Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / az.yml
1 # Messages for Azerbaijani (azərbaycanca)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AZISS
5 # Author: Cekli829
6 # Author: SalihB
7 # Author: Vugar 1981
8 # Author: Wertuose
9 az: 
10   activerecord: 
11     attributes: 
12       diary_comment: 
13         body: Mətn
14       diary_entry: 
15         language: Dil
16         latitude: En dairəsi
17         longitude: Uzunluq dairəsi
18         title: Başlıq
19         user: İstifadəçi
20       friend: 
21         friend: Dost
22         user: İstifadəçi
23       message: 
24         body: Mətn
25         recipient: Qəbul edən
26         sender: Göndərən
27         title: Başlıq
28       trace: 
29         description: İzah
30         latitude: En dairəsi
31         longitude: Uzunluq dairəsi
32         name: Ad
33         public: İctimai
34         size: Ölçüsü
35         user: İstifadəçi
36         visible: Görünüş
37       user: 
38         active: Aktivdir
39         description: İzah
40         display_name: "Gorüntülənən ad:"
41         email: E-poçt
42         languages: Dillər
43         pass_crypt: Parol
44     models: 
45       acl: Giriş Məhdudiyyətləri siyahısı
46       changeset: Dəyişikliklər Dəsti
47       changeset_tag: Dəyişikliklər Dəstinin Teqi
48       country: Ölkə
49       diary_comment: Gündəliyə şərh
50       diary_entry: Gündəlikdə Yazı
51       friend: Dost
52       language: Dil
53       message: Mesaj
54       node: Nöqtə
55       node_tag: Nöqtənin Teqi
56       notifier: Bildiriş
57       old_node: Köhnə Nöqtə
58       old_node_tag: Köhnə Nöqtənin Teqi
59       old_relation: Köhnə Əlaqə
60       old_relation_member: Köhnə Əlaqənin İştirakçısı
61       old_relation_tag: Köhnə Əlaqənin Teqi
62       old_way: Köhnə Xətt
63       old_way_node: Köhnə Xəttin Nöqtəsi
64       old_way_tag: Köhnə Xəttin Teqi
65       relation: Əlaqə
66       relation_member: Əlaqənin İştirakçısı
67       relation_tag: Əlaqənin Teqi
68       session: Sessiya
69       trace: Trek
70       tracepoint: Trek Nöqtəsi
71       tracetag: Trek Teqi
72       user: İstifadəçi
73       user_preference: İstifadəçi Qurmaları
74       user_token: İstifadəçi Əlaməti
75       way: Xətt
76       way_node: Xəttin Nöqtələri
77       way_tag: Xəttin Teqi
78   browse: 
79     changeset: 
80       changeset: "Dəyişikliklər dəsti: %{id}"
81       changesetxml: XML dəyişikliklər dəsti
82       feed: 
83         title: Dəyişikliklər dəsti  %{id}
84         title_comment: Dəyişikliklər dəsti %{id} - %{comment}
85       osmchangexml: osmChange XML
86       title: Dəyişikliklər dəsti
87     changeset_details: 
88       belongs_to: "Məxsusdur:"
89       bounding_box: "Məhdudlaşdırıcı çərçivə:"
90       box: çərçivə
91       closed_at: "Bağlanılıb:"
92       created_at: "Yaradılıb:"
93       no_bounding_box: Bu dəyişikliklər dəsti üçün məhdudlaşdırıcı çərçivə təyin edilməmişdir.
94       show_area_box: Ərazi çərçivəsini göstər
95     common_details: 
96       changeset_comment: "Şərh:"
97       deleted_at: "Nə zaman silinib:"
98       deleted_by: "Kim tərəfindən silinib:"
99       edited_at: "Redaktə edilib:"
100       edited_by: "İstifadəçi:"
101       in_changeset: "Dəyişikliklər dəstində:"
102       version: "Versiya:"
103     containing_relation: 
104       entry: Əlaqəsi %{relation_name}
105       entry_role: Əlaqəsi %{relation_name} (%{relation_role} kimi)
106     map: 
107       deleted: Silinib
108       edit: 
109         area: Ərazini redaktə etmək
110         node: Nöqtəni redaktə etmək
111         relation: Əlaqani redaktə etmək
112         way: Xətti redaktə etmək
113       larger: 
114         area: Əraziyə daha böyük xəritədə baxış
115         node: Nöqtəyə daha böyük xəritədə baxış
116         relation: Əlaqəalərə daha böyük xəritədə baxış
117         way: Xəttə daha böyük xəritədə baxış
118       loading: Yüklənir…
119     navigation: 
120       all: 
121         next_changeset_tooltip: Növbəti dəyişikliklər dəsti
122         next_node_tooltip: Növbəti nöqtə
123         next_relation_tooltip: Növbəti əlaqə
124         next_way_tooltip: Növbəti xətt
125         prev_changeset_tooltip: Əvvəlki dəyişikliklər dəsti
126         prev_node_tooltip: Əvvəlki nöqtə
127         prev_relation_tooltip: Əvvəlki əlaqə
128         prev_way_tooltip: Əvvəlki xətt
129       user: 
130         name_changeset_tooltip: "%{user} tərəfindən edilmiş redaktələrə bax"
131         next_changeset_tooltip: "%{user} tərəfindən edilmiş sonrakı redaktələr"
132         prev_changeset_tooltip: "%{user} tərəfindən edilmiş əvvəlki redaktələr"
133     node: 
134       download_xml: XML kimi yüklə
135       edit: Nöqtəni redaktə etmək
136       node: Nöqtə
137       node_title: "Nöqtə: %{node_name}"
138       view_history: Tarixçəyə bax
139     node_details: 
140       coordinates: "Koordinatlar:"
141       part_of: "Tərkibindədir:"
142     node_history: 
143       download_xml: XML kimi yüklə
144       node_history: Nöqtənin tarixcəsi
145       node_history_title: "Nöqtənin Tarixçəsi: %{node_name}"
146       view_details: Ətraflı göstər
147     not_found: 
148       sorry: Təəsüf ki, %{id} identifikatorlu %{type} tapılmadı.
149       type: 
150         changeset: dəyişikliklər dəsti
151         node: nöqtə
152         relation: əlaqə
153         way: xətt
154     paging_nav: 
155       of: dən
156       showing_page: Səhifə göstərilmişdir
157     redacted: 
158       message_html: "%{type} üçün %{version} versiya redaktə olunduğu üçün göstərilə bilməz. Zəhmət olmasa əlavə məlumat üçün %{redaction_link} baxınız."
159       redaction: Redaksiya %{id}
160       type: 
161         node: nöqtə
162         relation: əlaqə
163         way: xətt
164     relation: 
165       download_xml: XML kimi yüklə
166       relation: Əlaqə
167       relation_title: "Əlaqə: %{relation_name}"
168       view_history: Tarixçəyə bax
169     relation_details: 
170       members: "İştirakçılar:"
171       part_of: "Tərkibindədir:"
172     relation_history: 
173       download_xml: XML kimi yüklə
174       relation_history: Əlaqə tarixçəsi
175       relation_history_title: "Əlaqə tarixçəsi: %{relation_name}"
176       view_details: Ətraflı göstər
177     relation_member: 
178       entry_role: "%{role} kimi %{type} %{name}"
179       type: 
180         node: Nöqtə
181         relation: Əlaqə
182         way: Xətt
183     start_rjs: 
184       data_frame_title: Məlumatlar
185       data_layer_name: Xəritə məlumatlarına bax
186       details: Ətraflı
187       edited_by_user_at_timestamp: "%{user} tərəfindən %{timestamp} redaktə edilib"
188       hide_areas: Ərazini gizlət
189       history_for_feature: "%{feature} üçün tarixçə"
190       load_data: Məlumatları yüklənməsi
191       loading: Yüklənir…
192       manually_select: Digər ərazini seçmək
193       object_list: 
194         api: Bu ərazini API-dən almaq
195         back: Obyektlərin siyahısını göstər
196         details: Ətraflı
197         heading: Obyektlərin siyahısı
198         history: 
199           type: 
200             node: Nöqtə %{id}
201             way: Xətt %{id}
202         selected: 
203           type: 
204             node: Nöqtə %{id}
205             way: Xətt %{id}
206         type: 
207           node: Nöqtə
208           way: Xətt
209       private_user: fərdi istifadəçi
210       show_areas: Ərazini göstər
211       show_history: Tarixçəni göstər
212       unable_to_load_size: Yükləmə mümkün deyil. Kvadratın ölçüsü %{bbox_size} çox böyükdür (%{max_bbox_size} kiçik olmalıdır)
213       view_data: Xəritənin hazırki görüntüsü üçün  məlumatlara baxış
214       wait: Gözləyin...
215       zoom_or_select: Baxmaq üşün ərazini seçin və ya böyüdün.
216     tag_details: 
217       tags: "Teqlər:"
218       wiki_link: 
219         key: "%{key} teqini təsvir edən viki səhifəsi"
220         tag: "%{key}=%{value} teqini təsvir edən viki səhifəsi"
221       wikipedia_link: Vikipediyada %{page} məqaləsi
222     timeout: 
223       sorry: Bağışlayın, %{id} identifikatorlu %{type} üçün məlumatlar çıxarılmaq üçün cox uzundurlar.
224       type: 
225         changeset: dəyişikliklər dəsti
226         node: nöqtə
227         relation: əlaqə
228         way: xətt
229     way: 
230       download_xml: XML kimi yüklə
231       edit: Xətti redaktə etmək
232       view_history: Tarixçəyə bax
233       way: Xətt
234       way_title: "Xətt: %{way_name}"
235     way_details: 
236       also_part_of: 
237         one: "%{related_ways} xəttin tərkib hissəsidir"
238         other: həmçinin %{related_ways} xəttin tərkibindədir
239       nodes: "Nöqtələr:"
240       part_of: "Tərkibindədir:"
241     way_history: 
242       download_xml: XML kimi yüklə
243       view_details: Ətraflı göstər
244       way_history: Xəttin dəyişiklik tarixçəsi
245       way_history_title: "Xəttin dəyişiklik tarixçəsi: %{way_name}"
246   changeset: 
247     changeset: 
248       anonymous: Anonim
249       big_area: (böyük)
250       no_comment: (yoxdur)
251       no_edits: (redaktə yoxdur)
252       show_area_box: ərazi çərçivəsini göstər
253       still_editing: (hal-hazırda redaktə olunur)
254       view_changeset_details: Dəyişikliklər dəstinin ətraflı gorüntüsü
255     changeset_paging_nav: 
256       next: Növbəti »
257       previous: « Əvvəlki
258       showing_page: Səhifə %{page}
259     changesets: 
260       area: Ərazi
261       comment: Şərh
262       id: ID
263       saved_at: Başa çatdı
264       user: İstifadəçi
265     list: 
266       description: Son dəyişikliklər
267       description_bbox: "%{bbox} koordinatlarını çərçivəsində dəyişikliklər dəsti"
268       description_friend: Dostlarınız tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti
269       description_nearby: Yaxınlıqdakı istifadəçilər tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti
270       description_user: "%{user} tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti"
271       description_user_bbox: "%{bbox} koordinatlarını çərçivəsində %{user} tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti"
272       empty_anon_html: Hal-hazırda redaktələr hələdə yoxdur
273       empty_user_html: Görünür, siz hələ heç nə redaktə etməmisiniz. İşləməyə başlamazdan əvvəl <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Yeni başlayanlar üçün təlimatlar</a> səhifəsinə baxın.
274       heading: Dəyişikliklər dəsti
275       heading_bbox: Dəyişikliklər dəsti
276       heading_friend: Dəyişikliklər dəsti
277       heading_nearby: Dəyişikliklər dəsti
278       heading_user: Dəyişikliklər dəsti
279       heading_user_bbox: Dəyişikliklər dəsti
280       title: Dəyişikliklər dəsti
281       title_bbox: "%{bbox} koordinatlarını çərçivəsində dəyişikliklər dəsti"
282       title_friend: Dostlarınız tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti
283       title_nearby: Yaxınlıqdakı istifadəçilər tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti
284       title_user: "%{user} tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti"
285       title_user_bbox: "%{bbox} koordinatlarını çərçivəsində %{user} tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti"
286     timeout: 
287       sorry: Bağışlayın, tələb etdiyiniz dəyişikliklər dəstinin siyahısı, çıxarıla bilmək üçün cox böyükdür.
288   diary_entry: 
289     comments: 
290       ago: "%{ago} əvvəl"
291       comment: Şərh
292       has_commented_on: "%{display_name} indicə gündəliyin növbəti yazılarını şərh etdi"
293       newer_comments: Yeni şərhlər
294       older_comments: Köhnə Şərhlər
295       post: Post
296       when: Nə vaxt
297     diary_comment: 
298       comment_from: Şərh %{link_user} tərəfindən %{comment_created_at}
299       confirm: Təsdiq etmək
300       hide_link: Bu şərhi gizlət
301     diary_entry: 
302       comment_count: 
303         one: "%{count} şərh var"
304         other: "%{count} şərh var"
305         zero: Şərh yoxdur
306       comment_link: Bu yazıyı şərh et
307       confirm: Təsdiq etmək
308       edit_link: Bu yazıyı redaktə et
309       hide_link: Bu yazını gizlət
310       posted_by: "%{link_user} tərəfindən %{created} yazılıb, %{language_link} dilində."
311       reply_link: Bu yazıya cavab ver
312     edit: 
313       body: "Mətn:"
314       language: "Dil:"
315       latitude: "En dairəsi:"
316       location: "Yerləşdiyi yer:"
317       longitude: "Uzunluq dairəsi:"
318       marker_text: Gundəlik yazısının yazıldığı yer
319       save_button: Qeyd et
320       subject: "Mövzu:"
321       title: Gündəlik yazısıni redaktə etmək
322       use_map_link: xəritə üzərində göstər
323     feed: 
324       all: 
325         description: OpenStreetMap istifadəçilərinin axırıncı gündəlik yazıları
326         title: OpenStreetMap gündəlik yazısı
327       language: 
328         description: "%{language_name} dilində OpenStreetMap istifadəçilərinin axırıncı gündəlik yazıları"
329         title: "%{language_name} dilində OpenStreetMap gündəlik yazıları"
330       user: 
331         description: "%{user} üçün axırıncı OpenStreetMap gündəlik yazıları"
332         title: "%{user} üçün OpenStreetMap gündəlik yazıları"
333     list: 
334       in_language_title: "%{language} dilində Gundəlik Yazıları"
335       new: Yeni Gündəlik Yazısı
336       new_title: İstifadəçi gündəliyinizə yeni yazı əlavə etmək
337       newer_entries: Yeni yazılar
338       no_entries: Gundəlikdə yazı yoxdur
339       older_entries: Köhnə yazılar
340       recent_entries: "Yaxın müddətdəki gündəlik yazıları:"
341       title: İstifadəçi gündəlikləri
342       title_friends: Dostların gündəlikləri
343       title_nearby: Yaxınlıqdakı İstifadəçilərin Gündəlikləri
344       user_title: "%{user}'nin gündəliyi"
345     location: 
346       edit: Redaktə
347       location: "Yerləşdiyi yer:"
348       view: Görünüş
349     new: 
350       title: Yeni Gündəlik Yazısı
351     no_such_entry: 
352       heading: "Yazı mövcud deyil id: %{id}"
353       title: Belə bir gündəlik yazısı mövcud deyil
354     view: 
355       leave_a_comment: Şərh yaz
356       login: Özünüzü təqdim edin
357       login_to_leave_a_comment: Şərh yazmaq üçün %{login_link}
358       save_button: Qeyd et
359       title: İstifadəçi %{user} gündəliyi | %{title}
360       user_title: İstifadəçi %{user} gündəliyi
361   editor: 
362     default: Susmaya görə (hal-hazırda %{name})
363     potlatch: 
364       description: Potlatch 1 (brauzer üzərindən redaktə)
365       name: Potlatch 1
366     potlatch2: 
367       description: Potlatch 2 (brauzer üzərindən redaktə)
368       name: Potlatch 2
369     remote: 
370       description: Uzaqdan idarəetmə (JOSM və ya Merkaartor)
371       name: Uzaqdan idarəetmə
372   export: 
373     start: 
374       add_marker: Xəritəyə marker əlavə etmək
375       area_to_export: İxrac üçün Ərazi
376       embeddable_html: Quraşdırılan HTML
377       export_button: İxrac etmək
378       format: Format
379       format_to_export: İxracın forması
380       image_size: Şəkil ölçüsü
381       latitude: "En:"
382       licence: Lisenziya
383       longitude: "Uz:"
384       manually_select: Digər ərazini seçmək
385       map_image: Xəritənin Şəkili (standart qatı göstərir)
386       max: maks
387       options: Nizamlamalar
388       osm_xml_data: OpenStreetMap XML formasında məlumatlar
389       output: Nəticə
390       paste_html: Veb sayta quraşdırmaq üçün HTML kod
391       scale: Miqyas
392       too_large: 
393         heading: Sahə Çox Böyükdür
394       zoom: Yaxınlaşdır
395     start_rjs: 
396       add_marker: Xəritəyə marker əlavə etmək
397       change_marker: Markerin yerini dəyişin
398       click_add_marker: Marker əlavə etmək üçün xəritəyə basın
399       drag_a_box: Ərazini seçmək üçün çərçivəni xəritə üzərində dartın
400       export: İxrac
401       manually_select: Digər ərazini seçmək
402       view_larger_map: Böyüdülmüş xəritəyə bax
403   geocoder: 
404     description: 
405       types: 
406         cities: Şəhərlər
407     direction: 
408       east: şərq
409       north: şimal
410       north_east: şimal-şərq
411       north_west: şimal-qərb
412       south: cənub
413       south_east: cənub-şərq
414       south_west: cənub-qərb
415       west: qərb
416     results: 
417       more_results: Daha çox nəticə
418       no_results: Nəticələr tapılmadı
419     search: 
420       title: 
421         ca_postcode: <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a> nəticələri
422         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a> nəticələri
423         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Daxili nəticələr</a>
424         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a> nəticələri
425         uk_postcode: <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a> nəticələri
426         us_postcode: <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a> nəticələri
427     search_osm_nominatim: 
428       prefix: 
429         aeroway: 
430           aerodrome: Aerodrom
431           apron: Perron
432           gate: Enmə zonasına çıxış
433           helipad: Vertalyot meydançası
434           runway: Uçuş-enmə zolağı
435           taxiway: Sürmə yolu
436           terminal: Terminal
437         amenity: 
438           WLAN: WiFi ərazi
439           airport: Aeroport
440           arts_centre: İncəsənət mərkəzi
441           artwork: İncəsənət əsəri
442           atm: Bankomat
443           auditorium: Auditoriya
444           bank: Bank
445           bar: Bar
446           bbq: Manqal
447           bench: Skameyka
448           bicycle_parking: Relosiped dayanacağı
449           bicycle_rental: Relosiped icarəsi
450           biergarten: Açıq havada Pivəxana
451           brothel: Bardel
452           bureau_de_change: Valyuta mübadiləsi
453           bus_station: Avtobus Stansiyası
454           cafe: Kafe
455           car_rental: Avtomobil icarəsi
456           car_sharing: Karşarinq
457           car_wash: Avto yuyucu
458           casino: Kazino
459           charging_station: Şarj Stansiyası
460           cinema: Kinoteatr
461           clinic: Klinika
462           club: Klub
463           college: Kollec
464           community_centre: İctimai mərkəz
465           courthouse: Məhkəmə yeri
466           crematorium: Krematoriya
467           dentist: Diş həkimi
468           doctors: Həkimlər
469           dormitory: Yataqxana
470           drinking_water: İçməli su
471           driving_school: Sürücülük məktəbi
472           embassy: Səfirlik
473           emergency_phone: Fövqəladə hallar üçün telefon
474           fast_food: Fəst Fud
475           ferry_terminal: Parom Terminalı
476           fire_hydrant: Yanğın Hidrantı
477           fire_station: Yanğın söndürmə Stansiyası
478           food_court: Açıq havada Yeməkxana
479           fountain: Fontan
480           fuel: Yanacaq doldurma
481           grave_yard: Qəbirsanlıq
482           gym: Fitnes mərkəzi
483           hall: Zal
484           health_centre: Sağlamlıq mərkəzi
485           hospital: Qospital
486           hotel: Otel
487           hunting_stand: Ov stendi
488           ice_cream: Dondurma
489           kindergarten: Uşaq bağçası
490           library: Kitabxana
491           market: Market
492           marketplace: Bazar meydanı
493           mountain_rescue: Dağ Xilasetmə Xidməti
494           nightclub: Gecə klubu
495           nursery: Pansionat
496           nursing_home: Qocalar evi
497           office: Ofis
498           park: Park
499           parking: Dayanacaq
500           pharmacy: Aptek
501           place_of_worship: Sitayişgah
502           police: Polis
503           post_box: Poçt qutusu
504           post_office: Poçt
505           preschool: Məktəbəqədər hazırlıq
506           prison: Həbsxana
507           pub: Pivəxana
508           public_building: İctimai Binalar
509           public_market: İctimai Bazar
510           reception_area: Qəbul sahəsi
511           recycling: Utilizasiya yeri
512           restaurant: Restoran
513           retirement_home: Qocalar Evi
514           sauna: Sauna
515           school: Məktəb
516           shelter: Sığınacaq
517           shop: Mağaza
518           shopping: Alış-veriş
519           shower: Duş
520           social_centre: İctimai Mərkəz
521           social_club: İctimai Club
522           studio: Studiya
523           supermarket: Supermarket
524           swimming_pool: Üzgüçülük hovuzu
525           taxi: Taksi
526           telephone: İctimai Telefon
527           theatre: Teatr
528           toilets: Tualet
529           townhall: Şəhər Administrasiyası
530           university: Universitet
531           vending_machine: Ticarət avtomatı
532           veterinary: Veterenar Klinikası
533           village_hall: Villa
534           waste_basket: Zibillik
535           wifi: WiFi ərazi
536           youth_centre: Gənclər Mərkəzi
537         boundary: 
538           administrative: Administrativ sərhəd
539           census: Siyahıya alma sərhədi
540           national_park: Milli Park
541           protected_area: Qorunan ərazi
542         bridge: 
543           aqueduct: Akveduk
544           suspension: Asma Körpü
545           swing: Açılan Körpü
546           viaduct: Viaduk
547           "yes": Körpü
548         building: 
549           "yes": Tikili
550         highway: 
551           bridleway: Atlı yolu
552           bus_guideway: Gəzinti Avtobus xətti
553           bus_stop: Avtobus dayanacağı
554           byway: Dalan
555           construction: Yol təmirdədir
556           cycleway: Velocığır
557           emergency_access_point: Təcili yardım məntəqəsi
558           footway: Tratuar (Piyada yolu)
559           ford: Çay keçidi
560           living_street: Yaşayış küçəsi
561           milestone: Məsafə dirəyi
562           minor: Kiçik yol
563           motorway: Avtomagistral
564           motorway_junction: Avtomagistral Kəsişməsi
565           motorway_link: Avtomagistral yolu
566           path: Cığır
567           pedestrian: Piyadalar üçün yol
568           platform: Platforma
569           primary: Birinci dərəcəli yol
570           primary_link: Birinci dərəcəli yol
571           raceway: Otüş yolu
572           residential: Küçə
573           rest_area: Dincəlmə güşəsi
574           road: Yol
575           secondary: İkici dərəcəli yol
576           secondary_link: İkici dərəcəli yol
577           service: Keçid yolu
578           services: Yolətrafı Servislər
579           speed_camera: Sürət kamerası
580           steps: Pilləkənlər
581           stile: Turniket
582           tertiary: Üçüncü dərəcəli yol
583           tertiary_link: Üçüncü dərəcəli yol
584           track: Torpaq yol
585           trail: Cığır
586           trunk: Baş yol
587           trunk_link: Baş yol
588           unclassified: Təsnifatsız yol
589           unsurfaced: Örtüksüz yol
590         historic: 
591           archaeological_site: Arxeoloji qazıntılar
592           battlefield: Döyüş meydanı
593           boundary_stone: Sərhəd daşı
594           building: Tikili
595           castle: Qala
596           church: Kilsə
597           fort: Qala
598           house: Ev
599           icon: Ikona
600           manor: Malikanə
601           memorial: Memorial
602           mine: Mədən
603           monument: Abidə
604           museum: Muzey
605           ruins: Xarabalıqlar
606           tower: Qüllə
607           wayside_cross: Yolkənarı xaç
608           wayside_shrine: Yolkənarı Ziyarətgah
609           wreck: Gəmi qalıqları
610         landuse: 
611           allotments: Bağ-bostanlar
612           basin: Hovuz
613           brownfield: Tərk edilmiş ərazi
614           cemetery: Məzarlıq
615           commercial: Ticarət sahəsi
616           conservation: Konservasiya ərazisi
617           construction: Tikinti
618           farm: Ferma
619           farmland: Kənd təsərrüfatı
620           farmyard: Ferma həyəti
621           forest: Meşə təsərrüfatı
622           garages: Qarajlar
623           grass: Ot
624           greenfield: Mənimsənməmiş Ərazi
625           industrial: Sənaye sahəsi
626           landfill: Zibillik
627           meadow: Çəmənlik
628           military: Hərbi ərazi
629           mine: Mədən
630           nature_reserve: Təbiət Qoruğu
631           orchard: Meyvə bağı
632           park: Park
633           piste: Xizəkçilik
634           quarry: Karxana
635           railway: Dəmir yolu
636           wood: Ağac
637         leisure: 
638           fishing: Balıq tutmaq üçün ərazi
639           garden: Bağ
640           marina: Liman
641           park: Park
642           sauna: Sauna
643           sports_centre: İdman mərkəzi
644           stadium: Stadion
645           swimming_pool: Üzgüçülük hovuzu
646           water_park: Su parkı
647         military: 
648           airfield: Hərbi Aerodrom
649           bunker: Bunker
650         natural: 
651           beach: Çimərlik
652           crater: Krater
653           forest: Meşə
654           geyser: Qeyzer
655           glacier: Buzlaq
656           island: Ada
657           marsh: Bataqlıq
658           mud: Palçıqlıq
659           peak: Pik
660           ridge: Dağ silsiləsi
661           river: Çay
662           rock: Qaya
663           shoal: Dayazlıq
664           spring: Bulaq
665           stone: Qaya
666           strait: Boğaz
667           tree: Ağac
668           valley: Vadi
669           volcano: Vulkan
670           water: Su
671           wetland: Bataqlıq
672           wetlands: Bataqlıqlar
673         office: 
674           accountant: Mühasib
675           company: Şirkət
676           estate_agent: Əmlak agenti
677           insurance: Sığorta şirkəti
678           lawyer: Hüquqşünas
679           travel_agent: Səyahət Agentliyi
680         place: 
681           airport: Aeroport
682           city: Şəhər
683           country: Ölkə
684           county: Ölkə
685           farm: Ferma
686           house: Ev
687           houses: Evlər
688           island: Ada
689           islet: Adacıq
690           municipality: Bələdiyyə
691           region: Bölgə
692           sea: Dəniz
693           village: Kənd
694         railway: 
695           station: Dəmiryol stansiyası
696           tram: Tramvay
697         shop: 
698           antiques: Əntiq əşyalar
699           bakery: Un məmulatları dükanı
700           bicycle: Velosiped dükanı
701           books: Kitab dükanı
702           butcher: Qəssab
703           car: Avtomobil Dükanı
704           car_parts: Avtomobil ehtiyat hissələri
705           car_repair: Avtomobil təmiri
706           clothes: Geyim Dükanı
707           computer: Kompyuter Dükanı
708           cosmetics: Kosmetika Dükanı
709           discount: Endirimli mallar dükanı
710           dry_cleaning: Quru təmizləmə
711           estate_agent: Əmlak agenti
712           fashion: Dəb dükanı
713           fish: Balıq Dükanı
714           food: Ərzaq Dükanı
715           furniture: Mebel
716           gift: Hədiyyələr dükanı
717           hardware: Alətlər Dükanı
718           hifi: Hi-Fi
719           insurance: Sığorta
720           jewelry: Zərgərlik dükanı
721           kiosk: Kiosk
722           laundry: Camaşırxana
723           market: Market
724           mobile_phone: Mobil telefon dükanı
725           motorcycle: Motosiklet Dükanı
726           music: Musiqi dükanı
727           optician: Optik
728           pet: Zoomaqazin
729           salon: Salon
730           shoes: Ayaqqabı dükanı
731           shopping_centre: Ticarət Mərkəzi
732           sports: İdman malları dükanı
733           supermarket: Supermarket
734           toys: Otuncaq dükanı
735           travel_agency: Səyahət Agentliyi
736         tourism: 
737           artwork: İncəsənət əsərləri dükanı
738           attraction: Attraksion
739           caravan_site: Karvansaray
740           guest_house: Qonaq evi
741           hotel: Hotel
742           information: Məlumat
743           motel: Motel
744           museum: Muzey
745           valley: Vadi
746         tunnel: 
747           "yes": Tunel
748         waterway: 
749           canal: Kanal
750           derelict_canal: İstifadəsiz Kanal
751           ditch: Yarğan
752           mooring: Sahilə yan alma
753           river: Çay
754           waterfall: Şəlalə
755           weir: Su bəndi
756   javascripts: 
757     map: 
758       base: 
759         standard: Standart
760         transport_map: Nəqliyyat Xəritəsi
761     site: 
762       edit_tooltip: Xəritəni redaktə et
763   layouts: 
764     copyright: Müəllif hüquqları və Lisenziyalar
765     documentation: Sənədləşdirmə
766     donate_link_text: maddi yardım
767     edit: Redaktə
768     help: Kömək
769     help_centre: Kömək mərkəzi
770     history: Tarix
771     intro_2_create_account: İstifadəçi hesabı yarat
772     intro_2_download: yüklə
773     intro_2_license: açıq lisenziya
774     intro_2_use: istifadə
775     log_in: daxil ol
776     logo: 
777       alt_text: OpenStreetMap loqosu
778     make_a_donation: 
779       text: Maddi yardım et
780     partners_partners: partnyorlar
781     tag_line: Azad Viki Dünya Xəritəsi
782     user_diaries: İstifadəçi Gündəlikləri
783     view: Görünüş
784     view_tooltip: Xəritəni göstər
785     welcome_user_link_tooltip: Sizin istifadəçi səhifəniz
786     wiki: Viki
787   license_page: 
788     legal_babble: 
789       title_html: Müəllif hüquqları və Lisenziyalar
790     native: 
791       title: Bu səhifə haqqında
792   message: 
793     delete: 
794       deleted: Mesaj silindi
795     inbox: 
796       date: Tarix
797       from: Kimdən
798       my_inbox: Mənim gələnlər
799       outbox: göndərilənlər
800       subject: Mövzu
801       title: Gələnlər
802     mark: 
803       as_read: Mesaj oxunulmuş kimi işarələndi
804       as_unread: Mesaj oxunulmamış kimi işarələndi
805     message_summary: 
806       delete_button: Sil
807       read_button: Oxunulmuş kimi işarələ
808       reply_button: Geri göndər
809       unread_button: Oxunulmamış kimi işarələ
810     new: 
811       back_to_inbox: Gələnlərə geri qayıt
812       message_sent: Mesaj göndərildi
813       send_button: Göndər
814       send_message_to: "%{name} yeni mesaj göndər"
815       subject: Mövzu
816       title: Mesaj göndər
817     no_such_message: 
818       heading: Belə bir mesaj yoxdur
819       title: Belə bir mesaj yoxdur
820     outbox: 
821       date: Tarix
822       inbox: gələnlər
823       my_inbox: Mənim %{inbox_link}
824       outbox: göndərilənlər
825       subject: Mövzu
826       title: Göndərilənlər
827       to: Kimə
828     read: 
829       back_to_inbox: Gələnlərə geri qayıt
830       back_to_outbox: Göndərilənlərə geri qayıt
831       date: Tarix
832       from: Kimdən
833       reading_your_messages: Mesajlarını oxu
834       reading_your_sent_messages: Göndərdiyin mesajı oxu
835       reply_button: Geri göndər
836       subject: Mövzu
837       title: Mesajı oxu
838       to: Kimə
839       unread_button: Oxunulmamış kimi işarələ
840     sent_message_summary: 
841       delete_button: Sil
842   notifier: 
843     diary_comment_notification: 
844       hi: Salam %{to_user},
845     email_confirm_html: 
846       greeting: Salam,
847     email_confirm_plain: 
848       greeting: Salam,
849     gpx_notification: 
850       greeting: Salam,
851     lost_password: 
852       subject: "[OpenStreetMap] Parolu yeniləmək tələbi"
853     lost_password_html: 
854       greeting: Salam,
855     lost_password_plain: 
856       greeting: Salam,
857     message_notification: 
858       hi: Salam %{to_user},
859     signup_confirm: 
860       greeting: Salam!
861       subject: "[OpenStreetMap] OpenStreetMap-ə xoş gəldiniz"
862     signup_confirm_html: 
863       more_videos: Burada %{more_videos_link}.
864       more_videos_here: daha çox videolar burada
865       video_to_openstreetmap: OpenStreetMap üçün giriş videosu
866     signup_confirm_plain: 
867       the_wiki: "OpenStreetMap haqqında vikini oxu:"
868   oauth_clients: 
869     form: 
870       name: Ad
871     index: 
872       revoke: Ləğv et!
873     show: 
874       confirm: Əminsinizmi?
875   redaction: 
876     edit: 
877       description: Təsvir
878     show: 
879       confirm: Əminsinizmi?
880       user: "Yaradıcısı:"
881   site: 
882     edit: 
883       user_page_link: istifadəçi səhifəsi
884     index: 
885       shortlink: Qısa keçid
886     key: 
887       table: 
888         entry: 
889           admin: Administrativ sərhəd
890           apron: 
891             1: terminal
892           building: Əhəmiyyətli bina
893           cemetery: Məzarlıq
894           centre: İdman mərkəzi
895           commercial: Ticarət sahəsi
896           common: 
897             1: çəmənlik
898           farm: Ferma
899           footway: Piyada yolu
900           forest: Meşə
901           industrial: Sənaye sahəsi
902           lake: 
903             - Göl
904             - su anbarı
905           military: Hərbi ərazi
906           motorway: Avtomagistral
907           park: Park
908           permissive: Açıq giriş
909           primary: Birinci dərəcəli yol
910           private: Xüsusi giriş
911           rail: Dəmir yolu
912           reserve: Təbiət Qoruğu
913           resident: Yaşayış sahəsi
914           retail: Ticarət sahəsi
915           runway: 
916             - Aeroport uçuş-enmə zolağı
917           school: 
918             - Məktəb
919             - universitet
920           secondary: İkici dərəcəli yol
921           station: Dəmiryol stansiyası
922           subway: Metro
923           summit: 
924             - Zirvə
925             - pik
926           tourist: Turist attraksionu
927           track: Cığır
928           tram: 
929             1: tramvay
930           trunk: Baş yol
931           unclassified: Təsnifatsız yol
932           unsurfaced: Torpaq yol
933     markdown_help: 
934       alt: Alternativ mətn
935       heading: Başlıq
936       headings: Başlıqlar
937       image: Şəkil
938       link: Keçid
939       subheading: Alt başlıq
940       text: Mətn
941       url: URL
942     richtext_area: 
943       preview: Sınaq görüntüsü
944     search: 
945       search: Axtar
946       submit_text: Keç
947       where_am_i: Mən haradayam?
948     sidebar: 
949       close: Bağla
950       search_results: Axtarış Nəticələri
951   time: 
952     formats: 
953       friendly: "%e %B %Y  %H:%M"
954   trace: 
955     edit: 
956       description: "İzah:"
957       download: yüklə
958       edit: redaktə
959       filename: "Fayl adı:"
960       map: xəritə
961       owner: "Sahibi:"
962       save_button: Dəyişiklikləri yadda saxla
963     trace: 
964       edit: redaktə et
965       edit_map: Xəritəni redaktə et
966       map: xəritə
967       private: MƏXFİ
968       public: İCTİMAİ
969       view_map: Xəritəyə bax
970     trace_form: 
971       description: "İzah:"
972       help: Kömək
973     view: 
974       description: "İzah:"
975       download: yüklə
976       edit: redaktə et
977       filename: "Fayl adı:"
978       map: xəritə
979       owner: "Sahibi:"
980       start_coordinates: "Başlanğıc koordinatları:"
981   user: 
982     account: 
983       contributor terms: 
984         link text: bu nədir?
985       current email address: "Hazırki E-Poçt Ünvanı:"
986       delete image: Hazırki şəkili sil
987       gravatar: 
988         link text: bu nədir?
989       image: "Şəkil:"
990       latitude: "En dairəsi:"
991       longitude: "Uzunluq dairəsi:"
992       new email address: "Yeni E-Poçt Ünvanı:"
993       new image: Şəkil kimi əlavə et
994       openid: 
995         link text: bu nədir?
996         openid: "OpenID:"
997       public editing: 
998         disabled link text: Niyə mən redaktə edə bilmirəm?
999         enabled link text: Bu nədir?
1000       replace image: Hazırki şəkili əvəzlə
1001       return to profile: Profilə geri qayıt
1002       save changes button: Dəyişiklikləri yadda saxla
1003     confirm: 
1004       button: Təsdiq et
1005     confirm_email: 
1006       button: Təsdiq et
1007     confirm_resend: 
1008       failure: İstifadəçi %{name} tapılmadı.
1009     list: 
1010       heading: İstifadəçilər
1011       hide: Seçilmiş istifadəçiləri gizlət
1012       title: İstifadəçilər
1013     login: 
1014       heading: Daxil olun
1015       login_button: Daxil ol
1016       new to osm: OpenStreetMap-də yenisiz?
1017       no account: İstifadəçi hesabınız yoxdur?
1018       openid: "%{logo} OpenID:"
1019       openid_logo_alt: OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1020       openid_providers: 
1021         aol: 
1022           alt: AOL OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1023           title: AOL ilə hesaba giriş
1024         google: 
1025           alt: Google OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1026           title: Google ilə hesaba giriş
1027         myopenid: 
1028           alt: myOpenID OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1029           title: myOpenID ilə hesaba giriş
1030         openid: 
1031           alt: OpenID URL ilə hesabınıza daxil olun
1032           title: OpenID ilə hesaba giriş
1033         wordpress: 
1034           alt: Wordpress OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1035           title: Wordpress ilə hesaba giriş
1036         yahoo: 
1037           alt: Yahoo OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1038           title: Yahoo ilə hesaba giriş
1039       password: "Parol:"
1040       register now: İndi qeydiyyatdan keç
1041       remember: Məni xatırla
1042       title: Daxil olun
1043     logout: 
1044       heading: OpenStreetMap-dən çıx
1045       logout_button: Sistemdən çıx
1046       title: Sistemdən çıx
1047     lost_password: 
1048       email address: "E-poçt ünvanları:"
1049       heading: Parolu unutmusan?
1050       new password button: Parolu yenilə
1051       title: İtirilmiş parol
1052     make_friend: 
1053       already_a_friend: Siz artıq %{name} dostsunuz.
1054       button: Dostluğa əlavə et
1055       failed: Bağışlayın, %{name}-i(ı) dostluğa əlavə etmədə xəta yarandı.
1056       heading: "%{user}-i(ı) dostluğa əlavə edək?"
1057       success: "%{name} indi sənin dostundur."
1058     new: 
1059       confirm password: "Parolu təkrarla:"
1060       continue: Davam et
1061       display name: "Gorüntülənən ad:"
1062       email address: "E-poçt ünvanları:"
1063       heading: İstifadəçi Hesabı yarat
1064       openid: "%{logo} OpenID:"
1065       password: "Parol:"
1066       title: Hesab aç
1067     popup: 
1068       friend: Dost
1069       your location: Yerləşdiyin yer
1070     remove_friend: 
1071       button: Dostluqdan sil
1072       heading: "%{user} dostluqdan silək?"
1073     reset_password: 
1074       confirm password: "Parolu təkrarla:"
1075       flash changed: Parolun indi dəyişildi.
1076       heading: "%{user} üçün parolu yenilə"
1077       password: "Parol:"
1078       reset: Parolu Yenilə
1079       title: Parolu yenilə
1080     terms: 
1081       agree: Razıyam
1082       consider_pd_why: bu nədir?
1083       decline: İmtina
1084       legale_names: 
1085         france: Fransa
1086         italy: İtaliya
1087     view: 
1088       activate_user: Bu istifadəçini aktivləşdir
1089       add as friend: dostluğa əlavə edilmiş
1090       confirm: Təsdiq et
1091       create_block: bu istifadəçini blokla
1092       ct accepted: "%{ago} əvvəl qəbul edilib"
1093       deactivate_user: Bu istifadəçini deaktivləşdir
1094       delete_user: bu istifadəçini sil
1095       diary: gündəlik
1096       email address: "E-poçt ünvanı:"
1097       hide_user: Bu istifadəçini gizlət
1098       latest edit: "Son redaktə %{ago}:"
1099       my comments: mənim şərhlərim
1100       my diary: mənim gündəliyim
1101       my edits: mənim redaktələrim
1102       remove as friend: dostluqdan silinmiş
1103       send message: mesaj göndər
1104       status: "Status:"
1105       your friends: Sənin dostların
1106   user_block: 
1107     blocks_by: 
1108       title: "%{name} tərəfindən blok edilib"
1109     create: 
1110       flash: "%{name} adlı istifadəçiyə blok yaradılıb."
1111     edit: 
1112       back: Bütün blokları göstər
1113       show: Bu bloku göstər
1114       submit: Bloku yenilən
1115     helper: 
1116       time_past: "%{time} əvvəl sona çatıb."
1117     index: 
1118       heading: İstifadəçi blokları siyahısı
1119       title: İstifadəçi blokları
1120     new: 
1121       back: Bütün blokları göstər
1122       submit: Blok yarat
1123     partial: 
1124       confirm: Əminsinizmi?
1125       creator_name: Yaradıcı
1126       display_name: Bloklanmış İstifadəçilər
1127       edit: Redaktə et
1128       next: Növbəti »
1129       not_revoked: (ləgv edilməyib)
1130       previous: « Əvvəlki
1131       reason: Bloklanma səbəbi
1132       revoke: Ləğv et!
1133       revoker_name: Tərəfindən ləgv edilib
1134       show: Göstər
1135       status: Status
1136     revoke: 
1137       flash: Bu blok ləğv edilib.
1138       heading: "%{block_on} adlı istifadəçi üçün blok, %{block_by} tərəfindən ləğv edilib"
1139       revoke: Ləğv et!
1140       title: "%{block_on} adlı istifadəçi üçün blok ləğv edilib"
1141     show: 
1142       revoke: Ləğv et!
1143       show: "Göstər:"
1144       status: Status
1145       time_past: "%{time} əvvəl sona çatıb"
1146       title: "%{block_on}, %{block_by} tərəfindən blok edilib"
1147     update: 
1148       success: Blok yeniləndi.
1149   user_role: 
1150     grant: 
1151       confirm: Təsdiq et
1152     revoke: 
1153       confirm: Təsdiq et