Update to iD v1.9.7
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sk.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Plocha",
5             "description": "Pridaj do mapy parky, budovy, jazerá alebo dalšie plochy.",
6             "tail": "Kliknutím na mapu začnite kresliť plochu ako park, jazero alebo budovu."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Čiara",
10             "description": "Pridaj do mapy cesty, ulice, chodníky pre chodcov, kanály alebo iné čiary.",
11             "tail": "Kliknutím na mapu začnite kresliť cestu, chodník alebo trať."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Bod",
15             "description": "Pridaj do mapy reštaurácie, pamätihodnosťi, poštové schránky alebo iné body.",
16             "tail": "Kliknutím na mapu pridajte bod."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Prehľadať",
20             "description": "Posunúť a priblížiť mapu."
21         },
22         "draw_area": {
23             "tail": "Kliknite pre pridanie uzlov ku ploche. Pre dokončenie plochy, kliknite na prvý uzol."
24         },
25         "draw_line": {
26             "tail": "Kliknite pre pridanie ďalších uzlov ku čiare. Kliknite na iné čiary aby ste ich spojili a potom dva krát kliknite pre ukončenie čiary."
27         }
28     },
29     "operations": {
30         "add": {
31             "annotation": {
32                 "point": "Pridanie bodu.",
33                 "vertex": "Pridanie uzla k čiare.",
34                 "relation": "Pridanie relácie."
35             }
36         },
37         "start": {
38             "annotation": {
39                 "line": "Začatie čiary.",
40                 "area": "Začatie plochy."
41             }
42         },
43         "continue": {
44             "key": "A",
45             "title": "Pokračovať",
46             "description": "Pokračuj v tejto čiare.",
47             "not_eligible": "Nedá sa pokračovať v žiadnej čiare.",
48             "multiple": "Je možné pokračovať vo viacerých čiarach. Pre výber čiary stlačte kláves \"Shift\" a kliknutím na ňu ju označte.",
49             "annotation": {
50                 "line": "Pokračovanie čiary.",
51                 "area": "Pokračovanie plochy."
52             }
53         },
54         "cancel_draw": {
55             "annotation": "Zrušenie kreslenia."
56         },
57         "change_role": {
58             "annotation": "Zmena roly člena relácie."
59         },
60         "change_tags": {
61             "annotation": "Zmenenie označenia."
62         },
63         "circularize": {
64             "title": "Usporiadaj do kruhu",
65             "description": {
66                 "line": "Usporiadaj čiaru do kruhu.",
67                 "area": "Usporiadaj plochu do kruhu."
68             },
69             "key": "O",
70             "annotation": {
71                 "line": "Usporiadanie čiary do kruhu.",
72                 "area": "Usporiadanie plochy do kruhu."
73             },
74             "not_closed": "Tento objekt nemožno usporiadať do kruhu, pretože nie je uzavretý do slučky.",
75             "too_large": "Tento objekt nemožno usporiadať do kruhu, pretože niektoré jeho časti nie sú viditeľné.",
76             "connected_to_hidden": "Tento objekt nemožno usporiadať do kruhu, pretože je spojený so skrytým objektom."
77         },
78         "orthogonalize": {
79             "title": "Usporiadaj do pravého uhla.",
80             "description": {
81                 "line": "Sprav rohy tejto čiary do pravého uhla.",
82                 "area": "Sprav rohy tejto plochy do pravého uhla."
83             },
84             "key": "S",
85             "annotation": {
86                 "line": "Usporiadanie rohov čiary do pravého uhla.",
87                 "area": "Usporiadanie rohov plochy do pravého uhla."
88             },
89             "not_squarish": "Tento objekt nemožno usporiadať do pravého uhla, pretože nie je štvorcový.",
90             "too_large": "Tento objekt nemožno usporiadať do pravého uhla, pretože niektoré jeho časti nie sú viditeľné.",
91             "connected_to_hidden": "Tento objekt nemožno usporiadať do pravého uhla, pretože je spojený so skrytým objektom."
92         },
93         "straighten": {
94             "title": "Vyrovnaj",
95             "description": "Vyrovnaj túto čiaru.",
96             "key": "S",
97             "annotation": "Vyrovnanie čiary.",
98             "too_bendy": "Tento objekt nemožno vyrovnať, pretože je príliš nepravidelný.",
99             "connected_to_hidden": "Túto čiaru nemožno vyrovnať, pretože je spojená so skrytým objektom."
100         },
101         "delete": {
102             "title": "Vymaž",
103             "description": "Vymazať objekt navždy.",
104             "annotation": {
105                 "point": "Odstránenie bodu.",
106                 "vertex": "Odstránenie uzla z cesty.",
107                 "line": "Odstránenie čiary.",
108                 "area": "Odstránenie plochy.",
109                 "relation": "Odstránenie relácie.",
110                 "multiple": "Odstránenie {n} objektov."
111             },
112             "incomplete_relation": "Tento objekt nemožno vymazať, pretože nebol úplne stiahnutý.",
113             "part_of_relation": "Tento objekt nemôže byť vymazaný, pretože je súčasťou väčšej relácie. Musíte ho najskôr z tejto relácie odobrať.",
114             "connected_to_hidden": "Tento objekt nemožno vymazať, pretože je spojený so skrytým objektom."
115         },
116         "add_member": {
117             "annotation": "Pridanie člena do relácie."
118         },
119         "delete_member": {
120             "annotation": "Odstránenie člena z relácie."
121         },
122         "connect": {
123             "annotation": {
124                 "point": "Pripojenie cesty k bodu.",
125                 "vertex": "Pripojenie cesty k inej ceste.",
126                 "line": "Pripojenie cesty k čiare.",
127                 "area": "Pripojenie cesty k ploche."
128             }
129         },
130         "disconnect": {
131             "title": "Oddeľ",
132             "description": "Oddeľ od seba tieto čiary/plochy.",
133             "key": "D",
134             "annotation": "Oddelenie čiar/plôch.",
135             "not_connected": "Nie je dostatočný počet čiar/plôch na oddelenie.",
136             "connected_to_hidden": "Tento objekt nemožno oddeliť, pretože je spojený so skrytým objektom."
137         },
138         "merge": {
139             "title": "Zlúč",
140             "description": "Zlúč tieto objety.",
141             "key": "C",
142             "annotation": "Zlúč {n} objektov.",
143             "not_eligible": "Tieto objekty nemôžu byť zlúčené.",
144             "not_adjacent": "Tieto objekty nemôžu byť zlúčené, pretože nie sú spojené.",
145             "restriction": "Tieto objekty nemôžu byť zlúčené, pretože aspoň jeden je členom relácie \"{relation}\".",
146             "incomplete_relation": "Tieto objekty nemôžu byť zlúčené, pretože aspoň jeden z nich nebol úplne stiahnutý.",
147             "conflicting_tags": "Tieto objekty nemôžu byť zlúčené, pretože niktoré ich označenia majú odporujúce si hodnoty."
148         },
149         "move": {
150             "title": "Presuň",
151             "description": "Presuň na iné miesto.",
152             "key": "M",
153             "annotation": {
154                 "point": "Presunutie bodu.",
155                 "vertex": "Presunutie uzla cesty.",
156                 "line": "Presunutie čiary.",
157                 "area": "Presunutie plochy.",
158                 "multiple": "Presunutie viacerých objektov."
159             },
160             "incomplete_relation": "Tento objekt nemožno presunúť, pretože nebol úplne stiahnutý.",
161             "too_large": "Tento objekt nemôže byť presunutý, pretože niektoré jeho časti nie sú viditeľné.",
162             "connected_to_hidden": "Tento objekt nemôže byť presunutý, pretože je spojený so skrytým objektom."
163         },
164         "rotate": {
165             "title": "Otoč",
166             "description": "Otoč objekt okolo jeho stredového bodu.",
167             "key": "R",
168             "annotation": {
169                 "line": "Otočenie čiary.",
170                 "area": "Otočenie plochy."
171             },
172             "too_large": "Tento objekt nemôže byť otočený, pretože niektoré jeho časti nie sú viditeľné.",
173             "connected_to_hidden": "Tento objekt nemôže byť otočený, pretože je spojený so skrytým objektom."
174         },
175         "reverse": {
176             "title": "Obráť",
177             "description": "Obráť smer čiary na opačnú stranu.",
178             "key": "V",
179             "annotation": "Obrátenie čiary."
180         },
181         "split": {
182             "title": "Rozdeľ",
183             "description": {
184                 "line": "Rozdeľ čiaru v tomto uzle na dve.",
185                 "area": "Rozdeľ ohraničenie tejto plochy na dve.",
186                 "multiple": "Rozdeľ čiary/hranice plôch v tomto uzle na dve."
187             },
188             "key": "X",
189             "annotation": {
190                 "line": "Rozdelenie čiary.",
191                 "area": "Rozdelenie ohraničenia plochy.",
192                 "multiple": "Rozdelenie {n} čiar/hraníc plôch. "
193             },
194             "not_eligible": "Čiary nemôžu byť rozdelené na ich začiatku alebo konci.",
195             "multiple_ways": "Príliš veľa čiar na rozdelenie.",
196             "connected_to_hidden": "Tento objekt nemôžno rozdeliť, pretože je spojený so skrytým objektom."
197         },
198         "restriction": {
199             "help": {
200                 "select": "Kliknite pre výber segmentu cesty.",
201                 "toggle": "Kliknite pre prepnutie zákazov odbočenia.",
202                 "toggle_on": "Kliknite pre pridanie \"{restriction}\" obmedzenia.",
203                 "toggle_off": "Kliknite pre odstránenie \"{restriction}\"  obmedzenia,"
204             },
205             "annotation": {
206                 "create": "Pridať zákaz odbočenia",
207                 "delete": "Odstrániť zákaz odbočenia"
208             }
209         }
210     },
211     "undo": {
212         "tooltip": "Vrátiť: {action}",
213         "nothing": "Nič na vrátenie."
214     },
215     "redo": {
216         "tooltip": "Zopakuj: {action}",
217         "nothing": "Nič na zopakovanie."
218     },
219     "tooltip_keyhint": "Skratka:",
220     "browser_notice": "Tento editor je podporovaný v prehliadačoch Firefox, Chrome, Safari, Opera a Internet Explorer 11 a vyžší. Aktualizujte prosím svoj prehliadač alebo použite Potlach 2.",
221     "translate": {
222         "translate": "Prelož",
223         "localized_translation_label": "Viacjazyčný názov",
224         "localized_translation_language": "Zvoľte jazyk",
225         "localized_translation_name": "Názov"
226     },
227     "zoom_in_edit": "Priblíž mapu pre editovanie",
228     "logout": "odhlásiť",
229     "loading_auth": "Pripájam na OpenStreetMap...",
230     "report_a_bug": "Nahlásiť chybu",
231     "help_translate": "Pomoc s prekladom",
232     "feature_info": {
233         "hidden_warning": "{count} skrytých objektov",
234         "hidden_details": "Tieto objekty sú skryté: {details}"
235     },
236     "status": {
237         "error": "Nepodarilo sa spojiť s API.",
238         "offline": "API je offline. Skúste upravovať neskôr.",
239         "readonly": "API je iba na čítanie. Budete musieť počkať, aby ste mohli uložiť vaše zmeny."
240     },
241     "commit": {
242         "title": "Ukladanie zmien",
243         "message_label": "Krátky popis ukladaných zmien",
244         "upload_explanation": "Zmeny, ktoré nahráte, budú viditeľné na všetkých mapách, ktoré používajú údaje z OpenStreetMap.",
245         "upload_explanation_with_user": "Zmeny, ktoré nahráte ako {user}, budú viditeľné na všetkých mapách, ktoré používajú údaje z OpenStreetMap.",
246         "save": "Ulož",
247         "cancel": "Zruš",
248         "changes": "{count} Zmien",
249         "warnings": "Varovania",
250         "modified": "Upravené",
251         "deleted": "Odstránené",
252         "created": "Vytvorené"
253     },
254     "contributors": {
255         "list": "Úpravy od {users}",
256         "truncated_list": "Úpravy od {users} a {count} ďalších"
257     },
258     "infobox": {
259         "selected": "{n} označených",
260         "geometry": "Tvar",
261         "closed": "zatvorené",
262         "center": "Stred",
263         "perimeter": "Obvod",
264         "length": "Dĺžka",
265         "area": "Plocha",
266         "centroid": "Ťažisko",
267         "location": "Poloha",
268         "metric": "Metrické",
269         "imperial": "Imperiálne"
270     },
271     "geometry": {
272         "point": "bod",
273         "vertex": "vrchol",
274         "line": "čiara",
275         "area": "plocha",
276         "relation": "relácia"
277     },
278     "geocoder": {
279         "search": "Hľadaj celosvetovo...",
280         "no_results_visible": "Žiadne výsledky v zobrazenej oblasti",
281         "no_results_worldwide": "Bez výsledkov"
282     },
283     "geolocate": {
284         "title": "Ukáž moju polohu"
285     },
286     "inspector": {
287         "no_documentation_combination": "Pre túto kombináciu označenia nie je dostupná dokumentácia",
288         "no_documentation_key": "Pre toto označenie nie je dostupná dokumentácia",
289         "show_more": "Ukáž viac",
290         "view_on_osm": "Ukáž na openstreetmap.org",
291         "all_tags": "Všetky označenia",
292         "all_members": "Všetky členy",
293         "all_relations": "Všetky relácie",
294         "new_relation": "Nová relácia...",
295         "role": "Rola",
296         "choose": "Zvoľte typ objektu",
297         "results": "{n} výsledkov pre {search}",
298         "reference": "Ukáž na OpenStreetMap Wiki",
299         "back_tooltip": "Zmeň typ objektu",
300         "remove": "Odstráň",
301         "search": "Hľadaj",
302         "multiselect": "Vybrané položky",
303         "unknown": "Neznámy",
304         "incomplete": "<nebolo stiahnuté>",
305         "feature_list": "Hľadaj objekty",
306         "edit": "Uprav objekt",
307         "check": {
308             "yes": "Áno",
309             "no": "Nie"
310         },
311         "none": "Žiadne",
312         "node": "Uzol",
313         "way": "Cesta",
314         "relation": "Relácia",
315         "location": "Poloha",
316         "add_fields": "Pridaj pole:"
317     },
318     "background": {
319         "title": "Pozadie",
320         "description": "Nastavenia pozadia",
321         "percent_brightness": "{opacity}% jas",
322         "none": "Žiadne",
323         "custom": "Voliteľné",
324         "custom_button": "Upraviť volitelné pozadie",
325         "custom_prompt": "Zadajte URL pre vzor mapového podkladu. Platné znaky sú {z}, {x}, {y} pre Z/X/Y schému a {u} pre quadtile schému.",
326         "reset": "vynulovať",
327         "minimap": {
328             "description": "Náhľad mapy",
329             "tooltip": "Zobraz odialenú mapu pre ľahšie lokalizovanie práve zobrazenej oblasti."
330         }
331     },
332     "map_data": {
333         "title": "Mapové údaje",
334         "description": "Mapové údaje",
335         "data_layers": "Dátové vrstvy",
336         "fill_area": "Výplň plôch",
337         "map_features": "Mapové objekty",
338         "autohidden": "Tieto objekty boli automaticky skryté, pretože by ich bolo zobrazených príliš veľa. Pre ich editáciu, priblížte mapu."
339     },
340     "feature": {
341         "points": {
342             "description": "Body",
343             "tooltip": "Body záujmu"
344         },
345         "paths": {
346             "description": "Cestičky",
347             "tooltip": "Chodníky, cestičky pre pešich, cyklocesty, atď."
348         },
349         "buildings": {
350             "description": "Budovy",
351             "tooltip": "Budovy, prístrešky, garáže, atď."
352         },
353         "landuse": {
354             "description": "Využitie územia",
355             "tooltip": "Lesy, farmy, parky, obytné územie, firemné plochy, atď."
356         },
357         "boundaries": {
358             "description": "Hranice",
359             "tooltip": "Administratívne hranice"
360         },
361         "water": {
362             "description": "Vodné objekty",
363             "tooltip": "Rieky, jazerá, rybníky, nádrže, atď."
364         },
365         "rail": {
366             "description": "Železničné objekty",
367             "tooltip": "Železnice"
368         },
369         "power": {
370             "description": "Elektrické objety",
371             "tooltip": "Elektrické vedenia, elektrárne, transformátory, atď."
372         },
373         "past_future": {
374             "description": "Bývalý/Budúci objekt",
375             "tooltip": "Navrhovaný, vo výstavbe, opustený, zbúraný, atď."
376         },
377         "others": {
378             "description": "Iné objekty",
379             "tooltip": "Všetko ostané"
380         }
381     },
382     "area_fill": {
383         "wireframe": {
384             "description": "Bez výplne (obrys)",
385             "tooltip": "Aktivovanie obrysového módu umožní lepšie vidieť družicové snímky na pozadí."
386         },
387         "partial": {
388             "description": "Čiastočná výplň",
389             "tooltip": "Plochy sú vykresné s výplňou iba okolo vnútornych okrajoch. (Odporúčané pre začínajúcich používateľov)"
390         },
391         "full": {
392             "description": "Plná výplň",
393             "tooltip": "Plochy su vykreslené plne vyplnené."
394         }
395     },
396     "restore": {
397         "heading": "Máte neuložené zmeny",
398         "description": "Želáte si obnoviť neuložené zmeny z predchádzajúcej návštevy?",
399         "restore": "Obnov",
400         "reset": "Vymaž"
401     },
402     "save": {
403         "title": "Ulož",
404         "help": "Ulož zmeny do OpenStreetMap a sprístupni ich ďalším užívateľom.",
405         "no_changes": "Žiadne zmeny na uloženie.",
406         "error": "Počas ukladania sa vyskyla chyba",
407         "status_code": "Server vrátil chybový kód {code}",
408         "unknown_error_details": "Uistite sa prosím, že ste pripojený k internetu.",
409         "uploading": "Nahrávam zmeny do OpenStreetMap.",
410         "unsaved_changes": "Máte neuložené zmeny",
411         "conflict": {
412             "header": "Vyrieš konfliktné úpravy",
413             "count": "Konflikt {num} z {total}",
414             "previous": "< Predošlý",
415             "next": "Ďaľší >",
416             "keep_local": "Zachovaj moje",
417             "keep_remote": "Použi ich",
418             "restore": "Obnov",
419             "delete": "Ponechaj vymazané",
420             "download_changes": "Alebo stiahni moje zmeny",
421             "done": "Všetky konflikty sú vyriešené!",
422             "help": "Iný používateľ pozmenil niektoré z objektov, ktoré ste zmenili aj vy.\nPre viac detajlov o konflikte, kliknite na každú položku nižšie a vyberte, či chcete ponechať\nvaše zmeny alebo zmeny iných užívateľov.\n"
423         }
424     },
425     "merge_remote_changes": {
426         "conflict": {
427             "deleted": "Tento objekt bol vymazaný používateľom {user}.",
428             "location": "Tento objekt bol posunutý vami a tiež používateľom {user}.",
429             "nodelist": "Body boli zmenené vami a tiež používateľom {user}.",
430             "memberlist": "Členy relácie boli zmenené vami a tiež používateľom {user}.",
431             "tags": "Zmenili ste označenie <b>{tag}</b> na \"{local}\" a {user} ho zmenil na \"{remote}\"."
432         }
433     },
434     "success": {
435         "edited_osm": "OSM bol upravený!",
436         "just_edited": "Práve ste upravili OpenStreetMap!",
437         "view_on_osm": "Zobraz na OSM",
438         "facebook": "Zdieľaj na Facebooku",
439         "twitter": "Zdieľaj na Twitteri",
440         "google": "Zdieľaj na Google+"
441     },
442     "confirm": {
443         "okay": "OK",
444         "cancel": "Zrušiť"
445     },
446     "splash": {
447         "welcome": "Vitajte v iD editore pre OpenStreetMap",
448         "text": "iD je prívetivý ale silný nástroj pre prispievanie do najlepšej slobodnej mapy sveta. Toto je verzia {version}. Pre viac informácií navštívte {website} a nahlasujte chyby na {github}.",
449         "walkthrough": "Začni prehliadku",
450         "start": "Upravuj"
451     },
452     "source_switch": {
453         "live": "pripojený",
454         "lose_changes": "Máte neuložené zmeny. Zmenou mapového servera ich zrušíte. Ste si istý, že chcete prepnúť na iný server?",
455         "dev": "dev"
456     },
457     "tag_reference": {
458         "description": "Popis",
459         "on_wiki": "{tag} na wiki.osm.org",
460         "used_with": "použité s {type}"
461     },
462     "validations": {
463         "untagged_point": "Neoznačený bod",
464         "untagged_line": "Neoznačená čiara",
465         "untagged_area": "Neoznačená plocha",
466         "many_deletions": "Vymazávate {n} objektov. Ste si naozaj istý? Týmto ich vymažete z mapy na openstreetmap.org, ktorú používajú ďalší používatelia.",
467         "tag_suggests_area": "Označenie {tag} predpokladá, že objekt by mal byť plochou a nie čiarou.",
468         "untagged_point_tooltip": "Vyberte typ objektu, ktorý popisuje, čo je tento bod.",
469         "untagged_line_tooltip": "Vyberte typ objektu, ktorý popisuje, čo je táto línia.",
470         "untagged_area_tooltip": "Vyberte typ objektu, ktorý popisuje, čo je táto plocha.",
471         "deprecated_tags": "Neschválené označenie: {tags}"
472     },
473     "zoom": {
474         "in": "Priblíž",
475         "out": "Oddiaľ"
476     },
477     "cannot_zoom": "V tomto móde nemožno viac oddialiť.",
478     "full_screen": "Prepni na plnú obrazovku",
479     "gpx": {
480         "local_layer": "Lokálny GPX súbor",
481         "drag_drop": "Pretiahnite a pustite .gpx súbor na stránku, alebo ckliknite na tlačítko napravo pre výber",
482         "zoom": "Priblíž na GPX stopu",
483         "browse": "Vyber .gpx súbor"
484     },
485     "mapillary": {
486         "view_on_mapillary": "Prezrieť tento obrázok na Mapillary"
487     },
488     "help": {
489         "title": "Pomoc",
490         "help": "# Pomoc\n\nToto je editor pre [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), slobodnú a upravovateľnú mapu sveta. Môžete ho používať na pridávanie a aktualizovanie údajov vo vašom okolí a vylepšiť tak mapu sveta s otvoreným kódom a dátami pre všetkých.\n\nÚpravy, ktoré v tejto mape spravíte, budú viditeľné pre každého, kto používa OpenStreetMap. Na to, aby ste mohli upravovať, sa budete musieť prihlásiť [prihlásiť](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n[iD editor](http://ideditor.com/) je kolaboratívny projekt so [zdrojovým kódom dostupným na GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
491         "editing_saving": "# Upravovanie a ukladanie\n\nTento editor je primárne navrhnutý na prácu online, a aj práve teraz\nho používate cez internetovú stránku. \n\n### Výber objektov\n\nPre výber objektu, ako napríklad cesta alebo bod záujmu, naň kliknite\nna mape. Týmto sa vybraný objekt zvýrazní, otvorí sa panel s jeho\ndetajlami a zobrazí sa ponuka s úkonmi, ktoré môžete s objektom urobiť.\n\nViacero objektov je možné vybrať podržaním klávesu \"Shift\". Potom jednoducho\nkliknite na objekty, ktoré chcete vybrať, alebo pretiahnite po mape akoby ste \nchceli nakresliť obdĺžnik. Týmto sa zobrazí rám a vyberú sa všetky objekty, ktoré\nsa v ňom nachádzajú. \n\n### Ukladanie úprav\nKed urobíte zmeny ako úpravy ciest, budov a miest, tieto budú lokálne uložené,\naž pokiaľ ich neuložíte na server. Netrápte sa ak urobíte chybu. Zmeny môžete\nvrátit späť kliknutím na tlačítko vrátiť a zopakovať kliknutím na tlačitko zopakovať. \n\nKeď chcete ukončit sériu úprav, kliknite na \"Ulož\". Napríklad ak ste dokončili\nčasť mesta a chcete začať s inou časťou. Budete mať možnosť si prehliadnuť,\nčo ste urobili a editor poskytne užitočné návrhy a varovania ak niečo nie je so\nzmenami vporiadku.\n\nAk všetko vyzerá vporiadku, môžete vyplniť krátky komentár vysvetľujúci, čo ste\nurobili a kliknite znovu na \"Ulož\" pre odoslanie zmien \nna [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/), kde budú viditeľné\npre ostatných používateľov a tak dostupné pre ďalšie vylepšenia.\n\nAk nemôžete dokončiť úpravy počas jedného sedenia, môžete zatvoriť okno\nprehliadača, vrátiť sa späť (na rovnakom prehliadači a počítači) a editor vám\nponúkne obnoviť vašu prácu.\n\n### Používanie editora\n\nZoznam dostupných klávesových skratiek je dostupný [tu](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ID/Shortcuts).\n",
492         "roads": "# Cesty\n\nS týmto editorom môžete cesty vytvoriť, opraviť alebo vymazať. Cesty môžu byť rôzneho druhu: chodníky, diaľnice, lesné cestičky, cyklochodníky a iné. Akýkoľvek často prechádzaný úsek by malo byť možné zmapovať.\n\n### Výber\n\nKliknite na cestu pre jej výber. Viditeľným by sa mal stať jej obrys spolu s malou ponukou nástrojov na mape a postranným panelom, ukazujúcim dodatočné informácie o ceste.\n\n### Úprava\n\nČasto krát uvidíte cesty, ktoré nie sú zarovnané so snímkami pod nimi alebo s GPS stopu. Tieto cesty môžete upraviť tak, aby boli na správnom mieste.\n\nNajskôr kliknite na cestu, ktorú chcete zmeniť. Týmto sa zvýrazní a po jej dĺžke sa ukážu kontrolné body, ktoré môžete pretiahnuť na lepšiu pozíciu. Ak chcete pridať nový kontrolný bod pre viac detailov, dva krát kliknite na časť cesty bez uzla a jeden bude pridaný.\n\nAk sa cesta spája s inou cestou, ale nie je správne spojená na mape, môžete pretiahnuť jeden z jej kontrolných bodov na druhú cestu, aby ste ich spojili. Spojenie ciest je dôležité pre mapu a nevyhnutné pre poskytovanie navigácie na cestách.\n\nMôžete tiež kliknúť na nástroj \"Presuň\" alebo stlačiť kláves \"M\" pre posunutie celej cesty naraz a potom kliknite znovu, aby ste uložili presun.\n\n### Vymazávanie\n\nAk je cesta úplne nesprávna - vidíte, že cesta neexistuje na satelitných snímkoch a najlepšie mate potvrdené zo samotného miesta, že tam cesta nie je - môžete ju vymazať, čím ju odstránite z mapy. Pri vymazávaní objektov buďte obozretný, rovnako ako pri iných úpravách sú výsledky viditeľné ostatnými a satelitné snímky sú často neaktuálne, takže cesta môže byť jednoducho novopostavená.\n\nCestu môžete vymazať, tak že na ňu kliknete čim ju vyberiete  a potom kliknete na ikonu smetného koša alebo stlačením klávesu \"Delete\".\n\n### Vytváranie\n\nZistili ste, že niekde by mala byť cesta ale ona tam nie je? Kliknite naľavo hore na ikonu \"Čiara\" alebo stlačte kláves \"2\" pre kreslenie čiary.\n\nAby ste začali kresliť, kliknite na začiatok cesty na mape. Ak cesta odbočuje z inej existujúcej cesty, začnite kliknútím na miesto, kde sa spájajú.\n\nPotom kliknite na body pozdĺž cesty tak, aby nasledovali správny smer podľa satelitných snímkov alebo GPS. Ak cesta, ktorú kreslíte, pretína ďalšiu cestu, spojte ich kliknutím v mieste križovatky. Keď ste hotový s skreslením, dva krát kliknite alebo stlačte kláves \"Enter\" na vašej klávesnici.\n",
493         "gps": "# GPS\n\nzozbierané GPS údaje sú najcennejší zdroj dát pre OpenStreetMap. Tento editor\npodporuje stopy z lokálnych \".gpx\" súborov na vašom počítači. Tento typ GPS stôp\nmôžete zachytiť pomocou rôznych aplikácií pre smartfóny ako aj GPS\nprístrojmi.\n\nPre informácie, ako robiť GPS prieskum, si prečítajte\n[Mapovanie so smartfónom, GPS alebo papierom](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).\n\nPre použitie GPX stopy pre mapovanie, pretiahnite a pustite GPX súbor na mapový\neditor. Po rozpoznaní, bude pridaná na mapu ako jasná fialová\nčiara. Kliknite na ponuku \"Mapové údaje\" na pravej strane pre zapnutie,\nvypnutie alebo priblíženie na túto novú GPX vrstvu. \n\nGPX stopa nie je priamo nahraná na OpenStreetMap. Najlepší spôsob ako\nju využiť je, použiť ju ako predlohu pre zakreslovanie nových objektov\na potom ju [nahrať na OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create)\npre ďalších uživateľov.\n",
494         "imagery": "# Snímky povrchu\n\nLetecké snímky sú dôležitým zdrojom pre mapovanie. Kombinácia leteckých fotografií, satelitných snímok a voľne skompilovaných zdrojov je v editore dostupná vpravo pod ponukou \"Nastavenia pozadia\".\n\nŠtandardne je v editore predvolená satelitná vrstva z [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/), ale ako posuniete a priblížite mapu na nové geografické miesta, dostupnými sa stanú nové zdroje. Niektoré krajiny ako Spojené Štáty, Francúzsko, a Dánsko majú pre niektoré oblasti dostupné veľmi kvalitné snímky.\n\nSnímky môžu byť niekedy posunuté voči mapovým dátam, kvôli chybe na strane poskytovateľa snímkov. Ak uvidíte veľa ciest posunutých voči pozadiu, neposúvajte ich hneď všetky, aby ste ich zarovnali s pozadím. Namiesto toho môžete upraviť snímky, aby odpovedali existujúcim dátam tým, že kliknete na \"Oprav zarovnanie\" naspodku Nastavenia pozadia.\n",
495         "addresses": "# Adresy\n\nAdresy sú jedny z najužitočnejších informácií na mape.\n\nHoci sú adresy často znázorňované ako časti ulíc, v OpenStreetMap sú zaznamenávané ako atribúty budov a miest pozdĺž ulíc.\n\nInformáciu o adrese môžete pridať ku miestam znázornených ako obrysy budov, ale aj ku tým, ktoré boli zmapované ako jediný bod. Najvhodnejším zdrojom adresných údajov je miestny prieskum alebo znalosť lokality. Tak ako pri iných objektoch, kopírovanie z komerčných zdrojov ako Google Mapy je prísne zakázané.\n",
496         "inspector": "# Používanie Inšpektora\n\nInšpektor je sekcia na ľavej strane stránky, ktorá vám umožní\nupravovať detaily vybraného objektu.\n\n### Voľba typu objektu \n\nPo tom ako pridáte bod, čiaru alebo plochu, môžete vybrať aký je to typ objektu.\nNapríklad či je to diaľnica alebo obytná ulica, či supermarket alebo kaviareň.\nInšpektor zobrazí tlačítka pre bežné typy objektov a ďalšie môžete nájsť zadaním\ntoho, čo hľadáte do vyhľadávacieho poľa.\n\nKliknite na \"i\" v pravom dolnom rohu tlačítka pre výber typu objektu, ak sa chcete o ňom dozvedieť viac. Kliknutím na tlačítko vyberiete tento typ objektu.\n\n### Používanie formulárov a upravovanie označenia\n\nPo tom ako zvolíte typ objektu, alebo keď vyberiete objekt, ktorý už má\npridelený typ, inšpektor zobrazí polia s detailmi o objekte ako jeho\nmeno a adresa. \n\nPod poliami, ktoré vidíte, môžete kliknúť na \"Pridať pole\" a pridať ďalšie detaily\nako odkaz na Wikipédiu, prístup pre vozičkárov a ďalšie.\n\nNaspodku inšpektora kliknite na \"Dodatočné označenia\" pre pridanie ľubovoľných\noznačení pre daný element. [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) je\nvýborný zdroj pre zistenie populárnych kombinácií označení.\n\nZmeny, ktoré spravíte v inšpektorovi, sú automaticky aplikované na mapu.\nVrátiť späť ich môžete kedykoľvek kliknutím na tlačítko \"Vrátiť\".\n",
497         "buildings": "# Budovy\n\nOpenStreetMap je najväčšia databáza budov na svete. Práve vy ju môžete tvoriť a vylepšovať.\n\n### Výber\n\nBudovu môžete vybrať kliknutím na jej hranicu. Týmto sa budova zvýrazní a otvorí sa malá ponuka nástrojov a postranný panel, ukazujúcim dodatočné informácie o budove.\n\n### Úprava\n\nNiekedy môžu byť budovy chybne umiestnené alebo mať nesprávne označenia.\n\nPre presun celej budovy ju vyberte, a potom kliknite na nástroj \"Presunúť\". Posuňte vašu myš, aby ste posunuli budovu a kliknite, keď je umiestnená správne.\n\nPre opravu tvaru budovy, kliknite a ťahajte za uzly, ktoré tvoria jej ohraničenie, na lepšie miesto.\n\n### Vytváranie\n\nJeden z hlavných problémov okolo pridávania budov je, že OpenStreetMap zaznamenáva budovy ako útvary aj ako body. Nepísaným pravidlom je mapovať budovy vo forme útvaru vždy, keď je to možné a mapovať firmy, domovy, služby občianskej vybavenosti a ďalšie subjekty, ktoré v budove pôsobia ako body umiestnené vo vnútri útvaru budovy.\n\nZačnite kresliť budovu ako útvar, klinutím na tlačítko \"Plocha\" vľavo hore a ukončite ju buď stlačením \"Enter\" na vašej klávesnici alebo kliknutím na prvý uzol, ktorý ste zakreslili, čím uzavriete útvar.\n\n### Vymazávanie\n\nAk je budova úplne nesprávna - vidíte, že neexistuje na satelitných snímkoch a najlepšie mate potvrdené zo samotného miesta, že tam nie je - môžete ju vymazať, čím ju odstránite z mapy. Pri vymazávaní objektov buďte obozretný. Rovnako ako pri iných úpravách sú výsledky viditeľné ostatnými a satelitné snímky sú často neaktuálne, takže budova môže byť jednoducho novopostavená.\n\nBudovu môžete vymazať tak, že na ňu kliknete, čím ju vyberiete, a potom kliknete na ikonu koša alebo stlačením klávesu \"Delete\".\n",
498         "relations": "# Relácie\n\nRelácia je zvláštny typ objektu v OpenStreetMap, ktorý zoskupuje dokopy iné objekty. Dva najčastejšie typy relácií  sú *trasy*, ktoré zoskupujú časti cesty patriace určitému cestnému ťahu a *multipolygóny*, ktoré zoskupujú čiary vytvárajúce zložité plochy (pozostávajúce z niekoľko častí alebo otvorov uprostred).\n\nObjekty v relácií sa nazývajú *členy*. V postrannom panely môžete vidieť v akých reláciach sa objekt nachádza a kliknutím na reláciu ju označiť. Keď je relácia označená, môžete vidieť všetky jej členy na postrannom panely a zvýraznené na mape.\n\nVo väčšine prípadov sa iD postará o udržovanie relácií počas vášho upravovania automaticky. Dôležitá vec, na ktorú by ste si mali dávať pozor je, ak vymažete časť cesty, aby ste ju presnejšie nakreslili, že táto časť bude členom rovnakých relácií ako časť pôvodná.\n\n ## Úprava relácií\n\nAk chcete upravovať relácie, tu sú základy.\n\nPre pridanie objektu do relácie, vyberte objekt a kliknite na tlačítko \"+\" v časti postranného panelu s názvom \"Všetky relácie\" a vyberte alebo napíšte meno relácie.\n\nPre vytvorenie novej relácie, vyberte prvý objekt, ktorý by mal byť jej členom a kliknite na tlačítko \"+\" v časti s názvom \"Všetky relácie\" a vyberte \"Nová relácia...\".\n\nPre odstránenie objektu z relácie, vyberte objekt a kliknite na tlačitko smetného koša, vedľa relácie, z ktorej ho chcete odobrať.\n\n Pomocou nástroja \"Zlúč\" môžete vytvoriť multipolygón s dierami. Nakreslite dve plochy (vonkajšiu a vnútornú), stlačte klávesu Shift a kliknite na každú z nich, aby ste ich vybrali a potom kliknite na tlačítko \"Zlúč\" (+).\n"
499     },
500     "intro": {
501         "navigation": {
502             "title": "Navigácia",
503             "drag": "Hlavná plocha s mapou zobrazuje nad pozadím údaje z OpenStreetMap. Presúvať sa môžete ťahaním za mapu alebo koliečkom myši rovnako, ako u iných webových máp. **Potiahnite za mapu!**",
504             "select": "Objekty na mape sú reprezentované tromi spôsobmi: pomocou bodov, čiar alebo plôch. Každý objekt môžete vybrať tým, že naň kliknete. **Kliknite na bod, aby ste ho vybrali.**"
505         },
506         "points": {
507             "title": "Body",
508             "search": "Body môžu znázorňovať veľa rôznych objektov. Bod, ktorý ste práve pridali, je Kaviareň. **Vyhľadajte \"{name}\"**",
509             "choose": "**Vyberte Kaviareň zo zoznamu.**",
510             "describe": "Bod je teraz označený ako kaviareň. S použitím editora objektu môžeme pridať viac informácií o objekte. **Pridajte názov**"
511         },
512         "areas": {
513             "title": "Plochy",
514             "place": "Nakreslite plochu umiestnením ďalších uzlov.  Plochu dokončíte kliknutím na počiatočný uzol. **Nakreslite plochu pre ihrisko.**",
515             "search": "**Vyhľadajte \"{name}\".**",
516             "choose": "**Vyberte ihrisko zo zoznamu.**"
517         },
518         "lines": {
519             "title": "Čiary",
520             "start": "**Začnite kresliť čiaru kliknutím na koniec cesty.**",
521             "finish": "Čiary sa dajú ukončiť opätovným kliknutím na posledný uzol. **Dokončite kreslenie cesty.**",
522             "road": "**Vyberte cestu zo zoznamu**",
523             "residential": "Poznáme cesty rôznych typov. Najviac častý z nich je Obytná ulica. **Vyberte typ: Obytná ulica**",
524             "wrong_preset": "Nezvolili ste typ Ubytná ulica. **Kliknite sem pre opätovný výber**"
525         },
526         "startediting": {
527             "title": "Začať upravovať",
528             "save": "Nezabudnite pravidelne ukladať vaše zmeny!",
529             "start": "Začnite mapovať!"
530         }
531     },
532     "presets": {
533         "fields": {
534             "access": {
535                 "label": "Povolený vstup",
536                 "options": {
537                     "designated": {
538                         "description": "Povolenie vstupu je riadené dopravnými značkami alebo miestnymi zákonmi",
539                         "title": "Vyznačené"
540                     },
541                     "destination": {
542                         "description": "Vstup povolený iba dosiahnutie cieľa",
543                         "title": "Prejazd zakázaný"
544                     },
545                     "dismount": {
546                         "description": "Vstup povolený, ale jazdci musia zosadnúť",
547                         "title": "Zosadnutie z vozidla"
548                     },
549                     "no": {
550                         "description": "Verejnosti vstup zakázaný",
551                         "title": "Zakázané"
552                     },
553                     "permissive": {
554                         "description": "Vstup povolený pokiaľ majiteľ povolenie neodvolá",
555                         "title": "Povolený"
556                     },
557                     "private": {
558                         "description": "Vstup možný iba s povolením vlastníka na individuálnom základe",
559                         "title": "Súkromné"
560                     },
561                     "yes": {
562                         "description": "Vstup povolený zo zákona",
563                         "title": "Povolené"
564                     }
565                 },
566                 "placeholder": "Nešpecifikované",
567                 "types": {
568                     "access": "Všetko",
569                     "bicycle": "Bicykle",
570                     "foot": "Chodci",
571                     "horse": "Kone",
572                     "motor_vehicle": "Motorové vozidlá"
573                 }
574             },
575             "access_simple": {
576                 "label": "Povolený vstup",
577                 "placeholder": "áno"
578             },
579             "access_toilets": {
580                 "label": "Prístup"
581             },
582             "address": {
583                 "label": "Adresa",
584                 "placeholders": {
585                     "city": "Mesto",
586                     "conscriptionnumber": "123",
587                     "country": "Štát",
588                     "district": "Okres",
589                     "hamlet": "Osada/Samota",
590                     "housename": "Meno domu",
591                     "housenumber": "123",
592                     "place": "Obec",
593                     "postcode": "PSČ",
594                     "province": "Provincia",
595                     "state": "Štát",
596                     "street": "Ulica",
597                     "subdistrict": "Podoblasť",
598                     "suburb": "Predmestie"
599                 }
600             },
601             "admin_level": {
602                 "label": "Administratívna úroveň"
603             },
604             "aerialway": {
605                 "label": "Typ"
606             },
607             "aerialway/access": {
608                 "label": "Prístup",
609                 "options": {
610                     "both": "Obidva",
611                     "entry": "Vchod",
612                     "exit": "Východ"
613                 }
614             },
615             "aerialway/bubble": {
616                 "label": "Štít proti vetru"
617             },
618             "aerialway/capacity": {
619                 "label": "Kapacita (za hodinu)",
620                 "placeholder": "500, 2500, 5000..."
621             },
622             "aerialway/duration": {
623                 "label": "Dĺžka trvania (minút)",
624                 "placeholder": "1, 2, 3..."
625             },
626             "aerialway/heating": {
627                 "label": "Vyhrievaný"
628             },
629             "aerialway/occupancy": {
630                 "label": "Kapacita",
631                 "placeholder": "2, 4, 8..."
632             },
633             "aerialway/summer/access": {
634                 "label": "Prístup (leto)",
635                 "options": {
636                     "both": "Obidva",
637                     "entry": "Vchod",
638                     "exit": "Východ"
639                 }
640             },
641             "aeroway": {
642                 "label": "Typ"
643             },
644             "amenity": {
645                 "label": "Typ"
646             },
647             "area/highway": {
648                 "label": "Typ"
649             },
650             "artist": {
651                 "label": "Umelec"
652             },
653             "artwork_type": {
654                 "label": "Typ"
655             },
656             "atm": {
657                 "label": "Bankomat"
658             },
659             "backrest": {
660                 "label": "Operadlo"
661             },
662             "barrier": {
663                 "label": "Typ"
664             },
665             "bench": {
666                 "label": "Lavička"
667             },
668             "bicycle_parking": {
669                 "label": "Typ"
670             },
671             "boundary": {
672                 "label": "Typ"
673             },
674             "brand": {
675                 "label": "Značka"
676             },
677             "building": {
678                 "label": "Budova"
679             },
680             "building_area": {
681                 "label": "Budova"
682             },
683             "capacity": {
684                 "label": "Kapacita",
685                 "placeholder": "50, 100, 200..."
686             },
687             "cardinal_direction": {
688                 "label": "Smer",
689                 "options": {
690                     "E": "Východ",
691                     "ENE": "Východo-severovýchod",
692                     "ESE": "Východo-juhovýchod",
693                     "N": "Sever",
694                     "NE": "Severtovýchod",
695                     "NNE": "Severo-severovýchod",
696                     "NNW": "Severo-severozápad",
697                     "NW": "Severozápad",
698                     "S": "Juh",
699                     "SE": "Juhovýchod",
700                     "SSE": "Juho-juhovýchod",
701                     "SSW": "Juho-juhozápad",
702                     "SW": "Juhozápad",
703                     "W": "Západ",
704                     "WNW": "Západo-severozápad",
705                     "WSW": "Západo-juhozápad"
706                 }
707             },
708             "clock_direction": {
709                 "label": "Smer",
710                 "options": {
711                     "anticlockwise": "Proti smeru hodinových ručičiek",
712                     "clockwise": "V smere hodinových ručičiek"
713                 }
714             },
715             "collection_times": {
716                 "label": "Časy výberov"
717             },
718             "construction": {
719                 "label": "Typ"
720             },
721             "content": {
722                 "label": "Obsah"
723             },
724             "country": {
725                 "label": "štát"
726             },
727             "covered": {
728                 "label": "Krytý"
729             },
730             "craft": {
731                 "label": "Typ"
732             },
733             "crop": {
734                 "label": "Pole"
735             },
736             "crossing": {
737                 "label": "Typ"
738             },
739             "cuisine": {
740                 "label": "Druh jedla"
741             },
742             "currency_multi": {
743                 "label": "Typy mien"
744             },
745             "cycleway": {
746                 "label": "Cyklopruh",
747                 "options": {
748                     "lane": {
749                         "description": "Pruh pre bicykle oddelený od ostatnej dopravy namaľovanou čiarou",
750                         "title": "Štandardný cyklopruh"
751                     },
752                     "none": {
753                         "description": "Bez cyklopruhu",
754                         "title": "Žiaden"
755                     },
756                     "opposite": {
757                         "description": "Cyklopruh na jednosmernej ceste, ktorý vedie do oboch smerov",
758                         "title": "Kontra cyklopruh"
759                     },
760                     "opposite_lane": {
761                         "description": "Cyklopruh, ktorý vedie v do protismeru",
762                         "title": "Protismerný cyklopruh"
763                     },
764                     "share_busway": {
765                         "description": "Cyklopruh zdieľaný s pruhom pre autobusy",
766                         "title": "Cyklopruh zdieľaný s autobusom"
767                     },
768                     "shared_lane": {
769                         "description": "Cyklopruh neodelený od zvyšku dopravy",
770                         "title": "Zdieľaný cyklopruh"
771                     },
772                     "track": {
773                         "description": "Cyklopruh oddelený od dopravy fyzickou bariérou",
774                         "title": "Cyklochodník"
775                     }
776                 },
777                 "placeholder": "žiaden",
778                 "types": {
779                     "cycleway:left": "Ľavá strana",
780                     "cycleway:right": "Pravá strana"
781                 }
782             },
783             "delivery": {
784                 "label": "Zásobovnie"
785             },
786             "denomination": {
787                 "label": "Vierovyznanie"
788             },
789             "denotation": {
790                 "label": "Označenie"
791             },
792             "description": {
793                 "label": "Popis"
794             },
795             "diaper": {
796                 "label": "Obsahuje miesto na výmenu plienok"
797             },
798             "dock": {
799                 "label": "Typ"
800             },
801             "drive_through": {
802                 "label": "Obslúženie z auta"
803             },
804             "electrified": {
805                 "label": "Elektrifikovaná",
806                 "options": {
807                     "contact_line": "Troleje",
808                     "no": "Nie",
809                     "rail": "Elektrifikované koľaje",
810                     "yes": "Áno (nešpecifikované)"
811                 },
812                 "placeholder": "Troleje, elektrifikované koľaje..."
813             },
814             "elevation": {
815                 "label": "Nadmorská výška"
816             },
817             "emergency": {
818                 "label": "Záchranná služba"
819             },
820             "entrance": {
821                 "label": "Typ"
822             },
823             "except": {
824                 "label": "Výnimky"
825             },
826             "fax": {
827                 "label": "Fax",
828                 "placeholder": "+31 42 123 4567"
829             },
830             "fee": {
831                 "label": "Poplatok"
832             },
833             "fire_hydrant/type": {
834                 "label": "Typ",
835                 "options": {
836                     "pillar": "Stĺpik/Nadzemný",
837                     "pond": "Požiarna nádrž",
838                     "underground": "Podzemný",
839                     "wall": "Nastenný"
840                 }
841             },
842             "fixme": {
843                 "label": "Oprav ma!"
844             },
845             "fuel": {
846                 "label": "Palivo"
847             },
848             "fuel_multi": {
849                 "label": "Typy palív"
850             },
851             "gauge": {
852                 "label": "Rozchod"
853             },
854             "gender": {
855                 "label": "Pohlavie",
856                 "options": {
857                     "female": "Ženy",
858                     "male": "Muži",
859                     "unisex": "Unisex"
860                 },
861                 "placeholder": "Neznáme"
862             },
863             "generator/method": {
864                 "label": "Metóda"
865             },
866             "generator/source": {
867                 "label": "Zroj"
868             },
869             "generator/type": {
870                 "label": "Typ"
871             },
872             "golf_hole": {
873                 "label": "Referenčné čislo",
874                 "placeholder": "Číslo jamky (1-18)"
875             },
876             "handicap": {
877                 "label": "Handicap",
878                 "placeholder": "1-18"
879             },
880             "handrail": {
881                 "label": "Zábradlie"
882             },
883             "highway": {
884                 "label": "Typ"
885             },
886             "historic": {
887                 "label": "Typ"
888             },
889             "hoops": {
890                 "label": "Koše",
891                 "placeholder": "1, 2, 4..."
892             },
893             "iata": {
894                 "label": "IATA"
895             },
896             "icao": {
897                 "label": "ICAO"
898             },
899             "incline": {
900                 "label": "Sklon"
901             },
902             "incline_steps": {
903                 "label": "Sklon",
904                 "options": {
905                     "down": "Nadol",
906                     "up": "Nahor"
907                 }
908             },
909             "information": {
910                 "label": "Typ"
911             },
912             "internet_access": {
913                 "label": "Prístup k Internetu",
914                 "options": {
915                     "no": "Nie",
916                     "terminal": "Terminál",
917                     "wired": "Káblom",
918                     "wlan": "Wifi",
919                     "yes": "Áno"
920                 }
921             },
922             "internet_access/fee": {
923                 "label": "Poplatok za prístup k Internetu"
924             },
925             "lamp_type": {
926                 "label": "Typ"
927             },
928             "landuse": {
929                 "label": "Typ"
930             },
931             "lanes": {
932                 "label": "Pruhov",
933                 "placeholder": "1, 2, 3..."
934             },
935             "layer": {
936                 "label": "Vrstva"
937             },
938             "leaf_cycle": {
939                 "label": "Opadavosť",
940                 "options": {
941                     "deciduous": "Opadavý",
942                     "evergreen": "Neopadavý",
943                     "mixed": "Zmiešaný",
944                     "semi_deciduous": "Krátkoopadavý",
945                     "semi_evergreen": "Poloopadavý"
946                 }
947             },
948             "leaf_cycle_singular": {
949                 "label": "Opadavosť",
950                 "options": {
951                     "deciduous": "Opadavý",
952                     "evergreen": "Neopadavý",
953                     "semi_deciduous": "Krátkoopadavý",
954                     "semi_evergreen": "Poloopadavý"
955                 }
956             },
957             "leaf_type": {
958                 "label": "Typ listov",
959                 "options": {
960                     "broadleaved": "Listnaté",
961                     "leafless": "Bezlisté",
962                     "mixed": "Zmiešané",
963                     "needleleaved": "Ihličnaté"
964                 }
965             },
966             "leaf_type_singular": {
967                 "label": "Typ listov",
968                 "options": {
969                     "broadleaved": "Listnatý",
970                     "leafless": "Bezlistý",
971                     "needleleaved": "Ihličnatý"
972                 }
973             },
974             "leisure": {
975                 "label": "Typ"
976             },
977             "length": {
978                 "label": "Dĺžka (metrov)"
979             },
980             "level": {
981                 "label": "Poschodie"
982             },
983             "levels": {
984                 "label": "Poschodia",
985                 "placeholder": "2, 4, 6..."
986             },
987             "lit": {
988                 "label": "Osvetlená"
989             },
990             "location": {
991                 "label": "Poloha"
992             },
993             "man_made": {
994                 "label": "Typ"
995             },
996             "maxspeed": {
997                 "label": "Povolená rýchlosť",
998                 "placeholder": "40, 50, 60..."
999             },
1000             "maxstay": {
1001                 "label": "Maximálna dĺžka parkovania"
1002             },
1003             "mtb/scale": {
1004                 "label": "Obtiažnosť pre horské bicykle",
1005                 "options": {
1006                     "0": "0: Štrk/zhutnená pôda, bez prekážok, široké zákruty",
1007                     "1": "1: Miestami nespevnený povrch, malé prekážky, široké zákruty",
1008                     "2": "2: Väčšinou nespevnený povrch, veľké prekážky, ľahké vlásenky",
1009                     "3": "3: Klzký povrch, veľké prekážky, úzke vlásenky",
1010                     "4": "4: Nespevnený povrch alebo balvany, nebezpečné vlásenky",
1011                     "5": "5: Najväčšia obtiažnosť, skalné polia, zosuvy pôdy",
1012                     "6": "6: Nezjazdné okrem najlepších horských bicyklistov"
1013                 },
1014                 "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1015             },
1016             "mtb/scale/imba": {
1017                 "label": "Obtiažnosť podľa IMBA",
1018                 "options": {
1019                     "0": "Najľahšia (biely kruh)",
1020                     "1": "Ľahká (zelený kruh)",
1021                     "2": "Stredná (modrý štvorec)",
1022                     "3": "Ťažká (čierny kosoštvorec)",
1023                     "4": "Veľmi ťažká (dvojitý čierny kosoštvorec)"
1024                 },
1025                 "placeholder": "Lahká, stredná, ťažká..."
1026             },
1027             "mtb/scale/uphill": {
1028                 "label": "Obtiažnosť jazdy do kopca",
1029                 "options": {
1030                     "0": "0: Priem. sklon <10%, štrk/udupaná hlina, bez prekážok",
1031                     "1": "1: Priem. sklon <15%, štrk/udupaná hlina, niekoľko malých objektov",
1032                     "2": "2: Priem. sklon <20%, stabilný povrch, kamene/korene veľkosti päste",
1033                     "3": "3: Priem. sklon <25%, premenlivý povrch, kamene/korene veľkosti päste",
1034                     "4": "4: Priem. sklon <30%, nevhodné podmienky, veľké kamene/konáre",
1035                     "5": "5: Veľmi strmé, bicykel sa musí tlačiť alebo preniesť"
1036                 },
1037                 "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1038             },
1039             "name": {
1040                 "label": "Názov",
1041                 "placeholder": "Vlastné meno objektu (nepovinné)"
1042             },
1043             "natural": {
1044                 "label": "Prírodný"
1045             },
1046             "network": {
1047                 "label": "Sieť"
1048             },
1049             "note": {
1050                 "label": "Poznámka"
1051             },
1052             "office": {
1053                 "label": "Typ"
1054             },
1055             "oneway": {
1056                 "label": "Jednosmerná",
1057                 "options": {
1058                     "no": "Nie",
1059                     "undefined": "Pravdepodobne nie",
1060                     "yes": "Áno"
1061                 }
1062             },
1063             "oneway_yes": {
1064                 "label": "Jednosmerná",
1065                 "options": {
1066                     "no": "Nie",
1067                     "undefined": "Pravdepodobne áno",
1068                     "yes": "Áno"
1069                 }
1070             },
1071             "opening_hours": {
1072                 "label": "Hodiny"
1073             },
1074             "operator": {
1075                 "label": "Operátor"
1076             },
1077             "par": {
1078                 "label": "Par",
1079                 "placeholder": "3, 4, 5..."
1080             },
1081             "parallel_direction": {
1082                 "label": "Smer",
1083                 "options": {
1084                     "backward": "Dozadu",
1085                     "forward": "Dopredu"
1086                 }
1087             },
1088             "park_ride": {
1089                 "label": "Odstavné parkovisko"
1090             },
1091             "parking": {
1092                 "label": "Typ",
1093                 "options": {
1094                     "carports": "Kryté",
1095                     "garage_boxes": "Garáže",
1096                     "lane": "Postranné",
1097                     "multi-storey": "Viacúrovňové",
1098                     "sheds": "Šopy",
1099                     "surface": "Povrchové",
1100                     "underground": "Podzemné"
1101                 }
1102             },
1103             "payment_multi": {
1104                 "label": "Typy platieb"
1105             },
1106             "phone": {
1107                 "label": "Telefón",
1108                 "placeholder": "+31 42 123 4567"
1109             },
1110             "piste/difficulty": {
1111                 "label": "Obtiažnosť",
1112                 "options": {
1113                     "advanced": "Pokročilá (čierny kosoštvorec)",
1114                     "easy": "Ľahká (zelený kruh)",
1115                     "expert": "Pre expertov (dvojitý čierny kosoštvorec)",
1116                     "extreme": "Extrémna (potrebné horolezecké vybavenie)",
1117                     "freeride": "Voľný zjazd (mimo zjazdovky)",
1118                     "intermediate": "Stredná (modrý štvorec)",
1119                     "novice": "Pre začiatočníkov (inštruktážny)"
1120                 },
1121                 "placeholder": "Ľahká, stredná, pokročilá..."
1122             },
1123             "piste/grooming": {
1124                 "label": "Úprava",
1125                 "options": {
1126                     "backcountry": "Bežky",
1127                     "classic": "Klasické",
1128                     "classic+skating": "Klasické a korčuľovanie",
1129                     "mogul": "Bubny",
1130                     "scooter": "Snežné skútre",
1131                     "skating": "Korčuľovanie"
1132                 }
1133             },
1134             "piste/type": {
1135                 "label": "Typ",
1136                 "options": {
1137                     "downhill": "Zjazd",
1138                     "hike": "Pešie túry",
1139                     "ice_skate": "Korčuľovanie",
1140                     "nordic": "Severské lyžovanie",
1141                     "playground": "Ihrisko",
1142                     "skitour": "Bežkovanie do kopca",
1143                     "sled": "Sánky",
1144                     "sleigh": "Záprah",
1145                     "snow_park": "Snežný park"
1146                 }
1147             },
1148             "place": {
1149                 "label": "Typ"
1150             },
1151             "population": {
1152                 "label": "Populácia"
1153             },
1154             "power": {
1155                 "label": "Typ"
1156             },
1157             "power_supply": {
1158                 "label": "Elektrický zdoj"
1159             },
1160             "railway": {
1161                 "label": "Typ"
1162             },
1163             "recycling_accepts": {
1164                 "label": "Prijíma"
1165             },
1166             "ref": {
1167                 "label": "Referenčné čislo"
1168             },
1169             "relation": {
1170                 "label": "Typ"
1171             },
1172             "religion": {
1173                 "label": "Náboženstvo"
1174             },
1175             "restriction": {
1176                 "label": "Typ"
1177             },
1178             "restrictions": {
1179                 "label": "Zákazy odbočovanie"
1180             },
1181             "rooms": {
1182                 "label": "Izby"
1183             },
1184             "route": {
1185                 "label": "Typ"
1186             },
1187             "route_master": {
1188                 "label": "Typ"
1189             },
1190             "sac_scale": {
1191                 "label": "Obtiažnosť turistickej trasy",
1192                 "options": {
1193                     "alpine_hiking": "T4: Vysokohorská  turistika",
1194                     "demanding_alpine_hiking": "T5: Náročná vysokohorská turistika",
1195                     "demanding_mountain_hiking": "T3: Náročná horská turistika",
1196                     "difficult_alpine_hiking": "T6: Obtiažna vysokohorská turistika",
1197                     "hiking": "T1: Turistika",
1198                     "mountain_hiking": "T2: Horská turistika"
1199                 },
1200                 "placeholder": "Horská turistika, vysokohorská turistika..."
1201             },
1202             "sanitary_dump_station": {
1203                 "label": "Vyprázdňovanie toaliet"
1204             },
1205             "seasonal": {
1206                 "label": "Sezónne"
1207             },
1208             "service": {
1209                 "label": "Typ"
1210             },
1211             "service/bicycle/chain_tool": {
1212                 "label": "Oprava reťaze",
1213                 "options": {
1214                     "no": "Nie",
1215                     "undefined": "Pravdepodobne nie",
1216                     "yes": "Áno"
1217                 }
1218             },
1219             "service/bicycle/pump": {
1220                 "label": "Vzduchová pumpa",
1221                 "options": {
1222                     "no": "Nie",
1223                     "undefined": "Pravdepodobne nie",
1224                     "yes": "Áno"
1225                 }
1226             },
1227             "service_rail": {
1228                 "label": "Typ koľaje",
1229                 "options": {
1230                     "crossover": "Výhybka",
1231                     "siding": "Výhybňa",
1232                     "spur": "Vlečka",
1233                     "yard": "Zoraďovacia koľaj"
1234                 }
1235             },
1236             "shelter": {
1237                 "label": "Prístrešok"
1238             },
1239             "shelter_type": {
1240                 "label": "Typ"
1241             },
1242             "shop": {
1243                 "label": "Typ"
1244             },
1245             "site": {
1246                 "label": "Typ"
1247             },
1248             "smoking": {
1249                 "label": "Fajčenie",
1250                 "options": {
1251                     "dedicated": "Určený pre fajčiarov (napr. fajčiarský klub)",
1252                     "isolated": "Vo fajčiarskom priestore, fyzicky oddelený",
1253                     "no": "Zákaz fajčenia",
1254                     "outside": "Vo vonkajšich priestoroch",
1255                     "separated": "Vo fajčiarskom priestore, bez fyzického oddelenia",
1256                     "yes": "Povolené všade"
1257                 },
1258                 "placeholder": "Nie, odelene, áno..."
1259             },
1260             "smoothness": {
1261                 "label": "Rovnosť vozovky",
1262                 "options": {
1263                     "bad": "Pevné kolesá: trekový bicykel, auto, rikša",
1264                     "excellent": "Malé kolieska: kolieskové korčule, skateboard",
1265                     "good": "Tenké kolesá: závodný bicykel",
1266                     "horrible": "Off-road: výkonné off-road vozidlo",
1267                     "impassable": "Nepriechodné / Nie pre kolesové vozidlá",
1268                     "intermediate": "Kolesá: mestský bicykel, invalidný vozík, skúter",
1269                     "very_bad": "Zvýšený podvozok: ľahké off-road vozidlo",
1270                     "very_horrible": "Špecializovaný off-road: traktor, štvorkolka"
1271                 },
1272                 "placeholder": "Malé kolieska, kolesá, off-road..."
1273             },
1274             "social_facility_for": {
1275                 "label": "Služby poskytované pre",
1276                 "placeholder": "Bezdomovcov, postihnutých, deti, atď."
1277             },
1278             "source": {
1279                 "label": "Zroj"
1280             },
1281             "sport": {
1282                 "label": "Šport"
1283             },
1284             "sport_ice": {
1285                 "label": "Šport"
1286             },
1287             "sport_racing": {
1288                 "label": "Šport"
1289             },
1290             "stars": {
1291                 "label": "Hviezdičky"
1292             },
1293             "stop": {
1294                 "options": {
1295                     "all": "Všetky cesty",
1296                     "minor": "Vedľajšia cesta"
1297                 }
1298             },
1299             "structure": {
1300                 "label": "Štruktúra",
1301                 "options": {
1302                     "bridge": "Most",
1303                     "cutting": "Výkop",
1304                     "embankment": "Násyp",
1305                     "ford": "Brod",
1306                     "tunnel": "Tunel"
1307                 },
1308                 "placeholder": "Neznáme"
1309             },
1310             "studio": {
1311                 "label": "Typ"
1312             },
1313             "substation": {
1314                 "label": "Typ"
1315             },
1316             "supervised": {
1317                 "label": "Pod dohľadom"
1318             },
1319             "surface": {
1320                 "label": "Povrch"
1321             },
1322             "tactile_paving": {
1323                 "label": "Taktilné značenie"
1324             },
1325             "takeaway": {
1326                 "label": "Jedlo so sebou",
1327                 "options": {
1328                     "no": "Nie",
1329                     "only": "Iba so sebou",
1330                     "yes": "Áno"
1331                 },
1332                 "placeholder": "Áno, Nie, Iba so sebou..."
1333             },
1334             "toilets/disposal": {
1335                 "label": "Odstraňovanie",
1336                 "options": {
1337                     "bucket": "Suché",
1338                     "chemical": "Chemické",
1339                     "flush": "Splachovacie",
1340                     "pitlatrine": "Latrína"
1341                 }
1342             },
1343             "tourism": {
1344                 "label": "Typ"
1345             },
1346             "towertype": {
1347                 "label": "Typ veže"
1348             },
1349             "tracktype": {
1350                 "label": "Typ lesnej cesty",
1351                 "options": {
1352                     "grade1": "Pevná: spevnený alebo silne skompaktnený povrch",
1353                     "grade2": "Väčšinou pevná: štrk zmiešaný s mäkkými materiálmi",
1354                     "grade3": "Vyvážená zmes tvrdých a mäkkých materiálov",
1355                     "grade4": "Väčšinou jemná: pôda/piesok/tráva s zmiešané s tvrdým materiálom",
1356                     "grade5": "Mäkká: pôda/piesok/tráva"
1357                 },
1358                 "placeholder": "Pevná, väčšinou pevná, mäkká..."
1359             },
1360             "traffic_signals": {
1361                 "label": "Typ"
1362             },
1363             "trail_visibility": {
1364                 "label": "Viditeľnosť trasy",
1365                 "options": {
1366                     "bad": "Zlá: bez značenia, chodník občas nepozorovateľný",
1367                     "excellent": "Výborná: jednoznačný chodník alebo časté značenie",
1368                     "good": "Dobrá: značenie viditeľné, občasne vyžaduje hľadanie",
1369                     "horrible": "Veľmi zlá: často bez chodníka, čiastočne vyžaduje orientačné zručnosti",
1370                     "intermediate": "Stredná: riedke značenie, chodník zväčša viditeľný",
1371                     "no": "Nie: bez chodníka, vyžaduje výborné orientačné zručnosti"
1372                 },
1373                 "placeholder": "Výborná, dobrá, zlá..."
1374             },
1375             "trees": {
1376                 "label": "Stromy"
1377             },
1378             "tunnel": {
1379                 "label": "Tunel"
1380             },
1381             "vending": {
1382                 "label": "Typ tovaru"
1383             },
1384             "water": {
1385                 "label": "Typ"
1386             },
1387             "water_point": {
1388                 "label": "Zdroj vody"
1389             },
1390             "waterway": {
1391                 "label": "Typ"
1392             },
1393             "website": {
1394                 "label": "Internetová stránka",
1395                 "placeholder": "http://adresa.sk/"
1396             },
1397             "wetland": {
1398                 "label": "Typ"
1399             },
1400             "wheelchair": {
1401                 "label": "Prístup pre vozičkárov"
1402             },
1403             "width": {
1404                 "label": "Šírka (metrov)"
1405             },
1406             "wikipedia": {
1407                 "label": "Wikipédia"
1408             }
1409         },
1410         "presets": {
1411             "address": {
1412                 "name": "Adresa",
1413                 "terms": "adresa,ŠPZ,SPZ,ulica"
1414             },
1415             "aerialway": {
1416                 "name": "Vzdušná doprava",
1417                 "terms": "vzdusna doprava,letisko,lanovka,vlek"
1418             },
1419             "aerialway/cable_car": {
1420                 "name": "Kabínková lanovka",
1421                 "terms": "kyvadlova lanovka,kyvadlo,lanovka,kabínka,kabinka"
1422             },
1423             "aerialway/chair_lift": {
1424                 "name": "Kabínková lanovka",
1425                 "terms": "kabinkova lanovka,lanovka,kabinky,kabínky"
1426             },
1427             "aerialway/gondola": {
1428                 "name": "Kyvadlová lanovka",
1429                 "terms": "kyvadlova lanovka,kyvadlo,lanovka,kabínka,kabinka"
1430             },
1431             "aerialway/magic_carpet": {
1432                 "name": "Pásový vlek",
1433                 "terms": "pasovy vlek"
1434             },
1435             "aerialway/platter": {
1436                 "name": "Kotvový vlek",
1437                 "terms": "kotvovy vlek,kotva"
1438             },
1439             "aerialway/pylon": {
1440                 "name": "Stožiar lanovky",
1441                 "terms": "stoziar lanovky,stoziar"
1442             },
1443             "aerialway/rope_tow": {
1444                 "name": "Lanový vlek",
1445                 "terms": "lanovy vlek"
1446             },
1447             "aerialway/station": {
1448                 "name": "Stanica lanovky",
1449                 "terms": "lanovkova stanica,lanovková stanica"
1450             },
1451             "aerialway/t-bar": {
1452                 "name": "Vlek s dvojmiestnou kotvou",
1453                 "terms": "T kotva,teckova kotva,téčková kotva"
1454             },
1455             "aeroway": {
1456                 "name": "Letectvo",
1457                 "terms": "Letisko,pristávacia plocha,terminál,príletová hala,odbavovacia plocha"
1458             },
1459             "aeroway/aerodrome": {
1460                 "name": "Letisko",
1461                 "terms": "Letisko,pristávacia plocha,terminál,príletová hala,odbavovacia plocha"
1462             },
1463             "aeroway/apron": {
1464                 "name": "Odbavovacia plocha",
1465                 "terms": "Letisko,pristávacia plocha,terminál,príletová hala,odbavovacia plocha"
1466             },
1467             "aeroway/gate": {
1468                 "name": "Letiskový východ",
1469                 "terms": "Letisko,pristávacia plocha,terminál,príletová hala,odbavovacia plocha"
1470             },
1471             "aeroway/hangar": {
1472                 "name": "Hangár",
1473                 "terms": "hangar,hangár,letisko"
1474             },
1475             "aeroway/helipad": {
1476                 "name": "Heliport",
1477                 "terms": "vrtuľník,helikoptéra,pristávacia plocha,heliport,helipad,vrtulnik,helikoptera,pristavacia plocha"
1478             },
1479             "aeroway/runway": {
1480                 "name": "Vzletová dráha",
1481                 "terms": "pristávacia dráha, vzletová dráha, pristávací pruh,pristavacia draha,vzletova draha, pristavaci pruh"
1482             },
1483             "aeroway/taxiway": {
1484                 "name": "Rolovacia dráha",
1485                 "terms": "rolovanie, rolovacia draha, rolovacia dráha"
1486             },
1487             "aeroway/terminal": {
1488                 "name": "Letiskový terminál",
1489                 "terms": "letisko,terminal,terminál,letiskový terminál,letiskovy terminal"
1490             },
1491             "amenity": {
1492                 "name": "Občianska vybavenosť",
1493                 "terms": "služba,sluzba,socialna vybavenosť,socialna vybavenost"
1494             },
1495             "amenity/arts_centre": {
1496                 "name": "Galéria umenia",
1497                 "terms": "galeria,centrum umenia,umenie,obrazy,sochy,malby,maľby"
1498             },
1499             "amenity/atm": {
1500                 "name": "Bankomat",
1501                 "terms": "bankomat,peňažný automat"
1502             },
1503             "amenity/bank": {
1504                 "name": "Banka",
1505                 "terms": "banka,pobočka,sporiteľna"
1506             },
1507             "amenity/bar": {
1508                 "name": "Bar",
1509                 "terms": "bar,klub"
1510             },
1511             "amenity/bbq": {
1512                 "name": "Stanovište pre gril",
1513                 "terms": "stanoviste pre girl,bbq,barbicue,opekanie,grilovanie,grilovačka,grilovacka"
1514             },
1515             "amenity/bench": {
1516                 "name": "Lavička",
1517                 "terms": "lavička,lavicka"
1518             },
1519             "amenity/bicycle_parking": {
1520                 "name": "Stojan pre bicykle",
1521                 "terms": "stojan,stojan na bicykle,odstavna plocha, odstavná plocha"
1522             },
1523             "amenity/bicycle_rental": {
1524                 "name": "Prenájom bicyklov",
1525                 "terms": "požičovňa bicyklov, pozicovna bicyklov,cyklopožičovňa,cyklopozicovna"
1526             },
1527             "amenity/bicycle_repair_station": {
1528                 "name": "Stojan s náradím na opravu bicyklov",
1529                 "terms": "stojan s naradim na opravu bicyklov,bicykel,oprava,naradie,náradie"
1530             },
1531             "amenity/biergarten": {
1532                 "name": "Záhradná piváreň",
1533                 "terms": "zahradna pivaren,pivnica,hostinec,krčma,krcma,vonkajšie posedenie,vonkajsie posedenie"
1534             },
1535             "amenity/boat_rental": {
1536                 "name": "Prenájom lodí",
1537                 "terms": "prenajom lodi,požičovňa lodí,pozicovna lodi,prenájom člnov,prenajom clnov,pozivocna clnov,požičovňa člnov, čln,cln,člny,clny,lode,skútre,skutre,vodné skútre,vodne skutre"
1538             },
1539             "amenity/bureau_de_change": {
1540                 "name": "Zmenáreň",
1541                 "terms": "zmenaren,valuty,cudzia mena, výmena peňazí,vymena penazi"
1542             },
1543             "amenity/bus_station": {
1544                 "name": "Autobusová zastávka",
1545                 "terms": "autobusova zastavka,zastávka,zastavka,stanica,autobus,mhd"
1546             },
1547             "amenity/cafe": {
1548                 "name": "Kaviareň",
1549                 "terms": "kaviareň,kaviaren"
1550             },
1551             "amenity/car_rental": {
1552                 "name": "Autopožičovňa",
1553                 "terms": "požičovňa áut,autopožičovňa,pozicovna aut,autopozicovna,prenájom áut,prenajom aut"
1554             },
1555             "amenity/car_sharing": {
1556                 "name": "Zdieľanie áut",
1557                 "terms": "zdieľanie áut,zdielanie aut,car sharing,car-sharing,carsharing"
1558             },
1559             "amenity/car_wash": {
1560                 "name": "Autoumyváreň",
1561                 "terms": "umyváreň automobilov,umyváreň áut,autoumyváreň,autoumyvárka,umyvaren utomobilov,umyvaren aut,autoumyvaren,autoumyvarka"
1562             },
1563             "amenity/casino": {
1564                 "name": "Kasíno",
1565                 "terms": "kasino,automaty,ruleta,poker,stavky,stávky"
1566             },
1567             "amenity/charging_station": {
1568                 "name": "Nabíjacia stanica",
1569                 "terms": "nabijacia stanica,elektromobil,nabíjačka,nabijacka,"
1570             },
1571             "amenity/childcare": {
1572                 "name": "Detská starostlivosť",
1573                 "terms": "detska starostlivost,skolka,škôlka,jasle,jasličky,jaslicky"
1574             },
1575             "amenity/cinema": {
1576                 "name": "Kino",
1577                 "terms": "veľké plátno,film,pohyblivé obrázky,filmový dom,filmové divadlo,najbližšie kino,premietanie,multiplex,kultúrny dom,dom kutúry,3D kino,velke platno,pohyblivé obrazky,filmovy dom,filmove divadlo,najblizsie kino,kulturny dom,dom kultury"
1578             },
1579             "amenity/clinic": {
1580                 "name": "Klinika",
1581                 "terms": "doktor,ambulancia"
1582             },
1583             "amenity/clock": {
1584                 "name": "Hodiny",
1585                 "terms": "hodiny,čas,cas"
1586             },
1587             "amenity/college": {
1588                 "name": "Vysoká škola",
1589                 "terms": "vysoka skola"
1590             },
1591             "amenity/community_centre": {
1592                 "name": "Komunitné centrum",
1593                 "terms": "komunitne centrum,centrum voľného času,centrum volneho casu,cvc,cvč,krúžky,kruzky,vzdelavanie,vzdelávanie,výchova,vychova"
1594             },
1595             "amenity/compressed_air": {
1596                 "name": "Stlačený vzduch",
1597                 "terms": "stlaceny vzduch,kompresor"
1598             },
1599             "amenity/courthouse": {
1600                 "name": "Súd",
1601                 "terms": "sud,súdna sieň,sudna sien,súdny dvor,sudny dvor"
1602             },
1603             "amenity/dentist": {
1604                 "name": "Zubár",
1605                 "terms": "zubar,stomatológia,stomatologia"
1606             },
1607             "amenity/doctors": {
1608                 "name": "Doktor",
1609                 "terms": "lekar,lekár"
1610             },
1611             "amenity/dojo": {
1612                 "name": "Škola bojových umení",
1613                 "terms": "skola bojovych umeni,dojo,karate,kugfu,aikido"
1614             },
1615             "amenity/drinking_water": {
1616                 "name": "Pitná voda",
1617                 "terms": "fontánka na pitie, voda na pitie,pitna voda,pitná voda,fontanka na pitie,voda na pitie"
1618             },
1619             "amenity/embassy": {
1620                 "name": "Veľvyslanectvo",
1621                 "terms": "ambasáda,ambasada,zastupiteľstvo,zastupitelstvo,veľvyslanectvo,velvyslanectvo"
1622             },
1623             "amenity/fast_food": {
1624                 "name": "Rýchle občerstvenie",
1625                 "terms": "rychle obcerstvenie,rýchle občerstvenie,fastfood, fast food"
1626             },
1627             "amenity/ferry_terminal": {
1628                 "name": "Stanica trajektu",
1629                 "terms": "trajekt,kompa,lod,autotrajekt"
1630             },
1631             "amenity/fire_station": {
1632                 "name": "Požiarna stanica",
1633                 "terms": "hasici,poziarnici,hasicska zbrojnica,hasiči,požiarnici,hasičská zbrojnica"
1634             },
1635             "amenity/fountain": {
1636                 "name": "Fontána",
1637                 "terms": "fontana,fontána,fontánka,fontanka"
1638             },
1639             "amenity/fuel": {
1640                 "name": "Čerpacia stanica",
1641                 "terms": "Pumpa,čerpacia stanica,cerpacia stanica,benzinka,benzínka"
1642             },
1643             "amenity/grave_yard": {
1644                 "name": "Pohrebisko",
1645                 "terms": "cintorin,cintorín,pohrebnź ústav,pohrebny ustav,pohreb"
1646             },
1647             "amenity/grit_bin": {
1648                 "name": "Nádoba s posypom",
1649                 "terms": "nadoba s posypom,posyp,strk,štrk,posypový materiál,posypovy material"
1650             },
1651             "amenity/hospital": {
1652                 "name": "Nemocničný areál",
1653                 "terms": "nemocnicny areal,nemocnica,poliklinika"
1654             },
1655             "amenity/hunting_stand": {
1656                 "name": "Poľovnícka postriežka",
1657                 "terms": "polovnicka postriezka,úkryt,ukryt,skrýša,skrysa"
1658             },
1659             "amenity/kindergarten": {
1660                 "name": "Detská škôlka",
1661                 "terms": "detska skolka,škôlka,skolka"
1662             },
1663             "amenity/library": {
1664                 "name": "Knižnica",
1665                 "terms": "Kniznica,biblioteka,bibliotéka,skriptáren,skriptaren"
1666             },
1667             "amenity/marketplace": {
1668                 "name": "Tržnica",
1669                 "terms": "trznica,trhovisko,burza,bazár,bazar,trhy,trh"
1670             },
1671             "amenity/motorcycle_parking": {
1672                 "name": "Parkovanie pre motocykle",
1673                 "terms": "parkovisko,motorky,stojan,stojan pre motorky,moped,babeta,parkovanie pre motorky"
1674             },
1675             "amenity/nightclub": {
1676                 "name": "Nočný klub",
1677                 "terms": "nocny klub"
1678             },
1679             "amenity/parking": {
1680                 "name": "Parkovisko",
1681                 "terms": "parkovisko,parkovanie,garaz,garáž"
1682             },
1683             "amenity/parking_entrance": {
1684                 "name": "Vhod/východ do garáže",
1685                 "terms": "vchod/vychod do garaze,vchod,vychod,garáž,garaz,parkovanie"
1686             },
1687             "amenity/parking_space": {
1688                 "name": "Parkovacie miesto",
1689                 "terms": "parkovisko,miesto na parkovanie"
1690             },
1691             "amenity/pharmacy": {
1692                 "name": "Lekáreň",
1693                 "terms": "lekaren,farmácia,farmacia,lieky,výdajňa liekov,vydajna liekov"
1694             },
1695             "amenity/place_of_worship": {
1696                 "name": "Náboženské miesto",
1697                 "terms": "kostol,kaplnka,chrám,katedrála,bazilika,dom Boží,dom modlitieb,misia,mešita,minaret,synagóga,dóm,svätostánok, oratórium,fara,diecéza,stupa,chram,dom bozi,mesita,synagoga,dom,svatostanok,oratorium,dieceza"
1698             },
1699             "amenity/place_of_worship/buddhist": {
1700                 "name": "Budhistický chrám",
1701                 "terms": "stupa,vihara,kláštor,pagoda,zendo,dojo,chrám,klastor,chram"
1702             },
1703             "amenity/place_of_worship/christian": {
1704                 "name": "Kostol",
1705                 "terms": "kresťanský,kostol,kaplnka,chrám,katedrála,bazilika,dom Boží,dom modlitieb,misia,dóm,svätostánok, oratórium,fara,diecéza,krestansky,katolícky,katolicky,evanielický,evanielicky,chram,katedrala,dom bozi,dom,svatostanok,oratorium,dieceza"
1706             },
1707             "amenity/place_of_worship/jewish": {
1708                 "name": "Synagóga",
1709                 "terms": "Židovský,synagóga,zidovsky,synagoga"
1710             },
1711             "amenity/place_of_worship/muslim": {
1712                 "name": "Mešita",
1713                 "terms": "moslimský,mešita,moslimsky,mesita,minaret,islam"
1714             },
1715             "amenity/police": {
1716                 "name": "Polícia",
1717                 "terms": "polícia,mestská polícia,verejná bezpečnosť,fízli,poliši,zákon,policia,mestska policia,verejna bezpecnost,fizli,polisi,zakon"
1718             },
1719             "amenity/post_box": {
1720                 "name": "Poštová schránka",
1721                 "terms": "schránka,list,zásielka,výber zásielok,schranka,zasielka,vyber zasielok"
1722             },
1723             "amenity/post_office": {
1724                 "name": "Pošta",
1725                 "terms": "posta,Poštový úrad,postovy urad,slovenská pošta,slovenska posta"
1726             },
1727             "amenity/pub": {
1728                 "name": "Krčma",
1729                 "terms": "krcma,hostinec,hospoda,šenk,senk,piváreň,pivaren"
1730             },
1731             "amenity/public_bookcase": {
1732                 "name": "Verejná knihovnička",
1733                 "terms": "verejna knihovnicka,policka na knihy,polička na knihy,verejná požičovňa kníh,verejna pozicovna knih"
1734             },
1735             "amenity/ranger_station": {
1736                 "name": "Stanica horskej služby",
1737                 "terms": "stanica horskej sluzby,sprava narodneho parku, správa národného parku,narodny park,národný park"
1738             },
1739             "amenity/recycling": {
1740                 "name": "Recyklácia",
1741                 "terms": "recyklacia, zber, recyklovanie"
1742             },
1743             "amenity/register_office": {
1744                 "name": "Matričný úrad",
1745                 "terms": "matricny urad,matrika"
1746             },
1747             "amenity/restaurant": {
1748                 "name": "Reštaurácia",
1749                 "terms": "bar,kafetéria,kantýna,jedáleň,pizzeria,jedlo,rýchloobčerstvenie,fastfood,večera,reštaurácia,reštika,jedenie,kantyna,jedalen,rychloobcerstvenie,vecera,restauracia,restika"
1750             },
1751             "amenity/sanitary_dump_station": {
1752                 "name": "Vyprázdňovanie karavánových toaliet",
1753                 "terms": "vyprazdnovanie karavanovych toaliet"
1754             },
1755             "amenity/school": {
1756                 "name": "Školský areál",
1757                 "terms": "Skolsky areal,skola,druzina"
1758             },
1759             "amenity/shelter": {
1760                 "name": "Prístrešok",
1761                 "terms": "pristresok,útulňa,utulna"
1762             },
1763             "amenity/social_facility": {
1764                 "name": "Sociálne zariadenie",
1765                 "terms": "socialne zariadenie"
1766             },
1767             "amenity/social_facility/food_bank": {
1768                 "name": "Potravinová banka",
1769                 "terms": "potravinova banka,vydaj jedla,výdaj jedla,jedlo,strava"
1770             },
1771             "amenity/social_facility/group_home": {
1772                 "name": "Domov dôchodcov",
1773                 "terms": "domov dochodcov"
1774             },
1775             "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
1776                 "name": "Ubytovňa pre bezdomovcov",
1777                 "terms": "ubytovna pre bezdomovcov,útulok,utulok"
1778             },
1779             "amenity/studio": {
1780                 "name": "Štúdio",
1781                 "terms": "Studio"
1782             },
1783             "amenity/swimming_pool": {
1784                 "name": "Plaváreň",
1785                 "terms": "Plavaren,kúpalisko,kupalisko"
1786             },
1787             "amenity/taxi": {
1788                 "name": "Stanovisko taxíkov",
1789                 "terms": "taxík, taxislužba, taxi,taxik,taxisluzba,odvoz"
1790             },
1791             "amenity/telephone": {
1792                 "name": "Telefón",
1793                 "terms": "telefon,telefónna búdka,telefonna budka,automat"
1794             },
1795             "amenity/theatre": {
1796                 "name": "Divadlo",
1797                 "terms": "divadlo,predstavenie,muzikál,hra,scéna,muzikal,scena,činohra,cinohra,balet"
1798             },
1799             "amenity/toilets": {
1800                 "name": "Toalety",
1801                 "terms": "záchod, záchody, toaleta, toalety, WC,zachod,zachody"
1802             },
1803             "amenity/townhall": {
1804                 "name": "Mestský úrad",
1805                 "terms": "radnica,obecný úrad,mestský úrad,správa,obecny urad,mestsky urad,sprava,primátor,primater,starosta"
1806             },
1807             "amenity/university": {
1808                 "name": "Univerzita",
1809                 "terms": "Univerzita,vysoka skola, vysoká škola"
1810             },
1811             "amenity/vending_machine/cigarettes": {
1812                 "name": "Automat na cigarety",
1813                 "terms": "cigarety"
1814             },
1815             "amenity/vending_machine/condoms": {
1816                 "name": "Automat na kondómy",
1817                 "terms": "automat na kondomy,kondóm,kondom"
1818             },
1819             "amenity/vending_machine/drinks": {
1820                 "name": "Automat na nápoje",
1821                 "terms": "automat na napoje,napoj,nápoj"
1822             },
1823             "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
1824                 "name": "Automat na sáčky pre výkaly",
1825                 "terms": "automat na sacky pre vykaly"
1826             },
1827             "amenity/vending_machine/news_papers": {
1828                 "name": "Automat na noviny",
1829                 "terms": "noviny,casopisy,časopisy"
1830             },
1831             "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": {
1832                 "name": "Automat na odosielanie/príjem balíkov",
1833                 "terms": "automat na dodsielanie/prijem balikov,baliky,balíky"
1834             },
1835             "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
1836                 "name": "Automat na parkovacie lístky",
1837                 "terms": "automat na parkovacie listky"
1838             },
1839             "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
1840                 "name": "Automat na lístky pre tranzitnú dopravu",
1841                 "terms": "automat na listky pre tranzitnu dopravu"
1842             },
1843             "amenity/vending_machine/sweets": {
1844                 "name": "Automat na sladkosti",
1845                 "terms": "jedlo,tyčinky,tycinky"
1846             },
1847             "amenity/vending_machine/vending_machine": {
1848                 "name": "Automat",
1849                 "terms": "výdajný automat,vydajny automat"
1850             },
1851             "amenity/veterinary": {
1852                 "name": "Veterinár",
1853                 "terms": "veterinar"
1854             },
1855             "amenity/waste_basket": {
1856                 "name": "Odpadový kôš",
1857                 "terms": "kontajner,kôš,smeti,kos,odpad,odpadkovy kos, odpadkový kôš"
1858             },
1859             "amenity/water_point": {
1860                 "name": "Pitná voda pre karavany",
1861                 "terms": "pitna voda pre karavany"
1862             },
1863             "area": {
1864                 "name": "Plocha",
1865                 "terms": "územie,uzemie"
1866             },
1867             "area/highway": {
1868                 "name": "Plocha cesty",
1869                 "terms": "plocha cesty, "
1870             },
1871             "barrier": {
1872                 "name": "Bariéra",
1873                 "terms": "bariera,plot,zátarasa,zatarasa,blokada,blokáda,múr,mur,brána,brana,stena,rampa"
1874             },
1875             "barrier/block": {
1876                 "name": "Betónový blok",
1877                 "terms": "betonovy blok,beton,zatarasa,kvetináč,kvetinac"
1878             },
1879             "barrier/bollard": {
1880                 "name": "Stĺpik",
1881                 "terms": "stlpik,stĺp,stlptyč,tyc"
1882             },
1883             "barrier/cattle_grid": {
1884                 "name": "Mreža proti pohybu dobytka",
1885                 "terms": "Mreza proti pohybu dobytka,mreza,priekopa,kravy"
1886             },
1887             "barrier/city_wall": {
1888                 "name": "Mestské opevnenie",
1889                 "terms": "Mestske opevnenie,hradby,hradba,fortifikácia,fortifikacia,múr,mur"
1890             },
1891             "barrier/cycle_barrier": {
1892                 "name": "Zábrana pre cyklistov",
1893                 "terms": "Zabrana pre cyklistov,bicykel,bicykle,zatarasa,zátarasa"
1894             },
1895             "barrier/entrance": {
1896                 "name": "Priechod",
1897                 "terms": "vchod,východ,vychod,únikový východ,unikovy vychod,brána,brana,dvere,vráta,vrata"
1898             },
1899             "barrier/fence": {
1900                 "name": "Plot",
1901                 "terms": "ohrada,pletivo,pôtik,plotik"
1902             },
1903             "barrier/gate": {
1904                 "name": "Brána",
1905                 "terms": "brana,vrata,dvere,vstupná brána,vstupna brana,vstup"
1906             },
1907             "barrier/hedge": {
1908                 "name": "Živý plot",
1909                 "terms": "zivy plot,kríky,kriky,okrasný plot,okrasny plot"
1910             },
1911             "barrier/kissing_gate": {
1912                 "name": "Zábrana pre dobytok",
1913                 "terms": "Zabrana pre dobytok,kravy"
1914             },
1915             "barrier/lift_gate": {
1916                 "name": "Rampa",
1917                 "terms": "tyc,tyč,zdvihajuca brana,zdvíhajúca brána,závora,zavora"
1918             },
1919             "barrier/retaining_wall": {
1920                 "name": "Podporná stena",
1921                 "terms": "Podporna stena,múr,mur,vyrovnávacia stena,vyrovnavacia stena"
1922             },
1923             "barrier/stile": {
1924                 "name": "Prielez",
1925                 "terms": "prielaz,rebrík,rebrik,stupačky,stupacky"
1926             },
1927             "barrier/toll_booth": {
1928                 "name": "Výber mýta",
1929                 "terms": "Budka pre vyber myta,mytnica,vyber myta,Búdka pre výber mýta,mýto,myto,poplatok,vstupné,vstupne,kasa,pokladna,pokladňa"
1930             },
1931             "barrier/wall": {
1932                 "name": "Múr",
1933                 "terms": "mur,stena"
1934             },
1935             "boundary/administrative": {
1936                 "name": "Hranica administratívneho územia",
1937                 "terms": "Hranica administrativneho uzemia,okres,kraj,župa,mesto,dedina,zupa"
1938             },
1939             "building": {
1940                 "name": "Budova",
1941                 "terms": "dom,stavba,vežiak,činžiak,veziak,cinziak,panelák,panelak,drevenica,chyža,chyza,chajda,chatž,chatrc,búda,buda"
1942             },
1943             "building/apartments": {
1944                 "name": "Bytovka",
1945                 "terms": "Bytovka,obytna budova,panelak,panelák,vežiak,veziak,barak,barák,činžiak,cinziak,apartmany,apartmány"
1946             },
1947             "building/barn": {
1948                 "name": "Stodola",
1949                 "terms": "stodola,stajňa,stajna"
1950             },
1951             "building/bunker": {
1952                 "name": "Bunker",
1953                 "terms": "bunker,opevnenie,pevnosť,pevnost,vojensky bunker,vojenský bunker"
1954             },
1955             "building/cabin": {
1956                 "name": "Chata",
1957                 "terms": "zrub,drevenica"
1958             },
1959             "building/cathedral": {
1960                 "name": "Budova katedrály",
1961                 "terms": "budova katedraly,katedrala,kostol,dom,dóm,katedrála"
1962             },
1963             "building/chapel": {
1964                 "name": "Budova kaplnky",
1965                 "terms": "kaplnka,kostol"
1966             },
1967             "building/church": {
1968                 "name": "Budova kostola",
1969                 "terms": "kostol,kaplnka,chram,chrám"
1970             },
1971             "building/college": {
1972                 "name": "Budova vysokej školy",
1973                 "terms": "budova vysokej skoly,vysoka skola,vysoká škola"
1974             },
1975             "building/commercial": {
1976                 "name": "Komerčná budova",
1977                 "terms": "Obchody,firmy,firma,predaj,podnik,podniky,kancelarie,kancelárie"
1978             },
1979             "building/construction": {
1980                 "name": "Budova vo výstavbe",
1981                 "terms": "budova vo vystavbe,stavba,stavenisko"
1982             },
1983             "building/detached": {
1984                 "name": "Samostantný dom",
1985                 "terms": "samostatny dom"
1986             },
1987             "building/dormitory": {
1988                 "name": "Internát",
1989                 "terms": "internat,intrak,intrák"
1990             },
1991             "building/entrance": {
1992                 "name": "Vchod/východ",
1993                 "terms": "vchod/vychod,vchod,vychod,východ,vstup,výstup,vchodové dvere,vchodove dvere"
1994             },
1995             "building/garage": {
1996                 "name": "Garáž",
1997                 "terms": "garaz,garáže,garaze,parkovanie,kryté parkovanie,kryte parkovanie"
1998             },
1999             "building/garages": {
2000                 "name": "Garáže",
2001                 "terms": "garaze,garaz,garáž"
2002             },
2003             "building/greenhouse": {
2004                 "name": "Sklenník",
2005                 "terms": "sklennik,foliovník,foliovnik"
2006             },
2007             "building/hospital": {
2008                 "name": "Nemocničná budova",
2009                 "terms": "nemocnicna budova,nemocnica,poliklinika"
2010             },
2011             "building/hotel": {
2012                 "name": "Budova hotelu",
2013                 "terms": "budova hotelu"
2014             },
2015             "building/house": {
2016                 "name": "Dom",
2017                 "terms": "dom,vila,villa,rodinný dom,rodinny dom"
2018             },
2019             "building/hut": {
2020                 "name": "Chata",
2021                 "terms": "chatka,drevenica"
2022             },
2023             "building/industrial": {
2024                 "name": "Priemyselná budova",
2025                 "terms": "premyselna budova,industrialna,industriálna,výroba,vyroba"
2026             },
2027             "building/kindergarten": {
2028                 "name": "Budova škôlky",
2029                 "terms": "budova skolky,skolka,škôlka"
2030             },
2031             "building/public": {
2032                 "name": "Verejná budova",
2033                 "terms": "verejna budova"
2034             },
2035             "building/residential": {
2036                 "name": "Obytná budova",
2037                 "terms": "obytna budova,ubytovanie,bývanie,byvanie"
2038             },
2039             "building/retail": {
2040                 "name": "Budova predajne",
2041                 "terms": "predajna,obchod"
2042             },
2043             "building/roof": {
2044                 "name": "Strecha",
2045                 "terms": "čerpacia stanica,cerpacia stanica,benzinka,benzínka"
2046             },
2047             "building/school": {
2048                 "name": "Školská budova",
2049                 "terms": "skolska budova,skola,škola"
2050             },
2051             "building/semidetached_house": {
2052                 "name": "Dvojdom",
2053                 "terms": "polovica dvojdomu"
2054             },
2055             "building/shed": {
2056                 "name": "Šopa",
2057                 "terms": "sopa,pristresok,prístrešok,kôlňa,kolna"
2058             },
2059             "building/stable": {
2060                 "name": "Stajňa",
2061                 "terms": "stajna"
2062             },
2063             "building/static_caravan": {
2064                 "name": "Statický karavan",
2065                 "terms": "staticky karavan"
2066             },
2067             "building/terrace": {
2068                 "name": "Radová zástavba",
2069                 "terms": "radova zastavba,radovka"
2070             },
2071             "building/train_station": {
2072                 "name": "Železničná stanica",
2073                 "terms": "zeleznicna stanica,železnica,zeleznica"
2074             },
2075             "building/university": {
2076                 "name": "Univerzitná budova",
2077                 "terms": "univerzitna budova,univerzita"
2078             },
2079             "building/warehouse": {
2080                 "name": "Sklad",
2081                 "terms": "velkosklad,malosklad,skladisko"
2082             },
2083             "craft": {
2084                 "name": "Remeslo",
2085                 "terms": "zručnosť,remeselníctvo,cech"
2086             },
2087             "craft/basket_maker": {
2088                 "name": "Košikárstvo",
2089                 "terms": "kosikarstvo,vyroba kosikov,výroba košíkov"
2090             },
2091             "craft/beekeeper": {
2092                 "name": "Včelárstvo",
2093                 "terms": "vcelar,vcelarstvo,včelár"
2094             },
2095             "craft/blacksmith": {
2096                 "name": "Kováčstvo",
2097                 "terms": "kovac,kováč,kovacstvo"
2098             },
2099             "craft/boatbuilder": {
2100                 "name": "Výroba lodí",
2101                 "terms": "vyroba lodí,lodenica,lodiareň,lodiaren"
2102             },
2103             "craft/bookbinder": {
2104                 "name": "Knihviazačstvo",
2105                 "terms": "knihviazacstvo,knihviazač,knihviazac,knihy,viazacstvo,viazačstvo"
2106             },
2107             "craft/brewery": {
2108                 "name": "Pivovar",
2109                 "terms": "pivo,piváreň,pivaren"
2110             },
2111             "craft/carpenter": {
2112                 "name": "Stolárstvo",
2113                 "terms": "stolarstvo,tesarstvo,tesárstvo,tesár,tesar,stolár,stolar"
2114             },
2115             "craft/carpet_layer": {
2116                 "name": "Pokladanie kobercov",
2117                 "terms": "pokladanie kobercov,pokladanie podlahových krytín,pokladani podlahovych krytin"
2118             },
2119             "craft/caterer": {
2120                 "name": "Catering",
2121                 "terms": "zásobovanie,zasobovanie"
2122             },
2123             "craft/clockmaker": {
2124                 "name": "Výroba hodín",
2125                 "terms": "vyroba hodin"
2126             },
2127             "craft/confectionery": {
2128                 "name": "Výroba cukroviniek",
2129                 "terms": "vyroba cukroviniek,cukrovinky,sladkosti"
2130             },
2131             "craft/dressmaker": {
2132                 "name": "Krajčírstvo",
2133                 "terms": "krajcirstvo,krajčír,krajcir,krajčírka,krajcirka"
2134             },
2135             "craft/electrician": {
2136                 "name": "Elektroinštalatér",
2137                 "terms": "elektroinstalater,elektrikár,elektrikar,elektrotechnik"
2138             },
2139             "craft/gardener": {
2140                 "name": "Záhradník",
2141                 "terms": "zahradnik"
2142             },
2143             "craft/glaziery": {
2144                 "name": "Sklenárstvo",
2145                 "terms": "sklenarstvo"
2146             },
2147             "craft/handicraft": {
2148                 "name": "Remeselníctvo",
2149                 "terms": "remeselnictvo"
2150             },
2151             "craft/hvac": {
2152                 "name": "Kúrenárstvo",
2153                 "terms": "kurenarstvo"
2154             },
2155             "craft/insulator": {
2156                 "name": "Zateplovanie",
2157                 "terms": "zateplovač,zateplovac"
2158             },
2159             "craft/jeweler": {
2160                 "name": "Klenotník",
2161                 "terms": "klenotnik,klenotnictvo,klentníctvo"
2162             },
2163             "craft/key_cutter": {
2164                 "name": "Výroba kľúčov",
2165                 "terms": "vyroba klucov"
2166             },
2167             "craft/locksmith": {
2168                 "name": "Zámočníctvo",
2169                 "terms": "zamocnictvo"
2170             },
2171             "craft/metal_construction": {
2172                 "name": "Výroba kovových plotov",
2173                 "terms": "vyroba kovovych plotov,kovanie,okrasná brána,brány"
2174             },
2175             "craft/optician": {
2176                 "name": "Optika",
2177                 "terms": "výroba okuliarov,vyroba okluliarov"
2178             },
2179             "craft/painter": {
2180                 "name": "Natierač",
2181                 "terms": "natierac,maliar"
2182             },
2183             "craft/photographer": {
2184                 "name": "Fotograf",
2185                 "terms": "fotografia,fotografovanie,fotka,fotky"
2186             },
2187             "craft/photographic_laboratory": {
2188                 "name": "Fotografické laboratórium",
2189                 "terms": "fotograficke laboratorium,fotolab"
2190             },
2191             "craft/plasterer": {
2192                 "name": "Fasádnik",
2193                 "terms": "fasadnik,štukatér,stukater,omietkár,omietkar"
2194             },
2195             "craft/plumber": {
2196                 "name": "Inštalatér",
2197                 "terms": "instalater,klampiar"
2198             },
2199             "craft/pottery": {
2200                 "name": "Hrnčiarstvo",
2201                 "terms": "rnciarstvo,výroba keramiky,vyroba keramiky,keramika"
2202             },
2203             "craft/rigger": {
2204                 "name": "Lodiarsky špecialista",
2205                 "terms": "lodiarsky specialista"
2206             },
2207             "craft/roofer": {
2208                 "name": "Pokrývač striech",
2209                 "terms": "pokryvac striech"
2210             },
2211             "craft/saddler": {
2212                 "name": "Výroba sedadiel",
2213                 "terms": "vyroba sedadiel"
2214             },
2215             "craft/sailmaker": {
2216                 "name": "Lodné plachty",
2217                 "terms": "lodne plachty"
2218             },
2219             "craft/sawmill": {
2220                 "name": "Píla",
2221                 "terms": "pila"
2222             },
2223             "craft/scaffolder": {
2224                 "name": "Lešenárstvo",
2225                 "terms": "lesenarstvo,lešenie,lesenie"
2226             },
2227             "craft/sculpter": {
2228                 "name": "Sochár",
2229                 "terms": "sochar"
2230             },
2231             "craft/shoemaker": {
2232                 "name": "Obuvník",
2233                 "terms": "buvnik"
2234             },
2235             "craft/stonemason": {
2236                 "name": "Kamenárstvo",
2237                 "terms": "kamenarstvo,kamenár,kamenar"
2238             },
2239             "craft/sweep": {
2240                 "name": "Kominárstvo",
2241                 "terms": "kominarstvo,kominár,kominar"
2242             },
2243             "craft/tailor": {
2244                 "name": "Krajčír",
2245                 "terms": "krajcir,krajcirstvo,krajčírstvo"
2246             },
2247             "craft/tiler": {
2248                 "name": "Obkladač",
2249                 "terms": "obkladac,kachličky,kachlicky,obkladačky,obkladacky"
2250             },
2251             "craft/tinsmith": {
2252                 "name": "Klampiar",
2253                 "terms": "klampiarstvo"
2254             },
2255             "craft/upholsterer": {
2256                 "name": "Čaluníctvo",
2257                 "terms": "calunictvo"
2258             },
2259             "craft/watchmaker": {
2260                 "name": "Hodinár",
2261                 "terms": "oprava hodin,oprava hodin,hodinar,hodiny,hodinky"
2262             },
2263             "craft/window_construction": {
2264                 "name": "Výroba okien",
2265                 "terms": "vyroba okien"
2266             },
2267             "craft/winery": {
2268                 "name": "Výroba vín",
2269                 "terms": "vyroba vin,vino,víno,vína,vina,vinaren,vináreň,vinica,vínna pivnica,vinna pivnica,pivnica"
2270             },
2271             "embankment": {
2272                 "name": "Násyp",
2273                 "terms": "nasyp,hrádza,hradza,val"
2274             },
2275             "emergency/ambulance_station": {
2276                 "name": "Stanovište sanitiek",
2277                 "terms": "stanoviste sanitiek,garaze,garáže,sanitky,sanitka,garaz,garáž"
2278             },
2279             "emergency/fire_hydrant": {
2280                 "name": "Požiarny hydrant",
2281                 "terms": "poziarny hydrant,hydrant, zdroj vody,hadica,uzáver vod,uzaver vody"
2282             },
2283             "emergency/phone": {
2284                 "name": "Núdzový telefón",
2285                 "terms": "nudzovy telefon,SOS,tiesňová linka,tiesnova linka,núdzový telefón.nudzovy telefon"
2286             },
2287             "entrance": {
2288                 "name": "Vchod/východ",
2289                 "terms": "vchod/vychod,vchod,vychod,východ,vstup,výstup,vchodové dvere,vchodove dvere"
2290             },
2291             "footway/crossing": {
2292                 "name": "Prechod",
2293                 "terms": "prechod pre chodcov"
2294             },
2295             "footway/crosswalk": {
2296                 "name": "Prechod pre chodcov",
2297                 "terms": "zebra,prechod"
2298             },
2299             "footway/sidewalk": {
2300                 "name": "Chodník",
2301                 "terms": "chodnik"
2302             },
2303             "ford": {
2304                 "name": "Brod",
2305                 "terms": "brod rieky,rieka,prechod cez rieku"
2306             },
2307             "golf/bunker": {
2308                 "name": "Piesková jama",
2309                 "terms": "pieskova jama, bunker, piesok, sand trap"
2310             },
2311             "golf/fairway": {
2312                 "name": "Dráha jamky",
2313                 "terms": "draha jamky, fairway"
2314             },
2315             "golf/green": {
2316                 "name": "Jamkovisko",
2317                 "terms": "green, putting green"
2318             },
2319             "golf/hole": {
2320                 "name": "Golfová jamka",
2321                 "terms": "golfova jamka"
2322             },
2323             "golf/lateral_water_hazard": {
2324                 "name": "Pozdĺžna vodná prekážka",
2325                 "terms": "pozdlzna vodna prekazka, Lateral Water Hazard"
2326             },
2327             "golf/rough": {
2328                 "name": "Vysoká tráva",
2329                 "terms": "vysoka trava, rough"
2330             },
2331             "golf/tee": {
2332                 "name": "Začiatok odpaliska",
2333                 "terms": "zaciatok odpaliska,tee,tee box"
2334             },
2335             "golf/water_hazard": {
2336                 "name": "Vodná prekážka",
2337                 "terms": "vodna prekazka, water hazard"
2338             },
2339             "highway": {
2340                 "name": "Cesta",
2341                 "terms": "dialnica,diľnica,ulica,komunikácia,komunikacia"
2342             },
2343             "highway/bridleway": {
2344                 "name": "Jazdecká trať",
2345                 "terms": "jazdecká cesta, chodník pre kone,jazdecká trasa,jazdecka cesta,chodnik pre kone,jazdecka trasa,jazdecka trat"
2346             },
2347             "highway/bus_stop": {
2348                 "name": "Autobusová zastávka",
2349                 "terms": "Autobusova zastavka,nástupište,nastupiste,stanica"
2350             },
2351             "highway/corridor": {
2352                 "name": "Chodba v budove",
2353                 "terms": "chodba,hala"
2354             },
2355             "highway/crossing": {
2356                 "name": "Prechod",
2357                 "terms": "prechod pre chodcov,zebra"
2358             },
2359             "highway/crosswalk": {
2360                 "name": "Prechod pre chodcov",
2361                 "terms": "prechod,zebra"
2362             },
2363             "highway/cycleway": {
2364                 "name": "Cyklocesta",
2365                 "terms": "cesta pre bicykle,cestička,cesticka,cyklopruh,cyklocesta"
2366             },
2367             "highway/footway": {
2368                 "name": "Chodník",
2369                 "terms": "cesta,cestička,chodník,turistický chodník,horská cesta,chodníček,cesta pre peších,cesticka,chodnik,horska cesta,chodnicek,cesta pre pesich"
2370             },
2371             "highway/living_street": {
2372                 "name": "Obytná zóna",
2373                 "terms": "obytna zona,obytna ulica,obytná ulica"
2374             },
2375             "highway/mini_roundabout": {
2376                 "name": "Malý kruhový objazd",
2377                 "terms": "Maly kruhovy objazd,kruháč,kruhac,mini"
2378             },
2379             "highway/motorway": {
2380                 "name": "Diaľnica",
2381                 "terms": "dialnica,rýchlocesta,rychlocesta"
2382             },
2383             "highway/motorway_junction": {
2384                 "name": "Dialničná križovatka / výjazd",
2385                 "terms": "dialnicna krizovatka,vyjazd,exit"
2386             },
2387             "highway/motorway_link": {
2388                 "name": "Diaľničný privádzač",
2389                 "terms": "Dialnicny privadzac,privadzac,privádzač,zjazd,vyjazd,výjazd,nájazd,najazd,pripojovací pruh,pripojovaci pruh"
2390             },
2391             "highway/path": {
2392                 "name": "Cestička",
2393                 "terms": "cesticka,chodnik,chodník,pešina,pesina"
2394             },
2395             "highway/pedestrian": {
2396                 "name": "Pešia zóna",
2397                 "terms": "pesia zona,namestie,námestie"
2398             },
2399             "highway/primary": {
2400                 "name": "Cesta 1. triedy",
2401                 "terms": "cesta prvej triedy,hlavná cesta,hlavna cesta"
2402             },
2403             "highway/primary_link": {
2404                 "name": "Privádzač na cestu 1. triedy",
2405                 "terms": "Privadzac na cestu 1. triedy,privadzac,privádzač,zjazd,vyjazd,výjazd,nájazd,najazd,pripojovací pruh,pripojovaci pruh"
2406             },
2407             "highway/raceway": {
2408                 "name": "Pretekárska strať",
2409                 "terms": "pretekarska trat,nascar,formula,enduro"
2410             },
2411             "highway/residential": {
2412                 "name": "Obytná ulica",
2413                 "terms": "obytna ulica,rezidenčná ulica,rezidencna ulica"
2414             },
2415             "highway/rest_area": {
2416                 "name": "Odpočívadlo",
2417                 "terms": "odpocivadlo,dialnicne odpocivadlo,dialničné odpočívadlo"
2418             },
2419             "highway/road": {
2420                 "name": "Cesta bez označenia",
2421                 "terms": "cesta bez oznacenia,bez kategórie,bez kategorie,neoznačená cesta,neoznacena cesta"
2422             },
2423             "highway/secondary": {
2424                 "name": "Cesta 2. triedy",
2425                 "terms": "cesta druhej triedy,hlavná cesta,hlavna cesta"
2426             },
2427             "highway/secondary_link": {
2428                 "name": "Privádzač na cestu 2. triedy",
2429                 "terms": "Privadzac na cestu 2. triedy,Privádzač na cestu druhej triedy,Privadzac na cestu druhej triedy,zjazd,vyjazd,výjazd,nájazd,najazd,pripojovací pruh,pripojovaci pruh"
2430             },
2431             "highway/service": {
2432                 "name": "Servisná cesta",
2433                 "terms": "servisna cesta,dopravná obsluha,dopravna obsluha,obslužná cesta,obsluzna cesta"
2434             },
2435             "highway/service/alley": {
2436                 "name": "Ulička medzi domami",
2437                 "terms": "Ulicka medzi domami,ulicka,priechod"
2438             },
2439             "highway/service/drive-through": {
2440                 "name": "Obslúženie z auta",
2441                 "terms": "Obsluzenie z auta,obslúženie v aute,obsluzenie v aute,vjazd"
2442             },
2443             "highway/service/driveway": {
2444                 "name": "Príjazdová cesta",
2445                 "terms": "prijazdova cesta,vjazd,prístupová cesta,pristupova cesta"
2446             },
2447             "highway/service/emergency_access": {
2448                 "name": "Núdzový prístup",
2449                 "terms": "Nudzovy pristup,naliehavý,naliehavy,stav núzde,stav nudze"
2450             },
2451             "highway/service/parking_aisle": {
2452                 "name": "Parkovacia ulička",
2453                 "terms": "parkovacia ulicka,parkovanie"
2454             },
2455             "highway/services": {
2456                 "name": "Odpočívadlo s obsluhou",
2457                 "terms": "odpocivadlo s obsluhou"
2458             },
2459             "highway/steps": {
2460                 "name": "Schody",
2461                 "terms": "schodisko,eskalátor,eskalator"
2462             },
2463             "highway/stop": {
2464                 "name": "Značka STOP",
2465                 "terms": "znacka stop,stopka"
2466             },
2467             "highway/street_lamp": {
2468                 "name": "Pouličná lampa",
2469                 "terms": "poulicna lampa,nocne osvetlenie,nočné osvetlenie"
2470             },
2471             "highway/tertiary": {
2472                 "name": "Cesta 3. triedy",
2473                 "terms": "Cesta tretej triedy,hlavná cesta,hlavna cesta"
2474             },
2475             "highway/tertiary_link": {
2476                 "name": "Privádzač na cestu 3. triedy",
2477                 "terms": "privadzac na cestu tretej triedy,privadzac,privádzač,zjazd,vyjazd,výjazd,nájazd,najazd,pripojovací pruh,pripojovaci pruh"
2478             },
2479             "highway/traffic_signals": {
2480                 "name": "Semafory",
2481                 "terms": "semafor,svetelná križovatka,svetelné dopravné značenie,svetelna krizovatka,svetelne znacenie,svetelne dopravne znacenie"
2482             },
2483             "highway/trunk": {
2484                 "name": "Rýchlostná cesta",
2485                 "terms": "rychlostna cesta, dialnica,diaľnica,hlavná cesta,hlavna cesta"
2486             },
2487             "highway/trunk_link": {
2488                 "name": "Privádzač rýchlostnej cesty",
2489                 "terms": "privadzac na rychlostnu cestu,privadzac,privádzač,zjazd,vyjazd,výjazd,nájazd,najazd,pripojovací pruh,pripojovaci pruh"
2490             },
2491             "highway/turning_circle": {
2492                 "name": "Otáčací kruh",
2493                 "terms": "otacaci kruh,kruh,otoc,otoč"
2494             },
2495             "historic": {
2496                 "name": "Historické miesto",
2497                 "terms": "historicke miesto,hrad,pevnosť,pevnost,kaštieľ,kastiel,zámok,zamok,rujna,hradisko,archeologické miesto,archeologicke miesto"
2498             },
2499             "historic/archaeological_site": {
2500                 "name": "Archeologické nálezisko",
2501                 "terms": "archeologicke nalezisko,vykopavky,archeologicky prieskum,archeologický prieskum,vykopávky"
2502             },
2503             "historic/boundary_stone": {
2504                 "name": "Hraničný kameň",
2505                 "terms": "hranicny kamen,hranica,znacka,značka"
2506             },
2507             "historic/castle": {
2508                 "name": "Hrad",
2509                 "terms": "hradisko,zámok,kráľ,kral,sýdlo,sydlo,rujna,zrúcanina,zrucanina"
2510             },
2511             "historic/memorial": {
2512                 "name": "Pamätník",
2513                 "terms": "Pamätihodnosť,pamatihodnost,pamatnik,pomnik,pamätník,pomník,snp,hrdina"
2514             },
2515             "historic/monument": {
2516                 "name": "Pamätihodnosť",
2517                 "terms": "Pamätihodnosť,pamatihodnost,pamatnik,pomnik,pamätník,pomník,snp,hrdina"
2518             },
2519             "historic/ruins": {
2520                 "name": "Ruiny",
2521                 "terms": "zrúcaniny,zrucaniny,zrúcanina,zrucanina"
2522             },
2523             "historic/wayside_cross": {
2524                 "name": "Prícestný kríž",
2525                 "terms": "Kresťanský,kríž pri ceste,krestansky,kriz pri ceste,kriz,Pricestny kriz,krucifix"
2526             },
2527             "historic/wayside_shrine": {
2528                 "name": "Prícestný svätostánok",
2529                 "terms": "pricestny svatostanok,svatyna,svätyňa,svatostanok,svätostánok"
2530             },
2531             "junction": {
2532                 "name": "Križovatka",
2533                 "terms": "krizovatka"
2534             },
2535             "landuse": {
2536                 "name": "Využitie územia",
2537                 "terms": "vuzitie uzemia, vyuzitie pody, využitie pôdy, krajina"
2538             },
2539             "landuse/allotments": {
2540                 "name": "Komunitná záhrada",
2541                 "terms": "komunitna zahrada,pestovatelska plocha,poestvateľská plocha"
2542             },
2543             "landuse/basin": {
2544                 "name": "Zadržiavacia nádrž",
2545                 "terms": "zadrziavacia nadrz,nadrz,nádrž,voda,jazero,rybnik,rybník"
2546             },
2547             "landuse/cemetery": {
2548                 "name": "Cintorín",
2549                 "terms": "cintorin,hroby,pohrebisko,hrobky,cmiter"
2550             },
2551             "landuse/churchyard": {
2552                 "name": "Kostolný pozemok",
2553                 "terms": "kostolny pozemok,kostol"
2554             },
2555             "landuse/commercial": {
2556                 "name": "Komerčná zóna",
2557                 "terms": "komercna zona,business park,kancelárie,kancelarie,plocha"
2558             },
2559             "landuse/construction": {
2560                 "name": "Stavenisko",
2561                 "terms": "stavba,konstrukcia,konštrukcia,výstavba,vystavba"
2562             },
2563             "landuse/farm": {
2564                 "name": "Pestovateľská plocha",
2565                 "terms": "pole,farma,dobytok,polia,záhrady,zahrady,pestovatelska plocha"
2566             },
2567             "landuse/farmland": {
2568                 "name": "Pestovateľská plocha",
2569                 "terms": "pole,farma,dobytok,polia,záhrady,zahrady,pestovatelska plocha"
2570             },
2571             "landuse/farmyard": {
2572                 "name": "Farma",
2573                 "terms": "Družstvo,druztvo,jrd,jzd,kravín,kravin,statok,gazdovstvo"
2574             },
2575             "landuse/forest": {
2576                 "name": "Les",
2577                 "terms": "hora,stromy"
2578             },
2579             "landuse/garages": {
2580                 "name": "Garáže",
2581                 "terms": "garaze,parkovanie,kryte parkovanie,kryté parkovanie"
2582             },
2583             "landuse/grass": {
2584                 "name": "Tráva",
2585                 "terms": "trava,trávnik,travnik,trávnata plocha,travnata plocha,park"
2586             },
2587             "landuse/industrial": {
2588                 "name": "Priemyselná zóna",
2589                 "terms": "priemyselna plocha,továreň,tovaren,závod,zavod,priemyselna zona"
2590             },
2591             "landuse/landfill": {
2592                 "name": "Skládka",
2593                 "terms": "skladka,odpad,smeti,skladka odpadov,skládka odpadov"
2594             },
2595             "landuse/meadow": {
2596                 "name": "Lúka",
2597                 "terms": "luka,pastviny,trava,tráva,paša,pasa"
2598             },
2599             "landuse/military": {
2600                 "name": "Vojenský obvod",
2601                 "terms": "vojensky obvod,vojenské cvičisko,vojenske cvicisko,tankodrom,armádna zóna,zrmadna zona"
2602             },
2603             "landuse/orchard": {
2604                 "name": "Sad",
2605                 "terms": "sad,stromy,ovocie,ovocné stromy,ovocne stromy,ovocný sad,ovocny sad"
2606             },
2607             "landuse/plant_nursery": {
2608                 "name": "Lesná škôlka",
2609                 "terms": "lesna skolka,stromy,stromčeky,stromceky,skolka,škôlka"
2610             },
2611             "landuse/quarry": {
2612                 "name": "Kameňolom",
2613                 "terms": "kamenolom,lom,kamene,strk,kameňe,štrk"
2614             },
2615             "landuse/residential": {
2616                 "name": "Obytná zóna",
2617                 "terms": "obytna oblast,mesto,dedina,rezidencna oblast,rezidenčná oblast,obytna zona"
2618             },
2619             "landuse/retail": {
2620                 "name": "Maloobchodná zóna",
2621                 "terms": "maloobchodna zona,maloobchod,predajna,predajňa,predaj,obchod,obchodná zóna"
2622             },
2623             "landuse/vineyard": {
2624                 "name": "Vinica",
2625                 "terms": "vinice,vinohrad,hrozno,víno,vino"
2626             },
2627             "leisure": {
2628                 "name": "Oddych",
2629                 "terms": "relax,volny cas,voľný čas"
2630             },
2631             "leisure/adult_gaming_centre": {
2632                 "name": "Výherné automaty",
2633                 "terms": "vyherne automaty,hracie automaty"
2634             },
2635             "leisure/bowling_alley": {
2636                 "name": "Bowlingová hala",
2637                 "terms": "bowlinkova hala,bowling,kúželky,kuzelky,bouling"
2638             },
2639             "leisure/common": {
2640                 "name": "Verejné priestranstvo",
2641                 "terms": "verejne priestranstvo"
2642             },
2643             "leisure/dog_park": {
2644                 "name": "Psí park",
2645                 "terms": "psi park,park pre psy"
2646             },
2647             "leisure/firepit": {
2648                 "name": "Ohnisko",
2649                 "terms": "pahreba,vatra,opekanie,ohen,miesto pre ohen"
2650             },
2651             "leisure/garden": {
2652                 "name": "Záhrada",
2653                 "terms": "zahrada,sad,haj,háj"
2654             },
2655             "leisure/golf_course": {
2656                 "name": "Golfové ihrisko",
2657                 "terms": "golfove ihrisko,golf"
2658             },
2659             "leisure/ice_rink": {
2660                 "name": "Klzisko",
2661                 "terms": "ľadová plocha,ladova plocha,korčulovanie,korculovanie,ľad,lad"
2662             },
2663             "leisure/marina": {
2664                 "name": "Lodenica",
2665                 "terms": "pristav,prístav,jachta,jachty,loď,lod"
2666             },
2667             "leisure/nature_reserve": {
2668                 "name": "Prírodná rezervácia",
2669                 "terms": "prirodna rezervacia,park,chko,narodný park,narodny park"
2670             },
2671             "leisure/park": {
2672                 "name": "Park",
2673                 "terms": "park,záhrada,trávnik,tráva,les,lesopark,lúka,ihrisko,hora,les,oddych,oddychová zóna,zahrada,travnik,trava,luka,odychova zona"
2674             },
2675             "leisure/picnic_table": {
2676                 "name": "Piknikový stôl",
2677                 "terms": "piknikovy stol"
2678             },
2679             "leisure/pitch": {
2680                 "name": "Športový kurt",
2681                 "terms": "sportovy kurt,ihrisko,dvorec,kurt,stadion"
2682             },
2683             "leisure/pitch/american_football": {
2684                 "name": "Ihrisko pre americký futbal",
2685                 "terms": "Ihrisko americkeho futbalu,americky futbal,americký futbal,rugby"
2686             },
2687             "leisure/pitch/baseball": {
2688                 "name": "Basebalové ihrisko",
2689                 "terms": "basebalove ihrisko,basebal,baseball"
2690             },
2691             "leisure/pitch/basketball": {
2692                 "name": "Basketbalové ihrisko",
2693                 "terms": "basketbalove ihrisko,basketbal,basket,streetbal"
2694             },
2695             "leisure/pitch/rugby_league": {
2696                 "name": "Ihrisko ragby league",
2697                 "terms": "rugby league"
2698             },
2699             "leisure/pitch/rugby_union": {
2700                 "name": "Ihrisko ragby union",
2701                 "terms": "rugby union"
2702             },
2703             "leisure/pitch/skateboard": {
2704                 "name": "Skateboardový park",
2705                 "terms": "skateboadovy park,skejtbordovy,skatebordovy,park"
2706             },
2707             "leisure/pitch/soccer": {
2708                 "name": "Futbalové ihrisko",
2709                 "terms": "futbalove ihrisko,futbal"
2710             },
2711             "leisure/pitch/tennis": {
2712                 "name": "Tenisový kurt",
2713                 "terms": "tenisove ihrisko,tenis,kurt,dvorec"
2714             },
2715             "leisure/pitch/volleyball": {
2716                 "name": "Volejbalový kurt",
2717                 "terms": "volejbalove ihrisko,volejbal"
2718             },
2719             "leisure/playground": {
2720                 "name": "Ihrisko pre deti",
2721                 "terms": "ihrisko,preliezačky,pieskovisko,pre deti,preliezacky,detske ihrisko,detské ihrisko"
2722             },
2723             "leisure/running_track": {
2724                 "name": "Bežecká trať",
2725                 "terms": "bezecka trat"
2726             },
2727             "leisure/slipway": {
2728                 "name": "Spúšťanie lodí",
2729                 "terms": "Spustanie lodi,dok,lodenica,klzacka,kĺzačka"
2730             },
2731             "leisure/sports_centre": {
2732                 "name": "Športové centrum / Gym"
2733             },
2734             "leisure/sports_centre/swimming": {
2735                 "name": "Zariadenie s plavárňou"
2736             },
2737             "leisure/stadium": {
2738                 "name": "Štadión",
2739                 "terms": "stadion,futbal,futbalovy stadion,futbalový štadión,ihrisko"
2740             },
2741             "leisure/swimming_pool": {
2742                 "name": "Plaváreň",
2743                 "terms": "Plavaren,kúpalisko,kupalisko"
2744             },
2745             "leisure/track": {
2746                 "name": "Pretekárska dráha (nemotoristická)",
2747                 "terms": "pretekarska draha (nemotoristicka),zavodná dráha,zavodna draha"
2748             },
2749             "leisure/water_park": {
2750                 "name": "Vodný park"
2751             },
2752             "line": {
2753                 "name": "Čiara",
2754                 "terms": "ciara,cesta,trat,kanal,trasa,trať,trat"
2755             },
2756             "man_made": {
2757                 "name": "Ľudský výtvor",
2758                 "terms": "ludsky vytvor,artefakt,konštrukcia,konstrukcia,dielo,stavba,objekt,mechanizmus"
2759             },
2760             "man_made/adit": {
2761                 "name": "Štôlňa",
2762                 "terms": "stolna,štóla,stola,vchod,vchod do bane"
2763             },
2764             "man_made/breakwater": {
2765                 "name": "Vlnolam",
2766                 "terms": "nasym,kamene,kameňe,mólo,zabrana,zábrana"
2767             },
2768             "man_made/bridge": {
2769                 "name": "Most"
2770             },
2771             "man_made/chimney": {
2772                 "name": "Komín"
2773             },
2774             "man_made/cutline": {
2775                 "name": "Lesný priesek",
2776                 "terms": "lesny priesek,čistina,cistina,rúbaň,ruban,rúbanisko,rubanisko,holina"
2777             },
2778             "man_made/embankment": {
2779                 "name": "Násyp",
2780                 "terms": "nasyp,hrádza,hradza,val"
2781             },
2782             "man_made/flagpole": {
2783                 "name": "Vlajková žrď",
2784                 "terms": "vlajkova zrd,stožiar,stoziar,rahno"
2785             },
2786             "man_made/lighthouse": {
2787                 "name": "Maják",
2788                 "terms": "majak,výstraha,vystraha"
2789             },
2790             "man_made/mast": {
2791                 "name": "Telekomunikačný stožiar",
2792                 "terms": "telekomunikacny stoziar,stlp,veza,veža,stĺp"
2793             },
2794             "man_made/observation": {
2795                 "name": "Výhliadková veža",
2796                 "terms": "vyhliadkova veza,veza,veža,výhliadka,vyhliadka"
2797             },
2798             "man_made/petroleum_well": {
2799                 "name": "Ropný vrt",
2800                 "terms": "ropny vrt,ropa"
2801             },
2802             "man_made/pier": {
2803                 "name": "Mólo",
2804                 "terms": "molo,stĺpy,stlpy,kotva,kotvenie,ukotvenie,lode,promenáda,promenada,lávka,lavka"
2805             },
2806             "man_made/pipeline": {
2807                 "name": "Potrubie",
2808                 "terms": "rúra,rura,rúry,rury,transport,vodovod,ropovod,plynovod,kanál,kanal,rozvod"
2809             },
2810             "man_made/silo": {
2811                 "name": "Silo",
2812                 "terms": "siláž,silaz,silazna veza,silážna veža"
2813             },
2814             "man_made/storage_tank": {
2815                 "name": "Zásobník",
2816                 "terms": "zasobnik,rezervoár,rezervoar,cisterna,nádrž,nadrz"
2817             },
2818             "man_made/survey_point": {
2819                 "name": "Triangulačný bod",
2820                 "terms": "triangulacny bod,nivelizacny bod,nivelizačný bod,nivelácia,nivelacia,referencny bod,referenčný bod"
2821             },
2822             "man_made/tower": {
2823                 "name": "Veža",
2824                 "terms": "veza,stĺp,stlp,stoziar,stožiar"
2825             },
2826             "man_made/wastewater_plant": {
2827                 "name": "Čistička odpadových vôd",
2828                 "terms": "cisticka odpadovych vod,cisticka,čistička"
2829             },
2830             "man_made/water_tower": {
2831                 "name": "Veža s vodojemom",
2832                 "terms": "vodojem,veza s vodojemom,veza,veža,vodárenská veža,vodarenska veza"
2833             },
2834             "man_made/water_well": {
2835                 "name": "Studňa",
2836                 "terms": "studna,voda"
2837             },
2838             "man_made/water_works": {
2839                 "name": "Vodojem",
2840                 "terms": "vodáreň,vodaren,vodný zdroj,vodny zdroj,prameň,pramen"
2841             },
2842             "military/airfield": {
2843                 "name": "Vojenské letisko",
2844                 "terms": "vojenske letisko,pristávacia plocha,pristavacia plocha"
2845             },
2846             "military/barracks": {
2847                 "name": "Kasárne",
2848                 "terms": "kasarne,barak,vojenská ubytovňa,vojenska ubytovna"
2849             },
2850             "military/bunker": {
2851                 "name": "Bunker",
2852                 "terms": "opevnenie,vojenské opevnenie,vojenske opevnenie"
2853             },
2854             "military/checkpoint": {
2855                 "name": "Kontrolné stanovište",
2856                 "terms": "kontrolne stanoviste,vojenske stanoviste,vojenské stanovište,vojenska kontrola,vojenská kontrola"
2857             },
2858             "military/danger_area": {
2859                 "name": "Nebezpečná zóna",
2860                 "terms": "bezpecna zona,zakazana zona,zakázaná zóna,nebezpecenstvo,nebezpečenstvo"
2861             },
2862             "military/naval_base": {
2863                 "name": "Námorná základňa",
2864                 "terms": "namorna zakladna,ponorkova zakladna,ponorková základňa,ponorky,lode"
2865             },
2866             "military/obstacle_course": {
2867                 "name": "Prekážková dráha",
2868                 "terms": "cvičisko s prekážkami,cvicisko s prekazkami,prekazkova draha,prekážková dráha,vojenské cvicisko,vojenské cvičisko"
2869             },
2870             "military/range": {
2871                 "name": "Vojenská strelnica",
2872                 "terms": "vojenska strelnica,cvičisko,cvicisko"
2873             },
2874             "military/training_area": {
2875                 "name": "Cvičisko",
2876                 "terms": "cvicisko,vojenske cvicisko,vojenské cvičisko "
2877             },
2878             "natural": {
2879                 "name": "Prírodné",
2880                 "terms": "prirodne,prirodny,príroda,priroda"
2881             },
2882             "natural/bay": {
2883                 "name": "Zátoka",
2884                 "terms": "zatoka,záliv,zaliv,more,pláž,plaz"
2885             },
2886             "natural/beach": {
2887                 "name": "Pláž",
2888                 "terms": "plaz,kúpalisko,kupalisko,piesok,pobrežie,pobrezie,more"
2889             },
2890             "natural/cave_entrance": {
2891                 "name": "Vstup do jaskyne",
2892                 "terms": "jaskyňa,jaskyna"
2893             },
2894             "natural/cliff": {
2895                 "name": "Útes",
2896                 "terms": "utes,bralo"
2897             },
2898             "natural/coastline": {
2899                 "name": "Pobrežie",
2900                 "terms": "pobrežie,pláž,plaz,breh"
2901             },
2902             "natural/fell": {
2903                 "name": "Hoľa",
2904                 "terms": "hola,hole,vysokohorská lúka,vysokohorka luka"
2905             },
2906             "natural/glacier": {
2907                 "name": "Ľadovec",
2908                 "terms": "ladovec,lad,ľad"
2909             },
2910             "natural/grassland": {
2911                 "name": "Trávnaté porasty",
2912                 "terms": "travnate porasty,trava"
2913             },
2914             "natural/heath": {
2915                 "name": "Vresovisko",
2916                 "terms": "vres,vresovec"
2917             },
2918             "natural/peak": {
2919                 "name": "Vrchol",
2920                 "terms": "kopec,vrchol,vrch,štít,stit,hora"
2921             },
2922             "natural/saddle": {
2923                 "name": "Sedlo",
2924                 "terms": "sedlo,horské sedlo,horske sedlo"
2925             },
2926             "natural/scree": {
2927                 "name": "Suť",
2928                 "terms": "sut,sutina,kameň,kamen"
2929             },
2930             "natural/scrub": {
2931                 "name": "Kosodrevina",
2932                 "terms": "borovica,pásmo kosodreviny,pasmo kosodreviny"
2933             },
2934             "natural/spring": {
2935                 "name": "Prameň",
2936                 "terms": "pramen,žriedlo,zriedlo,vyvieračka.vyvieracka,zdroj,studnicka,studnička"
2937             },
2938             "natural/tree": {
2939                 "name": "Strom",
2940                 "terms": "listnatý strom,listnaty strom,ihličnatý strom,ihlicnaty strom"
2941             },
2942             "natural/tree_row": {
2943                 "name": "Rad stromov",
2944                 "terms": "aleja,alej,stromoradie"
2945             },
2946             "natural/volcano": {
2947                 "name": "Sopka",
2948                 "terms": "sopka,vulkán,vulkan"
2949             },
2950             "natural/water": {
2951                 "name": "Voda",
2952                 "terms": "voda,potok,vodná plocha,vodna plocha"
2953             },
2954             "natural/water/lake": {
2955                 "name": "Jazero",
2956                 "terms": "pleso,laguna,lagúna"
2957             },
2958             "natural/water/pond": {
2959                 "name": "Rybník",
2960                 "terms": "rybnik,nádrž,nadrz,štrkovisko,strkovisko,tajch"
2961             },
2962             "natural/water/reservoir": {
2963                 "name": "Nádrž",
2964                 "terms": "nadrz,priehrada"
2965             },
2966             "natural/wetland": {
2967                 "name": "Mokrina",
2968                 "terms": "mokraď,mokrad,bažina"
2969             },
2970             "natural/wood": {
2971                 "name": "Prirodzený les",
2972                 "terms": "prirodzeny les,prales,džunľa,dzungla"
2973             },
2974             "office": {
2975                 "name": "Úrad",
2976                 "terms": "urad"
2977             },
2978             "office/accountant": {
2979                 "name": "Účtovník",
2980                 "terms": "uctovnik"
2981             },
2982             "office/administrative": {
2983                 "name": "Administratívny úrad",
2984                 "terms": "administrativny urad"
2985             },
2986             "office/architect": {
2987                 "name": "Architekt",
2988                 "terms": "Architekti"
2989             },
2990             "office/company": {
2991                 "name": "Firma",
2992                 "terms": "firmy,spoločnosť,spolocnost"
2993             },
2994             "office/educational_institution": {
2995                 "name": "Vzdelávací inštitút",
2996                 "terms": "vzdelavaci institut,univerzita,skola,vzdelavanie,škola,vzdelávanie"
2997             },
2998             "office/employment_agency": {
2999                 "name": "Zamestnávateľská agentúra",
3000                 "terms": "zamestnavatelska agentura"
3001             },
3002             "office/estate_agent": {
3003                 "name": "Realitná agentúra",
3004                 "terms": "realitna agentura,realitka"
3005             },
3006             "office/financial": {
3007                 "name": "Finančný úrad",
3008                 "terms": "financny urad"
3009             },
3010             "office/government": {
3011                 "name": "Vládny úrad",
3012                 "terms": "vladny urad"
3013             },
3014             "office/insurance": {
3015                 "name": "Poistenie",
3016                 "terms": "poistenie"
3017             },
3018             "office/it": {
3019                 "name": "IT služby",
3020                 "terms": "IT, it sluzby,pocitace,počítače"
3021             },
3022             "office/lawyer": {
3023                 "name": "Právna kancelária",
3024                 "terms": "pravna kancelaria"
3025             },
3026             "office/newspaper": {
3027                 "name": "Noviny",
3028                 "terms": "noviny"
3029             },
3030             "office/ngo": {
3031                 "name": "Nezisková organizácia",
3032                 "terms": "neziskova organizacia,neziskovka"
3033             },
3034             "office/physician": {
3035                 "name": "Doktor",
3036                 "terms": "doktor"
3037             },
3038             "office/political_party": {
3039                 "name": "Politická strana",
3040                 "terms": "politicka strana"
3041             },
3042             "office/research": {
3043                 "name": "Výskum",
3044                 "terms": "vyskum"
3045             },
3046             "office/telecommunication": {
3047                 "name": "Telekomunikácie",
3048                 "terms": "telekomunikacie,mobilny operator,mobilný operátor,operator,operátor"
3049             },
3050             "office/therapist": {
3051                 "name": "Terapeut",
3052                 "terms": "terapeut"
3053             },
3054             "office/travel_agent": {
3055                 "name": "Cestovná agentúra",
3056                 "terms": "cestova agentura,cestovka,dovolenka,cestovanie"
3057             },
3058             "piste": {
3059                 "name": "Lyžiarská dráha",
3060                 "terms": "lyziarska draha,svah,lyziarsky svah,lyžiarská svah"
3061             },
3062             "place": {
3063                 "name": "Obec",
3064                 "terms": "dedina,mesto,sýdlo,sydlo"
3065             },
3066             "place/city": {
3067                 "name": "Veľkomesto",
3068                 "terms": "velkomesto,mesto"
3069             },
3070             "place/farm": {
3071                 "name": "Farma",
3072                 "terms": "farma"
3073             },
3074             "place/hamlet": {
3075                 "name": "Osada",
3076                 "terms": "laz,kopanice,kopanica,samota,kolónia,kolonia"
3077             },
3078             "place/island": {
3079                 "name": "Ostrov",
3080                 "terms": "ostrov,atol,útes,ostrovček,archipelágo,utes,ostrovcek,archipelago"
3081             },
3082             "place/isolated_dwelling": {
3083                 "name": "Samota",
3084                 "terms": "osamoteny dom,chata,drevenica"
3085             },
3086             "place/locality": {
3087                 "name": "Lokalita",
3088                 "terms": "oblast,oblasť,miestny názov,miestny nazov"
3089             },
3090             "place/neighbourhood": {
3091                 "name": "Susedstvo",
3092                 "terms": "okrsok,oblast,oblasť,štvrť,stvrt"
3093             },
3094             "place/suburb": {
3095                 "name": "Mestská časť",
3096                 "terms": "mestska cast"
3097             },
3098             "place/town": {
3099                 "name": "Mesto",
3100                 "terms": "mestecko,mestečko"
3101             },
3102             "place/village": {
3103                 "name": "Dedina",
3104                 "terms": "dedina,obec,dedinka"
3105             },
3106             "point": {
3107                 "name": "Bod",
3108                 "terms": "bod,POI,bod záujmu,bod zaujmu,zaujmovy bod,záujmový bod"
3109             },
3110             "power": {
3111                 "name": "Elektrická energia",
3112                 "terms": "elektricka energia,elektrina,prud,prúd"
3113             },
3114             "power/generator": {
3115                 "name": "Elektráreň",
3116                 "terms": "elektraren,veterna elektraren,veterná elektráreň,atómka,atomka,vodná,vodna,tepelna,tepelna"
3117             },
3118             "power/line": {
3119                 "name": "Elektrické vedenie",
3120                 "terms": "elektricke vedenie,vedenie,kable,káble"
3121             },
3122             "power/minor_line": {
3123                 "name": "Vedľajšie elektrické vedenie",
3124                 "terms": "vedlajsie elektricke vedenie,rozvod, elektrika"
3125             },
3126             "power/pole": {
3127                 "name": "Elektrický stĺp",
3128                 "terms": "stlp elektrickeho vedenia,stožiar,stoziar,elektrický stĺp,elektricky stlp,Stĺp elektrického vedenia"
3129             },
3130             "power/sub_station": {
3131                 "name": "Rozvodná stanica",
3132                 "terms": "Rozvodna stanica,Rozvodná stanica,transformator"
3133             },
3134             "power/substation": {
3135                 "name": "Elektrická rozvodňa",
3136                 "terms": "elektricka rozvodna,transformator,transformátor"
3137             },
3138             "power/tower": {
3139                 "name": "Stĺp vysokého napätia",
3140                 "terms": "stlp vysokeho napatia,vysoké napätie,vysoke napatie"
3141             },
3142             "power/transformer": {
3143                 "name": "Transformátor",
3144                 "terms": "Rozvodna stanica,Rozvodná stanica,transformator,trasformátor"
3145             },
3146             "public_transport/platform": {
3147                 "name": "Nástupište",
3148                 "terms": "nastupiste,zastávka,zastavka"
3149             },
3150             "public_transport/stop_position": {
3151                 "name": "Miesto zastavenia",
3152                 "terms": "zastávka,zastavka"
3153             },
3154             "railway": {
3155                 "name": "Železnica",
3156                 "terms": "zeleznica,trat,trať,kolajnice,koľaje,kolaje"
3157             },
3158             "railway/abandoned": {
3159                 "name": "Nepoužívaná trať",
3160                 "terms": "nepouzivana trat,opustena trat,opustená trať"
3161             },
3162             "railway/disused": {
3163                 "name": "Železnica mimo prevádzky",
3164                 "terms": "zeleznica mimo prevadzky,mimo prevadzky"
3165             },
3166             "railway/funicular": {
3167                 "name": "Lanová dráha",
3168                 "terms": "lanova zeleznica,lanova draha"
3169             },
3170             "railway/halt": {
3171                 "name": "Železničná zastávka",
3172                 "terms": "zeleznicna zastavka,zastavka,zástavka,vlak,vlaková zástavka,vlakova zastavka,stanica"
3173             },
3174             "railway/level_crossing": {
3175                 "name": "Železničné priecestie",
3176                 "terms": "zeleznicne priecestie,zeleznicny prechod,železničný prechod"
3177             },
3178             "railway/monorail": {
3179                 "name": "Jednokoľajnicová dráha",
3180                 "terms": "jednokolajnicova draha,jednokolajka,monorail"
3181             },
3182             "railway/narrow_gauge": {
3183                 "name": "Úzkorozchodná železnica",
3184                 "terms": "uzkorozchodna zeleznica,uzkokolajka,úzkoľajka"
3185             },
3186             "railway/platform": {
3187                 "name": "Železničné nástupište",
3188                 "terms": "zeleznicne nastupiste,nástupište,nastupiste,perón,peron"
3189             },
3190             "railway/rail": {
3191                 "name": "Železničná trať",
3192                 "terms": "zeleznicna trat,trat,trať,železnica,zeleznica"
3193             },
3194             "railway/station": {
3195                 "name": "Železničná stanica",
3196                 "terms": "zeleznicna stanica,stanica,zástavka,zastavka"
3197             },
3198             "railway/subway": {
3199                 "name": "Metro",
3200                 "terms": "metro,podzemna draha,podzemná dráha"
3201             },
3202             "railway/subway_entrance": {
3203                 "name": "Vstup do metra",
3204                 "terms": "vstup,metro,podchod,stanica metra"
3205             },
3206             "railway/tram": {
3207                 "name": "Električka",
3208                 "terms": "elektricka,tramvaj"
3209             },
3210             "relation": {
3211                 "name": "Relácia",
3212                 "terms": "relacia,linka,trasa"
3213             },
3214             "roundabout": {
3215                 "name": "Kruhový objazd",
3216                 "terms": "kruhovy objazd, kruhac, kruháč, kruhová križovatka, kruhova krizovatka"
3217             },
3218             "route/ferry": {
3219                 "name": "Trajektová trasa",
3220                 "terms": "trajektova trasa,trasa trajektu,trajekt,linka,trasa kompy,kompa"
3221             },
3222             "shop": {
3223                 "name": "Obchod",
3224                 "terms": "potraviny,obchody,nákup,nakup,odevy,obuv"
3225             },
3226             "shop/alcohol": {
3227                 "name": "Obchod s alkoholom",
3228                 "terms": "alkohol"
3229             },
3230             "shop/anime": {
3231                 "name": "Obchod s anime",
3232                 "terms": "anime"
3233             },
3234             "shop/antiques": {
3235                 "name": "Obchod so tarožitnosťami",
3236                 "terms": "obchod so starozitnostami,starozitnosti,starožitnosti,starý nábytok,stary nabytok"
3237             },
3238             "shop/art": {
3239                 "name": "Umelecký obchod"
3240             },
3241             "shop/baby_goods": {
3242                 "name": "Obchod s detskými potrebami",
3243                 "terms": "obchod s detskymi potrebami"
3244             },
3245             "shop/bag": {
3246                 "name": "Obchod s kuframi",
3247                 "terms": "kufre,kufor,batoh,batožina,batozina"
3248             },
3249             "shop/bakery": {
3250                 "name": "Pekáreň",
3251                 "terms": "pekaren,pekárstvo,pekarstvo,chlieb,pecivo,pečivo"
3252             },
3253             "shop/bathroom_furnishing": {
3254                 "name": "Obchod s kúpelňami",
3255                 "terms": "obchod s kuplenami,kupelka,kúpelka,kúpelňa,kupelna"
3256             },
3257             "shop/beauty": {
3258                 "name": "Bižutéria",
3259                 "terms": "bizuteria,šperky,sperky,naramky,náramnky,nausnice,náušnice,prstene,nahrdelniky,náhrdelniky"
3260             },
3261             "shop/bed": {
3262                 "name": "Obchod s posteľami/matracmi",
3263                 "terms": "matrac,matrace,posteľ,postel,postele,spálňa,spalna"
3264             },
3265             "shop/beverages": {
3266                 "name": "Obchod s nápojmi",
3267                 "terms": "obchod s napojmi,napoje,nápoje,malinovka,kofola,občerstvenie,obcerstvenie"
3268             },
3269             "shop/bicycle": {
3270                 "name": "Cykloobchod",
3271                 "terms": "obchod s bicyklami,bicykle,horské bicykle,horske bicykle"
3272             },
3273             "shop/bookmaker": {
3274                 "name": "Stávková kancelária",
3275                 "terms": "stavkova kancelaria,stavky,tipos,sportka,bingo,stavka,stávka,kurz"
3276             },
3277             "shop/books": {
3278                 "name": "Kníhkupectvo",
3279                 "terms": "knihkupectvo,knihy,kniha,obchod s knihami"
3280             },
3281             "shop/boutique": {
3282                 "name": "Butik",
3283                 "terms": "oblecenie,oblečenie,šaty,saty,odev,odevy"
3284             },
3285             "shop/butcher": {
3286                 "name": "Mäsiarstvo",
3287                 "terms": "masiarstvo,maso,mäso,predajňa mäsa,predajna masa"
3288             },
3289             "shop/candles": {
3290                 "name": "Obchod so svičkami",
3291                 "terms": "obchod so svieckami,sviecka,sviečka,sviečky,sviecky"
3292             },
3293             "shop/car": {
3294                 "name": "Predajňa áut",
3295                 "terms": "predajna aut,diler,díler,autosalón,autosalon,autobazár,autobazar"
3296             },
3297             "shop/car_parts": {
3298                 "name": "Predajňa autodielov",
3299                 "terms": "predajna autodielov,autodiely"
3300             },
3301             "shop/car_repair": {
3302                 "name": "Autoservis",
3303                 "terms": "autoservis,oprava aút,oprava aut,servis"
3304             },
3305             "shop/carpet": {
3306                 "name": "Obchod s kobercami",
3307                 "terms": "koberec,koberce,pokrovec,rokožka,rohozka"
3308             },
3309             "shop/cheese": {
3310                 "name": "Obchod so syrmi",
3311                 "terms": "syr,syry,korbáčiki,korbaciky,oštiepok,ostiepok,oštiepky,ostiepky"
3312             },
3313             "shop/chemist": {
3314                 "name": "Drogéria"
3315             },
3316             "shop/chocolate": {
3317                 "name": "Obchod s čokoládou",
3318                 "terms": "obchod s cokoladou,cokolada,čokoláda,pralinky"
3319             },
3320             "shop/clothes": {
3321                 "name": "Obchod s odevami",
3322                 "terms": "odevy,odev,šaty,saty,oblečenie,obchod s oblečením,oblecienie,obchod s oblecenim"
3323             },
3324             "shop/coffee": {
3325                 "name": "Kaviareň"
3326             },
3327             "shop/computer": {
3328                 "name": "Obchod s výpočtovou technikou",
3329                 "terms": "obchod s vypoctovou technikou,pocitace,počitače,elektro,elektronika,vypoctova technika,výpočtová technika"
3330             },
3331             "shop/confectionery": {
3332                 "name": "Obchod so sladkosťami",
3333                 "terms": "obchod so sladkostami,sladkosti,cukrovinky"
3334             },
3335             "shop/convenience": {
3336                 "name": "Samoobsluha",
3337                 "terms": "cukraren,cukrovinky,cukrárstvo,cukrarstvo,obchod s cukrovinkami"
3338             },
3339             "shop/copyshop": {
3340                 "name": "Fotokopírovanie",
3341                 "terms": "fotokopirovanie,fotokopírka,fotokopirka"
3342             },
3343             "shop/cosmetics": {
3344                 "name": "Obchod s kozmetikou",
3345                 "terms": "kozmetika,drogeria"
3346             },
3347             "shop/craft": {
3348                 "name": "Obchod s umeleckými potrebami",
3349                 "terms": "Obchod s umeleckymi potrebami,umelecké potreby,umelecke potreby"
3350             },
3351             "shop/curtain": {
3352                 "name": "Obchod so záclonami",
3353                 "terms": "obchod so zaclonami,záclony,zaclony,záclona,zaclona,záves,zaves,závesy,zavesy"
3354             },
3355             "shop/dairy": {
3356                 "name": "Obchod s mliečnymi výrobkami",
3357                 "terms": "obchod s mliecnymi vyrobkami,mlieko,jogurt,jogurty,smotana,syr,syry"
3358             },
3359             "shop/deli": {
3360                 "name": "Delikatesy",
3361                 "terms": "deli"
3362             },
3363             "shop/department_store": {
3364                 "name": "Obchodný dom",
3365                 "terms": "obchodny dom,nákupne centrum,nakupne centrum"
3366             },
3367             "shop/doityourself": {
3368                 "name": "Obchod pre kutilov",
3369                 "terms": "stavebný materiál,stavebny material,hornbach,baumax"
3370             },
3371             "shop/dry_cleaning": {
3372                 "name": "Čistiareň odevov",
3373                 "terms": "cistiaren odevov,suché čistenie,suche cistenie"
3374             },
3375             "shop/electronics": {
3376                 "name": "Elektro obchod",
3377                 "terms": "elektro,elektronika"
3378             },
3379             "shop/erotic": {
3380                 "name": "Ochod s erotickými potrebami",
3381                 "terms": "obchod s erotickymi potrebami,sexshop,sex shop"
3382             },
3383             "shop/fabric": {
3384                 "name": "Obchod s látkami",
3385                 "terms": "obchod s latkami,textil"
3386             },
3387             "shop/farm": {
3388                 "name": "Voľný predaj ovocia",
3389                 "terms": "Volny predaj ovocia,ovocie"
3390             },
3391             "shop/fashion": {
3392                 "name": "Obchod s módnymi doplnkami",
3393                 "terms": "obchod s modmymi doplnkami"
3394             },
3395             "shop/fishmonger": {
3396                 "name": "Predaj rýb",
3397                 "terms": "predaj ryb,ryby,obchod s rybami"
3398             },
3399             "shop/florist": {
3400                 "name": "Kvetinárstvo",
3401                 "terms": "kvetinarstvo,kvety,kytice"
3402             },
3403             "shop/frame": {
3404                 "name": "Obchod s rámami",
3405                 "terms": "obchod s ramami,obrazy,rám,ram"
3406             },
3407             "shop/funeral_directors": {
3408                 "name": "Pohrebný ústav",
3409                 "terms": "pohrebny ustav,pohreb,pohreb,pohrebníctvo,pohrebnictvo"
3410             },
3411             "shop/furnace": {
3412                 "name": "Obchod so kotlami",
3413                 "terms": "pec,kotol"
3414             },
3415             "shop/furniture": {
3416                 "name": "Obchod s nábytkom",
3417                 "terms": "obchod s nabytkom,nabytok"
3418             },
3419             "shop/garden_centre": {
3420                 "name": "Záhradné centrum",
3421                 "terms": "zahradne centrum,záhradkarske centrum,zahradkarske centrum"
3422             },
3423             "shop/gift": {
3424                 "name": "Darčekový obchod",
3425                 "terms": "darcekovy obchod,obchod s darcekmi,obchod s darčekmi,suveníry,suveniry"
3426             },
3427             "shop/greengrocer": {
3428                 "name": "Predajňa zeleniny",
3429                 "terms": "predajna zeleniny,zelovoc,ovocie,zelenina,ovocie zelenina,ovocie a zelenina"
3430             },
3431             "shop/hairdresser": {
3432                 "name": "Kaderníctvo",
3433                 "terms": "kadernik,holič,holic,vizazista,vizážista,kaderníctvo,kadernictvo,kaderník"
3434             },
3435             "shop/hardware": {
3436                 "name": "Železiarstvo",
3437                 "terms": "zeleziarstvo,baumax,hornbach,náradie,naradie,predajna nárradia,predajna naradia"
3438             },
3439             "shop/hearing_aids": {
3440                 "name": "Obchod s načúvacími prístrojmi",
3441                 "terms": "obchod s nacuvacimi pristrojmi,nacuvaci pristroj,načúvací prístroj"
3442             },
3443             "shop/herbalist": {
3444                 "name": "Bylinkárstvo",
3445                 "terms": "bylinkarstvo,bylinky"