Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Aleator
5 # Author: Alvaro Vidal-Abarca
6 # Author: El libre
7 # Author: Gemmaa
8 # Author: Grondin
9 # Author: Jconstanti
10 # Author: Jmontane
11 # Author: Martorell
12 # Author: McDutchie
13 # Author: Micru
14 # Author: Nemo bis
15 # Author: PerroVerd
16 # Author: Pitort
17 # Author: SMP
18 # Author: Sim6
19 # Author: Solde
20 # Author: Ssola
21 # Author: Toniher
22 # Author: XVEC
23 # Author: 아라
24 ca: 
25   activerecord: 
26     attributes: 
27       diary_comment: 
28         body: Cos
29       diary_entry: 
30         language: Idioma
31         latitude: Latitud
32         longitude: Longitud
33         title: Títol
34         user: Usuari
35       friend: 
36         friend: Amic
37         user: Usuari
38       message: 
39         body: Cos
40         recipient: Destinatari
41         sender: Remitent
42         title: Títol
43       trace: 
44         description: Descripció
45         latitude: Latitud
46         longitude: Longitud
47         name: Nom
48         public: Públic
49         size: Mida
50         user: Usuari
51         visible: Visible
52       user: 
53         active: Actiu
54         description: Descripció
55         display_name: Nom en pantalla
56         email: Adreça electrònica
57         languages: Idiomes
58         pass_crypt: Contrasenya
59     models: 
60       acl: Llista de control d'accés
61       changeset: Conjunt de canvis
62       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
63       country: País
64       diary_comment: Comentari del diari
65       diary_entry: Entrada al diari
66       friend: Amic
67       language: Llengua
68       message: Missatge
69       node: Node
70       node_tag: Etiqueta del node
71       notifier: Notificador
72       old_node: Node antic
73       old_node_tag: Etiqueta del node antic
74       old_relation: Relació antiga
75       old_relation_member: Membre de la relació antiga
76       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
77       old_way: Via antiga
78       old_way_node: Node de la via antiga
79       old_way_tag: Etiqueta de la via antiga
80       relation: Relació
81       relation_member: Membre de la relació
82       relation_tag: Etiqueta de la relació
83       session: Sessió
84       trace: Traça
85       tracepoint: Punt de la traça
86       tracetag: Etiqueta de la traça
87       user: Usuari
88       user_preference: Preferència d'usuari
89       user_token: Testimoni d'usuari
90       way: Via
91       way_node: Node de la via
92       way_tag: Etiqueta de la via
93   application: 
94     require_cookies: 
95       cookies_needed: Sembla que teniu les galetes inhabilitades - habiliteu les galetes al navegador abans de continuar.
96     require_moderator: 
97       not_a_moderator: Heu de ser un moderador per dur a terme aquesta acció
98     setup_user_auth: 
99       blocked: El vostre accés a l'API ha estat blocat. Si us plau, connecteu-vos a la interfície web per obtenir més informació.
100       need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita estar d'acord, però cal veure-les.
101   browse: 
102     changeset: 
103       changeset: "Conjunt de canvis: %{id}"
104       changesetxml: XML del conjunt de canvis
105       feed: 
106         title: Conjunt de canvis %{id}
107         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
108       osmchangexml: XML en format osmChange
109       title: Conjunt de canvis
110     changeset_details: 
111       belongs_to: "Pertany a:"
112       bounding_box: "Caixa contenidora:"
113       box: caixa
114       closed_at: "Tancat el:"
115       created_at: "Creat el:"
116       has_nodes: 
117         one: "Té el següent %{count} node:"
118         other: "Té els següents %{count} nodes:"
119       has_relations: 
120         one: "Té la següent %{count} relació:"
121         other: "Té les següents %{count} relacions:"
122       has_ways: 
123         one: "Té la següent via:"
124         other: "Té les següents %{count} vies:"
125       no_bounding_box: No hi ha bounding box s'ha emmagatzemat per a aquest el conjunt de canvis.
126       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
127     common_details: 
128       changeset_comment: "Comentari:"
129       deleted_at: "Suprimit el:"
130       deleted_by: "Eliminat per:"
131       edited_at: "Editat:"
132       edited_by: "Editat per:"
133       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
134       version: Versió
135     containing_relation: 
136       entry: Relació %{relation_name}
137       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
138     map: 
139       deleted: Suprimit
140       edit: 
141         area: Modifica l'àrea
142         node: Modifica el node
143         note: Edita la nota
144         relation: Modifica la relació
145         way: Modifica la via
146       larger: 
147         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
148         node: Visualitza el node en un mapa més gran
149         note: Mostra la nota en un mapa més gran
150         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
151         way: Visualitza la via en un mapa més gran
152       loading: S'està carregant...
153     navigation: 
154       all: 
155         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
156         next_node_tooltip: Node següent
157         next_note_tooltip: Nota següent
158         next_relation_tooltip: Relació següent
159         next_way_tooltip: Via següent
160         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
161         prev_node_tooltip: Node anterior
162         prev_note_tooltip: Nota anterior
163         prev_relation_tooltip: Relació anterior
164         prev_way_tooltip: Via anterior
165       user: 
166         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions de %{user}
167         next_changeset_tooltip: Propera edició de %{user}
168         prev_changeset_tooltip: Edició anterior de %{user}
169     node: 
170       download_xml: Baixa l'XML
171       edit: Modifica el node
172       node: Node
173       node_title: "Node: %{node_name}"
174       view_history: Mostra l'historial
175     node_details: 
176       coordinates: "Coordenades:"
177       part_of: "Part de:"
178     node_history: 
179       download_xml: Baixa l'XML
180       node_history: Historial del node
181       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
182       view_details: Mostra els detalls
183     not_found: 
184       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
185       type: 
186         changeset: conjunt de canvis
187         node: node
188         relation: relació
189         way: via
190     note: 
191       at_by_html: Fa %{when} per %{user}
192       at_html: Fa %{when}
193       closed: "Tancat:"
194       closed_title: Nota resolta
195       comments: "Comentaris:"
196       description: "Descripció:"
197       last_modified: "Última modificació:"
198       open_title: "nota no resolta: %{note_name}"
199       opened: "Obert:"
200       title: Nota
201     paging_nav: 
202       of: de
203       showing_page: pàgina
204     redacted: 
205       message_html: La versió %{version} d'aquest %{type} no pot ser mostrada com ha estat redactada. Si us plau, vegeu  %{redaction_link} per més detalls.
206       redaction: Redacció %{id}
207       type: 
208         node: node
209         relation: relació
210         way: via
211     relation: 
212       download_xml: Baixa l'XML
213       relation: Relació
214       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
215       view_history: Mostra l'historial
216     relation_details: 
217       members: "Membres:"
218       part_of: "Part de:"
219     relation_history: 
220       download_xml: Baixa l'XML
221       relation_history: Historial de la relació
222       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
223       view_details: Mostra els detalls
224     relation_member: 
225       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
226       type: 
227         node: Node
228         relation: Relació
229         way: Via
230     start_rjs: 
231       data_frame_title: Informació
232       data_layer_name: Explora les dades del mapa
233       details: Detalls
234       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  %{user} el %{timestamp}
235       hide_areas: Oculta les zones
236       history_for_feature: Historial per a %{feature}
237       load_data: Carrega dades
238       loaded_an_area_with_num_features: "Heu carregat una àrea que conté %{num_features} elements. En general, els navegadors no poden mostrar una quantitat tant gran de dades, funcionen millor mostrant menys de 100 elements a la vegada: el fet de voler que es mostri una quantitat més gran pot fer que el vostre navegador esdevingui lent o que deixi de respondre. Si esteu segur que voleu mostrar aquestes dades, podeu fer-ho fent clic sobre el botó de sota."
239       loading: S'està carregant...
240       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
241       notes_layer_name: Navega per les notes
242       object_list: 
243         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
244         back: Torna a la llista d'objectes
245         details: Detalls
246         heading: Llista d'objectes
247         history: 
248           type: 
249             node: Node %{id}
250             way: Via %{id}
251         selected: 
252           type: 
253             node: Node %{id}
254             way: Via %{id}
255         type: 
256           node: Node
257           way: Via
258       private_user: usuari privat
259       show_areas: Mostra les zones
260       show_history: Mostra l'historial
261       unable_to_load_size: "No es pot carregar: Bounding mida de caixa de %{bbox_size} és massa gran (ha de ser més petita que %{max_bbox_size})"
262       view_data: Mostra les dades per la vista actual del mapa
263       wait: Espereu...
264       zoom_or_select: Amplia o selecciona una àrea del mapa per mostrar
265     tag_details: 
266       tags: "Etiquetes:"
267       wiki_link: 
268         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
269         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
270       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
271     timeout: 
272       sorry: Ho sentim, hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
273       type: 
274         changeset: conjunt de canvis
275         node: node
276         relation: relació
277         way: via
278     way: 
279       download_xml: Baixa l'XML
280       edit: Modifica la via
281       view_history: Mostra l'historial
282       way: Via
283       way_title: "Via: %{way_name}"
284     way_details: 
285       also_part_of: 
286         one: part de la via %{related_ways}
287         other: part de les vies %{related_ways}
288       nodes: "Nodes:"
289       part_of: "Part de:"
290     way_history: 
291       download_xml: Descarrega XML
292       view_details: Mostra els detalls
293       way_history: Historial de la via
294       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
295   changeset: 
296     changeset: 
297       anonymous: Anònim
298       big_area: (gran)
299       no_comment: (cap)
300       no_edits: (sense edicions)
301       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
302       still_editing: (encara en edició)
303       view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
304     changeset_paging_nav: 
305       next: Endavant »
306       previous: « Enrere
307       showing_page: Pàgina %{page}
308     changesets: 
309       area: Àrea
310       comment: Comentari
311       id: ID
312       saved_at: Desat a
313       user: Usuari
314     list: 
315       description: Navega pels canvis recents al mapa
316       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
317       description_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
318       description_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
319       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
320       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
321       empty_anon_html: Encara no ha estat feta cap modificació.
322       empty_user_html: Sembla que encara no heu fet cap modificació. Per començar feu un cop d'ull a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Guia d'iniciació </a>.
323       heading: Conjunt de canvis
324       heading_bbox: Conjunt de canvis
325       heading_friend: Conjunts de canvis
326       heading_nearby: Conjunts de canvis
327       heading_user: Conjunt de canvis
328       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
329       title: Conjunt de canvis
330       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
331       title_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
332       title_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
333       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
334       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
335     timeout: 
336       sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a recuperar-se.
337   diary_entry: 
338     comments: 
339       ago: fa %{ago}
340       comment: Comentari
341       has_commented_on: "%{display_name} ha comentat les següents entrades del diari"
342       newer_comments: Comentaris recents
343       older_comments: Comentaris antics
344       post: Publica
345       when: Quan
346     diary_comment: 
347       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
348       confirm: Confirma
349       hide_link: Amaga aquest comentari
350     diary_entry: 
351       comment_count: 
352         one: "%{count} comentari"
353         other: "%{count} comentaris"
354         zero: Sense comentaris
355       comment_link: Comenta aquesta entrada
356       confirm: Confirma
357       edit_link: Edita aquesta entrada
358       hide_link: Amaga aquesta entrada
359       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
360       reply_link: Respon a aquesta entrada
361     edit: 
362       body: "Cos del missatge:"
363       language: "Llengua:"
364       latitude: "Latitud:"
365       location: "Ubicació:"
366       longitude: "Longitud:"
367       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
368       save_button: Desa
369       subject: "Assumpte:"
370       title: Edita entrada del diari
371       use_map_link: usa el mapa
372     feed: 
373       all: 
374         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
375         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
376       language: 
377         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
378         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
379       user: 
380         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
381         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
382     list: 
383       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
384       new: Nova Entrada de Diari
385       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
386       newer_entries: Entrades més recents
387       no_entries: No hi ha entrades al diari
388       older_entries: Entrades més antigues
389       recent_entries: "Entrades recents al diari:"
390       title: Diaris d'usuari/a
391       title_friends: Diaris dels amics
392       title_nearby: Diaris d'amics propers
393       user_title: Diari de %{user}
394     location: 
395       edit: Modifica
396       location: "Ubicació:"
397       view: Mostra
398     new: 
399       title: Nova Entrada de Diari
400     no_such_entry: 
401       body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id %{id}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
402       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
403       title: No hi ha entrada al diari com
404     view: 
405       leave_a_comment: Deixa un comentari
406       login: Accés
407       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
408       save_button: Desa
409       title: Diari de %{user} | %{title}
410       user_title: Diari de %{user}
411   editor: 
412     default: Predeterminat (actualment %{name})
413     id: 
414       description: iD (editor al navegador)
415       name: iD
416     potlatch: 
417       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
418       name: Potlatch 1
419     potlatch2: 
420       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
421       name: Potlatch 2
422     remote: 
423       description: Control remot (JOSM o Merkaartor)
424       name: Control Remot
425   export: 
426     start: 
427       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
428       area_to_export: Àrea a exportar
429       embeddable_html: HTML que es pot incloure
430       export_button: Exporta
431       export_details: Les dades d'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
432       format: Format
433       format_to_export: Format d'exportació
434       image_size: Mida de la imatge
435       latitude: "Lat:"
436       licence: Llicència
437       longitude: "Lon:"
438       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
439       map_image: Imatge de mapa (mostra una capa estàndard)
440       max: màx
441       options: Opcions
442       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
443       output: Sortida
444       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
445       scale: Escala
446       too_large: 
447         body: Aquesta zona és massa gran per ser exportada  com a dades XML de OpenStreetMap. Si us plau seleccioneu una àrea més petita o bé una de les següents fonts per descarregar quantitats grans de dades.
448         geofabrik: 
449           description: Extractes actualitzats regularment de continents, països i de les ciutats seleccionades
450           title: Descàrregues de Geofabrik
451         heading: L'àrea és massa gran
452         metro: 
453           description: Extractes per a les ciutats més grans del món i les seves àrees metropolitanes
454           title: Extractes de Metro
455         other: 
456           description: Fonts addicionals llistades al wiki d'OpenStreetMap
457           title: Altres fonts
458         planet: 
459           description: Còpies actualitzades regularment de la base de dades d'OpenStreetMap al complet
460           title: Planeta OSM
461       zoom: Zoom
462     start_rjs: 
463       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
464       change_marker: Canvia la posició del marcador
465       click_add_marker: Feu clic al mapa per afegir un marcador
466       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
467       export: Exporta
468       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
469   geocoder: 
470     description: 
471       title: 
472         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
473         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
474       types: 
475         cities: Ciutats
476         places: Llocs
477         towns: Municipis
478     direction: 
479       east: est
480       north: nord
481       north_east: nord-est
482       north_west: nord-oest
483       south: sud
484       south_east: sud-est
485       south_west: sud-oest
486       west: oest
487     distance: 
488       one: vora 1km
489       other: vora %{count}km
490       zero: menys d'1km
491     results: 
492       more_results: Més resultats
493       no_results: No hi ha resultats
494     search: 
495       title: 
496         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
497         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
498         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
499         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
500         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
501         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
502     search_osm_nominatim: 
503       admin_levels: 
504         level10: Límit de suburbi
505         level2: Frontera
506         level4: Límit d'estat
507         level5: Límit de regió
508         level6: Frontera
509         level8: Límit de municipi
510         level9: Límit de poble
511       prefix: 
512         aerialway: 
513           chair_lift: Telecadira
514           drag_lift: Teleesquí
515           station: Estació de telefèric
516         aeroway: 
517           aerodrome: Aeròdrom
518           apron: Autobús de pista
519           gate: Porta
520           helipad: Helisuperfície
521           runway: Pista d'aterratge
522           taxiway: Carrer de rodada
523           terminal: Terminal
524         amenity: 
525           WLAN: Punt d'accés WiFi
526           airport: Aeroport
527           arts_centre: Centre d'Art
528           artwork: Obra d'art
529           atm: Caixer automàtic
530           auditorium: Auditori
531           bank: Banc
532           bar: Bar
533           bbq: barbacoa
534           bench: Banc
535           bicycle_parking: Aparcament de bicicletes
536           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
537           biergarten: Cervesseria a l'aire lliure
538           brothel: Prostíbul
539           bureau_de_change: Oficina de canvi
540           bus_station: Estació d'autobusos
541           cafe: Cafè
542           car_rental: Lloguer de cotxes
543           car_sharing: Compartició de cotxes
544           car_wash: Rentat de cotxes
545           casino: Casino
546           charging_station: Estació de recàrrega
547           cinema: Cinema
548           clinic: Clínica
549           club: Club
550           college: Institut
551           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
552           courthouse: Jutjat
553           crematorium: Crematori
554           dentist: Dentista
555           doctors: Metges
556           dormitory: Residència Universitària
557           drinking_water: Aigua potable
558           driving_school: Autoescola
559           embassy: Ambaixada
560           emergency_phone: Telèfon d'emergència
561           fast_food: Menjar ràpid
562           ferry_terminal: Terminal de Ferry
563           fire_hydrant: Boca d'incendi
564           fire_station: Parc de bombers
565           food_court: Àrea de restauració
566           fountain: Font
567           fuel: Benzinera
568           grave_yard: Cementiri
569           gym: Gimnàs
570           hall: Ajuntament
571           health_centre: Centre de Salut
572           hospital: Hospital
573           hotel: Hotel
574           hunting_stand: Club de caça
575           ice_cream: Gelat
576           kindergarten: Jardí d'infància
577           library: Biblioteca
578           market: Mercat
579           marketplace: Mercat
580           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
581           nightclub: Club nocturn
582           nursery: Infantil
583           nursing_home: Llar d'Avis
584           office: Oficina
585           park: Parc
586           parking: Pàrquing
587           pharmacy: Farmàcia
588           place_of_worship: Lloc de culte
589           police: Policia
590           post_box: Bustia
591           post_office: Oficina de correus
592           preschool: Pre-Escola
593           prison: Presó
594           pub: Pub
595           public_building: Edifici públic
596           public_market: Mercat Públic
597           reception_area: Àrea de recepció
598           recycling: Punt de reciclatge
599           restaurant: Restaurant
600           retirement_home: Casa de Retirament
601           sauna: Sauna
602           school: Escola
603           shelter: Refugi
604           shop: Botiga
605           shopping: Botigues
606           shower: Dutxa
607           social_centre: Centre social
608           social_club: Club social
609           social_facility: Equipament social
610           studio: Estudi
611           supermarket: Supermercat
612           swimming_pool: Piscina
613           taxi: Taxi
614           telephone: Telèfon públic
615           theatre: Teatre
616           toilets: Banys
617           townhall: Ajuntament
618           university: Universitat
619           vending_machine: Màquina expenedora
620           veterinary: Veterinari
621           village_hall: Casa de la Vila
622           waste_basket: Cistella de Residus
623           wifi: Punt d'accés WiFi
624           youth_centre: Centre juvenil
625         boundary: 
626           administrative: Límit administratiu
627           census: Límit censal
628           national_park: Parc Nacional
629           protected_area: Zona protegida
630         bridge: 
631           aqueduct: Aqüeducte
632           suspension: Pont suspès
633           swing: Pont giratori
634           viaduct: Viaducte
635           "yes": Pont
636         building: 
637           "yes": Edifici
638         emergency: 
639           fire_hydrant: Boca d'incendis
640           phone: Telèfon per a emergències
641         highway: 
642           bridleway: Ferradura
643           bus_guideway: Carril Bus
644           bus_stop: Parada d'autobús
645           byway: Ruta segregada
646           construction: Autopista en construcció
647           cycleway: Ruta per a bicicletes
648           emergency_access_point: Accés d'emergència
649           footway: Sendera
650           ford: Fiord
651           living_street: Carrer habitat
652           milestone: Fita
653           minor: Via secundària
654           motorway: Autopista
655           motorway_junction: Unió d'autopista
656           motorway_link: Carretera d'autopista
657           path: Camí
658           pedestrian: Via Peatonal
659           platform: Perron
660           primary: Carretera Principal
661           primary_link: Carretera principal
662           proposed: Carretera proposada
663           raceway: Vial Ràpid
664           residential: Residencial
665           rest_area: Àrea de descans
666           road: Carretera
667           secondary: Carretera secundària
668           secondary_link: Carretera secundària
669           service: Carretera de Servei
670           services: Serveis en ruta
671           speed_camera: Radar
672           steps: Graons
673           stile: Escala per a travessar reixats
674           street_lamp: Fanal
675           tertiary: Carretera terciària
676           tertiary_link: Carretera terciària
677           track: Pista
678           trail: Sendera o corriol
679           trunk: Autovia de
680           trunk_link: Autovia de
681           unclassified: Sense classificar Road
682           unsurfaced: Pista sense asfaltar
683         historic: 
684           archaeological_site: Lloc arqueològic
685           battlefield: Camp de batalla
686           boundary_stone: Pedra de la frontera
687           building: Edifici
688           castle: Castell
689           church: Església
690           citywalls: Muralles
691           fort: Fortí
692           house: Casa
693           icon: Icona
694           manor: Manor
695           memorial: Memorial
696           mine: Mina
697           monument: Monument
698           museum: Museu
699           ruins: Ruïnes
700           tomb: Tomba
701           tower: Torre
702           wayside_cross: Camí de la creu
703           wayside_shrine: Santuari de carreteres
704           wreck: Wreck
705         landuse: 
706           allotments: Horts
707           basin: Conca
708           brownfield: Brownfield terra
709           cemetery: Cementiri
710           commercial: Zona comercial
711           conservation: Conservació
712           construction: Construcció
713           farm: Granja
714           farmland: Terres de conreu
715           farmyard: Corral
716           forest: Bosc
717           garages: Garatges
718           grass: Herba
719           greenfield: Greenfield terra
720           industrial: Zona industrial
721           landfill: Abocador
722           meadow: Prat
723           military: Zona Militar
724           mine: Mina
725           nature_reserve: Reserva Natural
726           orchard: Verger
727           park: Parc
728           piste: Pista d'aterratge
729           quarry: Pedrera
730           railway: Ferrocarril
731           recreation_ground: Zona d'Esbarjo
732           reservoir: Embassament
733           reservoir_watershed: Embassament de conca
734           residential: Àrea residencial
735           retail: Al detall
736           road: Zona de carretera
737           village_green: Zona verda
738           vineyard: Vinya
739           wetland: Aiguamoll
740           wood: Fusta
741         leisure: 
742           beach_resort: Beach Resort
743           bird_hide: Aguait
744           common: Terra comú
745           fishing: Àrea de pesca
746           fitness_station: Centre de fitness
747           garden: Jardí
748           golf_course: Camp de golf
749           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
750           marina: Port esportiu
751           miniature_golf: Minigolf
752           nature_reserve: Reserva natural
753           park: Parc
754           pitch: Camp d'esports
755           playground: Parc infantil
756           recreation_ground: Terra de recreació
757           sauna: Sauna
758           slipway: Slipway
759           sports_centre: Centre esportiu
760           stadium: Estadi
761           swimming_pool: Piscina
762           track: Pista
763           water_park: Parc aquàtic
764         military: 
765           airfield: Aeroport militar
766           barracks: Caserna
767           bunker: Búnquer
768         mountain_pass: 
769           "yes": Coll
770         natural: 
771           bay: Badia
772           beach: Platja
773           cape: Cap
774           cave_entrance: Entrada a cova
775           channel: Canal
776           cliff: Cingle
777           crater: Cràter
778           dune: Duna
779           feature: Característica
780           fell: Forest
781           fjord: Fiord
782           forest: Bosc
783           geyser: Guèiser
784           glacier: Glacera
785           heath: Bruguerar
786           hill: Pujol
787           island: Illa
788           land: Terra
789           marsh: Marsh
790           moor: Amarratge
791           mud: Llot
792           peak: Pic
793           point: Punt
794           reef: Escull
795           ridge: Cresta
796           river: Riu
797           rock: Roca
798           scree: Pedregar
799           scrub: Scrub
800           shoal: Banc
801           spring: Deu
802           stone: Pedra
803           strait: Estret
804           tree: Arbre
805           valley: Vall
806           volcano: Volcà
807           water: Aigua
808           wetland: Aiguamoll
809           wetlands: Aiguamolls
810           wood: Bosc
811         office: 
812           accountant: Comptable
813           architect: Arquitecte
814           company: Empresa
815           employment_agency: Agència d'ocupació
816           estate_agent: Immobiliària
817           government: Oficina governamental
818           insurance: Oficina d'assegurances
819           lawyer: Advocat
820           ngo: Oficina d'una ONG
821           telecommunication: Oficina de telecomunicacions
822           travel_agent: Agència de viatges
823           "yes": Oficina
824         place: 
825           airport: Aeroport
826           city: Ciutat
827           country: País
828           county: Comtat
829           farm: Granja
830           hamlet: Aldea
831           house: Casa
832           houses: Cases
833           island: Illa
834           islet: Illot
835           isolated_dwelling: Habitatge aïllat
836           locality: Localitat
837           moor: Amarrador
838           municipality: Municipi
839           neighbourhood: Barri
840           postcode: Codi postal
841           region: Regió
842           sea: Mar
843           state: Estat o província
844           subdivision: Subdivisió
845           suburb: Suburbi
846           town: Poble
847           unincorporated_area: Àrea no incorporada
848           village: Aldea
849         railway: 
850           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
851           construction: Ferrocarril en Construcció
852           disused: Ferrocarril en desús
853           disused_station: Estació de tren tancada
854           funicular: Funicular Railway
855           halt: Parada de tren
856           historic_station: Estació de tren antiga
857           junction: Cruïlla de tren
858           level_crossing: Pas a nivell
859           light_rail: Tren lleuger
860           miniature: Ferrocarril en miniatura
861           monorail: Monorail
862           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
863           platform: Andana
864           preserved: Conservat ferrocarril
865           proposed: Ferrocarril proposat
866           spur: Esperó de ferrocarril
867           station: Estació de tren
868           stop: Parada de Ferrocarril
869           subway: Estació de metro
870           subway_entrance: Accés al Metro
871           switch: Punts de ferrocarril
872           tram: Tramvia
873           tram_stop: Parada de tramvia
874           yard: Pati de ferrocarril
875         shop: 
876           alcohol: De llicència
877           antiques: Antiquari
878           art: Galeria d'Art
879           bakery: Fleca
880           beauty: Saló de bellesa
881           beverages: Botiga de begudes
882           bicycle: Tenda de bicicletes
883           books: Llibreria
884           boutique: Boutique
885           butcher: Carnisseria
886           car: Venda de Cotxes
887           car_parts: Peces de cotxes
888           car_repair: Reparació d'automòbils
889           carpet: Botiga de catifes
890           charity: Botiga de caritat
891           chemist: Farmàcia
892           clothes: Botiga de roba
893           computer: Botiga d'informàtica
894           confectionery: Confiteria botiga
895           convenience: Botiga de conveniència
896           copyshop: Copisteria
897           cosmetics: Botiga Cosmètica
898           deli: Botiga de comestibles
899           department_store: Department Store
900           discount: Botiga d'articles de descompte
901           doityourself: Bricolatge
902           dry_cleaning: Tintoreria
903           electronics: Botiga d'electrònica
904           estate_agent: Immobiliària
905           farm: Agrobotiga
906           fashion: Botiga de moda
907           fish: Peixateria
908           florist: Floristeria
909           food: Botiga de menjar
910           funeral_directors: Funeral d'administració
911           furniture: Mobles
912           gallery: Galeria de fotos
913           garden_centre: Centre de jardí
914           general: Magatzem General
915           gift: Botiga de regals
916           greengrocer: Greengrocer
917           grocery: Botiga de queviures
918           hairdresser: Perruqueria o barberia
919           hardware: Botiga de maquinari
920           hifi: Hi-Fi
921           insurance: Homes For Sale
922           jewelry: Joieria
923           kiosk: Quiosc botiga
924           laundry: Bugaderia
925           mall: Centre comercial
926           market: Mercat
927           mobile_phone: Botiga de telèfon mòbil
928           motorcycle: Botiga de motocicletes
929           music: Botiga de música
930           newsagent: Quiosc
931           optician: Òptica
932           organic: Botiga d'aliments orgànics
933           outdoor: Botiga exterior
934           pet: Botiga d'animals
935           pharmacy: Farmàcia
936           photo: Botiga de foto
937           salon: Sala d'estar
938           second_hand: Botiga de segona mà
939           shoes: Sabateria
940           shopping_centre: Centre comercial
941           sports: Botiga d'esports
942           stationery: Botiga de papereria
943           supermarket: Supermercat
944           tailor: Sastreria
945           toys: Botiga de joguines
946           travel_agency: Agència de viatges
947           video: Video de la botiga
948           wine: De llicència
949           "yes": Botiga
950         tourism: 
951           alpine_hut: Cabanya alpina
952           artwork: Il·lustració
953           attraction: Atracció
954           bed_and_breakfast: Llit i esmorzar (B&B)
955           cabin: Cabanya
956           camp_site: Campament
957           caravan_site: Càmping per a caravanes
958           chalet: Xalet
959           guest_house: Alberg
960           hostel: Hostal
961           hotel: Hotel
962           information: Informació
963           lean_to: Nau
964           motel: Motel
965           museum: Museu
966           picnic_site: Àrea de pícnic
967           theme_park: Parc temàtic
968           valley: Vall
969           viewpoint: Mirador
970           zoo: Zoològic
971         tunnel: 
972           culvert: Canonada
973           "yes": Túnel
974         waterway: 
975           artificial: Curs d'aigua artificial
976           boatyard: Drassana
977           canal: Canal
978           connector: Connector de Waterway
979           dam: Dam
980           derelict_canal: Hi Canal
981           ditch: Séquia
982           dock: No obstant això,
983           drain: De drenatge
984           lock: Pany
985           lock_gate: Porta de panys
986           mineral_spring: Mineral primavera
987           mooring: Amarradors
988           rapids: Ràpids
989           river: Riu
990           riverbank: Riverbank
991           stream: Stream
992           wadi: Torrent
993           water_point: Punt d'aigua
994           waterfall: Cascada
995           weir: Weir
996   javascripts: 
997     close: Tanca
998     edit_help: Moveu el mapa i feu zoom sobre una ubicació que vulgueu editar, i a continuació, feu clic aquí.
999     key: 
1000       title: Llegenda
1001       tooltip: Llegenda
1002       tooltip_disabled: La llegenda només està disponible per a la capa estàndard
1003     map: 
1004       base: 
1005         cycle_map: Cycle Map
1006         hot: Humanitarian
1007         mapquest: MapQuest Open
1008         standard: Estàndard
1009         transport_map: Mapa de transports
1010       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Col·laboradors d'OpenStreetMap</a>
1011       layers: 
1012         data: Dades del mapa
1013         header: Capes del mapa
1014         notes: Notes de mapa
1015         overlays: Activar capes extra per als problemes del mapa
1016         title: Capes del mapa
1017       locate: 
1018         popup: Esteu a {distance} {unit} d'aquest punt
1019         title: Mostra la meva ubicació
1020       zoom: 
1021         in: Apropar-se
1022         out: Allunyar-se
1023     notes: 
1024       new: 
1025         add: Afegeix una nota
1026         intro: Per tal de millorar el mapa, la informació que envieu és mostrada a altres «mapadors», per tant, sigueu tan  descriptius i precisos com pugueu en moure el marcador a la posició correcta i en escriure la nota a continuació.
1027       show: 
1028         anonymous_warning: Aquesta nota inclou comentaris d'usuaris anònims que haurien de ser verificats independentment.
1029         closed_by: Resolt per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1030         closed_by_anonymous: Resolt per un anònim a %{time}
1031         comment: Comenta
1032         comment_and_resolve: Comenta i resol
1033         commented_by: Comentari de <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1034         commented_by_anonymous: Comentari d'un anònim a %{time}
1035         hide: Amaga
1036         opened_by: Creat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1037         opened_by_anonymous: Creat per un anònim a %{time}
1038         permalink: Enllaç permanent
1039         reactivate: Reactivar
1040         reopened_by: Reactivat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1041         reopened_by_anonymous: Reactivat per un anònim a %{time}
1042         resolve: Resol
1043     share: 
1044       cancel: Cancel·la
1045       center_marker: Centra el mapa al marcador
1046       custom_dimensions: Estableix dimensions personalitzades
1047       download: Descàrrega
1048       embed: HTML
1049       format: "Format:"
1050       image: Imatge
1051       image_size: La imatge es mostrarà a la capa estàndard amb una mida de
1052       include_marker: Inclou el marcador
1053       link: Enllaç o HTML
1054       long_link: Enllaç
1055       paste_html: Engnaxa l'HTML per inserir-ho a un lloc web
1056       scale: "Escala:"
1057       short_link: Enllaç curt
1058       short_url: URL curta
1059       title: Comparteix
1060       view_larger_map: Mostra un mapa més gran
1061     site: 
1062       createnote_disabled_tooltip: Fes zoom per afegir una nota al mapa
1063       createnote_tooltip: Afegiu una nota al mapa
1064       edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
1065       edit_tooltip: Modifica el mapa
1066       history_disabled_tooltip: Amplia per visualitzar les modificacions de l'àrea
1067       history_tooltip: Mostra les modificacions de l'àrea
1068   layouts: 
1069     community: Comunitat
1070     community_blogs: Blocs de comunitat
1071     community_blogs_title: Blocs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
1072     copyright: Drets d'autor i llicència
1073     data: Dades
1074     documentation: Documentació
1075     documentation_title: Documentació del projecte
1076     donate: Suport OpenStreetMap %{link} el fons de rampa de maquinari.
1077     donate_link_text: donatius
1078     edit: Modificació
1079     edit_with: Modifica amb %{editor}
1080     export_data: Exporta les dades
1081     foundation: Fundació
1082     foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
1083     gps_traces: Traces de GPS
1084     gps_traces_tooltip: Gestiona registres GPS
1085     help: Ajuda
1086     help_centre: Centre d'ajuda
1087     help_title: Lloc d'ajuda per al projecte
1088     history: Historial
1089     home: Anar a la localització de casa
1090     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
1091     intro_2_create_account: Crea un compte d'usuari
1092     intro_2_download: baixades
1093     intro_2_html: Les dades poden ser %{download} i %{use} lliurement sota la seva %{license}. %{create_account} per millorar el mapa.
1094     intro_2_license: llicència oberta
1095     intro_2_use: utilitzades
1096     log_in: inicia una sessió
1097     log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
1098     logo: 
1099       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
1100     logout: Tanca la sessió
1101     make_a_donation: 
1102       text: Feu una donació
1103       title: Ajudeu l'OpenStreetMap amb una donació econòmica
1104     osm_offline: La base de dades OpenStreetMap és fora de línia, mentre es fan actuacions de manteniment necessàries.
1105     osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
1106     partners_bytemark: Allotjament Bytemark
1107     partners_html: L'allotjament és a càrrec de %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} i d'altres %{partners}.
1108     partners_ic: Imperial College Londres
1109     partners_partners: socis
1110     partners_ucl: el Centre UCL VR
1111     project_name: 
1112       h1: OpenStreetMap
1113       title: OpenStreetMap
1114     sign_up: registre
1115     sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
1116     tag_line: El mapa wiki lliure mundial
1117     user_diaries: DIaris de usuari
1118     user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
1119     view: Mostra
1120     view_tooltip: Mostra el mapa
1121     wiki: Wiki
1122     wiki_title: Lloc web de wiki per al projecte
1123   license_page: 
1124     foreign: 
1125       english_link: l'original en anglès
1126       text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i %{english_original_link}, la pàgina en anglès té prioritat
1127       title: Quant a la traducció
1128     legal_babble: 
1129       attribution_example: 
1130         alt: Exemple de com atribuir OpenStreetMap a una pàgina web
1131         title: Exemple d'atribució
1132       contributors_at_html: "<strong>Àustria</strong>: conté dades de\n    <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> sota\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>."
1133       contributors_ca_html: "<strong>Canadà</strong>: conté dades de\n    GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,\n    Canadà de Estadístiques)."
1134       contributors_footer_1_html: "Per a més detalls sobre aquesta i d'altres fonts que han estat utilitzades per millorar els mapes d'OpenStreetMap, si us plau, vegeu al wiki d'OSM la pàgina dedicada als <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Col·laboradors</a>"
1135       contributors_footer_2_html: "Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original\n  el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o\n  accepta qualsevol responsabilitat."
1136       contributors_fr_html: "<strong>França</strong>: conté dades d'origen de\n    Direcció Générale des Impôts."
1137       contributors_gb_html: "<strong>Regne Unit</strong>: conté dades del\nOrdnance Survey &copy; Drets d'autor de la Corona i de la base de dades\n2010-12."
1138       contributors_intro_html: "Els nostres col·laboradors són milers de persones. També incloem dades amb llicència oberta de les agències públiques de cartografia i d'altres fonts, entre elles:"
1139       contributors_nl_html: "<strong>Països Baixos</strong>: Conté &copy; dades d'Automotive Navigation Data (AND), 2007 (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1140       contributors_nz_html: "<strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de\n    Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat."
1141       contributors_title_html: Nostres col. laboradors
1142       contributors_za_html: "<strong>Sud-àfrica</strong>: conté dades del\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\nNational Geo-Spatial Information</a>, drets d'autor reservat per l'estat."
1143       credit_1_html: "Exigim que l'atribució de drets d'autor sigui &ldquo;&copy; Col·laboradors d'OpenStreetMap\n&rdquo;."
1144       credit_2_html: També heu de deixar clar que les dades són disponibles sota llicència obereta, i si s'utilitzen les nostres tessel·les de mapes, que la cartografia és llicenciada com CC-BY-SA. Podeu fer això enllaçant a <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">aquest pàgina de copyright</a>. D'altra banda, i com a requisit obligatori si voleu distribuir OSM en forma de dades en brut, podeu citar i enllaçar directament a la llicència. En el cas d'utilitzar suports on els enllaços d'hipertext no són possibles (per exemple, obres impreses), us suggerim d'adreçar els lectors a openstreetmap.org (potser indicant l'adreça completa d'OpenStreetMap), a opendatacommons.org i si s'escau, a creativecommons.org.
1145       credit_3_html: "En el cas d'un mapa electrònic navegable, els crèdits han d'aparèixer a la cantonada del mapa.\nPer exemple:"
1146       credit_title_html: Com a crèdit OpenStreetMap
1147       infringement_1_html: Recordem als col·laboradors d'OSM que mai s'han d'afegir dades de qualsevol font amb drets d'autor registrats (com Google Maps o mapes impresos per exemple) sense tenir una autorització explícita dels titulars dels drets d'autor.
1148       infringement_2_html: Si penseu que hi ha material protegit per drets d'autor que ha estat afegit a la base de dades d'OpenStreetMap o a aquest web, si us plau aneu a la pàgina web dedicada al <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">Procediment per eliminar dades protegides pels drets d'autor</a> o empleneu aquest <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formulari en línia.</a>.
1149       infringement_title_html: Violació dels drets d'autor
1150       intro_1_html: "Les dades d'OpenStreetMap són un conjunt de <i>dades obertes</i> publicades sota una <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">llicència de base de dades oberta</a> (ODbL)."
1151       intro_2_html: "Sou lliure de copiar, distribuir, comunicar públicament i fer-ne obres \nderivades de les nostres dades, sempre que atribuïu els crèdits a \nOpenStreetMap i els seus col·laboradors. Si modifiqueu o utilitzeu les\nnostres dades fer fer obres derivades, només podreu distribuir l'obra \nresultant amb la mateixa llicència. Aquest \n<a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">text legal\ncode</a> sencer que explica detalladament els vostres drets i responsabbilitats."
1152       intro_3_html: "La cartografia de les nostres tessel·les i la nostra documentació són ofertes\nsota llicència <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Text de la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0</a>(CC-BY-SA)."
1153       more_1_html: "Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Preguntes\nFreqüents sobre legalitat</a>."
1154       more_2_html: Encara que les dades d'OpenStreetMap són dades obertes, no podem oferir una API gratuïta per als desenvolupadors de terceres parts. Vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Política d'ús de l'API</a>, la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Política d'ús de les tessel·les</a> i la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Política d'ús de Nominatim</a>.
1155       more_title_html: Saber-ne més
1156       title_html: Drets d'autor i llicència
1157     native: 
1158       mapping_link: Inicia el mapatge
1159       native_link: versió català
1160       text: Esteu veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Podeu tornar a la %{native_link} d'aquesta pàgina o podeu deixar de llegir sobre el copyright i anar a %{mapping_link}.
1161       title: Sobre aquesta pàgina
1162   message: 
1163     delete: 
1164       deleted: Missatge suprimit
1165     inbox: 
1166       date: Data
1167       from: De
1168       messages: Teniu %{new_messages} i %{old_messages}
1169       my_inbox: La meva safata d'entrada
1170       new_messages: 
1171         one: "%{count} missatge nou"
1172         other: "%{count} missatges nous"
1173       no_messages_yet: No teniu cap missatge. Per què no entreu en contacte amb %{people_mapping_nearby_link}?
1174       old_messages: 
1175         one: "%{count} missatge antic"
1176         other: "%{count} missatges antics"
1177       outbox: Safata de sortida
1178       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1179       subject: Assumpte
1180       title: Safata d'entrada
1181     mark: 
1182       as_read: Missatge marcat com a llegit
1183       as_unread: Missatge marcat com a no llegit
1184     message_summary: 
1185       delete_button: Suprimeix
1186       read_button: Marca com a llegit
1187       reply_button: Respon
1188       unread_button: Marca com a no llegit
1189     new: 
1190       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1191       body: Cos
1192       limit_exceeded: Heu enviat un munt de missatges recentment. Espereu una estona abans d'intentar d'enviar més missatges.
1193       message_sent: S'ha enviat el missatge
1194       send_button: Envia
1195       send_message_to: Envia un missatge nou per a %{name}
1196       subject: Assumpte
1197       title: Envia el missatge
1198     no_such_message: 
1199       body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
1200       heading: No existeix aquest missatge
1201       title: No existeix aquest missatge
1202     outbox: 
1203       date: Data
1204       inbox: Entrada
1205       messages: 
1206         one: Teniu %{count} missatge enviat
1207         other: Teniu %{count} missatges enviats
1208       my_inbox: El meu %{inbox_link}
1209       no_sent_messages: Encara no has enviat cap missatge. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
1210       outbox: sortida
1211       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1212       subject: Assumpte
1213       title: Sortida
1214       to: A
1215     read: 
1216       back: Enrere
1217       date: Data
1218       from: De
1219       reply_button: Respon
1220       subject: Assumpte
1221       title: Llegeix el missatge
1222       to: Per a
1223       unread_button: Marca com a no llegit
1224       wrong_user: Heu iniciat la sessió com a "%{user}", però el missatge que proveu de llegir a no va ser enviat o adreçat a aquest usuari. Si us plau connecteu-vos com l'usuari correcte per poder llegir-ho.
1225     reply: 
1226       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat de respondre a no s'ha enviat a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a respondre.
1227     sent_message_summary: 
1228       delete_button: Suprimeix
1229   note: 
1230     description: 
1231       closed_at_by_html: Resolt fa %{when} per %{user}
1232       closed_at_html: Resolt fa %{when}
1233       commented_at_by_html: Actualitzat fa %{when} per %{user}
1234       commented_at_html: Actualitzat fa %{when}
1235       opened_at_by_html: Creat fa %{when} per %{user}
1236       opened_at_html: Creat fa %{when}
1237       reopened_at_by_html: Reactivat fa %{when} per %{user}
1238       reopened_at_html: Reactivat fa %{when}
1239     entry: 
1240       comment: Comentari
1241       full: Nota sencera
1242     mine: 
1243       ago_html: fa %{when}
1244       created_at: Creat a
1245       creator: Creador
1246       description: Descripció
1247       heading: notes de %{user}
1248       id: Id
1249       last_changed: Últim canvi
1250       subheading: Notes enviades o comentades per %{user}
1251       title: Notes enviades o comentades per %{user}
1252     rss: 
1253       closed: nota tancada (aprop de %{place})
1254       commented: nou comentari (prop de %{place})
1255       description_area: Una llista de notes, reportades, comentades o bé tancades a la vostra àrea [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1256       description_item: Un canal rss per la nota %{id}
1257       opened: Nota nova (a prop %{place})
1258       reopened: Nota reactivada (prop de %{place})
1259       title: Notes de OpenStreetMap
1260   notifier: 
1261     diary_comment_notification: 
1262       footer: També podeu llegir el comentari a les %{readurl} i es pot comentar als %{commenturl} o respondre a les %{replyurl}
1263       header: "%{from_user} ha comentat en la vostra recent entrada del diari OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1264       hi: Hola %{to_user},
1265       subject: "[OpenStreetMap] %{user}, va comentar sobre la vostra entrada del diari"
1266     email_confirm: 
1267       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
1268     email_confirm_html: 
1269       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1270       greeting: Hola,
1271       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1272     email_confirm_plain: 
1273       click_the_link: Si sou vós mateix, feu clic a l'enllaç inferior per confirmar el canvi.
1274       greeting: Hola,
1275       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1276     friend_notification: 
1277       befriend_them: També el podeu afegir com a amic a %{befriendurl}.
1278       had_added_you: "%{user} us ha afegit com a amic a l'OpenStreetMap."
1279       see_their_profile: Podeu veure el seu perfil a %{userurl}.
1280       subject: "[OpenStreetMap] %{user} us ha afegit a la llista d'amics"
1281     gpx_notification: 
1282       and_no_tags: i cap etiqueta.
1283       and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
1284       failure: 
1285         failed_to_import: "no es pot importar. Aquí està l'error:"
1286         more_info_1: Més informació en relació a errades d'importació GPX i com evitar-les
1287         more_info_2: "ells es pot trobar a:"
1288         subject: "[OpenStreetMap] Error d'importació de GPX"
1289       greeting: Hola,
1290       success: 
1291         loaded_successfully: carregat amb %{trace_points} fora d'un punts possibles %{possible_points}.
1292         subject: "[OpenStreetMap] L'èxit de GPX importació"
1293       with_description: amb la descripció
1294       your_gpx_file: Sembla el vostre fitxer GPX
1295     lost_password: 
1296       subject: "[OpenStreetMap] Sol·licitud de reinicialització de contrasenya"
1297     lost_password_html: 
1298       click_the_link: Si sou vós, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la vostra contrasenya.
1299       greeting: Hola,
1300       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
1301     lost_password_plain: 
1302       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1303       greeting: Hola,
1304       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat que la contrasenya d'aquest compte d'openstreetmap.org li siga reiniciada a la vostra adreça de correu electrònic.
1305     message_notification: 
1306       footer_html: També podeu llegir el missatge a % {readurl} i podeu respondre'l a % {replyurl}
1307       header: "%{from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1308       hi: Hola %{to_user},
1309     note_comment_notification: 
1310       anonymous: Un usuari anònim
1311       closed: 
1312         commented_note: "%{commenter} ha resolt una nota de mapa en la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1313         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una nota que t'interessa"
1314         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una de les teves notes"
1315         your_note: "%{commenter} ha resolt una de les notes de mapa a prop %{place}."
1316       commented: 
1317         commented_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una nota de mapa a la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1318         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una nota la qual teniu interès"
1319         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una de les teves notes"
1320         your_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una de les teves notes del mapa aprop de %{place}."
1321       details: Podeu trobar més detalls de la nota a %{url}.
1322       greeting: Hola,
1323       reopened: 
1324         commented_note: "% {comentarista} ha reactivat una nota de mapa en la qual hi heu comentat. La nota és a prop de % {lloc}."
1325         subject_other: "% [OpenStreetMap] {comentarista} ha reactivat una nota en que vostè està interessat"
1326         subject_own: "% [OpenStreetMap] {comentarista} ha reactivat una de les vostres notes"
1327         your_note: "% {comentarista} ha reactivat una de les notes de mapa a prop % {Lloc}."
1328     signup_confirm: 
1329       confirm: "Primer de tot hem de confirmar que aquesta petició ha estat feta per vostè, si ha estat així, si us plau, premeu sobre el següent enllaç per tal confirmar la vostra petició de creació del compte d'usuari:"
1330       created: Algú (suposem que vós mateix) acaba de crear un compte a %{site_url}.
1331       greeting: Hola!
1332       subject: "[OpenStreetMap] Benvinguts a OpenStreetMap"
1333       welcome: Després que confirmis el teu compte, et donarem més informació per tal que puguis començar amb els coneixements bàsics.
1334   oauth: 
1335     oauthorize: 
1336       allow_read_gpx: llegir les vostres traces GPS privades.
1337       allow_read_prefs: llegiu les vostres preferències d'usuari.
1338       allow_to: "Permet la sol·licitud de client per:"
1339       allow_write_api: modificar el mapa.
1340       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1341       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1342       allow_write_notes: modificar les notes.
1343       allow_write_prefs: modificar les preferències d'usuari.
1344       request_access: L'aplicació %{app_name} sol·licita accés al vostre compte, %{user}. Marqueu si voleu autoritzar l'aplicació amb les següents funcions. Podeu triar les que vulgueu.
1345     revoke: 
1346       flash: He estat revocat el testimoni per %{application}
1347   oauth_clients: 
1348     create: 
1349       flash: Registrar la informació amb èxit
1350     destroy: 
1351       flash: Destruït la matrícula d'aplicació de client
1352     edit: 
1353       submit: Modificació
1354       title: Editar la vostra aplicació
1355     form: 
1356       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1357       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1358       allow_write_api: modificar el mapa.
1359       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1360       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1361       allow_write_notes: modifcar les notes.
1362       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1363       callback_url: Resposta d'URL
1364       name: Nom
1365       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1366       required: Requerit
1367       support_url: URL de suport
1368       url: Principal aplicació URL
1369     index: 
1370       application: Nom d'aplicació
1371       issued_at: Emès A
1372       list_tokens: "Les fitxes següents s'han emès per aplicacions en el vostre nom:"
1373       my_apps: Meves aplicacions de Client
1374       my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
1375       no_apps: ¿Teniu cap aplicació que voldríeu inscriure per usar amb nosaltres utilitzant l'estàndard %{oauth}? Heu de registrar la vostra aplicació web abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
1376       register_new: Registrar-se l'aplicació
1377       registered_apps: "Teniu les següents aplicacions client registrades:"
1378       revoke: Revoca!
1379       title: Les meves dades OAuth
1380     new: 
1381       submit: Registrar-se
1382       title: Registrar-se una nova aplicació
1383     not_found: 
1384       sorry: Ho sento, no s'ha pogut trobar el %{type}.
1385     show: 
1386       access_url: "Accés Fitxa URL:"
1387       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1388       allow_read_prefs: llegir les vostres preferències d'usuari.
1389       allow_write_api: modificar el mapa.
1390       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1391       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1392       allow_write_notes: modificar les notes
1393       allow_write_prefs: modificar les vostres preferències d'usuari.
1394       authorize_url: "Autoritza URL:"
1395       confirm: N'esteu segur?
1396       delete: Suprimeix el client
1397       edit: Edita els detalls
1398       key: "Clau de consum:"
1399       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1400       secret: "Secret de consum:"
1401       support_notice: Suportem les signatures de tipus HMAC-SHA1 (recomanat) i RSA-SHA1.
1402       title: OAuth detalls per %{app_name}
1403       url: "Sol·licitud Token URL:"
1404     update: 
1405       flash: La informació de client ha actualitzat correctament
1406   printable_name: 
1407     with_version: "%{id}, v%{version}"
1408   redaction: 
1409     create: 
1410       flash: Redacció creada
1411     destroy: 
1412       error: Ha hagut un error en suprimir aquesta redacció.
1413       flash: Redacció suprimida
1414       not_empty: La redacció no és buida. Si us plau, desfeu totes les versions que pertanyen a aquesta redacció abans de destruir-la.
1415     edit: 
1416       description: Descripció
1417       heading: Modifica la redacció
1418       submit: Desa la redacció
1419       title: Modifica la redacció
1420     index: 
1421       empty: No hi ha redaccions a mostrar.
1422       heading: Llista de redaccions
1423       title: Llista de redaccions
1424     new: 
1425       description: Descripció
1426       heading: Introduïu informació per una nova redacció
1427       submit: Crea una redacció
1428       title: Creant una nova redacció
1429     show: 
1430       confirm: N'esteu segur?
1431       description: "Descripció:"
1432       destroy: Suprimeix aquesta redacció
1433       edit: Modifica aquesta redacció
1434       heading: Mostrant la redacció "%{title}"
1435       title: Mostrant la redacció
1436       user: "Autor:"
1437     update: 
1438       flash: Modificacions desades
1439   site: 
1440     edit: 
1441       anon_edits_link_text: Esbrina perquè aquest és el cas.
1442       flash_player_required: Necessiteu intèrpret de Flash per utilitzar el Potlatch, l'editor de l'OpenStreetMap. Podeu <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">baixar el pluguin de Flash des del web Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">altres opcions</a> per editar l'OpenStreetMap.
1443       id_not_configured: iD no s'ha configurat
1444       no_iframe_support: El navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries per a aquesta funcionalitat.
1445       not_public: No heu fet les configuracions necessàries per tal que les vostres modificacions siguin públiques.
1446       not_public_description: Ja no podeu modificar el mapa a menys que feu públics els vostres canvis. Podeu configurar les modificacions com a públiques a la vostra %{user_page}.
1447       potlatch2_not_configured: No s'ha configurat el Potlatch 2 - vegeu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 per a més informació
1448       potlatch2_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch 2, heu de fer clic a "desa".)
1449       potlatch_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch, heu de desseleccionar la via o el punt actual, si esteu en l'edicó en viu, o fer clic a "desa", si teniu un botó "desa".)
1450       user_page_link: pàgina d'usuari
1451     index: 
1452       createnote: Afegiu una nota
1453       js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat JavaScript.
1454       js_2: L'OpenStreetMap utilitza JavaScript per al mapa lliscant.
1455       license: 
1456         copyright: Copyright d'OpenStreetMap i els seus col·laboradors sota llicència oberta
1457       permalink: Enllaç permanent
1458       remote_failed: L'edició ha fallat - assegureu-vos que el JOSM, o el Merkaartor, esta executant-se i que l'opció de comandament a distància està habilitatada
1459       shortlink: Enllaç curt
1460     key: 
1461       table: 
1462         entry: 
1463           admin: Límits administratius
1464           allotments: Horts
1465           apron: 
1466             - Davantal de l'Aeroport
1467             - terminal
1468           bridge: Embolcall negre = bridge
1469           bridleway: Camí de ferradura
1470           brownfield: Lloc Brownfield
1471           building: Edifici significatiu
1472           byway: Byway
1473           cable: 
1474             - Cable car
1475             - telecadira
1476           cemetery: Cementiri
1477           centre: Centre esportiu
1478           commercial: Zona comercial
1479           common: 
1480             - Comú
1481             - Prat
1482           construction: Carreteres en construcció
1483           cycleway: Carril bici
1484           destination: Accés de destinació
1485           farm: Granja
1486           footway: Footway
1487           forest: Bosc
1488           golf: Camp de golf
1489           heathland: Bruguerar
1490           industrial: Zona industrial
1491           lake: 
1492             - Llac
1493             - Embassament
1494           military: Àrea militar
1495           motorway: Autopista
1496           park: Parc
1497           permissive: Permissiva accés
1498           pitch: Camp d'esports
1499           primary: Carretera principal
1500           private: Accés privat
1501           rail: Ferrocarril
1502           reserve: Reserva natural
1503           resident: Zona residencial
1504           retail: Zona de venda al detall
1505           runway: 
1506             - Pista d'aeroport
1507             - carril de taxi
1508           school: 
1509             - Escola
1510             - Universitat
1511           secondary: Carretera secundària
1512           station: Estació de tren
1513           subway: Metro
1514           summit: 
1515             - Cim
1516             - pic
1517           tourist: Atracció turística
1518           track: Pista
1519           tram: 
1520             - Tren lleuger
1521             - tramvia
1522           trunk: Autovia de
1523           tunnel: Carcassa de guions = túnel
1524           unclassified: Carretera sense classificar
1525           unsurfaced: Unsurfaced road
1526           wood: Fusta
1527     markdown_help: 
1528       alt: Text alternatiu
1529       first: Primer element
1530       heading: Encapçalament
1531       headings: Encapçalaments
1532       image: Imatge
1533       link: Enllaç
1534       ordered: Llista ordenada
1535       second: Segon element
1536       subheading: Subencapçalament
1537       text: Text
1538       title_html: Analitzat amb <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1539       unordered: Llista sense ordenar
1540       url: URL
1541     richtext_area: 
1542       edit: Modifica
1543       preview: Previsualització
1544     search: 
1545       search: Cerca
1546       search_help: "exemples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' o 'oficines de correus a prop Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
1547       submit_text: Vés-hi
1548       where_am_i: On sóc?
1549       where_am_i_title: Descriu la localització actual fent servir el motor de cerca
1550     sidebar: 
1551       close: Tanca
1552       search_results: Resultats de la cerca
1553   time: 
1554     formats: 
1555       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
1556   trace: 
1557     create: 
1558       trace_uploaded: El fitxer GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i se us enviarà un correu electrònic en finalitzar.
1559       upload_trace: Pujar traça de GPS
1560     delete: 
1561       scheduled_for_deletion: Track programat per a ser suprimit
1562     description: 
1563       description_without_count: Fitxer GPX de %{user}
1564     edit: 
1565       description: "Descripció:"
1566       download: descàrrega
1567       edit: modificació
1568       filename: "Nom del fitxer:"
1569       heading: Editant traça %{name}
1570       map: mapa
1571       owner: "Propietari:"
1572       points: "Punts:"
1573       save_button: Desa els canvis
1574       start_coord: "Coordenada d'inici:"
1575       tags: "Etiquetes:"
1576       tags_help: separat per comes
1577       title: Editant traça %{name}
1578       uploaded_at: "Pujat a:"
1579       visibility: "Visibilitat:"
1580       visibility_help: Què vol dir això?
1581     georss: 
1582       title: Traces GPS d'OpenStreetMap
1583     list: 
1584       description: Navega pels tracks pujats recentment
1585       empty_html: Aquí encara no hi ha res. <a href='%{upload_link}'>Pujeu un nou track</a> o apreneu més sobre els tracks GPS a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pàgina wiki</a>.
1586       public_traces: Traces GPS públiques
1587       public_traces_from: Tracks GPS públics de %{user}
1588       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
1589       your_traces: Les vostres traces GPS
1590     make_public: 
1591       made_public: Traça feta pública
1592     offline: 
1593       heading: GPX emmagatzematge fora de línia
1594       message: L'emmagatzematge i el sistema de pujada de fitxers GPX no són operatius actualment.
1595     offline_warning: 
1596       message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
1597     trace: 
1598       ago: fa %{time_in_words_ago}
1599       by: en
1600       count_points: "%{count} punts"
1601       edit: modificació
1602       edit_map: Edita el mapa
1603       identifiable: IDENTIFICABLE
1604       in: a
1605       map: mapa
1606       more: més
1607       pending: PENDENT
1608       private: PRIVAT
1609       public: PÚBLIC
1610       trace_details: Mostra els detalls de la traça
1611       trackable: RASTREJABLE
1612       view_map: Visualitza el mapa
1613     trace_form: 
1614       description: "Descripció:"
1615       help: Ajuda
1616       tags: "Etiquetes:"
1617       tags_help: separat per comes
1618       upload_button: Puja
1619       upload_gpx: "Carregui l'arxiu GPX:"
1620       visibility: "Visibilitat:"
1621       visibility_help: què significa això?
1622     trace_header: 
1623       see_all_traces: Mostra totes les traces
1624       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
1625       traces_waiting: 
1626         one: Teniu %{count} traça esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquesta traça acabi abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1627         other: Teniu %{count} traces esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquestes traces acabin abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1628       upload_trace: Puja una traça
1629     trace_optionals: 
1630       tags: Etiquetes
1631     trace_paging_nav: 
1632       newer: Tracks més recents
1633       older: Traces més antigues
1634       showing_page: Pàgina %{page}
1635     view: 
1636       delete_track: Suprimeix aquesta traça
1637       description: "Descripció:"
1638       download: baixada
1639       edit: modificació
1640       edit_track: Edita aquesta traça
1641       filename: "Nom del fitxer:"
1642       heading: S'està mostrant la traça %{name}
1643       map: mapa
1644       none: Ningú
1645       owner: "Propietari:"
1646       pending: PENDENT
1647       points: "Punts:"
1648       start_coordinates: "coordenada d'inici:"
1649       tags: "Etiquetes:"
1650       title: S'està mostrant la traça %{name}
1651       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
1652       uploaded: "Pujat el:"
1653       visibility: "Visibilitat:"
1654     visibility: 
1655       identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació, ordenades amb timestamps)
1656       private: Privat (només compartit com anònim, el punts són desordenats)
1657       public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
1658       trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
1659   user: 
1660     account: 
1661       contributor terms: 
1662         agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
1663         agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions han d'estar en el domini públic.
1664         heading: "Termes de col·laboració:"
1665         link text: què és això?
1666         not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col. laborador.
1667         review link text: Seguiu aquest enllaç pel vostre interès per revisar i acceptar els termes de col·laborador nou.
1668       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
1669       delete image: Suprimeix la imatge actual
1670       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
1671       flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
1672       flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament. Comproveu el vostre correu per confirmar la vostra adreça de correu electrònic nova.
1673       gravatar: 
1674         gravatar: Usa Gravatar
1675         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1676         link text: què és això?
1677       home location: "Ubicació inicial:"
1678       image: "Imatge:"
1679       image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
1680       keep image: Conserva la imatge actual
1681       latitude: "Latitud:"
1682       longitude: "Longitud:"
1683       make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
1684       my settings: Preferències
1685       new email address: "Nova adreça d'E-mail:"
1686       new image: Afegeix una imatge
1687       no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
1688       openid: 
1689         link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
1690         link text: què és això?
1691         openid: "OpenID:"
1692       preferred editor: "Editor preferit:"
1693       preferred languages: "Llengües preferents:"
1694       profile description: "Descripció del perfil:"
1695       public editing: 
1696         disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors edicions són anònims.
1697         disabled link text: per què no es pot editar?
1698         enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
1699         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1700         enabled link text: què és això?
1701         heading: "Edició pública:"
1702       public editing note: 
1703         heading: Modificació pública
1704         text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris ara són públics per defecte.</li></ul>
1705       replace image: Reemplaça la imatge actual
1706       return to profile: Torna al perfil
1707       save changes button: Desa els canvis
1708       title: Edita el compte
1709       update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig clic al mapa?
1710     confirm: 
1711       already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
1712       button: Confirma
1713       heading: Comprova el teu correu electrònic
1714       introduction_1: T'hem enviat un correu de confirmació.
1715       introduction_2: Confirma el teu compte clicant a l'enllaç que es troba al correu que t'hem enviat i ja podràs començar a editar el mapa.
1716       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el compte.
1717       reconfirm_html: Si necessites que et reenviem el correu de confirmació, <a href="%{reconfirm}">clica aquí</a>.
1718       unknown token: Aquest codi de confirmació ha expirat o no existeix.
1719     confirm_email: 
1720       button: Confirma
1721       failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
1722       heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
1723       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1724       success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
1725     confirm_resend: 
1726       failure: L'usuari %{name} no s'ha trobat.
1727       success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per %{email} i tan aviat com confirmeu el vostre compte podreu cartografiar.<br><br>Si utilitzeu un sistema contra el correu brossa que envia les sol·licituds de confirmació, llavors autoritzeu webmaster@openstreetmap.org ja que no som capaços de respondre les sol·licituds de confirmació.
1728     filter: 
1729       not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
1730     go_public: 
1731       flash success: Ara totes les vostres edicions són públiques i ja teniu autorització per editar
1732     list: 
1733       confirm: Confirmar usuaris seleccionats
1734       empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
1735       heading: Usuaris
1736       hide: Amaga els usuaris seleccionats
1737       showing: 
1738         one: Pàgina %{page} (%{first_item} de %{items})
1739         other: Pàgina %{page} (%{first_item}-%{last_item} de %{items})
1740       summary: "%{name} creat a partir de %{ip_address} el %{date}"
1741       summary_no_ip: "%{name} creat el %{date}"
1742       title: Usuaris
1743     login: 
1744       account is suspended: Ho sentim, s'ha suspès el vostre compte per presentar una activitat sospitosa.<br />Contacteu amb el <a href="%{webmaster}">webmestre</a> si voleu parlar-ne.
1745       account not active: Ho sentim, el vostre compte encara no és actiu.<br>Utilitzeu l'enllaç al correu de confirmació per activar el vostre compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1746       auth failure: Ho sentim, no podeu registrar-vos amb aquesta informació.
1747       create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
1748       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
1749       heading: Accés
1750       login_button: Accés
1751       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
1752       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
1753       no account: No teniu cap compte?
1754       openid: "%{logo} OpenID:"
1755       openid invalid: Ho sentim, la vostra OpenID sembla ser no vàlida
1756       openid missing provider: Ho sento, no podem contactar amb el vostre proveïdor d'OpenID
1757       openid_logo_alt: Inicia sessió amb un compte OpenID
1758       openid_providers: 
1759         aol: 
1760           alt: Inicia sessió amb un AOL OpenID
1761           title: Inicia sessió amb AOL
1762         google: 
1763           alt: Inicia sessió amb un OpenID de Google
1764           title: Inicia sessió amb Google
1765         myopenid: 
1766           alt: Inicia sessió amb un myOpenID OpenID
1767           title: Inicia sessió amb myOpenID
1768         openid: 
1769           alt: Inicia sessió amb un URL d'OpenID
1770           title: Inicia sessió amb OpenID
1771         wordpress: 
1772           alt: Inicia sessió amb un Wordpress OpenID
1773           title: Inicia sessió amb Wordpress
1774         yahoo: 
1775           alt: Inicia sessió amb un OpenID Yahoo
1776           title: Inicia sessió amb Yahoo
1777       password: "Contrasenya:"
1778       register now: Registreu-vos-hi ara
1779       remember: "Recorda'm:"
1780       title: Accés
1781       to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un compte.
1782       with openid: "Alternativament, utilitzeu el vostre OpenID per iniciar sessió:"
1783       with username: "Ja teniu un compte de l'OpenStreetMap? Incieu sessió amb el nom d'usuari i contrasenya:"
1784     logout: 
1785       heading: Tanca la sessió d'OpenStreetMap
1786       logout_button: Tanca la sessió
1787       title: Tanca la sessió
1788     lost_password: 
1789       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1790       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1791       help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se, us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
1792       new password button: Restableix la contrasenya
1793       notice email cannot find: Podria no trobar aquesta adreça de correu.
1794       notice email on way: Lamentem que l'hàgiu perdut :-( però us hem enviat un correu, així podreu restaurar-la ràpidament.
1795       title: contrasenya perduda
1796     make_friend: 
1797       already_a_friend: Que ja sou amics amb %{name}.
1798       button: Afegeix als amics
1799       failed: Ho sentim, no afegir %{name} com un amic.
1800       heading: Voleu afegir % {user} com un amic?
1801       success: "%{name} és ara el vostre amic!"
1802     new: 
1803       about: 
1804         header: Lliure i editable
1805         html: "<p>A diferència d'altres mapes, OpenStreetMap ha estat completament creat per gent com vostè\n i està obert a qualsevol modificació, actualització, descàrrega i utilització.</p>\n<p>Registreu-vos i començeu a contribuir. Us enviarem un e-mail per confirmar el vostre compte.</p>"
1806       confirm email address: "Confirmeu l'adreça de correu electrònic:"
1807       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1808       contact_webmaster: Contacteu amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmestre</a> per gestionar la creació d'un compte - intentarem tractar la sol·licitud tan aviat com sigui possible.
1809       continue: Crear un compte
1810       display name: "Nom visible:"
1811       display name description: El nom d'usuari que es motrarà públicament. El podeu canviar més endavant a les preferències.
1812       email address: "Adreça de correu:"
1813       license_agreement: Quan confirmeu el compte, heu d'acceptar els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes de col·laboracio</a>.
1814       no_auto_account_create: No us podem crear automàticament un compte.
1815       not displayed publicly: No es mostrarà públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">política de privacitat</a>)
1816       openid: "%{logo} OpenID:"
1817       openid association: "<p>El vostre OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Si sou nou a l'OpenStreetMap, creeu un compte utilitzant el formulari següent.</li>\n<li>\n    Si ja teniu un compte, podeu iniciar sessió amb el vostre compte\n    utilitzant el nom d'usuari i contrasenya i aleshores associeu el compte\n    amb el vostre compte OpenID a les preferències d'usuari.\n</li>\n</ul>"
1818       openid no password: Amb l'OpenID no es requereix contrasenya, però algunes eines extres o el servidor encara poden necessitar-la.
1819       password: "Contrasenya:"
1820       terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador nou!
1821       terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta pàgina de wiki</a>.
1822       title: Crear un compte
1823       use openid: Alternativament, utilitzeu %{logo} OpenID per iniciar sessió
1824     no_such_user: 
1825       body: No hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç on heu fet clic és incorrecte.
1826       heading: L'usuari %{user} no existeix
1827       title: Aquest usuari no existeix
1828     popup: 
1829       friend: Amic
1830       nearby mapper: «Mapador» proper
1831       your location: La vostra ubicació
1832     remove_friend: 
1833       button: Suprimeix dels amics
1834       heading: Voleu suprimir %{user} dels amics?
1835       not_a_friend: "%{name} no és un dels seus amics."
1836       success: "%{name} s'ha suprimit dels teus amics."
1837     reset_password: 
1838       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1839       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1840       flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
1841       heading: Restableix la contrasenya per %{user}
1842       password: "Contrasenya:"
1843       reset: Restableix la contrasenya
1844       title: Restableix la contrasenya
1845     set_home: 
1846       flash success: Localització de casa desat correctament
1847     suspended: 
1848       body: "<p>\n  El vostre compte ha estat automàticament suspès a causa de\n  l'activitat sospitosa.\n</p>\n<p>\n  Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o\n  es pot contactar amb el %{webmaster} si desitgeu discutir això.\n</p>"
1849       heading: Compte suspès
1850       title: Compte suspès
1851       webmaster: per a administradors web
1852     terms: 
1853       agree: D'acord
1854       consider_pd: A més de l'acord de dalt, considero que les meves contribucions han d'estar en el domini públic
1855       consider_pd_why: què és això?
1856       decline: Ho rebutjo
1857       guidance: "Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href=\"%{summary}\">resum llegible humà</a> i algunes <a href=\"%{translations}\">traduccions informals</a>"
1858       heading: "Termes de col·laboració:"
1859       legale_names: 
1860         france: França
1861         italy: Itàlia
1862         rest_of_world: Resta del món
1863       legale_select: "Seleccioneu el vostre estat de residència:"
1864       read and accept: Llegeiu l'acord de sota i premeu el botó D'acord per confirmar que accepteu els termes d'aquest acord per a les vostres contribucions existents i futures.
1865       title: "Termes de col·laboració:"
1866       you need to accept or decline: Llegiu i després accepteu o rebutgeu els termes per a nous col·laboradors per continuar.
1867     view: 
1868       activate_user: activa aquest usuari
1869       add as friend: Afegeix com a amic
1870       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1871       block_history: blocs rebuts
1872       blocks by me: Blocs fets per mi
1873       blocks on me: Blocs sobre mi
1874       comments: Comentaris
1875       confirm: Confirma
1876       confirm_user: confirma aquest usuari
1877       create_block: bloca aquest usuari
1878       created from: "Creat a partir de:"
1879       ct accepted: Acceptada fa %{ago}
1880       ct declined: Declinats
1881       ct status: "Termes del col·laborador:"
1882       ct undecided: No decidit
1883       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1884       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1885       description: Descripció
1886       diary: Diari
1887       edits: Modificacions
1888       email address: "Adreça de correu:"
1889       friends_changesets: conjunts de canvis dels vostres amics
1890       friends_diaries: entrades de diari dels amics
1891       hide_user: amagar aquest usuari
1892       if set location: Podeu configurar la vostra ubicació a la pàgina %{settings_link} per veure els usuaris propers a vostè.
1893       km away: "%{count}km de distància"
1894       latest edit: "Última edició %{ago}:"
1895       m away: "%{count}m de distància"
1896       mapper since: "Cartografiant des de:"
1897       moderator_history: blocs donats
1898       my comments: Els meus comentaris
1899       my diary: El meu diari
1900       my edits: Les meves edicions
1901       my notes: Les meves notes de mapa
1902       my profile: El meu perfil
1903       my settings: Les meves preferències
1904       my traces: Les meves traces
1905       nearby users: Altres usuaris propers
1906       nearby_changesets: conjunts de canvis dels usuaris propers
1907       nearby_diaries: entrades de diari dels usuaris propers
1908       new diary entry: Nova entrada del diari
1909       no friends: No has afegit cap amics encara.
1910       no nearby users: Encra no hi ha cap altre usuari reconegui cartografiar prop.
1911       notes: Notes de mapa
1912       oauth settings: configuració OAuth
1913       remove as friend: Deixa l'amistat
1914       role: 
1915         administrator: Aquest usuari és administrador
1916         grant: 
1917           administrator: Concedir accés d'administrador
1918           moderator: Concedir accés de moderador
1919         moderator: Aquest usuari és moderador
1920         revoke: 
1921           administrator: Revocar l'accés d'administrador
1922           moderator: Revocar l'accés de moderador
1923       send message: Envia el missatge
1924       settings_link_text: preferències
1925       spam score: "Spam Puntuació:"
1926       status: "Estat:"
1927       traces: Traces
1928       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
1929       user location: Ubicació de l'usuari
1930       your friends: Els vostres amics
1931   user_block: 
1932     blocks_by: 
1933       empty: "%{name} no ha fet cap blocs encara."
1934       heading: Llista de blocs %{name}
1935       title: Blocs %{name}
1936     blocks_on: 
1937       empty: "%{name} no ha estat blocat encara."
1938       heading: Llista de quadres a %{name}
1939       title: Blocs en %{name}
1940     create: 
1941       flash: Crear un bloc a l'usuari %{name}.
1942       try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
1943       try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre abans de bloqueig d'ells.
1944     edit: 
1945       back: Mostra tots els blocs
1946       heading: Bloc d'edició en %{name}
1947       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi?
1948       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
1949       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
1950       show: Mostra el bloc
1951       submit: Bloc d'Actualització
1952       title: Bloc d'edició en %{name}
1953     filter: 
1954       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
1955       block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables de la llista desplegable.
1956     helper: 
1957       time_future: Finalitza en %{time}.
1958       time_past: Va acabar fa %{time}.
1959       until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
1960     index: 
1961       empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
1962       heading: Llista de quadres de l'usuari
1963       title: Blocs de l'usuari
1964     model: 
1965       non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1966       non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1967     new: 
1968       back: Mostra tots els blocs
1969       heading: Creació de bloc %{name}
1970       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi
1971       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloca des de l'API.
1972       reason: La raó per què està sent blocat %{name}. Manteniu la tranquil·litat i sigueu raonable com sigui possible, donant tants detalls com sigui possible sobre la situació, recordeu que el missatge serà visible públicament. Tingueu en compte que no tots els usuaris comprenen l'argot de la comunitat, així que intenteu utilitzar termes de comuns.
1973       submit: Crear bloc
1974       title: Creació de bloc %{name}
1975       tried_contacting: Em vaig posar en contacte amb l'usuari i li vaig demanar que s'aturés.
1976       tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps a l'usuari per a respondre a aquestes comunicacions.
1977     not_found: 
1978       back: Torna a l'índex
1979       sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID %{id} no s'ha pogut trobar.
1980     partial: 
1981       confirm: N'esteu segur?
1982       creator_name: Creador
1983       display_name: S'ha blocat l'usuari
1984       edit: Modifica
1985       next: Endavant »
1986       not_revoked: (no revocat)
1987       previous: « Enrere
1988       reason: Motiu del blocatge
1989       revoke: Revoca!
1990       revoker_name: Revocat per
1991       show: Mostra
1992       showing_page: Pàgina %{page}
1993       status: Estat
1994     period: 
1995       one: 1 hora
1996       other: "%{count} hores"
1997     revoke: 
1998       confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
1999       flash: Aquest bloc ha estat revocat.
2000       heading: Revocació de bloc en %{block_on} %{block_by}
2001       past: Aquest blocatge va acabar fa %{time} i no pot ser revocat ara.
2002       revoke: Revoca!
2003       time_future: Aquest bloc va a acabar en %{time}.
2004       title: Revocació de bloc en %{block_on}
2005     show: 
2006       back: Mostra tots els blocs
2007       confirm: N'esteu segur?
2008       edit: Edició
2009       heading: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
2010       needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
2011       reason: "Motiu del blocatge:"
2012       revoke: Revoca-ho!
2013       revoker: "Revoker:"
2014       show: Mostra
2015       status: Estat
2016       time_future: Finalitza en %{time}
2017       time_past: Va acabar fa %{time}
2018       title: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
2019     update: 
2020       only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
2021       success: Bloc d'actualització.
2022   user_role: 
2023     filter: 
2024       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
2025       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
2026       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
2027       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
2028     grant: 
2029       are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "%{role}" a l'usuari "%{name}"?
2030       confirm: Confirma
2031       fail: Podria concedeix paper "%{role}" a l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
2032       heading: Confirmi la concessió de rol
2033       title: Confirmi la concessió de rol
2034     revoke: 
2035       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
2036       confirm: Confirma
2037       fail: No s'ha pogut revocar el paper "%{role}" des de l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
2038       heading: Confirmar revocació de rol
2039       title: Confirmar revocació de rol
2040   welcome_page: 
2041     add_a_note: 
2042       paragraph_1_html: Si només voleu fer una petita modificació però no disposeu del temps per registrar-vos i aprendre com editar, deixeu una nota al mapa.
2043       paragraph_2_html: "Només cal que us dirigiu al<a href='%{map_url}'>mapa</a> i cliqueu l'icona de la nota: <span class='icon note'></span>. Això afegirà un marcador al mapa que podeu moure arrossegant-lo. Afegiu el vostre missatge, cliqueu el botó de desat, i altres usuaris ho investigaran."
2044       title: No tens temps per editar? Afegeix una nota!
2045     basic_terms: 
2046       editor_html: Un <strong>editor</strong> és un programa o pàgina web que pots utilitzar per editar el mapa.
2047       node_html: Un <strong>node</strong> és un punt al mapa, com ara un restaurant o un arbre.
2048       paragraph_1_html: l'OpenStreetMap té algunes paraules del seu propi argot. Aquí hi han unes quantes paraules clau que et poden venir bé.
2049       tag_html: Una <strong>etiqueta</strong> és un recull de dades sobre un node o una via, com ara el nom d'un restaurant o la velocitat màxima d'una carretera.
2050       title: Condicions bàsiques per editar el mapa
2051       way_html: Una <strong>via</strong> és una línia o àrea, com ara una carretera, sèquia, llac o edifici.
2052     introduction_html: Benvingut a OpenStreetMap, el mapa lliure i editable del món. Ara que ja t'has registrat, ja ho tens tot a punt per començar a editar el mapa. Aquí hi ha una guia ràpida amb les coses més importants que necessites saber
2053     questions: 
2054       paragraph_1_html: Necessita ajuda per a la cartografia, o no queda clar l'ús d'OpenStreetMap? Per obtenir respostes a les seves preguntes vagi a <un href='http://help.openstreetmap.org/'>l'ajuda web</a>.
2055       title: Alguna pregunta més?
2056     start_mapping: Comença a editar el mapa
2057     title: Benvingut!
2058     whats_on_the_map: 
2059       off_html: El que <em>no</em> inclou són dades subjectives com ara puntuacions, característiques històriques o hipotètiques i dades de fonts subjectes a copyright. A no ser que posseeixis un permís especial no copiïs res de mapes de paper o en línia.
2060       on_html: L'OpenStreetMap és un lloc per incloure al mapa coses que són <em>reals i normals</em>- això inclou milions d'edificis, carreteres, i altres detalls sobre llocs. Pots cartografiar totes les característiques del món real que et semblin interessants.
2061       title: Què hi ha al mapa