Update to iD v1.9.7
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / no.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Område",
5             "description": "Legg til parker, bygninger, innsjøer eller andre området på kartet.",
6             "tail": "Trykk på kartet for å starte og tegne et område, slik som en park, innsjø eller bygning."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Linje",
10             "description": "Legg til hovedveier, gater, gangveier, kanaler eller andre linjer på kartet.",
11             "tail": "Trykk på kartet for å begynne og tegne en vei, sti eller rute."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Punkt",
15             "description": "Legg till restauranter, monumenter, postbokser eller andre punkter på kartet.",
16             "tail": "Trykk på kartet for å legge til et punkt."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Utforsk",
20             "description": "Flytt og forstørr/forminsk kartet."
21         }
22     },
23     "operations": {
24         "add": {
25             "annotation": {
26                 "point": "Legg til et punkt.",
27                 "vertex": "Legg til et punkt til veien.",
28                 "relation": "La til en relasjo"
29             }
30         },
31         "start": {
32             "annotation": {
33                 "line": "Startet en linje.",
34                 "area": "Startet et areal."
35             }
36         },
37         "continue": {
38             "key": "A",
39             "title": "Fortsett",
40             "description": "Videreføre en linje.",
41             "not_eligible": "Ingen linje kan bli videreført her.",
42             "multiple": "Flere linjer kan videreføres her. For å velge en linje, hold Shift knappen og klikk på en linje for å velge den.",
43             "annotation": {
44                 "line": "Videreførte en linje.",
45                 "area": "Videreførte et areal."
46             }
47         },
48         "cancel_draw": {
49             "annotation": "Avbrøt tegning."
50         },
51         "change_tags": {
52             "annotation": "Endret egenskaper."
53         },
54         "circularize": {
55             "title": "Gjør rund",
56             "description": {
57                 "line": "Gjør denne linjen sirkulær.",
58                 "area": "Gjør dette området sirkulært."
59             },
60             "key": "O",
61             "annotation": {
62                 "line": "Laget en linje rund.",
63                 "area": "Laget et areal rundt."
64             },
65             "not_closed": "Denne kan ikke bli sirkulær, for endene er ikke koblet.",
66             "too_large": "Denne kan ikke bli sirkulær fordi for lite av den er synlig.",
67             "connected_to_hidden": "Denne kan ikke bli sirkulær fordi den er koblet til en skjult egenskap."
68         },
69         "orthogonalize": {
70             "title": "Rett opp hjørner",
71             "description": {
72                 "line": "Rett opp hjørner på denne linja.",
73                 "area": "Rett opp hjørner i dette området."
74             },
75             "key": "S",
76             "annotation": {
77                 "line": "Laget hjørnene på linjen vinkelrette.",
78                 "area": "Laget hjørnene på arealet vinkelrette."
79             },
80             "not_squarish": "Denne kan ikke rettes opp fordi det er vanskelig å finne hjørner.",
81             "too_large": "Denne kan ikke rettes opp fordi kun noen deler er synlige.",
82             "connected_to_hidden": "Denne kan ikke rettes opp fordi den er knyttet til en skjult kartegenskap."
83         },
84         "straighten": {
85             "title": "Gjør rett.",
86             "description": "Gjør denne linjen rett.",
87             "key": "S",
88             "annotation": "Gjorde en linje rett."
89         },
90         "delete": {
91             "title": "Fjern",
92             "description": "Ta vekk objektet permanent.",
93             "annotation": {
94                 "point": "Fjern et punkt.",
95                 "vertex": "Fjernet en node fra veien.",
96                 "line": "Fjernet en linje.",
97                 "area": "Fjernet et areal.",
98                 "relation": "Fjernet en relasjon.",
99                 "multiple": "Fjernet {n} objekter."
100             }
101         },
102         "add_member": {
103             "annotation": "La et medlem til i en relasjon"
104         },
105         "delete_member": {
106             "annotation": "Fjernet et medlem fra en relasjon"
107         },
108         "connect": {
109             "annotation": {
110                 "point": "Koblet en vei til et punkt.",
111                 "vertex": "Koblet en vei til en annen.",
112                 "line": "Koblet en vei til en linje.",
113                 "area": "Koblet en vei til et areal."
114             }
115         },
116         "disconnect": {
117             "title": "Kobl fra",
118             "description": "Koble disse linjene/areane fra hverandre",
119             "key": "D"
120         },
121         "merge": {
122             "title": "Knytt sammen",
123             "description": "Slå sammen disse kartegenskapene.",
124             "key": "C",
125             "annotation": "{n} kartegenskaper er slått sammen.",
126             "incomplete_relation": "Disse funksjonene kan ikke bli knyttet sammen fordi hvertfall én av dem er ikke ferdig nedlastet."
127         },
128         "move": {
129             "title": "Flytt",
130             "description": "Flytt dette til et annet sted.",
131             "key": "M",
132             "annotation": {
133                 "point": "Flyttet et punkt.",
134                 "vertex": "Flyttet en node til en vei.",
135                 "line": "Flyttet en linje.",
136                 "area": "Flyttet et areal.",
137                 "multiple": "Flyttet flere objekter."
138             }
139         },
140         "rotate": {
141             "title": "Rotér",
142             "key": "R",
143             "annotation": {
144                 "line": "Rotér en linje.",
145                 "area": "Rotér et areal."
146             }
147         },
148         "reverse": {
149             "title": "Reverser",
150             "description": "Få linjen til å gå motsatt vei.",
151             "key": "V",
152             "annotation": "Reverserte en linje."
153         },
154         "split": {
155             "title": "Del",
156             "key": "X",
157             "annotation": {
158                 "line": "Splitt en linje"
159             }
160         }
161     },
162     "undo": {
163         "nothing": "Ingen ting å gjøre."
164     },
165     "redo": {
166         "tooltip": "Omgjør: {action}",
167         "nothing": "Ingen ting å gjøre tilbake."
168     },
169     "translate": {
170         "translate": "Oversett",
171         "localized_translation_language": "Velg språk",
172         "localized_translation_name": "Navn"
173     },
174     "zoom_in_edit": "Zoom inn for å redigere",
175     "logout": "logg ut",
176     "loading_auth": "Kobler til OpenStreetMap...",
177     "report_a_bug": "Rapporter feil",
178     "help_translate": "Hjelp til med oversettelse",
179     "commit": {
180         "title": "Lagre endringer",
181         "message_label": "Kommentar til endringssettet",
182         "save": "Lagre",
183         "cancel": "Avbryt",
184         "changes": "{count} endringer",
185         "warnings": "Advarsler",
186         "modified": "Endret",
187         "deleted": "Fjernet",
188         "created": "Opprettet",
189         "about_changeset_comments": "Angående kommentarer til endringssett"
190     },
191     "contributors": {
192         "list": "Redigeringer utført av {users}"
193     },
194     "infobox": {
195         "selected": "{n} valgt(e)",
196         "geometry": "Geometri",
197         "closed": "lukket",
198         "center": "Senter",
199         "perimeter": "Perimeter",
200         "length": "Lengde",
201         "area": "Område",
202         "metric": "Metrisk"
203     },
204     "geometry": {
205         "point": "punkt",
206         "line": "linje",
207         "area": "område"
208     },
209     "geocoder": {
210         "search": "Søk over hele verden...",
211         "no_results_worldwide": "Ingen resultater funnet"
212     },
213     "geolocate": {
214         "title": "Vis min posisjon"
215     },
216     "inspector": {
217         "no_documentation_combination": "Det finnes ingen dokumentasjon for denne tag-kombinasjonen",
218         "no_documentation_key": "Det finnes ingen dokumentasjon tilgjengelig for denne nøkkelen",
219         "show_more": "Vis mer",
220         "all_fields": "Alle felter",
221         "all_tags": "Alle tagger",
222         "all_members": "Alle medlemmer",
223         "new_relation": "Ny relasjon...",
224         "role": "Rolle",
225         "choose": "Velg egenskapstype",
226         "results": "{n} resultater for {search}",
227         "reference": "Les mere på OpenStreetMap Wiki",
228         "back_tooltip": "Endre funksjon",
229         "remove": "Fjern",
230         "search": "Søk",
231         "unknown": "Ukjent",
232         "feature_list": "Søkeegenskaper",
233         "edit": "Endre funksjon",
234         "check": {
235             "yes": "Ja",
236             "no": "Nei"
237         },
238         "none": "Ingen",
239         "node": "Node",
240         "way": "Vei",
241         "relation": "Relasjon",
242         "location": "Sted",
243         "add_fields": "Legg til felt:"
244     },
245     "background": {
246         "title": "Bakgrunn",
247         "description": "Bakgrunnsinnstillinger",
248         "percent_brightness": "{opacity}% lysstyrke",
249         "none": "Ingen",
250         "custom": "Egendefinert",
251         "custom_button": "Endre egendefinert bakgrunn",
252         "reset": "tilbakestill",
253         "minimap": {
254             "description": "Mini-kart"
255         }
256     },
257     "map_data": {
258         "data_layers": "Datalag",
259         "fill_area": "Fyll områder",
260         "map_features": "Kartegenskaper"
261     },
262     "feature": {
263         "points": {
264             "description": "Punkter",
265             "tooltip": "Interessepunkter"
266         },
267         "paths": {
268             "description": "Stier",
269             "tooltip": "Fortau, gangveier, sykkelveier etc."
270         },
271         "buildings": {
272             "description": "Bygninger",
273             "tooltip": "Bygninger, skur, garasjer etc."
274         },
275         "landuse": {
276             "description": "Kartegenskaper for arealbruk"
277         },
278         "boundaries": {
279             "description": "Grenser",
280             "tooltip": "Administrative grenser"
281         },
282         "water": {
283             "description": "Vannrelaterte egenskaper",
284             "tooltip": "Elver, innsjøer, bekker, badedammer etc."
285         },
286         "rail": {
287             "description": "Jernbanerelaterte egenskaper",
288             "tooltip": "Jernbane"
289         },
290         "power": {
291             "description": "Kartegenskaper for kraftanlegg",
292             "tooltip": "Kraftlinjer, kraftverk etc."
293         },
294         "others": {
295             "description": "Andre",
296             "tooltip": "Alt annet"
297         }
298     },
299     "area_fill": {
300         "wireframe": {
301             "description": "Ingen fyll (wireframe)"
302         },
303         "partial": {
304             "description": "Delvis fylt"
305         },
306         "full": {
307             "description": "Helfylt"
308         }
309     },
310     "restore": {
311         "heading": "Du har ulagrede endringer",
312         "reset": "Tilbakestill"
313     },
314     "save": {
315         "title": "Lagre",
316         "help": "Lagre endringene i OpenStreetMap, slik at de blir synlige for andre brukere.",
317         "no_changes": "Ingen endringer å lagre.",
318         "uploading": "Laster opp endringer til OpenStreetMap.",
319         "unsaved_changes": "Du har ulagrede endringer",
320         "conflict": {
321             "previous": "< Forrige",
322             "next": "Neste >",
323             "keep_local": "Behold min",
324             "keep_remote": "Bruk de andre sin",
325             "delete": "Behold som slettet",
326             "download_changes": "Eller last ned dine endringer",
327             "done": "Alle konflikter er løst!"
328         }
329     },
330     "success": {
331         "edited_osm": "Redigert OSM!",
332         "just_edited": "Du har akkurat endret OpenStreetMap!",
333         "view_on_osm": "Vis på OSM",
334         "facebook": "Del på Facebook",
335         "twitter": "Del på Twitter",
336         "google": "Del på Google+",
337         "help_link_text": "Detaljer"
338     },
339     "confirm": {
340         "okay": "OK",
341         "cancel": "Avbryt"
342     },
343     "splash": {
344         "welcome": "Velkommen til iD OpenStreetMap editor",
345         "walkthrough": "Begynn Gjennomgangen",
346         "start": "Rediger Nå"
347     },
348     "source_switch": {
349         "live": "direkte",
350         "lose_changes": "Du har ulagrede endringer. Hvis du bytter fra kartserveren så vil du miste dem. Er du sikker på at du vil bytte server?"
351     },
352     "tag_reference": {
353         "description": "Beskrivelse",
354         "on_wiki": "{tag} på wiki.osm.org",
355         "used_with": "brukes med {type}"
356     },
357     "validations": {
358         "untagged_line": "Utagget linje",
359         "untagged_area": "Utagget areal",
360         "many_deletions": "Du skal slette {n} objekter. Er du sikker på at du vil gjøre dette? Dette vil slette dem fra kartet som alle andre ser på openstreetmap.org.",
361         "tag_suggests_area": "Taggen {tag} anbefaler at linje bør være et areal, men dette er ikke et areal",
362         "deprecated_tags": "Utgående tagger: {tags}"
363     },
364     "zoom": {
365         "in": "Forstørr",
366         "out": "Forminsk"
367     },
368     "gpx": {
369         "local_layer": "Lokal GPX-fil",
370         "zoom": "Zoom inn til GPX-spor",
371         "browse": "Finn .gpx-fil"
372     },
373     "help": {
374         "title": "Hjelp"
375     },
376     "intro": {
377         "navigation": {
378             "title": "Navigasjon",
379             "drag": "Hovedkartet viser data fra OpenstreetMap lagt over en bakgrunn. Du kan navigere ved å dra eller scrolle, slik som et vanlig nettkart. **Dra kartet!**"
380         },
381         "points": {
382             "title": "Punkter"
383         },
384         "areas": {
385             "title": "Områder",
386             "search": "**Søk etter '{name}'.**"
387         },
388         "lines": {
389             "title": "Linjer"
390         },
391         "startediting": {
392             "title": "Begynn redigeringen",
393             "start": "Begynn kartredigeringen!"
394         }
395     },
396     "presets": {
397         "categories": {
398             "category-building": {
399                 "name": "Bygingsrelatert"
400             },
401             "category-golf": {
402                 "name": "Golfrelatert"
403             },
404             "category-rail": {
405                 "name": "Togsporrelaterte egenskaper"
406             },
407             "category-road": {
408                 "name": "Veirelatert"
409             },
410             "category-water-area": {
411                 "name": "Vannrelaterte egenskaper"
412             },
413             "category-water-line": {
414                 "name": "Vannrelaterte egenskaper"
415             }
416         },
417         "fields": {
418             "access": {
419                 "label": "Tillatt for",
420                 "options": {
421                     "designated": {
422                         "description": "Tilgang tillatt i henhold til skilt eller spesifike lokale lover"
423                     },
424                     "destination": {
425                         "description": "Tilgang kun tillatt for å nå et mål",
426                         "title": "Mål"
427                     },
428                     "no": {
429                         "description": "Tilgang ikke tillatt for allmennheten",
430                         "title": "Forbudt"
431                     },
432                     "permissive": {
433                         "description": "Tilgang tillatt frem til eieren trekker tillatelsen tilbake",
434                         "title": "Begrenset"
435                     },
436                     "private": {
437                         "description": "Tilgang tillatt kun ved tillatelse fra eieren på individuell basis",
438                         "title": "Privat"
439                     },
440                     "yes": {
441                         "description": "Tilgang gitt av lov; fri tilgang",
442                         "title": "Tillatt"
443                     }
444                 },
445                 "placeholder": "Ikke spesifisert",
446                 "types": {
447                     "bicycle": "Sykler",
448                     "foot": "Fot",
449                     "horse": "Hester",
450                     "motor_vehicle": "Motorkjøretøy"
451                 }
452             },
453             "access_simple": {
454                 "label": "Tillatt for",
455                 "placeholder": "ja"
456             },
457             "address": {
458                 "label": "Adresse",
459                 "placeholders": {
460                     "city": "By",
461                     "conscriptionnumber": "123",
462                     "country": "Land",
463                     "district": "Distrikt",
464                     "hamlet": "Bosetning",
465                     "housename": "Husnavn",
466                     "housenumber": "123",
467                     "place": "Sted",
468                     "postcode": "Postnummer",
469                     "province": "Provins",
470                     "state": "Stat",
471                     "street": "Gate",
472                     "subdistrict": "Underdistrikt",
473                     "suburb": "Forstad"
474                 }
475             },
476             "admin_level": {
477                 "label": "Administrasjonsnivå"
478             },
479             "aerialway": {
480                 "label": "Type"
481             },
482             "aerialway/access": {
483                 "options": {
484                     "both": "Begge",
485                     "entry": "Inngang",
486                     "exit": "Utgang"
487                 }
488             },
489             "aerialway/capacity": {
490                 "label": "Kapasitet (per time)",
491                 "placeholder": "500, 2500, 5000..."
492             },
493             "aerialway/duration": {
494                 "placeholder": "1, 2, 3..."
495             },
496             "aerialway/heating": {
497                 "label": "Oppvarmet"
498             },
499             "aerialway/occupancy": {
500                 "placeholder": "2, 4, 8..."
501             },
502             "aerialway/summer/access": {
503                 "options": {
504                     "both": "Begge",
505                     "entry": "Inngang",
506                     "exit": "Utgang"
507                 }
508             },
509             "aeroway": {
510                 "label": "Type"
511             },
512             "amenity": {
513                 "label": "Type"
514             },
515             "area/highway": {
516                 "label": "Type"
517             },
518             "artwork_type": {
519                 "label": "Type"
520             },
521             "atm": {
522                 "label": "Minibank"
523             },
524             "barrier": {
525                 "label": "Type"
526             },
527             "bench": {
528                 "label": "Benk"
529             },
530             "bicycle_parking": {
531                 "label": "Type"
532             },
533             "boundary": {
534                 "label": "Type"
535             },
536             "brand": {
537                 "label": "Merke"
538             },
539             "building": {
540                 "label": "Bygning"
541             },
542             "building_area": {
543                 "label": "Bygning"
544             },
545             "capacity": {
546                 "label": "Kapasitet",
547                 "placeholder": "50, 100, 200..."
548             },
549             "cardinal_direction": {
550                 "label": "Retning",
551                 "options": {
552                     "E": "Øst",
553                     "ENE": "Øst-nordøst",
554                     "ESE": "Øst-sørøst",
555                     "N": "Nord",
556                     "NE": "Nordøst",
557                     "NNE": "Nord-nordøst",
558                     "NNW": "Nord-nordvest",
559                     "NW": "Nordvest",
560                     "S": "Sør",
561                     "SE": "Sørøst",
562                     "SSE": "Sør-sørøst",
563                     "SSW": "Sør-sørvest",
564                     "SW": "Sørvest",
565                     "W": "Vest",
566                     "WNW": "Vest-nordvest",
567                     "WSW": "Vest-sørvest"
568                 }
569             },
570             "clock_direction": {
571                 "label": "Retning",
572                 "options": {
573                     "anticlockwise": "Mot klokken",
574                     "clockwise": "Med klokken"
575                 }
576             },
577             "collection_times": {
578                 "label": "Hentetider"
579             },
580             "construction": {
581                 "label": "Type"
582             },
583             "content": {
584                 "label": "Innhold"
585             },
586             "country": {
587                 "label": "Land"
588             },
589             "craft": {
590                 "label": "Type"
591             },
592             "crop": {
593                 "label": "Avling"
594             },
595             "crossing": {
596                 "label": "Type"
597             },
598             "cuisine": {
599                 "label": "Kjøkken"
600             },
601             "cycleway": {
602                 "label": "Sykkelfelter",
603                 "options": {
604                     "lane": {
605                         "description": "Et sykkelfelt separat fra biltrafikk med en malt linje",
606                         "title": "Standard sykkelfelt"
607                     },
608                     "none": {
609                         "description": "Ingen sykklfelt",
610                         "title": "Ingen"
611                     },
612                     "shared_lane": {
613                         "title": "Delt sykkelfelt"
614                     }
615                 },
616                 "placeholder": "ingen",
617                 "types": {
618                     "cycleway:left": "Venstresidig",
619                     "cycleway:right": "Høyresidig"
620                 }
621             },
622             "delivery": {
623                 "label": "Levering"
624             },
625             "description": {
626                 "label": "Beskrivelse"
627             },
628             "dock": {
629                 "label": "Type"
630             },
631             "drive_through": {
632                 "label": "Gjennomkjøring"
633             },
634             "electrified": {
635                 "label": "Elektrifisering",
636                 "options": {
637                     "no": "Nei",
638                     "rail": "Elektrifisert jernbane",
639                     "yes": "Ja (uspesifisert)"
640                 }
641             },
642             "elevation": {
643                 "label": "Høyde over havet"
644             },
645             "emergency": {
646                 "label": "Nød"
647             },
648             "entrance": {
649                 "label": "Type"
650             },
651             "except": {
652                 "label": "Unntak"
653             },
654             "fax": {
655                 "label": "Fax",
656                 "placeholder": "+47 22 12 34 56"
657             },
658             "fee": {
659                 "label": "Avgift"
660             },
661             "fire_hydrant/type": {
662                 "label": "Type",
663                 "options": {
664                     "pillar": "Over bakken",
665                     "pond": "Vanndam",
666                     "underground": "Under overflaten",
667                     "wall": "Vegg"
668                 }
669             },
670             "fixme": {
671                 "label": "Fiks meg"
672             },
673             "fuel": {
674                 "label": "Drivstoff"
675             },
676             "gauge": {
677                 "label": "Måler"
678             },
679             "gender": {
680                 "label": "Kjønn",
681                 "options": {
682                     "female": "Hunkjønn",
683                     "male": "Hankjønn",
684                     "unisex": "Unisex"
685                 },
686                 "placeholder": "Ukjent"
687             },
688             "generator/method": {
689                 "label": "Metode"
690             },
691             "generator/source": {
692                 "label": "Kilde"
693             },
694             "generator/type": {
695                 "label": "Type"
696             },
697             "golf_hole": {
698                 "label": "Referanse",
699                 "placeholder": "Hull nummer (1-18)"
700             },
701             "handicap": {
702                 "label": "Handikapp",
703                 "placeholder": "1-18"
704             },
705             "handrail": {
706                 "label": "Gelender"
707             },
708             "highway": {
709                 "label": "Type"
710             },
711             "historic": {
712                 "label": "Type"
713             },
714             "hoops": {
715                 "placeholder": "1, 2, 4..."
716             },
717             "iata": {
718                 "label": "IATA"
719             },
720             "icao": {
721                 "label": "ICAO"
722             },
723             "incline": {
724                 "label": "Stigning"
725             },
726             "incline_steps": {
727                 "options": {
728                     "down": "Ned",
729                     "up": "Opp"
730                 }
731             },
732             "information": {
733                 "label": "Type"
734             },
735             "internet_access": {
736                 "label": "Internettilgang",
737                 "options": {
738                     "no": "Nei",
739                     "terminal": "Terminal",
740                     "wired": "Kablet",
741                     "wlan": "Trådløs",
742                     "yes": "Ja"
743                 }
744             },
745             "lamp_type": {
746                 "label": "Type"
747             },
748             "landuse": {
749                 "label": "Type"
750             },
751             "lanes": {
752                 "label": "Filer",
753                 "placeholder": "1, 2, 3..."
754             },
755             "layer": {
756                 "label": "Lag"
757             },
758             "leaf_cycle": {
759                 "options": {
760                     "evergreen": "Eviggrønn",
761                     "mixed": "Blandet"
762                 }
763             },
764             "leaf_cycle_singular": {
765                 "options": {
766                     "evergreen": "Eviggrønn"
767                 }
768             },
769             "leaf_type": {
770                 "options": {
771                     "mixed": "Blandet"
772                 }
773             },
774             "leisure": {
775                 "label": "Type"
776             },
777             "levels": {
778                 "label": "Etasjer",
779                 "placeholder": "2, 4, 6..."
780             },
781             "location": {
782                 "label": "Sted"
783             },
784             "man_made": {
785                 "label": "Type"
786             },
787             "maxspeed": {
788                 "label": "Fartsgrense",
789                 "placeholder": "40, 50, 60..."
790             },
791             "name": {
792                 "label": "Navn",
793                 "placeholder": "Fellesnavn (hvis kjent)"
794             },
795             "natural": {
796                 "label": "Naturlig"
797             },
798             "network": {
799                 "label": "Nettverk"
800             },
801             "note": {
802                 "label": "Notat"
803             },
804             "office": {
805                 "label": "Type"
806             },
807             "oneway": {
808                 "label": "Enveis",
809                 "options": {
810                     "no": "Nei",
811                     "undefined": "Antatt til å være Nei",
812                     "yes": "Ja"
813                 }
814             },
815             "oneway_yes": {
816                 "label": "Enveis",
817                 "options": {
818                     "no": "Nei",
819                     "yes": "Ja"
820                 }
821             },
822             "opening_hours": {
823                 "label": "Timer"
824             },
825             "operator": {
826                 "label": "Betjener"
827             },
828             "park_ride": {
829                 "label": "Park & Ride"
830             },
831             "parking": {
832                 "label": "Type",
833                 "options": {
834                     "sheds": "Skur/utebod",
835                     "surface": "Overflate",
836                     "underground": "Under overflaten"
837                 }
838             },
839             "phone": {
840                 "label": "Telefon",
841                 "placeholder": "+47 22 12 34 56"
842             },
843             "piste/type": {
844                 "label": "Type"
845             },
846             "place": {
847                 "label": "Type"
848             },
849             "power": {
850                 "label": "Type"
851             },
852             "railway": {
853                 "label": "Type"
854             },
855             "ref": {
856                 "label": "Referanse"
857             },
858             "relation": {
859                 "label": "Type"
860             },
861             "religion": {
862                 "label": "Religion"
863             },
864             "restriction": {
865                 "label": "Type"
866             },
867             "route": {
868                 "label": "Type"
869             },
870             "route_master": {
871                 "label": "Type"
872             },
873             "service": {
874                 "label": "Type"
875             },
876             "service/bicycle/chain_tool": {
877                 "options": {
878                     "no": "Nei",
879                     "undefined": "Antatt til å være Nei",
880                     "yes": "Ja"
881                 }
882             },
883             "service/bicycle/pump": {
884                 "options": {
885                     "no": "Nei",
886                     "undefined": "Antatt til å være Nei",
887                     "yes": "Ja"
888                 }
889             },
890             "shelter": {
891                 "label": "Skur"
892             },
893             "shelter_type": {
894                 "label": "Type"
895             },
896             "shop": {
897                 "label": "Type"
898             },
899             "site": {
900                 "label": "Type"
901             },
902             "smoking": {
903                 "label": "Røyking"
904             },
905             "source": {
906                 "label": "Kilde"
907             },
908             "sport": {
909                 "label": "Sport"
910             },
911             "sport_ice": {
912                 "label": "Sport"
913             },
914             "sport_racing": {
915                 "label": "Idrett"
916             },
917             "structure": {
918                 "label": "Struktur",
919                 "options": {
920                     "bridge": "Bru",
921                     "embankment": "Dike",
922                     "ford": "Vadested",
923                     "tunnel": "Tunnel"
924                 },
925                 "placeholder": "Ukjent"
926             },
927             "substation": {
928                 "label": "Type"
929             },
930             "surface": {
931                 "label": "Overflate"
932             },
933             "takeaway": {
934                 "options": {
935                     "no": "Nei",
936                     "yes": "Ja"
937                 }
938             },
939             "tourism": {
940                 "label": "Type"
941             },
942             "towertype": {
943                 "label": "Tårntype"
944             },
945             "traffic_signals": {
946                 "label": "Type"
947             },
948             "trees": {
949                 "label": "Trær"
950             },
951             "tunnel": {
952                 "label": "Tunnel"
953             },
954             "water": {
955                 "label": "Type"
956             },
957             "waterway": {
958                 "label": "Type"
959             },
960             "website": {
961                 "label": "Nettside",
962                 "placeholder": "http://example.com/"
963             },
964             "wetland": {
965                 "label": "Type"
966             },
967             "wheelchair": {
968                 "label": "Rullestoltilgang"
969             },
970             "wikipedia": {
971                 "label": "Wikipedia"
972             }
973         },
974         "presets": {
975             "address": {
976                 "name": "Adresse"
977             },
978             "aeroway": {
979                 "name": "Taksebane"
980             },
981             "aeroway/aerodrome": {
982                 "name": "Flyplass"
983             },
984             "aeroway/gate": {
985                 "name": "Flyplassgate"
986             },
987             "aeroway/hangar": {
988                 "name": "Hangar"
989             },
990             "aeroway/helipad": {
991                 "name": "Helikopterlandingsplass"
992             },
993             "aeroway/runway": {
994                 "name": "Rullebane"
995             },
996             "aeroway/taxiway": {
997                 "name": "Taxibane"
998             },
999             "aeroway/terminal": {
1000                 "name": "Flyplassterminal"
1001             },
1002             "amenity": {
1003                 "name": "Fasilitet"
1004             },
1005             "amenity/atm": {
1006                 "name": "Minibank"
1007             },
1008             "amenity/bank": {
1009                 "name": "Bank"
1010             },
1011             "amenity/bar": {
1012                 "name": "Bar"
1013             },
1014             "amenity/bench": {
1015                 "name": "Benk"
1016             },
1017             "amenity/bicycle_parking": {
1018                 "name": "Sykkelparkering"
1019             },
1020             "amenity/bicycle_rental": {
1021                 "name": "Sykkelutleie"
1022             },
1023             "amenity/cafe": {
1024                 "name": "Kafé"
1025             },
1026             "amenity/car_rental": {
1027                 "name": "Bilutleie"
1028             },
1029             "amenity/car_sharing": {
1030                 "name": "Bildeling"
1031             },
1032             "amenity/car_wash": {
1033                 "name": "Bilvask"
1034             },
1035             "amenity/casino": {
1036                 "name": "Kasino"
1037             },
1038             "amenity/charging_station": {
1039                 "name": "Ladestasjon"
1040             },
1041             "amenity/cinema": {
1042                 "name": "Kino"
1043             },
1044             "amenity/clinic": {
1045                 "name": "Klinikk"
1046             },
1047             "amenity/clock": {
1048                 "name": "Klokke"
1049             },
1050             "amenity/drinking_water": {
1051                 "name": "Drikkevann"
1052             },
1053             "amenity/embassy": {
1054                 "name": "Ambassade"
1055             },
1056             "amenity/fast_food": {
1057                 "name": "Hurtigmat"
1058             },
1059             "amenity/ferry_terminal": {
1060                 "name": "Fergeterminal"
1061             },
1062             "amenity/fire_station": {
1063                 "name": "Brannstasjon"
1064             },
1065             "amenity/fountain": {
1066                 "name": "Fontene"
1067             },
1068             "amenity/fuel": {
1069                 "name": "Bensinstasjon"
1070             },
1071             "amenity/grave_yard": {
1072                 "name": "Kirkegård"
1073             },
1074             "amenity/hospital": {
1075                 "name": "Sykehusområde"
1076             },
1077             "amenity/kindergarten": {
1078                 "name": "Barnehageområde"
1079             },
1080             "amenity/library": {
1081                 "name": "Bibliotek"
1082             },
1083             "amenity/marketplace": {
1084                 "name": "Markedsplass"
1085             },
1086             "amenity/motorcycle_parking": {
1087                 "name": "Motorsykkelparkering"
1088             },
1089             "amenity/nightclub": {
1090                 "name": "Nattklubb"
1091             },
1092             "amenity/parking": {
1093                 "name": "Bilparkering"
1094             },
1095             "amenity/parking_entrance": {
1096                 "name": "Innkjøring/utkjøring parkeringsgarasje"
1097             },
1098             "amenity/parking_space": {
1099                 "name": "Parkeringsplass"
1100             },
1101             "amenity/pharmacy": {
1102                 "name": "Apotek"
1103             },
1104             "amenity/place_of_worship": {
1105                 "name": "Bedested"
1106             },
1107             "amenity/place_of_worship/buddhist": {
1108                 "name": "Buddhisttempel"
1109             },
1110             "amenity/place_of_worship/christian": {
1111                 "name": "Kirke"
1112             },
1113             "amenity/place_of_worship/jewish": {
1114                 "name": "Synagoge"
1115             },
1116             "amenity/place_of_worship/muslim": {
1117                 "name": "Moské"
1118             },
1119             "amenity/police": {
1120                 "name": "Politi"
1121             },
1122             "amenity/post_box": {
1123                 "name": "Postkasse"
1124             },
1125             "amenity/post_office": {
1126                 "name": "Postkontor"
1127             },
1128             "amenity/pub": {
1129                 "name": "Pub"
1130             },
1131             "amenity/recycling": {
1132                 "name": "Resirkulering"
1133             },
1134             "amenity/restaurant": {
1135                 "name": "Restaurant"
1136             },
1137             "amenity/school": {
1138                 "name": "Skoleområde"
1139             },
1140             "amenity/shelter": {
1141                 "name": "Skur"
1142             },
1143             "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
1144                 "name": "Overnatting for hjemløse"
1145             },
1146             "amenity/studio": {
1147                 "name": "Studio"
1148             },
1149             "amenity/swimming_pool": {
1150                 "name": "Svømmebasseng"
1151             },
1152             "amenity/taxi": {
1153                 "name": "Taxiholdeplass"
1154             },
1155             "amenity/telephone": {
1156                 "name": "Telefon"
1157             },
1158             "amenity/theatre": {
1159                 "name": "Teater"
1160             },
1161             "amenity/toilets": {
1162                 "name": "Toaletter"
1163             },
1164             "amenity/townhall": {
1165                 "name": "Rådhus"
1166             },
1167             "amenity/university": {
1168                 "name": "Universitetsområde"
1169             },
1170             "amenity/veterinary": {
1171                 "name": "Veterinær"
1172             },
1173             "amenity/waste_basket": {
1174                 "name": "Søppel"
1175             },
1176             "area": {
1177                 "name": "Areal"
1178             },
1179             "barrier": {
1180                 "name": "Hinder"
1181             },
1182             "barrier/city_wall": {
1183                 "name": "Bymur"
1184             },
1185             "barrier/cycle_barrier": {
1186                 "name": "Sykkelhinder"
1187             },
1188             "barrier/entrance": {
1189                 "name": "Inngang"
1190             },
1191             "barrier/fence": {
1192                 "name": "Gjerde"
1193             },
1194             "barrier/gate": {
1195                 "name": "Port"
1196             },
1197             "barrier/hedge": {
1198                 "name": "Hekk"
1199             },
1200             "barrier/toll_booth": {
1201                 "name": "Bomstasjon"
1202             },
1203             "barrier/wall": {
1204                 "name": "Mur"
1205             },
1206             "boundary/administrative": {
1207                 "name": "Administrativ grense"
1208             },
1209             "building": {
1210                 "name": "Bygning"
1211             },
1212             "building/apartments": {
1213                 "name": "Leiligheter"
1214             },
1215             "building/barn": {
1216                 "name": "Låve"
1217             },
1218             "building/bunker": {
1219                 "name": "Bunker"
1220             },
1221             "building/cabin": {
1222                 "name": "Hytte"
1223             },
1224             "building/cathedral": {
1225                 "name": "Katedral"
1226             },
1227             "building/chapel": {
1228                 "name": "Kapell"
1229             },
1230             "building/church": {
1231                 "name": "Kirke"
1232             },
1233             "building/college": {
1234                 "name": "College"
1235             },
1236             "building/commercial": {
1237                 "name": "Kommersiell bygning"
1238             },
1239             "building/construction": {
1240                 "name": "Bygning under oppføring"
1241             },
1242             "building/dormitory": {
1243                 "name": "Sovesal"
1244             },
1245             "building/entrance": {
1246                 "name": "Inngang/utgang"
1247             },
1248             "building/garage": {
1249                 "name": "Garasje"
1250             },
1251             "building/garages": {
1252                 "name": "Garasjer"
1253             },
1254             "building/greenhouse": {
1255                 "name": "Veksthus"
1256             },
1257             "building/hospital": {
1258                 "name": "Sykehus"
1259             },
1260             "building/hotel": {
1261                 "name": "Hotell"
1262             },
1263             "building/house": {
1264                 "name": "Hus"
1265             },
1266             "building/industrial": {
1267                 "name": "Industribygg"
1268             },
1269             "building/kindergarten": {
1270                 "name": "Barnehage"
1271             },
1272             "building/public": {
1273                 "name": "Offentlig bygning"
1274             },
1275             "building/residential": {
1276                 "name": "Boliger"
1277             },
1278             "building/roof": {
1279                 "name": "Tak"
1280             },
1281             "building/school": {
1282                 "name": "Skole"
1283             },
1284             "building/shed": {
1285                 "name": "Skur/naust"
1286             },
1287             "building/stable": {
1288                 "name": "Stall"
1289             },
1290             "building/train_station": {
1291                 "name": "Togstasjon"
1292             },
1293             "building/university": {
1294                 "name": "Universitetsbygning"
1295             },
1296             "building/warehouse": {
1297                 "name": "Lagerbygning"
1298             },
1299             "craft": {
1300                 "name": "Håndverk"
1301             },
1302             "craft/basket_maker": {
1303                 "name": "Kurvmaker"
1304             },
1305             "craft/beekeeper": {
1306                 "name": "Birøkter"
1307             },
1308             "craft/blacksmith": {
1309                 "name": "Grovsmed"
1310             },
1311             "craft/boatbuilder": {
1312                 "name": "Båtbygger"
1313             },
1314             "craft/bookbinder": {
1315                 "name": "Bokbinderi"
1316             },
1317             "craft/brewery": {
1318                 "name": "Bryggeri"
1319             },
1320             "craft/carpenter": {
1321                 "name": "Snekker"
1322             },
1323             "craft/carpet_layer": {
1324                 "name": "Teppelegger"
1325             },
1326             "craft/caterer": {
1327                 "name": "Cateringfirma"
1328             },
1329             "craft/clockmaker": {
1330                 "name": "Klokkemaker"
1331             },
1332             "craft/confectionery": {
1333                 "name": "Konfektmaker"
1334             },
1335             "craft/dressmaker": {
1336                 "name": "Syer/syerske"
1337             },
1338             "craft/electrician": {
1339                 "name": "Elektriker"
1340             },
1341             "craft/gardener": {
1342                 "name": "Gartner"
1343             },
1344             "craft/glaziery": {
1345                 "name": "Glassmester"
1346             },
1347             "craft/handicraft": {
1348                 "name": "Kunsthåndverk"
1349             },
1350             "craft/hvac": {
1351                 "name": "VVS"
1352             },
1353             "craft/insulator": {
1354                 "name": "Isolatør"
1355             },
1356             "craft/jeweler": {
1357                 "name": "Gullsmed"
1358             },
1359             "craft/key_cutter": {
1360                 "name": "Nøkkelsliper"
1361             },
1362             "craft/locksmith": {
1363                 "name": "Låsesmed"
1364             },
1365             "craft/metal_construction": {
1366                 "name": "Metallkonstruktør"
1367             },
1368             "craft/optician": {
1369                 "name": "Optiker"
1370             },
1371             "craft/painter": {
1372                 "name": "Maler"
1373             },
1374             "craft/photographer": {
1375                 "name": "Fotograf"
1376             },
1377             "craft/photographic_laboratory": {
1378                 "name": "Fotolaboratorium"
1379             },
1380             "craft/plasterer": {
1381                 "name": "Murpusser"
1382             },
1383             "craft/plumber": {
1384                 "name": "Rørlegger"
1385             },
1386             "craft/pottery": {
1387                 "name": "Keramikk"
1388             },
1389             "craft/rigger": {
1390                 "name": "Scenerigger"
1391             },
1392             "craft/roofer": {
1393                 "name": "Taktekker"
1394             },
1395             "craft/saddler": {
1396                 "name": "Salmaker"
1397             },
1398             "craft/sailmaker": {
1399                 "name": "Seilmaker"
1400             },
1401             "craft/sawmill": {
1402                 "name": "Sagbruk"
1403             },
1404             "craft/scaffolder": {
1405                 "name": "Stillasbygger"
1406             },
1407             "craft/sculpter": {
1408                 "name": "Skulptør"
1409             },
1410             "craft/shoemaker": {
1411                 "name": "Skomaker"
1412             },
1413             "craft/stonemason": {
1414                 "name": "Steinhugger"
1415             },
1416             "craft/sweep": {
1417                 "name": "Feier"
1418             },
1419             "craft/tailor": {
1420                 "name": "Skredder"
1421             },
1422             "craft/tiler": {
1423                 "name": "Flislegger"
1424             },
1425             "craft/tinsmith": {
1426                 "name": "Blikkenslager"
1427             },
1428             "craft/upholsterer": {
1429                 "name": "Møbeltapetserer"
1430             },
1431             "craft/watchmaker": {
1432                 "name": "Urmaker"
1433             },
1434             "craft/winery": {
1435                 "name": "Vingård"
1436             },
1437             "embankment": {
1438                 "name": "Dike"
1439             },
1440             "emergency/ambulance_station": {
1441                 "name": "Ambulansebase"
1442             },
1443             "emergency/fire_hydrant": {
1444                 "name": "Brannhydrant"
1445             },
1446             "emergency/phone": {
1447                 "name": "Nødtelefon"
1448             },
1449             "entrance": {
1450                 "name": "Inngang/utgang"
1451             },
1452             "footway/crossing": {
1453                 "name": "Fotgjengerovergang"
1454             },
1455             "footway/crosswalk": {
1456                 "name": "Fotgjengerovergang"
1457             },
1458             "footway/sidewalk": {
1459                 "name": "Fortau"
1460             },
1461             "ford": {
1462                 "name": "Vadested"
1463             },
1464             "golf/bunker": {
1465                 "name": "Bunkers"
1466             },
1467             "golf/fairway": {
1468                 "name": "Golfbane"
1469             },
1470             "golf/green": {
1471                 "name": "Green"
1472             },
1473             "golf/hole": {
1474                 "name": "Golfbanehull"
1475             },
1476             "golf/lateral_water_hazard": {
1477                 "name": "Sidevannhinder"
1478             },
1479             "golf/rough": {
1480                 "name": "Rough"
1481             },
1482             "golf/tee": {
1483                 "name": "Utslagssted"
1484             },
1485             "golf/water_hazard": {
1486                 "name": "Vannhinder"
1487             },
1488             "highway": {
1489                 "name": "Vei"
1490             },
1491             "highway/bridleway": {
1492                 "name": "Ridevei"
1493             },
1494             "highway/bus_stop": {
1495                 "name": "Busstopp"
1496             },
1497             "highway/crossing": {
1498                 "name": "Fotgjengerovergang"
1499             },
1500             "highway/crosswalk": {
1501                 "name": "Fotgjengerovergang"
1502             },
1503             "highway/cycleway": {
1504                 "name": "Sykkelvei"
1505             },
1506             "highway/footway": {
1507                 "name": "Gangvei"
1508             },
1509             "highway/living_street": {
1510                 "name": "Beboelsesgate"
1511             },
1512             "highway/mini_roundabout": {
1513                 "name": "Mini-rundkjøring"
1514             },
1515             "highway/motorway": {
1516                 "name": "Motorvei"
1517             },
1518             "highway/motorway_junction": {
1519                 "name": "Motorveikryss / Avkjøring"
1520             },
1521             "highway/motorway_link": {
1522                 "name": "Motorveirampe"
1523             },
1524             "highway/path": {
1525                 "name": "Sti"
1526             },
1527             "highway/pedestrian": {
1528                 "name": "Gågate"
1529             },
1530             "highway/primary": {
1531                 "name": "Primær hovedvei"
1532             },
1533             "highway/residential": {
1534                 "name": "Boligvei"
1535             },
1536             "highway/road": {
1537                 "name": "Ukjent vei"
1538             },
1539             "highway/secondary": {
1540                 "name": "Sekundær hovedvei"
1541             },
1542             "highway/service": {
1543                 "name": "Stikkvei"
1544             },
1545             "highway/service/alley": {
1546                 "name": "Smug"
1547             },
1548             "highway/service/drive-through": {
1549                 "name": "Gjennomkjøring"
1550             },
1551             "highway/service/driveway": {
1552                 "name": "Innkjørsel"
1553             },
1554             "highway/service/emergency_access": {
1555                 "name": "Nødtilgang"
1556             },
1557             "highway/service/parking_aisle": {
1558                 "name": "Parkeringsfil"
1559             },
1560             "highway/steps": {
1561                 "name": "Trapp"
1562             },
1563             "highway/stop": {
1564                 "name": "Stoppskilt"
1565             },
1566             "highway/tertiary": {
1567                 "name": "Tertiær hovedvei"
1568             },
1569             "highway/traffic_signals": {
1570                 "name": "Trafikklys"
1571             },
1572             "historic": {
1573                 "name": "Historisk sted"
1574             },
1575             "historic/archaeological_site": {
1576                 "name": "Arkeologisk sted"
1577             },
1578             "historic/castle": {
1579                 "name": "Slott"
1580             },
1581             "historic/monument": {
1582                 "name": "Monument"
1583             },
1584             "historic/ruins": {
1585                 "name": "Ruiner"
1586             },
1587             "landuse/cemetery": {
1588                 "name": "Kirkegård"
1589             },
1590             "landuse/churchyard": {
1591                 "name": "Kirkegård"
1592             },
1593             "landuse/commercial": {
1594                 "name": "Kommersielt område"
1595             },
1596             "landuse/construction": {
1597                 "name": "Konstruksjon"
1598             },
1599             "landuse/farm": {
1600                 "name": "Jordbruksland"
1601             },
1602             "landuse/farmland": {
1603                 "name": "Jordbruksland"
1604             },
1605             "landuse/farmyard": {
1606                 "name": "Gårdsplass"
1607             },
1608             "landuse/forest": {
1609                 "name": "Skog"
1610             },
1611             "landuse/garages": {
1612                 "name": "Garasjer"
1613             },
1614             "landuse/grass": {
1615                 "name": "Gress"
1616             },
1617             "landuse/industrial": {
1618                 "name": "Industrielt område"
1619             },
1620             "landuse/landfill": {
1621                 "name": "Deponi"
1622             },
1623             "landuse/meadow": {
1624                 "name": "Blomstereng"
1625             },
1626             "landuse/military": {
1627                 "name": "Militært område"
1628             },
1629             "landuse/orchard": {
1630                 "name": "Frukthage"
1631             },
1632             "landuse/plant_nursery": {
1633                 "name": "Planteskole"
1634             },
1635             "landuse/quarry": {
1636                 "name": "Steinbrudd"
1637             },
1638             "landuse/residential": {
1639                 "name": "Boligområde"
1640             },
1641             "landuse/retail": {
1642                 "name": "Butikkområde"
1643             },
1644             "landuse/vineyard": {
1645                 "name": "Vingård"
1646             },
1647             "leisure": {
1648                 "name": "Fritid"
1649             },
1650             "leisure/adult_gaming_centre": {
1651                 "name": "Spillekasino"
1652             },
1653             "leisure/bowling_alley": {
1654                 "name": "Bowlingsenter"
1655             },
1656             "leisure/common": {
1657                 "name": "Fellesområde"
1658             },
1659             "leisure/dog_park": {
1660                 "name": "Hundepark"
1661             },
1662             "leisure/firepit": {
1663                 "name": "Bålsted"
1664             },
1665             "leisure/garden": {
1666                 "name": "Hage"
1667             },
1668             "leisure/golf_course": {
1669                 "name": "Golfbane"
1670             },
1671             "leisure/ice_rink": {
1672                 "name": "Skøytebane"
1673             },
1674             "leisure/marina": {
1675                 "name": "Marina"
1676             },
1677             "leisure/nature_reserve": {
1678                 "name": "Naturreservat"
1679             },
1680             "leisure/park": {
1681                 "name": "Park"
1682             },
1683             "leisure/picnic_table": {
1684                 "name": "Piknikbord"
1685             },
1686             "leisure/pitch": {
1687                 "name": "Idrettsbane"
1688             },
1689             "leisure/pitch/american_football": {
1690                 "name": "Amerikansk fotballbane"
1691             },
1692             "leisure/pitch/baseball": {
1693                 "name": "Baseballbane"
1694             },
1695             "leisure/pitch/basketball": {
1696                 "name": "Basketballbane"
1697             },
1698             "leisure/pitch/rugby_league": {
1699                 "name": "Rugby league-bane"
1700             },
1701             "leisure/pitch/rugby_union": {
1702                 "name": "Rugby union-bane"
1703             },
1704             "leisure/pitch/skateboard": {
1705                 "name": "Skatepark"
1706             },
1707             "leisure/pitch/soccer": {
1708                 "name": "Fotballbane"
1709             },
1710             "leisure/pitch/tennis": {
1711                 "name": "Tennisbane"
1712             },
1713             "leisure/pitch/volleyball": {
1714                 "name": "Volleyballbane"
1715             },
1716             "leisure/playground": {
1717                 "name": "Lekeplass"
1718             },
1719             "leisure/running_track": {
1720                 "name": "Løpebane"
1721             },
1722             "leisure/slipway": {
1723                 "name": "Båtslipp"
1724             },
1725             "leisure/sports_centre": {
1726                 "name": "Sportssenter / gym"
1727             },
1728             "leisure/sports_centre/swimming": {
1729                 "name": "Svømmehall / badeland"
1730             },
1731             "leisure/stadium": {
1732                 "name": "Stadion"
1733             },
1734             "leisure/swimming_pool": {
1735                 "name": "Svømmebasseng"
1736             },
1737             "leisure/water_park": {
1738                 "name": "Utendørs badeland"
1739             },
1740             "line": {
1741                 "name": "Linje"
1742             },
1743             "man_made": {
1744                 "name": "Menneskeskapt"
1745             },
1746             "man_made/adit": {
1747                 "name": "Stoll"
1748             },
1749             "man_made/breakwater": {
1750                 "name": "Molo"
1751             },
1752             "man_made/chimney": {
1753                 "name": "Pipe"
1754             },
1755             "man_made/cutline": {
1756                 "name": "Utsiktssted"
1757             },
1758             "man_made/embankment": {
1759                 "name": "Dike"
1760             },
1761             "man_made/flagpole": {
1762                 "name": "Flaggstang"
1763             },
1764             "man_made/gasometer": {
1765                 "name": "Gasometer"
1766             },
1767             "man_made/groyne": {
1768                 "name": "Bølgebryter / høfde"
1769             },
1770             "man_made/lighthouse": {
1771                 "name": "Fyrtårn"
1772             },
1773             "man_made/mast": {
1774                 "name": "Radiomast"
1775             },
1776             "man_made/observation": {
1777                 "name": "Observasjonstårn"
1778             },
1779             "man_made/petroleum_well": {
1780                 "name": "Oljebrønn"
1781             },
1782             "man_made/pier": {
1783                 "name": "Pir"
1784             },
1785             "man_made/pipeline": {
1786                 "name": "Rørledning"
1787             },
1788             "man_made/silo": {
1789                 "name": "Silo"
1790             },
1791             "man_made/storage_tank": {
1792                 "name": "Lagringstank"
1793             },
1794             "man_made/surveillance": {
1795                 "name": "Overvåkning"
1796             },
1797             "man_made/survey_point": {
1798                 "name": "Oppmålingspunkt"
1799             },
1800             "man_made/tower": {
1801                 "name": "Tårn"
1802             },
1803             "man_made/wastewater_plant": {
1804                 "name": "Renseanlegg"
1805             },
1806             "man_made/water_tower": {
1807                 "name": "Vanntårn"
1808             },
1809             "man_made/water_well": {
1810                 "name": "Brønn"
1811             },
1812             "man_made/water_works": {
1813                 "name": "Vannfiltreringsanlegg"
1814             },
1815             "man_made/works": {
1816                 "name": "Anleggsarbeid"
1817             },
1818             "military/airfield": {
1819                 "name": "Flyplass / lufthavn"
1820             },
1821             "military/barracks": {
1822                 "name": "Militærforlegning"
1823             },
1824             "military/bunker": {
1825                 "name": "Bunker"
1826             },
1827             "military/checkpoint": {
1828                 "name": "Sjekkpunkt"
1829             },
1830             "military/danger_area": {
1831                 "name": "Farlig område"
1832             },
1833             "military/naval_base": {
1834                 "name": "Marinebase"
1835             },
1836             "military/obstacle_course": {
1837                 "name": "Hinderløype"
1838             },
1839             "military/range": {
1840                 "name": "Militær skytebane"
1841             },
1842             "military/training_area": {
1843                 "name": "Militært skytefelt"
1844             },
1845             "natural": {
1846                 "name": "Naturlig"
1847             },
1848             "natural/bay": {
1849                 "name": "Bukt"
1850             },
1851             "natural/beach": {
1852                 "name": "Strand"
1853             },
1854             "natural/cave_entrance": {
1855                 "name": "Huleinngang"
1856             },
1857             "natural/cliff": {
1858                 "name": "Klippe"
1859             },
1860             "natural/coastline": {
1861                 "name": "Kystlinje"
1862             },
1863             "natural/fell": {
1864                 "name": "Snaufjell"
1865             },
1866             "natural/glacier": {
1867                 "name": "Bre"
1868             },
1869             "natural/grassland": {
1870                 "name": "Gressåker"
1871             },
1872             "natural/heath": {
1873                 "name": "Hei"
1874             },
1875             "natural/peak": {
1876                 "name": "Topp"
1877             },
1878             "natural/saddle": {
1879                 "name": "Sadelpunkt"
1880             },
1881             "natural/scree": {
1882                 "name": "Ur"
1883             },
1884             "natural/scrub": {
1885                 "name": "Krattskog"
1886             },
1887             "natural/spring": {
1888                 "name": "Vannkilde"
1889             },
1890             "natural/tree": {
1891                 "name": "Tre"
1892             },
1893             "natural/tree_row": {
1894                 "name": "Trerekke"
1895             },
1896             "natural/volcano": {
1897                 "name": "Vulkan"
1898             },
1899             "natural/water": {
1900                 "name": "Vann"
1901             },
1902             "natural/water/lake": {
1903                 "name": "Innsjø"
1904             },
1905             "natural/water/pond": {
1906                 "name": "Dam"
1907             },
1908             "natural/water/reservoir": {
1909                 "name": "Vannreservoir"
1910             },
1911             "natural/wetland": {
1912                 "name": "Myr"
1913             },
1914             "natural/wood": {
1915                 "name": "Skog"
1916             },
1917             "office": {
1918                 "name": "Kontor"
1919             },
1920             "office/accountant": {
1921                 "name": "Regnskapsfører"
1922             },
1923             "office/architect": {
1924                 "name": "Arkitekt"
1925             },
1926             "office/lawyer": {
1927                 "name": "Advokatkontor"
1928             },
1929             "office/newspaper": {
1930                 "name": "Avisredaksjon"
1931             },
1932             "office/political_party": {
1933                 "name": "Politisk parti"
1934             },
1935             "office/travel_agent": {
1936                 "name": "Reisebyrå"
1937             },
1938             "place": {
1939                 "name": "Sted"
1940             },
1941             "place/city": {
1942                 "name": "By"
1943             },
1944             "place/farm": {
1945                 "name": "Gård"
1946             },
1947             "place/hamlet": {
1948                 "name": "Bosetning"
1949             },
1950             "place/island": {
1951                 "name": "Øy"
1952             },
1953             "place/town": {
1954                 "name": "Tettsted"
1955             },
1956             "place/village": {
1957                 "name": "Tettsted"
1958             },
1959             "point": {
1960                 "name": "Punkt"
1961             },
1962             "power": {
1963                 "name": "Strøm"
1964             },
1965             "power/line": {
1966                 "name": "Høyspentlinje"
1967             },
1968             "power/pole": {
1969                 "name": "Høyspentmast"
1970             },
1971             "power/transformer": {
1972                 "name": "Transformator"
1973             },
1974             "public_transport/platform": {
1975                 "name": "Plattform"
1976             },
1977             "railway": {
1978                 "name": "Jernbane"
1979             },
1980             "railway/abandoned": {
1981                 "name": "Nedlagt jernbane"
1982             },
1983             "railway/funicular": {
1984                 "name": "Kabelbane"
1985             },
1986             "railway/halt": {
1987                 "name": "Jernbanestasjon"
1988             },
1989             "railway/level_crossing": {
1990                 "name": "Jernbaneovergang"
1991             },
1992             "railway/monorail": {
1993                 "name": "Monorail"
1994             },
1995             "railway/narrow_gauge": {
1996                 "name": "Smalsporet jernbane"
1997             },
1998             "railway/platform": {
1999                 "name": "Jernbaneplattform"
2000             },
2001             "railway/rail": {
2002                 "name": "Skinne"
2003             },
2004             "railway/station": {
2005                 "name": "Jernbanestasjon"
2006             },
2007             "railway/subway": {
2008                 "name": "T-bane"
2009             },
2010             "railway/subway_entrance": {
2011                 "name": "T-baneinngang"
2012             },
2013             "railway/tram": {
2014                 "name": "Trikk"
2015             },
2016             "relation": {
2017                 "name": "Relasjon"
2018             },
2019             "roundabout": {
2020                 "name": "Rundkjøring"
2021             },
2022             "route/ferry": {
2023                 "name": "Fergerute"
2024             },
2025             "shop": {
2026                 "name": "Butikk"
2027             },
2028             "shop/alcohol": {
2029                 "name": "Vinutsalg"
2030             },
2031             "shop/anime": {
2032                 "name": "Anime-butikk"
2033             },
2034             "shop/antiques": {
2035                 "name": "Antikvariat / antikvitetshandel"
2036             },
2037             "shop/art": {
2038                 "name": "Kunsthandel"
2039             },
2040             "shop/baby_goods": {
2041                 "name": "Babyutstyrsbutikk"
2042             },
2043             "shop/bag": {
2044                 "name": "Veskebutikk"
2045             },
2046             "shop/bakery": {
2047                 "name": "Bakeri"
2048             },
2049             "shop/bathroom_furnishing": {
2050                 "name": "Baderomsbutikk"
2051             },
2052             "shop/beauty": {
2053                 "name": "Skjønnhetsbutikk"
2054             },
2055             "shop/bed": {
2056                 "name": "Sengebutikk"
2057             },
2058             "shop/beverages": {
2059                 "name": "Øl- og vinutsalg"
2060             },
2061             "shop/bicycle": {
2062                 "name": "Sykkelbutikk"
2063             },
2064             "shop/bookmaker": {
2065                 "name": "Bookmaker"
2066             },
2067             "shop/books": {
2068                 "name": "Bokhandel"
2069             },
2070             "shop/boutique": {
2071                 "name": "Klesbutikk"
2072             },
2073             "shop/butcher": {
2074                 "name": "Slakter"
2075             },
2076             "shop/candles": {
2077                 "name": "Lysstøperi"
2078             },
2079             "shop/car": {
2080                 "name": "Bilforhandler"
2081             },
2082             "shop/car_parts": {
2083                 "name": "Bildelforhandler"
2084             },
2085             "shop/car_repair": {
2086                 "name": "Bilverksted"
2087             },
2088             "shop/carpet": {
2089                 "name": "Teppehandler"
2090             },
2091             "shop/cheese": {
2092                 "name": "Ostebutikk"
2093             },
2094             "shop/chocolate": {
2095                 "name": "Sjokoladebutikk"
2096             },
2097             "shop/clothes": {
2098                 "name": "Klesbutikk"
2099             },
2100             "shop/computer": {
2101                 "name": "Databutikk"
2102             },
2103             "shop/confectionery": {
2104                 "name": "Godtebutikk"
2105             },
2106             "shop/convenience": {
2107                 "name": "Nærbutikk"
2108             },
2109             "shop/copyshop": {
2110                 "name": "Printsjappe"
2111             },
2112             "shop/cosmetics": {
2113                 "name": "Parfymeri"
2114             },
2115             "shop/craft": {
2116                 "name": "Håndverks- og kunstbutikk"
2117             },
2118             "shop/curtain": {
2119                 "name": "Gardinbutikk"
2120             },
2121             "shop/dairy": {
2122                 "name": "Ferskvarebutikk"
2123             },
2124             "shop/deli": {
2125                 "name": "Delikatessebutikk"
2126             },
2127             "shop/department_store": {
2128                 "name": "Supermarked"
2129             },
2130             "shop/doityourself": {
2131                 "name": "Byggevarehus"
2132             },
2133             "shop/dry_cleaning": {
2134                 "name": "Renseri"
2135             },
2136             "shop/electronics": {
2137                 "name": "Elektronikkbutikk"
2138             },
2139             "shop/erotic": {
2140                 "name": "Erotikkbutikk"
2141             },
2142             "shop/fabric": {
2143                 "name": "Stoffbutikk"
2144             },
2145             "shop/farm": {
2146                 "name": "Gårdsutsalg"
2147             },
2148             "shop/fashion": {
2149                 "name": "Motebutikk"
2150             },
2151             "shop/fishmonger": {
2152                 "name": "Fiskeforhandler"
2153             },
2154             "shop/florist": {
2155                 "name": "Blomsterbutikk"
2156             },
2157             "shop/frame": {
2158                 "name": "Innrammingsbutikk"
2159             },
2160             "shop/funeral_directors": {
2161                 "name": "Begravelsesagent"
2162             },
2163             "shop/furnace": {
2164                 "name": "Varmebutikk"
2165             },
2166             "shop/furniture": {
2167                 "name": "Møbelforhandler"
2168             },
2169             "shop/garden_centre": {
2170                 "name": "Gartneri"
2171             },
2172             "shop/gift": {
2173                 "name": "Gavebutikk"
2174             },
2175             "shop/greengrocer": {
2176                 "name": "Grønnsakshandler"
2177             },
2178             "shop/hairdresser": {
2179                 "name": "Frisør"
2180             },
2181             "shop/hardware": {
2182                 "name": "Jernvarehandel"
2183             },
2184             "shop/hearing_aids": {
2185                 "name": "Høreapparatutsalg"
2186             },
2187             "shop/herbalist": {
2188                 "name": "Plantelegemiddelbutikk"
2189             },
2190             "shop/hifi": {
2191                 "name": "Hifi-butikk"
2192             },
2193             "shop/houseware": {
2194                 "name": "Isenkrambutikk"
2195             },
2196             "shop/interior_decoration": {
2197                 "name": "Interiørbutikk"
2198             },
2199             "shop/jewelry": {
2200                 "name": "Smykkeforhandler"
2201             },
2202             "shop/kiosk": {
2203                 "name": "Aviskiosk"
2204             },
2205             "shop/kitchen": {
2206                 "name": "Kjøkkenbutikk"
2207             },
2208             "shop/laundry": {
2209                 "name": "Vaskeri"
2210             },
2211             "shop/leather": {
2212                 "name": "Skinnbutikk"
2213             },
2214             "shop/locksmith": {
2215                 "name": "Låsesmed"
2216             },
2217             "shop/mall": {
2218                 "name": "Kjøpesenter"
2219             },
2220             "shop/massage": {
2221                 "name": "Massasjesenter"
2222             },
2223             "shop/medical_supply": {
2224                 "name": "Medisinsk utstyrsbutikk"
2225             },
2226             "shop/mobile_phone": {
2227                 "name": "Mobiltelefonforhandler"
2228             },
2229             "shop/money_lender": {
2230                 "name": "Pengeutlåner"
2231             },
2232             "shop/motorcycle": {
2233                 "name": "Motorsykkelforhandler"
2234             },
2235             "shop/music": {
2236                 "name": "Musikkforretning"
2237             },
2238             "shop/musical_instrument": {
2239                 "name": "Musikkinstrumentbutikk"
2240             },
2241             "shop/newsagent": {
2242                 "name": "Aviskiosk"
2243             },
2244             "shop/optician": {
2245                 "name": "Optiker"
2246             },
2247             "shop/organic": {
2248                 "name": "Økologisk matbutikk"
2249             },
2250             "shop/outdoor": {
2251                 "name": "Villmarksbutikk"
2252             },
2253             "shop/paint": {
2254                 "name": "Malingsbutikk"
2255             },
2256             "shop/pawnbroker": {
2257                 "name": "Pantelåner"
2258             },
2259             "shop/pet": {
2260                 "name": "Dyrebutikk"
2261             },
2262             "shop/photo": {
2263                 "name": "Fotobutikk"
2264             },
2265             "shop/pyrotechnics": {
2266                 "name": "Fyrverkerihandel"
2267             },
2268             "shop/radiotechnics": {
2269                 "name": "Elektronikkbutikk"
2270             },
2271             "shop/religion": {
2272                 "name": "Religiøs butikk"
2273             },
2274             "shop/scuba_diving": {
2275                 "name": "Dykkerutstyrsbutikk"
2276             },
2277             "shop/seafood": {
2278                 "name": "Sjømatbutikk"
2279             },
2280             "shop/second_hand": {
2281                 "name": "Gjenbruksbutikk"
2282             },
2283             "shop/shoes": {
2284                 "name": "Skobutikk"
2285             },
2286             "shop/sports": {
2287                 "name": "Sportsbutikk"
2288             },
2289             "shop/stationery": {
2290                 "name": "Papirhandel"
2291             },
2292             "shop/storage_rental": {
2293                 "name": "Minilager"
2294             },
2295             "shop/supermarket": {
2296                 "name": "Supermarked"
2297             },
2298             "shop/tailor": {
2299                 "name": "Skredder"
2300             },
2301             "shop/tattoo": {
2302                 "name": "Tatovør"
2303             },
2304             "shop/tea": {
2305                 "name": "Tebutikk"
2306             },
2307             "shop/ticket": {
2308                 "name": "Billettutsalg"
2309             },
2310             "shop/tobacco": {
2311                 "name": "Tobakksbutikk"
2312             },
2313             "shop/toys": {
2314                 "name": "Lekebutikk"
2315             },
2316             "shop/travel_agency": {
2317                 "name": "Reisebyrå"
2318             },
2319             "shop/tyres": {
2320                 "name": "Dekkutsalg"
2321             },
2322             "shop/vacuum_cleaner": {
2323                 "name": "Støvsugerbutikk"
2324             },
2325             "shop/video": {
2326                 "name": "Videoforhandler"
2327             },
2328             "shop/video_games": {
2329                 "name": "Dataspillbutikk"
2330             },
2331             "shop/weapons": {
2332                 "name": "Våpenbutikk"
2333             },
2334             "shop/wine": {
2335                 "name": "Vinbutikk"
2336             },
2337             "tourism": {
2338                 "name": "Turisme"
2339             },
2340             "tourism/alpine_hut": {
2341                 "name": "Fjellhytte"
2342             },
2343             "tourism/artwork": {
2344                 "name": "Kunstverk"
2345             },
2346             "tourism/attraction": {
2347                 "name": "Turistattraksjon"
2348             },
2349             "tourism/camp_site": {
2350                 "name": "Campingplass"
2351             },
2352             "tourism/chalet": {
2353                 "name": "Hytte"
2354             },
2355             "tourism/gallery": {
2356                 "name": "Kunstgalleri"
2357             },
2358             "tourism/guest_house": {
2359                 "name": "Gjestehus"
2360             },
2361             "tourism/hostel": {
2362                 "name": "Hostell"
2363             },
2364             "tourism/hotel": {
2365                 "name": "Hotell"
2366             },
2367             "tourism/information": {
2368                 "name": "Informasjon"
2369             },
2370             "tourism/motel": {
2371                 "name": "Motell"
2372             },
2373             "tourism/museum": {
2374                 "name": "Museum"
2375             },
2376             "tourism/picnic_site": {
2377                 "name": "Pikniksted"
2378             },
2379             "tourism/viewpoint": {
2380                 "name": "Utsiktspunkt"
2381             },
2382             "tourism/zoo": {
2383                 "name": "Zoologisk hage"
2384             },
2385             "traffic_calming/bump": {
2386                 "name": "Fartsdump"
2387             },
2388             "traffic_calming/hump": {
2389                 "name": "Fartshump"
2390             },
2391             "type/boundary": {
2392                 "name": "Grense"
2393             },
2394             "type/boundary/administrative": {
2395                 "name": "Adminstrativ grense"
2396             },
2397             "type/multipolygon": {
2398                 "name": "Multipolygon"
2399             },
2400             "type/restriction": {
2401                 "name": "Begrensning"
2402             },
2403             "type/restriction/no_left_turn": {
2404                 "name": "Ingen venstresving"
2405             },
2406             "type/restriction/no_right_turn": {
2407                 "name": "Ingen høyresving"
2408             },
2409             "type/restriction/no_straight_on": {
2410                 "name": "Ikke rett fram"
2411             },
2412             "type/restriction/no_u_turn": {
2413                 "name": "Ingen U-sving"
2414             },
2415             "type/restriction/only_left_turn": {
2416                 "name": "Påbudt venstresving"
2417             },
2418             "type/restriction/only_right_turn": {
2419                 "name": "Påbudt høyresving"
2420             },
2421             "type/restriction/only_straight_on": {
2422                 "name": "Ikke tillatt å snu"
2423             },
2424             "type/route": {
2425                 "name": "Rute"
2426             },
2427             "type/route/bicycle": {
2428                 "name": "Sykkelrute"
2429             },
2430             "type/route/bus": {
2431                 "name": "Bussrute"
2432             },
2433             "type/route/detour": {
2434                 "name": "Omkjøringsrute"
2435             },
2436             "type/route/ferry": {
2437                 "name": "Fergerute"
2438             },
2439             "type/route/foot": {
2440                 "name": "Gangrute"
2441             },
2442             "type/route/hiking": {
2443                 "name": "Oppmerket sti"
2444             },
2445             "type/route/pipeline": {
2446                 "name": "Rørledningsrute"
2447             },
2448             "type/route/power": {
2449                 "name": "Kraftlinje"
2450             },
2451             "type/route/train": {
2452                 "name": "Jernbanelinje"
2453             },
2454             "type/route/tram": {
2455                 "name": "Trikkelinje"
2456             },
2457             "type/site": {
2458                 "name": "Sted"
2459             },
2460             "vertex": {
2461                 "name": "Andre"
2462             },
2463             "waterway": {
2464                 "name": "Vannvei"
2465             },
2466             "waterway/boatyard": {
2467                 "name": "Skipsverft"
2468             },
2469             "waterway/canal": {
2470                 "name": "Kanal"
2471             },
2472             "waterway/dam": {
2473                 "name": "Demning"
2474             },
2475             "waterway/ditch": {
2476                 "name": "Grøft"
2477             },
2478             "waterway/drain": {
2479                 "name": "Sluk"
2480             },
2481             "waterway/river": {
2482                 "name": "Elv"
2483             },
2484             "waterway/riverbank": {
2485                 "name": "Elvebredd"
2486             },
2487             "waterway/stream": {
2488                 "name": "Bekk"
2489             }
2490         }
2491     }
2492 }