Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Корисничка шифра
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         note: Уреди белешка
126         relation: Уреди однос
127         way: Уреди пат
128       larger: 
129         area: Погледај го просторот на поголема карта
130         node: Погледај го јазолот на поголема карта
131         note: Погледај ја белешката на поголема карта
132         relation: Вид. односот на поголема карта
133         way: Погледај го патот на поголема карта
134       loading: Вчитувам...
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
138         next_node_tooltip: Следен јазол
139         next_note_tooltip: Следна белешка
140         next_relation_tooltip: Следен однос
141         next_way_tooltip: Следен пат
142         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
143         prev_node_tooltip: Претходен јазол
144         prev_note_tooltip: Претходна белешка
145         prev_relation_tooltip: Претходен однос
146         prev_way_tooltip: Претходен пат
147       user: 
148         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
149         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
150         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
151     node: 
152       download_xml: Преземи XML
153       edit: Уреди јазол
154       node: Јазол
155       node_title: "Јазол: %{node_name}"
156       view_history: Погл. историја
157     node_details: 
158       coordinates: "Координати:"
159       part_of: "Дел од:"
160     node_history: 
161       download_xml: Преземи XML
162       node_history: Историја на јазолот
163       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
164       view_details: Погл. подробности
165     not_found: 
166       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
167       type: 
168         changeset: измени
169         node: јазол
170         relation: однос
171         way: пат
172     note: 
173       at_by_html: пред %{when} од %{user}
174       at_html: пред %{when}
175       closed: "Затворена:"
176       closed_title: "Решена белешка: %{note_name}"
177       comments: "Коментари:"
178       description: "Опис:"
179       last_modified: "Последна промена:"
180       open_title: "Нерешена белешка: %{note_name}"
181       opened: "Отворена:"
182       title: Белешка
183     paging_nav: 
184       of: од
185       showing_page: страница
186     redacted: 
187       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
188       redaction: Редакција %{id}
189       type: 
190         node: јазол
191         relation: однос
192         way: пат
193     relation: 
194       download_xml: Преземи XML
195       relation: Однос
196       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
197       view_history: Погл. историја
198     relation_details: 
199       members: "Членови:"
200       part_of: "Дел од:"
201     relation_history: 
202       download_xml: Преземи XML
203       relation_history: Историја на односот
204       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
205       view_details: Погл. подробности
206     relation_member: 
207       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
208       type: 
209         node: Јазол
210         relation: Однос
211         way: Пат
212     start_rjs: 
213       data_frame_title: Податоци
214       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
215       details: Подробно
216       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
217       hide_areas: Скриј подрачја
218       history_for_feature: Историја за %{feature}
219       load_data: Вчитај ги податоците
220       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
221       loading: Вчитувам...
222       manually_select: Рачно изберете друга површина
223       notes_layer_name: Прелистај белешки
224       object_list: 
225         api: Retrieve this area from the API
226         back: Назад на списокот на предмети
227         details: Подробно
228         heading: Список на предмети
229         history: 
230           type: 
231             node: Јазол %{id}
232             way: Пат %{id}
233         selected: 
234           type: 
235             node: Јазол %{id}
236             way: Пат %{id}
237         type: 
238           node: Јазол
239           way: Пат
240       private_user: приватен корисник
241       show_areas: Прикажи подрачја
242       show_history: Прикажи историја
243       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
244       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
245       wait: Почекајте...
246       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
247     tag_details: 
248       tags: "Ознаки:"
249       wiki_link: 
250         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
251         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
252       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
253     timeout: 
254       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
255       type: 
256         changeset: менувач
257         node: јазол
258         relation: однос
259         way: пат
260     way: 
261       download_xml: Преземи XML
262       edit: Уреди пат
263       view_history: Погл. историја
264       way: Пат
265       way_title: "Пат: %{way_name}"
266     way_details: 
267       also_part_of: 
268         one: дел од патот %{related_ways}
269         other: дел од патиштата %{related_ways}
270       nodes: Јазли
271       part_of: "Дел од:"
272     way_history: 
273       download_xml: Преземи XML
274       view_details: Погл. подробности
275       way_history: Историја на патот
276       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
277   changeset: 
278     changeset: 
279       anonymous: Анонимен
280       big_area: (голема)
281       no_comment: (нема)
282       no_edits: (нема уредувања)
283       show_area_box: прикажи рамка на површина
284       still_editing: (сè уште уредува)
285       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
286     changeset_paging_nav: 
287       next: Следно »
288       previous: « Претходно
289       showing_page: Страница %{page}
290     changesets: 
291       area: Површина
292       comment: Коментар
293       id: Назнака
294       saved_at: Зачувано во
295       user: Корисник
296     list: 
297       description: Прелистување на скорешните промени на картата
298       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
299       description_friend: Измени на ваши пријатели
300       description_nearby: Измени од соседни корисници
301       description_user: Измени на %{user}
302       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
303       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања.
304       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
305       heading: Измени
306       heading_bbox: Измени
307       heading_friend: Измени
308       heading_nearby: Измени
309       heading_user: Измени
310       heading_user_bbox: Измени
311       title: Измени
312       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
313       title_friend: Измени на ваши пријатели
314       title_nearby: Измени од соседни корисници
315       title_user: Измени на %{user}
316       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
317     timeout: 
318       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
319   diary_entry: 
320     comments: 
321       ago: пред %{ago}
322       comment: Коментар
323       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
324       newer_comments: Понови коментари
325       older_comments: Постари коментари
326       post: Објава
327       when: Кога
328     diary_comment: 
329       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
330       confirm: Потврди
331       hide_link: Скриј го коментаров
332     diary_entry: 
333       comment_count: 
334         one: "%{count} коментар"
335         other: "%{count} коментари"
336         zero: Нема коментари
337       comment_link: Коментирај на оваа ставка
338       confirm: Потврди
339       edit_link: Уреди ја оваа ставка
340       hide_link: Скриј ја ставкава
341       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
342       reply_link: Одговори на оваа ставка
343     edit: 
344       body: "Содржина:"
345       language: "Јазик:"
346       latitude: Геог. ширина
347       location: "Местоположба:"
348       longitude: Геог. должина
349       marker_text: Место на дневничкиот запис
350       save_button: Зачувај
351       subject: "Наслов:"
352       title: Уреди дневничка ставка
353       use_map_link: покажи на карта
354     feed: 
355       all: 
356         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
357         title: Дневнички ставки
358       language: 
359         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
360         title: Дневнички ставки на %{language_name}
361       user: 
362         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
363         title: Дневнички ставки на %{user}
364     list: 
365       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
366       new: "Нов дневнички запис:"
367       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
368       newer_entries: Понови ставки
369       no_entries: Нема дневнички ставки
370       older_entries: Постари ставки
371       recent_entries: Скорешни дневнички записи
372       title: Дневници на корисници
373       title_friends: Дневници на пријателите
374       title_nearby: Дневници на соседните корисници
375       user_title: Дневник на %{user}
376     location: 
377       edit: Уреди
378       location: "Местоположба:"
379       view: Преглед
380     new: 
381       title: Нова дневничка ставка
382     no_such_entry: 
383       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
384       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
385       title: Нема таква дневничка ставка
386     view: 
387       leave_a_comment: Пиши коментар
388       login: Најава
389       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
390       save_button: Зачувај
391       title: Дневникот на %{user} | %{title}
392       user_title: дневник на %{user}
393   editor: 
394     default: По основно (моментално %{name})
395     id: 
396       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
397       name: iD
398     potlatch: 
399       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
400       name: Potlatch 1
401     potlatch2: 
402       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
403       name: Potlatch 2
404     remote: 
405       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
406       name: Далечинско управување
407   export: 
408     start: 
409       add_marker: Додај бележник на картата
410       area_to_export: Простор за извоз
411       embeddable_html: Вметнат HTML код
412       export_button: Извези
413       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
414       format: Формат
415       format_to_export: Формат за извоз
416       image_size: Големина на сликата
417       latitude: Г.Ш.
418       licence: Лиценца
419       longitude: Г.Д.
420       manually_select: Рачно изберете друга површина
421       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
422       max: макс.
423       options: Нагодувања
424       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
425       output: Излезни податоци
426       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
427       scale: Размер
428       too_large: 
429         body: "Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве извори за крупно преземање:"
430         geofabrik: 
431           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани градови
432           title: Geofabrik
433         heading: Подрачјето е преголемо
434         metro: 
435           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
436           title: Метроизвадоци
437         other: 
438           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
439           title: Други извори
440         planet: 
441           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
442           title: Планетата на OSM
443       zoom: Приближи
444     start_rjs: 
445       add_marker: Стави бележник на картата
446       change_marker: Смени позиција на бележникот
447       click_add_marker: Стиснете на картата за да ставите бележник.
448       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
449       export: Извоз
450       manually_select: Рачно изберете друг простор
451   geocoder: 
452     description: 
453       title: 
454         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
455         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
456       types: 
457         cities: Градови
458         places: Места
459         towns: Гратчиња
460     direction: 
461       east: источно
462       north: северно
463       north_east: североисточно
464       north_west: северозападно
465       south: јужно
466       south_east: југоисточно
467       south_west: југозападно
468       west: западно
469     distance: 
470       one: околу 1 км
471       other: околу %{count} км
472       zero: помалку од 1 км
473     results: 
474       more_results: Повеќе резултати
475       no_results: Не пронајдов ништо
476     search: 
477       title: 
478         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
479         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
480         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
481         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
482         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
483     search_osm_nominatim: 
484       admin_levels: 
485         level10: Населбена граница
486         level2: Државна граница
487         level4: Покраинска граница
488         level5: Регионална граница
489         level6: Окружна граница
490         level8: Градска граница
491         level9: Селска граница
492       prefix: 
493         aerialway: 
494           chair_lift: Клупна жичарница
495           drag_lift: Влечна жичарница
496           station: Гондолска станица
497         aeroway: 
498           aerodrome: Аеродром
499           apron: Рампа
500           gate: Порта
501           helipad: Хелиодром
502           runway: Писта
503           taxiway: Рулажна патека
504           terminal: Терминал
505         amenity: 
506           WLAN: Безжичен интернет
507           airport: Аеродром
508           arts_centre: Дом на уметности
509           artwork: Уметничко дело
510           atm: Банкомат
511           auditorium: Аудиториум
512           bank: Банка
513           bar: Бар
514           bbq: Скара
515           bench: Клупа
516           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
517           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
518           biergarten: Пивска градина
519           brothel: Бордел
520           bureau_de_change: Менувачница
521           bus_station: Автобуска станица
522           cafe: Кафуле
523           car_rental: Рент-а-кар
524           car_sharing: Изнајмување автомобил
525           car_wash: Автоперална
526           casino: Казино
527           charging_station: Напојна станица
528           cinema: Кино
529           clinic: Клиника
530           club: Клуб
531           college: Колеџ
532           community_centre: Центар на заедница
533           courthouse: Суд
534           crematorium: Крематориум
535           dentist: Забар
536           doctors: Доктори
537           dormitory: Студентски дом
538           drinking_water: Питка вода
539           driving_school: Автошкола
540           embassy: Амбасада
541           emergency_phone: Итен телефон
542           fast_food: Брза храна
543           ferry_terminal: Ферибот-терминал
544           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
545           fire_station: Пожарна
546           food_court: Штандови за брза храна
547           fountain: Фонтана
548           fuel: Гориво
549           grave_yard: Гробишта
550           gym: Теретана / фитнес
551           hall: Соборна сала
552           health_centre: Здравствен центар
553           hospital: Болница
554           hotel: Хотел
555           hunting_stand: Ловечка кула
556           ice_cream: Сладолед
557           kindergarten: Градинка
558           library: Библиотека
559           market: Пазар
560           marketplace: Пазар
561           mountain_rescue: Планинарско спасување
562           nightclub: Ноќен клуб
563           nursery: Јасли
564           nursing_home: Старечки дом
565           office: Канцеларија
566           park: Парк
567           parking: Паркинг
568           pharmacy: Аптека
569           place_of_worship: Верски објект
570           police: Полиција
571           post_box: Поштенско сандаче
572           post_office: Пошта
573           preschool: Претшколска установа
574           prison: Затвор
575           pub: Пивница
576           public_building: Јавен објект
577           public_market: Градски пазар
578           reception_area: Рецепција
579           recycling: Рециклирање
580           restaurant: Ресторан
581           retirement_home: Старечки дом
582           sauna: Сауна
583           school: Училиште
584           shelter: Засолниште
585           shop: Дуќан
586           shopping: Дуќани
587           shower: Туш
588           social_centre: Социјален центар
589           social_club: Друштвен клуб
590           social_facility: Општествена постројка
591           studio: Студио
592           supermarket: Супермаркет
593           swimming_pool: Базен
594           taxi: Такси
595           telephone: Телефонска говорница
596           theatre: Театар
597           toilets: Тоалет
598           townhall: Градски дом
599           university: Универзитет
600           vending_machine: Вендинг-машина
601           veterinary: Ветеринарна клиника
602           village_hall: Месна заедница
603           waste_basket: Корпа за отпадоци
604           wifi: Безжичен интернет
605           youth_centre: Младински центар
606         boundary: 
607           administrative: Административна граница
608           census: Пописна граница
609           national_park: Национален парк
610           protected_area: Заштитено подрачје
611         bridge: 
612           aqueduct: Аквадукт
613           suspension: Висечки мост
614           swing: Вртечки мост
615           viaduct: Вијадукт
616           "yes": Мост
617         building: 
618           "yes": Градба
619         emergency: 
620           fire_hydrant: Хидрант
621           phone: Итен телефон
622         highway: 
623           bridleway: Коњски пат
624           bus_guideway: Автобуски шини
625           bus_stop: Автобуска постојка
626           byway: Спореден пат
627           construction: Автопат во изградба
628           cycleway: Велосипедска патека
629           emergency_access_point: Прва помош
630           footway: Тротоар
631           ford: Брод
632           living_street: Маалска улица
633           milestone: Милјоказ
634           minor: Помал спореден пат
635           motorway: Автопат
636           motorway_junction: Клучка
637           motorway_link: Приклучен пат
638           path: Патека
639           pedestrian: Пешачка патека
640           platform: Платформа
641           primary: Главен пат
642           primary_link: Главен пат
643           proposed: Предложен пат
644           raceway: Тркачка патека
645           residential: Станбен
646           rest_area: Одмориште
647           road: Пат
648           secondary: Спореден пат
649           secondary_link: Спореден пат
650           service: Помошен пат
651           services: Крајпатен сервис
652           speed_camera: Брзиноловец
653           steps: Скалила
654           stile: Тарабен премин
655           street_lamp: Улична светилка
656           tertiary: Третостепен пат
657           tertiary_link: Третостепен пат
658           track: Полски пат
659           trail: Патека
660           trunk: Магистрала
661           trunk_link: Магистрала
662           unclassified: Некласификуван пат
663           unsurfaced: Неасфалтиран пат
664         historic: 
665           archaeological_site: Археолошки локалитет
666           battlefield: Бојно поле
667           boundary_stone: Граничен камен
668           building: Градба
669           castle: Замок
670           church: Црква
671           citywalls: Градски ѕидини
672           fort: Утврдување
673           house: Куќа
674           icon: Икона
675           manor: Велепоседнички дом
676           memorial: Споменик
677           mine: Рудник
678           monument: Споменик
679           museum: Музеј
680           ruins: Рушевини
681           tomb: Гроб
682           tower: Кула
683           wayside_cross: Крајпатен крст
684           wayside_shrine: Параклис
685           wreck: Бродолом
686         landuse: 
687           allotments: Парцели
688           basin: Котлина
689           brownfield: Угар
690           cemetery: Гробишта
691           commercial: Комерцијално подрачје
692           conservation: Заштитено земјиште
693           construction: Градилиште
694           farm: Фарма
695           farmland: Обработливо земјиште
696           farmyard: Земјоделски двор
697           forest: Шума
698           garages: Гаража
699           grass: Трева
700           greenfield: Неискористено земјиште
701           industrial: Индустриско подрачје
702           landfill: Депонија
703           meadow: Ливада
704           military: Воено подрачје
705           mine: Рудник
706           nature_reserve: Природен резерват
707           orchard: Овоштарник
708           park: Парк
709           piste: Писта
710           quarry: Каменолом
711           railway: Железница
712           recreation_ground: Рекреативен терен
713           reservoir: Резервоар
714           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
715           residential: Станбено подрачје
716           retail: Дуќани
717           road: Патно подрачје
718           village_green: Селско зеленило
719           vineyard: Лозници
720           wetland: Мочуриште
721           wood: Шума
722         leisure: 
723           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
724           bird_hide: Набљудувалиште за птици
725           common: Општествена земја
726           fishing: Рибарење
727           fitness_station: Технички преглед
728           garden: Градина
729           golf_course: Голф-терен
730           ice_rink: Лизгалиште
731           marina: Марина
732           miniature_golf: Миниголф
733           nature_reserve: Природен резерват
734           park: Парк
735           pitch: Спортски терен
736           playground: Детско игралиште
737           recreation_ground: Разонодно место
738           sauna: Сауна
739           slipway: Испуст
740           sports_centre: Спортски центар
741           stadium: Стадион
742           swimming_pool: Базен
743           track: Спортска патека
744           water_park: Аквапарк
745         military: 
746           airfield: Воено слетувалиште
747           barracks: Касарна
748           bunker: Бункер
749         mountain_pass: 
750           "yes": Планински превој
751         natural: 
752           bay: Залив
753           beach: Плажа
754           cape: ‘Рт
755           cave_entrance: Влез во пештера
756           channel: Канал
757           cliff: Гребен
758           crater: Кратер
759           dune: Дина
760           feature: Елемент
761           fell: Фел
762           fjord: Фјорд
763           forest: Шума
764           geyser: Гејзер
765           glacier: Глечер
766           heath: Голет
767           hill: Рид
768           island: Остров
769           land: Земја
770           marsh: Бара
771           moor: Пустара
772           mud: Кал
773           peak: Врв
774           point: Точка
775           reef: Гребен
776           ridge: Срт
777           river: Река
778           rock: Карпа
779           scree: Сип
780           scrub: Честак
781           shoal: Плитко место
782           spring: Извор
783           stone: Камен
784           strait: Проток
785           tree: Дрво
786           valley: Долина
787           volcano: Вулкан
788           water: Вода
789           wetland: Мочуриште
790           wetlands: Мочуриште
791           wood: Шума
792         office: 
793           accountant: Сметководител
794           architect: Архитект
795           company: Фирма
796           employment_agency: Агенција за вработување
797           estate_agent: Агенција за недвижности
798           government: Владина служба
799           insurance: Служба за осигурување
800           lawyer: Адвокат
801           ngo: НВО-канцеларија
802           telecommunication: Телекомуникациска служба
803           travel_agent: Туристичка агенција
804           "yes": Канцеларија
805         place: 
806           airport: Аеродром
807           city: Град
808           country: Земја
809           county: Округ
810           farm: Фарма
811           hamlet: Селце
812           house: Куќа
813           houses: Куќи
814           island: Остров
815           islet: Островче
816           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
817           locality: Месност
818           moor: Пустара
819           municipality: Општина
820           neighbourhood: Соседство
821           postcode: Поштенски број
822           region: Регион
823           sea: Море
824           state: Покраина
825           subdivision: Админ. подрачје
826           suburb: Населба
827           town: Град
828           unincorporated_area: Нездружено подрачје
829           village: Село
830         railway: 
831           abandoned: Напуштена железничка линија
832           construction: Железничка линија во изградба
833           disused: Напуштена железничка линија
834           disused_station: Напуштена железничка станица
835           funicular: Жичена железница
836           halt: Железничка постојка
837           historic_station: Историска железничка станица
838           junction: Железнички јазол
839           level_crossing: Надвозник
840           light_rail: Лека железница
841           miniature: Минијатурна железница
842           monorail: Едношинска линија
843           narrow_gauge: Теснолинејка
844           platform: Железнички перон
845           preserved: Зачувана железничка линија
846           proposed: Предложена железница
847           spur: Железнички огранок
848           station: Железничка станица
849           stop: Железничка постојка
850           subway: Метро станица
851           subway_entrance: Влез во метро
852           switch: Железнички пунктови
853           tram: Трамвајска линија
854           tram_stop: Трамвајска постојка
855           yard: Железничко депо
856         shop: 
857           alcohol: Алкохол на црно
858           antiques: Старинарница
859           art: Уметнички дуќан
860           bakery: Пекара
861           beauty: Козметика
862           beverages: Пијалоци
863           bicycle: Продавница за велосипеди
864           books: Книжарница
865           boutique: Бутик
866           butcher: Месарница
867           car: Автосалон
868           car_parts: Автоделови
869           car_repair: Автосервис
870           carpet: Дуќан за теписи
871           charity: Добротворна продавница
872           chemist: Аптека
873           clothes: Дуќан за облека
874           computer: Продавница за сметачи
875           confectionery: Слаткарница
876           convenience: Бакалница
877           copyshop: Фотокопир
878           cosmetics: Козметика
879           deli: Гастрономски дуќан
880           department_store: Стоковна куќа
881           discount: Распродажен дуќан
882           doityourself: Направи-сам
883           dry_cleaning: Хемиско чистење
884           electronics: Електронска опрема
885           estate_agent: Недвижности
886           farm: Земјоделски дуќан
887           fashion: Бутик
888           fish: Рибарница
889           florist: Цвеќара
890           food: Продавница за храна
891           funeral_directors: Погребална служба
892           furniture: Мебел
893           gallery: Галерија
894           garden_centre: Градинарски центар
895           general: Колонијал
896           gift: Дуќан за подароци
897           greengrocer: Пиљара
898           grocery: Бакалница
899           hairdresser: Фризер
900           hardware: Алат и опрема
901           hifi: Аудиосистеми
902           insurance: Осигурително
903           jewelry: Јувелир
904           kiosk: Трафика
905           laundry: Пералница
906           mall: Трговски центар
907           market: Пазар
908           mobile_phone: Мобилни телефони
909           motorcycle: Моторцикли
910           music: Музички дуќан
911           newsagent: Весникара
912           optician: Оптичар
913           organic: Здрава храна
914           outdoor: Дуќан на отворено
915           pet: Домашни миленици
916           pharmacy: Аптека
917           photo: Фотографски дуќан
918           salon: Салон
919           second_hand: Половна роба
920           shoes: Обувки
921           shopping_centre: Трговски центар
922           sports: Спортски дуќан
923           stationery: Прибор и репроматеријали
924           supermarket: Супермаркет
925           tailor: Кројач
926           toys: Продавница за играчки
927           travel_agency: Туристичка агенција
928           video: Видеотека
929           wine: Алкохолни пијалоци
930           "yes": Дуќан
931         tourism: 
932           alpine_hut: Планинска куќарка
933           artwork: Уметничко дело
934           attraction: Атракција
935           bed_and_breakfast: Полупансион
936           cabin: Колиба
937           camp_site: Камп
938           caravan_site: Автокамп
939           chalet: Брвнара
940           guest_house: Пансион
941           hostel: Хостел
942           hotel: Хотел
943           information: Информации
944           lean_to: Прилепена стреа
945           motel: Мотел
946           museum: Музеј
947           picnic_site: Излетничко место
948           theme_park: Забавен парк
949           valley: Долина
950           viewpoint: Видиковец
951           zoo: Зоолошка
952         tunnel: 
953           culvert: Пропусен канал
954           "yes": Тунел
955         waterway: 
956           artificial: Вештачки воден пат
957           boatyard: Чамцоградилиште
958           canal: Канал
959           connector: Слив
960           dam: Брана
961           derelict_canal: Запуштен канал
962           ditch: Канач
963           dock: Док
964           drain: Одвод
965           lock: Превојница
966           lock_gate: Превојничка капија
967           mineral_spring: Минерален извор
968           mooring: Сидриште
969           rapids: Брзак
970           river: Река
971           riverbank: Кеј
972           stream: Поток
973           wadi: Вади
974           water_point: Пристап до вода
975           waterfall: Водопад
976           weir: Јаз
977   html: 
978     dir: ltr
979   javascripts: 
980     close: Затвори
981     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите, па стиснете тука.
982     key: 
983       title: Легенда
984       tooltip: Легенда
985       tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
986     map: 
987       base: 
988         cycle_map: Велосипедска карта
989         hot: Хуманитарна
990         mapquest: MapQuest Open
991         standard: Стандардна
992         transport_map: Сообраќајна карта
993       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
994       layers: 
995         data: Податоци за картата
996         header: Слоеви на картата
997         notes: Белешки на картата
998         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
999         title: Слоеви
1000       locate: 
1001         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
1002         title: Прик. моја местоположба
1003       zoom: 
1004         in: Приближи
1005         out: Оддалечи
1006     notes: 
1007       new: 
1008         add: Додај белешка
1009         intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
1010       show: 
1011         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
1012         closed_by: решена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1013         closed_by_anonymous: решена од анонимен во %{time}
1014         comment: Коментирај
1015         comment_and_resolve: Коментирај и реши
1016         commented_by: коментар од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1017         commented_by_anonymous: коментар од анонимен во %{time}
1018         hide: Скриј
1019         opened_by: создадена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1020         opened_by_anonymous: создадена од анонимен во %{time}
1021         permalink: Постојана врска
1022         reactivate: Реактивирај
1023         reopened_by: повторно отворена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1024         reopened_by_anonymous: повторно отворена од анонимен во %{time}
1025         resolve: Решена
1026     share: 
1027       cancel: Откажи
1028       center_marker: Сосред. картата на бележникот
1029       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
1030       download: Преземи
1031       embed: HTML
1032       format: "Формат:"
1033       image: Слика
1034       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
1035       include_marker: Вклучи го бележникот
1036       link: Врска или HTML
1037       long_link: Врска
1038       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
1039       scale: "Размер:"
1040       short_link: Кратка врска
1041       short_url: Кратка URL
1042       title: Сподели
1043       view_larger_map: Преглед на поголема карта
1044     site: 
1045       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
1046       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
1047       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
1048       edit_tooltip: Уредување на картата
1049       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
1050       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
1051   layouts: 
1052     community: Заедница
1053     community_blogs: Блогови на заедницата
1054     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
1055     copyright: Авторски права и лиценца
1056     data: Податоци
1057     documentation: Документација
1058     documentation_title: Документација за проектот
1059     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
1060     donate_link_text: доброволен прилог
1061     edit: Уреди
1062     edit_with: Уреди со %{editor}
1063     export_data: Извези податоци
1064     foundation: Фондација
1065     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
1066     gps_traces: GPS-траги
1067     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
1068     help: Помош
1069     help_centre: Центар за помош
1070     help_title: Помошна страница за проектот
1071     history: Историја
1072     home: Оди на матичната местоположба
1073     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
1074     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1075     intro_2_download: преземање
1076     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
1077     intro_2_license: отворена лиценца
1078     intro_2_use: употреба
1079     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
1080     log_in: најави ме
1081     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1082     logo: 
1083       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
1084     logout: Одјава
1085     make_a_donation: 
1086       text: Дарувајте
1087       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1088     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
1089     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1090     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1091     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
1092     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1093     partners_partners: партнери
1094     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1095     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1096     sign_up: регистрација
1097     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1098     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1099     user_diaries: Кориснички дневници
1100     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1101     view: Карта
1102     view_tooltip: Види карта
1103     wiki: Вики
1104     wiki_title: Помошна страница за проектот
1105     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1106   license_page: 
1107     foreign: 
1108       english_link: англискиот оригинал
1109       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1110       title: За овој превод
1111     legal_babble: 
1112       attribution_example: 
1113         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1114         title: Пример за наведување
1115       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1116       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1117       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1118       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1119       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1120       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1121       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1122       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1123       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1124       contributors_title_html: Нашите учесници
1125       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1126       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1127       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1128       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1129       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1130       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1131       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1132       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1133       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1134       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1135       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1136       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1137       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1138       more_title_html: Повеќе информации
1139       title_html: Авторски права и лиценца
1140     native: 
1141       mapping_link: почнете да ги работите картите
1142       native_link: македонската верзија
1143       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1144       title: За страницава
1145   message: 
1146     delete: 
1147       deleted: Пораката е избришана
1148     inbox: 
1149       date: Датум
1150       from: Од
1151       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1152       my_inbox: Моето сандаче
1153       new_messages: 
1154         one: "%{count} нова порака"
1155         other: "%{count} нови пораки"
1156       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1157       old_messages: 
1158         one: "%{count} стара порака"
1159         other: "%{count} стари пораки"
1160       outbox: за праќање
1161       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1162       subject: Наслов
1163       title: Примени
1164     mark: 
1165       as_read: Пораката е означена како прочитана
1166       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1167     message_summary: 
1168       delete_button: Избриши
1169       read_button: Означи како прочитано
1170       reply_button: Одговори
1171       unread_button: Означи како непрочитано
1172     new: 
1173       back_to_inbox: Назад во примени
1174       body: Содржина
1175       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1176       message_sent: Пораката е испратена
1177       send_button: Испрати
1178       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1179       subject: Наслов
1180       title: Испрати ја пораката
1181     no_such_message: 
1182       body: Нажалост нема порака со тој id.
1183       heading: Нема таква порака
1184       title: Нема таква порака
1185     outbox: 
1186       date: Датум
1187       inbox: примени пораки
1188       messages: 
1189         one: Имате %{count} испратена порака
1190         other: Имате %{count} испратени пораки
1191       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1192       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1193       outbox: за праќање
1194       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1195       subject: Наслов
1196       title: За праќање
1197       to: До
1198     read: 
1199       back: Назад
1200       date: Датум
1201       from: Од
1202       reply_button: Одговори
1203       subject: Наслов
1204       title: Прочитај ја пораката
1205       to: За
1206       unread_button: Означи како непрочитано
1207       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1208     reply: 
1209       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1210     sent_message_summary: 
1211       delete_button: Избриши
1212   note: 
1213     description: 
1214       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1215       closed_at_html: Решена пред %{when}
1216       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1217       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1218       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1219       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1220       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1221       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1222     entry: 
1223       comment: Коментар
1224       full: Целата белешка
1225     mine: 
1226       ago_html: пред %{when}
1227       created_at: Создадена
1228       creator: Создавач
1229       description: Опис
1230       heading: Белешки на %{user}
1231       id: Назнака
1232       last_changed: Изменета
1233       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1234       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1235     rss: 
1236       closed: затворена белешка (кај %{place})
1237       commented: нова коментар (кај %{place})
1238       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1239       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1240       opened: нова белешка (кај %{place})
1241       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
1242       title: Белешки на OpenStreetMap
1243   notifier: 
1244     diary_comment_notification: 
1245       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1246       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1247       hi: Здраво %{to_user},
1248       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1249     email_confirm: 
1250       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1251     email_confirm_html: 
1252       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1253       greeting: Здраво,
1254       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1255     email_confirm_plain: 
1256       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1257       greeting: Здраво,
1258       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1259     friend_notification: 
1260       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1261       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1262       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1263       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1264     gpx_notification: 
1265       and_no_tags: и без ознаки.
1266       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1267       failure: 
1268         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1269         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1270         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1271         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1272         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1273       greeting: Здраво,
1274       success: 
1275         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1276         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1277       with_description: со описот
1278       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1279     lost_password: 
1280       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1281     lost_password_html: 
1282       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1283       greeting: Здраво,
1284       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1285     lost_password_plain: 
1286       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1287       greeting: Здраво,
1288       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1289     message_notification: 
1290       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите на %{replyurl}
1291       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1292       hi: Здраво %{to_user},
1293       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1294     note_comment_notification: 
1295       anonymous: Анонимен корисник
1296       closed: 
1297         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1298         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1299         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1300         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1301       commented: 
1302         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1303         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1304         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1305         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1306       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1307       greeting: Здраво,
1308       reopened: 
1309         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано. Белешката се наоѓа близу %{place}."
1310         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира"
1311         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки"
1312         your_note: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки на каритте близу %{place}."
1313     signup_confirm: 
1314       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1315       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1316       greeting: Здраво!
1317       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1318       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
1319   oauth: 
1320     oauthorize: 
1321       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1322       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1323       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1324       allow_write_api: ја менува картата.
1325       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1326       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1327       allow_write_notes: измена на белешки.
1328       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1329       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1330     revoke: 
1331       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1332   oauth_clients: 
1333     create: 
1334       flash: Информациите се успешно регистрирани
1335     destroy: 
1336       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1337     edit: 
1338       submit: Уреди
1339       title: Уредете ја апликацијата
1340     form: 
1341       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1342       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1343       allow_write_api: ја менува картата.
1344       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1345       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1346       allow_write_notes: измена на белешки.
1347       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1348       callback_url: URL-адреса за одѕив
1349       name: Име
1350       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1351       required: Се бара
1352       support_url: URL поддршка
1353       url: URL адреса на главната апликација
1354     index: 
1355       application: Назив на прил. програм
1356       issued_at: Издадено
1357       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1358       my_apps: Мои клиентни апликации
1359       my_tokens: Мои овластени апликации
1360       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1361       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1362       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1363       revoke: Поништи!
1364       title: Мои OAuth податоци
1365     new: 
1366       submit: Регистрирање
1367       title: Регистрирајте нова апликација
1368     not_found: 
1369       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1370     show: 
1371       access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
1372       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1373       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1374       allow_write_api: ја менува картата.
1375       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1376       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1377       allow_write_notes: измена на белешки.
1378       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1379       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1380       confirm: Дали сте сигурни?
1381       delete: Избриши клиент
1382       edit: Измени подробности
1383       key: "Потрошувачки клуч:"
1384       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1385       secret: "Потрошувачка тајна:"
1386       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1387       title: OAuth податоци за %{app_name}
1388       url: "Побарај URL-адреса на шифрата:"
1389     update: 
1390       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1391   printable_name: 
1392     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1393   redaction: 
1394     create: 
1395       flash: Редакцијата е создадена.
1396     destroy: 
1397       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
1398       flash: Редакцијата е поништена.
1399       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1400     edit: 
1401       description: Опис
1402       heading: Уреди редакција
1403       submit: Зачувај редакција
1404       title: Уреди редакција
1405     index: 
1406       empty: Нема редакции.
1407       heading: Список на редакции
1408       title: Список на редакции
1409     new: 
1410       description: Опис
1411       heading: Внесете информации за новата редакција
1412       submit: Создај редакција
1413       title: Создавање на нова редакција
1414     show: 
1415       confirm: Дали сте сигурни?
1416       description: "Опис:"
1417       destroy: Отстрани ја редакцијава
1418       edit: Уреди ја редакцијава
1419       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1420       title: Приказ на редакција
1421       user: "Создавач:"
1422     update: 
1423       flash: Промените се зачувани.
1424   site: 
1425     edit: 
1426       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1427       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1428       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1429       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1430       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1431       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1432       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1433       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1434       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1435       user_page_link: корисничка страница
1436     index: 
1437       createnote: Додај белешка
1438       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1439       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1440       license: 
1441         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1442       permalink: Постојана врска
1443       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1444       shortlink: Кратка врска
1445     key: 
1446       table: 
1447         entry: 
1448           admin: Административна граница
1449           allotments: Парцели
1450           apron: 
1451             - Аеродромска платформа
1452             - терминал
1453           bridge: Црна линија = мост
1454           bridleway: Пешачко-влечен пат
1455           brownfield: Запуштено подрачје
1456           building: Значајно здание
1457           byway: Спореден пат
1458           cable: 
1459             - клупна жичарница
1460             - клупна жичарница
1461           cemetery: Гробишта
1462           centre: Спортски центар
1463           commercial: Комерцијално подрачје
1464           common: 
1465             - Општествена земја
1466             - ливада
1467           construction: Патишта во изградба
1468           cycleway: Велосипедска патека
1469           destination: Пристап до одредницата
1470           farm: Фарма
1471           footway: Пешачка патека
1472           forest: Шума
1473           golf: Голф-терен
1474           heathland: Голиште
1475           industrial: Индустриско подрачје
1476           lake: 
1477             - Езеро
1478             - резервоар
1479           military: Воено подрачје
1480           motorway: Автопат
1481           park: Парк
1482           permissive: Дозволив пристап
1483           pitch: Спортски терен
1484           primary: Главен пат
1485           private: Приватен пристап
1486           rail: Железница
1487           reserve: Природен резерват
1488           resident: Станбено подрачје
1489           retail: Трговско подрачје
1490           runway: 
1491             - Аеродромска писта
1492             - рулажна патека
1493           school: 
1494             - Училиште
1495             - универзитет
1496           secondary: Спореден пат
1497           station: Железничка станица
1498           subway: Метро
1499           summit: 
1500             - Врв
1501             - врв
1502           tourist: Туристичка атракција
1503           track: Патека
1504           tram: 
1505             - Лека железница
1506             - трамвај
1507           trunk: Главна сообраќајна артерија
1508           tunnel: Испрекината линија = тунел
1509           unclassified: Некласификуван пат
1510           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1511           wood: Шумичка
1512     markdown_help: 
1513       alt: Алтернативен текст
1514       first: Прва ставка
1515       heading: Наслов
1516       headings: Наслови
1517       image: Слика
1518       link: Врска
1519       ordered: Подреден список
1520       second: Втора ставка
1521       subheading: Поднаслов
1522       text: Текст
1523       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1524       unordered: Неподреден список
1525       url: URL
1526     richtext_area: 
1527       edit: Уреди
1528       preview: Преглед
1529     search: 
1530       search: Пребарај
1531       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1532       submit_text: ->
1533       where_am_i: Каде сум?
1534       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1535     sidebar: 
1536       close: Затвори
1537       search_results: Резултати од пребарувањето
1538   time: 
1539     formats: 
1540       blog: "%e %B %Y г."
1541       friendly: "%e %B %Y г. во %H:%M ч."
1542   trace: 
1543     create: 
1544       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1545       upload_trace: Подигни GPS-трага
1546     delete: 
1547       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1548     description: 
1549       description_with_count: 
1550         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1551         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1552       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1553     edit: 
1554       description: "Опис:"
1555       download: преземи
1556       edit: уреди
1557       filename: "Податотека:"
1558       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1559       map: карта
1560       owner: "Сопственик:"
1561       points: "Точки:"
1562       save_button: Сочувај промени
1563       start_coord: "Почетна координата:"
1564       tags: "Ознаки:"
1565       tags_help: одделено со запирка
1566       title: Ја уредувате трагата %{name}
1567       uploaded_at: "Подигнато во:"
1568       visibility: "Видливост:"
1569       visibility_help: што значи ова?
1570       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1571     georss: 
1572       title: GPS-траги од OpenStreetMap
1573     list: 
1574       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1575       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1576       public_traces: Јавни GPS-траги
1577       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1578       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1579       your_traces: Ваши GPS-траги
1580     make_public: 
1581       made_public: Трагата е објавена
1582     offline: 
1583       heading: GPX-складиште вон интернет
1584       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1585     offline_warning: 
1586       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1587     trace: 
1588       ago: пред %{time_in_words_ago}
1589       by: од
1590       count_points: "%{count} точки"
1591       edit: уреди
1592       edit_map: Уредување
1593       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1594       in: во
1595       map: карта
1596       more: повеќе
1597       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1598       private: ПРИВАТНО
1599       public: ЈАВНО
1600       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1601       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1602       view_map: Погледај ја картата
1603     trace_form: 
1604       description: "Опис:"
1605       help: Помош
1606       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1607       tags: "Ознаки:"
1608       tags_help: одделено со запирка
1609       upload_button: Подигни
1610       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1611       visibility: "Видливост:"
1612       visibility_help: што значи ова?
1613       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1614     trace_header: 
1615       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1616       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1617       traces_waiting: 
1618         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1619         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1620       upload_trace: Подигни трага
1621     trace_optionals: 
1622       tags: Ознаки
1623     trace_paging_nav: 
1624       newer: Понови траги
1625       older: Постари траги
1626       showing_page: Страница %{page}
1627     view: 
1628       delete_track: Избриши ја трагава
1629       description: "Опис:"
1630       download: преземи
1631       edit: уреди
1632       edit_track: Уреди ја трагава
1633       filename: "Податотека:"
1634       heading: Ја гледате трагата %{name}
1635       map: карта
1636       none: Ништо
1637       owner: "Сопственик:"
1638       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1639       points: "Точки:"
1640       start_coordinates: "Почетна координата:"
1641       tags: "Ознаки:"
1642       title: Ја гледате трагата  %{name}
1643       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1644       uploaded: "Подигнато во:"
1645       visibility: "Видливост:"
1646     visibility: 
1647       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1648       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1649       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1650       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1651   user: 
1652     account: 
1653       contributor terms: 
1654         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1655         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1656         heading: "Услови за учество:"
1657         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1658         link text: што е ова?
1659         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1660         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1661       current email address: "Тековна е-пошта:"
1662       delete image: Отстрани тековна слика
1663       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1664       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1665       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1666       gravatar: 
1667         gravatar: Користи Gravatar
1668         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1669         link text: што е ова?
1670       home location: "Матична местоположба:"
1671       image: "Слика:"
1672       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1673       keep image: Задржи ја тековната слика
1674       latitude: Геог. ширина
1675       longitude: Геог. должина
1676       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1677       my settings: Мои прилагодувања
1678       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1679       new image: Додај слика
1680       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1681       openid: 
1682         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1683         link text: што е ова?
1684         openid: OpenID
1685       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1686       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1687       profile description: "Опис за профилот:"
1688       public editing: 
1689         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1690         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1691         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1692         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1693         enabled link text: што е ова?
1694         heading: "Јавно уредување:"
1695       public editing note: 
1696         heading: Јавно уредување
1697         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1698       replace image: Замени тековна слика
1699       return to profile: Назад кон профилот
1700       save changes button: Зачувај ги промените
1701       title: Уреди сметка
1702       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1703     confirm: 
1704       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1705       button: Потврди
1706       heading: Проверете си ја е-поштата
1707       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
1708       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете да почнете со работа на картите.
1709       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1710       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
1711       unknown token: ПОтврдниот код е истечен или не постои.
1712     confirm_email: 
1713       button: Потврди
1714       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1715       heading: Потврди промена на е-пошта
1716       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1717       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1718     confirm_resend: 
1719       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1720       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1721     filter: 
1722       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1723     go_public: 
1724       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1725     list: 
1726       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1727       empty: Нема најдено такви корисници
1728       heading: Корисници
1729       hide: Скриј одбрани корисници
1730       showing: 
1731         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1732         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1733       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1734       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1735       title: Корисници
1736     login: 
1737       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1738       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1739       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1740       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1741       email or username: Е-пошта или корисничко име
1742       heading: Најава
1743       login_button: Најава
1744       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1745       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1746       no account: Немате сметка?
1747       openid: "%{logo} OpenID:"
1748       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1749       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1750       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1751       openid_providers: 
1752         aol: 
1753           alt: Најава со OpenID од AOL
1754           title: Најава со AOL
1755         google: 
1756           alt: Најава со OpenID од Google
1757           title: Најава со Google
1758         myopenid: 
1759           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1760           title: Најава со myOpenID
1761         openid: 
1762           alt: Најава со URL за OpenID
1763           title: Најава со OpenID
1764         wordpress: 
1765           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1766           title: Најава со Wordpress
1767         yahoo: 
1768           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1769           title: Најава со Yahoo
1770       password: "Лозинка:"
1771       register now: Регистрација
1772       remember: "Запомни ме:"
1773       title: Најава
1774       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1775       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1776       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1777     logout: 
1778       heading: Одјава од OpenStreetMap
1779       logout_button: Одјава
1780       title: Одјава
1781     lost_password: 
1782       email address: "Е-пошта:"
1783       heading: Ја заборавивте лозинката?
1784       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1785       new password button: Смени лозинка
1786       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1787       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1788       title: Загубена лозинка
1789     make_friend: 
1790       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1791       button: Додај како пријател
1792       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1793       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1794       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1795     new: 
1796       about: 
1797         header: Слободна и уредлива
1798         html: "<p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>\n<p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>"
1799       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1800       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1801       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1802       continue: Регистрација
1803       display name: "Име за приказ:"
1804       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1805       email address: "Е-пошта:"
1806       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1807       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1808       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1809       openid: "%{logo} OpenID:"
1810       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1811       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1812       password: "Лозинка:"
1813       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1814       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1815       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1816       title: Регистрација
1817       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1818     no_such_user: 
1819       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1820       heading: Корисникот %{user} не постои.
1821       title: Нема таков корисник
1822     popup: 
1823       friend: Пријател
1824       nearby mapper: Соседен картограф
1825       your location: Ваша местоположба
1826     remove_friend: 
1827       button: Отстрани од пријатели
1828       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1829       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1830       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1831     reset_password: 
1832       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1833       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1834       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1835       heading: Смени лозинка за %{user}
1836       password: "Лозинка:"
1837       reset: Смени лозинка
1838       title: Смени лозинка
1839     set_home: 
1840       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1841     suspended: 
1842       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1843       heading: Сметката е закочена
1844       title: Сметката е закочена
1845       webmaster: мреж. управник
1846     terms: 
1847       agree: Се согласувам
1848       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1849       consider_pd_why: Што е ова?
1850       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1851       decline: Одбиј
1852       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1853       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1854       heading: Услови на учество
1855       legale_names: 
1856         france: Франција
1857         italy: Италија
1858         rest_of_world: Остатокот од светот
1859       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1860       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1861       title: Услови на учество
1862       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1863     view: 
1864       activate_user: активирај го корисников
1865       add as friend: Додај во пријатели
1866       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1867       block_history: примени блокови
1868       blocks by me: Извршени болокови
1869       blocks on me: Добиени блокови
1870       comments: Коментари
1871       confirm: Потврди
1872       confirm_user: потврди го корисников
1873       create_block: блокирај го корисников
1874       created from: "Создадено од:"
1875       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1876       ct declined: Одбиен
1877       ct status: "Услови за учество:"
1878       ct undecided: Неодлучено
1879       deactivate_user: деактивирај го корисников
1880       delete_user: избриши го корисников
1881       description: Опис
1882       diary: Дневник
1883       edits: Уредувања
1884       email address: Е-пошта
1885       friends_changesets: измени на пријателите
1886       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1887       hide_user: скриј го корисников
1888       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1889       km away: "%{count} км од вас"
1890       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1891       m away: "%{count} м од вас"
1892       mapper since: "Картограф од:"
1893       moderator_history: дадени блокови
1894       my comments: Мои коментари
1895       my diary: Мојот дневник
1896       my edits: Мои уредувања
1897       my notes: Мои белешки
1898       my profile: Мојот профил
1899       my settings: Мои нагодувања
1900       my traces: Мои траги
1901       nearby users: Други соседни корисници
1902       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1903       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1904       new diary entry: нова ставка во дневникот
1905       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1906       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1907       notes: Белешки на картата
1908       oauth settings: oauth поставки
1909       remove as friend: Отстрани од пријатели
1910       role: 
1911         administrator: Овој корисник е администратор
1912         grant: 
1913           administrator: Додели администраторски пристап
1914           moderator: Додели модераторски пристап
1915         moderator: Овој корисник е модератор
1916         revoke: 
1917           administrator: Лиши од администраторски пристап
1918           moderator: Лиши од модераторски пристап
1919       send message: Испрати порака
1920       settings_link_text: прилагодувања
1921       spam score: "Оцена за спам:"
1922       status: "Статус:"
1923       traces: Траги
1924       unhide_user: покажи го корисникот
1925       user location: Местоположба на корисникот
1926       your friends: Ваши пријатели
1927   user_block: 
1928     blocks_by: 
1929       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1930       heading: Список на блокови од %{name}
1931       title: Блокови од %{name}
1932     blocks_on: 
1933       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1934       heading: Список на блокови за %{name}
1935       title: Блокови за %{name}
1936     create: 
1937       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1938       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1939       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1940     edit: 
1941       back: Преглед на сите блокови
1942       heading: Уредување на блок за %{name}
1943       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1944       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1945       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1946       show: Преглед на овој блок
1947       submit: Поднови го блокот
1948       title: Уредување на блок за %{name}
1949     filter: 
1950       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1951       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1952     helper: 
1953       time_future: Истекува за %{time}.
1954       time_past: Истечено пред %{time}.
1955       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1956     index: 
1957       empty: Досега сè уште нема блокови.
1958       heading: Список на кориснички блокови
1959       title: Кориснички блокови
1960     model: 
1961       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1962       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1963     new: 
1964       back: Преглед на сите блокови
1965       heading: Правење на блок за %{name}
1966       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1967       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1968       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1969       submit: Направи блок
1970       title: Правење на блок за %{name}
1971       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1972       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1973     not_found: 
1974       back: Назад кон индексот
1975       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1976     partial: 
1977       confirm: Дали сте сигурни?
1978       creator_name: Создавач
1979       display_name: Блокиран корисник
1980       edit: Уреди
1981       next: Следна »
1982       not_revoked: (не се поништува)
1983       previous: « Претходна
1984       reason: Причина за блокирање
1985       revoke: Поништи!
1986       revoker_name: "Поништил:"
1987       show: Прикажи
1988       showing_page: Страница %{page}
1989       status: Статус
1990     period: 
1991       one: 1 час
1992       other: "%{count} час"
1993     revoke: 
1994       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1995       flash: Овој блок е поништен.
1996       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1997       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1998       revoke: Поништи!
1999       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2000       title: Поништување на блок за %{block_on}
2001     show: 
2002       back: Преглед на сите блокови
2003       confirm: Дали сте сигурни?
2004       edit: Уреди
2005       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
2006       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2007       reason: "Причина за блокирање:"
2008       revoke: Поништи!
2009       revoker: "Поништувач:"
2010       show: Прикажи
2011       status: Статус
2012       time_future: Уредувања во %{time}
2013       time_past: Истечено пред %{time}
2014       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
2015     update: 
2016       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2017       success: Блокот е изменет.
2018   user_role: 
2019     filter: 
2020       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2021       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2022       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2023       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
2024     grant: 
2025       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
2026       confirm: Потврди
2027       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
2028       heading: Потврди доделување на улога
2029       title: Потврди доделување на улога
2030     revoke: 
2031       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
2032       confirm: Потврди
2033       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
2034       heading: Потврди лишување од улога
2035       title: Потврди лишување од улога
2036   welcome_page: 
2037     add_a_note: 
2038       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
2039       paragraph_2_html: "Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:\n<span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор."
2040       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
2041     basic_terms: 
2042       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи за уредување на карти.
2043       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан или дрво.
2044       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
2045       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име на ресторан или дозволената брзина на улица.
2046       title: Основни картографски поими
2047       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
2048     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
2049     questions: 
2050       paragraph_1_html: "Ви треба картографска помош или не ви е јасно како се користи OpenStreetMap? Прашањата ќе ви ги одговориме на\n<a href='http://help.openstreetmap.org/'>порталот за помош</a>."
2051       title: Имате прашања?
2052     start_mapping: Почнете да ги работите картите
2053     title: Добре дојдовте!
2054     whats_on_the_map: 
2055       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски (поеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од интернет или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
2056       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
2057       title: Што има на картата