Merge remote-tracking branch 'openstreetmap/pull/1401'
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / gl.json
1 {
2     "gl": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "Área",
6                 "description": "Engadir parques, edificios, lagos ou outras áreas ao mapa.",
7                 "tail": "Fai clic no mapa para comezar a debuxar unha área, como un parque, lago ou edificio."
8             },
9             "add_line": {
10                 "title": "Liña",
11                 "description": "Engadir estradas, rúas, camiños, canais ou outras liñas ao mapa.",
12                 "tail": "Fai clic no mapa para comezar a debuxar unha estrada, camiño ou ruta."
13             },
14             "add_point": {
15                 "title": "Punto",
16                 "description": "Engadir restaurantes, monumentos, caixas do correo ou outros puntos ao mapa.",
17                 "tail": "Fai clic no mapa para engadir un punto."
18             },
19             "browse": {
20                 "title": "Buscar",
21                 "description": "Desprazar e facer zoom no mapa."
22             },
23             "draw_area": {
24                 "tail": "Fai clic para engadir vértices á túa área. Fai clic no primeiro vértice para finalizar a área."
25             },
26             "draw_line": {
27                 "tail": "Fai clic para engadir máis vértices á liña. Fai clic noutras liñas para conectalas, e fai dobre clic para rematar a liña."
28             }
29         },
30         "operations": {
31             "add": {
32                 "annotation": {
33                     "point": "Punto engadido.",
34                     "vertex": "Vértice engadido a unha vía.",
35                     "relation": "Relación engadida."
36                 }
37             },
38             "start": {
39                 "annotation": {
40                     "line": "Liña comezada.",
41                     "area": "Área comezada."
42                 }
43             },
44             "continue": {
45                 "key": "A",
46                 "title": "Continuar",
47                 "description": "Continuar esta liña.",
48                 "not_eligible": "Ningunha liña se pode continuar aquí.",
49                 "multiple": "Aquí pódense continuar varias liñas. Para escoller unha delas, pulsa a tecla de Maiúsculas e fai clic na liña para seleccionala.",
50                 "annotation": {
51                     "line": "Liña continuada.",
52                     "area": "Área continuada."
53                 }
54             },
55             "cancel_draw": {
56                 "annotation": "Debuxo cancelado."
57             },
58             "change_role": {
59                 "annotation": "Cambiado o rol do membro dunha relación."
60             },
61             "change_tags": {
62                 "annotation": "Etiquetas modificadas."
63             },
64             "circularize": {
65                 "title": "Redondear",
66                 "description": {
67                     "line": "Redondear esta liña.",
68                     "area": "Redondear esta área."
69                 },
70                 "key": "O",
71                 "annotation": {
72                     "line": "Liña redondeada.",
73                     "area": "Área redondeada."
74                 },
75                 "not_closed": "Isto non se pode redondear porque non é un bucle.",
76                 "too_large": "Isto non se pode redondear porque non está completamente visible.",
77                 "connected_to_hidden": "Isto non se pode facer circular xa que está conectado cun elemento oculto."
78             },
79             "orthogonalize": {
80                 "title": "Escuadrar",
81                 "description": {
82                     "line": "Escuadrar as esquinas desta liña.",
83                     "area": "Escuadrar as esquinas desta área."
84                 },
85                 "key": "S",
86                 "annotation": {
87                     "line": "Escuadradas as esquinas dunha liña.",
88                     "area": "Escuadradas as esquinas dunha área."
89                 },
90                 "not_squarish": "Isto non se pode escuadrar porque non ten forma cadrada.",
91                 "too_large": "Isto non se pode escuadrar porque non está completamente visible.",
92                 "connected_to_hidden": "Isto non se pode facer cadrado xa que está conectado cun elemento oculto."
93             },
94             "straighten": {
95                 "title": "Endereitar",
96                 "description": "Endereitar esta liña.",
97                 "key": "S",
98                 "annotation": "Liña endereitada.",
99                 "too_bendy": "Isto non pode ser endereitado porque é demasiado sinuoso.",
100                 "connected_to_hidden": "Isto non se pode facer lineal xa que está conectado cun elemento oculto."
101             },
102             "delete": {
103                 "title": "Borrar",
104                 "description": {
105                     "single": "Borrar este recurso permanentemente",
106                     "multiple": "Borrar estes recursos permanentemente."
107                 },
108                 "annotation": {
109                     "point": "Punto borrado.",
110                     "vertex": "Eliminado un nodo dunha vía.",
111                     "line": "Liña borrada",
112                     "area": "Área borrada.",
113                     "relation": "Relación borrada.",
114                     "multiple": "Borrar {n} recursos."
115                 },
116                 "incomplete_relation": {
117                     "single": "Este elemento non pode ser eliminado porque aínda non foi completamente baixado.",
118                     "multiple": "Estes recursos non poden ser eliminados por non estar totalmente baixados."
119                 },
120                 "part_of_relation": {
121                     "single": "Este recurso non pode ser eliminado porque é parte dunha relación máis longa. Debe primeiro eliminarlo da relación.",
122                     "multiple": "Estes recursos non poden ser eliminados porque son parte de relacións maiores. Debe en primeiro lugar eliminalos das relacións."
123                 },
124                 "connected_to_hidden": {
125                     "single": "Este recurso non poden ser borrado porque conecta cun recurso agochado.",
126                     "multiple": "Estes recursos non poden ser borrados porque conectan con recursos agochados."
127                 }
128             },
129             "add_member": {
130                 "annotation": "Membro engadido a unha relación."
131             },
132             "delete_member": {
133                 "annotation": "Membro quitado dunha relación."
134             },
135             "connect": {
136                 "annotation": {
137                     "point": "Conectada unha vía a un punto.",
138                     "vertex": "Conectada unha vía a outra.",
139                     "line": "Conectada unha vía a unha liña.",
140                     "area": "Conectada unha vía a unha área."
141                 }
142             },
143             "disconnect": {
144                 "title": "Desconectar.",
145                 "description": "Desconectar estas liñas/áreas entre si.",
146                 "key": "D",
147                 "annotation": "Liñas/áreas desconectadas.",
148                 "not_connected": "Aquí non hai liñas/áreas suficientes para poder desconectar.",
149                 "connected_to_hidden": "Isto non se pode desconectar xa que está conectado cun elemento oculto.",
150                 "relation": "Isto non pode ser desconectado porque liga os membros dunha relación."
151             },
152             "merge": {
153                 "title": "Unir.",
154                 "description": "Unir estos elementos.",
155                 "key": "C",
156                 "annotation": "Unir {n} elementos.",
157                 "not_eligible": "Estes elementos non se poden unir",
158                 "not_adjacent": "Estos elementos non ponden ser unidos porque non están xuntos.",
159                 "restriction": "Estos elementos non ponden ser unidos porque polo menos un é membro dunha \"{relation}\" relación.",
160                 "incomplete_relation": "Estes elementos non se poden unir porque cando menos un deles non se descargou completamente.",
161                 "conflicting_tags": "Estes elementos non se poden unir porque algunhas das súas marcas teñen valores contraditorios."
162             },
163             "move": {
164                 "title": "Mover",
165                 "description": {
166                     "single": "Mover este elemento a outro lugar.",
167                     "multiple": "Mover estes elementos a outro lugar."
168                 },
169                 "key": "M",
170                 "annotation": {
171                     "point": "Punto movido.",
172                     "vertex": "Movido un vértice a unha vía.",
173                     "line": "Liña movida.",
174                     "area": "Área movida.",
175                     "multiple": "Mover múltiplos elementos."
176                 },
177                 "incomplete_relation": {
178                     "single": "Este elemento non pode ser movido porque non foi completamente baixado.",
179                     "multiple": "Estes elementos non ponden ser movidos poque non foron completamente baixados."
180                 },
181                 "too_large": {
182                     "single": "Este elemento non pode ser movido porque actualmente non é visible.",
183                     "multiple": "Estes elementos non ponden ser movidos porque actualmente non son visibles."
184                 },
185                 "connected_to_hidden": {
186                     "single": "Este elemento non pode ser movido proque está ligado a un elemento agochado.",
187                     "multiple": "Estes elementos non poden ser movidos porque están ligados a elementos agochados."
188                 }
189             },
190             "reflect": {
191                 "title": "reflexar",
192                 "description": {
193                     "long": {
194                         "single": "Reflexar este elemento a través dun eixo lonxitudinal.",
195                         "multiple": "Reflexar estes elementos a través do seu eixo lonxitudinal."
196                     },
197                     "short": {
198                         "single": "Reflexar este elemento a través do seu eixo curto.",
199                         "multiple": "Reflexar estes elementos a través dos seus eixos curtos."
200                     }
201                 },
202                 "key": {
203                     "long": "T",
204                     "short": "Y"
205                 },
206                 "annotation": {
207                     "long": {
208                         "single": "Reflexar un elemento a través do seu eixo lonxitudinal.",
209                         "multiple": "Reflexar mútiplos elementos a través dos eixos lonxitudinais."
210                     },
211                     "short": {
212                         "single": "Reflexar un elemento a travás do eixo curto.",
213                         "multiple": "Reflexar múltiples elementos a través dos seus eixos curtos."
214                     }
215                 },
216                 "incomplete_relation": {
217                     "single": "Este elemento non pode ser reflexado porque non foi completamente baixado.",
218                     "multiple": "Estes elementos non poden ser reflexados porque non foron completamente baixados."
219                 },
220                 "too_large": {
221                     "single": "Este elemento non pode ser reflexado porque aínda está visible",
222                     "multiple": "Estes elementos non poden ser reflexados porque aínda están visibles."
223                 },
224                 "connected_to_hidden": {
225                     "single": "Este elemento non pode ser reflexado porque está ligado a un elemento agochado.",
226                     "multiple": "Estes elementos non poden ser reflexados porque algúns están ligados a elementos agochados."
227                 }
228             },
229             "rotate": {
230                 "title": "Rotar.",
231                 "description": {
232                     "single": "Rotar este elemento ao redor dun punto central.",
233                     "multiple": "Rotar estos elementos ao redor dos seus puntos centrais."
234                 },
235                 "key": "R",
236                 "annotation": {
237                     "line": "Liña rotada.",
238                     "area": "Área rotada.",
239                     "multiple": "Rotar múltiples elementos."
240                 },
241                 "incomplete_relation": {
242                     "single": "Este elemento non pode ser rotado porque non foi completamente baixado.",
243                     "multiple": "Estes elementos non poden ser rotados porque non foron completamente baixados."
244                 },
245                 "too_large": {
246                     "single": "Este elemento non pode ser rotado porque aínda non está visible.",
247                     "multiple": "Estes elementos non poden ser rotados porque aínda non están visibles."
248                 },
249                 "connected_to_hidden": {
250                     "single": "Este elemento non pode ser rotado porque está ligado a un elemento agochado.",
251                     "multiple": "Estes elementos non poden ser rotados porque algún está ligado a elementos agochados."
252                 }
253             },
254             "reverse": {
255                 "title": "Inverter",
256                 "description": "Facer que esta liña vaia no sentido contrario.",
257                 "key": "V",
258                 "annotation": "Liña invertida."
259             },
260             "split": {
261                 "title": "Dividir",
262                 "description": {
263                     "line": "Dividir esta liña en dúas neste vértice.",
264                     "area": "Dividir o límite desta área en dous.",
265                     "multiple": "Dividir as liñas/límites da área en dous neste vértice"
266                 },
267                 "key": "X",
268                 "annotation": {
269                     "line": "Dividida unha liña.",
270                     "area": "Dividido un límite dunha área.",
271                     "multiple": "Divididas {n} liñas/límites de área."
272                 },
273                 "not_eligible": "As liñas non se poden dividir no seu inicio ou fin.",
274                 "multiple_ways": "Aquí hai demasiadas liñas para dividir.",
275                 "connected_to_hidden": "Isto non se pode partir xa que está conectado cun elemento oculto."
276             },
277             "restriction": {
278                 "help": {
279                     "select": "Fai clic para seleccionar un segmento de estrada.",
280                     "toggle": "Fai clic para alternar as restricións de xiro.",
281                     "toggle_on": "Fai clic para engadir unha restrición \"{restriction}\".",
282                     "toggle_off": "Fai clic para eliminar a restrición \"{restriction}\"."
283                 },
284                 "annotation": {
285                     "create": "Engadida unha restrición de xiro.",
286                     "delete": "Eliminada unha restrición de xiro."
287                 }
288             }
289         },
290         "undo": {
291             "tooltip": "Desfacer: {action}",
292             "nothing": "Nada para desfacer."
293         },
294         "redo": {
295             "tooltip": "Refacer: {action}",
296             "nothing": "Nada para refacer"
297         },
298         "tooltip_keyhint": "Atallo:",
299         "browser_notice": "Este editor soporta Firefox, Chrome, Safari, Opera, e Internet Explorer 11 e superior. Prégase actualizar o seu navegador ou empregar Potlatch 2 para editar o mapa.",
300         "translate": {
301             "translate": "Traducir",
302             "localized_translation_label": "Nome multilingüe",
303             "localized_translation_language": "Escoller idioma",
304             "localized_translation_name": "Nome"
305         },
306         "zoom_in_edit": "Fai zoom para editar.",
307         "login": "loguear",
308         "logout": "saír",
309         "loading_auth": "Conectando con OpenStreetMap...",
310         "report_a_bug": "Reportar bug",
311         "help_translate": "Axuda a traducir",
312         "feature_info": {
313             "hidden_warning": "{count} elementos agochados",
314             "hidden_details": "Estes elementos agora están agochados: {details} "
315         },
316         "status": {
317             "error": "Non se puido conectar coa API.",
318             "offline": "A API non está en liña. Por favor, intenta editar máis tarde.",
319             "readonly": "A API está en modo de só lectura. Necesitarás esperar para gardar os teus cambios.",
320             "rateLimit": "A API limita conexións anónimas. Podes evitar isto logueándote."
321         },
322         "commit": {
323             "title": "Subir a OpenStreetMap",
324             "description_placeholder": "Curta descrición das túas achegas (obrigatorio)",
325             "message_label": "Cambio conxunto Comentario",
326             "upload_explanation": "Os cambios que subas serán visibles en tódolos mapas que usen os datos de OpenStreetMap.",
327             "upload_explanation_with_user": "Os cambios que subas como {user} serán visibles en tódolos mapas que usen os datos de OpenStreetMap.",
328             "save": "Subir",
329             "cancel": "Cancelar",
330             "changes": "{count} Cambios",
331             "warnings": "Avisos",
332             "modified": "Modificado",
333             "deleted": "Borrado",
334             "created": "Creado",
335             "about_changeset_comments": "Comentarios sobre trocos",
336             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
337             "google_warning": "Mencionar Google neste comentario: lembra que a copia de Google Maps está estrictamente prohibida.",
338             "google_warning_link": "http://www.openstreetmap.org/copyright"
339         },
340         "contributors": {
341             "list": "Edicións de {users}",
342             "truncated_list": "Edicións de {users} e {count} máis"
343         },
344         "infobox": {
345             "selected": "{n} seleccionados",
346             "geometry": "Xeometría",
347             "closed": "pechado",
348             "center": "Centro",
349             "perimeter": "Perímetro",
350             "length": "Lonxitude",
351             "area": "Área",
352             "centroid": "Centroide",
353             "location": "Localización",
354             "metric": "Métrica",
355             "imperial": "Imperial"
356         },
357         "geometry": {
358             "point": "punto",
359             "vertex": "vértice",
360             "line": "liña",
361             "area": "área",
362             "relation": "relación"
363         },
364         "geocoder": {
365             "search": "Buscar en todo o mundo...",
366             "no_results_visible": "Ningún resultado na área visible do mapa",
367             "no_results_worldwide": "Non se atoparon resultados"
368         },
369         "geolocate": {
370             "title": "Mostrar a miña localización",
371             "locating": "Localizando, por favor agarde..."
372         },
373         "inspector": {
374             "no_documentation_combination": "Non hai ningunha documentación dispoñible para esta combinación de etiquetas",
375             "no_documentation_key": "Non hai ningunha documentación dispoñible para esta clave",
376             "documentation_redirect": "Esta documentación foi redirixida a unha páxina nova",
377             "show_more": "Mostrar máis",
378             "view_on_osm": "Ver en openstreetmap.org",
379             "all_fields": "Tódolos campos",
380             "all_tags": "Tódalas etiquetas",
381             "all_members": "Tódolos membros",
382             "all_relations": "Tódalas relacións",
383             "new_relation": "Nova relación...",
384             "role": "Rol",
385             "choose": "Escolle o tipo de elemento",
386             "results": "{n} resultados para {search}",
387             "reference": "Ver na Wiki de OpenStreetMap",
388             "back_tooltip": "Cambiar tipo de elemento",
389             "remove": "Eliminar",
390             "search": "Buscar",
391             "multiselect": "Elexir elementos",
392             "unknown": "Descoñecido",
393             "incomplete": "<non descargado>",
394             "feature_list": "Buscar elementos",
395             "edit": "Editar elemento",
396             "check": {
397                 "yes": "Si",
398                 "no": "Non"
399             },
400             "add": "Engadir",
401             "none": "Ningún",
402             "node": "Vértice",
403             "way": "Vía",
404             "relation": "Relación",
405             "location": "Localización",
406             "add_fields": "Engadir campo:"
407         },
408         "background": {
409             "title": "Fondo",
410             "description": "Axustes do fondo",
411             "percent_brightness": "{opacity}% brillo",
412             "none": "Ningún",
413             "best_imagery": "Mellor fonte de imaxes coñecida deste sitio",
414             "switch": "Voltar ao background",
415             "custom": "Personalizado",
416             "custom_button": "Editar fondo personalizado",
417             "custom_prompt": "Introducir URL modelo. Son válidos {zoom}, {x}, {y} para Z/X/Y como modelo e {u} para modelos cuádruples.",
418             "fix_misalignment": "Axustar offset da imaxe",
419             "imagery_source_faq": "De onde ven esta imaxe?",
420             "reset": "reiniciar",
421             "offset": "Arrastre en calquera parte baixa da área gris para axustar o desplazamento de imaxes ou ingrese os valores de desplazamento en metros.",
422             "minimap": {
423                 "description": "Mapa pequeno",
424                 "tooltip": "Mostrar un mapa reducido para facilitar a localización da área que se estea a mostrar. "
425             }
426         },
427         "map_data": {
428             "title": "Mapa de datos",
429             "description": "Mapa de datos",
430             "data_layers": "Capas de datos",
431             "fill_area": "Encher as áreas",
432             "map_features": "Características do mapa",
433             "autohidden": "Xa que se mostrarían moitas na pantalla, hai características que se agocharon de xeito automático. Podes facer unha ampliación para editar calquera delas."
434         },
435         "feature": {
436             "points": {
437                 "description": "Puntos",
438                 "tooltip": "Puntos de interese"
439             },
440             "traffic_roads": {
441                 "description": "Estradas de tránsito",
442                 "tooltip": "Autoestradas, rúas, etc."
443             },
444             "service_roads": {
445                 "description": "Vías de servizo",
446                 "tooltip": "Vías de servizo, accesos de aparcamento, pistas, etc"
447             },
448             "paths": {
449                 "description": "Camiño",
450                 "tooltip": "Beirarrúas, camiños peonís, camiños para ciclismo, etc."
451             },
452             "buildings": {
453                 "description": "Edificios",
454                 "tooltip": "Edificios, cabanas, garaxes, etc."
455             },
456             "landuse": {
457                 "description": "Usos do solo",
458                 "tooltip": "Montes, áreas agrícolas, parques, áreas residenciais, comercios, etc."
459             },
460             "boundaries": {
461                 "description": "Fronteiras",
462                 "tooltip": "Fronteiras administrativas"
463             },
464             "water": {
465                 "description": "Áreas de augas",
466                 "tooltip": "Ríos, lagoas, pozas, concas fluviais, etc."
467             },
468             "rail": {
469                 "description": "Recursos ferroviarios",
470                 "tooltip": "Ferrovías"
471             },
472             "power": {
473                 "description": "Estacións enerxéticas",
474                 "tooltip": "Liñas de tensión, central eléctrica, subestacións, etc."
475             },
476             "past_future": {
477                 "description": "Estado da obra",
478                 "tooltip": "Proposta, en construción, abandonada, en demolición, etc."
479             },
480             "others": {
481                 "description": "Outros",
482                 "tooltip": "Todo o demais"
483             }
484         },
485         "area_fill": {
486             "wireframe": {
487                 "description": "Sen recheo (molde)",
488                 "tooltip": "Activando o modo sen recheo, faise máis sinxelo ver a imaxe de fondo. "
489             },
490             "partial": {
491                 "description": "Recheo parcial",
492                 "tooltip": "As áreas debúxanse con recheo só por unha parte interior da súa contorna. Isto recoméndaselle os novos cartógrafos."
493             },
494             "full": {
495                 "description": "Recheo completo",
496                 "tooltip": "As áreas móstranse completamente recheas."
497             }
498         },
499         "restore": {
500             "heading": "Tes cambios sen gardar",
501             "description": "Queres recuperar os cambios non gardados da sesión de edición anterior?",
502             "restore": "Recuperar",
503             "reset": "Descartar"
504         },
505         "save": {
506             "title": "Gardar",
507             "help": "Gardar os cambios en OpenStreetMap, facéndoos visibles aos demáis usuarios.",
508             "no_changes": "Non hai cambios para gardar.",
509             "error": "Houbo erros ao se intentar gardar. ",
510             "status_code": "O servidor devolveu a referencia de estado {code}",
511             "unknown_error_details": "Asegúrse de que está conectado a internet.",
512             "uploading": "Subindo cambios a OpenStreetMap.",
513             "unsaved_changes": "Tes cambios sen gardar",
514             "conflict": {
515                 "header": "Resolvendo os conflitos de edición",
516                 "count": "Conflito {num} de {total}",
517                 "previous": "< Anterior",
518                 "next": "Seguinte >",
519                 "keep_local": "Manter a miña",
520                 "keep_remote": "Usar a súa",
521                 "restore": "Recuperar",
522                 "delete": "Deixar eliminadas",
523                 "download_changes": "ou descargar os seus cambios.",
524                 "done": "Resolvéronse todos os conflitos.",
525                 "help": "Outro usuario mudou algunhas das mesmas características do teu mapa e as cambiou.\nPrema en cada recurso de abaixo para máis detalles sobre o conflito, e escolla se quere mantelas\nteus cambios ou os cambios de outro usuario .\n"
526             }
527         },
528         "merge_remote_changes": {
529             "conflict": {
530                 "deleted": "Estos elementos deben ser borrados polo {user}.",
531                 "location": "Este elemento foi movido por ambos ti e {user}.",
532                 "nodelist": "Este obxecto cambiáchedelo ti e {user}.",
533                 "memberlist": "Os elementos da relación modificáronnos {user} e máis vostede,",
534                 "tags": "Cambiaches a etiqueta  <b>{tag}</b> a \"{local}\" e {user} cambiouna para \"{remote}\"."
535             }
536         },
537         "success": {
538             "edited_osm": "OSM editado!",
539             "just_edited": "Acabas de editar OpenStreetMap!",
540             "view_on_osm": "Ver en OSM",
541             "facebook": "Compartir no Facebook",
542             "twitter": "Compartir no Twitter",
543             "google": "Compartir no Google+",
544             "help_html": "Os cambios deben aparecer na capa \"Standard\" en poucos minutos. Outras capas, e certas características, pode levar máis tempo.",
545             "help_link_text": "Detalles",
546             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F"
547         },
548         "confirm": {
549             "okay": "Aceptar",
550             "cancel": "Cancelar"
551         },
552         "splash": {
553             "welcome": "Benvido ao editor de OpenStreetMap iD",
554             "text": "iD é unha amigable pero potente ferramenta para contribuir ao mellor mapa libre do mundo. Esta é a versión {version}. Para obter máis información visita {website} e informa de erros en {github}.",
555             "walkthrough": "Comezar o titorial",
556             "start": "Editar agora"
557         },
558         "source_switch": {
559             "live": "en liña",
560             "lose_changes": "Tes cambios sen gardar. Se cambias o servidor do mapa, descartaranse. Estás seguro de que queres cambiar o servidor?",
561             "dev": "desenvolvemento"
562         },
563         "tag_reference": {
564             "description": "Descrición",
565             "on_wiki": "{tag} en wiki.osm.org",
566             "used_with": "usado con {type}"
567         },
568         "validations": {
569             "disconnected_highway": "Autoestrada desconectada",
570             "disconnected_highway_tooltip": "As estradas deben estar concectadas con outras estradas.",
571             "untagged_point": "Punto sen etiquetar",
572             "untagged_line": "Liña sen etiquetar",
573             "untagged_area": "Área sen etiquetar",
574             "untagged_relation": "Relación sen etiquetar",
575             "many_deletions": "Ti estás a borrar {n} elementos. Estás seguro de que queres facer isto? Isto o borrará do mapa e ninguén o verá en openstreetmap.org.",
576             "tag_suggests_area": "A etiqueta {tag} suxire que a liña debería ser unha área, pero non é unha área.",
577             "untagged_point_tooltip": "Escolle un tipo de elemento que describa o que é este punto.",
578             "untagged_line_tooltip": "Escolle un tipo de elemento que describa o que é esta liña.",
579             "untagged_area_tooltip": "Escolle un tipo de elemento que describa o que é esta área.",
580             "untagged_relation_tooltip": "Escolle un tipo de elemento que describa o que é esta relación.",
581             "deprecated_tags": "Etiquetas obsoletas: {tags}"
582         },
583         "zoom": {
584             "in": "Ampliar",
585             "out": "Reducir"
586         },
587         "cannot_zoom": "Non se pode reducir máis no modo actual.",
588         "full_screen": "Pasar a pantalla completa",
589         "gpx": {
590             "local_layer": "Arquivo local",
591             "drag_drop": "Corta e pegar un arquivo .gpx, .geojson ou .kml nesta páxina, ou preme o botón dereito do rato",
592             "zoom": "Zoom na capa",
593             "browse": "Buscar un arquivo"
594         },
595         "mapillary_images": {
596             "tooltip": "Fotos ao nivel da rúa de Mapillary",
597             "title": "Superposición de fotos (Mapillary)"
598         },
599         "mapillary_signs": {
600             "tooltip": "Sinais de tráfico de Mapillary (debe activar Photo Overlay)",
601             "title": "Sinais de tráfico Overlay (Mapillary)"
602         },
603         "mapillary": {
604             "view_on_mapillary": "Ver esta imaxe en Mapillary"
605         },
606         "help": {
607             "title": "Axuda",
608             "help": "# Axuda\n\nEste é un editor para [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), o mapa\nlibre e editable do mundo. Podes usalo e engadir e actualizar información\ndatos da túa zona, facendo unha fonte libre de datos abertos do mapa do mundo\na mellor para todos.\n\nAs edicións que podes facer neste mapa poden ser visibes para calquera uso en\nOpenStreetMap. Para facer unha edición ti debes\n[log in](https://www.openstreetmap.org/login).\n\nO [iD editor](http://ideditor.com/) é un proxecto colaborativo con [source\ncode available on GitHub] (https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
609             "editing_saving": "# Editar & Salvar\n\nEste editor está deseñado para traballar primeiramente en liña, e estás accedendo\na el a través dun website agora.\n\n### Sección de Elementos\n\nSelecciona un elemento no mapa, como unha estrada ou punto de interés, pincha\nnel sobre o mapa. Isto pode destacar a función seleccionada, abrir un panel con\ndetailles relacionados, e amosar un menú con funcións que podes facer.\n\nPara seleccionar multiples elementos, menten premida a tecla 'Shift'. Despois prema con cada click sobre os elementos que queira seleccionar, ou arrastre sobre o mapa e debuxe un rectangulo.\nIsto debuxará unha caixa e seleccionará tódolos puntos con ela.\n\n### Salvar Edicións\n\nCando ti fagas cambios como edicións de estradas, edificios, e lugares, son\ngardados localmente ata que sexan subidos no server. Non te preocupes por ter un erro - ti podes desfacer un cambio pinchando no botón de desfacer, e refacer\ncambios pinchando no botón refacer.\n\nPincha en 'Save' ao rematar un grupo de edicións - por exemplo, se remataches\nunha area da cidade e queiras iniciar unha nova áreae. Ti terás que cambiar\na revisión que ti queiras facer, e o editor amosará útiles suxestións\ne avisos se algo non parece correcto nos cambios.\n\nSe todo parece correcto, pode introducir un breve comentario explicando os cambios\nPodes facer click en 'Save' outra vez e postear os cambios\nen [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/), onde serán visibles\na tódolos outros usuarios e dispoñible para que outros constrúan e o melloren.\n\nSe ti non podes rematar as edicións e queres parar, cando saias da fiestra do editor\ne cando volvas (á mesma computadora e editor), a\naplicación do editor ofrecerache recuperar o teu traballo.\n\n### Usar o editor\n\nUnha lista de atallos de teclado está dispoñible e pode ser atopada en  [here](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ID/Shortcuts).\n",
610             "roads": "# Estradas\n\nTi podes crear, marcar, e borrar estradas co editor. As estradas poden ser de todo tipo:\npistas, autoestradas, camiños, ciclopistas, e máis - de calquera tipo- os cruces\ne os segmentos poden ser mapeados.\n\n### Seleccionar\n\nPincha sobre unha estrada para seleccionala. En esbozo debe ser visible, xunto\ncun pequeno menú de ferramentas no mapa e unha barra lateral que mostra máis información sobre a estrada.\n\n### Modificar\n\nMoitas veces vai ver que as estradas non están aliñadas coas imaxes por tras delas\nou cunha pista GPS. Pode axustar estradas para que estean no lugar axeitado.\n\nPrimeiro fai click na estrada que queiras modificar. Iluminarase e amosará\nos puntos de control ao longo dela ti podes arrastralos para mellorar a localización. Se queres engadir novos puntos de control para máis precisión, fai doble click na parte da estrada na que queiras o novo nodo, e un punto engadirase.\n\nSe a estrada conecta con outra estrada, pero non se conecta correctamente sobre\no mapa, pode arrastrar un dos seus puntos de control sobre o outro punto na estrada\nco fin de unilas. Ter as estradas conectardas é importante para o mapa e esencial para proporcionar instrucións de conducción.\n\nTamén pode premer na ferramenta 'Move' ou prema a tecla de acceso rápido `M` para mover toda a estrada\nunha vez máis, e logo prema de novo para gardar ese movemento.\n\n### Borrar\n\nSe unha estrada é enteiramente incorrecta - podes ver que non existe nas imaxes de satélite e, idealmente, ter confirmado localmente que non está presente - pode borrala, ou eliminala dende o mapa. Sexa cauteloso ao eliminar características -\ncomo calquera outra edición, os resultados non son vistos por todos en imaxes de satélite é moitas veces están desactualizados, de xeito que a estrada pode estar simplemente recén construída.\n\nPode eliminar unha estrada, premendo sobre ela para seleccionala, a continuación,\npremer na icona lixo ou premendo a tecla \"Delete\".\n\n### Crear\n\nAtopa nalgún lugar que debe haber un camiño, pero non está? Prema na \"liña\"\nicona na esquina superior esquerda do editor ou prema a tecla de acceso `2` para comezar a debuxar.\n\nPrema no inicio da estrada no mapa para comezar a deseñar. Se a estrada\nramifica dende unha estrada existente, comeza premendo sobre o lugar onde elas se conectan.\n\nDespois, prema en puntos ao longo do camiño que segue a liña correcta, segundo imaxes de satélite ou GPS. Se a estrada que está deseñando cruza outra estrada, actívea\npremendo sobre o punto de intersección. Cando termine o deseño, prema dúas veces ou prema 'Return \"ou\" Intro \"no teclado.\n\n",
611             "gps": "# GPS\n\nAs trazas GPS gardadas son unha valiosa fonte de información para OpenStreetMap. Este editor\nsoporta trazas locais - `.gpx` arquivos no teu computador local. Ti podes gardar\neste tipo de trazas  GPS cun número de apliacións de smartphone tamén con\nhardware GPS persoal.\n\nPara obter información sobre como realizar trazados GPS, lea\n[Mapping with a smartphone, GPS, or paper](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).\n\nUse trazas GPX para mapear, arrastrar e solta arquivos GPX sobre o editor do mapa.\nDe ser recoñecido, será engadido ao mapa cunha liña en púrpura brillante. Faga clic no menú \"Mapa de datos 'no lado dereito para permitir,\ndesactivar ou engadir a esta nova capa GPX-engadida.\n\nAs trazas GPX non son directamente subidas a OpenStreetMap -o mellor xeito de\nusalas é deseñar o mapa, usándoas como unha guía para as novas características a\nengadir, e tamén para [upload it to OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create)\npara que outros usuarios o empreguen.\n",
612             "imagery": "# Imaxes\n\nas imaxes aéreas son un recurso importante para o mapeado. Unha combinación de\nvos aéreos, imaxes de satélite, e fontes libremente-compilados están dispoñibles\nno editor baixo o menú 'Configuración do fondo ' á dereita.\n\nPor omisión en [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/) as capas de satélite están\npresentes no editor, pero como o pan e o zoom do mapa en novas áreas xeográficas,\nnovas fontes estarán disponíbles. Nalgúns países, como Estados\nUnidos, Francia e Dinamarca teñen dispoñibles moitas imaxes de alta calidade para algunhas áreas.\n\nAs imaxes ás veces son compensadas a partir dos datos do mapa por mor dun erro\npor parte do provedor de imaxes. Se ves que unha morea de camiños desprazouse do fondo,\nnon se moven inmediatamente todos eles para combinar o fondo. Pola contra pode axustar\nas imaxes de xeito que combine os datos premendo en  'Fix alignment' na\nparte inferior da interface de usuario da configuración de fondo UI.\n",
613             "addresses": "# Enderezos\n\nOs enderezos son algunhas das informacións máis útiles para o mapa.\n\nAínda que os enderezos son moitas veces representados como partes de rúas, en OpenStreetMap\nestán rexistrados como atributos de edificios e lugares ao longo das rúas.\n\nPodes engadir información de enderezos para lugares mapeados como contornos de construción\nasí como os mapeados como puntos individuais. A fonte ideal de dirección de\ndatos dunha investigación sobre o terreo ou coñecemento persoal - como ocorre con calquera\noutra característica, a copia de fontes comerciais como Google Maps está estrictamente\nprohibida.\n",
614             "inspector": "# Usando o Inspector\n\nO inspector é a sección na parte esquerda da páxina que permite\nmodificar os detalles do elemento seleccionado.\n\n### Selecciona un Tipo de Elemento\n\nDespois de engadir un punto, liña ou área, pode escoller o tipo de elemento que\né, como se é unha autoestrada ou rúa residencial, supermercado ou café.\nO inspector pode amosar botóns para os tipos de recursos comúns, e pode\natopar outros tipos escribindo o que está a procurar no cadro de busca.\n\nPreme o 'i' na parte inferior dereita dun botón do tipo de elemento para\nsaber máis sobre el. Prema nun botón para escoller o tipo.\n\n### Usando formularios e edición de etiquetas\n\nDespois de seleccionar un tipo de elemento, ou cando se selecciona un elemento que xa\nten un tipo asignado, o inspector pode amosar campos con detalles sobre\no elemento como o seu nome e enderezo.\n\nPor baixo dos campos que ve, pode facer clic no menú desplegable  'Engadir campo' para engadir\noutros detalles, como unha ligazón a Wikipedia, o acceso de cadeiras de rodas, e moito máis.\n\nNa parte inferior do inspector, prema en 'etiquetas adicionais' para engadir arbitrariamente\noutras etiquetas ao elemento. [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) é un\nexcelente recurso para aprender máis sobre as combinacións de etiquetas máis populares.\n\nOs cambios feitos no inspector aparecen aplicados ao mapa.\nPode desfacelo en calquera momento premendo o botón 'Desfacer'.\n",
615             "buildings": "# Edificios\n\nOpenStreetMap é a base de datos de edificios máis grande do mundo. Podes crear\ne incrementar esta base de datos.\n\n### Seleccionar\n\nPode seleccionar un edificio, premendo na súa fronteira. Isto pode destacar o\nedificio e abrir un pequeno menú de ferramentas e unha barra lateral que mostra máis información\nsobre o edificio.\n\n### Modificar\n\nAlgúns edificios está incorrectamente ubicados ou teñen etiquetas incorrectas.\n\nPara mover un edificio enteiro, selecciónao, facendo click na ferramente 'Mover'. Move\nco teu rato o edificio, e fai click cando estea correctamente ubicado.\n\nPara corrixir a forma específica dun edificio, fai click e arrastra os nós que forman\na fronteira a lugares mellores.\n\n### Crear\n\nUnha das principais cuestións en torno ao engadindo de edificios para o mapa é que\nOpenStreetMap rexistra edificios, tanto como formas e puntos. A regra de ouro\né _mapear un edificio como unha forma sempre que as empresas o fagan posible_ e mapear, casas,\ndiversións, e outras cousas que operan fóra dos edificios como puntos situados\ndentro da forma de construción.\n\nPara comezar a deseñar un edificio como unha forma faise premendo no botón 'Area' o superior\nesquerda da interface, e rematalo premendo 'Return' no seu teclado\nou premendo no primeira nó deseñado para pechar a forma.\n\n### Borrar\n\nSe un edificio é totalmente incorrecto - se pode ver que non existe na imaxe do satélite,\nidealmente, ter confirmado localmente que non está presente - pode borralo,\nou eliminalo dende o mapa. Sexa cauteloso ao eliminar características -\ncomo calquera outra edición, os resultados son vistos por todos en imaxes de satélite\né moitas veces desactualizados, de xeito que o edificio podería ser simplemente recén construído.\n\nPode eliminar un edificio, premendo sobre el para seleccionalo, a continuación, premer na\nicona lixo ou premendo a tecla 'Borrar'.\n\n",
616             "relations": "# Relacións\n\nA relación é un tipo especial de recurso no OpenStreetMap que agrupa\noutros elementos. Por exemplo, dous tipos comúns de relacións son * relacións de ruta *,\nque agrupan tramos de estrada que pertencen a unha autoestrada específica ou\nestradas, e *multipolígonos*, que agrupan varias liñas que definen\nunha área complexa (un con varias pezas ou buratos nel como un donut).\n\nO grupo de recursos nunha relación chámanse *membros*. Na barra lateral, pode\nver en que relacións dun recurso é membro, e prema nunha relación\npara seleccionalo. Cando a relación é seleccionada, pode ver os seus\nmembros da lista na barra lateral e destacada no mapa.\n\nPara a maior parte, ID vai coidar de manter relacións automaticamente\nmentres edita. A principal cousa da que ten que ser consciente, se elimina un\ntramo de estrada para redeseñalo con máis precisión, ten que asegurarse de que a\nnova sección é membro das mesmas relacións que o orixinal.\n\n## Editar Relacións\n\nSe desexa editar relacións, aquí está o básico.\n\nPara engadir elementos á relación, seleccione o elemento, facendo click no botón \"+\" en \"Tódolos elementos\" seleccionado na barra lateral, e seleccione o tipo de nome do elemento.\n\nPara crear unha nova relación, seleccione a primeira característica que debe ter un elemento,\nprema no botón \"+\" na sección \"Tódalas relacións\", e seleccione \"Nova relación ...\".\n\nPara eliminar un recurso dunha relación, seleccione a función e prema o botón lixo\nao lado da relación que quere eliminar.\n\nPode crear multipolígonos con furados usando a ferramenta \"Merge\". Debuxe dúas áreas (interior\ne externa), Manteña pulsada a tecla maiúsculas e prema en cada unha delas para seleccionar as duas, e despois\nprema no botón \"Merge\" (+).\n"
617         },
618         "intro": {
619             "done": "feito",
620             "graph": {
621                 "city_hall": "Three Rivers City Hall",
622                 "fire_department": "Three Rivers Bombeiros",
623                 "memory_isle_park": "Memory Isle Park",
624                 "riverwalk_trail": "Riverwalk Trail",
625                 "w_michigan_ave": "West Michigan Avenida",
626                 "e_michigan_ave": "East Michigan Avenida",
627                 "spring_st": "Spring Street",
628                 "scidmore_park": "Scidmore Park",
629                 "petting_zoo": "Scidmore Park Petting Zoo",
630                 "n_andrews_st": "North Andrews Street",
631                 "s_andrews_st": "South Andrews Street",
632                 "n_constantine_st": "North Constantine Street",
633                 "s_constantine_st": "South Constantine Stree",
634                 "rocky_river": "Rocky River",
635                 "railroad_dr": "Railroad Drive",
636                 "conrail_rr": "Conrail Railroad",
637                 "st_joseph_river": "Saint Joseph River",
638                 "n_main_st": "North Main Street",
639                 "s_main_st": "South Main Street",
640                 "water_st": "Water Street",
641                 "foster_st": "Foster Street",
642                 "portage_river": "Portage River",
643                 "flower_st": "Flower Street",
644                 "elm_st": "Elm Street",
645                 "walnut_st": "Walnut Street",
646                 "morris_ave": "Morris Avenue",
647                 "east_st": "East Street",
648                 "portage_ave": "Portage Avenue"
649             },
650             "navigation": {
651                 "title": "Navegación",
652                 "drag": "A área principal do mapa mostra os datos de OpenStreetMap sobre un fondo. Podes navegar polo mapa arrastrando e desprazándote, igual que calquera mapa de internet. **Arrastra o mapa!**",
653                 "select": "Os elementos do mapa represéntanse de tres formas: usando puntos, liñas ou áreas. Calquera elemento se pode seleccionar facendo clic nel. **Fai clic no punto para seleccionalo.**",
654                 "pane": "Cando un elemento é seleccionado, o editor do elemento aparece. A cabeceira móstranos o tipo de elemento e no panel principal mostrar os atributos do elemento, como o seu nome e enderezo. ** Peche o editor do elemento, premendo o botón {button} na parte superior dereita **.",
655                 "search": "Tamén pode buscar recursos na vista actual, ou en todo o mundo. ** Atopar para '{nome}' **",
656                 "choose": "**Eixa {name} da lista a seleccionar.**",
657                 "chosen": "Xa vai! {name} está agoroa seleccionado. **Peche o editor do recurso, premendo o botón  {button}.**"
658             },
659             "points": {
660                 "title": "Puntos",
661                 "add": "Os puntos poden ser usados para representar características, tales como tendas, restaurantes e monumentos. Eles marcan un lugar específico, e describir o que está aí. ** Prema no botón {button} para engadir un novo punto. **",
662                 "place": "O punto pode ser insertado premendo no mapa. ** Prema no mapa para poñer o punto na parte superior do edificio. **",
663                 "search": "Hai moitos elementos distintos que poden ser representados mediante puntos. O punto que acabas de engadir é unha Cafetería. **Busca por '{name}'**",
664                 "choose": "**Escolle Cafetería na lista.**",
665                 "describe": "Agora o punto está marcado como unha cafetería. Utilizando o editor de elementos, podemos engadir máis información acerca do elemento. **Engade un nome.**",
666                 "close": "O recurso do editor vai lembrar todas as súas modificacións automaticamente. Cando se modifica un recurso, o botón de fechado pasar a unha marca de verificación. ** Prema no botón {button} para pechar o recurso do editor **",
667                 "reselect": "Moitas veces, os puntos xa existen, pero teñen erros ou están incompletos. Podemos editar os puntos existentes. ** Prema para seleccionar o punto que acaba de crear **.",
668                 "fixname": "** Para cambiar o nome, a continuación, prema no botón {button} para pechar o recurso do editor. **",
669                 "reselect_delete": "Tódolos elementos no mapa poden ser eliminados. ** Prema para seleccionar o punto que creou **.",
670                 "delete": "No menú arredor do punto, as operacións que se poden realizar sobre el, incluíndo eliminar. ** Prema no botón {button} para eliminar o punto **."
671             },
672             "areas": {
673                 "title": "Áreas",
674                 "add": "As áreas son usadas para mostrar os límites dos elementos como lagos, edificios e áreas residenciais. Poden ser usados para mapeamento máis detallado dos moitos elementos que pode normalmente ter o mapa como puntos. ** Prema no botón {button} área para engadir unha nova área. *",
675                 "corner": "As áreas son atraídos pola colocación de nós que marcan o límite da zona. ** Prema para poñer un nó dende un dos cantos do campo de xogos. **",
676                 "place": "Debuxa a área situando máis vértices. Finaliza a área facendo clic no vértice inicial. **Debuxa unha área para o parque infantil.**",
677                 "search": "**Busca por '{name}'.**",
678                 "choose": "**Elixe Parque Infantil na lista.**",
679                 "describe": "**Para engadir o nome, pulsar {button} botón para elexir o elemento do editor**"
680             },
681             "lines": {
682                 "title": "Liñas",
683                 "add": "As liñas son usadas para representar características, tales como estradas, ferrocarrís e ríos. ** Prema o botón {button} Liña para engadir unha nova liña. **",
684                 "start": "**Inicia a liña facendo clic no final da estrada.**",
685                 "intersect": "Click para engadir máis nós á liña. Pode arrastrar o mapa mentres debuxa, se é necesario. Estradas, e moitos outros tipos de liñas, son parte dunha rede maior. É importante para que estas liñas podan conectar correctamente para traballar no encamiñamento de aplicacións. ** Prema {name} para crear un centro que conecta as dúas liñas. **",
686                 "finish": "As liñas pódense finalizar facendo clic outra vez no último vértice. **Finaliza a estrada.**",
687                 "road": "**Selecciona \"Estrada\" na lista.**",
688                 "residential": "Hai diferentes tipos de estradas. A máis común delas é a rúa urbana. **Escolle o tipo de estrada \"Rúa urbana\".**",
689                 "describe": "** O nome da estrada, a continuación, prema no botón {button} para pechar o recurso do editor. **",
690                 "restart": "A estrada que cruza necesita {name}.",
691                 "wrong_preset": "Non seleccionaches o tipo de rúa urbana. **Fai clic aquí para volver a escoller.**"
692             },
693             "startediting": {
694                 "title": "Comezar a editar",
695                 "help": "Pode repetir este paso a paso ou ver máis documentación, premendo no botón Axuda {botón}.",
696                 "save": "Non te esquezas de gardar regularmente os teus cambios!",
697                 "start": "Comeza a cartografiar!"
698             }
699         },
700         "presets": {
701             "categories": {
702                 "category-barrier": {
703                     "name": "Características da barreira"
704                 },
705                 "category-building": {
706                     "name": "Características do edificio"
707                 },
708                 "category-golf": {
709                     "name": "Características do campo de golf"
710                 },
711                 "category-landuse": {
712                     "name": "Usos do solo"
713                 },
714                 "category-natural-area": {
715                     "name": "Recurso Natural"
716                 },
717                 "category-natural-line": {
718                     "name": "Recurso Natural"
719                 },
720                 "category-natural-point": {
721                     "name": "Recurso Natural"
722                 },
723                 "category-path": {
724                     "name": "Características do camiño"
725                 },
726                 "category-rail": {
727                     "name": "Características da ferrovía"
728                 },
729                 "category-restriction": {
730                     "name": "Tipos de restricións"
731                 },
732                 "category-road": {
733                     "name": "Características da estrada"
734                 },
735                 "category-route": {
736                     "name": "Características da ruta"
737                 },
738                 "category-water-area": {
739                     "name": "Características da auga"
740                 },
741                 "category-water-line": {
742                     "name": "Características da auga"
743                 }
744             },
745             "fields": {
746                 "access": {
747                     "label": "Permítese o acceso",
748                     "options": {
749                         "designated": {
750                             "description": "Acceso libre e regulado por sinais e ordenanzas locais",
751                             "title": "Designado"
752                         },
753                         "destination": {
754                             "description": "Acceso permitido só para chegar a un destino determinado",
755                             "title": "Destino"
756                         },
757                         "dismount": {
758                             "description": "Permítese o acceso mais sempre a pé",
759                             "title": "Baixar ou desmontar"
760                         },
761                         "no": {
762                             "description": "Acceso restrinxido ao público xeral",
763                             "title": "Prohibido"
764                         },
765                         "permissive": {
766                             "description": "Acceso permitido até que o propietario revogue o permiso",
767                             "title": "Permisivo"
768                         },
769                         "private": {
770                             "description": "Acceso permitido só coa autorización do propietario de forma individual",
771                             "title": "Privado"
772                         },
773                         "yes": {
774                             "description": "Acceso permitido pola lei; un dereito de paso",
775                             "title": "Permitido"
776                         }
777                     },
778                     "placeholder": "Sen especificar",
779                     "types": {
780                         "access": "Todo",
781                         "bicycle": "Bicicletas",
782                         "foot": "A pé",
783                         "horse": "Cabalos",
784                         "motor_vehicle": "Automóbiles"
785                     }
786                 },
787                 "access_simple": {
788                     "label": "Permítese o acceso"
789                 },
790                 "access_toilets": {
791                     "label": "Acceso"
792                 },
793                 "address": {
794                     "label": "Enderezo",
795                     "placeholders": {
796                         "block_number": "Bloque Número",
797                         "block_number!jp": "Bloque Nº",
798                         "city": "Cidade",
799                         "city!jp": "Concello/Cidade/Vila/Tokio Ward Especial",
800                         "city!vn": "Concello/Cidade",
801                         "conscriptionnumber": "123",
802                         "country": "País",
803                         "county": "País",
804                         "county!jp": "Provincia",
805                         "district": "Distrito",
806                         "district!vn": "Arrondissement /Cidade/Provincia",
807                         "floor": "Andar",
808                         "hamlet": "Aldea",
809                         "housename": "Nome da casa",
810                         "housenumber": "123",
811                         "housenumber!jp": "Edificio Nº/Nº de Mazá",
812                         "neighbourhood": "Veciñanza",
813                         "neighbourhood!jp": "Chōme/Aza/Koaza",
814                         "place": "Lugar",
815                         "postcode": "Código postal",
816                         "province": "Provincia",
817                         "province!jp": "Concello",
818                         "quarter": "Trimestre",
819                         "quarter!jp": "Ōaza/Machi",
820                         "state": "Estado",
821                         "street": "Rúa",
822                         "subdistrict": "Subdistrito",
823                         "subdistrict!vn": "Ward/Commune/Townlet",
824                         "suburb": "Barrio",
825                         "suburb!jp": "Ward"
826                     }
827                 },
828                 "admin_level": {
829                     "label": "Nivel administrativo"
830                 },
831                 "aerialway": {
832                     "label": "Tipo"
833                 },
834                 "aerialway/access": {
835                     "label": "Acceso",
836                     "options": {
837                         "both": "Ambos",
838                         "entry": "Entrada",
839                         "exit": "Saída"
840                     }
841                 },
842                 "aerialway/bubble": {
843                     "label": "Teleférico"
844                 },
845                 "aerialway/capacity": {
846                     "label": "Capacidade (por hora)",
847                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
848                 },
849                 "aerialway/duration": {
850                     "label": "Duración (minutos)",
851                     "placeholder": "1, 2, 3..."
852                 },
853                 "aerialway/heating": {
854                     "label": "Caldeado"
855                 },
856                 "aerialway/occupancy": {
857                     "label": "Ocupación",
858                     "placeholder": "2, 4, 8..."
859                 },
860                 "aerialway/summer/access": {
861                     "label": "Acceso (verán)",
862                     "options": {
863                         "both": "Ambos",
864                         "entry": "Entrada",
865                         "exit": "Saída"
866                     }
867                 },
868                 "aeroway": {
869                     "label": "Tipo"
870                 },
871                 "amenity": {
872                     "label": "Tipo"
873                 },
874                 "area/highway": {
875                     "label": "Tipo"
876                 },
877                 "artist": {
878                     "label": "Artista"
879                 },
880                 "artwork_type": {
881                     "label": "Tipo"
882                 },
883                 "atm": {
884                     "label": "Caixeiro automático"
885                 },
886                 "backrest": {
887                     "label": "Respaldo"
888                 },
889                 "barrier": {
890                     "label": "Tipo"
891                 },
892                 "bath/open_air": {
893                     "label": "Aire Libre"
894                 },
895                 "bath/sand_bath": {
896                     "label": "Baño de Area"
897                 },
898                 "bath/type": {
899                     "label": "Especialidade",
900                     "options": {
901                         "foot_bath": "Baño de Pés",
902                         "hot_spring": "Ducha Quente",
903                         "onsen": "Xaponés Onsen"
904                     }
905                 },
906                 "beauty": {
907                     "label": "Tipo de Tenda"
908                 },
909                 "bench": {
910                     "label": "Banco"
911                 },
912                 "bicycle_parking": {
913                     "label": "Tipo"
914                 },
915                 "bin": {
916                     "label": "Papeleira"
917                 },
918                 "blood_components": {
919                     "label": "Compoñentes do sangue",
920                     "options": {
921                         "plasma": "plasma",
922                         "platelets": "plaquiñas",
923                         "stemcells": "mostras de células nai",
924                         "whole": "todo o sangue"
925                     }
926                 },
927                 "board_type": {
928                     "label": "Tipo"
929                 },
930                 "boundary": {
931                     "label": "Tipo"
932                 },
933                 "brand": {
934                     "label": "Marca"
935                 },
936                 "building": {
937                     "label": "Edificio"
938                 },
939                 "building_area": {
940                     "label": "Edificio"
941                 },
942                 "bunker_type": {
943                     "label": "Tipo"
944                 },
945                 "camera/direction": {
946                     "label": "Dirección (Grados en sentido horario)",
947                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
948                 },
949                 "camera/mount": {
950                     "label": "Montaxe de Cámaras"
951                 },
952                 "camera/type": {
953                     "label": "Tipo de Cámara",
954                     "options": {
955                         "dome": "Cúpula",
956                         "fixed": "Amañar",
957                         "panning": "Barrido"
958                     }
959                 },
960                 "capacity": {
961                     "label": "Capacidade",
962                     "placeholder": "50, 100, 200..."
963                 },
964                 "cardinal_direction": {
965                     "label": "Sentido",
966                     "options": {
967                         "E": "Leste",
968                         "ENE": "Les-nordeste",
969                         "ESE": "Les-sueste",
970                         "N": "Norte",
971                         "NE": "Nordeste",
972                         "NNE": "Nor-nordeste",
973                         "NNW": "Nor-noroeste",
974                         "NW": "Noroeste",
975                         "S": "Sur",
976                         "SE": "Sueste",
977                         "SSE": "Sur-sueste",
978                         "SSW": "Sur-suroeste",
979                         "SW": "Suroeste",
980                         "W": "Oeste",
981                         "WNW": "Oés-noroeste",
982                         "WSW": "Oés-suroeste"
983                     }
984                 },
985                 "castle_type": {
986                     "label": "Tipo"
987                 },
988                 "clock_direction": {
989                     "label": "Sentido",
990                     "options": {
991                         "anticlockwise": "Sentido antihorario",
992                         "clockwise": "Sentido horario"
993                     }
994                 },
995                 "collection_times": {
996                     "label": "Horario de recollida"
997                 },
998                 "construction": {
999                     "label": "Tipo"
1000                 },
1001                 "contact/webcam": {
1002                     "label": "Webcam URL",
1003                     "placeholder": "http://example.com/"
1004                 },
1005                 "content": {
1006                     "label": "Contidos"
1007                 },
1008                 "country": {
1009                     "label": "País"
1010                 },
1011                 "covered": {
1012                     "label": "Cuberto"
1013                 },
1014                 "craft": {
1015                     "label": "Tipo"
1016                 },
1017                 "crop": {
1018                     "label": "Cultivo"
1019                 },
1020                 "crossing": {
1021                     "label": "Tipo"
1022                 },
1023                 "cuisine": {
1024                     "label": "Cociña"
1025                 },
1026                 "currency_multi": {
1027                     "label": "Tipos de moeda"
1028                 },
1029                 "cycle_network": {
1030                     "label": "Rede"
1031                 },
1032                 "cycleway": {
1033                     "label": "Carrís bici",
1034                     "options": {
1035                         "lane": {
1036                             "description": "Un carril para bicicletas e marcado e separado do tráfico de estradas",
1037                             "title": "Carril bici común"
1038                         },
1039                         "none": {
1040                             "description": "Sen carril bici",
1041                             "title": "Ningún"
1042                         },
1043                         "opposite": {
1044                             "description": "Un carril de bicicletas que vai en ambas direccións nunha vía de un único sentido",
1045                             "title": "Carril bici contrasentido"
1046                         },
1047                         "opposite_lane": {
1048                             "description": "Un carril de bicicletas que vai na dirección oposta á do tráfico da estrada",
1049                             "title": "Carril bici inverso"
1050                         },
1051                         "share_busway": {
1052                             "description": "Un carril de bicicletas compartido coas liñas de autobús",
1053                             "title": "Carril de bicicletas que se comparte coas de autobuses"
1054                         },
1055                         "shared_lane": {
1056                             "description": "Un carril de bicicletas que non está separado do tráfico de estrada",
1057                             "title": "Carril bici compartido"
1058                         },
1059                         "track": {
1060                             "description": "Un carril de bicicletas que está separado do tráfico por unha barreira física",
1061                             "title": "Pista de bicicletas"
1062                         }
1063                     },
1064                     "placeholder": "Ningún",
1065                     "types": {
1066                         "cycleway:left": "Lado esquerdo",
1067                         "cycleway:right": "Lado dereito"
1068                     }
1069                 },
1070                 "date": {
1071                     "label": "Data"
1072                 },
1073                 "delivery": {
1074                     "label": "Entrega"
1075                 },
1076                 "denomination": {
1077                     "label": "Denominación"
1078                 },
1079                 "denotation": {
1080                     "label": "Descrición rápida"
1081                 },
1082                 "description": {
1083                     "label": "Descrición completa"
1084                 },
1085                 "diaper": {
1086                     "label": "Con área de cambia-cueiros "
1087                 },
1088                 "display": {
1089                     "label": "Mostrar"
1090                 },
1091                 "dock": {
1092                     "label": "Tipo"
1093                 },
1094                 "drive_through": {
1095                     "label": "Auto-servizo"
1096                 },
1097                 "electrified": {
1098                     "label": "Electricidade",
1099                     "options": {
1100                         "contact_line": "Liña de contacto",
1101                         "no": "Non",
1102                         "rail": "Liña eléctrica",
1103                         "yes": "Si (sen especificar)"
1104                     },
1105                     "placeholder": "Liña de contacto, carril electrificado"
1106                 },
1107                 "elevation": {
1108                     "label": "Altitude"
1109                 },
1110                 "email": {
1111                     "label": "Email",
1112                     "placeholder": "example@example.com"
1113                 },
1114                 "emergency": {
1115                     "label": "Emerxencia"
1116                 },
1117                 "entrance": {
1118                     "label": "Tipo"
1119                 },
1120                 "except": {
1121                     "label": "Excepcións"
1122                 },
1123                 "fax": {
1124                     "label": "Fax",
1125                     "placeholder": "+34 989 12 34 56"
1126                 },
1127                 "fee": {
1128                     "label": "Tarifa"
1129                 },
1130                 "fence_type": {
1131                     "label": "Tipo"
1132                 },
1133                 "fire_hydrant/position": {
1134                     "label": "Posición",
1135                     "options": {
1136                         "green": "Verde",
1137                         "lane": "Carrís",
1138                         "parking_lot": "Aparcamento",
1139                         "sidewalk": "Beirarrúa"
1140                     }
1141                 },
1142                 "fire_hydrant/type": {
1143                     "label": "Tipo",
1144                     "options": {
1145                         "pillar": "Columna/En superficie",
1146                         "pond": "Estanque",
1147                         "underground": "Baixo terra",
1148                         "wall": "Parede"
1149                     }
1150                 },
1151                 "fixme": {
1152                     "label": "Amáñame"
1153                 },
1154                 "fuel": {
1155                     "label": "Combustible"
1156                 },
1157                 "fuel_multi": {
1158                     "label": "Tipos de combustible"
1159                 },
1160                 "gauge": {
1161                     "label": "Calibre"
1162                 },
1163                 "gender": {
1164                     "label": "Xénero",
1165                     "options": {
1166                         "female": "Feminino",
1167                         "male": "Masculino",
1168                         "unisex": "Unisex"
1169                     },
1170                     "placeholder": "Descoñecido"
1171                 },
1172                 "generator/method": {
1173                     "label": "Método"
1174                 },
1175                 "generator/source": {
1176                     "label": "Fonte"
1177                 },
1178                 "generator/type": {
1179                     "label": "Tipo"
1180                 },
1181                 "golf_hole": {
1182                     "label": "Referencia",
1183                     "placeholder": "Número de buraco"
1184                 },
1185                 "handicap": {
1186                     "label": "Hándicap",
1187                     "placeholder": "1-18"
1188                 },
1189                 "handrail": {
1190                     "label": "Carretilla"
1191                 },
1192                 "height": {
1193                     "label": "Altura (Metros)"
1194                 },
1195                 "highway": {
1196                     "label": "Tipo"
1197                 },
1198                 "historic": {
1199                     "label": "Tipo"
1200                 },
1201                 "hoops": {
1202                     "label": "Marco",
1203                     "placeholder": "1, 2, 4..."
1204                 },
1205                 "iata": {
1206                     "label": "IATA"
1207                 },
1208                 "icao": {
1209                     "label": "ICAO"
1210                 },
1211                 "incline": {
1212                     "label": "Inclinación"
1213                 },
1214                 "incline_steps": {
1215                     "label": "Inclinación",
1216                     "options": {
1217                         "down": "Abaixo",
1218                         "up": "Arriba"
1219                     }
1220                 },
1221                 "indoor": {
1222                     "label": "Dentro"
1223                 },
1224                 "information": {
1225                     "label": "Tipo"
1226                 },
1227                 "internet_access": {
1228                     "label": "Acceso a internet",
1229                     "options": {
1230                         "no": "Non",
1231                         "terminal": "Terminal",
1232                         "wired": "Por cable",
1233                         "wlan": "Wi-Fi",
1234                         "yes": "Si"
1235                     }
1236                 },
1237                 "internet_access/fee": {
1238                     "label": "Taxas de acceso a internet"
1239                 },
1240                 "internet_access/ssid": {
1241                     "label": "SSID (Nome da Rede)"
1242                 },
1243                 "kerb": {
1244                     "label": "Rampla de freo"
1245                 },
1246                 "lamp_type": {
1247                     "label": "Tipo"
1248                 },
1249                 "landuse": {
1250                     "label": "Tipo"
1251                 },
1252                 "lanes": {
1253                     "label": "Carrís",
1254                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1255                 },
1256                 "layer": {
1257                     "label": "Capa"
1258                 },
1259                 "leaf_cycle": {
1260                     "label": "Ciclo fa follaxe",
1261                     "options": {
1262                         "deciduous": "Caducifolio",
1263                         "evergreen": "Perenne",
1264                         "mixed": "Mestura",
1265                         "semi_deciduous": "Medio caducifolio",
1266                         "semi_evergreen": "Medio perenne"
1267                     }
1268                 },
1269                 "leaf_cycle_singular": {
1270                     "label": "Ciclo da follaxe",
1271                     "options": {
1272                         "deciduous": "Caducifolio",
1273                         "evergreen": "Perenne",
1274                         "semi_deciduous": "Medio caducifolio",
1275                         "semi_evergreen": "Medio perenne"
1276                     }
1277                 },
1278                 "leaf_type": {
1279                     "label": "Tipo de follaxe",
1280                     "options": {
1281                         "broadleaved": "Follaxe mixta",
1282                         "leafless": "Sen follas",
1283                         "mixed": "Mesturadas",
1284                         "needleleaved": "Follaxe perenne"
1285                     }
1286                 },
1287                 "leaf_type_singular": {
1288                     "label": "Tipo de follaxe",
1289                     "options": {
1290                         "broadleaved": "Follaxe mixtas",
1291                         "leafless": "Sen follaxe",
1292                         "needleleaved": "Follaxe perenne"
1293                     }
1294                 },
1295                 "leisure": {
1296                     "label": "Tipo"
1297                 },
1298                 "length": {
1299                     "label": "Lonxitude (metros)"
1300                 },
1301                 "level": {
1302                     "label": "Nivel"
1303                 },
1304                 "levels": {
1305                     "label": "Niveis",
1306                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1307                 },
1308                 "lit": {
1309                     "label": "Iluminado"
1310                 },
1311                 "location": {
1312                     "label": "Localización"
1313                 },
1314                 "man_made": {
1315                     "label": "Tipo"
1316                 },
1317                 "map_size": {
1318                     "label": "Cuberta"
1319                 },
1320                 "map_type": {
1321                     "label": "Tipo"
1322                 },
1323                 "maxheight": {
1324                     "label": "Máxima Altura",
1325                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1326                 },
1327                 "maxspeed": {
1328                     "label": "Límite de velocidade",
1329                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1330                 },
1331                 "maxstay": {
1332                     "label": "Estancia Máxima"
1333                 },
1334                 "mtb/scale": {
1335                     "label": "Dificultade en bicicleta de montaña",
1336                     "options": {
1337                         "0": "0: Grava sólida/terra compactada, sen obstáculos, curvas amplas",
1338                         "1": "1: Algunha superficie solta, pequenos obstáculos, curvas amplas",
1339                         "2": "2: Moita superficie solta, grandes obstáculos, grapas fáciles",
1340                         "3": "3: superficie escorregadia, grandes obstáculos, grapas axustadas",
1341                         "4": "4: Superficie solta ou pedras, pinzas perigosas",
1342                         "5": "5: Dificultade máxima, campos de pedras, desprendementos de terra",
1343                         "6": "6: Non practicable excepto polos mellores ciclistas de montaña"
1344                     },
1345                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1346                 },
1347                 "mtb/scale/imba": {
1348                     "label": "Dificultade da ruta de sendeiro",
1349                     "options": {
1350                         "0": "Doado (white circle)",
1351                         "1": "Doado (green circle)",
1352                         "2": "Media (blue square)",
1353                         "3": "Dificultade (black diamond)",
1354                         "4": "Extremadamente Dificil (double black diamond)"
1355                     },
1356                     "placeholder": "Doado, Medio, Difícil..."
1357                 },
1358                 "mtb/scale/uphill": {
1359                     "label": "Montain Bike Rutas de Subida",
1360                     "options": {
1361                         "0": "0: Port. inclinación <10%, grava/terra batida, sen obstáculos",
1362                         "1": "1: Port. inclinación <15%, grava/terra batida, algúns pequenos obxectos",
1363                         "2": "2: Port. inclinación <20%, superficiais, rochas primarias/raíces estables",
1364                         "3": "3: Port. inclinación <25%, superficie variable, rochas primarias/ramas",
1365                         "4": "4: Port. inclinación <30%, mal estado, grandes rochas/ramas",
1366                         "5": "5: Moi escarpado, a bicicleta en xeral, debe ser empuxada ou transportada"
1367                     },
1368                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1369                 },
1370                 "name": {
1371                     "label": "Nome",
1372                     "placeholder": "Nome común (se existe)"
1373                 },
1374                 "natural": {
1375                     "label": "Natural"
1376                 },
1377                 "network": {
1378                     "label": "Rede"
1379                 },
1380                 "network_bicycle": {
1381                     "label": "Tipo de Redc",
1382                     "options": {
1383                         "icn": "Internacional",
1384                         "lcn": "Local",
1385                         "ncn": "Nacional",
1386                         "rcn": "Rexional"
1387                     },
1388                     "placeholder": "Local, Rexional, Nacional, Internacional"
1389                 },
1390                 "network_foot": {
1391                     "label": "Tipo de Rede",
1392                     "options": {
1393                         "iwn": "Internacional",
1394                         "lwn": "Local",
1395                         "nwn": "Nacional",
1396                         "rwn": "Rexional"
1397                     },
1398                     "placeholder": "Local, Rexional, Nacional, Internacional"
1399                 },
1400                 "network_horse": {
1401                     "label": "Tipo de Rede",
1402                     "options": {
1403                         "ihn": "Internacional",
1404                         "lhn": "Local",
1405                         "nhn": "Nacional",
1406                         "rhn": "Rexional"
1407                     },
1408                     "placeholder": "Local, Rexional, Nacional, Internacional"
1409                 },
1410                 "network_road": {
1411                     "label": "Network"
1412                 },
1413                 "note": {
1414                     "label": "Nota"
1415                 },
1416                 "office": {
1417                     "label": "Tipo"
1418                 },
1419                 "oneway": {
1420                     "label": "Sentido único",
1421                     "options": {
1422                         "no": "Non",
1423                         "undefined": "Suponse «Non»",
1424                         "yes": "Si"
1425                     }
1426                 },
1427                 "oneway_yes": {
1428                     "label": "Sentido único",
1429                     "options": {
1430                         "no": "Non",
1431                         "undefined": "Suponse «Si»",
1432                         "yes": "Si"
1433                     }
1434                 },
1435                 "opening_hours": {
1436                     "label": "Horas"
1437                 },
1438                 "operator": {
1439                     "label": "Operador"
1440                 },
1441                 "outdoor_seating": {
1442                     "label": "Estar ao aire libre"
1443                 },
1444                 "par": {
1445                     "label": "Par",
1446                     "placeholder": "3, 4, 5..."
1447                 },
1448                 "parallel_direction": {
1449                     "label": "Enderezo",
1450                     "options": {
1451                         "backward": "Atrás",
1452                         "forward": "Adiante"
1453                     }
1454                 },
1455                 "park_ride": {
1456                     "label": "Parque e Paseo"
1457                 },
1458                 "parking": {
1459                     "label": "Tipo",
1460                     "options": {
1461                         "carports": "Cubertas",
1462                         "garage_boxes": "Garaxe Boxes",
1463                         "lane": "Carril bici na estrada",
1464                         "multi-storey": "Multinivel",
1465                         "sheds": "Galpóns",
1466                         "surface": "Superficie",
1467                         "underground": "Baixo terra"
1468                     }
1469                 },
1470                 "payment_multi": {
1471                     "label": "Tipos de Pagamento"
1472                 },
1473                 "phone": {
1474                     "label": "Teléfono",
1475                     "placeholder": "+34 989 12 34 56"
1476                 },
1477                 "piste/difficulty": {
1478                     "label": "Difícil",
1479                     "options": {
1480                         "advanced": "Avanzado (black diamond)",
1481                         "easy": "Doado (green circle)",
1482                         "expert": "Experto (double black diamond)",
1483                         "extreme": "Extremo (require equipamento de escalada)",
1484                         "freeride": "Por libre (fora da pista)",
1485                         "intermediate": "Intermedio (cadrado azul)",
1486                         "novice": "Aviso (instructor)"
1487                     },
1488                     "placeholder": "Doado, Intermedio, Avanzado..."
1489                 },
1490                 "piste/grooming": {
1491                     "label": "Aseo",
1492                     "options": {
1493                         "backcountry": "Backcountry",
1494                         "classic": "Clásico",
1495                         "classic+skating": "Patinaxe Clásico",
1496                         "mogul": "Magnate",
1497                         "scooter": "Scooter/Motoneve",
1498                         "skating": "Patinaxe"
1499                     }
1500                 },
1501                 "piste/type": {
1502                     "label": "Tipo",
1503                     "options": {
1504                         "downhill": "Declive",
1505                         "hike": "Marcha",
1506                         "ice_skate": "Patinaxe Sobre Xeo",
1507                         "nordic": "Nórdico",
1508                         "playground": "Patio de Recreo",
1509                         "skitour": "Skitour",
1510                         "sled": "Trineo",
1511                         "sleigh": "Trineo",
1512                         "snow_park": "Parque de Neve"
1513                     }
1514                 },
1515                 "place": {
1516                     "label": "Tipo"
1517                 },
1518                 "plant": {
1519                     "label": "Planta"
1520                 },
1521                 "population": {
1522                     "label": "Poboación"
1523                 },
1524                 "power": {
1525                     "label": "Tipo"
1526                 },
1527                 "power_supply": {
1528                     "label": "Fonte de Alimentación"
1529                 },
1530                 "product": {
1531                     "label": "Produto"
1532                 },
1533                 "railway": {
1534                     "label": "Tipo"
1535                 },
1536                 "recycling_accepts": {
1537                     "label": "Acepta"
1538                 },
1539                 "recycling_type": {
1540                     "label": "Tipo de reciclaxe",
1541                     "options": {
1542                         "centre": "Centro de Reciclaxe",
1543                         "container": "Container"
1544                     }
1545                 },
1546                 "ref": {
1547                     "label": "Referencia"
1548                 },
1549                 "relation": {
1550                     "label": "Tipo"
1551                 },
1552                 "religion": {
1553                     "label": "Relixión"
1554                 },
1555                 "restriction": {
1556                     "label": "Tipo"
1557                 },
1558                 "restrictions": {
1559                     "label": "Restricións de xiro"
1560                 },
1561                 "rooms": {
1562                     "label": "Habitacións"
1563                 },
1564                 "route": {
1565                     "label": "Tipo"
1566                 },
1567                 "route_master": {
1568                     "label": "Tipo"
1569                 },
1570                 "sac_scale": {
1571                     "label": "Difícil Camiñata",
1572                     "options": {
1573                         "alpine_hiking": "T4: Camiñata Alpina",
1574                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Camiñata alpina exixente",
1575                         "demanding_mountain_hiking": "T3: Esixente Camiñata de Montaña",
1576                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Dificil Camiñata Alpina",
1577                         "hiking": "T1: Camiñata",
1578                         "mountain_hiking": "T2: Camiñata de Montaña"
1579                     },
1580                     "placeholder": "Montaña Senderismo, Sendeirismo alpino ..."
1581                 },
1582                 "sanitary_dump_station": {
1583                     "label": "Servizo WC"
1584                 },
1585                 "seasonal": {
1586                     "label": "Estacional"
1587                 },
1588                 "second_hand": {
1589                     "label": "Segunda Man",
1590                     "options": {
1591                         "no": "Non",
1592                         "only": "Só",
1593                         "yes": "Si"
1594                     },
1595                     "placeholder": "Si, Non, Só"
1596                 },
1597                 "service": {
1598                     "label": "Tipo"
1599                 },
1600                 "service/bicycle": {
1601                     "label": "Servizos"
1602                 },
1603                 "service_rail": {
1604                     "label": "Tipo de Servizo",
1605                     "options": {
1606                         "crossover": "Crossover",
1607                         "siding": "Desvío",
1608                         "spur": "Esporón",
1609                         "yard": "Iarda"
1610                     }
1611                 },
1612                 "shelter": {
1613                     "label": "Pousada"
1614                 },
1615                 "shelter_type": {
1616                     "label": "Tipo"
1617                 },
1618                 "shop": {
1619                     "label": "Tipo"
1620                 },
1621                 "site": {
1622                     "label": "Tipo"
1623                 },
1624                 "smoking": {
1625                     "label": "Fumar",
1626                     "options": {
1627                         "dedicated": "Adicado a fumadores (e.g. club fumadores)",
1628                         "isolated": "En zonas de fumadores, fisicamente illadas",
1629                         "no": "Non fumar en ningures",
1630                         "outside": "Saída permitida",
1631                         "separated": "En zonas de fumadores, non fisicamente illadas",
1632                         "yes": "Permitido en todas partes"
1633                     },
1634                     "placeholder": "Non, Separado, Si..."
1635                 },
1636                 "smoothness": {
1637                     "label": "Suavidade",
1638                     "options": {
1639                         "bad": "Rodas robustas: bicicleta de montaña, coche, rickshaw",
1640                         "excellent": "Rodas finas: patíns, skate",
1641                         "good": "Rodas estreitas competición de bicicleta",
1642                         "horrible": "Off-Road: vehículo pesado off-road",
1643                         "impassable": "Intransitable/Non vehículo de rodas",
1644                         "intermediate": "Rodas: Bicicleta de cidade, cadeiras de rodas, scooters",
1645                         "very_bad": "Elevados afastarse: vehículo off-road lixeiro",
1646                         "very_horrible": "Especializada off-road: tractor, ATV"
1647                     },
1648                     "placeholder": "Rodas finas, Rodas, Off-Road ..."
1649                 },
1650                 "social_facility": {
1651                     "label": "Tipo"
1652                 },
1653                 "social_facility_for": {
1654                     "label": "Persoal de Servizo"
1655                 },
1656                 "source": {
1657                     "label": "Fonte"
1658                 },
1659                 "sport": {
1660                     "label": "Deporte"
1661                 },
1662                 "sport_ice": {
1663                     "label": "Deporte"
1664                 },
1665                 "sport_racing": {
1666                     "label": "Deporte"
1667                 },
1668                 "stars": {
1669                     "label": "Estrelas"
1670                 },
1671                 "step_count": {
1672                     "label": "Número de Escaleira"
1673                 },
1674                 "stop": {
1675                     "label": "Tipo Stop",
1676                     "options": {
1677                         "all": "Todas Direccións",
1678                         "minor": "Estrada Menor"
1679                     }
1680                 },
1681                 "structure": {
1682                     "label": "Estrutura",
1683                     "options": {
1684                         "bridge": "Ponte",
1685                         "cutting": "Desmonte",
1686                         "embankment": "Terraplén",
1687                         "ford": "Vado",
1688                         "tunnel": "Túnel"
1689                     },
1690                     "placeholder": "Descoñecido"
1691                 },
1692                 "studio": {
1693                     "label": "Tipo"
1694                 },
1695                 "substation": {
1696                     "label": "Tipo"
1697                 },
1698                 "supervised": {
1699                     "label": "Vixiado"
1700                 },
1701                 "support": {
1702                     "label": "Soporte"
1703                 },
1704                 "surface": {
1705                     "label": "Superficie"
1706                 },
1707                 "surveillance": {
1708                     "label": "Vixilancia de Cativos"
1709                 },
1710                 "surveillance/type": {
1711                     "label": "Tipo de Vixilancia",
1712                     "options": {
1713                         "ALPR": "Lector de matrículas automático",
1714                         "camera": "Cámara",
1715                         "guard": "Garda"
1716                     }
1717                 },
1718                 "surveillance/zone": {
1719                     "label": "Zona de Vixilancia"
1720                 },
1721                 "tactile_paving": {
1722                     "label": "Pavimento Táctico"
1723                 },
1724                 "takeaway": {
1725                     "label": "Para Levar",
1726                     "options": {
1727                         "no": "Non",
1728                         "only": "Só Para Levar",
1729                         "yes": "Si"
1730                     },
1731                     "placeholder": "Si, Non, Para Levar Só..."
1732                 },
1733                 "toilets/disposal": {
1734                     "label": "Dispoñible",
1735                     "options": {
1736                         "bucket": "Balde",
1737                         "chemical": "Química",
1738                         "flush": "Enxuague",
1739                         "pitlatrine": "Letrina de Pozo"
1740                     }
1741                 },
1742                 "toll": {
1743                     "label": "Peaxe"
1744                 },
1745                 "tourism": {
1746                     "label": "Tipo"
1747                 },
1748                 "tower/construction": {
1749                     "label": "Construción",
1750                     "placeholder": "Guyed, Malla, Oculto, ..."
1751                 },
1752                 "tower/type": {
1753                     "label": "Tipo"
1754                 },
1755                 "tracktype": {
1756                     "label": "Tipo de Pista",
1757                     "options": {
1758                         "grade1": "Sólido: superficie pavimentada ou fortemente compactada",
1759                         "grade2": "Principalmente Solido: grava/roca con algún material brando mesturado",
1760                         "grade3": "Mesma mestura de materiais duros e brandos",
1761                         "grade4": "Principalmente Suave: solo/area/herba con algún material duro mesturado",
1762                         "grade5": "Suave: solo/area/herba"
1763                     },
1764                     "placeholder": "Sólido, Sobre todo Sólido, Suave ..."
1765                 },
1766                 "traffic_calming": {
1767                     "label": "Tipo"
1768                 },
1769                 "traffic_signals": {
1770                     "label": "Tipo"
1771                 },
1772                 "trail_visibility": {
1773                     "label": "Visibilidade do sendeiro",
1774                     "options": {
1775                         "bad": "Malo: sen marcas, camiño ás veces invisible/sen acceso",
1776                         "excellent": "Excelente: camiño sen ambigüidades ou marcadores en todas partes",
1777                         "good": "Bo: marcadores visibles, ás veces, esixen busca",
1778                         "horrible": "Horrible: moitas veces sen camiños, son necesarias algunhas habilidades de orientación",
1779                         "intermediate": "intermediario: poucas marcas, camiño máis visible",
1780                         "no": "Non: sendeirismo, excelentes habilidades de orientación requeridas"
1781                     },
1782                     "placeholder": "Excelente, Bo, Mal..."
1783                 },
1784                 "trees": {
1785                     "label": "Árbores"
1786                 },
1787                 "tunnel": {
1788                     "label": "Túnel"
1789                 },
1790                 "vending": {
1791                     "label": "Tipo de Bens"
1792                 },
1793                 "visibility": {
1794                     "label": "Visibilidade",
1795                     "options": {
1796                         "area": "Sobre 20m (65ft)",
1797                         "house": "Ata 5m (16ft)",
1798                         "street": "5 a 20m (16 a 65ft)"
1799                     }
1800                 },
1801                 "wall": {
1802                     "label": "Tipo"
1803                 },
1804                 "water": {
1805                     "label": "Tipo"
1806                 },
1807                 "water_point": {
1808                     "label": "Punto de Auga"
1809                 },
1810                 "waterway": {
1811                     "label": "Tipo"
1812                 },
1813                 "website": {
1814                     "label": "Sitio web",
1815                     "placeholder": "http://exemplo.gal/"
1816                 },
1817                 "wetland": {
1818                     "label": "Tipo"
1819                 },
1820                 "wheelchair": {
1821                     "label": "Acceso para silla de rodas"
1822                 },
1823                 "width": {
1824                     "label": "Ancho (Metros)"
1825                 },
1826                 "wikipedia": {
1827                     "label": "Wikipedia"
1828                 }
1829             },
1830             "presets": {
1831                 "address": {
1832                     "name": "Enderezo",
1833                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Address', separated by commas>"
1834                 },
1835                 "advertising/billboard": {
1836                     "name": "Carteleira",
1837                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Billboard', separated by commas>"
1838                 },
1839                 "aerialway": {
1840                     "name": "Vía Aérea"
1841                 },
1842                 "aerialway/cable_car": {
1843                     "name": "Teleférico",
1844                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cable Car', separated by commas>"
1845                 },
1846                 "aerialway/chair_lift": {
1847                     "name": "Ascensor de Cadeiras",
1848                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Chair Lift', separated by commas>"
1849                 },
1850                 "aerialway/drag_lift": {
1851                     "name": "Ascensor de Arrastre",
1852                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Drag Lift', separated by commas>"
1853                 },
1854                 "aerialway/gondola": {
1855                     "name": "Góndola",
1856                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Gondola', separated by commas>"
1857                 },
1858                 "aerialway/goods": {
1859                     "name": "Camiño aéreo de mercadorías",
1860                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Goods Aerialway', separated by commas>"
1861                 },
1862                 "aerialway/magic_carpet": {
1863                     "name": "Ascensor Magic Carpet",
1864                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Magic Carpet Lift', separated by commas>"
1865                 },
1866                 "aerialway/mixed_lift": {
1867                     "name": "Elevador Mixto",
1868                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Mixed Lift', separated by commas"
1869                 },
1870                 "aerialway/platter": {
1871                     "name": "Plataforma Elevadora",
1872                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Platter Lift', separated by commas>"
1873                 },
1874                 "aerialway/pylon": {
1875                     "name": "Pilón Vía Aérea",
1876                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Aerialway Pylon', separated by commas>"
1877                 },
1878                 "aerialway/rope_tow": {
1879                     "name": "Ascensor de Corda de Remolque",
1880                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Rope Tow Lift', separated by commas>"
1881                 },
1882                 "aerialway/station": {
1883                     "name": "Estación Vía Aérea",
1884                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Aerialway Station', separated by commas>"
1885                 },
1886                 "aerialway/t-bar": {
1887                     "name": "Elevador en T-bar",
1888                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'T-bar Lift', separated by commas>"
1889                 },
1890                 "aeroway": {
1891                     "name": "Vía aérea"
1892                 },
1893                 "aeroway/aerodrome": {
1894                     "name": "Aeroporto",
1895                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Airport', separated by commas>"
1896                 },
1897                 "aeroway/apron": {
1898                     "name": "Diantal",
1899                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Apron', separated by commas>"
1900                 },
1901                 "aeroway/gate": {
1902                     "name": "Aeroporto Porta",
1903                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Airport Gate', separated by commas>"
1904                 },
1905                 "aeroway/hangar": {
1906                     "name": "Hangar",
1907                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Hangar', separated by commas>"
1908                 },
1909                 "aeroway/helipad": {
1910                     "name": "Heliporto",
1911                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Helipad', separated by commas>"
1912                 },
1913                 "aeroway/runway": {
1914                     "name": "Pista",
1915                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Runway', separated by commas>"
1916                 },
1917                 "aeroway/taxiway": {
1918                     "name": "Carril Taxi",
1919                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Taxiway', separated by commas>"
1920                 },
1921                 "aeroway/terminal": {
1922                     "name": "Aeroporto Terminal",
1923                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Airport Terminal', separated by commas>"
1924                 },
1925                 "amenity": {
1926                     "name": "Instalacións"
1927                 },
1928                 "amenity/arts_centre": {
1929                     "name": "Centro de Arte",
1930                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Arts Center', separated by commas>"
1931                 },
1932                 "amenity/atm": {
1933                     "name": "Caixeiro automático",
1934                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'ATM', separated by commas>"
1935                 },
1936                 "amenity/bank": {
1937                     "name": "Banco",
1938                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bank', separated by commas>"
1939                 },
1940                 "amenity/bar": {
1941                     "name": "Bar",
1942                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bar', separated by commas>"
1943                 },
1944                 "amenity/bbq": {
1945                     "name": "Barbacoa/Grella",
1946                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Barbecue/Grill', separated by commas>"
1947                 },
1948                 "amenity/bench": {
1949                     "name": "Banco",
1950                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bench', separated by commas>"
1951                 },
1952                 "amenity/bicycle_parking": {
1953                     "name": "Aparcadoiro de bicicletas",
1954                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bicycle Parking', separated by commas>"
1955                 },
1956                 "amenity/bicycle_rental": {
1957                     "name": "Alugamento de bicicletas",
1958                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bicycle Rental', separated by commas>"
1959                 },
1960                 "amenity/bicycle_repair_station": {
1961                     "name": "Lugar para ferramentas de reparación de bicicletas",
1962                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bicycle Repair Tool Stand', separated by commas>"
1963                 },
1964                 "amenity/biergarten": {
1965                     "name": "Xardín da Cervexa",
1966                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Beer Garden', separated by commas>"
1967                 },
1968                 "amenity/boat_rental": {
1969                     "name": "Aluguer de Botes",
1970                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Boat Rental', separated by commas>"
1971                 },
1972                 "amenity/bureau_de_change": {
1973                     "name": "Troco de Divisas",
1974                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Currency Exchange', separated by commas>"
1975                 },
1976                 "amenity/bus_station": {
1977                     "name": "Estación de autobuses",
1978                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bus Station', separated by commas>"
1979                 },
1980                 "amenity/cafe": {
1981                     "name": "Cafetería",
1982                     "terms": "cafetería, café, bar"
1983                 },
1984                 "amenity/car_rental": {
1985                     "name": "Aluguer de automóbiles",
1986                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Car Rental', separated by commas>"
1987                 },
1988                 "amenity/car_sharing": {
1989                     "name": "Auto Compartido",
1990                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Car Sharing', separated by commas>"
1991                 },
1992                 "amenity/car_wash": {
1993                     "name": "Lavado de automóbiles",
1994                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Car Wash', separated by commas>"
1995                 },
1996                 "amenity/casino": {
1997                     "name": "Casino",
1998                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Casino', separated by commas>"
1999                 },
2000                 "amenity/charging_station": {
2001                     "name": "Estación de carga",
2002                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Charging Station', separated by commas>"
2003                 },
2004                 "amenity/childcare": {
2005                     "name": "Cuidadora/niñeira",
2006                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Nursery/Childcare', separated by commas>"
2007                 },
2008                 "amenity/cinema": {
2009                     "name": "Cine",
2010                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cinema', separated by commas>"
2011                 },
2012                 "amenity/clinic": {
2013                     "name": "Clínica",
2014                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Clinic', separated by commas>"
2015                 },
2016                 "amenity/clock": {
2017                     "name": "Reloxo",
2018                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Clock', separated by commas>"
2019                 },
2020                 "amenity/college": {
2021                     "name": "Zona Universitaria",
2022                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'College Grounds', separated by commas>"
2023                 },
2024                 "amenity/community_centre": {
2025                     "name": "Centro Comunitario",
2026                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Community Center', separated by commas>"
2027                 },
2028                 "amenity/compressed_air": {
2029                     "name": "Aire Comprimido",
2030                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Compressed Air', separated by commas>"
2031                 },
2032                 "amenity/courthouse": {
2033                     "name": "Pazo de xustiza",
2034                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Courthouse', separated by commas>"
2035                 },
2036                 "amenity/coworking_space": {
2037                     "name": "Espacio de Cotraballo"
2038                 },
2039                 "amenity/crematorium": {
2040                     "name": "Crematorio",
2041                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Crematorium', separated by commas>"
2042                 },
2043                 "amenity/dentist": {
2044                     "name": "Dentista",
2045                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Dentist', separated by commas>"
2046                 },
2047                 "amenity/doctors": {
2048                     "name": "Doutor",
2049                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Doctor', separated by commas>"
2050                 },
2051                 "amenity/dojo": {
2052                     "name": "Dojo/Academia de Artes Marciais",
2053                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Dojo / Martial Arts Academy', separated by commas>"
2054                 },
2055                 "amenity/drinking_water": {
2056                     "name": "Fonte",
2057                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Drinking Water', separated by commas>"
2058                 },
2059                 "amenity/embassy": {
2060                     "name": "Embaixada",
2061                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Embassy', separated by commas>"
2062                 },
2063                 "amenity/fast_food": {
2064                     "name": "Comida Rápida",
2065                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Fast Food', separated by commas>"
2066                 },
2067                 "amenity/ferry_terminal": {
2068                     "name": "Terminal Ferry",
2069                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Ferry Terminal', separated by commas>"
2070                 },
2071                 "amenity/fire_station": {
2072                     "name": "Parque de bombeiros",
2073                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Fire Station', separated by commas>"
2074                 },
2075                 "amenity/food_court": {
2076                     "name": "Zona de Comidas",
2077                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Food Court', separated by commas>"
2078                 },
2079                 "amenity/fountain": {
2080                     "name": "Fonte ornamental",
2081                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Fountain', separated by commas>"
2082                 },
2083                 "amenity/fuel": {
2084                     "name": "Gasolineira",
2085                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Gas Station', separated by commas>"
2086                 },
2087                 "amenity/grave_yard": {
2088                     "name": "Cemiterio",
2089                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Graveyard', separated by commas>"
2090                 },
2091                 "amenity/grit_bin": {
2092                     "name": "Papeleira",
2093                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Grit Bin', separated by commas>"
2094                 },
2095                 "amenity/hospital": {
2096                     "name": "Hospital",
2097                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Hospital Grounds', separated by commas>"
2098                 },
2099                 "amenity/hunting_stand": {
2100                     "name": "Stand de Caza",
2101                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Hunting Stand', separated by commas>"
2102                 },
2103                 "amenity/ice_cream": {
2104                     "name": "Xeladería",
2105                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Ice Cream Shop', separated by commas>"
2106                 },
2107                 "amenity/internet_cafe": {
2108                     "name": "Internet Café",
2109                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Internet Cafe', separated by commas>"
2110                 },
2111                 "amenity/kindergarten": {
2112                     "name": "Preescolar/Xardín de Infancia Terreos",
2113                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Preschool/Kindergarten Grounds', separated by commas>"
2114                 },
2115                 "amenity/library": {
2116                     "name": "Biblioteca",
2117                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Library', separated by commas>"
2118                 },
2119                 "amenity/marketplace": {
2120                     "name": "Mercado",
2121                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Marketplace', separated by commas>"
2122                 },
2123                 "amenity/motorcycle_parking": {
2124                     "name": "Aparcamento de Motos",
2125                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Motorcycle Parking', separated by commas>"
2126                 },
2127                 "amenity/nightclub": {
2128                     "name": "Puticlub",
2129                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Nightclub', separated by commas>"
2130                 },
2131                 "amenity/parking": {
2132                     "name": "Aparcadoiro de automóviles",
2133                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Car Parking', separated by commas>"
2134                 },
2135                 "amenity/parking_entrance": {
2136                     "name": "Garaxe Aparcamento Entrada/Saída",
2137                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Parking Garage Entrance/Exit', separated by commas>"
2138                 },
2139                 "amenity/parking_space": {
2140                     "name": "Espazo de Aparcamento",
2141                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Parking Space', separated by commas>"
2142                 },
2143                 "amenity/pharmacy": {
2144                     "name": "Farmacia",
2145                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Pharmacy', separated by commas>"
2146                 },
2147                 "amenity/place_of_worship": {
2148                     "name": "Lugar de culto",
2149                     "terms": "lugar de culto, igrexa, templo, capela, basílica, parroquia, santuario, ermida, catedral, sinagoga, mesquita"
2150                 },
2151                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
2152                     "name": "Templo Budista",
2153                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Buddhist Temple', separated by commas>"
2154                 },
2155                 "amenity/place_of_worship/christian": {
2156                     "name": "Igrexa",
2157                     "terms": "igrexa, capela, parroquia, templo, ermida, santuario"
2158                 },
2159                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
2160                     "name": "Sinagoga",
2161                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Synagogue', separated by commas>"
2162                 },
2163                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
2164                     "name": "Mesquita",
2165                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Mosque', separated by commas>"
2166                 },
2167                 "amenity/planetarium": {
2168                     "name": "Planetario",
2169                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Planetarium', separated by commas>"
2170                 },
2171                 "amenity/police": {
2172                     "name": "Policía",
2173                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Police', separated by commas>"
2174                 },
2175                 "amenity/post_box": {
2176                     "name": "Caixa do correo",
2177                     "terms": "correo, buzón, correos, mensaxería, postal"
2178                 },
2179                 "amenity/post_office": {
2180                     "name": "Oficina de Correos",
2181                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Post Office', separated by commas>"
2182                 },
2183                 "amenity/prison": {
2184                     "name": "Penitenciaria",
2185                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Prison Grounds', separated by commas>"
2186                 },
2187                 "amenity/pub": {
2188                     "name": "Pub",
2189                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Pub', separated by commas>"
2190                 },
2191                 "amenity/public_bath": {
2192                     "name": "Baño Público",
2193                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Public Bath', separated by commas>"
2194                 },
2195                 "amenity/public_bookcase": {
2196                     "name": "Estantería Pública",
2197                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Public Bookcase', separated by commas>"
2198                 },
2199                 "amenity/ranger_station": {
2200                     "name": "Garda Bosques Estación",
2201                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Ranger Station', separated by commas>"
2202                 },
2203                 "amenity/recycling": {
2204                     "name": "Reciclaxe",
2205                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Recycling', separated by commas>"
2206                 },
2207                 "amenity/recycling_centre": {
2208                     "name": "Centro de Reciclaxe",
2209                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Recycling Center', separated by commas>"
2210                 },
2211                 "amenity/register_office": {
2212                     "name": "Oficina de Rexistro"
2213                 },
2214                 "amenity/restaurant": {
2215                     "name": "Restaurante",
2216                     "terms": "restaurante, mesón, taberna, comedor, comida, comer, xantar, cear, menú"
2217                 },
2218                 "amenity/sanitary_dump_station": {
2219                     "name": "RV WC Eliminación",
2220                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'RV Toilet Disposal', separated by commas>"
2221                 },
2222                 "amenity/school": {
2223                     "name": "Escola",
2224                     "terms": "escola, colexio, instituto, educación, ensinanza, primaria, secundaria, ESO, bacharelato"
2225                 },
2226                 "amenity/shelter": {
2227                     "name": "Abrigo",
2228                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Shelter', separated by commas>"
2229                 },
2230                 "amenity/social_facility": {
2231                     "name": "Axuda Social",
2232                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Social Facility', separated by commas>"
2233                 },
2234                 "amenity/social_facility/food_bank": {
2235                     "name": "Banco de Alimentos",
2236                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Food Bank', separated by commas>"
2237                 },
2238                 "amenity/social_facility/group_home": {
2239                     "name": "Grupo de Vellos Fogar",
2240                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Elderly Group Home', separated by commas>"
2241                 },
2242                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
2243                     "name": "Refuxio para Indixentes",
2244                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Homeless Shelter', separated by commas>"
2245                 },
2246                 "amenity/studio": {
2247                     "name": "Estudio",
2248                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Studio', separated by commas>"
2249                 },
2250                 "amenity/swimming_pool": {
2251                     "name": "Piscina"
2252                 },
2253                 "amenity/taxi": {
2254                     "name": "Parada de taxis",
2255                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Taxi Stand', separated by commas>"
2256                 },
2257                 "amenity/telephone": {
2258                     "name": "Teléfono",
2259                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Telephone', separated by commas>"
2260                 },
2261                 "amenity/theatre": {
2262                     "name": "Teatro",
2263                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Theater', separated by commas>"
2264                 },
2265                 "amenity/toilets": {
2266                     "name": "Aseos",
2267                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Toilets', separated by commas>"
2268                 },
2269                 "amenity/townhall": {
2270                     "name": "Casa do Concello",
2271                     "terms": "casa do concello, concello, consistorio, municipio, municipal, cabido"
2272                 },
2273                 "amenity/university": {
2274                     "name": "Campus",
2275                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'University Grounds', separated by commas>"
2276                 },
2277                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
2278                     "name": "Expendedora de Tabaco",
2279                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cigarette Vending Machine', separated by commas>"
2280                 },
2281                 "amenity/vending_machine/condoms": {
2282                     "name": "Expendedora de Condóns",
2283                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Condom Vending Machine', separated by commas>"
2284                 },
2285                 "amenity/vending_machine/drinks": {
2286                     "name": "Mánquina de Vending, Bebidas",
2287                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Drink Vending Machine', separated by commas>"
2288                 },
2289                 "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
2290                     "name": "Caca Can",
2291                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Excrement Bag Vending Machine', separated by commas>"
2292                 },
2293                 "amenity/vending_machine/news_papers": {
2294                     "name": "Expendedora de Xornais",
2295                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Newspaper Vending Machine', separated by commas>"
2296                 },
2297                 "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": {
2298                     "name": "Máquina expendedora de recollida/entrega de paquetes",
2299                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Parcel Pickup/Dropoff Vending Machine', separated by commas>"
2300                 },
2301                 "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
2302                     "name": "Máquina Parquímetro",
2303                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Parking Ticket Vending Machine', separated by commas>"
2304                 },
2305                 "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
2306                     "name": "Expendedora Tickets de Tránsito",
2307                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Transit Ticket Vending Machine', separated by commas>"
2308                 },
2309                 "amenity/vending_machine/sweets": {
2310                     "name": "Expendedora de Snacks",
2311                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Snack Vending Machine', separated by commas>"
2312                 },
2313                 "amenity/vending_machine/vending_machine": {
2314                     "name": "Máquina Vending",
2315                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Vending Machine', separated by commas>"
2316                 },
2317                 "amenity/veterinary": {
2318                     "name": "Veterinario",
2319                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Veterinary', separated by commas>"
2320                 },
2321                 "amenity/waste_basket": {
2322                     "name": "Papeleira",
2323                     "terms": "papeleira, lixo, basura"
2324                 },
2325                 "amenity/waste_disposal": {
2326                     "name": "Vertedeiro",
2327                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Garbage Dumpster', separated by commas>"
2328                 },
2329                 "amenity/waste_transfer_station": {
2330                     "name": "Estación de Bombeo Augas Residuais",
2331                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Waste Transfer Station', separated by commas>"
2332                 },
2333                 "amenity/water_point": {
2334                     "name": "Auga potable de RV",
2335                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'RV Drinking Water', separated by commas>"
2336                 },
2337                 "area": {
2338                     "name": "Área",
2339                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Area', separated by commas>"
2340                 },
2341                 "area/highway": {
2342                     "name": "Superficie da Estrada",
2343                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Road Surface', separated by commas>"
2344                 },
2345                 "barrier": {
2346                     "name": "Barreira",
2347                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Barrier', separated by commas>"
2348                 },
2349                 "barrier/block": {
2350                     "name": "Bloque",
2351                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Block', separated by commas>"
2352                 },
2353                 "barrier/bollard": {
2354                     "name": "Bolardo",
2355                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bollard', separated by commas>"
2356                 },
2357                 "barrier/border_control": {
2358                     "name": "Alfándega",
2359                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Border Control', separated by commas>"
2360                 },
2361                 "barrier/cattle_grid": {
2362                     "name": "Reixa de Retención",
2363                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cattle Grid', separated by commas>"
2364                 },
2365                 "barrier/city_wall": {
2366                     "name": "Muralla",
2367                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'City Wall', separated by commas>"
2368                 },
2369                 "barrier/cycle_barrier": {
2370                     "name": "Barreira Ciclista",
2371                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cycle Barrier', separated by commas>"
2372                 },
2373                 "barrier/ditch": {
2374                     "name": "Trincheira",
2375                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Trench', separated by commas>"
2376                 },
2377                 "barrier/entrance": {
2378                     "name": "Entrada"
2379                 },
2380                 "barrier/fence": {
2381                     "name": "Valado",
2382                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Fence', separated by commas>"
2383                 },
2384                 "barrier/gate": {
2385                     "name": "Porta",
2386                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Gate', separated by commas>"
2387                 },
2388                 "barrier/hedge": {
2389                     "name": "Cobertura",
2390                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Hedge', separated by commas>"
2391                 },
2392                 "barrier/kissing_gate": {
2393                     "name": "Porta Kissing",
2394                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Kissing Gate', separated by commas>"
2395                 },
2396                 "barrier/lift_gate": {
2397                     "name": "Barreira levadiza",
2398                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Lift Gate', separated by commas>"
2399                 },
2400                 "barrier/retaining_wall": {
2401                     "name": "Muro de contención",
2402                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Retaining Wall', separated by commas>"
2403                 },
2404                 "barrier/stile": {
2405                     "name": "Escada",
2406                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Stile', separated by commas>"
2407                 },
2408                 "barrier/toll_booth": {
2409                     "name": "Peaxe",
2410                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Toll Booth', separated by commas>"
2411                 },
2412                 "barrier/wall": {
2413                     "name": "Muro",
2414                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Wall', separated by commas>"
2415                 },
2416                 "boundary/administrative": {
2417                     "name": "Límite administrativo",
2418                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Administrative Boundary', separated by commas>"
2419                 },
2420                 "building": {
2421                     "name": "Edificio",
2422                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Building', separated by commas>"
2423                 },
2424                 "building/apartments": {
2425                     "name": "Apartamentos",
2426                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Apartments', separated by commas>"
2427                 },
2428                 "building/barn": {
2429                     "name": "Celeiro",
2430                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Barn', separated by commas>"
2431                 },
2432                 "building/bunker": {
2433                     "name": "Bunker"
2434                 },
2435                 "building/cabin": {
2436                     "name": "Cabina",
2437                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cabin', separated by commas>"
2438                 },
2439                 "building/cathedral": {
2440                     "name": "Catedral Edificio",
2441                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cathedral Building', separated by commas>"
2442                 },
2443                 "building/chapel": {
2444                     "name": "Capela Edificio",
2445                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Chapel Building', separated by commas>"
2446                 },
2447                 "building/church": {
2448                     "name": "Igrexa edificio",
2449                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Church Building', separated by commas>"
2450                 },
2451                 "building/college": {
2452                     "name": "Colexio edificio",
2453                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'College Building', separated by commas>"
2454                 },
2455                 "building/commercial": {
2456                     "name": "Comercial edificio",
2457                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Commercial Building', separated by commas>"
2458                 },
2459                 "building/construction": {
2460                     "name": "Edificio en Construción",
2461                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Building Under Construction', separated by commas>"
2462                 },
2463                 "building/detached": {
2464                     "name": "Casa Illada",
2465                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Detached House', separated by commas>"
2466                 },
2467                 "building/dormitory": {
2468                     "name": "Dormitorio",
2469                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Dormitory', separated by commas>"
2470                 },
2471                 "building/entrance": {
2472                     "name": "Entrada/Saída"
2473                 },
2474                 "building/garage": {
2475                     "name": "Garaxe",
2476                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Garage', separated by commas>"
2477                 },
2478                 "building/garages": {
2479                     "name": "Garaxes",
2480                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Garages', separated by commas>"
2481                 },
2482                 "building/greenhouse": {
2483                     "name": "invernadoiro",
2484                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Greenhouse', separated by commas>"
2485                 },
2486                 "building/hospital": {
2487                     "name": "Hospital edificio",
2488                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Hospital Building', separated by commas>"
2489                 },
2490                 "building/hotel": {
2491                     "name": "Hotel edificio",
2492                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Hotel Building', separated by commas>"
2493                 },
2494                 "building/house": {
2495                     "name": "Casa",
2496                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'House', separated by commas>"
2497                 },
2498                 "building/hut": {
2499                     "name": "Refuxio",
2500                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Hut', separated by commas>"
2501                 },
2502                 "building/industrial": {
2503                     "name": "Edificio Industrial",
2504                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Industrial Building', separated by commas>"
2505                 },
2506                 "building/kindergarten": {
2507                     "name": "Preescolar/Xardín de Infancia Edificio",
2508                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Preschool/Kindergarten Building', separated by commas>"
2509                 },
2510                 "building/public": {
2511                     "name": "Público Edificio",
2512                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Public Building', separated by commas>"
2513                 },
2514                 "building/residential": {
2515                     "name": "Edificio Residencial",
2516                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Residential Building', separated by commas>"
2517                 },
2518                 "building/retail": {
2519                     "name": "Minorista Edificio",
2520                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Retail Building', separated by commas>"
2521                 },
2522                 "building/roof": {
2523                     "name": "Tellado",
2524                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Roof', separated by commas>"
2525                 },
2526                 "building/school": {
2527                     "name": "Escola Edificio",
2528                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'School Building', separated by commas>"
2529                 },
2530                 "building/semidetached_house": {
2531                     "name": "Casa Adosada",
2532                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Semi-Detached House', separated by commas>"
2533                 },
2534                 "building/shed": {
2535                     "name": "Galpón",
2536                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Shed', separated by commas>"
2537                 },
2538                 "building/stable": {
2539                     "name": "Estable",
2540                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Stable', separated by commas>"
2541                 },
2542                 "building/static_caravan": {
2543                     "name": "Casa Móbil Estática",
2544                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Static Mobile Home', separated by commas>"
2545                 },
2546                 "building/terrace": {
2547                     "name": "Casas en fila",
2548                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Row Houses', separated by commas>"
2549                 },
2550                 "building/train_station": {
2551                     "name": "Estación de tren"
2552                 },
2553                 "building/university": {
2554                     "name": "Edificio Universitario",
2555                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'University Building', separated by commas>"
2556                 },
2557                 "building/warehouse": {
2558                     "name": "Almacén",
2559                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Warehouse', separated by commas>"
2560                 },
2561                 "camp_site/camp_pitch": {
2562                     "name": "Campamento Pitch",
2563                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Camp Pitch', separated by commas>"
2564                 },
2565                 "craft": {
2566                     "name": "Oficio",
2567                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Craft', separated by commas>"
2568                 },
2569                 "craft/basket_maker": {
2570                     "name": "Cesteiría",
2571                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Basket Maker', separated by commas>"
2572                 },
2573                 "craft/beekeeper": {
2574                     "name": "Apicultor",
2575                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Beekeeper', separated by commas>"
2576                 },
2577                 "craft/blacksmith": {
2578                     "name": "Ferreiro",
2579                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Blacksmith', separated by commas>"
2580                 },
2581                 "craft/boatbuilder": {
2582                     "name": "Carpinteiro de Ribeira",
2583                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Boat Builder', separated by commas>"
2584                 },
2585                 "craft/bookbinder": {
2586                     "name": "Encadernador",
2587                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bookbinder', separated by commas>"
2588                 },
2589                 "craft/brewery": {
2590                     "name": "Cervexa",
2591                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Brewery', separated by commas>"
2592                 },
2593                 "craft/carpenter": {
2594                     "name": "Carpinteiro",
2595                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Carpenter', separated by commas>"
2596                 },
2597                 "craft/carpet_layer": {
2598                     "name": "Capa de Alfombra",
2599                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Carpet Layer', separated by commas>"
2600                 },
2601                 "craft/caterer": {
2602                     "name": "Provedor",
2603                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Caterer', separated by commas>"
2604                 },
2605                 "craft/clockmaker": {
2606                     "name": "Reloxeiro",
2607                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Clockmaker', separated by commas>"
2608                 },
2609                 "craft/confectionery": {
2610                     "name": "Repostería",
2611                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Confectionery', separated by commas>"
2612                 },
2613                 "craft/dressmaker": {
2614                     "name": "Costureiro/a",
2615                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Dressmaker', separated by commas>"
2616                 },
2617                 "craft/electrician": {
2618                     "name": "Electricista",
2619                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Electrician', separated by commas>"
2620                 },
2621                 "craft/gardener": {
2622                     "name": "Xardineiro/a",
2623                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Gardener', separated by commas>"
2624                 },
2625                 "craft/glaziery": {
2626                     "name": "Glaziery",
2627                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Glaziery', separated by commas>"
2628                 },
2629                 "craft/handicraft": {
2630                     "name": "Artesanía",
2631                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Handicraft', separated by commas>"
2632                 },
2633                 "craft/hvac": {
2634                     "name": "HVAC",
2635                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'HVAC', separated by commas>"
2636                 },
2637                 "craft/insulator": {
2638                     "name": "Illador",
2639                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Insulator', separated by commas>"
2640                 },
2641                 "craft/jeweler": {
2642                     "name": "Xoieiro"
2643                 },
2644                 "craft/key_cutter": {
2645                     "name": "Copiado de Chaves",
2646                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Key Cutter', separated by commas>"
2647                 },
2648                 "craft/locksmith": {
2649                     "name": "Cerraxeiro"
2650                 },
2651                 "craft/metal_construction": {
2652                     "name": "Metal Construción",
2653                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Metal Construction', separated by commas>"
2654                 },
2655                 "craft/optician": {
2656                     "name": "Óptico"
2657                 },
2658                 "craft/painter": {
2659                     "name": "Pintor",
2660                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Painter', separated by commas>"
2661                 },
2662                 "craft/photographer": {
2663                     "name": "Fotógrafo",
2664                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Photographer', separated by commas>"
2665                 },
2666                 "craft/photographic_laboratory": {
2667                     "name": "Laboratorio de Fotografía",
2668                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Photographic Laboratory', separated by commas>"
2669                 },
2670                 "craft/plasterer": {
2671                     "name": "Xesero",
2672                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Plasterer', separated by commas>"
2673                 },
2674                 "craft/plumber": {
2675                     "name": "Fontaneiro",
2676                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Plumber', separated by commas>"
2677                 },
2678                 "craft/pottery": {
2679                     "name": "Cerámica",
2680                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Pottery', separated by commas>"
2681                 },
2682                 "craft/rigger": {
2683                     "name": "Aparellador",
2684                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Rigger', separated by commas>"
2685                 },
2686                 "craft/roofer": {
2687                     "name": "Tellador",
2688                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Roofer', separated by commas>"
2689                 },
2690                 "craft/saddler": {
2691                     "name": "Seleiro",
2692                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Saddler', separated by commas>"
2693                 },
2694                 "craft/sailmaker": {
2695                     "name": "Fabricante de Velas Mariñas",
2696                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Sailmaker', separated by commas>"
2697                 },
2698                 "craft/sawmill": {
2699                     "name": "Serraría",
2700                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Sawmill', separated by commas>"
2701                 },
2702                 "craft/scaffolder": {
2703                     "name": "Scaffolder",
2704                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Scaffolder', separated by commas>"
2705                 },
2706                 "craft/sculpter": {
2707                     "name": "Escultor",
2708                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Sculpter', separated by commas>"
2709                 },
2710                 "craft/shoemaker": {
2711                     "name": "Zapateiro",
2712                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Shoemaker', separated by commas>"
2713                 },
2714                 "craft/stonemason": {
2715                     "name": "Albanelería",
2716                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Stonemason', separated by commas>"
2717                 },
2718                 "craft/sweep": {
2719                     "name": "Limpa Chemineas",
2720                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Chimney Sweep', separated by commas>"
2721                 },
2722                 "craft/tailor": {
2723                     "name": "Xastre"
2724                 },
2725                 "craft/tiler": {
2726                     "name": "Tellador",
2727                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Tiler', separated by commas>"
2728                 },
2729                 "craft/tinsmith": {
2730                     "name": "Follalateiro",
2731                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Tinsmith', separated by commas>"
2732                 },
2733                 "craft/upholsterer": {
2734                     "name": "Tapiceiro",
2735                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Upholsterer', separated by commas>"
2736                 },
2737                 "craft/watchmaker": {
2738                     "name": "Reloxeiro",
2739                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Watchmaker', separated by commas>"
2740                 },
2741                 "craft/window_construction": {
2742                     "name": "Fabricación de Fiestras",
2743                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Window Construction', separated by commas>"
2744                 },
2745                 "craft/winery": {
2746                     "name": "Lagar",
2747                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Winery', separated by commas>"
2748                 },
2749                 "embankment": {
2750                     "name": "Terraplén",
2751                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Embankment', separated by commas>"
2752                 },
2753                 "emergency/ambulance_station": {
2754                     "name": "Estación de Ambulancias",
2755                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Ambulance Station', separated by commas>"
2756                 },
2757                 "emergency/defibrillator": {
2758                     "name": "Desfibrilador",
2759                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Defibrillator', separated by commas>"
2760                 },
2761                 "emergency/designated": {
2762                     "name": "Acceso de emerxencia designado"
2763                 },
2764                 "emergency/destination": {
2765                     "name": "Acceso de Emerxencia Designado"
2766                 },
2767                 "emergency/fire_hydrant": {
2768                     "name": "Boca de incendio",
2769                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Fire Hydrant', separated by commas>"
2770                 },
2771                 "emergency/no": {
2772                     "name": "Sen Acceso de Emerxencia"
2773                 },
2774                 "emergency/official": {
2775                     "name": "Acceso de Emerxencia Oficial"
2776                 },
2777                 "emergency/phone": {
2778                     "name": "Teléfono de emerxencia",
2779                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Emergency Phone', separated by commas>"
2780                 },
2781                 "emergency/private": {
2782                     "name": "Acceso de Emerxencia Privado"
2783                 },
2784                 "emergency/yes": {
2785                     "name": "Acceso de Emerxencia Si"
2786                 },
2787                 "entrance": {
2788                     "name": "Entrada/Saída",
2789                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Entrance/Exit', separated by commas>"
2790                 },
2791                 "footway/crossing": {
2792                     "name": "Cruce de Estradas",
2793                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Street Crossing', separated by commas>"
2794                 },
2795                 "footway/crosswalk": {
2796                     "name": "Paso de Peóns",
2797                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Pedestrian Crosswalk', separated by commas>"
2798                 },
2799                 "footway/sidewalk": {
2800                     "name": "Beirarrúa",
2801                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Sidewalk', separated by commas>"
2802                 },
2803                 "ford": {
2804                     "name": "Vao",
2805                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Ford', separated by commas>"
2806                 },
2807                 "golf/bunker": {
2808                     "name": "Trampa de Area",
2809                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Sand Trap', separated by commas>"
2810                 },
2811                 "golf/fairway": {
2812                     "name": "Camiño Acceso",
2813                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Fairway', separated by commas>"
2814                 },
2815                 "golf/green": {
2816                     "name": "Putting Green",
2817                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Putting Green', separated by commas>"
2818                 },
2819                 "golf/hole": {
2820                     "name": "Burato de Golf",
2821                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Golf Hole', separated by commas>"
2822                 },
2823                 "golf/lateral_water_hazard_area": {
2824                     "name": "Risco de Auga Lateral",
2825                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Lateral Water Hazard', separated by commas>"
2826                 },
2827                 "golf/lateral_water_hazard_line": {
2828                     "name": "Risco de Auga Lateral",
2829                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Lateral Water Hazard', separated by commas>"
2830                 },
2831                 "golf/rough": {
2832                     "name": "Duro",
2833                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Rough', separated by commas>"
2834                 },
2835                 "golf/tee": {
2836                     "name": "Caixa de Te",
2837                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Tee Box', separated by commas>"
2838                 },
2839                 "golf/water_hazard_area": {
2840                     "name": "Obstáculo de Auga",
2841                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Water Hazard', separated by commas>"
2842                 },
2843                 "golf/water_hazard_line": {
2844                     "name": "Obstáculo de Auga",
2845                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Water Hazard', separated by commas>"
2846                 },
2847                 "healthcare/blood_donation": {
2848                     "name": "Doación de Sangue",
2849                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Blood Donor Center', separated by commas>"
2850                 },
2851                 "highway": {
2852                     "name": "Estrada"
2853                 },
2854                 "highway/bridleway": {
2855                     "name": "Camiño de ferradura",
2856                     "terms": "camiño de ferradura, camiño de cabalos, senda ecuestre"
2857                 },
2858                 "highway/bus_stop": {
2859                     "name": "Parada de Autobús",
2860                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Bus Stop', separated by commas>"
2861                 },
2862                 "highway/corridor": {
2863                     "name": "Corredor Interior",
2864                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Indoor Corridor', separated by commas>"
2865                 },
2866                 "highway/crossing": {
2867                     "name": "Cruce",
2868                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Street Crossing', separated by commas>"
2869                 },
2870                 "highway/crosswalk": {
2871                     "name": "Cruce Peonil",
2872                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Pedestrian Crosswalk', separated by commas>"
2873                 },
2874                 "highway/cycleway": {
2875                     "name": "Senda Ciclista",
2876                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Cycle Path', separated by commas>"
2877                 },
2878                 "highway/footway": {
2879                     "name": "Senda Peonil",
2880                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Foot Path', separated by commas>"
2881                 },
2882                 "highway/give_way": {
2883                     "name": "Ceda o Paso",
2884                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Yield Sign', separated by commas>"
2885                 },
2886                 "highway/living_street": {
2887                     "name": "Rúa Residencial",
2888                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Living Street', separated by commas>"
2889                 },
2890                 "highway/mini_roundabout": {
2891                     "name": "Mini Rotonda",
2892                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Mini-Roundabout', separated by commas>"
2893                 },
2894                 "highway/motorway": {
2895                     "name": "Autovía",
2896                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Motorway', separated by commas>"
2897                 },
2898                 "highway/motorway_junction": {
2899                     "name": "Saída/saída da autoestrada",
2900                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Motorway Junction / Exit', separated by commas>"
2901                 },
2902                 "highway/motorway_link": {
2903                     "name": "Enlace de autovía",
2904                     "terms": "autovía, autopista, enlace, entrada, saída, acceso"
2905                 },
2906                 "highway/path": {
2907                     "name": "Camiño",
2908                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Path', separated by commas>"
2909                 },
2910                 "highway/pedestrian": {
2911                     "name": "Rúa Peonil",
2912                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Pedestrian Street', separated by commas>"
2913                 },
2914                 "highway/primary": {
2915                     "name": "Estrada Primaria",
2916                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Primary Road', separated by commas>"
2917                 },
2918                 "highway/primary_link": {
2919                     "name": "Enlace a estrada primaria",
2920                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Primary Link', separated by commas>"
2921                 },
2922                 "highway/raceway": {
2923                     "name": "Pista de Carreiras",
2924                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Motor Raceway', separated by commas>"
2925                 },
2926                 "highway/residential": {
2927                     "name": "Rúa urbana",
2928                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Residential Road', separated by commas>"
2929                 },
2930                 "highway/rest_area": {
2931                     "name": "Área de Descanso",
2932                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Rest Area', separated by commas>"
2933                 },
2934                 "highway/road": {
2935                     "name": "Vía de categoría descoñecida",
2936                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Unknown Road', separated by commas>"
2937                 },
2938                 "highway/secondary": {
2939                     "name": "Estrada Secundaria",
2940                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Secondary Road', separated by commas>"
2941                 },
2942                 "highway/secondary_link": {
2943                     "name": "Enlace a estrada secundaria",
2944                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Secondary Link', separated by commas>"
2945                 },
2946                 "highway/service": {
2947                     "name": "Vía de Servicio",
2948                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Service Road', separated by commas>"
2949                 },
2950                 "highway/service/alley": {
2951                     "name": "Calexón",
2952                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Alley', separated by commas>"
2953                 },
2954                 "highway/service/drive-through": {
2955                     "name": "Auto-Servizo",
2956                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Drive-Through', separated by commas>"
2957                 },
2958                 "highway/service/driveway": {
2959                     "name": "Entrada de Garaxe",
2960                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Driveway', separated by commas>"
2961                 },
2962                 "highway/service/emergency_access": {
2963                     "name": "Acceso de Emerxencia",
2964                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Emergency Access', separated by commas>"
2965                 },
2966                 "highway/service/parking_aisle": {
2967                     "name": "Pasillo de Aparcamento",
2968                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Parking Aisle', separated by commas>"
2969                 },
2970                 "highway/services": {
2971                     "name": "Área de Servizo",
2972                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Service Area', separated by commas>"
2973                 },
2974                 "highway/steps": {
2975                     "name": "Escaleiras",
2976                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Steps', separated by commas>"
2977                 },
2978                 "highway/stop": {
2979                     "name": "Sinal de Stop",
2980                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Stop Sign', separated by commas>"
2981                 },
2982                 "highway/street_lamp": {
2983                     "name": "Farola",
2984                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Street Lamp', separated by commas>"
2985                 },
2986                 "highway/tertiary": {
2987                     "name": "Estrada terciaria",
2988                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Tertiary Road', separated by commas>"
2989                 },
2990                 "highway/tertiary_link": {
2991                     "name": "Enlace a estrada terciaria",
2992                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Tertiary Link', separated by commas>"
2993                 },
2994                 "highway/track": {
2995                     "name": "Pista Sen Mantemento",
2996                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Unmaintained Track Road', separated by commas>"
2997                 },
2998                 "highway/traffic_mirror": {
2999                     "name": "Espello de tráfico",
3000                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Traffic Mirror', separated by commas>"
3001                 },
3002                 "highway/traffic_signals": {
3003                     "name": "Semáforo",
3004                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Traffic Signals', separated by commas>"
3005                 },
3006                 "highway/trunk": {
3007                     "name": "Estrada troncal",
3008                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Trunk Road', separated by commas>"
3009                 },
3010                 "highway/trunk_link": {
3011                     "name": "Enlace a estrada troncal",
3012                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Trunk Link', separated by commas>"
3013                 },
3014                 "highway/turning_circle": {
3015                     "name": "Círculo de xiro",
3016                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Turning Circle', separated by commas>"
3017                 },
3018                 "highway/turning_loop": {
3019                     "name": "Rotonda (Illa)",
3020                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Turning Loop (Island)', separated by commas>"
3021                 },
3022                 "highway/unclassified": {
3023                     "name": "Estrada Menor/Sen Clasificar",
3024                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Minor/Unclassified Road', separated by commas>"
3025                 },
3026                 "historic": {
3027                     "name": "Lugar histórico",
3028                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Historic Site', separated by commas>"
3029                 },
3030                 "historic/archaeological_site": {
3031                     "name": "Sitio arqueolóxico",
3032                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Archaeological Site', separated by commas>"
3033                 },
3034                 "historic/boundary_stone": {
3035                     "name": "Marco",
3036                     "terms": "marco, fito, mollón, mouteira, linde, pedra"
3037                 },
3038                 "historic/castle": {
3039                     "name": "Castelo",
3040                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Castle', separated by commas>"
3041                 },
3042                 "historic/memorial": {
3043                     "name": "Monumento conmemorativo",
3044                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Memorial', separated by commas>"
3045                 },
3046                 "historic/monument": {
3047                     "name": "Monumento",
3048                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Monument', separated by commas>"
3049                 },
3050                 "historic/ruins": {
3051                     "name": "Ruinas",
3052                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Ruins', separated by commas>"
3053                 },
3054                 "historic/wayside_cross": {
3055                     "name": "Cruceiro",
3056                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Wayside Cross', separated by commas>"
3057                 },
3058                 "historic/wayside_shrine": {
3059                     "name": "Peto de ánimas",
3060                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Wayside Shrine', separated by commas>"
3061                 },
3062                 "junction": {
3063                     "name": "Incorporación",
3064                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Junction', separated by commas>"
3065                 },
3066                 "landuse": {
3067                     "name": "Uso da Terra",
3068                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Land Use', separated by commas>"
3069                 },
3070                 "landuse/allotments": {
3071                     "name": "Xardín Comunitario",
3072                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Community Garden', separated by commas>"
3073                 },
3074                 "landuse/basin": {
3075                     "name": "Cunca",
3076                     "terms": "<translate with synonyms or related terms for 'Basin', separated by commas>"
3077                 },
3078  &nb