Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ne.yml
1 # Messages for Nepali (नेपाली)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Krish Dulal
5 # Author: Nirjal stha
6 # Author: Njsubedi
7 # Author: RajeshPandey
8 # Author: राम प्रसाद जोशी
9 # Author: सरोज कुमार ढकाल
10 ---
11 ne:
12   html:
13     dir: ltr
14   time:
15     formats:
16       friendly: '%e %B %Y मा %H:%M'
17   activerecord:
18     models:
19       acl: अनुमति नियन्त्रण सूची
20       changeset: परिवर्तनहरू सूची
21       changeset_tag: चेन्जसेट ट्याग
22       country: देश
23       diary_comment: डायरी टिप्पणी
24       diary_entry: डायरी प्रविष्टी
25       friend: साथी
26       language: भाषा
27       message: सन्देश
28       node: नोड
29       node_tag: नोड ट्याग
30       notifier: सुचक
31       old_node: पूरानो नोड
32       old_node_tag: पूरानो नोड ट्याग
33       old_relation: पूरानो रिलेशन
34       old_relation_member: पूरानो रिलेशन सदस्य
35       old_relation_tag: पूरानो रिलेशन ट्याग
36       old_way: पूरानो बाटो
37       old_way_node: पूरानो बाटो नोड
38       old_way_tag: पूरानो बाटो ट्याग
39       relation: रिलेशन
40       relation_member: रिलेशन सदस्य
41       relation_tag: रिलेशन ट्याग
42       session: सत्र
43       trace: ट्रेस
44       tracepoint: ट्रेस बिन्दु
45       tracetag: ट्रेस ट्याग
46       user: प्रयोगकर्ता
47       user_preference: प्रयोगकर्ता प्राथमिकता
48       user_token: प्रयोगकर्ता टोकन
49       way: बाटो
50       way_node: बाटो नोड
51       way_tag: बाटो ट्याग
52     attributes:
53       diary_comment:
54         body: बडी
55       diary_entry:
56         user: प्रयोगकर्ता
57         title: विषय
58         latitude: अक्षांश
59         longitude: देशान्तर
60         language: भाषा
61       friend:
62         user: प्रयोगकर्ता
63         friend: साथी
64       trace:
65         user: प्रयोगकर्ता
66         visible: देखिने
67         name: नाम
68         size: आकार
69         latitude: अक्षांश
70         longitude: देशान्तर
71         public: सार्वजनिक
72         description: वर्णन
73       message:
74         sender: पठाउने
75         title: विषय
76         body: बडी
77         recipient: प्रापक
78       user:
79         email: इमेल
80         active: सक्रिय
81         display_name: देखाउने नाम
82         description: वर्णन
83         languages: भाषाहरू
84         pass_crypt: पासवर्ड
85   printable_name:
86     with_version: '%{id}, v%{version}'
87     with_name_html: '%{name} (%{id})'
88   editor:
89     default: पूर्वस्थापित(अहिलेको %{name})
90     potlatch:
91       name: पोटल्याच १
92       description: पोटल्याच १ (ब्राउजर सम्पादन)
93     id:
94       name: iD
95       description: iD (ब्राउजर सम्पादक)
96     potlatch2:
97       name: पोटल्याच २
98       description: पोटल्याच २ (ब्राउजर सम्पादन)
99     remote:
100       name: रिमोट कन्ट्रोल
101       description: रिमोट कन्ट्रोल  (JOSM वा Merkaartor)
102   browse:
103     created: सृजना गरिएको
104     closed: समापन भएको
105     created_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> बनाइएको
106     closed_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> समापन गरिएको
107     created_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सिर्जना
108       गरिएको
109     deleted_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा हटाइएको
110     edited_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सम्पादन
111       गरिएको
112     closed_by_html: ' %{user}द्वारा <abbr title=''%{title}''>%{time} अगाडि</abbr>
113       समापन गरिएको'
114     version: संस्करण
115     in_changeset: परिवर्नहरू
116     anonymous: अज्ञात
117     no_comment: कुनै पनि टिप्पणीहरू छैनन्
118     part_of: खण्ड
119     download_xml: XML डाउनलोड गर्नुहोस्
120     view_history: इतिहास हेर्नुहोस्
121     view_details: बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
122     location: 'स्थान:'
123     changeset:
124       title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
125       belongs_to: रचयिता
126       node: अंशहरू (%{count})
127       node_paginated: अंशहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
128       way: बाटोहरू (%{count})
129       way_paginated: बाटोहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
130       relation: सम्बन्धहरू (%{count})
131       relation_paginated: सम्बन्धहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
132       comment: टिप्पणीहरू (%{count})
133       hidden_commented_by: ' %{user} द्वारा गरिएको लुकाइएको टिप्पणी <abbr title=''%{exact_time}''>%{when}
134         पहिले</abbr>'
135       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
136         गरिएको टिप्पणी'
137       changesetxml: चेन्जसेट XML
138       osmchangexml: osmChange XML
139       feed:
140         title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
141         title_comment: परिवर्तनहरू %{id} - %{comment}
142       join_discussion: छलफलमा भाग लिन लग इन गर्नुहोस्
143       discussion: छलफल
144     node:
145       title: 'अंश: %{name}'
146       history_title: 'अंशको इतिहास: %{name}'
147     way:
148       title: 'बाटो: %{name}'
149       history_title: 'बाटोको इतिहास: %{name}'
150       nodes: अंशहरू
151       also_part_of:
152         one: बाटोको अंश %{related_ways}
153         other: बाटोको अंशहरू %{related_ways}
154     relation:
155       title: 'सम्बन्ध: %{name}'
156       history_title: 'सम्बन्धको इतिहास: %{name}'
157       members: 'सदस्यहरू:'
158     relation_member:
159       entry_role: '%{type} %{name}  %{role}को रुपमा'
160       type:
161         node: नोड
162         way: बाटो
163         relation: सम्बन्ध
164     containing_relation:
165       entry: सम्बन्ध %{relation_name}
166       entry_role: सम्बन्ध %{relation_name} (as %{relation_role})
167     not_found:
168       sorry: 'माफ गर्नुहोला, %{type} #%{id} फेला पार्न सकिएन ।'
169       type:
170         node: नोड
171         way: बाटो
172         relation: सम्बन्ध
173         changeset: परिवर्तनसेट
174         note: टिपोट
175     timeout:
176       sorry: माफ गर्नुहोला, %{id} अाइडि भएको %{type}को लागि तथ्याङ्क प्राप्त गर्न
177         निक्कै समय लाग्यो ।
178       type:
179         node: नोड
180         way: बाटो
181         relation: सम्बन्ध
182         changeset: चेन्जसेट
183         note: टिपोट
184     redacted:
185       redaction: सम्पादन %{id}
186       message_html: संस्करण %{version} यस प्रकारको  %{type}  देखाउन सकिँदैन किनभने
187         यो हटाइएको छ कृपया जानकारीखो लागि %{redaction_link} हेर्नुहोस्
188       type:
189         node: नोड
190         way: बाटो
191         relation: रिलेशन
192     start_rjs:
193       feature_warning: '%{num_features}वटा सुविधाहरु लोड हुँदै छन्, जसले गर्दा तपाईंको
194         ब्राउजर सुस्त वा अनुत्तरदायी बनाउन सक्छ । तपाईं साँच्चै यो जानकारी हेर्न चाहनुहुन्छ
195         ?'
196       load_data: डेटा लोडगर्ने
197       loading: लोड हुदैछ...
198     tag_details:
199       tags: ट्यागहरू
200       wiki_link:
201         key: '%{key} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
202         tag: '%{key}=%{value} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
203       wikidata_link: '%{page} वस्तु विकिडेटा मा'
204       wikipedia_link: '%{page}को बारेमा विकिपीडियामा भएको लेख'
205       telephone_link: '%{phone_number} मा फोन गर्नुहोस्'
206     note:
207       title: 'टिप्पणी: %{id}'
208       new_note: नयाँ टिप्पणी
209       description: विवरण
210       open_title: 'समाधान नगरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
211       closed_title: 'समाधान गरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
212       hidden_title: 'लुकाइएको टिप्पणी #%{note_name}'
213       open_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr> सिर्जना
214         गरिएको'
215       open_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} अगाडि</abbr> अज्ञात व्यक्तिद्वारा
216         सिर्जना गरिएको
217       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
218         गरिएको टिप्पणी'
219       commented_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
220         अगाडि</abbr> गरिएको टिप्पणी
221       closed_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
222         समाधान गरिएको'
223       closed_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
224         अगाडि</abbr> समाधान गरिएको
225       reopened_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
226         पुनःसक्रिय गरिएको'
227       reopened_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
228         अगाडि</abbr> पुनःसक्रिय गरिएको
229       hidden_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
230         लुकाइएको'
231     query:
232       title: क्वेरी गुणहरू
233       introduction: नजिकैका फिचरहरू भेटाउन नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्
234       nearby: नजिकैका फिचरहरू
235       enclosing: यसभित्र रहेका फिचरहरू
236   changeset:
237     changeset_paging_nav:
238       showing_page: पृष्ठ %{page}
239       next: अर्को »
240       previous: « अघिल्लो
241     changeset:
242       anonymous: बेनाम
243       no_edits: (कुनै सम्पादनहरू छैनन्)
244       view_changeset_details: परिवर्तनहरूको विवरण हेर्नुहोस्
245     changesets:
246       id: आईडी(ID)
247       saved_at: सुरक्षित गरिएको समय-
248       user: प्रयोगकर्ता
249       comment: टिप्पणी
250       area: क्षेत्र
251     list:
252       title: चेन्जसेटहरू
253       title_user: '%{user}द्वरा गरिएका परिवर्तनहरू'
254       title_friend: तपाईंको मित्रहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
255       title_nearby: तपाईंनजिक हुनुभएका प्रयोगकर्ताहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
256       empty: कुनै पनि परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
257       empty_area: यो क्षेत्रमा कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
258       empty_user: यस प्रयोगकर्ताद्वारा कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
259       no_more: अन्य कुनै परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
260       no_more_area: यो क्षेत्रमा अन्य कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
261       no_more_user: यस प्रयोगकर्तटद्वारा अन्य कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
262       load_more: अझै लोड गर्नुहोस्
263     timeout:
264       sorry: माफ गर्नुहोला, तपाईंले खोज्नुभएको परिवर्तनहरूको सूची प्राप्त गर्न निकै
265         समय लाग्यो ।
266     rss:
267       title_all: OpenStreetMap परिवर्वतन सूची छलफल
268       title_particular: 'OpenStreetMap परिवर्तन सूची #%{changeset_id} छलफल'
269       comment: ' %{author}द्वारा #%{changeset_id}मा नयाँ टिप्पणी'
270       commented_at_html: ' %{when} पहिले अद्यावधि गरिएको'
271       commented_at_by_html: ' %{user}  द्वारा  %{when} पहिले अद्यावधिक गरिएको'
272       full: पूरा वार्तालाप
273   diary_entry:
274     new:
275       title: नयाँ दैनिकी
276       publish_button: प्रकाशन गर्नुहोस्
277     list:
278       title: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
279       title_friends: साथीहरूका डायरीहरू
280       title_nearby: नजिकका प्रयोगकर्ताहरूका डायरीहरू
281       user_title: '%{user}को डायरी'
282       in_language_title: '%{language} भाषामा भएका दैनिकीहरू'
283       new: नयाँ दैनिकी
284       new_title: तपाईंको डायरीमा नयाँ दैनिकी सिर्जना गर्नुहोस्
285       no_entries: कुनै पनि अभिलेखहरू भेटिएनन्
286       recent_entries: हालैका दैनिकीहरू
287       older_entries: पुराना अभिलेखहरू
288       newer_entries: नयाँ अभिलेखहरू
289     edit:
290       title: दैनिकी प्रविष्ठी सम्पादन गर्ने
291       subject: 'विषय:'
292       body: 'मूख्य भाग:'
293       language: 'भाषा:'
294       location: 'स्थान:'
295       latitude: 'देशान्तर:'
296       longitude: 'अक्षांश:'
297       use_map_link: नक्सा प्रयोगर्ने
298       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
299       marker_text: दैनिकी प्रविष्ठी स्थान
300     view:
301       title: '%{user}को डायरी | %{title}'
302       user_title: '%{user}को डायरी'
303       leave_a_comment: टिप्पणी छोड्ने
304       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} टिप्पणी छोड्नलाई'
305       login: प्रवेश
306       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
307     no_such_entry:
308       title: त्यस्तो कुनै दैनिकी भेटिएन
309       heading: '%{id} आइडी भएको कुनै अभिलेख भेटिएन'
310       body: माफ गर्नुहोला, %{id} आइडी भएको कुनै डायरी छैन । कृपया हिज्जे जाँच गर्नुहोस्,
311         वा गलत लिङ्क क्लिक गर्नुभयो कि हेर्नुहोस् ।
312     diary_entry:
313       posted_by: '%{link_user}द्वारा %{created}मा %{language_link}भाषामा पोस्ट गरिएको'
314       comment_link: यस प्रविष्टीमा टिप्पणी गर्ने
315       reply_link: यो प्रविष्टीमा जवाफ लेख्ने
316       comment_count:
317         zero: कुनै टिप्पणीहरू छैनन्
318         one: '%{count} टिप्पणी'
319         other: '%{count} टिप्पणीहरू'
320       edit_link: यो प्रविष्टी सम्पादन गर्ने
321       hide_link: यो प्रविष्टी लुकाउने
322       confirm: निश्चित गर्ने
323     diary_comment:
324       comment_from: '%{link_user}द्वारा %{comment_created_at}मा गरिएको टिप्पणी'
325       hide_link: यो टिप्पणी लुकाउनुहोस्
326       confirm: निश्चित गर्ने
327     location:
328       location: 'स्थान:'
329       view: अवलोकन गर्ने
330       edit: सम्पादन
331     feed:
332       user:
333         title: '%{user}को लागि ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकी'
334         description: '%{user}को लागि हालैका ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू'
335       language:
336         title: '%{language_name} भाषामा OpenStreetMap दैनिकी'
337         description: '%{language_name} भाषामा ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका
338           दैनिकी'
339       all:
340         title: ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू
341         description: ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका दैनिकीहरू
342     comments:
343       has_commented_on: '%{display_name}ले निम्न दैनिकीहरूमा टिप्पणी गर्नुभएको छ'
344       post: पोष्ट
345       when: कहिले
346       comment: टिप्पणी
347       ago: '%{ago} पहिले'
348       newer_comments: नयाँ टिप्पणीहरू
349       older_comments: पूरानो टिप्पणीहरू
350   export:
351     title: निर्यात गर्नुहोस्
352     start:
353       area_to_export: निर्यात गर्ने क्षेत्र
354       manually_select: आफै अर्को क्षेत्र छान्नुहोस
355       format_to_export: निर्यात गर्ने ढाँचा
356       osm_xml_data: OpenStreetMap XML डेटा
357       map_image: नक्साको तस्वीर (सर्वस्वीकृत सतहहरू देखाउँछ)
358       embeddable_html: थप्नलायक HTML
359       licence: इजाजतपत्र
360       export_details: ओपनस्ट्रीटम्यापका जानकारीहरू <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">अोपन
361         डेटा कमन्स ओपन डेटाबेस लाइसेन्स</a> अनुज्ञप्तिसँग अाबद्ध छन् ।
362       too_large:
363         advice: निर्यात गर्ने प्रक्रिया असफल भएमा तल दिइएका स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्-
364         body: यो क्षेत्र ओपनस्ट्रीटम्याप एक्स् एम् एल जानकारीको रूपमा निर्यात गर्नको
365           लागि निकै ठूलो छ । कृपया सानो क्षेत्र छान्नुहोस् वा तल देखाइएका स्रोतहरूबाट
366           ठूलो सङ्ख्यामा जानकारी डाउनलोड गर्नुहोस् ।
367         planet:
368           title: ओएस्एम ग्रह
369           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका ओपनस्ट्रीटम्याप तथ्याङ्कका प्रतिहरू
370         overpass:
371           title: ओभरपास एपिअाइ
372           description: OpenStreetMap तथ्याङ्कको अर्को स्रोतबाट यो सिमारेखा प्राप्त
373             गर्नुहोस्
374         geofabrik:
375           title: Geofabrik डाउनलोडहरू
376           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका महादेशहरू, देशहरू तथा चुनिएका सहरहरूका
377             उद्धरणहरू
378         metro:
379           title: मेट्रो उद्धरणहरू
380           description: विश्वका प्रमुख सहर तथा वरिपरीका क्षेत्रहरूको उद्धरण
381         other:
382           title: अन्य स्रोतहरू
383           description: ओपनस्ट्रीटम्याप विकिमा सूचीत थप स्रोतहरू
384       options: विकल्पहरू
385       format: ढाँचा
386       scale: स्केल
387       max: अधिकतम
388       image_size: तस्वीर आकार
389       zoom: जुम
390       add_marker: नक्शामा चिह्न थप्नुहोस्
391       latitude: 'अक्षांश:'
392       longitude: 'देशान्तर:'
393       output: उत्पादन
394       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
395       export_button: निर्यात गर्नुहोस्
396   geocoder:
397     search:
398       title:
399         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">आन्तरिक</a> बाट नतिजाहरू
400         uk_postcode: <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>बाट
401           नतिजाहरू
402         ca_postcode: <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</aबाट नतिजाहरू
403         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
404           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
405         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
406         osm_nominatim_reverse: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
407           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
408         geonames_reverse: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
409     search_osm_nominatim:
410       prefix:
411         aerialway:
412           cable_car: केबल कार
413           chair_lift: कुर्सी लिफ्ट
414           drag_lift: तान्ने लिफ्ट
415           gondola: गोन्डोला लिफ्ट
416           station: हवाई मार्ग स्टेशन
417         aeroway:
418           aerodrome: हवाईड्रोम
419           apron: तटबन्द
420           gate: ढोका
421           helipad: हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ
422           runway: रनवे
423           taxiway: ट्याक्सीको बाटो
424           terminal: टर्मिनल
425         amenity:
426           animal_shelter: पशु आश्रय
427           arts_centre: कला केन्द्र
428           atm: एटिएम् मेसिन
429           bank: बैँक
430           bar: बार
431           bbq: बारबिक्यू
432           bench: मेच
433           bicycle_parking: साइकिल पार्किङ्
434           bicycle_rental: साइकिल भाडामा
435           biergarten: बियर पिउने ठाउँ
436           boat_rental: ढुङ्गा भाडा सेवा
437           brothel: वेश्यालय
438           bureau_de_change: परिवर्तन व्यूरो
439           bus_station: बस स्टेसन्
440           cafe: चमेना गृह
441           car_rental: कार भाडामा
442           car_sharing: कार साटासाट
443           car_wash: कार धुने ठाउँ
444           casino: क्यासिनो
445           charging_station: चार्ज गर्ने स्टेसन
446           childcare: बालबालिका हेरचाह
447           cinema: सिनेमा घर
448           clinic: क्लिनिक
449           clock: घन्टाघर
450           college: कलेज
451           community_centre: सामुदायिक केन्द्र
452           courthouse: अदालत
453           crematorium: श्मशान
454           dentist: दाँतको डाक्टर
455           doctors: डाक्टर
456           drinking_water: पिउने पानी
457           driving_school: ड्राइभिङ स्कूल
458           embassy: दूतावास
459           fast_food: चमेना गृह
460           ferry_terminal: फेरी टर्मिनल
461           fire_station: अग्नि नियन्त्रण स्टेसन्
462           food_court: खाजा घर
463           fountain: पानीको फोहोरा
464           fuel: इन्धन
465           gambling: जुवाघर
466           grave_yard: श्मशान घाट
467           hospital: अस्पताल
468           hunting_stand: शिकार क्षेत्र
469           ice_cream: बरफ
470           kindergarten: बाल आश्रम
471           library: पुस्तकालय
472           marketplace: बजार क्षेत्र
473           monastery: चैत्य
474           motorcycle_parking: मोटर साइकल पार्किङ
475           nightclub: रात्री क्लब
476           nursing_home: नर्सिङ होम
477           office: कार्यलय
478           parking: पार्किङ
479           parking_entrance: पार्किङ प्रवेश
480           pharmacy: औषधी पसल
481           place_of_worship: पूजा गर्ने स्थान
482           police: प्रहरी
483           post_box: हुलाक बाक्सा
484           post_office: हुलाक
485           preschool: पूर्व-स्कुल
486           prison: कारागार
487           pub: पब
488           public_building: सार्वजनिक भवन
489           recycling: पुनः प्रयोग विन्दु
490           restaurant: रेस्टुरेन्ट
491           retirement_home: बृद्ध आश्रम
492           sauna: सौना
493           school: विद्यालय
494           shelter: आश्रय
495           shop: पसल
496           shower: स्नानघर
497           social_centre: सामाजिक केन्द्र
498           social_club: सामाजिक क्लब
499           social_facility: सामाजिक सेवा
500           studio: स्टुडियो
501           swimming_pool: पौली पोखरी
502           taxi: ट्याक्सी
503           telephone: सार्वजनिक टेलिफोन
504           theatre: हल
505           toilets: शौचालय
506           townhall: सभा गृह
507           university: विश्वविद्यालय
508           vending_machine: भेन्डिङ मेसिन
509           veterinary: भेटेरिनरी शल्यक्रिया
510           village_hall: सभा गृह
511           waste_basket: फोहर टोकरी
512           waste_disposal: फोहर फाल्ने ठाउँ
513           youth_centre: युवा केन्द्र
514         boundary:
515           administrative: प्रशासनिक सिमाना
516           census: जनगणना सिमाना
517           national_park: राष्ट्रिय निकुञ्ज
518           protected_area: संरक्षित क्षेत्र
519         bridge:
520           aqueduct: नहर
521           suspension: झोलुङ्गे पुल
522           swing: झोलुङ्गे पुल
523           viaduct: भियाडक्ट
524           "yes": पुल
525         building:
526           "yes": भवन
527         craft:
528           brewery: ब्रुएरी
529           carpenter: सिकर्मी
530           electrician: विद्युतकर्मी
531           gardener: माली
532           painter: पेन्टर
533           photographer: फोटोग्रा
534           plumber: प्लमर
535           shoemaker: जुत्ताबनाउने
536           tailor: सुचीकार
537           "yes": कला पसल
538         emergency:
539           ambulance_station: एम्बुलेन्स पार्क
540           defibrillator: डिफिब्रिलेटर
541           landing_site: आकस्मिक अवतरण क्षेत्र
542           phone: आकस्मिक फोन
543         highway:
544           abandoned: छोडिएको राजमार्ग
545           bus_stop: बस बिसौनी
546           construction: निर्माणाधिन राजमार्ग
547           cycleway: साइकल मार्ग
548           elevator: भर्‍याङ
549           footway: पदमार्ग
550           living_street: आवासिय गल्ली
551           milestone: कोसेढुङ्गा
552           motorway: मोटरमार्ग
553           motorway_junction: मोटरमार्ग मिलन बिन्दु
554           motorway_link: मोटरमार्ग सडक
555           path: पथ
556           pedestrian: पैदल मार्ग
557           primary: प्राथमिक सडक
558           primary_link: प्राथमिक सडक
559           proposed: प्रस्तावित सडक
560           raceway: रेसवे
561           residential: आवासीय सडक
562           rest_area: विश्राम क्षेत्र
563           road: सडक
564           secondary: माध्यमिक सडक
565           secondary_link: माध्यमिक सडक
566           service: सर्भिस सडक
567           speed_camera: गति क्यामेरा
568           steps: खुट्किलाहरू
569           street_lamp: सडक बत्ती
570           track: ट्रयाक
571           trail: गोरेटो बाटो
572           "yes": सडक
573         historic:
574           bunker: बङ्कर
575           castle: गढी
576           fort: किल्ला
577           heritage: सम्पादा क्षेत्र
578           house: घर
579           icon: प्रतिमा
580           memorial: स्मारक
581           mine: खानी
582           monument: सम्पदा
583           ruins: भग्नावशेषहरू
584           stone: पत्थर
585           tomb: चिहान
586           tower: टावर
587         landuse:
588           basin: बेसिन
589           commercial: व्यवसायिक क्षेत्र
590           farm: खेती
591           farmland: खेतीयोग्य जमिन
592           forest: वन
593           garages: ग्यारेजहरू
594           grass: घाँस
595           industrial: औद्योगिक क्षेत्र
596           landfill: ल्यान्डफिल
597           military: सैनिक इलाका
598           mine: खानी
599           railway: रेलमार्ग
600           residential: आवासीय क्षेत्र
601           retail: खुद्रा
602           road: सडक क्षेत्र
603         leisure:
604           garden: बगैँचा
605           park: उद्यान
606           resort: रिसोर्ट
607           sauna: सौना
608           stadium: रङ्गाशाला
609           swimming_pool: पौली पोखरी
610         man_made:
611           lighthouse: प्रकाश घर
612           pipeline: पाइपरेखा
613           tower: टावर
614           works: कारखाना
615         military:
616           barracks: सैनिक घर
617           bunker: बङ्कर
618         natural:
619           bay: खाडी
620           beach: समुद्र किनारा
621           crater: क्रेटर
622           forest: वन
623           glacier: हिमनदी
624           grassland: घाँसेमैदान
625           hill: डाँडा
626           island: द्विप
627           land: जमिन
628           marsh: धाप
629           peak: शिखर
630           point: बिन्दु
631           rock: रक
632           sand: बालुवा
633           spring: स्प्रिङ
634           stone: पत्थर
635           tree: रूख
636           valley: उपत्यका
637           volcano: ज्वालामुखी
638           water: पानी
639           wood: कुञ्ज
640         office:
641           accountant: लेखापाल
642           administrative: प्रबन्धकीय स्थल
643           company: कम्पनी
644           lawyer: वकिल
645           ngo: एनजिओ कार्यलय
646           telecommunication: दूरसञ्चार कार्यलय
647           travel_agent: ट्राभल एजेन्सी
648           "yes": कार्यलय
649         place:
650           city: शहर
651           country: देश
652           county: ईलाका
653           farm: खेती
654           house: घर
655           houses: घरहरू
656           island: द्विप
657           isolated_dwelling: एक्लो बसस्थान
658           locality: वसोबास
659           municipality: नगरपालिका
660           neighbourhood: छिमेक
661           postcode: पोस्ट कोड
662           region: क्षेत्र
663           sea: समुद्र
664           state: राज्य
665           town: नगर
666           village: गाउँ
667           "yes": स्थानहरू
668         railway:
669           abandoned: परित्यक्त रेलमार्ग
670           junction: रेलमार्ग जङ्सन
671         shop:
672           bakery: बेकरी
673           beauty: सौन्दर्य पसल
674           beverages: पेय पसल
675           bicycle: साइकल पसल
676           books: पुस्तक पसल
677           boutique: बुटिक
678           butcher: मासु पसल
679           car: कार पसल
680           car_parts: कार पाटपुर्जा
681           car_repair: कार मर्मत
682           carpet: कार्पेट पसल
683           charity: दान पसल
684           chemist: औषधि पसल
685           clothes: कपडा पसल
686           computer: कम्प्युटर पसल
687           confectionery: चकलेट पसल
688           copyshop: कापी पसल
689           cosmetics: शृङ्गार पसल
690           department_store: डिपार्टमेन्ट स्टोर
691           dry_cleaning: ड्राइ क्लिनिङ
692           electronics: इलेक्ट्रोनिक्स पसल
693           estate_agent: घरजग्गा एजेन्ट
694           farm: किसान पसल
695           fashion: फेसन पसल
696           fish: माछा पसल
697           florist: पुष्प व्यवसायी
698           food: भोजनालय
699           furniture: फर्निचर
700           gallery: सङ्ग्रहालय
701           general: किराना पसल
702           gift: उपहार पसल
703           greengrocer: तरकारी पसल
704           grocery: किराना पसल
705           hairdresser: नाइ पसल
706           hardware: हार्डवेयर पसल
707           hifi: हाइ-फाइ
708           jewelry: गहना पसल
709           mall: सपिङ मल
710           market: बजार
711           mobile_phone: मोबाइल फोन पसल
712           motorcycle: मोटरसाइकल पसल
713           music: संगीत पसल
714           newsagent: सम्वाददाता
715           optician: अप्टिसियन
716           pet: पाल्तु पसल
717           pharmacy: औषधी पसल
718           shoes: जुत्ता पसल
719           sports: खेलकुद सामग्री पसल
720           tailor: सुचीकार
721           toys: खेलौना पसल
722           video: भिडियो पसल
723           "yes": पसल
724         tourism:
725           attraction: आकर्षण
726           bed_and_breakfast: बेड र ब्रेकफास्ट
727           cabin: क्याबिन
728           gallery: सङ्ग्रहालय
729           guest_house: अतिथी घर
730           hostel: होस्टल
731           hotel: होटल
732           information: सूचना
733           museum: सङ्ग्रहालय
734           picnic_site: वनभोज स्थल
735           viewpoint: अवलोकन केन्द्र
736           zoo: चिडियाखाना
737         tunnel:
738           "yes": सुरुङ
739         waterway:
740           canal: नहर
741           dam: ड्याम
742           ditch: खाल्डो
743           dock: डक गर्नुहोस्
744           drain: ढल
745           rapids: भङ्गालो
746           river: नदी
747           stream: प्रवाह
748           waterfall: झरना
749           "yes": जलमार्ग
750       admin_levels:
751         level2: राष्ट्रिय सीमा
752         level4: राज्य सीमा
753         level5: क्षेत्र सीमा
754         level6: इलाका सीमा
755         level8: सहर सीमा
756         level9: गाउँ सीमा
757         level10: उपनगर सीमा
758     description:
759       types:
760         cities: सहरहरू
761         towns: नगरहरू
762         places: स्थानहरू
763     results:
764       no_results: कुनै नतिजाहरू भेटिएनन्
765       more_results: थप नतिजाहरू
766   layouts:
767     logo:
768       alt_text: OpenStreetMap लोगो
769     logout: लग आउट गर्नुहोस्
770     log_in: लग इन
771     sign_up: साइन अप
772     start_mapping: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
773     edit: सम्पादन
774     history: इतिहास
775     export: निर्यात गर्नुहोस्
776     data: डेटा
777     export_data: डेटा निर्यात गर्नुहोस्
778     gps_traces: GPS ट्रेसहरू
779     gps_traces_tooltip: GPS ट्रेसहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस्
780     user_diaries: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
781     user_diaries_tooltip: प्रयोगकर्ता डायरीहरू हेर्नुहोस्
782     edit_with: '%{editor} प्रयोग गरेर सम्पादन गर्नुहोस्'
783     tag_line: स्वतन्त्र र खुला विकी विश्व म्याप
784     intro_header: OpenStreetMap मा स्वागत छ!
785     partners_partners: समर्थकहरू
786     help: सहायता
787     about: बारेमा
788     copyright: प्रतिलिपि अधिकार
789     community: समुदाय
790     community_blogs: समूदाय ब्लगहरू
791     foundation: फाउन्डेसन
792     make_a_donation:
793       text: दान गर्नुहोस्
794     learn_more: थप जान्नुहोस्
795     more: थप
796   license_page:
797     native:
798       title: यो पृष्ठको बारेमा
799       mapping_link: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
800     legal_babble:
801       more_title_html: थप जान्नको लागि
802       contributors_title_html: हाम्रा योगदान कर्ताहरू
803   welcome_page:
804     title: स्वागतम्!
805     whats_on_the_map:
806       title: म्यापमा के छ
807     rules:
808       title: नियमहरू !
809   fixthemap:
810     how_to_help:
811       title: कसरी सहायता गर्ने
812       join_the_community:
813         title: समूदायमा सहभागी हुनुहोस्
814     other_concerns:
815       title: अन्य चासोहरू
816   help_page:
817     title: कसरी सहायता पाउने
818     welcome:
819       url: /welcome
820       title: OSM मा स्वागत् छ
821     beginners_guide:
822       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
823       title: सुरुवातकर्ताहरूको लागि मार्गदर्शन
824       description: सुरुवातकर्ताहरूको लागि समुदायद्वारा निर्मित निर्देशिका
825     help:
826       title: help.openstreetmap.org
827     mailing_lists:
828       title: मेलिङ्ग सूचीहरू
829     forums:
830       title: मञ्च
831     irc:
832       title: आईआरसि
833     switch2osm:
834       title: स्विचटु‍ओएसएम
835     wiki:
836       url: http://wiki.openstreetmap.org/
837   about_page:
838     next: अर्को
839     local_knowledge_title: स्थानीय ज्ञान
840     community_driven_title: समूदायबाट सञ्चालित
841     open_data_title: खुल्ला डेटा
842     legal_title: कानूनी
843     partners_title: समर्थकहरू
844   notifier:
845     diary_comment_notification:
846       hi: नमस्ते %{to_user},
847     message_notification:
848       hi: नमस्ते %{to_user},
849     friend_notification:
850       hi: नमस्ते %{to_user},
851       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ले तपाईँलाई मित्रको रूपमा थप्नु भयो'
852     gpx_notification:
853       greeting: नमस्ते,
854     signup_confirm:
855       greeting: नमस्ते!
856     email_confirm_plain:
857       greeting: नमस्ते,
858     email_confirm_html:
859       greeting: नमस्ते,
860     lost_password_plain:
861       greeting: नमस्ते,
862     lost_password_html:
863       greeting: नमस्ते,
864     note_comment_notification:
865       anonymous: अज्ञात प्रयोगकर्ता
866       greeting: नमस्ते,
867     changeset_comment_notification:
868       hi: नमस्ते %{to_user},
869       greeting: नमस्ते,
870   message:
871     inbox:
872       title: इनबक्स
873       my_inbox: मेरो इनबक्स
874       outbox: आउटबक्स
875       from: बाट
876       subject: विषय
877       date: मिति
878     message_summary:
879       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
880       read_button: पढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
881       reply_button: जवाफ दिने
882       delete_button: हटाउनुहोस्
883     new:
884       title: सान्देस पठाउ
885       send_message_to: '%{name} लाई नयाँ सन्देश पठाउनुहोस्'
886       subject: विषय
887       body: मुख्य भाग
888       send_button: पठाउनुहोस्
889       back_to_inbox: इनबक्समा फर्कनुहोस्
890       message_sent: सन्देश पठाइयो
891     outbox:
892       title: आउटबक्स
893       inbox: इनबक्स
894       outbox: आउटबक्स
895       to: लाई
896       subject: विषय
897       date: मिति
898     read:
899       title: सन्देश पढ्नुहोस्
900       from: बाट
901       subject: विषय
902       date: मिति
903       reply_button: जवाफ दिनुहोस्
904       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
905       delete_button: मेट्नुहोस्
906       back: पछाडि
907       to: लाई
908     sent_message_summary:
909       delete_button: हटाउनुहोस्
910     delete:
911       deleted: सन्देश मेटियो
912   site:
913     index:
914       permalink: स्थायी लिङ्क
915       shortlink: छोटो लिङ्क
916       createnote: एक टिप्पणी थप्नुहोस्
917     edit:
918       user_page_link: प्रयोगकर्ता पृष्ठ
919     sidebar:
920       close: बन्द गर्नुहोस्
921     search:
922       search: खोज्नुहोस्
923       get_directions: दिशानिर्देशन प्राप्त गर्नुहोस्
924       from: बाट
925       to: लाई
926       submit_text: जानुहोस्
927     key:
928       table:
929         entry:
930           motorway: मोटरमार्ग
931           main_road: मुख्य सडक
932           trunk: ट्रङ्क सडक
933           primary: प्राथमिक सडक
934           secondary: माध्यमिक सडक
935           unclassified: वर्गिकरण नगरिएको सडक
936           track: ट्रयाक
937           cycleway: साइकल मार्ग
938           rail: रेलमार्ग
939           cable:
940           - केबल कार
941           - कुर्सी लिफ्ट
942           forest: वन
943           wood: कुञ्ज
944           golf: गल्फ कोर्स
945           park: उद्यान
946           resident: आवासीय क्षेत्र
947           lake:
948           - ताल
949           - मुहान
950           farm: खेती
951           cemetery: अन्त्यष्टी स्थल
952           school:
953           - विद्यालय
954           - विश्वविद्यालय
955           summit:
956           - शिखर
957           - शिखर
958           bicycle_shop: साइकल पसल
959           bicycle_parking: साकल पार्किङ
960           toilets: शौचालय
961     richtext_area:
962       edit: सम्पादन
963       preview: पूर्वावलोकन
964     markdown_help:
965       headings: शीर्षकहरू
966       heading: शीर्षक
967       first: पहिलो वस्तु
968       link: लिङ्क
969       text: पाठ
970       image: छवि
971       url: युआरएल
972   trace:
973     create:
974       upload_trace: GPS Trace अपलोड गर्ने
975     edit:
976       title: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
977       heading: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
978       filename: 'फाइलनाम:'
979       download: डाउनलोड
980       uploaded_at: 'आध्यवधिक गरिएको:'
981       points: 'बिन्दुहरु:'
982       start_coord: 'निर्देशंक सुरु गर्ने:'
983       map: नक्सा
984       edit: सम्पादन
985       owner: 'मालिक:'
986       description: विवरण
987       tags: ट्यागहरूः
988       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
989       save_button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्ने
990       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
991       visibility_help: यसको मतलब के हो ?
992     trace_form:
993       upload_gpx: 'GPX फाइल अपलोड गर्ने:'
994       description: 'विवरण:'
995       tags: ट्यागहरूः
996       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
997       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
998       visibility_help: यसको मतलाब के हो ?
999       upload_button: अपलोड गर्ने
1000       help: सहायता
1001     trace_header:
1002       see_all_traces: सबै ट्रेसहरु हेर्ने
1003       see_your_traces: तपाईंको सबै ट्रेसहरू हेर्नुहोस्
1004     trace_optionals:
1005       tags: ट्यागहरू
1006     view:
1007       title: हेर्दै ट्रेस %{name}
1008       heading: हेर्दै ट्रेस %{name}
1009       pending: बाँकी
1010       filename: 'फाइलनाम:'
1011       download: डाउनलोड
1012       uploaded: 'अपलोड गरिएको:'
1013       points: 'विन्दुहरू:'
1014       start_coordinates: 'सुरूको निर्देशङ्क:'
1015       map: नक्सा
1016       edit: सम्पादन
1017       owner: 'मालिक:'
1018       description: 'विवरण:'
1019       tags: ट्यागहरूः
1020       none: कुनै पनि होइन
1021       edit_track: यो ट्रेस सम्पादन गर्ने
1022       delete_track: यो ट्रेस मेट्ने
1023       trace_not_found: ट्रेस भेटिएन!
1024       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1025     trace_paging_nav:
1026       showing_page: पृष्ठ %{page}
1027     trace:
1028       pending: बाँकी रहेको
1029       count_points: पोइन्टहरु %{count}
1030       ago: '%{time_in_words_ago} पहिले'
1031       more: थप
1032       trace_details: ट्रेसको विस्तृत जानकारी हेर्ने
1033       view_map: नक्सा हेर्ने
1034       edit: सम्पादन
1035       edit_map: नक्सा सम्पादन गर्ने
1036       public: सार्वजनिक
1037       private: निजी
1038       by: द्वारा
1039       in: मा
1040       map: नक्सा
1041     list:
1042       public_traces: सारवजनिक GPS ट्रेसहरु
1043       your_traces: तपाईंको GPS ट्रेसहरू
1044       public_traces_from: '%{user}बाट सार्वकनिक GPS ट्रेसहरु'
1045       tagged_with: ' %{tags}हरूद्वारा ट्याग गरिएको'
1046     delete:
1047       scheduled_for_deletion: मेट्नको लागि तालिकावद्ध गरिएको ट्रेस
1048     make_public:
1049       made_public: सार्वजनिक बनाइएको ट्रेस
1050   oauth_clients:
1051     edit:
1052       submit: सम्पादन
1053     show:
1054       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1055     form:
1056       name: नाम
1057       required: आवश्यक पर्दछ
1058   user:
1059     login:
1060       title: प्रवेश
1061       heading: प्रवेश
1062       password: 'पासवर्ड:'
1063       login_button: प्रवेश
1064       no account: खाता छैन?
1065     logout:
1066       logout_button: लग आउट
1067     lost_password:
1068       title: पासवर्ड बिर्सियो
1069       heading: पासवर्ड बिर्सिनुभयो ?
1070       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1071       new password button: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1072     reset_password:
1073       title: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1074       heading: '%{user}को लागि प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने'
1075       password: 'पासवर्ड:'
1076       confirm password: 'प्रवेशशव्द निश्चित गर्ने:'
1077       reset: नयाँ प्रवेशशव्द
1078       flash changed: तपाईंको प्रवेश शब्द परिवर्तन गरिएको छ।
1079     new:
1080       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1081       confirm email address: 'इमेल ठेगाना पक्का गर्नुहोस्:'
1082       password: 'पासवर्ड:'
1083       confirm password: 'पासवर्ड निश्चित गर्नुहोस्:'
1084       continue: साइन अप
1085     terms:
1086       consider_pd_why: यो के हो ?
1087       legale_names:
1088         france: फ्रान्स
1089         italy: इटाली
1090     no_such_user:
1091       deleted: मेटाइयो
1092     view:
1093       traces: ट्रेसहरू
1094       status: 'स्थिति:'
1095       description: वर्णन
1096       km away: '%{count}किमि टाढा'
1097       m away: '%{count} मि टाढा'
1098       comments: टिप्पणी
1099       confirm: निश्चित गर्ने
1100     popup:
1101       your location: तपाईँको स्थान
1102       nearby mapper: नजिकको मानचित्रकर्मी
1103       friend: साथी
1104     account:
1105       my settings: मेरो अनुकुलताहरु
1106       openid:
1107         link text: यो के हो ?
1108       public editing:
1109         heading: 'सार्वजनिक सम्पादन:'
1110         enabled link text: यो के हो ?
1111         disabled link text: म किन सम्पादन गर्न सक्दिन?
1112       public editing note:
1113         heading: सार्वजनिक सम्पादन
1114       contributor terms:
1115         link text: यो के हो ?
1116       preferred languages: 'रुचाइएका भाषाहरू:'
1117       image: 'चित्र:'
1118       gravatar:
1119         link text: यो के हो ?
1120       home location: 'गृह स्थान:'
1121       no home location: तपाईंले आफ्नो गृहस्थान प्रविष्ठ गर्नुभएको छैन।
1122       latitude: 'देशान्तर:'
1123       longitude: 'अक्षांश:'
1124       save changes button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्नुहोस्
1125       flash update success confirm needed: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक
1126         गरियो। Check your email for a note to confirm your new email address.
1127       flash update success: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक गरियो।
1128     confirm:
1129       button: निश्चित गर्ने
1130     confirm_email:
1131       heading: इमेल परिवर्तन भएको निश्चित गर्नुहोस्
1132       press confirm button: इमेल निश्चित गर्नको लागि निश्चितमा क्लिक गर्नुहोस् ।
1133       button: निश्चित
1134       success: तपाईंको इमेल निश्चित गर्नुहोस्, ग्राह्याताको लागि धन्यवाद!
1135       failure: यो टोकन को साथम एक इमेल पहिले नै निश्चित गरिसकिएको छ।
1136     go_public:
1137       flash success: तपाईंका सबै सम्पादनहरू सार्वाजनिक छन् , तपाईं अब सम्पादन लायक
1138         हुनु भयो ।
1139     make_friend:
1140       button: साथीको रूपमा थप्नुहोस्
1141       success: '%{name} अब तपाईंको मित्र हुनुभएको छ!'
1142       failed: माफ गर्नुहोला, %{name}लाई मित्रको रुपमा थप्न सकिएन।
1143       already_a_friend: '%{name} सँग तपाईंले पहिले नै मित्रता गरिसक्नु भएको छ ।'
1144     remove_friend:
1145       button: साथीबाट हटाउने
1146     filter:
1147       not_an_administrator: यो कार्य गर्न तपाईं प्रवन्धक हुनुपर्छ .
1148     list:
1149       title: प्रयोगकर्ताहरू
1150       heading: प्रयोगकर्ताहरू
1151   user_role:
1152     filter:
1153       not_an_administrator: प्रवन्धकहरूले भूमिका व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र तपाईं प्रवन्धक
1154         हैन ।
1155       not_a_role: '`%{role}''  मान्य भूमिका हैन ।'
1156       already_has_role: प्रयोगकर्ता सँग %{role} भूमिका पहिले देखि नै छ।
1157       doesnt_have_role: प्रयोगर्ताको %{role}को भूमिका छैन
1158     grant:
1159       title: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1160       heading: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1161       are_you_sure: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता `%{name}'लाई प्रदान गर्न निश्चित
1162         हुनुहुन्छ?
1163       confirm: निश्चित गर्ने
1164       fail: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता  `%{name}'लाई प्रदान गर्न सकिएन । कृपया प्रयोगकर्ता
1165         र भूमिका दुबै मान्य छन् भनि जाँच गर्नुहोस् ।
1166     revoke:
1167       title: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1168       heading: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1169       are_you_sure: तपाईं भूमिका `%{role}' , `%{name} प्रोगकर्ताबाट फिर्ता लिने कुरामा
1170         निश्चित हुनुहुन्छ'?
1171       confirm: निश्चित गर्ने
1172       fail: भूमिका `%{role}' ,`%{name}'बाट फिर्ता लिन सकिएन । प्रोगकर्ता नाम र भूमिका
1173         दुबै मान्य छन् भन्ने खुलाउनु होस् ।
1174   user_block:
1175     partial:
1176       show: देखाउनुहोस्
1177       edit: सम्पादन
1178       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1179       creator_name: सर्जक
1180       status: वस्तुस्थिति
1181       showing_page: पृष्ठ %{page}
1182       next: अर्को »
1183       previous: « अघिल्लो
1184     show:
1185       created: सृजना गरिएको
1186       status: वस्तुस्थिति
1187       show: देखाउनुहोस्
1188       edit: सम्पादन
1189       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1190   note:
1191     entry:
1192       comment: टिप्पणी
1193     mine:
1194       id: आईडी
1195       creator: सर्जक
1196       description: वर्णन
1197   javascripts:
1198     close: बन्द गर्नुहोस्
1199     share:
1200       title: आदान-प्रदान गर्नुहोस्
1201       cancel: रद्द गर्नुहोस्
1202       image: छवि
1203       long_link: लिङ्क
1204       embed: एचटीएमएल
1205       format: 'ढाँचा:'
1206       download: डाउनलोड
1207       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
1208     map:
1209       zoom:
1210         in: ठुलो पार्नुहोस
1211         out: सानो पार्नुहोस
1212       base:
1213         standard: मानक
1214       layers:
1215         header: म्याप लेयरहरू
1216         notes: म्याप टिप्पणीहरू
1217     changesets:
1218       show:
1219         comment: टिप्पणी
1220         subscribe: सवस्क्रिप्ट
1221         unsubscribe: सदस्यता खारेज गर्नुहोस्
1222         hide_comment: लुकाउ
1223     notes:
1224       show:
1225         hide: लुकाउनुहोस्
1226         comment: टिप्पणी
1227     directions:
1228       time: समय
1229     query:
1230       node: नोड
1231       way: बाटो
1232       relation: रिलेशन
1233   redaction:
1234     edit:
1235       description: वर्णन
1236     new:
1237       description: वर्णन
1238     show:
1239       description: विवरण
1240       user: 'सर्जक:'
1241       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1242 ...