Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sr-Latn.yml
1 # Messages for Serbian (Latin script) (srpski (latinica)‎)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: McDutchie
5 # Author: Milicevic01
6 # Author: Nemo bis
7 # Author: Rancher
8 sr-Latn: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Tekst
13       diary_entry: 
14         language: Jezik
15         latitude: Geografska širina
16         longitude: Geografska dužina
17         title: Naslov
18         user: Korisnik
19       friend: 
20         friend: Prijatelj
21         user: Korisnik
22       message: 
23         body: Tekst
24         recipient: Primalac
25         sender: Pošiljalac
26         title: Naslov
27       trace: 
28         description: Opis
29         latitude: Geografska širina
30         longitude: Geografska dužina
31         name: Ime
32         public: Javno
33         size: Veličina
34         user: Korisnik
35         visible: Vidljivo
36       user: 
37         active: Aktivan
38         description: Opis
39         display_name: Ime prikaza
40         email: E-pošta
41         languages: Jezici
42         pass_crypt: Lozinka
43     models: 
44       acl: Upravljanje pristupom
45       changeset: Skup izmena
46       changeset_tag: Oznaka skupa izmena
47       country: Zemlja
48       diary_comment: Komentar na dnevnik
49       diary_entry: Unos u dnevniku
50       friend: Prijatelj
51       language: Jezik
52       message: Poruka
53       node: Čvor
54       node_tag: Oznaka čvora
55       notifier: Izvestilac
56       old_node: Stari čvor
57       old_node_tag: Oznaka starog čvora
58       old_relation: Stari odnos
59       old_relation_member: Član starog odnosa
60       old_relation_tag: Oznaka starog odnosa
61       old_way: Stara putanja
62       old_way_node: Čvor stare putanje
63       old_way_tag: Oznaka starog puta
64       relation: Odnos
65       relation_member: Član odnosa
66       relation_tag: Oznaka odnosa
67       session: Sesija
68       trace: Trag
69       tracepoint: Tačka traga
70       tracetag: Oznaka traga
71       user: Korisnik
72       user_preference: Korisničke postavke
73       user_token: Korisnički žeton
74       way: Putanja
75       way_node: Čvor putanje
76       way_tag: Oznaka puta
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Izgleda da ste onemogućili kolačiće. Omogućite ih pre nego što nastavite.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Da biste izveli ovu radnju, treba da budete moderator.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Vaš pristup API-ju je blokiran. Prijavite se da saznate više.
84       need_to_see_terms: Vaš pristup API-ju je privremeno ukinut. Prijavite se da biste pogledali uslove uređivanja. Ne morate da ih prihvatite, već samo da ih vidite.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changesetxml: XML skup izmena
88       feed: 
89         title: Skup izmena %{id}
90         title_comment: Skup izmena %{id} – %{comment}
91       osmchangexml: osmChange XML
92       title: Skup izmena
93     containing_relation: 
94       entry: Odnos %{relation_name}
95       entry_role: Odnos %{relation_name} (kao %{relation_role})
96     not_found: 
97       sorry: Žao nam je, ali %{type} s IB %{id} nije pronađen.
98       type: 
99         changeset: skup izmena
100         node: čvor
101         relation: odnos
102         way: putanja
103     redacted: 
104       message_html: Verzija %{version} ove %{type} ne može da se prikaže budući da je redigovana. Više na %{redaction_link}.
105       redaction: Redakcija %{id}
106       type: 
107         node: čvor
108         relation: odnos
109         way: putanja
110     relation_member: 
111       entry: "%{type} %{name}"
112       entry_role: "%{type} %{name} kao %{role}"
113       type: 
114         node: Čvor
115         relation: Odnos
116         way: Putanja
117     start_rjs: 
118       load_data: Učitaj podatke
119       loading: Učitavam…
120     tag_details: 
121       tags: "Oznake:"
122       wiki_link: 
123         key: Stranica s opisom za oznaku %{key}
124         tag: Stranica s opisom za oznaku %{key}=%{value}
125       wikipedia_link: "%{page} članak na Vikipediji"
126     timeout: 
127       sorry: Žao nam je, ali dobavljanje podataka za %{type} s IB %{id} predugo traje.
128       type: 
129         changeset: skup izmena
130         node: tačka
131         relation: odnos
132         way: putanja
133   changeset: 
134     changeset: 
135       anonymous: Anonimno
136       no_edits: (nema izmena)
137       view_changeset_details: Pogledaj detalje skupa izmena
138     changeset_paging_nav: 
139       next: Sledeća »
140       previous: « Prethodna
141       showing_page: Prikaz stranice %{page}
142     changesets: 
143       area: Područje
144       comment: Komentar
145       id: Naznaka
146       saved_at: Sačuvano u
147       user: Korisnik
148     list: 
149       title: Skupovi izmena
150       title_friend: Izmene vaših prijatelja
151       title_nearby: Izmene od okolnih korisnika
152       title_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
153     timeout: 
154       sorry: Žao nam je, ali spisak izmena koji ste zahtevali je predugačak.
155   diary_entry: 
156     comments: 
157       ago: pre %{ago}
158       comment: Komentar
159       has_commented_on: "%{display_name} je prokomentarisao sledeće unose u dnevniku"
160       newer_comments: Noviji komentari
161       older_comments: Stariji komentari
162       post: Postavi
163       when: Kada
164     diary_comment: 
165       comment_from: Komentar korisnika %{link_user} u %{comment_created_at}
166       confirm: Potvrdi
167       hide_link: Sakrij ovaj komentar
168     diary_entry: 
169       comment_count: 
170         one: 1 komentar
171         other: "%{count} komentara"
172       comment_link: Prokomentariši ovaj unos
173       confirm: Potvrdi
174       edit_link: Uredi ovaj unos
175       hide_link: Sakrij ovaj unos
176       posted_by: Postavio korisnik %{link_user} u %{created} na %{language_link}
177       reply_link: Odgovori na ovaj unos
178     edit: 
179       body: "Tekst:"
180       language: "Jezik:"
181       latitude: "Geografska širina:"
182       location: "Lokacija:"
183       longitude: "Geografska dužina:"
184       marker_text: Lokacija unosa u dnevniku
185       save_button: Sačuvaj
186       subject: "Tema:"
187       title: Uredi unos u dnevniku
188       use_map_link: koristi mapu
189     feed: 
190       all: 
191         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika Openstritmapa
192         title: Unosi u dnevniku Openstritmapa
193       language: 
194         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika na %{language_name}
195         title: Unosi u dnevniku na %{language_name}
196       user: 
197         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika %{user}
198         title: Unosi u dnevniku za korisnika %{user}
199     list: 
200       in_language_title: Dnevnici na %{language}
201       new: Novi unos u dnevniku
202       new_title: Zapišite novi unos u korisnički dnevnik
203       newer_entries: Noviji unosi
204       no_entries: Nema unosa u dnevniku
205       older_entries: Stariji unosi
206       recent_entries: "Skorašnji unosi u dnevniku:"
207       title: Korisnički dnevnici
208       title_friends: Dnevnici prijatelja
209       title_nearby: Dnevnici okolnih korisnika
210       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
211     location: 
212       edit: Uredi
213       location: "Lokacija:"
214       view: Pogledaj
215     new: 
216       title: Novi unos u dnevniku
217     no_such_entry: 
218       body: Žao nam je, ali nema unosa u dnevniku ili komentar s IB %{id}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
219       heading: "Nema unosa s IB: %{id}"
220       title: Nema takvog unosa u dnevniku
221     view: 
222       leave_a_comment: Ostavite komentar
223       login: Prijavite se
224       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} da ostavite komentar"
225       save_button: Sačuvaj
226       title: Dnevnik korisnika %{user} | %{title}
227       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
228   editor: 
229     default: Podrazumevano (trenutno %{name})
230     potlatch: 
231       description: Potlač 1 (uređivač u pregledaču)
232       name: Potlač 1
233     potlatch2: 
234       description: Potlač 2 (uređivač u pregledaču)
235       name: Potlač 2
236     remote: 
237       description: Daljinsko upravljanje (JOSM ili Merkaartor)
238       name: Daljinsko upravljanje
239   export: 
240     start: 
241       add_marker: Dodaj marker na mapu
242       area_to_export: Područje za izvoz
243       embeddable_html: Ugradivi HTML kod
244       export_button: Izvezi
245       export_details: Podaci Openstritmapa su dostupni pod licencom <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sr">Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0</a>.
246       format: Format
247       format_to_export: Format za izvoz
248       image_size: Veličina slike
249       latitude: "GŠ:"
250       licence: Licenca
251       longitude: "GD:"
252       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
253       map_image: Slika mape (prikazuje standardni sloj)
254       max: najviše
255       options: Mogućnosti
256       osm_xml_data: Openstritmap XML podaci
257       output: Izlaz
258       paste_html: Ubacite HTML kod za ugrađivanje na stranice
259       scale: Razmera
260       too_large: 
261         body: Ovo područje je preveliko da bi bilo izvezeno u formatu XML. Uvećajte prikaz ili izaberite manju površinu.
262       zoom: Uvećanje
263   geocoder: 
264     description: 
265       title: 
266         geonames: Lokacija iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
267         osm_nominatim: Lokacija iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
268       types: 
269         cities: Gradovi
270         places: Mesta
271         towns: Varošice
272     direction: 
273       east: istočno
274       north: severno
275       north_east: severoistočno
276       north_west: severozapadno
277       south: južno
278       south_east: jugoistočno
279       south_west: jugozapadno
280       west: zapadno
281     distance: 
282       one: oko jednog kilometra
283       other: oko %{count} kilometra
284       zero: manje od jednog kilometra
285     results: 
286       more_results: Više rezultata
287       no_results: Nema rezultata
288     search: 
289       title: 
290         ca_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.ca/">Geokodera</a>
291         geonames: Rezultati iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
292         latlon: Rezultati iz <a href="http://openstreetmap.org/">Internala</a>
293         osm_nominatim: Rezultati iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
294         uk_postcode: Rezultati iz <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap-a</a>
295         us_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.us/">Geokodera</a>
296     search_osm_nominatim: 
297       prefix: 
298         aeroway: 
299           aerodrome: Aerodrom
300           apron: Rampa
301           gate: Kapija
302           helipad: Heliodrom
303           runway: Pista
304           taxiway: Rulna staza
305           terminal: Terminal
306         amenity: 
307           WLAN: Bežični internet
308           airport: Aerodrom
309           arts_centre: Umetnički centar
310           artwork: Umetničko delo
311           atm: Bankomat
312           auditorium: Dvorana
313           bank: Banka
314           bar: Bar
315           bbq: Roštilj
316           bench: Klupa
317           bicycle_parking: Biciklistički parking
318           bicycle_rental: Iznajmljivanje bicikla
319           biergarten: Pivska bašta
320           brothel: Javna kuća
321           bureau_de_change: Menjačnica
322           bus_station: Autobuska stanica
323           cafe: Kafe
324           car_rental: Iznajmljivanje automobila
325           car_sharing: Zajedničko korišćenje automobila
326           car_wash: Auto-perionica
327           casino: Kazino
328           charging_station: Napojna stanica
329           cinema: Bioskop
330           clinic: Klinika
331           club: Klub
332           college: Fakultet
333           community_centre: Društveni centar
334           courthouse: Sud
335           crematorium: Krematorijum
336           dentist: Zubar
337           doctors: Doktor
338           dormitory: Studentski dom
339           drinking_water: Pijaća voda
340           driving_school: Auto-škola
341           embassy: Ambasada
342           emergency_phone: Telefon za hitne slučajeve
343           fast_food: Brza hrana
344           ferry_terminal: Skela
345           fire_hydrant: Hidrant
346           fire_station: Vatrogasna stanica
347           food_court: Štandovi za brzu hranu
348           fountain: Fontana
349           fuel: Benzinska pumpa
350           grave_yard: Groblje
351           gym: Fitnes centar
352           hall: Hala
353           health_centre: Dom zdravlja
354           hospital: Bolnica
355           hotel: Hotel
356           hunting_stand: Lovački dom
357           ice_cream: Prodavnica sladoleda
358           kindergarten: Obdanište
359           library: Biblioteka
360           market: Pijaca
361           marketplace: Pijaca
362           mountain_rescue: Gorska služba
363           nightclub: 'Noćni klub'
364           nursery: Jaslice
365           nursing_home: Starački dom
366           office: Poslovnica
367           park: Park
368           parking: Parking
369           pharmacy: Apoteka
370           place_of_worship: Mesto bogosluženja
371           police: Policija
372           post_box: Poštansko sanduče
373           post_office: Pošta
374           preschool: Predškolska ustanova
375           prison: Zatvor
376           pub: Pab
377           public_building: Ustanova
378           public_market: Pijaca
379           reception_area: Prijemno područje
380           recycling: Mesto za reciklažu
381           restaurant: Restoran
382           retirement_home: Starački dom
383           sauna: Sauna
384           school: Škola
385           shelter: Sklonište
386           shop: Prodavnica
387           shopping: Trgovački centar
388           shower: Tuš
389           social_centre: Socijalni centar
390           social_club: Društveni klub
391           studio: Studio
392           supermarket: Supermarket
393           swimming_pool: Bazen
394           taxi: Taksi
395           telephone: Telefonska govornica
396           theatre: Pozorište
397           toilets: Toaleti
398           townhall: Gradska skupština
399           university: Univerzitet
400           vending_machine: Automat
401           veterinary: Veterinarska hirurgija
402           village_hall: Seoski dom
403           waste_basket: Korpa za otpatke
404           wifi: Bežični internet
405           youth_centre: Dom omladine
406         boundary: 
407           administrative: Administrativna granica
408           census: Popisna granica
409           national_park: Nacionalni park
410           protected_area: Zaštićeno područje
411         bridge: 
412           aqueduct: Akvadukt
413           suspension: Viseći most
414           swing: Vrteški most
415           viaduct: Vijadukt
416           "yes": Most
417         building: 
418           "yes": Zgrada
419         highway: 
420           bridleway: Konjička staza
421           bus_guideway: Autobuska traka
422           bus_stop: Autobuska stanica
423           byway: Prečica
424           construction: Auto-put u izgradnji
425           cycleway: Biciklistička staza
426           emergency_access_point: Izlaz za slučaj opasnosti
427           footway: Pešačka staza
428           ford: Gaz
429           living_street: Ulica smirenog prometa
430           milestone: Miljokaz
431           minor: Drugorazredni put
432           motorway: Auto-put
433           motorway_junction: Petlja
434           motorway_link: Moto-put
435           path: Staza
436           pedestrian: Pešačka staza
437           platform: Platforma
438           primary: Glavni put
439           primary_link: Glavni put
440           raceway: Trkačka staza
441           residential: Ulica
442           rest_area: Odmaralište
443           road: Put
444           secondary: Sporedni put
445           secondary_link: Sporedni put
446           service: Servisni put
447           services: Usluge na auto-putu
448           speed_camera: Foto-radar
449           steps: Stepenice
450           stile: Prelaz preko ograde
451           tertiary: Lokalni put
452           tertiary_link: Lokalni put
453           track: Makadam
454           trail: Staza
455           trunk: Magistralni put
456           trunk_link: Magistralni put
457           unclassified: Nekategorisani put
458           unsurfaced: Neasfaltirani put
459         historic: 
460           archaeological_site: Arheološko nalazište
461           battlefield: Bojište
462           boundary_stone: Granični kamen
463           building: Zgrada
464           castle: Dvorac
465           church: Crkva
466           fort: Utvrđivanje
467           house: Kuća
468           icon: Ikona
469           manor: Plemićko imanje
470           memorial: Spomenik
471           mine: Rudnik
472           monument: Spomenik
473           museum: Muzej
474           ruins: Ruševine
475           tower: Toranj
476           wayside_cross: Krajputaš
477           wayside_shrine: Usputno svetište
478           wreck: Olupina
479         landuse: 
480           allotments: Bašte
481           basin: Basen
482           brownfield: Zemljište za prenamenu
483           cemetery: Groblje
484           commercial: Poslovno područje
485           conservation: Zaštićeno područje
486           construction: Gradilište
487           farm: Farma
488           farmland: Polje
489           farmyard: Farma
490           forest: Šuma
491           garages: Garaža
492           grass: Trava
493           greenfield: Zeleno polje
494           industrial: Industrijsko područje
495           landfill: Deponija
496           meadow: Livada
497           military: Vojno područje
498           mine: Rudnik
499           nature_reserve: Rezervat prirode
500           orchard: Voćnjak
501           park: Park
502           piste: Skijaška staza
503           quarry: Kamenolom
504           railway: Železnička pruga
505           recreation_ground: Rekreacijsko područje
506           reservoir: Rezervoar
507           reservoir_watershed: Akumulaciona vododelnica
508           residential: Stambeno područje
509           retail: Maloprodaja
510           road: Putno područje
511           village_green: Seosko polje
512           vineyard: Vinograd
513           wetland: Močvara
514           wood: Šuma
515         leisure: 
516           beach_resort: Morsko odmaralište
517           bird_hide: Sklonište za ptice
518           common: Opštinsko zemljište
519           fishing: Ribolovno područje
520           fitness_station: Tehnički pregled
521           garden: Bašta
522           golf_course: Golf teren
523           ice_rink: Klizalište
524           marina: Marina
525           miniature_golf: Mini golf
526           nature_reserve: Rezervat prirode
527           park: Park
528           pitch: Sportsko igralište
529           playground: Igralište
530           recreation_ground: Rekreacijsko područje
531           sauna: Sauna
532           slipway: Navoz
533           sports_centre: Sportski centar
534           stadium: Stadion
535           swimming_pool: Bazen
536           track: Staza za trčanje
537           water_park: Vodeni park
538         military: 
539           airfield: Vojni aerodrom
540           barracks: Kasarna
541           bunker: Bunker
542         natural: 
543           bay: Zaliv
544           beach: Plaža
545           cape: Rt
546           cave_entrance: Ulaz u pećinu
547           channel: Kanal
548           cliff: Litica
549           crater: Krater
550           dune: Dina
551           feature: Obeležje
552           fell: Brdo
553           fjord: Fjord
554           forest: Šuma
555           geyser: Gejzir
556           glacier: Glečer
557           heath: Ravnica
558           hill: Brdo
559           island: Ostrvo
560           land: Zemljište
561           marsh: Močvara
562           moor: Močvara
563           mud: Blato
564           peak: Vrh
565           point: Tačka
566           reef: Greben
567           ridge: Greben
568           river: Reka
569           rock: Stena
570           scree: Osulina
571           scrub: Guštara
572           shoal: Sprud
573           spring: Izvor
574           stone: Kamen
575           strait: Moreuz
576           tree: Drvo
577           valley: Dolina
578           volcano: Vulkan
579           water: Voda
580           wetland: Močvara
581           wetlands: Močvara
582           wood: Šuma
583         office: 
584           accountant: Računovođa
585           architect: Arhitekta
586           company: Firma
587           employment_agency: Agencija za zapošljavanje
588           estate_agent: Agencija za nekretnine
589           government: Vladina služba
590           insurance: Služba za osiguravanje
591           lawyer: Advokat
592           ngo: NVO kancelarija
593           telecommunication: Telekomunikaciona služba
594           travel_agent: Turistička agencija
595           "yes": Kancelarija
596         place: 
597           airport: Aerodrom
598           city: Grad
599           country: Zemlja
600           county: Okrug
601           farm: Farma
602           hamlet: Zaselak
603           house: Kuća
604           houses: Kuće
605           island: Ostrvo
606           islet: Hrid
607           isolated_dwelling: Udaljeno prebivalište
608           locality: Lokalitet
609           moor: Močvara
610           municipality: Opština
611           postcode: Poštanski broj
612           region: Područje
613           sea: More
614           state: Savezna država
615           subdivision: Podgrupa
616           suburb: Predgrađe
617           town: Varošica
618           unincorporated_area: Slobodna zemlja
619           village: Selo
620         railway: 
621           abandoned: Napuštena železnica
622           construction: Železnička pruga u izgradnji
623           disused: Napuštena železnica
624           disused_station: Napuštena železnička stanica
625           funicular: Žičana železnica
626           halt: Železničko stajalište
627           historic_station: Istorijska železnička stanica
628           junction: Železnički čvor
629           level_crossing: Pružni prelaz
630           light_rail: Laka železnica
631           miniature: Minijaturna železnica
632           monorail: Jednotračna pruga
633           narrow_gauge: Uskotračna pruga
634           platform: Železnička platforma
635           preserved: Očuvana železnica
636           spur: Pruga
637           station: Železnička stanica
638           subway: Metro stanica
639           subway_entrance: Ulaz u metro
640           switch: Skretnica
641           tram: Tramvaj
642           tram_stop: Tramvajsko stajalište
643           yard: Ranžirna stanica
644         shop: 
645           alcohol: Trgovina pićem
646           antiques: Antikvarnica
647           art: Atelje
648           bakery: Pekara
649           beauty: Parfimerija
650           beverages: Prodavnica pića
651           bicycle: Prodavnica bicikala
652           books: Knjižara
653           butcher: Mesara
654           car: Auto-kuća
655           car_parts: Auto-delovi
656           car_repair: Auto-servis
657           carpet: Prodavnica tepiha
658           charity: Dobrotvorna prodavnica
659           chemist: Apotekar
660           clothes: Butik
661           computer: Računarska oprema
662           confectionery: Poslastičarnica
663           convenience: Potrepštine
664           copyshop: Kopirnica
665           cosmetics: Kozmetičarska radnja
666           department_store: Robna kuća
667           discount: Diskont
668           doityourself: Uradi sam
669           dry_cleaning: Hemijsko čišćenje
670           electronics: Elektronska oprema
671           estate_agent: Agent za nekretnine
672           farm: Poljoprivredna apoteka
673           fashion: Modna prodavnica
674           fish: Ribarnica
675           florist: Cvećara
676           food: Bakalnica
677           funeral_directors: Pogrebno preduzeće
678           furniture: Nameštaj
679           gallery: Galerija
680           garden_centre: Vrtni centar
681           general: Prodavnica mešovite robe
682           gift: Suvenirnica
683           greengrocer: Piljarnica
684           grocery: Bakalnica
685           hairdresser: Frizerski salon
686           hardware: Gvožđara
687           hifi: Muzička oprema
688           insurance: Osiguranje
689           jewelry: Zlatara
690           kiosk: Kiosk
691           laundry: Perionica rublja
692           mall: Tržni centar
693           market: Market
694           mobile_phone: Prodavnica mobilnih telefona
695           motorcycle: Prodavnica motocikala
696           music: Muzička prodavnica
697           newsagent: Novinar
698           optician: Optičar
699           organic: Prodavnica zdrave hrane
700           outdoor: Štand
701           pet: Prodavnica kućnih ljubimaca
702           photo: Fotografska radnja
703           salon: Salon
704           shoes: Prodavnica obuće
705           shopping_centre: Tržni centar
706           sports: Sportska oprema
707           stationery: Papirnica
708           supermarket: Supermarket
709           toys: Prodavnica igračaka
710           travel_agency: Turistička agencija
711           video: Videoteka
712           wine: Trgovina pićem
713         tourism: 
714           alpine_hut: Planinarski dom
715           artwork: Galerija
716           attraction: Atrakcija
717           bed_and_breakfast: Polupansion
718           cabin: Koliba
719           camp_site: Kamp
720           caravan_site: Kamp-prikolice
721           chalet: Planinska koliba
722           guest_house: Gostinska kuća
723           hostel: Hostel
724           hotel: Hotel
725           information: Podaci
726           lean_to: Sklonište
727           motel: Motel
728           museum: Muzej
729           picnic_site: Mesto za piknik
730           theme_park: Tematski park
731           valley: Dolina
732           viewpoint: Vidikovac
733           zoo: Zoološki vrt
734         tunnel: 
735           "yes": Tunel
736         waterway: 
737           artificial: Veštački vodeni put
738           boatyard: Brodogradilište
739           canal: Kanal
740           connector: Spoj vodnih puteva
741           dam: Brana
742           derelict_canal: Odbačeni kanal
743           ditch: Jarak
744           dock: Dok
745           drain: Odvod
746           lock: Brana
747           lock_gate: Vrata brane
748           mineral_spring: Mineralni izvor
749           mooring: Sidrište
750           rapids: Brzaci
751           river: Reka
752           riverbank: Rečna obala
753           stream: Potok
754           wadi: Suvo korito reke
755           water_point: Tačka vodotoka
756           waterfall: Vodopad
757           weir: Brana
758       prefix_format: "%{name}"
759   html: 
760     dir: ltr
761   javascripts: 
762     map: 
763       base: 
764         cycle_map: Biciklistička mapa
765         mapquest: Mapkvest open
766         standard: Standardna
767         transport_map: Saobraćajna mapa
768     site: 
769       edit_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste uredili mapu
770       edit_tooltip: Uredite mapu
771   layouts: 
772     community: Zajednica
773     community_blogs: Blogovi zajednice
774     community_blogs_title: Blogovi članova zajednice
775     copyright: Autorska prava i licenca
776     donate: Pomozite nam tako što ćete %{link} radi održavanja potrebnog hardvera.
777     edit: Uredi
778     edit_with: Uredi uređivačem %{editor}
779     export: Izvezi
780     foundation: Zadužbina
781     foundation_title: Zadužbina Openstritmap
782     gps_traces: GPS tragovi
783     gps_traces_tooltip: Upravljajte GPS tragovima
784     help: Pomoć
785     history: Istorija
786     home: dom
787     intro_2_create_account: Otvorite nalog
788     log_in: prijavi me
789     log_in_tooltip: Prijavite se s postojećim nalogom
790     logo: 
791       alt_text: Logotip Openstritmapa
792     logout: odjavi me
793     make_a_donation: 
794       text: Priložite novac
795       title: Podržite Openstritmap novčanim prilogom
796     osm_offline: Baza podataka Openstritmapa je trenutno nedostupna dok se ne završe važni radovi na održavanju.
797     osm_read_only: Zbog radova na održavanju baze podataka Openstritmapa, istu trenutno nije moguće menjati.
798     partners_bytemark: Hosting „Bajtmark“
799     partners_html: Hosting podržava %{ucl}, %{ic} i %{bytemark}, kao i drugi %{partners}.
800     partners_ic: Londonski kraljevski koledž
801     partners_partners: partneri
802     partners_ucl: VR centar UCL-a
803     project_name: 
804       h1: Openstritmap
805       title: Openstritmap
806     sign_up: otvori nalog
807     sign_up_tooltip: Otvorite nalog da biste uređivali
808     tag_line: Slobodna viki mapa sveta
809     user_diaries: Dnevnici
810     user_diaries_tooltip: Pogledajte korisničke dnevnike
811   license_page: 
812     foreign: 
813       english_link: engleskog originala
814       text: U slučaju sukoba između prevedene stranice i %{english_original_link}, engleska stranica ima prednost
815       title: O prevodu
816     legal_babble: 
817       contributors_at_html: "<strong>Austrija</strong>: sadrži podatke iz\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Štata Viena</a> pod licencom\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Forarlberg</a> i\n  \t+ \t\nLand Tirol (pod licencom <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT sa izmenama i dopunama</a>)."
818       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: sadrži podatke iz\n    Beobaze&reg;, Geogratisa (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade), Kanvek (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade) i Statkan (Geografski odsek,\n    Zavod za statistiku Kanade)."
819       contributors_footer_1_html: "Više informacija o ovim i drugim izvorima korišćenim\nza poboljšavanje Openstritmapa možete naći na stranici <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Doprinosioci</a> na našem vikiju."
820       contributors_footer_2_html: "  Uključivanje podataka u Openstritmap ne podrazumeva da izvorni\n  vlasnik podataka prihvata Openstritmap, obezbeđuje bilo kakvu\n  garanciju ili prihvata odgovornost."
821       contributors_fr_html: "<strong>Francuska</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Generalne direkcije za oporezivanje."
822       contributors_gb_html: "<strong>Ujedinjeno Kraljevstvo</strong>: sadrži Zvanične\n    podatke geodetskog premeravanja &copy; Autorska prava 2010."
823       contributors_intro_html: "  Naša licenca CC BY-SA zahteva od vas da &ldquo;morate\n  navesti ime izvornog autora ili davaoca licence&rdquo;.\n  Pojedinačni kartografi ne zahtevaju isticanje zasluga osim\n  &ldquo;Openstritmap doprinosioca&rdquo;, ali kada podaci\n  pripadaju nacionalnoj geografskoj agenciji ili drugom\n  većem izvoru koji je uključen u Openstritmap, razumno je\n  navesti izvor ili ostaviti hipervezu do njega."
824       contributors_nl_html: "<strong>Holandija</strong>: sadrži &copy; AND podaci, 2007\n  \t+ \t\n    (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
825       contributors_nz_html: "<strong>Novi Zeland</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Land Information New Zealand. Krunska autorska prava zadržana."
826       contributors_title_html: Naši saradnici
827       contributors_za_html: "<strong>Južnoafrička Republika</strong>: sadrži podatke iz\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Glavne uprave:\nNacionalna katastarska služba</a>, državna autorska prava zadržana."
828       credit_1_html: "  Ako koristite naše slike mapa, tražimo da zasluge sadrže\n  bar &ldquo;&copy; Doprinosioci\n  Openstritmapa, CC BY-SA&rdquo;. Ako koristite samo podatke mapa,\n  navedite &ldquo;Kartografski podaci &copy; Doprinosioci Openstritmapa,\n  CC BY-SA&rdquo;."
829       credit_2_html: "  Gde je moguće, Openstritmap bi trebalo da vodi do adrese <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  i CC BY-SA do <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.\n  Ako koristite medijum u kom se veze ne mogu postaviti\n  (npr. štampani rad), predlažemo da usmerite vaše\n  čitaoce na www.openstreetmap.org (po mogućstvu\n  proširavanjem &lsquo;Openstritmapa&rsquo; na celu adresu)\n  i na www.creativecommons.org."
830       credit_title_html: Kako da imenujete Openstritmap
831       intro_1_html: "OpenStreetMap is <i>open data</i>, licensed under the <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
832       intro_2_html: "  Možete da umnožavate, delite, prenosite i prilagođavate\n  naše mape i podatke, sve dok imenujete Openstritmap i njene\n  urednike. Ako želite da menjate i dograđujete naše podatke,\n  možete ih deliti samo pod istom licencom.\n  Ceo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">\n  tekst ugovora</a> objašnjava vam vaša prava i odgovornosti."
833       more_1_html: "  Pročitajte više o korišćenju naših podataka na <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">ČPP</a>."
834       more_2_html: "  Podsećamo urednike Openstritmapa da nikada ne dodaju podatke\n  od bilo kog izvora zaštićenog autorskim pravima (npr.\n  Gugl mape ili štampane mape) bez izričite dozvole\n  nosioca autorskog prava."
835       more_title_html: Saznajte više
836       title_html: Autorska prava i licenca
837     native: 
838       mapping_link: počnite s mapiranjem
839       native_link: srpsko izdanje
840       text: Trenutno posmatrate englesko izdanje stranice o autorskim pravima. Možete se vratiti na %{native_link} ove stranice ili jednostavno zaboravite na autorska prava i %{mapping_link}.
841       title: O stranici
842   message: 
843     delete: 
844       deleted: Poruka je obrisana
845     inbox: 
846       date: Datum
847       from: Od
848       messages: Imate %{new_messages} i %{old_messages}
849       my_inbox: Primljene
850       new_messages: 
851         one: "%{count} nova poruka"
852         other: "%{count} nove poruke"
853       no_messages_yet: Još uvek nemate poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
854       old_messages: 
855         one: "%{count} stara poruka"
856         other: "%{count} stare poruke"
857       outbox: poslate
858       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
859       subject: Naslov
860       title: Primljene
861     mark: 
862       as_read: Poruka je označena kao pročitana
863       as_unread: Poruka je označena kao nepročitana
864     message_summary: 
865       delete_button: Obriši
866       read_button: Označi kao pročitano
867       reply_button: Odgovori
868       unread_button: Označi kao nepročitano
869     new: 
870       back_to_inbox: Nazad na primljene
871       body: Tekst
872       limit_exceeded: Nedavno ste poslali mnogo poruka. Sačekajte neko vreme pre nego pokušavate da pošaljete još neku.
873       message_sent: Poruka je poslata.
874       send_button: Pošalji
875       send_message_to: Pošalji novu poruku za %{name}
876       subject: Naslov
877       title: Pošalji poruku
878     no_such_message: 
879       body: Nažalost, nema poruke s tim IB.
880       heading: Nema takve poruke
881       title: Nema takve poruke
882     outbox: 
883       date: Datum
884       inbox: primljene
885       messages: 
886         one: Imate %{count} poslatu poruku
887         other: Imate %{count} poslate poruke
888       my_inbox: "%{inbox_link}"
889       no_sent_messages: Još uvek nemate poslatih poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
890       outbox: poslate
891       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
892       subject: Naslov
893       title: Poslate
894       to: Za
895     read: 
896       date: Datum
897       from: Od
898       reply_button: Odgovori
899       subject: Naslov
900       title: Pročitaj poruku
901       to: Za
902       unread_button: Označi kao nepročitano
903       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka koju ste želeli da pročitate nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste je pročitali.
904     reply: 
905       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka na koju ste želeli da odgovorite nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste odgovorili.
906     sent_message_summary: 
907       delete_button: Obriši
908   notifier: 
909     diary_comment_notification: 
910       footer: Možete pročitati komentare na %{readurl}, prokomentarisati na %{commenturl} ili odgovoriti na %{replyurl}
911       header: "%{from_user} prokomentarisa vaš skorašnji unos u dnevniku pod naslovom %{subject}:"
912       hi: Pozdrav, %{to_user},
913       subject: "[OpenStreetMap] %{user} prokomentarisa vaš unos u dnevniku"
914     email_confirm: 
915       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
916     email_confirm_html: 
917       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
918       greeting: Pozdrav,
919       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da promeni e-adresu sa %{server_url} na %{new_address}.
920     email_confirm_plain: 
921       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
922       greeting: Pozdrav,
923     friend_notification: 
924       befriend_them: Možete ga/je dodati i kao prijatelja na %{befriendurl}.
925       had_added_you: "%{user} vas je dodao kao prijatelja na Openstritmapu."
926       see_their_profile: Možete videti njegov/njen profil na %{userurl}.
927       subject: "[Openstritmap] %{user} vas je dodao kao prijatelja"
928     gpx_notification: 
929       and_no_tags: i bez oznaka.
930       and_the_tags: "i sa sledećim oznakama:"
931       failure: 
932         failed_to_import: "Uvoz nije uspeo. Greška:"
933         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=sr-ec
934         more_info_1: Više o neuspelom GPX uvozu i kako to izbeći
935         more_info_2: "može se naći na:"
936         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz nije uspeo"
937       greeting: Pozdrav,
938       success: 
939         loaded_successfully: uspešno učitano sa %{trace_points} od mogućih %{possible_points} tačaka.
940         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz je uspeo"
941       with_description: s opisom
942       your_gpx_file: Liči na vašu GPX datoteku
943     lost_password: 
944       subject: "[OpenStreetMap] Zahtev za poništavanje lozinke"
945     lost_password_html: 
946       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
947       greeting: Pozdrav,
948       hopefully_you: Neko (verovatno vi) zatražio je poništavanje lozinke za ovaj nalog.
949     lost_password_plain: 
950       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
951       greeting: Pozdrav,
952     message_notification: 
953       header: "%{from_user} vam posla poruku preko Openstritmapa pod naslovom %{subject}:"
954       hi: Pozdrav, %{to_user},
955       subject_header: "[Openstritmap] – %{subject}"
956     signup_confirm: 
957       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
958   oauth: 
959     oauthorize: 
960       allow_read_gpx: čita vaše privatne GPS tragove.
961       allow_read_prefs: čita vaše korisničke postavke.
962       allow_to: "Dozvoli programu da:"
963       allow_write_api: menja mapu.
964       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
965       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
966       allow_write_prefs: menja vaše korisničke postavke.
967       request_access: Program %{app_name} zahteva pristup vašem nalogu, %{user}. Odlučite se da li želite da mu ga omogućite. Možete izabrati bilo koji program.
968     revoke: 
969       flash: Opozvali ste novčić za %{application}
970   oauth_clients: 
971     create: 
972       flash: Podaci su uspešno upisani
973     destroy: 
974       flash: Upis programa je ukinut
975     edit: 
976       submit: Uredi
977       title: Uredi program
978     form: 
979       allow_read_gpx: čitanje privatnih GPS tragova.
980       allow_read_prefs: čitanje korisničkih postavki.
981       allow_write_api: menjanje mape.
982       allow_write_diary: pravljenje unosa u dnevniku, komentarisanje i dodavanje prijatelja.
983       allow_write_gpx: otpremanje GPS tragova.
984       allow_write_prefs: menjanje korisničkih postavki.
985       callback_url: Povratna adresa
986       name: Ime
987       requests: "Zahtevaj sledeće dozvole od korisnika:"
988       required: Neophodno
989       support_url: Adresa podrške
990       url: Adresa glavnog programa
991     index: 
992       application: Naziv programa
993       issued_at: Izdano
994       list_tokens: "Sledeći novčići su izdani programima na vaše ime:"
995       my_apps: Programi
996       my_tokens: Odobreni programi
997       no_apps: Imate li program koji želite da koristite sa standardom %{oauth}? Morate upisati vaš program pre nego što on može da traži OAuth zahteve.
998       register_new: Upiši program
999       registered_apps: "Sledeći programi su upisani:"
1000       revoke: Opozovi
1001       title: OAuth detalji
1002     new: 
1003       submit: Otvori nalog
1004       title: Upiši novi program
1005     not_found: 
1006       sorry: Žao nam je, %{type} nije pronađen.
1007     show: 
1008       access_url: "Adresa pristupnog novčića:"
1009       allow_read_gpx: čita privatne GPS tragove.
1010       allow_read_prefs: čita korisničke postavke.
1011       allow_write_api: menja mapu.
1012       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1013       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1014       allow_write_prefs: menja korisničke postavke.
1015       authorize_url: "Adresa ovlašćenja:"
1016       confirm: Jeste li sigurni?
1017       delete: Obriši klijent
1018       edit: Detalji izmene
1019       key: "Ključ potrošača:"
1020       requests: "Zahtevanje sledećih dozvola od korisnika:"
1021       secret: "Tajna potrošača:"
1022       support_notice: Podržavamo HMAC-SHA1, kao i običan tekst u režimu SSL.
1023       title: OAuth detalji za %{app_name}
1024       url: "Adresa zahtevnog novčića:"
1025     update: 
1026       flash: Podaci o klijentu su uspešno ažurirani
1027   printable_name: 
1028     with_version: "%{id}, ver. %{version}"
1029   redaction: 
1030     create: 
1031       flash: Redakcija je napravljena.
1032     destroy: 
1033       error: Došlo je do greške pri uklanjanju redakcije.
1034       flash: Redakcija je uklonjena.
1035       not_empty: Redakcija nije prazna. Poništite redigovanje svih verzija koje pripadaju ovoj redakciji pre nego što je uklonite.
1036     edit: 
1037       description: Opis
1038       heading: Uredi redakciju
1039       submit: Sačuvaj redakciju
1040       title: Uređivanje redakcije
1041     index: 
1042       empty: Nema redakcija.
1043       heading: Spisak redakcija
1044       title: Spisak redakcija
1045     new: 
1046       description: Opis
1047       heading: Unesite podatke za novu redakciju
1048       submit: Napravi redakciju
1049       title: Pravljenje nove redakcije
1050     show: 
1051       confirm: Jeste li sigurni?
1052       description: "Opis:"
1053       destroy: Ukloni ovu redakciju
1054       edit: Uredi ovu redakciju
1055       heading: Prikaz redakcije „%{title}“
1056       title: Prikaz redakcije
1057       user: "Tvorac:"
1058     update: 
1059       flash: Izmene su sačuvane.
1060   site: 
1061     edit: 
1062       anon_edits: (%{link})
1063       anon_edits_link_text: Saznajte zašto je to slučaj.
1064       flash_player_required: Potreban vam je fleš plejer da biste koristili uređivač mapa. Preuzmite ga <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odavde</a>. Dostupne su i <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">neke druge mogućnosti</a> za uređivanje Openstritmapa.
1065       no_iframe_support: Vaš pregledač ne podržava HTML iframes, a oni su potrebni za ovu mogućnost.
1066       not_public: Niste podesili da vaše izmene budu javne.
1067       not_public_description: Ne možete uređivati mapu sve dok to ne uradite. Možete podesiti da vaše izmene budu javne s %{user_page}.
1068       potlatch2_not_configured: Potlač 2 nije podešen. Pogledajte http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za više informacija
1069       potlatch2_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, kliknite na dugme za čuvanje.
1070       potlatch_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, poništite tekuću putanju ili tačku, ako uređujete naživo, ili kliknite na dugme za čuvanje.
1071       user_page_link: korisničke stranice
1072     index: 
1073       js_1: Koristite pregledač koji ne podržava javaskript ili ste ga onemogućili.
1074       js_2: Openstritmap koristi javaskript za prikazivanje mapa.
1075       permalink: Trajna veza
1076       remote_failed: Uređivanje nije uspelo. Proverite da li je JOSM ili Merkaartor učitan i da je mogućnost daljinskog upravljanja omogućena
1077       shortlink: Kratka veza
1078     key: 
1079       table: 
1080         entry: 
1081           admin: Administrativna granica
1082           allotments: Bašte
1083           apron: 
1084             - Aerodromski peron
1085             - terminal
1086           bridge: Crni okvir – most
1087           bridleway: Konjička staza
1088           brownfield: Građevinsko zemljište
1089           building: Značajna zgrada
1090           byway: Sporedni put
1091           cable: 
1092             - Žičara
1093             - sedišnica
1094           cemetery: Groblje
1095           centre: Sportski centar
1096           commercial: Poslovno područje
1097           common: 
1098             - Poljana
1099             - livada
1100           construction: Putevi u izgradnji
1101           cycleway: Biciklistička staza
1102           destination: Pristup odredištu
1103           farm: Farma
1104           footway: Pešačka staza
1105           forest: Šuma
1106           golf: Golf teren
1107           heathland: Pustoš
1108           industrial: Industrijsko područje
1109           lake: 
1110             - Jezero
1111             - rezervoar
1112           military: Vojno područje
1113           motorway: Auto-put
1114           park: Park
1115           permissive: Pristup uz dozvolu
1116           pitch: Sportsko igralište
1117           primary: Glavni put
1118           private: Privatni posed
1119           rail: Železnička pruga
1120           reserve: Rezervat prirode
1121           resident: Stambeno područje
1122           retail: Maloprodajno područje
1123           runway: 
1124             - Aerodromska pista
1125             - rulne staze
1126           school: 
1127             - Škola
1128             - univerzitet
1129           secondary: Sporedni put
1130           station: Železnička stanica
1131           subway: Podzemna železnica
1132           summit: 
1133             - Uzvišenje
1134             - vrh
1135           tourist: Turistička atrakcija
1136           track: Makadam
1137           tram: 
1138             - Laka železnica
1139             - tramvaj
1140           trunk: Magistralni put
1141           tunnel: Isprekidan okvir – tunel
1142           unclassified: Nekategorisani put
1143           unsurfaced: Neasfaltirani put
1144           wood: Šuma
1145     markdown_help: 
1146       alt: Rezervni tekst
1147       first: Prva stavka
1148       heading: Naslov
1149       headings: Naslovi
1150       image: Slika
1151       link: Veza
1152       ordered: Svrstan spisak
1153       second: Druga stavka
1154       subheading: Podnaslov
1155       text: Tekst
1156       title_html: Raščlanjeno sa <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">markdaunom</a>
1157       unordered: Nesvrstan spisak
1158       url: Adresa
1159     richtext_area: 
1160       edit: Uredi
1161       preview: Pregled
1162     search: 
1163       search: Pretraga
1164       submit_text: Idi
1165       where_am_i: Gde sam?
1166       where_am_i_title: Ustanovite trenutnu lokaciju pomoću pretraživača
1167     sidebar: 
1168       close: Zatvori
1169       search_results: Rezultati pretrage
1170   time: 
1171     formats: 
1172       friendly: "%e %B %Y u %H:%M"
1173   trace: 
1174     create: 
1175       trace_uploaded: GPX datoteka je otpremljena i čeka ubacivanje u bazu. Ovo obično traje oko pola sata, nakon čega ćete dobiti obaveštenje o završetku.
1176       upload_trace: Otpremi GPS trag
1177     delete: 
1178       scheduled_for_deletion: Trag postavljen za brisanje
1179     edit: 
1180       description: "Opis:"
1181       download: preuzmi
1182       edit: uredi
1183       filename: "Naziv datoteke:"
1184       heading: Uređivanje traga %{name}
1185       map: mapa
1186       owner: "Vlasnik:"
1187       points: "Tačaka:"
1188       save_button: Sačuvaj izmene
1189       start_coord: "Početna koordinata:"
1190       tags: "Oznake:"
1191       tags_help: razdvojeno zapetama
1192       title: Uređivanje traga %{name}
1193       uploaded_at: "Otpremljeno:"
1194       visibility: "Vidljivost:"
1195       visibility_help: šta ovo znači?
1196       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1197     list: 
1198       empty_html: Ovde još nema ništa. <a href='%{upload_link}'>Otpremite novi trag</a> ili saznajte više o GPS traganju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>viki stranici</a>.
1199       public_traces: Javni GPS tragovi
1200       public_traces_from: Javni GPS tragovi korisnika %{user}
1201       tagged_with: " označeni sa %{tags}"
1202       your_traces: Vaši GPS tragovi
1203     make_public: 
1204       made_public: Javni trag
1205     offline: 
1206       heading: GPX ostava je van mreže
1207       message: GPX ostava i otpremanje trenutno nisu dostupni.
1208     offline_warning: 
1209       message: Sistem za otpremanje GPX datoteka trenutno nije dostupan
1210     trace: 
1211       ago: pre %{time_in_words_ago}
1212       by: od
1213       count_points: "%{count} tačaka"
1214       edit: uredi
1215       edit_map: Uredi mapu
1216       identifiable: MOŽE SE PREPOZNATI
1217       in: u
1218       map: mapa
1219       more: više
1220       pending: NA_ČEKANJU
1221       private: PRIVATNI
1222       public: JAVNI
1223       trace_details: Pogledajte detalje o tragu
1224       trackable: MOŽE SE PRATITI
1225       view_map: Pogledaj kartu
1226     trace_form: 
1227       description: "Opis:"
1228       help: Pomoć
1229       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=sr-ec
1230       tags: "Oznake:"
1231       tags_help: razdvojeno zapetama
1232       upload_button: Otpremi
1233       upload_gpx: "Otpremi GPX datoteku:"
1234       visibility: "Vidljivost:"
1235       visibility_help: šta ovo znači?
1236       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1237     trace_header: 
1238       see_all_traces: Pogledaj sve tragove
1239       see_your_traces: Pogledaj svoje tragove
1240       traces_waiting: Imate %{count} tragova na čekanju za slanje. Sačekajte da se prvo oni završe pre otpremanja novih tragova, da ne biste blokirali druge korisnike.
1241       upload_trace: Otpremi trag
1242     trace_optionals: 
1243       tags: Oznake
1244     trace_paging_nav: 
1245       newer: Noviji tragovi
1246       older: Stariji tragovi
1247       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1248     view: 
1249       delete_track: Obriši ovaj trag
1250       description: "Opis:"
1251       download: preuzmi
1252       edit: uredi
1253       edit_track: Uredi ovaj trag
1254       filename: "Naziv datoteke:"
1255       heading: Pregled traga %{name}
1256       map: mapa
1257       none: ništa
1258       owner: "Vlasnik:"
1259       pending: NA_ČEKANJU
1260       points: "Tačaka:"
1261       start_coordinates: "Početna koordinata:"
1262       tags: "Oznake:"
1263       title: Pregled traga %{name}
1264       trace_not_found: Trag nije pronađen.
1265       uploaded: "Otpremljeno:"
1266       visibility: "Vidljivost:"
1267     visibility: 
1268       identifiable: Može se prepoznati (prikazano u spisku tragova kao javne, poređane i datirane tačke)
1269       private: Privatni (prikazuje se kao anonimne, neraspoređene tačke)
1270       public: Javni (prikazane u spisku tragova kao anonimne, neraspoređene tačke)
1271       trackable: Može se pratiti (prikazuje se kao anonimne, poređane i datirane tačke)
1272   user: 
1273     account: 
1274       contributor terms: 
1275         agreed: Prihvatili ste nove uslove uređivanja.
1276         agreed_with_pd: Takođe se slažete da vaše izmene budu u javnom vlasništvu.
1277         heading: "Uslovi uređivanja:"
1278         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=sr-ec
1279         link text: šta je ovo?
1280         not yet agreed: Niste prihvatili nove uslove uređivanja.
1281         review link text: Pratite ovu vezu da biste pregledali i prihvatili nove uslove uređivanja.
1282       current email address: "Trenutna e-adresa:"
1283       delete image: Ukloni trenutnu sliku
1284       email never displayed publicly: (nikada se ne prikazuje javno)
1285       flash update success: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani.
1286       flash update success confirm needed: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani. Proverite e-poštu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1287       home location: "Mesto stanovanja:"
1288       image: "Slika:"
1289       image size hint: (kvadratne slike od barem 100×100 piksela rade najbolje)
1290       keep image: Zadrži trenutnu sliku
1291       latitude: "Geografska širina:"
1292       longitude: "Geografska dužina:"
1293       make edits public button: Neka sve moje izmene budu javne
1294       my settings: Postavke
1295       new email address: "Nova e-adresa:"
1296       new image: Dodaj sliku
1297       no home location: Niste uneli mesto stanovanja.
1298       openid: 
1299         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1300         link text: šta je ovo?
1301         openid: "OpenID:"
1302       preferred editor: "Željeni uređivač:"
1303       preferred languages: "Željeni jezici:"
1304       profile description: "Opis profila:"
1305       public editing: 
1306         disabled: Onemogućeno i ne mogu se uređivati podaci. Sve prethodne izmene su anonimne.
1307         disabled link text: zašto ne mogu da uređujem?
1308         enabled: Omogućeno. Nije anonimno i mogu se uređivati podaci.
1309         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1310         enabled link text: šta je ovo?
1311         heading: "Javno uređivanje:"
1312       public editing note: 
1313         heading: Javno uređivanje
1314         text: Trenutno su vaše izmene anonimne i ljudi vam ne mogu slati poruke ili videti vašu lokaciju. Da biste pokazali vaše izmene i dozvolili ljudima da vas kontaktiraju, kliknite na dugme ispod. <b>Od promena API-ja 0.6, samo javni korisnici mogu uređivati mape</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">saznajte zašto</a>).<ul><li>Vaša e-adresa neće biti otkrivena na ovaj način.</li><li>Ova radnja ne može biti opozvana i svi novi korisnici su od sada postavljeni kao javni.</li></ul>
1315       replace image: Zameni trenutnu sliku
1316       return to profile: Nazad na profil
1317       save changes button: Sačuvaj izmene
1318       title: Uredi nalog
1319       update home location on click: Ažurirati mesto stanovanja kada kliknem na mapu?
1320     confirm: 
1321       already active: Ovaj nalog je već potvrđen.
1322       button: Potvrdi
1323       heading: Potvrda korisničkog naloga
1324       press confirm button: Pritisnite dugme za potvrdu da biste aktivirali nalog.
1325       unknown token: Izgleda da taj novčić ne postoji.
1326     confirm_email: 
1327       button: Potvrdi
1328       failure: E-adresa s ovim novčićem je već potvrđena.
1329       heading: Potvrda promene e-adrese
1330       press confirm button: Kliknite na dugme za potvrdu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1331       success: Vaša e-adresa je potvrđena. Hvala vam na upisu!
1332     confirm_resend: 
1333       failure: Korisnik %{name} nije pronađen.
1334       success: Poslali smo novu potvrdnu poruku na %{email}. Nakon što potvrdite svoj nalog, moći ćete da počnete s mapiranjem.<br /><br />Ako koristite sistem protiv nepoželjnih poruka, dodajte webmaster@openstreetmap.org u spisak dozvoljenih adresa jer nismo u mogućnosti da odgovorimo na bilo koji zahtev za potvrdu.
1335     filter: 
1336       not_an_administrator: Treba da budete administrator da biste izvršili ovu radnju.
1337     go_public: 
1338       flash success: Sve vaše izmene su sada javne. Dozvoljeno vam je uređivanje.
1339     list: 
1340       confirm: Potvrdi izabrane korisnike
1341       empty: Nije pronađen nijedan korisnik
1342       heading: Korisnici
1343       hide: Sakrij izabrane korisnike
1344       showing: 
1345         one: Prikaz stranice %{page} (%{first_item} od %{items})
1346         other: Prikaz stranica %{page} (%{first_item}-%{last_item} od %{items})
1347       summary: "%{name} napravljeno od %{ip_address} dana %{date}"
1348       summary_no_ip: "%{name} napravljeno %{date}"
1349       title: Korisnici
1350     login: 
1351       account is suspended: Nažalost, vaš nalog je ukinut zbog sumnjive aktivnosti.<br />Obratite se <a href="%{webmaster}">administratoru</a> ako želite da porazgovarate o problemu.
1352       account not active: Žao nam je, vaš nalog još uvek nije aktiviran. <br />Pratite vezu u poruci za potvrdu e-pošte da biste ga aktivirali ili <a href="%{reconfirm}">zatražite novu poruku</a>.
1353       auth failure: Ne mogu da vas prijavim s unetim podacima.
1354       create account minute: Otvorite nalog. Potrebno je samo nekoliko trenutaka.
1355       email or username: "E-adresa ili korisničko ime:"
1356       heading: Prijava
1357       login_button: Prijavi me
1358       lost password link: Zaboravili ste lozinku?
1359       new to osm: Novi ste na sajtu?
1360       no account: Nemate nalog?
1361       openid: "%{logo} OpenID:"
1362       openid invalid: Izgleda da OpenID nije ispravan
1363       openid missing provider: Ne mogu da se povežem s OpenID dobavljačem
1364       openid_logo_alt: Prijavite se s OpenID-jem
1365       openid_providers: 
1366         aol: 
1367           alt: Prijavite se preko AOL-a
1368           title: Prijava putem AOL-a
1369         google: 
1370           alt: Prijavite se preko Gugla
1371           title: Prijava putem Gugla
1372         myopenid: 
1373           alt: Prijavite se preko myOpenID-ja
1374           title: Prijava putem myOpenID-ja
1375         openid: 
1376           alt: Prijavite se s OpenID-jem
1377           title: Prijava putem OpenID-ja
1378         wordpress: 
1379           alt: Prijavite se preko Vordpresa
1380           title: Prijava putem Vordpresa
1381         yahoo: 
1382           alt: Prijavite se preko Jahua
1383           title: Prijava putem Jahua
1384       password: "Lozinka:"
1385       register now: Otvorite nalog
1386       remember: "Zapamti me:"
1387       title: Prijava
1388       to make changes: Da biste pravili izmene, morate imati nalog.
1389       with openid: "Rezervni način je da koristite OpenID:"
1390       with username: "Već imate nalog? Prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom:"
1391     logout: 
1392       heading: Odjava
1393       logout_button: Odjavi me
1394       title: Odjava
1395     lost_password: 
1396       email address: "E-adresa:"
1397       heading: Zaboravili ste lozinku?
1398       help_text: Unesite e-adresu koju ste uneli pri upisu, a mi ćemo vam poslati vezu pomoću koje možete da poništite lozinku.
1399       new password button: Poništi lozinku
1400       notice email cannot find: E-adresa nije pronađena.
1401       notice email on way: Poruka za poništavanje lozinke je poslata.
1402       title: Povratak lozinke
1403     make_friend: 
1404       already_a_friend: Već ste prijatelj sa %{name}.
1405       button: Dodaj kao prijatelja
1406       failed: Ne mogu da dodam %{name} kao prijatelja.
1407       heading: Dodati korisnika %{user} kao prijatelja?
1408       success: "%{name} je sada vaš prijatelj."
1409     new: 
1410       confirm email address: "Potvrdite e-adresu:"
1411       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1412       contact_webmaster: Kontaktirajte <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">administratora</a> za otvaranje novog naloga. Obradićemo zahtev što je pre moguće.
1413       continue: Nastavi
1414       display name: "Ime prikaza:"
1415       display name description: Javno prikazano korisničko ime. Kasnije ga možete promeniti u postavkama.
1416       email address: "E-adresa:"
1417       license_agreement: Nakon što potvrdite nalog, moraćete da prihvatite <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">uslove uređivanja</a>.
1418       no_auto_account_create: Nažalost, trenutno nismo u mogućnosti da otvorimo novi nalog.
1419       not displayed publicly: Ne prikazuje se javno (pogledajte <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">politiku privatnosti</a>)
1420       openid: "%{logo} OpenID:"
1421       openid association: "<p>Vaš OpenID nije povezan s nalogom na Openstritmapu.</p>\n<ul>\n  <li>Ako još uvek nemate nalog, otvorite ga koristeći obrazac ispod.</li>\n  <li>\n    Ako imate nalog, prijavite se sa svojim korisničkim imenom\n    i lozinkom, pa ga onda povežite s OpenID-jem u postavkama.\n  </li>\n</ul>"
1422       openid no password: S OpenID-jem, lozinka nije potrebna, ali neke dodatne alatke ipak zahtevaju lozinku.
1423       password: "Lozinka:"
1424       terms accepted: Hvala vam što prihvatate nove uslove uređivanja.
1425       terms declined: Žao nam je što ste odlučili da ne prihvatite nove uslove uređivanja. Pogledajte <a href="%{url}">ovu stranicu</a> za više informacija.
1426       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1427       title: Otvaranje naloga
1428       use openid: Rezervni način je da koristite %{logo} OpenID
1429     no_such_user: 
1430       body: Ne postoji korisnik s imenom %{user}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
1431       heading: Korisnik %{user} ne postoji
1432       title: Nema takvog korisnika
1433     popup: 
1434       friend: Prijatelj
1435       nearby mapper: Obližnji kartograf
1436       your location: Vaša lokacija
1437     remove_friend: 
1438       button: Ukloni iz prijatelja
1439       heading: Ukloniti korisnika %{user} iz prijatelja?
1440       not_a_friend: "%{name} nije vaš prijatelj."
1441       success: "%{name} je izbačen iz prijatelja."
1442     reset_password: 
1443       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1444       flash changed: Vaša lozinka je promenjena.
1445       flash token bad: Takav novčić nije pronađen. Proverite adresu.
1446       heading: Poništavanje lozinke za %{user}
1447       password: "Lozinka:"
1448       reset: Poništi lozinku
1449       title: Poništi lozinku
1450     set_home: 
1451       flash success: Mesto stanovanja je uspešno sačuvano
1452     suspended: 
1453       body: "<p>\n  Žao nam je, vaš nalog je privremeno ukinut\n  zbog sumnjive aktivnosti.\n</p>\n<p>\n  Ovu odluku će ubrzo razmotriti administrator. Takođe,\n  možete kontaktirati %{webmaster}a ako želite da se žalite.\n</p>"
1454       heading: Suspendovan nalog
1455       title: Suspendovan nalog
1456       webmaster: administrator
1457     terms: 
1458       agree: Prihvati
1459       consider_pd: Prema gorenavedenom ugovoru, smatram da moji doprinosi pripadaju javnom vlasništvu
1460       consider_pd_why: šta je ovo?
1461       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=sr-ec
1462       decline: Odbaci
1463       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1464       guidance: "Podaci koji će vam pomoći da razumete ove uslove: <a href=\"%{summary}\">kratak opis</a> i neki <a href=\"%{translations}\">neformalni prevodi</a>"
1465       heading: Uslovi uređivanja
1466       legale_names: 
1467         france: Francuska
1468         italy: Italija
1469         rest_of_world: Ostatak sveta
1470       legale_select: "Izaberite zemlju prebivališta:"
1471       read and accept: Pročitajte ugovor ispod i pritisnite dugme za potvrdu da biste prihvatili uslove za postojeće i buduće doprinose.
1472       title: Uslovi uređivanja
1473       you need to accept or decline: Molimo vas da pročitate ugovor pre nego što ga prihvatite.
1474     view: 
1475       activate_user: aktiviraj ovog korisnika
1476       add as friend: dodaj kao prijatelja
1477       ago: (pre %{time_in_words_ago})
1478       block_history: dobijene blokade
1479       blocks by me: moja blokiranja
1480       blocks on me: blokiranja na mene
1481       comments: komentari
1482       confirm: Potvrdi
1483       confirm_user: potvrdi ovog korisnika
1484       create_block: blokiraj ovog korisnika
1485       created from: "Napravljeno iz:"
1486       ct accepted: Prihvaćeno pre %{ago} dana
1487       ct declined: Odbijeno
1488       ct status: "Uslovi za učešće:"
1489       ct undecided: Neodlučeno
1490       deactivate_user: deaktiviraj ovog korisnika
1491       delete_user: obriši ovog korisnika
1492       description: Opis
1493       diary: dnevnik
1494       edits: izmene
1495       email address: "E-adresa:"
1496       friends_changesets: Sve izmene prijatelja
1497       friends_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku prijatelja
1498       hide_user: sakrij ovog korisnika
1499       if set location: Ako postavite svoju lokaciju, zgodna mapa će biti prikazana ispod. Možete je podesiti u %{settings_link}.
1500       km away: udaljeno %{count} km
1501       latest edit: "Poslednja izmena pre %{ago}:"
1502       m away: udaljeno %{count} m
1503       mapper since: "Kartograf od:"
1504       moderator_history: date blokade
1505       my comments: moji komentari
1506       my diary: moj dnevnik
1507       my edits: moje izmene
1508       my settings: moje postavke
1509       my traces: moji tragovi
1510       nearby users: "Ostali obližnji korisnici:"
1511       nearby_changesets: Pregled svih izmena okolnih korisnika
1512       nearby_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku okolnih korisnika
1513       new diary entry: novi unos u dnevniku
1514       no friends: Niste dodali nijednog prijatelja.
1515       no nearby users: Još uvek nema obližnjih korisnika koji mapiraju.
1516       oauth settings: oAuth postavke
1517       remove as friend: ukloni kao prijatelja
1518       role: 
1519         administrator: Ovaj korisnik je administrator
1520         grant: 
1521           administrator: Dodeli ovlašćenja administratora
1522           moderator: Dodeli ovlašćenja urednika
1523         moderator: Ovaj korisnik je urednik
1524         revoke: 
1525           administrator: Opozovi ovlašćenja administratora
1526           moderator: Opozovi ovlašćenja urednika
1527       send message: pošalji poruku
1528       settings_link_text: postavkama
1529       spam score: "Ocena spama:"
1530       status: "Stanje:"
1531       traces: tragovi
1532       unhide_user: otkrij ovog korisnika
1533       user location: Boravište korisnika
1534       your friends: Vaši prijatelji
1535   user_block: 
1536     blocks_by: 
1537       empty: "%{name} još uvek nije blokirao nikoga."
1538       heading: Spisak blokada od %{name}
1539       title: Blokade od %{name}
1540     blocks_on: 
1541       empty: "%{name} još nije bio blokiran/a."
1542       heading: Spisak blokada za %{name}
1543       title: Blokade za %{name}
1544     create: 
1545       flash: Blokiraj korisnika %{name}.
1546       try_contacting: Kontaktirajte korisnika pre blokiranja da biste mu dali dovoljno vremena da odgovori.
1547       try_waiting: Dajte korisniku dovoljno vremena da odgovori pre nego što ga blokirate.
1548     edit: 
1549       back: Pogledaj sve blokade
1550       heading: Uređivanje blokade za %{name}
1551       needs_view: Da li korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena?
1552       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1553       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1554       show: Pogledaj ovu blokadu
1555       submit: Ažuriraj blokadu
1556       title: Uređivanje blokade za %{name}
1557     filter: 
1558       block_expired: Blokada je već istekla i ne može se uređivati.
1559       block_period: Period blokade mora biti jedna od vrednosti iz padajućeg spiska.
1560     helper: 
1561       time_future: Završava se u %{time}.
1562       time_past: Završeno pre %{time}.
1563       until_login: Aktivno sve dok se korisnik ne prijavi.
1564     index: 
1565       empty: Nije napravljena nijedna blokada.
1566       heading: Spisak korisničkih blokada
1567       title: Korisničke blokade
1568     model: 
1569       non_moderator_revoke: Morate biti urednik da biste ukinuli blokadu.
1570       non_moderator_update: Morate biti urednik da biste postavljali ili ažurirali blokadu.
1571     new: 
1572       back: Pogledaj sve blokade
1573       heading: Blokiranje %{name}
1574       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena
1575       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1576       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1577       submit: Napravi blokadu
1578       title: Blokiranje %{name}
1579       tried_contacting: Kontaktirao sam korisnika i pitao ga da prestane.
1580       tried_waiting: Dao sam dovoljno vremena korisniku da odgovori.
1581     not_found: 
1582       back: Nazad na indeks
1583       sorry: Korisnička blokada s IB %{id} nije pronađena.
1584     partial: 
1585       confirm: Jeste li sigurni?
1586       creator_name: Tvorac
1587       display_name: Blokirani korisnik
1588       edit: Uredi
1589       next: Sledeće »
1590       not_revoked: (nije opozvano)
1591       previous: « Prethodno
1592       reason: Razlozi za blokiranje
1593       revoke: Opozovi
1594       revoker_name: Opozvao
1595       show: Prikaži
1596       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1597       status: Stanje
1598     period: 
1599       one: 1 sat
1600       other: "%{count} sata"
1601     revoke: 
1602       confirm: Želite li da opozovete ovu blokadu?
1603       flash: Ova blokada je opozvana.
1604       heading: Opozivanje blokade na %{block_on} od %{block_by}
1605       past: Ova blokada je završena pre %{time} i ne može se sada opozvati.
1606       revoke: Opozovi
1607       time_future: Ova blokada će se završiti za %{time}.
1608       title: Opozivanje blokade na %{block_on}
1609     show: 
1610       back: Pogledaj sve blokade
1611       confirm: Jeste li sigurni?
1612       edit: Uredi
1613       heading: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1614       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena.
1615       reason: "Razlog za blokiranje:"
1616       revoke: Opozovi
1617       revoker: "Opozivalac:"
1618       show: Prikaži
1619       status: Stanje
1620       time_future: Završava se u %{time}
1621       time_past: Završeno pre %{time}
1622       title: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1623     update: 
1624       only_creator_can_edit: Samo urednik koji je napravio ovu blokadu može da je uredi.
1625       success: Blokada je ažurirana.
1626   user_role: 
1627     filter: 
1628       already_has_role: Korisnik već ima ulogu %{role}.
1629       doesnt_have_role: Korisnik nema ulogu %{role}.
1630       not_a_role: „%{role}“ nije ispravna uloga.
1631       not_an_administrator: Samo administratori mogu da upravljaju ulogama korisnika, a vi to niste.
1632     grant: 
1633       are_you_sure: Želite li da dodelite ulogu „%{role}“ korisniku %{name}?
1634       confirm: Potvrdi
1635       fail: Ne mogu da dodelim ulogu „%{role}“ korisniku %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1636       heading: Potvrda dodele uloge
1637       title: Potvrda dodele uloge
1638     revoke: 
1639       are_you_sure: Želite li da oduzmete ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}?
1640       confirm: Potvrdi
1641       fail: Ne mogu da oduzmem ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1642       heading: Potvrda oduzimanja uloge
1643       title: Potvrda oduzimanja uloge