       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
1094       reply_button: Одговори
1095       subject: Наслов
1096       title: Прочитај ја пораката
1097       to: За
1098       unread_button: Означи како непрочитано
1099       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1100     reply: 
1101       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1102     sent_message_summary: 
1103       delete_button: Избриши
1104   notifier: 
1105     diary_comment_notification: 
1106       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1107       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1108       hi: Здраво %{to_user},
1109       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1110     email_confirm: 
1111       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1112     email_confirm_html: 
1113       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
1114       greeting: Здраво,
1115       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1116     email_confirm_plain: 
1117       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1118       greeting: Здраво,
1119       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
1120       hopefully_you_2: "%{server_url} со новата адреса %{new_address}."
1121     friend_notification: 
1122       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1123       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1124       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1125       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1126     gpx_notification: 
1127       and_no_tags: и без ознаки.
1128       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1129       failure: 
1130         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1131         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1132         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1133         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1134         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1135       greeting: Здраво,
1136       success: 
1137         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1138         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1139       with_description: со описот
1140       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1141     lost_password: 
1142       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1143     lost_password_html: 
1144       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
1145       greeting: Здраво,
1146       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1147     lost_password_plain: 
1148       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1149       greeting: Здраво,
1150       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1151       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1152     message_notification: 
1153       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
1154       footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
1155       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1156       hi: Здраво %{to_user},
1157       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1158     signup_confirm: 
1159       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1160       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1161       greeting: Здраво!
1162       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1163       welcome: Би сакале да ви пожелиме добредојде и да ви понудиме уште некои информации за да можете да почнете.
1164     signup_confirm_html: 
1165       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1166       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1167       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1168       introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
1169       more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
1170       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1171       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
1172       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1173       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1174     signup_confirm_plain: 
1175       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1176       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1177       current_user: "Тука ќе најдете категориски список на корисници подредени според место:"
1178       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1179       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1180       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1181       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1182       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1183       user_wiki_page: Се препорачува да создадете корисничка страница и да ставите категорија за местото во кое се наоѓате, како на пр. [[Категорија:Корисници од Прилеп]].
1184       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1185       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1186   oauth: 
1187     oauthorize: 
1188       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1189       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1190       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1191       allow_write_api: ја менува картата.
1192       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1193       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1194       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1195       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1196     revoke: 
1197       flash: Го поништивте жетонот за %{application}
1198   oauth_clients: 
1199     create: 
1200       flash: Информациите се успешно регистрирани
1201     destroy: 
1202       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1203     edit: 
1204       submit: Уреди
1205       title: Уредете ја апликацијата
1206     form: 
1207       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1208       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1209       allow_write_api: ја менува картата.
1210       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1211       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1212       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1213       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1214       name: Име
1215       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1216       required: Се бара
1217       support_url: URL поддршка
1218       url: URL адреса на главната апликација
1219     index: 
1220       application: Назив на прил. програм
1221       issued_at: Издадено
1222       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1223       my_apps: Мои клиентни апликации
1224       my_tokens: Мои овластени апликации
1225       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1226       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1227       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1228       revoke: Поништи!
1229       title: Мои OAuth податоци
1230     new: 
1231       submit: Регистрирање
1232       title: Регистрирајте нова апликација
1233     not_found: 
1234       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1235     show: 
1236       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1237       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1238       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1239       allow_write_api: ја менува картата.
1240       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1241       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1242       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1243       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1244       confirm: Дали сте сигурни?
1245       delete: Избриши клиент
1246       edit: Измени подробности
1247       key: "Потрошувачки клуч:"
1248       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1249       secret: "Потрошувачка тајна:"
1250       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1251       title: OAuth податоци за %{app_name}
1252       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1253     update: 
1254       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1255   printable_name: 
1256     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1257   redaction: 
1258     create: 
1259       flash: Редакцијата е создадена.
1260     destroy: 
1261       error: Се појави грешна при поништувањето на редакцијата.
1262       flash: Редакцијата е поништена.
1263       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1264     edit: 
1265       description: Опис
1266       heading: Уреди редакција
1267       submit: Зачувај редакција
1268       title: Уреди редакција
1269     index: 
1270       empty: Нема редакции.
1271       heading: Список на редакции
1272       title: Список на редакции
1273     new: 
1274       description: Опис
1275       heading: Внесете информации за новата редакција
1276       submit: Создај редакција
1277       title: Создавање на нова редакција
1278     show: 
1279       confirm: Дали сте сигурни?
1280       description: "Опис:"
1281       destroy: Отстрани ја редакцијава
1282       edit: Уреди ја редакцијава
1283       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1284       title: Приказ на редакција
1285       user: "Создавач:"
1286     update: 
1287       flash: Промените се зачувани.
1288   site: 
1289     edit: 
1290       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1291       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1292       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1293       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1294       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1295       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1296       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1297       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1298       user_page_link: корисничка страница
1299     index: 
1300       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1301       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1302       license: 
1303         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1304       permalink: Постојана врска
1305       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1306       shortlink: Кратка врска
1307     key: 
1308       map_key: Легенда
1309       map_key_tooltip: Легенда на картата
1310       table: 
1311         entry: 
1312           admin: Административна граница
1313           allotments: Парцели
1314           apron: 
1315             - Аеродромска платформа
1316             - терминал
1317           bridge: Црна линија = мост
1318           bridleway: Пешачко-влечен пат
1319           brownfield: Запуштено подрачје
1320           building: Значајно здание
1321           byway: Спореден пат
1322           cable: 
1323             - клупна жичарница
1324             - клупна жичарница
1325           cemetery: Гробишта
1326           centre: Спортски центар
1327           commercial: Комерцијално подрачје
1328           common: 
1329             - Општествена земја
1330             - ливада
1331           construction: Патишта во изградба
1332           cycleway: Велосипедска патека
1333           destination: Пристап до одредницата
1334           farm: Фарма
1335           footway: Пешачка патека
1336           forest: Шума
1337           golf: Голф-терен
1338           heathland: Голиште
1339           industrial: Индустриско подрачје
1340           lake: 
1341             - Езеро
1342             - резервоар
1343           military: Воено подрачје
1344           motorway: Автопат
1345           park: Парк
1346           permissive: Дозволив пристап
1347           pitch: Спортски терен
1348           primary: Главен пат
1349           private: Приватен пристап
1350           rail: Железница
1351           reserve: Природен резерват
1352           resident: Станбено подрачје
1353           retail: Трговско подрачје
1354           runway: 
1355             - Аеродромска писта
1356             - рулажна патека
1357           school: 
1358             - Училиште
1359             - универзитет
1360           secondary: Спореден пат
1361           station: Железничка станица
1362           subway: Метро
1363           summit: 
1364             - Врв
1365             - врв
1366           tourist: Туристичка атракција
1367           track: Патека
1368           tram: 
1369             - Лека железница
1370             - трамвај
1371           trunk: Главна сообраќајна артерија
1372           tunnel: Испрекината линија = тунел
1373           unclassified: Некласификуван пат
1374           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1375           wood: Шумичка
1376     markdown_help: 
1377       alt: Алетрн. текст
1378       first: Прва ставка
1379       heading: Наслов
1380       headings: Наслови
1381       image: Слика
1382       link: Врска
1383       ordered: Подреден список
1384       second: Втора ставка
1385       subheading: Поднаслов
1386       text: Текст
1387       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1388       unordered: Неподреден список
1389       url: URL
1390     richtext_area: 
1391       edit: Уреди
1392       preview: Преглед
1393     search: 
1394       search: Пребарај
1395       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1396       submit_text: ->
1397       where_am_i: Каде сум?
1398       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1399     sidebar: 
1400       close: Затвори
1401       search_results: Резултати од пребарувањето
1402   time: 
1403     formats: 
1404       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1405   trace: 
1406     create: 
1407       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1408       upload_trace: Подигни GPS-трага
1409     delete: 
1410       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1411     edit: 
1412       description: "Опис:"
1413       download: преземи
1414       edit: уреди
1415       filename: "Податотека:"
1416       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1417       map: карта
1418       owner: "Сопственик:"
1419       points: "Точки:"
1420       save_button: Сочувај промени
1421       start_coord: "Почетна координата:"
1422       tags: "Ознаки:"
1423       tags_help: одделено со запирка
1424       title: Ја уредувате трагата %{name}
1425       uploaded_at: "Подигнато во:"
1426       visibility: "Видливост:"
1427       visibility_help: што значи ова?
1428       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1429     list: 
1430       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1431       public_traces: Јавни GPS-траги
1432       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1433       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1434       your_traces: Ваши GPS-траги
1435     make_public: 
1436       made_public: Трагата е објавена
1437     offline: 
1438       heading: GPX-складиште вон интернет
1439       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1440     offline_warning: 
1441       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1442     trace: 
1443       ago: пред %{time_in_words_ago}
1444       by: од
1445       count_points: "%{count} точки"
1446       edit: уреди
1447       edit_map: Уредување
1448       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1449       in: во
1450       map: карта
1451       more: повеќе
1452       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1453       private: ПРИВАТНО
1454       public: ЈАВНО
1455       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1456       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1457       view_map: Погледај ја картата
1458     trace_form: 
1459       description: "Опис:"
1460       help: Помош
1461       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1462       tags: "Ознаки:"
1463       tags_help: одделено со запирка
1464       upload_button: Подигни
1465       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1466       visibility: "Видливост:"
1467       visibility_help: што значи ова?
1468       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1469     trace_header: 
1470       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1471       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1472       traces_waiting: Имате %{count} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1473       upload_trace: Подигни трага
1474     trace_optionals: 
1475       tags: Ознаки
1476     trace_paging_nav: 
1477       newer: Понови траги
1478       older: Постари траги
1479       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
1480     view: 
1481       delete_track: Избриши ја трагава
1482       description: "Опис:"
1483       download: преземи
1484       edit: уреди
1485       edit_track: Уреди ја трагава
1486       filename: "Податотека:"
1487       heading: Ја гледате трагата %{name}
1488       map: карта
1489       none: Ништо
1490       owner: "Сопственик:"
1491       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1492       points: "Точки:"
1493       start_coordinates: "Почетна координата:"
1494       tags: "Ознаки:"
1495       title: Ја гледате трагата  %{name}
1496       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1497       uploaded: "Подигнато во:"
1498       visibility: "Видливост:"
1499     visibility: 
1500       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1501       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1502       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1503       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1504   user: 
1505     account: 
1506       contributor terms: 
1507         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1508         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1509         heading: "Услови за учество:"
1510         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1511         link text: што е ова?
1512         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1513         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1514       current email address: "Тековна е-пошта:"
1515       delete image: Отстрани тековна слика
1516       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1517       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1518       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1519       gravatar: 
1520         gravatar: Користи Gravatar
1521         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1522         link text: што е ова?
1523       home location: "Матична местоположба:"
1524       image: "Слика:"
1525       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1526       keep image: Задржи ја тековната слика
1527       latitude: Геог. ширина
1528       longitude: Геог. должина
1529       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1530       my settings: Мои прилагодувања
1531       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1532       new image: Додај слика
1533       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1534       openid: 
1535         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1536         link text: што е ова?
1537         openid: OpenID
1538       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1539       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1540       profile description: "Опис за профилот:"
1541       public editing: 
1542         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1543         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1544         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1545         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1546         enabled link text: што е ова?
1547         heading: "Јавно уредување:"
1548       public editing note: 
1549         heading: Јавно уредување
1550         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1551       replace image: Замени тековна слика
1552       return to profile: Назад кон профилот
1553       save changes button: Зачувај ги промените
1554       title: Уреди сметка
1555       update home location on click: Подновувај го матичната местоположба кога ќе кликнам на картата
1556     confirm: 
1557       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1558       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1559       button: Потврди
1560       heading: Потврди корисничка сметка
1561       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1562       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1563       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1564       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1565     confirm_email: 
1566       button: Потврди
1567       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1568       heading: Потврди промена на е-пошта
1569       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1570       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1571     confirm_resend: 
1572       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1573       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1574     filter: 
1575       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1576     go_public: 
1577       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1578     list: 
1579       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1580       empty: Нема најдено такви корисници
1581       heading: Корисници
1582       hide: Скриј одбрани корисници
1583       showing: 
1584         one: Прикажана е страницата %{page} (%{first_item} од %{items})
1585         other: Прикажани се страниците %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1586       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1587       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1588       title: Корисници
1589     login: 
1590       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1591       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1592       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1593       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1594       email or username: Е-пошта или корисничко име
1595       heading: Најава
1596       login_button: Најава
1597       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1598       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1599       no account: Немате сметка?
1600       openid: "%{logo} OpenID:"
1601       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1602       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1603       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1604       openid_providers: 
1605         aol: 
1606           alt: Најава со OpenID од AOL
1607           title: Најава со AOL
1608         google: 
1609           alt: Најава со OpenID од Google
1610           title: Најава со Google
1611         myopenid: 
1612           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1613           title: Најава со myOpenID
1614         openid: 
1615           alt: Најава со URL за OpenID
1616           title: Најава со OpenID
1617         wordpress: 
1618           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1619           title: Најава со Wordpress
1620         yahoo: 
1621           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1622           title: Најава со Yahoo
1623       password: "Лозинка:"
1624       register now: Регистрација
1625       remember: "Запомни ме:"
1626       title: Најава
1627       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1628       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1629       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1630     logout: 
1631       heading: Одјава од OpenStreetMap
1632       logout_button: Одјава
1633       title: Одјава
1634     lost_password: 
1635       email address: "Е-пошта:"
1636       heading: Ја заборавивте лозинката?
1637       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1638       new password button: Смени лозинка
1639       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1640       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1641       title: Загубена лозинка
1642     make_friend: 
1643       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1644       button: Додај како пријател
1645       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1646       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1647       success: Сега сте пријатели со %{name}.
1648     new: 
1649       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1650       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1651       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1652       continue: Продолжи
1653       display name: "Име за приказ:"
1654       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1655       email address: "Е-пошта:"
1656       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1657       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1658       flash welcome: Ви благодариме што се регистриравте. Ви испративме порака на %{email} со некои совети за тоа како да почнете.
1659       heading: Создајте корисничка сметка
1660       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1661       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1662       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1663       openid: "%{logo} OpenID:"
1664       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1665       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1666       password: "Лозинка:"
1667       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1668       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1669       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1670       title: Направи сметка
1671       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1672     no_such_user: 
1673       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1674       heading: Корисникот %{user} не постои.
1675       title: Нема таков корисник
1676     popup: 
1677       friend: Пријател
1678       nearby mapper: Соседен картограф
1679       your location: Ваша местоположба
1680     remove_friend: 
1681       button: Отстрани од пријатели
1682       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1683       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1684       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1685     reset_password: 
1686       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1687       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1688       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1689       heading: Смени лозинка за %{user}
1690       password: "Лозинка:"
1691       reset: Смени лозинка
1692       title: Смени лозинка
1693     set_home: 
1694       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1695     suspended: 
1696       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1697       heading: Сметката е закочена
1698       title: Сметката е закочена
1699       webmaster: мреж. управник
1700     terms: 
1701       agree: Се согласувам
1702       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1703       consider_pd_why: Што е ова?
1704       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1705       decline: Одбиј
1706       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1707       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1708       heading: Услови на учество
1709       legale_names: 
1710         france: Франција
1711         italy: Италија
1712         rest_of_world: Остатокот од светот
1713       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1714       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1715       title: Услови на учество
1716       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1717     view: 
1718       activate_user: активирај го корисников
1719       add as friend: додај како пријател
1720       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1721       block_history: примени блокови
1722       blocks by me: извршени болокови
1723       blocks on me: добиени блокови
1724       comments: коментари
1725       confirm: Потврди
1726       confirm_user: потврди го корисников
1727       create_block: блокирај го корисников
1728       created from: "Создадено од:"
1729       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1730       ct declined: Одбиен
1731       ct status: "Услови за учество:"
1732       ct undecided: Неодлучено
1733       deactivate_user: деактивирај го корисников
1734       delete_user: избриши го корисников
1735       description: Опис
1736       diary: дневник
1737       edits: уредувања
1738       email address: Е-пошта
1739       friends_changesets: Сите измени на пријателите
1740       friends_diaries: Прелистување на сите дневнички записи на пријателите
1741       hide_user: скриј го корисников
1742       if set location: Ако ја наместите вашата местоположба, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Матичната местоположба можете да си ја наместите на страницата %{settings_link}.
1743       km away: "%{count} км од вас"
1744       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1745       m away: "%{count} м од вас"
1746       mapper since: "Картограф од:"
1747       moderator_history: дадени блокови
1748       my comments: мои коментари
1749       my diary: мојот дневник
1750       my edits: мои уредувања
1751       my settings: мои прилагодувања
1752       my traces: мои траги
1753       nearby users: Други соседни корисници
1754       nearby_changesets: Прелистување на сите измени на соседните корисници
1755       nearby_diaries: Прелистување на сите дневнички записи на соседните корисници
1756       new diary entry: нова ставка во дневникот
1757       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1758       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1759       oauth settings: oauth поставки
1760       remove as friend: отстрани од пријатели
1761       role: 
1762         administrator: Овој корисник е администратор
1763         grant: 
1764           administrator: Додели администраторски пристап
1765           moderator: Додели модераторски пристап
1766         moderator: Овој корисник е модератор
1767         revoke: 
1768           administrator: Лиши од администраторски пристап
1769           moderator: Лиши од модераторски пристап
1770       send message: испрати порака
1771       settings_link_text: прилагодувања
1772       spam score: "Оцена за спам:"
1773       status: "Статус:"
1774       traces: траги
1775       unhide_user: покажи го корисникот
1776       user location: Местоположба на корисникот
1777       your friends: Ваши пријатели
1778   user_block: 
1779     blocks_by: 
1780       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1781       heading: Список на блокови од %{name}
1782       title: Блокови од %{name}
1783     blocks_on: 
1784       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1785       heading: Список на блокови за %{name}
1786       title: Блокови за %{name}
1787     create: 
1788       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1789       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1790       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1791     edit: 
1792       back: Преглед на сите блокови
1793       heading: Уредување на блок за %{name}
1794       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1795       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1796       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1797       show: Преглед на овој блок
1798       submit: Поднови го блокот
1799       title: Уредување на блок за %{name}
1800     filter: 
1801       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1802       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1803     helper: 
1804       time_future: Истекува за %{time}.
1805       time_past: Истечено пред %{time}.
1806       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1807     index: 
1808       empty: Досега сè уште нема блокови.
1809       heading: Список на кориснички блокови
1810       title: Кориснички блокови
1811     model: 
1812       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1813       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1814     new: 
1815       back: Преглед на сите блокови
1816       heading: Правење на блок за %{name}
1817       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1818       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1819       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1820       submit: Направи блок
1821       title: Правење на блок за %{name}
1822       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1823       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1824     not_found: 
1825       back: Назад кон индексот
1826       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1827     partial: 
1828       confirm: Дали сте сигурни?
1829       creator_name: Создавач
1830       display_name: Блокиран корисник
1831       edit: Уреди
1832       next: Следна »
1833       not_revoked: (не се поништува)
1834       previous: « Претходна
1835       reason: Причина за блокирање
1836       revoke: Поништи!
1837       revoker_name: "Поништил:"
1838       show: Прикажи
1839       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
1840       status: Статус
1841     period: 
1842       one: 1 час
1843       other: "%{count} час"
1844     revoke: 
1845       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1846       flash: Овој блок е поништен.
1847       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1848       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1849       revoke: Поништи!
1850       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1851       title: Поништување на блок за %{block_on}
1852     show: 
1853       back: Преглед на сите блокови
1854       confirm: Дали сте сигурни?
1855       edit: Уреди
1856       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1857       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1858       reason: "Причина за блокирање:"
1859       revoke: Поништи!
1860       revoker: "Поништувач:"
1861       show: Прикажи
1862       status: Статус
1863       time_future: Уредувања во %{time}
1864       time_past: Истечено пред %{time}
1865       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1866     update: 
1867       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1868       success: Блокот е изменет.
1869   user_role: 
1870     filter: 
1871       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1872       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1873       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1874       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1875     grant: 
1876       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1877       confirm: Потврди
1878       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1879       heading: Потврди доделување на улога
1880       title: Потврди доделување на улога
1881     revoke: 
1882       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1883       confirm: Потврди
1884       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1885       heading: Потврди лишување од улога
1886       title: Потврди лишување од улога