]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/sv.yml
Used perl -pi -e 's/^.*?"action_createpoi":/ action_createpoi:/g' *yml
[rails.git] / config / potlatch / locales / sv.yml
1 sv: 
2   a_poi: $1 en POI
3   a_way: $1 en väg
4   action_addpoint: lägger till en punkt på slutet av en väg
5   action_cancelchanges: avbryter ändringar på
6   action_deletepoint: tar bort en punkt
7   action_insertnode: lägger till en punkt till en väg
8   action_mergeways: Slå samman två vägar
9   action_movepoi: Flytta på en POI, "punkt av intresse"
10   action_movepoint: Flytta en punkt
11   action_moveway: flytta en väg
12   action_pointtags: lägger till taggar på en punkt
13   action_poitags: lägger till taggar på en POI
14   action_reverseway: Byter rikting på en väg
15   action_splitway: delar upp en väg
16   action_waytags: lägger till taggar på en väg
17   add: Lägg till
18   advice_nocommonpoint: Sträckorna har ingen gemensam nod
19   advice_tagconflict: Etiketter (tag) matchar inte - vänligen kontrollera (Z för att ångra)
20   advice_toolong: Det tog för lång tid att låsa upp - vänligen dela i kortare sträckor
21   advice_waydragged: Hela sträckan flyttades (Z för att ångra)
22   cancel: Avbryt
23   createrelation: Skapa en ny relation
24   delete: Radera
25   deleting: tar bort
26   dontshowagain: Visa inte detta medelande igen
27   drag_pois: Drag och släpp intressepunkter (POI)
28   editinglive: Ändrar live
29   editingmap: Ändra onlinekartan
30   editingoffline: Redigerar offline
31   emailauthor: \n\nVänligen e-posta richard\@systemeD.net med en felrapport som beskriver vad du gjorde när felet inträffade.
32   error_connectionfailed: "Tyvärr har vi tappat kontakten med OpenStreetMap serven. Nygjorda ändringar har inte kunnat sparas.\n\nFörsöka återansluta?"
33   error_nopoi: POI:n kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
34   error_nosharedpoint: Vägarna $1 och $2 möts inte i någon punkt längre, så det går inte att ångra delningen.
35   error_noway: Vägen $1 kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
36   existingrelation: Lägg till existerande relation
37   findrelation: Sök efter relation innehållande
38   gpxpleasewait: GPX-loggen bearbetas, var god vänta.
39   help: Hjälp
40   hint_drawmode: Klicka för att lägga till en punkt\n Dubbelklicka för att avsluta vägen.
41   hint_loading: laddar vägar
42   hint_overendpoint: över en slutpunkt\nklicka för att sätta fast\nshift-klicka för att slå samman
43   hint_overpoint: över en punkt\nklicka för att sätta fast"
44   hint_pointselected: En punkt är vald\n(Shift-klicka på punkten för att starta en ny väg)
45   hint_toolong: "för lång för att låsa upp:\ndela upp vägen\ni mindre delar"
46   launch: Starta
47   norelations: Inga relationer i nuvarande område
48   ok: Ok
49   openchangeset: Öppnar ändringsset
50   option_background: "Bakgrund:"
51   option_custompointers: Använd penna och handpekare
52   option_fadebackground: Mattad bakgrund
53   option_thinlines: Använd tunna linjer på alla skalor
54   option_warnings: Visa flytande varningar
55   play: Prova
56   point: Nod (punkt)
57   practicemode: Träningsläge
58   prompt_accuracy: Noggrannhet är viktigt - Ändra bara kartan på ställen du varit
59   prompt_addtorelation: Lägg till $1 till en relation
60   prompt_changesetcomment: "Ange en beskrivning av dina ändringar:"
61   prompt_dontcopy: Kopiera inget från andra kartor
62   prompt_editlive: Ändra direkt
63   prompt_editsave: Ändra via spara
64   prompt_enjoy: och ha roligt!
65   prompt_help: Information hur man använder Potlatch, den här karteditorn.
66   prompt_helpavailable: Ny användare? Titta längst ner till vänster för hjälp.
67   prompt_introduction: "För att börja redigera, klicka på en av knapparna nedan. Om du klickar på 'Start' så arbetar du direkt mot huvudkartan, och ändringar sparas automatiskt - ändringarna syns normalt varje torsdag efter huvudkartan uppdaterats. Om du klickar 'Prova' så kommer inget att sparas, ett bra sätt att träna på att använda programmet.\n\nKom ihåg OpenStreetMaps gyllene regler:\n\n"
68   prompt_launch: Öppna extern URL
69   prompt_practise: Träna på kartering - inga ändringar kommer att sparas.
70   prompt_revertversion: Gå tillbaks till en tidigare version
71   prompt_savechanges: Spara ändringar
72   prompt_selectrelation: Välj en befintlig relation att addera till, eller skapa en ny relation.
73   prompt_start: Börja göra ändringar på OpenStreetMaps karta.
74   prompt_taggedpoints: Några en punkterna i denna väg är taggade, vill du verkligen ta bort den?
75   prompt_track: Omvandla dina GPS-spår till (låsta) vägar för editering.
76   prompt_welcome: Välkommen till OpenStreetMap!
77   revert: Använd denna version
78   reverting: faller tillbaka
79   save: Spara
80   start: Start
81   tip_addrelation: Lägg till en ny relation
82   tip_addtag: Lägg till en ny etikett (tag)
83   tip_alert: Ett fel har inträffat - klicka för detaljer
84   tip_anticlockwise: Vägen är rund, riktad moturs, klicka för att vända riktning
85   tip_clockwise: Vägen är rund, riktad medurs, klicka för att vända riktning
86   tip_direction: Vägens riktning - klicka för att vända vägen
87   tip_gps: Visa GPS-spår (G)
88   tip_noundo: Finns inget att ångra
89   tip_options: Ändra inställningar (välj bakgrundskarta)
90   tip_presettype: Välj vilka typer av inställningar som syns i menyn.
91   tip_repeattag: Kopiera etiketterna (taggarna) från den senast valda vägen (R)
92   tip_revertversion: Välj version som ska användas
93   tip_selectrelation: Addera till den valda rutten
94   tip_splitway: Dela upp vägen i två delar vid den valda punkten (x)
95   tip_undo: Ångra $1 (Z)
96   track: Spår
97   way: Väg
98   action_createpoi: Skapa en POI, "punkt av intresse"