Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (Македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 mk: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Содржина
10       diary_entry: 
11         language: Јазик
12         latitude: Геог. ширина
13         longitude: Геог. должина
14         title: Наслов
15         user: Корисник
16       friend: 
17         friend: Пријател
18         user: Корисник
19       message: 
20         body: Содржина
21         recipient: Примател
22         sender: Испраќач
23         title: Наслов
24       trace: 
25         description: Опис
26         latitude: Геог. ширина
27         longitude: Геог. должина
28         name: Име
29         public: Јавно
30         size: Големина
31         user: Корисник
32         visible: Видливо
33       user: 
34         active: Активно
35         description: Опис
36         display_name: Име за прикажување
37         email: Е-пошта
38         languages: Јазици
39         pass_crypt: Лозинка
40     models: 
41       acl: Список за контрола на пристап
42       changeset: Измени
43       changeset_tag: Ознака во измените
44       country: Земја
45       diary_comment: Коментар од дневникот
46       diary_entry: Ставка во дневник
47       friend: Пријател
48       language: Јазик
49       message: Порака
50       node: Јазол
51       node_tag: Ознака на јазол
52       notifier: Известувач
53       old_node: Стар јазол
54       old_node_tag: Стара ознака за јазол
55       old_relation: Стара релација
56       old_relation_member: Стар член во релација
57       old_relation_tag: Стара ознака на релација
58       old_way: Стар пат
59       old_way_node: Стар јазол на пат
60       old_way_tag: Стара ознака за пат
61       relation: Релација
62       relation_member: Член на релација
63       relation_tag: Ознака за релација
64       session: Сесија
65       trace: Трага
66       tracepoint: Точка на трага
67       tracetag: Ознака за трага
68       user: Корисник
69       user_preference: Кориснички прилагодувања
70       user_token: Кориснички жетон
71       way: Пат
72       way_node: Јазол на пат
73       way_tag: Ознака на пат
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
79       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Измени: {{id}}"
83       changesetxml: XML за измените
84       download: Преземи {{changeset_xml_link}} или {{osmchange_xml_link}}
85       feed: 
86         title: Измени {{id}}
87         title_comment: Измени {{id}} - {{comment}}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Измени
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Припаѓа на:"
92       bounding_box: "Рамка:"
93       box: кутија
94       closed_at: "Затворено во:"
95       created_at: Создадено во
96       has_nodes: 
97         one: "Го има следниов {{count}} јазол:"
98         other: "Ги има следниве {{count}} јазли:"
99       has_relations: 
100         one: "Ја има следнава {{count}} релација:"
101         other: "Ги има следниве {{count}} релации:"
102       has_ways: 
103         one: "Го има следниов {{count}} пат:"
104         other: "Ги има следниве {{count}} патишта:"
105       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
106       show_area_box: Прикажи рамка
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Коментар:"
109       edited_at: "Уредено во:"
110       edited_by: "Уредил:"
111       in_changeset: "Во измените:"
112       version: "Верзија:"
113     containing_relation: 
114       entry: Релација {{relation_name}}
115       entry_role: Релација {{relation_name}} (како {{relation_role}})
116     map: 
117       deleted: Избришано
118       larger: 
119         area: Погледај го просторот на поголема карта
120         node: Погледај го јазолот на поголема карта
121         relation: Погледај ја релацијата на поголема карта
122         way: Погледај го патот на поголема карта
123       loading: Се вчитува...
124     navigation: 
125       all: 
126         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
127         next_node_tooltip: Следен јазол
128         next_relation_tooltip: Следна релација
129         next_way_tooltip: Следен пат
130         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
131         prev_node_tooltip: Претходен јазол
132         prev_relation_tooltip: Претходна релација
133         prev_way_tooltip: Претходен пат
134       user: 
135         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на {{user}}
136         next_changeset_tooltip: Следно уредување на {{user}}
137         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на {{user}}
138     node: 
139       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
140       download_xml: Преземи XML
141       edit: уреди
142       node: Јазол
143       node_title: "Јазол: {{node_name}}"
144       view_history: погледај ја историјата
145     node_details: 
146       coordinates: "Координати:"
147       part_of: "Дел од:"
148     node_history: 
149       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
150       download_xml: Преземи XML
151       node_history: Историја на јазолот
152       node_history_title: "Историја на јазолот: {{node_name}}"
153       view_details: погледај детали
154     not_found: 
155       sorry: Жалиам, но не најдов {{type}} со назнака {{id}}.
156       type: 
157         changeset: измени
158         node: јазол
159         relation: релација
160         way: пат
161     paging_nav: 
162       of: од
163       showing_page: Приказ на страница
164     relation: 
165       download: "{{download_xml_link}} или {{view_history_link}}"
166       download_xml: Преземи XML
167       relation: Релација
168       relation_title: "Релација: {{relation_name}}"
169       view_history: погледај ја историјата
170     relation_details: 
171       members: "Членови:"
172       part_of: "Дел од:"
173     relation_history: 
174       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
175       download_xml: Преземи XML
176       relation_history: Историја на релацијата
177       relation_history_title: "Историја на релацијата: {{relation_name}}"
178       view_details: погледај детали
179     relation_member: 
180       entry_role: "{{type}} {{name}} како {{role}}"
181       type: 
182         node: Јазол
183         relation: Релација
184         way: Пат
185     start: 
186       manually_select: Рачно избери друга површина
187       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
188     start_rjs: 
189       data_frame_title: Податоци
190       data_layer_name: Податоци
191       details: Детали
192       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
193       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
194       hide_areas: Скриј подрачја
195       history_for_feature: Историја за [[feature]]
196       load_data: Вчитај ги податоците
197       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
198       loading: Вчитувам...
199       manually_select: Рачно изберете друга површина
200       object_list: 
201         api: Retrieve this area from the API
202         back: Прикажи список на предмети
203         details: Детали
204         heading: Список на предмети
205         history: 
206           type: 
207             node: Јазол [[id]]
208             way: Пат [[id]]
209         selected: 
210           type: 
211             node: Јазол [[id]]
212             way: Пат [[id]]
213         type: 
214           node: Јазол
215           way: Пат
216       private_user: приватен корисник
217       show_areas: Прикажи подрачја
218       show_history: Прикажи историја
219       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од {{max_bbox_size}}))"
220       wait: Почекајте...
221       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
222     tag_details: 
223       tags: "Ознаки:"
224       wiki_link: 
225         key: Вики-страницата за опис на ознаката {{key}}
226         tag: Вики-страницата за ознаката {{key}}={{value}}
227       wikipedia_link: Статијата {{page}} на Википедија
228     timeout: 
229       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за {{type}} со id {{id}} трае предолго.
230       type: 
231         changeset: менувач
232         node: јазол
233         relation: релација
234         way: пат
235     way: 
236       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
237       download_xml: Преземи XML
238       edit: уреди
239       view_history: погледај историја
240       way: Пат
241       way_title: "Пат: {{way_name}}"
242     way_details: 
243       also_part_of: 
244         one: исто така дел и од патот {{related_ways}}
245         other: исто така дел и од патиштата {{related_ways}}
246       nodes: Јазли
247       part_of: "Дел од:"
248     way_history: 
249       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
250       download_xml: Преземи XML
251       view_details: погледај детали
252       way_history: Историја на патот
253       way_history_title: "Историја на патот: {{way_name}}"
254   changeset: 
255     changeset: 
256       anonymous: Анонимен
257       big_area: (голема)
258       no_comment: (нема)
259       no_edits: (нема уредувања)
260       show_area_box: прикажи рамка на површина
261       still_editing: (сè уште уредува)
262       view_changeset_details: Преглед на детали од измените
263     changeset_paging_nav: 
264       next: Следно »
265       previous: "« Претходно"
266       showing_page: Прикажана е страница {{page}}
267     changesets: 
268       area: Површина
269       comment: Коментар
270       id: Назнака
271       saved_at: Зачувано во
272       user: Корисник
273     list: 
274       description: Скорешни промени
275       description_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
276       description_user: Измени на {{user}}
277       description_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
278       heading: Измени
279       heading_bbox: Измени
280       heading_user: Измени
281       heading_user_bbox: Измени
282       title: Измени
283       title_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
284       title_user: Измени на {{user}}
285       title_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
286     timeout: 
287       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
288   diary_entry: 
289     diary_comment: 
290       comment_from: Коментар од {{link_user}}  во {{comment_created_at}}
291       confirm: Потврди
292       hide_link: Скриј го коментаров
293     diary_entry: 
294       comment_count: 
295         one: 1 коментар
296         other: "{{count}} коментари"
297       comment_link: Коментирај на оваа ставка
298       confirm: Потврди
299       edit_link: Уреди ја оваа ставка
300       hide_link: Скриј ја ставкава
301       posted_by: Испратено од {{link_user}} во {{created}} на {{language_link}}
302       reply_link: Одговори на оваа ставка
303     edit: 
304       body: "Содржина:"
305       language: "Јазик:"
306       latitude: Геог. ширина
307       location: "Местоположба:"
308       longitude: Геог. должина
309       marker_text: Место на дневничкиот запис
310       save_button: Зачувај
311       subject: "Наслов:"
312       title: Уреди дневничка ставка
313       use_map_link: покажи на карта
314     feed: 
315       all: 
316         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
317         title: Дневнички ставки
318       language: 
319         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на {{language_name}}
320         title: Дневнички ставки на {{language_name}}
321       user: 
322         description: Скорешни дневнички ставки од {{user}}
323         title: Дневнички ставки на {{user}}
324     list: 
325       in_language_title: Дневнички написи на {{language}}
326       new: "Нов дневнички запис:"
327       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
328       newer_entries: Понови ставки
329       no_entries: Нема дневнички ставки
330       older_entries: Постари ставки
331       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
332       title: Дневници на корисници
333       user_title: Дневник на {{user}}
334     location: 
335       edit: Уреди
336       location: "Местоположба:"
337       view: Види
338     new: 
339       title: Нова дневничка ставка
340     no_such_entry: 
341       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со ид.бр. {{id}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
342       heading: "Нема ставка со назнака: {{id}}"
343       title: Нема таква дневничка ставка
344     no_such_user: 
345       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
346       heading: Корисникот {{user}} не постои
347       title: Нема таков корисник
348     view: 
349       leave_a_comment: Пиши коментар
350       login: Најавување
351       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} за да оставите коментар"
352       save_button: Зачувај
353       title: Дневникот на {{user}} | {{title}}
354       user_title: дневник на {{user}}
355   editor: 
356     default: По основно (моментално {{name}})
357     potlatch: 
358       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
359       name: Potlatch 1
360     potlatch2: 
361       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
362       name: Potlatch 2
363     remote: 
364       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
365       name: Далечинско управување
366   export: 
367     start: 
368       add_marker: Додај бележник на картата
369       area_to_export: Простор за извоз
370       embeddable_html: Вметнат HTML код
371       export_button: Извези
372       export_details: Податоците на OpenStreetMap се под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a>.
373       format: Формат
374       format_to_export: Формат за извоз
375       image_size: Големина на сликата
376       latitude: Г.Ш.
377       licence: Лиценца
378       longitude: Г.Д.
379       manually_select: Рачно изберете друга површина
380       mapnik_image: Mapnik-слика
381       max: макс.
382       options: Нагодувања
383       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
384       osmarender_image: Osmarender-слика
385       output: Излезни податоци
386       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
387       scale: Размер
388       too_large: 
389         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
390         heading: Подрачјето е преголемо
391       zoom: Приближи
392     start_rjs: 
393       add_marker: Стави бележник на картата
394       change_marker: Смени позиција на бележникот
395       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
396       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
397       export: Извоз
398       manually_select: Рачно изберете друг простор
399       view_larger_map: Преглед на поголема карта
400   geocoder: 
401     description: 
402       title: 
403         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
404         osm_namefinder: "{{types}} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Именикот</a>"
405         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
406       types: 
407         cities: Градови
408         places: Места
409         towns: Гратчиња
410     description_osm_namefinder: 
411       prefix: "{{distance}} {{direction}} од {{type}}"
412     direction: 
413       east: источно
414       north: северно
415       north_east: североисточно
416       north_west: северозападно
417       south: јужно
418       south_east: југоисточно
419       south_west: југозападно
420       west: западно
421     distance: 
422       one: околу 1km
423       other: околу {{count}}km
424       zero: помалку од 1km
425     results: 
426       more_results: Повеќе резултати
427       no_results: Нема пронајдено резултати
428     search: 
429       title: 
430         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
431         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
432         latlon: Резултати од <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
433         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
434         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
435         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
436         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
437     search_osm_namefinder: 
438       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} од {{parentname}})"
439       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} од {{placename}}"
440     search_osm_nominatim: 
441       prefix: 
442         amenity: 
443           airport: Аеродром
444           arts_centre: Дом на уметности
445           atm: Банкомат
446           auditorium: Аудиториум
447           bank: Банка
448           bar: Бар
449           bench: Клупа
450           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
451           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
452           brothel: Бордел
453           bureau_de_change: Менувачница
454           bus_station: Автобуска станица
455           cafe: Кафуле
456           car_rental: Рент-а-кар
457           car_sharing: Изнајмување автомобил
458           car_wash: Автоперална
459           casino: Казино
460           cinema: Кино
461           clinic: Клиника
462           club: Клуб
463           college: Колеџ
464           community_centre: Центар на заедница
465           courthouse: Суд
466           crematorium: Крематориум
467           dentist: Забар
468           doctors: Доктори
469           dormitory: Студентски дом
470           drinking_water: Питка вода
471           driving_school: Автошкола
472           embassy: Амбасада
473           emergency_phone: Итен телефон
474           fast_food: Брза храна
475           ferry_terminal: Ферибот-терминал
476           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
477           fire_station: Пожарна
478           fountain: Фонтана
479           fuel: Гориво
480           grave_yard: Гробишта
481           gym: Теретана / фитнес
482           hall: Соборна сала
483           health_centre: Здравствен центар
484           hospital: Болница
485           hotel: Хотел
486           hunting_stand: Ловечка кула
487           ice_cream: Сладолед
488           kindergarten: Градинка
489           library: Библиотека
490           market: Пазар
491           marketplace: Пазар
492           mountain_rescue: Планинарско спасување
493           nightclub: Ноќен клуб
494           nursery: Јасли
495           nursing_home: Старечки дом
496           office: Канцеларија
497           park: Парк
498           parking: Паркинг
499           pharmacy: Аптека
500           place_of_worship: Верски објект
501           police: Полиција
502           post_box: Поштенско сандаче
503           post_office: Пошта
504           preschool: Претшколска установа
505           prison: Затвор
506           pub: Пивница
507           public_building: Јавен објект
508           public_market: Градски пазар
509           reception_area: Рецепција
510           recycling: Рециклирање
511           restaurant: Ресторан
512           retirement_home: Старечки дом
513           sauna: Сауна
514           school: Училиште
515           shelter: Засолниште
516           shop: Дуќан
517           shopping: Дуќани
518           social_club: Друштвен клуб
519           studio: Студио
520           supermarket: Супермаркет
521           taxi: Такси
522           telephone: Телефонска говорница
523           theatre: Театар
524           toilets: Тоалет
525           townhall: Градски дом
526           university: Универзитет
527           vending_machine: Вендинг-машина
528           veterinary: Ветеринарна клиника
529           village_hall: Месна заедница
530           waste_basket: Корпа за отпадоци
531           wifi: Безжичен интернет
532           youth_centre: Младински центар
533         boundary: 
534           administrative: Административна граница
535         building: 
536           apartments: Станбен блок
537           block: Блок згради
538           bunker: Бункер
539           chapel: Капела
540           church: Црква
541           city_hall: Градски дом
542           commercial: Комерцијална зграда
543           dormitory: Студентски дом
544           entrance: Влез во зграда
545           faculty: Факултетски објект
546           farm: Земјоделски објект
547           flats: Станови
548           garage: Гаража
549           hall: Сала
550           hospital: Болничка зграда
551           hotel: Хотел
552           house: Куќа
553           industrial: Индустриски објект
554           office: Деловна зграда
555           public: Јавен објект
556           residential: Станбена зграда
557           retail: Продажен објект
558           school: Школско здание
559           shop: Дуќан
560           stadium: Стадион
561           store: Продавница
562           terrace: Тераса
563           tower: Кула
564           train_station: Железничка станица
565           university: Универзитетска зграда
566         highway: 
567           bridleway: Коњски пат
568           bus_guideway: Автобуски шини
569           bus_stop: Автобуска постојка
570           byway: Спореден пат
571           construction: Автопат во изградба
572           cycleway: Велосипедска патека
573           distance_marker: Бележник на растојание
574           emergency_access_point: Прва помош
575           footway: Тротоар
576           ford: Брод
577           gate: Порта
578           living_street: Маалска улица
579           minor: Помал спореден пат
580           motorway: Автопат
581           motorway_junction: Клучка
582           motorway_link: Приклучен пат
583           path: Патека
584           pedestrian: Пешачка патека
585           platform: Платформа
586           primary: Главен пат
587           primary_link: Главен пат
588           raceway: Тркачка патека
589           residential: Станбен
590           road: Пат
591           secondary: Спореден пат
592           secondary_link: Спореден пат
593           service: Помошен пат
594           services: Крајпатен сервис
595           steps: Скалила
596           stile: Тарабен премин
597           tertiary: Третостепен пат
598           track: Полски пат
599           trail: Патека
600           trunk: Магистрала
601           trunk_link: Магистрала
602           unclassified: Некласификуван пат
603           unsurfaced: Неасфалтиран пат
604         historic: 
605           archaeological_site: Археолошки локалитет
606           battlefield: Бојно поле
607           boundary_stone: Граничен камен
608           building: Зграда
609           castle: Замок
610           church: Црква
611           house: Куќа
612           icon: Икона
613           manor: Велепоседнички дом
614           memorial: Споменик
615           mine: Рудник
616           monument: Споменик
617           museum: Музеј
618           ruins: Рушевини
619           tower: Кула
620           wayside_cross: Крајпатен крст
621           wayside_shrine: Параклис
622           wreck: Бродолом
623         landuse: 
624           allotments: Парцели
625           basin: Басен
626           brownfield: Угар
627           cemetery: Гробишта
628           commercial: Комерцијално подрачје
629           conservation: Заштитено земјиште
630           construction: Градилиште
631           farm: Фарма
632           farmland: Обработливо земјиште
633           farmyard: Земјоделски двор
634           forest: Шума
635           grass: Трева
636           greenfield: Неискористено земјиште
637           industrial: Индустриско подрачје
638           landfill: Депонија
639           meadow: Ливада
640           military: Воено подрачје
641           mine: Рудник
642           mountain: Планина
643           nature_reserve: Природен резерват
644           park: Парк
645           piste: Писта
646           plaza: Плоштадче
647           quarry: Каменолом
648           railway: Железница
649           recreation_ground: Рекреативен терен
650           reservoir: Резервоар
651           residential: Станбено подрачје
652           retail: Дуќани
653           village_green: Селско зеленило
654           vineyard: Лозници
655           wetland: Мочуриште
656           wood: Шума
657         leisure: 
658           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
659           common: Општествена земја
660           fishing: Рибарење
661           garden: Градина
662           golf_course: Голф-терен
663           ice_rink: Лизгалиште
664           marina: Марина
665           miniature_golf: Миниголф
666           nature_reserve: Природен резерват
667           park: Парк
668           pitch: Спортски терен
669           playground: Детско игралиште
670           recreation_ground: Разонодно место
671           slipway: Испуст
672           sports_centre: Спортски центар
673           stadium: Стадион
674           swimming_pool: Базен
675           track: Спортска патека
676           water_park: Аквапарк
677         natural: 
678           bay: Залив
679           beach: Плажа
680           cape: ‘Рт
681           cave_entrance: Влез во пештера
682           channel: Канал
683           cliff: Гребен
684           coastline: Крајбрежје
685           crater: Кратер
686           feature: Елемент
687           fell: Фел
688           fjord: Фјорд
689           geyser: Гејзер
690           glacier: Глечер
691           heath: Голет
692           hill: Рид
693           island: Остров
694           land: Земја
695           marsh: Бара
696           moor: Пустара
697           mud: Кал
698           peak: Врв
699           point: Точка
700           reef: Гребен
701           ridge: Срт
702           river: Река
703           rock: Карпа
704           scree: Сип
705           scrub: Честак
706           shoal: Плитко место
707           spring: Извор
708           strait: Проток
709           tree: Дрво
710           valley: Долина
711           volcano: Вулкан
712           water: Вода
713           wetland: Мочуриште
714           wetlands: Мочуриште
715           wood: Шума
716         place: 
717           airport: Аеродром
718           city: Град
719           country: Земја
720           county: Грофовија
721           farm: Фарма
722           hamlet: Селце
723           house: Куќа
724           houses: Куќи
725           island: Остров
726           islet: Островче
727           locality: Месност
728           moor: Пустара
729           municipality: Општина
730           postcode: Поштенски број
731           region: Регион
732           sea: Море
733           state: Покраина
734           subdivision: Админ. подрачје
735           suburb: Населба
736           town: Град
737           unincorporated_area: Нездружено подрачје
738           village: Село
739         railway: 
740           abandoned: Напуштена железничка линија
741           construction: Железничка линија во изградба
742           disused: Напуштена железничка линија
743           disused_station: Напуштена железничка станица
744           funicular: Жичена железница
745           halt: Железничка постојка
746           historic_station: Историска железничка станица
747           junction: Железнички јазол
748           level_crossing: Надвозник
749           light_rail: Лека железница
750           monorail: Едношинска линија
751           narrow_gauge: Теснолинејка
752           platform: Железнички перон
753           preserved: Зачувана железничка линија
754           spur: Железнички огранок
755           station: Железничка станица
756           subway: Метро станица
757           subway_entrance: Влез во метро
758           switch: Железнички пунктови
759           tram: Трамвајска линија
760           tram_stop: Трамвајска постојка
761           yard: Железничко депо
762         shop: 
763           alcohol: Алкохол на црно
764           apparel: Облека
765           art: Уметнички дуќан
766           bakery: Пекара
767           beauty: Козметика
768           beverages: Пијалоци
769           bicycle: Продавница за велосипеди
770           books: Книжарница
771           butcher: Месарница
772           car: Автосалон
773           car_dealer: Автосалон
774           car_parts: Автоделови
775           car_repair: Автосервис
776           carpet: Дуќан за теписи
777           charity: Добротворна продавница
778           chemist: Аптека
779           clothes: Дуќан за облека
780           computer: Продавница за сметачи
781           confectionery: Слаткарница
782           convenience: Бакалница
783           copyshop: Фотокопир
784           cosmetics: Козметика
785           department_store: Стоковна куќа
786           discount: Распродажен дуќан
787           doityourself: Направи-сам
788           drugstore: Аптека
789           dry_cleaning: Хемиско чистење
790           electronics: Електронска опрема
791           estate_agent: Недвижности
792           farm: Земјоделски дуќан
793           fashion: Бутик
794           fish: Рибарница
795           florist: Цвеќара
796           food: Продавница за храна
797           funeral_directors: Погребална служба
798           furniture: Мебел
799           gallery: Галерија
800           garden_centre: Градинарски центар
801           general: Колонијал
802           gift: Дуќан за подароци
803           greengrocer: Пиљара
804           grocery: Бакалница
805           hairdresser: Фризер
806           hardware: Алат и опрема
807           hifi: Аудиосистеми
808           insurance: Осигурително
809           jewelry: Јувелир
810           kiosk: Трафика
811           laundry: Пералница
812           mall: Трговски центар
813           market: Пазар
814           mobile_phone: Мобилни телефони
815           motorcycle: Моторцикли
816           music: Музички дуќан
817           newsagent: Весникара
818           optician: Оптичар
819           organic: Здрава храна
820           outdoor: Дуќан на отворено
821           pet: Домашни миленици
822           photo: Фотографски дуќан
823           salon: Салон
824           shoes: Обувки
825           shopping_centre: Трговски центар
826           sports: Спортски дуќан
827           stationery: Прибор и репроматеријали
828           supermarket: Супермаркет
829           toys: Продавница за играчки
830           travel_agency: Туристичка агенција
831           video: Видеотека
832           wine: Алкохолни пијалоци
833         tourism: 
834           alpine_hut: Планинска куќарка
835           artwork: Уметничко дело
836           attraction: Атракција
837           bed_and_breakfast: Полупансион
838           cabin: Колиба
839           camp_site: Камп
840           caravan_site: Автокамп
841           chalet: Брвнара
842           guest_house: Пансион
843           hostel: Хостел
844           hotel: Хотел
845           information: Информации
846           lean_to: Прилепена стреа
847           motel: Мотел
848           museum: Музеј
849           picnic_site: Излетничко место
850           theme_park: Забавен парк
851           valley: Долина
852           viewpoint: Видиковец
853           zoo: Зоолошка
854         waterway: 
855           boatyard: Чамцоградилиште
856           canal: Канал
857           connector: Слив
858           dam: Брана
859           derelict_canal: Запуштен канал
860           ditch: Канач
861           dock: Док
862           drain: Одвод
863           lock: Каналска брана
864           lock_gate: Каналска капија
865           mineral_spring: Минерален извор
866           mooring: Сидриште
867           rapids: Брзак
868           river: Река
869           riverbank: Кеј
870           stream: Поток
871           wadi: Вади
872           water_point: Пристап до вода
873           waterfall: Водопад
874           weir: Јаз
875   html: 
876     dir: ltr
877   javascripts: 
878     map: 
879       base: 
880         cycle_map: Велосипедска карта
881         noname: БезИме
882     site: 
883       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
884       edit_tooltip: Уредување на картата
885       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
886       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
887       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
888       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
889   layouts: 
890     community_blogs: Блогови на заедницата
891     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
892     copyright: Авторски права и лиценца
893     documentation: Документација
894     documentation_title: Документација за проектот
895     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со {{link}} за Фондот за обнова на машинската опрема.
896     donate_link_text: донирање
897     edit: Уреди
898     edit_with: Уреди со {{editor}}
899     export: Извези
900     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
901     foundation: Фондација
902     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
903     gps_traces: GPS-траги
904     gps_traces_tooltip: Работа со GPS траги
905     help: Помош
906     help_centre: Центар за помош
907     help_title: Помошна страница за проектот
908     history: Историја
909     home: дома
910     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
911     inbox: пораки ({{count}})
912     inbox_tooltip: 
913       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
914       other: Имате {{count}} непрочитани пораки во сандачето
915       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
916     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
917     intro_2: OpenStreetMap ви овозможува да разгледувате, уредувате и користите гоеографски податоци на колаборативен начин од било кое место на Земјината топка.
918     intro_3: Вдомувањето на OpenStreetMap е овозможено од {{ucl}} и {{bytemark}}. Другите поддржувачи на проектот се наведени на {{partners}}.
919     intro_3_bytemark: bytemark
920     intro_3_partners: вики
921     intro_3_ucl: UCL VR Centre
922     license: 
923       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
924     log_in: најавување
925     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
926     logo: 
927       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
928     logout: одјава
929     logout_tooltip: Одјава
930     make_a_donation: 
931       text: Донирајте
932       title: Поддржете ја OpenStreetMap со парична донација
933     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
934     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
935     sign_up: регистрација
936     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
937     sotm2011: Дојдете на Конференцијата на OpenStreetMap 2011 што се одржува од 9 до 11 септември во Денвер!
938     tag_line: Слободна вики-карта на светот
939     user_diaries: Кориснички дневници
940     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
941     view: Карта
942     view_tooltip: Види карта
943     welcome_user: Добредојде, {{user_link}}
944     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
945     wiki: Вики
946     wiki_title: Помошна страница за проектот
947   license_page: 
948     foreign: 
949       english_link: англискиот оригинал
950       text: Во случај на конфликт помеѓу оваа преведена страница и {{english_original_link}}, предност има англиската страница
951       title: За овој превод
952     legal_babble: "<h2>Авторски права и лиценца</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i>, лиценциран е под <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Creative\n   Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Слободно можете да ги копирате, дистрибуирате, јавно прикажувате и адаптирате нашите карти\n  и податоци, под услов да го наведете OpenStreetMap и неговите\n  учесници. Ако ги менувате или темелите дела врз нашите карти и податоци\n  резултатите можете да ги дистрибуирате само под истата лиценца.\n  Во полниот <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">законски\n  правилник</a> се објаснети вашите права и должности.\n</p>\n\n<h3>Како да го наведувате OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Доколку користите слики од карти на OpenStreetMap, бараме\n  наводот да содржи барем &ldquo;&copy; Учесници на\n  OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Ако користите само податоци од картите,\n  бараме наводот да гласи &ldquo;Картографски податоци &copy; Учесници на OpenStreetMap,\n  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Кадешто е можно, OpenStreetMap треба да има хиперврска <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  и CC-BY-SA до <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk</a>. Доколку\n  користите медиум кадешто не може да се ставаат врски (како на пр.\n  печатено издание), ви препорачуваме да ги наведете корисниците на\n  www.openstreetmap.org (на пр. со проширување на\n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; со полнава адреса) и до\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Како да дознаете повеќе</h3>\n<p>\n  Прочитајте повеќе за користењето на нашите податоци на <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правните\n  ЧПП</a>.\n</p>\n<p>\n  Учесниците во OSM се потсетуваат никогаш да не ставаат податоци од\n  извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\n  јасна дозвола од имателите на авторските права.\n</p>\n<p>\n  Иако OpenStreetMap има отворени податоци, ние сепак не можеме бесплатно да \n  го нудиме картографскиот програм на развивачи кои се трети лица.\n\n  Погледајте ги нашите <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Правила на користење на програмот</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Правила на користење на полињата</a>\n  и <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Правила на користење на Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Нашите учесници</h3>\n<p>\n  Нашата лиценца CC-BY-SA бара да &ldquo;го наведете изворниот\n  автор разумно за медиумот или средството што го\n  користите&rdquo;. Поединечните картографи на OSM не бараат да\n  бидат наведувани посебно, туку само како &ldquo;Учесници на\n  OpenStreetMap&rdquo;, но онаму кадешто OpenStreetMap содржи податоци\n  од некоја државна картографска установа или друг важен извор,\n  веројатно би било разумно да ги наведете нив директно,\n  наведувајќи ги како што тие обично се наведуваат, или ставајќи врска до нивната страница.\n</p>\n\n<!--\nИнформации за уредниците на страници\n\nТука се наведени само оние организации кои бараат да бидат наведени\nкако предуслов за користење на нивните податоци на OpenStreetMap. Ова не е\nопшт каталог на увезени податоци, и не смее да се користи, освен кога\nсе бара навод за да се задоволат условите на лиценцата на увезените\nподатоци.\n\nСите дополнувања мора најпрвин да се продискутираат со систем-администраторите на OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Австралија</strong>: Содржи податоци за населби засновани на\n   податоци на Австралиската служба за статистика.</li>\n   <li><strong>Канада</strong>: Содржи податоци од\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада) и StatCan (Географско одделение,\n   Статистика Канада).</li>\n   <li><strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Land Information New Zealand. Крунски авторски права задржани.</li>\n   <li><strong>Полска</strong>: Содржи податоци од <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL карти</a>. Авторски права на\n   учесниците на UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Обединето Кралство</strong>: Содржи геодетски податоци\n   &copy; Крунски авторски права и права врз базата на податоци\n   2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Поставањето на податоци во OpenStreetMap не подразбира дека изворниот \n  добавувач на податоци го поддржува и застапува OpenStreetMap, дека дава било каква гаранција, или пак\n  дека прифаќа било каква одговорност.\n</p>"
953     native: 
954       mapping_link: почнете со изработка на карти
955       native_link: македонската верзија
956       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на {{native_link}} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да {{mapping_link}}.
957       title: За страницава
958   message: 
959     delete: 
960       deleted: Пораката е избришана
961     inbox: 
962       date: Датум
963       from: Од
964       my_inbox: Моето сандаче
965       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од {{people_mapping_nearby_link}}?
966       outbox: за праќање
967       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
968       subject: Наслов
969       title: Примени
970       you_have: Имате {{new_count}} нови пораки и {{old_count}} стари пораки
971     mark: 
972       as_read: Пораката е означена како прочитана
973       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
974     message_summary: 
975       delete_button: Избриши
976       read_button: Означи како прочитано
977       reply_button: Одговори
978       unread_button: Означи како непрочитано
979     new: 
980       back_to_inbox: Назад во примени
981       body: Содржина
982       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
983       message_sent: Пораката е испратена
984       send_button: Испрати
985       send_message_to: Испрати нова порака за {{name}}
986       subject: Наслов
987       title: Испрати ја пораката
988     no_such_message: 
989       body: Нажалост нема порака со тој id.
990       heading: Нема таква порака
991       title: Нема таква порака
992     no_such_user: 
993       body: Нажалост нема корисник со тоа име.
994       heading: Нема таков корисник
995       title: Нема таков корисник
996     outbox: 
997       date: Даѕум
998       inbox: примени пораки
999       my_inbox: Моите {{inbox_link}}
1000       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои {{people_mapping_nearby_link}}?
1001       outbox: за праќање
1002       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1003       subject: Наслов
1004       title: За праќање
1005       to: До
1006       you_have_sent_messages: Имате {{count}} испратени пораки
1007     read: 
1008       back_to_inbox: Назад во добиени
1009       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1010       date: Датум
1011       from: Од
1012       reading_your_messages: Читање на пораките
1013       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
1014       reply_button: Одговори
1015       subject: Наслов
1016       title: Прочитај ја пораката
1017       to: За
1018       unread_button: Означи како непрочитано
1019       wrong_user: Најавени сте како „{{user}}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1020     reply: 
1021       wrong_user: Најавени сте како „{{user}}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1022     sent_message_summary: 
1023       delete_button: Избриши
1024   notifier: 
1025     diary_comment_notification: 
1026       footer: Можете да го прочитате коментарот и на {{readurl}} и можете да коментирате на {{commenturl}} или да одговорите на {{replyurl}}
1027       header: "{{from_user}} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
1028       hi: Здраво {{to_user}},
1029       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} коментираше на вашата дневничка ставка"
1030     email_confirm: 
1031       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1032     email_confirm_html: 
1033       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
1034       greeting: Здраво,
1035       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на {{server_url}} со новата адреса {{new_address}}.
1036     email_confirm_plain: 
1037       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1038       greeting: Здраво,
1039       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
1040       hopefully_you_2: "{{server_url}} со новата адреса {{new_address}}."
1041     friend_notification: 
1042       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на {{befriendurl}}.
1043       had_added_you: "{{user}} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1044       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на {{userurl}}.
1045       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ве додаде како пријател"
1046     gpx_notification: 
1047       and_no_tags: и без ознаки.
1048       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1049       failure: 
1050         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1051         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1052         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1053         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1054       greeting: Здраво,
1055       success: 
1056         loaded_successfully: успешно се вчита со {{trace_points}} од вкупно можни {{possible_points}} точки.
1057         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1058       with_description: со описот
1059       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1060     lost_password: 
1061       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1062     lost_password_html: 
1063       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
1064       greeting: Здраво,
1065       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1066     lost_password_plain: 
1067       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1068       greeting: Здраво,
1069       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1070       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1071     message_notification: 
1072       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на {{readurl}}
1073       footer2: и можете да одговорите на {{replyurl}}
1074       header: "{{from_user}} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
1075       hi: Здраво {{to_user}},
1076     signup_confirm: 
1077       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1078     signup_confirm_html: 
1079       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1080       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
1081       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Категорија:Корисници_по_географски_регион</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1082       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1083       greeting: Здраво!
1084       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1085       introductory_video: Можете да погледате {{introductory_video_link}}.
1086       more_videos: Имаме {{more_videos_link}}.
1087       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1088       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
1089       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1090       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1091     signup_confirm_plain: 
1092       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1093       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1094       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
1095       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
1096       current_user_1: Список на тековни корисници во категории, врз основа на нивната местоположба во светот
1097       current_user_2: "местоположба во светот ќе најдете на:"
1098       greeting: Здраво!
1099       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1100       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1101       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1102       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1103       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1104       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
1105       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
1106       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1107       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1108   oauth: 
1109     oauthorize: 
1110       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS траги.
1111       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1112       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1113       allow_write_api: ја менува картата.
1114       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1115       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1116       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1117       request_access: Апликацијата {{app_name}} бара пристап до вашата сметка. Видете дали би сакале апликацијата да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1118     revoke: 
1119       flash: Го поништивте жетонот за {{application}}
1120   oauth_clients: 
1121     create: 
1122       flash: Информациите се успешно регистрирани
1123     destroy: 
1124       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1125     edit: 
1126       submit: Уреди
1127       title: Уредете ја апликацијата
1128     form: 
1129       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги
1130       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1131       allow_write_api: ја менува картата.
1132       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1133       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1134       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1135       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1136       name: Име
1137       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1138       required: Се бара
1139       support_url: URL поддршка
1140       url: URL адреса на главната апликација
1141     index: 
1142       application: Назив на апликацијата
1143       issued_at: Издадено
1144       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1145       my_apps: Мои клиентни апликации
1146       my_tokens: Мои овластени апликации
1147       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот {{oauth}}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1148       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1149       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1150       revoke: Поништи!
1151       title: Мои OAuth податоци
1152     new: 
1153       submit: Регистрирање
1154       title: Регистрирајте нова апликација
1155     not_found: 
1156       sorry: Жалиме, но тој {{type}} не е пронајден.
1157     show: 
1158       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1159       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги.
1160       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1161       allow_write_api: ја менува картата.
1162       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1163       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1164       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1165       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1166       edit: Детали од уредувањето
1167       key: "Потрошувачки клуч:"
1168       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1169       secret: "Потрошувачка тајна:"
1170       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1171       title: OAuth детали за {{app_name}}
1172       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1173     update: 
1174       flash: Клиентските информации се успешно ажурирани
1175   printable_name: 
1176     with_version: "{{id}}, вер. {{version}}"
1177   site: 
1178     edit: 
1179       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1180       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1181       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1182       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1183       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата {{user_page}}.
1184       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1185       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1186       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1187       user_page_link: корисничка страница
1188     index: 
1189       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1190       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1191       js_3: Препорачуваме да ја пробате <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home статичната карта</a> ако не можете да овозможите JavaScript.
1192       license: 
1193         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
1194         notice: Под лиценцата {{license_name}} од {{project_name}} и неговите учесници.
1195         project_name: проектот OpenStreetMap
1196       permalink: Постојана врска
1197       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1198       shortlink: Кратка врска
1199     key: 
1200       map_key: Легенда
1201       map_key_tooltip: Легенда на картата
1202       table: 
1203         entry: 
1204           admin: Административна граница
1205           allotments: Парцели
1206           apron: 
1207             - Аеродромска платформа
1208             - терминал
1209           bridge: Црна линија = мост
1210           bridleway: Пешачко-влечен пат
1211           brownfield: Запуштено подрачје
1212           building: Значајно здание
1213           byway: Спореден пат
1214           cable: 
1215             - клупна жичарница
1216             - клупна жичарница
1217           cemetery: Гробишта
1218           centre: Спортски центар
1219           commercial: Комерцијално подрачје
1220           common: 
1221             - Општествена земја
1222             - ливада
1223           construction: Патишта во изградба
1224           cycleway: Велосипедска патека
1225           destination: Пристап до одредницата
1226           farm: Фарма
1227           footway: Пешачка патека
1228           forest: Шума
1229           golf: Голф-терен
1230           heathland: Голиште
1231           industrial: Индустриско подрачје
1232           lake: 
1233             - Езеро
1234             - резервоар
1235           military: Воено подрачје
1236           motorway: Автопат
1237           park: Парк
1238           permissive: Дозволив пристап
1239           pitch: Спортски терен
1240           primary: Главен пат
1241           private: Приватен пристап
1242           rail: Железница
1243           reserve: Природен резерват
1244           resident: Станбено подрачје
1245           retail: Трговско подрачје
1246           runway: 
1247             - Аеродромска писта
1248             - рулажна патека
1249           school: 
1250             - Училиште
1251             - универзитет
1252           secondary: Спореден пат
1253           station: Железничка станица
1254           subway: Метро
1255           summit: 
1256             - Врв
1257             - врв
1258           tourist: Туристичка атракција
1259           track: Патека
1260           tram: 
1261             - Лека железница
1262             - трамвај
1263           trunk: Главна сообраќајна артерија
1264           tunnel: Испрекината линија = тунел
1265           unclassified: Некласификуван пат
1266           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1267           wood: Шумичка
1268     search: 
1269       search: Пребарај
1270       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>повеќе примери...</a>"
1271       submit_text: ->
1272       where_am_i: Каде сум?
1273       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1274     sidebar: 
1275       close: Затвори
1276       search_results: Резултати од пребарувањето
1277   time: 
1278     formats: 
1279       friendly: "%e %B %Y во %H:%M"
1280   trace: 
1281     create: 
1282       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1283       upload_trace: Подигни GPS трага
1284     delete: 
1285       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1286     edit: 
1287       description: "Опис:"
1288       download: преземи
1289       edit: уреди
1290       filename: "Податотека:"
1291       heading: Ја уредувате трагата {{name}}
1292       map: карта
1293       owner: "Сопственик:"
1294       points: "Точки:"
1295       save_button: Сочувај промени
1296       start_coord: "Почетна координата:"
1297       tags: "Ознаки:"
1298       tags_help: одделено со запирка
1299       title: Ја уредувате трагата {{name}}
1300       uploaded_at: "Подигнато во:"
1301       visibility: "Видливост:"
1302       visibility_help: што значи ова?
1303     list: 
1304       public_traces: Јавни GPS траги
1305       public_traces_from: Јавни GPS  траги од {{user}}
1306       tagged_with: "  означено со {{tags}}"
1307       your_traces: Ваши GPS траги
1308     make_public: 
1309       made_public: Трагата е објавена
1310     no_such_user: 
1311       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Видете дали сте згрешиле при пишувањето, или пак сте кликнале на погрешна врска.
1312       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1313       title: Нема таков корисник
1314     offline: 
1315       heading: GPX-складиште вон интернет
1316       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1317     offline_warning: 
1318       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1319     trace: 
1320       ago: пред {{time_in_words_ago}}
1321       by: од
1322       count_points: "{{count}} точки"
1323       edit: уреди
1324       edit_map: Уредување
1325       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1326       in: во
1327       map: карта
1328       more: повеќе
1329       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1330       private: ПРИВАТНО
1331       public: ЈАВНО
1332       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1333       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1334       view_map: Погледај ја картата
1335     trace_form: 
1336       description: Опис
1337       help: Помош
1338       tags: Ознаки
1339       tags_help: одделено со запирка
1340       upload_button: Подигни
1341       upload_gpx: Подгни GPX податотека
1342       visibility: Видливост
1343       visibility_help: што значи ова?
1344     trace_header: 
1345       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1346       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1347       traces_waiting: Имате {{count}} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1348       upload_trace: Подигни трага
1349       your_traces: Погледајте ги само вашите траги
1350     trace_optionals: 
1351       tags: Ознаки
1352     trace_paging_nav: 
1353       next: Следна &raquo;
1354       previous: "&laquo; Претходна"
1355       showing_page: Прикажувам страница {{page}}
1356     view: 
1357       delete_track: Избриши ја трагава
1358       description: "Опис:"
1359       download: преземи
1360       edit: уреди
1361       edit_track: Уреди ја трагава
1362       filename: "Податотека:"
1363       heading: Ја гледате трагата {{name}}
1364       map: карта
1365       none: Ништо
1366       owner: "Сопственик:"
1367       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1368       points: "Точки:"
1369       start_coordinates: "Почетна координата:"
1370       tags: "Ознаки:"
1371       title: Ја гледате трагата  {{name}}
1372       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1373       uploaded: "Подигнато во:"
1374       visibility: "Видливост:"
1375     visibility: 
1376       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1377       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1378       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1379       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1380   user: 
1381     account: 
1382       contributor terms: 
1383         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1384         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавнодоменски.
1385         heading: "Услови за учество:"
1386         link text: што е ова?
1387         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1388         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1389       current email address: "Тековна е-поштенска адреса:"
1390       delete image: Отстрани тековна слика
1391       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1392       flash update success: Корисничките информации се успешно ажурирани.
1393       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно ажурирани. Проверете е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1394       home location: "Матична местоположба:"
1395       image: "Слика:"
1396       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1397       keep image: Задржи ја тековната слика
1398       latitude: Геог. ширина
1399       longitude: Геог. должина
1400       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1401       my settings: Мои прилагодувања
1402       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1403       new image: Додај слика
1404       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1405       preferred editor: "Претпочитан урендик:"
1406       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1407       profile description: "Опис за профилот:"
1408       public editing: 
1409         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1410         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1411         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1412         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1413         enabled link text: што е ова?
1414         heading: "Јавно уредување:"
1415       public editing note: 
1416         heading: Јавно уредување
1417         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1418       replace image: Замени тековна слика
1419       return to profile: Назад кон профилот
1420       save changes button: Зачувај ги промените
1421       title: Уреди сметка
1422       update home location on click: Подновувај го матичната местоположба кога ќе кликнам на картата
1423     confirm: 
1424       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1425       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1426       button: Потврди
1427       heading: Потврди корисничка сметка
1428       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1429       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="{{reconfirm}}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1430       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1431       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1432     confirm_email: 
1433       button: Потврди
1434       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1435       heading: Потврди промена на е-пошта
1436       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1437       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1438     confirm_resend: 
1439       failure: Корисникот {{name}} не е пронајден.
1440       success: Испративме поврдна порака на {{email}}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1441     filter: 
1442       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да се администратор.
1443     go_public: 
1444       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1445     list: 
1446       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1447       empty: Нема најдено такви корисници
1448       heading: Корисници
1449       hide: Скриј одбрани корисници
1450       showing: 
1451         one: Прикажана е страницата {{page}} ({{first_item}} од {{items}})
1452         other: Прикажани се страниците {{page}} ({{first_item}}-{{last_item}} од {{items}})
1453       summary: "{{name}} создадено од {{ip_address}} на {{date}}"
1454       summary_no_ip: "{{name}} создадено на {{date}}"
1455       title: Корисници
1456     login: 
1457       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="{{reconfirm}}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1458       account suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај {{webmaster}} ако сакате да продискутирате за проблемот.
1459       already have: Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Тогаш, најавете се.
1460       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1461       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1462       create_account: создај сметка
1463       email or username: Е-пошта или корисничко име
1464       heading: Најавување
1465       login_button: Најавување
1466       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1467       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1468       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Дознајте повеќе за престојната промена на лиценцата на OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">преводи</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">разговор</a>)
1469       password: "Лозинка:"
1470       please login: Најавете се или {{create_user_link}}.
1471       register now: Регистрација
1472       remember: "Запомни ме:"
1473       title: Најавување
1474       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1475       webmaster: мреж. управник
1476     logout: 
1477       heading: Одјава од OpenStreetMap
1478       logout_button: Одјава
1479       title: Одјава
1480     lost_password: 
1481       email address: "Е-пошта:"
1482       heading: Ја заборавивте лозинката?
1483       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе назначите нова лозинка.
1484       new password button: Смени лозинка
1485       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1486       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1487       title: Загубена лозинка
1488     make_friend: 
1489       already_a_friend: Веќе сте пријатели со {{name}}.
1490       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот {{name}} како пријател.
1491       success: Сега сте пријатели со {{name}}.
1492     new: 
1493       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1494       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1495       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1496       continue: Продолжи
1497       display name: "Име за прикажување:"
1498       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1499       email address: "Е-пошта:"
1500       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1501       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на {{email}}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1502       heading: Создајте корисничка сметка
1503       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1504       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1505       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1506       password: "Лозинка:"
1507       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1508       title: Создај сметка
1509     no_such_user: 
1510       body: Жалиме, но не постои корисник по име {{user}}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1511       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1512       title: Нема таков корисник
1513     popup: 
1514       friend: Пријател
1515       nearby mapper: Соседен картограф
1516       your location: Ваша местоположба
1517     remove_friend: 
1518       not_a_friend: "{{name}} не е меѓу вашите пријатели."
1519       success: Корисникот {{name}} е отстранет од вашите пријатели.
1520     reset_password: 
1521       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1522       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1523       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1524       heading: Смени лозинка за {{user}}
1525       password: "Лозинка:"
1526       reset: Смени лозинка
1527       title: Смени лозинка
1528     set_home: 
1529       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1530     suspended: 
1531       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај {{webmaster}} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1532       heading: Сметката е закочена
1533       title: Сметката е закочена
1534       webmaster: мреж. управник
1535     terms: 
1536       agree: Се согласувам
1537       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е јавнодоменски
1538       consider_pd_why: Што е ова?
1539       decline: Одбиј
1540       heading: Услови за учесници
1541       legale_names: 
1542         france: Франција
1543         italy: Италија
1544         rest_of_world: Остатокот од светот
1545       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1546       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1547       title: Услови за учество
1548     view: 
1549       activate_user: активирај го корисников
1550       add as friend: додај како пријател
1551       ago: (пред {{time_in_words_ago}})
1552       block_history: погледај добиени блокови
1553       blocks by me: извршени болокови
1554       blocks on me: добиени блокови
1555       confirm: Потврди
1556       confirm_user: потврди го корисников
1557       create_block: блокирај го корисников
1558       created from: "Создадено од:"
1559       deactivate_user: деактивирај го корисников
1560       delete_user: избриши го корисников
1561       description: Опис
1562       diary: дневник
1563       edits: уредувања
1564       email address: Е-пошта
1565       hide_user: скриј го корисников
1566       if set location: Ако ја наместите вашата местоположба, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Матичната местоположба можете да си ја наместите на страницата {{settings_link}}.
1567       km away: "{{count}}km од вас"
1568       latest edit: "Последно уредување {{ago}}:"
1569       m away: "{{count}}m од вас"
1570       mapper since: "Картограф од:"
1571       moderator_history: погледај добиени блокови
1572       my diary: мојот дневник
1573       my edits: мои уредувања
1574       my settings: мои прилагодувања
1575       my traces: мои траги
1576       nearby users: Други соседни корисници
1577       new diary entry: нова ставка во дневникот
1578       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1579       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1580       oauth settings: oauth поставки
1581       remove as friend: отстрани од пријатели
1582       role: 
1583         administrator: Овој корисник е администратор
1584         grant: 
1585           administrator: Додели администраторски пристап
1586           moderator: Додели модераторски пристап
1587         moderator: Овој корисник е модератор
1588         revoke: 
1589           administrator: Лиши од администраторски пристап
1590           moderator: Лиши од модераторски пристап
1591       send message: испрати порака
1592       settings_link_text: прилагодувања
1593       spam score: "Оцена за спам:"
1594       status: "Статус:"
1595       traces: траги
1596       unhide_user: покажи го корисникот
1597       user location: Местоположба на корисникот
1598       your friends: Ваши пријатели
1599   user_block: 
1600     blocks_by: 
1601       empty: Корисникот {{name}} досега не блокирал.
1602       heading: Список на блокови од {{name}}
1603       title: Блокови од {{name}}
1604     blocks_on: 
1605       empty: Корисникот {{name}} досега не бил блокиран.
1606       heading: Список на блокови за {{name}}
1607       title: Блокови за {{name}}
1608     create: 
1609       flash: Направен е блок на корисникот {{name}}.
1610       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1611       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1612     edit: 
1613       back: Преглед на сите блокови
1614       heading: Уредување на блок за {{name}}
1615       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1616       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1617       reason: Причината зошто е блокиран корисникот {{name}}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1618       show: Преглед на овој блок
1619       submit: Поднови го блокот
1620       title: Уредување на блок за {{name}}
1621     filter: 
1622       block_expired: Блокот е веќе истечен и не може да се ажурира.
1623       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1624       not_a_moderator: Треба да бидете модератор за да го направите тоа.
1625     helper: 
1626       time_future: Истекува за {{time}}.
1627       time_past: Истечено пред {{time}}.
1628       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1629     index: 
1630       empty: Досега сè уште нема блокови.
1631       heading: Список на кориснички блокови
1632       title: Кориснички блокови
1633     model: 
1634       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1635       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1636     new: 
1637       back: Преглед на сите блокови
1638       heading: Правење на блок за {{name}}
1639       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1640       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1641       reason: Причината зошто корисникот {{name}} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1642       submit: Направи блок
1643       title: Правење на блок за {{name}}
1644       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1645       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1646     not_found: 
1647       back: Назад кон индексот
1648       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака {{id}}
1649     partial: 
1650       confirm: Дали сте сигурни?
1651       creator_name: Создавач
1652       display_name: Блокиран корисник
1653       edit: Уреди
1654       not_revoked: (не се поништува)
1655       reason: Причина за блокирање
1656       revoke: Поништи!
1657       revoker_name: "Поништил:"
1658       show: Прикажи
1659       status: Статус
1660     period: 
1661       one: 1 час
1662       other: "{{count}} час"
1663     revoke: 
1664       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1665       flash: Овој блок е поништен.
1666       heading: Поништување на блок за {{block_on}} од {{block_by}}
1667       past: Овој блок истекол пред {{time}} и сега не може да се поништи.
1668       revoke: Поништи!
1669       time_future: Овој блок истекува за {{time}}.
1670       title: Поништување на блок за {{block_on}}
1671     show: 
1672       back: Преглед на сите блокови
1673       confirm: Дали сте сигурни?
1674       edit: Уреди
1675       heading: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1676       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1677       reason: "Причина за блокирање:"
1678       revoke: Поништи!
1679       revoker: "Поништувач:"
1680       show: Прикажи
1681       status: Статус
1682       time_future: Уредувања во {{time}}
1683       time_past: Истечено пред {{time}}
1684       title: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1685     update: 
1686       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го ажурира.
1687       success: Блокот е ажуриран.
1688   user_role: 
1689     filter: 
1690       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата {{role}}.
1691       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата {{role}}.
1692       not_a_role: Низата `{{role}}' не претставува важечка улога.
1693       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1694     grant: 
1695       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'?
1696       confirm: Потврди
1697       fail: Не можев даму ја доделам улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1698       heading: Потврди доделување на улога
1699       title: Потврди доделување на улога
1700     revoke: 
1701       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `{{name}}' од улогата `{{role}}' ?
1702       confirm: Потврди
1703       fail: Не можев да го лишам корисникот`{{name}}' од улогата `{{role}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1704       heading: Потврди лишување од улога
1705       title: Потврди лишување од улога