Update to iD v1.9.7
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sl.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Mnogokotnik",
5             "description": "Dodaj parke, zgradbe, jezera ali druga področja na zemljevid.",
6             "tail": "Kliknite na zemljevid za začetek risanja območja, kot so npr. park, jezero, stavba."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Črta",
10             "description": "Dodaj ceste, ulice, peš poti, kanale ali druge črte na zemljevid.",
11             "tail": "Za začetek risanja cest, stez ali poti kliknite na zemljevid."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Točka",
15             "description": "Dodaj restavracije, spomenike, poštne nabiralnike ali druge točke na zemljevid.",
16             "tail": "Za dodajanje točke kliknite na zemljevid."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Brskaj",
20             "description": "Premikanje in povečava zemljevida."
21         },
22         "draw_area": {
23             "tail": "Kliknite za dodajanje vozlišča področju. Za konec risanja kliknite prvo vozlišče."
24         },
25         "draw_line": {
26             "tail": "Kliknite za dodajanje več vozlišč črti. S klikom na drugo črto bosta črti povezani, z dvoklikom pa bo risanje končano."
27         }
28     },
29     "operations": {
30         "add": {
31             "annotation": {
32                 "point": "Točka je dodana.",
33                 "vertex": "Vozlišče je dodano na pot.",
34                 "relation": "Povezava je dodana."
35             }
36         },
37         "start": {
38             "annotation": {
39                 "line": "Risanje črte je začeto.",
40                 "area": "Risanje mnogokotnika je začeto."
41             }
42         },
43         "continue": {
44             "key": "A",
45             "title": "Nadaljuj",
46             "description": "Nadaljuj to črto",
47             "not_eligible": "Od tod ni mogoče nadaljevati nobene črte.",
48             "multiple": "Od tod se lahko nadaljuje več črt. Za izbiro ene črte pritisnite Shift in kliknite na črto.",
49             "annotation": {
50                 "line": "Risanje črte se nadaljuje.",
51                 "area": "Risanje mnogokotnika se nadaljuje."
52             }
53         },
54         "cancel_draw": {
55             "annotation": "Risanje je preklicano."
56         },
57         "change_role": {
58             "annotation": "Vloga člana povezave je spremenjena."
59         },
60         "change_tags": {
61             "annotation": "Oznake so bile spremenjene."
62         },
63         "circularize": {
64             "title": "Zaokroži",
65             "description": {
66                 "line": "Črto spremeni v krožnico.",
67                 "area": "Mnogokotnik spremeni v krog."
68             },
69             "key": "O",
70             "annotation": {
71                 "line": "Črta je spremenjena v krožnico.",
72                 "area": "Mnogokotnik je spremenjen v krog."
73             },
74             "not_closed": "Izbora ni mogoče spremeniti v krog, ker zanka ni sklenjena.",
75             "too_large": "Tega objekta ni mogoče spremeniti v krog, ker ga preveč sega izven trenutnega vidnega polja."
76         },
77         "orthogonalize": {
78             "title": "Kvadrat",
79             "description": {
80                 "line": "Kote črte naredi pravokotne.",
81                 "area": "Kote mnogokotnika naredi bolj pravokotne."
82             },
83             "key": "S",
84             "annotation": {
85                 "line": "Koti črte so bolj pravokotni.",
86                 "area": "Koti mnogokotnika so bolj pravokotni."
87             },
88             "not_squarish": "Tega objekta ni mogoče narediti bolj pravokotnega, saj ni kvadratast.",
89             "too_large": "Tega objekta ni mogoče narediti bolj pravokotnega, ker ga preveč sega izven trenutnega vidnega polja."
90         },
91         "straighten": {
92             "title": "Poravnaj",
93             "description": "Poravnaj to črto",
94             "key": "S",
95             "annotation": "Črta je poravnana.",
96             "too_bendy": "Črte ni mogoče poravnati, ker je preveč upognjena."
97         },
98         "delete": {
99             "title": "Odstrani",
100             "description": "Trajno izbriši objekt.",
101             "annotation": {
102                 "point": "Točka je izbrisana.",
103                 "vertex": "Vozlišče je izbrisano.",
104                 "line": "Črta je izbrisana.",
105                 "area": "Mnogokotnik je izbrisan.",
106                 "relation": "Povezava je odstranjena.",
107                 "multiple": "Izbrisanih je {n} predmetov."
108             },
109             "incomplete_relation": "Tega objekta ni mogoče izbrisati, ker ni bil v celoti naložen."
110         },
111         "add_member": {
112             "annotation": "Član je dodan v povezavo."
113         },
114         "delete_member": {
115             "annotation": "Član je odstranjen iz povezave."
116         },
117         "connect": {
118             "annotation": {
119                 "point": "Pot je povezana s točko.",
120                 "vertex": "Pot je povezana z drugim objektom.",
121                 "line": "Pot je povezana s črto.",
122                 "area": "Pot je povezna z mnogokotnikom."
123             }
124         },
125         "disconnect": {
126             "title": "Razveži",
127             "description": "Razveže črti ali mnogokotnika.",
128             "key": "D",
129             "annotation": "Črti ali mnogokotnika sta razvezana.",
130             "not_connected": "Izbora ni mogoče spremeniti v krog, ker izbor sega izven trenutnega vidnega polja."
131         },
132         "merge": {
133             "title": "Združeno.",
134             "key": "C",
135             "not_eligible": "Teh objektov ni mogoče združiti.",
136             "incomplete_relation": "Teh objektov ni mogoče združiti, ker vsaj en ni bil v celoti naložen."
137         },
138         "move": {
139             "title": "Premakni",
140             "description": "Premakne izbor drugam.",
141             "key": "M",
142             "annotation": {
143                 "point": "Točka je premaknjena.",
144                 "vertex": "Vozlišče je premaknjeno.",
145                 "line": "Črta je premaknjena.",
146                 "area": "Mnogokotnik je premaknjen.",
147                 "multiple": "Premaknjenih več predmetov."
148             },
149             "incomplete_relation": "Tega objekta ni mogoče premakniti, ker ni bil v celoti naložen.",
150             "too_large": "Tega objekta ni mogoče premakniti, ker ga preveč sega izven trenutnega vidnega polja."
151         },
152         "rotate": {
153             "title": "Zasukaj",
154             "description": "Zasuka izbrani objekt okoli njegove središčne točke.",
155             "key": "R",
156             "annotation": {
157                 "line": "Črta je zasukana.",
158                 "area": "Mnogokotnik je zasukan."
159             },
160             "too_large": "Tega objekta ni mogoče zasukati, ker ga preveč sega izven trenutnega vidnega polja."
161         },
162         "reverse": {
163             "title": "Obrni usmerjenost",
164             "description": "Obrne usmerjenost izbrane črte.",
165             "key": "V",
166             "annotation": "Črta je obrnjena."
167         },
168         "split": {
169             "title": "Razcepi",
170             "description": {
171                 "line": "Razcepi to črto na 2 dela na izbranem vozlišču.",
172                 "area": "Razcepi stranico mnogokotnika na 2 dela.",
173                 "multiple": "Razcepi črte/stranice mnogokotnika v tem vozlišču na 2 dela."
174             },
175             "key": "X",
176             "annotation": {
177                 "line": "Črta je razcepljena.",
178                 "area": "Stranica mnogokotnika je razcepljena.",
179                 "multiple": "{n} črt/stranic mnogokotnika je razcepljenih."
180             },
181             "not_eligible": "Črt ni mogoče razcepiti na njihovem začetku ali koncu.",
182             "multiple_ways": "Črt je preveč za razcep."
183         },
184         "restriction": {
185             "help": {
186                 "select": "Kliknite tukaj za izbiro dseka ceste.",
187                 "toggle": "Kliknite za preklop omejitve zavijanja.",
188                 "toggle_on": "Kliknite za dodajanje omejitve \\{restriction}\\ .",
189                 "toggle_off": "Kliknite za odstranjevanje omejitve \\{restriction}\\."
190             },
191             "annotation": {
192                 "create": "Omejitev zavijanja je dodana",
193                 "delete": "Omejitev zavijanja je odstranjena."
194             }
195         }
196     },
197     "undo": {
198         "tooltip": "Razveljavi: {action}",
199         "nothing": "Nič za razveljavitev."
200     },
201     "redo": {
202         "tooltip": "Ponovi: {action}",
203         "nothing": "Nič za ponovitev."
204     },
205     "tooltip_keyhint": "Bližnjica:",
206     "translate": {
207         "translate": "Prevedi",
208         "localized_translation_label": "Večjezično ime",
209         "localized_translation_language": "Izberite jezik",
210         "localized_translation_name": "Ime"
211     },
212     "zoom_in_edit": "Za urejanje približaj pogled",
213     "logout": "odjava",
214     "loading_auth": "Povezovanje z OpenStreetMap...",
215     "status": {
216         "error": "Ne morem se povezati na API.",
217         "offline": "API je offline. Prosimo, poskusite urejati kasneje.",
218         "readonly": "API je na voljo samo za branje. Za shranjevanje vnesenih sprememb boste morali počakati."
219     },
220     "commit": {
221         "title": "Shrani spremembe",
222         "upload_explanation": "Spremembe, ki ji boste naložili, bodo vidne na vseh zemljevidih, ki uporabljajo podatke OpenStreetMap.",
223         "upload_explanation_with_user": "Spremembe, ki jih boste naložili kot {user}, bodo vidne na vseh zemljevidih, ki uporabljajo podatke OpenStreetMap.",
224         "save": "Shrani",
225         "cancel": "Prekliči",
226         "warnings": "Opozorila",
227         "modified": "Spremenjeno",
228         "deleted": "Izbrisano",
229         "created": "Ustvarjeno"
230     },
231     "contributors": {
232         "list": "Spremembe uporabnikov {users}",
233         "truncated_list": "Spremembe uporabnikov {users} in {count} ostalih"
234     },
235     "geocoder": {
236         "search": "Išči po celem svetu...",
237         "no_results_visible": "V vidnem polju zemljevida ni najdenih zadetkov",
238         "no_results_worldwide": "Ni najdenih zadetkov"
239     },
240     "geolocate": {
241         "title": "Prikaži moj položaj"
242     },
243     "inspector": {
244         "no_documentation_combination": "Za to kombinacijo oznak ni na voljo dokumentacije",
245         "no_documentation_key": "Za ta ključ ni na voljo dokumentacije",
246         "show_more": "Pokaži več",
247         "view_on_osm": "Ogled na openstreetmap.org",
248         "all_tags": "Vse oznake",
249         "all_members": "Vsi člani",
250         "all_relations": "Vse povezave",
251         "new_relation": "Nova povezava ...",
252         "role": "Vloga",
253         "choose": "Izberite vrsto elementa",
254         "results": "{n} zadetkov iskanja {search}",
255         "reference": "Ogled v OpenStreetMap Wiki-ju",
256         "back_tooltip": "Spremeni element",
257         "remove": "Odstrani",
258         "search": "Išči",
259         "multiselect": "Izbrani objekti",
260         "unknown": "Neznano",
261         "incomplete": "<ni prenešeno>",
262         "feature_list": "Iskanje objektov",
263         "edit": "Urejanje objekta",
264         "none": "Noben",
265         "node": "Vozlišče",
266         "way": "Pot",
267         "relation": "Povezava",
268         "location": "Položaj"
269     },
270     "background": {
271         "title": "Ozadje",
272         "description": "Nastavitve ozadja",
273         "percent_brightness": "{opacity}% svetlost",
274         "none": "Brez",
275         "custom": "Po meri",
276         "custom_button": "Uredi ozadje po meri",
277         "custom_prompt": "Navedite naslov predloge URL. Dovoljeni znaki so {z}, {x}, {y} za shemo Z/X/Y in {u} za shemo quadtile.",
278         "reset": "ponastavi"
279     },
280     "restore": {
281         "heading": "Nekatere spremembe še niso bile shranjene.",
282         "description": "Ali želite ponovno odpeti še ne shranjene spremembe iz predhodnega urejanja?",
283         "restore": "Ponastavi",
284         "reset": "Pozabi"
285     },
286     "save": {
287         "title": "Shrani",
288         "help": "Shrani spremembe na OpenStreetMap, s čimer bodo vidne tudi ostalim uporabnikom.",
289         "no_changes": "Ni sprememb za shranjevanje.",
290         "uploading": "Prenašanje sprememb v OpenStreetMap.",
291         "unsaved_changes": "Nekatere spremembe še niso bile shranjene."
292     },
293     "success": {
294         "edited_osm": "OSM urejen!",
295         "just_edited": "Pravkar ste uredili OpenStreetMap zemljevid!",
296         "view_on_osm": "Ogled na OSM",
297         "facebook": "Deli na Facebook-u",
298         "twitter": "Deli na Twitter-ju",
299         "google": "Deli na Google+"
300     },
301     "confirm": {
302         "okay": "Potrdi"
303     },
304     "splash": {
305         "welcome": "Dobrodošli v iD, urejevalniku OpenStreetMap podatkov",
306         "text": "iD je uporabniku prijazno, toda zmogljivo orodje za vnašanje na najboljši brezplačni svetovni zemljevid.  To je različica {version}. Več informacij je na voljo na {website}, sporočeni hrošči pa so na {github}.",
307         "walkthrough": "Začnite z uvodnim sprehodom",
308         "start": "Začnite urejati"
309     },
310     "source_switch": {
311         "live": "v živo",
312         "lose_changes": "Nekatere spremembe še niso bile shranjene. Zamenjava strežnika zemljevida jih bo zavrgla. Ali ste prepričani, da želite zamenjati strežnik?",
313         "dev": "dev"
314     },
315     "tag_reference": {
316         "description": "Opis",
317         "on_wiki": "{tag} na wiki.osm.org",
318         "used_with": "uporabljeno: {type}"
319     },
320     "validations": {
321         "untagged_point": "Točka je brez oznak",
322         "untagged_line": "Črta je brez oznak",
323         "untagged_area": "Mnogokotnik je brez oznak",
324         "many_deletions": "Izbrisati želite {n} objektov. Ali ste prepričani, da to želite storiti? Objekte boste tako odstranili z zemljevida, ki ga lahko vidijo vsi na openstreetmap.org.",
325         "tag_suggests_area": "Oznaka {tag} nakazuje, da bi črta morala opisovati območje, vendar črta ni sklenjena",
326         "untagged_point_tooltip": "Izberite tip točkovnega objekta.",
327         "untagged_line_tooltip": "Izberite tip črtnega objekta.",
328         "untagged_area_tooltip": "Izberite tip objekta, ki opisuje to območje.",
329         "deprecated_tags": "Zastarele oznake: {tags}"
330     },
331     "zoom": {
332         "in": "Približaj",
333         "out": "Oddalji"
334     },
335     "cannot_zoom": "Nadaljnje oddaljevanje v trenutnem načinu ni več mogoče.",
336     "gpx": {
337         "local_layer": "Lokalna datoteka GPX",
338         "drag_drop": "Povlecite in spustite datoteko .gpx na spletno strani, za iskanje datoteke pa kliknite gumb na desni",
339         "zoom": "Približaj GPX sled",
340         "browse": "Prebrskaj do datoteke .gpx"
341     },
342     "help": {
343         "title": "Pomoč",
344         "roads": "# Ceste\n\nS tem urejevalnikom lahko ceste ustvarjate, popravljate in jih brišete. Ceste so lahko vseh\ntipov: poti, avtoceste, kolovozi, kolesarske steze idr. - vsak pogosto prečkan del ceste\n\nnaj bi bil kartiran.\n\n### Izbiranje\n\nZa izbiranje ceste kliknite nanjo. Pokazal se bo obris ceste, ob njem pa\nmajhen meni z orodji in stranski meni z več informacijami o tej cesti.\n\n### Spreminjanje\n\nPogosto boste opazili ceste, ki se ne prekrivajo s sliko v ozadju,\nali z GPS sledjo. Te ceste lahko prilagodite tako, da so na pravilnem\nmestu.\n\nNajprej klinite na cesto, ki jo želite spremeniti. Cesta bo postala poudarjena in vzdolž\nnje se bodo prikazala vozlišča, ki jih lahko premaknete na pravo mesto. Če želite\ndodati nova vozlišča za bolj podroben potek ceste, dvokliknite na del ceste, ki\nše nima vozlišča, in pojavilo se bo novo vozlišče.\nČe se cesta dotika druge ceste, toda na zemljevidu ni pravilno povezana, \nlahko enega od njenih vozlišč premaknete na drugo cesto in ju tako\npovežete. Pravilno povezane ceste so pomembne za zemljevid\nin nujne za samodejno iskanje pot med različnimi kraji.\nS klikom na 'Premakni' ali s pritiskom tipke 'M' na tipkovnici lahko aktivirate orodje\nza premik celotne ceste naenkrat; premik je končan ob naslednjem kliku.\n### Odstranjevanje\nČe je potek ceste v celoti napačen - npr. ko cesta na satelitskem posnetku sploh ne obstaja\noz. še bolje, ko imate informacijo o tem iz prve roke - jo lahko izbrišete ter jo tako\nodstranite z zemljevida. Pri brisanju objektov bodite pozorni - \nkot pri ostalih načinih urejanja bodo posledice vidne vsakomur. Včasih so satelitski posnetki\nzastareli in morda zato kakšne ceste na njih še ni.\nCesto izbrišete tako, da najprej kliknete nanjo, nato pa kliknete na ikono za smetnjak ali\npa pritisnete tipko 'Izbriši'.\n\n### Creating\n\nSte opazili, da na zemljevidu manjka kakšna cesta? Za začetek risanja kliknite ikono 'Črta' \nlevo zgoraj v urejevalniku ali pa pritisnite tipko '2'.\nKliknite na zemljevid na začetek nove ceste. Če se cesta odcepi z že obstoječe ceste,\nzačnite s klikom na mesto, kjer se ločita.\nNato klikajte na točke vzdolž ceste v pravi smeri (glede na satelitske posnetke ali GPS)\nČe cesta, ki jo rišete, prečka drugo cesto, ju povežite s klikom na njuno križišče.\nKo končate, dvokliknite z miško ali na tipkovnici pritisnite tipko 'Return' ali 'Enter'.\n",
345         "imagery": "# Slikovni posnetki\n\nZračne/satelitske fotografije so pomemben vir za kartiranje. Kombinacija letalskih\nposnetkov, satelitski posnetki in brezplačni viri so dostopni v\nurejevalniku v meniju 'Nastavitve ozadja' na desni.\nZa prikaz so prednastavljen [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/) satelitski posnetki,\na ob premikanju in povečevanju zemljevida se bodo prikazali tudi ostali razpoložljivi viri.\nV nekaterih državah, kot so ZDA, Francija ali Danska, so za posamezna območja na voljo tudi posnetki\nz zelo veliko prostorsko ločljivostjo.\nPosnetki so zaradi napak na strani ponudnika včasih zamaknjeni glede na zemljevid.\nČe vidite, da je več cest zamaknjenih glede na posnetek v ozadju,\ncest ne premikajte. Namesto tega lahko prilagodite posnetek tako, da se prekriva z\nobstoječimi podatki na zemljevidu; to storite s klikom na 'Popravi lego' na dnu\nuporabniškega vmesnika 'Nastavitve ozadja'.\n",
346         "addresses": "# Naslovi\n\nNaslovi so ena od najbolj uporabnih informacij za zemljevid.\n\nČeprav so naslovi pogosto predstavljeni kot deli ulic, so na OpenStreetMap\nzabeležni kot lastnost stavb in mest ob ulicah.\n\nNaslove lahko dodate točkovnim objektom in tudi obrisom stavb.\nNajboljši vir naslovov je lastna raziskava oz. zbiranje podatkov ali pa \nlastno znanje. Tako kot za ostale objekte tudi tu velja, da je kopiranje \nz ostalih tržnih virov, kot je Google Zemljevidi, strogo prepovedano.\n\n",
347         "buildings": "# Stavbe\n\nOpenStreetMap je največja svetovna zbirka stavb; lahko jo soustvarjate in izboljšujete.\n\n### Izbiranje\n\nStavbo lahko izberete s klikom na njen obris. Stavba se bo poudarila,\nprikazala pa se bosta majhen meni z orodji in stransko polje z več informacijami\no stavbi.\n\n### Spreminjanje\n\nVčasih so stavbe na napačnem mestu ali pa imajo vnešene napačne oznake.\n\nZa premik celotne stavbe jo najprej izberite, nato pa kliknite na orodje 'Move'. \nPremaknite miško za premik stavbe, s ponovnim klikom se premikanje konča.\n\nZa popravilo določenega dela stavbe kliknite in vlecite vozlišče, dokler\nne bo oblika pravilna.\n\n### Ustvarjanje\n\nEna od glavnih značilnosti dodajanja novih stavb na zemljevid je,  da\nOpenStreetMap beleži stavbe tako kot obliko kot tudi kot točko. Priporočamo, da\nse _stavbe predstavijo kot mnogokotniki, kadar je le to mogoče_, medtem ko se \npodjetja, domovi, ustanove in vse ostalo, kar se dogaja v stavbah, beleži kot točke,\nki jih umestimo znotraj mnogokotnika stavbe.\n\nZa začetek risanja stavbe na levo strani urejevalnika kliknite gumb 'Mnogokotnik',\nrisanje pa lahko končate s pritiskom tipke 'Return' ali pa s klikom na prvo vozlišče\nte stavbe.\n\n### Odstranjevanje\n\nČe je stavba prikazana popolnoma napačno - če se je npr. ni na satelitskem posnetku oz.\\imate informacije o tem iz prve roke - jo lahko odstranite z zemljevida.\nPri brisanju objektov bodite pozorni - \nkot pri ostalih načinih urejanja bodo posledice vidne vsakomur.\nVčasih so satelitski posnetki\nzastareli in morda zato kakšne stavbe na njih še ni.\n\nStavbo lahko odstanite tako, da jo s klikom izberete, nato pa kliknete\nikono smetnjak ali pritisnete tipko 'Delete'.\n",
348         "relations": "# Povezave\n\nPovezava je posebna vrsta objekta na OpenStreetMap, ki ostale objekte povezuje v skupine. \nNa primer: dva pogosta tipa povezav sta *cestne povezave*,\nki povezuje vse odseke cest, ki pripadajo določeni prometnici\n(npr. avtocesti, regionalni cesti), in *več mnogokotnikov*; ti v skupino povezujejo\nveč črt, ki definirajo kompleksno območje (npr. na več delov razkosano območje,\nobmočja z vrzelmi).\n\nSkupina objektov v povezavi so *člani* povezave. V stranski vrstici lahko vidite,\nčlan katerih povezav je vsak objekt, s klikom na povezavo pa jo izberete.\nKo je povezava izbrana, bodo v stranski vrstici prikazani vsi njeni člani,\nhkrati pa bodo tudi poudarjeni na zemljevidu.\n\nV večini primerov bo za vzdrževanje povezav samodejno poskrbel iD že med urejanjem.\nBodite pa pozorni predvsem med brisanjem delov cest, ki jih boste na novo narisali -\nte morate nato dodati v isto skupino, kot so bili pred brisanjem.\n\n## Urejanje povezav\n\nSpodaj so navedene osnove za urejanje povezav.\n\nZa dodajanje objekta v povezavo, izberite objekt in kliknite gumb \\+\\ v odseku \n\\All relations\\ stranske vrstice, nato pa izberite ali natipkajte ime povezave.\n\nZa ustvarjanje nove povezave najprej izberite objekt, ki bo njen član,\nnato klinite gumb \\+\\ v odseku \\All relations\\ nato pa izberite \new relation...\\.\n\nZa odstranitev objekta iz povezave najprej izberite objekt, nato pa kliknite na ikono\nsmetnjaka ob povezavi, iz katere želite objekt odstraniti.\n\nVeč mnogokotnikov z vrzelmi lahko ustvarite z orodjem \\Merge\\. Narišite dve območji (zunanjo\nin notranje), nato pa držite pritisnjeno tipko Shift in kliknite na obe območji, da ju izberete.\nNa koncu kliknite še gumb \\Merge\\ (+).\n\n"
349     },
350     "intro": {
351         "navigation": {
352             "title": "Usmerjanje",
353             "drag": "Na glavnem zemljevidu so podatki OpenStreetMap prikazani na vrhu - nad ozadjem. Zemljevid lahko premikaš z vlečenjem ali pomikanjem - kot na ostalih spletnih zemljevidih. **Povleci zemljevid!**",
354             "select": "Topografski objekti so predstavljeni na tri načine: s točkami, s črtami ali z mnogokotniki. Vsak objekt je lahko izbran s klikom nanj. **Za izbiro točke kliknite nanjo.**"
355         },
356         "points": {
357             "title": "Točke",
358             "search": "S točkami lahko predstavimo več različnih objekot. Točka, ki je bila ravnokar dodana, je bar. **Išči  '{name}'**",
359             "choose": "**Na seznamu izberite Bar.**",
360             "describe": "Točka je sedaj označena kot bar. Z uporabo urejevalnika objektov lahko vsakemu dodamo več oznak. **Dodaj ime**"
361         },
362         "areas": {
363             "title": "Mnogokotniki",
364             "place": "Mnogokotnike narišete s postavljanjem več vozlišč, zaključite jih s klikom na začetno vozlišče. **Narišite mnogokotnik za igrišče.**",
365             "search": "**Išči '{name}'.**",
366             "choose": "**Na seznamu izberite Igrišče.**"
367         },
368         "lines": {
369             "title": "Črte",
370             "start": "**Črto začni risati s klikom na enega od koncev ceste.**",
371             "finish": "Risanje črte lahko zaključiš s ponovnim klikom na zadnje dodano vozlišče. **Zaključi risanje ceste.**",
372             "road": "**Na seznamu izberite Cesta**",
373             "residential": "Obstaja več tipov cest, najbolj pogosto uporabljen tip je Stanovanjska (ulica). **Izberite tip ceste Stanovanjska**",
374             "wrong_preset": "Niste izbrali tipa ceste Stanovanjska (ulica). **Kliknite tu za ponovitev izbiranja.**"
375         },
376         "startediting": {
377             "title": "Začnite urejati",
378             "save": "Ne pozabite sproti shranjevati vnesene spremembe!",
379             "start": "Začnite urejati!"
380         }
381     },
382     "presets": {
383         "categories": {
384             "category-barrier": {
385                 "name": "Vrsta ovire"
386             },
387             "category-building": {
388                 "name": "Tipi zgradb"
389             },
390             "category-golf": {
391                 "name": "Vrste golfa"
392             },
393             "category-landuse": {
394                 "name": "Vrste zemljišča"
395             },
396             "category-path": {
397                 "name": "Vrste poti"
398             },
399             "category-rail": {
400                 "name": "Tipi železnice"
401             },
402             "category-restriction": {
403                 "name": "Vrste prepovedi"
404             },
405             "category-road": {
406                 "name": "Tipi povezav"
407             },
408             "category-route": {
409                 "name": "Značilnosti cest"
410             },
411             "category-water-area": {
412                 "name": "Vrste voda"
413             },
414             "category-water-line": {
415                 "name": "Vrste voda"
416             }
417         },
418         "fields": {
419             "access": {
420                 "label": "Dovoljen dostop",
421                 "options": {
422                     "designated": {
423                         "description": "Dostop je dovoljen v skladu z znaki ali posebnimi krajevnimi zakoni",
424                         "title": "Namembno"
425                     },
426                     "destination": {
427                         "description": "Dostop je dovoljen samo za dostavo",
428                         "title": "Za dostavo"
429                     },
430                     "dismount": {
431                         "description": "Dovoljen dostop, toda jezdec razjaha",
432                         "title": "Razjahati"
433                     },
434                     "no": {
435                         "description": "Dostop za splošno javnosto NI dovoljen",
436                         "title": "Prepovedano"
437                     },
438                     "permissive": {
439                         "description": "Dostop je dovoljen začasno, dokler lastnik dovoljenja ne prekliče",
440                         "title": "Začasno dovoljen"
441                     },
442                     "private": {
443                         "description": "Dostop je dovoljen samo z osebnim dovoljenjem lastnika",
444                         "title": "Zasebno"
445                     },
446                     "yes": {
447                         "description": "Dostopno po zakonu; služnostna pravica",
448                         "title": "Dovoljeno"
449                     }
450                 },
451                 "placeholder": "Ni določeno",
452                 "types": {
453                     "access": "Vse",
454                     "bicycle": "Kolesarji",
455                     "foot": "Peš",
456                     "horse": "Konji",
457                     "motor_vehicle": "Motorna vozila"
458                 }
459             },
460             "access_simple": {
461                 "label": "Dovoljen dostop",
462                 "placeholder": "da"
463             },
464             "access_toilets": {
465                 "label": "Dostop"
466             },
467             "address": {
468                 "label": "Naslov",
469                 "placeholders": {
470                     "city": "Mesto",
471                     "conscriptionnumber": "123",
472                     "country": "Država",
473                     "district": "Okrožje",
474                     "hamlet": "Zaselek",
475                     "housename": "Hišno/domače ime",
476                     "housenumber": "123",
477                     "place": "Kraj",
478                     "postcode": "Poštna številka",
479                     "province": "Pokrajina",
480                     "state": "Zvezna država",
481                     "street": "Ulica",
482                     "subdistrict": "Okraj",
483                     "suburb": "Predmestje"
484                 }
485             },
486             "admin_level": {
487                 "label": "Raven upravne razdelitve"
488             },
489             "aerialway": {
490                 "label": "Vrsta"
491             },
492             "aerialway/access": {
493                 "label": "Dostop",
494                 "options": {
495                     "both": "Oboje",
496                     "entry": "Vhod",
497                     "exit": "Izhod"
498                 }
499             },
500             "aerialway/bubble": {
501                 "label": "Pokrov za veter"
502             },
503             "aerialway/capacity": {
504                 "label": "Zmogljivost (oseb na uro)",
505                 "placeholder": "500, 2500, 5000..."
506             },
507             "aerialway/duration": {
508                 "label": "Čas vožnje (minut)",
509                 "placeholder": "1, 2, 3..."
510             },
511             "aerialway/heating": {
512                 "label": "Ogrevanje"
513             },
514             "aerialway/occupancy": {
515                 "label": "Število oseb",
516                 "placeholder": "2, 4, 8..."
517             },
518             "aerialway/summer/access": {
519                 "label": "Dostop (poleti)",
520                 "options": {
521                     "both": "Oboje",
522                     "entry": "Vhod",
523                     "exit": "Izhod"
524                 }
525             },
526             "aeroway": {
527                 "label": "Vrsta"
528             },
529             "amenity": {
530                 "label": "Vrsta"
531             },
532             "area/highway": {
533                 "label": "Vrsta"
534             },
535             "artist": {
536                 "label": "Umetnik"
537             },
538             "artwork_type": {
539                 "label": "Vrsta"
540             },
541             "atm": {
542                 "label": "Bankomat"
543             },
544             "backrest": {
545                 "label": "Naslonjalo"
546             },
547             "barrier": {
548                 "label": "Vrsta"
549             },
550             "bench": {
551                 "label": "Klop"
552             },
553             "bicycle_parking": {
554                 "label": "Vrsta"
555             },
556             "bin": {
557                 "label": "Koš za odpadke"
558             },
559             "boundary": {
560                 "label": "Vrsta"
561             },
562             "brand": {
563                 "label": "Znamka"
564             },
565             "building": {
566                 "label": "Zgradba"
567             },
568             "building_area": {
569                 "label": "Zgradba"
570             },
571             "capacity": {
572                 "label": "Kapaciteta",
573                 "placeholder": "50, 100, 200..."
574             },
575             "cardinal_direction": {
576                 "label": "Smer",
577                 "options": {
578                     "E": "Vzhod",
579                     "ENE": "Vzhod-severovzhod",
580                     "ESE": "Vzhod-jugovzhod",
581                     "N": "Sever",
582                     "NE": "Severovzhod",
583                     "NNE": "Sever-severovzhod",
584                     "NNW": "Sever-severozahod",
585                     "NW": "Severozahod",
586                     "S": "Jug",
587                     "SE": "Jugovzhod",
588                     "SSE": "Jug-jugovzhod",
589                     "SSW": "Jug-jugozahod",
590                     "SW": "Jugozahod",
591                     "W": "Zahod",
592                     "WNW": "Zahod-severozahod",
593                     "WSW": "Zahod-jugozahod"
594                 }
595             },
596             "clock_direction": {
597                 "label": "Smer",
598                 "options": {
599                     "anticlockwise": "Proti smeri urinega kazalca",
600                     "clockwise": "V smeri urinega kazalca"
601                 }
602             },
603             "collection_times": {
604                 "label": "Ure zbiranja"
605             },
606             "construction": {
607                 "label": "Vrsta"
608             },
609             "content": {
610                 "label": "Vsebina"
611             },
612             "country": {
613                 "label": "Država"
614             },
615             "covered": {
616                 "label": "Pokrito"
617             },
618             "craft": {
619                 "label": "Vrsta"
620             },
621             "crop": {
622                 "label": "Kulturna rastlina"
623             },
624             "crossing": {
625                 "label": "Vrsta"
626             },
627             "cuisine": {
628                 "label": "Kuhinja"
629             },
630             "currency_multi": {
631                 "label": "Vrste valut"
632             },
633             "cycleway": {
634                 "label": "Pasovi za kolesarje",
635                 "options": {
636                     "lane": {
637                         "description": "Pas za kolesarje, ki je s črto ločen od avtomobilskega prometa",
638                         "title": "Običajen pas za kolesarje"
639                     },
640                     "none": {
641                         "description": "Brez pasu za kolesarje",
642                         "title": "Brez"
643                     },
644                     "opposite": {
645                         "description": "Obojesmerni pas za kolesarje v enosmerni ulici",
646                         "title": "Pas za kolesarje v nasprotni smeri"
647                     },
648                     "opposite_lane": {
649                         "description": "Pas za kolesarje, ki poteka v nasprotni smeri prometa",
650                         "title": "Nasprotni pas za kolesarje"
651                     },
652                     "share_busway": {
653                         "description": "Pas za kolesarje, ki je deljen z voznim pasom za avtobuse",
654                         "title": "Pas za kolesarje, ki je deljen z avtobusi"
655                     },
656                     "shared_lane": {
657                         "description": "Pas za kolesarje, ki ni ločen od avtomobilskega prometa",
658                         "title": "Deljen pas za kolesarje"
659                     },
660                     "track": {
661                         "description": "Pas za kolesarje, ki je s fizično oviro ločen od avtomobilskega prometa",
662                         "title": "Kolesarska steza"
663                     }
664                 },
665                 "placeholder": "brez",
666                 "types": {
667                     "cycleway:left": "Leva stran",
668                     "cycleway:right": "Desna stran"
669                 }
670             },
671             "delivery": {
672                 "label": "Dostava"
673             },
674             "denomination": {
675                 "label": "Denominacija"
676             },
677             "denotation": {
678                 "label": "Denotacija"
679             },
680             "description": {
681                 "label": "Opis"
682             },
683             "diaper": {
684                 "label": "Previjalnica"
685             },
686             "dock": {
687                 "label": "Vrsta"
688             },
689             "drive_through": {
690                 "label": "Storitev za avtomobile"
691             },
692             "electrified": {
693                 "label": "Elektrifikacija",
694                 "options": {
695                     "contact_line": "Kontaktni vod",
696                     "no": "Ne",
697                     "rail": "Prevodne tračnice",
698                     "yes": "Da (vrsta ni določena)"
699                 },
700                 "placeholder": "Elektrificiran tir"
701             },
702             "elevation": {
703                 "label": "Nadmorska višina"
704             },
705             "emergency": {
706                 "label": "Urgenca"
707             },
708             "entrance": {
709                 "label": "Vrsta"
710             },
711             "except": {
712                 "label": "Izjeme"
713             },
714             "fax": {
715                 "label": "Telefaks",
716                 "placeholder": "+386 4 123 4567"
717             },
718             "fee": {
719                 "label": "Plačilo"
720             },
721             "fire_hydrant/type": {
722                 "label": "Vrsta",
723                 "options": {
724                     "pillar": "Nadzemni",
725                     "pond": "Črpališče iz ribnika",
726                     "underground": "Podzemni",
727                     "wall": "Zidni"
728                 }
729             },
730             "fixme": {
731                 "label": "Popravi me"
732             },
733             "fuel": {
734                 "label": "Bencinska črpalka"
735             },
736             "fuel_multi": {
737                 "label": "Vrste goriva"
738             },
739             "gauge": {
740                 "label": "Širina tirov"
741             },
742             "gender": {
743                 "label": "Spol",
744                 "options": {
745                     "female": "Ženski",
746                     "male": "Moški",
747                     "unisex": "Za oba spola"
748                 },
749                 "placeholder": "Neznano"
750             },
751             "generator/method": {
752                 "label": "Način"
753             },
754             "generator/source": {
755                 "label": "Vir"
756             },
757             "generator/type": {
758                 "label": "Vrsta"
759             },
760             "golf_hole": {
761                 "label": "Referenca",
762                 "placeholder": "Številka luknje (1-18)"
763             },
764             "handicap": {
765                 "label": "Hendikep",
766                 "placeholder": "1-18"
767             },
768             "handrail": {
769                 "label": "Ograja"
770             },
771             "highway": {
772                 "label": "Vrsta"
773             },
774             "historic": {
775                 "label": "Vrsta"
776             },
777             "hoops": {
778                 "label": "Obroči",
779                 "placeholder": "1, 2, 4..."
780             },
781             "iata": {
782                 "label": "IATA"
783             },
784             "icao": {
785                 "label": "ICAO"
786             },
787             "incline": {
788                 "label": "Naklon"
789             },
790             "incline_steps": {
791                 "label": "Naklon",
792                 "options": {
793                     "down": "Dol",
794                     "up": "Gor"
795                 }
796             },
797             "information": {
798                 "label": "Vrsta"
799             },
800             "internet_access": {
801                 "label": "Dostop do interneta",
802                 "options": {
803                     "no": "Ne",
804                     "terminal": "Računalniški terminal",
805                     "wired": "Žično",
806                     "wlan": "Wifi - brezžično",
807                     "yes": "Da"
808                 }
809             },
810             "lamp_type": {
811                 "label": "Vrsta"
812             },
813             "landuse": {
814                 "label": "Vrsta"
815             },
816             "lanes": {
817                 "label": "Pasov",
818                 "placeholder": "1, 2, 3..."
819             },
820             "layer": {
821                 "label": "Plast"
822             },
823             "leaf_cycle": {
824                 "options": {
825                     "deciduous": "Listavci",
826                     "evergreen": "Zimzelene",
827                     "mixed": "Mešano",
828                     "semi_deciduous": "Pollistavci",
829                     "semi_evergreen": "Polzimzelene"
830                 }
831             },
832             "leaf_cycle_singular": {
833                 "options": {
834                     "deciduous": "Listavci",
835                     "evergreen": "Zimzelene"
836                 }
837             },
838             "leaf_type": {
839                 "label": "Vrsta listov",
840                 "options": {
841                     "broadleaved": "Širokolistne",
842                     "needleleaved": "Iglavci"
843                 }
844             },
845             "leisure": {
846                 "label": "Vrsta"
847             },
848             "length": {
849                 "label": "Dolžina (metri)"
850             },
851             "levels": {
852                 "label": "Nivojev",
853                 "placeholder": "2, 4, 6..."
854             },
855             "lit": {
856                 "label": "Osvetljeno"
857             },
858             "location": {
859                 "label": "Položaj"
860             },
861             "man_made": {
862                 "label": "Vrsta"
863             },
864             "maxspeed": {
865                 "label": "Omejitev hitrosti",
866                 "placeholder": "30, 50, 60..."
867             },
868             "mtb/scale": {
869                 "label": "Gorsko-kolesarska zahtevnost",
870                 "options": {
871                     "0": "0: Trden konglomerat (prodniki)/zbita prst, brez ovir, široki zavoji",
872                     "1": "1: Ponekod nestabilna podlaga, majhne ovire, široki zavoji",
873                     "2": "2: Več nestabilne podlage, velike ovire, preprosto obračanje na prednjem kolesu",
874                     "3": "3: Spolzka podlaga, velike ovire, tesno obračanje na prednjem kolesu",
875                     "4": "4: Nestabilna podlaga ali večje skale, tvegano obračanje na prednjem kolesu",
876                     "5": "5: Največja zahtevnost, večja območja skal, zemeljski plazovi, usadi",
877                     "6": "6: Ni mogoče premagati na kolesu, razen za najbolj izurjene gorske kolesarje"
878                 },
879                 "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
880             },
881             "mtb/scale/imba": {
882                 "label": "Zahtevnost po IMBA",
883                 "options": {
884                     "0": "Najlažje (bel krogec)",
885                     "1": "Lahko (zelen krogec)",
886                     "2": "Srednje zahtevno (moder kvadratek)",
887                     "3": "Zahtevno (črn karo)",
888                     "4": "Izjemno zahtevno (dvojni črn karo)"
889                 },
890                 "placeholder": "Nezahtevno, srednje zahtevno, zahtevno"
891             },
892             "mtb/scale/uphill": {
893                 "label": "Zahtevnost vzpona na kolesu",
894                 "options": {
895                     "0": "0: Povprečen naklon <10%, prod/zbita prst, brez ovir",
896                     "1": "1: Povprečen naklon <15%, prod/zbita prst, nekaj manjših ovir",
897                     "2": "2: Povprečen naklon <20%, stabilna podlaga, kamenje do velikosti pesti, korenine",
898                     "3": "3: Povprečen naklon <25%, spremenljiva podlaga, kamenje do velikosti pesti, veje",
899                     "4": "4: Povprečen naklon <30%, v slabem stanju, veliki kamni, veje",
900                     "5": "5: Zelo strmo, kolo je večinoma potrebno potiskati oz. ga nositi"
901                 },
902                 "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
903             },
904             "name": {
905                 "label": "Ime",
906                 "placeholder": "Običajno ime (če obstaja)"
907             },
908             "natural": {
909                 "label": "Naravna prvina"
910             },
911             "network": {
912                 "label": "Mreža"
913             },
914             "note": {
915                 "label": "Opomba"
916             },
917             "office": {
918                 "label": "Vrsta"
919             },
920             "oneway": {
921                 "label": "Enosmerna",
922                 "options": {
923                     "no": "Ne",
924                     "undefined": "Predpostavljeno: NE",
925                     "yes": "Da"
926                 }
927             },
928             "oneway_yes": {
929                 "label": "Enosmerna",
930                 "options": {
931                     "no": "Ne",
932                     "undefined": "Predpostavljeno: DA",
933                     "yes": "Da"
934                 }
935             },
936             "opening_hours": {
937                 "label": "Ure"
938             },
939             "operator": {
940                 "label": "Operater"
941             },
942             "par": {
943                 "label": "Par",
944                 "placeholder": "3, 4, 5..."
945             },
946             "park_ride": {
947                 "label": "Parkiraj in odpelji"
948             },
949             "parking": {
950                 "label": "Vrsta",
951                 "options": {
952                     "carports": "Nadstrešek",
953                     "garage_boxes": "Garažni boks",
954                     "lane": "Pas za parkiranje",
955                     "multi-storey": "V več nadstropjih",
956                     "sheds": "Samostoječa zasebna garaža",
957                     "surface": "Na prostem",
958                     "underground": "Podzemno"
959                 }
960             },
961             "payment_multi": {
962                 "label": "Vrste plačila"
963             },
964             "phone": {
965                 "label": "Telefon",
966                 "placeholder": "+386 31 123 4567"
967             },
968             "piste/difficulty": {
969                 "label": "Zahtevnost",
970                 "options": {
971                     "advanced": "Zahtevna",
972                     "easy": "Lahka",
973                     "expert": "Zelo zahtevna",
974                     "extreme": "Izjemno zahtevna (za vzpon nujna uporaba plezalnih pripomočkov)",
975                     "freeride": "Variantno smučanje - neteptana",
976                     "intermediate": "Srednje zahtevna",
977                     "novice": "Za začetnike"
978                 },
979                 "placeholder": "Lahke, srednje zahtevne, zahtevne..."
980             },
981             "piste/grooming": {
982                 "label": "Teptanje",
983                 "options": {
984                     "backcountry": "Smučarsko pohodništvo",
985                     "classic": "Klasično",
986                     "classic+skating": "Tek na smučeh - klasična in drsalna tehnika",
987                     "mogul": "Grbine",
988                     "scooter": "Snežne sani",
989                     "skating": "Tek na smučeh - drsalna tehnika"
990                 }
991             },
992             "piste/type": {
993                 "label": "Vrsta",
994                 "options": {
995                     "downhill": "Alpsko smučanje",
996                     "hike": "Zimsko pohodništvo",
997                     "ice_skate": "Drsanje",
998                     "nordic": "Nordijsko smučanje",
999                     "playground": "Igrišče",
1000                     "skitour": "Turno smučanje",
1001                     "sled": "Sankanje",
1002                     "sleigh": "Snežna vprega",
1003                     "snow_park": "Snežni park"
1004                 }
1005             },
1006             "place": {
1007                 "label": "Vrsta"
1008             },
1009             "population": {
1010                 "label": "Število prebivalcev"
1011             },
1012             "power": {
1013                 "label": "Vrsta"
1014             },
1015             "railway": {
1016                 "label": "Vrsta"
1017             },
1018             "recycling_accepts": {
1019                 "label": "Sprejme"
1020             },
1021             "ref": {
1022                 "label": "Referenca"
1023             },
1024             "relation": {
1025                 "label": "Vrsta"
1026             },
1027             "religion": {
1028                 "label": "Veroizpoved"
1029             },
1030             "restriction": {
1031                 "label": "Vrsta"
1032             },
1033             "restrictions": {
1034                 "label": "Prepoved zavijanja"
1035             },
1036             "route": {
1037                 "label": "Vrsta"
1038             },
1039             "route_master": {
1040                 "label": "Vrsta"
1041             },
1042             "sac_scale": {
1043                 "label": "Težavnost hoje",
1044                 "options": {
1045                     "alpine_hiking": "T4: Alpine Hiking",
1046                     "demanding_alpine_hiking": "T5: Demanding Alpine Hiking",
1047                     "demanding_mountain_hiking": "T3: Demanding Mountain Hiking",
1048                     "difficult_alpine_hiking": "T6: Difficult Alpine Hiking",
1049                     "hiking": "T1: Hiking",
1050                     "mountain_hiking": "T2: Mountain Hiking"
1051                 },
1052                 "placeholder": "Različne stopnje težavnosti poti..."
1053             },
1054             "seasonal": {
1055                 "label": "Sezonskost"
1056             },
1057             "service": {
1058                 "label": "Vrsta"
1059             },
1060             "service/bicycle/chain_tool": {
1061                 "options": {
1062                     "no": "Ne",
1063                     "undefined": "Predpostavljeno: NE",
1064                     "yes": "Da"
1065                 }
1066             },
1067             "service/bicycle/pump": {
1068                 "options": {
1069                     "no": "Ne",
1070                     "undefined": "Predpostavljeno: NE",
1071                     "yes": "Da"
1072                 }
1073             },
1074             "service_rail": {
1075                 "label": "Vrsta storitve"
1076             },
1077             "shelter": {
1078                 "label": "Bivak"
1079             },
1080             "shelter_type": {
1081                 "label": "Vrsta"
1082             },
1083             "shop": {
1084                 "label": "Vrsta"
1085             },
1086             "site": {
1087                 "label": "Vrsta"
1088             },
1089             "smoking": {
1090                 "label": "Kajenje",
1091                 "options": {
1092                     "dedicated": "Namenjeno kadilcem.",
1093                     "isolated": "Prostor za kadilce, ki je ločen s pregrado",
1094                     "no": "Prepovedano brez izjem",
1095                     "outside": "Dovoljeno zunaj.",
1096                     "separated": "Prostor za kadilce, ki ni ločen s pregrado",
1097                     "yes": "Dovoljeno povsod."
1098                 },
1099                 "placeholder": "Ne, ločeno, da..."
1100             },
1101             "smoothness": {
1102                 "label": "Gladkost",
1103                 "options": {
1104                     "bad": "Robustna kolesa: za treking kolo, avto, rikšo ipd.",
1105                     "excellent": "Ozka kolesca - tudi za rolerje, rolke ipd.",
1106                     "good": "Ozka kolesa: za cestno kolo ipd.",
1107                     "horrible": "Terenska vozila: za terenska vozila ipd.",
1108                     "intermediate": "Kolesa: za cestno kolo, invalidski voziček, skuter ipd.",
1109                     "very_bad": "Visoko podvozje: za vozila z večjim odmikom od tal, lažje terence",
1110                     "very_horrible": "Posebna terenska vozila: traktor, štirikolesnik, tank, gorsko kolo"
1111                 },
1112                 "placeholder": "Za rolerje, kolesa, terence ..."
1113             },
1114             "social_facility_for": {
1115                 "label": "Socialna ustanova - ciljna skupina",
1116                 "placeholder": "brezdomci,invalidi,otroci"
1117             },
1118             "source": {
1119                 "label": "Vir"
1120             },
1121             "sport": {
1122                 "label": "Šport"
1123             },
1124             "sport_ice": {
1125                 "label": "Šport"
1126             },
1127             "sport_racing": {
1128                 "label": "Šport"
1129             },
1130             "structure": {
1131                 "label": "Premostitveni objekt",
1132                 "options": {
1133                     "bridge": "Most",
1134                     "cutting": "Usek",
1135                     "embankment": "Nasip",
1136                     "ford": "Plitvina",
1137                     "tunnel": "Predor"
1138                 },
1139                 "placeholder": "Neznano"
1140             },
1141             "studio": {
1142                 "label": "Vrsta"
1143             },
1144             "substation": {
1145                 "label": "Vrsta"
1146             },
1147             "supervised": {
1148                 "label": "Nadzorovano"
1149             },
1150             "surface": {
1151                 "label": "Površina"
1152             },
1153             "tactile_paving": {
1154                 "label": "Talni taktilni sistem"
1155             },
1156             "takeaway": {
1157                 "label": "Za domov",
1158                 "options": {
1159                     "no": "Ne",
1160                     "only": "Samo za domov",
1161                     "yes": "Da"
1162                 },
1163                 "placeholder": "Da, Ne, Samo za domov "
1164             },
1165             "toilets/disposal": {
1166                 "label": "Odstranjevanje odpadkov",
1167                 "options": {
1168                     "bucket": "Posoda",
1169                     "chemical": "Kemično",
1170                     "flush": "Splakovanje",
1171                     "pitlatrine": "Štrbunk"
1172                 }
1173             },
1174             "tourism": {
1175                 "label": "Vrsta"
1176             },
1177             "towertype": {
1178                 "label": "Vrsta stolpa"
1179             },
1180             "tracktype": {
1181                 "label": "Tip kolovoza",
1182                 "options": {
1183                     "grade1": "Trdno: asfaltirano ali močno zbito vozišče",
1184                     "grade2": "Pretežno trdno: prodniki/kamni, pomešani z mehkejšim materialom",
1185                     "grade3": "Enakovredna zmes trdnega in mehkega materiala",
1186                     "grade4": "Pretežno mehko: prst/pesek/traka z dodatki tršega materiala",
1187                     "grade5": "Mehko: prst/pesek/trava"
1188                 },
1189                 "placeholder": "Trdno, pretežno trdno, mehko..."
1190             },
1191             "traffic_signals": {
1192                 "label": "Vrsta"
1193             },
1194             "trail_visibility": {
1195                 "label": "Vidnost poti",
1196                 "options": {
1197                     "bad": "Slaba: ni oznak poti, pot ponekod ni vidna oz. je sploh ni",
1198                     "excellent": "Odlična: nedvoumen potek poti ali pa zelo dobro označena",
1199                     "good": "Dobra: vidne oznake poti, ponekod je lahko potrebno iskanje",
1200                     "horrible": "Obupna: pogosto brezpotje, terja sposobnost orientacije",
1201                     "intermediate": "Srednja: le nekaj oznak poti, pot je večinoma vidna",
1202                     "no": "Ne: brezpotje, terja zelo dobro sposobnost orientacije"
1203                 },
1204                 "placeholder": "Odlična, dobra, slaba..."
1205             },
1206             "trees": {
1207                 "label": "Drevesa"
1208             },
1209             "tunnel": {
1210                 "label": "Predor"
1211             },
1212             "vending": {
1213                 "label": "Vrsta dobrin"
1214             },
1215             "water": {
1216                 "label": "Vrsta"
1217             },
1218             "waterway": {
1219                 "label": "Vrsta"
1220             },
1221             "website": {
1222                 "label": "Spletno mesto",
1223                 "placeholder": "http://example.com/"
1224             },
1225             "wetland": {
1226                 "label": "Vrsta"
1227             },
1228             "wheelchair": {
1229                 "label": "Dostop z vozičkom"
1230             },
1231             "width": {
1232                 "label": "Širina (metri)"
1233             },
1234             "wikipedia": {
1235                 "label": "Wikipedia"
1236             }
1237         },
1238         "presets": {
1239             "address": {
1240                 "name": "Naslov",
1241                 "terms": "naslov"
1242             },
1243             "aerialway": {
1244                 "name": "Žičnica",
1245                 "terms": "žičniška naprava"
1246             },
1247             "aerialway/cable_car": {
1248                 "name": "Nihalka",
1249                 "terms": "gondola,kabinska žičnica"
1250             },
1251             "aerialway/chair_lift": {
1252                 "name": "Sedežnica",
1253                 "terms": "enosedežnica,dvosedežnica,trisedežnica,štirisedežnica,šestsedežnica,osemsedežnica"
1254             },
1255             "aerialway/gondola": {
1256                 "name": "Kabinska žičnica",
1257                 "terms": "gondola"
1258             },
1259             "aerialway/magic_carpet": {
1260                 "name": "Preproga",
1261                 "terms": "vlečnica,čarobna preproga,tekoči trak"
1262             },
1263             "aerialway/platter": {
1264                 "name": "Krožniki",
1265                 "terms": "vlečnica,krožnički,gumbki"
1266             },
1267             "aerialway/pylon": {
1268                 "name": "Steber žičnice",
1269                 "terms": "žičniški steber,steber vlečnice,steber sedežnice,steber gondole,steber kabinske žičnice"
1270             },
1271             "aerialway/rope_tow": {
1272                 "name": "Vlečna vrv",
1273                 "terms": "vlečnica"
1274             },
1275             "aerialway/station": {
1276                 "name": "Postaja žičnice",
1277                 "terms": "Žičniška postaja,postaja gondole"
1278             },
1279             "aerialway/t-bar": {
1280                 "name": "Sidra",
1281                 "terms": "vlečnica,sidro"
1282             },
1283             "aeroway": {
1284                 "name": "Letalstvo",
1285                 "terms": "Aeronavtika,letalski promet,poleti"
1286             },
1287             "aeroway/aerodrome": {
1288                 "name": "Letališče",
1289                 "terms": "aerodrom"
1290             },
1291             "aeroway/apron": {
1292                 "name": "Letališka ploščad",
1293                 "terms": "ploščad splošnega letalstva,parkirišče letal"
1294             },
1295             "aeroway/gate": {
1296                 "name": "Vrata",
1297                 "terms": "Letališka vrata,vrata za na letalo"
1298             },
1299             "aeroway/hangar": {
1300                 "name": "Hangar",
1301                 "terms": "garaža za letala"
1302             },
1303             "aeroway/helipad": {
1304                 "name": "Heliodrom",
1305                 "terms": "helioport"
1306             },
1307             "aeroway/runway": {
1308                 "name": "Vzletno-pristajalna steza",
1309                 "terms": "vzletišče, pristajališče, pista"
1310             },
1311             "aeroway/taxiway": {
1312                 "name": "Vozna steza",
1313                 "terms": "Povezovalna steza"
1314             },
1315             "aeroway/terminal": {
1316                 "name": "Letališki terminal",
1317                 "terms": "letališče,aerodrom"
1318             },
1319             "amenity": {
1320                 "name": "Storitev",
1321                 "terms": "Usluge"
1322             },
1323             "amenity/arts_centre": {
1324                 "name": "Center umetnosti",
1325                 "terms": "Center kulture,središče kulture,umetnostno središče"
1326             },
1327             "amenity/atm": {
1328                 "name": "Bankomat",
1329                 "terms": "bančni avtomat"
1330             },
1331             "amenity/bank": {
1332                 "name": "Banka",
1333                 "terms": "hranilnica,posojilnica"
1334             },
1335             "amenity/bar": {
1336                 "name": "Bar",
1337                 "terms": "bife,kava,pivnica"
1338             },
1339             "amenity/bbq": {
1340                 "name": "Okrepčevalnica",
1341                 "terms": "bife,okrepčevalnica,grill,jedi z žara"
1342             },
1343             "amenity/bench": {
1344                 "name": "Klop",
1345                 "terms": "klopca"
1346             },
1347             "amenity/bicycle_parking": {
1348                 "name": "Parkirišče za kolesa",
1349                 "terms": "kolesarnica"
1350             },
1351             "amenity/bicycle_rental": {
1352                 "name": "Izposoja koles",
1353                 "terms": "najem koles,rent-a-bike"
1354             },
1355             "amenity/bicycle_repair_station": {
1356                 "name": "Stojalo za popravilo koles"
1357             },
1358             "amenity/boat_rental": {
1359                 "name": "Izposoja plovil",
1360                 "terms": "najem čolnov,rent-a-boat,izposoja čolnov"
1361             },
1362             "amenity/bureau_de_change": {
1363                 "name": "Menjalnica",
1364                 "terms": "menjalnica,menjava,devize"
1365             },
1366             "amenity/bus_station": {
1367                 "name": "Avtobusna postaja",
1368                 "terms": "AP"
1369             },
1370             "amenity/cafe": {
1371                 "name": "Kavarna",
1372                 "terms": "bife,kava,bar"
1373             },
1374             "amenity/car_rental": {
1375                 "name": "Izposoja avtomobilov",
1376                 "terms": "najem avtomobilov,rent-a-car"
1377             },
1378             "amenity/car_sharing": {
1379                 "name": "Vzajemni avto",
1380                 "terms": "deljenje avta"
1381             },
1382             "amenity/car_wash": {
1383                 "name": "Avtopralnica",
1384                 "terms": "pralnica avtomobilov,avtomobilska pralnica,pralnica"
1385             },
1386             "amenity/casino": {
1387                 "name": "igralnica"
1388             },
1389             "amenity/charging_station": {
1390                 "name": "Polnilna postaja",
1391                 "terms": "elektro črpalka,polnilni terminal"
1392             },
1393             "amenity/childcare": {
1394                 "name": "Jasli/Vrtec"
1395             },
1396             "amenity/cinema": {
1397                 "name": "Kino",
1398                 "terms": "kinematograf,kino dvorana"
1399             },
1400             "amenity/clinic": {
1401                 "name": "Klinika",
1402                 "terms": "medicinska klinika"
1403             },
1404             "amenity/clock": {
1405                 "name": "Ura",
1406                 "terms": "čas"
1407             },
1408             "amenity/community_centre": {
1409                 "name": "Središče skupnosti"
1410             },
1411             "amenity/compressed_air": {
1412                 "name": "Zračni kompresor",
1413                 "terms": "polnenje pnevmatik,pumpa"
1414             },
1415             "amenity/courthouse": {
1416                 "name": "Sodišče",
1417                 "terms": "sodnija,sodna palača"
1418             },
1419             "amenity/dentist": {
1420                 "name": "Zobozdravnik",
1421                 "terms": "stomatolog,ortodont"
1422             },
1423             "amenity/doctors": {
1424                 "name": "Zdravnik"
1425             },
1426             "amenity/dojo": {
1427                 "name": "Dojo in šola borilnih veščin",
1428                 "terms": "borilne veščine,dojo,dojang"
1429             },
1430             "amenity/drinking_water": {
1431                 "name": "Pitna voda",
1432                 "terms": "pitnik,pipa,korito s pipo"
1433             },
1434             "amenity/embassy": {
1435                 "name": "Veleposlaništvo",
1436                 "terms": "ambasada,konzulat"
1437             },
1438             "amenity/fast_food": {
1439                 "name": "Hitra prehrana",
1440                 "terms": "hitra hrana"
1441             },
1442             "amenity/ferry_terminal": {
1443                 "name": "Pristanišče za trajekt"
1444             },
1445             "amenity/fire_station": {
1446                 "name": "Gasilska postaja",
1447                 "terms": "gasilci"
1448             },
1449             "amenity/fountain": {
1450                 "name": "Vodomet",
1451                 "terms": "vodnjak,fontana"
1452             },
1453             "amenity/fuel": {
1454                 "name": "Bencinska črpalka",
1455                 "terms": "petrol,omv"
1456             },
1457             "amenity/grave_yard": {
1458                 "name": "Pokopališče",
1459                 "terms": "navje,grobišče,žale,britof"
1460             },
1461             "amenity/hospital": {
1462                 "name": "Klinični center",
1463                 "terms": "klinika,zdravstvene storitve,bolnišnica"
1464             },
1465             "amenity/library": {
1466                 "name": "Knjižnica",
1467                 "terms": "biblioteka"
1468             },
1469             "amenity/marketplace": {
1470                 "name": "Tržnica",
1471                 "terms": "trg"
1472             },
1473             "amenity/motorcycle_parking": {
1474                 "name": "Parkirišče za motorje"
1475             },
1476             "amenity/nightclub": {
1477                 "name": "Nočni klub",
1478                 "terms": "disko,diskoteka"
1479             },
1480             "amenity/parking": {
1481                 "name": "Parkirišče",
1482                 "terms": "garaža,parkirna hiša,garažna hiša"
1483             },
1484             "amenity/parking_entrance": {
1485                 "name": "Vzhod/izhod v parkirno hišo",
1486                 "terms": "Uvoz/izvoz iz parkirne hiše"
1487             },
1488             "amenity/parking_space": {
1489                 "name": "Parkirni prostor"
1490             },
1491             "amenity/pharmacy": {
1492                 "name": "Lekarna",
1493                 "terms": "farmacija,zdravila,apoteka"
1494             },
1495             "amenity/place_of_worship": {
1496                 "name": "Svetišče",
1497                 "terms": "verski objekt,kraj čaščenja,sakralni objekt"
1498             },
1499             "amenity/place_of_worship/buddhist": {
1500                 "name": "Budistični tempelj",
1501                 "terms": "Budistični center"
1502             },
1503             "amenity/place_of_worship/christian": {
1504                 "name": "Cerkev",
1505                 "terms": "stolnica,katedrala,bogoslužje"
1506             },
1507             "amenity/place_of_worship/jewish": {
1508                 "name": "Sinagoga",
1509                 "terms": "židovski verski objekt,  judovski verski objekt, judovska sinagoga, judaizem"
1510             },
1511             "amenity/place_of_worship/muslim": {
1512                 "name": "Mošeja",
1513                 "terms": "džamija,đamija,islamski verski center,muslimanski verski center"
1514             },
1515             "amenity/police": {
1516                 "name": "Policija",
1517                 "terms": "policijska postaja"
1518             },
1519             "amenity/post_box": {
1520                 "name": "Poštni nabiralnik",
1521                 "terms": "poštni predal,pošta"
1522             },
1523             "amenity/post_office": {
1524                 "name": "Pošta",
1525                 "terms": "poštna poslovalnica"
1526             },
1527             "amenity/pub": {
1528                 "name": "Pivnica",
1529                 "terms": "pivo,pijača"
1530             },
1531             "amenity/ranger_station": {
1532                 "name": "Čuvaj parka",
1533                 "terms": "center za obiskovalce,nadzornik parka,uprava parka,čuvaj parka"
1534             },
1535             "amenity/recycling": {
1536                 "name": "Reciklaža",
1537                 "terms": "recikliranje,ekološki otok"
1538             },
1539             "amenity/restaurant": {
1540                 "name": "Restavracija",
1541                 "terms": "gostilna,gostinski obrat"
1542             },
1543             "amenity/sanitary_dump_station": {
1544                 "name": "Odlaganje fekalij za avtodome"
1545             },
1546             "amenity/school": {
1547                 "name": "Šolski center",
1548                 "terms": "akademija,univerza,fakulteta,oddelek,dvorana,inštitut"
1549             },
1550             "amenity/shelter": {
1551                 "name": "Bivak",
1552                 "terms": "zaklonišče,zaklon"
1553             },
1554             "amenity/social_facility": {
1555                 "name": "Socialnovarstvene storitve",
1556                 "terms": "zavod za zdravstveno zavarovanje,zdravstvo,zdravstveno varstvo,socialna stanovanja"
1557             },
1558             "amenity/social_facility/food_bank": {
1559                 "name": "Banka hrane",
1560                 "terms": "banka s hrano"
1561             },
1562             "amenity/social_facility/group_home": {
1563                 "name": "Dom za starejše"
1564             },
1565             "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
1566                 "name": "Zatočišče za brezdomce",
1567                 "terms": "zavetišče za brezdomce"
1568             },
1569             "amenity/studio": {
1570                 "name": "Studio",
1571                 "terms": "snemalni studio,radijski studio,televizijski studio"
1572             },
1573             "amenity/swimming_pool": {
1574                 "name": "Plavalni bazen",
1575                 "terms": "bazen,kopališče"
1576             },
1577             "amenity/taxi": {
1578                 "name": "Postajališče za taksi",
1579                 "terms": "taksi stop,taksi,taxi"
1580             },
1581             "amenity/telephone": {
1582                 "name": "Telefon",
1583                 "terms": "govorilnica"
1584             },
1585             "amenity/theatre": {
1586                 "name": "Gledališče",
1587                 "terms": "gledališka dvorana"
1588             },
1589             "amenity/toilets": {
1590                 "name": "Stranišča",
1591                 "terms": "wc,sanitarije,stranišče,toalete"
1592             },
1593             "amenity/townhall": {
1594                 "name": "Mestna hiša",
1595                 "terms": "magistrat,rotovž"
1596             },
1597             "amenity/vending_machine/cigarettes": {
1598                 "name": "Avtomat za cigarete"
1599             },
1600             "amenity/vending_machine/condoms": {
1601                 "name": "Avtomat za kondome"
1602             },
1603             "amenity/vending_machine/drinks": {
1604                 "name": "Avtomat za pijače"
1605             },
1606             "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
1607                 "name": "Avtomat za vrečke za iztrebke"
1608             },
1609             "amenity/vending_machine/news_papers": {
1610                 "name": "Avtomat za časopis"
1611             },
1612             "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": {
1613                 "name": "Avtomat za pošiljanje/prevzem paketov"
1614             },
1615             "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
1616                 "name": "Avtomat za parkirne listke"
1617             },
1618             "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
1619                 "name": "Avtomat za vozovnice javnega potniškega prometa"
1620             },
1621             "amenity/vending_machine/sweets": {
1622                 "name": "Avtomat za prigrizke"
1623             },
1624             "amenity/vending_machine/vending_machine": {
1625                 "name": "Avtomat"
1626             },
1627             "amenity/veterinary": {
1628                 "name": "Veterinar",
1629                 "terms": "veterinarska klinika,klinika za pse,klinika za mačke"
1630             },
1631             "amenity/waste_basket": {
1632                 "name": "Koš za odpadke",
1633                 "terms": "koš za smeti,smetnjak"
1634             },
1635             "amenity/waste_disposal": {
1636                 "name": "Zabojnik za odpadke"
1637             },
1638             "amenity/water_point": {
1639                 "name": "Pitna voda za avtodome"
1640             },
1641             "area": {
1642                 "name": "Mnogokotnik",
1643                 "terms": "poligon,območje"
1644             },
1645             "area/highway": {
1646                 "name": "Površina ceste"
1647             },
1648             "barrier": {
1649                 "name": "Ovira",
1650                 "terms": "prepreka,pregrada"
1651             },
1652             "barrier/block": {
1653                 "name": "Blok",
1654                 "terms": "betonski blok"
1655             },
1656             "barrier/bollard": {
1657                 "name": "Stebriček",
1658                 "terms": "dvižni stebriček"
1659             },
1660             "barrier/cattle_grid": {
1661                 "name": "Rešetke za živino",
1662                 "terms": "rešetke,vrata-rešetke"
1663             },
1664             "barrier/city_wall": {
1665                 "name": "Mestno obzidje",
1666                 "terms": "mestni zid"
1667             },
1668             "barrier/cycle_barrier": {
1669                 "name": "Ovira za kolesarje",
1670                 "terms": "kolesarska ovira,ovira za kolo"
1671             },
1672             "barrier/ditch": {
1673                 "name": "Jarek"
1674             },
1675             "barrier/entrance": {
1676                 "name": "Vhod",
1677                 "terms": "portal,vrata,vhod,izhod"
1678             },
1679             "barrier/fence": {
1680                 "name": "Ograja",
1681                 "terms": "ograda,obora"
1682             },
1683             "barrier/gate": {
1684                 "name": "Vrata",
1685                 "terms": "prehod"
1686             },
1687             "barrier/hedge": {
1688                 "name": "Živa meja",
1689                 "terms": "živica,grmovje"
1690             },
1691             "barrier/kissing_gate": {
1692                 "name": "Vrata \"na poljub\"",
1693                 "terms": "vrata ki skozi ograjo spustijo le po eno osebo naenkrat"
1694             },
1695             "barrier/lift_gate": {
1696                 "name": "Dvižna zapornica",
1697                 "terms": "rampa"
1698             },
1699             "barrier/retaining_wall": {
1700                 "name": "Škarpa",
1701                 "terms": "zid,škarfa"
1702             },
1703             "barrier/stile": {
1704                 "name": "Prelaz (v ograji)",
1705                 "terms": "prelaz"
1706             },
1707             "barrier/toll_booth": {
1708                 "name": "Cestninska postaja",
1709                 "terms": "mitnica,cestnina,mostnina,predornina"
1710             },
1711             "barrier/wall": {
1712                 "name": "Zid",
1713                 "terms": "stena"
1714             },
1715             "boundary/administrative": {
1716                 "name": "Upravne meje",
1717                 "terms": "upravna razdelitev"
1718             },
1719             "building": {
1720                 "name": "Zgradba",
1721                 "terms": "hiša,objekt,stavba,zgradba"
1722             },
1723             "building/apartments": {
1724                 "name": "Stanovanja",
1725                 "terms": "stanovanjski blok"
1726             },
1727             "building/barn": {
1728                 "name": "Skedenj",
1729                 "terms": "pod,kašča"
1730             },
1731             "building/bunker": {
1732                 "name": "Bunker",
1733                 "terms": "jazbina"
1734             },
1735             "building/cabin": {
1736                 "name": "Koča",
1737                 "terms": "kabina,brunarica"
1738             },
1739             "building/cathedral": {
1740                 "name": "Katedrala"
1741             },
1742             "building/chapel": {
1743                 "name": "Zgradba kapelice"
1744             },
1745             "building/church": {
1746                 "name": "Cerkvena zgradba"
1747             },
1748             "building/college": {
1749                 "name": "Univerzitetno poslopje"
1750             },
1751             "building/commercial": {
1752                 "name": "Poslovna stavba",
1753                 "terms": "pisarne"
1754             },
1755             "building/construction": {
1756                 "name": "Stavba v izgradnji",
1757                 "terms": "stavba v gradnji"
1758             },
1759             "building/dormitory": {
1760                 "name": "Študentski/dijaški dom",
1761                 "terms": "študentski dom,dijaški dom"
1762             },
1763             "building/entrance": {
1764                 "name": "Vhod/Izhod",
1765                 "terms": "vstop/izstop"
1766             },
1767             "building/garage": {
1768                 "name": "Garaža",
1769                 "terms": "garažna hiša,parkirna hiša"
1770             },
1771             "building/garages": {
1772                 "name": "Garaže",
1773                 "terms": "garažna hiša"
1774             },
1775             "building/greenhouse": {
1776                 "name": "Rastlinjak",
1777                 "terms": "topla greda"
1778             },
1779             "building/hospital": {
1780                 "name": "Bolnišnična stavba",
1781                 "terms": "bolnišnica,bolnica"
1782             },
1783             "building/hotel": {
1784                 "name": "Hotelsko poslopje",
1785                 "terms": "hotelska stavba,hotel"
1786             },
1787             "building/house": {
1788                 "name": "Hiša",
1789                 "terms": "stanovanjska hiša"
1790             },
1791             "building/hut": {
1792                 "name": "Koča",
1793                 "terms": "dom, lovska koča"
1794             },
1795             "building/industrial": {
1796                 "name": "Industrijska zgradba",
1797                 "terms": "tovarna,proizvodna hala,proizvodni obrat"
1798             },
1799             "building/public": {
1800                 "name": "Javna stavba",
1801                 "terms": "upravne stavbe,stavbe v javni lasti"
1802             },
1803             "building/residential": {
1804                 "name": "Stanovanjska stavba",
1805                 "terms": "hiša, blok,stanovanjski blok"
1806             },
1807             "building/retail": {
1808                 "name": "Trgovska stavba",
1809                 "terms": "trgovska hiša"
1810             },
1811             "building/roof": {
1812                 "name": "Nadstrešek",
1813                 "terms": "streha"
1814             },
1815             "building/school": {
1816                 "name": "Šolsko poslopje",
1817                 "terms": "šola"
1818             },
1819             "building/shed": {
1820                 "name": "Lopa",
1821                 "terms": "uta,drvarnica"
1822             },
1823             "building/stable": {
1824                 "name": "Hlev",
1825                 "terms": "štala"
1826             },
1827             "building/static_caravan": {
1828                 "name": "Nepremična bivalna prikolica",
1829                 "terms": "nepremični avtodom,fiksni bivalnik"
1830             },
1831             "building/terrace": {
1832                 "name": "Vrstne hiše",
1833                 "terms": "vrstna hiša"
1834             },
1835             "building/train_station": {
1836                 "name": "Želežniška postaja",
1837                 "terms": "kolodvor"
1838             },
1839             "building/university": {
1840                 "name": "Univerzitetna stavba",
1841                 "terms": "univerza"
1842             },
1843             "building/warehouse": {
1844                 "name": "Skladišče",
1845                 "terms": "depo"
1846             },
1847             "craft": {
1848                 "name": "Obrt"
1849             },
1850             "craft/basket_maker": {
1851                 "name": "Košar",
1852                 "terms": "izdelovalec košev"
1853             },
1854             "craft/beekeeper": {
1855                 "name": "Čebelarstvo",
1856                 "terms": "čebelar,čebelarka"
1857             },
1858             "craft/blacksmith": {
1859                 "name": "Kovač",
1860                 "terms": "kovačija,kovaštvo"
1861             },
1862             "craft/boatbuilder": {
1863                 "name": "Ladjedelec",
1864                 "terms": "ladjedelnica"
1865             },
1866             "craft/bookbinder": {
1867                 "name": "Knjigovez",
1868                 "terms": "knjigoveznica,knjigovezništvo"
1869             },
1870             "craft/brewery": {
1871                 "name": "Pivovarna",
1872                 "terms": "pivovar,pivovarstvo,hmeljarstvo"
1873             },
1874             "craft/carpenter": {
1875                 "name": "Mizar",
1876                 "terms": "tesar, mizar"
1877             },
1878             "craft/carpet_layer": {
1879                 "name": "Preprogar",
1880                 "terms": "preproge,prodajalec preprog,izdelovalec preprog"
1881             },
1882             "craft/caterer": {
1883                 "name": "Catering",
1884                 "terms": "catering,katering,ketering,dostava hrane"
1885             },
1886             "craft/clockmaker": {
1887                 "name": "Urar",
1888                 "terms": "urar,urarstvo,popravljanje ur"
1889             },
1890             "craft/confectionery": {
1891                 "name": "Slaščičarna"
1892             },
1893             "craft/dressmaker": {
1894                 "name": "Šiviljstvo",
1895                 "terms": "šivilja,krojač"
1896             },
1897             "craft/electrician": {
1898                 "name": "Električarstvo",
1899                 "terms": "električar"
1900             },
1901             "craft/gardener": {
1902                 "name": "Vrtnarstvo",
1903                 "terms": "vrtnar"
1904             },
1905             "craft/glaziery": {
1906                 "name": "Steklarstvo",
1907                 "terms": "steklo,okna"
1908             },
1909             "craft/handicraft": {
1910                 "name": "Rokodelstvo",
1911                 "terms": "izdelano ročno"
1912             },
1913             "craft/hvac": {
1914                 "name": "KGH",
1915                 "terms": "centralne naprave za klimatizacijo, ogrevanje in hlajenje"
1916             },
1917             "craft/insulator": {
1918                 "name": "Izolacije",
1919                 "terms": "izolacija"
1920             },
1921             "craft/jeweler": {
1922                 "name": "Draguljar",
1923                 "terms": "draguljarna,draguljastvo"
1924             },
1925             "craft/key_cutter": {
1926                 "name": "Ključavničarstvo",
1927                 "terms": "izdelava dvojnikov ključev"
1928             },
1929             "craft/locksmith": {
1930                 "name": "Ključavničarstvo",
1931                 "terms": "ključavnice,ključi"
1932             },
1933             "craft/metal_construction": {
1934                 "name": "Izdelava kovinskih konstrukcij",
1935                 "terms": "kovinar,kovinske konstrukcije"
1936             },
1937             "craft/optician": {
1938                 "name": "Optika",
1939                 "terms": "optik"
1940             },
1941             "craft/painter": {
1942                 "name": "Slikopleskarstvo",
1943                 "terms": "slikopleskar"
1944             },
1945             "craft/photographer": {
1946                 "name": "Fotograf",
1947                 "terms": "fotografija"
1948             },
1949             "craft/photographic_laboratory": {
1950                 "name": "Fotografski laboratorij",
1951                 "terms": "fotodelavnica,foto studio,fotograf"
1952             },
1953             "craft/plasterer": {
1954                 "name": "Mavčarna",
1955                 "terms": "mavčar"
1956             },
1957             "craft/plumber": {
1958                 "name": "Vodovodarstvo",
1959                 "terms": "vodovodar,vodovodni inštalater"
1960             },
1961             "craft/pottery": {
1962                 "name": "Lončarstvo",
1963                 "terms": "lončar"
1964             },
1965             "craft/rigger": {
1966                 "name": "Jadrar",
1967                 "terms": "opremitelj ladje,jadra,jambori,oprema za ladje"
1968             },
1969             "craft/roofer": {
1970                 "name": "Krovstvo",
1971                 "terms": "krovec"
1972             },
1973             "craft/saddler": {
1974                 "name": "Sedlarstvo",
1975                 "terms": "sedlar"
1976             },
1977             "craft/sailmaker": {
1978                 "name": "Jadrarstvo",
1979                 "terms": "jadrar"
1980             },
1981             "craft/sawmill": {
1982                 "name": "Žaga",
1983                 "terms": "žagar"
1984             },
1985             "craft/scaffolder": {
1986                 "name": "Gradbeni odri",
1987                 "terms": "postavljalec gradbenih odrov"
1988             },
1989             "craft/sculpter": {
1990                 "name": "Kiparstvo",
1991                 "terms": "kipar,rezbar"
1992             },
1993             "craft/shoemaker": {
1994                 "name": "Čevljarstvo",
1995                 "terms": "čevljar"
1996             },
1997             "craft/stonemason": {
1998                 "name": "Klesarstvo",
1999                 "terms": "klesar"
2000             },
2001             "craft/sweep": {
2002                 "name": "Dimnikarstvo",
2003                 "terms": "dimnikar"
2004             },
2005             "craft/tailor": {
2006                 "name": "Krojaštvo",
2007                 "terms": "krojač,šiviljstvo,šivilja"
2008             },
2009             "craft/tiler": {
2010                 "name": "Keramičar",
2011                 "terms": "ploščičar,keramičarstvo,ploščičarstvo"
2012             },
2013             "craft/tinsmith": {
2014                 "name": "Kleparstvo",
2015                 "terms": "klepar,kositrar,cinar"
2016             },
2017             "craft/upholsterer": {
2018                 "name": "Tapetništvo",
2019                 "terms": "tapetnik,(sobni) dekorater,oblazinjevalec"
2020             },
2021             "craft/watchmaker": {
2022                 "name": "Urarstvo",
2023                 "terms": "urar,popravilo ur"
2024             },
2025             "craft/window_construction": {
2026                 "name": "Oknarstvo",
2027                 "terms": "izdelava oken"
2028             },
2029             "craft/winery": {
2030                 "name": "Kletarstvo"
2031             },
2032             "embankment": {
2033                 "name": "Nasip",
2034                 "terms": "bran"
2035             },
2036             "emergency/ambulance_station": {
2037                 "name": "Postaja nujne medicinske pomoči",
2038                 "terms": "dežurni zdravnik"
2039             },
2040             "emergency/fire_hydrant": {
2041                 "name": "Požarni hidrant",
2042                 "terms": "hidrant, vodni hidrant"
2043             },
2044             "emergency/phone": {
2045                 "name": "SOS telefon",
2046                 "terms": "klic v sili"
2047             },
2048             "entrance": {
2049                 "name": "Vhod/Izhod",
2050                 "terms": "vstop/izstop"
2051             },
2052             "footway/crossing": {
2053                 "name": "Križišče ulic"
2054             },
2055             "footway/crosswalk": {
2056                 "name": "Prehod za pešce"
2057             },
2058             "footway/sidewalk": {
2059                 "name": "Pločnik",
2060                 "terms": "pločnik"
2061             },
2062             "ford": {
2063                 "name": "Plitvina",
2064                 "terms": "brodenje,brod"
2065             },
2066             "golf/bunker": {
2067                 "name": "Peščena ovira",
2068                 "terms": "bunker,peščena ovira"
2069             },
2070             "golf/fairway": {
2071                 "name": "Čistina",
2072                 "terms": "negozdnato"
2073             },
2074             "golf/green": {
2075                 "name": "Zelenica",
2076                 "terms": "golf zelenica"
2077             },
2078             "golf/hole": {
2079                 "name": "Luknja",
2080                 "terms": "golf luknja"
2081             },
2082             "golf/lateral_water_hazard": {
2083                 "name": "Stranska vodna ovira",
2084                 "terms": "golf vodna ovira"
2085             },
2086             "golf/rough": {
2087                 "name": "Ledina",
2088                 "terms": "jasa,ledina,območje ob čistini in ovirah in zelenici z visoko košeno ali nepokošeno travo"
2089             },
2090             "golf/tee": {
2091                 "name": "podstavek",
2092                 "terms": "golf podstavek"
2093             },
2094             "golf/water_hazard": {
2095                 "name": "Vodna ovira",
2096                 "terms": "golf vodna ovira"
2097             },
2098             "highway": {
2099                 "name": "Cesta",
2100                 "terms": "cesta,prometnica"
2101             },
2102             "highway/bridleway": {
2103                 "name": "Mulatjera",
2104                 "terms": "jahalna pot,mulatiera"
2105             },
2106             "highway/bus_stop": {
2107                 "name": "Avtobusno postajališče",
2108                 "terms": "avtobusna postaja"
2109             },
2110             "highway/corridor": {
2111                 "name": "Notranji hodnik"
2112             },
2113             "highway/crossing": {
2114                 "name": "Križišče ulic"
2115             },
2116             "highway/crosswalk": {
2117                 "name": "Prehod za pešce"
2118             },
2119             "highway/cycleway": {
2120                 "name": "Kolesarska steza",
2121                 "terms": "kolesarska pot,steza za kolesarje"
2122             },
2123             "highway/footway": {
2124                 "name": "Pešpot",
2125                 "terms": "pot za pešce"
2126             },
2127             "highway/living_street": {
2128                 "name": "Ulica z umirjenim prometom",
2129                 "terms": "mirna cona,cona umirjenega prometa"
2130             },
2131             "highway/mini_roundabout": {
2132                 "name": "Mini krožišče",
2133                 "terms": "majhno krožišče"
2134             },
2135             "highway/motorway": {
2136                 "name": "Avtocesta",
2137                 "terms": "AC"
2138             },
2139             "highway/motorway_junction": {
2140                 "name": "Avtocestni priključek / Izvoz",
2141                 "terms": "uvoz,izvoz,priključek"
2142             },
2143             "highway/motorway_link": {
2144                 "name": "Avtocestna priključna rampa",
2145                 "terms": "priključek,priključna rampa"
2146             },
2147             "highway/path": {
2148                 "name": "Pot",
2149                 "terms": "steza,gaz"
2150             },
2151             "highway/pedestrian": {
2152                 "name": "Ulica namenjena pešcem"
2153             },
2154             "highway/primary": {
2155                 "name": "Glavna cesta",
2156                 "terms": "glavna cesta,primarna cesta"
2157             },
2158             "highway/primary_link": {
2159                 "name": "Priključek na glavno cesto",
2160                 "terms": "priključek na glavno cesto"
2161             },
2162             "highway/raceway": {
2163                 "name": "Dirkaška steza"
2164             },
2165             "highway/residential": {
2166                 "name": "Stanovanjska ulica",
2167                 "terms": "ulica,naselje,ulica v naselju"
2168             },
2169             "highway/rest_area": {
2170                 "name": "Počivališče",
2171                 "terms": "odpočivališče"
2172             },
2173             "highway/road": {
2174                 "name": "Tip ceste ni znan",
2175                 "terms": "neznan tip"
2176             },
2177             "highway/secondary": {
2178                 "name": "Regionalna cesta",
2179                 "terms": "regionalna cesta,sekundarna cesta"
2180             },
2181             "highway/secondary_link": {
2182                 "name": "Priključek na regionalno cesto",
2183                 "terms": "priključek na regionalno cesto,priključek na sekundarno cesto"
2184             },
2185             "highway/service": {
2186                 "name": "Servisna cesta",
2187                 "terms": "dostopna cesta"
2188             },
2189             "highway/service/alley": {
2190                 "name": "Prehod",
2191                 "terms": "prehod,aleja,ozka ulica"
2192             },
2193             "highway/service/drive-through": {
2194                 "name": "Drive-Through",
2195                 "terms": "dovoz mimo okenca s storitvami (bankomat,hitra hrana),drive-in"
2196             },
2197             "highway/service/driveway": {
2198                 "name": "Dovoz",
2199                 "terms": "privoz"
2200             },
2201             "highway/service/emergency_access": {
2202                 "name": "Dostop za interventna vozila",
2203                 "terms": "dostop za reševalna vozila"
2204             },
2205             "highway/service/parking_aisle": {
2206                 "name": "Dovoz do parkirnega mesta",
2207                 "terms": "parkirni prehod,prehod med parkirnimi mestmi"
2208             },
2209             "highway/services": {
2210                 "name": "Oskrbna postaja",
2211                 "terms": "bencinski servis,počivališče"
2212             },
2213             "highway/steps": {
2214                 "name": "Stopnice",
2215                 "terms": "stopnišče"
2216             },
2217             "highway/stop": {
2218                 "name": "znak STOP",
2219                 "terms": "ustavi"
2220             },
2221             "highway/street_lamp": {
2222                 "name": "Cestna svetilka",
2223                 "terms": "ulična razsvetljava,ulična svetilka"
2224             },
2225             "highway/tertiary": {
2226                 "name": "Lokalna cesta",
2227                 "terms": "lokalna cesta,terciarna cesta"
2228             },
2229             "highway/tertiary_link": {
2230                 "name": "Priključek na lokalno cesto",
2231                 "terms": "priključek na lokalno cesto,priključek na terciarno cesto"
2232             },
2233             "highway/track": {
2234                 "name": "Nevzdrževani kolovoz"
2235             },
2236             "highway/traffic_signals": {
2237                 "name": "Semafor",
2238                 "terms": "signalna naprava"
2239             },
2240             "highway/trunk": {
2241                 "name": "Hitra cesta",
2242                 "terms": "cesta,rezervirana za motorna vozila"
2243             },
2244             "highway/trunk_link": {
2245                 "name": "Priključek na hitro cesto",
2246                 "terms": "priključek na cesto za motorna vozila"
2247             },
2248             "highway/turning_circle": {
2249                 "name": "Obračališče",
2250                 "terms": "obračalni krog"
2251             },
2252             "highway/unclassified": {
2253                 "name": "Ožja/Neopredeljena cestna povezava"
2254             },
2255             "historic": {
2256                 "name": "Zgodovinska znamenitost",
2257                 "terms": "zgodovinsko najdišče"
2258             },
2259             "historic/archaeological_site": {
2260                 "name": "Arheološko najdišče",
2261                 "terms": "arheološko nahajališče,arheološka znamenitost"
2262             },
2263             "historic/boundary_stone": {
2264                 "name": "Mejni kamen",
2265                 "terms": "mejnik"
2266             },
2267             "historic/castle": {
2268                 "name": "Grad",
2269                 "terms": "graščina"
2270             },
2271             "historic/memorial": {
2272                 "name": "Spomenik",
2273                 "terms": "spominska plošča, obeležje"
2274             },
2275             "historic/monument": {
2276                 "name": "Spomenik",
2277                 "terms": "spominska zgradba"
2278             },
2279             "historic/ruins": {
2280                 "name": "Ruševine",
2281                 "terms": "ostaline,podrtija"
2282             },
2283             "historic/wayside_cross": {
2284                 "name": "Križ",
2285                 "terms": "znamenje"
2286             },
2287             "historic/wayside_shrine": {
2288                 "name": "Kapelica",
2289                 "terms": "kapelica"
2290             },
2291             "junction": {
2292                 "name": "Križišče"
2293             },
2294             "landuse/basin": {
2295                 "name": "Čistilni bazen",
2296                 "terms": "usedalnik"
2297             },
2298             "landuse/cemetery": {
2299                 "name": "Pokopališče",
2300                 "terms": "navje,grobišče,žale,britof"
2301             },
2302             "landuse/churchyard": {
2303                 "name": "Cerkveno dvorišče",
2304                 "terms": "cerkvena okolica"
2305             },
2306             "landuse/commercial": {
2307                 "name": "Poslovno področje"
2308             },
2309             "landuse/construction": {
2310                 "name": "Gradbišče",
2311                 "terms": "gradnja"
2312             },
2313             "landuse/farmyard": {
2314                 "name": "Kmetija",
2315                 "terms": "dvorišče,farma,kmet,domačija"
2316             },
2317             "landuse/forest": {
2318                 "name": "Gozd",
2319                 "terms": "gozdne površine"
2320             },
2321             "landuse/garages": {
2322                 "name": "Garaže"
2323             },
2324             "landuse/grass": {
2325                 "name": "Zelenica",
2326                 "terms": "zelenica,vrt,park,javna zelena površina,trava"
2327             },
2328             "landuse/industrial": {
2329                 "name": "Industrijsko področje"
2330             },
2331             "landuse/landfill": {
2332                 "name": "Smetišče",
2333                 "terms": "odpadki,deponija odpadkov"
2334             },
2335             "landuse/meadow": {
2336                 "name": "Travnik",
2337                 "terms": "travišče"
2338             },
2339             "landuse/military": {
2340                 "name": "Vojaško področje"
2341             },
2342             "landuse/orchard": {
2343                 "name": "Sadovnjak",
2344                 "terms": "sadni nasad"
2345             },
2346             "landuse/quarry": {
2347                 "name": "Kamnolom",
2348                 "terms": "peskokop"
2349             },
2350             "landuse/residential": {
2351                 "name": "Stanovanjsko področje"
2352             },
2353             "landuse/retail": {
2354                 "name": "Nakupovalno področje"
2355             },
2356             "landuse/vineyard": {
2357                 "name": "Vinograd",
2358                 "terms": "zidanica"
2359             },
2360             "leisure": {
2361                 "name": "Prosti čas",
2362                 "terms": "rekreacija,turizem"
2363             },
2364             "leisure/bowling_alley": {
2365                 "name": "Kegljišče"
2366             },
2367             "leisure/common": {
2368                 "name": "Javni prostor",
2369                 "terms": "vsakomur dostopna javna mesta"
2370             },
2371             "leisure/dog_park": {
2372                 "name": "Pasji park",
2373                 "terms": "park za pse"
2374             },
2375             "leisure/firepit": {
2376                 "name": "Kurišče",
2377                 "terms": "ognjišče"
2378             },
2379             "leisure/garden": {
2380                 "name": "Vrt",
2381                 "terms": "biološki vrt"
2382             },
2383             "leisure/golf_course": {
2384                 "name": "Golfišče",
2385                 "terms": "igrišče za golf"
2386             },
2387             "leisure/ice_rink": {
2388                 "name": "Drsališče",
2389                 "terms": "hokej,drsanje na ledu"
2390             },
2391             "leisure/marina": {
2392                 "name": "Marina",
2393                 "terms": "športno pristanišče,pristanišče za jahte"
2394             },
2395             "leisure/nature_reserve": {
2396                 "name": "Naravni rezervat"
2397             },
2398             "leisure/park": {
2399                 "name": "Park",
2400                 "terms": "park,rekreacijski park"
2401             },
2402             "leisure/picnic_table": {
2403                 "name": "Piknik miza",
2404                 "terms": "miza,klopca,klop"
2405             },
2406             "leisure/pitch": {
2407                 "name": "Športno igrišče",
2408                 "terms": "Športu namenjena površina"
2409             },
2410             "leisure/pitch/american_football": {
2411                 "name": "Igrišče za ameriški nogomet",
2412                 "terms": "igrišče za ragbi"
2413             },
2414             "leisure/pitch/baseball": {
2415                 "name": "Igrišče za baseball",
2416                 "terms": "izgrišče za bejzbol"
2417             },
2418             "leisure/pitch/basketball": {
2419                 "name": "Košarkaško igrišče",
2420                 "terms": "igrišče za košarko"
2421             },
2422             "leisure/pitch/skateboard": {
2423                 "name": "Poligon za rolkanje",
2424                 "terms": "skejt park"
2425             },
2426             "leisure/pitch/soccer": {
2427                 "name": "Nogometno igrišče",
2428                 "terms": "igrišče za nogomet"
2429             },
2430             "leisure/pitch/tennis": {
2431                 "name": "Teniško igrišče",
2432                 "terms": "igrišče za tenis"
2433             },
2434             "leisure/pitch/volleyball": {
2435                 "name": "Odbojkarsko igrišče",
2436                 "terms": "igrišče za odbojko"
2437             },
2438             "leisure/playground": {
2439                 "name": "Otroško igrišče",
2440                 "terms": "igrišče za otroke"
2441             },
2442             "leisure/running_track": {
2443                 "name": "Tekaška steza"
2444             },
2445             "leisure/slipway": {
2446                 "name": "Rampa",
2447                 "terms": "rampa za vodna plovila"
2448             },
2449             "leisure/sports_centre": {
2450                 "name": "Športno središče / Telovadnica"
2451             },
2452             "leisure/stadium": {
2453                 "name": "Stadion",
2454                 "terms": "štadion"
2455             },
2456             "leisure/swimming_pool": {
2457                 "name": "Plavalni bazen",
2458                 "terms": "bazen,kopališče"
2459             },
2460             "leisure/water_park": {
2461                 "name": "Vodni park"
2462             },
2463             "line": {
2464                 "name": "Črta",
2465                 "terms": "linija,daljica,lomljenka"
2466             },
2467             "man_made": {
2468                 "name": "Antropogena konstrukcija",
2469                 "terms": "druge konstrukcije"
2470             },
2471             "man_made/breakwater": {
2472                 "name": "Valobran",
2473                 "terms": "lukobran,pomol,nasip,zid"
2474             },
2475             "man_made/chimney": {
2476                 "name": "Dimnik"
2477             },
2478             "man_made/cutline": {
2479                 "name": "Poseka",
2480                 "terms": "požarna poseka,mejna poseka"
2481             },
2482             "man_made/embankment": {
2483                 "name": "Nasip",
2484                 "terms": "bran"
2485             },
2486             "man_made/flagpole": {
2487                 "name": "Zastavni drog",
2488                 "terms": "zastava,drog za zastavo"
2489             },
2490             "man_made/groyne": {
2491                 "name": "Leseni valolom"
2492             },
2493             "man_made/lighthouse": {
2494                 "name": "Svetilnik",
2495                 "terms": "svetilničar"
2496             },
2497             "man_made/mast": {
2498                 "name": "Radijski oddajnik"
2499             },
2500             "man_made/observation": {
2501                 "name": "Razgledni stolp",
2502                 "terms": "opazovalnica,opazovalni stolp"
2503             },
2504             "man_made/pier": {
2505                 "name": "Pomol",
2506                 "terms": "pomol"
2507             },
2508             "man_made/pipeline": {
2509                 "name": "Cevovod",
2510                 "terms": "plinovod,naftovod,vodovod"
2511             },
2512             "man_made/silo": {
2513                 "name": "Silos"
2514             },
2515             "man_made/storage_tank": {
2516                 "name": "Rezervoar"
2517             },
2518             "man_made/surveillance": {
2519                 "name": "Nadzor"
2520             },
2521             "man_made/survey_point": {
2522                 "name": "Geodetska točka",
2523                 "terms": "triangulacijska točka"
2524             },
2525             "man_made/tower": {
2526                 "name": "Stolp",
2527                 "terms": "stolpič,razgledni stolp,zvonik"
2528             },
2529             "man_made/wastewater_plant": {
2530                 "name": "Čistilna naprava",
2531                 "terms": "kanalizacija,odplake"
2532             },
2533             "man_made/water_tower": {
2534                 "name": "Vodni stolp",
2535                 "terms": "rezervar,rezervoar"
2536             },
2537             "man_made/water_well": {
2538                 "name": "Vodnjak"
2539             },
2540             "man_made/water_works": {
2541                 "name": "Vodovod",
2542                 "terms": "vodno črpališče,vodno zajetje"
2543             },
2544             "military/airfield": {
2545                 "name": "Vojaško letališče",
2546                 "terms": "letališče"
2547             },
2548             "military/barracks": {
2549                 "name": "Vojašnica",
2550                 "terms": "vojašnica,kasarna"
2551             },
2552             "military/bunker": {
2553                 "name": "Bunker",
2554                 "terms": "uaklonišče"
2555             },
2556             "military/danger_area": {
2557                 "name": "Nevarno območje"
2558             },
2559             "military/range": {
2560                 "name": "Vojaško strelišče",
2561                 "terms": "strelišče,vadbišče"
2562             },
2563             "natural": {
2564                 "name": "Naravna prvina",
2565                 "terms": "naravno"
2566             },
2567             "natural/bay": {
2568                 "name": "Zaliv",
2569                 "terms": "zaliv,laguna"
2570             },
2571             "natural/beach": {
2572                 "name": "Plaža",
2573                 "terms": "obala,morska obala"
2574             },
2575             "natural/cave_entrance": {
2576                 "name": "Vhod v jamo"
2577             },
2578             "natural/cliff": {
2579                 "name": "Skalna stena",
2580                 "terms": "skalovje,stena,pečine,klifi,skalni skok"
2581             },
2582             "natural/coastline": {
2583                 "name": "Obala",
2584                 "terms": "obalna črta"
2585             },
2586             "natural/fell": {
2587                 "name": "Goličava",
2588                 "terms": "poseka"
2589             },
2590             "natural/glacier": {
2591                 "name": "Ledenik",
2592                 "terms": "led"
2593             },
2594             "natural/grassland": {
2595                 "name": "Travišče",
2596                 "terms": "travniki,travišče,pašniki"
2597             },
2598             "natural/heath": {
2599                 "name": "Grmičevje",
2600                 "terms": "grmovje"
2601             },
2602             "natural/peak": {
2603                 "name": "Vrh",
2604                 "terms": "špica"
2605             },
2606             "natural/scree": {
2607                 "name": "Melišče",
2608                 "terms": "grušč"
2609             },
2610             "natural/scrub": {
2611                 "name": "Grmovje",
2612                 "terms": "grmičevje,makija"
2613             },
2614             "natural/spring": {
2615                 "name": "Izvir",
2616                 "terms": "izvirek"
2617             },
2618             "natural/tree": {
2619                 "name": "Drevo",
2620                 "terms": "drevje"
2621             },
2622             "natural/tree_row": {
2623                 "name": "Drevored"
2624             },
2625             "natural/volcano": {
2626                 "name": "Vulkan"
2627             },
2628             "natural/water": {
2629                 "name": "Voda",
2630                 "terms": "vodno telo"
2631             },
2632             "natural/water/lake": {
2633                 "name": "Jezero",
2634                 "terms": "umetno jezero,presihajoče jezero"
2635             },
2636             "natural/water/pond": {
2637                 "name": "Ribnik",
2638                 "terms": "mlaka"
2639             },
2640             "natural/water/reservoir": {
2641                 "name": "Vodni zbiralnik",
2642                 "terms": "zbiralnik vode,rezervar,rezervoar,zajetje,vodno zajetje"
2643             },
2644             "natural/wetland": {
2645                 "name": "Mokrišče",
2646                 "terms": "močvirje"
2647             },
2648             "natural/wood": {
2649                 "name": "Pragozd",
2650                 "terms": "naraven gozd,nespremenjen gozd"
2651             },
2652             "office": {
2653                 "name": "Urad",
2654                 "terms": "pisarna"
2655             },
2656             "office/accountant": {
2657                 "name": "Računovodstvo",
2658                 "terms": "računovodja,davčno svetovanje,finančno svetovanje"
2659             },
2660             "office/administrative": {
2661                 "name": "Upravna enota",
2662                 "terms": "Upravni urad,upravna pisarna"
2663             },
2664             "office/architect": {
2665                 "name": "Arhitekt",
2666                 "terms": "arhitekturni biro"
2667             },
2668             "office/company": {
2669                 "name": "Podjetje",
2670                 "terms": "firma,sedež podjetja,podjetnik"
2671             },
2672             "office/educational_institution": {
2673                 "name": "Izobraževalna ustanova",
2674                 "terms": "izobraževalna inštitucija"
2675             },
2676             "office/employment_agency": {
2677                 "name": "Agencija za zaposlovanje",
2678                 "terms": "Zavod za zaposlovanje,posredovanje dela"
2679             },
2680             "office/estate_agent": {
2681                 "name": "Nepremičninska agencija",
2682                 "terms": "nepremičnine"
2683             },
2684             "office/financial": {
2685                 "name": "Finančna agencija",
2686                 "terms": "finančni urad,finančna pisarna"
2687             },
2688             "office/government": {
2689                 "name": "Vladna agencija",
2690                 "terms": "vladni urad"
2691             },
2692             "office/insurance": {
2693                 "name": "Zavarovalnica",
2694                 "terms": "zavarovalniški agent,zavarovalni agent,zavarovalni posrednik"
2695             },
2696             "office/it": {
2697                 "name": "Strokovnjak za informacijske tehnologije",
2698                 "terms": "IT strokovnjak,informacijski strokovnjak"
2699             },
2700             "office/lawyer": {
2701                 "name": "Pravna pisarna",
2702                 "terms": "pravni urad,advokat,odvetništvo"
2703             },
2704             "office/newspaper": {
2705                 "name": "Časopisna hiša",
2706                 "terms": "časopis"
2707             },
2708             "office/ngo": {
2709                 "name": "Sedež nevladne organizacije",
2710                 "terms": "nevladna organizacija"
2711             },
2712             "office/physician": {
2713                 "name": "Ambulanta",
2714                 "terms": "zdravnik,zdravnica"
2715             },
2716             "office/political_party": {
2717                 "name": "Politična stranka",
2718                 "terms": "stranka"
2719             },
2720             "office/research": {
2721                 "name": "Raziskave",
2722                 "terms": "inštitut,laboratorij"
2723             },
2724             "office/telecommunication": {
2725                 "name": "Telekomunikacijska pisarna",
2726                 "terms": "telekomunikacije,telekom"
2727             },
2728             "office/therapist": {
2729                 "name": "Terapevt",
2730                 "terms": "terapevtka,psihoterapevt,psihoterapevtka,psihiater,psihiatrinja"
2731             },
2732             "office/travel_agent": {
2733                 "name": "Potovalna agencija",
2734                 "terms": "turistično biro,turistična agencija"
2735             },
2736             "piste": {
2737                 "name": "Smučarska proga",
2738                 "terms": "smučišče"
2739             },
2740             "place": {
2741                 "name": "Kraj",
2742                 "terms": "lokacija"
2743             },
2744             "place/city": {
2745                 "name": "Velemesto",
2746                 "terms": "mesto"
2747             },
2748             "place/farm": {
2749                 "name": "Kmetija"
2750             },
2751             "place/hamlet": {
2752                 "name": "Zaselek",
2753                 "terms": "vasica"
2754             },
2755             "place/island": {
2756                 "name": "Otok",
2757                 "terms": "otoček"
2758             },
2759             "place/isolated_dwelling": {
2760                 "name": "Osamljeno bivališče",
2761                 "terms": "domačija,kmetija,osamljena kmetija"
2762             },
2763             "place/locality": {
2764                 "name": "Kraj (OSM: ODSVETOVANO)",
2765                 "terms": "kraj,nenaseljen kraj"
2766             },
2767             "place/neighbourhood": {
2768                 "name": "Soseska",
2769                 "terms": "sosečka"
2770             },
2771             "place/suburb": {
2772                 "name": "Mestna četrt",
2773                 "terms": "trg"
2774             },
2775             "place/town": {
2776                 "name": "Mesto",
2777                 "terms": "mesto"
2778             },
2779             "place/village": {
2780                 "name": "Vas",
2781                 "terms": "vasica"
2782             },
2783             "point": {
2784                 "name": "Točka",
2785                 "terms": "točka"
2786             },
2787             "power": {
2788                 "name": "Energetika",
2789                 "terms": "energija"
2790             },
2791             "power/generator": {
2792                 "name": "Elektrarna",
2793                 "terms": "agregat,električni generator"
2794             },
2795             "power/line": {
2796                 "name": "Daljnovod (stolpi)",
2797                 "terms": "električni vod"
2798             },
2799             "power/minor_line": {
2800                 "name": "Daljnovod (stebri)",
2801                 "terms": "električni vod"
2802             },
2803             "power/pole": {
2804                 "name": "Steber daljnovoda",
2805                 "terms": "kandelaber"
2806             },
2807             "power/sub_station": {
2808                 "name": "Razdelilna transformatorska postaja",
2809                 "terms": "rtp,transformator,stikališče,razdelilna postaja"
2810             },
2811             "power/tower": {
2812                 "name": "Steber visokonapetostnega daljnovoda",
2813                 "terms": "kandelaber"
2814             },
2815             "power/transformer": {
2816                 "name": "Transformator",
2817                 "terms": "pretvornik,trafo postaja"
2818             },
2819             "public_transport/platform": {
2820                 "name": "Peron",
2821                 "terms": "ploščad"
2822             },
2823             "public_transport/stop_position": {
2824                 "name": "Postajališče",
2825                 "terms": "avtobusna postaja,postaja"
2826             },
2827             "railway": {
2828                 "name": "Železnica",
2829                 "terms": "železna cesta"
2830             },
2831             "railway/abandoned": {
2832                 "name": "Trasa odstranjene železnice",
2833                 "terms": "odstranjena železnica,bivša železnica,ostranjeni tiri,trasa železnice"
2834             },
2835             "railway/disused": {
2836                 "name": "Opuščena železnica",
2837                 "terms": "zapuščena železnica"
2838             },
2839             "railway/funicular": {
2840                 "name": "Vzpenjača",
2841                 "terms": "tirna vzpenjača"
2842             },
2843             "railway/halt": {
2844                 "name": "Železniško postajališče",
2845                 "terms": "postaja brez perona in objektov"
2846             },
2847             "railway/level_crossing": {
2848                 "name": "Želežniški prehod"
2849             },
2850             "railway/monorail": {
2851                 "name": "Enotirna železnica",
2852                 "terms": "monorail"
2853             },
2854             "railway/narrow_gauge": {
2855                 "name": "Ozkotirna železnica",
2856                 "terms": "železnica z ozkimi tiri"
2857             },
2858             "railway/platform": {
2859                 "name": "Železniški peron",
2860                 "terms": "ploščad"
2861             },
2862             "railway/rail": {
2863                 "name": "Železniški tir",
2864                 "terms": "železnica,železniški tir,tirnica"
2865             },
2866             "railway/station": {
2867                 "name": "Železniška postaja",
2868                 "terms": "kolodvor"
2869             },
2870             "railway/subway": {
2871                 "name": "Podzemna železnica",
2872                 "terms": "metro"
2873             },
2874             "railway/subway_entrance": {
2875                 "name": "Vhod podzemne železnice",
2876                 "terms": "vhod v podzemno železnico"
2877             },
2878             "railway/tram": {
2879                 "name": "Tramvaj",
2880                 "terms": "tramvaj"
2881             },
2882             "relation": {
2883                 "name": "Povezava",
2884                 "terms": "relacija,zveza,odnos"
2885             },
2886             "roundabout": {
2887                 "name": "Krožišče"
2888             },
2889             "route/ferry": {
2890                 "name": "Trajektna linija",
2891                 "terms": "trajekt"
2892             },
2893             "shop": {
2894                 "name": "Trgovina",
2895                 "terms": "prodajalna"
2896             },
2897             "shop/alcohol": {
2898                 "name": "Trgovina z alkoholnimi pijačami",
2899                 "terms": "alkoholne pijače"
2900             },
2901             "shop/antiques": {
2902                 "name": "Starinarnica",
2903                 "terms": "starinarnica,antikvariat"
2904             },
2905             "shop/bag": {
2906                 "name": "Trgovina za prtljago"
2907             },
2908             "shop/bakery": {
2909                 "name": "Pekarna",
2910                 "terms": "pekarija,pek"
2911             },
2912             "shop/bathroom_furnishing": {
2913                 "name": "Trgovina s kopalniško opremo"
2914             },
2915             "shop/beauty": {
2916                 "name": "Lepotilni salon",
2917                 "terms": "salon lepote,lepotilnica,nega rok in nohtov,manikura,pedikura,wellness center"
2918             },
2919             "shop/bed": {
2920                 "name": "Trgovina s posteljnino in žimnicami"
2921             },
2922             "shop/beverages": {
2923                 "name": "Trgovina s pijačami",
2924                 "terms": "pijače"
2925             },
2926             "shop/bicycle": {
2927                 "name": "Kolesarska trgovina",
2928                 "terms": "kolesa,kolesarjenje"
2929             },
2930             "shop/bookmaker": {
2931                 "name": "Stavnica",
2932                 "terms": "pobiralec stav"
2933             },
2934             "shop/books": {
2935                 "name": "Knjigarna"
2936             },
2937             "shop/boutique": {
2938                 "name": "Butik",
2939                 "terms": "prodajalna,moda"
2940             },
2941             "shop/butcher": {
2942                 "name": "Mesar",
2943                 "terms": "mesarija,mesarstvo"
2944             },
2945             "shop/car": {
2946                 "name": "Avtomobilski salon",
2947                 "terms": "avtohiša"
2948             },
2949             "shop/car_parts": {
2950                 "name": "Avtomobilski deli",
2951                 "terms": "prodaja avtomobilskih delov"
2952             },
2953             "shop/car_repair": {
2954                 "name": "Avtoservis",
2955                 "terms": "servis avtomobilov,avtomobilski servis"
2956             },
2957             "shop/carpet": {
2958                 "name": "Trgovina s preprogrami"
2959             },
2960             "shop/chocolate": {
2961                 "name": "Trgovina s čokolado"
2962             },
2963             "shop/clothes": {
2964                 "name": "Trgovina z oblekami",
2965                 "terms": "oblačila,tekstilna"
2966             },
2967             "shop/coffee": {
2968                 "name": "Trgovina s kavo"
2969             },
2970             "shop/computer": {
2971                 "name": "Računalniška trgovina",
2972                 "terms": "računalniki,komponente"
2973             },
2974             "shop/confectionery": {
2975                 "name": "Trgovina s slaščicami"
2976             },
2977             "shop/convenience": {
2978                 "name": "Minimarket",
2979                 "terms": "mini-market,trgovinica"
2980             },
2981             "shop/copyshop": {
2982                 "name": "Fotokopirnica"
2983             },
2984             "shop/cosmetics": {
2985                 "name": "Kozmetična trgovina"
2986             },
2987             "shop/craft": {
2988                 "name": "Trgovina z ročnimi izdelki"
2989             },
2990             "shop/curtain": {
2991                 "name": "Trgovina z zavesami"
2992             },
2993             "shop/dairy": {
2994                 "name": "Mlekarna"
2995             },
2996             "shop/deli": {
2997                 "name": "Delikatesa",
2998                 "terms": "špecerija,delikatesna trgovina"
2999             },
3000             "shop/department_store": {
3001                 "name": "Veleblagovnica",
3002                 "terms": "velika blagovnica,velika trgovina"
3003             },
3004             "shop/doityourself": {
3005                 "name": "Orodjarna",
3006                 "terms": "orodje"
3007             },
3008             "shop/dry_cleaning": {
3009                 "name": "Čistilnica"
3010             },
3011             "shop/electronics": {
3012                 "name": "Elektronska trgovina",
3013                 "terms": "elektronika,hifi"
3014             },
3015             "shop/erotic": {
3016                 "name": "Erotična trgovina"
3017             },
3018             "shop/fabric": {
3019                 "name": "Trgovina z metrskim blagom"
3020             },
3021             "shop/farm": {
3022                 "name": "Prodaja domačih pridelkov",
3023                 "terms": "lokalna tržnica"
3024             },
3025             "shop/fishmonger": {
3026                 "name": "Ribarnica",
3027                 "terms": "ribe,morski sadeži"
3028             },
3029             "shop/florist": {
3030                 "name": "Cvetličarna",
3031                 "terms": "cvetlice,cvetličarstvo"
3032             },
3033             "shop/funeral_directors": {
3034                 "name": "Pogrebne storitve",
3035                 "terms": "pogrebni zavod"
3036             },
3037             "shop/furnace": {
3038                 "name": "Trgovina s pečmi"
3039             },
3040             "shop/furniture": {
3041                 "name": "Trgovina s pohištvom",
3042                 "terms": "pohištvo,notranja oprema"
3043             },
3044             "shop/garden_centre": {
3045                 "name": "Vrtni center",
3046                 "terms": "vse za vrt,vrtnarija"
3047             },
3048             "shop/gift": {
3049                 "name": "Prodajalna daril",
3050                 "terms": "darila"
3051             },
3052             "shop/greengrocer": {
3053                 "name": "Sadje in zelenjava",
3054                 "terms": "sadjar,zelenjavar"
3055             },
3056             "shop/hairdresser": {
3057                 "name": "Frizer",
3058                 "terms": "Frizerski salon"
3059             },
3060             "shop/hardware": {
3061                 "name": "Železnina",
3062                 "terms": "izdelki iz kovin"
3063             },
3064             "shop/hearing_aids": {
3065                 "name": "Trgovina s slušnimi pripomočki"
3066             },
3067             "shop/herbalist": {
3068                 "name": "Zeliščarstvo"
3069             },
3070             "shop/hifi": {
3071                 "name": "Trgovina z avdio opremo",
3072                 "terms": "hifi"
3073             },
3074             "shop/jewelry": {
3075                 "name": "Draguljarna",
3076                 "terms": "bižuterija,nakit,zlatarna"
3077             },
3078             "shop/laundry": {
3079                 "name": "Pralnica",
3080                 "terms": "samopostrežna pralnica perila"
3081             },
3082             "shop/locksmith": {
3083                 "name": "Ključavničar",
3084                 "terms": "ključavničarstvo,ključar"
3085             },
3086             "shop/lottery": {
3087                 "name": "loto",
3088                 "terms": "loterija"
3089             },
3090             "shop/mall": {
3091                 "name": "Trgovski center",
3092                 "terms": "nakupovalni center,trgovski center,nakupovalni center"
3093             },
3094             "shop/medical_supply": {
3095                 "name": "Trgovina z medicinskimi primpomočki"
3096             },
3097             "shop/mobile_phone": {
3098                 "name": "Trgovina z mobilnimi telefoni",
3099                 "terms": "mobi trgovina"
3100             },
3101             "shop/money_lender": {
3102                 "name": "Posojilnica"
3103             },
3104             "shop/motorcycle": {
3105                 "name": "Trgovina z motorji",
3106                 "terms": "moto trgovina"
3107             },
3108             "shop/music": {
3109                 "name": "Trgovina z glasbo",
3110                 "terms": "muzikalije"
3111             },
3112             "shop/musical_instrument": {
3113                 "name": "Trgovina z glasbenimi inštrumenti"
3114             },
3115             "shop/newsagent": {
3116                 "name": "Trgovina s časopisi/revijami"
3117             },
3118             "shop/nutrition_supplements": {
3119                 "name": "Trgovina s prehrambenimi dodatki"
3120             },
3121             "shop/optician": {
3122                 "name": "Optik",
3123                 "terms": "optika,očala"
3124             },
3125             "shop/organic": {
3126                 "name": "Trgovina z organski hrano"
3127             },
3128             "shop/outdoor": {
3129                 "name": "Trgovina za dejavosti na prostem"
3130             },
3131             "shop/paint": {
3132                 "name": "Trgovina z barvami"
3133             },
3134             "shop/pawnbroker": {
3135                 "name": "Zastavljalnica"
3136             },
3137             "shop/pet": {
3138                 "name": "Trgovina za domače živali",
3139                 "terms": "pripomočki za domače živali,hrana za domače žival"
3140             },
3141             "shop/photo": {
3142                 "name": "Foto trgovina",
3143                 "terms": "foto delavnica,prodajalna fotografske opreme"
3144             },
3145             "shop/scuba_diving": {
3146                 "name": "Trgovina s potapljaško opremo"
3147             },
3148             "shop/seafood": {
3149                 "name": "Ribarnica",
3150                 "terms": "morska hrana"
3151             },
3152             "shop/shoes": {
3153                 "name": "Trgovina s čevlji",
3154                 "terms": "obutev,trgovina z obutvij"
3155             },
3156             "shop/sports": {
3157                 "name": "Športna trgovina",
3158                 "terms": "športni rekviziti"
3159             },
3160             "shop/stationery": {
3161                 "name": "Papirnica",
3162                 "terms": "pisarniški material"
3163             },
3164             "shop/supermarket": {
3165                 "name": "Supermarket",
3166                 "terms": "supermarker,velika samopostrežna trgovina"
3167             },
3168             "shop/tailor": {
3169                 "name": "Krojač",
3170                 "terms": "krojač,oblačila"
3171             },
3172             "shop/tattoo": {
3173                 "name": "Salon za tetovažo"
3174             },
3175             "shop/tea": {
3176                 "name": "Čajnica"
3177             },
3178             "shop/tobacco": {
3179                 "name": "Tobačna trgovina"
3180             },
3181             "shop/toys": {
3182                 "name": "Trgovina igrač",
3183                 "terms": "igrače"
3184             },
3185             "shop/travel_agency": {
3186                 "name": "Turistična agencija",
3187                 "terms": "potovalna agencija,potovanje,potovanja,turizem"
3188             },
3189             "shop/tyres": {
3190                 "name": "Prodaja pnevmatik",
3191                 "terms": "vulkanizer"
3192             },
3193             "shop/vacant": {
3194                 "name": "Nedelujoča trgovina",
3195                 "terms": "zaprta trgovina,zapuščena trgovina,nezasedena trgovina"
3196             },
3197             "shop/vacuum_cleaner": {
3198                 "name": "Trgovina s sesalci"
3199             },
3200             "shop/variety_store": {
3201                 "name": "Trgovina z mešanim blagom",
3202                 "terms": "Vse za _ _ _ €"
3203             },
3204             "shop/video": {
3205                 "name": "Videoteka",
3206                 "terms": "video"
3207             },
3208             "shop/weapons": {
3209                 "name": "Trgovina z orožjem"
3210             },
3211             "shop/window_blind": {
3212                 "name": "Trgovina z okenskimi senčili"
3213             },
3214             "shop/wine": {
3215                 "name": "Kletarstvo",
3216                 "terms": "kletarstvo,vinska klet,vinotoč"
3217             },
3218             "tourism": {
3219                 "name": "Turizem",
3220                 "terms": "turistične storitve"
3221             },
3222             "tourism/alpine_hut": {
3223                 "name": "Planinska koča",
3224                 "terms": "koča,dom,lovska koča"
3225             },
3226             "tourism/artwork": {
3227                 "name": "Umetnina",
3228                 "terms": "umetnost"
3229             },
3230             "tourism/attraction": {
3231                 "name": "Turistična znamenitost",
3232                 "terms": "privlačno za turiste,turistična točka"
3233             },
3234             "tourism/camp_site": {
3235                 "name": "Kamp",
3236                 "terms": "prostor za kampiranje"
3237             },
3238             "tourism/caravan_site": {
3239                 "name": "Parkirišče za avtodome",
3240                 "terms": "parkirišče za karavaning"
3241             },
3242             "tourism/chalet": {
3243                 "name": "Apartma",
3244                 "terms": "stanovanje"
3245             },
3246             "tourism/gallery": {
3247                 "name": "Umetnostna galerija"
3248             },
3249             "tourism/guest_house": {
3250                 "name": "Penzion",
3251                 "terms": "prenočišče,hrana"
3252             },
3253             "tourism/hostel": {
3254                 "name": "Hostel",
3255                 "terms": "mladinski hotel"
3256             },
3257             "tourism/hotel": {
3258                 "name": "Hotel",
3259                 "terms": "hotelirstvo"
3260             },
3261             "tourism/information": {
3262                 "name": "Informacije",
3263                 "terms": "inf"
3264             },
3265             "tourism/motel": {
3266                 "name": "Motel",
3267                 "terms": "motel"
3268             },
3269             "tourism/museum": {
3270                 "name": "Muzej",
3271                 "terms": "muzej"
3272             },
3273             "tourism/picnic_site": {
3274                 "name": "Prostor za piknike",
3275                 "terms": "piknik prostor,piknik območje"
3276             },
3277             "tourism/theme_park": {
3278                 "name": "Zabaviščni park",
3279                 "terms": "lunapark"
3280             },
3281             "tourism/viewpoint": {
3282                 "name": "Razgledna točka",
3283                 "terms": "razgled,pogled,razgledišče"
3284             },
3285             "tourism/zoo": {
3286                 "name": "Živalski vrt",
3287                 "terms": "ZOO"
3288             },
3289             "traffic_calming/bump": {
3290                 "name": "Hitrostna izboklina",
3291                 "terms": "Hitrostna ovira"
3292             },
3293             "traffic_calming/hump": {
3294                 "name": "Hitrostna grbina"
3295             },
3296             "type/boundary": {
3297                 "name": "Meja",
3298                 "terms": "rob"
3299             },
3300             "type/boundary/administrative": {
3301                 "name": "Upravna meja",
3302                 "terms": "administrativna meja"
3303             },
3304             "type/multipolygon": {
3305                 "name": "Več mnogokotnikov",
3306                 "terms": "zbirka mnogokotnikov,zbirka poligonov"
3307             },
3308             "type/restriction": {
3309                 "name": "Prepoved",
3310                 "terms": "prepovedano"
3311             },
3312             "type/restriction/no_left_turn": {
3313                 "name": "Ni mogoče zaviti levo",
3314                 "terms": "Zavijanje levo ni dovoljeno"
3315             },
3316             "type/restriction/no_right_turn": {
3317                 "name": "Ni mogoče zaviti desno",
3318                 "terms": "Zavijanje desno ni dovoljeno"
3319             },
3320             "type/restriction/no_straight_on": {
3321                 "name": "Ni mogoče nadaljevati naravnost",
3322                 "terms": "Nadaljevanje naravnost ni dovoljen"
3323             },
3324             "type/restriction/no_u_turn": {
3325                 "name": "Ni mogoče polkrožno obrniti",
3326                 "terms": "Polkrožno obračanje ni dovoljeno"
3327             },
3328             "type/restriction/only_left_turn": {
3329                 "name": "Možno je zaviti samo levo",
3330                 "terms": "Dovoljeno je zaviti samo levo."
3331             },
3332             "type/restriction/only_right_turn": {
3333                 "name": "Možno je zaviti samo desno",
3334                 "terms": "Dovoljeno je zaviti samo desn"
3335             },
3336             "type/restriction/only_straight_on": {
3337                 "name": "Možno je samo nadaljevati naravnost",
3338                 "terms": "Zavijanje ni dovoljeno."
3339             },
3340             "type/route": {
3341                 "name": "Proga",
3342                 "terms": "cesta,letalska linija,kolesarska pot,pohodniška pot,linija,pot"
3343             },
3344             "type/route/bicycle": {
3345                 "name": "Kolesarska pot",
3346                 "terms": "kolesarska proga"
3347             },
3348             "type/route/bus": {
3349                 "name": "Avtobusna linija",
3350                 "terms": "avtobusna proga,bus proga,bus linija,avtobusna povezava"
3351             },
3352             "type/route/detour": {
3353                 "name": "Obvoz",
3354                 "terms": "obvozna pot"
3355             },
3356             "type/route/ferry": {
3357                 "name": "Trajektna linija",
3358                 "terms": "trajektna povezava"
3359             },
3360             "type/route/foot": {
3361                 "name": "Pešpot",
3362                 "terms": "pot za pešce"
3363             },
3364             "type/route/hiking": {
3365                 "name": "Pohodniška pot",
3366                 "terms": "pot za pohodnike"
3367             },
3368             "type/route/horse": {
3369                 "name": "Steza za jahanje"
3370             },
3371             "type/route/pipeline": {
3372                 "name": "Cevovod",
3373                 "terms": "plinovod,vodovod,naftovod"
3374             },
3375             "type/route/power": {
3376                 "name": "Daljnovod",
3377                 "terms": "daljnovod,kablovod"
3378             },
3379             "type/route/road": {
3380                 "name": "Cesta",
3381                 "terms": "cestna povezava"
3382             },
3383             "type/route/train": {
3384                 "name": "Železniška linija",
3385                 "terms": "železniška povezava"
3386             },
3387             "type/route/tram": {
3388                 "name": "Tramvajska linija",
3389                 "terms": "tramvajska povezava"
3390             },
3391             "type/route_master": {
3392                 "name": "Mreža javnega prometa",
3393                 "terms": "omrežje javnega prometa"
3394             },
3395             "vertex": {
3396                 "name": "Drugo",
3397                 "terms": "ostal"
3398             },
3399             "waterway": {
3400                 "name": "Vodotok",
3401                 "terms": "voda,potok,reka,veletok"
3402             },
3403             "waterway/canal": {
3404                 "name": "Kanal",
3405                 "terms": "prekop"
3406             },
3407             "waterway/dam": {
3408                 "name": "Jez",
3409                 "terms": "zajezitev,umetno jezero"
3410             },
3411             "waterway/ditch": {
3412                 "name": "Jarek",
3413                 "terms": "graben"
3414             },
3415             "waterway/drain": {
3416                 "name": "Odtočni kanal",
3417                 "terms": "jarek,osuševalni kanal,odtok,drenaža"
3418             },
3419             "waterway/river": {
3420                 "name": "Reka",
3421                 "terms": "veletok,reka"
3422             },
3423             "waterway/riverbank": {
3424                 "name": "Rečni breg",
3425                 "terms": "brežina,obala,breg"
3426             },
3427             "waterway/stream": {
3428                 "name": "Potok",
3429                 "terms": "potoček,tok"
3430             },
3431             "waterway/weir": {
3432                 "name": "Zapornica",
3433                 "terms": "vodna zapornica"
3434             }
3435         }
3436     }
3437 }