Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ainali
5 # Author: Balp
6 # Author: Cohan
7 # Author: Grillo
8 # Author: Jas
9 # Author: Jopparn
10 # Author: Liftarn
11 # Author: Luen
12 # Author: Magol
13 # Author: Per
14 # Author: Poxnar
15 # Author: Sannab
16 # Author: Sertion
17 # Author: The real emj
18 # Author: WikiPhoenix
19 sv: 
20   activerecord: 
21     attributes: 
22       diary_comment: 
23         body: Brödtext
24       diary_entry: 
25         language: Språk
26         latitude: Latitud
27         longitude: Longitud
28         title: Rubrik
29         user: Användare
30       friend: 
31         friend: Vän
32         user: Användare
33       message: 
34         body: Brödtext
35         recipient: Mottagare
36         sender: Avsändare
37         title: Rubrik
38       trace: 
39         description: Beskrivning
40         latitude: Latitud
41         longitude: Longitud
42         name: Namn
43         public: Offentlig
44         size: Storlek
45         user: Användare
46         visible: Synlig
47       user: 
48         active: Aktiv
49         description: Beskrivning
50         display_name: Visningsnamn
51         email: E-post
52         languages: Språk
53         pass_crypt: Lösenord
54     models: 
55       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
56       country: Land
57       diary_comment: Dagbokskommentar
58       diary_entry: Dagbokspost
59       friend: Vän
60       language: Språk
61       message: Meddelande
62       node: Nod
63       old_node: Gammal nod
64       old_relation: Gammal relation
65       old_way: Gammal sträcka
66       old_way_node: Gammal sträcknod
67       relation: Relation
68       relation_member: Medlem i relation
69       session: Session
70       trace: Spår
71       tracepoint: Spårpunkt
72       user: Användare
73       user_preference: Användarinställningar
74       way: Sträcka
75       way_node: Sträcknod
76   application: 
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Ändringsset: {{id}}"
82       changesetxml: XML för ändringsset
83       download: Ladda ner {{changeset_xml_link}} eller {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Ändringsset {{id}}
86         title_comment: Ändringsset {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Ändringsset
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Tillhör:"
91       bounding_box: "Omslutande område:"
92       box: box
93       closed_at: "Avslutad:"
94       created_at: "Skapad:"
95       has_nodes: 
96         one: "Innehåller följande nod:"
97         other: "Innehåller följande {{count}} noder:"
98       has_relations: 
99         one: "Har följande {{count}} relationer:"
100         other: "Innehåller följande {{count}} relationer:"
101       has_ways: 
102         one: "Har följande {{count}} sträcka:"
103         other: "Innehåller följande {{count}} sträckor:"
104       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
105       show_area_box: Visa boxarea
106     common_details: 
107       changeset_comment: "Kommentar:"
108       edited_at: "Redigerad:"
109       edited_by: "Redigerad av:"
110       in_changeset: "I ändringsset:"
111       version: "Version:"
112     containing_relation: 
113       entry: Relation {{relation_name}}
114       entry_role: Relation {{relation_name}} (som {{relation_role}})
115     map: 
116       deleted: Borttaget
117       larger: 
118         area: Se området på en större karta
119         node: Se noden på en större karta
120         relation: Se relationen på en större karta
121         way: Se sträckan på en större karta
122       loading: Läser in...
123     navigation: 
124       all: 
125         next_changeset_tooltip: Nästa ändringsset
126         next_node_tooltip: Nästa nod
127         next_relation_tooltip: Nästa relation
128         next_way_tooltip: Nästa väg
129         prev_changeset_tooltip: Föregående ändringsset
130         prev_node_tooltip: Föregående nod
131         prev_relation_tooltip: Föregående relation
132         prev_way_tooltip: Föregående väg
133       user: 
134         name_changeset_tooltip: Se redigeringar av {{user}}
135         next_changeset_tooltip: Nästa redigering av {{user}}
136         prev_changeset_tooltip: Föregående redigering av {{user}}
137     node: 
138       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
139       download_xml: Laddda hem XML
140       edit: redigera
141       node: Nod
142       node_title: "Nod: {{node_name}}"
143       view_history: se historik
144     node_details: 
145       coordinates: "Koordinater:"
146       part_of: "Del av:"
147     node_history: 
148       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
149       download_xml: Ladda ner XML
150       node_history: Nodhistorik
151       node_history_title: "Nodhistorik: {{node_name}}"
152       view_details: visa detaljer
153     not_found: 
154       sorry: "{{type}}en med id {{id}} kunde inte hittas"
155       type: 
156         changeset: ändringsset
157         node: nod
158         relation: relation
159         way: väg
160     paging_nav: 
161       of: av
162       showing_page: Visar sida
163     relation: 
164       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_history_link}}"
165       download_xml: Ladda ner XML
166       relation: Relation
167       relation_title: "Relation: {{relation_name}}"
168       view_history: Visa historik
169     relation_details: 
170       members: "Medlemmar:"
171       part_of: "Del av:"
172     relation_history: 
173       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
174       download_xml: Ladda hem XML
175       relation_history: Relationhistorik
176       relation_history_title: "Relationshistorik: {{relation_name}}"
177       view_details: visa detaljer
178     relation_member: 
179       entry_role: "{{type}} {{name}} som {{role}}"
180       type: 
181         node: Nod
182         relation: Relation
183         way: Väg
184     start: 
185       manually_select: Välj ett område manuellt
186       view_data: Visa data för denna karta
187     start_rjs: 
188       data_frame_title: Data
189       data_layer_name: Data
190       details: Detaljer
191       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
192       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
193       history_for_feature: Historik för [[feature]]
194       load_data: Ladda data
195       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
196       loading: Laddar...
197       manually_select: Välj en annan area manuellt
198       object_list: 
199         api: Hämta detta område från API:t
200         back: Visa objektlista
201         details: Detaljer
202         heading: Objektlista
203         history: 
204           type: 
205             node: Nod [[id]]
206             way: Väg [[id]]
207         selected: 
208           type: 
209             node: Nod [[id]]
210             way: Väg [[id]]
211         type: 
212           node: Nod
213           way: Väg
214       private_user: privat användare
215       show_history: Visa historik
216       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än {{max_bbox_size}})"
217       wait: Vänta...
218       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
219     tag_details: 
220       tags: "Taggar:"
221       wikipedia_link: Artikeln om {{page}} på Wikipedia
222     timeout: 
223       type: 
224         node: nod
225         relation: relation
226         way: väg
227     way: 
228       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
229       download_xml: Ladda hem XML
230       edit: redigera
231       view_history: se historik
232       way: Väg
233       way_title: "Väg: {{way_name}}"
234     way_details: 
235       also_part_of: 
236         one: också del av väg {{related_ways}}
237         other: också del av vägarna {{related_ways}}
238       nodes: "Noder:"
239       part_of: "Del av:"
240     way_history: 
241       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
242       download_xml: Ladda hem XML
243       view_details: visa detaljer
244       way_history: Väghistorik
245       way_history_title: "Väghistorik: {{way_name}}"
246   changeset: 
247     changeset: 
248       anonymous: Anonym
249       big_area: (stor)
250       no_comment: (ingen)
251       no_edits: (inga ändringar)
252       still_editing: (redigerar fortfarande)
253     changeset_paging_nav: 
254       next: Nästa »
255       previous: "« Föregående"
256       showing_page: Visar sida {{page}}
257     changesets: 
258       area: Area
259       comment: Kommentar
260       id: ID
261       saved_at: Sparad
262       user: Användare
263     list: 
264       description: Senaste ändringar
265       description_bbox: Changesets inom {{bbox}}
266       title_bbox: Changesets inom {{bbox}}
267       title_user: Changesets av {{user}}
268       title_user_bbox: Changesets av {{user}} inom {{bbox}}
269   diary_entry: 
270     diary_comment: 
271       comment_from: Kommentar från {{link_user}}, {{comment_created_at}}
272       confirm: Bekräfta
273       hide_link: Dölj denna kommentar
274     diary_entry: 
275       comment_count: 
276         one: 1 kommentar
277         other: "{{count}} kommentarer"
278       comment_link: Kommentera denna anteckning
279       confirm: Bekräfta
280       edit_link: Redigera denna anteckning
281       hide_link: Dölj den här posten
282       posted_by: Skrivet av {{link_user}} den {{created}} på {{language_link}}
283       reply_link: Svara på denna anteckning
284     edit: 
285       language: "Språk:"
286       latitude: "Latitud:"
287       location: "Plats:"
288       longitude: "Longitud:"
289       save_button: Spara
290       subject: "Ärende:"
291       title: Redigera dagboksanteckning
292       use_map_link: använd karta
293     feed: 
294       language: 
295         title: Openstreetmap dagboksinlägg på {{language_name}}
296     list: 
297       in_language_title: Dagböcker på {{language}}
298       new: Ny dagboksanteckning
299       new_title: Skapa inlägg i din användardagbok
300       newer_entries: Nyare anteckningar
301       no_entries: Inga dagboksanteckningar
302       older_entries: Äldre anteckningar
303       title: Användardagböcker
304       user_title: "{{user}}s dagbok"
305     location: 
306       edit: Redigera
307       location: "Plats:"
308       view: Visa
309     new: 
310       title: Ny dagboksanteckning
311     no_such_entry: 
312       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: {{id}}"
313       title: Ingen sådan dagboksanteckning
314     no_such_user: 
315       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera din stavning, eller kanske det är länken du klickade på som är fel.
316       heading: Användaren {{user}} finns inte
317       title: Ingen sådan användare
318     view: 
319       leave_a_comment: Lämna en kommentar
320       login: Inloggning
321       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} för att lämna en kommentar"
322       save_button: Spara
323       user_title: Dagbok för {{user}}
324   editor: 
325     potlatch: 
326       name: Potlatch 1
327     potlatch2: 
328       name: Potlatch 2
329   export: 
330     start: 
331       add_marker: Lägg till markör på kartan
332       area_to_export: Yta som ska exporteras
333       export_button: Exportera
334       export_details: Data från OpenStreetMap är licenscerat som <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
335       format: "Format:"
336       format_to_export: Format för export
337       image_size: "Bildstorlek:"
338       latitude: "Lat:"
339       licence: Licens
340       longitude: "Lon:"
341       manually_select: Välj ett annat område manuellt
342       mapnik_image: Mapnik-bild
343       max: max
344       options: Alternativ
345       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
346       osmarender_image: Osmarender-bild
347       output: Utdata
348       scale: Skala
349       too_large: 
350         body: Detta område är för stort för att exporteras som OpenStreetMap XML-data. Vänligen zooma in eller välja ett mindre område.
351         heading: For stort område
352       zoom: Zooma
353     start_rjs: 
354       add_marker: Lägg till markör på kartan
355       change_marker: Ändra markörposition
356       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
357       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
358       export: Export
359       manually_select: Välj ett annat område manuellt
360       view_larger_map: Visa större karta
361   geocoder: 
362     description: 
363       title: 
364         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
365         osm_namefinder: "{{types}} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
366         osm_nominatim: Plats från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
367       types: 
368         cities: Städer
369         places: Platser
370         towns: Samhällen
371     description_osm_namefinder: 
372       prefix: "{{distance}} {{direction}} om {{type}}"
373     direction: 
374       east: öst
375       north: norr
376       north_east: nordöst
377       north_west: nordväst
378       south: syd
379       south_east: sydöst
380       south_west: sydväst
381       west: väst
382     distance: 
383       one: ungefär 1 km
384       other: ungefär {{count}} km
385       zero: mindre än 1 km
386     results: 
387       more_results: Fler resultat
388       no_results: Hittade inget.
389     search: 
390       title: 
391         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
392         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
393         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
394         osm_namefinder: Resultat från <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
395         osm_nominatim: Resultat från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
396         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
397         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
398     search_osm_namefinder: 
399       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} om {{parentname}})"
400       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} om {{placename}}"
401     search_osm_nominatim: 
402       prefix: 
403         amenity: 
404           airport: Flygplats
405           arts_centre: Konstcenter
406           atm: Bankomat
407           auditorium: Auditorium
408           bank: Bank
409           bar: Bar
410           bench: Bänk
411           bicycle_parking: Cykelparkering
412           bicycle_rental: Cykeluthyrning
413           brothel: Bordell
414           bureau_de_change: Växlingskontor
415           bus_station: Busstation
416           cafe: Kafé
417           car_rental: Biluthyrning
418           car_sharing: Bilpool
419           car_wash: Biltvätt
420           casino: Kasino
421           cinema: Biograf
422           clinic: Klinik
423           club: Klubb
424           college: Gymnasium
425           courthouse: Tingshus
426           crematorium: Krematorium
427           dentist: Tandläkare
428           doctors: Läkare
429           dormitory: Studenthem
430           drinking_water: Dricksvatten
431           driving_school: Körskola
432           embassy: Ambassad
433           emergency_phone: Nödtelefon
434           fast_food: Snabbmat
435           ferry_terminal: Färjeterminal
436           fire_hydrant: Brandpost
437           fire_station: Brandstation
438           fountain: Fontän
439           fuel: Bränsle
440           grave_yard: Begravningsplats
441           gym: Fitnesscenter / Gym
442           health_centre: Vårdcentral
443           hospital: Sjukhus
444           hotel: Hotell
445           hunting_stand: Jakttorn
446           ice_cream: Glass
447           kindergarten: Dagis
448           library: Bibliotek
449           market: Torghandel
450           marketplace: "\nMarknad"
451           nightclub: Nattklubb
452           nursery: Förskola
453           nursing_home: Vårdhem
454           office: Kontor
455           park: Park
456           parking: Parkeringsplats
457           pharmacy: Apotek
458           place_of_worship: Plats för tillbedjan
459           police: Polis
460           post_box: Brevlåda
461           post_office: Postkontor
462           preschool: Förskola
463           prison: Fängelse
464           pub: Pub
465           public_building: Offentlig byggnad
466           recycling: Återvinningsstation
467           restaurant: Restaurang
468           retirement_home: Äldreboende
469           sauna: Bastu
470           school: Skola
471           shelter: Hydda
472           shop: Affär
473           shopping: Handel
474           studio: Studio
475           supermarket: Stormarknad
476           taxi: Taxi
477           telephone: Telefonkiosk
478           theatre: Teater
479           toilets: Toaletter
480           townhall: Rådhus
481           university: Universitet
482           vending_machine: Varumaskin
483           veterinary: Veterinär
484           waste_basket: Papperskorg
485           youth_centre: Ungdomscenter
486         boundary: 
487           administrative: Administrativ gräns
488         building: 
489           apartments: Flerfamiljshus
490           bunker: Bunker
491           chapel: Kapell
492           church: Kyrka
493           dormitory: Studenthem
494           faculty: Fakultetsbyggnad
495           flats: Lägenheter
496           garage: Garage
497           hospital: Sjukhusbyggnad
498           hotel: Hotell
499           house: Hus
500           industrial: Industribyggnad
501           office: Kontorsbyggnad
502           school: Skolbyggnad
503           shop: Affär
504           stadium: Stadium
505           store: Affär
506           terrace: Terass
507           tower: Torn
508           train_station: Järnvägsstation
509           university: Universitetsbyggnad
510         highway: 
511           bridleway: Ridstig
512           bus_stop: Busshållplats
513           byway: Omfartsväg
514           construction: Väg under konstruktion
515           cycleway: Cykelspår
516           footway: Gångväg
517           ford: Vadställe
518           gate: Grind
519           motorway: Motorväg
520           motorway_junction: Motorvägskorsning
521           path: Stig
522           pedestrian: Gångväg
523           platform: Perrong
524           raceway: Tävlingsbana
525           residential: Bostäder
526           road: Väg
527           service: Serviceväg
528           steps: Trappa
529           trail: Vandringsled
530           unsurfaced: Oasfalterad väg
531         historic: 
532           archaeological_site: Arkeologisk plats
533           battlefield: Slagfält
534           boundary_stone: Gränssten
535           building: Byggnad
536           castle: Slott
537           church: Kyrka
538           house: Hus
539           icon: Ikon
540           memorial: Minnesmärke
541           mine: Gruva
542           monument: Monument
543           museum: Museum
544           ruins: Ruin
545           tower: Torn
546           wreck: Vrak
547         landuse: 
548           allotments: Kolonilotter
549           cemetery: Begravningsplats
550           farm: Bondgård
551           forest: Skog
552           grass: Gräs
553           industrial: Industriområde
554           meadow: Äng
555           military: Militärområde
556           mine: Gruva
557           mountain: Berg
558           park: Park
559           quarry: Stenbrott
560           railway: Järnväg
561           reservoir: Reservoar
562           residential: Bostadsområde
563           vineyard: Vingård
564           wood: Skog
565         leisure: 
566           beach_resort: Badort
567           common: Allmänning
568           fishing: Fiskevatten
569           garden: Trädgård
570           golf_course: Golfbana
571           ice_rink: Isrink
572           marina: Marina
573           miniature_golf: Minigolf
574           nature_reserve: Naturreservat
575           park: Park
576           pitch: Idrottsplan
577           playground: Lekplats
578           recreation_ground: Rekreationsområde
579           slipway: Stapelbädd
580           sports_centre: Sporthall
581           stadium: Stadium
582           swimming_pool: Simbassäng
583           track: Löparbana
584           water_park: Vattenpark
585         natural: 
586           bay: Bukt
587           beach: Strand
588           cape: Udde
589           cave_entrance: Grottmynning
590           channel: Kanal
591           cliff: Klippa
592           coastline: Kustlinje
593           crater: Krater
594           feature: Funktioner
595           fell: Fjäll
596           fjord: Fjord
597           geyser: Gejser
598           glacier: Glaciär
599           heath: Ljunghed
600           hill: Kulle
601           island: Ö
602           marsh: Träsk
603           moor: Hed
604           mud: Lera
605           peak: Topp
606           reef: Rev
607           ridge: Bergskam
608           river: Flod
609           rock: Klippa
610           scree: Taluskon
611           scrub: Buskskog
612           shoal: Sandbank
613           spring: Källa
614           strait: Sund
615           tree: Träd
616           valley: Dal
617           volcano: Vulkan
618           water: Vatten
619           wetland: Våtmark
620           wetlands: Våtmark
621           wood: Skog
622         place: 
623           airport: Flygplats
624           city: Stad
625           country: Land
626           county: Län
627           farm: Bondgård
628           hamlet: By
629           house: Hus
630           houses: Hus
631           island: Ö
632           islet: Holme
633           locality: Läge
634           moor: Hed
635           municipality: Kommun
636           postcode: Postnummer
637           region: Region
638           sea: Hav
639           state: Delstat
640           subdivision: Underavdelning
641           suburb: Förort
642           town: Ort
643           unincorporated_area: Kommunfritt område
644           village: Mindre ort
645         railway: 
646           abandoned: Övergiven järnväg
647           construction: Järnväg under anläggande
648           disused: Nedlagd järnväg
649           disused_station: Nedlagd järnvägsstation
650           funicular: Bergbana
651           historic_station: Historisk Järnvägsstation
652           junction: Järnvägsknutpunkt
653           light_rail: Spårvagn
654           monorail: Enspårsbana
655           narrow_gauge: Smalspårsjärnväg
656           platform: Tågperrong
657           preserved: Bevarad järnväg
658           spur: Sidospår
659           station: Tågstation
660           subway: Tunnelbanestation
661           subway_entrance: Tunnelbaneingång
662           switch: Järnvägsväxel
663           tram: Spårväg
664           tram_stop: Spårvagnshållplats
665           yard: Bangård
666         shop: 
667           bakery: Bageri
668           beauty: Skönhetssalong
669           bicycle: Cykelaffär
670           books: Bokhandel
671           butcher: Slaktare
672           car: Bilhandlare
673           car_dealer: Bilförsäljare
674           car_parts: Bildelar
675           car_repair: Bilverkstad
676           carpet: Mattaffär
677           charity: Välgörenhetsbutik
678           chemist: Apotek
679           clothes: Klädbutik
680           computer: Datorbutik
681           convenience: Närköp
682           cosmetics: Parfymeri
683           drugstore: Apotek
684           dry_cleaning: Kemtvätt
685           electronics: Elektronikbutik
686           estate_agent: Egendomsmäklare
687           fashion: Modebutik
688           florist: Blommor
689           food: Mataffär
690           funeral_directors: Begravningsbyrå
691           furniture: Möbler
692           gallery: Galleri
693           gift: Presentaffär
694           grocery: Livsmedelsbutik
695           hairdresser: Frisör
696           insurance: Försäkring
697           jewelry: Guldsmed
698           kiosk: Kiosk
699           mall: Köpcentrum
700           market: Marknad
701           motorcycle: Motorcykelhandlare
702           music: Musikaffär
703           newsagent: Tidningskiosk
704           optician: Optiker
705           pet: Djuraffär
706           photo: Fotoaffär
707           salon: Salong
708           shoes: Skoaffär
709           supermarket: Snabbköp
710           toys: Leksaksaffär
711           travel_agency: Resebyrå
712           video: Videobutik
713         tourism: 
714           alpine_hut: Fjällbod
715           artwork: Konstverk
716           attraction: Attraktion
717           bed_and_breakfast: Bad and breakfast
718           cabin: Stuga
719           camp_site: Campingplats
720           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
721           chalet: Stuga
722           guest_house: Gäststuga
723           hostel: Vandrarhem
724           hotel: Hotell
725           information: Turistinformation
726           lean_to: Skjul
727           motel: Motell
728           museum: Museum
729           picnic_site: Picknickplats
730           theme_park: Nöjespark
731           valley: Dal
732           viewpoint: Utsiktspunkt
733           zoo: Djurpark
734         waterway: 
735           boatyard: Båtvarv
736           canal: Kanal
737           dam: Damm
738           ditch: Dike
739           drain: Avlopp
740           lock: Sluss
741           lock_gate: Slussport
742           mineral_spring: Mineralvattenskälla
743           mooring: Förtöjning
744           river: Älv
745           riverbank: Älvbank
746           stream: Ström
747           waterfall: Vattenfall
748           weir: Överfallsvärn
749   javascripts: 
750     map: 
751       base: 
752         cycle_map: Cykelkarta
753         noname: NoName
754     site: 
755       edit_disabled_tooltip: Zooma in för att redigera kartan
756       edit_tooltip: Redigera kartan
757       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
758       history_disabled_tooltip: Zooma in för att kunna se karteringshistorik för detta område
759       history_tooltip: Visa ändringar för detta område
760       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karteringshistorik.
761   layouts: 
762     copyright: Upphovsrätt &amp; licens
763     documentation: Dokumentation
764     documentation_title: Projektdokumentation
765     donate: Donera till OpenStreetMap via {{link}} till hårdvaruuppgraderingsfonden.
766     donate_link_text: donera
767     edit: Redigera
768     export: Exportera
769     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
770     foundation_title: OpenStreetMap stiftelsen
771     gps_traces: GPS-spår
772     gps_traces_tooltip: Visa, ladda upp och ändra GPS-spår.
773     help: Hjälp
774     help_centre: Hjälpcentral
775     help_title: Hjälpsida för projektet
776     history: Historik
777     home: hem
778     home_tooltip: Gå till hempositionen
779     inbox: inkorg ({{count}})
780     inbox_tooltip: 
781       one: Du har ett oläst meddelande
782       other: Du har {{count}} olästa meddelanden
783       zero: Du har inga olästa meddelanden.
784     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
785     intro_2: Openstreetmap låter dig i samarbete med andra visa, ändra på och använda geografisk data från hela världen.
786     intro_3: OpenStreetMaps serverplats stöds av {{ucl}} och {{bytemark}}. Andra som stödjer projektet listas i {{partners}}.
787     intro_3_partners: wiki
788     license: 
789       title: Openstreetmap datat licensieras som Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License.
790     log_in: logga in
791     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
792     logo: 
793       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
794     logout: logga ut
795     logout_tooltip: Logga ut
796     make_a_donation: 
797       text: Donera
798       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
799     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
800     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
801     sign_up: registrera
802     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
803     tag_line: Den fria wiki-världskartan
804     user_diaries: Användardagböcker
805     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
806     view: Visa
807     view_tooltip: Visa kartan
808     welcome_user: Välkommen {{user_link}}
809     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
810     wiki: Wiki
811   license_page: 
812     foreign: 
813       english_link: det engelska originalet
814       title: Om denna översättning
815     native: 
816       mapping_link: börja kartlägga
817       native_link: Svensk version
818       title: Om denna sida
819   message: 
820     delete: 
821       deleted: Meddelande raderat
822     inbox: 
823       date: Datum
824       from: Från
825       my_inbox: Min inbox
826       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon {{people_mapping_nearby_link}}?
827       outbox: utbox
828       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
829       subject: Ärende
830       title: Inbox
831       you_have: Du har {{new_count}} nya meddelanden och {{old_count}} gamla meddelanden
832     mark: 
833       as_read: Meddelandet markerat som läst
834       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
835     message_summary: 
836       delete_button: Radera
837       read_button: Markera som läst
838       reply_button: Svar
839       unread_button: Markera som oläst
840     new: 
841       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
842       limit_exceeded: Du har skickat många meddelanden på kort tid.  Var god vänta en stund innan du försöker igen.
843       message_sent: Meddelande skickat
844       send_button: Skicka
845       send_message_to: Skicka nytt meddelande till {{name}}
846       subject: Ärende
847       title: Skicka meddelande
848     no_such_message: 
849       body: Det finns inget meddelande med det ID-et.
850       heading: Inget sådant meddelande
851       title: Inget sådant meddelande
852     no_such_user: 
853       body: Tyvärr finns ingen användare med det namnet.
854       heading: Ingen sådan användare
855       title: Ingen sådan användare
856     outbox: 
857       date: Datum
858       inbox: inbox
859       my_inbox: Min {{inbox_link}}
860       outbox: utbox
861       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
862       subject: Ärende
863       title: Utbox
864       to: Till
865       you_have_sent_messages: Du har {{count}} skickade meddelanden
866     read: 
867       back_to_inbox: Åter till inbox
868       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
869       date: Datum
870       from: Från
871       reading_your_messages: Läser dina meddelanden
872       reading_your_sent_messages: Läser dina skickade meddelanden
873       reply_button: Svara
874       subject: Ärende
875       title: Läs meddelande
876       to: Till
877       unread_button: Markera som oläst
878     sent_message_summary: 
879       delete_button: Radera
880   notifier: 
881     diary_comment_notification: 
882       hi: Hej {{to_user}},
883       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} kommenterade din dagboksanteckning"
884     email_confirm: 
885       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
886     email_confirm_html: 
887       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
888       greeting: Hej,
889       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress för {{server_url}} till {{new_address}}.
890     email_confirm_plain: 
891       greeting: Hej,
892     friend_notification: 
893       had_added_you: "{{user}} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
894     gpx_notification: 
895       and_no_tags: och inga taggar.
896       failure: 
897         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
898       greeting: Hej,
899       success: 
900         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
901       with_description: med beskrivningen
902       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
903     lost_password_html: 
904       greeting: Hej,
905     lost_password_plain: 
906       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
907       greeting: Hej,
908       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) vill återställa lösenordet för denna
909       hopefully_you_2: email adress openstreetmap.org konto.
910     message_notification: 
911       footer1: Du kan också läsa meddelandet på {{readurl}}
912       footer2: och du kan svara på {{replyurl}}
913       hi: Hej {{to_user}},
914     signup_confirm_html: 
915       get_reading: Kom igång och läs lite om Openstreetmap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a> eller <a href="http://www.opengeodata.org/">opengeodata blogen</a> som också har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelska podcasts</a>!
916       greeting: Hej där!
917       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
918     signup_confirm_plain: 
919       greeting: Hej där!
920       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
921       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
922       wiki_signup: "Du kan också registrera dig på OpenStreetMap wikin på:"
923   oauth: 
924     oauthorize: 
925       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
926       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
927       allow_to: "Tillåt applikation att:"
928       allow_write_api: ändra på kartan.
929       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
930       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
931       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
932   oauth_clients: 
933     edit: 
934       submit: Redigera
935     form: 
936       allow_write_api: ändra kartan.
937       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
938       name: Namn
939       support_url: Support URL
940     index: 
941       issued_at: Utfärdad
942       revoke: Återkalla!
943     new: 
944       submit: Registrera
945     show: 
946       allow_write_api: ändra kartan.
947       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
948       edit: Redigera detaljer
949   site: 
950     edit: 
951       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
952       user_page_link: användarsida
953     index: 
954       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
955       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
956       js_3: Du kan prova <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home statiska kartan</a> om du inte kan använda javascript.
957       license: 
958         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
959         project_name: OpenStreetMap-projektet
960       permalink: Permanent länk
961       shortlink: Kortlänk
962     key: 
963       map_key: Kartnyckel
964       table: 
965         entry: 
966           admin: Administrativ gräns
967           allotments: Koloniträdgårdar
968           apron: 
969             - Flygplatsterminal
970             - terminal
971           bridge: Svarta kantar = bro
972           cable: 
973             - stollift
974             - stollift
975           cemetery: Begravningsplats
976           common: 
977             - Allmänning
978             - äng
979           construction: Vägar som byggs
980           cycleway: Cykelväg
981           farm: Bondgård
982           footway: Gångväg
983           forest: skog
984           golf: Golfbana
985           heathland: Hed
986           industrial: Industriellt område
987           lake: 
988             - Sjö
989             - vattenmagasin
990           military: Militärområde
991           motorway: Motorväg
992           park: Park
993           primary: Riksväg
994           rail: Järnväg
995           reserve: Naturreservat
996           resident: Bostadsområde
997           runway: 
998             - Landningsbana
999             - taxibana
1000           school: 
1001             - Skola
1002             - universitet
1003           secondary: Länsväg
1004           station: Järnvägsstation
1005           subway: T-bana
1006           summit: 
1007             - Topp
1008             - topp
1009           tourist: Turistattraktion
1010           tram: 
1011             - spårvagn
1012             - spårvagn
1013           trunk: Motortrafikled
1014           tunnel: Streckade kanter = tunnel
1015           unsurfaced: Oasfalterad väg
1016           wood: Vårdad skog
1017     search: 
1018       search: Sök
1019       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
1020       submit_text: Gå
1021       where_am_i: Var är jag
1022     sidebar: 
1023       close: Stäng
1024       search_results: Sökresultat
1025   trace: 
1026     create: 
1027       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
1028       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1029     delete: 
1030       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
1031     edit: 
1032       description: "Beskrivning:"
1033       download: ladda ner
1034       edit: redigera
1035       filename: "Filnamn:"
1036       heading: Redigerar spår {{name}}
1037       map: karta
1038       owner: "Ägare:"
1039       points: "Punkter:"
1040       save_button: Spara ändringar
1041       start_coord: "Startkoordinat:"
1042       tags: "Taggar:"
1043       tags_help: kommaseparerad
1044       title: Redigerar spår {{name}}
1045       uploaded_at: "Uppladdad:"
1046       visibility: "Synlighet:"
1047       visibility_help: vad betyder detta?
1048     list: 
1049       public_traces: Publika GPS-spår
1050       public_traces_from: Publika GPS-spår från {{user}}
1051       tagged_with: " taggad med {{tags}}"
1052       your_traces: Dina GPS-spår
1053     make_public: 
1054       made_public: Spår offentliggjort
1055     no_such_user: 
1056       body: Det fanns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen, och om länken du klickade på var korrekt.
1057       heading: Användaren {{user}} finns inte
1058       title: Ingen sådan användare
1059     offline: 
1060       message: GPX-uppladdningssystemet är för närvarande inte tillgängligt.
1061     offline_warning: 
1062       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
1063     trace: 
1064       ago: "{{time_in_words_ago}} sedan"
1065       by: av
1066       count_points: "{{count}} punkter"
1067       edit: Redigera
1068       edit_map: Redigera karta
1069       identifiable: IDENTIFIERBAR
1070       in: i
1071       map: karta
1072       more: mer
1073       pending: BEHANDLAS
1074       private: PRIVAT
1075       public: PUBLIK
1076       trace_details: Visa spårdetaljer
1077       trackable: SPÅRBAR
1078       view_map: Visa karta
1079     trace_form: 
1080       description: Beskrivning
1081       help: Hjälp
1082       tags: Taggar
1083       tags_help: kommaseparerad
1084       upload_button: Uppladdning
1085       upload_gpx: Ladda upp GPX-fil
1086       visibility: Synlighet
1087       visibility_help: vad betyder detta?
1088     trace_header: 
1089       see_all_traces: Se alla GPS-spår
1090       see_your_traces: Visa alla dina spår
1091       traces_waiting: Du har {{count}} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
1092       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1093       your_traces: Se bara dina spår
1094     trace_optionals: 
1095       tags: Taggar
1096     trace_paging_nav: 
1097       next: Nästa &raquo;
1098       previous: "&laquo; Föregående"
1099       showing_page: Visar sida {{page}}
1100     view: 
1101       delete_track: Radera detta spår
1102       description: "Beskrivning:"
1103       download: ladda ner
1104       edit: redigera
1105       edit_track: Redigera detta spår
1106       filename: "Filnamn:"
1107       heading: Visar spår {{name}}
1108       map: karta
1109       none: Ingen
1110       owner: "Ägare:"
1111       pending: VÄNTANDE
1112       points: "Punkter:"
1113       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1114       tags: "Taggar:"
1115       title: Visar spår {{name}}
1116       trace_not_found: Spår hittades inte!
1117       uploaded: "Uppladdad den:"
1118       visibility: "Synlighet:"
1119     visibility: 
1120       identifiable: Indentifierbar (visas i GPS-spårlistan och som identifierbara, ordnade punkter med tidsstämpel)
1121       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
1122       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
1123       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
1124   user: 
1125     account: 
1126       contributor terms: 
1127         agreed: Du har godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
1128         link text: vad är detta?
1129         not yet agreed: Du har ännu inte godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
1130       current email address: "Nuvarande E-postadress:"
1131       delete image: Ta bort nuvarande bild
1132       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
1133       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
1134       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
1135       home location: "Hemposition:"
1136       image: "Bild:"
1137       image size hint: (kvadratiska bilder på minst 100x100 fungerar bäst)
1138       keep image: Behåll nuvarande bild
1139       latitude: "Breddgrad (latitud):"
1140       longitude: "Längdgrad (longitud):"
1141       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
1142       my settings: Mina inställningar
1143       new email address: "Ny e-postadress:"
1144       new image: Lägg till en bild
1145       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
1146       preferred languages: "Föredraget språk:"
1147       profile description: "Profilbeskrivning:"
1148       public editing: 
1149         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
1150         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
1151         enabled: Aktiverat, du är inte anonym och kan redigera data.
1152         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1153         enabled link text: vad är detta?
1154         heading: "Publik redigering:"
1155       public editing note: 
1156         heading: Offentlig redigering
1157         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen, klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
1158       replace image: Ersätt nuvarande bild
1159       return to profile: Återvänd till profil
1160       save changes button: Spara ändringar
1161       title: Redigera konto
1162       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
1163     confirm: 
1164       button: Bekräfta
1165       heading: Bekräfta ett användarkonto.
1166       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
1167       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
1168     confirm_email: 
1169       button: Bekräfta
1170       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
1171       heading: Bekräfta byte av e-postadress
1172       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
1173       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
1174     confirm_resend: 
1175       failure: Användaren {{name}} hittades inte.
1176     filter: 
1177       not_an_administrator: Du måste vara administratör för att få göra det.
1178     go_public: 
1179       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
1180     list: 
1181       confirm: Bekräfta valda användare
1182       empty: Inga användare hittades
1183       heading: Användare
1184       hide: Göm valda användare
1185       showing: 
1186         one: Visar sida {{page}} ({{first_item}} av {{items}})
1187         other: Visar sida {{page}} ({{first_item}}-{{last_item}} av {{items}})
1188       summary: "{{name}} skapades från {{ip_address}} den {{date}}"
1189       summary_no_ip: "{{name}} skapad {{date}}"
1190       title: Användare
1191     login: 
1192       account not active: Ditt konto är inte aktivterat.<br />Vänligen klicka på länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto, eller <a href="{{reconfirm}}">begär ett nytt bekräftelsebrev</a>.
1193       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
1194       create account minute: Skapa ett konto. Det tar bara en minut.
1195       create_account: skapa ett konto
1196       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
1197       heading: Inloggning
1198       login_button: Logga in
1199       lost password link: Glömt ditt lösenord?
1200       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1201       password: "Lösenord:"
1202       please login: Logga in eller {{create_user_link}}
1203       register now: Registrera dig nu
1204       remember: "Kom ihåg mig:"
1205       title: Logga in
1206       to make changes: För att göra ändringar i OpenStreetMaps data måste du ha ett konto.
1207       webmaster: webmaster
1208     logout: 
1209       heading: Logga ut från OpenStreetMap
1210       logout_button: Logga ut
1211       title: Logga ut
1212     lost_password: 
1213       email address: "E-postadress:"
1214       heading: Glömt lösenord?
1215       help_text: Ange e-postadressen du använde för att registrera dig så skickar vi en länk till den som du kan använda för att återställa ditt lösenord.
1216       new password button: Återställ lösenord
1217       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
1218       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
1219       title: Förlorat lösenord
1220     make_friend: 
1221       already_a_friend: Du är redan vän med {{name}}.
1222       failed: Misslyckades med att lägga till {{name}} som vän.
1223       success: "{{name}} är nu din vän."
1224     new: 
1225       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
1226       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1227       contact_webmaster: Kontakta <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastern</a> för att få ett konto skapat - vi kommer att behandla ansökan så snabbt som möjligt.
1228       continue: Fortsätt
1229       display name: "Namn som visas:"
1230       display name description: Ditt offentligt visade användarnamn. Du kan ändra detta senare i inställningarna.
1231       email address: "E-postadress:"
1232       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
1233       flash create success message: Användaren skapades framgångsrikt. Kontrollera din e-post för en bekräftelse, och du kommer att kunna börja kartlägga på nolltid :-) <br /><br /> Om du använder ett antispam-system som skickar iväg bekräftelsen, var då vänlig och vitlista webmaster@openstreetmap.org då vi inte kan svara på några bekräftelseförfrågningar.
1234       heading: Skapa ett användarkonto
1235       license_agreement: När du bekräftar ditt konto måste du samtycka till <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">bidragsgivarvillkoren</a> .
1236       no_auto_account_create: Tyvärr kan vi för närvarande inte kan skapa ett konto åt dig automatiskt.
1237       not displayed publicly: Visas inte offentligt (se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikins sekretesspolicy inklusive avsnittet om e-postadresser">sekretesspolicyn</a>)
1238       password: "Lösenord:"
1239       title: Skapa konto
1240     no_such_user: 
1241       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
1242       heading: Användaren {{user}} finns inte
1243       title: Ingen sådan användare
1244     popup: 
1245       friend: Vän
1246       nearby mapper: Användare i närheten
1247       your location: Din position
1248     remove_friend: 
1249       not_a_friend: "{{name}} är inte en av dina vänner."
1250       success: "{{name}} togs bort från dina vänner."
1251     reset_password: 
1252       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1253       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
1254       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
1255       heading: Återställ lösenord för {{user}}
1256       password: "Lösenord:"
1257       reset: Återställ lösenord
1258       title: Återställ lösenord
1259     set_home: 
1260       flash success: Hemposition sparad
1261     suspended: 
1262       heading: Kontot avstängt
1263       title: Kontot avstängt
1264       webmaster: Webbmaster
1265     terms: 
1266       agree: Jag godkänner
1267       consider_pd_why: vad är det här?
1268       decline: Avslå
1269       legale_names: 
1270         france: Frankrike
1271         italy: Italien
1272         rest_of_world: Resten av världen
1273     view: 
1274       activate_user: aktivera denna användare
1275       add as friend: lägg till som vän
1276       ago: ({{time_in_words_ago}} sedan)
1277       block_history: visa tilldelade blockeringar
1278       blocks by me: blockeringar av mig
1279       blocks on me: mina blockeringar
1280       confirm: Bekräfta
1281       confirm_user: bekräfta denna användare
1282       create_block: blockera denna användare
1283       created from: "Skapad från:"
1284       deactivate_user: deaktivera denna användare
1285       delete_user: radera denna användare
1286       description: Beskrivning
1287       diary: dagbok
1288       edits: redigeringar
1289       email address: "E-post:"
1290       hide_user: dölj denna användare
1291       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din {{settings_link}}-sida.
1292       km away: "{{count}}km bort"
1293       latest edit: "Senaste redigering {{ago}}:"
1294       m away: "{{count}}m bort"
1295       mapper since: "Karterar sedan:"
1296       moderator_history: visa tilldelade blockeringar
1297       my diary: min dagbok
1298       my edits: mina redigeringar
1299       my settings: Mina inställningar
1300       my traces: mina GPS-spår
1301       nearby users: Andra användare nära dig
1302       new diary entry: nytt dagboksinlägg
1303       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
1304       no nearby users: Det är inga andra användare som uppgett att de mappar i ditt område ännu.
1305       oauth settings: oauth inställningar
1306       remove as friend: ta bort vän
1307       role: 
1308         administrator: Den här användaren är en administratör
1309         grant: 
1310           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
1311           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
1312         moderator: Den här användaren är en moderator
1313         revoke: 
1314           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
1315           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
1316       send message: Skicka meddelande
1317       settings_link_text: inställningar
1318       status: "Status:"
1319       traces: spår
1320       unhide_user: sluta dölja användaren
1321       user location: Användarposition
1322       your friends: Dina vänner
1323   user_block: 
1324     create: 
1325       flash: Skapat en blockering av användare {{name}}.
1326       try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
1327     not_found: 
1328       back: Tillbaka till index
1329     partial: 
1330       confirm: Är du säker?
1331       creator_name: Skapare
1332       display_name: Blockerad användare
1333       edit: Ändra
1334       reason: Orsak till blockering
1335       revoke: Återkalla!
1336       revoker_name: Återkallad av
1337       show: Visa
1338       status: Status
1339     period: 
1340       one: 1 timma
1341       other: "{{count}} timmar"
1342     revoke: 
1343       revoke: Återkalla!
1344     show: 
1345       back: Se alla blockeringar
1346       confirm: Är du säker?
1347       edit: Ändra
1348       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
1349       reason: "Anledning för blockering:"
1350       revoke: Återkalla!
1351       show: Visa
1352       status: Status
1353       time_future: Upphör om {{time}}
1354   user_role: 
1355     filter: 
1356       already_has_role: Användaren har rollen {{role}}.
1357       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen {{role}}.
1358       not_a_role: Strängen `{{role}}' är inte en korrekt roll.
1359       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
1360     grant: 
1361       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `{{role}}' till användaren `{{name}}'?
1362       confirm: Bekräfta
1363       fail: Kunde inte ge rollen "{{role}}" till användare "{{name}}". Kontrollera att användare och roll båda är korrekta.
1364       heading: Bekräfta rolltilldelning
1365       title: Bekräfta rolltilldelning
1366     revoke: 
1367       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "{{role}}" från användaren "{{name}}"?
1368       confirm: Bekräfta
1369       fail: Kunde inte avlägsna rollen "{{role}}" från användaren "{{name}}". Kontrollera att användaren och rollen båda är korrekta.
1370       heading: Bekräfta återkallning av roll
1371       title: Bekräfta återkallning av roll