]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/mk.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Кориснички жетон
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         note: Уреди белешка
126         relation: Уреди однос
127         way: Уреди пат
128       larger: 
129         area: Погледај го просторот на поголема карта
130         node: Погледај го јазолот на поголема карта
131         note: Погледај ја белешката на поголема карта
132         relation: Вид. односот на поголема карта
133         way: Погледај го патот на поголема карта
134       loading: Вчитувам...
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
138         next_node_tooltip: Следен јазол
139         next_note_tooltip: Следна белешка
140         next_relation_tooltip: Следен однос
141         next_way_tooltip: Следен пат
142         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
143         prev_node_tooltip: Претходен јазол
144         prev_note_tooltip: Претходна белешка
145         prev_relation_tooltip: Претходен однос
146         prev_way_tooltip: Претходен пат
147       user: 
148         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
149         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
150         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
151     node: 
152       download_xml: Преземи XML
153       edit: Уреди јазол
154       node: Јазол
155       node_title: "Јазол: %{node_name}"
156       view_history: Погл. историја
157     node_details: 
158       coordinates: "Координати:"
159       part_of: "Дел од:"
160     node_history: 
161       download_xml: Преземи XML
162       node_history: Историја на јазолот
163       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
164       view_details: Погл. подробности
165     not_found: 
166       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
167       type: 
168         changeset: измени
169         node: јазол
170         relation: однос
171         way: пат
172     note: 
173       at_by_html: пред %{when} од %{user}
174       at_html: пред %{when}
175       closed: "Затворена:"
176       closed_title: "Решена белешка: %{note_name}"
177       comments: "Коментари:"
178       description: "Опис:"
179       last_modified: "Последна промена:"
180       open_title: "Нерешена белешка: %{note_name}"
181       opened: "Отворена:"
182       title: Белешка
183     paging_nav: 
184       of: од
185       showing_page: страница
186     redacted: 
187       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
188       redaction: Редакција %{id}
189       type: 
190         node: јазол
191         relation: однос
192         way: пат
193     relation: 
194       download_xml: Преземи XML
195       relation: Однос
196       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
197       view_history: Погл. историја
198     relation_details: 
199       members: "Членови:"
200       part_of: "Дел од:"
201     relation_history: 
202       download_xml: Преземи XML
203       relation_history: Историја на односот
204       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
205       view_details: Погл. подробности
206     relation_member: 
207       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
208       type: 
209         node: Јазол
210         relation: Однос
211         way: Пат
212     start_rjs: 
213       data_frame_title: Податоци
214       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
215       details: Подробно
216       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
217       hide_areas: Скриј подрачја
218       history_for_feature: Историја за %{feature}
219       load_data: Вчитај ги податоците
220       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
221       loading: Вчитувам...
222       manually_select: Рачно изберете друга површина
223       notes_layer_name: Прелистај белешки
224       object_list: 
225         api: Retrieve this area from the API
226         back: Назад на списокот на предмети
227         details: Подробно
228         heading: Список на предмети
229         history: 
230           type: 
231             node: Јазол %{id}
232             way: Пат %{id}
233         selected: 
234           type: 
235             node: Јазол %{id}
236             way: Пат %{id}
237         type: 
238           node: Јазол
239           way: Пат
240       private_user: приватен корисник
241       show_areas: Прикажи подрачја
242       show_history: Прикажи историја
243       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
244       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
245       wait: Почекајте...
246       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
247     tag_details: 
248       tags: "Ознаки:"
249       wiki_link: 
250         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
251         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
252       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
253     timeout: 
254       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
255       type: 
256         changeset: менувач
257         node: јазол
258         relation: однос
259         way: пат
260     way: 
261       download_xml: Преземи XML
262       edit: Уреди пат
263       view_history: Погл. историја
264       way: Пат
265       way_title: "Пат: %{way_name}"
266     way_details: 
267       also_part_of: 
268         one: дел од патот %{related_ways}
269         other: дел од патиштата %{related_ways}
270       nodes: Јазли
271       part_of: "Дел од:"
272     way_history: 
273       download_xml: Преземи XML
274       view_details: Погл. подробности
275       way_history: Историја на патот
276       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
277   changeset: 
278     changeset: 
279       anonymous: Анонимен
280       big_area: (голема)
281       no_comment: (нема)
282       no_edits: (нема уредувања)
283       show_area_box: прикажи рамка на површина
284       still_editing: (сè уште уредува)
285       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
286     changeset_paging_nav: 
287       next: Следно »
288       previous: « Претходно
289       showing_page: Страница %{page}
290     changesets: 
291       area: Површина
292       comment: Коментар
293       id: Назнака
294       saved_at: Зачувано во
295       user: Корисник
296     list: 
297       description: Прелистување на скорешните промени на картата
298       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
299       description_friend: Измени на ваши пријатели
300       description_nearby: Измени од соседни корисници
301       description_user: Измени на %{user}
302       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
303       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања.
304       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
305       heading: Измени
306       heading_bbox: Измени
307       heading_friend: Измени
308       heading_nearby: Измени
309       heading_user: Измени
310       heading_user_bbox: Измени
311       title: Измени
312       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
313       title_friend: Измени на ваши пријатели
314       title_nearby: Измени од соседни корисници
315       title_user: Измени на %{user}
316       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
317     timeout: 
318       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
319   diary_entry: 
320     comments: 
321       ago: пред %{ago}
322       comment: Коментар
323       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
324       newer_comments: Понови коментари
325       older_comments: Постари коментари
326       post: Објава
327       when: Кога
328     diary_comment: 
329       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
330       confirm: Потврди
331       hide_link: Скриј го коментаров
332     diary_entry: 
333       comment_count: 
334         one: "%{count} коментар"
335         other: "%{count} коментари"
336         zero: Нема коментари
337       comment_link: Коментирај на оваа ставка
338       confirm: Потврди
339       edit_link: Уреди ја оваа ставка
340       hide_link: Скриј ја ставкава
341       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
342       reply_link: Одговори на оваа ставка
343     edit: 
344       body: "Содржина:"
345       language: "Јазик:"
346       latitude: Геог. ширина
347       location: "Местоположба:"
348       longitude: Геог. должина
349       marker_text: Место на дневничкиот запис
350       save_button: Зачувај
351       subject: "Наслов:"
352       title: Уреди дневничка ставка
353       use_map_link: покажи на карта
354     feed: 
355       all: 
356         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
357         title: Дневнички ставки
358       language: 
359         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
360         title: Дневнички ставки на %{language_name}
361       user: 
362         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
363         title: Дневнички ставки на %{user}
364     list: 
365       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
366       new: "Нов дневнички запис:"
367       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
368       newer_entries: Понови ставки
369       no_entries: Нема дневнички ставки
370       older_entries: Постари ставки
371       recent_entries: Скорешни дневнички записи
372       title: Дневници на корисници
373       title_friends: Дневници на пријателите
374       title_nearby: Дневници на соседните корисници
375       user_title: Дневник на %{user}
376     location: 
377       edit: Уреди
378       location: "Местоположба:"
379       view: Преглед
380     new: 
381       title: Нова дневничка ставка
382     no_such_entry: 
383       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
384       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
385       title: Нема таква дневничка ставка
386     view: 
387       leave_a_comment: Пиши коментар
388       login: Најава
389       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
390       save_button: Зачувај
391       title: Дневникот на %{user} | %{title}
392       user_title: дневник на %{user}
393   editor: 
394     default: По основно (моментално %{name})
395     id: 
396       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
397       name: iD
398     potlatch: 
399       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
400       name: Potlatch 1
401     potlatch2: 
402       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
403       name: Potlatch 2
404     remote: 
405       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
406       name: Далечинско управување
407   export: 
408     start: 
409       add_marker: Додај бележник на картата
410       area_to_export: Простор за извоз
411       embeddable_html: Вметнат HTML код
412       export_button: Извези
413       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
414       format: Формат
415       format_to_export: Формат за извоз
416       image_size: Големина на сликата
417       latitude: Г.Ш.
418       licence: Лиценца
419       longitude: Г.Д.
420       manually_select: Рачно изберете друга површина
421       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
422       max: макс.
423       options: Нагодувања
424       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
425       output: Излезни податоци
426       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
427       scale: Размер
428       too_large: 
429         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
430         heading: Подрачјето е преголемо
431       zoom: Приближи
432     start_rjs: 
433       add_marker: Стави бележник на картата
434       change_marker: Смени позиција на бележникот
435       click_add_marker: Стиснете на картата за да ставите бележник.
436       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
437       export: Извоз
438       manually_select: Рачно изберете друг простор
439       view_larger_map: Преглед на поголема карта
440   geocoder: 
441     description: 
442       title: 
443         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
444         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
445       types: 
446         cities: Градови
447         places: Места
448         towns: Гратчиња
449     direction: 
450       east: источно
451       north: северно
452       north_east: североисточно
453       north_west: северозападно
454       south: јужно
455       south_east: југоисточно
456       south_west: југозападно
457       west: западно
458     distance: 
459       one: околу 1 км
460       other: околу %{count} км
461       zero: помалку од 1 км
462     results: 
463       more_results: Повеќе резултати
464       no_results: Не пронајдов ништо
465     search: 
466       title: 
467         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
468         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
469         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
470         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
471         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
472         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
473     search_osm_nominatim: 
474       prefix: 
475         aeroway: 
476           aerodrome: Аеродром
477           apron: Рампа
478           gate: Порта
479           helipad: Хелиодром
480           runway: Писта
481           taxiway: Рулажна патека
482           terminal: Терминал
483         amenity: 
484           WLAN: Безжичен интернет
485           airport: Аеродром
486           arts_centre: Дом на уметности
487           artwork: Уметничко дело
488           atm: Банкомат
489           auditorium: Аудиториум
490           bank: Банка
491           bar: Бар
492           bbq: Скара
493           bench: Клупа
494           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
495           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
496           biergarten: Пивска градина
497           brothel: Бордел
498           bureau_de_change: Менувачница
499           bus_station: Автобуска станица
500           cafe: Кафуле
501           car_rental: Рент-а-кар
502           car_sharing: Изнајмување автомобил
503           car_wash: Автоперална
504           casino: Казино
505           charging_station: Напојна станица
506           cinema: Кино
507           clinic: Клиника
508           club: Клуб
509           college: Колеџ
510           community_centre: Центар на заедница
511           courthouse: Суд
512           crematorium: Крематориум
513           dentist: Забар
514           doctors: Доктори
515           dormitory: Студентски дом
516           drinking_water: Питка вода
517           driving_school: Автошкола
518           embassy: Амбасада
519           emergency_phone: Итен телефон
520           fast_food: Брза храна
521           ferry_terminal: Ферибот-терминал
522           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
523           fire_station: Пожарна
524           food_court: Штандови за брза храна
525           fountain: Фонтана
526           fuel: Гориво
527           grave_yard: Гробишта
528           gym: Теретана / фитнес
529           hall: Соборна сала
530           health_centre: Здравствен центар
531           hospital: Болница
532           hotel: Хотел
533           hunting_stand: Ловечка кула
534           ice_cream: Сладолед
535           kindergarten: Градинка
536           library: Библиотека
537           market: Пазар
538           marketplace: Пазар
539           mountain_rescue: Планинарско спасување
540           nightclub: Ноќен клуб
541           nursery: Јасли
542           nursing_home: Старечки дом
543           office: Канцеларија
544           park: Парк
545           parking: Паркинг
546           pharmacy: Аптека
547           place_of_worship: Верски објект
548           police: Полиција
549           post_box: Поштенско сандаче
550           post_office: Пошта
551           preschool: Претшколска установа
552           prison: Затвор
553           pub: Пивница
554           public_building: Јавен објект
555           public_market: Градски пазар
556           reception_area: Рецепција
557           recycling: Рециклирање
558           restaurant: Ресторан
559           retirement_home: Старечки дом
560           sauna: Сауна
561           school: Училиште
562           shelter: Засолниште
563           shop: Дуќан
564           shopping: Дуќани
565           shower: Туш
566           social_centre: Социјален центар
567           social_club: Друштвен клуб
568           studio: Студио
569           supermarket: Супермаркет
570           swimming_pool: Базен
571           taxi: Такси
572           telephone: Телефонска говорница
573           theatre: Театар
574           toilets: Тоалет
575           townhall: Градски дом
576           university: Универзитет
577           vending_machine: Вендинг-машина
578           veterinary: Ветеринарна клиника
579           village_hall: Месна заедница
580           waste_basket: Корпа за отпадоци
581           wifi: Безжичен интернет
582           youth_centre: Младински центар
583         boundary: 
584           administrative: Административна граница
585           census: Пописна граница
586           national_park: Национален парк
587           protected_area: Заштитено подрачје
588         bridge: 
589           aqueduct: Аквадукт
590           suspension: Висечки мост
591           swing: Вртечки мост
592           viaduct: Вијадукт
593           "yes": Мост
594         building: 
595           "yes": Градба
596         highway: 
597           bridleway: Коњски пат
598           bus_guideway: Автобуски шини
599           bus_stop: Автобуска постојка
600           byway: Спореден пат
601           construction: Автопат во изградба
602           cycleway: Велосипедска патека
603           emergency_access_point: Прва помош
604           footway: Тротоар
605           ford: Брод
606           living_street: Маалска улица
607           milestone: Милјоказ
608           minor: Помал спореден пат
609           motorway: Автопат
610           motorway_junction: Клучка
611           motorway_link: Приклучен пат
612           path: Патека
613           pedestrian: Пешачка патека
614           platform: Платформа
615           primary: Главен пат
616           primary_link: Главен пат
617           raceway: Тркачка патека
618           residential: Станбен
619           rest_area: Одмориште
620           road: Пат
621           secondary: Спореден пат
622           secondary_link: Спореден пат
623           service: Помошен пат
624           services: Крајпатен сервис
625           speed_camera: Брзиноловец
626           steps: Скалила
627           stile: Тарабен премин
628           tertiary: Третостепен пат
629           tertiary_link: Третостепен пат
630           track: Полски пат
631           trail: Патека
632           trunk: Магистрала
633           trunk_link: Магистрала
634           unclassified: Некласификуван пат
635           unsurfaced: Неасфалтиран пат
636         historic: 
637           archaeological_site: Археолошки локалитет
638           battlefield: Бојно поле
639           boundary_stone: Граничен камен
640           building: Градба
641           castle: Замок
642           church: Црква
643           fort: Утврдување
644           house: Куќа
645           icon: Икона
646           manor: Велепоседнички дом
647           memorial: Споменик
648           mine: Рудник
649           monument: Споменик
650           museum: Музеј
651           ruins: Рушевини
652           tower: Кула
653           wayside_cross: Крајпатен крст
654           wayside_shrine: Параклис
655           wreck: Бродолом
656         landuse: 
657           allotments: Парцели
658           basin: Котлина
659           brownfield: Угар
660           cemetery: Гробишта
661           commercial: Комерцијално подрачје
662           conservation: Заштитено земјиште
663           construction: Градилиште
664           farm: Фарма
665           farmland: Обработливо земјиште
666           farmyard: Земјоделски двор
667           forest: Шума
668           garages: Гаража
669           grass: Трева
670           greenfield: Неискористено земјиште
671           industrial: Индустриско подрачје
672           landfill: Депонија
673           meadow: Ливада
674           military: Воено подрачје
675           mine: Рудник
676           nature_reserve: Природен резерват
677           orchard: Овоштарник
678           park: Парк
679           piste: Писта
680           quarry: Каменолом
681           railway: Железница
682           recreation_ground: Рекреативен терен
683           reservoir: Резервоар
684           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
685           residential: Станбено подрачје
686           retail: Дуќани
687           road: Патно подрачје
688           village_green: Селско зеленило
689           vineyard: Лозници
690           wetland: Мочуриште
691           wood: Шума
692         leisure: 
693           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
694           bird_hide: Набљудувалиште за птици
695           common: Општествена земја
696           fishing: Рибарење
697           fitness_station: Технички преглед
698           garden: Градина
699           golf_course: Голф-терен
700           ice_rink: Лизгалиште
701           marina: Марина
702           miniature_golf: Миниголф
703           nature_reserve: Природен резерват
704           park: Парк
705           pitch: Спортски терен
706           playground: Детско игралиште
707           recreation_ground: Разонодно место
708           sauna: Сауна
709           slipway: Испуст
710           sports_centre: Спортски центар
711           stadium: Стадион
712           swimming_pool: Базен
713           track: Спортска патека
714           water_park: Аквапарк
715         military: 
716           airfield: Воено слетувалиште
717           barracks: Касарна
718           bunker: Бункер
719         mountain_pass: 
720           "yes": Планински превој
721         natural: 
722           bay: Залив
723           beach: Плажа
724           cape: ‘Рт
725           cave_entrance: Влез во пештера
726           channel: Канал
727           cliff: Гребен
728           crater: Кратер
729           dune: Дина
730           feature: Елемент
731           fell: Фел
732           fjord: Фјорд
733           forest: Шума
734           geyser: Гејзер
735           glacier: Глечер
736           heath: Голет
737           hill: Рид
738           island: Остров
739           land: Земја
740           marsh: Бара
741           moor: Пустара
742           mud: Кал
743           peak: Врв
744           point: Точка
745           reef: Гребен
746           ridge: Срт
747           river: Река
748           rock: Карпа
749           scree: Сип
750           scrub: Честак
751           shoal: Плитко место
752           spring: Извор
753           stone: Камен
754           strait: Проток
755           tree: Дрво
756           valley: Долина
757           volcano: Вулкан
758           water: Вода
759           wetland: Мочуриште
760           wetlands: Мочуриште
761           wood: Шума
762         office: 
763           accountant: Сметководител
764           architect: Архитект
765           company: Фирма
766           employment_agency: Агенција за вработување
767           estate_agent: Агенција за недвижности
768           government: Владина служба
769           insurance: Служба за осигурување
770           lawyer: Адвокат
771           ngo: НВО-канцеларија
772           telecommunication: Телекомуникациска служба
773           travel_agent: Туристичка агенција
774           "yes": Канцеларија
775         place: 
776           airport: Аеродром
777           city: Град
778           country: Земја
779           county: Округ
780           farm: Фарма
781           hamlet: Селце
782           house: Куќа
783           houses: Куќи
784           island: Остров
785           islet: Островче
786           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
787           locality: Месност
788           moor: Пустара
789           municipality: Општина
790           postcode: Поштенски број
791           region: Регион
792           sea: Море
793           state: Покраина
794           subdivision: Админ. подрачје
795           suburb: Населба
796           town: Град
797           unincorporated_area: Нездружено подрачје
798           village: Село
799         railway: 
800           abandoned: Напуштена железничка линија
801           construction: Железничка линија во изградба
802           disused: Напуштена железничка линија
803           disused_station: Напуштена железничка станица
804           funicular: Жичена железница
805           halt: Железничка постојка
806           historic_station: Историска железничка станица
807           junction: Железнички јазол
808           level_crossing: Надвозник
809           light_rail: Лека железница
810           miniature: Минијатурна железница
811           monorail: Едношинска линија
812           narrow_gauge: Теснолинејка
813           platform: Железнички перон
814           preserved: Зачувана железничка линија
815           spur: Железнички огранок
816           station: Железничка станица
817           subway: Метро станица
818           subway_entrance: Влез во метро
819           switch: Железнички пунктови
820           tram: Трамвајска линија
821           tram_stop: Трамвајска постојка
822           yard: Железничко депо
823         shop: 
824           alcohol: Алкохол на црно
825           antiques: Старинарница
826           art: Уметнички дуќан
827           bakery: Пекара
828           beauty: Козметика
829           beverages: Пијалоци
830           bicycle: Продавница за велосипеди
831           books: Книжарница
832           butcher: Месарница
833           car: Автосалон
834           car_parts: Автоделови
835           car_repair: Автосервис
836           carpet: Дуќан за теписи
837           charity: Добротворна продавница
838           chemist: Аптека
839           clothes: Дуќан за облека
840           computer: Продавница за сметачи
841           confectionery: Слаткарница
842           convenience: Бакалница
843           copyshop: Фотокопир
844           cosmetics: Козметика
845           department_store: Стоковна куќа
846           discount: Распродажен дуќан
847           doityourself: Направи-сам
848           dry_cleaning: Хемиско чистење
849           electronics: Електронска опрема
850           estate_agent: Недвижности
851           farm: Земјоделски дуќан
852           fashion: Бутик
853           fish: Рибарница
854           florist: Цвеќара
855           food: Продавница за храна
856           funeral_directors: Погребална служба
857           furniture: Мебел
858           gallery: Галерија
859           garden_centre: Градинарски центар
860           general: Колонијал
861           gift: Дуќан за подароци
862           greengrocer: Пиљара
863           grocery: Бакалница
864           hairdresser: Фризер
865           hardware: Алат и опрема
866           hifi: Аудиосистеми
867           insurance: Осигурително
868           jewelry: Јувелир
869           kiosk: Трафика
870           laundry: Пералница
871           mall: Трговски центар
872           market: Пазар
873           mobile_phone: Мобилни телефони
874           motorcycle: Моторцикли
875           music: Музички дуќан
876           newsagent: Весникара
877           optician: Оптичар
878           organic: Здрава храна
879           outdoor: Дуќан на отворено
880           pet: Домашни миленици
881           photo: Фотографски дуќан
882           salon: Салон
883           shoes: Обувки
884           shopping_centre: Трговски центар
885           sports: Спортски дуќан
886           stationery: Прибор и репроматеријали
887           supermarket: Супермаркет
888           toys: Продавница за играчки
889           travel_agency: Туристичка агенција
890           video: Видеотека
891           wine: Алкохолни пијалоци
892         tourism: 
893           alpine_hut: Планинска куќарка
894           artwork: Уметничко дело
895           attraction: Атракција
896           bed_and_breakfast: Полупансион
897           cabin: Колиба
898           camp_site: Камп
899           caravan_site: Автокамп
900           chalet: Брвнара
901           guest_house: Пансион
902           hostel: Хостел
903           hotel: Хотел
904           information: Информации
905           lean_to: Прилепена стреа
906           motel: Мотел
907           museum: Музеј
908           picnic_site: Излетничко место
909           theme_park: Забавен парк
910           valley: Долина
911           viewpoint: Видиковец
912           zoo: Зоолошка
913         tunnel: 
914           "yes": Тунел
915         waterway: 
916           artificial: Вештачки воден пат
917           boatyard: Чамцоградилиште
918           canal: Канал
919           connector: Слив
920           dam: Брана
921           derelict_canal: Запуштен канал
922           ditch: Канач
923           dock: Док
924           drain: Одвод
925           lock: Каналска брана
926           lock_gate: Каналска капија
927           mineral_spring: Минерален извор
928           mooring: Сидриште
929           rapids: Брзак
930           river: Река
931           riverbank: Кеј
932           stream: Поток
933           wadi: Вади
934           water_point: Пристап до вода
935           waterfall: Водопад
936           weir: Јаз
937   html: 
938     dir: ltr
939   javascripts: 
940     map: 
941       base: 
942         cycle_map: Велосипедска карта
943         mapquest: MapQuest Open
944         standard: Стандардна
945         transport_map: Сообраќајна карта
946     notes: 
947       new: 
948         add: Додај белешка
949         intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
950       show: 
951         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
952         closed_by: решена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
953         closed_by_anonymous: решена од анонимен во %{time}
954         comment: Коментирај
955         comment_and_resolve: Коментирај и реши
956         commented_by: коментар од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
957         commented_by_anonymous: коментар од анонимен во %{time}
958         hide: Скриј
959         opened_by: создадена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
960         opened_by_anonymous: создадена од анонимен во %{time}
961         permalink: Постојана врска
962         reactivate: Реактивирај
963         reopened_by: повторно отворена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
964         reopened_by_anonymous: повторно отворена од анонимен во %{time}
965         resolve: Решена
966     site: 
967       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
968       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
969       createnote_zoom_alert: Ќе мора да ја приближите картата за да можете да додадете белешка
970       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
971       edit_tooltip: Уредување на картата
972       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
973       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
974       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
975       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
976   layouts: 
977     community: Заедница
978     community_blogs: Блогови на заедницата
979     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
980     copyright: Авторски права и лиценца
981     documentation: Документација
982     documentation_title: Документација за проектот
983     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
984     donate_link_text: доброволен прилог
985     edit: Уреди
986     edit_with: Уреди со %{editor}
987     export: Извези
988     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
989     foundation: Фондација
990     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
991     gps_traces: GPS-траги
992     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
993     help: Помош
994     help_centre: Центар за помош
995     help_title: Помошна страница за проектот
996     history: Историја
997     home: дома
998     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
999     inbox_html: пораки (%{count})
1000     inbox_tooltip: 
1001       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
1002       other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
1003       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
1004     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
1005     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1006     intro_2_download: преземање
1007     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
1008     intro_2_license: отворена лиценца
1009     intro_2_use: употреба
1010     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
1011     log_in: најави ме
1012     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1013     logo: 
1014       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
1015     logout: одјава
1016     logout_tooltip: Одјава
1017     make_a_donation: 
1018       text: Дарувајте
1019       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1020     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
1021     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1022     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1023     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
1024     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1025     partners_partners: партнери
1026     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1027     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1028     sign_up: регистрација
1029     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1030     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1031     user_diaries: Кориснички дневници
1032     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1033     view: Карта
1034     view_tooltip: Види карта
1035     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
1036     wiki: Вики
1037     wiki_title: Помошна страница за проектот
1038     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1039   license_page: 
1040     foreign: 
1041       english_link: англискиот оригинал
1042       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1043       title: За овој превод
1044     legal_babble: 
1045       attribution_example: 
1046         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1047         title: Пример за наведување
1048       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1049       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1050       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1051       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1052       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1053       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1054       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1055       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1056       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1057       contributors_title_html: Нашите учесници
1058       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1059       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1060       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1061       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1062       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1063       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1064       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1065       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1066       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1067       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1068       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1069       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1070       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1071       more_title_html: Повеќе информации
1072       title_html: Авторски права и лиценца
1073     native: 
1074       mapping_link: почнете со изработка на карти
1075       native_link: македонската верзија
1076       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1077       title: За страницава
1078   message: 
1079     delete: 
1080       deleted: Пораката е избришана
1081     inbox: 
1082       date: Датум
1083       from: Од
1084       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1085       my_inbox: Моето сандаче
1086       new_messages: 
1087         one: "%{count} нова порака"
1088         other: "%{count} нови пораки"
1089       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1090       old_messages: 
1091         one: "%{count} стара порака"
1092         other: "%{count} стари пораки"
1093       outbox: за праќање
1094       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1095       subject: Наслов
1096       title: Примени
1097     mark: 
1098       as_read: Пораката е означена како прочитана
1099       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1100     message_summary: 
1101       delete_button: Избриши
1102       read_button: Означи како прочитано
1103       reply_button: Одговори
1104       unread_button: Означи како непрочитано
1105     new: 
1106       back_to_inbox: Назад во примени
1107       body: Содржина
1108       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1109       message_sent: Пораката е испратена
1110       send_button: Испрати
1111       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1112       subject: Наслов
1113       title: Испрати ја пораката
1114     no_such_message: 
1115       body: Нажалост нема порака со тој id.
1116       heading: Нема таква порака
1117       title: Нема таква порака
1118     outbox: 
1119       date: Датум
1120       inbox: примени пораки
1121       messages: 
1122         one: Имате %{count} испратена порака
1123         other: Имате %{count} испратени пораки
1124       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1125       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1126       outbox: за праќање
1127       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1128       subject: Наслов
1129       title: За праќање
1130       to: До
1131     read: 
1132       back_to_inbox: Назад во добиени
1133       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1134       date: Датум
1135       from: Од
1136       reply_button: Одговори
1137       subject: Наслов
1138       title: Прочитај ја пораката
1139       to: За
1140       unread_button: Означи како непрочитано
1141       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1142     reply: 
1143       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1144     sent_message_summary: 
1145       delete_button: Избриши
1146   note: 
1147     description: 
1148       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1149       closed_at_html: Решена пред %{when}
1150       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1151       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1152       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1153       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1154       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1155       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1156     entry: 
1157       comment: Коментар
1158       full: Целата белешка
1159     mine: 
1160       ago_html: пред %{when}
1161       created_at: Создадена
1162       creator: Создавач
1163       description: Опис
1164       heading: Белешки на %{user}
1165       id: Назнака
1166       last_changed: Изменета
1167       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1168       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1169     rss: 
1170       closed: затворена белешка (кај %{place})
1171       comment: нов коментар (кај %{place})
1172       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1173       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1174       new: нова белешка (кај %{place})
1175       title: Белешки на OpenStreetMap
1176   notifier: 
1177     diary_comment_notification: 
1178       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1179       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1180       hi: Здраво %{to_user},
1181       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1182     email_confirm: 
1183       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1184     email_confirm_html: 
1185       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1186       greeting: Здраво,
1187       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1188     email_confirm_plain: 
1189       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1190       greeting: Здраво,
1191       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1192     friend_notification: 
1193       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1194       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1195       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1196       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1197     gpx_notification: 
1198       and_no_tags: и без ознаки.
1199       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1200       failure: 
1201         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1202         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1203         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1204         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1205         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1206       greeting: Здраво,
1207       success: 
1208         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1209         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1210       with_description: со описот
1211       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1212     lost_password: 
1213       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1214     lost_password_html: 
1215       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1216       greeting: Здраво,
1217       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1218     lost_password_plain: 
1219       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1220       greeting: Здраво,
1221       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1222     message_notification: 
1223       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
1224       footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
1225       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1226       hi: Здраво %{to_user},
1227       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1228     note_comment_notification: 
1229       anonymous: Анонимен корисник
1230       closed: 
1231         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1232         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1233         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1234         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1235       commented: 
1236         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1237         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1238         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1239         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1240       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1241       greeting: Здраво,
1242     signup_confirm: 
1243       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1244       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1245       greeting: Здраво!
1246       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1247       welcome: Би сакале да ви пожелиме добредојде и да ви понудиме уште некои информации за да можете да почнете.
1248     signup_confirm_html: 
1249       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1250       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1251       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1252       introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
1253       more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
1254       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1255       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
1256       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1257       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1258     signup_confirm_plain: 
1259       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1260       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1261       current_user: "Тука ќе најдете категориски список на корисници подредени според место:"
1262       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1263       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1264       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1265       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1266       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1267       user_wiki_page: Се препорачува да создадете корисничка страница и да ставите категорија за местото во кое се наоѓате, како на пр. [[Категорија:Корисници од Прилеп]].
1268       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1269       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1270   oauth: 
1271     oauthorize: 
1272       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1273       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1274       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1275       allow_write_api: ја менува картата.
1276       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1277       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1278       allow_write_notes: измена на белешки.
1279       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1280       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1281     revoke: 
1282       flash: Го поништивте жетонот за %{application}
1283   oauth_clients: 
1284     create: 
1285       flash: Информациите се успешно регистрирани
1286     destroy: 
1287       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1288     edit: 
1289       submit: Уреди
1290       title: Уредете ја апликацијата
1291     form: 
1292       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1293       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1294       allow_write_api: ја менува картата.
1295       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1296       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1297       allow_write_notes: измена на белешки.
1298       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1299       callback_url: URL-адреса за одѕив
1300       name: Име
1301       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1302       required: Се бара
1303       support_url: URL поддршка
1304       url: URL адреса на главната апликација
1305     index: 
1306       application: Назив на прил. програм
1307       issued_at: Издадено
1308       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1309       my_apps: Мои клиентни апликации
1310       my_tokens: Мои овластени апликации
1311       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1312       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1313       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1314       revoke: Поништи!
1315       title: Мои OAuth податоци
1316     new: 
1317       submit: Регистрирање
1318       title: Регистрирајте нова апликација
1319     not_found: 
1320       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1321     show: 
1322       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1323       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1324       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1325       allow_write_api: ја менува картата.
1326       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1327       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1328       allow_write_notes: измена на белешки.
1329       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1330       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1331       confirm: Дали сте сигурни?
1332       delete: Избриши клиент
1333       edit: Измени подробности
1334       key: "Потрошувачки клуч:"
1335       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1336       secret: "Потрошувачка тајна:"
1337       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1338       title: OAuth податоци за %{app_name}
1339       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1340     update: 
1341       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1342   printable_name: 
1343     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1344   redaction: 
1345     create: 
1346       flash: Редакцијата е создадена.
1347     destroy: 
1348       error: Се појави грешна при поништувањето на редакцијата.
1349       flash: Редакцијата е поништена.
1350       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1351     edit: 
1352       description: Опис
1353       heading: Уреди редакција
1354       submit: Зачувај редакција
1355       title: Уреди редакција
1356     index: 
1357       empty: Нема редакции.
1358       heading: Список на редакции
1359       title: Список на редакции
1360     new: 
1361       description: Опис
1362       heading: Внесете информации за новата редакција
1363       submit: Создај редакција
1364       title: Создавање на нова редакција
1365     show: 
1366       confirm: Дали сте сигурни?
1367       description: "Опис:"
1368       destroy: Отстрани ја редакцијава
1369       edit: Уреди ја редакцијава
1370       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1371       title: Приказ на редакција
1372       user: "Создавач:"
1373     update: 
1374       flash: Промените се зачувани.
1375   site: 
1376     edit: 
1377       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1378       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1379       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1380       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1381       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1382       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1383       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1384       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1385       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1386       user_page_link: корисничка страница
1387     index: 
1388       createnote: Додај белешка
1389       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1390       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1391       license: 
1392         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1393       permalink: Постојана врска
1394       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1395       shortlink: Кратка врска
1396     key: 
1397       map_key: Легенда
1398       map_key_tooltip: Легенда на картата
1399       table: 
1400         entry: 
1401           admin: Административна граница
1402           allotments: Парцели
1403           apron: 
1404             - Аеродромска платформа
1405             - терминал
1406           bridge: Црна линија = мост
1407           bridleway: Пешачко-влечен пат
1408           brownfield: Запуштено подрачје
1409           building: Значајно здание
1410           byway: Спореден пат
1411           cable: 
1412             - клупна жичарница
1413             - клупна жичарница
1414           cemetery: Гробишта
1415           centre: Спортски центар
1416           commercial: Комерцијално подрачје
1417           common: 
1418             - Општествена земја
1419             - ливада
1420           construction: Патишта во изградба
1421           cycleway: Велосипедска патека
1422           destination: Пристап до одредницата
1423           farm: Фарма
1424           footway: Пешачка патека
1425           forest: Шума
1426           golf: Голф-терен
1427           heathland: Голиште
1428           industrial: Индустриско подрачје
1429           lake: 
1430             - Езеро
1431             - резервоар
1432           military: Воено подрачје
1433           motorway: Автопат
1434           park: Парк
1435           permissive: Дозволив пристап
1436           pitch: Спортски терен
1437           primary: Главен пат
1438           private: Приватен пристап
1439           rail: Железница
1440           reserve: Природен резерват
1441           resident: Станбено подрачје
1442           retail: Трговско подрачје
1443           runway: 
1444             - Аеродромска писта
1445             - рулажна патека
1446           school: 
1447             - Училиште
1448             - универзитет
1449           secondary: Спореден пат
1450           station: Железничка станица
1451           subway: Метро
1452           summit: 
1453             - Врв
1454             - врв
1455           tourist: Туристичка атракција
1456           track: Патека
1457           tram: 
1458             - Лека железница
1459             - трамвај
1460           trunk: Главна сообраќајна артерија
1461           tunnel: Испрекината линија = тунел
1462           unclassified: Некласификуван пат
1463           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1464           wood: Шумичка
1465     markdown_help: 
1466       alt: Алтернативен текст
1467       first: Прва ставка
1468       heading: Наслов
1469       headings: Наслови
1470       image: Слика
1471       link: Врска
1472       ordered: Подреден список
1473       second: Втора ставка
1474       subheading: Поднаслов
1475       text: Текст
1476       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1477       unordered: Неподреден список
1478       url: URL
1479     richtext_area: 
1480       edit: Уреди
1481       preview: Преглед
1482     search: 
1483       search: Пребарај
1484       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1485       submit_text: ->
1486       where_am_i: Каде сум?
1487       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1488     sidebar: 
1489       close: Затвори
1490       search_results: Резултати од пребарувањето
1491   time: 
1492     formats: 
1493       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1494   trace: 
1495     create: 
1496       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1497       upload_trace: Подигни GPS-трага
1498     delete: 
1499       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1500     edit: 
1501       description: "Опис:"
1502       download: преземи
1503       edit: уреди
1504       filename: "Податотека:"
1505       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1506       map: карта
1507       owner: "Сопственик:"
1508       points: "Точки:"
1509       save_button: Сочувај промени
1510       start_coord: "Почетна координата:"
1511       tags: "Ознаки:"
1512       tags_help: одделено со запирка
1513       title: Ја уредувате трагата %{name}
1514       uploaded_at: "Подигнато во:"
1515       visibility: "Видливост:"
1516       visibility_help: што значи ова?
1517       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1518     list: 
1519       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1520       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1521       public_traces: Јавни GPS-траги
1522       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1523       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1524       your_traces: Ваши GPS-траги
1525     make_public: 
1526       made_public: Трагата е објавена
1527     offline: 
1528       heading: GPX-складиште вон интернет
1529       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1530     offline_warning: 
1531       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1532     trace: 
1533       ago: пред %{time_in_words_ago}
1534       by: од
1535       count_points: "%{count} точки"
1536       edit: уреди
1537       edit_map: Уредување
1538       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1539       in: во
1540       map: карта
1541       more: повеќе
1542       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1543       private: ПРИВАТНО
1544       public: ЈАВНО
1545       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1546       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1547       view_map: Погледај ја картата
1548     trace_form: 
1549       description: "Опис:"
1550       help: Помош
1551       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1552       tags: "Ознаки:"
1553       tags_help: одделено со запирка
1554       upload_button: Подигни
1555       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1556       visibility: "Видливост:"
1557       visibility_help: што значи ова?
1558       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1559     trace_header: 
1560       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1561       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1562       traces_waiting: 
1563         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1564         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1565       upload_trace: Подигни трага
1566     trace_optionals: 
1567       tags: Ознаки
1568     trace_paging_nav: 
1569       newer: Понови траги
1570       older: Постари траги
1571       showing_page: Страница %{page}
1572     view: 
1573       delete_track: Избриши ја трагава
1574       description: "Опис:"
1575       download: преземи
1576       edit: уреди
1577       edit_track: Уреди ја трагава
1578       filename: "Податотека:"
1579       heading: Ја гледате трагата %{name}
1580       map: карта
1581       none: Ништо
1582       owner: "Сопственик:"
1583       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1584       points: "Точки:"
1585       start_coordinates: "Почетна координата:"
1586       tags: "Ознаки:"
1587       title: Ја гледате трагата  %{name}
1588       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1589       uploaded: "Подигнато во:"
1590       visibility: "Видливост:"
1591     visibility: 
1592       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1593       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1594       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1595       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1596   user: 
1597     account: 
1598       contributor terms: 
1599         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1600         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1601         heading: "Услови за учество:"
1602         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1603         link text: што е ова?
1604         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1605         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1606       current email address: "Тековна е-пошта:"
1607       delete image: Отстрани тековна слика
1608       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1609       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1610       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1611       gravatar: 
1612         gravatar: Користи Gravatar
1613         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1614         link text: што е ова?
1615       home location: "Матична местоположба:"
1616       image: "Слика:"
1617       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1618       keep image: Задржи ја тековната слика
1619       latitude: Геог. ширина
1620       longitude: Геог. должина
1621       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1622       my settings: Мои прилагодувања
1623       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1624       new image: Додај слика
1625       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1626       openid: 
1627         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1628         link text: што е ова?
1629         openid: OpenID
1630       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1631       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1632       profile description: "Опис за профилот:"
1633       public editing: 
1634         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1635         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1636         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1637         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1638         enabled link text: што е ова?
1639         heading: "Јавно уредување:"
1640       public editing note: 
1641         heading: Јавно уредување
1642         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1643       replace image: Замени тековна слика
1644       return to profile: Назад кон профилот
1645       save changes button: Зачувај ги промените
1646       title: Уреди сметка
1647       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1648     confirm: 
1649       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1650       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1651       button: Потврди
1652       heading: Потврди корисничка сметка
1653       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1654       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1655       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1656       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1657     confirm_email: 
1658       button: Потврди
1659       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1660       heading: Потврди промена на е-пошта
1661       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1662       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1663     confirm_resend: 
1664       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1665       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1666     filter: 
1667       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1668     go_public: 
1669       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1670     list: 
1671       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1672       empty: Нема најдено такви корисници
1673       heading: Корисници
1674       hide: Скриј одбрани корисници
1675       showing: 
1676         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1677         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1678       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1679       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1680       title: Корисници
1681     login: 
1682       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1683       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1684       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1685       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1686       email or username: Е-пошта или корисничко име
1687       heading: Најава
1688       login_button: Најава
1689       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1690       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1691       no account: Немате сметка?
1692       openid: "%{logo} OpenID:"
1693       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1694       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1695       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1696       openid_providers: 
1697         aol: 
1698           alt: Најава со OpenID од AOL
1699           title: Најава со AOL
1700         google: 
1701           alt: Најава со OpenID од Google
1702           title: Најава со Google
1703         myopenid: 
1704           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1705           title: Најава со myOpenID
1706         openid: 
1707           alt: Најава со URL за OpenID
1708           title: Најава со OpenID
1709         wordpress: 
1710           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1711           title: Најава со Wordpress
1712         yahoo: 
1713           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1714           title: Најава со Yahoo
1715       password: "Лозинка:"
1716       register now: Регистрација
1717       remember: "Запомни ме:"
1718       title: Најава
1719       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1720       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1721       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1722     logout: 
1723       heading: Одјава од OpenStreetMap
1724       logout_button: Одјава
1725       title: Одјава
1726     lost_password: 
1727       email address: "Е-пошта:"
1728       heading: Ја заборавивте лозинката?
1729       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1730       new password button: Смени лозинка
1731       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1732       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1733       title: Загубена лозинка
1734     make_friend: 
1735       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1736       button: Додај како пријател
1737       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1738       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1739       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1740     new: 
1741       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1742       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1743       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1744       continue: Продолжи
1745       display name: "Име за приказ:"
1746       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1747       email address: "Е-пошта:"
1748       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1749       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1750       flash welcome: Ви благодариме што се регистриравте. Ви испративме порака на %{email} со некои совети за тоа како да почнете.
1751       heading: Создајте корисничка сметка
1752       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1753       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1754       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1755       openid: "%{logo} OpenID:"
1756       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1757       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1758       password: "Лозинка:"
1759       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1760       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1761       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1762       title: Направи сметка
1763       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1764     no_such_user: 
1765       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1766       heading: Корисникот %{user} не постои.
1767       title: Нема таков корисник
1768     popup: 
1769       friend: Пријател
1770       nearby mapper: Соседен картограф
1771       your location: Ваша местоположба
1772     remove_friend: 
1773       button: Отстрани од пријатели
1774       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1775       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1776       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1777     reset_password: 
1778       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1779       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1780       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1781       heading: Смени лозинка за %{user}
1782       password: "Лозинка:"
1783       reset: Смени лозинка
1784       title: Смени лозинка
1785     set_home: 
1786       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1787     suspended: 
1788       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1789       heading: Сметката е закочена
1790       title: Сметката е закочена
1791       webmaster: мреж. управник
1792     terms: 
1793       agree: Се согласувам
1794       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1795       consider_pd_why: Што е ова?
1796       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1797       decline: Одбиј
1798       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1799       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1800       heading: Услови на учество
1801       legale_names: 
1802         france: Франција
1803         italy: Италија
1804         rest_of_world: Остатокот од светот
1805       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1806       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1807       title: Услови на учество
1808       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1809     view: 
1810       activate_user: активирај го корисников
1811       add as friend: додај во пријатели
1812       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1813       block_history: примени блокови
1814       blocks by me: извршени болокови
1815       blocks on me: добиени блокови
1816       comments: коментари
1817       confirm: Потврди
1818       confirm_user: потврди го корисников
1819       create_block: блокирај го корисников
1820       created from: "Создадено од:"
1821       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1822       ct declined: Одбиен
1823       ct status: "Услови за учество:"
1824       ct undecided: Неодлучено
1825       deactivate_user: деактивирај го корисников
1826       delete_user: избриши го корисников
1827       description: Опис
1828       diary: дневник
1829       edits: уредувања
1830       email address: Е-пошта
1831       friends_changesets: измени на пријателите
1832       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1833       hide_user: скриј го корисников
1834       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1835       km away: "%{count} км од вас"
1836       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1837       m away: "%{count} м од вас"
1838       mapper since: "Картограф од:"
1839       moderator_history: дадени блокови
1840       my comments: мои коментари
1841       my diary: мојот дневник
1842       my edits: мои уредувања
1843       my notes: мои белешки
1844       my settings: мои прилагодувања
1845       my traces: мои траги
1846       nearby users: Други соседни корисници
1847       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1848       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1849       new diary entry: нова ставка во дневникот
1850       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1851       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1852       notes: белешки
1853       oauth settings: oauth поставки
1854       remove as friend: отстрани од пријатели
1855       role: 
1856         administrator: Овој корисник е администратор
1857         grant: 
1858           administrator: Додели администраторски пристап
1859           moderator: Додели модераторски пристап
1860         moderator: Овој корисник е модератор
1861         revoke: 
1862           administrator: Лиши од администраторски пристап
1863           moderator: Лиши од модераторски пристап
1864       send message: испрати порака
1865       settings_link_text: прилагодувања
1866       spam score: "Оцена за спам:"
1867       status: "Статус:"
1868       traces: траги
1869       unhide_user: покажи го корисникот
1870       user location: Местоположба на корисникот
1871       your friends: Ваши пријатели
1872   user_block: 
1873     blocks_by: 
1874       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1875       heading: Список на блокови од %{name}
1876       title: Блокови од %{name}
1877     blocks_on: 
1878       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1879       heading: Список на блокови за %{name}
1880       title: Блокови за %{name}
1881     create: 
1882       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1883       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1884       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1885     edit: 
1886       back: Преглед на сите блокови
1887       heading: Уредување на блок за %{name}
1888       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1889       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1890       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1891       show: Преглед на овој блок
1892       submit: Поднови го блокот
1893       title: Уредување на блок за %{name}
1894     filter: 
1895       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1896       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1897     helper: 
1898       time_future: Истекува за %{time}.
1899       time_past: Истечено пред %{time}.
1900       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1901     index: 
1902       empty: Досега сè уште нема блокови.
1903       heading: Список на кориснички блокови
1904       title: Кориснички блокови
1905     model: 
1906       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1907       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1908     new: 
1909       back: Преглед на сите блокови
1910       heading: Правење на блок за %{name}
1911       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1912       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1913       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1914       submit: Направи блок
1915       title: Правење на блок за %{name}
1916       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1917       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1918     not_found: 
1919       back: Назад кон индексот
1920       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1921     partial: 
1922       confirm: Дали сте сигурни?
1923       creator_name: Создавач
1924       display_name: Блокиран корисник
1925       edit: Уреди
1926       next: Следна »
1927       not_revoked: (не се поништува)
1928       previous: « Претходна
1929       reason: Причина за блокирање
1930       revoke: Поништи!
1931       revoker_name: "Поништил:"
1932       show: Прикажи
1933       showing_page: Страница %{page}
1934       status: Статус
1935     period: 
1936       one: 1 час
1937       other: "%{count} час"
1938     revoke: 
1939       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1940       flash: Овој блок е поништен.
1941       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1942       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1943       revoke: Поништи!
1944       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1945       title: Поништување на блок за %{block_on}
1946     show: 
1947       back: Преглед на сите блокови
1948       confirm: Дали сте сигурни?
1949       edit: Уреди
1950       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1951       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1952       reason: "Причина за блокирање:"
1953       revoke: Поништи!
1954       revoker: "Поништувач:"
1955       show: Прикажи
1956       status: Статус
1957       time_future: Уредувања во %{time}
1958       time_past: Истечено пред %{time}
1959       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1960     update: 
1961       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1962       success: Блокот е изменет.
1963   user_role: 
1964     filter: 
1965       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1966       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1967       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1968       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1969     grant: 
1970       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1971       confirm: Потврди
1972       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1973       heading: Потврди доделување на улога
1974       title: Потврди доделување на улога
1975     revoke: 
1976       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1977       confirm: Потврди
1978       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1979       heading: Потврди лишување од улога
1980       title: Потврди лишување од улога