Coerce the API version to a string
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ainali
5 # Author: Balp
6 # Author: Cohan
7 # Author: Grillo
8 # Author: Jas
9 # Author: Jopparn
10 # Author: Liftarn
11 # Author: Lokal Profil
12 # Author: Luen
13 # Author: Magol
14 # Author: Per
15 # Author: Poxnar
16 # Author: Sannab
17 # Author: Sertion
18 # Author: The real emj
19 # Author: WikiPhoenix
20 sv: 
21   activerecord: 
22     attributes: 
23       diary_comment: 
24         body: Brödtext
25       diary_entry: 
26         language: Språk
27         latitude: Latitud
28         longitude: Longitud
29         title: Rubrik
30         user: Användare
31       friend: 
32         friend: Vän
33         user: Användare
34       message: 
35         body: Brödtext
36         recipient: Mottagare
37         sender: Avsändare
38         title: Rubrik
39       trace: 
40         description: Beskrivning
41         latitude: Latitud
42         longitude: Longitud
43         name: Namn
44         public: Offentlig
45         size: Storlek
46         user: Användare
47         visible: Synlig
48       user: 
49         active: Aktiv
50         description: Beskrivning
51         display_name: Visningsnamn
52         email: E-post
53         languages: Språk
54         pass_crypt: Lösenord
55     models: 
56       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
57       country: Land
58       diary_comment: Dagbokskommentar
59       diary_entry: Dagbokspost
60       friend: Vän
61       language: Språk
62       message: Meddelande
63       node: Nod
64       old_node: Gammal nod
65       old_relation: Gammal relation
66       old_way: Gammal sträcka
67       old_way_node: Gammal sträcknod
68       relation: Relation
69       relation_member: Medlem i relation
70       session: Session
71       trace: Spår
72       tracepoint: Spårpunkt
73       user: Användare
74       user_preference: Användarinställningar
75       way: Sträcka
76       way_node: Sträcknod
77   application: 
78     setup_user_auth: 
79       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Ändringsset: %{id}"
83       changesetxml: XML för ändringsset
84       download: Ladda ner %{changeset_xml_link} eller %{osmchange_xml_link}
85       feed: 
86         title: Ändringsset %{id}
87         title_comment: Ändringsset %{id} - %{comment}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Ändringsset
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Tillhör:"
92       bounding_box: "Omslutande område:"
93       box: box
94       closed_at: "Avslutad:"
95       created_at: "Skapad:"
96       has_nodes: 
97         one: "Innehåller följande nod:"
98         other: "Innehåller följande %{count} noder:"
99       has_relations: 
100         one: "Har följande %{count} relationer:"
101         other: "Innehåller följande %{count} relationer:"
102       has_ways: 
103         one: "Har följande %{count} sträcka:"
104         other: "Innehåller följande %{count} sträckor:"
105       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
106       show_area_box: Visa boxarea
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Kommentar:"
109       deleted_at: "Raderad:"
110       deleted_by: "Raderad av:"
111       edited_at: "Redigerad:"
112       edited_by: "Redigerad av:"
113       in_changeset: "I ändringsset:"
114       version: "Version:"
115     containing_relation: 
116       entry: Relation %{relation_name}
117       entry_role: Relation %{relation_name} (som %{relation_role})
118     map: 
119       deleted: Borttaget
120       larger: 
121         area: Se området på en större karta
122         node: Se noden på en större karta
123         relation: Se relationen på en större karta
124         way: Se sträckan på en större karta
125       loading: Läser in...
126     navigation: 
127       all: 
128         next_changeset_tooltip: Nästa ändringsset
129         next_node_tooltip: Nästa nod
130         next_relation_tooltip: Nästa relation
131         next_way_tooltip: Nästa väg
132         prev_changeset_tooltip: Föregående ändringsset
133         prev_node_tooltip: Föregående nod
134         prev_relation_tooltip: Föregående relation
135         prev_way_tooltip: Föregående väg
136       user: 
137         name_changeset_tooltip: Se redigeringar av %{user}
138         next_changeset_tooltip: Nästa redigering av %{user}
139         prev_changeset_tooltip: Föregående redigering av %{user}
140     node: 
141       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
142       download_xml: Laddda hem XML
143       edit: redigera
144       node: Nod
145       node_title: "Nod: %{node_name}"
146       view_history: se historik
147     node_details: 
148       coordinates: "Koordinater:"
149       part_of: "Del av:"
150     node_history: 
151       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
152       download_xml: Ladda ner XML
153       node_history: Nodhistorik
154       node_history_title: "Nodhistorik: %{node_name}"
155       view_details: visa detaljer
156     not_found: 
157       sorry: "%{type}en med id %{id} kunde inte hittas"
158       type: 
159         changeset: ändringsset
160         node: nod
161         relation: relation
162         way: väg
163     paging_nav: 
164       of: av
165       showing_page: Visar sida
166     relation: 
167       download: "%{download_xml_link} eller %{view_history_link}"
168       download_xml: Ladda ner XML
169       relation: Relation
170       relation_title: "Relation: %{relation_name}"
171       view_history: Visa historik
172     relation_details: 
173       members: "Medlemmar:"
174       part_of: "Del av:"
175     relation_history: 
176       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
177       download_xml: Ladda hem XML
178       relation_history: Relationhistorik
179       relation_history_title: "Relationshistorik: %{relation_name}"
180       view_details: visa detaljer
181     relation_member: 
182       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
183       type: 
184         node: Nod
185         relation: Relation
186         way: Väg
187     start: 
188       manually_select: Välj ett område manuellt
189       view_data: Visa data för denna karta
190     start_rjs: 
191       data_frame_title: Data
192       data_layer_name: Data
193       details: Detaljer
194       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
195       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
196       hide_areas: Göm område
197       history_for_feature: Historik för [[feature]]
198       load_data: Ladda data
199       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
200       loading: Laddar...
201       manually_select: Välj en annan area manuellt
202       object_list: 
203         api: Hämta detta område från API:t
204         back: Visa objektlista
205         details: Detaljer
206         heading: Objektlista
207         history: 
208           type: 
209             node: Nod [[id]]
210             way: Väg [[id]]
211         selected: 
212           type: 
213             node: Nod [[id]]
214             way: Väg [[id]]
215         type: 
216           node: Nod
217           way: Väg
218       private_user: privat användare
219       show_areas: Visa område
220       show_history: Visa historik
221       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än %{max_bbox_size})"
222       wait: Vänta...
223       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
224     tag_details: 
225       tags: "Taggar:"
226       wiki_link: 
227         key: Wiki-beskrivningssidan för %{key} taggen
228       wikipedia_link: Artikeln om %{page} på Wikipedia
229     timeout: 
230       type: 
231         node: nod
232         relation: relation
233         way: väg
234     way: 
235       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
236       download_xml: Ladda hem XML
237       edit: redigera
238       view_history: se historik
239       way: Väg
240       way_title: "Väg: %{way_name}"
241     way_details: 
242       also_part_of: 
243         one: också del av väg %{related_ways}
244         other: också del av vägarna %{related_ways}
245       nodes: "Noder:"
246       part_of: "Del av:"
247     way_history: 
248       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
249       download_xml: Ladda hem XML
250       view_details: visa detaljer
251       way_history: Väghistorik
252       way_history_title: "Väghistorik: %{way_name}"
253   changeset: 
254     changeset: 
255       anonymous: Anonym
256       big_area: (stor)
257       no_comment: (ingen)
258       no_edits: (inga ändringar)
259       still_editing: (redigerar fortfarande)
260     changeset_paging_nav: 
261       next: Nästa »
262       previous: "« Föregående"
263       showing_page: Visar sida %{page}
264     changesets: 
265       area: Area
266       comment: Kommentar
267       id: ID
268       saved_at: Sparad
269       user: Användare
270     list: 
271       description: Senaste ändringar
272       description_bbox: Changesets inom %{bbox}
273       description_user: Ändringsset av %{user}
274       description_user_bbox: Ändringsset av %{user} inom %{bbox}
275       heading: Ändringsset
276       heading_bbox: Ändringsset
277       heading_user: Ändringsset
278       heading_user_bbox: Ändringsset
279       title: Ändringsset
280       title_bbox: Changesets inom %{bbox}
281       title_user: Ändringsset av %{user}
282       title_user_bbox: Ändringsset av %{user} inom %{bbox}
283   diary_entry: 
284     diary_comment: 
285       comment_from: Kommentar från %{link_user}, %{comment_created_at}
286       confirm: Bekräfta
287       hide_link: Dölj denna kommentar
288     diary_entry: 
289       comment_count: 
290         one: 1 kommentar
291         other: "%{count} kommentarer"
292       comment_link: Kommentera denna anteckning
293       confirm: Bekräfta
294       edit_link: Redigera denna anteckning
295       hide_link: Dölj den här posten
296       posted_by: Skrivet av %{link_user} den %{created} på %{language_link}
297       reply_link: Svara på denna anteckning
298     edit: 
299       language: "Språk:"
300       latitude: "Latitud:"
301       location: "Plats:"
302       longitude: "Longitud:"
303       save_button: Spara
304       subject: "Ärende:"
305       title: Redigera dagboksanteckning
306       use_map_link: använd karta
307     feed: 
308       language: 
309         title: Openstreetmap dagboksinlägg på %{language_name}
310     list: 
311       in_language_title: Dagböcker på %{language}
312       new: Ny dagboksanteckning
313       new_title: Skapa inlägg i din användardagbok
314       newer_entries: Nyare anteckningar
315       no_entries: Inga dagboksanteckningar
316       older_entries: Äldre anteckningar
317       recent_entries: "Aktuella dagboksanteckningar:"
318       title: Användardagböcker
319       user_title: "%{user}s dagbok"
320     location: 
321       edit: Redigera
322       location: "Plats:"
323       view: Visa
324     new: 
325       title: Ny dagboksanteckning
326     no_such_entry: 
327       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: %{id}"
328       title: Ingen sådan dagboksanteckning
329     no_such_user: 
330       body: Det finns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera din stavning, eller kanske det är länken du klickade på som är fel.
331       heading: Användaren %{user} finns inte
332       title: Ingen sådan användare
333     view: 
334       leave_a_comment: Lämna en kommentar
335       login: Inloggning
336       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} för att lämna en kommentar"
337       save_button: Spara
338       title: "%{user}s dagbok | %{title}"
339       user_title: Dagbok för %{user}
340   editor: 
341     default: Standard (för närvarande %{name})
342     potlatch: 
343       name: Potlatch 1
344     potlatch2: 
345       name: Potlatch 2
346   export: 
347     start: 
348       add_marker: Lägg till markör på kartan
349       area_to_export: Yta som ska exporteras
350       export_button: Exportera
351       export_details: Data från OpenStreetMap är licenscerat som <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
352       format: "Format:"
353       format_to_export: Format för export
354       image_size: "Bildstorlek:"
355       latitude: "Lat:"
356       licence: Licens
357       longitude: "Lon:"
358       manually_select: Välj ett annat område manuellt
359       mapnik_image: Mapnik-bild
360       max: max
361       options: Alternativ
362       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
363       osmarender_image: Osmarender-bild
364       output: Utdata
365       scale: Skala
366       too_large: 
367         body: Detta område är för stort för att exporteras som OpenStreetMap XML-data. Vänligen zooma in eller välja ett mindre område.
368         heading: For stort område
369       zoom: Zooma
370     start_rjs: 
371       add_marker: Lägg till markör på kartan
372       change_marker: Ändra markörposition
373       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
374       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
375       export: Export
376       manually_select: Välj ett annat område manuellt
377       view_larger_map: Visa större karta
378   geocoder: 
379     description: 
380       title: 
381         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
382         osm_namefinder: "%{types} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
383         osm_nominatim: Plats från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
384       types: 
385         cities: Städer
386         places: Platser
387         towns: Samhällen
388     description_osm_namefinder: 
389       prefix: "%{distance} %{direction} om %{type}"
390     direction: 
391       east: öst
392       north: norr
393       north_east: nordöst
394       north_west: nordväst
395       south: syd
396       south_east: sydöst
397       south_west: sydväst
398       west: väst
399     distance: 
400       one: ungefär 1 km
401       other: ungefär %{count} km
402       zero: mindre än 1 km
403     results: 
404       more_results: Fler resultat
405       no_results: Hittade inget.
406     search: 
407       title: 
408         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
409         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
410         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
411         osm_namefinder: Resultat från <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
412         osm_nominatim: Resultat från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
413         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
414         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
415     search_osm_namefinder: 
416       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} om %{parentname})"
417       suffix_place: ", %{distance} %{direction} om %{placename}"
418     search_osm_nominatim: 
419       prefix: 
420         amenity: 
421           airport: Flygplats
422           arts_centre: Konstcenter
423           atm: Bankomat
424           auditorium: Auditorium
425           bank: Bank
426           bar: Bar
427           bench: Bänk
428           bicycle_parking: Cykelparkering
429           bicycle_rental: Cykeluthyrning
430           brothel: Bordell
431           bureau_de_change: Växlingskontor
432           bus_station: Busstation
433           cafe: Kafé
434           car_rental: Biluthyrning
435           car_sharing: Bilpool
436           car_wash: Biltvätt
437           casino: Kasino
438           cinema: Biograf
439           clinic: Klinik
440           club: Klubb
441           college: Gymnasium
442           courthouse: Tingshus
443           crematorium: Krematorium
444           dentist: Tandläkare
445           doctors: Läkare
446           dormitory: Studenthem
447           drinking_water: Dricksvatten
448           driving_school: Körskola
449           embassy: Ambassad
450           emergency_phone: Nödtelefon
451           fast_food: Snabbmat
452           ferry_terminal: Färjeterminal
453           fire_hydrant: Brandpost
454           fire_station: Brandstation
455           fountain: Fontän
456           fuel: Bränsle
457           grave_yard: Begravningsplats
458           gym: Fitnesscenter / Gym
459           health_centre: Vårdcentral
460           hospital: Sjukhus
461           hotel: Hotell
462           hunting_stand: Jakttorn
463           ice_cream: Glass
464           kindergarten: Dagis
465           library: Bibliotek
466           market: Torghandel
467           marketplace: "\nMarknad"
468           mountain_rescue: Fjällräddning
469           nightclub: Nattklubb
470           nursery: Förskola
471           nursing_home: Vårdhem
472           office: Kontor
473           park: Park
474           parking: Parkeringsplats
475           pharmacy: Apotek
476           place_of_worship: Plats för tillbedjan
477           police: Polis
478           post_box: Brevlåda
479           post_office: Postkontor
480           preschool: Förskola
481           prison: Fängelse
482           pub: Pub
483           public_building: Offentlig byggnad
484           recycling: Återvinningsstation
485           restaurant: Restaurang
486           retirement_home: Äldreboende
487           sauna: Bastu
488           school: Skola
489           shelter: Hydda
490           shop: Affär
491           shopping: Handel
492           studio: Studio
493           supermarket: Stormarknad
494           taxi: Taxi
495           telephone: Telefonkiosk
496           theatre: Teater
497           toilets: Toaletter
498           townhall: Rådhus
499           university: Universitet
500           vending_machine: Varumaskin
501           veterinary: Veterinär
502           waste_basket: Papperskorg
503           wifi: WLAN-accesspunkt
504           youth_centre: Ungdomscenter
505         boundary: 
506           administrative: Administrativ gräns
507         building: 
508           apartments: Flerfamiljshus
509           bunker: Bunker
510           chapel: Kapell
511           church: Kyrka
512           city_hall: Rådhus
513           dormitory: Studenthem
514           faculty: Fakultetsbyggnad
515           farm: Ekonomibyggnad
516           flats: Lägenheter
517           garage: Garage
518           hospital: Sjukhusbyggnad
519           hotel: Hotell
520           house: Hus
521           industrial: Industribyggnad
522           office: Kontorsbyggnad
523           public: Offentlig byggnad
524           school: Skolbyggnad
525           shop: Affär
526           stadium: Stadium
527           store: Affär
528           terrace: Terass
529           tower: Torn
530           train_station: Järnvägsstation
531           university: Universitetsbyggnad
532         highway: 
533           bridleway: Ridstig
534           bus_stop: Busshållplats
535           byway: Omfartsväg
536           construction: Väg under konstruktion
537           cycleway: Cykelspår
538           footway: Gångväg
539           ford: Vadställe
540           gate: Grind
541           living_street: Gårdsgata
542           minor: Mindre väg
543           motorway: Motorväg
544           motorway_junction: Motorvägskorsning
545           path: Stig
546           pedestrian: Gångväg
547           platform: Perrong
548           raceway: Tävlingsbana
549           residential: Bostäder
550           road: Väg
551           service: Serviceväg
552           steps: Trappa
553           trail: Vandringsled
554           unsurfaced: Oasfalterad väg
555         historic: 
556           archaeological_site: Arkeologisk plats
557           battlefield: Slagfält
558           boundary_stone: Gränssten
559           building: Byggnad
560           castle: Slott
561           church: Kyrka
562           house: Hus
563           icon: Ikon
564           manor: Herrgård
565           memorial: Minnesmärke
566           mine: Gruva
567           monument: Monument
568           museum: Museum
569           ruins: Ruin
570           tower: Torn
571           wreck: Vrak
572         landuse: 
573           allotments: Kolonilotter
574           cemetery: Begravningsplats
575           commercial: Kommersiellt område
576           farm: Bondgård
577           farmland: Jordbruksmark
578           farmyard: Gårdstun
579           forest: Skog
580           grass: Gräs
581           industrial: Industriområde
582           landfill: Soptipp
583           meadow: Äng
584           military: Militärområde
585           mine: Gruva
586           mountain: Berg
587           nature_reserve: Naturreservat
588           park: Park
589           piste: Pist
590           plaza: Torg
591           quarry: Stenbrott
592           railway: Järnväg
593           reservoir: Reservoar
594           residential: Bostadsområde
595           vineyard: Vingård
596           wetland: Våtmark
597           wood: Skog
598         leisure: 
599           beach_resort: Badort
600           common: Allmänning
601           fishing: Fiskevatten
602           garden: Trädgård
603           golf_course: Golfbana
604           ice_rink: Isrink
605           marina: Marina
606           miniature_golf: Minigolf
607           nature_reserve: Naturreservat
608           park: Park
609           pitch: Idrottsplan
610           playground: Lekplats
611           recreation_ground: Rekreationsområde
612           slipway: Stapelbädd
613           sports_centre: Sporthall
614           stadium: Stadium
615           swimming_pool: Simbassäng
616           track: Löparbana
617           water_park: Vattenpark
618         natural: 
619           bay: Bukt
620           beach: Strand
621           cape: Udde
622           cave_entrance: Grottmynning
623           channel: Kanal
624           cliff: Klippa
625           coastline: Kustlinje
626           crater: Krater
627           feature: Funktioner
628           fell: Fjäll
629           fjord: Fjord
630           geyser: Gejser
631           glacier: Glaciär
632           heath: Ljunghed
633           hill: Kulle
634           island: Ö
635           land: Land
636           marsh: Träsk
637           moor: Hed
638           mud: Lera
639           peak: Topp
640           reef: Rev
641           ridge: Bergskam
642           river: Flod
643           rock: Klippa
644           scree: Taluskon
645           scrub: Buskskog
646           shoal: Sandbank
647           spring: Källa
648           strait: Sund
649           tree: Träd
650           valley: Dal
651           volcano: Vulkan
652           water: Vatten
653           wetland: Våtmark
654           wetlands: Våtmark
655           wood: Skog
656         place: 
657           airport: Flygplats
658           city: Stad
659           country: Land
660           county: Län
661           farm: Bondgård
662           hamlet: By
663           house: Hus
664           houses: Hus
665           island: Ö
666           islet: Holme
667           locality: Läge
668           moor: Hed
669           municipality: Kommun
670           postcode: Postnummer
671           region: Region
672           sea: Hav
673           state: Delstat
674           subdivision: Underavdelning
675           suburb: Förort
676           town: Ort
677           unincorporated_area: Kommunfritt område
678           village: Mindre ort
679         railway: 
680           abandoned: Övergiven järnväg
681           construction: Järnväg under anläggande
682           disused: Nedlagd järnväg
683           disused_station: Nedlagd järnvägsstation
684           funicular: Bergbana
685           historic_station: Historisk Järnvägsstation
686           junction: Järnvägsknutpunkt
687           light_rail: Spårvagn
688           monorail: Enspårsbana
689           narrow_gauge: Smalspårsjärnväg
690           platform: Tågperrong
691           preserved: Bevarad järnväg
692           spur: Sidospår
693           station: Tågstation
694           subway: Tunnelbanestation
695           subway_entrance: Tunnelbaneingång
696           switch: Järnvägsväxel
697           tram: Spårväg
698           tram_stop: Spårvagnshållplats
699           yard: Bangård
700         shop: 
701           art: Konstaffär
702           bakery: Bageri
703           beauty: Skönhetssalong
704           bicycle: Cykelaffär
705           books: Bokhandel
706           butcher: Slaktare
707           car: Bilhandlare
708           car_dealer: Bilförsäljare
709           car_parts: Bildelar
710           car_repair: Bilverkstad
711           carpet: Mattaffär
712           charity: Välgörenhetsbutik
713           chemist: Apotek
714           clothes: Klädbutik
715           computer: Datorbutik
716           confectionery: Godisbutik
717           convenience: Närköp
718           cosmetics: Parfymeri
719           department_store: Varuhus
720           doityourself: Gör-det-själv
721           drugstore: Apotek
722           dry_cleaning: Kemtvätt
723           electronics: Elektronikbutik
724           estate_agent: Egendomsmäklare
725           fashion: Modebutik
726           fish: Fiskhandlare
727           florist: Blommor
728           food: Mataffär
729           funeral_directors: Begravningsbyrå
730           furniture: Möbler
731           gallery: Galleri
732           general: Landhandel
733           gift: Presentaffär
734           greengrocer: Grönsakshandlare
735           grocery: Livsmedelsbutik
736           hairdresser: Frisör
737           hardware: Järnhandel
738           insurance: Försäkring
739           jewelry: Guldsmed
740           kiosk: Kiosk
741           laundry: Tvättservice
742           mall: Köpcentrum
743           market: Marknad
744           motorcycle: Motorcykelhandlare
745           music: Musikaffär
746           newsagent: Tidningskiosk
747           optician: Optiker
748           pet: Djuraffär
749           photo: Fotoaffär
750           salon: Salong
751           shoes: Skoaffär
752           sports: Sportaffär
753           supermarket: Snabbköp
754           toys: Leksaksaffär
755           travel_agency: Resebyrå
756           video: Videobutik
757         tourism: 
758           alpine_hut: Fjällbod
759           artwork: Konstverk
760           attraction: Attraktion
761           bed_and_breakfast: Bad and breakfast
762           cabin: Stuga
763           camp_site: Campingplats
764           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
765           chalet: Stuga
766           guest_house: Gäststuga
767           hostel: Vandrarhem
768           hotel: Hotell
769           information: Turistinformation
770           lean_to: Skjul
771           motel: Motell
772           museum: Museum
773           picnic_site: Picknickplats
774           theme_park: Nöjespark
775           valley: Dal
776           viewpoint: Utsiktspunkt
777           zoo: Djurpark
778         waterway: 
779           boatyard: Båtvarv
780           canal: Kanal
781           dam: Damm
782           ditch: Dike
783           dock: Docka
784           drain: Avlopp
785           lock: Sluss
786           lock_gate: Slussport
787           mineral_spring: Mineralvattenskälla
788           mooring: Förtöjning
789           river: Älv
790           riverbank: Älvbank
791           stream: Ström
792           waterfall: Vattenfall
793           weir: Överfallsvärn
794   javascripts: 
795     map: 
796       base: 
797         cycle_map: Cykelkarta
798         noname: NoName
799     site: 
800       edit_disabled_tooltip: Zooma in för att redigera kartan
801       edit_tooltip: Redigera kartan
802       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
803       history_disabled_tooltip: Zooma in för att kunna se karteringshistorik för detta område
804       history_tooltip: Visa ändringar för detta område
805       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karteringshistorik.
806   layouts: 
807     copyright: Upphovsrätt &amp; licens
808     documentation: Dokumentation
809     documentation_title: Projektdokumentation
810     donate: Donera till OpenStreetMap via %{link} till hårdvaruuppgraderingsfonden.
811     donate_link_text: donera
812     edit: Redigera
813     edit_with: Redigera med %{editor}
814     export: Exportera
815     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
816     foundation: Stiftelsen
817     foundation_title: OpenStreetMap stiftelsen
818     gps_traces: GPS-spår
819     gps_traces_tooltip: Visa, ladda upp och ändra GPS-spår.
820     help: Hjälp
821     help_centre: Hjälpcentral
822     help_title: Hjälpsida för projektet
823     history: Historik
824     home: hem
825     home_tooltip: Gå till hempositionen
826     inbox: inkorg (%{count})
827     inbox_tooltip: 
828       one: Du har ett oläst meddelande
829       other: Du har %{count} olästa meddelanden
830       zero: Du har inga olästa meddelanden.
831     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
832     intro_2: Openstreetmap låter dig i samarbete med andra visa, ändra på och använda geografisk data från hela världen.
833     intro_3: OpenStreetMaps serverplats stöds av %{ucl}, %{ic} och %{bytemark}. Andra som stödjer projektet listas i %{partners}.
834     intro_3_partners: wiki
835     license: 
836       title: Openstreetmap datat licensieras som Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License.
837     log_in: logga in
838     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
839     logo: 
840       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
841     logout: logga ut
842     logout_tooltip: Logga ut
843     make_a_donation: 
844       text: Donera
845       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
846     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
847     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
848     sign_up: registrera
849     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
850     tag_line: Den fria wiki-världskartan
851     user_diaries: Användardagböcker
852     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
853     view: Visa
854     view_tooltip: Visa kartan
855     welcome_user: Välkommen %{user_link}
856     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
857     wiki: Wiki
858     wiki_title: Wiki-webplats för projektet
859   license_page: 
860     foreign: 
861       english_link: det engelska originalet
862       text: I händelse av en konflikt mellan denna översatta sida och %{english_original_link} har den engelska texten företräde
863       title: Om denna översättning
864     native: 
865       mapping_link: börja kartlägga
866       native_link: Svensk version
867       title: Om denna sida
868   message: 
869     delete: 
870       deleted: Meddelande raderat
871     inbox: 
872       date: Datum
873       from: Från
874       my_inbox: Min inbox
875       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon %{people_mapping_nearby_link}?
876       outbox: utbox
877       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
878       subject: Ärende
879       title: Inbox
880       you_have: Du har %{new_count} nya meddelanden och %{old_count} gamla meddelanden
881     mark: 
882       as_read: Meddelandet markerat som läst
883       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
884     message_summary: 
885       delete_button: Radera
886       read_button: Markera som läst
887       reply_button: Svar
888       unread_button: Markera som oläst
889     new: 
890       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
891       limit_exceeded: Du har skickat många meddelanden på kort tid.  Var god vänta en stund innan du försöker igen.
892       message_sent: Meddelande skickat
893       send_button: Skicka
894       send_message_to: Skicka nytt meddelande till %{name}
895       subject: Ärende
896       title: Skicka meddelande
897     no_such_message: 
898       body: Det finns inget meddelande med det ID-et.
899       heading: Inget sådant meddelande
900       title: Inget sådant meddelande
901     no_such_user: 
902       body: Tyvärr finns ingen användare med det namnet.
903       heading: Ingen sådan användare
904       title: Ingen sådan användare
905     outbox: 
906       date: Datum
907       inbox: inbox
908       my_inbox: Min %{inbox_link}
909       outbox: utbox
910       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
911       subject: Ärende
912       title: Utbox
913       to: Till
914       you_have_sent_messages: Du har %{count} skickade meddelanden
915     read: 
916       back_to_inbox: Åter till inbox
917       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
918       date: Datum
919       from: Från
920       reading_your_messages: Läser dina meddelanden
921       reading_your_sent_messages: Läser dina skickade meddelanden
922       reply_button: Svara
923       subject: Ärende
924       title: Läs meddelande
925       to: Till
926       unread_button: Markera som oläst
927     sent_message_summary: 
928       delete_button: Radera
929   notifier: 
930     diary_comment_notification: 
931       hi: Hej %{to_user},
932       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterade din dagboksanteckning"
933     email_confirm: 
934       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
935     email_confirm_html: 
936       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
937       greeting: Hej,
938       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress för %{server_url} till %{new_address}.
939     email_confirm_plain: 
940       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta ändringen.
941       greeting: Hej,
942       hopefully_you_2: "%{server_url} till %{new_address}."
943     friend_notification: 
944       had_added_you: "%{user} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
945       see_their_profile: Du kan se deras profil på %{userurl}.
946     gpx_notification: 
947       and_no_tags: och inga taggar.
948       and_the_tags: "och följande taggar:"
949       failure: 
950         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
951       greeting: Hej,
952       success: 
953         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
954       with_description: med beskrivningen
955       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
956     lost_password: 
957       subject: "[OpenStreetMap] Begäran om återställning av lösenord"
958     lost_password_html: 
959       greeting: Hej,
960     lost_password_plain: 
961       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
962       greeting: Hej,
963       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) vill återställa lösenordet för denna
964       hopefully_you_2: email adress openstreetmap.org konto.
965     message_notification: 
966       footer1: Du kan också läsa meddelandet på %{readurl}
967       footer2: och du kan svara på %{replyurl}
968       hi: Hej %{to_user},
969     signup_confirm: 
970       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
971     signup_confirm_html: 
972       get_reading: Kom igång och läs lite om Openstreetmap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a> eller <a href="http://www.opengeodata.org/">opengeodata blogen</a> som också har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelska podcasts</a>!
973       greeting: Hej där!
974       more_videos: Det finns %{more_videos_link}.
975       more_videos_here: fler videor här
976       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
977     signup_confirm_plain: 
978       click_the_link_1: Om detta är du, välkommen! Klicka på länken nedan för att bekräfta ditt
979       click_the_link_2: konto och läs vidare för mer information om OpenStreetMap.
980       greeting: Hej där!
981       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
982       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
983       wiki_signup: "Du kan också registrera dig på OpenStreetMap wikin på:"
984   oauth: 
985     oauthorize: 
986       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
987       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
988       allow_to: "Tillåt applikation att:"
989       allow_write_api: ändra på kartan.
990       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
991       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
992       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
993   oauth_clients: 
994     edit: 
995       submit: Redigera
996     form: 
997       allow_write_api: ändra kartan.
998       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
999       name: Namn
1000       required: Nödvändigt
1001       support_url: Support URL
1002     index: 
1003       application: Applikationsnamn
1004       issued_at: Utfärdad
1005       register_new: Registrera din applikation
1006       revoke: Återkalla!
1007     new: 
1008       submit: Registrera
1009     show: 
1010       allow_write_api: ändra kartan.
1011       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
1012       edit: Redigera detaljer
1013   site: 
1014     edit: 
1015       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
1016       user_page_link: användarsida
1017     index: 
1018       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
1019       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
1020       js_3: Du kan prova <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home statiska kartan</a> om du inte kan använda javascript.
1021       license: 
1022         license_name: Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.0
1023         project_name: OpenStreetMap-projektet
1024       permalink: Permanent länk
1025       shortlink: Kortlänk
1026     key: 
1027       map_key: Kartnyckel
1028       table: 
1029         entry: 
1030           admin: Administrativ gräns
1031           allotments: Koloniträdgårdar
1032           apron: 
1033             - Flygplatsterminal
1034             - terminal
1035           bridge: Svarta kantar = bro
1036           cable: 
1037             - stollift
1038             - stollift
1039           cemetery: Begravningsplats
1040           common: 
1041             - Allmänning
1042             - äng
1043           construction: Vägar som byggs
1044           cycleway: Cykelväg
1045           farm: Bondgård
1046           footway: Gångväg
1047           forest: skog
1048           golf: Golfbana
1049           heathland: Hed
1050           industrial: Industriellt område
1051           lake: 
1052             - Sjö
1053             - vattenmagasin
1054           military: Militärområde
1055           motorway: Motorväg
1056           park: Park
1057           primary: Riksväg
1058           rail: Järnväg
1059           reserve: Naturreservat
1060           resident: Bostadsområde
1061           runway: 
1062             - Landningsbana
1063             - taxibana
1064           school: 
1065             - Skola
1066             - universitet
1067           secondary: Länsväg
1068           station: Järnvägsstation
1069           subway: T-bana
1070           summit: 
1071             - Topp
1072             - topp
1073           tourist: Turistattraktion
1074           tram: 
1075             - spårvagn
1076             - spårvagn
1077           trunk: Motortrafikled
1078           tunnel: Streckade kanter = tunnel
1079           unsurfaced: Oasfalterad väg
1080           wood: Vårdad skog
1081     search: 
1082       search: Sök
1083       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
1084       submit_text: Gå
1085       where_am_i: Var är jag
1086     sidebar: 
1087       close: Stäng
1088       search_results: Sökresultat
1089   trace: 
1090     create: 
1091       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
1092       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1093     delete: 
1094       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
1095     edit: 
1096       description: "Beskrivning:"
1097       download: ladda ner
1098       edit: redigera
1099       filename: "Filnamn:"
1100       heading: Redigerar spår %{name}
1101       map: karta
1102       owner: "Ägare:"
1103       points: "Punkter:"
1104       save_button: Spara ändringar
1105       start_coord: "Startkoordinat:"
1106       tags: "Taggar:"
1107       tags_help: kommaseparerad
1108       title: Redigerar spår %{name}
1109       uploaded_at: "Uppladdad:"
1110       visibility: "Synlighet:"
1111       visibility_help: vad betyder detta?
1112     list: 
1113       public_traces: Publika GPS-spår
1114       public_traces_from: Publika GPS-spår från %{user}
1115       tagged_with: " taggad med %{tags}"
1116       your_traces: Dina GPS-spår
1117     make_public: 
1118       made_public: Spår offentliggjort
1119     no_such_user: 
1120       body: Det fanns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera stavningen, och om länken du klickade på var korrekt.
1121       heading: Användaren %{user} finns inte
1122       title: Ingen sådan användare
1123     offline: 
1124       message: GPX-uppladdningssystemet är för närvarande inte tillgängligt.
1125     offline_warning: 
1126       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
1127     trace: 
1128       ago: "%{time_in_words_ago} sedan"
1129       by: av
1130       count_points: "%{count} punkter"
1131       edit: Redigera
1132       edit_map: Redigera karta
1133       identifiable: IDENTIFIERBAR
1134       in: i
1135       map: karta
1136       more: mer
1137       pending: BEHANDLAS
1138       private: PRIVAT
1139       public: PUBLIK
1140       trace_details: Visa spårdetaljer
1141       trackable: SPÅRBAR
1142       view_map: Visa karta
1143     trace_form: 
1144       description: Beskrivning
1145       help: Hjälp
1146       tags: Taggar
1147       tags_help: kommaseparerad
1148       upload_button: Uppladdning
1149       upload_gpx: Ladda upp GPX-fil
1150       visibility: Synlighet
1151       visibility_help: vad betyder detta?
1152     trace_header: 
1153       see_all_traces: Se alla GPS-spår
1154       see_your_traces: Visa alla dina spår
1155       traces_waiting: Du har %{count} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
1156       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1157     trace_optionals: 
1158       tags: Taggar
1159     trace_paging_nav: 
1160       next: Nästa &raquo;
1161       previous: "&laquo; Föregående"
1162       showing_page: Visar sida %{page}
1163     view: 
1164       delete_track: Radera detta spår
1165       description: "Beskrivning:"
1166       download: ladda ner
1167       edit: redigera
1168       edit_track: Redigera detta spår
1169       filename: "Filnamn:"
1170       heading: Visar spår %{name}
1171       map: karta
1172       none: Ingen
1173       owner: "Ägare:"
1174       pending: VÄNTANDE
1175       points: "Punkter:"
1176       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1177       tags: "Taggar:"
1178       title: Visar spår %{name}
1179       trace_not_found: Spår hittades inte!
1180       uploaded: "Uppladdad den:"
1181       visibility: "Synlighet:"
1182     visibility: 
1183       identifiable: Indentifierbar (visas i GPS-spårlistan och som identifierbara, ordnade punkter med tidsstämpel)
1184       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
1185       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
1186       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
1187   user: 
1188     account: 
1189       contributor terms: 
1190         agreed: Du har godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
1191         link text: vad är detta?
1192         not yet agreed: Du har ännu inte godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
1193       current email address: "Nuvarande E-postadress:"
1194       delete image: Ta bort nuvarande bild
1195       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
1196       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
1197       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
1198       home location: "Hemposition:"
1199       image: "Bild:"
1200       image size hint: (kvadratiska bilder på minst 100x100 fungerar bäst)
1201       keep image: Behåll nuvarande bild
1202       latitude: "Breddgrad (latitud):"
1203       longitude: "Längdgrad (longitud):"
1204       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
1205       my settings: Mina inställningar
1206       new email address: "Ny e-postadress:"
1207       new image: Lägg till en bild
1208       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
1209       openid: 
1210         link text: vad är detta?
1211         openid: "OpenID:"
1212       preferred languages: "Föredraget språk:"
1213       profile description: "Profilbeskrivning:"
1214       public editing: 
1215         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
1216         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
1217         enabled: Aktiverat, du är inte anonym och kan redigera data.
1218         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1219         enabled link text: vad är detta?
1220         heading: "Publik redigering:"
1221       public editing note: 
1222         heading: Offentlig redigering
1223         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen, klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
1224       replace image: Ersätt nuvarande bild
1225       return to profile: Återvänd till profil
1226       save changes button: Spara ändringar
1227       title: Redigera konto
1228       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
1229     confirm: 
1230       button: Bekräfta
1231       heading: Bekräfta ett användarkonto.
1232       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
1233       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
1234     confirm_email: 
1235       button: Bekräfta
1236       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
1237       heading: Bekräfta byte av e-postadress
1238       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
1239       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
1240     confirm_resend: 
1241       failure: Användaren %{name} hittades inte.
1242     filter: 
1243       not_an_administrator: Du måste vara administratör för att få göra det.
1244     go_public: 
1245       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
1246     list: 
1247       confirm: Bekräfta valda användare
1248       empty: Inga användare hittades
1249       heading: Användare
1250       hide: Göm valda användare
1251       showing: 
1252         one: Visar sida %{page} (%{first_item} av %{items})
1253         other: Visar sida %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1254       summary: "%{name} skapades från %{ip_address} den %{date}"
1255       summary_no_ip: "%{name} skapad %{date}"
1256       title: Användare
1257     login: 
1258       account not active: Ditt konto är inte aktivterat.<br />Vänligen klicka på länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto, eller <a href="%{reconfirm}">begär ett nytt bekräftelsebrev</a>.
1259       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
1260       create account minute: Skapa ett konto. Det tar bara en minut.
1261       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
1262       heading: Inloggning
1263       login_button: Logga in
1264       lost password link: Glömt ditt lösenord?
1265       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1266       openid: "%{logo} OpenID:"
1267       openid_logo_alt: Logga in med ett OpenID
1268       openid_providers: 
1269         aol: 
1270           alt: Logga in med ett AOL OpenID
1271           title: Logga in med AOL
1272         google: 
1273           alt: Logga in med ett Google OpenID
1274           title: Logga in med Google
1275         myopenid: 
1276           alt: Logga in med myOpenID OpenID
1277           title: Logga in med myOpenID
1278         openid: 
1279           alt: Logga in med ett OpenID-URL
1280           title: Logga in med OpenID
1281         wordpress: 
1282           alt: Logga in med Wordpress OpenID
1283           title: Logga in med Wordpress
1284         yahoo: 
1285           alt: Logga in med ett Yahoo OpenID
1286           title: Logga in med Yahoo
1287       password: "Lösenord:"
1288       register now: Registrera dig nu
1289       remember: "Kom ihåg mig:"
1290       title: Logga in
1291       to make changes: För att göra ändringar i OpenStreetMaps data måste du ha ett konto.
1292       webmaster: webmaster
1293     logout: 
1294       heading: Logga ut från OpenStreetMap
1295       logout_button: Logga ut
1296       title: Logga ut
1297     lost_password: 
1298       email address: "E-postadress:"
1299       heading: Glömt lösenord?
1300       help_text: Ange e-postadressen du använde för att registrera dig så skickar vi en länk till den som du kan använda för att återställa ditt lösenord.
1301       new password button: Återställ lösenord
1302       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
1303       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
1304       title: Förlorat lösenord
1305     make_friend: 
1306       already_a_friend: Du är redan vän med %{name}.
1307       failed: Misslyckades med att lägga till %{name} som vän.
1308       success: "%{name} är nu din vän."
1309     new: 
1310       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
1311       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1312       contact_webmaster: Kontakta <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastern</a> för att få ett konto skapat - vi kommer att behandla ansökan så snabbt som möjligt.
1313       continue: Fortsätt
1314       display name: "Namn som visas:"
1315       display name description: Ditt offentligt visade användarnamn. Du kan ändra detta senare i inställningarna.
1316       email address: "E-postadress:"
1317       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
1318       flash create success message: Användaren skapades framgångsrikt. Kontrollera din e-post för en bekräftelse, och du kommer att kunna börja kartlägga på nolltid :-) <br /><br /> Om du använder ett antispam-system som skickar iväg bekräftelsen, var då vänlig och vitlista webmaster@openstreetmap.org då vi inte kan svara på några bekräftelseförfrågningar.
1319       heading: Skapa ett användarkonto
1320       license_agreement: När du bekräftar ditt konto måste du samtycka till <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">bidragsgivarvillkoren</a> .
1321       no_auto_account_create: Tyvärr kan vi för närvarande inte kan skapa ett konto åt dig automatiskt.
1322       not displayed publicly: Visas inte offentligt (se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikins sekretesspolicy inklusive avsnittet om e-postadresser">sekretesspolicyn</a>)
1323       openid: "%{logo} OpenID:"
1324       password: "Lösenord:"
1325       title: Skapa konto
1326     no_such_user: 
1327       body: Det finns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
1328       heading: Användaren %{user} finns inte
1329       title: Ingen sådan användare
1330     popup: 
1331       friend: Vän
1332       nearby mapper: Användare i närheten
1333       your location: Din position
1334     remove_friend: 
1335       not_a_friend: "%{name} är inte en av dina vänner."
1336       success: "%{name} togs bort från dina vänner."
1337     reset_password: 
1338       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1339       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
1340       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
1341       heading: Återställ lösenord för %{user}
1342       password: "Lösenord:"
1343       reset: Återställ lösenord
1344       title: Återställ lösenord
1345     set_home: 
1346       flash success: Hemposition sparad
1347     suspended: 
1348       heading: Kontot avstängt
1349       title: Kontot avstängt
1350       webmaster: Webbmaster
1351     terms: 
1352       agree: Jag godkänner
1353       consider_pd_why: vad är det här?
1354       decline: Avslå
1355       legale_names: 
1356         france: Frankrike
1357         italy: Italien
1358         rest_of_world: Resten av världen
1359       title: Villkor för deltagare
1360     view: 
1361       activate_user: aktivera denna användare
1362       add as friend: lägg till som vän
1363       ago: (%{time_in_words_ago} sedan)
1364       block_history: visa tilldelade blockeringar
1365       blocks by me: blockeringar av mig
1366       blocks on me: mina blockeringar
1367       confirm: Bekräfta
1368       confirm_user: bekräfta denna användare
1369       create_block: blockera denna användare
1370       created from: "Skapad från:"
1371       deactivate_user: deaktivera denna användare
1372       delete_user: radera denna användare
1373       description: Beskrivning
1374       diary: dagbok
1375       edits: redigeringar
1376       email address: "E-post:"
1377       hide_user: dölj denna användare
1378       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din %{settings_link}-sida.
1379       km away: "%{count}km bort"
1380       latest edit: "Senaste redigering %{ago}:"
1381       m away: "%{count}m bort"
1382       mapper since: "Karterar sedan:"
1383       moderator_history: visa tilldelade blockeringar
1384       my diary: min dagbok
1385       my edits: mina redigeringar
1386       my settings: Mina inställningar
1387       my traces: mina GPS-spår
1388       nearby users: Andra användare nära dig
1389       new diary entry: nytt dagboksinlägg
1390       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
1391       no nearby users: Det är inga andra användare som uppgett att de mappar i ditt område ännu.
1392       oauth settings: oauth inställningar
1393       remove as friend: ta bort vän
1394       role: 
1395         administrator: Den här användaren är en administratör
1396         grant: 
1397           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
1398           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
1399         moderator: Den här användaren är en moderator
1400         revoke: 
1401           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
1402           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
1403       send message: Skicka meddelande
1404       settings_link_text: inställningar
1405       status: "Status:"
1406       traces: spår
1407       unhide_user: sluta dölja användaren
1408       user location: Användarposition
1409       your friends: Dina vänner
1410   user_block: 
1411     create: 
1412       flash: Skapat en blockering av användare %{name}.
1413       try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
1414     index: 
1415       title: Användarblockeringar
1416     not_found: 
1417       back: Tillbaka till index
1418     partial: 
1419       confirm: Är du säker?
1420       creator_name: Skapare
1421       display_name: Blockerad användare
1422       edit: Ändra
1423       reason: Orsak till blockering
1424       revoke: Återkalla!
1425       revoker_name: Återkallad av
1426       show: Visa
1427       status: Status
1428     period: 
1429       one: 1 timma
1430       other: "%{count} timmar"
1431     revoke: 
1432       revoke: Återkalla!
1433     show: 
1434       back: Se alla blockeringar
1435       confirm: Är du säker?
1436       edit: Ändra
1437       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
1438       reason: "Anledning för blockering:"
1439       revoke: Återkalla!
1440       show: Visa
1441       status: Status
1442       time_future: Upphör om %{time}
1443   user_role: 
1444     filter: 
1445       already_has_role: Användaren har rollen %{role}.
1446       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen %{role}.
1447       not_a_role: Strängen `%{role}' är inte en korrekt roll.
1448       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
1449     grant: 
1450       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `%{role}' till användaren `%{name}'?
1451       confirm: Bekräfta
1452       fail: Kunde inte ge rollen "%{role}" till användare "%{name}". Kontrollera att användare och roll båda är korrekta.
1453       heading: Bekräfta rolltilldelning
1454       title: Bekräfta rolltilldelning
1455     revoke: 
1456       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "%{role}" från användaren "%{name}"?
1457       confirm: Bekräfta
1458       fail: Kunde inte avlägsna rollen "%{role}" från användaren "%{name}". Kontrollera att användaren och rollen båda är korrekta.
1459       heading: Bekräfta återkallning av roll
1460       title: Bekräfta återkallning av roll