merge 19889:20181 of rails_port into the openID branch
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (Català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Jmontane
5 # Author: PerroVerd
6 # Author: SMP
7 # Author: Ssola
8 # Author: Toniher
9 ca: 
10   activerecord: 
11     attributes: 
12       diary_comment: 
13         body: Cos
14       diary_entry: 
15         language: Idioma
16         latitude: Latitud
17         longitude: Longitud
18         title: Títol
19         user: Usuari
20       friend: 
21         friend: Amic
22         user: Usuari
23       message: 
24         body: Cos
25         recipient: Destinatari
26         sender: Remitent
27         title: Títol
28       trace: 
29         description: Descripció
30         latitude: Latitud
31         longitude: Longitud
32         name: Nom
33         public: Públic
34         size: Mida
35         user: Usuari
36         visible: Visible
37       user: 
38         active: Actiu
39         description: Descripció
40         display_name: Nom en pantalla
41         email: E-mail
42         languages: Idiomes
43         pass_crypt: Contrasenya
44     models: 
45       acl: Llista de control d'accés
46       changeset: Conjunt de canvis
47       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
48       country: País
49       diary_comment: Commentari del diari
50       diary_entry: Entrada al diari
51       friend: Amic
52       language: Idioma
53       message: Missatge
54       node: Node
55       node_tag: Etiqueta del node
56       notifier: Notificador
57       old_node: Node antic
58       old_node_tag: Etiqueta del node antic
59       old_relation: Relació antiga
60       old_relation_member: Membre de la relació antiga
61       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
62       old_way: Camí antic
63       old_way_node: Node del camí antic
64       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
65       relation: Relació
66       relation_member: Membre de la relació
67       relation_tag: Etiqueta de la relació
68       session: Sessió
69       trace: Traç
70       tracepoint: Punt de traç
71       tracetag: Etiqueta del traç
72       user: Usuari
73       user_preference: Preferències d'usuari
74       way: Camí
75       way_node: Node del camí
76       way_tag: Etiqueta del camí
77   browse: 
78     changeset: 
79       changeset: Conjunt de canvis {{id}}
80       changesetxml: XML del conjunt de canvis
81       download: Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}
82       feed: 
83         title: Conjunt de canvis {{id}}
84         title_comment: Conjunt de canvis {{id}} - {{comment}}
85       osmchangexml: XML en format osmChange
86       title: Conjunt de canvis
87     changeset_details: 
88       belongs_to: "Pertany a:"
89       box: caixa
90       closed_at: "Tancat el:"
91       created_at: "Creat el:"
92       has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
93       has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
94       has_ways: 
95         one: "Té la següent via:"
96         other: "Té les següents {{count}} vies:"
97       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
98     changeset_navigation: 
99       all: 
100         next_tooltip: Conjunt de canvis següent
101         prev_tooltip: Conjunt de canvis anterior
102       user: 
103         name_tooltip: Visualitza les edicions feter per {{user}}
104         prev_tooltip: Edició anterior per l'usuari {{user}}
105     common_details: 
106       changeset_comment: "Comentari:"
107       edited_at: "Editat:"
108       edited_by: "Editat per:"
109       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
110       version: Versió
111     containing_relation: 
112       entry: Relació {{relation_name}}
113       entry_role: Relació {{relation_name}} (com a  {{relation_role}})
114     map: 
115       deleted: Esborrat
116       larger: 
117         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
118         node: Visualitza el node en un mapa més gran
119         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
120         way: Visualitza la via en un mapa més gran
121       loading: S'està carregant...
122     node: 
123       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
124       download_xml: Baixa l'XML
125       edit: modificació
126       node: Node
127       node_title: "Node: {{node_name}}"
128       view_history: visualitza l'historial
129     node_details: 
130       coordinates: "Coordenades:"
131       part_of: "Part de:"
132     node_history: 
133       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
134       download_xml: Baixa l'XML
135       node_history: Historial del node
136       node_history_title: "Historial del node: {{node_name}}"
137       view_details: visualitza els detalls
138     not_found: 
139       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}.
140       type: 
141         changeset: conjunt de canvis
142         node: node
143         relation: relació
144         way: via
145     paging_nav: 
146       of: de
147       showing_page: S'està mostrant pàgina
148     relation: 
149       download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"
150       download_xml: Baixa l'XML
151       relation: Relació
152       relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
153       view_history: visualitza l'historial
154     relation_details: 
155       members: "Membres:"
156       part_of: "Part de:"
157     relation_history: 
158       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
159       download_xml: Descarrega XML
160       relation_history: Historial de la relació
161       relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
162       view_details: visualitza els detalls
163     relation_member: 
164       entry_role: "{{type}} {{name}} com {{role}}"
165       type: 
166         node: Node
167         relation: Relació
168         way: Via
169     start: 
170       manually_select: Sel·leccioneu una altra àrea manualment
171       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
172     start_rjs: 
173       data_frame_title: Informació
174       data_layer_name: Informació
175       details: Detalls
176       drag_a_box: Marqueu un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
177       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  [[user]] el [[timestamp]]
178       history_for_feature: Historial per a [[feature]]
179       load_data: Carrega dades
180       loading: S'està carregant...
181       object_list: 
182         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
183         back: Mostra llista d'objectes
184         details: Detalls
185         heading: Llista d'objectes
186         history: 
187           type: 
188             node: Node [[id]]
189             way: Via [[id]]
190         selected: 
191           type: 
192             node: Node [[id]]
193             way: Via [[id]]
194         type: 
195           node: Node
196           way: Camí
197       private_user: usuari privat
198       show_history: Mostra l'historial
199       wait: Espereu...
200       zoom_or_select: Ampliar o seleccionar una àrea del mapa per veure
201     tag_details: 
202       tags: "Etiquetes:"
203     timeout: 
204       sorry: Hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus {{type}} amb identificador {{id}}.
205       type: 
206         changeset: conjunt de canvis
207         node: node
208         relation: relació
209         way: via
210     way: 
211       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} o {{edit_link}}"
212       download_xml: Descarrega XML
213       edit: modificació
214       view_history: visualitza l'històric
215       way: Via
216       way_title: "Via: {{way_name}}"
217     way_details: 
218       also_part_of: 
219         one: també part de la via {{related_ways}}
220         other: també part de les vies {{related_ways}}
221       nodes: "Nodes:"
222       part_of: "Part de:"
223     way_history: 
224       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
225       download_xml: Descarrega XML
226       view_details: visualitza els detalls
227       way_history: Historial de la via
228       way_history_title: "Historial de la via: {{way_name}}"
229   changeset: 
230     changeset: 
231       anonymous: Anònim
232       big_area: (gran)
233       no_comment: (cap)
234     changesets: 
235       area: Àrea
236       comment: Comentari
237       id: ID
238       user: Usuari
239     list: 
240       description: Canvis recents
241       heading: Conjunt de canvis
242       heading_bbox: Conjunt de canvis
243       heading_user: Conjunt de canvis
244       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
245       title: Conjunt de canvis
246   diary_entry: 
247     diary_comment: 
248       confirm: Confirmar
249     diary_entry: 
250       confirm: Confirmar
251     edit: 
252       language: Idioma
253       latitude: "Latitud:"
254       longitude: "Longitud:"
255       save_button: Guardar
256       subject: "Assumpte:"
257     view: 
258       login: Accés
259       save_button: Desa
260   export: 
261     start: 
262       export_button: Exporta
263       export_details: Les dades l'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
264       format: Format
265       image_size: Mida de la imatge
266       latitude: "Lat:"
267       licence: Llicència
268       longitude: "Lon:"
269       mapnik_image: Imatge de Mapnik
270       max: màx
271       options: Opcions
272       output: Sortida
273       scale: Escala
274       zoom: Zoom
275     start_rjs: 
276       export: Exporta
277   geocoder: 
278     description: 
279       types: 
280         cities: Ciutats
281     description_osm_namefinder: 
282       prefix: "{{distance}} {{direction}} de {{type}}"
283     direction: 
284       east: est
285       north: nord
286       north_east: nord-est
287       north_west: nord-oest
288       south: sud
289       south_east: sud-est
290       south_west: sud-oest
291       west: oest
292     results: 
293       more_results: Més resultats
294       no_results: No hi ha resultats
295     search: 
296       title: 
297         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
298         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
299         osm_namefinder: Resultats de <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
300         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
301         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
302         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
303     search_osm_namefinder: 
304       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} de {{parentname}})"
305       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} de {{placename}}"
306     search_osm_nominatim: 
307       prefix: 
308         amenity: 
309           airport: Aeroport
310           atm: Caixer automàtic
311           auditorium: Auditori
312           bank: Banc
313           bar: Bar
314           brothel: Prostíbul
315           bureau_de_change: Oficina de canvi
316           bus_station: Estació d'autobusos
317           cafe: Cafè
318           car_rental: Lloguer de cotxes
319           casino: Casino
320           cinema: Cinema
321           club: Club
322           courthouse: Jutjat
323           crematorium: Crematori
324           dentist: Dentista
325           drinking_water: Aigua potable
326           driving_school: Autoescola
327           embassy: Ambaixada
328           emergency_phone: Telèfon d'emergència
329           fire_station: Parc de bombers
330           fountain: Font
331           fuel: Gasolinera
332           grave_yard: Cementiri
333           health_centre: Centre de Salut
334           hospital: Hospital
335           hotel: Hotel
336           ice_cream: Gelat
337           library: Biblioteca
338           market: Mercat
339           nightclub: Club nocturn
340           park: Parc
341           parking: Pàrquing
342           pharmacy: Farmàcia
343           place_of_worship: Lloc de culte
344           post_office: Oficina de correus
345           prison: Presó
346           public_building: Edifici públic
347           recycling: Punt de reciclatge
348           restaurant: Restaurant
349           sauna: Sauna
350           school: Escola
351           shop: Botiga
352           social_club: Club social
353           supermarket: Supermercat
354           taxi: Taxi
355           telephone: Telèfon públic
356           theatre: Teatre
357           townhall: Ajuntament
358           university: Universitat
359           wifi: Accés a internet WiFi
360           youth_centre: Centre juvenil
361         building: 
362           apartments: Bloc d'apartaments
363           chapel: Capella
364           church: Església
365           city_hall: Ajuntament
366           commercial: Edifici comercial
367           faculty: Edifici facultatiu
368           flats: Pisos
369           garage: Garatge
370           hospital: Edifici hospitalari
371           hotel: Hotel
372           house: Casa
373           industrial: Edifici industrial
374           public: Edifici públic
375           school: Edifici escolar
376           stadium: Estadi
377           store: Magatzem
378           tower: Torre
379           train_station: Estació de tren
380           university: Edifici universitari
381           "yes": Edifici
382         highway: 
383           bus_stop: Parada d'autobús
384           cycleway: Ruta per a bicicletes
385           emergency_access_point: Accés d'emergència
386           footway: Sendera
387           gate: Porta
388           primary_link: Carretera principal
389           road: Carretera
390           secondary: Carretera secundària
391           secondary_link: Carretera secundària
392           steps: Graons
393           stile: Escala per a travessar reixats
394           tertiary: Carretera terciària
395           trail: Sendera
396           unclassified: Carretera sense classificar
397         historic: 
398           archaeological_site: Lloc arqueològic
399           battlefield: Camp de batalla
400           building: Edifici
401           castle: Castell
402           church: Església
403           house: Casa
404           icon: Icona
405           memorial: Memorial
406           mine: Mina
407           monument: Monument
408           museum: Museu
409           ruins: Ruïnes
410           tower: Torre
411         landuse: 
412           cemetery: Cementiri
413           commercial: Zona comercial
414           farm: Granja
415           forest: Bosc
416           industrial: Zona industrial
417           mine: Mina
418           mountain: Muntanya
419           park: Parc
420           plaza: Plaça
421           quarry: Pedrera
422           residential: Àrea residencial
423           wetland: Aiguamoll
424           wood: Fusta
425         leisure: 
426           fishing: Àrea de pesca
427           garden: Jardí
428           golf_course: Camp de golf
429           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
430           marina: Port esportiu
431           miniature_golf: Minigolf
432           nature_reserve: Reserva natural
433           park: Parc
434           sports_centre: Centre esportiu
435           stadium: Estadi
436           swimming_pool: Piscina
437         natural: 
438           bay: Badia
439           beach: Platja
440           cape: Cap
441           cave_entrance: Entrada a cova
442           channel: Canal
443           cliff: Cingle
444           coastline: Litoral
445           crater: Cràter
446           fjord: Fiord
447           geyser: Guèiser
448           glacier: Glacera
449           hill: Pujol
450           island: Illa
451           moor: Amarratge
452           mud: Llot
453           peak: Pic
454           point: Punt
455           reef: Escull
456           river: Riu
457           rock: Roca
458           scree: Pedregar
459           shoal: Banc
460           spring: Deu
461           tree: Arbre
462           valley: Vall
463           volcano: Volcà
464           water: Aigua
465           wetland: Aiguamoll
466           wetlands: Aiguamolls
467           wood: Bosc
468         place: 
469           airport: Aeroport
470           city: Ciutat
471           country: País
472           county: Comtat
473           farm: Granja
474           house: Casa
475           houses: Cases
476           island: Illa
477           municipality: Municipi
478           postcode: Codi postal
479           region: Regió
480           sea: Mar
481           state: Estat o província
482           subdivision: Subdivisió
483           suburb: Suburbi
484           town: Poble
485         railway: 
486           level_crossing: Pas a nivell
487           monorail: Monorail
488           subway: Estació de metro
489           tram: Tramvia
490           tram_stop: Parada de tramvia
491         shop: 
492           bakery: Fleca
493           books: Llibreria
494           butcher: Carnisseria
495           car_repair: Reparació d'automòbils
496           chemist: Farmàcia
497           fish: Peixateria
498           florist: Floristeria
499           hairdresser: Perruqueria o barberia
500           jewelry: Joieria
501           laundry: Bugaderia
502           market: Mercat
503           shoes: Sabateria
504           supermarket: Supermercat
505           travel_agency: Agència de viatges
506         tourism: 
507           artwork: Il·lustració
508           attraction: Atracció
509           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
510           chalet: Xalet
511           guest_house: Alberg
512           hostel: Hostal
513           hotel: Hotel
514           information: Informació
515           motel: Motel
516           museum: Museu
517           picnic_site: Àrea de pícnic
518           theme_park: Parc temàtic
519           valley: Vall
520           viewpoint: Mirador
521           zoo: Zoològic
522         waterway: 
523           ditch: Séquia
524           mooring: Amarradors
525           rapids: Ràpids
526           river: Riu
527           wadi: Torrent
528           water_point: Punt d'aigua
529           waterfall: Cascada
530   javascripts: 
531     map: 
532       base: 
533         cycle_map: Cycle Map
534         noname: NoName
535   layouts: 
536     edit: Modificació
537     export: Exporta
538     gps_traces: Traces de GPS
539     history: Historial
540     home: Inici
541     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
542     logo: 
543       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
544     shop: Botiga
545     user_diaries: DIaris de usuari
546     view: Veure
547     view_tooltip: Visualitza els mapes
548     welcome_user: Benvingut/da, {{user_link}}
549   map: 
550     coordinates: "Coordenades:"
551     edit: Modifica
552     view: Visualitza
553   message: 
554     inbox: 
555       date: Data
556       from: De
557       title: Safata d'entrada
558     message_summary: 
559       delete_button: Suprimeix
560       read_button: Marca com a llegit
561       reply_button: Respon
562       unread_button: Marca com a no llegit
563     new: 
564       back_to_inbox: Tornar a la safata d'entrada
565       send_button: Envia
566       subject: Assumpte
567     outbox: 
568       date: Data
569       my_inbox: El meu {{inbox_link}}
570       subject: Assumpte
571       to: A
572     read: 
573       date: Data
574       from: De
575       reply_button: Respon
576       subject: Assumpte
577       to: Per a
578     sent_message_summary: 
579       delete_button: Suprimeix
580   notifier: 
581     diary_comment_notification: 
582       hi: Hola {{to_user}},
583     email_confirm: 
584       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
585     email_confirm_html: 
586       greeting: Hola,
587     email_confirm_plain: 
588       greeting: Hola,
589     gpx_notification: 
590       greeting: Hola,
591     lost_password_html: 
592       greeting: Hola,
593     lost_password_plain: 
594       greeting: Hola,
595     message_notification: 
596       hi: Hola {{to_user}},
597     signup_confirm_plain: 
598       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
599   oauth_clients: 
600     edit: 
601       submit: Modificació
602     form: 
603       name: Nom
604       required: Requerit
605   site: 
606     edit: 
607       user_page_link: pàgina d'usuari
608     index: 
609       permalink: Enllaç permanent
610       shortlink: Enllaç curt
611     key: 
612       table: 
613         entry: 
614           cemetery: Cementiri
615           centre: Centre esportiu
616           farm: Granja
617           forest: Bosc
618           golf: Camp de golf
619           industrial: Zona industrial
620           lake: 
621             - Llac
622           military: Àrea militar
623           private: Accés privat
624           rail: Ferrocarril
625           reserve: Reserva natural
626           resident: Zona residencial
627           school: 
628             - Escola
629             - Universitat
630           secondary: Carretera secundària
631           station: Estació de tren
632           subway: Metro
633           summit: 
634             1: pic
635           wood: Fusta
636     search: 
637       search: Cerca
638       submit_text: Vés-hi
639       where_am_i: On sóc?
640     sidebar: 
641       close: Tanca
642       search_results: Resultats de la cerca
643   trace: 
644     create: 
645       upload_trace: Pujar traça de GPS
646     edit: 
647       description: "Descripció:"
648       download: descàrrega
649       edit: modificació
650       filename: "Nom del fitxer:"
651       heading: Editant traça {{name}}
652       map: mapa
653       owner: "Propietari:"
654       points: "Punts:"
655       save_button: Guardar canvis
656       start_coord: "Coordenada d'inici:"
657       tags: "Etiquetes:"
658       tags_help: separat per comas
659       title: Editant traça {{name}}
660       uploaded_at: "Pujat a:"
661       visibility: "Visibilitat:"
662       visibility_help: Què vol dir això?
663     list: 
664       tagged_with: " etiquetat amb {{tags}}"
665       your_traces: Les teves traces GPS
666     no_such_user: 
667       heading: No existeix l'usuari {{user}}
668       title: No existeix l`usuari
669     trace: 
670       ago: fa {{time_in_words_ago}}
671       by: en
672       count_points: "{{count}} punts"
673       edit: modificació
674       edit_map: Edita el mapa
675       identifiable: IDENTIFICABLE
676       in: a
677       map: mapa
678       more: mes
679       pending: PENDENT
680       private: PRIVAT
681       public: PUBLIC
682       trace_details: Veure detalls de la traça
683       trackable: RASTREABLE
684       view_map: Visualitza el mapa
685     trace_form: 
686       description: Descripció
687       help: Ajuda
688       tags: Etiquetes
689       tags_help: separat per comas
690       upload_button: Pujar
691       upload_gpx: Carregar arxiu GPX
692       visibility: Visibilitat
693       visibility_help: què significa això?
694     trace_header: 
695       see_all_traces: Veure totes les traces
696       see_your_traces: Veure totes les teves traces
697     trace_optionals: 
698       tags: Etiquetes
699     trace_paging_nav: 
700       next: Següent &raquo;
701       previous: "&laquo; Previ"
702       showing_page: Mostrant pàgina {{page}}
703     view: 
704       delete_track: Elimina aquesta traça
705       description: "Descripció:"
706       download: baixada
707       edit: modificació
708       edit_track: Edita aquesta traça
709       filename: "Nom del fitxer:"
710       map: mapa
711       none: Ningú
712       owner: "Propietari:"
713       pending: PENDENT
714       points: "Punts:"
715       start_coordinates: "coordenada de inici:"
716       tags: "Etiquetes:"
717       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
718       uploaded: "Pujat el:"
719       visibility: "Visibilitat:"
720   user: 
721     account: 
722       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
723       latitude: "Latitud:"
724       longitude: "Longitud:"
725       my settings: La meva configuració
726       preferred languages: "Llengües preferents:"
727       public editing: 
728         enabled link text: què és això?
729       public editing note: 
730         heading: Edició pública
731       return to profile: Torna al perfil
732       save changes button: Desa els canvis
733       title: Edita el compte
734     confirm: 
735       button: Confirmar
736     confirm_email: 
737       button: Confirmar
738     friend_map: 
739       your location: La teva situació
740     go_public: 
741       flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
742     login: 
743       create_account: crea un compte
744       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
745       heading: Accés
746       login_button: Accés
747       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
748       password: "Contrasenya:"
749       please login: Si us plau, inicieu la sessió o {{create_user_link}}.
750       title: Accés
751     lost_password: 
752       email address: "Adreça de correu electrònic:"
753       heading: Heu oblidat la contrasenya?
754       new password button: Restablir contrasenya
755       title: contrasenya perduda
756     make_friend: 
757       success: "{{name}} ara és el vostre amic."
758     new: 
759       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
760       email address: "Adreça de correu:"
761       heading: Crea un compte d'usuari
762       password: "Contrasenya:"
763       signup: Registre
764     reset_password: 
765       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
766       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
767       heading: Restablir la contrasenya per {{user}}
768       password: "Contrasenya:"
769       reset: Restablir contrasenya
770       title: Restablir la contrasenya
771     view: 
772       add image: Afegeix una imatge
773       confirm: Confirmeu
774       create_block: boca aquest usuari
775       deactivate_user: desactiva aquest usuari
776       delete image: Suprimeix la imatge
777       delete_user: Suprimeix aquest usuari
778       description: Descripció
779       diary: diari
780       edits: modificacions
781       email address: "Adreça de correu:"
782       hide_user: amagar aquest usuari
783       my diary: el meu diari
784       my edits: les meves edicions
785       my traces: les meves traces
786       my_oauth_details: Veure els meus detalls de OAuth
787       nearby users: "Usuaris propers:"
788       role: 
789         administrator: Aquest usuari és administrador
790         moderator: Aquest usuari és moderador
791       settings_link_text: preferències
792       traces: traces
793       user image heading: Imatge d'usuari
794       your friends: Els vostres amics
795   user_block: 
796     partial: 
797       confirm: N'esteu segur?
798       creator_name: Creador
799       edit: Edició
800       show: Mostra
801       status: Estatus
802     period: 
803       one: 1 hora
804       other: "{{count}} hores"
805     show: 
806       confirm: N'esteu segur?
807       edit: Edició
808       show: Mostra
809       status: Estat
810   user_role: 
811     filter: 
812       already_has_role: L'usuari ja té un rol {{role}}.
813       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol {{role}}.
814       not_a_role: La cadena `{{role}}' no és un rol vàlid.
815       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
816     grant: 
817       confirm: Confirmar
818       heading: Confirmi la concessió de rol
819       title: Confirmi la concessió de rol
820     revoke: 
821       confirm: Confirmar
822       heading: Confirmar revocació de rol
823       title: Confirmar revocació de rol