]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/ca.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Aleator
5 # Author: El libre
6 # Author: Gemmaa
7 # Author: Grondin
8 # Author: Jconstanti
9 # Author: Jmontane
10 # Author: Martorell
11 # Author: McDutchie
12 # Author: Micru
13 # Author: Nemo bis
14 # Author: PerroVerd
15 # Author: Pitort
16 # Author: SMP
17 # Author: Sim6
18 # Author: Solde
19 # Author: Ssola
20 # Author: Toniher
21 # Author: XVEC
22 ca: 
23   activerecord: 
24     attributes: 
25       diary_comment: 
26         body: Cos
27       diary_entry: 
28         language: Idioma
29         latitude: Latitud
30         longitude: Longitud
31         title: Títol
32         user: Usuari
33       friend: 
34         friend: Amic
35         user: Usuari
36       message: 
37         body: Cos
38         recipient: Destinatari
39         sender: Remitent
40         title: Títol
41       trace: 
42         description: Descripció
43         latitude: Latitud
44         longitude: Longitud
45         name: Nom
46         public: Públic
47         size: Mida
48         user: Usuari
49         visible: Visible
50       user: 
51         active: Actiu
52         description: Descripció
53         display_name: Nom en pantalla
54         email: Adreça electrònica
55         languages: Idiomes
56         pass_crypt: Contrasenya
57     models: 
58       acl: Llista de control d'accés
59       changeset: Conjunt de canvis
60       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
61       country: País
62       diary_comment: Comentari del diari
63       diary_entry: Entrada al diari
64       friend: Amic
65       language: Llengua
66       message: Missatge
67       node: Node
68       node_tag: Etiqueta del node
69       notifier: Notificador
70       old_node: Node antic
71       old_node_tag: Etiqueta del node antic
72       old_relation: Relació antiga
73       old_relation_member: Membre de la relació antiga
74       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
75       old_way: Via antiga
76       old_way_node: Node de la via antiga
77       old_way_tag: Etiqueta de la via antiga
78       relation: Relació
79       relation_member: Membre de la relació
80       relation_tag: Etiqueta de la relació
81       session: Sessió
82       trace: Traça
83       tracepoint: Punt de la traça
84       tracetag: Etiqueta de la traça
85       user: Usuari
86       user_preference: Preferència d'usuari
87       user_token: Testimoni d'usuari
88       way: Via
89       way_node: Node de la via
90       way_tag: Etiqueta de la via
91   application: 
92     require_cookies: 
93       cookies_needed: Sembla que teniu les galetes inhabilitades - habiliteu les galetes al navegador abans de continuar.
94     require_moderator: 
95       not_a_moderator: Heu de ser un moderador per dur a terme aquesta acció
96     setup_user_auth: 
97       blocked: El vostre accés a l'API ha estat blocat. Si us plau, connecteu-vos a la interfície web per obtenir més informació.
98       need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita estar d'acord, però cal veure-les.
99   browse: 
100     changeset: 
101       changeset: "Conjunt de canvis: %{id}"
102       changesetxml: XML del conjunt de canvis
103       feed: 
104         title: Conjunt de canvis %{id}
105         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
106       osmchangexml: XML en format osmChange
107       title: Conjunt de canvis
108     changeset_details: 
109       belongs_to: "Pertany a:"
110       bounding_box: "Caixa contenidora:"
111       box: caixa
112       closed_at: "Tancat el:"
113       created_at: "Creat el:"
114       has_nodes: 
115         one: "Té el següent %{count} node:"
116         other: "Té els següents %{count} nodes:"
117       has_relations: 
118         one: "Té la següent %{count} relació:"
119         other: "Té les següents %{count} relacions:"
120       has_ways: 
121         one: "Té la següent via:"
122         other: "Té les següents %{count} vies:"
123       no_bounding_box: No hi ha bounding box s'ha emmagatzemat per a aquest el conjunt de canvis.
124       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
125     common_details: 
126       changeset_comment: "Comentari:"
127       deleted_at: "Suprimit el:"
128       deleted_by: "Eliminat per:"
129       edited_at: "Editat:"
130       edited_by: "Editat per:"
131       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
132       version: Versió
133     containing_relation: 
134       entry: Relació %{relation_name}
135       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
136     map: 
137       deleted: Suprimit
138       edit: 
139         area: Modifica l'àrea
140         node: Modifica el node
141         note: Edita la nota
142         relation: Modifica la relació
143         way: Modifica la via
144       larger: 
145         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
146         node: Visualitza el node en un mapa més gran
147         note: Mostra la nota en un mapa més gran
148         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
149         way: Visualitza la via en un mapa més gran
150       loading: S'està carregant...
151     navigation: 
152       all: 
153         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
154         next_node_tooltip: Node següent
155         next_note_tooltip: Nota següent
156         next_relation_tooltip: Relació següent
157         next_way_tooltip: Via següent
158         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
159         prev_node_tooltip: Node anterior
160         prev_note_tooltip: Nota anterior
161         prev_relation_tooltip: Relació anterior
162         prev_way_tooltip: Via anterior
163       user: 
164         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions de %{user}
165         next_changeset_tooltip: Propera edició de %{user}
166         prev_changeset_tooltip: Edició anterior de %{user}
167     node: 
168       download_xml: Baixa l'XML
169       edit: Modifica el node
170       node: Node
171       node_title: "Node: %{node_name}"
172       view_history: Mostra l'historial
173     node_details: 
174       coordinates: "Coordenades:"
175       part_of: "Part de:"
176     node_history: 
177       download_xml: Baixa l'XML
178       node_history: Historial del node
179       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
180       view_details: Mostra els detalls
181     not_found: 
182       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
183       type: 
184         changeset: conjunt de canvis
185         node: node
186         relation: relació
187         way: via
188     note: 
189       at_by_html: Fa %{when} per %{user}
190       at_html: Fa %{when}
191       closed: "Tancat:"
192       closed_title: Nota resolta
193       comments: "Comentaris:"
194       description: "Descripció:"
195       last_modified: "Última modificació:"
196       open_title: "nota no resolta: %{note_name}"
197       opened: "Obert:"
198       title: Nota
199     paging_nav: 
200       of: de
201       showing_page: pàgina
202     redacted: 
203       message_html: La versió %{version} d'aquest %{type} no pot ser mostrada com ha estat redactada. Si us plau, vegeu  %{redaction_link} per més detalls.
204       redaction: Redacció %{id}
205       type: 
206         node: node
207         relation: relació
208         way: via
209     relation: 
210       download_xml: Baixa l'XML
211       relation: Relació
212       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
213       view_history: Mostra l'historial
214     relation_details: 
215       members: "Membres:"
216       part_of: "Part de:"
217     relation_history: 
218       download_xml: Baixa l'XML
219       relation_history: Historial de la relació
220       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
221       view_details: Mostra els detalls
222     relation_member: 
223       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
224       type: 
225         node: Node
226         relation: Relació
227         way: Via
228     start_rjs: 
229       data_frame_title: Informació
230       data_layer_name: Explora les dades del mapa
231       details: Detalls
232       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  %{user} el %{timestamp}
233       hide_areas: Oculta les zones
234       history_for_feature: Historial per a %{feature}
235       load_data: Carrega dades
236       loaded_an_area_with_num_features: "Heu carregat una àrea que conté %{num_features} elements. En general, els navegadors no poden mostrar una quantitat tant gran de dades, funcionen millor mostrant menys de 100 elements a la vegada: el fet de voler que es mostri una quantitat més gran pot fer que el vostre navegador esdevingui lent o que deixi de respondre. Si esteu segur que voleu mostrar aquestes dades, podeu fer-ho fent clic sobre el botó de sota."
237       loading: S'està carregant...
238       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
239       notes_layer_name: Navega per les notes
240       object_list: 
241         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
242         back: Torna a la llista d'objectes
243         details: Detalls
244         heading: Llista d'objectes
245         history: 
246           type: 
247             node: Node %{id}
248             way: Via %{id}
249         selected: 
250           type: 
251             node: Node %{id}
252             way: Via %{id}
253         type: 
254           node: Node
255           way: Via
256       private_user: usuari privat
257       show_areas: Mostra les zones
258       show_history: Mostra l'historial
259       unable_to_load_size: "No es pot carregar: Bounding mida de caixa de %{bbox_size} és massa gran (ha de ser més petita que %{max_bbox_size})"
260       view_data: Mostra les dades per la vista actual del mapa
261       wait: Espereu...
262       zoom_or_select: Amplia o selecciona una àrea del mapa per mostrar
263     tag_details: 
264       tags: "Etiquetes:"
265       wiki_link: 
266         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
267         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
268       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
269     timeout: 
270       sorry: Ho sentim, hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
271       type: 
272         changeset: conjunt de canvis
273         node: node
274         relation: relació
275         way: via
276     way: 
277       download_xml: Baixa l'XML
278       edit: Modifica la via
279       view_history: Mostra l'historial
280       way: Via
281       way_title: "Via: %{way_name}"
282     way_details: 
283       also_part_of: 
284         one: part de la via %{related_ways}
285         other: part de les vies %{related_ways}
286       nodes: "Nodes:"
287       part_of: "Part de:"
288     way_history: 
289       download_xml: Descarrega XML
290       view_details: Mostra els detalls
291       way_history: Historial de la via
292       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
293   changeset: 
294     changeset: 
295       anonymous: Anònim
296       big_area: (gran)
297       no_comment: (cap)
298       no_edits: (sense edicions)
299       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
300       still_editing: (encara en edició)
301       view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
302     changeset_paging_nav: 
303       next: Endavant »
304       previous: « Enrere
305       showing_page: Pàgina %{page}
306     changesets: 
307       area: Àrea
308       comment: Comentari
309       id: ID
310       saved_at: Desat a
311       user: Usuari
312     list: 
313       description: Navega pels canvis recents al mapa
314       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
315       description_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
316       description_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
317       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
318       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
319       empty_anon_html: Encara no ha estat feta cap modificació.
320       empty_user_html: Sembla que encara no heu fet cap modificació. Per començar feu un cop d'ull a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Guia d'iniciació </a>.
321       heading: Conjunt de canvis
322       heading_bbox: Conjunt de canvis
323       heading_friend: Conjunts de canvis
324       heading_nearby: Conjunts de canvis
325       heading_user: Conjunt de canvis
326       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
327       title: Conjunt de canvis
328       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
329       title_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
330       title_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
331       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
332       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
333     timeout: 
334       sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a recuperar-se.
335   diary_entry: 
336     comments: 
337       ago: fa %{ago}
338       comment: Comentari
339       has_commented_on: "%{display_name} ha comentat les següents entrades del diari"
340       newer_comments: Comentaris recents
341       older_comments: Comentaris antics
342       post: Publica
343       when: Quan
344     diary_comment: 
345       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
346       confirm: Confirma
347       hide_link: Amaga aquest comentari
348     diary_entry: 
349       comment_count: 
350         one: "%{count} comentari"
351         other: "%{count} comentaris"
352         zero: Sense comentaris
353       comment_link: Comenta aquesta entrada
354       confirm: Confirma
355       edit_link: Edita aquesta entrada
356       hide_link: Amaga aquesta entrada
357       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
358       reply_link: Respon a aquesta entrada
359     edit: 
360       body: "Cos del missatge:"
361       language: "Llengua:"
362       latitude: "Latitud:"
363       location: "Ubicació:"
364       longitude: "Longitud:"
365       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
366       save_button: Desa
367       subject: "Assumpte:"
368       title: Edita entrada del diari
369       use_map_link: usa el mapa
370     feed: 
371       all: 
372         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
373         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
374       language: 
375         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
376         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
377       user: 
378         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
379         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
380     list: 
381       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
382       new: Nova Entrada de Diari
383       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
384       newer_entries: Entrades més recents
385       no_entries: No hi ha entrades al diari
386       older_entries: Entrades més antigues
387       recent_entries: "Entrades recents al diari:"
388       title: Diaris d'usuari/a
389       title_friends: Diaris dels amics
390       title_nearby: Diaris d'amics propers
391       user_title: Diari de %{user}
392     location: 
393       edit: Modifica
394       location: "Ubicació:"
395       view: Mostra
396     new: 
397       title: Nova Entrada de Diari
398     no_such_entry: 
399       body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id %{id}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
400       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
401       title: No hi ha entrada al diari com
402     view: 
403       leave_a_comment: Deixa un comentari
404       login: Accés
405       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
406       save_button: Desa
407       title: Diari de %{user} | %{title}
408       user_title: Diari de %{user}
409   editor: 
410     default: Predeterminat (actualment %{name})
411     id: 
412       description: iD (editor en el navegador)
413       name: iD
414     potlatch: 
415       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
416       name: Potlatch 1
417     potlatch2: 
418       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
419       name: Potlatch 2
420     remote: 
421       description: Comandament a distància (JOSM o Merkaartor)
422       name: Control Remot
423   export: 
424     start: 
425       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
426       area_to_export: Àrea a exportar
427       embeddable_html: HTML que es pot incloure
428       export_button: Exporta
429       export_details: Les dades d'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
430       format: Format
431       format_to_export: Format d'exportació
432       image_size: Mida de la imatge
433       latitude: "Lat:"
434       licence: Llicència
435       longitude: "Lon:"
436       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
437       map_image: Imatge de mapa (mostra una capa estàndard)
438       max: màx
439       options: Opcions
440       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
441       output: Sortida
442       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
443       scale: Escala
444       too_large: 
445         body: Aquesta zona és massa gran per exportar com a dades XML de OpenStreetMap. Si us plau seleccioneu una àrea més petita.
446         heading: L'àrea és massa gran
447       zoom: Zoom
448     start_rjs: 
449       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
450       change_marker: Canvia la posició del marcador
451       click_add_marker: Feu clic al mapa per afegir un marcador
452       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
453       export: Exporta
454       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
455       view_larger_map: Mostra un mapa més gran
456   geocoder: 
457     description: 
458       title: 
459         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
460         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
461       types: 
462         cities: Ciutats
463         places: Llocs
464         towns: Municipis
465     direction: 
466       east: est
467       north: nord
468       north_east: nord-est
469       north_west: nord-oest
470       south: sud
471       south_east: sud-est
472       south_west: sud-oest
473       west: oest
474     distance: 
475       one: vora 1km
476       other: vora %{count}km
477       zero: menys d'1km
478     results: 
479       more_results: Més resultats
480       no_results: No hi ha resultats
481     search: 
482       title: 
483         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
484         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
485         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
486         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
487         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
488         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
489     search_osm_nominatim: 
490       prefix: 
491         aeroway: 
492           aerodrome: Aeròdrom
493           apron: Autobús de pista
494           gate: Porta
495           helipad: Helisuperfície
496           runway: Pista d'aterratge
497           taxiway: Carrer de rodada
498           terminal: Terminal
499         amenity: 
500           WLAN: Punt d'accés WiFi
501           airport: Aeroport
502           arts_centre: Centre d'Art
503           artwork: Obra d'art
504           atm: Caixer automàtic
505           auditorium: Auditori
506           bank: Banc
507           bar: Bar
508           bbq: barbacoa
509           bench: Banc
510           bicycle_parking: Aparcament de bicicletes
511           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
512           biergarten: Cervesseria a l'aire lliure
513           brothel: Prostíbul
514           bureau_de_change: Oficina de canvi
515           bus_station: Estació d'autobusos
516           cafe: Cafè
517           car_rental: Lloguer de cotxes
518           car_sharing: Compartició de cotxes
519           car_wash: Rentat de cotxes
520           casino: Casino
521           charging_station: Estació de recàrrega
522           cinema: Cinema
523           clinic: Clínica
524           club: Club
525           college: Institut
526           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
527           courthouse: Jutjat
528           crematorium: Crematori
529           dentist: Dentista
530           doctors: Metges
531           dormitory: Residència Universitària
532           drinking_water: Aigua potable
533           driving_school: Autoescola
534           embassy: Ambaixada
535           emergency_phone: Telèfon d'emergència
536           fast_food: Menjar ràpid
537           ferry_terminal: Terminal de Ferry
538           fire_hydrant: Boca d'incendi
539           fire_station: Parc de bombers
540           food_court: Àrea de restauració
541           fountain: Font
542           fuel: Benzinera
543           grave_yard: Cementiri
544           gym: Gimnàs
545           hall: Ajuntament
546           health_centre: Centre de Salut
547           hospital: Hospital
548           hotel: Hotel
549           hunting_stand: Club de caça
550           ice_cream: Gelat
551           kindergarten: Jardí d'infància
552           library: Biblioteca
553           market: Mercat
554           marketplace: Mercat
555           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
556           nightclub: Club nocturn
557           nursery: Infantil
558           nursing_home: Llar d'Avis
559           office: Oficina
560           park: Parc
561           parking: Pàrquing
562           pharmacy: Farmàcia
563           place_of_worship: Lloc de culte
564           police: Policia
565           post_box: Bustia
566           post_office: Oficina de correus
567           preschool: Pre-Escola
568           prison: Presó
569           pub: Pub
570           public_building: Edifici públic
571           public_market: Mercat Públic
572           reception_area: Àrea de recepció
573           recycling: Punt de reciclatge
574           restaurant: Restaurant
575           retirement_home: Casa de Retirament
576           sauna: Sauna
577           school: Escola
578           shelter: Refugi
579           shop: Botiga
580           shopping: Botigues
581           shower: Dutxa
582           social_centre: Centre social
583           social_club: Club social
584           studio: Estudi
585           supermarket: Supermercat
586           swimming_pool: Piscina
587           taxi: Taxi
588           telephone: Telèfon públic
589           theatre: Teatre
590           toilets: Banys
591           townhall: Ajuntament
592           university: Universitat
593           vending_machine: Màquina expenedora
594           veterinary: Veterinari
595           village_hall: Casa de la Vila
596           waste_basket: Cistella de Residus
597           wifi: Punt d'accés WiFi
598           youth_centre: Centre juvenil
599         boundary: 
600           administrative: Límit administratiu
601           census: Límit censal
602           national_park: Parc Nacional
603           protected_area: Zona protegida
604         bridge: 
605           aqueduct: Aqüeducte
606           suspension: Pont suspès
607           swing: Pont giratori
608           viaduct: Viaducte
609           "yes": Pont
610         building: 
611           "yes": Edifici
612         highway: 
613           bridleway: Ferradura
614           bus_guideway: Carril Bus
615           bus_stop: Parada d'autobús
616           byway: Ruta segregada
617           construction: Autopista en construcció
618           cycleway: Ruta per a bicicletes
619           emergency_access_point: Accés d'emergència
620           footway: Sendera
621           ford: Fiord
622           living_street: Carrer habitat
623           milestone: Fita
624           minor: Via secundària
625           motorway: Autopista
626           motorway_junction: Unió d'autopista
627           motorway_link: Carretera d'autopista
628           path: Camí
629           pedestrian: Via Peatonal
630           platform: Perron
631           primary: Carretera Principal
632           primary_link: Carretera principal
633           raceway: Vial Ràpid
634           residential: Residencial
635           rest_area: Àrea de descans
636           road: Carretera
637           secondary: Carretera secundària
638           secondary_link: Carretera secundària
639           service: Carretera de Servei
640           services: Serveis en ruta
641           speed_camera: Radar
642           steps: Graons
643           stile: Escala per a travessar reixats
644           tertiary: Carretera terciària
645           tertiary_link: Carretera terciària
646           track: Pista
647           trail: Sendera o corriol
648           trunk: Autovia de
649           trunk_link: Autovia de
650           unclassified: Sense classificar Road
651           unsurfaced: Pista sense asfaltar
652         historic: 
653           archaeological_site: Lloc arqueològic
654           battlefield: Camp de batalla
655           boundary_stone: Pedra de la frontera
656           building: Edifici
657           castle: Castell
658           church: Església
659           fort: Fortí
660           house: Casa
661           icon: Icona
662           manor: Manor
663           memorial: Memorial
664           mine: Mina
665           monument: Monument
666           museum: Museu
667           ruins: Ruïnes
668           tower: Torre
669           wayside_cross: Camí de la creu
670           wayside_shrine: Santuari de carreteres
671           wreck: Wreck
672         landuse: 
673           allotments: Horts
674           basin: Conca
675           brownfield: Brownfield terra
676           cemetery: Cementiri
677           commercial: Zona comercial
678           conservation: Conservació
679           construction: Construcció
680           farm: Granja
681           farmland: Terres de conreu
682           farmyard: Corral
683           forest: Bosc
684           garages: Garatges
685           grass: Herba
686           greenfield: Greenfield terra
687           industrial: Zona industrial
688           landfill: Abocador
689           meadow: Prat
690           military: Zona Militar
691           mine: Mina
692           nature_reserve: Reserva Natural
693           orchard: Verger
694           park: Parc
695           piste: Pista d'aterratge
696           quarry: Pedrera
697           railway: Ferrocarril
698           recreation_ground: Zona d'Esbarjo
699           reservoir: Embassament
700           reservoir_watershed: Embassament de conca
701           residential: Àrea residencial
702           retail: Al detall
703           road: Zona de carretera
704           village_green: Zona verda
705           vineyard: Vinya
706           wetland: Aiguamoll
707           wood: Fusta
708         leisure: 
709           beach_resort: Beach Resort
710           bird_hide: Aguait
711           common: Terra comú
712           fishing: Àrea de pesca
713           fitness_station: Centre de fitness
714           garden: Jardí
715           golf_course: Camp de golf
716           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
717           marina: Port esportiu
718           miniature_golf: Minigolf
719           nature_reserve: Reserva natural
720           park: Parc
721           pitch: Camp d'esports
722           playground: Parc infantil
723           recreation_ground: Terra de recreació
724           sauna: Sauna
725           slipway: Slipway
726           sports_centre: Centre esportiu
727           stadium: Estadi
728           swimming_pool: Piscina
729           track: Pista
730           water_park: Parc aquàtic
731         military: 
732           airfield: Aeroport militar
733           barracks: Caserna
734           bunker: Búnquer
735         mountain_pass: 
736           "yes": Coll
737         natural: 
738           bay: Badia
739           beach: Platja
740           cape: Cap
741           cave_entrance: Entrada a cova
742           channel: Canal
743           cliff: Cingle
744           crater: Cràter
745           dune: Duna
746           feature: Característica
747           fell: Forest
748           fjord: Fiord
749           forest: Bosc
750           geyser: Guèiser
751           glacier: Glacera
752           heath: Bruguerar
753           hill: Pujol
754           island: Illa
755           land: Terra
756           marsh: Marsh
757           moor: Amarratge
758           mud: Llot
759           peak: Pic
760           point: Punt
761           reef: Escull
762           ridge: Cresta
763           river: Riu
764           rock: Roca
765           scree: Pedregar
766           scrub: Scrub
767           shoal: Banc
768           spring: Deu
769           stone: Pedra
770           strait: Estret
771           tree: Arbre
772           valley: Vall
773           volcano: Volcà
774           water: Aigua
775           wetland: Aiguamoll
776           wetlands: Aiguamolls
777           wood: Bosc
778         office: 
779           accountant: Comptable
780           architect: Arquitecte
781           company: Empresa
782           employment_agency: Agència d'ocupació
783           estate_agent: Immobiliària
784           government: Oficina governamental
785           insurance: Oficina d'assegurances
786           lawyer: Advocat
787           ngo: Oficina d'una ONG
788           telecommunication: Oficina de telecomunicacions
789           travel_agent: Agència de viatges
790           "yes": Oficina
791         place: 
792           airport: Aeroport
793           city: Ciutat
794           country: País
795           county: Comtat
796           farm: Granja
797           hamlet: Aldea
798           house: Casa
799           houses: Cases
800           island: Illa
801           islet: Illot
802           isolated_dwelling: Habitatge aïllat
803           locality: Localitat
804           moor: Amarrador
805           municipality: Municipi
806           postcode: Codi postal
807           region: Regió
808           sea: Mar
809           state: Estat o província
810           subdivision: Subdivisió
811           suburb: Suburbi
812           town: Poble
813           unincorporated_area: Àrea no incorporada
814           village: Aldea
815         railway: 
816           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
817           construction: Ferrocarril en Construcció
818           disused: Ferrocarril en desús
819           disused_station: Estació de tren tancada
820           funicular: Funicular Railway
821           halt: Parada de tren
822           historic_station: Estació de tren antiga
823           junction: Cruïlla de tren
824           level_crossing: Pas a nivell
825           light_rail: Tren lleuger
826           miniature: Ferrocarril en miniatura
827           monorail: Monorail
828           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
829           platform: Andana
830           preserved: Conservat ferrocarril
831           spur: Esperó de ferrocarril
832           station: Estació de tren
833           subway: Estació de metro
834           subway_entrance: Accés al Metro
835           switch: Punts de ferrocarril
836           tram: Tramvia
837           tram_stop: Parada de tramvia
838           yard: Pati de ferrocarril
839         shop: 
840           alcohol: De llicència
841           antiques: Antiquari
842           art: Galeria d'Art
843           bakery: Fleca
844           beauty: Saló de bellesa
845           beverages: Botiga de begudes
846           bicycle: Tenda de bicicletes
847           books: Llibreria
848           butcher: Carnisseria
849           car: Venda de Cotxes
850           car_parts: Peces de cotxes
851           car_repair: Reparació d'automòbils
852           carpet: Botiga de catifes
853           charity: Botiga de caritat
854           chemist: Farmàcia
855           clothes: Botiga de roba
856           computer: Botiga d'informàtica
857           confectionery: Confiteria botiga
858           convenience: Botiga de conveniència
859           copyshop: Copisteria
860           cosmetics: Botiga Cosmètica
861           department_store: Department Store
862           discount: Botiga d'articles de descompte
863           doityourself: Bricolatge
864           dry_cleaning: Tintoreria
865           electronics: Botiga d'electrònica
866           estate_agent: Immobiliària
867           farm: Agrobotiga
868           fashion: Botiga de moda
869           fish: Peixateria
870           florist: Floristeria
871           food: Botiga de menjar
872           funeral_directors: Funeral d'administració
873           furniture: Mobles
874           gallery: Galeria de fotos
875           garden_centre: Centre de jardí
876           general: Magatzem General
877           gift: Botiga de regals
878           greengrocer: Greengrocer
879           grocery: Botiga de queviures
880           hairdresser: Perruqueria o barberia
881           hardware: Botiga de maquinari
882           hifi: Hi-Fi
883           insurance: Homes For Sale
884           jewelry: Joieria
885           kiosk: Quiosc botiga
886           laundry: Bugaderia
887           mall: Centre comercial
888           market: Mercat
889           mobile_phone: Botiga de telèfon mòbil
890           motorcycle: Botiga de motocicletes
891           music: Botiga de música
892           newsagent: Quiosc
893           optician: Òptica
894           organic: Botiga d'aliments orgànics
895           outdoor: Botiga exterior
896           pet: Botiga d'animals
897           photo: Botiga de foto
898           salon: Sala d'estar
899           shoes: Sabateria
900           shopping_centre: Centre comercial
901           sports: Botiga d'esports
902           stationery: Botiga de papereria
903           supermarket: Supermercat
904           toys: Botiga de joguines
905           travel_agency: Agència de viatges
906           video: Video de la botiga
907           wine: De llicència
908         tourism: 
909           alpine_hut: Cabanya alpina
910           artwork: Il·lustració
911           attraction: Atracció
912           bed_and_breakfast: Llit i esmorzar (B&B)
913           cabin: Cabanya
914           camp_site: Campament
915           caravan_site: Càmping per a caravanes
916           chalet: Xalet
917           guest_house: Alberg
918           hostel: Hostal
919           hotel: Hotel
920           information: Informació
921           lean_to: Nau
922           motel: Motel
923           museum: Museu
924           picnic_site: Àrea de pícnic
925           theme_park: Parc temàtic
926           valley: Vall
927           viewpoint: Mirador
928           zoo: Zoològic
929         tunnel: 
930           "yes": Túnel
931         waterway: 
932           artificial: Curs d'aigua artificial
933           boatyard: Drassana
934           canal: Canal
935           connector: Connector de Waterway
936           dam: Dam
937           derelict_canal: Hi Canal
938           ditch: Séquia
939           dock: No obstant això,
940           drain: De drenatge
941           lock: Pany
942           lock_gate: Porta de panys
943           mineral_spring: Mineral primavera
944           mooring: Amarradors
945           rapids: Ràpids
946           river: Riu
947           riverbank: Riverbank
948           stream: Stream
949           wadi: Torrent
950           water_point: Punt d'aigua
951           waterfall: Cascada
952           weir: Weir
953   javascripts: 
954     map: 
955       base: 
956         cycle_map: Cycle Map
957         mapquest: MapQuest Open
958         standard: Estàndard
959         transport_map: Mapa de transports
960     notes: 
961       new: 
962         add: Afegeix una nota
963         intro: Per tal de millorar el mapa, la informació que envieu és mostrada a altres «mapadors», per tant, sigueu tan  descriptius i precisos com pugueu en moure el marcador a la posició correcta i en escriure la nota a continuació.
964       show: 
965         anonymous_warning: Aquesta nota inclou comentaris d'usuaris anònims que haurien de ser verificats independentment.
966         closed_by: Resolt per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
967         closed_by_anonymous: Resolt per un anònim a %{time}
968         comment: Comenta
969         comment_and_resolve: Comenta i resol
970         commented_by: Comentari de <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
971         commented_by_anonymous: Comentari d'un anònim a %{time}
972         hide: Amaga
973         opened_by: Creat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
974         opened_by_anonymous: Creat per un anònim a %{time}
975         permalink: Enllaç permanent
976         reactivate: Reactivar
977         reopened_by: Reactivat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
978         reopened_by_anonymous: Reactivat per un anònim a %{time}
979         resolve: Resol
980     site: 
981       createnote_disabled_tooltip: Fes zoom per afegir una nota al mapa
982       createnote_tooltip: Afegiu una nota al mapa
983       createnote_zoom_alert: Heu de fer zoom per afegir una nota al mapa
984       edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
985       edit_tooltip: Modifica el mapa
986       edit_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per editar el mapa
987       history_disabled_tooltip: Amplia per visualitzar les modificacions de l'àrea
988       history_tooltip: Mostra les modificacions de l'àrea
989       history_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per veure les modificacions de l'àrea
990   layouts: 
991     community: Comunitat
992     community_blogs: Blocs de comunitat
993     community_blogs_title: Blocs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
994     copyright: Drets d'autor i llicència
995     documentation: Documentació
996     documentation_title: Documentació del projecte
997     donate: Suport OpenStreetMap %{link} el fons de rampa de maquinari.
998     donate_link_text: donatius
999     edit: Modificació
1000     edit_with: Modifica amb %{editor}
1001     export: Exporta
1002     export_tooltip: Exporta les dades del mapa
1003     foundation: Fundació
1004     foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
1005     gps_traces: Traces de GPS
1006     gps_traces_tooltip: Gestiona registres GPS
1007     help: Ajuda
1008     help_centre: Centre d'ajuda
1009     help_title: Lloc d'ajuda per al projecte
1010     history: Historial
1011     home: Inici
1012     home_tooltip: Vés a la posició inicial
1013     inbox_html: rebut %{count}
1014     inbox_tooltip: 
1015       one: Teniu 1 missatge sense llegir
1016       other: Teniu %{count} missatges sense llegir
1017       zero: No teniu cap missatge sense llegir
1018     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
1019     intro_2_create_account: Crea un compte d'usuari
1020     intro_2_download: baixades
1021     intro_2_html: Les dades poden ser %{download} i %{use} lliurement sota la seva %{license}. %{create_account} per millorar el mapa.
1022     intro_2_license: llicència oberta
1023     intro_2_use: utilitzades
1024     log_in: inicia una sessió
1025     log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
1026     logo: 
1027       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
1028     logout: surt
1029     logout_tooltip: Tanca la sessió
1030     make_a_donation: 
1031       text: Feu una donació
1032       title: Ajudeu l'OpenStreetMap amb una donació econòmica
1033     osm_offline: La base de dades OpenStreetMap és fora de línia, mentre es fan actuacions de manteniment necessàries.
1034     osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
1035     partners_bytemark: Allotjament Bytemark
1036     partners_html: L'allotjament és a càrrec de %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} i d'altres %{partners}.
1037     partners_ic: Imperial College Londres
1038     partners_partners: socis
1039     partners_ucl: el Centre UCL VR
1040     project_name: 
1041       h1: OpenStreetMap
1042       title: OpenStreetMap
1043     sign_up: registre
1044     sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
1045     tag_line: El mapa wiki lliure mundial
1046     user_diaries: DIaris de usuari
1047     user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
1048     view: Mostra
1049     view_tooltip: Mostra el mapa
1050     welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
1051     wiki: Wiki
1052     wiki_title: Lloc web de wiki per al projecte
1053   license_page: 
1054     foreign: 
1055       english_link: l'original en anglès
1056       text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i %{english_original_link}, la pàgina en anglès té prioritat
1057       title: Quant a la traducció
1058     legal_babble: 
1059       attribution_example: 
1060         alt: Exemple de com atribuir OpenStreetMap a una pàgina web
1061         title: Exemple d'atribució
1062       contributors_at_html: "<strong>Àustria</strong>: conté dades de\n    <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> sota\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>."
1063       contributors_ca_html: "<strong>Canadà</strong>: conté dades de\n    GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,\n    Canadà de Estadístiques)."
1064       contributors_footer_1_html: "Per a més detalls sobre aquesta i d'altres fonts que han estat utilitzades per millorar els mapes d'OpenStreetMap, si us plau, vegeu al wiki d'OSM la pàgina dedicada als <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Col·laboradors</a>"
1065       contributors_footer_2_html: "Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original\n  el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o\n  accepta qualsevol responsabilitat."
1066       contributors_fr_html: "<strong>França</strong>: conté dades d'origen de\n    Direcció Générale des Impôts."
1067       contributors_gb_html: "<strong>Regne Unit</strong>: conté dades del\nOrdnance Survey &copy; Drets d'autor de la Corona i de la base de dades\n2010-12."
1068       contributors_intro_html: "Els nostres col·laboradors són milers de persones. També incloem dades amb llicència oberta de les agències públiques de cartografia i d'altres fonts, entre elles:"
1069       contributors_nl_html: "<strong>Països Baixos</strong>: Conté &copy; dades d'Automotive Navigation Data (AND), 2007 (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1070       contributors_nz_html: "<strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de\n    Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat."
1071       contributors_title_html: Nostres col. laboradors
1072       contributors_za_html: "<strong>Sud-àfrica</strong>: conté dades del\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\nNational Geo-Spatial Information</a>, drets d'autor reservat per l'estat."
1073       credit_1_html: "Exigim que l'atribució de drets d'autor sigui &ldquo;&copy; Col·laboradors d'OpenStreetMap\n&rdquo;."
1074       credit_2_html: També heu de deixar clar que les dades són disponibles sota llicència obereta, i si s'utilitzen les nostres tessel·les de mapes, que la cartografia és llicenciada com CC-BY-SA. Podeu fer això enllaçant a <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">aquest pàgina de copyright</a>. D'altra banda, i com a requisit obligatori si voleu distribuir OSM en forma de dades en brut, podeu citar i enllaçar directament a la llicència. En el cas d'utilitzar suports on els enllaços d'hipertext no són possibles (per exemple, obres impreses), us suggerim d'adreçar els lectors a openstreetmap.org (potser indicant l'adreça completa d'OpenStreetMap), a opendatacommons.org i si s'escau, a creativecommons.org.
1075       credit_3_html: "En el cas d'un mapa electrònic navegable, els crèdits han d'aparèixer a la cantonada del mapa.\nPer exemple:"
1076       credit_title_html: Com a crèdit OpenStreetMap
1077       infringement_1_html: Recordem als col·laboradors d'OSM que mai s'han d'afegir dades de qualsevol font amb drets d'autor registrats (com Google Maps o mapes impresos per exemple) sense tenir una autorització explícita dels titulars dels drets d'autor.
1078       infringement_2_html: Si penseu que hi ha material protegit per drets d'autor que ha estat afegit a la base de dades d'OpenStreetMap o a aquest web, si us plau aneu a la pàgina web dedicada al <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">Procediment per eliminar dades protegides pels drets d'autor</a> o empleneu aquest <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formulari en línia.</a>.
1079       infringement_title_html: Violació dels drets d'autor
1080       intro_1_html: "Les dades d'OpenStreetMap són un conjunt de <i>dades obertes</i> publicades sota una <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">llicència de base de dades oberta</a> (ODbL)."
1081       intro_2_html: "Sou lliure de copiar, distribuir, comunicar públicament i fer-ne obres \nderivades de les nostres dades, sempre que atribuïu els crèdits a \nOpenStreetMap i els seus col·laboradors. Si modifiqueu o utilitzeu les\nnostres dades fer fer obres derivades, només podreu distribuir l'obra \nresultant amb la mateixa llicència. Aquest \n<a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">text legal\ncode</a> sencer que explica detalladament els vostres drets i responsabbilitats."
1082       intro_3_html: "La cartografia de les nostres tessel·les i la nostra documentació són ofertes\nsota llicència <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Text de la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0</a>(CC-BY-SA)."
1083       more_1_html: "Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Preguntes\nFreqüents sobre legalitat</a>."
1084       more_2_html: Encara que les dades d'OpenStreetMap són dades obertes, no podem oferir una API gratuïta per als desenvolupadors de terceres parts. Vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Política d'ús de l'API</a>, la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Política d'ús de les tessel·les</a> i la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Política d'ús de Nominatim</a>.
1085       more_title_html: Saber-ne més
1086       title_html: Drets d'autor i llicència
1087     native: 
1088       mapping_link: Inicia el mapatge
1089       native_link: versió THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
1090       text: Esteu veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Podeu tornar a la %{native_link} d'aquesta pàgina o podeu deixar de llegir sobre el copyright i anar a %{mapping_link}.
1091       title: Sobre aquesta pàgina
1092   message: 
1093     delete: 
1094       deleted: Missatge suprimit
1095     inbox: 
1096       date: Data
1097       from: De
1098       messages: Teniu %{new_messages} i %{old_messages}
1099       my_inbox: La meva safata d'entrada
1100       new_messages: 
1101         one: "%{count} missatge nou"
1102         other: "%{count} missatges nous"
1103       no_messages_yet: No teniu cap missatge. Per què no entreu en contacte amb %{people_mapping_nearby_link}?
1104       old_messages: 
1105         one: "%{count} missatge antic"
1106         other: "%{count} missatges antics"
1107       outbox: Safata de sortida
1108       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1109       subject: Assumpte
1110       title: Safata d'entrada
1111     mark: 
1112       as_read: Missatge marcat com a llegit
1113       as_unread: Missatge marcat com a no llegit
1114     message_summary: 
1115       delete_button: Suprimeix
1116       read_button: Marca com a llegit
1117       reply_button: Respon
1118       unread_button: Marca com a no llegit
1119     new: 
1120       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1121       body: Cos
1122       limit_exceeded: Heu enviat un munt de missatges recentment. Espereu una estona abans d'intentar d'enviar més missatges.
1123       message_sent: S'ha enviat el missatge
1124       send_button: Envia
1125       send_message_to: Envia un missatge nou per a %{name}
1126       subject: Assumpte
1127       title: Envia el missatge
1128     no_such_message: 
1129       body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
1130       heading: No existeix aquest missatge
1131       title: No existeix aquest missatge
1132     outbox: 
1133       date: Data
1134       inbox: Entrada
1135       messages: 
1136         one: Teniu %{count} missatge enviat
1137         other: Teniu %{count} missatges enviats
1138       my_inbox: El meu %{inbox_link}
1139       no_sent_messages: Encara no has enviat cap missatge. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
1140       outbox: sortida
1141       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1142       subject: Assumpte
1143       title: Sortida
1144       to: A
1145     read: 
1146       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1147       back_to_outbox: Torna a la safata de sortida
1148       date: Data
1149       from: De
1150       reply_button: Respon
1151       subject: Assumpte
1152       title: Llegeix el missatge
1153       to: Per a
1154       unread_button: Marca com a no llegit
1155       wrong_user: Heu iniciat la sessió com a "%{user}", però el missatge que proveu de llegir a no va ser enviat o adreçat a aquest usuari. Si us plau connecteu-vos com l'usuari correcte per poder llegir-ho.
1156     reply: 
1157       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat de respondre a no s'ha enviat a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a respondre.
1158     sent_message_summary: 
1159       delete_button: Suprimeix
1160   note: 
1161     description: 
1162       closed_at_by_html: Resolt fa %{when} per %{user}
1163       closed_at_html: Resolt fa %{when}
1164       commented_at_by_html: Actualitzat fa %{when} per %{user}
1165       commented_at_html: Actualitzat fa %{when}
1166       opened_at_by_html: Creat fa %{when} per %{user}
1167       opened_at_html: Creat fa %{when}
1168       reopened_at_by_html: Reactivat fa %{when} per %{user}
1169       reopened_at_html: Reactivat fa %{when}
1170     entry: 
1171       comment: Comentari
1172       full: Nota sencera
1173     mine: 
1174       ago_html: fa %{when}
1175       created_at: Creat a
1176       creator: Creador
1177       description: Descripció
1178       heading: notes de %{user}
1179       id: Id
1180       last_changed: Últim canvi
1181       subheading: Notes enviades o comentades per %{user}
1182       title: Notes enviades o comentades per %{user}
1183     rss: 
1184       closed: nota tancada (aprop de %{place})
1185       comment: nou comentari (aprop de %{place})
1186       description_area: Una llista de notes, reportades, comentades o bé tancades a la vostra àrea [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1187       description_item: Un canal rss per la nota %{id}
1188       new: nova nota  (aprop de %{place})
1189       title: Notes de OpenStreetMap
1190   notifier: 
1191     diary_comment_notification: 
1192       footer: També podeu llegir el comentari a les %{readurl} i es pot comentar als %{commenturl} o respondre a les %{replyurl}
1193       header: "%{from_user} ha comentat en la vostra recent entrada del diari OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1194       hi: Hola %{to_user},
1195       subject: "[OpenStreetMap] %{user}, va comentar sobre la vostra entrada del diari"
1196     email_confirm: 
1197       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
1198     email_confirm_html: 
1199       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1200       greeting: Hola,
1201       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1202     email_confirm_plain: 
1203       click_the_link: Si sou vós mateix, feu clic a l'enllaç inferior per confirmar el canvi.
1204       greeting: Hola,
1205       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1206     friend_notification: 
1207       befriend_them: També el podeu afegir com a amic a %{befriendurl}.
1208       had_added_you: "%{user} us ha afegit com a amic a l'OpenStreetMap."
1209       see_their_profile: Podeu veure el seu perfil a %{userurl}.
1210       subject: "[OpenStreetMap] %{user} us ha afegit a la llista d'amics"
1211     gpx_notification: 
1212       and_no_tags: i cap etiqueta.
1213       and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
1214       failure: 
1215         failed_to_import: "no es pot importar. Aquí està l'error:"
1216         more_info_1: Més informació en relació a errades d'importació GPX i com evitar-les
1217         more_info_2: "ells es pot trobar a:"
1218         subject: "[OpenStreetMap] Error d'importació de GPX"
1219       greeting: Hola,
1220       success: 
1221         loaded_successfully: carregat amb %{trace_points} fora d'un punts possibles %{possible_points}.
1222         subject: "[OpenStreetMap] L'èxit de GPX importació"
1223       with_description: amb la descripció
1224       your_gpx_file: Sembla el vostre fitxer GPX
1225     lost_password: 
1226       subject: "[OpenStreetMap] Sol·licitud de reinicialització de contrasenya"
1227     lost_password_html: 
1228       click_the_link: Si sou vós, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la vostra contrasenya.
1229       greeting: Hola,
1230       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
1231     lost_password_plain: 
1232       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1233       greeting: Hola,
1234       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat que la contrasenya d'aquest compte d'openstreetmap.org li siga reiniciada a la vostra adreça de correu electrònic.
1235     message_notification: 
1236       footer1: També podeu llegir el missatge a %{readurl}
1237       footer2: i el podeu contestar a %{replyurl}
1238       header: "%{from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1239       hi: Hola %{to_user},
1240     note_comment_notification: 
1241       anonymous: Un usuari anònim
1242       closed: 
1243         commented_note: "%{commenter} ha resolt una nota de mapa en la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1244         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una nota que t'interessa"
1245         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una de les teves notes"
1246         your_note: "%{commenter} ha resolt una de les notes de mapa a prop %{place}."
1247       commented: 
1248         commented_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una nota de mapa a la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1249         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una nota la qual teniu interès"
1250         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una de les teves notes"
1251         your_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una de les teves notes del mapa aprop de %{place}."
1252       details: Podeu trobar més detalls de la nota a %{url}.
1253       greeting: Hola,
1254     signup_confirm: 
1255       confirm: "Primer de tot hem de confirmar que aquesta petició ha estat feta per vostè, si ha estat així, si us plau, premeu sobre el següent enllaç per tal confirmar la vostra petició de creació del compte d'usuari:"
1256       created: Algú (suposem que vós mateix) acaba de crear un compte a %{site_url}.
1257       greeting: Hola!
1258       subject: "[OpenStreetMap] Benvinguts a OpenStreetMap"
1259       welcome: Volem donar-vos la benvinguda i oferir-vos informació addicional que us ajudarà a començar.
1260     signup_confirm_html: 
1261       ask_questions: Podeu fer qualsevol pregunta que tingueu sobre l'OpenStreetMap al nostre <a href="http://help.openstreetmap.org/">lloc de preguntes i respostes</a>.
1262       current_user: "Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món que són, està disponible des de <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region\">Categoria: Users_by_geographical_region</a>."
1263       get_reading: Obtenir de lectura sobre OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">al wiki</a>, posarà al dia amb les últimes notícies via <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap bloc</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>o navegar a través de OpenStreetMap fundador Steve Costa <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> per a la breu història del projecte, que disposa de <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts d'escoltar</a> !
1264       introductory_video: Podeu veure un %{introductory_video_link}.
1265       more_videos: Hi ha %{more_videos_link}.
1266       more_videos_here: més de vídeos aquí
1267       user_wiki_page: "És recomenable que creeu una pàgina d'usuari al wiki, que inclogui etiquetes de categoria assenyalant on sou, per exemple <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London\">[[Categoria: Users_in_London]]</a>."
1268       video_to_openstreetmap: vídeo d'introducció a l'OpenStreetMap
1269       wiki_signup: Vostè també pot <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">inscriure s a la wiki OpenStreetMap</a>.
1270     signup_confirm_plain: 
1271       ask_questions: "Podeu fer qualsevol pregunta que tingueu sobre l'OpenStreetMap al nostre lloc de preguntes i respostes:"
1272       blog_and_twitter: "Posarà al dia amb les últimes notícies via el blog de OpenStreetMap o Twitter:"
1273       current_user: "Una llista dels usuaris classificats en base al lloc on són està disponible a:"
1274       introductory_video: "Podeu veure un vídeo d'introducció a OpenStreetMap aquí:"
1275       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
1276       opengeodata: "OpenGeoData.org és el blog d'Steve Costa, fundador de l'OpenStreetMap, i també té podcasts:"
1277       the_wiki: "Llegiu sobre l'OpenStreetMap al wiki:"
1278       user_wiki_page: Us recomanem de crear una pàgina wiki d'usuari, amb etiquetes de categoria que indiquin on sou, com per exemple [[Category:Users_in_Barcelona].
1279       wiki_signup: "També us podeu inscriuire a la wiki de l'OpenStreetMap a:"
1280   oauth: 
1281     oauthorize: 
1282       allow_read_gpx: llegir les vostres traces GPS privades.
1283       allow_read_prefs: llegiu les vostres preferències d'usuari.
1284       allow_to: "Permet la sol·licitud de client per:"
1285       allow_write_api: modificar el mapa.
1286       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1287       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1288       allow_write_notes: modificar les notes.
1289       allow_write_prefs: modificar les preferències d'usuari.
1290       request_access: L'aplicació %{app_name} sol·licita accés al vostre compte, %{user}. Marqueu si voleu autoritzar l'aplicació amb les següents funcions. Podeu triar les que vulgueu.
1291     revoke: 
1292       flash: He estat revocat el testimoni per %{application}
1293   oauth_clients: 
1294     create: 
1295       flash: Registrar la informació amb èxit
1296     destroy: 
1297       flash: Destruït la matrícula d'aplicació de client
1298     edit: 
1299       submit: Modificació
1300       title: Editar la vostra aplicació
1301     form: 
1302       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1303       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1304       allow_write_api: modificar el mapa.
1305       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1306       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1307       allow_write_notes: modifcar les notes.
1308       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1309       callback_url: Resposta d'URL
1310       name: Nom
1311       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1312       required: Requerit
1313       support_url: URL de suport
1314       url: Principal aplicació URL
1315     index: 
1316       application: Nom d'aplicació
1317       issued_at: Emès A
1318       list_tokens: "Les fitxes següents s'han emès per aplicacions en el vostre nom:"
1319       my_apps: Meves aplicacions de Client
1320       my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
1321       no_apps: ¿Teniu cap aplicació que voldríeu inscriure per usar amb nosaltres utilitzant l'estàndard %{oauth}? Heu de registrar la vostra aplicació web abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
1322       register_new: Registrar-se l'aplicació
1323       registered_apps: "Teniu les següents aplicacions client registrades:"
1324       revoke: Revoca!
1325       title: Les meves dades OAuth
1326     new: 
1327       submit: Registrar-se
1328       title: Registrar-se una nova aplicació
1329     not_found: 
1330       sorry: Ho sento, no s'ha pogut trobar el %{type}.
1331     show: 
1332       access_url: "Accés Fitxa URL:"
1333       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1334       allow_read_prefs: llegir les vostres preferències d'usuari.
1335       allow_write_api: modificar el mapa.
1336       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1337       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1338       allow_write_notes: modificar les notes
1339       allow_write_prefs: modificar les vostres preferències d'usuari.
1340       authorize_url: "Autoritza URL:"
1341       confirm: N'esteu segur?
1342       delete: Suprimeix el client
1343       edit: Edita els detalls
1344       key: "Clau de consum:"
1345       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1346       secret: "Secret de consum:"
1347       support_notice: Suportem les signatures de tipus HMAC-SHA1 (recomanat) i RSA-SHA1.
1348       title: OAuth detalls per %{app_name}
1349       url: "Sol·licitud Token URL:"
1350     update: 
1351       flash: La informació de client ha actualitzat correctament
1352   printable_name: 
1353     with_version: "% {id}, v % {versió}"
1354   redaction: 
1355     create: 
1356       flash: Redacció creada
1357     destroy: 
1358       error: Ha hagut un error en suprimir aquesta redacció.
1359       flash: Redacció suprimida
1360       not_empty: La redacció no és buida. Si us plau, desfeu totes les versions que pertanyen a aquesta redacció abans de destruir-la.
1361     edit: 
1362       description: Descripció
1363       heading: Modifica la redacció
1364       submit: Desa la redacció
1365       title: Modifica la redacció
1366     index: 
1367       empty: No hi ha redaccions a mostrar.
1368       heading: Llista de redaccions
1369       title: Llista de redaccions
1370     new: 
1371       description: Descripció
1372       heading: Introduïu informació per una nova redacció
1373       submit: Crea una redacció
1374       title: Creant una nova redacció
1375     show: 
1376       confirm: N'esteu segur?
1377       description: "Descripció:"
1378       destroy: Suprimeix aquesta redacció
1379       edit: Modifica aquesta redacció
1380       heading: Mostrant la redacció "%{title}"
1381       title: Mostrant la redacció
1382       user: "Autor:"
1383     update: 
1384       flash: Modificacions desades
1385   site: 
1386     edit: 
1387       anon_edits_link_text: Esbrina perquè aquest és el cas.
1388       flash_player_required: Necessiteu intèrpret de Flash per utilitzar el Potlatch, l'editor de l'OpenStreetMap. Podeu <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">baixar el pluguin de Flash des del web Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">altres opcions</a> per editar l'OpenStreetMap.
1389       id_not_configured: iD no s'ha configurat
1390       no_iframe_support: El navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries per a aquesta funcionalitat.
1391       not_public: No heu fet les configuracions necessàries per tal que les vostres modificacions siguin públiques.
1392       not_public_description: Ja no podeu modificar el mapa a menys que feu públics els vostres canvis. Podeu configurar les modificacions com a públiques a la vostra %{user_page}.
1393       potlatch2_not_configured: No s'ha configurat el Potlatch 2 - vegeu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 per a més informació
1394       potlatch2_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch 2, heu de fer clic a "desa".)
1395       potlatch_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch, heu de desseleccionar la via o el punt actual, si esteu en l'edicó en viu, o fer clic a "desa", si teniu un botó "desa".)
1396       user_page_link: pàgina d'usuari
1397     index: 
1398       createnote: Afegiu una nota
1399       js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat JavaScript.
1400       js_2: L'OpenStreetMap utilitza JavaScript per al mapa lliscant.
1401       license: 
1402         copyright: Copyright d'OpenStreetMap i els seus col·laboradors sota llicència oberta
1403       permalink: Enllaç permanent
1404       remote_failed: L'edició ha fallat - assegureu-vos que el JOSM, o el Merkaartor, esta executant-se i que l'opció de comandament a distància està habilitatada
1405       shortlink: Enllaç curt
1406     key: 
1407       map_key: Llegenda
1408       map_key_tooltip: Llegenda del mapa
1409       table: 
1410         entry: 
1411           admin: Límits administratius
1412           allotments: Horts
1413           apron: 
1414             - Davantal de l'Aeroport
1415             - terminal
1416           bridge: Embolcall negre = bridge
1417           bridleway: Camí de ferradura
1418           brownfield: Lloc Brownfield
1419           building: Edifici significatiu
1420           byway: Byway
1421           cable: 
1422             - Cable car
1423             - telecadira
1424           cemetery: Cementiri
1425           centre: Centre esportiu
1426           commercial: Zona comercial
1427           common: 
1428             - Comú
1429             - Prat
1430           construction: Carreteres en construcció
1431           cycleway: Carril bici
1432           destination: Accés de destinació
1433           farm: Granja
1434           footway: Footway
1435           forest: Bosc
1436           golf: Camp de golf
1437           heathland: Bruguerar
1438           industrial: Zona industrial
1439           lake: 
1440             - Llac
1441             - Embassament
1442           military: Àrea militar
1443           motorway: Autopista
1444           park: Parc
1445           permissive: Permissiva accés
1446           pitch: Camp d'esports
1447           primary: Carretera principal
1448           private: Accés privat
1449           rail: Ferrocarril
1450           reserve: Reserva natural
1451           resident: Zona residencial
1452           retail: Zona de venda al detall
1453           runway: 
1454             - Pista d'aeroport
1455             - carril de taxi
1456           school: 
1457             - Escola
1458             - Universitat
1459           secondary: Carretera secundària
1460           station: Estació de tren
1461           subway: Metro
1462           summit: 
1463             - Cim
1464             - pic
1465           tourist: Atracció turística
1466           track: Pista
1467           tram: 
1468             - Tren lleuger
1469             - tramvia
1470           trunk: Autovia de
1471           tunnel: Carcassa de guions = túnel
1472           unclassified: Carretera sense classificar
1473           unsurfaced: Unsurfaced road
1474           wood: Fusta
1475     markdown_help: 
1476       alt: Text alternatiu
1477       first: Primer element
1478       heading: Encapçalament
1479       headings: Encapçalaments
1480       image: Imatge
1481       link: Enllaç
1482       ordered: Llista ordenada
1483       second: Segon element
1484       subheading: Subencapçalament
1485       text: Text
1486       title_html: Analitzat amb <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1487       unordered: Llista sense ordenar
1488       url: URL
1489     richtext_area: 
1490       edit: Modifica
1491       preview: Previsualització
1492     search: 
1493       search: Cerca
1494       search_help: "exemples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' o 'oficines de correus a prop Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
1495       submit_text: Vés-hi
1496       where_am_i: On sóc?
1497       where_am_i_title: Descriu la localització actual fent servir el motor de cerca
1498     sidebar: 
1499       close: Tanca
1500       search_results: Resultats de la cerca
1501   time: 
1502     formats: 
1503       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
1504   trace: 
1505     create: 
1506       trace_uploaded: El fitxer GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i se us enviarà un correu electrònic en finalitzar.
1507       upload_trace: Pujar traça de GPS
1508     delete: 
1509       scheduled_for_deletion: Track programat per a ser suprimit
1510     edit: 
1511       description: "Descripció:"
1512       download: descàrrega
1513       edit: modificació
1514       filename: "Nom del fitxer:"
1515       heading: Editant traça %{name}
1516       map: mapa
1517       owner: "Propietari:"
1518       points: "Punts:"
1519       save_button: Desa els canvis
1520       start_coord: "Coordenada d'inici:"
1521       tags: "Etiquetes:"
1522       tags_help: separat per comes
1523       title: Editant traça %{name}
1524       uploaded_at: "Pujat a:"
1525       visibility: "Visibilitat:"
1526       visibility_help: Què vol dir això?
1527     list: 
1528       description: Navega pels tracks pujats recentment
1529       empty_html: Aquí encara no hi ha res. <a href='%{upload_link}'>Pujeu un nou track</a> o apreneu més sobre els tracks GPS a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pàgina wiki</a>.
1530       public_traces: Traces GPS públiques
1531       public_traces_from: Tracks GPS públics de %{user}
1532       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
1533       your_traces: Les vostres traces GPS
1534     make_public: 
1535       made_public: Traça feta pública
1536     offline: 
1537       heading: GPX emmagatzematge fora de línia
1538       message: L'emmagatzematge i el sistema de pujada de fitxers GPX no són operatius actualment.
1539     offline_warning: 
1540       message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
1541     trace: 
1542       ago: fa %{time_in_words_ago}
1543       by: en
1544       count_points: "%{count} punts"
1545       edit: modificació
1546       edit_map: Edita el mapa
1547       identifiable: IDENTIFICABLE
1548       in: a
1549       map: mapa
1550       more: més
1551       pending: PENDENT
1552       private: PRIVAT
1553       public: PÚBLIC
1554       trace_details: Mostra els detalls de la traça
1555       trackable: RASTREJABLE
1556       view_map: Visualitza el mapa
1557     trace_form: 
1558       description: "Descripció:"
1559       help: Ajuda
1560       tags: "Etiquetes:"
1561       tags_help: separat per comes
1562       upload_button: Puja
1563       upload_gpx: "Carregui l'arxiu GPX:"
1564       visibility: "Visibilitat:"
1565       visibility_help: què significa això?
1566     trace_header: 
1567       see_all_traces: Mostra totes les traces
1568       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
1569       traces_waiting: 
1570         one: Teniu %{count} traça esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquesta traça acabi abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1571         other: Teniu %{count} traces esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquestes traces acabin abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1572       upload_trace: Puja una traça
1573     trace_optionals: 
1574       tags: Etiquetes
1575     trace_paging_nav: 
1576       newer: Tracks més recents
1577       older: Traces més antigues
1578       showing_page: Pàgina %{page}
1579     view: 
1580       delete_track: Suprimeix aquesta traça
1581       description: "Descripció:"
1582       download: baixada
1583       edit: modificació
1584       edit_track: Edita aquesta traça
1585       filename: "Nom del fitxer:"
1586       heading: S'està mostrant la traça %{name}
1587       map: mapa
1588       none: Ningú
1589       owner: "Propietari:"
1590       pending: PENDENT
1591       points: "Punts:"
1592       start_coordinates: "coordenada d'inici:"
1593       tags: "Etiquetes:"
1594       title: S'està mostrant la traça %{name}
1595       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
1596       uploaded: "Pujat el:"
1597       visibility: "Visibilitat:"
1598     visibility: 
1599       identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació, ordenades amb timestamps)
1600       private: Privat (només compartit com anònim, el punts són desordenats)
1601       public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
1602       trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
1603   user: 
1604     account: 
1605       contributor terms: 
1606         agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
1607         agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions han d'estar en el domini públic.
1608         heading: "Termes de col·laboració:"
1609         link text: què és això?
1610         not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col. laborador.
1611         review link text: Seguiu aquest enllaç pel vostre interès per revisar i acceptar els termes de col·laborador nou.
1612       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
1613       delete image: Suprimeix la imatge actual
1614       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
1615       flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
1616       flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament. Comproveu el vostre correu per confirmar la vostra adreça de correu electrònic nova.
1617       gravatar: 
1618         gravatar: Usa Gravatar
1619         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1620         link text: què és això?
1621       home location: "Ubicació inicial:"
1622       image: "Imatge:"
1623       image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
1624       keep image: Conserva la imatge actual
1625       latitude: "Latitud:"
1626       longitude: "Longitud:"
1627       make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
1628       my settings: Preferències
1629       new email address: "Nova adreça d'E-mail:"
1630       new image: Afegeix una imatge
1631       no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
1632       openid: 
1633         link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
1634         link text: què és això?
1635         openid: "OpenID:"
1636       preferred editor: "Editor preferit:"
1637       preferred languages: "Llengües preferents:"
1638       profile description: "Descripció del perfil:"
1639       public editing: 
1640         disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors edicions són anònims.
1641         disabled link text: per què no es pot editar?
1642         enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
1643         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1644         enabled link text: què és això?
1645         heading: "Edició pública:"
1646       public editing note: 
1647         heading: Modificació pública
1648         text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris ara són públics per defecte.</li></ul>
1649       replace image: Reemplaça la imatge actual
1650       return to profile: Torna al perfil
1651       save changes button: Desa els canvis
1652       title: Edita el compte
1653       update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig clic al mapa?
1654     confirm: 
1655       already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
1656       before you start: Sabem que teniu pressa per començar a cartografiar, però abans de fer-ho potser us agradaria omplir una mica més informació sobre vós mateix en el formulari següent.
1657       button: Confirma
1658       heading: Confirma un compte d'usuari
1659       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el compte.
1660       reconfirm: Si ha estat una estona ja que s'inscrivia podria necessitar <a href="%{reconfirm}">enviar-se un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1661       success: Heu confirmat el vostre compte, gràcies per registrar-vos!
1662       unknown token: Aquesta mostra no sembla que hi ha.
1663     confirm_email: 
1664       button: Confirma
1665       failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
1666       heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
1667       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1668       success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
1669     confirm_resend: 
1670       failure: L'usuari %{name} no s'ha trobat.
1671       success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per %{email} i tan aviat com confirmeu el vostre compte podreu cartografiar.<br><br>Si utilitzeu un sistema contra el correu brossa que envia les sol·licituds de confirmació, llavors autoritzeu webmaster@openstreetmap.org ja que no som capaços de respondre les sol·licituds de confirmació.
1672     filter: 
1673       not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
1674     go_public: 
1675       flash success: Ara totes les vostres edicions són públiques i ja teniu autorització per editar
1676     list: 
1677       confirm: Confirmar usuaris seleccionats
1678       empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
1679       heading: Usuaris
1680       hide: Amaga els usuaris seleccionats
1681       showing: 
1682         one: Pàgina %{page} (%{first_item} de %{items})
1683         other: Pàgina %{page} (%{first_item}-%{last_item} de %{items})
1684       summary: "%{name} creat a partir de %{ip_address} el %{date}"
1685       summary_no_ip: "%{name} creat el %{date}"
1686       title: Usuaris
1687     login: 
1688       account is suspended: Ho sentim, s'ha suspès el vostre compte per presentar una activitat sospitosa.<br />Contacteu amb el <a href="%{webmaster}">webmestre</a> si voleu parlar-ne.
1689       account not active: Ho sentim, el vostre compte encara no és actiu.<br>Utilitzeu l'enllaç al correu de confirmació per activar el vostre compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1690       auth failure: Ho sentim, no podeu registrar-vos amb aquesta informació.
1691       create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
1692       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
1693       heading: Accés
1694       login_button: Accés
1695       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
1696       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
1697       no account: No teniu cap compte?
1698       openid: "%{logo} OpenID:"
1699       openid invalid: Ho sentim, la vostra OpenID sembla ser no vàlida
1700       openid missing provider: Ho sento, no podem contactar amb el vostre proveïdor d'OpenID
1701       openid_logo_alt: Inicia sessió amb un compte OpenID
1702       openid_providers: 
1703         aol: 
1704           alt: Inicia sessió amb un AOL OpenID
1705           title: Inicia sessió amb AOL
1706         google: 
1707           alt: Inicia sessió amb un OpenID de Google
1708           title: Inicia sessió amb Google
1709         myopenid: 
1710           alt: Inicia sessió amb un myOpenID OpenID
1711           title: Inicia sessió amb myOpenID
1712         openid: 
1713           alt: Inicia sessió amb un URL d'OpenID
1714           title: Inicia sessió amb OpenID
1715         wordpress: 
1716           alt: Inicia sessió amb un Wordpress OpenID
1717           title: Inicia sessió amb Wordpress
1718         yahoo: 
1719           alt: Inicia sessió amb un OpenID Yahoo
1720           title: Inicia sessió amb Yahoo
1721       password: "Contrasenya:"
1722       register now: Registreu-vos-hi ara
1723       remember: "Recorda'm:"
1724       title: Accés
1725       to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un compte.
1726       with openid: "Alternativament, utilitzeu el vostre OpenID per iniciar sessió:"
1727       with username: "Ja teniu un compte de l'OpenStreetMap? Incieu sessió amb el nom d'usuari i contrasenya:"
1728     logout: 
1729       heading: Tanca la sessió d'OpenStreetMap
1730       logout_button: Tanca la sessió
1731       title: Tanca la sessió
1732     lost_password: 
1733       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1734       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1735       help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se, us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
1736       new password button: Restableix la contrasenya
1737       notice email cannot find: Podria no trobar aquesta adreça de correu.
1738       notice email on way: Lamentem que l'hàgiu perdut :-( però us hem enviat un correu, així podreu restaurar-la ràpidament.
1739       title: contrasenya perduda
1740     make_friend: 
1741       already_a_friend: Que ja sou amics amb %{name}.
1742       button: Afegeix als amics
1743       failed: Ho sentim, no afegir %{name} com un amic.
1744       heading: Voleu afegir % {user} com un amic?
1745       success: "%{name} és ara el vostre amic!"
1746     new: 
1747       confirm email address: "Confirmeu l'adreça de correu electrònic:"
1748       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1749       contact_webmaster: Contacteu amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmestre</a> per gestionar la creació d'un compte - intentarem tractar la sol·licitud tan aviat com sigui possible.
1750       continue: Continua
1751       display name: "Nom visible:"
1752       display name description: El nom d'usuari que es motrarà públicament. El podeu canviar més endavant a les preferències.
1753       email address: "Adreça de correu:"
1754       fill_form: Ompliu el formulari i us enviarem un correu electrònic per activar el vostre compte.
1755       flash create success message: Gràcies per registrar-vos. Hem enviat un bitllet de confirmació a %{email} i tan aviat com confirmeu el vostre compte podreu cartografiar.<br><br>Si utilitzeu un sistema contra el correu brossa que envia sol·licituds de confirmació, assegureu-vos d'autoritzar l'adreça webmaster@openstreetmap.org, ja que no som capaços de respondre qualsevol sol·licitud de confirmació.
1756       flash welcome: Gràcies per enregistar-vos. Us hem enviat un missatge de benvinguda a %{email} amb alguns consells sobre com començar.
1757       heading: Crea un compte d'usuari
1758       license_agreement: Quan confirmeu el compte, heu d'acceptar els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes de col·laboracio</a>.
1759       no_auto_account_create: No us podem crear automàticament un compte.
1760       not displayed publicly: No es mostrarà públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">política de privacitat</a>)
1761       openid: "%{logo} OpenID:"
1762       openid association: "<p>El vostre OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Si sou nou a l'OpenStreetMap, creeu un compte utilitzant el formulari següent.</li>\n<li>\n    Si ja teniu un compte, podeu iniciar sessió amb el vostre compte\n    utilitzant el nom d'usuari i contrasenya i aleshores associeu el compte\n    amb el vostre compte OpenID a les preferències d'usuari.\n</li>\n</ul>"
1763       openid no password: Amb l'OpenID no es requereix contrasenya, però algunes eines extres o el servidor encara poden necessitar-la.
1764       password: "Contrasenya:"
1765       terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador nou!
1766       terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta pàgina de wiki</a>.
1767       title: Crea un compte
1768       use openid: Alternativament, utilitzeu %{logo} OpenID per iniciar sessió
1769     no_such_user: 
1770       body: No hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç on heu fet clic és incorrecte.
1771       heading: L'usuari %{user} no existeix
1772       title: Aquest usuari no existeix
1773     popup: 
1774       friend: Amic
1775       nearby mapper: «Mapador» proper
1776       your location: La vostra ubicació
1777     remove_friend: 
1778       button: Suprimeix dels amics
1779       heading: Voleu suprimir %{user} dels amics?
1780       not_a_friend: "%{name} no és un dels seus amics."
1781       success: "%{name} s'ha suprimit dels teus amics."
1782     reset_password: 
1783       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1784       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1785       flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
1786       heading: Restableix la contrasenya per %{user}
1787       password: "Contrasenya:"
1788       reset: Restableix la contrasenya
1789       title: Restableix la contrasenya
1790     set_home: 
1791       flash success: Localització de casa desat correctament
1792     suspended: 
1793       body: "<p>\n  El vostre compte ha estat automàticament suspès a causa de\n  l'activitat sospitosa.\n</p>\n<p>\n  Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o\n  es pot contactar amb el %{webmaster} si desitgeu discutir això.\n</p>"
1794       heading: Compte suspès
1795       title: Compte suspès
1796       webmaster: per a administradors web
1797     terms: 
1798       agree: D'acord
1799       consider_pd: A més de l'acord de dalt, considero que les meves contribucions han d'estar en el domini públic
1800       consider_pd_why: què és això?
1801       decline: Ho rebutjo
1802       guidance: "Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href=\"%{summary}\">resum llegible humà</a> i algunes <a href=\"%{translations}\">traduccions informals</a>"
1803       heading: "Termes de col·laboració:"
1804       legale_names: 
1805         france: França
1806         italy: Itàlia
1807         rest_of_world: Resta del món
1808       legale_select: "Seleccioneu el vostre estat de residència:"
1809       read and accept: Llegeiu l'acord de sota i premeu el botó D'acord per confirmar que accepteu els termes d'aquest acord per a les vostres contribucions existents i futures.
1810       title: "Termes de col·laboració:"
1811       you need to accept or decline: Llegiu i després accepteu o rebutgeu els termes per a nous col·laboradors per continuar.
1812     view: 
1813       activate_user: activa aquest usuari
1814       add as friend: afegeix com a amic
1815       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1816       block_history: blocs rebuts
1817       blocks by me: blocs per mi
1818       blocks on me: blocs en mi
1819       comments: comentaris
1820       confirm: Confirma
1821       confirm_user: confirma aquest usuari
1822       create_block: bloca aquest usuari
1823       created from: "Creat a partir de:"
1824       ct accepted: Acceptada fa %{ago}
1825       ct declined: Declinats
1826       ct status: "Termes del col·laborador:"
1827       ct undecided: No decidit
1828       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1829       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1830       description: Descripció
1831       diary: diari
1832       edits: modificacions
1833       email address: "Adreça de correu:"
1834       friends_changesets: conjunts de canvis dels vostres amics
1835       friends_diaries: entrades de diari dels amics
1836       hide_user: amagar aquest usuari
1837       if set location: Podeu configurar la vostra ubicació a la pàgina %{settings_link} per veure els usuaris propers a vostè.
1838       km away: "%{count}km de distància"
1839       latest edit: "Última edició %{ago}:"
1840       m away: "%{count}m de distància"
1841       mapper since: "Cartografiant des de:"
1842       moderator_history: blocs donats
1843       my comments: els meus comentaris
1844       my diary: el meu diari
1845       my edits: les meves edicions
1846       my notes: les meves notes de mapa
1847       my settings: les meves preferències
1848       my traces: les meves traces
1849       nearby users: Altres usuaris propers
1850       nearby_changesets: conjunts de canvis dels usuaris propers
1851       nearby_diaries: entrades de diari dels usuaris propers
1852       new diary entry: Nova entrada del diari
1853       no friends: No has afegit cap amics encara.
1854       no nearby users: Encra no hi ha cap altre usuari reconegui cartografiar prop.
1855       notes: notes de mapa
1856       oauth settings: configuració OAuth
1857       remove as friend: elimina com a amic
1858       role: 
1859         administrator: Aquest usuari és administrador
1860         grant: 
1861           administrator: Concedir accés d'administrador
1862           moderator: Concedir accés de moderador
1863         moderator: Aquest usuari és moderador
1864         revoke: 
1865           administrator: Revocar l'accés d'administrador
1866           moderator: Revocar l'accés de moderador
1867       send message: envia el missatge
1868       settings_link_text: preferències
1869       spam score: "Spam Puntuació:"
1870       status: "Estat:"
1871       traces: traces
1872       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
1873       user location: Ubicació de l'usuari
1874       your friends: Els vostres amics
1875   user_block: 
1876     blocks_by: 
1877       empty: "%{name} no ha fet cap blocs encara."
1878       heading: Llista de blocs %{name}
1879       title: Blocs %{name}
1880     blocks_on: 
1881       empty: "%{name} no ha estat blocat encara."
1882       heading: Llista de quadres a %{name}
1883       title: Blocs en %{name}
1884     create: 
1885       flash: Crear un bloc a l'usuari %{name}.
1886       try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
1887       try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre abans de bloqueig d'ells.
1888     edit: 
1889       back: Mostra tots els blocs
1890       heading: Bloc d'edició en %{name}
1891       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi?
1892       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
1893       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
1894       show: Mostra el bloc
1895       submit: Bloc d'Actualització
1896       title: Bloc d'edició en %{name}
1897     filter: 
1898       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
1899       block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables de la llista desplegable.
1900     helper: 
1901       time_future: Finalitza en %{time}.
1902       time_past: Va acabar fa %{time}.
1903       until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
1904     index: 
1905       empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
1906       heading: Llista de quadres de l'usuari
1907       title: Blocs de l'usuari
1908     model: 
1909       non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1910       non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1911     new: 
1912       back: Mostra tots els blocs
1913       heading: Creació de bloc %{name}
1914       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi
1915       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloca des de l'API.
1916       reason: La raó per què està sent blocat %{name}. Manteniu la tranquil·litat i sigueu raonable com sigui possible, donant tants detalls com sigui possible sobre la situació, recordeu que el missatge serà visible públicament. Tingueu en compte que no tots els usuaris comprenen l'argot de la comunitat, així que intenteu utilitzar termes de comuns.
1917       submit: Crear bloc
1918       title: Creació de bloc %{name}
1919       tried_contacting: Em vaig posar en contacte amb l'usuari i li vaig demanar que s'aturés.
1920       tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps a l'usuari per a respondre a aquestes comunicacions.
1921     not_found: 
1922       back: Torna a l'índex
1923       sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID %{id} no s'ha pogut trobar.
1924     partial: 
1925       confirm: N'esteu segur?
1926       creator_name: Creador
1927       display_name: S'ha blocat l'usuari
1928       edit: Modifica
1929       next: Endavant »
1930       not_revoked: (no revocat)
1931       previous: « Enrere
1932       reason: Motiu del blocatge
1933       revoke: Revoca!
1934       revoker_name: Revocat per
1935       show: Mostra
1936       showing_page: Pàgina %{page}
1937       status: Estat
1938     period: 
1939       one: 1 hora
1940       other: "%{count} hores"
1941     revoke: 
1942       confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
1943       flash: Aquest bloc ha estat revocat.
1944       heading: Revocació de bloc en %{block_on} %{block_by}
1945       past: Aquest blocatge va acabar fa %{time} i no pot ser revocat ara.
1946       revoke: Revoca!
1947       time_future: Aquest bloc va a acabar en %{time}.
1948       title: Revocació de bloc en %{block_on}
1949     show: 
1950       back: Mostra tots els blocs
1951       confirm: N'esteu segur?
1952       edit: Edició
1953       heading: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1954       needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
1955       reason: "Motiu del blocatge:"
1956       revoke: Revoca-ho!
1957       revoker: "Revoker:"
1958       show: Mostra
1959       status: Estat
1960       time_future: Finalitza en %{time}
1961       time_past: Va acabar fa %{time}
1962       title: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1963     update: 
1964       only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
1965       success: Bloc d'actualització.
1966   user_role: 
1967     filter: 
1968       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
1969       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
1970       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
1971       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
1972     grant: 
1973       are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "%{role}" a l'usuari "%{name}"?
1974       confirm: Confirma
1975       fail: Podria concedeix paper "%{role}" a l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1976       heading: Confirmi la concessió de rol
1977       title: Confirmi la concessió de rol
1978     revoke: 
1979       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
1980       confirm: Confirma
1981       fail: No s'ha pogut revocar el paper "%{role}" des de l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1982       heading: Confirmar revocació de rol
1983       title: Confirmar revocació de rol