]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/cs.yml
Used perl -pi -e 's/^.*?"action_createpoi":/ action_createpoi:/g' *yml
[rails.git] / config / potlatch / locales / cs.yml
1 cs: 
2   a_poi: $1 bod zájmu
3   a_way: $1 cestu
4   action_addpoint: přidávání uzlu na konec cesty
5   action_cancelchanges: cancelling changes to
6   action_deletepoint: odstraňuji bod
7   action_insertnode: přidávání uzle do cesty
8   action_mergeways: sloučení dvou cest
9   action_movepoi: posunutí bodu záju (POI)
10   action_movepoint: posouvám bod
11   action_moveway: přesunout cestu
12   action_pointtags: nastavit tagy uzlu
13   action_poitags: nastavit tagy bodu zájmu
14   action_reverseway: reversing a way
15   action_splitway: rozděluji cestu
16   action_waytags: úprava tagů cesty
17   add: Přidat
18   advice_nocommonpoint: Cesty nesdílí společný bod
19   advice_tagconflict: Tagy nepasují - prosím zkontrolujte
20   advice_toolong: Příliš dlouhé pro odemčení - prosím rozdělte do kratších cest
21   advice_waydragged: Cesta posunuta (Z pro odvolání změny)
22   cancel: Zrušit
23   createrelation: Vytvořit novou relaci
24   delete: Smazat
25   deleting: deleting
26   dontshowagain: Příště tuto zprávu nezobrazovat
27   drag_pois: Klikněte a přetáhněte body zájmu (POI)
28   editinglive: "Režim editace: okamžité ukládání"
29   editingmap: Editace mapy
30   editingoffline: "Režim editace: uložení najednou"
31   emailauthor: \n\nProsím pošlete e-mail na richard\@systemeD.net s bug-reportem a popisem toho, co jste právě dělali. Pokud nemluvíte anglicky, napište na talk-cz\@openstreetmap.org
32   error_connectionfailed: "Spojení s OpenStreetMap serverem selhalo. Vaše nedávné změny nemohly být uloženy.\n\nZkusit uložit změny znovu?"
33   error_nopoi: Bod zájmu nebyl nalezen, takže nelze vrátit zpět (možná jste posunuli mapu?).
34   error_nosharedpoint: Cesty $1 a $2 v současnosti nemaí společný bod, takže nemůžu vrátit zpět.
35   error_noway: Cesta $1 nebyla nalezena, takže nelze vrátit zpět (možná jste posunuli mapu?).
36   existingrelation: Přidat k existující relaci
37   findrelation: Najít relaci obsahující
38   gpxpleasewait: "Počkejte prosím: Zpracovávám GPX cestu"
39   help: Nápověda
40   hint_drawmode: přidej bod kliknutím\ndvojklik/Enter\nukončí cestu
41   hint_loading: načítám cesty
42   hint_overendpoint: "koncový bod:\nkliknutí pro napojení,\nshift-klik cesty sloučí"
43   hint_overpoint: bod cesty:\nkliknutím cestu napojíte"
44   hint_pointselected: vybrán bod\n(shift-klik na bod\nzačne novou cestu)
45   hint_toolong: "cesta je příliš dlouhá:\nrozdělte cestu na několik\nkratších úseků"
46   launch: Otevřít
47   norelations: V aktuální datech není žádná relace
48   ok: Budiž
49   openchangeset: Otevírám changeset
50   option_background: "Pozadí:"
51   option_custompointers: Použít ukazatele kreslítka (pen) a ruky (hand)
52   option_fadebackground: Zesvětlit pozadí
53   option_thinlines: Používat tenké linky ve všech měřítkách mapy
54   option_warnings: Zobrazovat plovoucí varování
55   play: Přehrát
56   point: Bod
57   practicemode: Tréninkový mód
58   prompt_accuracy: Buďtě přesní - mapujte jen místa, kde jste skutečně byli
59   prompt_addtorelation: Přidat $1 k relace
60   prompt_changesetcomment: "Napište shrnutí provedených změn:"
61   prompt_dontcopy: Nekopírujte z ostatních map - neporušujte autorská práva
62   prompt_editlive: Ukládat okamžitě
63   prompt_editsave: Ukládat najednou
64   prompt_enjoy: A hlavně, bavte se!
65   prompt_help: Seznamte se s Potlatchem, tímto mapovým editorem
66   prompt_helpavailable: Nový uživatel editoru? Nápovědu najdete vpravo dole.
67   prompt_introduction: "Klikněte jedno z tlačítek níže. Kliknutím na 'Start' začnete rovnou editovat mapu - změny se  projeví většinou při pravidelné úterní aktualizaci. Tlačítko 'Pískoviště' nastaví tréninkový režim, kdy se vaše změny nebudou ukládat a vy si budete moci editaci vyzkoušet na nečisto.\n\nTři hlavní pravidla projektu OpenStreetMap:\n\n"
68   prompt_launch: Otevřít externí webovou adresu?
69   prompt_practise: Tréninkový mód - změny se nebudou ukládat.
70   prompt_revertversion: "Vrátit se ke dříve uložené verzi:"
71   prompt_savechanges: Uložit změny
72   prompt_selectrelation: Vyberte existující relaci, nebo vytvořte novou.
73   prompt_start: Začít editovat
74   prompt_taggedpoints: Některé uzle této cesty mají tagy, opravdu smazat?
75   prompt_track: Převede vaši GPS stopu na (uzamčené) cesty, které následně můžete upravit.
76   prompt_welcome: Vítejte na OpenStreetMap
77   revert: Vrátit zpět
78   reverting: vracím zpět
79   save: Uložit změny
80   start: Start
81   tip_addrelation: Přidat do relace
82   tip_addtag: Přidat tag
83   tip_alert: Vyskyla se chyba - pro více informací klikněte
84   tip_anticlockwise: Proti směru hodinových ručiček (kliknutím otočíte směr kruhové cesty)
85   tip_clockwise: Po směru hodinových ručiček (kliknutím otočíte směr kruhové cesty)
86   tip_direction: Směr cesty (kliknutím otočíte)
87   tip_gps: Zobrazit GPX stopy (GPS logy) (G)
88   tip_noundo: Není, co vzít zpět
89   tip_options: Možnosti (vyberte si mapu na pozadí)
90   tip_presettype: Zvolit skupinu předvoleb v menu.
91   tip_repeattag: Nastavit tagy předtím vybrané cesty(R)
92   tip_revertversion: "Vyberte verzi, ke které se chcete vrátit:"
93   tip_selectrelation: Přidat k vybrané cestě
94   tip_splitway: Rozdělit cestu ve vybraném bodě (X)
95   tip_undo: "Zpět: $1 (Z)"
96   track: Trasovat
97   way: Cesta
98   action_createpoi: vytváření bodu zájmu (POI)