]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/sk.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2010-01-01)
[rails.git] / config / potlatch / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (Slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Lesny skriatok
5 # Author: Vladolc
6 sk: 
7   a_poi: $1 bod záujmu( POI)
8   a_way: $1 cesta
9   action_addpoint: pridanie bodu na koniec cesty
10   action_cancelchanges: zrušovacie zmeny pre
11   action_changeway: zmeny na ceste
12   action_createparallel: vytváranie rovnobežných ciest
13   action_createpoi: vytváranie bodov záujmu (POI)
14   action_deletepoint: vymazávanie bodu
15   action_insertnode: vkladanie bodu do cesty
16   action_mergeways: zlúčenie dvoch ciest
17   action_movepoi: posúvanie bodov záujmu (POI)
18   action_movepoint: presúvanie bodu
19   action_moveway: presúvanie cesty
20   action_pointtags: nastavenie tagov na bode
21   action_poitags: nastaviť tagy na POI
22   action_reverseway: otočenie smeru cesty
23   action_revertway: otočiť smer cesty
24   action_splitway: rozdelenie cesty
25   action_waytags: nastavenie tagov cesty
26   advanced: Pokročilé
27   advanced_close: Zavrieť súbor zmien
28   advanced_history: Priebeh cesty
29   advanced_inspector: Kontrola
30   advanced_maximise: Maximalizovať okno
31   advanced_minimise: Minimalizovať okno
32   advanced_parallel: Rovnobežná cesta
33   advanced_tooltip: Pokročilá úprava
34   advanced_undelete: Obnoviť
35   advice_bendy: Príliš krivá pre narovnanie (SHIFT pre vynútenie)
36   advice_deletingpoi: Mazanie POI (Z pre obnovenie)
37   advice_deletingway: Vymazávanie cesty (Z pre krok späť)
38   advice_nocommonpoint: Cesty neobsahujú spoločný bod
39   advice_revertingpoi: Vrátiť naposledy uložené POI (Z pre krok späť)
40   advice_revertingway: Vrátiť sa k naposledy uloženej ceste (Z pre krok späť)
41   advice_tagconflict: Tagy sa nezhoduju - prosím skontrolujte (Z krok späť)
42   advice_toolong: Príliš dlhé pre odomknutie - prosím rozdeliť na kratšie cesty
43   advice_uploadempty: Nič nie je na nahratie
44   advice_uploadfail: Nahrávanie zastavené
45   advice_uploadsuccess: Všetky údaje sú úspešne nahraté
46   advice_waydragged: Posunutá cesta (Z pre krok späť)
47   cancel: Zrušiť
48   closechangeset: Zatvorenie zmenového súboru
49   conflict_overwrite: Prepísať ich verziu
50   conflict_poichanged: Počas vašej editácie, niekto iný zmenil bod $1$2.
51   conflict_relchanged: Počas vašej editácie, niekto iný zmenil reláciu $1$2.
52   conflict_visitway: Kliknutie 'Ok' ukáže cestu.
53   conflict_waychanged: Počas vašej úpravy, niekto iný zmenil cestu $1$2.
54   createrelation: Vytvoriť novú reláciu
55   custom: "Vlastné:"
56   delete: Vymazať
57   deleting: vymazávanie
58   drag_pois: Kliknite a ťahajte body záujmu
59   editinglive: "Režim editácie: okamžité ukladanie"
60   editingoffline: Úprava offline
61   emailauthor: \n\nProsím pošlite e-mail na richard\@systemeD.net s chybovou správou, s popisom toho čo ste práve robili.
62   error_anonymous: Nemôžete kontaktovať anonymného mapéra.
63   error_connectionfailed: Prepáčte - spojenie s OpenStreetMap serverom bolo neúspešné. Niektoré nedávne zmeny nemusia byť uložené. \n\nBudete si priať skúsiť znovu?
64   error_microblog_long: "Posielanie na $1 zlyhalo:\nKód HTTP: $2\nChybová správa: $3\n$1 chyba: $4"
65   error_nopoi: Bod záujmu nebol nájdený (možno ste ho vymazali? ), takže ho neviem obnoviť.
66   error_nosharedpoint: Cesty $1 and $2 už viac nemajú spoločný bod, takže ich nemôžem rozpojiť.
67   error_noway: Cesta $1 nebola nájdená (možno ste ju posunuli preč?), preto ju nemôžem vrátiť späť.
68   error_readfailed: Prepáčte - Server OpenStreetMap neodpovedal na žiadosť o údaje. \n\nBudete si priať skúsiť znovu?
69   existingrelation: Pridať do existujúcej relácie
70   findrelation: Nájsť reláciu obsahujúcu
71   gpxpleasewait: Prosím počkajte pokiaľ je GPX trasa spracovávaná.
72   heading_drawing: Kreslenie
73   heading_introduction: Úvod
74   heading_pois: Začíname
75   heading_quickref: Rýchle referencie
76   heading_surveying: Mapovanie
77   heading_troubleshooting: Riešenie problémov
78   help: Pomoc
79   hint_drawmode: kliknutím pridáte bod\ndvojklik/Návrat\nukončí líniu
80   hint_latlon: "šírka $1\ndĺžka $2"
81   hint_loading: nahrávam údaje
82   hint_overendpoint: nad koncovým bodom ($1)\nklik pre napojenie\nshift-klik pre zlúčenie
83   hint_overpoint: nad bodom ($1)\nkliknutím spojíte
84   hint_pointselected: vybratý bod\n(shift-klik na bod pre\n začiatok novej cesty
85   hint_saving: ukladanie údajov
86   hint_saving_loading: načítanie/ukladanie údajov
87   inspector: Kontrola
88   inspector_in_ways: V cestách
89   inspector_latlon: "Šírka $1\nDĺžka $2"
90   inspector_locked: Uzamknutý
91   inspector_not_in_any_ways: Nie je v žiadnej ceste (POI)
92   inspector_unsaved: Neuložené
93   inspector_uploading: (nahrávanie)
94   inspector_way_connects_to: Spojuje do $1 ciest
95   inspector_way_nodes: $1 bodov
96   inspector_way_nodes_closed: $1 body (zavreté)
97   login_pwd: "Heslo:"
98   login_retry: Vaše miestne prihlásenie nebolo rozpoznané. Prosím skúste znovu.
99   login_title: Nemôžem sa prihlásiť
100   login_uid: "Užívateľské meno:"
101   more: Viac
102   newchangeset: "Prosím skúste znovu: Potlach spustí nový zmenový súbor."
103   "no": Nie
104   nobackground: Žiadne pozadie
105   norelations: V aktuálnej oblasti nie sú relácie
106   offset_choose: Zvoliť vyrovnanie (m)
107   offset_dual: Dvojprúdová cesta (D2)
108   offset_motorway: Dialnica (D3)
109   ok: V poriadku(Ok)
110   openchangeset: Otvorenie súboru zmien
111   option_custompointers: Použitie ukazovateľa pera a ruky
112   option_external: "Externé spustenie:"
113   option_fadebackground: Zosvetliť pozadie
114   option_layer_cycle_map: OSM - cyklomapa
115   option_layer_maplint: OSM - Maplint (chyby)
116   option_layer_nearmap: "Austrália: NearMap"
117   option_layer_ooc_25k: "UK historický: 1:25k"
118   option_layer_tip: Vyberte si pozadie pre zobrazenie
119   option_limitways: Upozorniť pri načítaní priveľa dát
120   option_noname: Zvýrazniť nepomenované komunikácie
121   option_photo: "Fotky KML:"
122   option_thinareas: Použiť tenké čiary pre plochy
123   option_thinlines: Používať tenké čiary vo všetkých merítkach mapy
124   option_tiger: Označiť nezmenený TIGER
125   option_warnings: Zobrazovať plávajúce varovania
126   point: Bod
127   preset_icon_airport: Letisko
128   preset_icon_bar: Bar
129   preset_icon_bus_stop: Zastávka autobusu
130   preset_icon_cafe: Kaviareň
131   preset_icon_cinema: Kino
132   preset_icon_fast_food: Rýchle občerstvenie
133   preset_icon_ferry_terminal: Prievoz
134   preset_icon_fire_station: Hasičská stanica
135   preset_icon_hospital: Nemocnica
136   preset_icon_hotel: Hotel
137   preset_icon_museum: Múzeum
138   preset_icon_parking: Parkovanie
139   preset_icon_pharmacy: Lekáreň
140   preset_icon_place_of_worship: Kostol
141   preset_icon_police: Policajná stanica
142   preset_icon_post_box: Poštová schránka
143   preset_icon_pub: Krčma
144   preset_icon_restaurant: Reštaurácia
145   preset_icon_school: Škola
146   preset_icon_station: Železničná stanica
147   preset_icon_supermarket: Supermarket
148   preset_icon_taxi: Stanovisko taxi
149   preset_icon_telephone: Telefón
150   preset_icon_theatre: Divadlo
151   preset_tip: Vyberte z menu prednastavené tagy charakterizujúce $1
152   prompt_addtorelation: Pridať $1 do relácie
153   prompt_changesetcomment: "Napíšte popis urobených zmien:"
154   prompt_closechangeset: Zavrieť zmenový súbor $1
155   prompt_createparallel: Vytvoriť súbežnú cestu
156   prompt_editlive: Ukladať okamžite
157   prompt_editsave: Ukladať naraz
158   prompt_helpavailable: Nový užívateľ?  Nápovedu nájdete vpravo dole.
159   prompt_launch: Otvoriť externú URL
160   prompt_revertversion: "Vrátiť sa k skoršie uloženej verzii:"
161   prompt_savechanges: Uložiť zmeny
162   prompt_taggedpoints: Niektoré body tejto cesty majú tagy. Naozaj vymazať?
163   prompt_track: Zmeniť GPS stopy na cesty
164   prompt_unlock: Klik pre odomknutie
165   prompt_welcome: Vitajte na OpenStreetMap !
166   retry: Opakovať
167   revert: Vrátiť sa
168   save: Uložiť zmeny
169   tip_addrelation: Pridať do relácie
170   tip_addtag: Pridať nový tag
171   tip_alert: Nastala chyba - kliknite pre podrobnosti
172   tip_anticlockwise: Uzavretá cesta proti smeru hodinových ručičiek - kliknutím otočíte smer
173   tip_clockwise: Uzavretá cesta v smere hodinových ručičiek - kliknutím otočíte smer
174   tip_direction: Smer cesty - kliknutím otočíte smer
175   tip_gps: Zobraziť GPS stopy (G)
176   tip_noundo: Nie je čo vrátiť späť
177   tip_options: Možnosti (vyberte si mapu na pozadí)
178   tip_photo: Načítať fotky
179   tip_presettype: Vyberte, ktorý typ predvolieb bude ponúknutý v menu.
180   tip_repeattag: Doplniť tagy z predchádzajúcej vybratej cesty (R)
181   tip_revertversion: Vyberte dátum ku ktorému sa chcete vrátiť
182   tip_selectrelation: Pridať k vybratej ceste
183   tip_splitway: Rozdeliť cestu vo zvolenom bode (X)
184   tip_tidy: Usporiadať body v ceste  (T)
185   tip_undo: Krok späť $1 (Z)
186   uploading: Nahrávanie. . .
187   uploading_deleting_pois: Mazanie POI
188   uploading_deleting_ways: Vymazávanie ciest
189   uploading_poi: Nahrávanie POI $1
190   uploading_poi_name: Nahrávanie POI $1, $2
191   uploading_relation: Nahrávanie relácie $1
192   uploading_relation_name: Nahrávanie relácie $1, $2
193   uploading_way: Nahrávanie cesty $1
194   uploading_way_name: Nahrávaná cesta $1, $2
195   warning: Varovanie!
196   way: Cesta
197   "yes": Áno