Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Корисничка шифра
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         note: Уреди белешка
126         relation: Уреди однос
127         way: Уреди пат
128       larger: 
129         area: Погледај го просторот на поголема карта
130         node: Погледај го јазолот на поголема карта
131         note: Погледај ја белешката на поголема карта
132         relation: Вид. односот на поголема карта
133         way: Погледај го патот на поголема карта
134       loading: Вчитувам...
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
138         next_node_tooltip: Следен јазол
139         next_note_tooltip: Следна белешка
140         next_relation_tooltip: Следен однос
141         next_way_tooltip: Следен пат
142         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
143         prev_node_tooltip: Претходен јазол
144         prev_note_tooltip: Претходна белешка
145         prev_relation_tooltip: Претходен однос
146         prev_way_tooltip: Претходен пат
147       user: 
148         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
149         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
150         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
151     node: 
152       download_xml: Преземи XML
153       edit: Уреди јазол
154       node: Јазол
155       node_title: "Јазол: %{node_name}"
156       view_history: Погл. историја
157     node_details: 
158       coordinates: "Координати:"
159       part_of: "Дел од:"
160     node_history: 
161       download_xml: Преземи XML
162       node_history: Историја на јазолот
163       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
164       view_details: Погл. подробности
165     not_found: 
166       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
167       type: 
168         changeset: измени
169         node: јазол
170         relation: однос
171         way: пат
172     note: 
173       at_by_html: пред %{when} од %{user}
174       at_html: пред %{when}
175       closed: "Затворена:"
176       closed_title: "Решена белешка: %{note_name}"
177       comments: "Коментари:"
178       description: "Опис:"
179       last_modified: "Последна промена:"
180       open_title: "Нерешена белешка: %{note_name}"
181       opened: "Отворена:"
182       title: Белешка
183     paging_nav: 
184       of: од
185       showing_page: страница
186     redacted: 
187       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
188       redaction: Редакција %{id}
189       type: 
190         node: јазол
191         relation: однос
192         way: пат
193     relation: 
194       download_xml: Преземи XML
195       relation: Однос
196       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
197       view_history: Погл. историја
198     relation_details: 
199       members: "Членови:"
200       part_of: "Дел од:"
201     relation_history: 
202       download_xml: Преземи XML
203       relation_history: Историја на односот
204       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
205       view_details: Погл. подробности
206     relation_member: 
207       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
208       type: 
209         node: Јазол
210         relation: Однос
211         way: Пат
212     start_rjs: 
213       data_frame_title: Податоци
214       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
215       details: Подробно
216       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
217       hide_areas: Скриј подрачја
218       history_for_feature: Историја за %{feature}
219       load_data: Вчитај ги податоците
220       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
221       loading: Вчитувам...
222       manually_select: Рачно изберете друга површина
223       notes_layer_name: Прелистај белешки
224       object_list: 
225         api: Retrieve this area from the API
226         back: Назад на списокот на предмети
227         details: Подробно
228         heading: Список на предмети
229         history: 
230           type: 
231             node: Јазол %{id}
232             way: Пат %{id}
233         selected: 
234           type: 
235             node: Јазол %{id}
236             way: Пат %{id}
237         type: 
238           node: Јазол
239           way: Пат
240       private_user: приватен корисник
241       show_areas: Прикажи подрачја
242       show_history: Прикажи историја
243       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
244       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
245       wait: Почекајте...
246       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
247     tag_details: 
248       tags: "Ознаки:"
249       wiki_link: 
250         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
251         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
252       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
253     timeout: 
254       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
255       type: 
256         changeset: менувач
257         node: јазол
258         relation: однос
259         way: пат
260     way: 
261       download_xml: Преземи XML
262       edit: Уреди пат
263       view_history: Погл. историја
264       way: Пат
265       way_title: "Пат: %{way_name}"
266     way_details: 
267       also_part_of: 
268         one: дел од патот %{related_ways}
269         other: дел од патиштата %{related_ways}
270       nodes: Јазли
271       part_of: "Дел од:"
272     way_history: 
273       download_xml: Преземи XML
274       view_details: Погл. подробности
275       way_history: Историја на патот
276       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
277   changeset: 
278     changeset: 
279       anonymous: Анонимен
280       big_area: (голема)
281       no_comment: (нема)
282       no_edits: (нема уредувања)
283       show_area_box: прикажи рамка на површина
284       still_editing: (сè уште уредува)
285       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
286     changeset_paging_nav: 
287       next: Следно »
288       previous: « Претходно
289       showing_page: Страница %{page}
290     changesets: 
291       area: Површина
292       comment: Коментар
293       id: Назнака
294       saved_at: Зачувано во
295       user: Корисник
296     list: 
297       description: Прелистување на скорешните промени на картата
298       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
299       description_friend: Измени на ваши пријатели
300       description_nearby: Измени од соседни корисници
301       description_user: Измени на %{user}
302       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
303       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања.
304       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
305       heading: Измени
306       heading_bbox: Измени
307       heading_friend: Измени
308       heading_nearby: Измени
309       heading_user: Измени
310       heading_user_bbox: Измени
311       title: Измени
312       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
313       title_friend: Измени на ваши пријатели
314       title_nearby: Измени од соседни корисници
315       title_user: Измени на %{user}
316       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
317     timeout: 
318       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
319   diary_entry: 
320     comments: 
321       ago: пред %{ago}
322       comment: Коментар
323       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
324       newer_comments: Понови коментари
325       older_comments: Постари коментари
326       post: Објава
327       when: Кога
328     diary_comment: 
329       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
330       confirm: Потврди
331       hide_link: Скриј го коментаров
332     diary_entry: 
333       comment_count: 
334         one: "%{count} коментар"
335         other: "%{count} коментари"
336         zero: Нема коментари
337       comment_link: Коментирај на оваа ставка
338       confirm: Потврди
339       edit_link: Уреди ја оваа ставка
340       hide_link: Скриј ја ставкава
341       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
342       reply_link: Одговори на оваа ставка
343     edit: 
344       body: "Содржина:"
345       language: "Јазик:"
346       latitude: Геог. ширина
347       location: "Местоположба:"
348       longitude: Геог. должина
349       marker_text: Место на дневничкиот запис
350       save_button: Зачувај
351       subject: "Наслов:"
352       title: Уреди дневничка ставка
353       use_map_link: покажи на карта
354     feed: 
355       all: 
356         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
357         title: Дневнички ставки
358       language: 
359         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
360         title: Дневнички ставки на %{language_name}
361       user: 
362         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
363         title: Дневнички ставки на %{user}
364     list: 
365       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
366       new: "Нов дневнички запис:"
367       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
368       newer_entries: Понови ставки
369       no_entries: Нема дневнички ставки
370       older_entries: Постари ставки
371       recent_entries: Скорешни дневнички записи
372       title: Дневници на корисници
373       title_friends: Дневници на пријателите
374       title_nearby: Дневници на соседните корисници
375       user_title: Дневник на %{user}
376     location: 
377       edit: Уреди
378       location: "Местоположба:"
379       view: Преглед
380     new: 
381       title: Нова дневничка ставка
382     no_such_entry: 
383       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
384       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
385       title: Нема таква дневничка ставка
386     view: 
387       leave_a_comment: Пиши коментар
388       login: Најава
389       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
390       save_button: Зачувај
391       title: Дневникот на %{user} | %{title}
392       user_title: дневник на %{user}
393   editor: 
394     default: По основно (моментално %{name})
395     id: 
396       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
397       name: iD
398     potlatch: 
399       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
400       name: Potlatch 1
401     potlatch2: 
402       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
403       name: Potlatch 2
404     remote: 
405       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
406       name: Далечинско управување
407   export: 
408     start: 
409       add_marker: Додај бележник на картата
410       area_to_export: Простор за извоз
411       embeddable_html: Вметнат HTML код
412       export_button: Извези
413       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
414       format: Формат
415       format_to_export: Формат за извоз
416       image_size: Големина на сликата
417       latitude: Г.Ш.
418       licence: Лиценца
419       longitude: Г.Д.
420       manually_select: Рачно изберете друга површина
421       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
422       max: макс.
423       options: Нагодувања
424       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
425       output: Излезни податоци
426       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
427       scale: Размер
428       too_large: 
429         body: "Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве извори за крупно преземање:"
430         geofabrik: 
431           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани градови
432           title: Geofabrik
433         heading: Подрачјето е преголемо
434         metro: 
435           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
436           title: Метроизвадоци
437         other: 
438           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
439           title: Други извори
440         planet: 
441           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
442           title: Планетата на OSM
443       zoom: Приближи
444     start_rjs: 
445       add_marker: Стави бележник на картата
446       change_marker: Смени позиција на бележникот
447       click_add_marker: Стиснете на картата за да ставите бележник.
448       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
449       export: Извоз
450       manually_select: Рачно изберете друг простор
451   geocoder: 
452     description: 
453       title: 
454         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
455         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
456       types: 
457         cities: Градови
458         places: Места
459         towns: Гратчиња
460     direction: 
461       east: источно
462       north: северно
463       north_east: североисточно
464       north_west: северозападно
465       south: јужно
466       south_east: југоисточно
467       south_west: југозападно
468       west: западно
469     distance: 
470       one: околу 1 км
471       other: околу %{count} км
472       zero: помалку од 1 км
473     results: 
474       more_results: Повеќе резултати
475       no_results: Не пронајдов ништо
476     search: 
477       title: 
478         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
479         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
480         geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
481         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
482         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
483         osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
484         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
485         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
486     search_osm_nominatim: 
487       admin_levels: 
488         level10: Населбена граница
489         level2: Државна граница
490         level4: Покраинска граница
491         level5: Регионална граница
492         level6: Окружна граница
493         level8: Градска граница
494         level9: Селска граница
495       prefix: 
496         aerialway: 
497           chair_lift: Клупна жичарница
498           drag_lift: Влечна жичарница
499           station: Гондолска станица
500         aeroway: 
501           aerodrome: Аеродром
502           apron: Рампа
503           gate: Порта
504           helipad: Хелиодром
505           runway: Писта
506           taxiway: Рулажна патека
507           terminal: Терминал
508         amenity: 
509           WLAN: Безжичен интернет
510           airport: Аеродром
511           arts_centre: Дом на уметности
512           artwork: Уметничко дело
513           atm: Банкомат
514           auditorium: Аудиториум
515           bank: Банка
516           bar: Бар
517           bbq: Скара
518           bench: Клупа
519           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
520           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
521           biergarten: Пивска градина
522           brothel: Бордел
523           bureau_de_change: Менувачница
524           bus_station: Автобуска станица
525           cafe: Кафуле
526           car_rental: Рент-а-кар
527           car_sharing: Изнајмување автомобил
528           car_wash: Автоперална
529           casino: Казино
530           charging_station: Напојна станица
531           cinema: Кино
532           clinic: Клиника
533           club: Клуб
534           college: Колеџ
535           community_centre: Центар на заедница
536           courthouse: Суд
537           crematorium: Крематориум
538           dentist: Забар
539           doctors: Доктори
540           dormitory: Студентски дом
541           drinking_water: Питка вода
542           driving_school: Автошкола
543           embassy: Амбасада
544           emergency_phone: Итен телефон
545           fast_food: Брза храна
546           ferry_terminal: Ферибот-терминал
547           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
548           fire_station: Пожарна
549           food_court: Штандови за брза храна
550           fountain: Фонтана
551           fuel: Гориво
552           grave_yard: Гробишта
553           gym: Теретана / фитнес
554           hall: Соборна сала
555           health_centre: Здравствен центар
556           hospital: Болница
557           hotel: Хотел
558           hunting_stand: Ловечка кула
559           ice_cream: Сладолед
560           kindergarten: Градинка
561           library: Библиотека
562           market: Пазар
563           marketplace: Пазар
564           mountain_rescue: Планинарско спасување
565           nightclub: Ноќен клуб
566           nursery: Јасли
567           nursing_home: Старечки дом
568           office: Канцеларија
569           park: Парк
570           parking: Паркинг
571           pharmacy: Аптека
572           place_of_worship: Верски објект
573           police: Полиција
574           post_box: Поштенско сандаче
575           post_office: Пошта
576           preschool: Претшколска установа
577           prison: Затвор
578           pub: Пивница
579           public_building: Јавен објект
580           public_market: Градски пазар
581           reception_area: Рецепција
582           recycling: Рециклирање
583           restaurant: Ресторан
584           retirement_home: Старечки дом
585           sauna: Сауна
586           school: Училиште
587           shelter: Засолниште
588           shop: Дуќан
589           shopping: Дуќани
590           shower: Туш
591           social_centre: Социјален центар
592           social_club: Друштвен клуб
593           social_facility: Општествена постројка
594           studio: Студио
595           supermarket: Супермаркет
596           swimming_pool: Базен
597           taxi: Такси
598           telephone: Телефонска говорница
599           theatre: Театар
600           toilets: Тоалет
601           townhall: Градски дом
602           university: Универзитет
603           vending_machine: Вендинг-машина
604           veterinary: Ветеринарна клиника
605           village_hall: Месна заедница
606           waste_basket: Корпа за отпадоци
607           wifi: Безжичен интернет
608           youth_centre: Младински центар
609         boundary: 
610           administrative: Административна граница
611           census: Пописна граница
612           national_park: Национален парк
613           protected_area: Заштитено подрачје
614         bridge: 
615           aqueduct: Аквадукт
616           suspension: Висечки мост
617           swing: Вртечки мост
618           viaduct: Вијадукт
619           "yes": Мост
620         building: 
621           "yes": Градба
622         emergency: 
623           fire_hydrant: Хидрант
624           phone: Итен телефон
625         highway: 
626           bridleway: Коњски пат
627           bus_guideway: Автобуски шини
628           bus_stop: Автобуска постојка
629           byway: Спореден пат
630           construction: Автопат во изградба
631           cycleway: Велосипедска патека
632           emergency_access_point: Прва помош
633           footway: Тротоар
634           ford: Брод
635           living_street: Маалска улица
636           milestone: Милјоказ
637           minor: Помал спореден пат
638           motorway: Автопат
639           motorway_junction: Клучка
640           motorway_link: Приклучен пат
641           path: Патека
642           pedestrian: Пешачка патека
643           platform: Платформа
644           primary: Главен пат
645           primary_link: Главен пат
646           proposed: Предложен пат
647           raceway: Тркачка патека
648           residential: Станбен
649           rest_area: Одмориште
650           road: Пат
651           secondary: Спореден пат
652           secondary_link: Спореден пат
653           service: Помошен пат
654           services: Крајпатен сервис
655           speed_camera: Брзиноловец
656           steps: Скалила
657           stile: Тарабен премин
658           street_lamp: Улична светилка
659           tertiary: Третостепен пат
660           tertiary_link: Третостепен пат
661           track: Полски пат
662           trail: Патека
663           trunk: Магистрала
664           trunk_link: Магистрала
665           unclassified: Некласификуван пат
666           unsurfaced: Неасфалтиран пат
667         historic: 
668           archaeological_site: Археолошки локалитет
669           battlefield: Бојно поле
670           boundary_stone: Граничен камен
671           building: Градба
672           castle: Замок
673           church: Црква
674           citywalls: Градски ѕидини
675           fort: Утврдување
676           house: Куќа
677           icon: Икона
678           manor: Велепоседнички дом
679           memorial: Споменик
680           mine: Рудник
681           monument: Споменик
682           museum: Музеј
683           ruins: Рушевини
684           tomb: Гроб
685           tower: Кула
686           wayside_cross: Крајпатен крст
687           wayside_shrine: Параклис
688           wreck: Бродолом
689         landuse: 
690           allotments: Парцели
691           basin: Котлина
692           brownfield: Угар
693           cemetery: Гробишта
694           commercial: Комерцијално подрачје
695           conservation: Заштитено земјиште
696           construction: Градилиште
697           farm: Фарма
698           farmland: Обработливо земјиште
699           farmyard: Земјоделски двор
700           forest: Шума
701           garages: Гаража
702           grass: Трева
703           greenfield: Неискористено земјиште
704           industrial: Индустриско подрачје
705           landfill: Депонија
706           meadow: Ливада
707           military: Воено подрачје
708           mine: Рудник
709           nature_reserve: Природен резерват
710           orchard: Овоштарник
711           park: Парк
712           piste: Писта
713           quarry: Каменолом
714           railway: Железница
715           recreation_ground: Рекреативен терен
716           reservoir: Резервоар
717           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
718           residential: Станбено подрачје
719           retail: Дуќани
720           road: Патно подрачје
721           village_green: Селско зеленило
722           vineyard: Лозници
723           wetland: Мочуриште
724           wood: Шума
725         leisure: 
726           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
727           bird_hide: Набљудувалиште за птици
728           common: Општествена земја
729           fishing: Рибарење
730           fitness_station: Технички преглед
731           garden: Градина
732           golf_course: Голф-терен
733           ice_rink: Лизгалиште
734           marina: Марина
735           miniature_golf: Миниголф
736           nature_reserve: Природен резерват
737           park: Парк
738           pitch: Спортски терен
739           playground: Детско игралиште
740           recreation_ground: Разонодно место
741           sauna: Сауна
742           slipway: Испуст
743           sports_centre: Спортски центар
744           stadium: Стадион
745           swimming_pool: Базен
746           track: Спортска патека
747           water_park: Аквапарк
748         military: 
749           airfield: Воено слетувалиште
750           barracks: Касарна
751           bunker: Бункер
752         mountain_pass: 
753           "yes": Планински превој
754         natural: 
755           bay: Залив
756           beach: Плажа
757           cape: ‘Рт
758           cave_entrance: Влез во пештера
759           channel: Канал
760           cliff: Гребен
761           crater: Кратер
762           dune: Дина
763           feature: Елемент
764           fell: Фел
765           fjord: Фјорд
766           forest: Шума
767           geyser: Гејзер
768           glacier: Глечер
769           heath: Голет
770           hill: Рид
771           island: Остров
772           land: Земја
773           marsh: Бара
774           moor: Пустара
775           mud: Кал
776           peak: Врв
777           point: Точка
778           reef: Гребен
779           ridge: Срт
780           river: Река
781           rock: Карпа
782           scree: Сип
783           scrub: Честак
784           shoal: Плитко место
785           spring: Извор
786           stone: Камен
787           strait: Проток
788           tree: Дрво
789           valley: Долина
790           volcano: Вулкан
791           water: Вода
792           wetland: Мочуриште
793           wetlands: Мочуриште
794           wood: Шума
795         office: 
796           accountant: Сметководител
797           architect: Архитект
798           company: Фирма
799           employment_agency: Агенција за вработување
800           estate_agent: Агенција за недвижности
801           government: Владина служба
802           insurance: Служба за осигурување
803           lawyer: Адвокат
804           ngo: НВО-канцеларија
805           telecommunication: Телекомуникациска служба
806           travel_agent: Туристичка агенција
807           "yes": Канцеларија
808         place: 
809           airport: Аеродром
810           city: Град
811           country: Земја
812           county: Округ
813           farm: Фарма
814           hamlet: Селце
815           house: Куќа
816           houses: Куќи
817           island: Остров
818           islet: Островче
819           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
820           locality: Месност
821           moor: Пустара
822           municipality: Општина
823           neighbourhood: Соседство
824           postcode: Поштенски број
825           region: Регион
826           sea: Море
827           state: Покраина
828           subdivision: Админ. подрачје
829           suburb: Населба
830           town: Град
831           unincorporated_area: Нездружено подрачје
832           village: Село
833         railway: 
834           abandoned: Напуштена железничка линија
835           construction: Железничка линија во изградба
836           disused: Напуштена железничка линија
837           disused_station: Напуштена железничка станица
838           funicular: Жичена железница
839           halt: Железничка постојка
840           historic_station: Историска железничка станица
841           junction: Железнички јазол
842           level_crossing: Надвозник
843           light_rail: Лека железница
844           miniature: Минијатурна железница
845           monorail: Едношинска линија
846           narrow_gauge: Теснолинејка
847           platform: Железнички перон
848           preserved: Зачувана железничка линија
849           proposed: Предложена железница
850           spur: Железнички огранок
851           station: Железничка станица
852           stop: Железничка постојка
853           subway: Метро станица
854           subway_entrance: Влез во метро
855           switch: Железнички пунктови
856           tram: Трамвајска линија
857           tram_stop: Трамвајска постојка
858           yard: Железничко депо
859         shop: 
860           alcohol: Алкохол на црно
861           antiques: Старинарница
862           art: Уметнички дуќан
863           bakery: Пекара
864           beauty: Козметика
865           beverages: Пијалоци
866           bicycle: Продавница за велосипеди
867           books: Книжарница
868           boutique: Бутик
869           butcher: Месарница
870           car: Автосалон
871           car_parts: Автоделови
872           car_repair: Автосервис
873           carpet: Дуќан за теписи
874           charity: Добротворна продавница
875           chemist: Аптека
876           clothes: Дуќан за облека
877           computer: Продавница за сметачи
878           confectionery: Слаткарница
879           convenience: Бакалница
880           copyshop: Фотокопир
881           cosmetics: Козметика
882           deli: Гастрономски дуќан
883           department_store: Стоковна куќа
884           discount: Распродажен дуќан
885           doityourself: Направи-сам
886           dry_cleaning: Хемиско чистење
887           electronics: Електронска опрема
888           estate_agent: Недвижности
889           farm: Земјоделски дуќан
890           fashion: Бутик
891           fish: Рибарница
892           florist: Цвеќара
893           food: Продавница за храна
894           funeral_directors: Погребална служба
895           furniture: Мебел
896           gallery: Галерија
897           garden_centre: Градинарски центар
898           general: Колонијал
899           gift: Дуќан за подароци
900           greengrocer: Пиљара
901           grocery: Бакалница
902           hairdresser: Фризер
903           hardware: Алат и опрема
904           hifi: Аудиосистеми
905           insurance: Осигурително
906           jewelry: Јувелир
907           kiosk: Трафика
908           laundry: Пералница
909           mall: Трговски центар
910           market: Пазар
911           mobile_phone: Мобилни телефони
912           motorcycle: Моторцикли
913           music: Музички дуќан
914           newsagent: Весникара
915           optician: Оптичар
916           organic: Здрава храна
917           outdoor: Дуќан на отворено
918           pet: Домашни миленици
919           pharmacy: Аптека
920           photo: Фотографски дуќан
921           salon: Салон
922           second_hand: Половна роба
923           shoes: Обувки
924           shopping_centre: Трговски центар
925           sports: Спортски дуќан
926           stationery: Прибор и репроматеријали
927           supermarket: Супермаркет
928           tailor: Кројач
929           toys: Продавница за играчки
930           travel_agency: Туристичка агенција
931           video: Видеотека
932           wine: Алкохолни пијалоци
933           "yes": Дуќан
934         tourism: 
935           alpine_hut: Планинска куќарка
936           artwork: Уметничко дело
937           attraction: Атракција
938           bed_and_breakfast: Полупансион
939           cabin: Колиба
940           camp_site: Камп
941           caravan_site: Автокамп
942           chalet: Брвнара
943           guest_house: Пансион
944           hostel: Хостел
945           hotel: Хотел
946           information: Информации
947           lean_to: Прилепена стреа
948           motel: Мотел
949           museum: Музеј
950           picnic_site: Излетничко место
951           theme_park: Забавен парк
952           valley: Долина
953           viewpoint: Видиковец
954           zoo: Зоолошка
955         tunnel: 
956           culvert: Пропусен канал
957           "yes": Тунел
958         waterway: 
959           artificial: Вештачки воден пат
960           boatyard: Чамцоградилиште
961           canal: Канал
962           connector: Слив
963           dam: Брана
964           derelict_canal: Запуштен канал
965           ditch: Канач
966           dock: Док
967           drain: Одвод
968           lock: Превојница
969           lock_gate: Превојничка капија
970           mineral_spring: Минерален извор
971           mooring: Сидриште
972           rapids: Брзак
973           river: Река
974           riverbank: Кеј
975           stream: Поток
976           wadi: Вади
977           water_point: Пристап до вода
978           waterfall: Водопад
979           weir: Јаз
980   html: 
981     dir: ltr
982   javascripts: 
983     close: Затвори
984     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите, па стиснете тука.
985     key: 
986       title: Легенда
987       tooltip: Легенда
988       tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
989     map: 
990       base: 
991         cycle_map: Велосипедска карта
992         hot: Хуманитарна
993         mapquest: MapQuest Open
994         standard: Стандардна
995         transport_map: Сообраќајна карта
996       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
997       layers: 
998         data: Податоци за картата
999         header: Слоеви на картата
1000         notes: Белешки на картата
1001         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
1002         title: Слоеви
1003       locate: 
1004         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
1005         title: Прик. моја местоположба
1006       zoom: 
1007         in: Приближи
1008         out: Оддалечи
1009     notes: 
1010       new: 
1011         add: Додај белешка
1012         intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
1013       show: 
1014         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
1015         closed_by: решена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1016         closed_by_anonymous: решена од анонимен во %{time}
1017         comment: Коментирај
1018         comment_and_resolve: Коментирај и реши
1019         commented_by: коментар од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1020         commented_by_anonymous: коментар од анонимен во %{time}
1021         hide: Скриј
1022         opened_by: создадена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1023         opened_by_anonymous: создадена од анонимен во %{time}
1024         permalink: Постојана врска
1025         reactivate: Реактивирај
1026         reopened_by: повторно отворена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1027         reopened_by_anonymous: повторно отворена од анонимен во %{time}
1028         resolve: Решена
1029     share: 
1030       cancel: Откажи
1031       center_marker: Сосред. картата на бележникот
1032       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
1033       download: Преземи
1034       embed: HTML
1035       format: "Формат:"
1036       image: Слика
1037       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
1038       include_marker: Вклучи го бележникот
1039       link: Врска или HTML
1040       long_link: Врска
1041       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
1042       scale: "Размер:"
1043       short_link: Кратка врска
1044       short_url: Кратка URL
1045       title: Сподели
1046       view_larger_map: Преглед на поголема карта
1047     site: 
1048       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
1049       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
1050       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
1051       edit_tooltip: Уредување на картата
1052       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
1053       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
1054   layouts: 
1055     community: Заедница
1056     community_blogs: Блогови на заедницата
1057     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
1058     copyright: Авторски права и лиценца
1059     data: Податоци
1060     documentation: Документација
1061     documentation_title: Документација за проектот
1062     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
1063     donate_link_text: доброволен прилог
1064     edit: Уреди
1065     edit_with: Уреди со %{editor}
1066     export_data: Извези податоци
1067     foundation: Фондација
1068     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
1069     gps_traces: GPS-траги
1070     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
1071     help: Помош
1072     help_centre: Центар за помош
1073     help_title: Помошна страница за проектот
1074     history: Историја
1075     home: Оди на матичната местоположба
1076     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
1077     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1078     intro_2_download: преземање
1079     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
1080     intro_2_license: отворена лиценца
1081     intro_2_use: употреба
1082     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
1083     log_in: најави ме
1084     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1085     logo: 
1086       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
1087     logout: Одјава
1088     make_a_donation: 
1089       text: Дарувајте
1090       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1091     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
1092     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1093     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1094     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
1095     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1096     partners_partners: партнери
1097     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1098     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1099     sign_up: регистрација
1100     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1101     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1102     user_diaries: Кориснички дневници
1103     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1104     view: Карта
1105     view_tooltip: Види карта
1106     wiki: Вики
1107     wiki_title: Помошна страница за проектот
1108     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1109   license_page: 
1110     foreign: 
1111       english_link: англискиот оригинал
1112       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1113       title: За овој превод
1114     legal_babble: 
1115       attribution_example: 
1116         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1117         title: Пример за наведување
1118       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1119       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1120       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1121       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1122       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1123       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1124       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1125       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1126       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1127       contributors_title_html: Нашите учесници
1128       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1129       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1130       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1131       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1132       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1133       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1134       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1135       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1136       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1137       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1138       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1139       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1140       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1141       more_title_html: Повеќе информации
1142       title_html: Авторски права и лиценца
1143     native: 
1144       mapping_link: почнете да ги работите картите
1145       native_link: македонската верзија
1146       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1147       title: За страницава
1148   message: 
1149     delete: 
1150       deleted: Пораката е избришана
1151     inbox: 
1152       date: Датум
1153       from: Од
1154       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1155       my_inbox: Моето сандаче
1156       new_messages: 
1157         one: "%{count} нова порака"
1158         other: "%{count} нови пораки"
1159       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1160       old_messages: 
1161         one: "%{count} стара порака"
1162         other: "%{count} стари пораки"
1163       outbox: за праќање
1164       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1165       subject: Наслов
1166       title: Примени
1167     mark: 
1168       as_read: Пораката е означена како прочитана
1169       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1170     message_summary: 
1171       delete_button: Избриши
1172       read_button: Означи како прочитано
1173       reply_button: Одговори
1174       unread_button: Означи како непрочитано
1175     new: 
1176       back_to_inbox: Назад во примени
1177       body: Содржина
1178       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1179       message_sent: Пораката е испратена
1180       send_button: Испрати
1181       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1182       subject: Наслов
1183       title: Испрати ја пораката
1184     no_such_message: 
1185       body: Нажалост нема порака со тој id.
1186       heading: Нема таква порака
1187       title: Нема таква порака
1188     outbox: 
1189       date: Датум
1190       inbox: примени пораки
1191       messages: 
1192         one: Имате %{count} испратена порака
1193         other: Имате %{count} испратени пораки
1194       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1195       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1196       outbox: за праќање
1197       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1198       subject: Наслов
1199       title: За праќање
1200       to: До
1201     read: 
1202       back: Назад
1203       date: Датум
1204       from: Од
1205       reply_button: Одговори
1206       subject: Наслов
1207       title: Прочитај ја пораката
1208       to: За
1209       unread_button: Означи како непрочитано
1210       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1211     reply: 
1212       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1213     sent_message_summary: 
1214       delete_button: Избриши
1215   note: 
1216     description: 
1217       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1218       closed_at_html: Решена пред %{when}
1219       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1220       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1221       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1222       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1223       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1224       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1225     entry: 
1226       comment: Коментар
1227       full: Целата белешка
1228     mine: 
1229       ago_html: пред %{when}
1230       created_at: Создадена
1231       creator: Создавач
1232       description: Опис
1233       heading: Белешки на %{user}
1234       id: Назнака
1235       last_changed: Изменета
1236       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1237       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1238     rss: 
1239       closed: затворена белешка (кај %{place})
1240       commented: нова коментар (кај %{place})
1241       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1242       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1243       opened: нова белешка (кај %{place})
1244       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
1245       title: Белешки на OpenStreetMap
1246   notifier: 
1247     diary_comment_notification: 
1248       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1249       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1250       hi: Здраво %{to_user},
1251       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1252     email_confirm: 
1253       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1254     email_confirm_html: 
1255       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1256       greeting: Здраво,
1257       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1258     email_confirm_plain: 
1259       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1260       greeting: Здраво,
1261       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1262     friend_notification: 
1263       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1264       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1265       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1266       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1267     gpx_notification: 
1268       and_no_tags: и без ознаки.
1269       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1270       failure: 
1271         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1272         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1273         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1274         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1275         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1276       greeting: Здраво,
1277       success: 
1278         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1279         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1280       with_description: со описот
1281       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1282     lost_password: 
1283       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1284     lost_password_html: 
1285       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1286       greeting: Здраво,
1287       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1288     lost_password_plain: 
1289       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1290       greeting: Здраво,
1291       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1292     message_notification: 
1293       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите на %{replyurl}
1294       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1295       hi: Здраво %{to_user},
1296       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1297     note_comment_notification: 
1298       anonymous: Анонимен корисник
1299       closed: 
1300         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1301         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1302         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1303         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1304       commented: 
1305         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1306         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1307         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1308         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1309       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1310       greeting: Здраво,
1311       reopened: 
1312         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано. Белешката се наоѓа близу %{place}."
1313         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира"
1314         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки"
1315         your_note: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки на каритте близу %{place}."
1316     signup_confirm: 
1317       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1318       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1319       greeting: Здраво!
1320       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1321       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
1322   oauth: 
1323     oauthorize: 
1324       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1325       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1326       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1327       allow_write_api: ја менува картата.
1328       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1329       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1330       allow_write_notes: измена на белешки.
1331       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1332       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1333     revoke: 
1334       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1335   oauth_clients: 
1336     create: 
1337       flash: Информациите се успешно регистрирани
1338     destroy: 
1339       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1340     edit: 
1341       submit: Уреди
1342       title: Уредете ја апликацијата
1343     form: 
1344       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1345       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1346       allow_write_api: ја менува картата.
1347       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1348       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1349       allow_write_notes: измена на белешки.
1350       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1351       callback_url: URL-адреса за одѕив
1352       name: Име
1353       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1354       required: Се бара
1355       support_url: URL поддршка
1356       url: URL адреса на главната апликација
1357     index: 
1358       application: Назив на прил. програм
1359       issued_at: Издадено
1360       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1361       my_apps: Мои клиентни апликации
1362       my_tokens: Мои овластени апликации
1363       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1364       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1365       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1366       revoke: Поништи!
1367       title: Мои OAuth податоци
1368     new: 
1369       submit: Регистрирање
1370       title: Регистрирајте нова апликација
1371     not_found: 
1372       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1373     show: 
1374       access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
1375       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1376       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1377       allow_write_api: ја менува картата.
1378       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1379       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1380       allow_write_notes: измена на белешки.
1381       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1382       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1383       confirm: Дали сте сигурни?
1384       delete: Избриши клиент
1385       edit: Измени подробности
1386       key: "Потрошувачки клуч:"
1387       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1388       secret: "Потрошувачка тајна:"
1389       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1390       title: OAuth податоци за %{app_name}
1391       url: "Побарај URL-адреса на шифрата:"
1392     update: 
1393       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1394   printable_name: 
1395     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1396   redaction: 
1397     create: 
1398       flash: Редакцијата е создадена.
1399     destroy: 
1400       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
1401       flash: Редакцијата е поништена.
1402       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1403     edit: 
1404       description: Опис
1405       heading: Уреди редакција
1406       submit: Зачувај редакција
1407       title: Уреди редакција
1408     index: 
1409       empty: Нема редакции.
1410       heading: Список на редакции
1411       title: Список на редакции
1412     new: 
1413       description: Опис
1414       heading: Внесете информации за новата редакција
1415       submit: Создај редакција
1416       title: Создавање на нова редакција
1417     show: 
1418       confirm: Дали сте сигурни?
1419       description: "Опис:"
1420       destroy: Отстрани ја редакцијава
1421       edit: Уреди ја редакцијава
1422       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1423       title: Приказ на редакција
1424       user: "Создавач:"
1425     update: 
1426       flash: Промените се зачувани.
1427   site: 
1428     edit: 
1429       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1430       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1431       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1432       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1433       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1434       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1435       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1436       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1437       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1438       user_page_link: корисничка страница
1439     index: 
1440       createnote: Додај белешка
1441       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1442       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1443       license: 
1444         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1445       permalink: Постојана врска
1446       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1447       shortlink: Кратка врска
1448     key: 
1449       table: 
1450         entry: 
1451           admin: Административна граница
1452           allotments: Парцели
1453           apron: 
1454             - Аеродромска платформа
1455             - терминал
1456           bridge: Црна линија = мост
1457           bridleway: Пешачко-влечен пат
1458           brownfield: Запуштено подрачје
1459           building: Значајно здание
1460           byway: Спореден пат
1461           cable: 
1462             - клупна жичарница
1463             - клупна жичарница
1464           cemetery: Гробишта
1465           centre: Спортски центар
1466           commercial: Комерцијално подрачје
1467           common: 
1468             - Општествена земја
1469             - ливада
1470           construction: Патишта во изградба
1471           cycleway: Велосипедска патека
1472           destination: Пристап до одредницата
1473           farm: Фарма
1474           footway: Пешачка патека
1475           forest: Шума
1476           golf: Голф-терен
1477           heathland: Голиште
1478           industrial: Индустриско подрачје
1479           lake: 
1480             - Езеро
1481             - резервоар
1482           military: Воено подрачје
1483           motorway: Автопат
1484           park: Парк
1485           permissive: Дозволив пристап
1486           pitch: Спортски терен
1487           primary: Главен пат
1488           private: Приватен пристап
1489           rail: Железница
1490           reserve: Природен резерват
1491           resident: Станбено подрачје
1492           retail: Трговско подрачје
1493           runway: 
1494             - Аеродромска писта
1495             - рулажна патека
1496           school: 
1497             - Училиште
1498             - универзитет
1499           secondary: Спореден пат
1500           station: Железничка станица
1501           subway: Метро
1502           summit: 
1503             - Врв
1504             - врв
1505           tourist: Туристичка атракција
1506           track: Патека
1507           tram: 
1508             - Лека железница
1509             - трамвај
1510           trunk: Главна сообраќајна артерија
1511           tunnel: Испрекината линија = тунел
1512           unclassified: Некласификуван пат
1513           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1514           wood: Шумичка
1515     markdown_help: 
1516       alt: Алтернативен текст
1517       first: Прва ставка
1518       heading: Наслов
1519       headings: Наслови
1520       image: Слика
1521       link: Врска
1522       ordered: Подреден список
1523       second: Втора ставка
1524       subheading: Поднаслов
1525       text: Текст
1526       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1527       unordered: Неподреден список
1528       url: URL
1529     richtext_area: 
1530       edit: Уреди
1531       preview: Преглед
1532     search: 
1533       search: Пребарај
1534       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1535       submit_text: ->
1536       where_am_i: Каде сум?
1537       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1538     sidebar: 
1539       close: Затвори
1540       search_results: Резултати од пребарувањето
1541   time: 
1542     formats: 
1543       blog: "%e %B %Y г."
1544       friendly: "%e %B %Y г. во %H:%M ч."
1545   trace: 
1546     create: 
1547       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1548       upload_trace: Подигни GPS-трага
1549     delete: 
1550       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1551     description: 
1552       description_with_count: 
1553         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1554         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1555       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1556     edit: 
1557       description: "Опис:"
1558       download: преземи
1559       edit: уреди
1560       filename: "Податотека:"
1561       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1562       map: карта
1563       owner: "Сопственик:"
1564       points: "Точки:"
1565       save_button: Сочувај промени
1566       start_coord: "Почетна координата:"
1567       tags: "Ознаки:"
1568       tags_help: одделено со запирка
1569       title: Ја уредувате трагата %{name}
1570       uploaded_at: "Подигнато во:"
1571       visibility: "Видливост:"
1572       visibility_help: што значи ова?
1573       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1574     georss: 
1575       title: GPS-траги од OpenStreetMap
1576     list: 
1577       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1578       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1579       public_traces: Јавни GPS-траги
1580       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1581       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1582       your_traces: Ваши GPS-траги
1583     make_public: 
1584       made_public: Трагата е објавена
1585     offline: 
1586       heading: GPX-складиште вон интернет
1587       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1588     offline_warning: 
1589       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1590     trace: 
1591       ago: пред %{time_in_words_ago}
1592       by: од
1593       count_points: "%{count} точки"
1594       edit: уреди
1595       edit_map: Уредување
1596       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1597       in: во
1598       map: карта
1599       more: повеќе
1600       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1601       private: ПРИВАТНО
1602       public: ЈАВНО
1603       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1604       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1605       view_map: Погледај ја картата
1606     trace_form: 
1607       description: "Опис:"
1608       help: Помош
1609       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1610       tags: "Ознаки:"
1611       tags_help: одделено со запирка
1612       upload_button: Подигни
1613       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1614       visibility: "Видливост:"
1615       visibility_help: што значи ова?
1616       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1617     trace_header: 
1618       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1619       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1620       traces_waiting: 
1621         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1622         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1623       upload_trace: Подигни трага
1624     trace_optionals: 
1625       tags: Ознаки
1626     trace_paging_nav: 
1627       newer: Понови траги
1628       older: Постари траги
1629       showing_page: Страница %{page}
1630     view: 
1631       delete_track: Избриши ја трагава
1632       description: "Опис:"
1633       download: преземи
1634       edit: уреди
1635       edit_track: Уреди ја трагава
1636       filename: "Податотека:"
1637       heading: Ја гледате трагата %{name}
1638       map: карта
1639       none: Ништо
1640       owner: "Сопственик:"
1641       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1642       points: "Точки:"
1643       start_coordinates: "Почетна координата:"
1644       tags: "Ознаки:"
1645       title: Ја гледате трагата  %{name}
1646       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1647       uploaded: "Подигнато во:"
1648       visibility: "Видливост:"
1649     visibility: 
1650       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1651       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1652       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1653       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1654   user: 
1655     account: 
1656       contributor terms: 
1657         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1658         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1659         heading: "Услови за учество:"
1660         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1661         link text: што е ова?
1662         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1663         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1664       current email address: "Тековна е-пошта:"
1665       delete image: Отстрани тековна слика
1666       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1667       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1668       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1669       gravatar: 
1670         gravatar: Користи Gravatar
1671         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1672         link text: што е ова?
1673       home location: "Матична местоположба:"
1674       image: "Слика:"
1675       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1676       keep image: Задржи ја тековната слика
1677       latitude: Геог. ширина
1678       longitude: Геог. должина
1679       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1680       my settings: Мои прилагодувања
1681       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1682       new image: Додај слика
1683       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1684       openid: 
1685         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1686         link text: што е ова?
1687         openid: OpenID
1688       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1689       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1690       profile description: "Опис за профилот:"
1691       public editing: 
1692         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1693         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1694         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1695         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1696         enabled link text: што е ова?
1697         heading: "Јавно уредување:"
1698       public editing note: 
1699         heading: Јавно уредување
1700         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1701       replace image: Замени тековна слика
1702       return to profile: Назад кон профилот
1703       save changes button: Зачувај ги промените
1704       title: Уреди сметка
1705       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1706     confirm: 
1707       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1708       button: Потврди
1709       heading: Проверете си ја е-поштата
1710       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
1711       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете да почнете со работа на картите.
1712       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1713       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
1714       unknown token: ПОтврдниот код е истечен или не постои.
1715     confirm_email: 
1716       button: Потврди
1717       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1718       heading: Потврди промена на е-пошта
1719       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1720       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1721     confirm_resend: 
1722       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1723       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1724     filter: 
1725       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1726     go_public: 
1727       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1728     list: 
1729       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1730       empty: Нема најдено такви корисници
1731       heading: Корисници
1732       hide: Скриј одбрани корисници
1733       showing: 
1734         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1735         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1736       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1737       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1738       title: Корисници
1739     login: 
1740       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1741       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1742       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1743       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1744       email or username: Е-пошта или корисничко име
1745       heading: Најава
1746       login_button: Најава
1747       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1748       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1749       no account: Немате сметка?
1750       openid: "%{logo} OpenID:"
1751       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1752       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1753       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1754       openid_providers: 
1755         aol: 
1756           alt: Најава со OpenID од AOL
1757           title: Најава со AOL
1758         google: 
1759           alt: Најава со OpenID од Google
1760           title: Најава со Google
1761         myopenid: 
1762           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1763           title: Најава со myOpenID
1764         openid: 
1765           alt: Најава со URL за OpenID
1766           title: Најава со OpenID
1767         wordpress: 
1768           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1769           title: Најава со Wordpress
1770         yahoo: 
1771           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1772           title: Најава со Yahoo
1773       password: "Лозинка:"
1774       register now: Регистрација
1775       remember: "Запомни ме:"
1776       title: Најава
1777       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1778       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1779       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1780     logout: 
1781       heading: Одјава од OpenStreetMap
1782       logout_button: Одјава
1783       title: Одјава
1784     lost_password: 
1785       email address: "Е-пошта:"
1786       heading: Ја заборавивте лозинката?
1787       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1788       new password button: Смени лозинка
1789       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1790       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1791       title: Загубена лозинка
1792     make_friend: 
1793       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1794       button: Додај како пријател
1795       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1796       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1797       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1798     new: 
1799       about: 
1800         header: Слободна и уредлива
1801         html: "<p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>\n<p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>"
1802       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1803       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1804       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1805       continue: Регистрација
1806       display name: "Име за приказ:"
1807       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1808       email address: "Е-пошта:"
1809       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1810       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1811       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1812       openid: "%{logo} OpenID:"
1813       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1814       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1815       password: "Лозинка:"
1816       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1817       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1818       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1819       title: Регистрација
1820       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1821     no_such_user: 
1822       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1823       heading: Корисникот %{user} не постои.
1824       title: Нема таков корисник
1825     popup: 
1826       friend: Пријател
1827       nearby mapper: Соседен картограф
1828       your location: Ваша местоположба
1829     remove_friend: 
1830       button: Отстрани од пријатели
1831       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1832       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1833       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1834     reset_password: 
1835       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1836       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1837       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1838       heading: Смени лозинка за %{user}
1839       password: "Лозинка:"
1840       reset: Смени лозинка
1841       title: Смени лозинка
1842     set_home: 
1843       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1844     suspended: 
1845       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1846       heading: Сметката е закочена
1847       title: Сметката е закочена
1848       webmaster: мреж. управник
1849     terms: 
1850       agree: Се согласувам
1851       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1852       consider_pd_why: Што е ова?
1853       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1854       decline: Одбиј
1855       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1856       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1857       heading: Услови на учество
1858       legale_names: 
1859         france: Франција
1860         italy: Италија
1861         rest_of_world: Остатокот од светот
1862       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1863       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1864       title: Услови на учество
1865       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1866     view: 
1867       activate_user: активирај го корисников
1868       add as friend: Додај во пријатели
1869       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1870       block_history: примени блокови
1871       blocks by me: Извршени болокови
1872       blocks on me: Добиени блокови
1873       comments: Коментари
1874       confirm: Потврди
1875       confirm_user: потврди го корисников
1876       create_block: блокирај го корисников
1877       created from: "Создадено од:"
1878       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1879       ct declined: Одбиен
1880       ct status: "Услови за учество:"
1881       ct undecided: Неодлучено
1882       deactivate_user: деактивирај го корисников
1883       delete_user: избриши го корисников
1884       description: Опис
1885       diary: Дневник
1886       edits: Уредувања
1887       email address: Е-пошта
1888       friends_changesets: измени на пријателите
1889       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1890       hide_user: скриј го корисников
1891       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1892       km away: "%{count} км од вас"
1893       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1894       m away: "%{count} м од вас"
1895       mapper since: "Картограф од:"
1896       moderator_history: дадени блокови
1897       my comments: Мои коментари
1898       my diary: Мојот дневник
1899       my edits: Мои уредувања
1900       my notes: Мои белешки
1901       my profile: Мојот профил
1902       my settings: Мои нагодувања
1903       my traces: Мои траги
1904       nearby users: Други соседни корисници
1905       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1906       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1907       new diary entry: нова ставка во дневникот
1908       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1909       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1910       notes: Белешки на картата
1911       oauth settings: oauth поставки
1912       remove as friend: Отстрани од пријатели
1913       role: 
1914         administrator: Овој корисник е администратор
1915         grant: 
1916           administrator: Додели администраторски пристап
1917           moderator: Додели модераторски пристап
1918         moderator: Овој корисник е модератор
1919         revoke: 
1920           administrator: Лиши од администраторски пристап
1921           moderator: Лиши од модераторски пристап
1922       send message: Испрати порака
1923       settings_link_text: прилагодувања
1924       spam score: "Оцена за спам:"
1925       status: "Статус:"
1926       traces: Траги
1927       unhide_user: покажи го корисникот
1928       user location: Местоположба на корисникот
1929       your friends: Ваши пријатели
1930   user_block: 
1931     blocks_by: 
1932       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1933       heading: Список на блокови од %{name}
1934       title: Блокови од %{name}
1935     blocks_on: 
1936       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1937       heading: Список на блокови за %{name}
1938       title: Блокови за %{name}
1939     create: 
1940       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1941       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1942       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1943     edit: 
1944       back: Преглед на сите блокови
1945       heading: Уредување на блок за %{name}
1946       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1947       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1948       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1949       show: Преглед на овој блок
1950       submit: Поднови го блокот
1951       title: Уредување на блок за %{name}
1952     filter: 
1953       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1954       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1955     helper: 
1956       time_future: Истекува за %{time}.
1957       time_past: Истечено пред %{time}.
1958       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1959     index: 
1960       empty: Досега сè уште нема блокови.
1961       heading: Список на кориснички блокови
1962       title: Кориснички блокови
1963     model: 
1964       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1965       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1966     new: 
1967       back: Преглед на сите блокови
1968       heading: Правење на блок за %{name}
1969       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1970       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1971       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1972       submit: Направи блок
1973       title: Правење на блок за %{name}
1974       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1975       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1976     not_found: 
1977       back: Назад кон индексот
1978       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1979     partial: 
1980       confirm: Дали сте сигурни?
1981       creator_name: Создавач
1982       display_name: Блокиран корисник
1983       edit: Уреди
1984       next: Следна »
1985       not_revoked: (не се поништува)
1986       previous: « Претходна
1987       reason: Причина за блокирање
1988       revoke: Поништи!
1989       revoker_name: "Поништил:"
1990       show: Прикажи
1991       showing_page: Страница %{page}
1992       status: Статус
1993     period: 
1994       one: 1 час
1995       other: "%{count} час"
1996     revoke: 
1997       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1998       flash: Овој блок е поништен.
1999       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
2000       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2001       revoke: Поништи!
2002       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2003       title: Поништување на блок за %{block_on}
2004     show: 
2005       back: Преглед на сите блокови
2006       confirm: Дали сте сигурни?
2007       edit: Уреди
2008       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
2009       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2010       reason: "Причина за блокирање:"
2011       revoke: Поништи!
2012       revoker: "Поништувач:"
2013       show: Прикажи
2014       status: Статус
2015       time_future: Уредувања во %{time}
2016       time_past: Истечено пред %{time}
2017       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
2018     update: 
2019       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2020       success: Блокот е изменет.
2021   user_role: 
2022     filter: 
2023       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2024       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2025       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2026       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
2027     grant: 
2028       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
2029       confirm: Потврди
2030       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
2031       heading: Потврди доделување на улога
2032       title: Потврди доделување на улога
2033     revoke: 
2034       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
2035       confirm: Потврди
2036       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
2037       heading: Потврди лишување од улога
2038       title: Потврди лишување од улога
2039   welcome_page: 
2040     add_a_note: 
2041       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
2042       paragraph_2_html: "Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:\n<span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор."
2043       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
2044     basic_terms: 
2045       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи за уредување на карти.
2046       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан или дрво.
2047       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
2048       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име на ресторан или дозволената брзина на улица.
2049       title: Основни картографски поими
2050       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
2051     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
2052     questions: 
2053       paragraph_1_html: "Ви треба картографска помош или не ви е јасно како се користи OpenStreetMap? Прашањата ќе ви ги одговориме на\n<a href='http://help.openstreetmap.org/'>порталот за помош</a>."
2054       title: Имате прашања?
2055     start_mapping: Почнете да ги работите картите
2056     title: Добре дојдовте!
2057     whats_on_the_map: 
2058       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски (поеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од интернет или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
2059       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
2060       title: Што има на картата