Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Кориснички жетон
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         relation: Уреди однос
126         way: Уреди пат
127       larger: 
128         area: Погледај го просторот на поголема карта
129         node: Погледај го јазолот на поголема карта
130         relation: Вид. односот на поголема карта
131         way: Погледај го патот на поголема карта
132       loading: Вчитувам...
133     navigation: 
134       all: 
135         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
136         next_node_tooltip: Следен јазол
137         next_relation_tooltip: Следен однос
138         next_way_tooltip: Следен пат
139         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
140         prev_node_tooltip: Претходен јазол
141         prev_relation_tooltip: Претходен однос
142         prev_way_tooltip: Претходен пат
143       user: 
144         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
145         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
146         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
147     node: 
148       download_xml: Преземи XML
149       edit: Уреди јазол
150       node: Јазол
151       node_title: "Јазол: %{node_name}"
152       view_history: Погл. историја
153     node_details: 
154       coordinates: "Координати:"
155       part_of: "Дел од:"
156     node_history: 
157       download_xml: Преземи XML
158       node_history: Историја на јазолот
159       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
160       view_details: Погл. подробности
161     not_found: 
162       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
163       type: 
164         changeset: измени
165         node: јазол
166         relation: однос
167         way: пат
168     paging_nav: 
169       of: од
170       showing_page: страница
171     redacted: 
172       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
173       redaction: Редакција %{id}
174       type: 
175         node: јазол
176         relation: однос
177         way: пат
178     relation: 
179       download_xml: Преземи XML
180       relation: Однос
181       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
182       view_history: Погл. историја
183     relation_details: 
184       members: "Членови:"
185       part_of: "Дел од:"
186     relation_history: 
187       download_xml: Преземи XML
188       relation_history: Историја на односот
189       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
190       view_details: Погл. подробности
191     relation_member: 
192       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
193       type: 
194         node: Јазол
195         relation: Однос
196         way: Пат
197     start_rjs: 
198       data_frame_title: Податоци
199       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
200       details: Подробно
201       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
202       hide_areas: Скриј подрачја
203       history_for_feature: Историја за %{feature}
204       load_data: Вчитај ги податоците
205       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
206       loading: Вчитувам...
207       manually_select: Рачно изберете друга површина
208       object_list: 
209         api: Retrieve this area from the API
210         back: Назад на списокот на предмети
211         details: Подробно
212         heading: Список на предмети
213         history: 
214           type: 
215             node: Јазол %{id}
216             way: Пат %{id}
217         selected: 
218           type: 
219             node: Јазол %{id}
220             way: Пат %{id}
221         type: 
222           node: Јазол
223           way: Пат
224       private_user: приватен корисник
225       show_areas: Прикажи подрачја
226       show_history: Прикажи историја
227       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
228       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
229       wait: Почекајте...
230       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
231     tag_details: 
232       tags: "Ознаки:"
233       wiki_link: 
234         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
235         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
236       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
237     timeout: 
238       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
239       type: 
240         changeset: менувач
241         node: јазол
242         relation: однос
243         way: пат
244     way: 
245       download_xml: Преземи XML
246       edit: Уреди пат
247       view_history: Погл. историја
248       way: Пат
249       way_title: "Пат: %{way_name}"
250     way_details: 
251       also_part_of: 
252         one: дел од патот %{related_ways}
253         other: дел од патиштата %{related_ways}
254       nodes: Јазли
255       part_of: "Дел од:"
256     way_history: 
257       download_xml: Преземи XML
258       view_details: Погл. подробности
259       way_history: Историја на патот
260       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
261   changeset: 
262     changeset: 
263       anonymous: Анонимен
264       big_area: (голема)
265       no_comment: (нема)
266       no_edits: (нема уредувања)
267       show_area_box: прикажи рамка на површина
268       still_editing: (сè уште уредува)
269       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
270     changeset_paging_nav: 
271       next: Следно »
272       previous: « Претходно
273       showing_page: Страница %{page}
274     changesets: 
275       area: Површина
276       comment: Коментар
277       id: Назнака
278       saved_at: Зачувано во
279       user: Корисник
280     list: 
281       description: Прелистување на скорешните промени на картата
282       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
283       description_friend: Измени на ваши пријатели
284       description_nearby: Измени од соседни корисници
285       description_user: Измени на %{user}
286       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
287       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања.
288       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
289       heading: Измени
290       heading_bbox: Измени
291       heading_friend: Измени
292       heading_nearby: Измени
293       heading_user: Измени
294       heading_user_bbox: Измени
295       title: Измени
296       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
297       title_friend: Измени на ваши пријатели
298       title_nearby: Измени од соседни корисници
299       title_user: Измени на %{user}
300       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
301     timeout: 
302       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
303   diary_entry: 
304     comments: 
305       ago: пред %{ago}
306       comment: Коментар
307       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
308       newer_comments: Понови коментари
309       older_comments: Постари коментари
310       post: Објава
311       when: Кога
312     diary_comment: 
313       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
314       confirm: Потврди
315       hide_link: Скриј го коментаров
316     diary_entry: 
317       comment_count: 
318         one: "%{count} коментар"
319         other: "%{count} коментари"
320         zero: Нема коментари
321       comment_link: Коментирај на оваа ставка
322       confirm: Потврди
323       edit_link: Уреди ја оваа ставка
324       hide_link: Скриј ја ставкава
325       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
326       reply_link: Одговори на оваа ставка
327     edit: 
328       body: "Содржина:"
329       language: "Јазик:"
330       latitude: Геог. ширина
331       location: "Местоположба:"
332       longitude: Геог. должина
333       marker_text: Место на дневничкиот запис
334       save_button: Зачувај
335       subject: "Наслов:"
336       title: Уреди дневничка ставка
337       use_map_link: покажи на карта
338     feed: 
339       all: 
340         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
341         title: Дневнички ставки
342       language: 
343         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
344         title: Дневнички ставки на %{language_name}
345       user: 
346         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
347         title: Дневнички ставки на %{user}
348     list: 
349       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
350       new: "Нов дневнички запис:"
351       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
352       newer_entries: Понови ставки
353       no_entries: Нема дневнички ставки
354       older_entries: Постари ставки
355       recent_entries: Скорешни дневнички записи
356       title: Дневници на корисници
357       title_friends: Дневници на пријателите
358       title_nearby: Дневници на соседните корисници
359       user_title: Дневник на %{user}
360     location: 
361       edit: Уреди
362       location: "Местоположба:"
363       view: Преглед
364     new: 
365       title: Нова дневничка ставка
366     no_such_entry: 
367       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
368       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
369       title: Нема таква дневничка ставка
370     view: 
371       leave_a_comment: Пиши коментар
372       login: Најава
373       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
374       save_button: Зачувај
375       title: Дневникот на %{user} | %{title}
376       user_title: дневник на %{user}
377   editor: 
378     default: По основно (моментално %{name})
379     potlatch: 
380       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
381       name: Potlatch 1
382     potlatch2: 
383       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
384       name: Potlatch 2
385     remote: 
386       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
387       name: Далечинско управување
388   export: 
389     start: 
390       add_marker: Додај бележник на картата
391       area_to_export: Простор за извоз
392       embeddable_html: Вметнат HTML код
393       export_button: Извези
394       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
395       format: Формат
396       format_to_export: Формат за извоз
397       image_size: Големина на сликата
398       latitude: Г.Ш.
399       licence: Лиценца
400       longitude: Г.Д.
401       manually_select: Рачно изберете друга површина
402       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
403       max: макс.
404       options: Нагодувања
405       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
406       output: Излезни податоци
407       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
408       scale: Размер
409       too_large: 
410         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
411         heading: Подрачјето е преголемо
412       zoom: Приближи
413     start_rjs: 
414       add_marker: Стави бележник на картата
415       change_marker: Смени позиција на бележникот
416       click_add_marker: Стиснете на картата за да ставите бележник.
417       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
418       export: Извоз
419       manually_select: Рачно изберете друг простор
420       view_larger_map: Преглед на поголема карта
421   geocoder: 
422     description: 
423       title: 
424         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
425         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
426       types: 
427         cities: Градови
428         places: Места
429         towns: Гратчиња
430     direction: 
431       east: источно
432       north: северно
433       north_east: североисточно
434       north_west: северозападно
435       south: јужно
436       south_east: југоисточно
437       south_west: југозападно
438       west: западно
439     distance: 
440       one: околу 1 км
441       other: околу %{count} км
442       zero: помалку од 1 км
443     results: 
444       more_results: Повеќе резултати
445       no_results: Не пронајдов ништо
446     search: 
447       title: 
448         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
449         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
450         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
451         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
452         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
453         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
454     search_osm_nominatim: 
455       prefix: 
456         aeroway: 
457           aerodrome: Аеродром
458           apron: Рампа
459           gate: Порта
460           helipad: Хелиодром
461           runway: Писта
462           taxiway: Рулажна патека
463           terminal: Терминал
464         amenity: 
465           WLAN: Безжичен интернет
466           airport: Аеродром
467           arts_centre: Дом на уметности
468           artwork: Уметничко дело
469           atm: Банкомат
470           auditorium: Аудиториум
471           bank: Банка
472           bar: Бар
473           bbq: Скара
474           bench: Клупа
475           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
476           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
477           biergarten: Пивска градина
478           brothel: Бордел
479           bureau_de_change: Менувачница
480           bus_station: Автобуска станица
481           cafe: Кафуле
482           car_rental: Рент-а-кар
483           car_sharing: Изнајмување автомобил
484           car_wash: Автоперална
485           casino: Казино
486           charging_station: Напојна станица
487           cinema: Кино
488           clinic: Клиника
489           club: Клуб
490           college: Колеџ
491           community_centre: Центар на заедница
492           courthouse: Суд
493           crematorium: Крематориум
494           dentist: Забар
495           doctors: Доктори
496           dormitory: Студентски дом
497           drinking_water: Питка вода
498           driving_school: Автошкола
499           embassy: Амбасада
500           emergency_phone: Итен телефон
501           fast_food: Брза храна
502           ferry_terminal: Ферибот-терминал
503           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
504           fire_station: Пожарна
505           food_court: Штандови за брза храна
506           fountain: Фонтана
507           fuel: Гориво
508           grave_yard: Гробишта
509           gym: Теретана / фитнес
510           hall: Соборна сала
511           health_centre: Здравствен центар
512           hospital: Болница
513           hotel: Хотел
514           hunting_stand: Ловечка кула
515           ice_cream: Сладолед
516           kindergarten: Градинка
517           library: Библиотека
518           market: Пазар
519           marketplace: Пазар
520           mountain_rescue: Планинарско спасување
521           nightclub: Ноќен клуб
522           nursery: Јасли
523           nursing_home: Старечки дом
524           office: Канцеларија
525           park: Парк
526           parking: Паркинг
527           pharmacy: Аптека
528           place_of_worship: Верски објект
529           police: Полиција
530           post_box: Поштенско сандаче
531           post_office: Пошта
532           preschool: Претшколска установа
533           prison: Затвор
534           pub: Пивница
535           public_building: Јавен објект
536           public_market: Градски пазар
537           reception_area: Рецепција
538           recycling: Рециклирање
539           restaurant: Ресторан
540           retirement_home: Старечки дом
541           sauna: Сауна
542           school: Училиште
543           shelter: Засолниште
544           shop: Дуќан
545           shopping: Дуќани
546           shower: Туш
547           social_centre: Социјален центар
548           social_club: Друштвен клуб
549           studio: Студио
550           supermarket: Супермаркет
551           swimming_pool: Базен
552           taxi: Такси
553           telephone: Телефонска говорница
554           theatre: Театар
555           toilets: Тоалет
556           townhall: Градски дом
557           university: Универзитет
558           vending_machine: Вендинг-машина
559           veterinary: Ветеринарна клиника
560           village_hall: Месна заедница
561           waste_basket: Корпа за отпадоци
562           wifi: Безжичен интернет
563           youth_centre: Младински центар
564         boundary: 
565           administrative: Административна граница
566           census: Пописна граница
567           national_park: Национален парк
568           protected_area: Заштитено подрачје
569         bridge: 
570           aqueduct: Аквадукт
571           suspension: Висечки мост
572           swing: Вртечки мост
573           viaduct: Вијадукт
574           "yes": Мост
575         building: 
576           "yes": Градба
577         highway: 
578           bridleway: Коњски пат
579           bus_guideway: Автобуски шини
580           bus_stop: Автобуска постојка
581           byway: Спореден пат
582           construction: Автопат во изградба
583           cycleway: Велосипедска патека
584           emergency_access_point: Прва помош
585           footway: Тротоар
586           ford: Брод
587           living_street: Маалска улица
588           milestone: Милјоказ
589           minor: Помал спореден пат
590           motorway: Автопат
591           motorway_junction: Клучка
592           motorway_link: Приклучен пат
593           path: Патека
594           pedestrian: Пешачка патека
595           platform: Платформа
596           primary: Главен пат
597           primary_link: Главен пат
598           raceway: Тркачка патека
599           residential: Станбен
600           rest_area: Одмориште
601           road: Пат
602           secondary: Спореден пат
603           secondary_link: Спореден пат
604           service: Помошен пат
605           services: Крајпатен сервис
606           speed_camera: Брзиноловец
607           steps: Скалила
608           stile: Тарабен премин
609           tertiary: Третостепен пат
610           tertiary_link: Третостепен пат
611           track: Полски пат
612           trail: Патека
613           trunk: Магистрала
614           trunk_link: Магистрала
615           unclassified: Некласификуван пат
616           unsurfaced: Неасфалтиран пат
617         historic: 
618           archaeological_site: Археолошки локалитет
619           battlefield: Бојно поле
620           boundary_stone: Граничен камен
621           building: Градба
622           castle: Замок
623           church: Црква
624           fort: Утврдување
625           house: Куќа
626           icon: Икона
627           manor: Велепоседнички дом
628           memorial: Споменик
629           mine: Рудник
630           monument: Споменик
631           museum: Музеј
632           ruins: Рушевини
633           tower: Кула
634           wayside_cross: Крајпатен крст
635           wayside_shrine: Параклис
636           wreck: Бродолом
637         landuse: 
638           allotments: Парцели
639           basin: Котлина
640           brownfield: Угар
641           cemetery: Гробишта
642           commercial: Комерцијално подрачје
643           conservation: Заштитено земјиште
644           construction: Градилиште
645           farm: Фарма
646           farmland: Обработливо земјиште
647           farmyard: Земјоделски двор
648           forest: Шума
649           garages: Гаража
650           grass: Трева
651           greenfield: Неискористено земјиште
652           industrial: Индустриско подрачје
653           landfill: Депонија
654           meadow: Ливада
655           military: Воено подрачје
656           mine: Рудник
657           nature_reserve: Природен резерват
658           orchard: Овоштарник
659           park: Парк
660           piste: Писта
661           quarry: Каменолом
662           railway: Железница
663           recreation_ground: Рекреативен терен
664           reservoir: Резервоар
665           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
666           residential: Станбено подрачје
667           retail: Дуќани
668           road: Патно подрачје
669           village_green: Селско зеленило
670           vineyard: Лозници
671           wetland: Мочуриште
672           wood: Шума
673         leisure: 
674           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
675           bird_hide: Набљудувалиште за птици
676           common: Општествена земја
677           fishing: Рибарење
678           fitness_station: Технички преглед
679           garden: Градина
680           golf_course: Голф-терен
681           ice_rink: Лизгалиште
682           marina: Марина
683           miniature_golf: Миниголф
684           nature_reserve: Природен резерват
685           park: Парк
686           pitch: Спортски терен
687           playground: Детско игралиште
688           recreation_ground: Разонодно место
689           sauna: Сауна
690           slipway: Испуст
691           sports_centre: Спортски центар
692           stadium: Стадион
693           swimming_pool: Базен
694           track: Спортска патека
695           water_park: Аквапарк
696         military: 
697           airfield: Воено слетувалиште
698           barracks: Касарна
699           bunker: Бункер
700         natural: 
701           bay: Залив
702           beach: Плажа
703           cape: ‘Рт
704           cave_entrance: Влез во пештера
705           channel: Канал
706           cliff: Гребен
707           crater: Кратер
708           dune: Дина
709           feature: Елемент
710           fell: Фел
711           fjord: Фјорд
712           forest: Шума
713           geyser: Гејзер
714           glacier: Глечер
715           heath: Голет
716           hill: Рид
717           island: Остров
718           land: Земја
719           marsh: Бара
720           moor: Пустара
721           mud: Кал
722           peak: Врв
723           point: Точка
724           reef: Гребен
725           ridge: Срт
726           river: Река
727           rock: Карпа
728           scree: Сип
729           scrub: Честак
730           shoal: Плитко место
731           spring: Извор
732           stone: Камен
733           strait: Проток
734           tree: Дрво
735           valley: Долина
736           volcano: Вулкан
737           water: Вода
738           wetland: Мочуриште
739           wetlands: Мочуриште
740           wood: Шума
741         office: 
742           accountant: Сметководител
743           architect: Архитект
744           company: Фирма
745           employment_agency: Агенција за вработување
746           estate_agent: Агенција за недвижности
747           government: Владина служба
748           insurance: Служба за осигурување
749           lawyer: Адвокат
750           ngo: НВО-канцеларија
751           telecommunication: Телекомуникациска служба
752           travel_agent: Туристичка агенција
753           "yes": Канцеларија
754         place: 
755           airport: Аеродром
756           city: Град
757           country: Земја
758           county: Округ
759           farm: Фарма
760           hamlet: Селце
761           house: Куќа
762           houses: Куќи
763           island: Остров
764           islet: Островче
765           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
766           locality: Месност
767           moor: Пустара
768           municipality: Општина
769           postcode: Поштенски број
770           region: Регион
771           sea: Море
772           state: Покраина
773           subdivision: Админ. подрачје
774           suburb: Населба
775           town: Град
776           unincorporated_area: Нездружено подрачје
777           village: Село
778         railway: 
779           abandoned: Напуштена железничка линија
780           construction: Железничка линија во изградба
781           disused: Напуштена железничка линија
782           disused_station: Напуштена железничка станица
783           funicular: Жичена железница
784           halt: Железничка постојка
785           historic_station: Историска железничка станица
786           junction: Железнички јазол
787           level_crossing: Надвозник
788           light_rail: Лека железница
789           miniature: Минијатурна железница
790           monorail: Едношинска линија
791           narrow_gauge: Теснолинејка
792           platform: Железнички перон
793           preserved: Зачувана железничка линија
794           spur: Железнички огранок
795           station: Железничка станица
796           subway: Метро станица
797           subway_entrance: Влез во метро
798           switch: Железнички пунктови
799           tram: Трамвајска линија
800           tram_stop: Трамвајска постојка
801           yard: Железничко депо
802         shop: 
803           alcohol: Алкохол на црно
804           antiques: Старинарница
805           art: Уметнички дуќан
806           bakery: Пекара
807           beauty: Козметика
808           beverages: Пијалоци
809           bicycle: Продавница за велосипеди
810           books: Книжарница
811           butcher: Месарница
812           car: Автосалон
813           car_parts: Автоделови
814           car_repair: Автосервис
815           carpet: Дуќан за теписи
816           charity: Добротворна продавница
817           chemist: Аптека
818           clothes: Дуќан за облека
819           computer: Продавница за сметачи
820           confectionery: Слаткарница
821           convenience: Бакалница
822           copyshop: Фотокопир
823           cosmetics: Козметика
824           department_store: Стоковна куќа
825           discount: Распродажен дуќан
826           doityourself: Направи-сам
827           dry_cleaning: Хемиско чистење
828           electronics: Електронска опрема
829           estate_agent: Недвижности
830           farm: Земјоделски дуќан
831           fashion: Бутик
832           fish: Рибарница
833           florist: Цвеќара
834           food: Продавница за храна
835           funeral_directors: Погребална служба
836           furniture: Мебел
837           gallery: Галерија
838           garden_centre: Градинарски центар
839           general: Колонијал
840           gift: Дуќан за подароци
841           greengrocer: Пиљара
842           grocery: Бакалница
843           hairdresser: Фризер
844           hardware: Алат и опрема
845           hifi: Аудиосистеми
846           insurance: Осигурително
847           jewelry: Јувелир
848           kiosk: Трафика
849           laundry: Пералница
850           mall: Трговски центар
851           market: Пазар
852           mobile_phone: Мобилни телефони
853           motorcycle: Моторцикли
854           music: Музички дуќан
855           newsagent: Весникара
856           optician: Оптичар
857           organic: Здрава храна
858           outdoor: Дуќан на отворено
859           pet: Домашни миленици
860           photo: Фотографски дуќан
861           salon: Салон
862           shoes: Обувки
863           shopping_centre: Трговски центар
864           sports: Спортски дуќан
865           stationery: Прибор и репроматеријали
866           supermarket: Супермаркет
867           toys: Продавница за играчки
868           travel_agency: Туристичка агенција
869           video: Видеотека
870           wine: Алкохолни пијалоци
871         tourism: 
872           alpine_hut: Планинска куќарка
873           artwork: Уметничко дело
874           attraction: Атракција
875           bed_and_breakfast: Полупансион
876           cabin: Колиба
877           camp_site: Камп
878           caravan_site: Автокамп
879           chalet: Брвнара
880           guest_house: Пансион
881           hostel: Хостел
882           hotel: Хотел
883           information: Информации
884           lean_to: Прилепена стреа
885           motel: Мотел
886           museum: Музеј
887           picnic_site: Излетничко место
888           theme_park: Забавен парк
889           valley: Долина
890           viewpoint: Видиковец
891           zoo: Зоолошка
892         tunnel: 
893           "yes": Тунел
894         waterway: 
895           artificial: Вештачки воден пат
896           boatyard: Чамцоградилиште
897           canal: Канал
898           connector: Слив
899           dam: Брана
900           derelict_canal: Запуштен канал
901           ditch: Канач
902           dock: Док
903           drain: Одвод
904           lock: Каналска брана
905           lock_gate: Каналска капија
906           mineral_spring: Минерален извор
907           mooring: Сидриште
908           rapids: Брзак
909           river: Река
910           riverbank: Кеј
911           stream: Поток
912           wadi: Вади
913           water_point: Пристап до вода
914           waterfall: Водопад
915           weir: Јаз
916   html: 
917     dir: ltr
918   javascripts: 
919     map: 
920       base: 
921         cycle_map: Велосипедска карта
922         mapquest: MapQuest Open
923         standard: Стандардна
924         transport_map: Сообраќајна карта
925     site: 
926       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
927       edit_tooltip: Уредување на картата
928       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
929       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
930       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
931       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
932   layouts: 
933     community: Заедница
934     community_blogs: Блогови на заедницата
935     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
936     copyright: Авторски права и лиценца
937     documentation: Документација
938     documentation_title: Документација за проектот
939     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
940     donate_link_text: доброволен прилог
941     edit: Уреди
942     edit_with: Уреди со %{editor}
943     export: Извези
944     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
945     foundation: Фондација
946     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
947     gps_traces: GPS-траги
948     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
949     help: Помош
950     help_centre: Центар за помош
951     help_title: Помошна страница за проектот
952     history: Историја
953     home: дома
954     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
955     inbox_html: пораки (%{count})
956     inbox_tooltip: 
957       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
958       other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
959       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
960     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
961     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
962     intro_2_download: преземање
963     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
964     intro_2_license: отворена лиценца
965     intro_2_use: употреба
966     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
967     log_in: најави ме
968     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
969     logo: 
970       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
971     logout: одјава
972     logout_tooltip: Одјава
973     make_a_donation: 
974       text: Дарувајте
975       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
976     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
977     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
978     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
979     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
980     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
981     partners_partners: партнери
982     partners_ucl: VR-центарот на UCL
983     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
984     sign_up: регистрација
985     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
986     tag_line: Слободна вики-карта на светот
987     user_diaries: Кориснички дневници
988     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
989     view: Карта
990     view_tooltip: Види карта
991     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
992     wiki: Вики
993     wiki_title: Помошна страница за проектот
994     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
995   license_page: 
996     foreign: 
997       english_link: англискиот оригинал
998       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
999       title: За овој превод
1000     legal_babble: 
1001       attribution_example: 
1002         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1003         title: Пример за наведување
1004       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1005       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1006       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1007       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1008       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1009       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1010       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1011       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1012       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1013       contributors_title_html: Нашите учесници
1014       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1015       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1016       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1017       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1018       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1019       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1020       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1021       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1022       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1023       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1024       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1025       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1026       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1027       more_title_html: Повеќе информации
1028       title_html: Авторски права и лиценца
1029     native: 
1030       mapping_link: почнете со изработка на карти
1031       native_link: македонската верзија
1032       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1033       title: За страницава
1034   message: 
1035     delete: 
1036       deleted: Пораката е избришана
1037     inbox: 
1038       date: Датум
1039       from: Од
1040       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1041       my_inbox: Моето сандаче
1042       new_messages: 
1043         one: "%{count} нова порака"
1044         other: "%{count} нови пораки"
1045       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1046       old_messages: 
1047         one: "%{count} стара порака"
1048         other: "%{count} стари пораки"
1049       outbox: за праќање
1050       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1051       subject: Наслов
1052       title: Примени
1053     mark: 
1054       as_read: Пораката е означена како прочитана
1055       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1056     message_summary: 
1057       delete_button: Избриши
1058       read_button: Означи како прочитано
1059       reply_button: Одговори
1060       unread_button: Означи како непрочитано
1061     new: 
1062       back_to_inbox: Назад во примени
1063       body: Содржина
1064       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1065       message_sent: Пораката е испратена
1066       send_button: Испрати
1067       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1068       subject: Наслов
1069       title: Испрати ја пораката
1070     no_such_message: 
1071       body: Нажалост нема порака со тој id.
1072       heading: Нема таква порака
1073       title: Нема таква порака
1074     outbox: 
1075       date: Датум
1076       inbox: примени пораки
1077       messages: 
1078         one: Имате %{count} испратена порака
1079         other: Имате %{count} испратени пораки
1080       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1081       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1082       outbox: за праќање
1083       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1084       subject: Наслов
1085       title: За праќање
1086       to: До
1087     read: 
1088       back_to_inbox: Назад во добиени
1089       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1090       date: Датум
1091       from: Од
1092       reading_your_messages: Читање на пораките
1093       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
1094       reply_button: Одговори
1095       subject: Наслов
1096       title: Прочитај ја пораката
1097       to: За
1098       unread_button: Означи како непрочитано
1099       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1100     reply: 
1101       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1102     sent_message_summary: 
1103       delete_button: Избриши
1104   notifier: 
1105     diary_comment_notification: 
1106       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1107       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1108       hi: Здраво %{to_user},
1109       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1110     email_confirm: 
1111       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1112     email_confirm_html: 
1113       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1114       greeting: Здраво,
1115       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1116     email_confirm_plain: 
1117       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1118       greeting: Здраво,
1119       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
1120       hopefully_you_2: "%{server_url} со новата адреса %{new_address}."
1121     friend_notification: 
1122       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1123       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1124       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1125       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1126     gpx_notification: 
1127       and_no_tags: и без ознаки.
1128       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1129       failure: 
1130         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1131         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1132         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1133         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1134         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1135       greeting: Здраво,
1136       success: 
1137         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1138         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1139       with_description: со описот
1140       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1141     lost_password: 
1142       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1143     lost_password_html: 
1144       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1145       greeting: Здраво,
1146       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1147     lost_password_plain: 
1148       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1149       greeting: Здраво,
1150       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1151       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1152     message_notification: 
1153       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
1154       footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
1155       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1156       hi: Здраво %{to_user},
1157       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1158     signup_confirm: 
1159       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1160       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1161       greeting: Здраво!
1162       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1163       welcome: Би сакале да ви пожелиме добредојде и да ви понудиме уште некои информации за да можете да почнете.
1164     signup_confirm_html: 
1165       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1166       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1167       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1168       introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
1169       more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
1170       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1171       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
1172       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1173       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1174     signup_confirm_plain: 
1175       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1176       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1177       current_user: "Тука ќе најдете категориски список на корисници подредени според место:"
1178       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1179       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1180       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1181       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1182       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1183       user_wiki_page: Се препорачува да создадете корисничка страница и да ставите категорија за местото во кое се наоѓате, како на пр. [[Категорија:Корисници од Прилеп]].
1184       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1185       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1186   oauth: 
1187     oauthorize: 
1188       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1189       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1190       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1191       allow_write_api: ја менува картата.
1192       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1193       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1194       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1195       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1196     revoke: 
1197       flash: Го поништивте жетонот за %{application}
1198   oauth_clients: 
1199     create: 
1200       flash: Информациите се успешно регистрирани
1201     destroy: 
1202       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1203     edit: 
1204       submit: Уреди
1205       title: Уредете ја апликацијата
1206     form: 
1207       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1208       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1209       allow_write_api: ја менува картата.
1210       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1211       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1212       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1213       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1214       name: Име
1215       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1216       required: Се бара
1217       support_url: URL поддршка
1218       url: URL адреса на главната апликација
1219     index: 
1220       application: Назив на прил. програм
1221       issued_at: Издадено
1222       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1223       my_apps: Мои клиентни апликации
1224       my_tokens: Мои овластени апликации
1225       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1226       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1227       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1228       revoke: Поништи!
1229       title: Мои OAuth податоци
1230     new: 
1231       submit: Регистрирање
1232       title: Регистрирајте нова апликација
1233     not_found: 
1234       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1235     show: 
1236       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1237       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1238       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1239       allow_write_api: ја менува картата.
1240       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1241       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1242       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1243       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1244       confirm: Дали сте сигурни?
1245       delete: Избриши клиент
1246       edit: Измени подробности
1247       key: "Потрошувачки клуч:"
1248       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1249       secret: "Потрошувачка тајна:"
1250       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1251       title: OAuth податоци за %{app_name}
1252       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1253     update: 
1254       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1255   printable_name: 
1256     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1257   redaction: 
1258     create: 
1259       flash: Редакцијата е создадена.
1260     destroy: 
1261       error: Се појави грешна при поништувањето на редакцијата.
1262       flash: Редакцијата е поништена.
1263       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1264     edit: 
1265       description: Опис
1266       heading: Уреди редакција
1267       submit: Зачувај редакција
1268       title: Уреди редакција
1269     index: 
1270       empty: Нема редакции.
1271       heading: Список на редакции
1272       title: Список на редакции
1273     new: 
1274       description: Опис
1275       heading: Внесете информации за новата редакција
1276       submit: Создај редакција
1277       title: Создавање на нова редакција
1278     show: 
1279       confirm: Дали сте сигурни?
1280       description: "Опис:"
1281       destroy: Отстрани ја редакцијава
1282       edit: Уреди ја редакцијава
1283       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1284       title: Приказ на редакција
1285       user: "Создавач:"
1286     update: 
1287       flash: Промените се зачувани.
1288   site: 
1289     edit: 
1290       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1291       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1292       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1293       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1294       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1295       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1296       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1297       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1298       user_page_link: корисничка страница
1299     index: 
1300       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1301       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1302       license: 
1303         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1304       permalink: Постојана врска
1305       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1306       shortlink: Кратка врска
1307     key: 
1308       map_key: Легенда
1309       map_key_tooltip: Легенда на картата
1310       table: 
1311         entry: 
1312           admin: Административна граница
1313           allotments: Парцели
1314           apron: 
1315             - Аеродромска платформа
1316             - терминал
1317           bridge: Црна линија = мост
1318           bridleway: Пешачко-влечен пат
1319           brownfield: Запуштено подрачје
1320           building: Значајно здание
1321           byway: Спореден пат
1322           cable: 
1323             - клупна жичарница
1324             - клупна жичарница
1325           cemetery: Гробишта
1326           centre: Спортски центар
1327           commercial: Комерцијално подрачје
1328           common: 
1329             - Општествена земја
1330             - ливада
1331           construction: Патишта во изградба
1332           cycleway: Велосипедска патека
1333           destination: Пристап до одредницата
1334           farm: Фарма
1335           footway: Пешачка патека
1336           forest: Шума
1337           golf: Голф-терен
1338           heathland: Голиште
1339           industrial: Индустриско подрачје
1340           lake: 
1341             - Езеро
1342             - резервоар
1343           military: Воено подрачје
1344           motorway: Автопат
1345           park: Парк
1346           permissive: Дозволив пристап
1347           pitch: Спортски терен
1348           primary: Главен пат
1349           private: Приватен пристап
1350           rail: Железница
1351           reserve: Природен резерват
1352           resident: Станбено подрачје
1353           retail: Трговско подрачје
1354           runway: 
1355             - Аеродромска писта
1356             - рулажна патека
1357           school: 
1358             - Училиште
1359             - универзитет
1360           secondary: Спореден пат
1361           station: Железничка станица
1362           subway: Метро
1363           summit: 
1364             - Врв
1365             - врв
1366           tourist: Туристичка атракција
1367           track: Патека
1368           tram: 
1369             - Лека железница
1370             - трамвај
1371           trunk: Главна сообраќајна артерија
1372           tunnel: Испрекината линија = тунел
1373           unclassified: Некласификуван пат
1374           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1375           wood: Шумичка
1376     markdown_help: 
1377       alt: Алтернативен текст
1378       first: Прва ставка
1379       heading: Наслов
1380       headings: Наслови
1381       image: Слика
1382       link: Врска
1383       ordered: Подреден список
1384       second: Втора ставка
1385       subheading: Поднаслов
1386       text: Текст
1387       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1388       unordered: Неподреден список
1389       url: URL
1390     richtext_area: 
1391       edit: Уреди
1392       preview: Преглед
1393     search: 
1394       search: Пребарај
1395       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1396       submit_text: ->
1397       where_am_i: Каде сум?
1398       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1399     sidebar: 
1400       close: Затвори
1401       search_results: Резултати од пребарувањето
1402   time: 
1403     formats: 
1404       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1405   trace: 
1406     create: 
1407       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1408       upload_trace: Подигни GPS-трага
1409     delete: 
1410       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1411     edit: 
1412       description: "Опис:"
1413       download: преземи
1414       edit: уреди
1415       filename: "Податотека:"
1416       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1417       map: карта
1418       owner: "Сопственик:"
1419       points: "Точки:"
1420       save_button: Сочувај промени
1421       start_coord: "Почетна координата:"
1422       tags: "Ознаки:"
1423       tags_help: одделено со запирка
1424       title: Ја уредувате трагата %{name}
1425       uploaded_at: "Подигнато во:"
1426       visibility: "Видливост:"
1427       visibility_help: што значи ова?
1428       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1429     list: 
1430       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1431       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1432       public_traces: Јавни GPS-траги
1433       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1434       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1435       your_traces: Ваши GPS-траги
1436     make_public: 
1437       made_public: Трагата е објавена
1438     offline: 
1439       heading: GPX-складиште вон интернет
1440       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1441     offline_warning: 
1442       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1443     trace: 
1444       ago: пред %{time_in_words_ago}
1445       by: од
1446       count_points: "%{count} точки"
1447       edit: уреди
1448       edit_map: Уредување
1449       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1450       in: во
1451       map: карта
1452       more: повеќе
1453       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1454       private: ПРИВАТНО
1455       public: ЈАВНО
1456       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1457       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1458       view_map: Погледај ја картата
1459     trace_form: 
1460       description: "Опис:"
1461       help: Помош
1462       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1463       tags: "Ознаки:"
1464       tags_help: одделено со запирка
1465       upload_button: Подигни
1466       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1467       visibility: "Видливост:"
1468       visibility_help: што значи ова?
1469       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1470     trace_header: 
1471       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1472       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1473       traces_waiting: Имате %{count} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1474       upload_trace: Подигни трага
1475     trace_optionals: 
1476       tags: Ознаки
1477     trace_paging_nav: 
1478       newer: Понови траги
1479       older: Постари траги
1480       showing_page: Страница %{page}
1481     view: 
1482       delete_track: Избриши ја трагава
1483       description: "Опис:"
1484       download: преземи
1485       edit: уреди
1486       edit_track: Уреди ја трагава
1487       filename: "Податотека:"
1488       heading: Ја гледате трагата %{name}
1489       map: карта
1490       none: Ништо
1491       owner: "Сопственик:"
1492       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1493       points: "Точки:"
1494       start_coordinates: "Почетна координата:"
1495       tags: "Ознаки:"
1496       title: Ја гледате трагата  %{name}
1497       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1498       uploaded: "Подигнато во:"
1499       visibility: "Видливост:"
1500     visibility: 
1501       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1502       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1503       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1504       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1505   user: 
1506     account: 
1507       contributor terms: 
1508         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1509         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1510         heading: "Услови за учество:"
1511         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1512         link text: што е ова?
1513         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1514         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1515       current email address: "Тековна е-пошта:"
1516       delete image: Отстрани тековна слика
1517       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1518       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1519       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1520       gravatar: 
1521         gravatar: Користи Gravatar
1522         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1523         link text: што е ова?
1524       home location: "Матична местоположба:"
1525       image: "Слика:"
1526       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1527       keep image: Задржи ја тековната слика
1528       latitude: Геог. ширина
1529       longitude: Геог. должина
1530       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1531       my settings: Мои прилагодувања
1532       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1533       new image: Додај слика
1534       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1535       openid: 
1536         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1537         link text: што е ова?
1538         openid: OpenID
1539       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1540       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1541       profile description: "Опис за профилот:"
1542       public editing: 
1543         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1544         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1545         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1546         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1547         enabled link text: што е ова?
1548         heading: "Јавно уредување:"
1549       public editing note: 
1550         heading: Јавно уредување
1551         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1552       replace image: Замени тековна слика
1553       return to profile: Назад кон профилот
1554       save changes button: Зачувај ги промените
1555       title: Уреди сметка
1556       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1557     confirm: 
1558       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1559       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1560       button: Потврди
1561       heading: Потврди корисничка сметка
1562       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1563       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1564       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1565       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1566     confirm_email: 
1567       button: Потврди
1568       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1569       heading: Потврди промена на е-пошта
1570       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1571       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1572     confirm_resend: 
1573       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1574       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1575     filter: 
1576       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1577     go_public: 
1578       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1579     list: 
1580       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1581       empty: Нема најдено такви корисници
1582       heading: Корисници
1583       hide: Скриј одбрани корисници
1584       showing: 
1585         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1586         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1587       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1588       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1589       title: Корисници
1590     login: 
1591       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1592       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1593       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1594       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1595       email or username: Е-пошта или корисничко име
1596       heading: Најава
1597       login_button: Најава
1598       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1599       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1600       no account: Немате сметка?
1601       openid: "%{logo} OpenID:"
1602       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1603       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1604       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1605       openid_providers: 
1606         aol: 
1607           alt: Најава со OpenID од AOL
1608           title: Најава со AOL
1609         google: 
1610           alt: Најава со OpenID од Google
1611           title: Најава со Google
1612         myopenid: 
1613           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1614           title: Најава со myOpenID
1615         openid: 
1616           alt: Најава со URL за OpenID
1617           title: Најава со OpenID
1618         wordpress: 
1619           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1620           title: Најава со Wordpress
1621         yahoo: 
1622           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1623           title: Најава со Yahoo
1624       password: "Лозинка:"
1625       register now: Регистрација
1626       remember: "Запомни ме:"
1627       title: Најава
1628       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1629       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1630       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1631     logout: 
1632       heading: Одјава од OpenStreetMap
1633       logout_button: Одјава
1634       title: Одјава
1635     lost_password: 
1636       email address: "Е-пошта:"
1637       heading: Ја заборавивте лозинката?
1638       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1639       new password button: Смени лозинка
1640       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1641       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1642       title: Загубена лозинка
1643     make_friend: 
1644       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1645       button: Додај како пријател
1646       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1647       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1648       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1649     new: 
1650       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1651       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1652       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1653       continue: Продолжи
1654       display name: "Име за приказ:"
1655       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1656       email address: "Е-пошта:"
1657       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1658       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1659       flash welcome: Ви благодариме што се регистриравте. Ви испративме порака на %{email} со некои совети за тоа како да почнете.
1660       heading: Создајте корисничка сметка
1661       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1662       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1663       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1664       openid: "%{logo} OpenID:"
1665       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1666       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1667       password: "Лозинка:"
1668       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1669       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1670       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1671       title: Направи сметка
1672       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1673     no_such_user: 
1674       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1675       heading: Корисникот %{user} не постои.
1676       title: Нема таков корисник
1677     popup: 
1678       friend: Пријател
1679       nearby mapper: Соседен картограф
1680       your location: Ваша местоположба
1681     remove_friend: 
1682       button: Отстрани од пријатели
1683       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1684       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1685       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1686     reset_password: 
1687       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1688       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1689       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1690       heading: Смени лозинка за %{user}
1691       password: "Лозинка:"
1692       reset: Смени лозинка
1693       title: Смени лозинка
1694     set_home: 
1695       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1696     suspended: 
1697       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1698       heading: Сметката е закочена
1699       title: Сметката е закочена
1700       webmaster: мреж. управник
1701     terms: 
1702       agree: Се согласувам
1703       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1704       consider_pd_why: Што е ова?
1705       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1706       decline: Одбиј
1707       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1708       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1709       heading: Услови на учество
1710       legale_names: 
1711         france: Франција
1712         italy: Италија
1713         rest_of_world: Остатокот од светот
1714       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1715       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1716       title: Услови на учество
1717       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1718     view: 
1719       activate_user: активирај го корисников
1720       add as friend: додај во пријатели
1721       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1722       block_history: примени блокови
1723       blocks by me: извршени болокови
1724       blocks on me: добиени блокови
1725       comments: коментари
1726       confirm: Потврди
1727       confirm_user: потврди го корисников
1728       create_block: блокирај го корисников
1729       created from: "Создадено од:"
1730       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1731       ct declined: Одбиен
1732       ct status: "Услови за учество:"
1733       ct undecided: Неодлучено
1734       deactivate_user: деактивирај го корисников
1735       delete_user: избриши го корисников
1736       description: Опис
1737       diary: дневник
1738       edits: уредувања
1739       email address: Е-пошта
1740       friends_changesets: измени на пријателите
1741       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1742       hide_user: скриј го корисников
1743       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1744       km away: "%{count} км од вас"
1745       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1746       m away: "%{count} м од вас"
1747       mapper since: "Картограф од:"
1748       moderator_history: дадени блокови
1749       my comments: мои коментари
1750       my diary: мојот дневник
1751       my edits: мои уредувања
1752       my settings: мои прилагодувања
1753       my traces: мои траги
1754       nearby users: Други соседни корисници
1755       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1756       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1757       new diary entry: нова ставка во дневникот
1758       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1759       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1760       oauth settings: oauth поставки
1761       remove as friend: отстрани од пријатели
1762       role: 
1763         administrator: Овој корисник е администратор
1764         grant: 
1765           administrator: Додели администраторски пристап
1766           moderator: Додели модераторски пристап
1767         moderator: Овој корисник е модератор
1768         revoke: 
1769           administrator: Лиши од администраторски пристап
1770           moderator: Лиши од модераторски пристап
1771       send message: испрати порака
1772       settings_link_text: прилагодувања
1773       spam score: "Оцена за спам:"
1774       status: "Статус:"
1775       traces: траги
1776       unhide_user: покажи го корисникот
1777       user location: Местоположба на корисникот
1778       your friends: Ваши пријатели
1779   user_block: 
1780     blocks_by: 
1781       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1782       heading: Список на блокови од %{name}
1783       title: Блокови од %{name}
1784     blocks_on: 
1785       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1786       heading: Список на блокови за %{name}
1787       title: Блокови за %{name}
1788     create: 
1789       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1790       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1791       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1792     edit: 
1793       back: Преглед на сите блокови
1794       heading: Уредување на блок за %{name}
1795       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1796       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1797       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1798       show: Преглед на овој блок
1799       submit: Поднови го блокот
1800       title: Уредување на блок за %{name}
1801     filter: 
1802       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1803       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1804     helper: 
1805       time_future: Истекува за %{time}.
1806       time_past: Истечено пред %{time}.
1807       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1808     index: 
1809       empty: Досега сè уште нема блокови.
1810       heading: Список на кориснички блокови
1811       title: Кориснички блокови
1812     model: 
1813       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1814       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1815     new: 
1816       back: Преглед на сите блокови
1817       heading: Правење на блок за %{name}
1818       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1819       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1820       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1821       submit: Направи блок
1822       title: Правење на блок за %{name}
1823       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1824       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1825     not_found: 
1826       back: Назад кон индексот
1827       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1828     partial: 
1829       confirm: Дали сте сигурни?
1830       creator_name: Создавач
1831       display_name: Блокиран корисник
1832       edit: Уреди
1833       next: Следна »
1834       not_revoked: (не се поништува)
1835       previous: « Претходна
1836       reason: Причина за блокирање
1837       revoke: Поништи!
1838       revoker_name: "Поништил:"
1839       show: Прикажи
1840       showing_page: Страница %{page}
1841       status: Статус
1842     period: 
1843       one: 1 час
1844       other: "%{count} час"
1845     revoke: 
1846       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1847       flash: Овој блок е поништен.
1848       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1849       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1850       revoke: Поништи!
1851       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1852       title: Поништување на блок за %{block_on}
1853     show: 
1854       back: Преглед на сите блокови
1855       confirm: Дали сте сигурни?
1856       edit: Уреди
1857       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1858       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1859       reason: "Причина за блокирање:"
1860       revoke: Поништи!
1861       revoker: "Поништувач:"
1862       show: Прикажи
1863       status: Статус
1864       time_future: Уредувања во %{time}
1865       time_past: Истечено пред %{time}
1866       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1867     update: 
1868       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1869       success: Блокот е изменет.
1870   user_role: 
1871     filter: 
1872       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1873       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1874       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1875       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1876     grant: 
1877       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1878       confirm: Потврди
1879       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1880       heading: Потврди доделување на улога
1881       title: Потврди доделување на улога
1882     revoke: 
1883       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1884       confirm: Потврди
1885       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1886       heading: Потврди лишување од улога
1887       title: Потврди лишување од улога