* localisation updates from translatewiki.net (2009-10-07)
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Balp
5 # Author: Cohan
6 # Author: Grillo
7 # Author: Liftarn
8 # Author: Magol
9 # Author: Poxnar
10 # Author: Sannab
11 # Author: The real emj
12 sv: 
13   activerecord: 
14     attributes: 
15       diary_comment: 
16         body: Brödtext
17       diary_entry: 
18         language: Språk
19         latitude: Latitud
20         longitude: Longitud
21         title: Rubrik
22         user: Användare
23       friend: 
24         friend: Vän
25         user: Användare
26       message: 
27         body: Brödtext
28         recipient: Mottagare
29         sender: Avsändare
30         title: Rubrik
31       trace: 
32         description: Beskrivning
33         latitude: Latitud
34         longitude: Longitud
35         name: Namn
36         public: Offentlig
37         size: Storlek
38         user: Användare
39         visible: Synlig
40       user: 
41         active: Aktiv
42         description: Beskrivning
43         display_name: Visningsnamn
44         email: E-post
45         languages: Språk
46         pass_crypt: Lösenord
47     models: 
48       country: Land
49       diary_comment: Dagbokskommentar
50       diary_entry: Dagbokspost
51       friend: Vän
52       language: Språk
53       message: Meddelande
54       node: Nod
55       old_node: Gammal nod
56       old_relation: Gammal relation
57       old_way: Gammal sträcka
58       old_way_node: Gammal sträcknod
59       relation: Relation
60       relation_member: Medlem i relation
61       session: Session
62       trace: Spår
63       tracepoint: Spårpunkt
64       user: Användare
65       user_preference: Användarinställningar
66       way: Sträcka
67       way_node: Sträcknod
68   browse: 
69     changeset: 
70       changeset: "Ändringsset: {{id}}"
71       changesetxml: XML för ändringsset
72       download: Ladda ner {{changeset_xml_link}} eller {{osmchange_xml_link}}
73       feed: 
74         title: Ändringsset {{id}}
75         title_comment: Ändringsset {{id}} - {{comment}}
76       osmchangexml: osmChange XML
77       title: Ändringsset
78     changeset_details: 
79       belongs_to: "Tillhör:"
80       bounding_box: "Omslutande område:"
81       box: box
82       closed_at: "Avlutad:"
83       created_at: "Skapad:"
84       has_nodes: 
85         one: "Innehåller följande nod:"
86         other: "Innehåller följande {{count}} noder:"
87       has_relations: 
88         one: "Har följande {{count}} relationer:"
89         other: "Innehåller följande {{count}} relationer:"
90       has_ways: 
91         one: "Har följande {{count}} sträcka:"
92         other: "Innehåller följande {{count}} sträckor:"
93       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
94       show_area_box: Visa boxarea
95     changeset_navigation: 
96       all: 
97         next_tooltip: Nästa ändringsset
98         prev_tooltip: Föregående ändringsset
99       user: 
100         name_tooltip: Se redigeringar av {{user}}
101         next_tooltip: Nästa redigering av {{user}}
102         prev_tooltip: Föregående redigering av {{user}}
103     common_details: 
104       changeset_comment: "Kommentar:"
105       edited_at: "Redigerad:"
106       edited_by: "Redigerad av:"
107       in_changeset: "I ändringsset:"
108       version: "Version:"
109     containing_relation: 
110       entry: Relation {{relation_name}}
111       entry_role: Relation {{relation_name}} (som {{relation_role}})
112     map: 
113       deleted: Borttaget
114       larger: 
115         area: Se området på en större karta
116         node: Se noden på en större karta
117         relation: Se relationen på en större karta
118         way: Se sträckan på en större karta
119       loading: Läser in...
120     node: 
121       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
122       download_xml: Laddda hem XML
123       edit: redigera
124       node: Nod
125       node_title: "Nod: {{node_name}}"
126       view_history: se historik
127     node_details: 
128       coordinates: "Koordinater:"
129       part_of: "Del av:"
130     node_history: 
131       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
132       download_xml: Ladda ner XML
133       node_history: Nodhistorik
134       node_history_title: "Nodhistorik: {{node_name}}"
135       view_details: visa detaljer
136     not_found: 
137       sorry: "{{type}}en med id {{id}} kunde inte hittas"
138       type: 
139         changeset: ändringsset
140         node: nod
141         relation: relation
142         way: väg
143     paging_nav: 
144       of: av
145       showing_page: Visar sida
146     relation: 
147       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_history_link}}"
148       download_xml: Ladda ner XML
149       relation: Relation
150       relation_title: "Relation: {{relation_name}}"
151       view_history: Visa historik
152     relation_details: 
153       members: "Medlemmar:"
154       part_of: "Del av:"
155     relation_history: 
156       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
157       download_xml: Ladda hem XML
158       relation_history: Relationhistorik
159       relation_history_title: "Relationshistorik: {{relation_name}}"
160       view_details: visa detaljer
161     relation_member: 
162       entry_role: "{{type}} {{name}} som {{role}}"
163       type: 
164         node: Nod
165         relation: Relation
166         way: Väg
167     start: 
168       manually_select: Välj ett område manuellt
169       view_data: Visa data för denna karta
170     start_rjs: 
171       data_frame_title: Data
172       data_layer_name: Data
173       details: Detaljer
174       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
175       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
176       history_for_feature: Historik för [[feature]]
177       load_data: Ladda data
178       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
179       loading: Laddar...
180       manually_select: Välj en annan area manuellt
181       object_list: 
182         api: Hämta detta område från API:t
183         back: Visa objektlista
184         details: Delaljer
185         heading: Objektlista
186         history: 
187           type: 
188             node: Nod [[id]]
189             way: Väg [[id]]
190         selected: 
191           type: 
192             node: Nod [[id]]
193             way: Väg [[id]]
194         type: 
195           node: Nod
196           way: Väg
197       private_user: privat användare
198       show_history: Visa historik
199       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än {{max_bbox_size}})"
200       wait: Vänta...
201       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
202     tag_details: 
203       tags: "Taggar:"
204     way: 
205       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
206       download_xml: Ladda hem XML
207       edit: redigera
208       view_history: se historik
209       way: Väg
210       way_title: "Väg: {{way_name}}"
211     way_details: 
212       also_part_of: 
213         one: också del av väg {{related_ways}}
214         other: också del av vägarna {{related_ways}}
215       nodes: "Noder:"
216       part_of: "Del av:"
217     way_history: 
218       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
219       download_xml: Ladda hem XML
220       view_details: visa detaljer
221       way_history: Väghistorik
222       way_history_title: "Väghistorik: {{way_name}}"
223   changeset: 
224     changeset: 
225       anonymous: Anonym
226       no_edits: (inga ändringar)
227     changeset_paging_nav: 
228       of: av
229       showing_page: Visar sida
230     changesets: 
231       area: Area
232       comment: Kommentar
233       id: ID
234       user: Användare
235     list: 
236       description: Senaste ändringar
237   diary_entry: 
238     diary_entry: 
239       comment_count: 
240         one: 1 kommentar
241       comment_link: Kommentera denna anteckning
242       reply_link: Svara på denna anteckning
243     edit: 
244       language: "Språk:"
245       latitude: "Latitud:"
246       location: "Plats:"
247       longitude: "Longitud:"
248       save_button: Spara
249       subject: "Ärende:"
250     list: 
251       in_language_title: Dagböcker på {{language}}
252       new: Ny dagboksanteckning
253       newer_entries: Nyare anteckningar
254       no_entries: Inga dagboksanteckningar
255       older_entries: Äldre anteckningar
256       title: Användardagböcker
257       user_title: "{{user}}s dagbok"
258     new: 
259       title: Ny dagboksanteckning
260     no_such_entry: 
261       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: {{id}}"
262       title: Ingen sådan dagboksanteckning
263     no_such_user: 
264       heading: Användaren {{user}} finns inte
265       title: Ingen sådan användare
266     view: 
267       leave_a_comment: Lämna en kommentar
268       login: Inloggning
269       save_button: Spara
270       user_title: Dagbok för {{user}}
271   export: 
272     start: 
273       add_marker: Lägg till markör på kartan
274       area_to_export: Yta som ska exporteras
275       export_button: Exportera
276       export_details: Data från OpenStreetMap är licenscerat som <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
277       format: Format
278       format_to_export: Format för export
279       image_size: Bildstorlek
280       latitude: "Lat:"
281       licence: Licens
282       longitude: "Lon:"
283       manually_select: Välj ett annat område manuellt
284       mapnik_image: Mapnik-bild
285       max: max
286       options: Alternativ
287       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
288       osmarender_image: Osmarender-bild
289       output: Utdata
290       scale: Skala
291       zoom: Zooma
292     start_rjs: 
293       add_marker: Lägg till markör på kartan
294       change_marker: Ändra markörposition
295       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
296       export: Export
297       view_larger_map: Visa större karta
298   geocoder: 
299     description: 
300       title: 
301         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
302         osm_namefinder: "{{types}} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
303       types: 
304         cities: Städer
305         places: Platser
306         towns: Samhällen
307     direction: 
308       east: öst
309       north: norr
310       north_east: nordöst
311       north_west: nordväst
312       south: syd
313       south_east: sydöst
314       south_west: sydväst
315       west: väst
316     distance: 
317       one: ungefär 1 km
318       other: ungefär {{count}} km
319       zero: mindre än 1 km
320     results: 
321       no_results: Hittade inget.
322     search: 
323       title: 
324         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
325         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
326         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
327         osm_namefinder: Resultat från <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
328         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
329         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
330   javascripts: 
331     map: 
332       base: 
333         cycle_map: Cykelkarta
334         noname: NoName
335     site: 
336       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karterings historik.
337   layouts: 
338     donate: Donera till OpenStreetMap via {{link}} till hårdvaruuppgraderingsfonden.
339     donate_link_text: donera
340     edit: Redigera
341     edit_tooltip: Ändra på kartan
342     export: Exportera
343     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
344     gps_traces: GPS-spår
345     gps_traces_tooltip: Hantera spår
346     help_wiki: Hjälp &amp; wiki
347     help_wiki_tooltip: Hjälp och wiki för projektet
348     history: Historik
349     history_tooltip: Changeset-historik
350     home: hem
351     home_tooltip: Gå till hempositionen
352     inbox: inkorg ({{count}})
353     inbox_tooltip: 
354       one: Du har ett oläst meddelande
355       other: Du har {{count}} olästa meddelanden
356       zero: Du har inga olästa meddelanden.
357     intro_3: OpenStreetMap får serverplats av {{ucl}} och {{bytemark}}.
358     license: 
359       title: Openstreetmap datat licensieras som Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License.
360     log_in: logga in
361     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
362     logo: 
363       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
364     logout: logga ut
365     logout_tooltip: Logga ut
366     make_a_donation: 
367       text: Donera
368       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
369     news_blog: Nyhetsblogg
370     news_blog_tooltip: Blogg om OpenStreetMap, fria geografiska data osv.
371     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
372     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
373     shop: Butik
374     shop_tooltip: Affär med Openstreetmap loggan på alla grejer
375     sign_up: registrera
376     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
377     sotm: I somras var det OpenStreetMap konferens i Amsterdam.
378     tag_line: Den fria wiki-världskartan
379     user_diaries: Användardagböcker
380     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
381     view: Visa
382     view_tooltip: Visa kartorna
383     welcome_user: Välkommen {{user_link}}
384     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
385   map: 
386     coordinates: "Koordinater:"
387     edit: Redigera
388     view: Visa
389   message: 
390     delete: 
391       deleted: Meddelande raderat
392     inbox: 
393       date: Datum
394       from: Från
395       my_inbox: Min inbox
396       outbox: utbox
397       subject: Ärende
398       title: Inbox
399     message_summary: 
400       delete_button: Radera
401       read_button: Markera som läst
402       reply_button: Svar
403       unread_button: Markera som oläst
404     new: 
405       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
406       message_sent: Meddelande skickat
407       send_button: Skicka
408       send_message_to: Skicka nytt meddelande till {{name}}
409       subject: Ärende
410       title: Skicka meddelande
411     no_such_user: 
412       heading: Ingen sådan användare eller meddelande
413       title: Ingen sådan användare eller meddelande
414     outbox: 
415       date: Datum
416       inbox: inbox
417       my_inbox: Min {{inbox_link}}
418       outbox: utbox
419       subject: Ärende
420       title: Utbox
421       to: Till
422       you_have_sent_messages: Du har {{count}} skickade meddelanden
423     read: 
424       back_to_inbox: Åter till inbox
425       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
426       date: Datum
427       from: Från
428       reply_button: Svara
429       subject: Ärende
430       title: Läs meddelande
431       to: Till
432       unread_button: Markera som oläst
433     sent_message_summary: 
434       delete_button: Radera
435   notifier: 
436     diary_comment_notification: 
437       hi: Hej {{to_user}},
438       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} kommenterade din dagboksanteckning"
439     email_confirm: 
440       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
441     email_confirm_html: 
442       greeting: Hej,
443     email_confirm_plain: 
444       greeting: Hej,
445     friend_notification: 
446       had_added_you: "{{user}} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
447     gpx_notification: 
448       and_no_tags: och inga taggar.
449       greeting: Hej,
450       with_description: med beskrivningen
451     lost_password_html: 
452       greeting: Hej,
453     lost_password_plain: 
454       greeting: Hej,
455     message_notification: 
456       footer1: Du kan också läsa meddelandet på {{readurl}}
457       footer2: och du kan svara på {{replyurl}}
458       hi: Hej {{to_user}},
459     signup_confirm_html: 
460       greeting: Hej där!
461     signup_confirm_plain: 
462       greeting: Hej där!
463   oauth: 
464     oauthorize: 
465       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
466       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
467       allow_to: "Tillåt applikation att:"
468       allow_write_api: ändra på kartan.
469       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
470       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
471       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
472   oauth_clients: 
473     edit: 
474       submit: Redigera
475     form: 
476       allow_write_api: ändra kartan.
477       name: Namn
478     new: 
479       submit: Registrera
480     show: 
481       allow_write_api: ändra kartan.
482       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
483   site: 
484     edit: 
485       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
486       user_page_link: användarsida
487     index: 
488       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
489       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
490       js_3: Du kan prova <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home statiska kartan</a> om du inte kan använda javascript.
491       license: 
492         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
493         project_name: OpenStreetMap-projektet
494       permalink: Permanent länk
495       shortlink: Kortlänk
496     key: 
497       map_key: Kartnyckel
498       table: 
499         entry: 
500           allotments: Koloniträdgårdar
501           bridge: Svarta kantar = bro
502           cemetery: Begravningsplats
503           common: 
504             - Allmänning
505           cycleway: Cykelväg
506           farm: Bondgård
507           footway: Gångväg
508           forest: skog
509           golf: Golfbana
510           heathland: Hed
511           industrial: Industriellt område
512           lake: 
513             - Sjö
514           military: Militärområde
515           park: Park
516           rail: Järnväg
517           reserve: Naturreservat
518           school: 
519             - Skola
520             - universitet
521           station: Järnvägsstation
522           subway: T-bana
523           summit: 
524             - Topp
525           tourist: Turistattraktion
526           tram: 
527             - spårvagn
528           tunnel: Streckade kanter = tunnel
529           unsurfaced: Oasfalterad väg
530           wood: Vårdad skog
531     search: 
532       search: Sök
533       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', 'post offices near Hässelby' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>more examples...</a>"
534       submit_text: Gå
535       where_am_i: Var är jag
536     sidebar: 
537       close: Stäng
538       search_results: Sökresultat
539   trace: 
540     create: 
541       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
542       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
543     delete: 
544       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
545     edit: 
546       description: "Beskrivning:"
547       download: ladda ner
548       edit: redigera
549       filename: "Filnamn:"
550       heading: Redigerar spår {{name}}
551       map: karta
552       owner: "Ägare:"
553       points: "Punkter:"
554       save_button: Spara ändringar
555       start_coord: "Startkoordinat:"
556       tags: "Taggar:"
557       tags_help: kommaseparerad
558       title: Redigerar spår {{name}}
559       uploaded_at: "Uppladdad:"
560       visibility: "Synlighet:"
561       visibility_help: vad betyder detta?
562     list: 
563       public_traces: Publika GPS-spår
564       public_traces_from: Publika GPS-spår från {{user}}
565       tagged_with: " taggad med {{tags}}"
566       your_traces: Dina GPS-spår
567     make_public: 
568       made_public: Spår offentliggjort
569     no_such_user: 
570       body: Det fanns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen, och om länken du klickade på var korrekt.
571       heading: Användaren {{user}} finns inte
572       title: Ingen sådan användare
573     trace: 
574       ago: "{{time_in_words_ago}} sedan"
575       by: av
576       count_points: "{{count}} punkter"
577       edit: Redigera
578       edit_map: Redigera karta
579       in: i
580       map: karta
581       more: mer
582       pending: BEHANDLAS
583       private: PRIVAT
584       public: PUBLIK
585       trace_details: Visa spårdetaljer
586       view_map: Visa karta
587     trace_form: 
588       description: Beskrivning
589       help: Hjälp
590       tags: Taggar
591       tags_help: kommaseparerad
592       upload_button: Uppladdning
593       upload_gpx: Ladda upp GPX-fil
594       visibility: Synlighet
595       visibility_help: vad betyder detta?
596     trace_header: 
597       see_all_traces: Se alla GPS-spår
598       see_just_your_traces: Se bara dina GPS-spår, eller ladda upp ett eget.
599       see_your_traces: Visa alla dina spår
600       traces_waiting: Du har {{count}} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
601     trace_optionals: 
602       tags: Taggar
603     trace_paging_nav: 
604       of: av
605       showing: Visar sida
606     view: 
607       delete_track: Radera detta spår
608       description: "Beskrivning:"
609       download: ladda ner
610       edit: redigera
611       edit_track: Redigera detta spår
612       filename: "Filnamn:"
613       heading: Visar spår {{name}}
614       map: karta
615       none: Ingen
616       owner: "Ägare:"
617       pending: VÄNTANDE
618       points: "Punkter:"
619       start_coordinates: "Startkoordinat:"
620       tags: "Taggar:"
621       title: Visar spår {{name}}
622       trace_not_found: Spår hittades inte!
623       uploaded: "Uppladdad den:"
624       visibility: "Synlighet:"
625     visibility: 
626       identifiable: Indentifierbar (visas i GPS-spårlistan och som identifierbara, ordnade punkter med tidsstämpel)
627       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
628       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
629       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
630   user: 
631     account: 
632       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
633       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
634       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
635       home location: "Hemposition:"
636       latitude: "Breddgrad (latitud):"
637       longitude: "Längdgrad (longitud):"
638       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
639       my settings: Mina inställningar
640       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
641       preferred languages: "Föredraget språk:"
642       profile description: "Profilbeskrivning:"
643       public editing: 
644         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
645         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
646         enabled: Aktiverat, du är itne anonym och kan redigera data.
647         enabled link text: vad är detta?
648         heading: "Publik redigering:"
649       return to profile: Återvänd till profil
650       save changes button: Spara ändringar
651       title: Redigera konto
652       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
653     confirm: 
654       button: Bekräfta
655       failure: Ett användarkonto med denna nyckel (token) är redan bekräftat.
656       heading: Bekräfta ett användarkonto.
657       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
658     confirm_email: 
659       button: Bekräfta
660       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
661       heading: Bekräfta byte av e-postadress
662       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
663       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
664     friend_map: 
665       nearby mapper: "Användare i närheten: [[nearby_user]]"
666       your location: Din position
667     go_public: 
668       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
669     login: 
670       account not active: Ditt konto är ännu inte aktivt.<br />Vänligen klicka länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto.
671       create_account: skapa ett konto
672       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
673       heading: Inloggning
674       login_button: Logga in
675       lost password link: Glömt ditt lösenord?
676       password: "Lösenord:"
677       please login: Logga in eller {{create_user_link}}
678       title: Logga in
679     lost_password: 
680       email address: "E-postadress:"
681       heading: Glömt lösenord?
682       new password button: Återställ lösenord
683       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
684       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
685       title: Förlorat lösenord
686     make_friend: 
687       already_a_friend: Du är redan vän med {{name}}.
688       failed: Misslyckades med att lägga till {{name}} som vän.
689       success: "{{name}} är nu din vän."
690     new: 
691       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
692       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
693       email address: "E-postadress:"
694       heading: Skapa ett användarkonto
695       password: "Lösenord:"
696       title: Skapa konto
697     no_such_user: 
698       heading: Användaren {{user}} finns inte
699       title: Ingen sådan användare
700     remove_friend: 
701       not_a_friend: "{{name}} är inte en av dina vänner."
702       success: "{{name}} togs bort från dina vänner."
703     reset_password: 
704       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
705       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
706       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
707       heading: Återställ lösenord för {{user}}
708       password: "Lösenord:"
709       reset: Återställ lösenord
710       title: Återställ lösenord
711     set_home: 
712       flash success: Hemposition sparad
713     view: 
714       add as friend: lägg till som vän
715       add image: Lägg till bild
716       ago: ({{time_in_words_ago}} sedan)
717       change your settings: ändra dina inställningar
718       delete image: Radera bild
719       description: Beskrivning
720       diary: dagbok
721       edits: redigeringar
722       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din {{settings_link}}-sida.
723       km away: "{{count}}km bort"
724       m away: "{{count}}m bort"
725       mapper since: "Karterar sedan:"
726       my diary: min dagbok
727       my edits: mina redigeringar
728       my settings: Mina inställningar
729       my traces: min GPS-spår
730       my_oauth_details: Visa mina OAuth-detaljer
731       nearby users: "Användare nära dig:"
732       new diary entry: nytt dagboksinlägg
733       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
734       no home location: Ingen hempostion är satt.
735       no nearby users: Det finns inga som registrerat sin position i ditt område ännu.
736       remove as friend: ta bort vän
737       send message: Skicka meddelande
738       settings_link_text: inställningar
739       traces: spår
740       upload an image: Ladda upp en bild
741       user image heading: Användarbild
742       user location: Användarposition
743       your friends: Dina vänner