Make Mail/Revert in History dialog i18n-able
[rails.git] / config / potlatch / locales / no.yml
1 # Messages for Norwegian (bokmål)‬ (‪Norsk (bokmål)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Laaknor
5 "no": 
6   a_poi: $1 et POI
7   a_way: $1 en linje
8   action_addpoint: legger til et punkt på enden av en linje
9   action_cancelchanges: avbryter endringer av
10   action_createpoi: lage et POI (interessant punkt)
11   action_deletepoint: sletter et punkt
12   action_insertnode: legge til et punkt på linjen
13   action_mergeways: slår sammen to linjer
14   action_movepoi: flytter et POI (interessant punkt)
15   action_movepoint: flytter punkt
16   action_moveway: flytter en linje
17   action_pointtags: sette merker på et punkt
18   action_poitags: sette merker på et POI (interessant punkt)
19   action_reverseway: snur en linje bak fram
20   action_splitway: dele en linje
21   action_waytags: sette merker på en linje
22   advice_nocommonpoint: Linjene deler ikke et felles punkt
23   advice_tagconflict: Ulike merker, vennligst sjekk (Z for å angre)
24   advice_toolong: For lang til å låse opp, linjen må deles i flere biter
25   advice_uploadsuccess: All data ble lastet opp
26   advice_waydragged: Linje flyttet (Z for å angre)
27   cancel: Avbryt
28   conflict_visitway: Klikk 'Ok' for å vise veien.
29   createrelation: Lag en ny relasjon
30   delete: Slett
31   deleting: sletter
32   editinglive: Redigerer live
33   emailauthor: \n\nVennligst send en epost (på engelsk) til richard\@systemeD.net med en feilrapport, og forklar hva du gjorde når det skjedde.
34   error_connectionfailed: "Beklager - forbindelsen til OpenStreetMap-tjeneren feilet, eventuelle nye endringer har ikke blitt lagret.\n\nVil du prøve på nytt?"
35   error_nopoi: Fant ikke POI-et, så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
36   error_nosharedpoint: Linjene $1 og $2 deler ikke noe punkt lenger, så det er ikke mulig å angre.
37   error_noway: Fant ikke linjen $1 så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
38   existingrelation: Legg til en relasjon som er her fra før
39   findrelation: Finn en relasjon som inneholder
40   gpxpleasewait: Vennligst vent mens sporloggen behandles.
41   help: Hjelp
42   hint_drawmode: trykk for å legge til punkt\ndobbeltklikk eller enter\nfor å avslutte linje
43   hint_loading: laster linjer
44   hint_overendpoint: over endepunkt\ntrykk for å koble sammen\nshift+trykk for å slå sammen
45   hint_overpoint: over punkt\ntrykk for å koble sammen
46   hint_pointselected: punkt valgt\n(shift+trykk punktet for å\nstarte en ny linje)
47   login_pwd: "Passord:"
48   login_title: Kunne ikke logge inn
49   norelations: Ingen relasjoner i området på skjermen
50   ok: Ok
51   option_custompointers: Bruk penn- og håndpekere
52   option_fadebackground: Fjern bakgrunn
53   option_photo: "Bilde KML:"
54   option_thinlines: Bruk tynne linjer uansett forstørrelse
55   option_warnings: Vis flytende advarsler
56   point: Punkt
57   prompt_addtorelation: Legg $1 til en relasjon
58   prompt_changesetcomment: "Legg inn en beskrivelse av dine endringer:"
59   prompt_createparallel: Lag parallell vei
60   prompt_revertversion: "Tilbakestill til tidligere lagret versjon:"
61   prompt_taggedpoints: Noen av punktene på denne linjen har merker. Vil du virkelig slette?
62   prompt_track: Overfør dine GPS-sporinger til (låste) linjer for redigering.
63   prompt_welcome: Velkommen til OpenStreetMap!
64   retry: Prøv igjen
65   save: Lagre
66   tip_addrelation: Legg til i en relasjon
67   tip_addtag: Legg til merke
68   tip_alert: Det oppstod en feil, trykk for detaljer
69   tip_anticlockwise: Sirkulær linje mot klokka, trykk for å snu
70   tip_clockwise: Sirkulær linje med klokka, trykk for å snu
71   tip_direction: Retning på linje, trykk for å snu
72   tip_gps: Vis GPS sporlogger (G)
73   tip_noundo: Ingenting å angre
74   tip_options: Sett valg (velg kartbakgrunn)
75   tip_photo: Last bilder
76   tip_presettype: Velg hva slags forhåndsinstillinger som blir vist i menyen
77   tip_repeattag: Gjenta merker fra sist valgte linje (R)
78   tip_revertversion: Velg versjonen det skal tilbakestilles til
79   tip_selectrelation: Legg til den valgte ruta
80   tip_splitway: Del linje i valgt punkt (X)
81   tip_undo: Angre $1 (Z)
82   way: Linje