Merge remote-tracking branch 'openstreetmap/pull/1437'
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Macofe
6 # Author: Nemo bis
7 ---
8 mk:
9   html:
10     dir: ltr
11   time:
12     formats:
13       friendly: '%e %B %Y г. во %H:%M ч.'
14       blog: '%e %B %Y г.'
15   activerecord:
16     models:
17       acl: Список за контрола на пристап
18       changeset: Измени
19       changeset_tag: Ознака во измените
20       country: Земја
21       diary_comment: Коментар од дневникот
22       diary_entry: Ставка во дневник
23       friend: Пријател
24       language: Јазик
25       message: Порака
26       node: Јазол
27       node_tag: Ознака на јазол
28       notifier: Известувач
29       old_node: Стар јазол
30       old_node_tag: Стара ознака за јазол
31       old_relation: Стар однос
32       old_relation_member: Стар член на однос
33       old_relation_tag: Стара ознака на однос
34       old_way: Стар пат
35       old_way_node: Стар јазол на пат
36       old_way_tag: Стара ознака за пат
37       relation: Однос
38       relation_member: Член на однос
39       relation_tag: Ознака за однос
40       session: Седница
41       trace: Трага
42       tracepoint: Точка на трага
43       tracetag: Ознака за трага
44       user: Корисник
45       user_preference: Кориснички прилагодувања
46       user_token: Корисничка шифра
47       way: Пат
48       way_node: Јазол на пат
49       way_tag: Ознака на пат
50     attributes:
51       diary_comment:
52         body: Содржина
53       diary_entry:
54         user: Корисник
55         title: Тема
56         latitude: Геог. ширина
57         longitude: Геог. должина
58         language: Јазик
59       friend:
60         user: Корисник
61         friend: Пријател
62       trace:
63         user: Корисник
64         visible: Видливо
65         name: Име
66         size: Големина
67         latitude: Геог. ширина
68         longitude: Геог. должина
69         public: Јавно
70         description: Опис
71       message:
72         sender: Испраќач
73         title: Тема
74         body: Содржина
75         recipient: Примател
76       user:
77         email: Е-пошта
78         active: Активно
79         display_name: Име за приказ
80         description: Опис
81         languages: Јазици
82         pass_crypt: Лозинка
83   printable_name:
84     with_version: '%{id}, вер. %{version}'
85     with_name_html: '%{name} (%{id})'
86   editor:
87     default: По основно (моментално %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
97     remote:
98       name: Далечинско управување
99       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
100   browse:
101     created: Создадено
102     closed: Затворено
103     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
104     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
105     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
106     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
107     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
108     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
109     version: Верзија
110     in_changeset: Измени
111     anonymous: анонимен
112     no_comment: (нема коментари)
113     part_of: Дел од
114     download_xml: Преземи XML
115     view_history: Погл. историја
116     view_details: Погл. подробности
117     location: 'Местоположба:'
118     changeset:
119       title: 'Измени: %{id}'
120       belongs_to: Автор
121       node: Јазли (%{count})
122       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
123       way: Патишта (%{count})
124       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
125       relation: Односи (%{count})
126       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
127       comment: Коментари (%{count})
128       hidden_commented_by: Скриен коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред
129         %{when}</abbr>
130       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
131       changesetxml: XML за измените
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Измени %{id}
135         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
136       join_discussion: Најавете се за да се приклучите во разговорот
137       discussion: Разговор
138     node:
139       title: 'Јазол: %{name}'
140       history_title: 'Историја на јазолот: %{name}'
141     way:
142       title: 'Пат: %{name}'
143       history_title: 'Историја на патот: %{name}'
144       nodes: Јазли
145       also_part_of:
146         one: дел од патот %{related_ways}
147         other: дел од патиштата %{related_ways}
148     relation:
149       title: 'Однос: %{name}'
150       history_title: 'Историја на односот: %{name}'
151       members: Членови
152     relation_member:
153       entry_role: '%{type} %{name} како %{role}'
154       type:
155         node: Јазол
156         way: Пат
157         relation: Однос
158     containing_relation:
159       entry: Однос %{relation_name}
160       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
161     not_found:
162       sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
163       type:
164         node: јазол
165         way: пат
166         relation: однос
167         changeset: измени
168         note: белешка
169     timeout:
170       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
171       type:
172         node: јазол
173         way: пат
174         relation: однос
175         changeset: менувач
176         note: белешка
177     redacted:
178       redaction: Редакција %{id}
179       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи
180         е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
181       type:
182         node: јазол
183         way: пат
184         relation: однос
185     start_rjs:
186       feature_warning: Вчитувам %{num_features} елементи, што може да ви го забави
187         прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
188       load_data: Вчитај ги податоците
189       loading: Вчитувам...
190     tag_details:
191       tags: Ознаки
192       wiki_link:
193         key: Викистраницата за опис на ознаката %{key}
194         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
195       wikidata_link: Предметот за %{page} на Википодатоци
196       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
197       telephone_link: Јави се на %{phone_number}
198     note:
199       title: 'Белешка: %{id}'
200       new_note: Нова белешка
201       description: Опис
202       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
203       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
204       hidden_title: 'Скриена белешка бр. #%{note_name}'
205       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
206       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
207       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
208       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
209         %{when}</abbr>
210       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
211       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
212       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
213       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
214         %{when}</abbr>
215       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
216     query:
217       title: Пребарување на елементи
218       introduction: Стиснете на картата за да ги најдете елементите во близина.
219       nearby: Елементи во близина
220       enclosing: Обиколни елементи
221   changeset:
222     changeset_paging_nav:
223       showing_page: Страница %{page}
224       next: Следно »
225       previous: « Претходно
226     changeset:
227       anonymous: Анонимен
228       no_edits: (нема уредувања)
229       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
230     changesets:
231       id: Назнака
232       saved_at: Зачувано во
233       user: Корисник
234       comment: Коментар
235       area: Површина
236     list:
237       title: Измени
238       title_user: Измени на %{user}
239       title_friend: Измени на ваши пријатели
240       title_nearby: Измени од соседни корисници
241       empty: Не пронајдов збирови од промени.
242       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
243       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
244       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
245       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
246       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
247       load_more: Вчитај уште
248     timeout:
249       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за
250         да се преземе.
251     rss:
252       title_all: Разговор за промена на OpenStreetMap
253       title_particular: 'Разговор за промената #%{changeset_id} на OpenStreetMap'
254       comment: 'Нов коментар за промената #%{changeset_id} на %{author}'
255       commented_at_html: Подновено пред %{when}
256       commented_at_by_html: Подновено пред %{when} од %{user}
257       full: Целосен разговор
258   diary_entry:
259     new:
260       title: Нова дневничка ставка
261       publish_button: Објави
262     list:
263       title: Дневници на корисници
264       title_friends: Дневници на пријателите
265       title_nearby: Дневници на соседните корисници
266       user_title: Дневник на %{user}
267       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
268       new: 'Нов дневнички запис:'
269       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
270       no_entries: Нема дневнички ставки
271       recent_entries: Скорешни дневнички записи
272       older_entries: Постари ставки
273       newer_entries: Понови ставки
274     edit:
275       title: Уреди дневничка ставка
276       subject: 'Наслов:'
277       body: 'Содржина:'
278       language: 'Јазик:'
279       location: 'Местоположба:'
280       latitude: Геог. ширина
281       longitude: Геог. должина
282       use_map_link: покажи на карта
283       save_button: Зачувај
284       marker_text: Место на дневничкиот запис
285     view:
286       title: Дневникот на %{user} | %{title}
287       user_title: дневник на %{user}
288       leave_a_comment: Пиши коментар
289       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} за да оставите коментар'
290       login: Најава
291       save_button: Зачувај
292     no_such_entry:
293       title: Нема таква дневничка ставка
294       heading: 'Нема ставка со назнака: %{id}'
295       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете
296         дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
297     diary_entry:
298       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
299       comment_link: Коментирај на оваа ставка
300       reply_link: Одговори на оваа ставка
301       comment_count:
302         one: '%{count} коментар'
303         zero: Нема коментари
304         other: '%{count} коментари'
305       edit_link: Уреди ја оваа ставка
306       hide_link: Скриј ја ставкава
307       confirm: Потврди
308     diary_comment:
309       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
310       hide_link: Скриј го коментаров
311       confirm: Потврди
312     location:
313       location: 'Местоположба:'
314       view: Преглед
315       edit: Уреди
316     feed:
317       user:
318         title: Дневнички ставки на %{user}
319         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
320       language:
321         title: Дневнички ставки на %{language_name}
322         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на
323           %{language_name}
324       all:
325         title: Дневнички ставки
326         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
327     comments:
328       has_commented_on: '%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи'
329       post: Објава
330       when: Кога
331       comment: Коментар
332       ago: пред %{ago}
333       newer_comments: Понови коментари
334       older_comments: Постари коментари
335   export:
336     title: Извези
337     start:
338       area_to_export: Простор за извоз
339       manually_select: Рачно изберете друга површина
340       format_to_export: Формат за извоз
341       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
342       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
343       embeddable_html: HTML-код за вметнување
344       licence: Лиценца
345       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата
346         за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data
347         Commons Open Database License).
348       too_large:
349         advice: 'Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените
350           извори:'
351         body: 'Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете
352           или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве
353           извори за крупно преземање:'
354         planet:
355           title: Планетата на OSM
356           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
357         overpass:
358           title: Извршник „Надвозник“
359           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
360         geofabrik:
361           title: Преземања на Geofabrik
362           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани
363             градови
364         metro:
365           title: Метроизвадоци
366           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
367         other:
368           title: Други извори
369           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
370       options: Нагодувања
371       format: Формат
372       scale: Размер
373       max: најв.
374       image_size: Големина на сликата
375       zoom: Приближи
376       add_marker: Додај бележник на картата
377       latitude: Г.Ш.
378       longitude: Г.Д.
379       output: Излезни податоци
380       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
381       export_button: Извези
382   geocoder:
383     search:
384       title:
385         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
386         us_postcode: Исход од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
387         uk_postcode: Исход од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
388           Postcode</a>
389         ca_postcode: Исход од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
390         osm_nominatim: Исход од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
391           Nominatim</a>
392         geonames: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
393         osm_nominatim_reverse: Исход од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
394           Nominatim</a>
395         geonames_reverse: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
396     search_osm_nominatim:
397       prefix:
398         aerialway:
399           cable_car: Кабелски трамвај
400           chair_lift: Клупна жичница
401           drag_lift: Влечна жичница
402           gondola: Кабинска жичница
403           station: Гондолска станица
404         aeroway:
405           aerodrome: Аеродром
406           apron: Рампа
407           gate: Порта
408           helipad: Хелиодром
409           runway: Писта
410           taxiway: Рулажна патека
411           terminal: Терминал
412         amenity:
413           animal_shelter: Засолниште за животни
414           arts_centre: Дом на уметноста
415           atm: Банкомат
416           bank: Банка
417           bar: Бар
418           bbq: Скара
419           bench: Клупа
420           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
421           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
422           biergarten: Пивска градина
423           boat_rental: Изнајмување пловила
424           brothel: Бордел
425           bureau_de_change: Менувачница
426           bus_station: Автобуска станица
427           cafe: Кафуле
428           car_rental: Изнајмување автомобил
429           car_sharing: Заедничко патување
430           car_wash: Автоперална
431           casino: Казино
432           charging_station: Напојна станица
433           childcare: Претшколска установа
434           cinema: Кино
435           clinic: Клиника
436           clock: Часовник
437           college: Колеџ
438           community_centre: Центар на заедница
439           courthouse: Суд
440           crematorium: Крематориум
441           dentist: Забар
442           doctors: Доктори
443           dormitory: Студентски дом
444           drinking_water: Пивка вода
445           driving_school: Автошкола
446           embassy: Амбасада
447           emergency_phone: Итен телефон
448           fast_food: Брза храна
449           ferry_terminal: Траектска станица
450           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
451           fire_station: Пожарна
452           food_court: Штандови за брза храна
453           fountain: Фонтана
454           fuel: Гориво
455           gambling: Коцкање
456           grave_yard: Гробишта
457           gym: Фитнес/вежбалница
458           health_centre: Здравствен центар
459           hospital: Болница
460           hunting_stand: Ловечка кула
461           ice_cream: Сладолед
462           kindergarten: Градинка
463           library: Библиотека
464           market: Пазар
465           marketplace: Пазариште
466           monastery: Манастир
467           motorcycle_parking: Паркиралиште за мотоцикли
468           nightclub: Ноќен клуб
469           nursery: Јасли
470           nursing_home: Старечки дом
471           office: Канцеларија
472           parking: Паркиралиште
473           parking_entrance: Влез во паркиралиште
474           pharmacy: Аптека
475           place_of_worship: Верски објект
476           police: Полиција
477           post_box: Поштенско сандаче
478           post_office: Пошта
479           preschool: Претшколска установа
480           prison: Затвор
481           pub: Пивница
482           public_building: Јавен објект
483           reception_area: Рецепција
484           recycling: Рециклирање
485           restaurant: Ресторан
486           retirement_home: Старечки дом
487           sauna: Сауна
488           school: Училиште
489           shelter: Засолниште
490           shop: Продавница
491           shower: Туш
492           social_centre: Социјален центар
493           social_club: Друштвен клуб
494           social_facility: Општествена постројка
495           studio: Студио
496           swimming_pool: Базен
497           taxi: Такси
498           telephone: Телефонска говорница
499           theatre: Театар
500           toilets: Тоалет
501           townhall: Градски дом
502           university: Универзитет
503           vending_machine: Вендинг-машина
504           veterinary: Ветеринарна клиника
505           village_hall: Месна заедница
506           waste_basket: Корпа за отпадоци
507           waste_disposal: Депонија
508           youth_centre: Младински центар
509         boundary:
510           administrative: Административна граница
511           census: Пописна граница
512           national_park: Национален парк
513           protected_area: Заштитено подрачје
514         bridge:
515           aqueduct: Аквадукт
516           suspension: Висечки мост
517           swing: Вртечки мост
518           viaduct: Вијадукт
519           "yes": Мост
520         building:
521           "yes": Градба
522         craft:
523           brewery: Пиварница
524           carpenter: Столар
525           electrician: Електричар
526           gardener: Градинар
527           painter: Сликар
528           photographer: Фотограф
529           plumber: Водоводџија
530           shoemaker: Чевлар
531           tailor: Кројач
532           "yes": Занаетчиски дуќан
533         emergency:
534           ambulance_station: Итна помош
535           defibrillator: Дефибрилатор
536           landing_site: Место за итно слетување
537           phone: Итен телефон
538         highway:
539           abandoned: Напуштен автопат
540           bridleway: Коњски пат
541           bus_guideway: Автобуски шини
542           bus_stop: Автобуска постојка
543           construction: Автопат во изградба
544           cycleway: Велосипедска патека
545           elevator: Лифт
546           emergency_access_point: Прва помош
547           footway: Тротоар
548           ford: Брод
549           living_street: Маалска улица
550           milestone: Милјоказ
551           motorway: Автопат
552           motorway_junction: Клучка
553           motorway_link: Приклучен пат
554           path: Патека
555           pedestrian: Пешачка патека
556           platform: Платформа
557           primary: Главен пат
558           primary_link: Главен пат
559           proposed: Предложен пат
560           raceway: Тркачка патека
561           residential: Станбена улица
562           rest_area: Одмориште
563           road: Пат
564           secondary: Спореден пат
565           secondary_link: Спореден пат
566           service: Помошен пат
567           services: Крајпатен сервис
568           speed_camera: Брзиноловец
569           steps: Скалила
570           street_lamp: Улична светилка
571           tertiary: Третостепен пат
572           tertiary_link: Третостепен пат
573           track: Полски пат
574           traffic_signals: Сообраќајна сигнализација
575           trail: Патека
576           trunk: Магистрала
577           trunk_link: Магистрала
578           unclassified: Некласификуван пат
579           unsurfaced: Неасфалтиран пат
580           "yes": Пат
581         historic:
582           archaeological_site: Археолошки локалитет
583           battlefield: Бојно поле
584           boundary_stone: Граничен камен
585           building: Историска градба
586           bunker: Бункер
587           castle: Замок
588           church: Црква
589           city_gate: Градска порта
590           citywalls: Градски ѕидини
591           fort: Утврдување
592           heritage: Културно наследство
593           house: Куќа
594           icon: Икона
595           manor: Велепоседнички дом
596           memorial: Споменик
597           mine: Рудник
598           monument: Споменик
599           roman_road: Римски пат
600           ruins: Рушевини
601           stone: Камен
602           tomb: Гроб
603           tower: Кула
604           wayside_cross: Крајпатен крст
605           wayside_shrine: Крајпатен параклис
606           wreck: Бродолом
607         junction:
608           "yes": Раскрсница
609         landuse:
610           allotments: Парцели
611           basin: Котлина
612           brownfield: Угар
613           cemetery: Гробишта
614           commercial: Стопанско подрачје
615           conservation: Заштитено земјиште
616           construction: Градилиште
617           farm: Фарма
618           farmland: Земјоделско земјиште
619           farmyard: Селски двор
620           forest: Шума
621           garages: Гаража
622           grass: Трева
623           greenfield: Неискористено земјиште
624           industrial: Индустриско подрачје
625           landfill: Депонија
626           meadow: Ливада
627           military: Воено подрачје
628           mine: Рудник
629           orchard: Овоштарник
630           quarry: Каменолом
631           railway: Железница
632           recreation_ground: Рекреативен терен
633           reservoir: Резервоар
634           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
635           residential: Станбено подрачје
636           retail: Дуќани
637           road: Патно подрачје
638           village_green: Селско зеленило
639           vineyard: Лозници
640           "yes": Употреба на земјиште
641         leisure:
642           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
643           bird_hide: Набљудувалиште за птици
644           club: Клуб
645           common: Општествена земја
646           dog_park: Парк за кучиња
647           fishing: Рибарење
648           fitness_centre: Центар за фитнес
649           fitness_station: Технички преглед
650           garden: Градина
651           golf_course: Голф-терен
652           horse_riding: Јавање
653           ice_rink: Лизгалиште
654           marina: Марина
655           miniature_golf: Миниголф
656           nature_reserve: Природен резерват
657           park: Парк
658           pitch: Спортски терен
659           playground: Детско игралиште
660           recreation_ground: Разонодно место
661           resort: Одморалиште
662           sauna: Сауна
663           slipway: Испуст
664           sports_centre: Спортски центар
665           stadium: Стадион
666           swimming_pool: Базен
667           track: Спортска патека
668           water_park: Аквапарк
669           "yes": Разонода
670         man_made:
671           lighthouse: Светилник
672           pipeline: Цевковод
673           tower: Кула
674           works: Фабрика
675           "yes": Вештачки
676         military:
677           airfield: Воено слетувалиште
678           barracks: Касарна
679           bunker: Бункер
680         mountain_pass:
681           "yes": Планински превој
682         natural:
683           bay: Залив
684           beach: Плажа
685           cape: ‘Рт
686           cave_entrance: Влез во пештера
687           cliff: Гребен
688           crater: Кратер
689           dune: Дина
690           fell: Фел
691           fjord: Фјорд
692           forest: Шума
693           geyser: Гејзер
694           glacier: Ледник
695           grassland: Полјана
696           heath: Голет
697           hill: Рид
698           island: Остров
699           land: Земја
700           marsh: Бара
701           moor: Пустара
702           mud: Кал
703           peak: Врв
704           point: Точка
705           reef: Гребен
706           ridge: Срт
707           rock: Карпа
708           saddle: Седло
709           sand: Песок
710           scree: Сип
711           scrub: Честак
712           spring: Извор
713           stone: Камен
714           strait: Проток
715           tree: Дрво
716           valley: Долина
717           volcano: Вулкан
718           water: Вода
719           wetland: Мочуриште
720           wood: Шума
721         office:
722           accountant: Сметководител
723           administrative: Управа
724           architect: Архитект
725           company: Фирма
726           employment_agency: Агенција за вработување
727           estate_agent: Агенција за недвижности
728           government: Владина служба
729           insurance: Служба за осигурување
730           lawyer: Адвокат
731           ngo: НВО-канцеларија
732           telecommunication: Телекомуникациска канцеларија
733           travel_agent: Туристичка агенција
734           "yes": Канцеларија
735         place:
736           allotments: Парцели
737           block: Блок
738           airport: Аеродром
739           city: Град
740           country: Земја
741           county: Округ
742           farm: Фарма
743           hamlet: Селце
744           house: Куќа
745           houses: Куќи
746           island: Остров
747           islet: Островче
748           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
749           locality: Месност
750           moor: Пустара
751           municipality: Општина
752           neighbourhood: Соседство
753           postcode: Поштенски број
754           region: Област
755           sea: Море
756           state: Покраина
757           subdivision: Админ. подрачје
758           suburb: Населба
759           town: Град
760           unincorporated_area: Нездружено подрачје
761           village: Село
762           "yes": Место
763         railway:
764           abandoned: Напуштена железничка линија
765           construction: Железничка линија во изградба
766           disused: Напуштена железничка линија
767           disused_station: Напуштена железничка станица
768           funicular: Искачница
769           halt: Железничка постојка
770           historic_station: Историска железничка станица
771           junction: Железнички јазол
772           level_crossing: Надвозник
773           light_rail: Лека железница
774           miniature: Минијатурна железница
775           monorail: Едношинска пруга
776           narrow_gauge: Теснолинејка
777           platform: Железнички перон
778           preserved: Зачувана железничка линија
779           proposed: Предложена железница
780           spur: Железнички огранок
781           station: Железничка станица
782           stop: Железничка постојка
783           subway: Метро
784           subway_entrance: Влез во метро
785           switch: Железнички пунктови
786           tram: Трамвајска линија
787           tram_stop: Трамвајска постојка
788         shop:
789           alcohol: Алкохол на црно
790           antiques: Старинарница
791           art: Уметнички дуќан
792           bakery: Пекара
793           beauty: Козметика
794           beverages: Пијалоци
795           bicycle: Продавница за велосипеди
796           books: Книжарница
797           boutique: Бутик
798           butcher: Месарница
799           car: Автосалон
800           car_parts: Автоделови
801           car_repair: Автосервис
802           carpet: Дуќан за теписи
803           charity: Добротворна продавница
804           chemist: Аптека
805           clothes: Дуќан за облека
806           computer: Продавница за сметачи
807           confectionery: Слаткарница
808           convenience: Бакалница
809           copyshop: Фотокопир
810           cosmetics: Козметика
811           deli: Гастрономски дуќан
812           department_store: Стоковна куќа
813           discount: Распродажен дуќан
814           doityourself: Направи-сам
815           dry_cleaning: Хемиско чистење
816           electronics: Електронска опрема
817           estate_agent: Недвижности
818           farm: Земјоделска продавница
819           fashion: Бутик
820           fish: Рибарница
821           florist: Цвеќара
822           food: Продавница за храна
823           funeral_directors: Погребална служба
824           furniture: Мебел
825           gallery: Галерија
826           garden_centre: Градинарски центар
827           general: Колонијал
828           gift: Дуќан за подароци
829           greengrocer: Пиљара
830           grocery: Бакалница
831           hairdresser: Фризер
832           hardware: Алат и опрема
833           hifi: Аудиосистеми
834           insurance: Осигурително
835           jewelry: Јувелир
836           kiosk: Трафика
837           laundry: Пералница
838           mall: Трговски центар
839           market: Пазар
840           mobile_phone: Мобиларница
841           motorcycle: Моторцикли
842           music: Музички дуќан
843           newsagent: Весникара
844           optician: Оптичар
845           organic: Здрава храна
846           outdoor: Продавница на отворено
847           pet: Домашни миленици
848           pharmacy: Аптека
849           photo: Фотографски дуќан
850           salon: Салон
851           second_hand: Половна роба
852           shoes: Обувки
853           shopping_centre: Трговски центар
854           sports: Спортски дуќан
855           stationery: Прибор и репроматеријали
856           supermarket: Супермаркет
857           tailor: Кројач
858           toys: Продавница за играчки
859           travel_agency: Туристичка агенција
860           video: Видеотека
861           wine: Алкохолни пијалоци
862           "yes": Дуќан
863         tourism:
864           alpine_hut: Планинска куќарка
865           apartment: Стан
866           artwork: Уметничко дело
867           attraction: Атракција
868           bed_and_breakfast: Полупансион
869           cabin: Колиба
870           camp_site: Камп
871           caravan_site: Автокамп
872           chalet: Брвнара
873           gallery: Галерија
874           guest_house: Пансион
875           hostel: Хостел
876           hotel: Хотел
877           information: Информации
878           motel: Мотел
879           museum: Музеј
880           picnic_site: Излетничко место
881           theme_park: Забавен парк
882           viewpoint: Видиковец
883           zoo: Зоолошка
884         tunnel:
885           culvert: Пропусен канал
886           "yes": Тунел
887         waterway:
888           artificial: Вештачки воден пат
889           boatyard: Чамцоградилиште
890           canal: Канал
891           dam: Брана
892           derelict_canal: Запуштен канал
893           ditch: Канач
894           dock: Док
895           drain: Одвод
896           lock: Преводница
897           lock_gate: Преводничка врата
898           mooring: Сидриште
899           rapids: Брзак
900           river: Река
901           stream: Поток
902           wadi: Вади
903           waterfall: Водопад
904           weir: Јаз
905           "yes": Воден пат
906       admin_levels:
907         level2: Државна граница
908         level4: Покраинска граница
909         level5: Регионална граница
910         level6: Окружна граница
911         level8: Градска граница
912         level9: Селска граница
913         level10: Населбена граница
914     description:
915       title:
916         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
917           Nominatim</a>
918         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
919       types:
920         cities: Градови
921         towns: Гратчиња
922         places: Места
923     results:
924       no_results: Не пронајдов ништо
925       more_results: Повеќе ставки
926   layouts:
927     logo:
928       alt_text: Лого на OpenStreetMap
929     home: Оди на матичната местоположба
930     logout: Одјава
931     log_in: Најава
932     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
933     sign_up: Регистрација
934     start_mapping: Почнете да ги работите картите
935     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
936     edit: Уреди
937     history: Историја
938     export: Извези
939     data: Податоци
940     export_data: Извези податоци
941     gps_traces: ГПС-траги
942     gps_traces_tooltip: Работа со ГПС-траги
943     user_diaries: Кориснички дневници
944     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
945     edit_with: Уреди со %{editor}
946     tag_line: Слободна вики-карта на светот
947     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
948     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди
949       за слободна употреба под отворена лиценца.
950     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
951     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и
952       други %{partners}.
953     partners_ucl: VR-центарот на UCL
954     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
955     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
956     partners_partners: партнери
957     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека
958       работиме на неопходни одржувања.
959     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се
960       чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
961     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската
962       опрема.
963     help: Помош
964     about: За нас
965     copyright: Авторски права
966     community: Заедница
967     community_blogs: Блогови на заедницата
968     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
969     foundation: Фондација
970     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
971     make_a_donation:
972       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
973       text: Дарувајте
974     learn_more: Дознајте повеќе
975     more: Повеќе
976   license_page:
977     foreign:
978       title: За овој превод
979       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link},
980         предност има англиската страница
981       english_link: англискиот оригинал
982     native:
983       title: За страницава
984       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете
985         да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете
986         со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
987       native_link: македонската верзија
988       mapping_link: почнете да ги работите картите
989     legal_babble:
990       title_html: Авторски права и лиценца
991       intro_1_html: "OpenStreetMap<sup><a href=\"#trademarks\">&reg;</a></sup> има
992         <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open
993         Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) од <a\n \t+\t\nhref=\"http://osmfoundation.org/\">фондацијата
994         OpenStreetMap</a> (OSMF)."
995       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате,
996         предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници.
997         Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате
998         само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот
999         <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1000       intro_3_html: |-
1001         Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација
1002         се нудат под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a> (CC-BY-SA).
1003       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1004       credit_1_html: |-
1005         Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на
1006         OpenStreetMap &rdquo;.
1007       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под
1008         \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите,
1009         дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање
1010         на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница
1011         за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM
1012         во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да
1013         ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на
1014         пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org
1015         (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org
1016         и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1017       credit_3_html: |-
1018         Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.
1019         На пример:
1020       attribution_example:
1021         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1022         title: Пример за наведување
1023       more_title_html: Повеќе информации
1024       more_1_html: |-
1025         Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a
1026         href="http://osmfoundation.org/Licence">лиценцната страница на OSMF</a> и <a
1027         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Правните ЧПП</a> на заедницата.
1028       more_2_html: |-
1029         Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме
1030         бесплатни извршници (API) за карти на трети лица.
1031         Погледајте ги <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">правилата за употреба на извршникот</a>,
1032         <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">правилата за полињата</a>
1033         и <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">за Nominatim</a>.
1034       contributors_title_html: Нашите учесници
1035       contributors_intro_html: |-
1036         Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и
1037         податоци со отворена лиценца од државни картографски установи
1038         и други извори, меѓу кои се:
1039       contributors_at_html: |-
1040         <strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од
1041         <a href="http://data.wien.gv.at/">Град Виена</a> (под
1042         <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk">CC BY</a>),
1043         <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Покраина Предарлска</a> и
1044         Покраина Тирол (под <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT со исправки</a>).
1045       contributors_ca_html: |-
1046         <strong>Canada</strong>: Содржи податоци од
1047         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,
1048         Статистичка служба на Канада).
1049       contributors_fi_html: |-
1050         <strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата
1051         <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI</a>.
1052       contributors_fr_html: |-
1053         <strong>Франција</strong>: Содржи податоци од
1054         Генералната даночна управа.
1055       contributors_nl_html: |-
1056         <strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007
1057         (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)
1058       contributors_nz_html: |-
1059         <strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од
1060         Катастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права.
1061       contributors_si_html: |-
1062         <strong>Словенија</strong>: Содржи податоци од
1063         <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Геодетската управа</a> и
1064         <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Министерството за земјоделство, шумарство и храна</a>
1065         (јавни информации од Словенија).
1066       contributors_za_html: |-
1067         <strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од
1068         <a href="http://www.ngi.gov.za/">Главната управа:
1069         Национална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани.
1070       contributors_gb_html: |-
1071         <strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци
1072         од Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и
1073         права на базата 2010-12.
1074       contributors_footer_1_html: |-
1075         Повеќе информации за овие и други извори искористени
1076         за подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a
1077         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap.
1078       contributors_footer_2_html: |-
1079         Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот
1080         на изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или
1081         дека прифаќа било каква одговорност.
1082       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1083       infringement_1_html: |-
1084         Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат
1085         податоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без
1086         изрична дозвола од имателите на тие права.
1087       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно
1088         место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a
1089         href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата
1090         \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа
1091         наменска страница</a>."
1092       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Заштитни знаци
1093       trademarks_1_html: OpenStreetMap, логото со лупа и  „State of the Map“ („Состојба
1094         на картата“) се заштитни знаци на задолжбината OpenStreetMap. Ако имате прашања
1095         во врска со употребата на знаците, пишете ѝ на <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group">Работната
1096         група за лиценци</a>.
1097   welcome_page:
1098     title: Добре дојдовте!
1099     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта
1100       на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа.
1101       Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1102     whats_on_the_map:
1103       title: Што има на картата
1104       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em>
1105         нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете
1106         да ставате сè што постои и што ве интересира.
1107       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски
1108         (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски
1109         права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од книги и атласи,
1110         освен ако немате посебна дозвола.
1111     basic_terms:
1112       title: Основни картографски поими
1113       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1114       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи
1115         за уредување на карти.
1116       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан
1117         или дрво.
1118       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро
1119         или објект (здание).
1120       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име
1121         на ресторан или дозволената брзина на улица.
1122     rules:
1123       title: Правила!
1124       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има само малку формални правила, но очекуваме
1125         сите учесници да соработуваат и општат со заедницата. Доколку имате на ум
1126         други активности освен рачно уредување, прочитајте и проследете го упатството
1127         \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines'>Увоз</a>
1128         и \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct'>Автоматизирани
1129         уредувања</a>."
1130     questions:
1131       title: Имате прашања?
1132       paragraph_1_html: |-
1133         OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1134         да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1135         <a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>.
1136     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1137     add_a_note:
1138       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1139       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време
1140         да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1141       paragraph_2_html: |-
1142         Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:
1143         <span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор.
1144   fixthemap:
1145     title: Пријава на проблем / Исправка на картата
1146     how_to_help:
1147       title: Како да помогнете
1148       join_the_community:
1149         title: Приклучете се во заедницата
1150         explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти
1151           (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата
1152           на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
1153       add_a_note:
1154         instructions_html: |-
1155           Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.
1156           Со ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот.
1157     other_concerns:
1158       title: Други проблеми
1159       explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци
1160         или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата
1161         за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна
1162         група на OSMF</a>."
1163   help_page:
1164     title: Помош
1165     introduction: |-
1166       OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1167       да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1168     welcome:
1169       url: /welcome
1170       title: Добре дојдовте на OSM
1171       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
1172     beginners_guide:
1173       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1174       title: Почетен курс
1175       description: Напатствија за почетници, напишани од заедницата.
1176     help:
1177       url: https://help.openstreetmap.org/
1178       title: help.openstreetmap.org
1179       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања
1180         и одговори на OSM.
1181     mailing_lists:
1182       title: Поштенски списоци
1183       description: Поставете прашање или разговарајте за интересни прашања на широк
1184         опсег на тематски и регионални поштенски списоци.
1185     forums:
1186       title: Форуми
1187       description: Прашања и разговори за оние кои претпочитаат да општат со објави.
1188     irc:
1189       title: IRC
1190       description: Разговор во живо на најразлични јазици и на многу теми.
1191     switch2osm:
1192       title: Преод на OSM
1193       description: Помош за претпријатија и организации кои преоѓаат на  карти на
1194         OpenStreetMap и други услуги.
1195     wiki:
1196       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1197       title: wiki.openstreetmap.org
1198       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
1199   about_page:
1200     next: Следно
1201     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
1202     used_by: '%{name} обезбедува картографски податоци на илјадници мрежни места,
1203       мобилни прилози и сметачки уреди'
1204     lede_text: |-
1205       OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците
1206       за патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот.
1207     local_knowledge_title: Месни сознанија
1208     local_knowledge_html: |-
1209       OpenStreetMap полага особена важност на месни сознија. Учесниците користат
1210       воздушни снимки, ГПС-уреди и пообични теренски карти
1211       со цел да се провери исправноста
1212       и актуелноста на OSM.
1213     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
1214     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена
1215       и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци
1216       во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници
1217       што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата
1218       ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите
1219       на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата
1220       OSM</a> website."
1221     open_data_title: Отворени податоци
1222     open_data_html: |-
1223       OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел
1224       доколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво
1225       под истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>.
1226     legal_title: Правни работи
1227     legal_html: "Ова мрежно место и многу други поврзани услуги со кои раководи  \n<a
1228       href='http://osmfoundation.org/'>Задолжбината OpenStreetMap</a> (OSMF) \nво
1229       име на заедницата. Употребата на сите услуги што ги нуди OSMF подлежи на нашите
1230       <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy\">\nПравила
1231       за прифатлива употреба</a> и <a href=\"http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy\">Правилата
1232       за заштита на личните податоци</a>\n<br> \nВе молиме <a href='http://osmfoundation.org/Contact'>контактирајте
1233       ја OSMF</a> \nако имате прашања во врска со лиценцирањето, авторките права и
1234       други правни прашања и проблеми."
1235     partners_title: Партнери
1236   notifier:
1237     diary_comment_notification:
1238       subject: '[OpenStreetMap] %{user} коментираше на дневничка ставка'
1239       hi: Здраво %{to_user},
1240       header: '%{from_user} коментираше на дневничката ставка на OpenStreetMap со
1241         наслов %{subject}:'
1242       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате
1243         на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1244     message_notification:
1245       subject_header: '[OpenStreetMap] — %{subject}'
1246       hi: Здраво %{to_user},
1247       header: '%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:'
1248       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите
1249         на %{replyurl}
1250     friend_notification:
1251       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател'
1252       had_added_you: '%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap.'
1253       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1254       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1255     gpx_notification:
1256       greeting: Здраво,
1257       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1258       with_description: со описот
1259       and_the_tags: 'и следниве ознаки:'
1260       and_no_tags: и без ознаки.
1261       failure:
1262         subject: '[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека'
1263         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1264         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и
1265           како да
1266         more_info_2: 'ги избегнете ,ќе најдете на:'
1267         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1268       success:
1269         subject: '[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека'
1270         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points}
1271           точки.
1272     signup_confirm:
1273       subject: '[OpenStreetMap] Добре дојдовте на OpenStreetMap'
1274       greeting: Здраво!
1275       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1276       confirm: 'Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето.
1277         Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:'
1278       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како
1279         да почнете со уредување.
1280     email_confirm:
1281       subject: '[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса'
1282     email_confirm_plain:
1283       greeting: Здраво,
1284       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1285         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1286       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите
1287         измената.
1288     email_confirm_html:
1289       greeting: Здраво,
1290       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1291         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1292       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1293     lost_password:
1294       subject: '[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка'
1295     lost_password_plain:
1296       greeting: Здраво,
1297       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1298         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1299       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените
1300         лозинката.
1301     lost_password_html:
1302       greeting: Здраво,
1303       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1304         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1305       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја
1306         промените лозинката.
1307     note_comment_notification:
1308       anonymous: Анонимен корисник
1309       greeting: Здраво,
1310       commented:
1311         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки'
1312         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве
1313           интересира'
1314         your_note: '%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите
1315           близу %{place}.'
1316         commented_note: '%{commenter} искоментира на картографска белешка на која
1317           вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1318       closed:
1319         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки'
1320         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира'
1321         your_note: '%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}.'
1322         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте.
1323           Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1324       reopened:
1325         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки'
1326         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира'
1327         your_note: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки
1328           на каритте близу %{place}.'
1329         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано.
1330           Белешката се наоѓа близу %{place}.'
1331       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1332     changeset_comment_notification:
1333       hi: Здраво %{to_user},
1334       greeting: Здраво,
1335       commented:
1336         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите промени'
1337         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на промена што ве
1338           интересира'
1339         your_changeset: '%{commenter} даде коментар на една од вашите промени направени
1340           во %{time}'
1341         commented_changeset: '%{commenter} даде коментар на променa што ја набљудувате
1342           направена од %{changeset_author} во %{time}'
1343         partial_changeset_with_comment: со коментарот „%{changeset_comment}“
1344         partial_changeset_without_comment: без коментар
1345       details: Поподробно за промената на %{url}.
1346       unsubscribe: За да се отпишете од подновите на овие промени, посетете ја страницата
1347         %{url} и стиснете на „Отпиши се“.
1348   message:
1349     inbox:
1350       title: Примени
1351       my_inbox: Моето сандаче
1352       outbox: за праќање
1353       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1354       new_messages:
1355         one: '%{count} нова порака'
1356         other: '%{count} нови пораки'
1357       old_messages:
1358         one: '%{count} стара порака'
1359         other: '%{count} стари пораки'
1360       from: Од
1361       subject: Наслов
1362       date: Датум
1363       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1364       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1365     message_summary:
1366       unread_button: Означи како непрочитано
1367       read_button: Означи како прочитано
1368       reply_button: Одговори
1369       delete_button: Избриши
1370     new:
1371       title: Испрати ја пораката
1372       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1373       subject: Наслов
1374       body: Содржина
1375       send_button: Испрати
1376       back_to_inbox: Назад во примени
1377       message_sent: Пораката е испратена
1378       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку,
1379         за да можете да праќате други.
1380     no_such_message:
1381       title: Нема таква порака
1382       heading: Нема таква порака
1383       body: За жал, нема порака со тој id.
1384     outbox:
1385       title: За праќање
1386       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1387       inbox: примени пораки
1388       outbox: за праќање
1389       messages:
1390         one: Имате %{count} испратена порака
1391         other: Имате %{count} испратени пораки
1392       to: До
1393       subject: Наслов
1394       date: Датум
1395       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате
1396         некои %{people_mapping_nearby_link}?
1397       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1398     reply:
1399       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да
1400         одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1401         име за да одговорите.
1402     read:
1403       title: Прочитај ја пораката
1404       from: Од
1405       subject: Наслов
1406       date: Датум
1407       reply_button: Одговори
1408       unread_button: Означи како непрочитано
1409       back: Назад
1410       to: За
1411       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате
1412         не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1413         име за да ја прочитате.
1414     sent_message_summary:
1415       delete_button: Избриши
1416     mark:
1417       as_read: Пораката е означена како прочитана
1418       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1419     delete:
1420       deleted: Пораката е избришана
1421   site:
1422     index:
1423       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го
1424         оневозможиле тој програм.
1425       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1426       permalink: Постојана врска
1427       shortlink: Кратка врска
1428       createnote: Додај белешка
1429       license:
1430         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1431       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor
1432         и дали е овозможено далечинското управување
1433     edit:
1434       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1435       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го
1436         направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата
1437         %{user_page}.
1438       user_page_link: корисничка страница
1439       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1440       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch
1441         - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го
1442         преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку
1443         други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1444       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch,
1445         треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или
1446         стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1447       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата
1448         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1449       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch
1450         2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1451       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1452       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML,
1453         без кои оваа можност не може да работи.
1454     sidebar:
1455       search_results: Исход од пребарувањето
1456       close: Затвори
1457     search:
1458       search: Пребарај
1459       get_directions: Дај насоки
1460       get_directions_title: Добијте насоки за движење меѓу две точки
1461       from: Од
1462       to: До
1463       where_am_i: Каде сум?
1464       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1465     key:
1466       table:
1467         entry:
1468           motorway: Автопат
1469           main_road: Главен пат
1470           trunk: Главна сообраќајна артерија
1471           primary: Главен пат
1472           secondary: Спореден пат
1473           unclassified: Некласификуван пат
1474           track: Патека
1475           bridleway: Пешачко-влечен пат
1476           cycleway: Велосипедска патека
1477           cycleway_national: Државна велосипедска патека
1478           cycleway_regional: Регионална велосипедска патека
1479           cycleway_local: Месна велосипедска патека
1480           footway: Пешачка патека
1481           rail: Железница
1482           subway: Метро
1483           tram:
1484           - Лека железница
1485           - трамвај
1486           cable:
1487           - Клупна жичница
1488           - клупна жичница
1489           runway:
1490           - Аеродромска писта
1491           - рулажна патека
1492           apron:
1493           - Аеродромска платформа
1494           - терминал
1495           admin: Административна граница
1496           forest: Шума
1497           wood: Шумичка
1498           golf: Голф-терен
1499           park: Парк
1500           resident: Станбено подрачје
1501           common:
1502           - Општествена земја
1503           - ливада
1504           retail: Трговско подрачје
1505           industrial: Индустриско подрачје
1506           commercial: Комерцијално подрачје
1507           heathland: Вресиште
1508           lake:
1509           - Езеро
1510           - резервоар
1511           farm: Фарма
1512           brownfield: Запуштено подрачје
1513           cemetery: Гробишта
1514           allotments: Парцели
1515           pitch: Спортски терен
1516           centre: Спортски центар
1517           reserve: Природен резерват
1518           military: Воено подрачје
1519           school:
1520           - Училиште
1521           - универзитет
1522           building: Значајно здание
1523           station: Железничка станица
1524           summit:
1525           - Врв
1526           - врв
1527           tunnel: Испрекината линија = тунел
1528           bridge: Црна линија = мост
1529           private: Доверлив пристап
1530           destination: Пристап до одредницата
1531           construction: Патишта во изградба
1532           bicycle_shop: Точкар
1533           bicycle_parking: Паркирање велосипеди
1534           toilets: Тоалет
1535     richtext_area:
1536       edit: Уреди
1537       preview: Преглед
1538     markdown_help:
1539       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1540       headings: Наслови
1541       heading: Наслов
1542       subheading: Поднаслов
1543       unordered: Неподреден список
1544       ordered: Подреден список
1545       first: Прва ставка
1546       second: Втора ставка
1547       link: Врска
1548       text: Текст
1549       image: Слика
1550       alt: Алтернативен текст
1551       url: URL
1552   trace:
1553     visibility:
1554       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1555       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени
1556         точки)
1557       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1558       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи,
1559         подредени точки со време)
1560     create:
1561       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1562       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во
1563         базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе
1564         заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1565     edit:
1566       title: Ја уредувате трагата %{name}
1567       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1568       filename: 'Податотека:'
1569       download: преземи
1570       uploaded_at: 'Подигнато во:'
1571       points: 'Точки:'
1572       start_coord: 'Почетна координата:'
1573       map: карта
1574       edit: уреди
1575       owner: 'Сопственик:'
1576       description: 'Опис:'
1577       tags: 'Ознаки:'
1578       tags_help: одделено со запирка
1579       save_button: Зачувај промени
1580       visibility: 'Видливост:'
1581       visibility_help: што значи ова?
1582       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1583     trace_form:
1584       upload_gpx: 'Подгни GPX -одатотека:'
1585       description: 'Опис:'
1586       tags: 'Ознаки:'
1587       tags_help: одделено со запирка
1588       visibility: 'Видливост:'
1589       visibility_help: што значи ова?
1590       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1591       upload_button: Подигни
1592       help: Помош
1593       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1594     trace_header:
1595       upload_trace: Подигни трага
1596       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1597       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1598       traces_waiting:
1599         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате
1600           да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат
1601           други корисници.
1602         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да
1603           ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата
1604           во која чекаат други корисници.
1605     trace_optionals:
1606       tags: Ознаки
1607     view:
1608       title: Ја гледате трагата  %{name}
1609       heading: Ја гледате трагата %{name}
1610       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1611       filename: 'Податотека:'
1612       download: преземи
1613       uploaded: 'Подигнато во:'
1614       points: 'Точки:'
1615       start_coordinates: 'Почетна координата:'
1616       map: карта
1617       edit: уреди
1618       owner: 'Сопственик:'
1619       description: 'Опис:'
1620       tags: 'Ознаки:'
1621       none: Ништо
1622       edit_track: Уреди ја трагава
1623       delete_track: Избриши ја трагава
1624       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1625       visibility: 'Видливост:'
1626     trace_paging_nav:
1627       showing_page: Страница %{page}
1628       older: Постари траги
1629       newer: Понови траги
1630     trace:
1631       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1632       count_points: '%{count} точки'
1633       ago: пред %{time_in_words_ago}
1634       more: повеќе
1635       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1636       view_map: Погледај ја картата
1637       edit: уреди
1638       edit_map: Уредување
1639       public: ЈАВНО
1640       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1641       private: ЛИЧНО
1642       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1643       by: од
1644       in: во
1645       map: карта
1646     list:
1647       public_traces: Јавни ГПС-траги
1648       your_traces: Ваши ГПС-траги
1649       public_traces_from: Јавни ГПС-траги од %{user}
1650       description: Прелистување на скороподигнати ГПС-траги
1651       tagged_with: '  означено со %{tags}'
1652       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова
1653         трага</a> или дознајте повеќе за ГПС-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната
1654         викстраница</a>.
1655     delete:
1656       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1657     make_public:
1658       made_public: Трагата е објавена
1659     offline_warning:
1660       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1661     offline:
1662       heading: GPX-складиштето е исклучено
1663       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1664     georss:
1665       title: ГПС-траги од OpenStreetMap
1666     description:
1667       description_with_count:
1668         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1669         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1670       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1671   application:
1672     require_cookies:
1673       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот
1674         за да можете да продолжите,
1675     require_moderator:
1676       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1677     setup_user_auth:
1678       blocked_zero_hour: Имате итна порака на OpenStreetMap. Ќе мора да ја прочитате
1679         пораката пред да ги зачувате уредувањата.
1680       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете
1681         повеќе.
1682       need_to_see_terms: Вашиот пристап до извршничкиот програм е привремено запрен.
1683         Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците.
1684         Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
1685   oauth:
1686     oauthorize:
1687       title: Овластете пристап до вашата сметка
1688       request_access: Извршникот %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}.
1689         Видете дали би сакале извршникот да ги има следните можности. Можете да одберете
1690         колку што сакате.
1691       allow_to: 'Дозволи му на клиентскиот програм да:'
1692       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1693       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1694       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1695       allow_write_api: ја менува картата.
1696       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични ГПС-траги.
1697       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1698       allow_write_notes: измена на белешки.
1699       grant_access: Дај пристап
1700     oauthorize_success:
1701       title: Барањето за овластување е дозволено
1702       allowed: На извршникот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1703       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1704     oauthorize_failure:
1705       title: Барањето за овластување не успеа
1706       denied: На извршникот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1707       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1708     revoke:
1709       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1710   oauth_clients:
1711     new:
1712       title: Регистрирајте нова апликација
1713       submit: Регистрирање
1714     edit:
1715       title: Уредете ја апликацијата
1716       submit: Уреди
1717     show:
1718       title: OAuth податоци за %{app_name}
1719       key: 'Потрошувачки клуч:'
1720       secret: 'Потрошувачка тајна:'
1721       url: 'Побарај URL на шифрата:'
1722       access_url: 'URL на пристапата шифра:'
1723       authorize_url: 'Дозволи URL:'
1724       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1725       edit: Измени подробности
1726       delete: Избриши клиент
1727       confirm: Дали сте сигурни?
1728       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1729       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1730       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1731       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1732       allow_write_api: ја менува картата.
1733       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1734       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1735       allow_write_notes: измена на белешки.
1736     index:
1737       title: Мои OAuth податоци
1738       my_tokens: Мои овластени апликации
1739       list_tokens: 'Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:'
1740       application: Назив на прил. програм
1741       issued_at: Издадено
1742       revoke: Поништи!
1743       my_apps: Мои клиентни апликации
1744       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење
1745         кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред
1746         да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1747       registered_apps: 'Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:'
1748       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1749     form:
1750       name: Име
1751       required: Се бара
1752       url: URL на главниот прилог
1753       callback_url: URL за одѕив
1754       support_url: URL поддршка
1755       requests: 'Побарај ги следниве дозволи од корисникот:'
1756       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1757       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1758       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1759       allow_write_api: ја менува картата.
1760       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1761       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1762       allow_write_notes: измена на белешки.
1763     not_found:
1764       sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
1765     create:
1766       flash: Информациите се успешно регистрирани
1767     update:
1768       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1769     destroy:
1770       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1771   user:
1772     login:
1773       title: Најава
1774       heading: Најава
1775       email or username: Е-пошта или корисничко име
1776       password: 'Лозинка:'
1777       openid: '%{logo} OpenID:'
1778       remember: 'Запомни ме:'
1779       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1780       login_button: Најава
1781       register now: Регистрација
1782       with username: 'Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото
1783         име и лозинката:'
1784       with external: 'Во спротивно, најавете преку надворешно место:'
1785       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1786       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците
1787         на OpenStreetMap.
1788       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1789       no account: Немате сметка?
1790       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете
1791         на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја
1792         активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1793       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br
1794         />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате
1795         за проблемот.
1796       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1797       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1798       auth_providers:
1799         openid:
1800           title: Најава со OpenID
1801           alt: Најава со URL за OpenID
1802         google:
1803           title: Најава со Google
1804           alt: Најава со OpenID од Google
1805         facebook:
1806           title: Најава со Facebook
1807           alt: Најава со профил на Facebook
1808         windowslive:
1809           title: Најава со Windows Live
1810           alt: Најава со сметка на Windows Live
1811         github:
1812           title: Најава со GitHub
1813           alt: Најава со сметка на GitHub
1814         wikipedia:
1815           title: Најава со Википедија
1816           alt: Најава со смета на Википедија
1817         yahoo:
1818           title: Најава со Yahoo
1819           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1820         wordpress:
1821           title: Најава со Wordpress
1822           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1823         aol:
1824           title: Најава со AOL
1825           alt: Најава со OpenID од AOL
1826     logout:
1827       title: Одјава
1828       heading: Одјава од OpenStreetMap
1829       logout_button: Одјава
1830     lost_password:
1831       title: Загубена лозинка
1832       heading: Ја заборавивте лозинката?
1833       email address: 'Е-пошта:'
1834       new password button: Смени лозинка
1835       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви
1836         пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1837       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта,
1838         па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1839       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1840     reset_password:
1841       title: Смени лозинка
1842       heading: Смени лозинка за %{user}
1843       password: 'Лозинка:'
1844       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1845       reset: Смени лозинка
1846       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1847       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1848     new:
1849       title: Регистрација
1850       no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме
1851         сметка.
1852       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="%{webmaster}">управникот</a> за
1853         да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток
1854         можен рок.
1855       about:
1856         header: Слободна и уредлива
1857         html: |-
1858           <p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>
1859           <p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>
1860       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите
1861         со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите
1862         за учесници</a>.
1863       email address: 'Е-пошта:'
1864       confirm email address: 'Потврдете ја е-поштата:'
1865       not displayed publicly: Вашата адреса нема да се прикажува јавно. Повеќе информации
1866         за ова ќе најдете во <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy"
1867         title="OSMF privacy policy including section on email addresses">Правилата
1868         за заштита на личните податоци</a>.
1869       display name: 'Име за приказ:'
1870       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна
1871         во прилагодувањата.
1872       external auth: 'Заверка за надворешното место:'
1873       password: 'Лозинка:'
1874       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1875       use external auth: Во спротивно, најавете преку надворешно место
1876       auth no password: Ако користите надворешно место, тогаш не ви треба лозинка,
1877         но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1878       continue: Регистрација
1879       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1880       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе
1881         информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1882       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1883     terms:
1884       title: Услови на учество
1885       heading: Услови на учество
1886       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се
1887         согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се
1888         однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1889       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е
1890         во јавна сопственост
1891       consider_pd_why: Што е ова?
1892       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1893       guidance: 'Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href="%{summary}">краток
1894         опис</a> и некои <a href="%{translations}">неформали преводи</a>'
1895       agree: Се согласувам
1896       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1897       decline: Одбиј
1898       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа
1899         согласете се или одбијте ги.
1900       legale_select: 'Одберете ја вашата земја на живеење:'
1901       legale_names:
1902         france: Франција
1903         italy: Италија
1904         rest_of_world: Остатокот од светот
1905     no_such_user:
1906       title: Нема таков корисник
1907       heading: Корисникот %{user} не постои.
1908       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле
1909         во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1910       deleted: избришан
1911     view:
1912       my diary: Мојот дневник
1913       new diary entry: нова ставка во дневникот
1914       my edits: Мои уредувања
1915       my traces: Мои траги
1916       my notes: Мои белешки
1917       my messages: Мои пораки
1918       my profile: Мојот профил
1919       my settings: Мои нагодувања
1920       my comments: Мои коментари
1921       oauth settings: oauth поставки
1922       blocks on me: Добиени блокови
1923       blocks by me: Извршени болокови
1924       send message: Испрати порака
1925       diary: Дневник
1926       edits: Уредувања
1927       traces: Траги
1928       notes: Белешки на картата
1929       remove as friend: Отстрани од пријатели
1930       add as friend: Додај во пријатели
1931       mapper since: 'Картограф од:'
1932       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1933       ct status: 'Услови за учество:'
1934       ct undecided: Неодлучено
1935       ct declined: Одбиен
1936       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1937       latest edit: 'Последно уредување %{ago}:'
1938       email address: Е-пошта
1939       created from: 'Создадено од:'
1940       status: 'Статус:'
1941       spam score: 'Оцена за спам:'
1942       description: Опис
1943       user location: Местоположба на корисникот
1944       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link}
1945         за да ги видите соседните корисници околу вас.
1946       settings_link_text: прилагодувања
1947       your friends: Ваши пријатели
1948       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1949       km away: '%{count} км од вас'
1950       m away: '%{count} м од вас'
1951       nearby users: Други соседни корисници
1952       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат
1953         дека работат на карти.
1954       role:
1955         administrator: Овој корисник е администратор
1956         moderator: Овој корисник е модератор
1957         grant:
1958           administrator: Додели администраторски пристап
1959           moderator: Додели модераторски пристап
1960         revoke:
1961           administrator: Лиши од администраторски пристап
1962           moderator: Лиши од модераторски пристап
1963       block_history: Активни блокови
1964       moderator_history: Зададени блокови
1965       comments: Коментари
1966       create_block: Блокирај го корисников
1967       activate_user: Активирај го корисников
1968       deactivate_user: Деактивирај го корисников
1969       confirm_user: Потврди го корисников
1970       hide_user: Скриј го корисников
1971       unhide_user: Покажи го корисников
1972       delete_user: Избриши го корисников
1973       confirm: Потврди
1974       friends_changesets: измени на пријателите
1975       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1976       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1977       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1978     popup:
1979       your location: Ваша местоположба
1980       nearby mapper: Соседен картограф
1981       friend: Пријател
1982     account:
1983       title: Уреди сметка
1984       my settings: Мои прилагодувања
1985       current email address: 'Тековна е-пошта:'
1986       new email address: 'Нова е-поштенска адреса:'
1987       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1988       external auth: 'Надворешна заверка:'
1989       openid:
1990         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1991         link text: што е ова?
1992       public editing:
1993         heading: 'Јавно уредување:'
1994         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1995         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1996         enabled link text: што е ова?
1997         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни
1998           уредувања се анонимни.
1999         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
2000       public editing note:
2001         heading: Јавно уредување
2002         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат
2003           порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и
2004           да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете
2005           на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат
2006           да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте
2007           зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема
2008           да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници
2009           сега се автоматски јавни.</li> </ul>
2010       contributor terms:
2011         heading: 'Услови за учество:'
2012         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
2013         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
2014         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате
2015           и прифатите новите Услови за учество
2016         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна
2017           сопственост.
2018         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
2019         link text: што е ова?
2020       profile description: 'Опис за профилот:'
2021       preferred languages: 'Претпочитани јазици:'
2022       preferred editor: 'Претпочитан уредник:'
2023       image: 'Слика:'
2024       gravatar:
2025         gravatar: Користи Gravatar
2026         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
2027         link text: што е ова?
2028         disabled: Граватарот е исклучен.
2029         enabled: Вашиот граватар е вклучен.
2030       new image: Додај слика
2031       keep image: Задржи ја тековната слика
2032       delete image: Отстрани тековна слика
2033       replace image: Замени тековна слика
2034       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
2035       home location: 'Матична местоположба:'
2036       no home location: Немате внесено матична местоположба.
2037       latitude: Геог. ширина
2038       longitude: Геог. должина
2039       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе
2040         стиснам на картата
2041       save changes button: Зачувај ги промените
2042       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
2043       return to profile: Назад кон профилот
2044       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени.
2045         Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
2046       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
2047     confirm:
2048       heading: Проверете си ја е-поштата
2049       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
2050       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете
2051         да почнете со работа на картите.
2052       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате
2053         сметката.
2054       button: Потврди
2055       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
2056       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
2057       unknown token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2058       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a
2059         href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
2060     confirm_resend:
2061       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката,
2062         ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем
2063         против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите
2064         адресата %{sender} бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
2065       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
2066     confirm_email:
2067       heading: Потврди промена на е-пошта
2068       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите
2069         новата е-поштенска адреса.
2070       button: Потврди
2071       success: Измената на вашата е-пошта е потврдена!
2072       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
2073       unknown_token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2074     set_home:
2075       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
2076     go_public:
2077       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
2078     make_friend:
2079       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
2080       button: Додај како пријател
2081       success: Сега сте пријатели со %{name}!
2082       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
2083       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
2084     remove_friend:
2085       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
2086       button: Отстрани од пријатели
2087       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
2088       not_a_friend: '%{name} не е меѓу вашите пријатели.'
2089     filter:
2090       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
2091     list:
2092       title: Корисници
2093       heading: Корисници
2094       showing:
2095         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
2096         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
2097       summary: '%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}'
2098       summary_no_ip: '%{name} создадено на %{date}'
2099       confirm: Потврди ги одбраните корисници
2100       hide: Скриј одбрани корисници
2101       empty: Нема најдено такви корисници
2102     suspended:
2103       title: Сметката е закочена
2104       heading: Сметката е закочена
2105       webmaster: мреж. управник
2106       body: |-
2107         <p>
2108           За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради
2109           сомнителни активности.
2110         </p>
2111         <p>
2112           Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но
2113           можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.
2114         </p>
2115     auth_failure:
2116       connection_failed: Не успеав да воспоставам врска со услужникот за заверка
2117       invalid_credentials: Неважечки податоци за заверка
2118       no_authorization_code: Нема код за овластување
2119       unknown_signature_algorithm: Непознат алгоритам на потпис
2120       invalid_scope: Неважечки делокруг
2121     auth_association:
2122       heading: Вашата назнака сè уште не е здружена со сметка на OpenStreetMap.
2123       option_1: Доколку сте нови на OpenStreetMap, направете сметка користејќи го
2124         образецот подолу.
2125       option_2: Ако веќе имате сметка, можете да се најавите на неа користејќи го
2126         вашето презиме и лозинка, па во корисничките нагодувања да ја здружите сметката
2127         со вашата назнака.
2128   user_role:
2129     filter:
2130       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие
2131         не сте администратор.
2132       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2133       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2134       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2135     grant:
2136       title: Потврди доделување на улога
2137       heading: Потврди доделување на улога
2138       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот
2139         `%{name}'?
2140       confirm: Потврди
2141       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете
2142         дали корисникот и улогата се важечки.
2143     revoke:
2144       title: Потврди лишување од улога
2145       heading: Потврди лишување од улога
2146       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата
2147         `%{role}' ?
2148       confirm: Потврди
2149       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете
2150         дали корисникот и улогата се важечки.
2151   user_block:
2152     model:
2153       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате
2154         блокови.
2155       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
2156     not_found:
2157       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
2158       back: Назад кон индексот
2159     new:
2160       title: Правење на блок за %{name}
2161       heading: Правење на блок за %{name}
2162       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени
2163         и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум
2164         дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници
2165         го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички
2166         поими.
2167       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
2168       submit: Направи блок
2169       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
2170       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
2171       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
2172       back: Преглед на сите блокови
2173     edit:
2174       title: Уредување на блок за %{name}
2175       heading: Уредување на блок за %{name}
2176       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени
2177         и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум
2178         дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете
2179         лаички поими.
2180       period: Колку да трае блокот на корисникот?
2181       submit: Поднови го блокот
2182       show: Преглед на овој блок
2183       back: Преглед на сите блокови
2184       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
2185     filter:
2186       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
2187       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
2188     create:
2189       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате,
2190         и да му дадете разумен рок за да одговори.
2191       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори
2192         пред да го блокирате.
2193       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
2194     update:
2195       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2196       success: Блокот е изменет.
2197     index:
2198       title: Кориснички блокови
2199       heading: Список на кориснички блокови
2200       empty: Досега сè уште нема блокови.
2201     revoke:
2202       title: Поништување на блок за %{block_on}
2203       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
2204       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2205       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2206       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
2207       revoke: Поништи!
2208       flash: Овој блок е поништен.
2209     period:
2210       one: еден час
2211       other: '%{count} часа'
2212     partial:
2213       show: Прикажи
2214       edit: Уреди
2215       revoke: Поништи!
2216       confirm: Дали сте сигурни?
2217       display_name: Блокиран корисник
2218       creator_name: Создавач
2219       reason: Причина за блокирање
2220       status: Статус
2221       revoker_name: 'Поништил:'
2222       not_revoked: (не се поништува)
2223       showing_page: Страница %{page}
2224       next: Следна »
2225       previous: « Претходна
2226     helper:
2227       time_future: Истекува за %{time}.
2228       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
2229       time_future_and_until_login: Завршува во %{time} и откако корисникот ќе се најави.
2230       time_past: Истечено пред %{time}.
2231     blocks_on:
2232       title: Блокови за %{name}
2233       heading: Список на блокови за %{name}
2234       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
2235     blocks_by:
2236       title: Блокови од %{name}
2237       heading: Список на блокови од %{name}
2238       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
2239     show:
2240       title: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2241       heading: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2242       time_future: Уредувања во %{time}
2243       time_past: Истечено пред %{time}
2244       created: Создадено
2245       ago: пред %{time}
2246       status: Статус
2247       show: Прикажи
2248       edit: Уреди
2249       revoke: Поништи!
2250       confirm: Дали сте сигурни?
2251       reason: 'Причина за блокирање:'
2252       back: Преглед на сите блокови
2253       revoker: 'Поништувач:'
2254       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2255   note:
2256     description:
2257       opened_at_html: Создадена пред %{when}
2258       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
2259       commented_at_html: Подновена пред %{when}
2260       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
2261       closed_at_html: Решена пред %{when}
2262       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
2263       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
2264       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
2265     rss:
2266       title: Белешки на OpenStreetMap
2267       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени,
2268         во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
2269       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
2270       opened: нова белешка (кај %{place})
2271       commented: нова коментар (кај %{place})
2272       closed: затворена белешка (кај %{place})
2273       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
2274     entry:
2275       comment: Коментар
2276       full: Целата белешка
2277     mine:
2278       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2279       heading: Белешки на %{user}
2280       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2281       id: Назнака
2282       creator: Создавач
2283       description: Опис
2284       created_at: Создадена
2285       last_changed: Изменета
2286       ago_html: пред %{when}
2287   javascripts:
2288     close: Затвори
2289     share:
2290       title: Сподели
2291       cancel: Откажи
2292       image: Слика
2293       link: Врска или HTML
2294       long_link: Врска
2295       short_link: Кратка врска
2296       geo_uri: ГЕО-URI
2297       embed: HTML
2298       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
2299       format: 'Формат:'
2300       scale: 'Размер:'
2301       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
2302       download: Преземи
2303       short_url: Кратка URL
2304       include_marker: Вклучи го бележникот
2305       center_marker: Сосред. картата на бележникот
2306       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
2307       view_larger_map: Преглед на поголема карта
2308       only_standard_layer: Само стандардниот слој може да се извезува како слика
2309     embed:
2310       report_problem: Пријави проблем
2311     key:
2312       title: Легенда
2313       tooltip: Легенда
2314       tooltip_disabled: Легендата не е достапна за овој слој
2315     map:
2316       zoom:
2317         in: Приближи
2318         out: Оддалечи
2319       locate:
2320         title: Прик. моја местоположба
2321         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
2322       base:
2323         standard: Стандардна
2324         cycle_map: Велосипедска карта
2325         transport_map: Сообраќајна карта
2326         hot: Хуманитарна
2327       layers:
2328         header: Слоеви на картата
2329         notes: Белешки на картата
2330         data: Податоци за картата
2331         gps: Јавни ГПС-траги
2332         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
2333         title: Слоеви
2334       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
2335       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
2336     site:
2337       edit_tooltip: Уредување на картата
2338       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
2339       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
2340       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
2341       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
2342       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
2343       queryfeature_tooltip: Пребарување на елементи
2344       queryfeature_disabled_tooltip: Зголеми на пребарувањето на елементи
2345     changesets:
2346       show:
2347         comment: Коментар
2348         subscribe: Претплати се
2349         unsubscribe: Отпиши ме
2350         hide_comment: скриј
2351         unhide_comment: откриј
2352     notes:
2353       new:
2354         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење
2355           на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот
2356           на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот. (Тука не
2357           внесувајте лични информации или информации од авторски-заштитени карти и
2358           именици.)
2359         add: Додај белешка
2360       show:
2361         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба
2362           независно да се проверат.
2363         hide: Скриј
2364         resolve: Решена
2365         reactivate: Реактивирај
2366         comment_and_resolve: Коментирај и реши
2367         comment: Коментирај
2368     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите,
2369       па стиснете тука.
2370     directions:
2371       engines:
2372         graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
2373         graphhopper_foot: Пешки (GraphHopper)
2374         mapquest_bicycle: Велосипед (MapQuest)
2375         mapquest_car: Автомобил (MapQuest)
2376         mapquest_foot: Пешки (MapQuest)
2377         osrm_car: Автомобил (OSRM)
2378         mapzen_bicycle: Велосипед (Mapzen)
2379         mapzen_car: Автомобил (Mapzen)
2380         mapzen_foot: Пешки (Mapzen)
2381       directions: Насоки
2382       distance: Растојание
2383       errors:
2384         no_route: Не можев да најдам маршрута помеѓу тие две места.
2385         no_place: За жал, не можев да го најдам тоа место.
2386       instructions:
2387         continue_without_exit: Продолжете на %{name}
2388         slight_right_without_exit: Малку надесно на %{name}
2389         offramp_right_without_exit: На десниот исклучок, свртете на %{name}
2390         onramp_right_without_exit: Исклучете се десно, одејќи на %{name}
2391         endofroad_right_without_exit: На крајот од патот свртете десно на %{name}
2392         merge_right_without_exit: Навлезете десно во %{name}
2393         fork_right_without_exit: На разгранокот свртете десно на %{name}
2394         turn_right_without_exit: Свртете десно на %{name}
2395         sharp_right_without_exit: Остро надесно на %{name}
2396         uturn_without_exit: Полукружно свртете долж %{name}
2397         sharp_left_without_exit: Остро налево на %{name}
2398         turn_left_without_exit: Свртете лево на %{name}
2399         offramp_left_without_exit: На левиот исклучок, свртете на %{name}
2400         onramp_left_without_exit: Исклучете се лево, одејќи на %{name}
2401         endofroad_left_without_exit: На крајот од патот свртете лево на %{name}
2402         merge_left_without_exit: Навлезете лево во %{name}
2403         fork_left_without_exit: На разгранокот свртете лево на %{name}
2404         slight_left_without_exit: Малку налево на %{name}
2405         via_point_without_exit: (преку точката)
2406         follow_without_exit: Следете го %{name}
2407         roundabout_without_exit: На кружниот тек свртете на %{name}
2408         leave_roundabout_without_exit: Напуштете го кружниот тек — %{name}
2409         stay_roundabout_without_exit: Останете на кружниот тек — %{name}
2410         start_without_exit: Почнете на крајот од %{name}
2411         destination_without_exit: Стигнавте на одредиштето
2412         against_oneway_without_exit: Оди обратно во еднонасочната на %{name}
2413         end_oneway_without_exit: Крај на еднонасочната на %{name}
2414         roundabout_with_exit: На кружниот тек, свртете на %{exit} излегувајќи на %{name}
2415         turn_left_with_exit: На кружниот тек свртете лево на %{name}
2416         slight_left_with_exit: На кружниот тек благо лево на %{name}
2417         turn_right_with_exit: На кружниот тек свртете десно на %{name}
2418         slight_right_with_exit: На кружниот тек благо десно на %{name}
2419         continue_with_exit: На кружниот тек продолжете право на %{name}
2420         unnamed: неименувано
2421         courtesy: Насоките ги добивте благодарение на %{link}
2422       time: Време
2423     query:
2424       node: Јазол
2425       way: Пат
2426       relation: Однос
2427       nothing_found: Не пронајдов ниеден елемент
2428       error: 'Грешка при поврзувањето со %{server}: %{error}'
2429       timeout: Истече времето за поврзување со %{server}
2430     context:
2431       directions_from: Насоки оттука
2432       directions_to: Насоки дотука
2433       add_note: Тука ставете белешка
2434       show_address: Прикажи адреса
2435       query_features: Можности за барања
2436       centre_map: Тука сосредоточи ја картата
2437   redaction:
2438     edit:
2439       description: Опис
2440       heading: Уреди редакција
2441       submit: Зачувај редакција
2442       title: Уреди редакција
2443     index:
2444       empty: Нема редакции.
2445       heading: Список на редакции
2446       title: Список на редакции
2447     new:
2448       description: Опис
2449       heading: Внесете информации за новата редакција
2450       submit: Создај редакција
2451       title: Создавање на нова редакција
2452     show:
2453       description: 'Опис:'
2454       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
2455       title: Приказ на редакција
2456       user: 'Создавач:'
2457       edit: Уреди ја редакцијава
2458       destroy: Отстрани ја редакцијава
2459       confirm: Дали сте сигурни?
2460     create:
2461       flash: Редакцијата е создадена.
2462     update:
2463       flash: Промените се зачувани.
2464     destroy:
2465       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат
2466         на оваа редакција пред да ја поништите.
2467       flash: Редакцијата е поништена.
2468       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
2469 ...