Used perl -pi -e 's/^.*?"action_createpoi":/ action_createpoi:/g' *yml
[rails.git] / config / potlatch / locales / no.yml
1 "no": 
2   a_poi: $1 et POI
3   a_way: $1 en linje
4   action_addpoint: legger til et punkt på enden av en linje
5   action_cancelchanges: avbryter endringer av
6   action_deletepoint: sletter et punkt
7   action_insertnode: legge til et punkt på linjen
8   action_mergeways: slår sammen to linjer
9   action_movepoi: flytter et POI (interessant punkt)
10   action_movepoint: flytter punkt
11   action_moveway: flytter en linje
12   action_pointtags: sette merker på et punkt
13   action_poitags: sette merker på et POI (interessant punkt)
14   action_reverseway: snur en linje bak fram
15   action_splitway: dele en linje
16   action_waytags: sette merker på en linje
17   add: Legg til
18   advice_nocommonpoint: Linjene deler ikke et felles punkt
19   advice_tagconflict: Ulike merker, vennligst sjekk (Z for å angre)
20   advice_toolong: For lang til å låse opp, linjen må deles i flere biter
21   advice_waydragged: Linje flyttet (Z for å angre)
22   cancel: Avbryt
23   createrelation: Lag en ny relasjon
24   delete: Slett
25   deleting: sletter
26   dontshowagain: Ikke vis denne meldingen igjen
27   editingmap: Redigerer kart
28   emailauthor: \n\nVennligst send en epost (på engelsk) til richard\@systemeD.net med en feilrapport, og forklar hva du gjorde når det skjedde.
29   error_connectionfailed: "Beklager - forbindelsen til OpenStreetMap-tjeneren feilet, eventuelle nye endringer har ikke blitt lagret.\n\nVil du prøve på nytt?"
30   error_nopoi: Fant ikke POI-et, så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
31   error_nosharedpoint: Linjene $1 og $2 deler ikke noe punkt lenger, så det er ikke mulig å angre.
32   error_noway: Fant ikke linjen $1 så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
33   existingrelation: Legg til en relasjon som er her fra før
34   findrelation: Finn en relasjon som inneholder
35   gpxpleasewait: Vennligst vent mens sporloggen behandles.
36   help: Hjelp
37   hint_drawmode: trykk for å legge til punkt\ndobbeltklikk eller enter\nfor å avslutte linje
38   hint_loading: laster linjer
39   hint_overendpoint: over endepunkt\ntrykk for å koble sammen\nshift+trykk for å slå sammen
40   hint_overpoint: over punkt\ntrykk for å koble sammen
41   hint_pointselected: punkt valgt\n(shift+trykk punktet for å\nstarte en ny linje)
42   hint_toolong: "for lang til å låse opp:\nvennligst del opp\ni kortere linjer"
43   norelations: Ingen relasjoner i området på skjermen
44   ok: Ok
45   option_background: "Bakgrunn:"
46   option_custompointers: Bruk penn- og håndpekere
47   option_fadebackground: Fjern bakgrunn
48   option_thinlines: Bruk tynne linjer uansett forstørrelse
49   option_warnings: Vis flytende advarsler
50   play: Øve
51   point: Punkt
52   practicemode: Øvelsesmodus
53   prompt_accuracy: Nøyaktighet er viktig, bare kartlegg steder du har besøkt
54   prompt_addtorelation: Legg $1 til en relasjon
55   prompt_dontcopy: Ikke kopier fra andre kart
56   prompt_enjoy: Og ha det morsomt!
57   prompt_help: Finn ut hvordan du bruker Potlatch, programmet for kartredigering.
58   prompt_introduction: "Velg en knapp nedenfor for å redigere. Hvis du velger 'Start' redigerer du kartet direkte, endringer blir vanligvis synlige hver torsdag. Hvis du velger 'Øve' lagres ikke endringer, så du kan øve deg på å redigere.\nHusk OpenStreetMaps gyldne regler:\n\n"
59   prompt_practise: Øv på kartlegging, endringer blir ikke lagret.
60   prompt_revertversion: "Tilbakestill til tidligere lagret versjon:"
61   prompt_selectrelation: Velg en relasjon som allerede finnes, eller lag en ny relasjon
62   prompt_start: Begynn å kartlegge med OpenStreetMap.
63   prompt_taggedpoints: Noen av punktene på denne linjen har merker. Vil du virkelig slette?
64   prompt_track: Overfør dine GPS-sporinger til (låste) linjer for redigering.
65   prompt_welcome: Velkommen til OpenStreetMap!
66   revert: Tilbakestill
67   reverting: Reverserer
68   start: Start
69   tip_addrelation: Legg til i en relasjon
70   tip_addtag: Legg til merke
71   tip_alert: Det oppstod en feil, trykk for detaljer
72   tip_anticlockwise: Sirkulær linje mot klokka, trykk for å snu
73   tip_clockwise: Sirkulær linje med klokka, trykk for å snu
74   tip_direction: Retning på linje, trykk for å snu
75   tip_gps: Vis GPS sporlogger (G)
76   tip_noundo: Ingenting å angre
77   tip_options: Sett valg (velg kartbakgrunn)
78   tip_presettype: Velg hva slags forhåndsinstillinger som blir vist i menyen
79   tip_repeattag: Gjenta merker fra sist valgte linje (R)
80   tip_revertversion: Velg versjonen det skal tilbakestilles til
81   tip_selectrelation: Legg til den valgte ruta
82   tip_splitway: Del linje i valgt punkt (X)
83   tip_undo: Angre $1 (Z)
84   track: Spor
85   way: Linje
86   action_createpoi: lage et POI (interessant punkt)