]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/sv.yml
Fix interpolation variable errors
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ainali
5 # Author: Balp
6 # Author: Cohan
7 # Author: Grillo
8 # Author: Jas
9 # Author: Jopparn
10 # Author: Liftarn
11 # Author: Lokal Profil
12 # Author: Luen
13 # Author: Magol
14 # Author: Per
15 # Author: Pladask
16 # Author: Poxnar
17 # Author: Sannab
18 # Author: Sertion
19 # Author: The real emj
20 # Author: WikiPhoenix
21 # Author: Zvenzzon
22 sv: 
23   activerecord: 
24     attributes: 
25       diary_comment: 
26         body: Brödtext
27       diary_entry: 
28         language: Språk
29         latitude: Latitud
30         longitude: Longitud
31         title: Rubrik
32         user: Användare
33       friend: 
34         friend: Vän
35         user: Användare
36       message: 
37         body: Brödtext
38         recipient: Mottagare
39         sender: Avsändare
40         title: Rubrik
41       trace: 
42         description: Beskrivning
43         latitude: Latitud
44         longitude: Longitud
45         name: Namn
46         public: Offentlig
47         size: Storlek
48         user: Användare
49         visible: Synlig
50       user: 
51         active: Aktiv
52         description: Beskrivning
53         display_name: Visningsnamn
54         email: E-post
55         languages: Språk
56         pass_crypt: Lösenord
57     models: 
58       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
59       changeset: Ändringsset
60       changeset_tag: Etikett till ändringsset
61       country: Land
62       diary_comment: Dagbokskommentar
63       diary_entry: Dagbokspost
64       friend: Vän
65       language: Språk
66       message: Meddelande
67       node: Nod
68       node_tag: Nodtagg
69       old_node: Gammal nod
70       old_node_tag: Gammal nodtagg
71       old_relation: Gammal relation
72       old_relation_member: Gammal relationsmedlem
73       old_relation_tag: Gammal relationstagg
74       old_way: Gammal sträcka
75       old_way_node: Gammal sträcknod
76       old_way_tag: Gammal vägtagg
77       relation: Relation
78       relation_member: Medlem i relation
79       relation_tag: Relationstagg
80       session: Session
81       trace: Spår
82       tracepoint: Spårpunkt
83       user: Användare
84       user_preference: Användarinställningar
85       way: Sträcka
86       way_node: Sträcknod
87       way_tag: Vägtagg
88   application: 
89     require_cookies: 
90       cookies_needed: Du verkar ha inaktiverat cookies - aktivera cookies i din webbläsare innan du fortsätter.
91     setup_user_auth: 
92       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
93       need_to_see_terms: Din tillgång till API:t är tillfälligt avstängd. Logga in på webbgränssnittet för att se bidragsvillkor. Du behöver inte godkänna dem, men du måste se dem.
94   browse: 
95     changeset: 
96       changeset: "Ändringsset: %{id}"
97       changesetxml: XML för ändringsset
98       download: Ladda ner %{changeset_xml_link} eller %{osmchange_xml_link}
99       feed: 
100         title: Ändringsset %{id}
101         title_comment: Ändringsset %{id} - %{comment}
102       osmchangexml: osmChange XML
103       title: Ändringsset
104     changeset_details: 
105       belongs_to: "Tillhör:"
106       bounding_box: "Omslutande område:"
107       box: box
108       closed_at: "Avslutad:"
109       created_at: "Skapad:"
110       has_nodes: 
111         one: "Innehåller följande nod:"
112         other: "Innehåller följande %{count} noder:"
113       has_relations: 
114         one: "Har följande %{count} relationer:"
115         other: "Innehåller följande %{count} relationer:"
116       has_ways: 
117         one: "Har följande %{count} sträcka:"
118         other: "Innehåller följande %{count} sträckor:"
119       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
120       show_area_box: Visa boxarea
121     common_details: 
122       changeset_comment: "Kommentar:"
123       deleted_at: "Raderad:"
124       deleted_by: "Raderad av:"
125       edited_at: "Redigerad:"
126       edited_by: "Redigerad av:"
127       in_changeset: "I ändringsset:"
128       version: "Version:"
129     containing_relation: 
130       entry: Relation %{relation_name}
131       entry_role: Relation %{relation_name} (som %{relation_role})
132     map: 
133       deleted: Borttaget
134       edit: 
135         area: Redigera område
136         node: Redigera nod
137         relation: Redigera relation
138         way: Redigera väg
139       larger: 
140         area: Se området på en större karta
141         node: Se noden på en större karta
142         relation: Se relationen på en större karta
143         way: Se sträckan på en större karta
144       loading: Läser in...
145     navigation: 
146       all: 
147         next_changeset_tooltip: Nästa ändringsset
148         next_node_tooltip: Nästa nod
149         next_relation_tooltip: Nästa relation
150         next_way_tooltip: Nästa väg
151         prev_changeset_tooltip: Föregående ändringsset
152         prev_node_tooltip: Föregående nod
153         prev_relation_tooltip: Föregående relation
154         prev_way_tooltip: Föregående väg
155       user: 
156         name_changeset_tooltip: Se redigeringar av %{user}
157         next_changeset_tooltip: Nästa redigering av %{user}
158         prev_changeset_tooltip: Föregående redigering av %{user}
159     node: 
160       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
161       download_xml: Laddda hem XML
162       edit: redigera
163       node: Nod
164       node_title: "Nod: %{node_name}"
165       view_history: se historik
166     node_details: 
167       coordinates: "Koordinater:"
168       part_of: "Del av:"
169     node_history: 
170       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
171       download_xml: Ladda ner XML
172       node_history: Nodhistorik
173       node_history_title: "Nodhistorik: %{node_name}"
174       view_details: visa detaljer
175     not_found: 
176       sorry: "%{type}en med id %{id} kunde inte hittas"
177       type: 
178         changeset: ändringsset
179         node: nod
180         relation: relation
181         way: väg
182     paging_nav: 
183       of: av
184       showing_page: Visar sida
185     relation: 
186       download: "%{download_xml_link} eller %{view_history_link}"
187       download_xml: Ladda ner XML
188       relation: Relation
189       relation_title: "Relation: %{relation_name}"
190       view_history: Visa historik
191     relation_details: 
192       members: "Medlemmar:"
193       part_of: "Del av:"
194     relation_history: 
195       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
196       download_xml: Ladda hem XML
197       relation_history: Relationhistorik
198       relation_history_title: "Relationshistorik: %{relation_name}"
199       view_details: visa detaljer
200     relation_member: 
201       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
202       type: 
203         node: Nod
204         relation: Relation
205         way: Väg
206     start: 
207       manually_select: Välj ett område manuellt
208       view_data: Visa data för denna karta
209     start_rjs: 
210       data_frame_title: Data
211       data_layer_name: Data
212       details: Detaljer
213       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
214       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
215       hide_areas: Göm område
216       history_for_feature: Historik för [[feature]]
217       load_data: Ladda data
218       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
219       loading: Laddar...
220       manually_select: Välj en annan area manuellt
221       object_list: 
222         api: Hämta detta område från API:t
223         back: Visa objektlista
224         details: Detaljer
225         heading: Objektlista
226         history: 
227           type: 
228             node: Nod [[id]]
229             way: Väg [[id]]
230         selected: 
231           type: 
232             node: Nod [[id]]
233             way: Väg [[id]]
234         type: 
235           node: Nod
236           way: Väg
237       private_user: privat användare
238       show_areas: Visa område
239       show_history: Visa historik
240       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än %{max_bbox_size})"
241       wait: Vänta...
242       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
243     tag_details: 
244       tags: "Taggar:"
245       wiki_link: 
246         key: Wiki-beskrivningssidan för %{key} taggen
247         tag: Wiki-beskrivningssidan för %{key}=%{value}-taggen
248       wikipedia_link: Artikeln om %{page} på Wikipedia
249     timeout: 
250       sorry: Tyvärr tog data för %{type} med id %{id} för lång tid att hämta.
251       type: 
252         changeset: ändringsset
253         node: nod
254         relation: relation
255         way: väg
256     way: 
257       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
258       download_xml: Ladda hem XML
259       edit: redigera
260       view_history: se historik
261       way: Väg
262       way_title: "Väg: %{way_name}"
263     way_details: 
264       also_part_of: 
265         one: också del av väg %{related_ways}
266         other: också del av vägarna %{related_ways}
267       nodes: "Noder:"
268       part_of: "Del av:"
269     way_history: 
270       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
271       download_xml: Ladda hem XML
272       view_details: visa detaljer
273       way_history: Väghistorik
274       way_history_title: "Väghistorik: %{way_name}"
275   changeset: 
276     changeset: 
277       anonymous: Anonym
278       big_area: (stor)
279       no_comment: (ingen)
280       no_edits: (inga ändringar)
281       show_area_box: visa område
282       still_editing: (redigerar fortfarande)
283       view_changeset_details: Visa detaljer om ändringsset
284     changeset_paging_nav: 
285       next: Nästa »
286       previous: « Föregående
287       showing_page: Visar sida %{page}
288     changesets: 
289       area: Area
290       comment: Kommentar
291       id: ID
292       saved_at: Sparad
293       user: Användare
294     list: 
295       description: Senaste ändringar
296       description_bbox: Changesets inom %{bbox}
297       description_user: Ändringsset av %{user}
298       description_user_bbox: Ändringsset av %{user} inom %{bbox}
299       heading: Ändringsset
300       heading_bbox: Ändringsset
301       heading_user: Ändringsset
302       heading_user_bbox: Ändringsset
303       title: Ändringsset
304       title_bbox: Changesets inom %{bbox}
305       title_user: Ändringsset av %{user}
306       title_user_bbox: Ändringsset av %{user} inom %{bbox}
307     timeout: 
308       sorry: Kunde tyvärr inte lista begärda ändringsset. Begäran tog för lång tid att hämta.
309   diary_entry: 
310     diary_comment: 
311       comment_from: Kommentar från %{link_user}, %{comment_created_at}
312       confirm: Bekräfta
313       hide_link: Dölj denna kommentar
314     diary_entry: 
315       comment_count: 
316         one: 1 kommentar
317         other: "%{count} kommentarer"
318       comment_link: Kommentera denna anteckning
319       confirm: Bekräfta
320       edit_link: Redigera denna anteckning
321       hide_link: Dölj den här posten
322       posted_by: Skrivet av %{link_user} den %{created} på %{language_link}
323       reply_link: Svara på denna anteckning
324     edit: 
325       body: "Meddelandetext:"
326       language: "Språk:"
327       latitude: "Latitud:"
328       location: "Plats:"
329       longitude: "Longitud:"
330       marker_text: Plats för inlägg
331       save_button: Spara
332       subject: "Ärende:"
333       title: Redigera dagboksanteckning
334       use_map_link: använd karta
335     feed: 
336       all: 
337         description: Senaste dagboksinlägg från användare av OpenStreetMap
338         title: OpenStreetMap-dagboksinlägg
339       language: 
340         description: Senaste dagboksinlägg från användare av OpenStreetMap på %{language_name}
341         title: Openstreetmap dagboksinlägg på %{language_name}
342       user: 
343         description: Senaste dagboksinlägg på OpenStreetMap från %{user}
344         title: OpenStreetMap dagboksinlägg för användaren %{user}
345     list: 
346       in_language_title: Dagböcker på %{language}
347       new: Ny dagboksanteckning
348       new_title: Skapa inlägg i din användardagbok
349       newer_entries: Nyare anteckningar
350       no_entries: Inga dagboksanteckningar
351       older_entries: Äldre anteckningar
352       recent_entries: "Aktuella dagboksanteckningar:"
353       title: Användardagböcker
354       user_title: "%{user}s dagbok"
355     location: 
356       edit: Redigera
357       location: "Plats:"
358       view: Visa
359     new: 
360       title: Ny dagboksanteckning
361     no_such_entry: 
362       body: Tyvärr finns inget inlägg med id %{id}. Kontrollera stavning eller så är länken du klickade på felaktig.
363       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: %{id}"
364       title: Ingen sådan dagboksanteckning
365     no_such_user: 
366       body: Det finns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera din stavning, eller kanske det är länken du klickade på som är fel.
367       heading: Användaren %{user} finns inte
368       title: Ingen sådan användare
369     view: 
370       leave_a_comment: Lämna en kommentar
371       login: Inloggning
372       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} för att lämna en kommentar"
373       save_button: Spara
374       title: "%{user}s dagbok | %{title}"
375       user_title: Dagbok för %{user}
376   editor: 
377     default: Standard (för närvarande %{name})
378     potlatch: 
379       description: Potlatch 1 (redigera i webläsaren)
380       name: Potlatch 1
381     potlatch2: 
382       description: Potlatch 2 (redigera i webläsaren)
383       name: Potlatch 2
384     remote: 
385       description: Fjärrstyrning (JOSM eller Merkaartor)
386       name: Fjärrstyrning
387   export: 
388     start: 
389       add_marker: Lägg till markör på kartan
390       area_to_export: Yta som ska exporteras
391       embeddable_html: Inbäddad HTML
392       export_button: Exportera
393       export_details: Data från OpenStreetMap är licenscerat som <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
394       format: "Format:"
395       format_to_export: Format för export
396       image_size: "Bildstorlek:"
397       latitude: "Lat:"
398       licence: Licens
399       longitude: "Lon:"
400       manually_select: Välj ett annat område manuellt
401       max: max
402       options: Alternativ
403       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
404       output: Utdata
405       paste_html: Klistra in HTML för att bädda in på webbplats
406       scale: Skala
407       too_large: 
408         body: Detta område är för stort för att exporteras som OpenStreetMap XML-data. Vänligen zooma in eller välja ett mindre område.
409         heading: For stort område
410       zoom: Zooma
411     start_rjs: 
412       add_marker: Lägg till markör på kartan
413       change_marker: Ändra markörposition
414       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
415       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
416       export: Export
417       manually_select: Välj ett annat område manuellt
418       view_larger_map: Visa större karta
419   geocoder: 
420     description: 
421       title: 
422         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
423         osm_namefinder: "%{types} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
424         osm_nominatim: Plats från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
425       types: 
426         cities: Städer
427         places: Platser
428         towns: Samhällen
429     description_osm_namefinder: 
430       prefix: "%{distance} %{direction} om %{type}"
431     direction: 
432       east: öst
433       north: norr
434       north_east: nordöst
435       north_west: nordväst
436       south: syd
437       south_east: sydöst
438       south_west: sydväst
439       west: väst
440     distance: 
441       one: ungefär 1 km
442       other: ungefär %{count} km
443       zero: mindre än 1 km
444     results: 
445       more_results: Fler resultat
446       no_results: Hittade inget.
447     search: 
448       title: 
449         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
450         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
451         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
452         osm_namefinder: Resultat från <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
453         osm_nominatim: Resultat från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
454         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
455         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
456     search_osm_namefinder: 
457       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} om %{parentname})"
458       suffix_place: ", %{distance} %{direction} om %{placename}"
459     search_osm_nominatim: 
460       prefix: 
461         amenity: 
462           airport: Flygplats
463           arts_centre: Konstcenter
464           atm: Bankomat
465           auditorium: Auditorium
466           bank: Bank
467           bar: Bar
468           bench: Bänk
469           bicycle_parking: Cykelparkering
470           bicycle_rental: Cykeluthyrning
471           brothel: Bordell
472           bureau_de_change: Växlingskontor
473           bus_station: Busstation
474           cafe: Kafé
475           car_rental: Biluthyrning
476           car_sharing: Bilpool
477           car_wash: Biltvätt
478           casino: Kasino
479           cinema: Biograf
480           clinic: Klinik
481           club: Klubb
482           college: Gymnasium
483           courthouse: Tingshus
484           crematorium: Krematorium
485           dentist: Tandläkare
486           doctors: Läkare
487           dormitory: Studenthem
488           drinking_water: Dricksvatten
489           driving_school: Körskola
490           embassy: Ambassad
491           emergency_phone: Nödtelefon
492           fast_food: Snabbmat
493           ferry_terminal: Färjeterminal
494           fire_hydrant: Brandpost
495           fire_station: Brandstation
496           fountain: Fontän
497           fuel: Bränsle
498           grave_yard: Begravningsplats
499           gym: Fitnesscenter / Gym
500           hall: Samlingslokal
501           health_centre: Vårdcentral
502           hospital: Sjukhus
503           hotel: Hotell
504           hunting_stand: Jakttorn
505           ice_cream: Glass
506           kindergarten: Dagis
507           library: Bibliotek
508           market: Torghandel
509           marketplace: "\nMarknad"
510           mountain_rescue: Fjällräddning
511           nightclub: Nattklubb
512           nursery: Förskola
513           nursing_home: Vårdhem
514           office: Kontor
515           park: Park
516           parking: Parkeringsplats
517           pharmacy: Apotek
518           place_of_worship: Plats för tillbedjan
519           police: Polis
520           post_box: Brevlåda
521           post_office: Postkontor
522           preschool: Förskola
523           prison: Fängelse
524           pub: Pub
525           public_building: Offentlig byggnad
526           public_market: Marknadsplats
527           reception_area: Reception
528           recycling: Återvinningsstation
529           restaurant: Restaurang
530           retirement_home: Äldreboende
531           sauna: Bastu
532           school: Skola
533           shelter: Hydda
534           shop: Affär
535           shopping: Handel
536           social_club: Social klubb
537           studio: Studio
538           supermarket: Stormarknad
539           taxi: Taxi
540           telephone: Telefonkiosk
541           theatre: Teater
542           toilets: Toaletter
543           townhall: Rådhus
544           university: Universitet
545           vending_machine: Varumaskin
546           veterinary: Veterinär
547           village_hall: gemensamhetslokal
548           waste_basket: Papperskorg
549           wifi: WLAN-accesspunkt
550           youth_centre: Ungdomscenter
551         boundary: 
552           administrative: Administrativ gräns
553         building: 
554           apartments: Flerfamiljshus
555           block: Byggblock
556           bunker: Bunker
557           chapel: Kapell
558           church: Kyrka
559           city_hall: Rådhus
560           commercial: Kommersiell byggnad
561           dormitory: Studenthem
562           entrance: entré
563           faculty: Fakultetsbyggnad
564           farm: Ekonomibyggnad
565           flats: Lägenheter
566           garage: Garage
567           hospital: Sjukhusbyggnad
568           hotel: Hotell
569           house: Hus
570           industrial: Industribyggnad
571           office: Kontorsbyggnad
572           public: Offentlig byggnad
573           residential: Bostadsbyggnad
574           retail: Affärsbyggnad
575           school: Skolbyggnad
576           shop: Affär
577           stadium: Stadium
578           store: Affär
579           terrace: Terass
580           tower: Torn
581           train_station: Järnvägsstation
582           university: Universitetsbyggnad
583         highway: 
584           bridleway: Ridstig
585           bus_guideway: Spårbussväg
586           bus_stop: Busshållplats
587           byway: Omfartsväg
588           construction: Väg under konstruktion
589           cycleway: Cykelspår
590           emergency_access_point: Utryckningsplats
591           footway: Gångväg
592           ford: Vadställe
593           gate: Grind
594           living_street: Gårdsgata
595           minor: Mindre väg
596           motorway: Motorväg
597           motorway_junction: Motorvägskorsning
598           motorway_link: Påfart/avfart till motorväg
599           path: Stig
600           pedestrian: Gågata
601           platform: Perrong
602           primary: Riksväg (primär väg)
603           primary_link: Påfart till riksväg
604           raceway: Tävlingsbana
605           residential: Bostäder
606           road: Väg
607           secondary: Länsväg (sekundärväg)
608           secondary_link: Påfart till länsväg
609           service: Serviceväg
610           services: Rastplats-väg
611           steps: Trappa
612           track: Traktorväg
613           trail: Vandringsled
614           trunk: Motortrafikled
615           trunk_link: Påfart till motortrafikled
616           unclassified: Oklassificerad väg
617           unsurfaced: Oasfalterad väg
618         historic: 
619           archaeological_site: Arkeologisk plats
620           battlefield: Slagfält
621           boundary_stone: Gränssten
622           building: Byggnad
623           castle: Slott
624           church: Kyrka
625           house: Hus
626           icon: Ikon
627           manor: Herrgård
628           memorial: Minnesmärke
629           mine: Gruva
630           monument: Monument
631           museum: Museum
632           ruins: Ruin
633           tower: Torn
634           wreck: Vrak
635         landuse: 
636           allotments: Kolonilotter
637           cemetery: Begravningsplats
638           commercial: Kommersiellt område
639           construction: Byggarbetsplats
640           farm: Bondgård
641           farmland: Jordbruksmark
642           farmyard: Gårdstun
643           forest: Skog
644           grass: Gräs
645           industrial: Industriområde
646           landfill: Soptipp
647           meadow: Äng
648           military: Militärområde
649           mine: Gruva
650           mountain: Berg
651           nature_reserve: Naturreservat
652           park: Park
653           piste: Pist
654           plaza: Torg
655           quarry: Stenbrott
656           railway: Järnväg
657           reservoir: Reservoar
658           residential: Bostadsområde
659           vineyard: Vingård
660           wetland: Våtmark
661           wood: Skog
662         leisure: 
663           beach_resort: Badort
664           common: Allmänning
665           fishing: Fiskevatten
666           garden: Trädgård
667           golf_course: Golfbana
668           ice_rink: Isrink
669           marina: Marina
670           miniature_golf: Minigolf
671           nature_reserve: Naturreservat
672           park: Park
673           pitch: Idrottsplan
674           playground: Lekplats
675           recreation_ground: Rekreationsområde
676           slipway: Stapelbädd
677           sports_centre: Sporthall
678           stadium: Stadium
679           swimming_pool: Simbassäng
680           track: Löparbana
681           water_park: Vattenpark
682         natural: 
683           bay: Bukt
684           beach: Strand
685           cape: Udde
686           cave_entrance: Grottmynning
687           channel: Kanal
688           cliff: Klippa
689           coastline: Kustlinje
690           crater: Krater
691           feature: Funktioner
692           fell: Fjäll
693           fjord: Fjord
694           geyser: Gejser
695           glacier: Glaciär
696           heath: Ljunghed
697           hill: Kulle
698           island: Ö
699           land: Land
700           marsh: Träsk
701           moor: Hed
702           mud: Lera
703           peak: Topp
704           reef: Rev
705           ridge: Bergskam
706           river: Flod
707           rock: Klippa
708           scree: Taluskon
709           scrub: Buskskog
710           shoal: Sandbank
711           spring: Källa
712           strait: Sund
713           tree: Träd
714           valley: Dal
715           volcano: Vulkan
716           water: Vatten
717           wetland: Våtmark
718           wetlands: Våtmark
719           wood: Skog
720         place: 
721           airport: Flygplats
722           city: Stad
723           country: Land
724           county: Län
725           farm: Bondgård
726           hamlet: By
727           house: Hus
728           houses: Hus
729           island: Ö
730           islet: Holme
731           locality: Läge
732           moor: Hed
733           municipality: Kommun
734           postcode: Postnummer
735           region: Region
736           sea: Hav
737           state: Delstat
738           subdivision: Underavdelning
739           suburb: Förort
740           town: Ort
741           unincorporated_area: Kommunfritt område
742           village: Mindre ort
743         railway: 
744           abandoned: Övergiven järnväg
745           construction: Järnväg under anläggande
746           disused: Nedlagd järnväg
747           disused_station: Nedlagd järnvägsstation
748           funicular: Bergbana
749           halt: Tågstopp
750           historic_station: Historisk Järnvägsstation
751           junction: Järnvägsknutpunkt
752           light_rail: Spårvagn
753           monorail: Enspårsbana
754           narrow_gauge: Smalspårsjärnväg
755           platform: Tågperrong
756           preserved: Bevarad järnväg
757           spur: Sidospår
758           station: Tågstation
759           subway: Tunnelbanestation
760           subway_entrance: Tunnelbaneingång
761           switch: Järnvägsväxel
762           tram: Spårväg
763           tram_stop: Spårvagnshållplats
764           yard: Bangård
765         shop: 
766           art: Konstaffär
767           bakery: Bageri
768           beauty: Skönhetssalong
769           bicycle: Cykelaffär
770           books: Bokhandel
771           butcher: Slaktare
772           car: Bilhandlare
773           car_dealer: Bilförsäljare
774           car_parts: Bildelar
775           car_repair: Bilverkstad
776           carpet: Mattaffär
777           charity: Välgörenhetsbutik
778           chemist: Apotek
779           clothes: Klädbutik
780           computer: Datorbutik
781           confectionery: Godisbutik
782           convenience: Närköp
783           cosmetics: Parfymeri
784           department_store: Varuhus
785           doityourself: Gör-det-själv
786           drugstore: Apotek
787           dry_cleaning: Kemtvätt
788           electronics: Elektronikbutik
789           estate_agent: Egendomsmäklare
790           fashion: Modebutik
791           fish: Fiskhandlare
792           florist: Blommor
793           food: Mataffär
794           funeral_directors: Begravningsbyrå
795           furniture: Möbler
796           gallery: Galleri
797           garden_centre: Trädgårdshandel
798           general: Landhandel
799           gift: Presentaffär
800           greengrocer: Grönsakshandlare
801           grocery: Livsmedelsbutik
802           hairdresser: Frisör
803           hardware: Järnhandel
804           hifi: Hi-Fi
805           insurance: Försäkring
806           jewelry: Guldsmed
807           kiosk: Kiosk
808           laundry: Tvättservice
809           mall: Köpcentrum
810           market: Marknad
811           mobile_phone: Mobiltelefonbutik
812           motorcycle: Motorcykelhandlare
813           music: Musikaffär
814           newsagent: Tidningskiosk
815           optician: Optiker
816           organic: Ekologiska livsmedelsaffär
817           outdoor: Friluftsbutik
818           pet: Djuraffär
819           photo: Fotoaffär
820           salon: Salong
821           shoes: Skoaffär
822           shopping_centre: Köpcentrum
823           sports: Sportaffär
824           stationery: Pappershandel
825           supermarket: Snabbköp
826           toys: Leksaksaffär
827           travel_agency: Resebyrå
828           video: Videobutik
829           wine: Alkoholbutik
830         tourism: 
831           alpine_hut: Fjällbod
832           artwork: Konstverk
833           attraction: Attraktion
834           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
835           cabin: Stuga
836           camp_site: Campingplats
837           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
838           chalet: Stuga
839           guest_house: Gäststuga
840           hostel: Vandrarhem
841           hotel: Hotell
842           information: Turistinformation
843           lean_to: Skjul
844           motel: Motell
845           museum: Museum
846           picnic_site: Picknickplats
847           theme_park: Nöjespark
848           valley: Dal
849           viewpoint: Utsiktspunkt
850           zoo: Djurpark
851         waterway: 
852           boatyard: Båtvarv
853           canal: Kanal
854           connector: Förbindelsepunkt för farled
855           dam: Damm
856           derelict_canal: Nerlagd kanal
857           ditch: Dike
858           dock: Docka
859           drain: Avlopp
860           lock: Sluss
861           lock_gate: Slussport
862           mineral_spring: Mineralvattenskälla
863           mooring: Förtöjning
864           rapids: Fors
865           river: Älv
866           riverbank: Älvbank
867           stream: Ström
868           wadi: Uttorkad flod
869           waterfall: Vattenfall
870           weir: Överfallsvärn
871   javascripts: 
872     map: 
873       base: 
874         cycle_map: Cykelkarta
875     site: 
876       edit_disabled_tooltip: Zooma in för att redigera kartan
877       edit_tooltip: Redigera kartan
878       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
879       history_disabled_tooltip: Zooma in för att kunna se karteringshistorik för detta område
880       history_tooltip: Visa ändringar för detta område
881       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karteringshistorik.
882   layouts: 
883     community_blogs: Communitybloggar
884     community_blogs_title: Bloggar från OpenStreetMap-medlemmar
885     copyright: Upphovsrätt & licens
886     documentation: Dokumentation
887     documentation_title: Projektdokumentation
888     donate: Donera till OpenStreetMap med en %{link} till hårdvarufonden.
889     donate_link_text: donation
890     edit: Redigera
891     edit_with: Redigera med %{editor}
892     export: Exportera
893     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
894     foundation: Stiftelsen
895     foundation_title: OpenStreetMap stiftelsen
896     gps_traces: GPS-spår
897     gps_traces_tooltip: Visa, ladda upp och ändra GPS-spår.
898     help: Hjälp
899     help_centre: Hjälpcentral
900     help_title: Hjälpsida för projektet
901     history: Historik
902     home: hem
903     home_tooltip: Gå till hempositionen
904     inbox: inkorg (%{count})
905     inbox_tooltip: 
906       one: Du har ett oläst meddelande
907       other: Du har %{count} olästa meddelanden
908       zero: Du har inga olästa meddelanden.
909     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
910     intro_2: Openstreetmap låter dig i samarbete med andra visa, ändra på och använda geografisk data från hela världen.
911     intro_3: OpenStreetMaps serverplats stöds av %{ucl}, %{ic} och %{bytemark}. Andra som stödjer projektet listas i %{partners}.
912     intro_3_partners: wiki
913     license: 
914       title: Openstreetmap datat licensieras som Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License.
915     log_in: logga in
916     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
917     logo: 
918       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
919     logout: logga ut
920     logout_tooltip: Logga ut
921     make_a_donation: 
922       text: Donera
923       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
924     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
925     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
926     sign_up: registrera
927     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
928     sotm2011: Kom till 2011 års OpenStreetMapkonferens, The State of the Map, 9:e -11:e september i Denver!
929     tag_line: Den fria wiki-världskartan
930     user_diaries: Användardagböcker
931     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
932     view: Visa
933     view_tooltip: Visa kartan
934     welcome_user: Välkommen %{user_link}
935     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
936     wiki: Wiki
937     wiki_title: Wiki-webplats för projektet
938   license_page: 
939     foreign: 
940       english_link: det engelska originalet
941       text: I händelse av en konflikt mellan denna översatta sida och %{english_original_link} har den engelska texten företräde
942       title: Om denna översättning
943     legal_babble: "<h2>Upphovsrätt och licens</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap är <i>Öppen data</i>, licensierad under <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> licence (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Du är fri att kopiera, distribuera, överföra och anpassa våra kartor\n  och data, så länge du hänvisar till OpenStreetMap och dess\n  bidragsgivare. Om du ändrar eller bygger på våra kartor eller data kan du\n  distribuera resultatet endast under samma licens. Den\n  fullständig<a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">juridiska texten</a> förklarar dina rättigheter och skyldigheter.\n</a!n!></p>\n\n<h3>Hur du hänvisar till OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Om du använder OpenStreetMaps kartbilder begär vi att\n  din hänvisning inehåller minst &ldquo;&copy; OpenStreetMap\n  contributors, CC-BY-SA&rdquo;. Om du enbart använder kartdata\n  begär vi &ldquo;Map data &copy; OpenStreetMap contributors,\n  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Om möjligt bör OpenStreetMap bli länkat till <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  och CC-av-SA till <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Om\n  du använder ett medium där länkar inte är möjligt (t.ex. ett\n  tryckt arbete), föreslår vi att du hänvisar läsarna till\n  www.openstreetmap.org (kanske genom att expandera\n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; till dess fullständiga adress) och till\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Hitta mer</h3>\n<p>\n  Läs mer om hur du använder vår data på vår <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiska\n  FAQ</a>.\n<p>\n  OSM bidragsgivare påminns att aldrig att lägga till data från några\n  upphovsrättsskyddade källor (t.ex. Google Maps eller tryckta kartor) utan\n  uttryckligt tillstånd från upphovsrättsinnehavarna.\n</p>\n<p>\n  Även om OpenStreetMap är öppna data, vi kan inte tillhandahålla ett\n  gratis kart-API för tredjepartsutvecklare.\n\n  Se vår <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Policy för användning API</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Policy för användning av Kartbilder (Tiles)</a>\n  och <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Policyn för Nominatim-användning</a>.\n</p>\n\n<h3>Våra bidragsgivare</h3>\n<p>\n  Vår CC-av-SA-licens kräver att du &ldquo;ge ursprunglig\n  författaren kredit rimliga för det medium eller syfte du \n  utnyttja\". Enskilda OSM-kartografer begär inte en kredit utöver &ldquo;OpenStreetMap\n  contributors&rdquo;, men där data från en nationell kartläggningsbyrån eller annan viktig källa har inkluderats i\n  OpenStreetMap kan det vara rimligt att kreditera dem genom att direkt\n  lägga till deras kredit eller genom att länkning till det på den här sidan.\n</p>\n\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australien</strong>: innehåller förortsdata baserade på australiska statistiska data.</li>\n   <li><strong>Österrike</strong>: innehåller data från <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC-BY</a>.</li>\n   <li><strong>Kanada</strong>: innehåller data från GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural\n    Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural\n    Resources Canada) och StatCan (Geography Division, Statistics Canada.</li>\n   <li><strong>Frankrike</strong>: innehåller data från Direction Générale des Impôts.</li>\n   <li><strong>Nya Zeeland</strong>: innehåller data från Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.</li>\n   <li><strong>Polen</strong>: innehåller data från <a\n    href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL kartor</a>. Copyright UMP-pcPL contributors.</</li>\n   <li><strong>Storbritanien</strong>: innehåller Ordnance Survey data &copy; Crown copyright and database right 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Införandet av uppgifter i OpenStreetMap innebär inte att ursprungligt\n  databidragare stöder OpenStreetMap, ger garanti eller\n  accepterar något ansvar.\n</p>"
944     native: 
945       mapping_link: börja kartlägga
946       native_link: Svensk version
947       title: Om denna sida
948   message: 
949     delete: 
950       deleted: Meddelande raderat
951     inbox: 
952       date: Datum
953       from: Från
954       my_inbox: Min inbox
955       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon %{people_mapping_nearby_link}?
956       outbox: utbox
957       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
958       subject: Ärende
959       title: Inbox
960     mark: 
961       as_read: Meddelandet markerat som läst
962       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
963     message_summary: 
964       delete_button: Radera
965       read_button: Markera som läst
966       reply_button: Svar
967       unread_button: Markera som oläst
968     new: 
969       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
970       limit_exceeded: Du har skickat många meddelanden på kort tid.  Var god vänta en stund innan du försöker igen.
971       message_sent: Meddelande skickat
972       send_button: Skicka
973       send_message_to: Skicka nytt meddelande till %{name}
974       subject: Ärende
975       title: Skicka meddelande
976     no_such_message: 
977       body: Det finns inget meddelande med det ID-et.
978       heading: Inget sådant meddelande
979       title: Inget sådant meddelande
980     no_such_user: 
981       body: Tyvärr finns ingen användare med det namnet.
982       heading: Ingen sådan användare
983       title: Ingen sådan användare
984     outbox: 
985       date: Datum
986       inbox: inbox
987       my_inbox: Min %{inbox_link}
988       outbox: utbox
989       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
990       subject: Ärende
991       title: Utbox
992       to: Till
993     read: 
994       back_to_inbox: Åter till inbox
995       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
996       date: Datum
997       from: Från
998       reading_your_messages: Läser dina meddelanden
999       reading_your_sent_messages: Läser dina skickade meddelanden
1000       reply_button: Svara
1001       subject: Ärende
1002       title: Läs meddelande
1003       to: Till
1004       unread_button: Markera som oläst
1005     sent_message_summary: 
1006       delete_button: Radera
1007   notifier: 
1008     diary_comment_notification: 
1009       header: "%{from_user} har lämnat kommentar till ditt OpenStreetMap dagboksinlägg med rubriken %{subject}:"
1010       hi: Hej %{to_user},
1011       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterade din dagboksanteckning"
1012     email_confirm: 
1013       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
1014     email_confirm_html: 
1015       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
1016       greeting: Hej,
1017       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress för %{server_url} till %{new_address}.
1018     email_confirm_plain: 
1019       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta ändringen.
1020       greeting: Hej,
1021       hopefully_you_2: "%{server_url} till %{new_address}."
1022     friend_notification: 
1023       befriend_them: Du kan också lägga till dem som en vän på %{befriendurl}.
1024       had_added_you: "%{user} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
1025       see_their_profile: Du kan se deras profil på %{userurl}.
1026       subject: "[OpenStreetMap] %{user} lade till dig som en vän"
1027     gpx_notification: 
1028       and_no_tags: och inga taggar.
1029       and_the_tags: "och följande taggar:"
1030       failure: 
1031         failed_to_import: "misslyckats med att importera. Här är felet:"
1032         more_info_1: Mer information om GPX importfel och hur man undviker dem
1033         more_info_2: "de kan hittas på:"
1034         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
1035       greeting: Hej,
1036       success: 
1037         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
1038       with_description: med beskrivningen
1039       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
1040     lost_password: 
1041       subject: "[OpenStreetMap] Begäran om återställning av lösenord"
1042     lost_password_html: 
1043       greeting: Hej,
1044     lost_password_plain: 
1045       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
1046       greeting: Hej,
1047       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) vill återställa lösenordet för denna
1048       hopefully_you_2: email adress openstreetmap.org konto.
1049     message_notification: 
1050       footer1: Du kan också läsa meddelandet på %{readurl}
1051       footer2: och du kan svara på %{replyurl}
1052       header: "%{from_user} har skickat ett meddelande via OpenStreetMap med ämnet %{subject}:"
1053       hi: Hej %{to_user},
1054     signup_confirm: 
1055       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
1056     signup_confirm_html: 
1057       ask_questions: Du kan ställa vilken fråga du vill om OpenStreetMap på vår <a href="http://help.openstreetmap.org/">frågor- och svarsida</a>.
1058       get_reading: Kom igång med OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a>, blir uppdaterad om de senaste nyheterna via <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMaps blogg</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, eller skumma genom OpenStreetMaps grundare Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> för en kortfattad historisk genomgång, som också har en <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">poddradio att lyssna på</a>!
1059       greeting: Hej där!
1060       more_videos: Det finns %{more_videos_link}.
1061       more_videos_here: fler videoklipp här
1062       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
1063     signup_confirm_plain: 
1064       ask_questions: "Du kan ställa valfria frågor om OpenStreetMap på vår frågesida:"
1065       click_the_link_1: Om detta är du, välkommen! Klicka på länken nedan för att bekräfta ditt
1066       click_the_link_2: konto och läs vidare för mer information om OpenStreetMap.
1067       greeting: Hej där!
1068       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
1069       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
1070       wiki_signup: "Du kan också registrera dig på OpenStreetMap wikin på:"
1071   oauth: 
1072     oauthorize: 
1073       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
1074       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
1075       allow_to: "Tillåt applikation att:"
1076       allow_write_api: ändra på kartan.
1077       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
1078       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
1079       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
1080       request_access: För att programmet %{app_name} ska få tillgång till ditt konto måste du godkänna att det får tillgång till att göra ändringar i ditt namn. Du kan välja eller ta bort hur många val du vill.
1081     revoke: 
1082       flash: Du tagit bort OAuth-nyckel för %{application}
1083   oauth_clients: 
1084     edit: 
1085       submit: Redigera
1086     form: 
1087       allow_write_api: ändra kartan.
1088       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
1089       name: Namn
1090       required: Nödvändigt
1091       support_url: Support URL
1092     index: 
1093       application: Applikationsnamn
1094       issued_at: Utfärdad
1095       register_new: Registrera din applikation
1096       revoke: Återkalla!
1097     new: 
1098       submit: Registrera
1099       title: Registrera ett nytt program
1100     show: 
1101       allow_write_api: ändra kartan.
1102       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
1103       authorize_url: "Godkänn URL:"
1104       edit: Redigera detaljer
1105       support_notice: Vi stödjer HMAC-SHA1 (rekommenderas) såväl som oformaterad text i SSL-läge.
1106   site: 
1107     edit: 
1108       anon_edits_link_text: Ta reda på varför det är så.
1109       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
1110       user_page_link: användarsida
1111     index: 
1112       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
1113       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
1114       js_3: Du kan prova <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home statiska kartan</a> om du inte kan använda javascript.
1115       license: 
1116         license_name: Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.0
1117         project_name: OpenStreetMap-projektet
1118       permalink: Permanent länk
1119       shortlink: Kortlänk
1120     key: 
1121       map_key: Kartnyckel
1122       map_key_tooltip: Symbolförklaring
1123       table: 
1124         entry: 
1125           admin: Administrativ gräns
1126           allotments: Koloniträdgårdar
1127           apron: 
1128             - Flygplatsterminal
1129             - terminal
1130           bridge: Svarta kantar = bro
1131           bridleway: Ridstig
1132           brownfield: Förfallen industritomt
1133           building: Viktig byggnad
1134           cable: 
1135             - stollift
1136             - stollift
1137           cemetery: Begravningsplats
1138           centre: Idrottsanläggning
1139           commercial: Kommersiellt område
1140           common: 
1141             - Allmänning
1142             - äng
1143           construction: Vägar som byggs
1144           cycleway: Cykelväg
1145           destination: Förbjuden genomfart
1146           farm: Bondgård
1147           footway: Gångväg
1148           forest: skog
1149           golf: Golfbana
1150           heathland: Hed
1151           industrial: Industriellt område
1152           lake: 
1153             - Sjö
1154             - vattenmagasin
1155           military: Militärområde
1156           motorway: Motorväg
1157           park: Park
1158           permissive: Endast tillträde för behöriga
1159           pitch: Bollplan
1160           primary: Riksväg
1161           private: Privat tillgång
1162           rail: Järnväg
1163           reserve: Naturreservat
1164           resident: Bostadsområde
1165           retail: Område för Detaljhandel
1166           runway: 
1167             - Landningsbana
1168             - taxibana
1169           school: 
1170             - Skola
1171             - universitet
1172           secondary: Länsväg
1173           station: Järnvägsstation
1174           subway: T-bana
1175           summit: 
1176             - Topp
1177             - topp
1178           tourist: Turistattraktion
1179           track: Spår
1180           tram: 
1181             - spårvagn
1182             - spårvagn
1183           trunk: Motortrafikled
1184           tunnel: Streckade kanter = tunnel
1185           unclassified: Oklassificerad väg
1186           unsurfaced: Oasfalterad väg
1187           wood: Vårdad skog
1188     search: 
1189       search: Sök
1190       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
1191       submit_text: Gå
1192       where_am_i: Var är jag
1193     sidebar: 
1194       close: Stäng
1195       search_results: Sökresultat
1196   time: 
1197     formats: 
1198       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1199   trace: 
1200     create: 
1201       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
1202       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1203     delete: 
1204       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
1205     edit: 
1206       description: "Beskrivning:"
1207       download: ladda ner
1208       edit: redigera
1209       filename: "Filnamn:"
1210       heading: Redigerar spår %{name}
1211       map: karta
1212       owner: "Ägare:"
1213       points: "Punkter:"
1214       save_button: Spara ändringar
1215       start_coord: "Startkoordinat:"
1216       tags: "Taggar:"
1217       tags_help: kommaseparerad
1218       title: Redigerar spår %{name}
1219       uploaded_at: "Uppladdad:"
1220       visibility: "Synlighet:"
1221       visibility_help: vad betyder detta?
1222     list: 
1223       public_traces: Publika GPS-spår
1224       public_traces_from: Publika GPS-spår från %{user}
1225       tagged_with: " taggad med %{tags}"
1226       your_traces: Dina GPS-spår
1227     make_public: 
1228       made_public: Spår offentliggjort
1229     no_such_user: 
1230       body: Det fanns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera stavningen, och om länken du klickade på var korrekt.
1231       heading: Användaren %{user} finns inte
1232       title: Ingen sådan användare
1233     offline: 
1234       heading: GPX förvaring är offlien
1235       message: GPX-uppladdningssystemet är för närvarande inte tillgängligt.
1236     offline_warning: 
1237       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
1238     trace: 
1239       ago: "%{time_in_words_ago} sedan"
1240       by: av
1241       count_points: "%{count} punkter"
1242       edit: Redigera
1243       edit_map: Redigera karta
1244       identifiable: IDENTIFIERBAR
1245       in: i
1246       map: karta
1247       more: mer
1248       pending: BEHANDLAS
1249       private: PRIVAT
1250       public: PUBLIK
1251       trace_details: Visa spårdetaljer
1252       trackable: SPÅRBAR
1253       view_map: Visa karta
1254     trace_form: 
1255       description: "Beskrivning:"
1256       help: Hjälp
1257       tags: "Taggar:"
1258       tags_help: kommaseparerad
1259       upload_button: Uppladdning
1260       upload_gpx: "Ladda upp GPX-fil:"
1261       visibility: "Synlighet:"
1262       visibility_help: vad betyder detta?
1263     trace_header: 
1264       see_all_traces: Se alla GPS-spår
1265       see_your_traces: Visa alla dina spår
1266       traces_waiting: Du har %{count} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
1267       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1268     trace_optionals: 
1269       tags: Taggar
1270     trace_paging_nav: 
1271       next: Nästa »
1272       previous: « Föregående
1273       showing_page: Visar sida %{page}
1274     view: 
1275       delete_track: Radera detta spår
1276       description: "Beskrivning:"
1277       download: ladda ner
1278       edit: redigera
1279       edit_track: Redigera detta spår
1280       filename: "Filnamn:"
1281       heading: Visar spår %{name}
1282       map: karta
1283       none: Ingen
1284       owner: "Ägare:"
1285       pending: VÄNTANDE
1286       points: "Punkter:"
1287       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1288       tags: "Taggar:"
1289       title: Visar spår %{name}
1290       trace_not_found: Spår hittades inte!
1291       uploaded: "Uppladdad den:"
1292       visibility: "Synlighet:"
1293     visibility: 
1294       identifiable: Identifierbar (visas i GPS-spårlistan och som ordnade punkter med tidsstämpel)
1295       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
1296       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
1297       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
1298   user: 
1299     account: 
1300       contributor terms: 
1301         agreed: Du har godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
1302         heading: "Användarvillkor:"
1303         link text: vad är detta?
1304         not yet agreed: Du har ännu inte godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
1305       current email address: "Nuvarande E-postadress:"
1306       delete image: Ta bort nuvarande bild
1307       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
1308       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
1309       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
1310       home location: "Hemposition:"
1311       image: "Bild:"
1312       image size hint: (kvadratiska bilder på minst 100x100 fungerar bäst)
1313       keep image: Behåll nuvarande bild
1314       latitude: "Breddgrad (latitud):"
1315       longitude: "Längdgrad (longitud):"
1316       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
1317       my settings: Mina inställningar
1318       new email address: "Ny e-postadress:"
1319       new image: Lägg till en bild
1320       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
1321       openid: 
1322         link text: vad är detta?
1323         openid: "OpenID:"
1324       preferred editor: "Önskat redigeringsprogram:"
1325       preferred languages: "Föredraget språk:"
1326       profile description: "Profilbeskrivning:"
1327       public editing: 
1328         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
1329         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
1330         enabled: Aktiverat, du är inte anonym och kan redigera data.
1331         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1332         enabled link text: vad är detta?
1333         heading: "Publik redigering:"
1334       public editing note: 
1335         heading: Offentlig redigering
1336         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen, klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
1337       replace image: Ersätt nuvarande bild
1338       return to profile: Återvänd till profil
1339       save changes button: Spara ändringar
1340       title: Redigera konto
1341       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
1342     confirm: 
1343       before you start: "Vi vet att du knappt kan bärga dig med att komma igång att börja mappa, men först får du gärna fylla i mer information om dig själv i nedanstående formulär:"
1344       button: Bekräfta
1345       heading: Bekräfta ett användarkonto.
1346       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
1347       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
1348     confirm_email: 
1349       button: Bekräfta
1350       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
1351       heading: Bekräfta byte av e-postadress
1352       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
1353       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
1354     confirm_resend: 
1355       failure: Användaren %{name} hittades inte.
1356     filter: 
1357       not_an_administrator: Du måste vara administratör för att få göra det.
1358     go_public: 
1359       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
1360     list: 
1361       confirm: Bekräfta valda användare
1362       empty: Inga användare hittades
1363       heading: Användare
1364       hide: Göm valda användare
1365       showing: 
1366         one: Visar sida %{page} (%{first_item} av %{items})
1367         other: Visar sida %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1368       summary: "%{name} skapades från %{ip_address} den %{date}"
1369       summary_no_ip: "%{name} skapad %{date}"
1370       title: Användare
1371     login: 
1372       account not active: Ditt konto är inte aktivterat.<br />Vänligen klicka på länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto, eller <a href="%{reconfirm}">begär ett nytt bekräftelsebrev</a>.
1373       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
1374       create account minute: Skapa ett konto. Det tar bara en minut.
1375       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
1376       heading: Inloggning
1377       login_button: Logga in
1378       lost password link: Glömt ditt lösenord?
1379       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1380       openid: "%{logo} OpenID:"
1381       openid invalid: Tyvärr verkar din OpenID vara felaktigt formaterad.
1382       openid missing provider: Kunde inte nå din OpenID leverantör
1383       openid_logo_alt: Logga in med ett OpenID
1384       openid_providers: 
1385         aol: 
1386           alt: Logga in med ett AOL OpenID
1387           title: Logga in med AOL
1388         google: 
1389           alt: Logga in med ett Google OpenID
1390           title: Logga in med Google
1391         myopenid: 
1392           alt: Logga in med myOpenID OpenID
1393           title: Logga in med myOpenID
1394         openid: 
1395           alt: Logga in med ett OpenID-URL
1396           title: Logga in med OpenID
1397         wordpress: 
1398           alt: Logga in med Wordpress OpenID
1399           title: Logga in med Wordpress
1400         yahoo: 
1401           alt: Logga in med ett Yahoo OpenID
1402           title: Logga in med Yahoo
1403       password: "Lösenord:"
1404       register now: Registrera dig nu
1405       remember: "Kom ihåg mig:"
1406       title: Logga in
1407       to make changes: För att göra ändringar i OpenStreetMaps data måste du ha ett konto.
1408       with openid: "Du kan även använda ditt OpenID-konto för att logga in:"
1409       with username: "Har du redan ett OpenStreetMap konto? Logga in med ditt användarnamn och lösenord:"
1410     logout: 
1411       heading: Logga ut från OpenStreetMap
1412       logout_button: Logga ut
1413       title: Logga ut
1414     lost_password: 
1415       email address: "E-postadress:"
1416       heading: Glömt lösenord?
1417       help_text: Ange e-postadressen du använde för att registrera dig så skickar vi en länk till den som du kan använda för att återställa ditt lösenord.
1418       new password button: Återställ lösenord
1419       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
1420       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
1421       title: Förlorat lösenord
1422     make_friend: 
1423       already_a_friend: Du är redan vän med %{name}.
1424       failed: Misslyckades med att lägga till %{name} som vän.
1425       success: "%{name} är nu din vän."
1426     new: 
1427       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
1428       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1429       contact_webmaster: Kontakta <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastern</a> för att få ett konto skapat - vi kommer att behandla ansökan så snabbt som möjligt.
1430       continue: Fortsätt
1431       display name: "Namn som visas:"
1432       display name description: Ditt offentligt visade användarnamn. Du kan ändra detta senare i inställningarna.
1433       email address: "E-postadress:"
1434       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
1435       flash create success message: Användaren skapades framgångsrikt. Kontrollera din e-post för en bekräftelse, och du kommer att kunna börja kartlägga på nolltid :-) <br /><br /> Om du använder ett antispam-system som skickar iväg bekräftelsen, var då vänlig och vitlista webmaster@openstreetmap.org då vi inte kan svara på några bekräftelseförfrågningar.
1436       heading: Skapa ett användarkonto
1437       license_agreement: När du bekräftar ditt konto måste du samtycka till <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">bidragsgivarvillkoren</a> .
1438       no_auto_account_create: Tyvärr kan vi för närvarande inte kan skapa ett konto åt dig automatiskt.
1439       not displayed publicly: Visas inte offentligt (se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikins sekretesspolicy inklusive avsnittet om e-postadresser">sekretesspolicyn</a>)
1440       openid: "%{logo} OpenID:"
1441       openid association: "<p>Ditt OpenID är ännu inte associerad med ett OpenStreetMap konto</p>\n<ul>\n<li>Om du är ny på OpenStreetMap, skapa ett nytt konto med hjälp av formuläret nedan.</li>\n<li>\n   Om du redan har ett konto kan du logga in till ditt konto på vanligt sätt\n   med hjälp av ditt användarnamn och lösenord, för att sedan associera kontot\n   med ditt OpenID i användarinställningarna.\n</li>\n</ul>"
1442       password: "Lösenord:"
1443       terms accepted: Tack för att du accepterar de nya vilkoren för bidrag till kartan
1444       terms declined: Vi beklagar att du bestämt dig för att inte acceptera de nya användarvillkoren. För mer information, se <a href="%{url}">denna wikisida</a>.
1445       title: Skapa konto
1446     no_such_user: 
1447       body: Det finns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
1448       heading: Användaren %{user} finns inte
1449       title: Ingen sådan användare
1450     popup: 
1451       friend: Vän
1452       nearby mapper: Användare i närheten
1453       your location: Din position
1454     remove_friend: 
1455       not_a_friend: "%{name} är inte en av dina vänner."
1456       success: "%{name} togs bort från dina vänner."
1457     reset_password: 
1458       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1459       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
1460       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
1461       heading: Återställ lösenord för %{user}
1462       password: "Lösenord:"
1463       reset: Återställ lösenord
1464       title: Återställ lösenord
1465     set_home: 
1466       flash success: Hemposition sparad
1467     suspended: 
1468       heading: Kontot avstängt
1469       title: Kontot avstängt
1470       webmaster: Webbmaster
1471     terms: 
1472       agree: Jag godkänner
1473       consider_pd_why: vad är det här?
1474       decline: Avslå
1475       heading: Vilkor för bidrag till kartan
1476       legale_names: 
1477         france: Frankrike
1478         italy: Italien
1479         rest_of_world: Resten av världen
1480       legale_select: Välj din vistelseort
1481       title: Villkor för deltagare
1482     view: 
1483       activate_user: aktivera denna användare
1484       add as friend: lägg till som vän
1485       ago: (%{time_in_words_ago} sedan)
1486       block_history: visa tilldelade blockeringar
1487       blocks by me: blockeringar av mig
1488       blocks on me: mina blockeringar
1489       confirm: Bekräfta
1490       confirm_user: bekräfta denna användare
1491       create_block: blockera denna användare
1492       created from: "Skapad från:"
1493       deactivate_user: deaktivera denna användare
1494       delete_user: radera denna användare
1495       description: Beskrivning
1496       diary: dagbok
1497       edits: redigeringar
1498       email address: "E-post:"
1499       hide_user: dölj denna användare
1500       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din %{settings_link}-sida.
1501       km away: "%{count}km bort"
1502       latest edit: "Senaste redigering %{ago}:"
1503       m away: "%{count}m bort"
1504       mapper since: "Karterar sedan:"
1505       moderator_history: visa tilldelade blockeringar
1506       my diary: min dagbok
1507       my edits: mina redigeringar
1508       my settings: mina inställningar
1509       my traces: mina GPS-spår
1510       nearby users: Andra användare nära dig
1511       new diary entry: nytt dagboksinlägg
1512       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
1513       no nearby users: Det är inga andra användare som uppgett att de mappar i ditt område ännu.
1514       oauth settings: oauth inställningar
1515       remove as friend: ta bort vän
1516       role: 
1517         administrator: Den här användaren är en administratör
1518         grant: 
1519           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
1520           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
1521         moderator: Den här användaren är en moderator
1522         revoke: 
1523           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
1524           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
1525       send message: Skicka meddelande
1526       settings_link_text: inställningar
1527       spam score: "Spambeömmning:"
1528       status: "Status:"
1529       traces: spår
1530       unhide_user: sluta dölja användaren
1531       user location: Användarposition
1532       your friends: Dina vänner
1533   user_block: 
1534     blocks_by: 
1535       title: Blockeringar av %{name}
1536     create: 
1537       flash: Skapat en blockering av användare %{name}.
1538       try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
1539     helper: 
1540       time_future: Slutar om %{time}.
1541     index: 
1542       empty: Inga blockeringar har gjorts ännu.
1543       heading: Lista över blockerade användare
1544       title: Användarblockeringar
1545     not_found: 
1546       back: Tillbaka till index
1547     partial: 
1548       confirm: Är du säker?
1549       creator_name: Skapare
1550       display_name: Blockerad användare
1551       edit: Ändra
1552       not_revoked: (Inte återkallat)
1553       reason: Orsak till blockering
1554       revoke: Återkalla!
1555       revoker_name: Återkallad av
1556       show: Visa
1557       status: Status
1558     period: 
1559       one: 1 timma
1560       other: "%{count} timmar"
1561     revoke: 
1562       confirm: Är du säker på att du vill återkalla denna blockering
1563       flash: Denna blockering har återkallats.
1564       heading: Återkalla blockering på %{block_on} av %{block_by}
1565       past: Detta block avslutades %{time} sedan och kan inte återkallas nu.
1566       revoke: Återkalla!
1567       time_future: Denna blockering kommer att avslutas inom %{time}.
1568       title: Upphäv blockering av %{block_on}
1569     show: 
1570       back: Se alla blockeringar
1571       confirm: Är du säker?
1572       edit: Ändra
1573       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
1574       reason: "Anledning för blockering:"
1575       revoke: Återkalla!
1576       show: Visa
1577       status: Status
1578       time_future: Upphör om %{time}
1579       time_past: Slutade %{time} sedan
1580     update: 
1581       success: Blockering uppdaterad.
1582   user_role: 
1583     filter: 
1584       already_has_role: Användaren har rollen %{role}.
1585       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen %{role}.
1586       not_a_role: Strängen `%{role}' är inte en korrekt roll.
1587       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
1588     grant: 
1589       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `%{role}' till användaren `%{name}'?
1590       confirm: Bekräfta
1591       fail: Kunde inte ge rollen "%{role}" till användare "%{name}". Kontrollera att användare och roll båda är korrekta.
1592       heading: Bekräfta rolltilldelning
1593       title: Bekräfta rolltilldelning
1594     revoke: 
1595       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "%{role}" från användaren "%{name}"?
1596       confirm: Bekräfta
1597       fail: Kunde inte avlägsna rollen "%{role}" från användaren "%{name}". Kontrollera att användaren och rollen båda är korrekta.
1598       heading: Bekräfta återkallning av roll
1599       title: Bekräfta återkallning av roll